Page 1

Instrumentering

til drikkevand

Størst mulig datasikkerhed og højt serviceniveau


Om Aquasense Måling af flow og kvalitet. Aquasense står for pålidelig måling af flow og kvalitet af vand i alle faser af drikkevandsforsyningen. Hvad enten det drejer sig om indhentning af råvand fra boringer eller reservoir, behandlingsanlæggene eller forsyningsnettet for drikkevand til forbrugerne, har vi udstyret til at måle såvel flowhastigheder som alle aspekter af vandkvaliteten. Vort speciale indenfor flowmåling i lukkede rør er især pålidelig måling i store rør til eftermontering, samt pålidelige flowmålere til montering hvor installationsforholdene er vanskelige – f.eks. tæt ved rørbøjninger el.lign. Til vandkvalitetsanalyse tilbyder vi markedets førende analysatorer fra Bran & Luebbe, samt

et komplet sortiment af sensorer til bestemmelse af snart sagt enhver type af bestanddele i rent drikkevand, såvel som alle tænkelige urenheder, med stor nøjagtighed. Udover rådgivning, levering og installering af vort brede sortiment af udstyr, tilbyder vi løbende servicering, inklusive kalibrering, og naturligvis deltagelse i projektudarbejdelsen efter behov. Hos Aquasense står vi klar til at hjælpe dig med at finde det rigtige udstyr og de rigtige løsninger til dine opgaver. Læs mere på aquasense.dk.

2


Leverandører Leverandører

Indholdsfortegnelse Om Aquasense

2

Solinst har produceret højkvalitets grundvandsinstrumentering siden 1980. Solinst´s produktlinie er ideel til spildevandsundersøgelser og grundvandsovervågning.

Leverandører 3 Iltmåling

4

Målestationer

6

TOC og UV254

7

Turbiditet

9

Turbiditet, pH, ilt og ledningsevne

11

Niveaumålere

S::CAN er det eneste firma i verden, der har givet sit hjerte og sjæl til online vandkvalitetsmåling. Siden firmaets opstart for 10 år siden har såvel deres udviklingsafdeling som produktion været fuldt fokuserede på dette område.

Partech har siden sin opstart i 1964 opbygget et ry for at være i stand til at overvåge vanskelige, men vigtige parametre, herunder suspenderet stof, slamdensitet, turbiditet, slamspejlsniveau, opløst ilt og olie på vand, med en række sensorer, der har opnået global anerkendelse.

15

Prøveoptagere

21

Analysatorer

24

Håndholdt udstyr

25

Udlejning

28

Pulsar er verdens førende indenfor teknologi til ultralydbaseret, berøringsfri måling af niveau i tanke, flow i åbne kanaler samt pumpestyring.

I over 50 år har PONSEL løbende forbedret den eksisterende teknologi inden for måling af vandkvalitet.

Diverse 29 Kontakt

31

AQUAREAD ™ Ltd er et spændende nyt britisk selskab dannet for at udvikle og fremstille avanceret procesudstyr til både laboratorieog feltarbejde.

Bran+Luebbe er globalt førende indenfor måling, analyse og processer af væsker med en ekspertise, som strækker sig over mere end 75 år.

Siden 1979 har HT HydroTechnik udviklet, produceret og distribueret hydrometrisk præcision måleudstyr til grundvand og overfladevand.

3


Iltmåling Ponsel OPTOD – opløst ilt

OPTOD sensoren måler opløst ilt ved anvendelse af luminiscent-optisk teknologi. Takket være fravær af kalibreringsbehov og et ultralavt energibehov, møder OPTOD sensoren alle krav til arbejde i felten i selv lange kampagner. Da den ikke forbruger ilt, tillader denne teknologi nøjagtig måling i alle situationer og i særdeleshed i miljøer med meget lave iltkoncentrationer.

Takket være den universelle Modbus RS485 protokol, kan PONSEL OPTOD forbindes til alle almindeligt anvendte instrumenter (Dataloggere, Kontrollere, Automater, Fjerninstallationer…). ○ ASTM-godkendt ○ Lagrer kalibreringsdata ○ ”Plug and play”

N

TIO IKA

er: end v n a . N sel I-12 MU Pon el. SD a M r f 5 r KO -48 ore ens kol RS s e ital roto Dig bus p d Mo Håndholdt udstyr OPTOD : Opløst ilt

Modbus RS 485 NTU : Turbiditet

SDI12

Kontrol- og Remote systemer

Kontroller

pH/ ORP : Temperatur

C4E : Ledningsevne

Datalogger

4


Iltmåling Ponsel 2030 Opløst Ilt Transmitter

Benytter en potentiometrisk måleteknologi til præcis og pålidelig måling af opløst ilt i råvand og drikkevand. Instrumentet har et stort grafisk display, som viser øjebliksværdier, trendlinjer, relætilstand og kalibreringstilstand. ○ Robust, vandtæt og let at installere ○ Hurtig og enkel, intuitiv programmering i 6 menuer ○ 4-20 mA output og 2 programmerbare relæer

Partech 7300w2 monitoreringssystem

s::can Oxi::lyser

Oxi::lyser er en optisk multi-parameter sonde, som måler koncentrationen af opløst oxygen og temperaturen direkte i vandet. Den behøver ikke et minimumflow for at producere nøjagtige aflæsninger og integrerer temperaturmålingen for On-Line korrektion. Minimal konventionel kalibrering og praktisk taget ingen vedligeholdelse. ○ Multiparameter sensor ○ Ideel til overfladevand, grundvand og drikkevand ○ Stabil og vedligeholdelsesfri i drift ○ Leveres forkalibreret ○ Automatisk rengøring med trykluft muligt ○ Montering og måling direkte i medierne eller i en flowcelle ○ Intet flow omkring sensor er nødvendigt ○ Betjening via s::can terminaler & s::can software ○ Minimal vedligeholdelse (ingen forbrugsstoffer)

Partech 7300w2 monitoren er kernen i Partechs Water-Watch2 produktsortiment. Designet til at interface med alle WaterWatch2 sensorer. Den indeholder alle de tilslutninger der kræves til en eller to sensorer og systemet kan udvides ved anvendelse af ekspansionsbokse. ○ Kan tilsluttes fra 1 til 8 WaterWatch2 sensorer ○ Stort display med brugervenlige menustrukturer

Fig. 1: Con::cube med sonder

5


Målestationer s::can Micro::station

s::can Nano::station

Den fuldt modulære micro::station kombinerer forskellige s::can instrumenter til et kompakt og bredt anvendeligt system. Den udgør en komplet løsning, da brugeren blot skal forbinde vandtilgang og –afledning (“plug & measure”) for, uden yderligere omkostninger, at kunne modtage en hidtil uhørt række af umiddelbart tilgængelige informationer og måleparametre.

Nano::stationen måler turbiditet, ledningsevne, pH og ilt. Samtidig måler den UV-254. En glimrende indikator på, om noget er galt.

s::can micro::station er designet for OnLine overvågning af vandkvalitetsparametre i rene medier såsom drikkevand. De nødvendige komponenter - som sonder og kontroller – kommer samlet fra fabrikken med alle nødvendige monteringsfittings og rørføringer samt flowcelle i et kompakt panel. ○ Micro::station - s::can´s løsning på vandanalyse – kompakt og let som aldrig før!

