Page 1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ PROTRIM 560 ΤΕΧΑS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΛΑΔΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 30 ή 15W40 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Περιεχόμενα – οδηγίες χρήσης Οδηγίες ασφαλείας Συναρμολόγηση Εξοπλισμός Ζώνες ασφαλείας Ξεκίνημα και σταμάτημα λειτουργίας κινητήρα Λειτουργία μηχανήματος Γωνία ρύθμισης χειρολαβής Ρύθμιση ύψους κοπής Καθαρισμός Αλλαγή λαδιών Αποθήκευση Αντιμετώπιση προβλημάτων Θόρυβος, δονήσεις και μέτρα ασφαλείας Τεχνικά χαρακτηριστικά CE πιστοποιητικό Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του μηχανήματος. Διαβάστε τις οδηγίες του εγχειριδίου προσεκτικά, ειδικά τις οδηγίες με το παρακάτω σύμβολο:

Ανταλλακτικά Ανταλλακτικά γι’αυτό το μηχάνημα μπορείτε να βρείτε στο site www.texas.dk, εάν βρείτε τα ανταλλακτικά μόνοι σας, αυτό θα βοηθήσει στην άμεση εξυπηρέτησή σας. Για αγορά των ανταλλακτικών, παρακαλώ απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό μας.

Ασφάλεια Πριν από την χρήση. Μην τοποθετείτε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά και κάτω στα περιστρεφόμενα τμήματα Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά. Εξοικειωθείτε με τα διαφορετικά χειριστήρια, ρυθμίσεις και χειρολαβές του μηχανήματος. Να γνωρίζετε πως σταματάει το μηχάνημα να λειτουργεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ποτέ μην επιτρέπετε μικρά παιδιά ή άλλους ανθρώπους να χειρίζονται το μηχάνημα, να γνωρίζετε τους σχετικούς κανονισμούς σχετικά με την επιτρεπόμενη ηλικία του χειριστή. Εάν δεν αισθάνεσθε καλά, είστε κουρασμένος ή έχετε καταναλώσει αλκοόλ, μην λειτουργήσετε το μηχάνημα.


Πάντα να ελέγχετε το μηχάνημα πριν από κάθε χρήση, σιγουρευτείτε πως όλα τα εξαρτήματα είναι στην σωστή θέση τους και δεν έχουν κάποια βλάβη. Αντικαταστήστε τα στοιχεία που έχουν υποστεί ζημία. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των γύρω του. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοντά σε μικρά παιδιά και ζώα. Ο χειριστής είναι ο μόνος υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχημάτων ή καταστροφής ξένης περιουσίας. Ελέγξτε την περιοχή στην οποία θα εργασθείτε, εάν είναι απαραίτητο αφαιρέστε οποιαδήποτε ξένα αντικείμενα. Μην πληρώνετε με καύσιμο με κλειστό χώρο ή όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Καθαρίστε από βενζίνη που μπορεί να έχει χυθεί στον κινητήρα πριν το βάλετε σε λειτουργία. Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Προσέξτε για ξένα αντικείμενα όταν εργάζεστε σε δύσκολο έδαφος με ψηλή βλάστηση. Χρησιμοποιήστε μπότες αντιολισθητικές. Μην εργάζεστε με φαρδιά ρούχα.

Λειτουργία. Πάντα να ξεκινάτε την εργασία από την ζώνη ασφαλείας. Μην φεύγετε από την ζώνη ασφαλείας χωρίς να έχετε σταματήσει την λειτουργία του μηχανήματος, εάν χρειασθεί τότε σταματήστε το μηχάνημα. Εάν έρθει το μηχάνημα σε επαφή με κάποιο ξένο αντικείμενο τότε σταματήστε το μηχάνημα αμέσως, αφαιρέστε το μπουζί και ελέγξτε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές. Επισκευάστε τις ζημιές εάν χρειάζεται. Πάντα αποσυνδέετε τους μοχλούς, σβήνετε τον κινητήρα και αφαιρείτε το μπουζί εάν το μηχάνημα παραμείνει σε αφύλακτο χώρο. Πριν από κάποιο έλεγχο ή ρύθμιση ή service πάντα πρέπει να ελέγχετε πως όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει εντελώς. Να είστε πιο προσεκτικοί όταν εργάζεστε σε πλαγιές. Ποτέ μην φορτώνετε με όγκο υλικού το μηχάνημα με στόχο να τελειώσετε πιο γρήγορα. Να είστε πιο προσεκτικοί όταν εργάζεστε με το μηχάνημα αντίθετα. Ποτέ μην επιτρέπετε ανθρώπους να βρίσκονται μπροστά από το μηχάνημα ενώ εργάζεστε. Πάντα να λειτουργείτε το μηχάνημα την ημέρα ή σε καλά φωτιζόμενες περιοχές. Πάντα να κρατάτε αντίσταση με το πόδι σας και πάντα να κρατάτε σταθερά τις χειρολαβές. Πάντα να βαδίζετε, ποτέ να μην τρέχετε.


