__MAIN_TEXT__

Page 1

NORGES STØRSTE GARASJELEVERANDØR HOVEDBROSJYRE


Født i Grimstad Oppvokst over hele landet Norges garasjeeventyr begynte i Grimstad høsten 1963. Bilsalget var nettopp blitt fritt, og bilparken begynte å vokse. Det ble behov for en garasje til den nye bilen. Dette så Nere Igland i Grimstad Møbler, som fikk en idé om en prefabrikert elementgarasje, klargjort for nevenyttige selvbyggere. Den gode ideen viste seg å treffe markedet godt, så godt at møbelproduksjonenble nedprioritert til fordel for garasjer og Grimstad Garasjen ble født. I 1992 ble selskapet delt i to og litt lenger ned i gaten vokste også Igland Garasjen frem. Siden den gang har de to selskapene solgt mer enn 100.000 garasjer fordelt over hele landet, og sammen gjort sørlandsbyen Grimstad til Norges garasjeby nr 1. I 2013 ble firmaene samlet i ett selskap under navnet Igland Garasjen. Samlet erfaring og kunnskap om markedet blir nå brukt til å lage garasjer av god kvalitet til en fornuftig pris. Ved bruk av egenproduserte maskiner og teknologi i store, moderne industrilokaler, er resultatet blitt den mest moderne og rasjonelle garasjefabrikkeni Skandinavia. Det forenkler vår produksjon og gir deg en lavere pris. Alt til fordel for våre kunder. Drømmegarasjen, den kommer fortsatt fra Grimstad.

1963-modellen Den aller første garasjen var enkel og funksjonell i datidens funkisstil. Garasjen fylte behovet der og da, men behovet har selvsagt utviklet seg underveis. I dag står den utstilt i J.B. Uglands nye bygg ved Universitetet i Agder.

/6

garasjer.no

2 4 8 12 18 22 28


VÅRE BESTE TIPS

FØR DU BYGGER FINN

DIN GARASJE ENKEL-

GARASJE DOBBEL-

GARASJE GARASJENS

TILVALG REKKE-

GARASJE NYTTIGE

TIPS


VÅRE BESTE TIPS! FØR DU BYGGER GARASJE Vi vet at mange aldri har bygget garasje før og derfor ikke helt har oversikt over hvordan garasjeprosessen er. Her gir vi deg våre 8 beste tips før du bygger garasje. Da vil du få viktig kunnskap om hva du bør tenke på og hvor lang tid en slik prosess vil kunne ta.

1 2 3

HVILKE MULIGHETER OG BEGRENSNINGER HAR DU? Du bør alltid starte med å sjekke med din kommune om hvilke muligheter og eventuelle begrensninger som ligger i reguleringsplanen på din tomt. Da får du vite om du kan bygge innenfor de generelle reglene, eller om reguleringsplanen setter begrensninger. Er det ingen reguleringsplan på din tomt, må du søke uansett.

GARASJEN SKAL DU HA I MANGE ÅR Da er det viktig å tenke på fremtidige behov før du gjør valget ditt. Hvor mange biler skal du ha plass til? Har du eller familien en hobby som kunne trenge litt ekstra plass? Kanskje dere har behov for en arbeidsbenk for bilmekking eller skipreparering? Livet er i stadig forandring og behov endres. Garasjen kan romme mye mer enn bare bilen. En bod, enten i bakkant eller på loftet, kan frigjøre mange dyre kvadratmeter inne i huset.

HVOR MYE SKAL GARASJEN KOSTE? Det er flere kostnadsområder i et garasjeprosjekt. 1. Kostnad for søknad varierer fra kommune til kommune, og eventuelle krav om dispensasjoner kommer i tillegg. Kommunen din hjelper deg med svar på disse kostnadene. 2. Kostnad for grunnarbeid varierer mye basert på hva slags grunnarbeid som må utføres. Sprenging er kostnadsdrivende. 3. Støp av såle og ringmur er ganske standardisert i prising, men varierer i ulike deler av landet. Vi anbefaler at du får en oversikt over disse kostnadene først. Dette er kostnader som må beregnes uavhengig av hvilken type garasje du velger. Da vil du vite hvor mye du har igjen på budsjettet ditt og hvor mye du kan bruke på selve garasjebygget.

