Page 1

IURI DOLD-MIHAILIK

SINGUR PRINTRE DUŞMANI Volumul al II-lea

1959 În româneşte de: Nicolae Guma


Copertă de Nae Constantinescu

EDITURA TINERETULUI


Cuprins

Partea a III-a.................................................................................2 FIRELE SUBŢIRI ALE UNUI GHEM MARE..........................2 ÎN FAŢA UNOR NOI MISIUNI................................................24 DISCUŢII SINCERE................................................ ........ ........ .49 NOI PRIETENI, NOI DUMANI...................................... ....... !4 HEINRICH DIPLOMAT................................................. ........ .. "" ISP#IREA...............................................................................$%4 &UBISS SE G'NDETE LA (IITOR.............................. ...... $2" NUNT# I MOARTE......................................................... ...... $!) LEM&E ÎNCEPE A A(EA B#NUIELI.................................. $)* ÎNTÎMPL#RI ÎNGRI+OR#TOARE ÎNTR-O I DE APRILIE2%9 EPILOG.....................................................................................24%


Partea a III-a

FIRELE SUBŢIRI ALE UNUI GHEM MARE !onica nu mai este" #estea l$a %&uduit pro'und( )ără să$şi dea seama ce 'ace* +einric, iese de la poştă* uitând că$l aşteaptă ta-iul* o ia pe strada plină de lume( #ia.a clocoteşte /n 0urul lui* larma marelui oraş /i nă1ăleşte /n urec,i( E 'urnicarul atât de o2işnuit pentru pari%ieni şi atât de ame.itor pentru cei ce 1in pentru /ntâia oară din col.urile /ndepărtate şi liniştite ale )ran.ei( În drumul lui spre poştă* +einric, se uita cu interes la tot ce$i 1edeau oc,ii şi ascultă cu sete sim'onia de sunete a 3arisului( #a să %ică* ăsta$i 3arisul* pe care$l 1ede pentru /ntâia oară* dar despre care au%ise şi citise atât de mult" Dar acum nu mai ia /n seamă nimic( În 'a.a oc,ilor /i 0oacă doar cele două rânduri ale tele&ramei( El nu$i /n stare să le pătrundă /n.elesul /nspăimântător( Conştiin.a lui nu poate concepe ca 1ia.a să clocotească /n 0urul lui* ca soarele să dea lumină* ca atâ.ia oameni* milioane de oameni* să trăiască* să trăiască c,iar şi dânsul* şi !onica să nu mai 'ie( I se pare că ar 'i de a0uns să 'acă câ.i1a paşi* să mai /nainte%e pu.in* ca din şu1oiul acela de lume să$i apară ne&reşit !onica 4 aşa cum /i 5


apăruse pentru ultima oară la 6aint$R7m8* când stătea pe scara 1a&onului 4 cu capul &ol* /n roc,ie al2ă* cu un %âm2et strălucitor pe 2u%e şi un 2uc,et mare de 'lori /n 2ra.e((( 9A călcat$o un camion"((( Nu* nu se poate* e cu neputin.ă" !onsieur l;o''icier" !onsieur l;o''icier" !ai a1e.i ne1oie de mine* sau sunt li2er< Nu* nu$i 1is" E realitate" Asta$i şo'erul care l$a adus de la &ară* a mers /ncet /n urma lui((( +einric, se urcă /n ta-i şi spune maşinal: La comandatură" =o'erul /ntoarce /n loc şi porneşte* aci &onind cu ma-imum de 1ite%ă* aci a2ia /naintând când tra1ersea%ă stră%ile ticsite de lume( Iar +einric, stă cu oc,ii pironi.i /ntr$un sin&ur punct* 'ără să 1adă nimic* 'ără să audă nimic( Comandatura* monsieur" /i spune şo'erul /ncet( +einric, se /ndreaptă spre o uşă prin 'a.a căreia doi solda.i &ermani* cu automatele /n mână* 2at pasul( >ine a.i 1enit* +err ?2erleutnant" C,iar acum am picat şi eu" Cine eşti< A* @urt"((( )ără să$i răspundă la salut* +einric, /i /ntinde /n tăcere tele&rama mototolită( În oc,ii mări.i ai lui @urt se citeşte &roa%ă( De pe 2u%ele lui /ntredesc,ise e &ata să se desprindă o /ntre2are* dar el nu spune nimic( În&,ite doar /n sec şi se uită tăcut la peticul de ,ârtie* /n aparen.ă atât de ne1ino1at( !âinile /i tremură( +einric, ar 1rea să cadă la pieptul ordonan.ei lui( 6a$şi lase lacrimile să cur&ă /n 1oie( În clipele acestea* /i lipseşte tocmai ceea ce$i mai de pre. la 1reme de nenorocire: un prieten* un prieten ade1ărat* 


apropiat* 'a.ă de care nu tre2uie să te stăpâneşti* căruia /i po.i /mpărtăşi totul( +err ?2erleutnant" 6e 1ede că nu$i 1oie să sta.ione%i /n 'a.a comandaturi( +einric, răspunde /n tăcere la salutul santinelei şi intră pe o uşă /naltă* masi1ă( ?'i.erul de ser1iciu al comandaturii /i comunică adresa localului unde se 1or .ine cursurile* /i /nmânea%ă lista ,otelurilor unde se recomandă să tra&ă o'i.erii &ermani şi nişte instruc.iuni 2ătute la maşină( #ă s'ătuiesc să le citi.i cu aten.ie 4 /i spune la despăr.ire o'i.erul de ser1iciu( =i din nou ta-iul* şi din nou ima&inea !onicăi /n 'a.a oc,ilor( Ca un automat* +einric, intră /n cancelaria şcolii instalată /n localul unei unită.i militare* /şi pre%intă actele* 'ace cunoştin.ă cu cine1a* răspunde la /ntre2ările cui1a( =i după cum un automat este pus /n 'unc.iune de un mecanism ne1ă%ut* tot aşa şi ac.iunile lui +einric, sunt diri0ate de o celulă ne1ă%ută* microscopică a creierului( Ea distri2uie cu preci%ie* do%ele necesare de nepăsare aparentă* de ama2ilitate condescendentă şi de interes pentru tre2uri( =i aşa 1a continua până când nu 1a rămâne sin&ur* până când ta-iul /l 1a purta din nou pe stră%ile acestui pustiu* unde nu$i nimic /n a'ară de el şi de &ândurile lui( !irat* şo'erul se uită /n răstimpuri /n o&lin0oară* urmărind pe 'uriş pe ciudatul client* care cu un sin&ur cu1ânt 4 9/nainte 4 'ace să aler&e 'ără /ncetare maşina pe stră%ile 3arisului( Cine să 'ie călătorul ăsta< #reun 2e.i1* 1reun ne2un sau 1reun criminal care a /m2răcat uni'orma de o'i.er< 3oate că 'u&e de poli.ie şi caută să i se piardă urma< 93arcă 1ăd că intru şi eu /n 2ucluc" se &ândeşte şo'erul( =i 'ără a mai B


sta pe &ânduri* 'rânea%ă( !onsieur* a trecut o oră de când 1ă port cu maşina* iar eu am ieşit de diminea.ă( !i s$a terminat şi 2en%ina((( >en%ina< Ce 2en%ină<((( A* da" Du$mă la ,otelul 93iemont" A2ia acum şi$a adus aminte +einric, că l$a trimis pe @urt /nainte* să$i oprească o cameră la 2otel şi să$i aducă 2a&a0ele( )ără /ndoială că$l aşteaptă de mult şi$i neliniştit( Într$ade1ăr* @urt alarmat şi de%orientat* /l aşteaptă de o oră /n 1esti2ulul ,otelului 93iemont( A oprit pentru +err ?2erleutnant un apartament de trei camere cu tot con'ortul((( i$a pre&ătit 2aia((( @urt /l conduce /n apartament* unde totul e &ata pentru odi,nă( Dar +einric, nu 2a&ă de seamă nimic( Acum /l ener1ea%ă c,iar şi pre%en.a lui @urt 4 /n'ă.işarea lui a2ătută* pri1irile lui pline de compătimire( De$ar rămâne mai repede sin&ur" +einric, se aşea%ă /n 'a.a mesei şi scrie o tele&ramă lui Lt%* prin care /l roa&ă să$i comunice imediat* printr$o scrisoare* toate amănuntele mor.ii !onicăi( Du$te la poştă şi trimite tele&rama asta lui +auptmann Lt%" În s'ârşit* e sin&ur" )ără să se de%2race* +einric, se trânteşte cu 'a.a /n 0os pe pat( Acum nu mai e o2li&at să se stăpânească* poate să plân&ă* să 1or2ească cu &las tare cu !onica* să stri&e((( Dar lacrimile nu$i cur&* iar 2u%ele nu sunt /n stare să rostească nici un cu1ânt( Toată 'iin.a lui pare /ncremenită* numai mintea lucrea%ă cu /ncordare ca /n 'ri&uri( 9După trei ore de la plecarea dumitale((( Ciudat" ?are de ce o 'i le&at @u2iss moartea !onicăi de plecarea lui< 6ă 'ie o simplă coinciden.ă< E /ndoielnic" !ai ales dacă .inem seama de 'aptul că Gestapoul se interesea%ă de mult de !onica( 9După trei ore de la 


plecarea dumitale((( Asta /nseamnă că a a1ut timp să se /ntoarcă acasă şi apoi să plece unde1a cu 2icicleta( Doar /i 'ă&ăduise că /n aceeaşi seară 1a părăsi 6aint$R7m8((( Cum a putut să dea maşina peste ea< La 6aint$R7m8* şoseaua e lată* dreaptă* iar !onica era o 'oarte 2ună ciclistă" 3e o şosea ca aceea* o maşină poate să ocolească nu numai o 2icicletă* dar c,iar şi o coloană /ntrea&ă de camioane mari( 9După trei ore de la plecarea dumitale((( De ce l$or 'i c,inuind 1or2ele astea* mai ales astea< Ca şi când @u2iss ar 'i 1rut să$i dea să /n.elea&ă ce1a( Cum ar pleca acum la 6aint$R7m8* să$şi lipească 'runtea de pământul rea1ăn al mormântului sin&uratic" =i deodată /i răsare /n minte o scenă dintr$un 'ilm 1ă%ut când1a* de mult( Tânărul 6ciors stă /n 'a.a mormântului proaspăt al prietenului său de arme şi* adresându$se ostaşilor* le spune: 9Nu se 1or tra&e sal1e" !ai 2ine să le tra&em /n duşman" Aşa 1a 'ace şi el 4 1a tra&e sal1e /n duşman" În aceia care au ucis$o pe !onica" Iar durerea şi$o 1a strân&e /n inimă( Acum n$are dreptul la durere( După cum n$are dreptul la o 1ia.ă personală 4 la 2ucurie* la amărăciune* la dra&oste* la triste.e( !ai ales la triste.e( Ea dema&neti%ea%ă* slă2eşte 1oin.a" 9!onica* tu ai să mă a0u.i să$mi /n'rân& durerea" ?rice i s$ar /ntâmpla lui* rudelor sau prietenilor lui* el tre2uie să 'ie totdeauna /n 'ormă( =i aceasta pentru că e lipsit de cele mai elementare drepturi omeneşti( El nu are decât /ndatoriri" Calea aceasta şi$a ales$o sin&ur* conştient* 'ără /ndemnul nimănui( =tia ce$l aşteaptă* când de 2ună 1oie şi pentru ani /ndelun&a.i a /m2răcat această uni'ormă* şi o dată cu ea şi$a /ncătuşat inima* mintea şi su'letul cu o cuirasă ne1ă%ută* care l$a separat până şi de emo.iile şi sentimentele personale( =i /n cuirasa asta nu tre2uie să 'ie nici cea mai mică 'isură* prin 


care să se poată 'urişa* 9eul său( 9!onica* tu ai să mă a0u.i şi aici" Când a /m2răcat tunica de o'i.er &erman* duşmanul se /ndrepta spre !osco1a şi nu se /ndoia câtuşi de pu.in că 1a petrece iarna /n capitala Uniunii 6o1ietice( În'rânte la !osco1a şi la 6talin&rad* iar acum şi la @ursF* armatele &ermane se rosto&olesc spre Nipru* ca la adăpostul acestei 2aricade de apă şi a noilor linii de apărare* să scape de o nimicire totală( Lupta intră /n 'a%a 'inală( +otărâtoare( Gră2irea 1ictoriei depinde acum şi de el* in'ormatorul so1ietic( Întocmai ca de orice soldat al armatei so1ietice( Ca şi ei* tre2uie să$şi /ncorde%e toate puterile* ca şi ei tre2uie să dea lo1ituri precise* mortale( 9=i aici ai să mă a0u.i tu* !onica" 3entru că duşmanii mei sunt şi duşmanii tăi* iar soarta )ran.ei se ,otărăşte /n răsărit( Nu( El nu 1a uita unde şi pentru ce trăieşte" C,iar dacă ima&inea 'etei /n roc,ie al2ă 1a stărui /naintea oc,ilor lui când /i 1a 'ace curte odioasei Lorre* pe care o urăşte tot atât de mult ca pe tatăl ei" Dar aşa tre2uie 4 'ie numai pentru a stoarce de la >ert,old planurile lui de mi%antrop((( C,iar dacă oc,ii luminoşi ai !onicăi 1or scânteia pentru el când 1a sta la aceeaşi masă cu !ller şi* ascun%ându$şi ura* /l 1a /m2ia cu 1in şi$l 1a distra cu 'lecăreli şi cu pala1re( =i asta tre2uie 4 e arma lui /mpotri1a duşmanului( )ie ca amintirea su'letului ei curat şi cristalin să$l a0ute să /ntre.ină le&ături de prietenie cu cinicul şi decă%utul @u2iss( În /mpre0urări normale* lui +einric, iar 'i scâr2a să$i /ntindă mâna( Dar acum nu se poate alt'el 4 aşa tre2uie" Iată* inima i se 'rân&e de durere* cu toate acestea* diseară tre2uie să se ducă la Eers* să$i 1or2ească cu /nsu'le.ire despre lucruri plăcute* H


şi să$şi 0oace rolul* 'ără &reş* 'ără să ştie ce$i o2oseala( Doar in'ormatorul e ca şi arti'icierul* &reşeşte o sin&ură dată 4 prima şi ultima( După cum se /n.eleseseră* /n aceeaşi seară* +einric, se duse la Eers* care trăsese la prietenul lui* Eric, Gunder( Generalul Gunder luptase pe 'rontul de răsărit* dar că%use /n di%&ra.ie /ntr$o opera.ie* /n loc să dea ordin de atac* ordonase retra&erea( De atunci 'usese mutat la 3aris* la o comandă mai in'erioară( ? su2retă /l conduse pe +einric, /ntr$un ca2inet spa.ios* care părea mai curând un salon* /n mi0locul căruia s$a instalat un 2irou( Eers şedea /ntr$un col.* la o măsu.ă* şi 2ea 1in( 6e 1ede că nu era la primul pa,ar* pentru că pleoapele i se /nroşiseră* iar 2u%a de 0os /i atârna pu.in* ceea ce$i dădea un aer supărat( Ia loc* 2aroane* ia loc" /l po'ti &eneralul* dar nu ca pe un su2altern* ci ca pe un oaspete* şi$i umplu un pa,ar cu 1in( Cum 1ă sim.i.i* +err General< A.i consultat 1reun doctor< 6e interesă +einric,( Doctor< Dă$i /ncolo de doctori" Nu$mi arde mie acum de doctori" Ai citit comunicatul de astă%i* 2aroane< !ă re'er la 'rontul de răsărit( Din păcate* e tot atât de nesatis'ăcător ca şi cele din ultimele %ile( Nesatis'ăcător< De$a dreptul ruşinos" Ruşinos pentru armata &ermană( =i câte speran.e nu pusesem /n această opera.ie((( Dar 'iindcă 1eni 1or2a* ştii ce e'ecti1e au luat parte la opera.ia asta< Apro-imati1 şapte mii de tunuri şi mai 2ine de trei mii de aruncătoare de mine( Numai a1ioane am a1ut aproape două mii" =i cu toate astea* am 'ost 2ătu.i /n c,ipul cel mai ruşinos* nu mai 1or2esc de pierderile uriaşe" +einric, asculta /n tăcere* 'ără să scape un cu1ânt( Ci'rele pe care le citase Eers nu mai erau un secret pentru nimeni( Dar 'aptul că J


2ătrânul &eneral al armatei &ermane aprecia /n 'elul acesta 2ătălia de la @ursF era şi interesant* şi semni'icati1( Asta /nseamnă că se apropie s'ârşitul* un s'ârşit neaşteptat* dar ine1ita2il 4 &eneralul tăcu* ridică pa,arul şi se uită /n %are la 1in( 3oliticos 4 după cum se şi cu1ine unui o'i.er mai tânăr şi mai mic /n &rad 4 +einric, aştepta ca &eneralul să continue( 6pune* 2aroane* eşti patriot< Nu te mira că$.i pun o /ntre2are atât de ciudată la prima 1edere" Nu mă &ândesc la patriotismul acela o'icial pe care$l trâm2i.ea%ă cea mai mare parte a o'i.erilor noştri( Eu /mi iu2esc patria şi sunt &ata să$mi dau 1ia.a pentru ea 4 răspunse +einric, cu sinceritate( Eram si&ur c$ai să$mi răspun%i aşa" A1e.i o misiune pentru mine* +err General< Deocamdată nu* deocamdată nu" Dar nu$i departe ceasul când s$ar putea să ai prile0ul să$.i do1edeşti de1otamentul 'a.ă de patrie( 6unt &ata oricând" Conte% pe dumneata* 2aroane" Iar acum* iartă$mă* aş 1rea să mă odi,nesc după drumul pe care l$am 'ăcut( 3entru 1oi* tinerii* o călătorie de la 6aint$R7m8 la 3aris e o plăcere* pe când oasele mele 2ătrâne cer odi,nă((( În&ădui.i$mi să$mi iau rămas 2un* +err General" =i 1ă ro& să nu uita.i că 1oi /ndeplini cu 2ucurie orice /nsărcinare mi$a.i da( 6unt con1ins* dra&ul meu 1on Goldrin&( Unde ai tras< +einric, rupse din 2locnotes o 'oaie* scrise numele ,otelului şi numărul tele'onului şi i$o /ntinse &eneralului( Î.i mul.umesc* +err ?2erleutnant* am să te am /n 1edere( În drum spre ,otel şi c,iar şi /n apartamentul său* +einric,* după ce a rămas sin&ur* se sili să se &ândească numai la 1or2ele &eneralului( K


