GASenergi nr. 3, 2018

Page 12

FUTUREGAS

Æblet falder sjældent ret langt fra stammen Marie Münster har nærmest fået vedvarende energi ind med flaske, og det er også netop det emne, hun har gjort til sin levevej, og som hun nu har fået en professortitel indenfor.

Tekst og foto Matilde Fenger Flindt Dansk Gas Forening maf@dgc.dk

Den 1. juni 2018 blev Marie Münster udnævnt til professor mso – professor med særlige opgaver – på DTU Management Energineering. Det er energiplanlægningen, der står hendes faglige hjerte nærmest. Og energiplanlægning har da også haft en plads i hendes liv helt fra barnsben af. Og som hun selv udtrykker det: ”så er det én af de situationer, hvor æblet ikke falder så langt fra stammen.” Maries far, der er ingeniør, har arbejdet med vedvarende energi i mange år. Som Marie Münster, meget beskedent, forklarer det, var han med til at starte den lille virksomhed, PlanEnergi, som har arbejdet med at sætte vedvarende energianlæg op rundt om i landet i mange år. En virksomhed, der i dag har 34 ansatte og kontorer i Skørping, Århus og København. ”Jeg kom på min fars kontor og sad og prøvede at opfinde en ny slags solfangere. Derhjemme havde vi halmfyr og solvarme, og min far lavede biogasforsøg ude i stalden. Så da jeg skulle vælge, hvad jeg ville være, så tænkte jeg, at jeg er ikke ligeså teknisk anlagt som min

12

GASenergi • Nr. 3 • 2018

far. Han kan få stort set hvilket som helst teknisk anlæg til at fungere, men det er ikke min spidskompetence eller interesse. Jeg gider godt det overordnede, det synes jeg er enormt spændende. Det der med, hvordan får man mere vedvarende energi ind i systemet, så derfor valgte jeg at læse energiplanlægning* på Aalborg Universitet,” fortæller Marie. (*Energiplanlægning er et speciale inden for civilingeniørretningen på AAU).

Energiplanlægning til gavn for samfundet Marie har arbejdet med energiplanlægning siden 2000. Siden 2006 har det i høj grad været energiforskningen, der har fyldt i hendes arbejdsliv. I de 12 år, det har stået på, har det været de samme kollegaer, hun har arbejdet sammen med. Først på Risø, som siden blev lagt ind under DTU, hvor hun nu sidder. Marie Münster er hele tiden involveret i fire-fem projekter, og ét af dem har hun selv været ophavsmand til. Det er det fireårige projekt FutureGas med et budget på mere end 33 mio. kr. Helt overordnet har FutureGas til formål at analysere, hvordan man kan anvende gassystemet fremover, så det giver mest mulig værdi for samfundet. Det skal ske ved at sikre bedre integration af VE-gas i


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.