4

/2

garasjer.no

HVORDAN SKAL GARASJEN SE UT OG HVEM SKAL TEGNE DEN? Garasjen din skal passe inn der du bor og den skal møte dine behov når det gjelder stil og arealbruk. Hvilken planløsning gir mest for pengene? Hvordan kan tomten utnyttes best mulig? En tegning sier mer enn tusen ord og er et godt utgangspunkt for videre planlegging. Våre medarbeidere hjelper deg gjerne med planløsningen. Vi kan gjøre endringer og tilpasninger for å møte dine ønsker og behov, og dette er gratis for våre kunder. Vi har egne tegnere som har tegnet mange tusen garasjer. Det betyr at det ikke er nødvendig å bruke arkitekt dersom du ønsker andre løsninger enn du finner på våre nettsider.


5 6

7 8

HAR DU KONTROLL PÅ SØKNADSPROSESSEN? Reguleringsplanen i kommunen gir rammebetingelser når det gjelder størrelse, høyder og plassering. Det er viktig ovenfor både kommunen og naboer at det kommer tydelig frem hva slags garasje du planlegger å bygge og hvor den skal plasseres. Situasjonskart og nabolister innhentes hos kommunen. Når du kjøper garasjen hos oss, får du snitt- og fasadetegninger i målestokk, ringmurstegninger, samt malsett og veiledning om hvordan byggesøknaden fylles ut. Vi har lang erfaring på dette området og hjelper deg gjerne gjennom hele prosessen. Igland Garasjen kan mot et honorar, ta søknadsprosessen for deg.

GODT GRUNNARBEID ER VIKTIG FOR ET GODT SLUTTRESULTAT Før du bestiller levering av garasjen (gjelder monterte garasjer), må du gjøre ferdig grunn- og støparbeidet. Dette er en ekstra sikkerhet for deg, da vi kan tilpasse byggesettet til grunnmuren dersom det er gjort feil i forhold til den målsatte tegningen du har fått av oss. Grunnarbeidet skal sørge for at du kan støpe på solid, stabilt og frostsikkert underlag. Støp av såle og ringmur utføres iht. våre tegninger. Ringmuren gjør at det blir mer avstand mellom kledningen og grunn og hjelper treverket til et mindre fuktig miljø. I noen tilfeller må du støpe hele vegger, eller trappinger for å tilpasse til terrenget. Da tilpasser vi garasjen etter muren. Noen velger å gjøre deler eller hele denne jobben selv, mens mange ønsker hjelp fra profesjonelle. Om du ønsker tilbud og hjelp, har vi satt opp en liste på våre nettsider med entreprenører og murere som tidligere kunder har vært veldig fornøyd med.

HVEM SKAL GJØRE JOBBEN? Det enkleste er selvfølgelig å overlate jobben til fagfolk, men det vil igjen være avhengig av budsjettet. Et garasjeprosjekt består som regel av grunnarbeid på tomta, støping av ringmur og såle, materialleveranser og montering/bygging av garasjen. Vi har faste montørlag fra Trondheim og sørover, samt Bodø og Tromsø med omegn, som kan montere garasjen for deg. Din jobb er å velge om du vil ha garasjen ferdig montert, gjøre litt selv eller gjøre alt selv.