Era cât se poate de limpede că ultimele e1enimente de pe 'rontul de răsărit produseseră nemul.umiri printre cei ce$şi dădeau seama ce /nseamnă această nouă /n'rân&ere( Ce pas uriaş se 'ăcuse pe drumul ce ducea spre s'ârşitul ră%2oiului 4 s'ârşit care nici pe departe nu 1a 'i aşa cum repeta mereu propa&anda lui Goe22els( Nu /ncape /ndoială că &eneralul Eers nu$şi e-prima ideile lui* /n orice ca% nu numai pe ale lui( Tre2uie să caute să nu piardă /ncrederea &eneralului( Doar nu$i e-clus ca el şi prietenii lui să pună la cale planuri temerare( Isto1it de su'erin.ele /ndurate* +einric, se culcă de1reme* dar nu putu să adoarmă( Încercările din ultimii ani se retrăseseră /n trecut* /n 'a.a oc,ilor lui nu rămase decât !onica( 2ârnâitul tele'onului /l aduse la realitate( Tele'ona Eers( Cu un &las emo.ionat* care nu trăda prin nimic că 2ăuse* &eneralul ordonă: #ino imediat la mine" Era ora două trecute când +einric, a0unse la Eers( A 'ost condus /n acelaşi ca2inet* dar acum* /n a'ară de Eers* se a'la acolo şi stăpânul casei 4 &eneralul$colonel Gunder* un 2ăr2at /nalt* cam adus de spate( Dădu mâna cu Goldrin&* /l măsură din cap până /n picioare cu o pri1ire iscoditoare* c,iar /ndră%nea.ă s$ar putea spune* şi ieşi( 3este o oră* plec cu a1ionul la 6aint$R7m8 4 /i spuse Eers laconic( Aşa* pe neaşteptate< În Italia s$a produs o lo1itură de stat( !ussolini a 'ost arestat( La conducerea &u1ernului şi a armatei a 1enit >ado&lio( 6$ar putea ca di1i%ia noastră să 'ie trimisă /ntr$acolo((( Dacă 1a 'i aşa* o să te rec,em de la cursuri( Îndată ce 1ei primi tele&rama statului$ma0or al di1i%iei* să treci pe la &eneralul Gunder((( 6$ar putea să$.i dea o scrisoare pentru M


mine* sau să$.i comunice ce1a 1er2al( !isiunea aceasta are un caracter particular şi aş 1rea să nu a'le nimeni nimic( 6e 1a e-ecuta /ntocmai* +err General" =i acum* 2aroane* te ro& să$mi spui cum pri1eşti e1enimentele acestea< Eu nu mă prea pricep /n politică* +err General* şi de aceea mă conduc totdeauna după principiul: să ascult ce spun oamenii mai /n.elep.i şi mai cu e-perien.ă decât mine( E un principiu 'oarte sănătos" Îmi place modestia dumitale* Goldrin&( Acum câte1a ore* tot aici /n ca2inet şi la masa aceasta* am 'ost prea sincer cu dumneata şi poate am 1or2it mai mult decât tre2uia((( Din tot ce$a.i 1or2it* +err General* am tras o sin&ură conclu%ie: că sunte.i un patriot care reac.ionea%ă dureros la insuccesele armatei noastre( Ale armatei< În ca%ul acesta nu m$ai /n.eles( Nu ale armatei* 2aroane* ale comandamentului" Ierta.i$mă* +err General* aşa /n.elesesem şi eu* dar n$am /ndră%nit s$o spun 4 se corectă +einric,( Asemenea &reşeli 'ac pe unii să$şi %ică: cora2ia se scu'undă* să mă &ră2esc /nainte de orice să mă sal1e% pe mine( !i se pare că aşa 'ac şo2olanii( Eers râse ră&uşit( Ei 2ine* aşa interprete% eu e1enimentele din Italia( Ierta.i$mi sinceritatea şi /ndră%neala* dar mie mi se pare că panica e prematură şi că n$a1em nici un moti1 să pri1im 1iitorul cu atâta pesimism( Dacă nu$l aşteptăm cu 2ra.ele /ncrucişate* ci /l pre&ătim 4 rosti &eneralul cu /n.eles* şi se uită lun& la +einric,( Ei* e 1remea să plec la 


aerodrom" ? oră mai târ%iu* &eneralul %2ura cu un a1ion special spre 6aint$ R7m8( Con1ersa.ia cu Eers /l tul2ură şi$l intri&ă pe +einric,( Alu%iile &eneralului erau destul de 'ă.işe( E drept* deocamdată nu$şi dă căr.ile pe 'a.ă* totuşi un lucru e si&ur: nemul.umirea /mpotri1a comandamentului e atât de mare* /ncât c,iar şi &eneralul* totdeauna re%er1at* nu mai ascunde 'aptul acesta( =i ăsta$i un 'leac pe lân&ă ceea ce 1a urma" A doua %i diminea.a* la ora %ece precis* +einric, se pre%entă colonelului @eller* directorul şcolii( Desc,iderea cursurilor s$a amânat pentru cât1a timp 4 /i comunică @eller( Cred că ar 'i 2ine să te /ntorci la unitate şi să aştep.i să 'ii c,emat( Generalul Eers* comandantul di1i%iei* a plecat din 3aris astă$ noapte* cu a1ionul* şi mi$a ordonat să aştept aici( 6e pare că di1i%ia noastră 1a primi o misiune specială şi până /n câte1a %ile 1a 'i dislocată( Când 1ei primi tele&rama* să mă anun.i şi pe mine" Da* +err ?2erst( 6ocotesc drept o datorie" 6pune$mi* te ro&* dumneata nu eşti 'iul lui Ernst Goldrin&* comandantul re&imentului o sută şaptespre%ece< Nu( Tatăl meu a 'ost 6ie&'ried 1on Goldrin&( Dar el a murit şi atunci am 'ost /n'iat de &eneralul$maior >ert,old( Acum 'ace ser1iciul la >erlin* la cartierul &eneral( il,elm >ert,old< Da( ?* atunci te ro& să$i transmi.i cele mai sincere urări de 2ine din partea mea( Ne cunoaştem de mult* /ncă din primul ră%2oi mondial( 6unt si&ur că 1a 'i /ncântat( 5


Nădă0duiesc că n$ai să te plictiseşti la 3aris( Din moment ce tre2uie să rămâi aici* ar 'i păcat să$.i pier%i timpul de pomană( Dacă 1rei* am să dau ordin să se 2ată la maşină re%umatele 1iitoarelor lec.ii( Asta te 1a scuti de o o2oseală inutilă* n$ai să mai 'ii ne1oit să$.i sco.i sin&ur note când 1or /ncepe cursurile( !ă simt stân0enit că 1ă pricinuiesc atâta 2ătaie de cap* +err ?2erst" )leacuri" !i$a 'ăcut multă plăcere că te$am cunoscut şi sunt 'oarte 2ucuros că pot 'ace acest mic ser1iciu 'iului 1ec,iului meu prieten( !i$ar părea rău dacă ai 'i rec,emat curând((( Dar /n acest ca%* re%umatele au să$.i prindă cu atât mai 2ine( Cred că o să le ai până la s'ârşitul săptămânii( 3entru /ntâia oară* după cine ştie câtă 1reme* +einric, dispunea de câte1a %ile li2ere( 6e &ândea la acest lucru cu triste.e* c,iar cu spaimă( A1ea sen%a.ia pe care o ai când te opreşti 2rusc dintr$o &oană ame.itoare* când tot ce$i /n 0ur pare să treacă ca 'ul&erul pe lân&ă tine* contopit /ntr$o linie ne/ntreruptă( #i%itând 3arisul* nu$şi putea opri aten.ia la nimic 4 stră%ile* pie.ele* monumentele /i iritau numai oc,ii* 'ără să$i a.â.e ima&ina.ia* 'ără să$i tre%ească interesul( În %adar micşora 1ite%a @urt* când treceau prin 'a.a minunatelor monumente şi a 'rumoaselor construc.ii ar,itecturale* /n %adar oprea el maşina /n pie.ele /ntinse* &randioase* /ncercând prin e-clama.ii entu%iaste să atra&ă aten.ia lui +err ?2erleutnant asupra nenumăratelor 1itrine ale anticarilor de pe rue de Ri1oli( +einric, a rămas nepăsător când au trecut pe su2 Arcul de Trium'* a aruncat o pri1ire 'u&ară spre coloana #endOme şi nici măcar n$a /ntors capul ca să 1adă palatul pre%iden.ial de pe C,amps$El8s7es( Gonea* &onea mereu /nainte* 'ără să 


2a&e de seamă că treceau de câte două$trei ori pe aceeaşi stradă( La un moment dat* @urt* din proprie ini.iati1ă* coti spre C,amp de !ars şi se opri lân&ă podul Iena* nu departe de turnul Ei''el( Ascensorul nu 'unc.iona şi +einric, urcă treptele /n spirală până la plat'orma a doua( )ără să asculte e-plica.iile &,idului 4 când a construit in&inerul Ei''el această operă &randioasă* /naltă de trei sute de metri* cât material a intrat* câ.i 2ani a costat 4 +einric, ieşi din &aleria de sticlă pe palier şi* spri0inindu$se cu coatele de 2alustradă* se uită /n 0os* la oraş( A2ia acum 1ă%u el pentru /ntâia oară 3arisulP /l 1ă%u nu numai cu oc,ii dar şi cu pri1irea aceea lăuntrică* sin&ura /n stare să insu'le 1ia.ă lucrurilor pe care le pri1eşti* /ntre&ind$o cu ceea ce$şi aduce aminte din căr.i despre acest minunat oraş* cântat de cei mai mari scriitori ai )ran.ei( Iată* 9Notre Dame 4 catedrala !aicii Domnului 4 pe unde &enialul #ictor +u&o l$a purtat pe +einric, /n copilărie* /mpreună cu 'rumoasa şi su2.irica Esmeralda şi iada ei cea al2ă( Iar acolo* pe 2aricadele stră%ii C,am27r8* şi$a dat s'ârşitul 1eselul &amin Ga1roc,e 4 cura0os* mucalit* s'idător şi plin de nepăsare c,iar şi /n 'a.a mor.ii( 3oate că pe 2ule1ardele acelea se 'urişa le 3Qre Goriot spre palatele 'iicelor sale /ncântătoare şi in&rate( 3e unde1a* pe aici* poate prin Ille de la Cit7* ,oinăreau /ndră%ne.ii şi 1eselii musc,etari ai lui Dumas((( iar colo* /n depărtare* e cimitirul 3Qre Lac,aise şi 1estitul %id al Comunar%ilor /n 'a.a căruia au 'ost e-ecuta.i ultimii apărători ai Comunei( 6căldat /n strălucirea %ilei /nsorite* care se stin&ea /ncet* 3arisul /şi /năl.a spre cer statuile* turnurile* să&e.ile catedralelor* cupolele edi'iciilor impo%ante* ca şi când ar 'i 1rut cu a0utorul acestor mâini nenumărate să re.ină ra%ele soarelui( B


+einric, ar 'i dorit să urce şi mai sus* la plat'ormă a treia* dar acolo era instalat radio'arul* şi intrarea era inter%isă( 6e /ntoarseră acasă pe 2ule1ardele lar&i şi lui +einric, i se păru că 1ede pentru /ntâia oară 'rumuse.ea lor ori&inală* incompara2ilă( !ultă 1reme nu i%2uti să$şi dea seama ce anume /l capti1ase atât* şi deodată /n.elese 4 castanii" Castanii atât de dra&i lui* atât de cunoscu.i 4 podoa2a şi mândria oraşului /n care se născuse" Îi 1isase cu o noapte /nainte* /ncărca.i de 'lori primă1ăratice* su2 al2astrul cerului paşnic* nemăr&init( 6e 'ăcea că mer&e cu !onica pe strada Lenin* şi petalele lor al2e smulse de 1ânt se roteau /n 1ă%du, şi se lăsau alene pe părul ne&ru al 'etei( A doua %i diminea.a* căută &,idul 3arisului pe mesele anticarilor /nşirate de$a lun&ul 6enei* şi /ncepu o călătorie /n trecut ca să scape de amintirile apăsătoare şi mai ales ca să nu se &ândească şi să nu aştepte cu atâta c,in 1eşti din 6aint$R7m8( La s'ârşitul săptămânii* @urt /i aduse un plic mare( În a'ară de o adresă o'icială* prin care i se ordonă să se pre%inte la noul sediu al comandamentului di1i%iei* /n plic era şi o scrisoare de la Lt%( „Dragul meu prieten — scria el — nu pot să-ţi dau nici un amănunt cu privire la moartea domnişoarei Monica. Un singur lucru se ştie: că a fost călcată de un camion militar. Îţi exprim ntreaga mea simpatie şi nădă!duiesc că vei găsi cura!ul necesar să suporţi cu stoicism această pierdere irepara"ilă. #unt şi eu ndurerat alături de tine$ doar cunoşti sentimentele mele de prietenie şi de ad%nc respect pentru Monica. &cum$ să te pun la curent cu noutăţile noastre. Divi'ia era pe punctul de a pleca acolo unde ai fost tu$ c%nd pe neaşteptate s-a primit un alt ordin. (eneralul ţi ordonă să pleci numaidec%t la Modena$ iar 


de acolo$ prin )inerollo$ la *astel la +onte. #e pare că ne vom sta"ili c,iar n *astel la +onte. +ii foarte prudent n timpul călător iei$ cu at%t mai mult că mergi cu maşina. În regiunea aceea clima nu-i prielnică şi ai putea să răceşti mai rău dec% t atunci c%nd l-ai nsoţit pe )feifer. *red că mă nţelegi roiam să-ţi scriu o scrisoare lungă$ dar mi-am adus aminte că ne revedem cur%nd. om vor"i atunci pe săturate. M/ller m-a rugat să-ţi transmit salutări$ dar o fac fără nici o tragere de inimă. *a să-ţi spun drept $ nu nţeleg de ce eşti prieten cu d%nsul. 0u-i vor"a de gelo'ie. 1u ştii ce părer e am eu despre el şi ştii şi pentru ce. 1e aştept2 0u uita de clima cea neprielnică. &l tău$ 3arl4. 6pre seară* sună tele'onul( >aronul 1on Goldrin&< /ntre2ă un &las cunoscut( Da( #ă mai interesea%ă copiile după Rodin< Aş 'i /ncântat dacă ai a1ea ce1a să$mi propui( Atunci pot să trec c,iar acum pe la dumnea1oastră< Da* şi nu uita să$mi aduci reproducerea despre care am 1or2it( +einric, puse aparatul pe 'urcă( Re1ederea cu 9anticarul /l preocupa mai mult ca oricând( În aşteptarea lui* +einric, nu mai părăsi ,otelul şi$şi amână plecarea cu o %i( @urt* ia ordinul meu de ser1iciu şi du$te la comandatură să pună 1i%a că plecăm mâine diminea.ă( După 1reo %ece minute de la plecarea lui @urt* sosi 9anticarul( Am tot aşteptat un tele'on de la dumneata" /l /ntâmpină +einric, cu 2ucurie( 6$a /ntâmplat ce1a< E 1or2a ca di1i%ia noastră să treacă /n Italia( Încă nu ştiu precis unde ne 1om 'i-a( Dar s$ar părea că o să 'im cartirui.i /n Castel la 