6


TOC og UV254 Måling af TOC og UV254. Hvad er den ekstra fordel ved også at måle TOC, UV254 i drikkevand? Turbiditet og TOC er to meget tydelige parametre, der kan fastslå tilstedeværelsen af en række uvedkommende stoffer i drikkevand. Især før vandet er blevet egentligt sundhedsskadeligt, men også efter.

TOC/COD

Partikler

Turbiditet indikerer tilstedeværelsen af partikler I vandet, medens UV254 (TOC, COD) måler koncentrationen af organisk materiale.

Turbiditet måler udelukkende tilstedeværelsen af partikler i vandet. En ændring af turbiditeten kan i råvand være forårsaget af kraftigt regnskyl, fejltilslutninger eller uheld med spild, der kommer i boringer. I rent drikkevand kan det være resultatet af fejl på anlægget, betjeningsfejl eller mekaniske fejl som rørbrud, lækager eller biofilm, der løsriver sig fra rørvæggen.

En TOC/DOC sensor vil måle den totale koncentration af organisk materiale eller det organiske materiale der er opløst i vandet. I praksis vil næsten al forurening, der transporteres med vandet, resultere i et forhøjet indhold af organisk materiale. Det kan være i form af en blanding af flere stoffer, som ved kloakoverløb eller anden forurening med spildevand, eller i form af et enkelt stof ved industriel forurening. Hele forureningen kan være tilstede i opløst form, og dermed usynlig for en turbiditetssensor. En TOC/COD vil derimod reagere på rigtigt mange forureninger både i råvand og i drikkevand.

Lyskilde

Fig. 1. Turbiditet måles ofte som en refleksion, målt vinkleret på en lyskilde, og giver derfor kun signal, når der er faste partikler i vandet, som kan reflektere lys.

Da der kun måles for partikler, og der ikke er nogen form for information om partiklernes beskaffenhed, vil en turbiditetsmåling ikke give noget fingerpeg om, hvilken form for forurening, der er tale om. Og man vil slet ikke opdage forureninger på ren væskeform, såsom pesticider, benzin, indsivninger gennem jorden af gylle o.l.

Lyskilde

Fig. 2. UV-254 måles som en lysabsorbtion i bestemte bølgelængder. Man måler med andre ord det lys, der sendes af sted fra lyskilden, minus det lys, der når frem til detektoren på den anden side.

7


TOC og UV254 Drikkevandsbehandling Normal drikkevandsbehandling inkluderer et filtreringstrin, hvor naturligt forekommende partikler effektivt fjernes. Som følge heraf er partikel-indholdet i drikkevand som oftest meget lavt, under 5 FTU. Ændringer i turbiditeten efter filtreringsprocessen skyldes ofte turbulens i vandstrømmen forårsaget af pumpestart, ventilåbning el. lign., og er derfor mere en indikator for driftsituationen, end for vandkvaliteten. Kun, når der er problemer i filtreringsprocessen eller f.eks. rørbrud, er turbiditetsmåling en god indikator for, om vandet er blevet forurenet. Opløst organisk materiale kan derimod ikke detekteres med en turbiditetsmåler.

i TOC koncentrationen, og derfor også blive fanget af en TOC analysator.

I danske vandværker, der primært består af mekaniske filtre og beluftningstanke, kan opløst organisk materiale, inklusiv giftige kemikalier, nemt passere igennem anlægget. Netop fordi organisk materiale kan passere hele anlægget, selv når det virker perfekt, er det meget mere informativt og vigtigt at måle for disse stoffer end det er at måle turbiditet. Ydermere, så vil større uheld, der forårsager en øget turbiditet, også give sig udslag

Og netop i disse år foregår der en rivende udvikling indenfor dette måleområde, der gør at de nye on-line detektorer er kommet i et prisleje, der for bare få år siden var prisen for en god turbiditetsmåler. Så man kan nu få mere sikkerhed for de samme penge.

TOC vil således reagere på mange flere begivenheder, end en turbiditetsmåler, og give en bedre information om, hvad årsagen til en eventuel forurening kan skyldes. Men turbiditet og TOC er komplementære størrelser, fordi de reagerer på forskellige stoffer. Så det ideelle system har indbygget begge sensorer i en måling.

Turbiditet, TOC, Ledningsevne

Prisleje

Turbiditet TOC Ledningsevne

Dato

Fig. 3. Jo mere TOC, jo mindre lys i en bestemt bølgelængde når frem.

Fig. 4. Effekten af kraftig regn omkring kilden, viser forhøjet turbiditet, efterfulgt af forhøjet TOC. Der er ingen nævneværdig forøgelse af konduktiviteten under denne hændelse.

8


Turbiditet i::scan til råvand og drikkevand Har du brug for pålidelig, ”real time”, måling af turbiditet og den samlede

kvalitet af råvand eller drikkevand, finder du ikke et bedre instrument, end det nye i::scan med revolutionerende, kombineret lysteknologi, som benytter dobbeltstråle-kompenserende optik. Instrumentet, som overholder ISO 7027-standarden, kombinerer 180° og 90° lysspredning, har meget lavt strømforbrug (typisk under 1 W), ingen bevægelige dele, og bruger ingen reagenser. Instrumentet kan installeres direkte i mediet, f. eks. i rørledningen på enten suge- eller tryksiden, eller i en flowcelle og er klar til måling straks efter opsætning.

Sonden er langtidsstabil og korrosionsbestandig. Du kan regne med mindst 5000 timers problemfri og vedligeholdelsesfri funktion! Instrumentet fås også til kombinerede målinger af f.eks. UV, og kan leveres med automatisk rengøring af sonden i form af enten trykluft (in situ) eller automatisk børste (i flowcelle).

con::cube er en fleksibel windowsbaseret terminal for alle s::can sonder.

Den nye i::scan turbiditetssonde kombinerer høj performance med lave omkostninger til en yderst konkurrencedygtig pris.

9


Turbiditet i::scan turbiditetssonde

i::scan turbiditetssonden er en ny løsning til monitorering af turbiditet og TOC. Den bygger på spektrofotometer-teknologi og kan anvendes i forskellige typer monitorering og vandmiljøer. Udover den avancerede lysmålingsteknologi er løsningen designet til lang tids stabil drift uden korrosion. Faktisk lyder beregningen på 5000 timers drift uden vedligehold.

Aquaread AP 7000

Denne målesonde tager landtidsovervågning til nye højder. Den er forsynet med et nyudviklet dobbeltskrabersystem til renholdelse af ALLE elektroder, og kommer med et standardsæt af elektroder plus 6 yderligere porte, som kan benyttes til enhver kombination af Aquaread ISE eller optiske sensorer.

Den måler både i henhold til EPA 180.1 og ISO 7027.

○ Standard Parametre: Optisk opløst ilt, specifik og absolut ledningsevne, pH, ORP, TDS, Modstandsevne, salinitet, SSG, dybde og temperatur

Aquaread AP Lite

TurbiTech LR turbiditet sensor

Har du ikke brug for standardsensorer for vandkvalitet, eller har du et helt specielt målebehov? Så er AP-Lite sikkert lige netop den, du skal have fat i. Med en størrelse på kun 24 mm diameter og en længde på 250 mm er den let at tage med, og den kan bruges til alle vore optiske sensorer – det er blot at skrue sensoren i og starte målingerne!

TurbiTechw2 LR Sensor er specielt designet til at måle færdigbehandlet og filtreret drikkevand. Sensoren er ekstremt følsom og i stand til at registrere turbiditetsændringer på mindre end 0,1 FTU. Den anvendte 90 graders lysspredningsteknik gør sensoren følsom overfor en lang række partikelstørrelser fra kolloidt materiale til større partikler og råvand samt de store mineralpartikler, som nogle gange kan findes i distributionsprøver.