NÅR SKAL GARASJEN VÆRE FERDIG? Når du har valgt garasjetype og leverandør, vil du ha følgende hovedaktiviteter i tidsplanen: 1. Nomalt er behandlingstiden på en komplett byggesøknad, 3 uker. Tar det lengre tid, må du kontakte kommunen. 2. Grunnarbeidene tar vanligvis 1- 2 uker, avhengig av grunnforholdene. Vær oppmerksom på at entreprenørene kan ha lang ventetid i høysesong. 3. Produksjonen av selve garasjen varierer også med sesong. På våren regner vi gjerne 5 -7 uker, mens det på høsten kan ta noe lengre tid. 4. Selve monteringen av garasjen går relativt raskt, da den blir levert i elementer. Erfaringsmessig tar det 3-6 måneder fra du inngår kontrakt med en leverandør til garasjen er ferdig levert og montert.

garasjer.no

/3


GARASJE-

MODELLER Fjære

Groos

Hushovd

Takvinkel 22° Saltak uten loft

Takvinkel 22° Valmet

Takvinkel 36° Saltak med loft

Fjære er en av våre mest populære modeller. Garasjemodellen Fjære leveres vanligvis med 22° saltak, men vi kan levere denne modellen med takvinkler fra 15° – 29°. Fjære har en tradisjonell stil som ofte foretrekkes når man har begrensninger på mønehøyden. Totalhøyden på en dobbelgarasje med 22° takvinkel kan være under 4 meter, som tilfredsstiller et av kravene for garasjebygg uten søknad.

/4

garasjer.no

Groos kjennetegnes av sitt særegne utseende med valmet takkonstruksjon, hvor alle fire sidene på taket skråner jevnt ned. Vanligvis leverer vi denne modellen med en takvinkel på 22°, men vi kan også levere med andre takvinkler mellom 15° til 36°. Valmmodellene gir mindre utnyttelse av loftsrommet enn andre modeller. Bredder og lengder kan tilpasses etter behov.

Garasjemodell Hushovd har saltak med 36° takvinkel. Garasjen kan også leveres med andre takvinkler fra 30°45°. Denne modellen passer for deg som trenger ekstra lagringsplass. På en dobbelgarasje med en bredde på 620 cm, vil du få et garasjeloft med høyde opptil 189 cm. Trapp eller loftsstige vil gi en enkel tilkomst til loftsrommet. Dobbelgarasjene kan også leveres med kvist eller ark for ytterligere plass på loftet. Vi gjør oppmerksom på at alle våre garasjemodeller med loftsrom kun er ment for lagring, og ikke beboelse.


Imenes

Justøy

Kongshavn

Takvinkel 36° Halvvalmet

Takvinkel 3° Skråtak

Takvinkel 16° Skråtak

Imenes er en halvvalmet modell. Det betyr at taket har en «knekk» i hver gavl, og denne modellen velges vanligvis om man har tilsvarende stil på huset. Vanlig takvinkel er 36°, men modellen leveres også med andre takvinkler, fra 30° – 45°. Man får mulighet til et praktisk loftsrom med opp til 189 cm høyde på loftet på dobbelgarasjene. Bredder og lengder kan tilpasses behov.

Justøy er en funkisgarasje basert på 3° gittertakstoler. Det er anbefalt med noe fall på taket for å sikre vannavrenning. Modellen kan leveres med takvinkler mellom 3° og 9°. Justøy kjennetegnes ved at den bygger veldig lavt og foretrekkes ofte dersom man ønsker en lavtbyggende modell uansett utforming på huset. Taket tekkes med takpapp. På grunn av gittertakstolene får man ingen loftsrom på denne modellen. Man kan velge hvilken vei taket skal skråne, enten til en av sidene, eller bakover.

Kongshavn leveres med pulttakstoler. Den mest solgte takvinkelen er 16°. Modellen kan leveres med takvinkler mellom 10° og 22° grader. Med 16° takvinkel eller mindre, leveres garasjen med takpapp som taktekke. Over 16° takvinkel kan annen taktekke, som for eksempel takstein eller takplater benyttes.

garasjer.no

/5


VÅRE ULIKE GARASJEMODELLER! Se flere bilder og priser på garasjer.no

FJÆRE 680x800 (54,5 KVM)

GROOS 380x800 (30,4 KVM)

IMENES 620x800 (49,6 KVM)

/6

garasjer.no


Kongshavn 620x800 (49,6 KVM)

JUSTØY 380x680 (25,9 KVM)

HUSHOVD 500x800 (40 KVM)

garasjer.no

/7


ENKELGARASJE En enkelgarasje er en løsning dersom man har liten plass på tomten. Enkelgarasje er garasjer med plass til en bil, og eventuelt en bod. Vi tilpasser størrelsene etter behov, men anbefaler en garasjebredde på minst 320 cm. En garasje med bredde på 380 cm er fornuftig dersom du ønsker litt romsligere plass rundt bilen når den står inne i garasjen. Ved å velge en enda bredere enkelgarasje, vil du få lagringsmuligheter ved siden av bilen inne i garasjen.