)onte( Asta nu$i rău" În Italia de nord* situa.ia ,itleriştilor e cam al2astră( Îndată ce ai să soseşti la destina.ie* 1e%i cum stau lucrurile şi comunică$ mi numaidecât noua dumitale adresă* ca să$.i trimit instruc.iunile corespun%ătoare( 6ă nu ieşi din cadrul lor şi să 'ii 'oarte prudent( În nordul Italiei* mişcarea parti%anilor a luat un a1ânt mult mai mare decât acolo unde ai lucrat până acum şi ai putea să 'ii /mpuşcat( ?r* /n momentul de 'a.ă* n$ai 1oie să$.i rişti 1ia.a su2 nici un moti1( Nu uita că s$ar putea să .i se /ncredin.e%e misiuni de o importan.ă e-traordinară((( Ai ce1a noută.i< +einric, /i arătă re%umatele pe care i le dăduse @eller( Le a1em* c,iar /n câte1a e-emplare 4 râse 9anticarul( 3artea cea mai interesantă /n aceste re%umate este 'aptul că nem.ii de.in datele cu pri1ire la tancurile ce se 'a2rică /n An&lia şi /n America( !ai mult* cunosc şi 1estitele 96,erman americane* a căror 'a2rica.ie este .inută /n mare secret( Am a1ut o discu.ie 'oarte interesantă cu &eneralul( =i +einric, /i istorisi amănun.it con1or2irea lui cu Eers la 3aris şi alu%iile 'ă.işe ale acestuia cu pri1ire la necesitatea de a se sal1a situa.ia( Asta$i 'oarte important 4 remarcă musa'irul( Nemul.umirea /mpotri1a lui +itler ca şi comandant suprem creşte printre comandan.ii armatei &ermane( 6$ar putea să se pună la cale 1reun complot( )ireşte* se 1or &ăsi destui care să 1rea să sacri'ice pe +itler pentru a sal1a ,itlerismul( 3e noi ne interesea%ă discu.iile dumitale cu Eers şi instruc.iunile pe care &eneralul$colonel Gunder i le 1a transmite prin dumneata( Ca şi Denuss* Gunder* e /n mare di%&ra.ie la +itler( Nu$i e-clus ca toate acestea să 'ie 'irele aceluiaşi &,em( Am să e-ecut /ntocmai dispo%i.iile ce$mi da.i" H


6e pare că perspecti1ele /ntoarcerii dumitale /n patrie de1in tot mai reale* tot mai apropiate( E1enimentele se des'ăşoară cu o 1ite%ă aproape ame.itoare( !i$e şi 'rică să mă &ândesc la aşa ce1a( Totuşi* ce n$aş da să mă &ăsesc* /n clipele astea* /n rândurile armatei noastre şi să lupt pe 'ront* cot la cot cu ceilal.i" Te /n.ele&((( Nu uita /nsă un lucru: că şi eu* şi dumneata* 'acem parte dintre aceia cărora le re1ine partea cea mai &rea* care răstoarnă 1ec,ea %icală rusească 9sin&ur pe câmpul de luptă nu eşti ostaş( Tocmai pentru că suntem sin&uri printre duşmani* tre2uie să luptăm cu orice pre." În odaia 1ecină se au%iră paşii lui @urt( Aşa că* nu 1ă %&ârci.i( +err >aron* o sculptură ca asta nu mai &ăsi.i( 3ri1i.i numai ce linie((( 4 şi 9anticarul /şi plim2ă delicat de&etele pe o mică statuetă* care repre%enta o tânără 'emeie( +einric, se depărtă de masă şi$şi /n&ustă oc,ii* ca şi când ar 'i admirat trupul 'i&urinei( Într$ade1ăr* e de mare e'ect" o lăudă el şi sco.ând din 2u%unar o 2ancnotă* o /ntinse 2ătrânului( 9Anticarul se /nclină şi ieşi( A doua %i diminea.ă* +einric, tele'onă lui @eller că$i ne1oit să plece ur&ent şi apoi se duse la Gunder( Acesta /l primi numaidecât* cu toate că era 'oarte de1reme( Te ro& să transmi.i &eneralului 4 %ise el lui +einric, 4 că starea sănătă.ii mele s$a /m2unătă.it sim.itor* totuşi tre2uie să continui tratamentul( În curând am să$i scriu mai pe lar&( 3ot pleca* +err General< 6tai pu.in" J


Gunder se adânci /n &ânduri( Din când /n când arunca pri1iri iscoditoare o'i.erului care stătea /naintea lui* /n po%i.ie de drep.i* cu o e-presie impenetra2ilă pe 'a.ă( !ai transmite$i((( 4 Gunder se uită drept /n oc,ii lui +einric,( Transmite$i că după părerea mea* clima Italiei de nord e 'oarte prielnică pentru sănătatea lui( Îl s'ătuiesc să pro'ite de oca%ie şi să se caute serios( Am să$i transmit /ntocmai 1or2ele dumnea1oastră((( Acum po.i pleca((( +einric, se /nclină /n tăcere( La ora %ece* maşina condusă de @urt părăsi 3arisul şi o luă cu 1ite%ă mare pe autostrada lar&ă* spre L8on( +einric, n$a1usese timp să$ şi ia micul de0un şi @urt &onea cât putea ca să a0un&ă cât mai repede la un restaurant mai ca lumea( În s'ârşit* se i1i orăşelul oi&n8( 6ă opresc* +err ?2erleutnant< Aici am luat eu masa /n drum spre 3aris( Restaurantul e colo( =i @urt /i arătă din oc,i o căsu.ă /ntr$un cat* 'oarte /n&ri0ită* situată c,iar la intrarea /n orăşel( +einric, se uită cu nepăsare spre dreapta* dar deodată puse mâna pe 1olan şi 'rână 2rusc( În 'a.a restaurantului sta.iona un automo2il cunoscut( Unde$i +err General< /ntre2ă +einric, pe şo'erul cu &aloane de )elde2el( Nu ştiu 4 mârâi neprietenos 66$istul* aruncând o pri1ire 2ănuitoare o'i.erului* cam prea curios* după părerea lui( +einric, urcă /n cerdac ca să intre /n restaurant* dar un alt 66$ist* un locotenent* /i tăie drumul( Ce doreşti< /ntre2ă el cu neruşinare* aproape /m2râncindu$l( 6pune* te ro&* &eneralului >ert,old că 2aronul 1on Goldrin& 1rea K


să$l 1adă( Locotenentul /l măsură cu o pri1ire lun&ă şi intră /n tăcere /n restaurant( Nu trecură decât câte1a clipe* şi /n uşă se i1i >ert,old /n persoană* cu şer1etul 1ârât după &ulerul cămăşii( De unde 1ii< Ce 1ânt te aduce< 6e repe%i el la +einric,* /m2ră.işându$l şi sărutându$l( ?'i.erul care$l /ntâmpinase pe +einric, cu atâta nepolite.e şi un ?2erleutnant care apăruse /n cerdac o dată cu >ert,old* luară po%i.ia de drep.i pe cele două laturi ale uşii( Garda mea 4 %ise >ert,old* trecând pe lân&ă ei( +einric, /i salută cu o uşoară /nclinare a capului* dar 'ără să se uite la ei( +ainele ci1ile 1ă stau 'oarte 2ine* #ater 4 %ise el dinadins mai tare* e-aminând statura impunătoare a &eneralului* /m2răcat cu un costum scump* de culoare cenuşie( ?'i.erii se dădură politicoşi la o parte* tră&ând curioşi cu urec,ea la con1ersa.ie( Dar >ert,old trecu /nainte* poruncindu$le din mers: Domnilor* rămâne.i aici până ce eu şi 'iul meu ne 1om lua micul de0un( De rândul acesta* micul de0un al &eneralului >ert,old se lun&i mai mult ca de o2icei( Cei doi o'i.eri* &arda lui personală* ascultau cu in1idie %ăn&ănitul tacâmurilor şi al 'ar'uriilor* râsul răsunător al şe'ului lor* care părea /ncântat de această /ntâlnire( E 2ine c$ai să 'ii /n Italia de nord 4 %ise >ert,old* mul.umit* după ce$i po1esti +einric, de unde 1ine şi /ncotro se duce( În momentul de 'a.ă* e 2ine să te a'li cât mat departe de Germania( Ce$i drept* şi 5M


acolo 1a tre2ui să 'ii prudent( Acum două %ile* am e-pediat /n El1e.ia pe )rau Else şi pe Lorrc,en a ta( 6ă stea acolo până 1a trece((( Au plecat pentru multă 1reme< =i eu* care i$am scris ieri de la 3aris((( Nu 'ace nimic* au să$i trimită scrisoarea( 6$au /nte.it atacurile a1ia.iei duşmane şi* deocamdată* e mai sănătos ca 'emeile să nu se /ntoarcă la !nc,en( >ine că mi$am adus aminte* le$am dat /nsărcinarea să caute /n El1e.ia o 1ilă( =tii că am mai 1or2it noi despre asta" Aş 1rea să contri2ui şi eu((( )ii pe pace" Am 1ândut 'a2rica de pâine* iar Lorre 'erma 1oastră( =i apoi* mai am unele economii 'ăcute pe 'rontul de răsărit( Si$ai sc,im2at 2anii /n dolari< !inunat" #or prinde 2ine după ră%2oi( De s$ar termina odată ră%2oiul" !i$e aşa de dor să mă a'lu /ntre ai mei* /n mi0locul 'amiliei((( 4 spuse +einric, din toată inima( >ert,old o'tă din &reu( 3artea proastă e că e1enimentele se des'ăşoară alt'el de cum am dori noi 4 spuse el* /n s'ârşit* după ce dădu &ata o por.ie mare de peşte şi se apucă de 'riptură( >lestema.ii aceia de ruşi ne$au /ncurcat toate socotelile" Totuşi* nădă0duiesc că 1om i%2uti să oprim o'ensi1a lor< >ert,old dădu din umeri* şi$i răspunse 'ără prea multă con1in&ere: Re%ultatul ră%2oiului depinde de un sin&ur lucru: de &ra2ă cu care 1om 'a2rica /n cantită.i su'iciente noua armă( 3rin urmare* %1onurile cu pri1ire la o nouă armă nu$s un truc de propa&andă* ci ade1ărul ade1ărat< /ntre2ă +einric,* curios( Ade1ăr pe care duşmanii Germaniei /l 1or sim.i curând pe propria 5


lor piele( Nu$mi dau seama de loc cam despre ce armă poate 'i 1or2a* dar cred că tre2uie să 'ie 'ormida2ilă 4 %ise +einric,* cu un aer inocent( >ert,old se uită /mpre0ur* deşi ştia per'ect de 2ine că nu era nimeni străin /n restaurant( Apoi co2or/ &lasul şi urmă aproape /n şoaptă: 3ot să$.i spun un lucru: o sin&ură 2aterie din drăco1eniile astea aşe%ată /n pădurile >a1ariei* o să 'ie de a0uns ca să distru&ă /n 1oie* metodic* toată Londra( 6urprin%ând pe 'a.a lui +einric, o e-presie de sinceră mirare* >ert,old i%2ucni /n râs( Da* da* dra&ul meu" Drăco1eniile de care 1or2esc nu sunt altce1a decât proiectile %2urătoare" Au să 'ie diri0ate prin radio* de la >erlin( Cu a0utorul lor* 1om sili pe to.i duşmanii noştri să capitule%e((( >ine/n.eles* ceea ce .i$am spus acum e o taină* pe care nu tre2uie s$o cunoască nici cei mai apropia.i prieteni ai tăi" Aş putea spune că n$am nici un prieten* #ater" Generalul /l amenin.ă cu 'urculi.a( Dar 'ran.u%oaica ceea de la 6aint$R7m8< Cre%i că nu ştiu< 3e ea o preocupau 'lorile* nu armamentul* ca pe orice tânără 'ată((( De alt'el* a murit acum câte1a %ile( A murit< Cum< A călcat$o o maşină((( Dacă /n clipa aceea >ert,old nu s$ar 'i aplecat asupra 'ar'uriei* ar 'i 2ă&at de seamă cum a pălit 1iitorul lui &inere* surprin%ând pe 'a.a aşa$ %isului său părinte un %âm2et eni&matic( Ei* ce să$i 'aci* să 2em pentru odi,na su'letului ei" =i >ert,old dădu de duşcă pa,arul de 1in( 55


+einric, a2ia /şi lipi 2u%ele de al său( 3ână acum* #ater* mi$a.i tot pus /ntre2ări* dar nu mi$a.i spus de ce a.i 1enit aşa pe neaşteptate /n )ran.a< #e%i tu* noua situa.ie cere şi noi metode de lucru( ?r* la noi* la 66* sunt la im2ecili cu duiumul( 6e mocăiesc atâta cu mauisards$ii ăştia* .in pe ostatici cu lunile* /n loc să$i /mpuşte pac,ete$pac,ete sau să$i spân%ure /n 1ă%ul popula.iei( De aceea* sunt ne1oit să aler& ca să le 2a& min.ile /n cap( Acum mă duc la 3aris* iar de acolo de$a dreptul acasă( Am să aştept să$mi comunici noua ta adresă( În Italia de nord am prieteni pe care aş 1rea să$i cunoşti( 6tai pu.in* unde spuneai că se mută di1i%ia 1oastră< La Castel la )onte((( La Castel la )onte<((( C,iar acolo am un prieten* pe contele Ramoni( Un om 'oarte in'luent( Dar ar 'i 2ine să$l cunoşti* daca$i la el la castel şi nu$i la Roma( Ia să$i scriu câte1a rânduri" >ert,old /şi scoase 2locnotesul şi scrise un 2ile.el( Caută să$l cunoşti ne&reşit pe Ramoni( ? să$.i 'acă impresia că$i /n a'ară de politică şi de partid* dar /n realitate* contele e unul din conducătorii mişcării cămăşilor ne&re( Noi /l pre.uim 'oarte mult( La desert* >ert,old se /ntoarse iarăşi la e1enimentele de pe 'ront( !ai accentuă o dată că pune mari speran.e /n arma cea nouă( Totuşi /l s'ătui pe +einric, să 'ie pre&ătit pentru orice e1entualitate şi să$şi 'acă planurile de 1iitor /n 'unc.ie de situa.ie( Înainte de a se despăr.i* >ert,old /i atrase aten.ia: Nu uita* +einric,( Că orice s$ar /ntâmpla* noi tre2uie să /ntâmpinăm 1iitorul ca nişte oameni pre1ă%ători şi c,i2%ui.i( 6ă$.i reduci c,eltuielile* economiseşte 'iecare dolar( 6$ar putea să 'im ne1oi.i să ne mutăm cu to.ii /n El1e.ia 4 atunci economiile noastre au să ne 5


prindă 'oarte 2ine( 9Încă un şo2olan care se pre&ăteşte s$o ştear&ă de pe cora2ie 4 /şi %ise +einric,( La despăr.ire* 1iitorul &inere şi 1iitorul socru se /m2ră.işară şi se pupară( Ca totdeauna* >ert,old se emo.ionă /n ultima clipă: 6ă te pă%eşti* şi nu numai de &loan.ele parti%anilor* ci şi de italience( 6e spune că$s tare 'rumoase( În c,estiunea cu 'ran.u%oaica* să n$ai nici o &ri0ă* n$am să su'lu o 1or2ă Lorrei( Noi* 2ăr2a.ii* suntem păcătoşi" 3ăcătuieşte şi tu* dar cu măsură( Nu uita că te aşteaptă o ne1astă tinerică( >ert,old plecă cel dintâi* /nso.it de &arda lui personală( +einric, tre2ui să aştepte până ce mâncă şi @urt( =i din nou maşina &oni spre mia%ă%i(

ÎN FAŢA UNOR NOI MISIUNI 6pre seară* +einric, a0unse /n orăşelul Castel la )onte( 6oarele se ascunsese după mun.i( Numai pe creasta ninsă a lui Gran$3aradiso mai /ntâr%iau ra%e roşiatice$aurii( Un 2râu de nori /ncin&ea muntele ce1a mai 0os de creastă* şi$ai 'i %is că o cunună .inută de mâini ne1ă%ute pluteşte sin&ură /n 1ă%du,( Gran$3aradiso /nc,eia lan.ul de mun.i care /ncon0urau din toate păr.ile o 1ale lar&ă* 2o&ată /n 1erdea.ă* /mpăr.ită /n două păr.i e&ale de pan&lica unui munte&oana* nu prea lat*cât dar/nainta 1i0elios( /n apropierea orăşelului* râulrâu /şide potolea şi cu maiA2ia departe* /şi purta 5B


tot mai domol apele curate şi limpe%i ca cristalul( În 1ă%du, stăruia liniştea aceea premer&ătoare amur&ului* când nici o adiere de 1ânt nu atin&e copacii* ca şi când s$ar teme să tul2ure pacea aceea uimitoare care domneşte /n natură şi pe care n$o /ntâlneşti decât seara* la s'ârşitul 1erii* după o caldă şi /ncă destul de lun&ă %i de au&ust( =i ca o disonan.ă* ca un semn că$i ră%2oi* că 2om2ele şi proiectilele continuă să ucidă oameni* să distru&ă sate şi oraşe* ca un lucru 2i%ar şi străin şi tocmai prin aceasta 2ătător la oc,i 4 o 2arieră lun&ă /nc,idea drumul c,iar la intrarea /n orăşel( #opsită /n dun&i al2e şi ne&re* părea o 2rasardă de doliu după liniştea de pe pământ( Iar alături de 2arieră* ca o 2u2ă respin&ătoare pe trupul naturii* /şi 'ăcuse loc un 2uncăr de 2eton( La 1reo cinci%eci de metri depărtare se 1edea un altul* /n spatele lui /ncă unul* şi /ncă unul* şi /ncă unul((( ?răşelul acesta pitoresc* care până nu de mult atră&ea cu 'rumuse.ile lui mii de oameni* dornici să se odi,nească şi să respire aerul curat şi /m2ătător* acum* datorită tot oamenilor* dar altora* se trans'ormase /ntr$ o cetate ciudată* care distona 2rutal cu natura /ncon0urătoare( 3e stră%i ,oinăreau 'ără rost solda.i /narma.i* cu c,ipurile /n&ri0orate* asuda.i* plini de pra'* cu tunicile /nc,eiate până su2 2ăr2ie( Din când /n când* /ntâlneai şi cămăşi ne&re( Ai 'i %is că /n orăşel nu rămăsese nici un ci1il( 6tatul$ma0or al di1i%iei se instalase /n clădirea unui ,otel de pe strada principală( +einric, căută 2iroul lui Lt% şi după ce$l &ăsi* 2ătu la uşă( Intră 4 au%i &lasul cunoscut* care i se păru cam mânios( +err +auptmann* da.i$mi 1oie să 1ă raporte%" /ncepu +einric, pe un ton &lume.* ducând mâna la co%oroc( 5