Μην λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς παπούτσια ή φορώντας ελαφριά παπούτσια. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αλλάζετε κατεύθυνση σε πλαγιές. Ποτέ μην επιχειρήσετε να κάνετε ρυθμίσεις, όταν ο κινητήρας εξακολουθεί και λειτουργεί. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν μετακινείτε το μηχάνημα προς τα πίσω. Μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε κλειστούς χώρους ή σε περιοχές χωρίς καλό αερισμό. Τα καυσαέρια από τον κινητήρα περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα. Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ακόμη και θάνατο. Ασφάλεια καυσίμου Προσοχή κατά την χρήση βενζίνης. Η βενζίνη είναι εύφλεκτη και τα καυσαέρια πολύ εκρηκτικά. Σοβαρά ατυχήματα μπορεί να συμβούν, όταν η βενζίνη έχει λερώσει δέρμα και ρούχα. Απομακρύνετε την βενζίνη άμεσα. Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένα δοχεία για βενζίνη, μην χρησιμοποιείτε μικρά μπουκάλια ή κάτι παρόμοιο. Εξαφανίστε τσιγάρα, πούρα και άλλες πηγές θερμότητας από την ανάφλεξη. Μην πληρώνετε με βενζίνη σε κλειστό χώρο. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν την πλήρωση με βενζίνη. Ποτέ μην γεμίζετε το ντεπόζιτο περισσότερο από κάτω 2,5cm από το φίλτρο με σκοπό να παρέχετε χώρο για την εκτόνωση του καυσίμου. Ποτέ μην κάνετε χρήση της λειτουργίας «κλείδωμα» όταν πληρώνετε με βενζίνη. Μην καπνίζετε όταν πληρώνετε με βενζίνη. Ποτέ μην πληρώνετε με βενζίνη μέσα σε κτίριο ή όπου υπάρχουν αναθυμιάσεις από την βενζίνη και έρχονται σε επαφή με πηγή ανάφλεξης. Κρατήστε μακριά την βενζίνη και τον κινητήρα από συσκευές, λυχνείες, μπαρμπεκιου, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία κ.λ.π. Εάν πρέπει να αφαιρεθεί το καύσιμο από την δεξαμενή, τότε αυτό πρέπει να γίνει σε εξωτερικό χώρο. Συντήρηση και αποθήκευση Ο κινητήρας πρέπει να σταματήσει όταν πρόκειται να κάνετε εργασίες συντήρησης – καθαρισμού. Ελέγξτε εάν όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι σφιχτά βιδωμένα στην θέση τους. Σφίξτε όπου χρειάζεται.


Ο κινητήρας πρέπει να έχει «κρυώσει» πριν αποθηκευτεί σε εσωτερικό χώρο ή πρόκειται να καλυφθεί. Εάν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου. Συντηρήστε ή αντικαταστήστε τα σήματα ασφαλείας και οδηγιών εάν αυτό είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά ή αξεσουάρ. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν αυθεντικά ανταλλακτικά ή αξεσουάρ, δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Αντικαταστήστε τους ελαττωματικούς σιγαστήρες.