800 cm

250 cm

Ved å lage garasjen ekstra lang kan du få gode lagringsmuligheter i bakkant. Med en dør i bakkant får du en enkel adkomst og må heller ikke passere bilen på vei inn og ut.

440 cm

740 cm

380 cm

Ved å lage garasjen litt bredere, som 440 cm eller 500 cm, har du også mulighet til å få lagringsplass ved siden av bilen i garasjen.

FJÆRE 440x680 (29,9 KVM)

/8

garasjer.no


KONGSHAVN 320x680 (21,8 KVM)

GROOS 380x800 (30,5 KVM)

garasjer.no garasjer.no

/9/5


ENKELGARASJE

IMENES 380x620 (23,6 KVM)

FJÆRE 440x620 (27,3 KVM)

/10

garasjer.no


HUSHOVD 500x560 (28 KVM)

JUSTØY 380x680 (25,9 KVM)

garasjer.no garasjer.no

/11 /7


DOBBELGARASJE Dobbelgarasje er garasjer som har plass til 2 biler, og eventuelt en bod. Våre dobbelgarasjer begynner på bredden 560 cm, og fortsetter tradisjonelt i bredden 620 cm og 680 cm. Vi kan også levere andre mål om ønskelig. Garasjer med bredde på 620 cm, er vår mest solgte dobbelgarasje. Dersom du ønsker mer lagringsplass, kan du forlenge garasjen. Om du forlenger garasjen, anbefales en egen dør inn i garasjen, for å slippe å frakte sykler, hageredskaper og lignende forbi bilene som står parkert der. Beregn ca 550 cm lengde til bilen. En lengde på 800 cm vil gi lagringsplass i bakkant av garasjen. Ønsker du enda mer lagringsplass, anbefaler vi en modell med loft. Modellene Hushovd og Imenes kan leveres med spongulv til loft og forskjellige typer loftstrapper for enkel tilkomst.

620 cm

620 cm

740 cm

800 cm

250 cm

250 cm

Ved å lage garasjen ekstra lang kan du få gode lagringsmuligheter i bakkant. Med en dør direkte inn i boden får du en enkel adkomst og må heller ikke passere bilen på vei inn og ut.

HUSHOVD 560x620 (34,8 KVM)

/12

garasjer.no

Carport med eller uten bod. Carport velges ofte om man har liten plass til en dobbelgarasje, eller vil unngå å miste utsyn. Carport vil gi et luftigere inntrykk av garasjen.


GROOS 680x680 (46,3 KVM)

FJÆRE 620x740 (45,9 KVM)

garasjer.no garasjer.no

/13 /9


DOBBELGARASJE

FJÆRE med fremskutt front 620x800 (49,6KVM)

JUSTØY 620x740 (45,9 KVM)

/14

garasjer.no


Kongshavn 620x800 (49,6KVM)

IMENES 620x620 (38,5 KVM)

garasjer.no garasjer.no

/15 /11


/16

garasjer.no


IMENES 500x620 (31 KVM)

garasjer.no

/17 /13


VÅRE GARASJEMULIGHETER! Se flere valgmuligheter på garasjer.no HØYERE LOFTSVEGG: Hvis du ønsker et luftigere loftsrom kan du få det ved å bruke takstoler med ekstra høyde som vi kaller stubbereis eller ekstra rafthøyde. Dette gir høyere innvendige knevegger på loftsrommet. På en Hushovd dobbelgarasje i bredde 620 cm, får du vanligvis en makshøyde midt i loftsrommet på 189 cm, som skrår nedover til en høyde på 70 cm med kneveggene. Med stubbereis vil kneveggene øke til 110 cm. Vi gjør oppmerksom på at total mønehøyde vil øke tilsvarende. Ved innvendig loftshøyde over 189 cm vil også loftsrommet telle som målbart areal. Dette gir en toetasjers bygning som krever full byggesøknad med ansvarlig søker og ansvarsrett for alle fag (grunn, betong, bygg, EL)