○ AP-LITE anvendes sammen med GPS Aquameter til dataopsamling, kalibrering og øremærkning af location ○ Optiske sensorer: Turbiditet, klorofyl, blågrønalger, Rhodamin, Fluorescein og raffineret olie

○ Sensoren kræver meget lidt vedligeholdelse ○ Kalibrering kan foregå ved våd turbiditetsstandard eller ved tør kalibreringsreferencecelle

10


Turbiditet, pH, ilt og ledningsevne Aquaread AP 5000

Giver med en række standardparametre og dertil 4 brugerkonfigurérbare elektrodeudgange flere valgmuligheder og flere parametre! ○ Standard parametre omfatter bl.a. optisk opløst ilt, specifik og absolut ledningsevne, pH, salinitet, modstandsevne, dybde og temperatur ○ Med ISE –elektroder kan måles ammonium og ammoniak, klorid, fluorid, nitrat og calcium og med Optiske Elektroder turbiditet, klorofyl,blågrønne alger, Rhodamin, Florescein og raffineret olie

Ponsel C4E - ledningsevne

Sensoren arbejder med en teknologi, som anvender 4 elektroder: 2 grafitelektroder, hvorover der lægges en spænding, som styres af de to platinelektroder, afhængigt af tilsmudsningen. Den målte spænding over grafitelektroderne er et udtryk for ledningsevnen. PONSEL Digital C4E kan forbindes til alle almindeligt anvendte instrumenter (Dataloggere, Kontrollere, Automater..). ○ 4 elektroder – 2 grafit og 2 platin ○ Måleområde 0 – 200 mS/cm ○ “Plug and play” ○ Digital sensor/Modbus RS-485 ○ Kompakt, robust og vandtæt

s::can spectro::lyser - Spectrometer probe

Spectro::lyser™ giver, med sin evne til at måle og analysere absorptionsspektret i sin helhed, mulighed for detektering af en mangfoldighed af organiske forbindelser. Målingen er berøringsløs og stort set vedligeholdelsesfri. ○ Multiparameter-probe, én måling kan give mange resultater ○ ”Fingerprint”-funktion kan advare om ændringer i målemediet ○ Fabrikskalibrering og langtidsstabilt måleprincip sikrer drift ○ Stort tilbehørsprogram for montering og automatisk drift

s::can pH::Lyser - pH føler

pH::lyser er en omkostningseffektiv sensor for realtidsmåling af pH og temperatur direkte i mediet eller i en gennemstrømningscelle. Selv under vanskelige forhold (op til 90°C) eller i vand med meget lav ledningsevne er der sikkerhed for langtidsstabilitet og præcise målinger. Sensoren er for-kalibreret fra fabrikken og klar til brug. ○ Måler både pH og temperatur (temperaturkompenseret) ○ Mulighed for tilslutning af trykluft for automatisk rengøring

11


pH, ilt og ledningsevne s::can color::lyser

s::can nitro::lyser

Color::lyser er en dedikeret on-line farvemåler. Den måler farve præcist, idet den angiver både sand og tilsyneladende farve i Hazen enheder. Den anvender s::can’s avancerede turbiditetskompensation til at beregne faststofkompenseret sand farve, og angiver tilmed også turbiditet og temperatur.

Anvendelserne rangerer fra (ultra) rent vand i μg/l området til industrispildevand i g/l området. Nitratkoncentrationen, som vist i displayet, er ikke følsom overfor indflydelse fra andre komponenter såsom organisk kulstof eller total tørstof. De målte parametre er altid nitrat og turbiditet/tørstofkoncentration.

s::can ozo::lyser

s::can uv::lyser

Måling af ozon i vand er netop hvad ozo::lyser`en er optimeret til. Dette medlem af spektrometerfamilien er optimeret til at bestemme koncentrationer af ozon opløst i vand on-line og in situ. Den frembyder et attraktivt alternativ til de klassiske ozonsensorer takket være dens lave vedligeholdelseskrav og uovertrufne stabilitet.

UV::lyser giver absorption ved 254nm med eller uden turbiditetskompensation. Endvidere måler den, afhængigt af applikationen, også turbiditet eller fast stof. UV::lyser`en er en omkostningseffektiv, men nøjagtig og præcis sonde for applikationer i overfladevand, grundvand, drikkevand og spildevand.

12


pH, ilt og ledningsevne s::can redo::lyser

s::can ammo::lyser

Redo::lyser er en langtidsstabil og vedligeholdelsesfri sensor til on-line måling af redox potentialet enten neddyppet i mediet eller i en gennemstrømningscelle. Takket være en banebrydende referenceelektrode er stor nøjagtighed garanteret i praktisk taget ethvert medium og under de hårdeste betingelser. Den er for-kalibreret fra fabrikken og klar til brug.

En multi-parameter sonde til on-line måling af ammonium. Det er et absolut pålideligt instrument, som er klasser over konventionelle analysatorer med hensyn til målestabilitet og levetid. Præcisionen garanteres ved real time kompensation af ammoniumværdien i forhold til temperatur, pH og kalium samt en yderst pålidelig referenceelektrode. Pro modellen er MED indbygget kaliumkompensation.

Partech ColTechw2_Sensor

Partech OxyTechw2 OPT Optisk Sensor

ColTechw2 farvesensoren er udviklet specielt til at måle den tilsyneladende farve i anvendelser, hvor der kræves en bred farveindikation af vandet.

for opløst ilt er udviklet til at give højt pålidelige målinger af opløst ilt under anvendelse af den generelt accepterede optiske luminiscens-teknologi.

Organiske materialer, såsom humussyre, jern eller mangan opløst i vandet vil komme til udtryk som en uacceptabel gulfarvning. Hvis vand med en sådan farvetone kommer ind i vandforsyningssystemet, vil kunderne omgående bemærke det.

Optisk måling af opløst ilt giver forbedringer i forhold til de tidligere galvaniske sensortyper, som for eksempel mindre vedligeholdelse, ingen skred i målingerne, hurtigere respons og tillader samtidig installation på steder, hvor der er ingen eller kun lidt flow.

Farvemåling er derfor et vigtigt element i kontrollen af drikkevandsbehandling.

13


pH, ilt og ledningsevne Partech OxyTechw2 (GAL)

Partech WaterTechw2 C4E

er udviklet til at give meget pålidelige målinger af opløst ilt ved anvendelse af det traditionelle galvaniske princip.

er udviklet til at give meget pålidelige ledningsevne-, salinitet- og temperaturmålinger. Sensoren kan, med sine mangfoldige måleområder, benyttes på en række forskellige typer anvendelser, idet målesystemet er sat op til at give optimal nøjagtighed og opløsningsevne til den valgte anvendelse.