Διάφορα Τα γρανάζια είναι γρασαρισμένα από πριν. Παρόλο αυτά, πάντα να σιγουρεύετε πριν από κάθε χρήση ότι είναι καλά γρασαρισμένα. Ο κινητήρας δεν έχει λάδι από πριν. Τα χειριστήρια ελέγχου που είναι τοποθετημένα από το εργοστάσιο, όπως η ντίζα συμπλέκτη με την χειρολαβή, δεν πρέπει να αφαιρούνται ή να εκτίθενται. Αφαιρέστε την βενζίνη από την δεξαμενή σε εξωτερικό χώρο. Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και τα καύσιμα είναι εκρηκτικά. Εξασφαλίστε ότι η μεταφορά του μηχανήματος γίνεται με ασφάλεια πάνω σε καρότσα κ.λ.π. Μειώστε το γκάζι όταν πρόκειται να σβήσετε τον κινητήρα και κλείστε την βαλβίδα καυσίμου.

Συναρμολόγηση Παρακαλώ ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα: (το πραγματικό μοντέλο μπορεί να ποικίλει από την εικόνα που υπάρχει). 1. Αναγνώριση ανταλλακτικών a. Μεσινέζα b. Κεφαλή μεσινέζας c. Μοχλός «νεκρό» d. Ρύθμιση γωνίας χειριστηρίων e. Χειρομοχλός γκαζιού f. μοχλός ενεργοποίησης μεσινέζας g. κινητήρας h. τροχοί i. προφυλακτήρας j. ασπίδα προστασίας κινητήρα 2. Τοποθετήστε τα χειριστήρια και την ασπίδα προστασίας του κινητήρα στο σασί, σφίξτε με τις βίδες.


Ακολουθήστε την συναρμολόγηση όπως φαίνεται στην εικόνα 2. 3. Τοποθετήστε την μεσινέζα Ακολουθήστε την διαδικασία όπως φαίνεται στην εικόνα 3. Η μεσινέζα πρέπει να έχει μήκος 55cm και πάντα πρέπει συνδέεται σε σετ. Πρέπει να συνδέετε πάντα δύο μεσινέζες και στις δύο πλευρές της κεφαλής. Πληρώστε τον κινητήρα με λάδι. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα για το λάδι.

Εξοπλισμός Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, φορέστε φαρδιά ρούχα εργασίας, σκληρά γάντια, ωτοασπίδες και αντιολισθητικές μπότες με ατσάλινο προστατευτικό δακτύλων.

Ζώνη ασφαλείας Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία και ο κινητήρας λειτουργεί, μην απομακρύνεστε από την ζώνη ασφαλείας, εικόνα 6. Εάν είναι απαραίτητο να φύγετε από αυτή την ζώνη, για παράδειγμα να προσθέσετε ένα αξεσουάρ, τότε σταματήστε τον κινητήρα.

Ξεκίνημα και σταμάτημα λειτουργίας κινητήρα Θυμηθείτε: πάντα να ελέγχετε την στάθμη του λαδιού πριν από την χρήση. Στους κινητήρες με δείκτη στάθμης λαδιού το λάδι θα πρέπει πάντα βρίσκεται ανάμεσα στις θέσεις min και max. Σε κινητήρες χωρίς δείκτη στάθμης λαδιού το λάδι πρέπει να είναι εμφανές στην άκρη από την οπή, όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Πάντα να χρησιμοποιείτε λάδι SAE30. Χρησιμοποιήστε μόνο αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Ποτέ μην υπερπληρώνετε την δεξαμενή καυσίμου.

Εκκίνηση (εικόνα 4): 1. Τοποθετήστε τον μοχλό γκαζιού στην θέση max. 2. Τρομπάρετε την φούσκα 3-5 φορές. 3. Τραβήξτε το σχοινί του εκκινητή για να ξεκινήσει ο κινητήρας. Πάντα να αφήνετε το σχοινί του εκκινητή να επιστρέψει στην αρχική του θέση ενώ το κρατάτε με το χέρι σας. 4. Όταν ο κινητήρας έχει ξεκινήσει, συμπλέξτε το γκάζι ομαλά. 5. Ενεργοποιήστε τον μοχλό «νεκρό» 6. Ενεργοποιήστε την χειρολαβή ενεργοποίησης της κίνησης. Σταμάτημα: 1. Απελευθερώστε το μοχλό «νεκρό». 2. Τοποθετήστε το γκάζι στην θέση «stop»


Τις δονήσεις μπορεί να τις αισθάνεστε στις χειρολαβές κατά την χρήση. Γι’ αυτό συνιστούμε κάθε 2 ώρες να κάνετε ένα διάλλειμα.