UTVENDIG TRAPP: Utvendig trapp leveres impregnert. Denne gir best tilgang til loftsrom, uten å gå på bekost­ning av gulvareal inni garasjen. Merk at løsningen med utvendig trapp vil telle med på totalarealet på garasjen. På bildet til venstre vises en utvendig loftstrapp med repo og rekkverk. Den leveres tilpasset garasjehøyden. Du kan bestille trappen med tilkomst fra høyre eller venstre side.

GARASJE MED KVIST En kvist med opplett (se bildet) eller en saltakskvist (bildet “innkjøring takrenneside” på neste side) vil gi større romfølelse på loftet og et par ekstra kvadratmeter gulvareal. Kvisten kan leveres med vinduer i forskjellige kombinasjoner. En kvist med vindu gir også mer naturlig lys inn på garasjeloftet, samtidig som man også ivaretar visuell likhet med huset, om man har tilsvarende der. Garasjen på bildet viser en garasje med innkjøring takrenneside. Les mer om løsningen på neste side.

/18

garasjer.no


FREMSKUTT FRONT: Vi tilbyr også garasje med fremskutt front. Noen kunder velger fremskutt front for det estetiske, og for å gjenoppta detaljer fra sitt eget hus når det har samme type utseende. Andre velger denne løsningen fordi det gir fine muligheter til å legge inn spotter over porten. Vi leverer ulike løsninger med fremskutt front: Fremskutt front på drager (som på bildet), på vegg, på skråvegg og på søyler. Se side 14 for å få et større utsnitt av garasjen vist på bildet her. Se flere av våre varianter med fremskutt front på garasjer.no

INNKJØRING TAKRENNESIDE

Du kan velge å ha innk­jøring på takrennesiden i stedet for på gavls­iden. Dette anbefales for eksempel når det er mest fornuftig med tanke på garasjens plassering på tomten din. Noen kunder har også valgt denne løsningen fordi de ønsker en bod ved siden av innkjøring til bilene, i stedet for en bod i bakkant av garasjen. En fordel med innkjøring på takrennesiden/langsiden, er at det er både enklere og rimeligere og utvide i bredden enn om man har innkjøring på gavlsiden.

CARPORT: Carport velges ofte om man har liten plass til en dobbelgarasje, eller vil unngå å miste utsyn. Carport vil gi et luftigere inntrykk av garasjen. Du kan få garasje med carport med åpning helt bak eller med bod i bakkant (bildet viser gjennomgående Carport). Vi gjør oppmerksom på fotavtrykket vil være likt som ved en vanlig tett garasje.

SE FLERE GARASJEMULIGHETER PÅ GARASJER.NO garasjer.no

/19 /15


VÅRE GARASJEMULIGHETER! Se flere valgmuligheter på garasjer.no GARASJE TIL HØYERE BILER (Bobil/traktor) Garasjer til høyere biler kan du få i bredder fra 440 cm og opp til 740 cm, ved innkjøring gavlsiden. Ønsker du bredere garasjer kan du snu garasjen og få innkjøring på takrennesiden (som vist på bildet). Lengden/dybden starter på 560 cm og går oppover i 60 cm moduler. Veggelement med høyde på 274 cm kombinert med ringmur på 50 cm eller 75 cm, gjør at du kan få porthøyde helt opp til 325 cm. Dette gir en innvendig høyde på hele 349 cm. Når bygget overstiger 920 cm, må det på grunn av byggets avstiving, settes inn en skillevegg.

Til venstre ser du en illustrasjon på hvordan en garasje tilpasset høyere biler kan se ut innvendig. Her ser vi en garasje med dybde på 740 cm og 1100 cm bred.