În s'ârşit" şi Lt% sări de la locul lui( De$ai şti ce dor mi$a 'ost de tine* călător neo2osit" Ca totdeauna după o despăr.ire* cei doi prieteni /şi strânseră /ndelun& mâinile* se /ntre2ară de sănătate şi /şi po1estiră pe scurt unul altuia /ntâmplările prin care trecuse 'iecare /n acest răstimp( Dar nici unul nu se ,otăra să rostească numele !onicăi* ca şi când s$ar 'i temut să desc,idă 1or2a( Într$un târ%iu* +einric, nu se mai putu stăpâni( În a'ară de ceea ce mi$ai scris* nu mai ai nimic să$mi spui< /l /ntre2ă el /ncet( Toate /ncercările mele de a a'la cui apar.inea maşina care a călcat$ o* au 'ost %adarnice( !ller a 'ăcut cercetări* dar* după cum mi$a spus c,iar el* n$au dat nici un re%ultat((( La /nmormântare am 'ost şi eu şi @u2iss( Când a depus pe mormântul ei o coroană ca din partea ta* m$am sim.it &roa%nic de 0i&nit( A 'ost /n&ropată /nainte de apusul soarelui* şi o 'rac.iune de secundă mi s$a părut că mâinile lui @u2iss erau roşii de sân&e( +einric, se ridică /n picioare* se apropie de 'ereastră* şi multă 1reme rămase cu oc,ii la creasta al2ă de %ăpadă a muntelui Gran$ 3aradiso( Lt% nu /ndră%ni să$i tul2ure tăcerea( +err Goldrin&< 6e au%i &lasul &eneralului( +einric, /ntoarse capul( Eers stătea /n pra&ul 2iroului său* cu c,ipiul pe cap( 6e 1ede că se pre&ătea să plece( ao,l* +err General" Am sosit de la 3aris acum %ece minute( #ino până la mine" )ără să$şi scoată c,ipiul* &eneralul se aşe%ă la locul lui la 2irou şi arătă o'i.erului său cu /nsărcinări speciale scaunul din 'a.ă( Ce 1eşti mi$aduci de la prietenul meu de la 3aris< +einric, /i repetă /ntocmai ceea ce$i spusese &eneralul Gunder( 5


Dacă 1or2ele re'eritoare la sănătatea lui Gunder /i 'ăcură o 1ădită plăcere* apoi cele pri1itoare la clima Italiei de nord* 'oarte prielnică pentru propria lui sănătate* /i pro1ocară o reac.ie diametral opusă( Totdeauna oamenilor li se pare că$i mai 2ine acolo unde nu sunt 4 %ise el ener1at şi se ridică( Î.i mul.umesc 'oarte mult* +err Leutnant( Acum du$te de te odi,neşte* ca de mâine să ne apucăm de lucru* că a1em 2erec,et( Lt% aştepta ca +einric, să termine con1or2irea cu &eneralul( Dar cum stăm cu locuin.a< /l /ntre2ă +einric,* când rămaseră numai ei doi( )oarte prost* de alt'el ca şi cu toate celelalte( Am um2lat şi am căutat* dar n$am &ăsit nimic ca lumea( Astă%i ai să dormi la mine* iar mâine să$.i cau.i sin&ur* poate o să &ăseşti ce1a( Lt% locuia la eta0ul doi al clădirii /n care era instalat comandamentul( Aici ducem o 1ia.ă de campanie 4 %ise căpitanul* pre&ătind pe mar&inea mesei o cină 'ără preten.ii( Cu 1remea* totul se 1a aran0a* dar deocamdată mâncam şi noi cum putem şi unde putem((( Dacă nu eşti o2osit* să mer&em la castel( 3roprietarul lui* contele Ramoni* e un om 'oarte ama2il şi primitor( Contele Ramoni< E aici< Îl cunoşti< se miră Lt%( De cunoscut nu$l cunosc* dar am o scrisoare de recomandare din partea lui >ert,old( E un 1ec,i prieten al lui( Atunci e minunat" Contele m$a po'tit să mă instale% la castel* dar eu n$am primit* pentru mine ar 'i 'ost prea departe( Însă cum tu ai maşină* ai putea să stai la el( #or2eşti ca şi când ai 'i si&ur c$o să mă po'tească şi pe mine" 5H


Dacă nu te in1ită contele* te in1ită ne&reşit nepoata lui* !aria$ Luisa( =i cum arată nepoata< Ai să 1e%i sin&ur( Tre2uie să te pre1in /nsă că tânăra contesă se plictiseşte &ro%a1 /n col.işorul ăsta uitat de Dumne%eu* cum spune ea( După părerea ei* când Dumne%eu a creat lumea* a uitat să 'acă la Castel la )onte ma&a%ine de modă* teatre* o operă* ca2arete 1esele((( nici măcar n$a trimis aici un padre mai ca lumea* căruia să$i po.i mărturisi păcatele( Are aşa de multe păcate< Cred că mult mai multe decât s$ar cu1eni să ai2ă o 1ădu1ă care /ncă n$a lepădat doliul( =i asta nu$i numai părerea mea* ci şi a tuturor o'i.erilor noştri care au re.inut aten.ia tinerei contese( ?,o" Înseamnă că 'erici.i de ăştia sunt mai mul.i" Nu cum1a te numeri şi tu printre ei< 3e mine mă .ine /n re%er1ă( ice că sunt prea de modă 1ec,e /n raporturile mele cu doamnele( Dar dă$o /ncolo" A1em de 1or2it despre lucruri mult mai importante decât despre târ'a asta aristocratică( Înainte de toate* aş 1rea să$.i atra& aten.ia asupra uşurin.ei tale /nnăscute* datorită căreia dai totdeauna peste prime0dii care ar putea 'i ocolite( Nu te supăra pe mine şi nu mă contra%ice( Tre2uie să$.i spun că ne$a re1enit o moştenire din cale$a'ară de proastă( Înaintea noastră a stat aici o di1i%ie de 66( =i ştii doar că acolo unde sunt 66$işti* popula.ia sau se mută la cimitir* sau se duce la parti%ani( Iar parti%anii din partea locului sunt şi mai acti1i ca cei din )ran.a( 6in&urul nostru noroc este că nu sunt uni.i( Cum aşa< Ei nu ac.ionea%ă unitar* pe un sin&ur 'ront* şi a'ară de asta* /şi 5J


irosesc cea mai mare parte din 'or.e /n disensiuni( 3rintre ei sunt na.ionalişti* democra.i* creştini* &ari2aldişti((( E &reu să$i /nşiri pe to.i( Cei mai /n1erşuna.i sunt &ari2aldiştii( ştia* /n marea lor ma0oritate* sunt comunişti şi se 2at ca dracii( De alt'el* prietenul tău !ller o să te in'orme%e mai 2ine ca mine( 6au c,iar @u2iss( =i 'iindcă 1eni 1or2a* mare canalie mai e şi @u2iss ăsta" A2ia acum te$ai con1ins< Niciodată nu mi$a 'ost simpatic* dar acum /l urăsc pur şi simplu( 3entru ce< De când s$a /nte.it lupta /mpotri1a parti%anilor* spitalul nostru di1i%ionar s$a instalat aici( !edic$şe' al acestui spital este unul* !attini((( Italian< 6e miră +einric,( =tia că /n armata &ermană o asemenea 'unc.ie nu poate 'i de.inută decât de un neam.( Italian numai după tată* mama lui e ariană pursân&e( Cred c$au .inut seama de acest lucru când l$au numit medic$şe' al spitalului( A'ară de asta* e un c,irur& de mâna /ntâi( Ei 2ine* /ntre acest !attini* care e un om 'oarte simpatic* când ai să$l cunoşti ai să te con1in&i personal* şi @u2iss s$a /ncins un ade1ărat ră%2oi( >ine* dar nu sunte.i aici decât de câte1a %ile" Cea dintâi ciocnire a a1ut loc /ndată după sosirea noastră pe melea&urile astea @u2iss i$a cerut mor'ină* dar !attini l$a re'u%at cate&oric( De aici a /nceput( Îmi /nc,ipui ce 'urios a 'ost @u2iss" Nici nu$.i trece prin minte la ce a recurs ca să se ră%2une pe !attini" 6ă 1e%i ce 0osnicie* ce ticăloşie" De aşa ce1a e capa2il numai un &estapo1ist( =tiind că !attini e un om 'oarte 2lând şi uman* de alt'el a re'u%at să$i dea mor'ină tot din considera.ii umanitare* @u2iss a 5K


/nceput să$l c,eme la el ca să asiste la intero&atorii* 2a c,iar i$a cerut să 'acă nu ştiu ce e-perien.e asupra aresta.ilor( 6e /n.ele&e* !attini a re'u%at ,otărât şi acum @u2iss /i 'ace %ile 'ripte* /l amenin.ă* /l şanta0ea%ă((( Într$ade1ăr că$i un ticălos" Dar 'ii liniştit( I$am adus eu mor'ină /ndea0uns( N$are decât să se otră1ească* 1a 'i un nemernic mai pu.in pe 'a.a pământului( Când o să ai2ă mor'ină* o să 'ie mai indul&ent şi 'a.ă de !attini((( Dar !ller cum o mai duce< Nu ştiu pentru ce a primit mul.umiri de la >erlin* din partea tatălui tău( Acum aşteaptă să 'ie /naintat /n &rad şi decorat cu 9Crucea de 'ier( 6$a 'ăcut şi mai o2ra%nic( Ce$i drept* cu tine se poartă cu mănuşi( Dar ştii ce ino1a.ie s$a introdus la noi< Din ini.iati1a lui !ller" Ia pune mâna pe tele'on şi uită$te" +einric, luă tele'onul şi citi următorul anun. lipit pe aparat: 9Duşmanul tra&e cu urec,ea" Lt% /i mai spuse că asemenea etic,ete se 1ăd la 'iecare pas* că con1or2irile tele'onice sunt strict controlate* că 'iecare o'i.er de la comandament /şi are indicati1ul lui: &eneralul e 9unc,iul* şe'ul de stat$ ma0or 4 9tata* Lt% 4 9lo&odnicul* !ller 4 9călu&ărul* @u2iss 4 9padre( După ce se de%2răcară şi stinseră lumina* @arl şi +einric, mai statură de 1or2ă o 1reme* unul culcat pe pat* celălalt pe di1an( În acest timp* @u2iss aler&a prin tot orăşelul /n căutarea lui Goldrin&* de a cărui sosire a'lase de la @urt* /ntâlnindu$l din /ntâmplare pe stradă( 6peran.a că 2aronul şi$a .inut 'ă&ăduiala şi i$a adus 'iolele nepre.uite părea să$i 'i insu'lat putere* sco.ându$l din starea lui de prostra.ie( Dar pe oricine /ntre2ă* nimeni nu ştiu să$i spună unde a tras Goldrin&( A2ia noaptea târ%iu* /i 1eni /n minte să dea un tele'on lui M


Lt%* acesta /nsă /i răspunse 'urios că nu$i la el şi$l ru&ă să nu$i tul2ure somnul( Totuşi* /ndată ce se lumină de %iuă* @u2iss 1eni la căpitan* mai 2ine %is se târ/ până la el( A2ia /şi mişca picioarele( )ără să dea 2ună %iua* că%u pe un scaun* &â'âind din &reu( !âinile /i tremurau* 'a.a de o2icei palidă* a1ea o culoare pământie* iar pleoapele um'late aproape că$i acopereau oc,ii( Dându$şi seama care$i pricina stării deplora2ile a musa'irului matinal* +einric,* 'ără să spună o 1or2ă* /i /ntinse două 'iole( ?c,ii lui @u2iss scânteiară de 2ucurie( El /nş'ăca 'iolele* scoase din 2u%unar o cutiu.ă* luă serin&a* o umplu şi cu o mişcare si&ură /şi in0ectă mor'ină( Timp de cinci minute* rămase cu oc,ii /nc,işi* cu capul lăsat pe spetea%a 'otoliului( Dar treptat$treptat* culoarea pământie /ncepu să dispară* mâinile nu mai tremurau* oc,ii i se aprinseră şi pe 2u%e /i /ncol.i un %âm2et( >aroane" 3ână la 1enirea dumitale* eu nu credeam că e-istă /n&eri pă%itori* dar astă%i m$am con1ins că sunt( =i cel dintâi dintre ei eşti dumneata( Nici nu ştiu cum aş putea să$.i mul.umesc( Doar ru&ându$mă lui Dumne%eu şi %iua şi noaptea pentru dumneata* când 1oi lepăda tunica asta şi 1oi /m2răca sutana( >ine/n.eles* dacă parti%anii nu ne$or trimite pe lumea cealaltă /nainte ca dumneata să apuci a sc,im2a pistolul cu crucea" i$o trânti Lt% /nciudat( Nu$mi pasă de nimic( Adineauri mi$am in0ectat o do%ă aşa de mare de optimism* /ncât pri1esc cu /ncredere /n 1iitor 4 @u2iss sări din 'otoliu şi /ncepu să se plim2e prin odaie( Dacă ai şti +auptmann* ce plăcut e să /n1ii din mor.i" E o ade1ărată des'ătare să sim.i cum /.i pulsea%ă sân&ele /n toate arterele şi cum /.i tremură 'iecare 1inişoară din 


corp( Dumneata n$ai să cunoşti niciodată satis'ac.ia e-traordinară pe care .i$o dă sc,im2area 2ruscă /n starea ta de spirit" Cu câte1a clipe mai /nainte să 'ii &ata să mori* şi dintr$o dată să . i se pară că lumea /ntrea&ă e la picioarele tale* că a 'ost creată pentru tine" 6unt 'oarte 2ucuros că n$am s$o cunosc" 3e mine mă de%&ustă această e-cita.ie ne'irească( Ce di'eren.ă este /ntre o e-cita.ie 'irească şi una arti'icială" 3rincipalul este să ai o dispo%i.ie 2ună* dar cum o cape.i* e o pro2lemă secundară( !etoda prin care o o2.ii n$are importan.ă* interesea%ă numai re%ultatele( >aroane* mi$ai adus o cantitate mai aprecia2ilă din eli-irul acesta miraculos< ? să$.i a0un&ă pentru un timp( =i când mi$l dai< 3rostia asta n$am s$o 'ac* am să$.i dau cu por.ia( Dumneata 'aci a2u% de narcotice( Ai /nceput cu o 'iolă şi acum /.i in0ecte%i două şi c,iar trei( Înainte .i$o introduceai su2 piele* iar acum direct /n 1ână( Niciodată nu te$am mai 1ă%ut /n ,alul /n care erai astă%i şi n$ar 'i camaraderesc din partea mea să te /ncura0e%( ? 2aroane* eu ştiu că ai o inimă 2ună şi o mână lar&ă( De aceea* pri1esc liniştit /n 1iilor( Totuşi* să$mi dai o 'iolă acum* ca să nu aler& după dumneata ca un că.el care caută urma pierdută* cum mi s$a /ntâmplat /n noaptea asta( )ie* mai po'tim una de ,atârul re1ederii noastre" Nu spuneam eu că ai o inimă 2ună" 3ăcat că sunt &ră2it* alt'el .i$ aş cânta /n cinstea sosirii dumitale o serenadă italiană( Asta de pildă((( =i 'luierând un cântec napolitan* @u2iss dispăru pe uşă( Acum era 1esel* 1ioi* nu mai semăna deloc cu epa1a care intrase /n odaie cu pu.in mai /nainte( 5


Nu te /n.ele&* +einric," Ce ne1oie ai tu de ticălosul ăsta< Ticălos c,iar şi printre &estapo1işti" /l /ntre2ă Lt%* nemul.umit( 3entru colec.ie 4 /i răspunse +einric, mai /n &lumă* mai /n serios( Toată %iua aceea tre2ui să lucre%e pe rupte( Di1i%ia primise completări /n e'ecti1e şi Eers /l /nsărcinase să 1eri'ice actele o'i.erilor sosi.i( Dar ce$o 'i cu unitatea asta specială a maiorului 6ten&el< /l /ntre2ă +einric, pe Lt%* cercetând una din 'oile cali'icati1e( Nai2a ştie" Încă nu l$am 1ă%ut la 'a.ă( Unitatea lui 'ăcea parte din di1i%ia de 66 care a stat /n Castel la )onte /nainte de 1enirea noastră( Are /n pa%ă un o2iecti1 militar* despre care nu ştiu decât &eneralul* şe'ul de stat$ma0or şi !ller( Când l$am /ntre2at pe &eneral ce$i cu 6ten&el* mi$a dat a /n.ele&e că ar 'i 2ine ca şi eu şi tu să nu ne interesăm de el( Ei* atunci să$l lăsăm nai2ii" 'ăcu Goldrin& cu nepăsare( Totuşi* citi cu multă aten.ie 'oaia lui cali'icati1ă( C,iar şi 'aptul că i se decernaseră şase decora.ii /nalte era o do1adă că a1ea merite e-cep.ionale la acti1ul lui( 3e /nserat* după ce s'ârşiră lucrul* +einric, şi Lt% plecară la contele Ramoni( Încă de cu %iuă* Lt% tele'onase !ariei$Luisa şi aceasta /i po'tise să 1ină la ora şapte seara( Castelul se a'la cam la un Filometru de orăşel* pe o stâncă uriaşă* ce se /năl.a la &ura unui de'ileu( Ai 'i %is că e o santinelă sin&uratică care apăra intrarea /n 1ale( Lt% era cunoscut la castel şi &arda compusă din doi mem2ri ai or&ani%a.iei 9cămăşile ne&re lăsă maşina să intre* 'ără s$o mai oprească( 