S

Spe ctr Pro omete be s r

Me

Ledningsevne er en bredt anvendelig målemetode. Den kan anvendes til information om opløste mineraler i vandet, i procesvand kan den bruges som indikator for, om vandrensesystemet fungerer. I nogle tilfælde kan den bruges til at forbygge tilkalkning fra ledningsvandets hårdhed, især i kedelfødevand. I mange anvendelser kan ledningsevne bruges som et mål for totale opløste stoffer, og den er en anvendelig, generel indikator for vandkvalitet. ssg

erä

te Son

stig

e Dat

en

ConSystem figu rati on

Term inals

e ns ors

con du: : l y s er I II

Mon it Sta oring tion

Acc Infr essori astr es uctu & re

Spa

re P

s::can condu::lyser - Ledningsevne

Ion se Pro lective be s

Serv Solu ices & tion s

arts

∙ s: :c a n plug ∙ m ea &m eas mea suring ure prin sur ∙ m e c ultip ment iple co ndu aram ∙ id ::lys ea eter er: se als l for 4 n e s o le o wa surfa r ctro c ∙ co s e t e de wat wate ndu con r, g er ::lys tact ∙ lo rou e ing ng nd term r monit wat ∙ e o h r s r igh s co tab and tem le a ndu drin ∙ st per nd king eam atu main ctivity re, wat , te ste Cle ten p e m a r r, a e p n n ssu e ing rilizab ce ra ∙ le t r f u e I f r n a r e and ctor e an e in Pla , auto y pr ce ( d sa mea o ∙ m CIP clavab e ca linit surin peratio ou le ) li y b n a g r ated nd or in nting a ran com nd ge a fl m ∙ op pat ow ible er ce easu a r ll e t with io m ∙ 2 n via ent ve dire s::c ctly sen rsions an t s or in t ava erm il h w s a in e e it b n a h m le s ls edia & ∙ op or with plug c : s::c (InS on tion an s fixe itu) al: a d c necto oftw able r fo uto are r

1

mat reco for u m ic c sub se in part mend lean s mer F-4 numbe ed acc sion tations ing ess 4 r with orie F-5 -three s 0 a rt c ic F-5 -4-ec o mp 0 o flow le nam ress C-2 -4-pro e ce 1 s 0 ed y -s stem ll for th ens air re o p r e a F-11 nel s::c fo -s 1 0 e r n s::c an sen me s or so pro an s b xtensio ens rs carr es nc ors able ier s::c for an s s::c e a n n s sen ors sors and s::c an IS E

Den robuste 100 micron HDPE-membran er valgt, fordi den er exceptionelt modstandsdygtig over for skader. Dette, kombineret med Oxyguard´s unikke elektrolyt- og anodemateriale giver langtidsstabilitet på 3 år og mere uden behov for sensorrenovering eller membranudskiftning.

Til installation på steder, hvor der kan forventes slam, anbefales det at installere sensoren ved brug af vort specielt designede montagesystem med et fleksibelt led i montageskaftet. Det fleksible led lader sensoren bevæge sig i processen, hvorved tilslamning reduceres og faste partikler i vandstrømmen glider af.

Condu::lyser er en vedligeholdelsesfri og langtidsstabil sonde til on-line måling af ledningsevne, automatisk kompenseret for temperaturudsving. Den kan monteres direkte i mediet eller i en gennemstrømningscelle og giver høj præcision ved hjælp af enten ledningsevne- eller induktionsmåling. Takket være det store måleområde er den ideel for alle typer vand.

Denne bevægelse svarer til, hvad der opnås med en installation med en flydende kugle, med den yderligere fordel, at sensoren er placeret under væskeoverfladen. I anvendelser, hvor der ikke forventes tilslamning eller hvor der er utilstrækkelig plads, kan alternative montageløsninger anvendes.

○ Ideel til overfladevand, grundvand og drikkevand, også spildevand ○ Meget stabil og vedligeholdelsesfri i drift ○ Betjening via s::can terminaler og s::can software

14


Niveaumåling Solinst 101 Vandniveaumåler

Solinst 102 Vandniveaumåler

Ved måling af afstanden ned til vandoverfladen i brønde, borehuller, standrør og tanke er Model 101 vandniveaumålere industristandarden for bærbare, manuelt betjente målere. De er solide, letanvendelige og måler præcist på millimeter.

Solinst Model 102 Vandniveaumåleren er designet til at måle grundvandsniveauer, specielt i snævre rør og piezometre eller hvor der er behov for et flexibelt kabel til at sno sig omkring f. eks. en grundvandspumpe i brønden.

○ Markeringer for hver millimeter ○ Overholder nationale standarder ○ Følsomhed justérbar overfor ledningsevne ○ Permanente lasermarkeringer ○ Solide, korrosionsresistente komponenter ○ Stærke, fleksible bånd ○ PVDF reservebånd er udskiftelige med andre målere

○ Solinst kvalitet til lavpris ○ Overholder nationale standarder ○ 6 mm diam. sonde ○ Solide, korrosionsbestandige komponenter ○ Stærke, fleksible kabler, som er lette at splejse ○ Udskiftelige sonder, kabler og dele ○ Præcise markeringer for hver mm

Solinst 122 Grænseflademåler Interface Meter

Solinst 103 Lodline

Model 122 Data Sheet

e clear and accurate hickness in wells and

non-aqueous phase aqueous phase liquids ory-sealed probes are in a range of lengths

e allows easy access wells. The Probe is pplications.

Get Quote | More Info

Solinst olie/vand grænseflademåler giver klar og Accurate, Reliable, Robust præcis måling af produktniveau og lagtykkelse i • Designed for rugged field use een approved byskakter, the brønde og tanke. Sonden er kun 16mm • Stable electronics with automatic circuitry testing for use in explosive i diameter, oguses giver således adgang • Tape stranded stainless steel conductors: til snævre n hazardous locations does not corrode brønde og-- non-stretch; vanskeligt tilgængelige områder. resists kinking and breaks

Solinst Lodline bruger et lod hæftet til et lasergraveret kabel og er primært designet for anvendelse under installering af målebrønde. Lodlinen giver også en simpel metode til at måle dybden til bunden af en brønd.

• Sturdy free-standing reel with carrying handle o Tryksikker sensor med præcision ned til 1 mm (1/200ft) o Designet for robust brug High Quality Design o Stabil elektronik med automatisk strømtest state-of-the-art electronics include automatic circuitry y light and tone o Bånd, The der bruger standard rustfrit stål of konduktorer testing when the ‘On’ button is used; 120 hours on-time light and tone o Ikke strækbar battery life; clear signals; and high accuracy. – Ætses ikke ters use an infra-red Infra-red refractionog is used to detect liquids and conductivity o Modstår kinkning bremsning e enters a liquid the to distinguish water. Both optical and electronic sensors are o Billig og nem reparation og 120 timers batteri ector which activates precisely aligned at the same zero point. A steady light and

○ Nøjagtig måling af dybden til opfyldninger under bygning af brønde. ○ Afstandsinddelt sikkerhedskabel til hjælp ved installering/afinstallering af pumper, prøvetagere og opfyldninger .

al when the meter is ts. It also ensures that

d is a non-conductive oduct the signals eady. If the liquid is (conductive liquid r than 50 µS/cm), nductivity of the water etes a conductivity This overrides the ed circuit, and the tone ht are intermittent.

sensors use exactly

- easy to repair and splice

tone indicate product. signals.

Water is indicated by intermittent

The factory sealed probe does not need to be accessed by the user. An integral stainless steel shield protects the sensors. It is set permanently into place, yet allows for easy cleaning. The circuits are powered by 2 standard 9V batteries which are housed in easy-access drawers in the faceplate of the reel.

Features • Sensor accuracy to 1/200 ft or 1.0 mm

15


Niveaumåling Solinst 107 TLC

Solinst 410 Peristaltisk pumpe

TLC-måleren er ideel for måling af temperatur og ledningsevne i brønde og åbent vand. Den intelligente TLC sonde justerer automatisk den målte ledningsevne, så den viser den specifikke ledningsevne standardiseret til 25 °C.