Her ser du en garasje med en høy port. Garasjens bredde er 620 cm og lengden er i størrelse 800 cm med innkjøring på gavlside.

ikke ferdig /20

garasjer.no


GARASJE MED MULIGHET FOR LØFTEBUKK

Her er utformingen på en Fjæremodell med løftebukk, sett fra utsiden.

Om du ønsker mulighet for løftebukk i garasjen, kan denne løsningen passe for deg. Enten om du velger en Fjæremodell eller Hushovdmodell, kan vi bytte ut takstolene på den ene delen med sperretak. På den måten får du utnyttet hele høyden innvendig i den ene delen, samtidig som du får loftsrom/ lagringsmulighet over den andre delen. Denne løsningen passer kun for de som kan ha innkjøring på takrenne-/langsiden. For at ikke portskinnene skal være i veien, vil disse følge takkonstruksjonen på den delen med sperretak. Denne kan leveres med 22°, 30° eller 36° takvinkel.

Illustrasjonen her viser hvordan garasjens takstoler er plassert, dersom man ønsker mulighet for løftebukk.

Her er utformingen på en Hushovdmodell med løftebukk, sett fra utsiden.

SE FLERE GARASJEMULIGHETER PÅ GARASJER.NO garasjer.no

/21 /17


REKKEGARASJE Igland Garasjen har lang erfaring som leverandør av rekkegarasjer. Vi kommer gjerne på befaring og bistår med valg av type garasje og plasseringen av den. Sammen finner vi den beste løsningen. Enten du skal ha 30 eller 300 rom, tar vi utfordringen. Hvordan lykkes med et rekkegarasjeprosjekt? Det er mange faser i et rekkeprosjekt. Det begynner gjerne med at boretts- eller garasjelaget gir et mandat til en prosjektleder som skal styre prosessen. Dette kan være en i styret, -eller en av beboerne. Noen bruker også eksterne til dette. Neste fase blir å lage et tilbudsdokument- som så presist som mulig angir hva man ønsker, og hvilke kriterier som skal brukes i beslutningen. Vi kommer med løsningsforslag og utarbeider tegninger. På den måten behøver man ikke å bruke unødvendige kostnader på arkitekttegninger som underlag i tilbudet. Dette vil i verste fall fordyre prosjektet. Igland Garasjen lager tegninger kostnadsfritt til alle våre kunder. 1220 cm 300 cm

300 cm

310 cm Her ser du en illustrasjon på en rekkegarasje. Standard rombredde er 310 cm, dette kan tilpasses til andre mål om ønskelig.

560 cm

310 cm

3° TAKVINKEL 16 ROM

/22

garasjer.no


22° TAKVINKEL 8 ROM

22° TAKVINKEL

10 ROM Innkjøring på begge sider

garasjer.no garasjer.no

/23 /19


EN GRØNNERE GARASJE

Når noen kunder først velger å bygge garasje, ønsker de å velge “grønne” løsninger til garasjen. I samarbeid med eksterne leverandører kan vi tilby tre “grønne” løsninger vi her presenterer til garasjen din: SolarVenti, Solcellepanel og elbillader til hjemmebruk.

Luftsolfangeren varmer opp luften før den blåses inn i garasjen, slik at garasjen og garasjens innhold tørker og fuktigheten forsvinner ut gjennom garasjens ventiler. Høyere temperatur i garasjen, gir mer effektiv lading av din EL-bil. SolarVentien har svært lave driftskostnader (ca. pris 15 kr pr. år).

/24

garasjer.no

SOLARVENTI


Solcellepaneler monteres oppå eksisterende taktekke. Igland Garasjen har inngått et samarbeid med Otovo, som hjelper deg med alt du trenger for å komme i mål med solceller på din garasje.

Easee er verdens smarteste hjemmelader som er klargjort for fremtidens behov. Designet, utviklet og produsert i Norge, for norske forhold.

SOLCELLEPANEL

EASEE HJEMMELADING

garasjer.no

/25 /21


BETONG& MURARBEID

Grunnarbeidet er viktig. Dersom du ikke selv kjenner noen, spør oss gjerne om vi har noen kontakter i ditt område. Vi har også en liste over entreprenører på vår nettside.