La intrarea principală* su2 un portic nu prea mare* cu coloane* mai stătea de pa%ă un mem2ru al 9cămăşilor ne&re( După cum 1ăd* contele nu se prea simte /n si&uran.ă /n propria lui .ară" %ise +einric, cu ironie( Ia te uită ce &ardă are" Ca să$.i spun drept* eu unul nu mă pot descurca /n ,ara2a2ura asta italienească şi /n tot ce se petrece aici( ?'icial* contele nu ocupă nici un post şi după cât se pare* nu 'ace parte din nici un partid politic* cel pu.in aşa mi$a declarat c,iar el( Totuşi* de teama unui atac al &ari2aldiştilor* e pă%it ca o persoană marcantă( Conduşi de ser1itori* oaspe.ii urcară la eta0* pe nişte trepte late de marmură şi* cotind la stân&a* se pomeniră /ntr$o odaie spa.ioasă* care părea mai curând o &alerie de ta2louri( În a'ară de 'otolii comode şi de măsu.e* nu mai era altă mo2ilă acolo( În sc,im2* pere.ii erau /ncărca.i cu ta2louri( Contelui /i place pictura* şi după cât /mi dau eu seama* se pricepe /n acest domeniu 4 /ncepu să$i e-plice Lt%* dar au%ind paşi /n coridor* tăcu( Uşa se desc,ise lar&* şi /n pra& apăru un cărucior cu trei ro.i* pe care$l /mpin&ea de la spate un lac,eu 1oinic( În cărucior* re%emat de perne* şedea contele Ramoni( Era un 2ătrân la 1ârsta aceea /naintată când po.i tot aşa de 2ine să$i dai şapte%eci* opt%eci sau nouă%eci de ani* aşa de tare ştersese timpul ,otarele dintre decenii( De&etele lui lun&i şi noduroase %ăceau neputincioase pe pledul cadrilat* iar capul* /ndată ce /ncercă să se aşe%e mai drept* se le&ănă de câte1a ori( Apoi rămase aplecat /nainte* ca şi când &âtul lui 2ătrân nu mai era /n stare să$i ducă &reutatea( ? impresie 2i%ară 'ăcea şi 'a.a contelui* acoperită de %2ârcituri mari şi mici* care o 2ră%dau /n toate direc.iile( Iar din la2irintul acesta 1aria2il şi mo2il de cute* ieşeau la i1eală doi oc,i ne&ri* B


rotun%i* 'ără &ene* de$ai 'i %is că$s două suporturi care sus.in toată dantela aceea de /ncre.ituri( În ciuda &rimaselor 1ioaie ale o2ra%ului* /n ciuda 1or2elor ce se desprindeau de pe 2u%ele lui* oc,ii /ncremeniseră /ntr$o linişte netul2urată* şi păreau doi căr2unaşi &ata să se stin&ă( Lt% şi Goldrin& luară po%i.ia de drep.i ca /n 'a.a unui şe'( 6i&nori* sunt 2ucuros să 1ă salut /n castelul meu 4 rosti contele ceremonios* /n lim2a &ermană( 6unt 'ericit* si&nor* că 1ă 1ăd sănătos 4 /i răspunse Lt% tot atât de ceremonios 4 şi 1ă ro& să$mi /n&ădui.i să 1ă pre%int pe prietenul meu* 2aronul 1on Goldrin&( +einric, se /nclină( Generalul$maior >ert,old* părintele meu adopti1* m$a ru&at să 1ă transmit cele mai 2une urări de sănătate( De alt'el* cred că 1ă spune acelaşi lucru şi /n scrisoare( =i +einric, /i /ntinse un plic /nc,is( Contele parcurse repede cu oc,ii scrisoareaP !inunat" Este de$a dreptul minunat că /ntâmplarea a adus /n castelul meu pe 'iul lui il,elm >ert,old( Acum 1reo %ece ani* am a1ut noi o mul.ime de a'aceri /mpreună( Când ai sosit* 2aroane< Dacă m$am pre%entat la dumnea1oastră astă%i* este pentru că am sosit a2ia aseară( Nu mi$aş 'i /n&ăduit să amân nici măcar cu o %i o 1i%ită atât de plăcută( Tinere.ea dă dreptul la neaten.ie 'a.ă de noi 2ătrânii* de aceea pre.uiesc cu atât mai mult ama2ilitatea dumitale( Unde stai* 2aroane< Deocamdată* mă 2ucur de ospitalitatea căpitanului Lt%* sper /nsă că((( Nu cred să &ăseşti ce1a potri1it /n orăşelul nostru( Iar eu m$aş considera 1ino1at 'a.ă de &eneralul >ert,old* dacă n$aş adăposti /n 


castelul meu pe 'iul lui( 6unt si&ur că şi nepoata mea 1a 'i de aceeaşi părere( De aceea* să mer&em la !aria$Luisa* să 1ă con'irme ea personal 1or2ele mele( Contele 'ăcu un semn cu mâna* şi ser1itorul /mpinse /n tăcere căruciorul spre uşă( Goldrin& şi Lt% /l urmară* cotind /ntr$un coridor lat* care ducea /n aripa dreaptă a castelului( Anun.$o pe contesă că a1em oaspe.i 4 porunci contele unei su2rete* care desc,isese /n 'a.a lor uşa uneia din nenumăratele /ncăperi( Dar !aria$Luisa nu apăru c,iar aşa de curând şi până la 1enirea ei 2ătrânul conte 1or2i o'i.erilor despre câte1a dintre ta2lourile care /mpodo2eau pere.ii /ncăperii tapisa.i cu mătase al2astră( Erau pân%e de pictori moderni* totuşi nici după e-plica.iile am'itrionului nu puteai să$ .i dai seama ce repre%entau( De alt'el* după cum se 1ă%u* nici contele nu părea să priceapă mai mult* lămuririle lui erau con'u%e şi adesea nu$şi putea ascunde accentele ironice( Eu unul* nu sunt un admirator al tuturor acestor 9i%me /n artă 4 mărturisi Ramoni /n cele din urmă( Însă contesa* ca orice 'emeie* nu 1rea să rămână /n urma modei( Dar iat$o /n persoană" ? 'emeie /naltă* sla2ă* de 1reo trei%eci de ani* intră /n odaie( 3urta o roc,ie nea&ră* strâmtă* cu mâneci 2o&ate* lun&i* dintr$o .esătură stră1e%ie( 3ăşind pra&ul* /şi ridică mâinile ca să$şi potri1ească coa'ura şi atunci o eşar'ă spumoasă* de muselină nea&ră i se des'ăcu de pe umeri ca două aripi( 6e 1ede că croiala roc,iei 'usese calculată pentru a produce acest e'ect* de alt'el ca şi toată atitudinea ei teatrală( !aria$ Luisa /şi .inu dinadins ce1a mai mult mâinile /n păr* /n timp ce e-amina cu oc,ii ei 1er%ui* pe 0umătate /nc,işi* pe cei din salon( =i /n e-presia o2ra%ului contesei* 2a c,iar şi /n trăsăturile ei* era ce1a ne'iresc: o1alul alun&it al 'e.ei nu se potri1ea nici cu sprâncenele 


drepte* ca nişte s'oricele* desenate cu creionul* nici cu &ura e-a&erat mărită cu roşu de 2u%e( )oarte dră&u. din partea dumitale* si&nor Lt%* că l$ai adus la noi pe 2aron" %ise !aria$Luisa cu un &las cântat* /n1ăluindu$l pe +einric, cu o pri1ire /ndră%nea.ă( Cu atât mai mult copila mea* că 2aronul e 'iul unui 1ec,i prieten al meu 4 adău&ă contele Ramoni( 6per* dra&ă unc,iule* că te$ai &ândit să in1i.i pe 2aron să stea la noi< Tocmai de aceea am adus oaspe.ii la tine* ca să /ntăreşti in1ita.ia mea( Nu numai că o /ntăresc* dar c,iar /l ro& 'oarte mult pe 2aron să nu ne re'u%e( Da* da* de alt'el((( iartă$mi sinceritatea* mai târ%iu ai să te o2işnuieşti cu 'elul meu de a 'i* de alt'el* in1itându$te la noi la castel* mă &ândesc nu numai la interesele dumitale* ci şi la ale mele( Nu mă pot dumiri cu ce 1$aş putea 'i de 'olos( Totuşi* mă 2ucur dinainte că mi se o'eră această onoare( Noi nu ne prea sim.im /n si&uran.ă* 2aroane" =i &ândeşte$te că suntem sin&uri" Uneori* c,iar te apucă &roa%a( Da* da* /n Italia noastră 2inecu1ântată de Dumne%eu* lucrurile au a0uns până acolo /ncât pe pământul tău* /n propriul tău castel* tremuri noaptea de 'rică( Ca orice 'emeie* cam e-a&ere%i* !aria( Noi suntem la adăpostul unor %iduri %dra1ene( Atâta doar că ar tre2ui să or&ani%ăm pa%a ce1a mai 2ine((( >aronul* ca o'i.er* ne$ar putea a0uta /n direc.ia asta( Am să 'ac 2ucuros instruc.ie cu &arda dumnea1oastră* iar la ne1oie* am s$o şi /ntăresc( #$aş 'i 'oarte recunoscător* si&nor Goldrin&( =i asta$i tot ce pot 'ace pentru dumnea1oastră* si&nora< H


Te$am in1itat la noi* ca să 'ii ca1alerul meu( =i cred că nu$i pu.in lucru* doar /ndatoririle unui ca1aler sunt nelimitate 4 !aria$Luisa rosti /nadins mai apăsat ultimele cu1inte( Con1or2irea o2osise* se 1ede* pe contele Ramoni care /şi lăsase iarăşi capul pe pernă( ?2ser1ând acest lucru* +einric, şi Lt% se ridicară( Ierta.i$mă* domnule conte* că 1$am răpit atâta timp 4 se scu%ă +einric,( ?* dimpotri1ă" Eu tre2uie să 1ă cer iertare pentru slă2iciunea mea* care mă lipseşte de plăcerea de a 'i cât mai mult timp /ntr$o societate atât de plăcută( !aria* las oaspe.ii /n seama ta( Arată$i 2aronului odăile pe care i le punem la dispo%i.ie( Te ro&* 2aroane* să te sim.i ca la dumneata acasă( Iar pe dumneata* si&nor Lt%* de a%i /nainte sper să te 1ăd mai des la mine la castel( Contele /şi luă rămas 2un* dând uşor din cap şi lac,eul scoase căruciorul din odaie( Ce să 'acem mai /ntâi* si&nori* să luăm masa sau să 1i%ităm apartamentul 2aronului< /ntre2a !aria$Luisa când rămaseră numai ei trei( 6unt de părere să terminăm mai /ntâi cu tre2urile 4 %ise Lt%( Ca totdeauna* dumneata eşti ra.ional şi practic 4 ripostă !aria$ Luisa* cu ironie( Dimpotri1ă* sunt prea romantic" Eu nu 1reau să altere% &ustul minunat al 1inului care se ser1eşte la castel* cu o preocupare atât de pro%aică* ca 1i%itarea unui apartament( La urma urmei* le$am putea /m2ina pe amândouă( Am să spun să ni se ser1ească cina /n ca2inetul 2aronului* şi /n 'elul acesta 1om săr2ători şi instalarea lui /n casă nouă( J


!aria$Luisa sună şi dădu instruc.iuni /n şoaptă su2retei( Apoi /şi conduse oaspe.ii /n apartamentele sale din aripa stân&ă a castelului( Aici stau eu* iar aceste patru camere sunt la dispo%i.ia dumitale* 2aroane: un 2irou* o 2i2liotecă* un dormitor şi un salon( Î.i atra& aten.ia asupra unui a1anta0: acest apartament are o intrare de ser1iciu aparte* care dă /n parc( 3o.i să 1ii şi să pleci 'ără să dai oc,i cu mine( În ca%ul acesta* mi$e teamă că n$o să 'olosesc niciodată intrarea de ser1iciu" !aria$Luisa aruncă o pri1ire lun&ă lui +einric,* apoi /l /n1ălui pe Lt% cu aceeaşi căutătura( Coc,eta pe 'a.ă cu cei doi o'i.eri( De aceea* /n timpul cinei* +einric, /şi %ise cu &roa%ă că /ndatoririle lui de ca1aler al contesei nu 1or 'i c,iar aşa de uşoare* cum /şi /nc,ipuise la /nceput( A doua %i diminea.ă* @urt aduse 2a&a0ele la castel( Dar /n %iua aceea +einric, nu 1ă%u nici pe conte* nici pe contesă 4 se /ntoarse acasă 'oarte târ%iu( )ără să se atin&ă de cina ce i$a 'ost trimisă cu ama2ilitate de !aria$Luisa* +einric, se de%2răcă repede şi se 1âr/ /n pat* cre%ând că somnul /i 1a aduce uitarea de care a1ea ne1oie* că$i 1a alun&a &ândurile apăsătoare care nu$i mai dădeau pace după /ntre1ederea lui de astă%i cu !ller( Dar nici uitarea* nici somnul nu 1eneau( +einric, aci aprindea* aci stin&ea lampa de pe noptieră* care /şi /mprăştia /n 0ur lumina 2lândă* al2astră* aci des'ăcea şi iar tră&ea la loc perdelele splendide ale polo&ului* sau se culca pe spate* se /ntorcea pe o parte* /şi tră&ea plapuma peste cap* cum /i plăcea să 'acă /n copilărie* dar /n %adar 4 totul /l irită* totul /i stân0enea* a.â.ându$i doar şi mai mult ner1ii( Nu$i ieşea din cap ordinul pe care$l citise /n %iua aceea( Generalul 'eldmareşal @esselrin&* comandantul suprem al trupelor &ermane din Italia* repeta aproape 1or2ă cu 1or2ă măsurile de represiune /mpotri1a K


popula.iei 2ăştinaşe /ntocmite /n 1ară de >ert,old* şi pe care +einric, le cunoştea( Te-tul unor aliniate era identic cu acela propus de >ert,old( >unăoară: 9Acolo unde se cunoaşte precis e'ecti1ul &rupurilor de parti%ani* să se areste%e un număr corespun%ător de oameni din popula.ia ci1ilă a .inutului respecti1 şi /n ca% că parti%anii comit 1reun act de 1iolen.ă* ostaticii să 'ie /mpuşca.i( +einric, nu uitase comentariile pe care le 'ăcuse >ert,old după ce$i citise aceste aliniate( ?statici de$ar 'i* că prete-te pentru /mpuşcarea lor &ăseşte orice )elde2el" Aşadar* planul lui >ert,old 'usese acceptat şi pus /n aplicare( 6e prea poate ca /n clipa asta c,iar* când el stă tolănit pe patul acesta mare* lă'ăindu$se pe saltelele de pu' 4 /n patria lui* pe malurile Niprului* ard satele şi oraşele şi mor mii de oameni( =i aici* /n acest paşnic col.işor al Italiei 1a cur&e sân&e ne1ino1at( #a cur&e c,iar su2 oc,ii lui( În pre%en.a lui" Dar el nu 1a putea să a0ute cu nimic* nu 1a putea să /mpiedice represaliile pe care le pre&ăteşte !ller din ordinul lui @esselrin&( De$ar 1eni odată mesa0ul 9anticarului* 'ie c,iar cu o misiune cât de &rea" Ce lumină cada1erică /mprăştie 'elinăraşul ăsta al2astru" Ce ar 'i să aprindă candela2rul şi să citească ce1a până când /l 1a do2or/ o2oseala< +einric, se ridică /ntr$un cot şi pri1irea /i cade pe un ta2lou imens* atârnat /n peretele din 'a.ă( Întinde mâna spre căpătâiul patului* apasă pe 2uton şi deodată o lumină strălucitoare inundă odaia( Acum* 'ără să se ridice din pat* poate e-amina ta2loul( 3e o pân%ă uriaşă* pictorul imortali%ase unul din episoadele nop.ii s'ântului >artolomeu( În primul plan 4 un %id /nalt de piatră al unei case* pe care tremură răs'rân&erile unui incendiu ne1ă%ut( C,iar lân&ă %id* /ntr$o 2ăltoacă de BM