Den peristaltiske letvægtspumpe 410 fra Solinst har ingen udluftninger, riste eller andre åbninger, hvilket gør den vandtæt, nem at anvende i marken og let at vedligeholde og reparere. Dens metalkasse er ekstremt robust og vandtæt. Den har variabel pumpehastighed, og med silikoneslanger i to forskellige størrelser kan kapaciteten ændres.

o Målebånd op til 300 m o Robust Solinst spole and præcist PVDF lasermarkeret bånd o Sondediameter ¾” (19 mm) o Roterende LCD display for let aflæsning o Standard 9V alkaline batteri er nok til 90 timers brug o Auto-Off efter 8 minutter

○ Grundvandsprøver fra brønde med lav vandstand ○ Prøver af overfladevand og fordampningsprøver ○ Solnist Drive-Point profilmåling med returskyl ○ Pumpen måler 33cmx 13cm x 17 cm og vejer 3,6kg ○ Kan bruges op til 10m under havets overflade

Solinst 3001 Levellogger Junior Edge

er et økonomisk alternativ til måling af grundvands- og overfladevandniveauer og –temperatur. Den kombinerer tryk- og temperatursensorer, en datalogger og et batteri med 5 års levetid i ét kompakt rustfri stål instrument. ○ Måling af vandniveauer i brønde og for vandoverflader ○ Pumpetestværktøj ○ Styring af reservoirer og afledning af vand fra skybrud ○ Overvågning af overløbsbassiner ○ Overvågning af åer, søer og vådområder

16


Niveaumåling Solinst 3001 Levellogger Edge

Solinst 3001 LTCJunior Levellogger

Levelogger Edge er et selvstændigt, automatisk vandspejls- og temperaturmåleinstrument. Alle komponenter er lukket inde i et 22 mm x 159 mm hylster af rustfrit stål med en korrosionsresistent, Titaniumbaseret PVD belægning.

Anvendes til måling af ledningsevne såvel som vandniveau og –temperatur. Ligesom LT Levelogger Junior Edge er den nem at transportere, programmere, ibrugtage og hente data fra.

○ Karakterisering af grundvandsreservoir: Pumpetests etc. ○ Overvågning af vandskel og overløbsbassiner ○ Strømningsmålinger, sø- og reservoirstyring ○ Måling af havne- og tidevandsfluktuationer ○ Overvågning af marskområder og afløb fra skybrud ○ Vandforsynings- og tankniveaumåling ○ Langtidsovervågning af niveauer i brønde, søer, fjorde og have

○ Overvågning af indtrængende saltvand og saltbelastning i jorden ○ Studier af og oprydning efter grundvandsforurening ○ Overvågning af udsivninger fra jordopfyldninger, affaldsdeponier, mineaffald etc. ○ Afløb fra landbrug, skybrud o.lign. ○ Tests af vandområder, hvor der anvendes sporstoffer

Solinst 3001 Levellogger Gold Vandniveaumåling Solinst 101 er solid, letanvendelig og måler præcist på millimeter.

er et dataoverførselsværktøj, beregnet til anvendelse sammen med alle versioner af Solinst Leveloggers, Rainloggers og Barologgers. Den bruges til at downloade, lagre og overføre multiple datafiler under anvendelse af en 8 Mb FLASH hukommelse. ○ Real-Time View option ○ Robust, vandtæt, ergonomisk ydre ○ 8 Mb FLASH hukommelse ○ Lagrer over 1.3 millioner udlæsninger ○ Lagrer op til 10 personlige logningsindstillinger

17


Niveaumåling Solinst 3002 Rainlogger

Solinst 660 Grundvandsprofilsøger

Rainlogger 3002 optager og gemmer registrering af hver regndråbe fra en vippespandsmåler, mens det sker. Simpel programmering med brugervenligt software, som kan forbindes til en computer via en Optisk læser.

Denne profilsøger er designet som værktøj til forberedende undersøgelser af grundvand eller forurening i jorden. Den muliggør opsamling af grundvandsprøver fra forskellige, veldefinerede dybder i et enkelt borehul.

○ Tilfører regnvandsdata til dit Levelogger netværk ○ EEPROM hukommelse med op til 60.000 læsninger, og FRAM back-up ○ 10 års batterilevetid ○ Vandsikkert design - kun lidt vedligeholdelse ○ Anvendes sammen med de fleste vippespandsmålere ○ Kompatibel med Solinst Telemetry Systemer

Solinst 615

Solinst 601

Piezometret er beregnet til éngangsinstallationer, og ikke til at blive optaget og genbrugt. Disse piezometre bliver oftest installeret som permanente brøndmålere, men kan på grund af deres lave pris også bruges til midlertidige, kortvarige måleopgaver.

Piezometer 601 kan tage metalprøver i borede huller, i løst sand i bunden af borehuller, i vandløb eller i bundfald i søer. Den måler vandniveauer og permeabilitet og bruges til konstruktionskontrol.

○ Grundvands-prøvetagning inkl. VOC-er ○ Vandniveaumålinger ○ Flowmåling i underjordiske vandstrømme ○ Prøvetagning af luftarter og dampe i jorden ○ Økonomisk og med minimal indvirkning på lokalområdet

○ Holder fint sand og slam ude ○ Pålidelig og billig ○ 60 micron filter ○ Porøs HDPE (Vyon), beskyttet af PVC spids ○ Fås i rørlængder på 15, 30, 60 og 90cm

18


Niveaumåling Solinst 407 Blærepumpe

HT levellogger

Solinst Blærepumpe 407 giver konsistente prøver af høj kvalitet i alle applikationer. Den sikrer, at der ikke er kontakt med luft, vand eller andet, der kan forurene prøven.

HT level niveaulogger med fjernlæsning, kan monteres i 2” pejlerør. Den består kun af én unit og er batteridrevet (op til 3 års levetid), den kan installeres under jorden for høj grad af sikkerhed. Data kan enten sendes til egen server eller hostes hos Aquasense, hvorefter en rapport udskrives.

○ Kan leveres med langtidsholdbar (10 år) Teflonblære eller med polyethylenblære til éngangsbrug ○ Robust og nem at håndtere ○ God til normale eller lave flowmålingsprøver ○ Pumper i rustfrit stål, der kan løfte fra 150m dybde eller i PVC, som kan løfte fra 30m dybde ○ Kan nemt og uden værktøj omdannes til pneumatisk dobbeltventilpumpe (DVP), der giver mulighed for løft fra større dybder og højere flowhastigheder. ○ Med hvert brønddæksel følger en 0,9m slange, som nemt kan udskiftes efter behov ○ Model 464 Elektronisk pumpekontrolenhed findes i 8,5 bar eller 17 bar versioner, og anvender 4 AA alkaline batterier, som holder op til 100 timer

○ Måler fra 1 til 300 meters dybde ○ 2-3 års batteri levetid ○ Instrumentet kan hurtigt flyttes efter behov ○ Tilbydes også som udlejning

Model 464

19


Niveaumåling Pulsar IMP+

Pulsar Blackbox

Pulsars IMP+ er en serie af kompakte berøringsfrie ultralyds-niveaumålere med mulighed for visning af ekko profiler via selvstændigt display. Programmeringen er enkel og foregår via indbygget tastatur eller brug af Pulsar´s eget software, der lader dig programmere instrumentet, se og downloade ekkoprofiler og parametre via laptop.