// Ofte stilte spørsmål Bør gulvet i garasjen støpes med fall? I henhold til våre målsatte murtegninger, avtaler du selve utførelsen av ditt garasjegulv og ringmur direkte med din entreprenør. Våre murtegninger lages uten fall på sålen. Selv med fall på garasjegulvet vil som regel alltid vann bli liggende på gulvet og en må påregne å måtte koste/ svabre vannet ut. Meld fra til oss om det er fall på platen. Gjelder spesielt ved dør i bakkant. Bør jeg ha sluk / drensrist i garasjen? Iht. lov- og regelverk må sluk i garasje påkobles oljeutskiller. Det er ulik praksis fra kommune til kommune hvordan dette lovverket blir tolket. Sjekk med din kommune før du legger inn sluk. Vi anbefaler å «knekke av» de 10 siste cm på betonggulvet på utsiden av porten og evt legge inn en drensrist ved lite fall mot gårdsplass.

/26

garasjer.no

Hvor lang tid bruker betonggulvet på å herde? Avhengig av temperatur vil herdingen starte etter 2-12 timer. 75 % fasthet oppnås etter ca. 7 døgn. Hvor lang tid bruker betonggulvet på å tørke? Dette avhenger av flere faktorer. Den første uken etter støpen må betonggulvet holdes fuktig. Dette gjøres for å redusere faren for riss og sprekkdannelser i gulvet. Da tilfører man fuktighet til gulvet. 1 m² av et nystøpt gulv på 200 mm inneholder ca. 36 liter vann. I betongens herdeprosess bindes 12 liter av dette vannet kjemisk til sementen. Etter betongen er herdet vil de resterende 24 literne være i betongens poresystem. Mye av porevannet vil tørke ut, men dette er kun frem til det er i fuktlikevekt med luften rundt. Beregn 3 ukers tørketid, avhengig av klima. I et vanlig inneklima med 20 °C og 40-50 % RF (Relativ luftfuktighet) vil det si at 18 liter vil fordampe. 6 liter blir igjen i betongdekket.


garasjer.no

/27 /23


NYTTIGE

TIPS

1

50

Her er noen av de generelle punktene fra plan og bygningsloven som gir fritak for søknadsplikt. Vi anbefaler å ta kontakt med kommunen for å avklare om du må sende byggesøknad.

KVM

1M

4M

// Byggeregler

3M

• Minimum 1 meter fra nabogrense • Under 50 kvadratmeter • Mønehøyde under 4 meter • Gesimshøyde under 3 meter • Gjeldende reguleringsplan • Innenfor gyldig utnyttelsesgrad

2

1M

/28

garasjer.no

// Plassering på egen tomt • Vurder solforhold. Du vil ikke skygge for f.eks grillplassen din eller naboens, om du kan unngå det. • Husk på nødvendig avstand (1 meter) fra andre bygninger og hindringer som trær, fjell etc. Dette også for å hindre oppbygging av snø på taket om vinteren.


3

// Leveranse For at sjåføren skal levere garasjen på en best mulig måte: • Husk på tilgjengelighet for lastebil med kran og støtteben • Det er viktig å ha ryddet og klargjort såle for hensiktsmessig plassering av garasjepakkene.

4

// Montasje For at montørene skal kunne montere garasjen på en best mulig måte:

1M

!

• Tilgang til strøm • Tilgjengelighet på minimum 1 meter fra vegg til nærmeste hindring i hele høyden. • Lik høyde på bakkenivå 1 meter ut fra grunnmur • Vær obs på høydeforskjell i terreng må evt kompenseres med nødvendig stillas.

garasjer.no

/25 /29


garasjer.no

post@igland.no

Tlf.: 37 25 70 70

Hovedkontor: Igland Garasjen AS Reddalsveien 47 4886 Grimstad

igarasjen.no

Profile for Igland Garasjen

Brosjyre Igland Garasjen  

Brosjyre Igland Garasjen  

Profile for garasjer