sân&e* %ace un 2ătrân cu &âtul tăiat( ?c,ii lui /n&,e.a.i* sticloşi* /l pri1esc cu o nepăsare moartă( Lân&ă 2ătrân stă un uriaş cu pieptul &ol( Cu mâna stân&ă .ine de co%i o tânără 'emeie* răsturnându$i capul pe spate* iar mâna dreaptă* cu un cu.it mare* plin de sân&e* /ncleştat /ntre de&ete* stă a1ântată deasupra ei( )emeia strân&e la piept un copilaş &ol* se 1ede aşa cum l$a luat /n &ra2ă din culcuşul lui cald( În oc,ii mamei* se citeşte &roa%ă* ru&ă* o su'erin.ă supraomenească( Trupul ei e /ncordat* ea /ncearcă să se /ntoarcă cu coasta spre uci&aş* ca să$şi acopere copilul( Dar /n pri1irea călăului scânteia%ă 'anatismul* cru%imea de 'iară săl2atică( !ultă 1reme +einric, nu$şi poate lua pri1irea de la ta2lou( Deodată i se pare că persona0ele de pe pân%a prind 1ia.ă( !âinile 'emeii care$şi apără copilul tremură* uci&aşul /şi a1ânta cu.itul( PDar nu* ăsta nu$i cu.it* e o 2aionetă 4 lun&ă* ascu.ită* plină de sân&e( Iar uci&aşul poartă tunică de &eneral 66( =i 'a.a((( 'a.a lui((( părul lins cu &ri0ă* mustăcioara tunsă scurt((( Da* da* ăsta$i >ert,old " Ta2loul tre2uie scos numaidecât" Alt'el* numai un pas /l desparte de ,alucina.ie( +einric, sare din pat şi 'ără să 1rea* răstoarnă &ara'a cu apă( Ce s$a /ntâmplat* +err ?2erleutnant< /l /ntrea2ă @urt* dând 2u%na /n dormitor* pe 0umătate /m2răcat( Am 1rut să stin& lumina şi am dat cu mâna peste &ara'ă( 6trân&e cio2urile şi scoate şi ta2loul acela din perete( !ă ener1ea%ă" După ce plecă @urt* +einric, se 1âr/ din nou /n pat( ? ruşine usturătoare /i cuprinde toată 'iin.a( 6ă nu$şi mai poată stăpâni ner1ii" Dar e ştiut că principala lui armă* s$ar putea spune unica lui armă* este stăpânirea de sine 4 adică ner1i de o.el" =i asta după toate ,otărârile pe care le luase la 3aris((( Ei ,ai* nu te mai &ândi la nimic* caută să adormi* B


nu$.i mai 'ă reproşuri" 6tai liniştit* /ntinde$.i 2ine trupul /n pat* apoi inspiră((( respiră((( /ncă o dată((( /ncă o dată((( până când respira.ia 1a de1eni e&ală((( Acum numără: unu* doi* trei* patru((( 3este o 0umătate de oră* +einric, adormi şi se tre%i a2ia a doua %i diminea.ă* la ora %ece( @urt* de ce nu m$ai tre%it< /l luă el /n primire( Dormea.i aşa de adânc* +err ?2erleutnant((( +einric, se repe%i la tele'on( 9Lo&odnicul< Am să /ntâr%ii* nu prea mă simt 2ine astă%i( Dacă /ntrea2ă 9unc,iul de mine* spune$i şi tu ce .i$o 1eni /n minte( !inunat" Atunci am să trec mai /ntâi cu o c,estiune pe la 9călu&ăr şi de acolo 1in la tine( +einric, /şi luă micul de0un şi era &ata să plece* când intră su2reta( Îmi da.i 1oie să strân& masa* monsieur l;o''icier< /l /ntre2ă ea* cine ştie de ce* /n lim2a 'rance%ă( !ă ro&* dar /n 1iitor re%ol1ă c,estiunile astea cu dânsul 4 şi +einric, arătă din cap spre @urt( 6u2reta 'ul&eră o pri1ire spre @urt* care se /nroşi tot( +einric, se ,otăr/ să mear&ă pe 0os de la castel până /n oraş* ca să c,i2%uiască mai 2ine linia atitudinii lui 'a.ă de !ller( Într$ade1ăr* Lt% a1ea dreptate că şe'ul ser1iciului 66 /şi luase nasul la purtare de când primise adresa de mul.umire din partea lui >ert,old( ? 'i cre%ând cum1a că de aci /nainte se poate lipsi de 1on Goldrin&< Tre2uie să$i dea să /n.elea&ă că se /nşeală" 6ă$i strecoare 1reo alu%ie* dar spusă cu autoritate* cum se şi cu1ine din partea &inerelui unui persona0 atât de sus$pus((( Un laş ca !ller o s$o 2a&e pe mânecă numaidecât( ?ca%ia de a$şi arăta 'ermitatea se i1i /ndată ce a0unse la ser1iciul B5


66* instalat /ntr$o casă i%olată din apropierea comandamentului( Cum pot să a0un& /n 2iroul şe'ului dumitale< /ntre2ă +einric, pe santinela care stătea la uşă* cu automatul /n mână( Eta0ul /ntâi 4 /i răspunse de mântuială soldatul* 'ără să se uite măcar la ?2erleutnant( Cum /ndră%neşti* ticălosule* să 1or2eşti aşa cu un o'i.er< /l puse +einric, la locul lui( Câ.i1a &estapo1işti care 'umau ce1a mai /ncolo /ntoarseră curioşi capetele( #or2esc re&lementar" Răspunse santinela cu o2ră%nicie şi oc,ii lui scânteiară 2at0ocoritor( A* aşa" Rotten',rer" stri&ă 'urios +einric, pe su2o'i.erul care stătea printre cei care 'umau( 6u2o'i.erul /naintă şi luă po%i.ia de drep.i" Anun.ă$l imediat pe +err !aior !ller că 2aronul 1on Goldrin& /l roa&ă să iasă numaidecât a'ară" Rotten',rer$ul dispăru pe uşă( Nu trecură decât câte1a clipe şi /n cerdac apăru !ller( 3ărea /n&ri0orat( Ce s$a /ntâmplat< Tocmai asta 1roiam să te /ntre2 pe dumneata" Cum se 'ace că /n 'a.a uşii dumitale* /n loc de ostaşi* 'ac de santinelă nişte 2ădărani care$şi permit să 0i&nească un o'i.er< ?c,ii lui !ller se /n&ustară ca la pisici( El se apropie de soldat şi$l lo1i cu atâta putere* că acesta se clătină( Idiotul ăsta să 'ie sc,im2at imediat şi trimis la carceră" Am să stau de 1or2ă personal cu dumnealui şi am să$l /n1ă. eu să 'ie politicos" Apoi /l luă pe +einric, de 2ra. şi$l conduse la eta0* cerându$şi scu%e din mers( A1ea dreptate tatăl meu să$mi spună* când m$am /ntâlnit cu el B


ultima oară pe drum* că s$a cam pripit trimi.ându$.i adresa ceea de mul.umire 4 /l /ntrerupse +einric, cu răceală( Dacă până şi solda.ii din 66 /ncep să$şi uite /ndatoririle((( >aroane* te mai ro& o dată* iartă$mă" Te asi&ur* e unicul ca%( 6$ar putea oare ca prietenia noastră sinceră şi trainică să 'ie %druncinată de un idiot ca ăsta< Dar lasă că$l /n1ă. eu minte((( !ller /şi strânse pumnii şi +einric, /şi dădu seama că$l 2ă&ase /n sperie.i( >ine* să considerăm incidentul /nc,is" %ise +einric, pe un ton /n&ăduitor( Intrară /n camera care ser1ea lui !ller ca odaie de primire( Acolo* /n a'ară de @u2iss şi de )elde2el* se mai a'la un 2ăr2at /m2răcat /n ,aine ci1ile( După atitudinea lui de&a0ată* +einric, /n.elese că nu$i arestat( ? pri1ire 'u&ară şi pătrun%ătoare i$a 'ost de a0uns ca să$i re.ină trăsăturile caracteristice ale o2ra%ului( !ai cu seamă sprâncenele neo2işnuit de late şi de dese /i atârnau atât de 0os peste or2ite* /ncât oc,ii aproape că nu i se 1edeau( Condu$l prin curte până la porti.a din dos" porunci @u2iss )elde2el$ului şi se repe%i /n /ntâmpinarea lui +einric,( 6unt 'ericit* 2aroane* că pot să te salut /n templul dreptă.ii şi al ră%2unării" e-clamă el pe tonul lui o2işnuit* &lume.( E ade1ărat* mi$ai 'ă&ăduit că ai să te ro&i lui Dumne%eu pentru mine şi %iua şi noaptea* dar sper că nu /n templul ăsta< Nu* /n templul ăsta noi o'iciem alte litur&,ii" şi @u2iss râse cu cinism( Aici* am mai curând rolul de demon ispititor((( Dar să lăsăm &luma* mor de neră2dare( 6pune$mi* mi$ai adus< ? 'iolă* după cum .i$am şi 'ă&ăduit( Gra%%ia* si&nore" se /nclină @u2iss teatral şi ieşi* iar +einric, intră /n 2iroul lui !ller( BB


=tii* +ans* aseară m$am &ândit mult la ordinul 'eldmareşalului @esselrin&* de care am luat cunoştin.ă( !i$e teamă că acum ai să ai şi mai mult de lucru 4 /ncepu +einric,* lăsându$se /ntr$un 'otoliu /n 'a.a lui !ller( ?rdinul ăsta /mi de%lea&ă /ntrucât1a mâinile( N$am să mai 'iu ne1oit să mă port cu mănuşi cu animalele astea* cu aşa$%isa popula.ie ci1ilă( 6unt si&ur că 'iecare dintre ei* dacă nu$i el /nsuşi parti%an* /n orice ca% a0ută pe parti%ani( Înc,ipuie$.i* a doua %i după sosirea noastră aici* au tras /n maşina mea şi mi$au omorât şo'erul" Ce măsuri ai luat< 3entru o opera.ie de amploare* noi nu prea a1em 'or.e* dar curând au să 'ie( =i atunci* /mpreună cu dumneata* a1em să or&ani%ăm o ade1ărată 1ânătoare de macaronari( Deocamdată* mi$am concentrat toată aten.ia asupra recrutării de a&en.i din popula.ia 2ăştinaşă( 96e 1ede că sprâncenatul e unul din a&en.ii lui 4 /şi %ise +einric,( Dar eu te$am ru&at să treci pe la mine pentru altă c,estiune( Generalul nu .i$a spus nimic< Nu( =tiam eu" =i doar mi$a 'ă&ăduit că o să c,i2%uiască şi o să ceară şi s'atul dumitale" Dar lui ce$i pasă că eu nu dorm nop.i /ntre&i din pricina atâtor &ri0i câte s$au a2ătut pe capul meu" =i ai 1rea să mă 'oloseşti ca somni'er< Nu râde* +einric," Crede$mă* mie nu$mi arde de &lume( Uite despre ce este 1or2a( >i%uindu$mă pe ceea ce$am 1or2it /mpreună* am pus &eneralului pro2lema mutării dumitale la noi( Am a2solută ne1oie de a0utorul dumitale" #e%i* ai 1or2it cu &eneralul* 'ără să mă /ntre2i pe mine< B


Nu puteam să mai aştept( În a'ară de o2li&a.iile mele o2işnuite* mi s$a mai dat o /nsărcinare* poate cea mai &rea dintre toate: pa%a unui o2iecti1 militar 'oarte important* despre care nu am nici cea mai mică idee(

!ller a1ea o mutră atât de /n&ri0orată* /ncât +einric, %âm2i 'ără să 1rea( Te asi&ur că mie nu$mi arde de râs( !i s$a pus /n 1edere /n c,ip o'icial că pentru acest o2iecti1 răspund cu capul* deşi am /n sarcină numai pa%a lui e-terioară( 3a%a din interior e /ncredin.ată unei unită.i speciale de su2 comanda unui maior 6ten&el((( Totuşi nu pricep cum te$aş putea a0uta< 6ă a'lu /n ce constă o2iecti1ul< #oiam să$.i /ncredin.e% dumitale pa%a u%inei( +einric, că%u pe &ânduri( Nu primise nici o dispo%i.ie de la 9anticar cu pri1ire la trecerea lui la ser1iciul 66* aşa că nu putea accepta propunerea lui !ller( Nu /ncape /ndoială că era 1or2a de ce1a e-trem de important* dacă i se tăinuia până şi lui !ller ce anume are de pă%it( Ei* ce %ici de propunerea mea< Am un o2icei: /nainte de a lua o ,otărâre* să cântăresc totul /n linişte( >ine* dar noi am mai 1or2it pe 1remuri despre trecerea dumitale la noi( Ai a1ut destul timp să c,i2%uieşti( Atunci am 1or2it /n &eneral* pe când acum dumneata 1ii cu o propunere concretă( Înainte de a o accepta* 1reau să cunosc măcar /n linii mari e1entualele mele o2li&a.ii* să 1ăd o2iecti1ul((( Numai pe dina'ară((( 4 /i reaminti !ller( 6e /n.ele&e* numai ceea ce po.i să$mi ară.i( Apoi am să 0udec /n linişte* şi a2ia după aceea am să$.i dau răspunsul( Nici eu nu 1reau să$ B


mi risc capul( Atunci* ,ai să 1i%ităm o2iecti1ul acela 2lestemat c,iar astă%i( E departe< La 1reo trei Filometri de oraş( ?2iecti1ul care /l neliniştea atât de mult pe şe'ul ser1iciului 66 se a'la /ntr$o 1ale* lân&ă un stă1ilar* /n apropiere de Castel la )onte( Dar 'iindcă drumul care ducea /ntr$acolo era 'oarte /ntortoc,eat* dădea impresia că$i departe( Într$ade1ăr* 'ăcură cu maşina 1reo trei Filometri( ? şosea /n&ustă* as'altată* şerpuia printre stânci* se cu'unda /n prăpăstii* se că.ăra din nou sus şi deodată 'ăcea un semicerc şi se /ntrerupea 'ără 1este /n 'a.a unor por.i mari de o.el* ce păreau 'erecate /ntr$un %id /nalt de piatră( 3e am2ele laturi ale por.ilor* stră0uiau două 2uncăre uriaşe de 2eton( !ller tele'onase din 2iroul său unui 9nepot* comunicându$i că 1ine cu maşina numărul cutare* /nso.it de ?2erleutnant 1on Goldrin&( Când maşina se opri* din 2uncăr ieşi un o'i.er( După ce 1eri'ică cu aten.ie actele lui !ller şi ale lui Goldrin&* o'i.erul se re/ntoarse /n 2uncăr( 3or.ile se desc,iseră automat şi după ce maşina intră /năuntru* se /nc,iseră tot automat( 3o'tim* ăsta$i tot o2iecti1ul* lua$l$ar nai2a" drăcui !ller* arătând spre un al doilea %id* care se /năl.a la 1reo trei%eci de metri de primul( Cele două %iduri 'ormau un 'el de coridor lat* care /ncon0ura 1alea( De$a lun&ul celui din.ii* spre partea lui interioară* la distan.e e&ale* se a'lau mai multe 2uncăre* de unde solda.ii supra1e&,eau terenul /ncon0urător( În celălalt %id* /n dosul căruia se &ăsea o2iecti1ul propriu$%is* un şir de metere%e /şi rân0eau .e1ile mitralierelor( Un &ard de sârmă &,impată se /ntindea de$a lun&ul %idului* iar /n inter1alul dintre %id şi &ard se plim2au solda.i din 66( BH


Uite* centura asta e-terioară e sectorul nostru 4 urmă !ller( 6e s'ârşeşte la &ardul de sârmă inclusi1( !ai departe e domeniul lui 6ten&el şi al unită.ii lui( 3recum 1e%i* nu$i ce1a complicat( N$o să ai cine ştie ce 2ătaie de cap( De aceea /.i dai atâta osteneală să scapi de el" %âm2i +einric,( Eu %ic să mer&em să 1edem tot sectorul nostru* cel pu.in să a1em o idee de lun&imea lui( !ller porni /ncet cu maşina de$a lun&ul %idului interior( +einric, /l e-amină /n tăcere( Într$un loc* a 1ă%ut o uşă mică /n %id* pe unde trecea &arda* 'ără /ndoială( Atât /n partea de nord* cât şi spre sud mai erau două por.i* la 'el cu aceea prin care intraseră cu maşina( Ei* ce$ai ,otărât* +einric,< Îl /ntre2ă !ller* pe când se /ntorceau spre Castel la )onte( Am spus că am să mă mai &ândesc( E o c,estiune mult prea serioasă ca s$o re%ol1i aşa* la repe%eală( Dacă unui maior din ser1iciul 66* dacă unuia ca !ller* care a luat parte la putsc,* nu i se spune ce o2iecti1 1a a1ea de pă%it* te asi&ur că e 1or2a de ce1a mult mai serios decât o 'a2rică de apă &a%oasă* 'ie c,iar şi un sirop de 'ructe( 6ă$.i iei asupra ta an&a0amentul să asi&uri pa%a unui o2iecti1 atât de important* /nseamnă /ntr$ade1ăr să$.i pui capul la 2ătaie( !ller o'tă şi nu mai stărui să$i dea un răspuns imediat( Rămase mut până a0unseră /n oraş( Dar dacă am /ncredin.a misiunea asta lui @u2iss< /ntrerupse el tăcerea* aruncând o pri1ire /ntre2ătoare lui +einric,( Eu %ic să c,i2%uim pro2lema cu capul odi,nit( =i te asi&ur că 1om a0un&e la cea mai 2ună solu.ie( !aşina opri /n 'a.a comandamentului( +einric, co2or/* 'ă&ăduindu$i să treacă pe la el a doua %i( BJ


Ai o scrisoare 4 /i spuse Lt%* /ndată ce Goldrin& intră /n 2iroul lui( +einric, luă scrisoarea şi se uită la stampilă( Erau câte1a( Dar cea pe care o desluşi mai /ntâi era el1e.iană( 9Am 1reme s$o citesc şi mai târ%iu 4 /şi %ise el* 1ârând cu nepăsare /n 2u%unar scrisoarea Lorrei(