Blackbox Ultralyds kontroller er overraskende simpel og inkluderer alle de sofistikerede værktøjer for ekkoproces behandling, som er kendetegnet ved DATEM softwaren, der også kendes fra Ultra serien. Blackbox kan programmeres af en håndholdt programmeringsenhed eller fra en computer, og tillader brugeren at vælge det data, som passer bedst til applikationen.

○ IMP+ findes med 3, 6 og 10 meter rækkevidde ○ Kan forsynes med to eller tre ledningsoperationer ○ Alle modeller har indbyggede displays, og kompensere via digitale temperaturmålere for fejlvisning pga. temperatur udsving

○ Integreret tastatur og display kan tilvælges ○ Op til 40m rækkevidde ○ Kan anvendes til alle Ultralyds Transducere fra Pulsar

dB-serie transducers

dBi-serie transducers

Pulsar’s serie af berøringsfri ultralydstransducere i dB serien tilbyder kompakt, robust måling og et innovativt transducerdesign.

Pulsars nye række af uafhængige, intelligente berøringsfri ultralydstransducere gør brug af HART eller Profidus kommunikationsprotokoller for nem og billig integration SRO/Skab.

○ Indkapslet ATEX (EEx m) for zone 1 og 2 som standard ○ Integreret temperaturkompensation ○ Høj akustisk udgangseffekt ○ 5○ effektiv spredning v.hja. det banebrydende Datem software ○ Ned til 12cm blanking afstand

○ Faste og flydende stoffer i applikationer udgør ingen problem ○ HART eller Profibus PA ○ DATEM digital ekko forarbejdning ○ Forskellige montagemuligheder

20


Prøveoptagere Prøveoptagere med den bedste optagerteknologi Kravene til vandovervågning er stigende, og vi tilbyder derfor hele det omfattende produktprogram af prøveoptagere fra Teledyne Isco, den ledende leverandør på det internationale marked. Programmet giver mulighed for alle kombinationer af bærbare og stationære prøveoptagere, med eller uden køling/opvarmning.

Kontakt os med din applikation, hvis du ønsker hjælp til valg af den rigtige prøveoptager.

Prøveoptagerne kan være fast strømforsynede eller batteridrevne med avancerede strømsparefunktioner. Prøveoptagerne bygger alle på den bedste optagerteknologi, nemlig peristaltisk pumpe, hvor det sikres, at flowhastigheden i sugeslangen ved prøvetagning er over de anbefalede 0,6 m/s, selv ved en løftehøjde på hele 7,5 meter.

Isco 3700C - Kompakt prøveoptager

Isco GLS transportabel prøveoptager

3700C prøveoptageren er mindre og lettere end Isco’s fuldskala 3700 bærbare model, men bruger den samme kontroller. 3700C kan let passere gennem et 45 cm diameter mandehul.

Isco GLS prøveoptager er designet for prøvetagning fra kommunalt eller industrielt spildevand, hvor en normal prøveoptager er for stor. Den samler gennemsnitsprøver baseret på tid eller flowintervaller i 4- el. 9,5-liter glas / polyethylenflasker eller i 8-liter éngangs ProPak®.

○ Den mindste og billigste multiflaske-prøveoptager ○ Kan leveres med op til 24 separate prøveflasker á 500ml ○ Mulighed for styring af sampling ud fra væskeniveau ○ Mulighed for styring af samplingshastighed ud fra flow

○ Den mindste og billigste prøveoptager i Isco’s program ○ Mulighed for styring af samplingshastighed ud fra flow ○ Mulighed for batteridrift, f.eks. hængende i et mandehul

21


Prøveoptagere 6712C transportabel prøveoptager

Glacier - Transportabel kølet prøveoptager

Isco 6712C er Isco´s mest avancerede prøveoptager i en indkapsling, som passer i 45 cm mandehuller. Store, komfortable håndtag giver sikker og bekvem transport af prøveoptageren - også selvom der bruges arbejdshandsker.

Glacier prøvetageren kombinerer den lille størrelse, lave vægt og mobilitet for en bærbar med et eksklusivt nyt, aktivt temperaturkontrolsystem. Nem transport, hurtig opsætning og nøjagtig prøvekonservering.

NEMA 4X, 6 (IP67) etuiet kan nedsænkes i vand, er vandtæt og støvtæt. Tilslutning af 700-serie moduler og SDI-12 interface´et gør det let at addere flow- og parameterovervågning til dit 6712-baserede system.

○ Indbygget patenteret berøringsløs væskedetektor i pumpe ○ Strømforsyning via 230VAC eller via 12VDC batteri på vogn ○ Vogn med store luftgummihjul kan tilkøbes for nemmere transport ○ Kan programmeres, så køling først starter lige inden første prøve

○ Den mest avancerede multiflaske prøveoptager ○ Mange muligheder for opsætning og programmering ○ Kan tilsluttes 7xx moduler for ekstra sensorinput ○ Stort udvalg af prøveflaskekonfigurationer

Avalanche - Avanceret kølet prøveoptager

Avalanche er baseret på den uovertrufne 6712 kontroller. Avalanche giver den avancerede kontrol, datalogning og kommunikationsevne fra 6712 kombineret med transportabel køling ved hjælp af enten en strømforsyning eller et 12-Volt genopladeligt batteri. ○ Den mest mobile og fleksible multiflaske-prøveoptager ○ Strømforsyning via 230VAC eller via 12VDC batteri på vogn ○ Kan tilkobles Flowlink software via GSM modem for kontrol

22


Prøveoptagere Isco 5800 - Stationær kølet prøveoptager

Udvalg af tilbehør til Isco prøveoptager

710 Ultralydmodul for måling

730 Bobler flow/ niveaumodul

Denne stationære, kølede prøveoptager er Iscos svar på de strenge krav til vandovervågning. Med brugervenlige kontroller og nemme funktioner er 5800 det eneste rigtige valg til stationær prøvetagning i både kommunale og industrielle spildevandsapplikationer. Prøveoptageren kan programmeres på stedet, og den har en unik slide-out rack, der gør det nemt at udtage prøvebeholderne. Kontrolleren regulerer aktivt og viser prøverummets temperatur og logger en 24-timers oversigt for at bekræfte korrekt afkøling af prøverne. Det er muligt at downloade data om temperatur ved hjælp af software som f.eks. Tera Term, og du kan også se oplysningerne på instrumentets display. ○ Driftstemperatur mellem -29 til 49 ° C ○ Fire digitale alarmudgange ○ Kraftig kompressor ○ Fire gemte programmer ○ Løftehåndtag for nem installation

Isco ProPak engangsbeholdere

Isco regnmåler for styring af prøveoptager

23


Analysatorer PowerMon kolorimeter

PowerMon Titrometer

er et bredt anvendeligt on-line måleinstrument. Det garanterer en permanent, optimal vandkvalitet ved kontinuert overvågning af den lovbestemte grænseværdi for total fosfat og ortofosfat i udløbet fra kommunale og industrielle drikkevandsanlæg.

er et bredt anvendeligt on-line måleinstrument. Det garanterer en permanent, optimal vandkvalitet ved kontinuert overvågning i den kemiske industri, vand- og spildevandsbehandling, på kraftværker og i papirindustrien.