Λειτουργία μηχανήματος Απομακρύνετε όλα τα ξένα αντικείμενα από τον χώρο εργασίας πριν από την χρήση του μηχανήματος. Πέτρες, γυαλιά, κλαδιά και παρόμοια αντικείμενα μπορεί να βλάψουν το μηχάνημα. Επίσης ελέγξτε εάν οι βίδες είναι καλά βιδωμένες. Ξεκινήστε την λειτουργία του κινητήρα σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες. Απομακρυνθείτε από τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Ποτέ μην επιχειρείτε να μετακινήσετε το μηχάνημα για κάποιο άλλο λόγο εκτός από αυτόν που είναι προορισμένο για να χρησιμοποιηθεί καθώς ο κινητήρας λειτουργεί.

Ενεργοποιήστε την χειρολαβή C και F όπως φαίνεται στην εικόνα 1. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10 ΜΕΤΡΑ. Το μηχάνημα μπορεί να εργαστεί σχεδόν σε όλων των ειδών βλάστηση. Η κεφαλή με την μεσινέζα περιστρέφεται σύμφωνα με την φορά των δεικτών του ρολογιού που σημαίνει ότι το μηχάνημα ρίχνει το κομμένο χόρτο στην δεξιά πλευρά. Το μηχάνημα έχει χαμηλό κέντρο βάρους και μεγάλους τροχούς. Αυτό το καθιστά κατάλληλο για εργασία σε πλαγιές μέχρι 15% κλίση. Προσοχή!!! Αποφύγετε να εργάζεστε σε πλαγιές πάνω από 15% κλίση, καθώς ο κινητήρας σε τέτοια περίπτωση δεν θα λιπαίνεται σωστά κάτι που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την βλάβη του κινητήρα. Ο φόρτος εργασίας του μηχανήματος πρέπει να εξισορροπεί με τις δυνατότητες του καταστροφές. Αυτό εξασφαλίζεται διατηρώντας πάντα σταθερές τις ταχύτητες στην κεφαλή της μεσινέζας. Αποφύγετε την κατακόρυφη μείωση των στροφών. Μείωση των στροφών στην κεφαλή της μεσινέζας είναι σημάδι υπερφόρτωσης. Ρύθμιση γωνίας της χειρολαβής Ακολουθήστε την διαδικασία ρύθμισης της γωνίας όπως φαίνεται στην εικόνα 2. Να θυμόσαστε το κλείδωμα ! Ρύθμιση του ύψους κοπής Ακολουθήστε την διαδικασία ρύθμισης του ύψους κοπής όπως φαίνεται στην εικόνα 2. Είναι δυνατό να ρυθμίσετε το ύψος κοπής στην κεφαλή της μεσινέζας. Υπάρχουν δύο διαφορετικά ύψη στο μηχάνημα. Εάν η κεφαλή έχει τοποθετηθεί στο πάνω μέρος τότε το ύψος κοπής είναι 65mm και αν είναι στο κάτω μέρος τότε το ύψος κοπής είναι 35mm. Χρησιμοποιήστε εάν κλειδί allen 3mm.


Καθαρισμός το μηχάνημα πρέπει να καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση. Χρησιμοποιήστε μία μάνικα για να απομακρύνετε το χρώμα και τις άλλες βρωμιές. Αφαιρέστε την κεφαλή μεσινέζας από τον άξονα και απομακρύνετε τα υπολείμματα των χόρτων κ.α. από τον άξονα περιστροφής. Ο αριθμός πλαισίου πρέπει να καθαρίζεται με πανί για να αποφεύγεται η φθορά. Αποφύγετε την χρήση πλυστικού υψηλής πίεσης κατά την διάρκεια του καθαρισμού.

Αλλαγή λαδιών Το λάδι αρχικά πρέπει να αλλάζεται στις πρώτες 5 ώρες εργασίας, και μετά μία φορά τον χρόνο. Χρησιμοποιήστε ένα κιτ αλλαγής λαδιών. 1. Αναρροφήστε το λάδι μέσω της οπής χρησιμοποιώντας μία σύριγγα. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα για να φτάσετε στο κάρτερ. 2. Μεταφέρετε το χρησιμοποιημένο λάδι σε δοχείο. 3. Τοποθετήστε στον κινητήρα νέο λάδι SAE30 4. Ελέγξτε τα επίπεδα λαδιού χρησιμοποιώντας των δείκτη στάθμης λαδιού. Θυμηθείτε να απομακρύνεται τα χρησιμοποιημένα λάδια σε ασφαλές μέρος. Λάδι και κιτ αλλαγής λαδιών δεν συμπεριλαμβάνονται.