DISCUŢII SINCERE +einric, nu dădu răspuns lui !ller nici a doua* nici a treia %i( #ă%ând că maiorul e ner1os* scornea 'el de 'el de prete-te care* %icea el* /l 'ăceau să amâne luarea unei ,otărâri de'initi1e( De alt'el* şi +einric, era ner1os( E drept* propunerea lui !ller i$ar 'i dat prile0ul să 1ină /n contact cu un o2iecti1 'oarte important* /n sc,im2 l$ar 'i /mpiedicat să /ndeplinească Ce misiuni era &reu de pre1ă%ut( 9Anticarul nualte maimisiuni( dăduse nici un semnanume* de 1ia.ă( A patra %i* +einric, plecă de acasă de1reme* ca de o2icei* pentru a 'ace drumul până /n oraş pe 0os( 3lim2ările acestea de diminea.ă erau sin&urul lui prile0 de destindere* /ntrucât lucrările de la comandament /i a2sor2eau a2solut toată %iua 4 de diminea.ă şi până seara( În 'iecare %i* când ieşea de la castel* +einric, nădă0duia să /ntâlnească /n calea sa pe omul pe care$l aştepta cu atâta neră2dare* sau măcar pe celor un emisar al lui( Dar /nIată* %adarşi cerceta luare$aminte c,ipurile pe care$i /ntâlnea( astă%i i el se cu /ntâmpla acelaşi BK


lucru 4 până la Castel la )onte mai sunt câ.i1a paşi şi pe drum nu$i .ipenie de om( A'ară de indi1idul acela de la 9cămăşile ne&re* care mer&e le&ănat ce1a mai /nainte( Ener1at că speran.ele i s$au spul2erat din nou* +einric, lun&i pasul( Iată* mai are pu.in şi$l 1a a0un&e din urmă pe drume.ul sin&uratic( Ciudat" E ce1a 'oarte cunoscut /n umerii aceştia cam aduşi* /n 'elul de a .ine capul( Nu cum1a<((( Temându$se să creadă că ar putea 'i ade1ărat* +einric, /ncepu să 'luiere un 'ra&ment dintr$o polone%ă de C,opin( Era semnalul con1enit prin care /şi atră&eau aten.ia* la ne1oie( Drume.ul /şi /ncetineşte şi mai mult pasul( Încă pu.in şi se 1or alinia( C,iar aşa* e 9anticarul" Deşi se recunoscuseră* parola sună pentru 'iecare din ei ca un salut /n lim2a maternă( Acum ?2erleutnant$ul din armata &ermană şi o'i.erul din 9cămăşile ne&re mer&eau umăr la umăr( A1em 'oarte pu.in timp la dispo%i.ie* aşa că ascultă$mă cu aten.ie şi nu mă /ntrerupe 4 se adresă lui +einric, to1arăşul lui de drum( Din in'orma.iile pe care le a1em* unde1a /n re&iunea asta se a'lă o u%ină care 'a2rică aparata0 de radio pentru proiectile %2urătoare( Aceasta este noua armă despre care scriu %iarele şi se 1or2eşte atât de mult( !isiunea dumitale este să a'li unde se &ăseşte u%ina şi să pui mâna prin orice mi0loace pe sc,i.ele aparata0ului* sau /n cel mai rău ca%* să a'li toate datele cu pri1ire la sistemul de diri0are şi la lun&imea undelor( Deocamdată* nu$.i mai dăm altă /nsărcinare* a1ând /n 1edere &reutatea şi importan.a e-cep.ională a acestei misiuni( Tre2uie să$.i atra& aten.ia să te pă%eşti cu o &ri0ă deose2ită de &loan.ele &ari2aldiştilor( Ac.ionea%ă cum cre%i că$i mai 2ine* dar cu mult mai multă pruden.ă ca la 6aint$ R7m8( !i s$a propus să trec /n ser1iciul 66 şi să iau comanda &ăr%ii unui M


o2iecti1 militar atât de secret* /ncât nici şe'ul ser1iciului 66 nu ştie ce se 'a2rică acolo( De alt'el* n$aş a1ea /n seamă decât pa%a e-terioară* cea interioară este /ncredin.ată unei unită.i speciale de 66( To1arăşul de drum al lui +einric, se adânci /n &ânduri( 6ă nu primeşti propunerea( Tre2uie să$.i spun că /n nordul Italiei se mai a'lă o u%ină care 'a2rică piese pentru proiectile %2urătoare( Dar această u%ină ne interesea%ă mai pu.in decât aceea despre care .i$am 1or2it( 6$ar putea ca* acceptând propunerea* să te le&i sin&ur de mâini şi de picioare( =i unde se &ăseşte o2iecti1ul ce .i se propune să$l pă%eşti< +einric, /i po1esti tot ce ştia( E &reu de spus dacă o2iecti1ul acesta este sau nu acela care ne interesea%ă( Respin&e propunerea şi nu uita un lucru: niciodată până acum nu .i s$a /ncredin.at o misiune mai importantă ca asta" E 1remea să ne despăr.im( Le&ătura rămâne aceeaşi( La re1edere( Î.i doresc succes" 6alutând milităreşte* o'i.erul din 9cămăşile ne&re coti /n cea dintâi stradelă( +einric, /ncetini pasul* c,i2%uind la noua lui misiune( Cu ce să /nceapă< )aptul că /n Italia de nord sunt două u%ine asemănătoare /i complica 'oarte mult sarcina( 3ornind &reşit de la /nceput* ar c,eltui %adarnic o mul.ime de timp ca să le&e cunoştin.e şi să caute i%1oare de in'orma.ii şi /n cele din urmă să a'le că u%ina 'a2rică cine ştie ce piese* şi nicidecum aparata0 pentru radio( Nu* o asemenea risipă de timp nu$i admisi2ilă( !ai /ntâi de toate* tre2uie să a'le precis ce 'a2rică u%ina şi a2ia după aceea să pornească la ac.iune( Dar cum să a'le< 6$ar putea totuşi ca !ller să ştie ce1a şi să 'acă dinadins pe şiretul( Dar poate că nu$i nici un şiretlic* poate* de 2ună seamă* 1rea să scape de răspundere< De ce şi$ar risca propriul lui cap* când /i poate su2stitui unul străin< 


Doar asta$i /n 'irea lui !ller( De 'apt* n$ar tre2ui să 'acă presupuneri /nainte de a a1ea /n mână do1e%i care să$l a0ute să tra&ă conclu%ii 0uste( Deocamdată* are o sin&ură do1adă incontesta2ilă* 1eri'icată: că /n apropiere de Castel la )onte se &ăseşte o u%ină secretă( E pu.in* c,iar 'oarte pu.in" Nu$i decât un punct de plecare( Apoi tre2uie să lămurească de ce .ine aşa de mult !ller să scape de pa%a acestei u%ine( De asemenea* tre2uie să$l cunoască ne&reşit pe 6ten&el( =i una şi alta sunt 1eri&ile aceluiaşi lan.( 3este %i* 'olosind un moment li2er* +einric, se duse la !ller( C,iar acum te$am căutat la tele'on 4 /i %ise şe'ul ser1iciului 66 /n loc de salut( După cum 1e%i* am a1ut intui.ia că 1rei să$mi 1or2eşti* pentru că am 1enit la dumneata cu totul pe neaşteptate( Este ce1a nou< Din păcate* da( De ce* din păcate< În loc de răspuns* !ller /i /ntinse o 'oaie de ,ârtie( Era un document secret* prin care şe'ul direct al lui !ller de la corpul de armată /i inter%icea cate&oric să /nsărcine%e pe altcine1a cu pa%a o2iecti1ului* su2liniind că pa%a u%inei este de o importan.ă e-cep.ională şi de aceea /i este /ncredin.ată lui !ller personal( Nu tre2uia să raporte%i la comandament* doar nu$mi dădusem consim.ământul( Acum sunt /ntr$o situa.ie cât se poate de neplăcută( Reiese că eu am cerut această 'unc.ie şi că am 'ost re'u%at( Ai cu1ântul meu de o'i.er că n$am men.ionat nici numele dumitale* nici pe al lui @u2iss( Am arătat numai că sunt supraa&lomerat cu alte tre2uri şi am cerut să se re%ol1e pro2lema principial( Nu /n.ele& un lucru: de ce să /mpartă doi oameni răspunderea pentru pa%a o2iecti1ului< De ce să nu răspundă maiorul 6ten&el* pe 5


care* 'iindcă 1eni 1or2a* nici nu l$am 1ă%ut cum arată" Înc,ipuie$.i că nici eu nu l$am 1ă%ut( I$am tele'onat /ntr$un rând şi i$am propus să ne cunoaştem* să luăm contact( Dar* prete-tând că$i cam 2olna1* s$a esc,i1at de la /ntâlnire( A 'ă&ăduit că o să$mi tele'one%e* /nsă n$a mai tele'onat((( Asta$i curată impolite.e" 6in&urul care l$a 1ă%ut e Eers( Adică nu* mint" !i s$a spus c$a 'ost de câte1a ori la medicul$şe' cu nu ştiu ce tre2uri( La doctorul acela pe 0umătate italian* pe 0umătate neam.< Îl c,eamă !attini* dacă nu mă /nşel< Nu mai .in minte cine mi$a 1or2it de el* dar mi l$a descris ca pe un om 'oarte interesant* sus.inând totodată că$i un c,irur& e-cep.ional( E ade1ărat< Într$ade1ăr* e un c,irur& 'oarte 2un( În ceea ce pri1eşte celelalte /nsuşiri((( Dacă un om se 'ereşte de noi ăştia de la Gestapo* suntem /ndreptă.i.i să ne ocupăm de el( Am să dau ordin să 'ie pus su2 o2ser1a.ie( =i 'iindcă 1eni 1or2a* după ce$o să 'aci cunoştin.ă cu acest !attini* 'ă$mi un ser1iciu: dă$mi o caracteri%are detailată şi o2iecti1ă asupra lui( Cred că n$ai să mă re'u%i< !i$e teamă că n$o să .i$o dau c,iar aşa de curând( Deocamdată n$ am ne1oie de ser1iciile medicilor( Doar dacă mă 1or &ăuri parti%anii" Dar de ce ne pierdem 1remea 1or2ind de !attini< C,iar aşa* parcă n$aş a1ea şi alte 2elele pe capul meu" Numai u%ina asta((( +ans* acum când pro2lema pa%ei s$a re%ol1at de'initi1* spune$mi* te ro&* de ce .ineai aşa de mult să scapi de răspundere< )ireşte* dacă n$ai 1reun moti1 care să te /mpiedice să$mi dai această lămurire( Iată despre ce este 1or2a: când mi s$a /ncredin.at pa%a e-terioară* mi s$a atras aten.ia să iau toate măsurile pentru /ntărirea ei( Tre2uie să$.i 


spun că /nainte de sosirea noastră aici* s$a &ăsit la u%ină un mani'est comunist( ?r* după cum ai 1ă%ut* pa%a e aşa 'el or&ani%ată că nici un şoarece nu poate pătrunde /năuntru( Totuşi* cine a introdus mani'estul< Ce conclu%ie poate să tra&ă un om cu 0udecată sănătoasă< Conclu%ia pe care am tras$o eu: dacă un lucru oarecare a a0uns /n u%ină* /nseamnă că aceeaşi cale poate 'i 'olosită pentru a retransmite ce1a şi din u%ină" =i acest ce1a ar putea 'i tocmai taina pă%ită cu atâta străşnicie( =i atunci cine răspunde* dacă nu !ller< =i dumneata* ca un 2un prieten ce$mi eşti* te$ai ,otărât să$mi 0oci 'estă* să mă con1in&i să iau asupra mea pa%a u%inei< Nu uita* +einric,* că o2iecti1ul acesta se a'lă /n &ri0a personală a &eneralului$maior >ert,old ( 3e dumneata nu te$ar tra&e la răspundere cu atâta asprime ca pe mine( De unde ştii că$i /n &ri0a tatii< Raportul cu pri1ire la /ntărirea pa%ei e-terioare* pe care sunt dator să$l /nainte% şe'ului meu de la corpul de armată* tre2uie să$l /nainte% şi la ser1iciul condus de >ert,old( 6unt si&ur că tata ar 'i indul&ent şi 'a.ă de dumneata( Doar i$ai 'ăcut un ser1iciu" Si$a spus c,iar el< !ller aruncă o pri1ire ciudată lui +einric,( Nu* am a'lat$o de la Lorrc,en( C,iar astă%i am primit o scrisoare de la ea* /n care sunt câte1a cu1inte pentru dumneata( +einric, scoase scrisoarea* &ăsi pasa0ul de care a1ea ne1oie şi i$l citi cu &las nepăsător: 9Transmite* te ro&* lui +err !ller* salutări din partea mea( !ller %âm2i mul.umit( Cred că 2ănuieşti de ce$.i transmite salutări 1iitoarea mea so.ie< 6e /n.ele&e( Dar dumneata< B


Ar 'i ciudat ca Lorre să ai2ă secrete 'a.ă de lo&odnicul ei 4 /i răspunse +einric, cu o 'ermă con1in&ere( 6unt atât de 2ucuros că 1e%i lucrurile aşa cum tre2uie((( =i* 'ără să mă laud* s$a 'ăcut un lucru curat( 3ână acum* /n a'ară de mine şi de şo'er* pe care am 'ost ne1oit să$l trimit pe 'rontul de răsărit* nimeni nu 2ănuieşte nimic( >ine/n.eles* /n a'ară de >ert,old( +einric, sim.i că /i /n&,ea.ă toate măruntaiele( Dumneata eşti maestru /n asemenea tre2uri* deşi nu pot pricepe cum ai pus la cale toată po1estea asta( Din %iua când am primit scrisoarea &eneralului >ert,old prin care /mi dădea ideea să$i 'ac de petrecanie domnişoarei !onica* 'ără s$o areste%e* eu n$am mai slă2it$o din oc,i( !ademoiselle mer&ea adesea cu 2icicleta( Ei şi< /ntre2ă +einric,* a2ia stăpânindu$se( Ca să$.i spun drept* nu mă aşteptam de loc ca totul să se petreacă atât de simplu şi de uşor( În %iua când ai plecat la 3aris* mademoiselle se pre&ătise să plece şi ea nu ştiu unde* /şi le&ase de 2icicletă o &eantă mare plină cu lucruri* /ndată ce mi s$a raportat că a plecat de la ,otel* m$am repe%it pe urmele ei((( .in totdeauna /n curte un camion &ata pre&ătit pentru asemenea tre2uri( Acum* când totul a trecut şi dumneata po.i pri1i cu /n.elepciune acest episod* cred că eşti de acord cu mine că te$am scăpat de o mare prime0die( Dacă parti%ana asta ar 'i 'ost arestată* ar 'i că%ut ne&reşit o um2ră şi asupra numelui dumitale( +einric, tăcea* cu din.ii /ncleşta.i 4 nu era /n stare nici măcar să o'te%e( ?* ce /ncercare /n&ro%itoare" Încercarea puterii şi 1oin.ei lui" De$ ar intra cine1a ca să$i distra&ă aten.ia lui !ller" Are ne1oie de un ră&a% de o clipă ca să$şi poată 1eni /n 'ire( 


=i ca răspuns la ru&a lui mută* sună tele'onul şi !ller puse mâna pe aparat( La tele'on 9Călu&ărul"((( Da* e aici((( .i$l trec numaidecât" +einric, luă receptorul* dar la /nceput nu /n.elese despre care unc,i e 1or2a* şi de ce i se adresea%ă unul care /şi %ice lo&odnic* iar lui /i spune tânărul( Dar &lasul cunoscut al lui Lt% /l readuse la realitate( 6pui că mă c,eamă 9unc,iul ur&ent< #in numaidecât((( Nu* nu /ntâr%ii((( am şi plecat:" +einric, trânti receptorul şi se repe%i spre uşă* dar /ncordându$şi 1oin.a* se opri o clipă /n pra&( Iartă$mă* am uitat să$mi iau rămas 2un* mă c,eamă Eers( Îndată ce ne1oia de a suporta pri1irea 'i-ă a lui !ller dispăru* puterile* câte /i mai rămăseseră* /l părăsiră( Tre2ui să se aşe%e pe o 2ancă din scuar* să aştepte să$i treacă tremurul picioarelor şi să i se limpe%ească pu.in capul( 9#a să %ică !ller a ucis$o pe !onica" Din ordinul lui >ert,old"((( =i numai după ce 'umă o .i&ară şi 2ău un pa,ar de apă la c,ioşc* +einric, se sim.i /n stare să$şi continue drumul( +err ?2erleutnant* ce$i cu dumneata< Eşti sc,im2at la 'a.ă" 6e miră Eers* când dădu cu oc,ii de o'i.erul său cu /nsărcinări speciale( Eşti 2olna1* +einric,< /l /ntre2ă tul2urat şi Lt%* care se &ăsea /n ca2inetul &eneralului( Da* mă simt 'oarte prost 4 mărturisi +einric,( În ca%ul acesta* nici nu poate 'i 1or2a de ser1iciu" Du$te acasă numaidecât şi 2a&ă$te /n pat" Iar dumneata* +err Lt%* c,eamă c,iar acum un medic" porunci &eneralul( Din 2iroul său* Lt% dădu un tele'on lui @urt* spunându$i să 1ină 


cu maşina* apoi /ncepu să sune la spital( Am să$l ro& pe !attini să 1ină c,iar el( 6unt si&ur că 1a 1eni 2ucuros* pentru că i$am 1or2it despre tine şi 1rea să te cunoască( +einric, nu$i răspunse( Ce$i cu tine< Lt% 1eni mai aproape şi$l pri1i /n 'a.ă( ?c,ii .i$s plini de lacrimi( +einric, tresări* ca şi când s$ar 'i tre%it din somn( @arl* ştii cine a ucis$o pe !onica< !ller" N$a călcat$o din /ntâmplare* ci dinadins( A1ea pentru scopul ăsta* un camion((( totdeauna &ata pre&ătit" Doamne Dumne%eule" 6ă 'ie ade1ărat< C,iar el mi$a mărturisit mai adineauri( >a /şi lăuda spiritul in1enti1" Lt% o'tă din adânc( Nu((( nu* aşa ce1a nu intră /n mintea mea" 6pui că .inea &ata pre&ătit un camion* special pentru trea2a asta< Cum de nu l$ai /mpuşcat pe loc* ca pe un câine< Doamne* ce 1or2esc" 6ă pieri şi tu din pricina unui ticălos ca ăsta" !ai 2ine dă$mi cu1ântul că n$ai să 'aci nimic 'ără să te s'ătuieşti cu mine" Si$o cer* te ro&" Îmi 'ă&ăduieşti<((( Diseară 1in la tine şi atunci 1om 1or2i mai pe lar&( Dar te ro& din tot su'letul* să nu 'aci 1reun &est necu&etat din mânie" Îmi 'ă&ăduieşti< Î.i 'ă&ăduiesc" Un s'ert de oră mai târ%iu* +einric, era la castel( !irată de /ntoarcerea lui timpurie* !aria$Luisa trimise su2reta cu un 2ile.el( Contesa /ntre2a /n&ri0orată dacă nu cum1a 2aronul s$a /m2olnă1it* /i 'ăcea reproşuri că 'u&e de ea* se plân&ea de ca1alerii moderni care$şi uită o2li&a.iile 'a.ă de doamne 4 /ntr$un cu1ânt* că moare de urât şi nimeni nu$i /ntinde o mână de a0utor((( H