Ud over en større præcision og kortere målecykler giver PowerMon en helt særlig fordel: Det har mulighed for tilslutning af sensorer til måling af de mest forskelligartede parametre, som f.eks. ilt, pH, redox, ledningsevne etc. For de individuelle sensorer overtager PowerMon simpelthen rollen som transducer. Det er også muligt at opstille de forskellige resultater i forhold til hinanden. Fjernovervågning muliggør permanent kontrol af den korrekte funktion af anlægget. Den hurtigst mulige dataoverførsel mellem interfaces og betjeningen af PowerMon via touch-screen sikrer en nem og brugervenlig funktion. ○ Aluminium og mangan i drikkevandsbehandling ○ Fosfat i spildevand ○ Cyanid i stålværker ○ Nitrat i åvand og andet

Ud over en større præcision og kortere målecykler giver PowerMon en helt særlig fordel: Det har mulighed for tilslutning af sensorer til måling af de mest forskelligartede parametre, som f. eks. ilt, pH, redox, ledningsevne etc. For de individuelle sensorer overtager PowerMon simpelthen rollen som transducer. Det er også muligt at opstille de forskellige resultater i forhold til hinanden. Fjernovervågning muliggør permanent kontrol af den korrekte funktion af anlægget. Den hurtigst mulige dataoverførsel mellem interfaces og betjeningen af PowerMon via touch-screen sikrer en nem og brugervenlig funktion. ○ Hårdhed i drikkevand, kølevand og behandlet vand ○ Klor i drikkevand, kølevand og behandlet vand ○ m-værdi, p-værdi i kølevand og behandlet vand og andet

24


Håndholdt udstyr Solinst 408 Dobbeltventilpumpe

Solinst 408 Micro Double value

Denne pneumatiske pumpe består af to koncentriske rør, hver med sit ventilsystem. Når røret er neddykket i brønden, stiger vandet op i det ydre rør. Derefter sættes lufttryk på dette rør, hvorved ventilen lukkes og vandet fra det ydre rør presses op i det indre rør. Ved skiftevis at tage trykket af og sætte det på opnås stempelslag, som fører vandprøven op igennem det indre rør til jordoverfladen, hvor prøven kan opsamles.

Denne pumpe er usædvanligt lille og fleksibel. Som pneumatisk trykpumpe bruger den to koaksiale Teflonslanger til at tage højkvalitetsprøver. Den er så lille, at den kan føres ned gennem et 13 mm rør, herunder alle kanaler i Solinst 403 CMT systemer, da den har en diameter på kun 10 mm.

○ Høj kapacitet (højere end blærepumpen) ○ Kan håndtere prøver med slam, sand og olie ○ Nøjagtige prøver til VOC-bestemmelse

Jordoverflade

0 20

42mm x 610mm SS Double ventilpumpe (10mm D x 6mm S)

100

40 60

200 300mm SS Double Valve Pump (6mm D x 6mm S)

300

0

0.5

1 Flow Rate (L / min)

80 1.5

Dybde i ventilpumpe (Meter under jordoverfladen)

Dybde i ventilpumpe (fod under jordoverfladen)

0

Den helt unikke kombination af fleksibilitet og størrelse gør det nemt både at transportere og at installere pumpen i et væld af applikationer.

2

Flow Rate vs. dybde i ventilpumpe (Dybde til vand ved 15 m)

25


Håndholdt udstyr Solinst 404

Solinst 800 pneumatiske rørblokkere

Inertipumpen er en enkel, pålidelig pumpe til økonomisk optagning af grundvandsprøver. Pumpen består i al sin enkelhed af et rør forsynet med en kugle-klapventil i bunden. Den kan anvendes manuelt ved mindre dybder, eller ved anvendelse af en mekanisk pumpe. Efter montage af ventilen på røret sænkes dette ned i vandet, og ved at støde røret op og ned i vandet presses vand ind i røret ved den nedadgående bevægelse, mens kuglen lukker ventilen under den opadgående bevægelse.

Anvendes til at isolere afgrænsede rørzoner for kortvarige målinger eller prøvetagninger som f.eks. test af hydraulisk ledningsevne, datalogning med en Levelogger, minimering af skyllevandsmængder eller pumpetests samt optagning af vandprøver. Rørblokkerne, som består af PVC–rør forsynet med pneumatiske gummimanchetter, sænkes ned i brønden fastgjort til enten et fleksibelt LDPE-rør eller et stift PVC-rør, ved hjælp af en line som f.eks. Solinst 103, som er forsynet med afstandsinddelinger. Manchetterne sættes under tryk med en håndpumpe.

○ Lave omkostninger ○ Ingen krydskontaminering fra brønd til brønd ○ Ingen behov for rengøring af pumpe ○ Reducerer tidsforbruget i felten

Solinst 429 prøveoptager

er ideel til optagning af højkvalitetsprøver af grundvand fra specifikke dybder. Den kan desuden anvendes til at bestemme vandprofiler i et borehul eller en brønd, idet der tages prøver fra specifikke dybder eller kildepunkter. Prøveoptageren består af et rør i rustfrit stål med Teflon kugleventiler i top og bund. Ved nedsænkning af prøveoptageren åbner begge ventiler automatisk, hvorved den fyldes og gennemstrømmes af vand. Når den har nået den ønskede dybde, trækkes den op, hvorved ventilerne holdes lukkede af det statiske tryk, indtil de udløses manuelt ved udtømning af prøven i den ønskede beholder.

26


Håndholdt udstyr Solinst 860 éngangsfiltre

Solinst 464 Pumpekontrolenhed

Éngangsfiltre, designet specifikt til forberedelse af grundvandsprøver til analyse for opløste metaller og for filtrering af store volumener uklart grundvand. Filtrene har et areal på ikke mindre end 700 cm2 og har en 0,45 μm membran.

Pumpekontrolenheden styrer forsyningen af trykluft til pneumatiske pumper som Solinst blærepumper og dobbeltventilpumper. Periodisk trykpåsætning og udluftning driver pumperne, og ved justering af trykket og perioderne via kontrolenheden opnås den ønskede flowhastighed, som kan være op til 100 ml/min ved optagning af prøver til analyse for f. eks. VOC-er.

○ Ingen stor beholder med udskiftelige filterelementer ○ Mere end fem gange større filterareal end ved gængse 142 mm pladefiltre ○ Reducerer behovet for hyppige filterskift ○ Sikrer hurtig prøvefiltrering ○ Ingen håndtering af filterelementet ○ Selvstændig enhed, som bortkastes efter brug ○ Ingen bekostelige filterrengøringer

Solinst 425 Intervalprøveoptager

Denne prøveoptager er særligt velegnet til at optage prøver af grundvandsforekomster, som ligger under f.eks. forurenede jordlag. Prøveoptageren sættes under tryk, inden den nedsænkes i brønden, hvorved enhver indtrængen af vand under nedfiringen til målestedet forhindres. Når prøveoptageren har nået målestedet, tages trykket af, således at optageren fyldes med vand, udelukkende fra den specifikke lokation, hvorefter den atter sættes under tryk, mens den hentes op og indtil prøven tages ud på laboratoriet. Herved sikres størst mulig integritet af prøven.

Pumpekontrolenhederne er robuste, pålidelige og velegnede til ethvert arbejdsmiljø. Enhederne fås i en 8,5 bar og en 17 bar version, og bruger 4 AA alkaline batterier, som holder til op til 100 timers almindelig brug. Kontrolenhederne kan også benyttes manuelt, hvortil der blot skal benyttes en trykluftforsyning.

Fig. 1: Opstilling med 125 psi Model 464 Electronic pumpekontrol og 12 Volt kompressor.

27


Udlejning Udlejning af udstyr Aquasense udlejer sonder, håndholdte instrumenter og flowmålere.