Αποθήκευση  Εάν το μηχάνημα δεν μπορεί να αποθηκευτεί για παρατεταμένες χρονικούς περιόδους, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Αυτό θα εξασφαλίσει μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.  Χρησιμοποιήστε μάνικα για να απομακρύνεται το χώμα, χόρτα και βρωμιά. Αφαιρέστε τα χόρτα κ.α. από τον άξονα. Ο αριθμός πλαισίου πρέπει να καθαρίζεται με πανί για να αποφεύγεται η φθορά. Αποφύγετε την χρήση πλυστικού υψηλής πίεσης κατά την διάρκεια του καθαρισμού.  Σκουπίστε το μηχάνημα με πανί ώστε όλες οι επιφάνειες να είναι καθαρές. Καθαρίστε τις επιφάνειες στο κάτω μέρος του μηχανήματος με λαδωμένο πανί για να αποφύγετε την σκουριά.  Πάντα να αποθηκεύεται το μηχάνημα σε στεγνό και καθαρό μέρος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Ο κινητήρας δεν λειτουργεί: 1. Ελέγξτε εάν το χειριστήριο του καυσίμου έχει ρυθμιστεί σωστά. 2. Ελέγξτε το μπουζί 3. Ελέγξτε εάν έχει τοποθετηθεί πρόσφατη βενζίνη στην δεξαμενή. 4. Δείτε ξεχωριστές οδηγίες του κινητήρα για περαιτέρω αντιμετώπιση προβλημάτων.

Ο κινητήρας δεν λειτουργεί ομαλά: 1. Διασφαλίστε ότι η χειρολαβή γκαζιού δεν έχει ρυθμιστεί στην θέση max. 2. Ελέγξτε εάν έχει τοποθετηθεί πρόσφατη βενζίνη στην δεξαμενή


Η κεφαλή δεν περιστρέφεται: 1. Ελέγξτε τις ντίζες ότι είναι σε σωστή θέση και έχουν συνδεθεί σωστά. 2. Ελέγξτε και αφαιρέστε υπολείμματα χόρτων.

Θόρυβος, δονήσεις και μέτρα ασφαλείας 1. Μεγάλης διάρκειας έκθεση σε επίπεδα θορύβου πάνω από 85 dB(A) προκαλούν βλάβες. Πάντα να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες όταν λειτουργείτε το μηχάνημα. 2. Μειώστε την ταχύτητα του κινητήρα μειώνοντας έτσι τις δονήσεις και τα επίπεδα θορύβου. 3. Για να μειώσετε τα επίπεδα θορύβου περαιτέρω, χρησιμοποιήστε μόνο το μηχάνημα σε ανοιχτό χώρο. 4. Οι δονήσεις μπορεί να μειωθούν περαιτέρω κρατώντας την χειρολαβή σταθερά. 5. Για να μην ενοχλείτε τους γύρω σας, το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της ημέρας. 6. Πάντα να φοράτε στενά σχετικά ρούχα, σκληρά γάντια εργασίας, ωτοασπίδες και αντιολισθητικές μπότες. 7. Κάντε ένα διάλλειμα 30 λεπτών κάθε 2 ώρες. Τεχνικά χαρακτηριστικά Κινητήρας Πλάτος εργασίας Ύψος εργασίας μεσινέζα Μετάδοση τροχοί Ρυθμιζόμενες χειρολαβές Βάρος

Powerline TG595 / 173cc Max 56cm 3,5-6,5cm 4mm Ωθούμενο 14’’ Ναι 31kg


Protrim 560  
Protrim 560  

Καταστροφέας Αγριόχορτων Texas Pro-Trim 560 Δανίας. Καταστροφέας αγριόχορτων με μεσινέζα. Ωθούμενο με κινητήρα Texas 5,5ΗΡ/163cc, ρυθμιζόμεν...

Advertisement