Page 1

Brug for sikker og præcis flowmåling?

- Lad Aquasense løse opgaven

SPAR ressourcer - lad Aquasense stå for Jeres flowmålinger. Vi forhandler udelukkende up-to-date teknologier fra internationale leverandører, der er stærke på udvikling og innovation. Du modtager måleresultater i et let analyserbart format.

Outsourcing af flowmåling ○ Kapacitetsberegninger ○ Indstrømnings- og infiltrationsstudier ○ Kloakoverflowundersøgelser ○ Åben kanalflowmålig ○ Detektering af uønsket vand Detektering af uønsket vand kan være både ressourcekrævende og vanskeligt. Derfor vælger flere og flere at outsource opgaven. Når I samarbejder med Aquasense, står vi for flowmåling og detektering af uønsket vand. Vi stiller både avancerede kloakflowmålere, prøveoptagere og analysudstyr til disposition. Aquasense påtager sig det fulde ansvar for, at måleresultaterne kommer i hus - så I kan koncentrere jer om at analysere resultaterne og løse eventuelle uregelmæssigheder konstruktivt.

Fordele ○ Lavere driftudgifter - spar mandetimer til detektering af uønsket vand ○ Godt overblik over almindelig kapacitet og ekstreme hændelser ○ Mulighed for alarmfunktion pr. sms ○ Opsamling af præcis flow- og regndata til flowmodeller ○ Mulighed for tilknytning af regnmåler, prøveoptagere, pH, turbiditet, gas, etc. ○ Online flow- og analysemålinger i delfyldte rør, kanaler og trykledninger

Kontakt os på

tlf. 42425080 for en nærmere rådgivning omkring Jeres opgaver...

Aquasense · Tlf. 42425080 info@aquasense.dk · www.aquasense.dk


Brug for sikker og præcis flowmåling?

- Lad Aquasense løse opgaven

Flow i kloaksystemer ISCO 2150 leverer flowdata, der kan bruges ved analyse af flow i kloaksystemer. ISCO 2150 kan derved identificere problemområder og gør søgning efter uønsket vand i kloakker lettere. Derfor er ISCO 2150 et vigtigt værktøj i forbindelse med vedligeholdelse og forbedringer af kloaksystemer. Systemet består i sin grundform af en batteridrevet flow- og niveaulogger, der aflæses manuelt. Systemet kan udbygges med modem til fjernaflæsning og evt. interface modul til andre instrumenter, så som regnmålere, pH - målere, iltmålere osv. Normal batterilevetid ligger på ca. 3 måneder. Data kan afleveres som grafer på en hjemmeside, filer til excel eller andre formater.

Hvor kan vi måle... ○ Åbne og lukkede kanaler ○ Delfyldte rør dn150 til dn2000 ○ Fyldte rør dn50 til dn4000 ○ Åer og vandløb

Hvad kan vi måle... ○ Flow ○ Niveau ○ Temperatur ○ pH - værdi ○ Turbiditet ○ Ilt ○ Eksplosive og giftige gasser

Det er vigtigt at understrege, at Aquasense kan stå for dataindsamling og præsentation, mens databehandling og evt. konklusioner ligger uden for vores område.

FlowLink

Lad os løse opgaven... Kontakt os på tlf. 42425080 og hør nærmere...

Aquasense · Tlf. 42425080 info@aquasense.dk · www.aquasense.dk

Flowmåling flyer  

Lad Aquasense løse opgaven...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you