Vi arbejder i øjeblikket på at lave en komplet udlejningsbrochure med priser og betingelser. Indtil den er helt på plads, beder vi dig tage kontakt til os pr. telefon eller pr. mail for tilbud, så vi sammen finder en fornuftig lejeløsning. Generelt for vores udlejningsforretning er, at kunden kan vælge mellem nedenstående lejetyper:

Instrumentleje med operatør I dette tilfælde skal Aquasense sige god for applikationen før ordre. Der faktureres for måleresultater efter aftale. Aquasense påtager sig hele ansvaret for at resultaterne kommer i hus. Vi leverer instrumentet kalibreret, opladet og klar til brug. Al udlejning er inklusiv nødvendig software.

Instrumentleje uden operatør Udlejning sker på eget ansvar. Både for instrumenterne i den tid, man har instrumenterne i sin varetægt, og for manglende måleresultater. Vi leverer instrumentet kalibreret, opladet og klar til brug. Al udlejning er inklusive nødvendig software. Udlejning uden operatør forudsætter at brugeren er bekendt med instrumentet og selv kan anvende det. Hvis træning eller uddannelse i anvendelse er nødvendig, skal der gøres opmærksom på dette inden ordreplacering, så gebyr for træning eller uddannelse kan tilbydes separat.

Aquasense yder ingen garanti for fejl eller manglende måleresultater som følge af beskadigelse, forkert anvendelse, manglende viden om brug af instrumentet, manglende lagring af data eller andre hændelser. Ødelagt udstyr erstattes af lejer til ny pris uanset stand ved udlejning. Book helst i god tid (men kontakt os også gerne hvis du har en hasteopgave). Vi samarbejder med flere virksomheder i Europa og USA om udlejning. Alligevel er det vigtigt at være tidligt ude og booke instrumenterne i god tid, inden du skal bruge dem. Vi anbefaler at kontakte Aquasense senest 3 måneder før du skal bruge dem. Der er instrumenter vi ikke kan leje ud. Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere på aquasense.dk, hvor du har mulighed for at downloade vores flyer omkring udlejning.

åling? n cis flowm r og præ uasense løse opgave e kk si r - Lad Aq Brug fo

er. Vi forwmåling ale leJeres flo e stå for internation dtager Aquasens teknologier fra mo lad Du . er ation -date sourc og innov SPAR res elukkende up-to udvikling ud handler stærke på art format. r, der er rb se øre aly nd an vera let ater i et måleresult e

Fordel

wmåling

ng af flo

Outsourci

ninger r itetsbereg infiltrationsstudie ○ Kapac og er mningsersøgels ○ Indstrø verflowund lig ○ Kloako alflowmå d kan van t en ske ○ Åb ng af uøn både ○ Detekteri kan være

d sket van Derfor ring af uøn og vanskeligt. aven. Detekte e rævend source opg vi for ressourcek og flere at out står asense, vand. vælger flere ejder med Aqu arb af uønsket Når I sam og detektering e, flowmåling kflowmåler kloa e red osition. e avance dstyr til disp for, at Vi stiller båd e og analysu var ger fulde ans prøveopta påtager sig det I kan kon hus - så Aquasense terne kommer i rne og løse resultate re sulta lyse lere ktivt. må ana der konstru jer om at centrere uregelmæssighe lle eventue

mandeer - spar d driftudgift af uønsket van ○ Lavere tektering timer til de elig r almind rblik ove ndelser ove hæ dt e ○ Go og ekstrem kapacitet pr. sms rmfunktion ed for ala ○ Muligh og regncis flowling af præ ller ○ Opsam de mo data til flow regnytning af ied for tilkn re, pH, turb ○ Muligh veoptage måler, prø s, etc. ditet, ga ri semålinge aly an ledflow- og ○ Online rør, kanaler og tryk delfyldte ninger

Kontakt

os på

5080

tlf. 4242 rmere for en næ omkring g rådgivnin ver... ga Jeres op

25080 .dk se · Tlf. 424 · www.aquasense Aquasen asense.dk info@aqu

28


Diverse Solinst 3001 Brønddæksel

Solinst 428 prøveopsamler

Det nye brønddæksel findes i to konfigurationer. En er designet til anvendelse sammen med vores Levelogger serie, og en designet til anvendelse sammen med vore membranpumper og dobbeltventilpumper, men begge kan tilpasses en lang række andre applikationer og installationstyper.

Solinst BioBailer 428 er en billig, biologisk nedbrydelig prøveopsamler lavet af klar PVC. Standard prøveopsamleren har en diameter på 38 mm og en længde på 91,5 cm, og kan rumme mere end en liter prøve (1025 ml)

Dækslet giver mulighed for at installere Leveloggere med wire, Kevlar reb eller kabel med direkte aflæsning. ○ Ventileret for trykudligning i skakter ○ Understøtter op til to Leveloggere ○ Låsbar, sikker installation ○ Øjebolt giver robust lukning ○ Passer til både 2” og 4” målebrønde ○ Et fleksibelt design, der giver mulighed for yderligere installationer

○ Nedbrydes biologisk (ved deponering i affaldsdeponi) ○ Affaset top og bund forhindrer bevægelsesmodstand i brønden ○ Robust håndtag med stor åbning for fastgørelse af snor ○ Stift rør for nem håndtering ○ Bionedbrydelig prøveudløser ○ Transparent rør tillader visuelt tjek af indholdet

29


Diverse

a Par

Contaminant Alarm

Fingerprint

AOC

H2S

O2

O3

Temperature

EC

ORP

pH

Colour

NH 4 -N

K+

NO 2 -N

NO 3 -N

UV254

DOC

TOC

BTX

COD

BOD

ro

te me

tf

sig ver

an

::c ra s

Turbidity

Carbo::lyser er ideel til måling af den organiske kulstofbelastning repræsenteret ved parametre som SAC, T(D)OC, COD, eller BOD, og samtidig af turbiditet /suspenderet stof. Anvendeligheden strækker sig fra rent vand til industrispildevand. Forkalibreringer for forskellige vandtyper og applikationer letter i høj grad anvendelsen.

TSS

Multi::lyser er en kombination af s::can carbo::lyser og nitro::lyser. Det betyder, at s::can multi::lyser er karakteriseret ved at måle organisk kulstof & nitrat i en mangfoldighed af prædefinerede anvendelser. Multi::lyser`en er ideel til måling af overfladevand, grundvand, drikkevand og tilbyder optimal omkostningseffektivitet og ydelse.

F-

s::can carbo::lyser

Free / Total Chlorine

s::can multi::lyser

spectro::lyser carbo::lyser nitro::lyser color::lyser multi::lyser ammo::lyser eco/pro oxi::lyser fluor::lyser uv::lyser sulfi::lyser ozo::lyser chlori::lyser condu::lyser eco/pro redo::lyser pH::lyser soli::lyser i::scan

30


Kontakt

Kontakt Aquasense Har du spørgsmål eller brug for hjælp er du meget velkommen til at kontakte os.

Salgsingeniør Thomas Franck +45 42 42 50 87 tf@aquasense.dk

Salgsingeniør Tommy Petersen +45 42 42 50 37 tp@aquasense.dk

Servicetekniker Jens Møller Nørgård +45 42 42 50 98 jmn@aquasense.dk

Scan koden og se vores præsentations video.

Følg med i vores nyheder på Linkedin linkedin.com/company/aquasense

31


Aquasense Stensg책rdvej 2 5500 Middelfart +45 42 42 50 80 www.aquasense.dk info@aquasense.dk

Aquasense - drikkevandsbrochure  

Instrumentering til drikkevand

Advertisement