+einric, mototoli /nciudat 2ile.elul şi ru&ă pe su2reta să$i transmită 1er2al că ar 1rea să$i mul.umească contesei pentru ama2ilitatea ei şi că o roa&ă să$l primească( Cam peste o oră* sosi !attini( +einric, /şi /nc,ipuia* cine ştie de ce* că medicul$şe' e un om* dacă nu 2ătrân* cel pu.in /n 1ârstă( =i când colo* /n 'a.a lui stătea un 2ăr2at de 1reo trei%eci şi cinci de ani* ele&ant şi 'oarte 2ine 'ăcut* care părea mai curând un artist decât un medic( )a.a lui ner1oasă şi e-presi1ă arăta că$i o 'ire impresiona2ilă şi totuşi stăpânită( Numai oamenii o2işnui.i să$şi /n'râne%e sim.urile au o asemenea e-presie(( ?c,ii lui mari* căprui* trădau inteli&en.ă şi o ironie melancolică( Este o crimă să 'ii 2olna1 la 1ârsta dumitale* 2aroane" Asta denotă o lipsă totală de respect 'a.ă de natură* care de$a lun&ul atâtor milenii a ci%elat cea mai per'ectă crea.ie a ei 4 omul" ise el* salutându$l şi pri1ind cu aten.ie c,ipul pacientului său( Nu m$am 'ăcut 1ino1at cu nimic 'a.ă de natura$mamă* si&nor !attini 4 %âm2i +einric, 4 şi mărturisesc* mă simt 'oarte sănătos( Iartă$mă că te$am deran0at de prisos* dar .ineam 'oarte mult să te cunosc" =i acum* pedepseşte$mă* sau &ra.ia%ă$mă" 3re'er să te &ra.ie%" =tii* ruşii au un scriitor e-traordinar* pe Ce,o1" În una din scrisorile lui către 'ratele său* este o 'ra%ă care a de1enit de1i%a 1ie.ii mele: 9E mai 2ine să 'ii 1ictimă decât călău" Cunoşti literatura rusă< se miră +einric,(( De ce te miri< Eu o socotesc drept una dintre cele mai 1aloroase ale lumii( >a* ca să spun cinstit* c,iar cea mai 1aloroasă( Ca să pot citi operele scriitorilor ruşi /n ori&inal* /ncepusem să /n1ă. lim2a rusă( Din păcate* ră%2oiul mi$a /ntrerupt studiile* şi acum am /nceput să uit şi ceea ce /n1ă.asem( J


Dar dacă am /ncerca să$.i /mprospătăm cunoştin.ele< Îl /ntre2ă +einric, /n ruseşte( !attini 'ăcu oc,ii mari( Cum* cunoşti lim2a rusă<" !i$am petrecut copilăria şi adolescen.a /n Rusia( >aroane* m$ai intri&at aşa de mult* /ncât era să$mi uit /ndatoririle de medic( De%2racă$te* ca să te e-amine%" =i dacă am să constat că discu.ia nu$.i 'ace rău* o să mai stăm de 1or2ă( 6e /n.ele&e* dacă n$ai nimic /mpotri1ă( >ine* dar sunt per'ect sănătos" !attini /i luă mâna şi$i pipăi pulsul( Nu$mi place cum ară.i( Da* e aşa cum am presupus* ai pulsul accelerat( Am a'lat astă%i o 1este 'oarte dureroasă pentru mine( E reac.ia 'irească a or&anismului( Dă$mi 1oie să 0udec eu dacă$i 'irească sau nu( Cu toată /mpotri1irea lui +einric,* !attini /l e-amină şi rămase nemul.umit de starea sistemului ner1os( Dumneata ai ne1oie de odi,nă( Înainte de toate* de odi,nă( Doar ştii şi dumneata că /n /mpre0urările actuale aşa ce1a e cu neputin.ă" )leacuri" În orice situa.ie s$ar &ăsi omul* totdeauna /şi poate re%er1a o oră pentru el* numai pentru el( Iar /ntâmplarea 'ace să ai la /ndemâna condi.ii e-celente: un parc minunat* un râu la doi paşi( =i 'iindcă 1eni 1or2a* nu$.i place pescuitul< A1em /n re&iunea asta nişte păstră1i cum nu se mai &ăsesc /n altă parte" 3escuitul este şi el un 'el de sport* care pasionea%ă pe om( Iar dacă .inem seama de 'aptul că pescarul /şi petrece timpul /n aer li2er şi că se mişcă mult* a1em* aş K


putea %ice* un /ntre& comple- curati1( Am un pacient* pe maiorul 6ten&el* care /n 'iecare %i se scoală /n %ori şi un ceas sau două alear&ă pe malul râului( 3escuieşte păstră1i((( !$ai 'ăcut 'oarte curios* si&nor !attini( Eu am crescut pe malul unui râu* şi pescuitul e o 1ec,e pasiune a mea( Numai că tre2uie să cunoşti locurile unde să dai de peşte( 3ăstră1ului* după cum am au%it* /i plac apele repe%i( sta$i lucrul cel mai simplu( +ai să mer&em /n parc* să$.i arăt unde pescuieşte 6ten&el( +einric, şi !attini ieşiră /n parc( Într$ade1ăr* de unde se a'lau se 1edea 2ine o por.iune mare din râu şi de'ileul unde apa se /n1ol2ura* spume&ând( #e%i( Acolo curentul este e-traordinar de iute şi maiorul 6ten&el pre'eră locul acela( Cei doi 2ăr2a.i se aşe%ară pe o 2ancă săpată /n stâncă şi /ncepură să admire pri1eliştea( #alea* scăldată cu dărnicie /n lumina soarelui* părea că se odi,neşte printre mun.i( De departe* a1eai impresia că orăşelul s$a adâncit /n somn( Nu$.i 1enea să cre%i că pe stră%ile lui circulă oameni /narma.i* că /n una din casele acelea paşnice se pun la cale planuri /nspăimântătoare* şi că de 0ur /mpre0ur totul respiră a amenin.are şi nu a ti,nă potolită( 6e 1ede că &ândul acesta licărise /n acelaşi timp şi /n mintea lui +einric,* şi /n mintea lui !attini( 6e uitară unul la altul şi amândoi %âm2iră cu triste.e( Cât de 'rumoasă ar 'i putut să 'ie 1ia.a" ise doctorul* pe &ânduri( Cât de 'rumoasă o să 'ie 1ia.a* după ce se 1a s'ârşi ră%2oiul" Îl corectă +einric,( Dumneata cre%i că omenirea 1a a1ea parte când1a de o eră de aur< Îl /ntre2ă !attini( M


6unt adânc /ncredin.at" 6tatură amândoi mai 2ine de o oră pe 2ancă* antrena.i /ntr$o discu.ie cu pri1ire la rolul omului /n soartă 1iitoare a lumii( !attini era de părere că numai per'ec.iunea indi1iduală 1a duce omenirea la i%2ă1ire( +einric, /nsă /i demonstra că e ne1oie de trans'ormări sociale şi de amestecul acti1 al omului /n 1ia.a /ncon0urătoare( Cu toate că părerile lor se deose2eau* totuşi &ăsiră un lim2a0 comun* pentru că şi unul ş$i altul apreciau la 'el e1enimentele pe care le trăiau((( 3ăcat că nu ne$am cunoscut mai demult 4 /i %ise !attini la despăr.ire( ? discu.ie ca asta e cea mai 2ună &imnastică pentru creier( Alt'el* /n &aura asta* eşti e-pus să prin%i muce&ai" =i mie /mi pare rău( Era 2ine dacă /.i dădeam un tele'on* nu să aştept să se i1ească o oca%ie" Totuşi* am o scu%ă* credeam că am să te /ntâlnesc la contele Ramoni( )ără a2solută ne1oie* eu nu calc /n 1i%uina asta" #i%uină< Nu se c,eamă aşa locul unde se adăpostesc lupii< #ăd că n$ai o părere prea 2ună despre conte şi despre nepoata lui( Ce a determinat$o< Toată popula.ia din partea locului /l urăşte pe conte şi* 2ine/n.eles* nu 'ără moti1* doar e ştiut: vox populi vox dei ( Cât despre contesă* nu$ mi plac 'emeile des'rânate* mai ales când pretind să 'ie şi distrate( ?r contesa* pur şi simplu* 1ânea%ă o'i.erii* c,iar şi pe acei pe care$i socoteşte de cate&oria a doua* 'iindcă n$au titluri( Aici* la castel* cumsecădenia unui om e determinată de titlul lui de no2le.e( De pildă* maiorul 6ten&el e un om cumsecade deoarece* ca şi dumneata* e 2aron( 3e Lt%* când nu$i de 'a.ă* /l 'ace peda&o&* pe &eneralul Eers* soldă.el* iar pe mine* 'ără /ndoială* mă 'ace 'elcer( Dar nu$i 1or2a numai de asta( 


!i$e silă să 1in aici şi pentru că sunt /ncredin.at că contele este inspiratorul mişcării 9cămăşile ne&re din Italia de Nord* cu toate c$o ascunde( @urt /l duse pe !attini /napoi /n oraş şi se /ntoarse cu undi.e şi alte ustensile pentru pescuit( Le cumpărase /n ma&a%inele locale* din ordinul lui ?2erleutnant Goldrin&( 6eara* 1eni Lt%( După ce +einric, /i mai repetă o dată discu.ia lui cu !ller* Lt% măsură multă 1reme odaia /n lun& şi /n lat( Apoi se aşe%ă pe di1an* alături de prietenul său şi* cuprin%ându$l cu 2ra.ul pe după umeri* /l /ntoarse cu 'a.a spre dânsul( Ascultă* +einric,* /nainte de a /ncepe să discutăm ce 'acem cu !ller* aş 1rea să$mi răspun%i la o /ntre2are: mă consideri prieten* sau o simplă cunoştin.ă< Dacă /n toată armata &ermană e-istă un om cu care stau cu plăcere de 1or2ă oricând* apoi acela$i +auptmann @arl Lt%* de a cărui prietenie nu mă /ndoiesc( Atunci* /n calitate de prieten* 1reau să redesc,id discu.ia pe care am /ncepu.$o de atâtea ori cu tine* 'ără să i%2utesc s$o s'ârşesc( Te ascult cu aten.ie şi dacă am să pot am să$.i răspund( #e%i tu* purtarea ta mă uimeşte adeseori( Eşti un om 2ine crescut* ci1ili%at şi după cât mi se pare* omenos( Atunci* spune$mi* de ce dracu te$ai /mprietenit cu !ller şi cu mor'inomanul acela de @u2iss< Ce ne1oie a1eai tu să te ca.eri prin mun.i la 6aint$R7m8* ca să pui mâna pe nenorocitul acela de 'rance%* care căuta să$şi scape 1ia.a< De ce* când erai /ndră&ostit de o 'ată că !onica* te$ai lo&odit cu 'iica lui >ert,old < În.ele&e$mă* nu te /ntre2 din simplă curio%itate* dar pe mine purtarea ta mă c,inuieşte* uneori /mi apasă /ntrea&a 'iin.ă( Ce n$ar 'i dat +einric, /n clipa aceea să ai2ă dreptul să$şi 5


desc,idă su'letul ca orice om" A1ea /ncredere /n Lt%* /l stima pentru inima lui 2ună şi era si&ur de prietenia lui( Cu toate acestea* nu putea să$i dea a /n.ele&e nici pe departe ce anume /l călău%ea /n toate ac.iunile lui(

@arl* mi$ai pus atâtea /ntre2ări* /ncât* spun drept* mai %ăpăcit( Dar acum când le$ai adunat toate la un loc* mă mir şi eu de mine /nsumi" 6e 1ede că am ce1a de a1enturier /n mine* ce1a care mă 'ace să mă 0oc cu 'ocul( Dar /.i dau cu1ântul meu* mă 0ur dacă 1rei* că n$am 'ăcut nici o 'aptă necinstită şi cred că nici nu 1oi 'ace 1reodată( Dacă mă cre%i* acceptă$mă aşa cum sunt( Aş 1rea /nsă să adau&* că m$ar durea cumplit dacă aş pierde prietenia ta( >ine* dar cum cali'ici tu raporturile tale cu Lorre >ert,old< Î.i 0ur că ea nu 1a 'i niciodată so.ia mea" Recunosc că$i o situa.ie idioată( Dar >ert,old m$a prins /n undi.ă pur şi simplu( Când mi$a ieşit !onica /n cale* 'ire aprinsă cum sunt* am 1rut să mă /mpotri1esc* să rup cu Lorre orice rela.ii* dar pe urmă m$am ,otărât să las toate aşa până la s'ârşitul ră%2oiului( >ert,old e un om ră%2unător şi s$ar 'i ră%2unat pe mine( Totuşi* repet* Lorre nu 1a 'i niciodată ne1asta mea" 6unt de acord cu tine că$i mai 2ine să laşi lucrurile aşa cum sunt până la s'ârşitul ră%2oiului( Ai dreptate( !i$ai luat o piatră de pe inimă( Dar a mai rămas una* cea mai &rea: ce &ânduri ai cu !ller< Te pre1in că dacă nu$l uci%i tu* am să$l omor eu" =i nu numai pentru !onica* dar şi pentru 'emeia aceea /nsărcinată pe care a /mpuşcat$o* şi pentru tot şu1oiul de sân&e ne1ino1at pe care l$a 1ărsat" Într$o 1reme* 1roiam să$ mi tra& un &lon. /n cap* dar apoi mi$am %is că aş putea să$l /ntre2uin.e% mai cu 'olos( Lt%* cum /.i trece prin minte că i$aş putea ierta 1reodată moartea !onicăi< 


Atunci să$i 'acem de petrecanie /mpreună"

NOI PRIETENI, NOI DUMANI !eine +errsc,a'ten" 6e adresă Eers celor de 'a.ă* după ce Lt% /i raportă că to.i o'i.erii con1oca.i la adunare sunt pre%en.i( Am sosit aseară de la comandamentul &rupării noastre şi am ordonat să 'i.i con1oca.i pentru a 1ă pune la curent cu situa.ia ce s$a creat /n Italia de Nord( 6e /n.ele&e de la sine că ceea ce 1e.i au%i de la mine tre2uie să rămână o taină pentru solda.i( Datoria lor este să e-ecute ordinele dumnea1oastră şi nicidecum să se amestece /n pro2lemele importante( Iar pro2lemele la care mă re'er sunt de aşa natură* /ncât m$au o2li&ai să 1ă adun( După cum şti.i şi dumnea1oastră* /ndată ce trupele 'eldmareşalului Rommel au părăsit continentul a'rican* an&lo$ americanii au de1enit maipeacti1i( au ocupat insula 3antelleria*'usese /ntre A'rica şi 6icilia( Încă de atunciEi/naltul nostru comandament surprins de atitudinea armatelor italiene( 3antelleria este o cetate construită după toate re&ulile ştiin.ei moderne a 'orti'ica.iilor( Ea ar 'i putut re%ista unui asediu /ndelun&at( Cu toate acestea* &arni%oana italiană s$a predat după primul 2om2ardament* deşi 'orti'ica.iile nu su'eriseră a1arii* iar &arni%oana n$a1usese decât doi răni.i( Un murmur de indi&nare stră2ătu sala( 3estenoastre o lună*din an&lo$americanii au număr* atacat insula /n 1reme ce 'or.ele insulă* reduse ca duceau6icilia( lupte =i /n1erşunate B


cu Armata H$a americană şi cu Armata a II$a en&le%ă* trupele italiene s$ au retras /n pripă* silindu$ne ast'el şi pe noi să părăsim 6icilia* deoarece raportul de 'or.e se sc,im2ase 2rusc /n 'a1oarea inamicului( Cu toate acestea 4 urmă Eers 4 nu era nici un moti1 să se presupună că trupele an&lo$americane 1or pătrunde /n Italia de Nord prin strâmtoarea !essina( #estea această neaşteptată tul2ură pe cei pre%en.i( Generalul 'ăcu o pau%ă* şi apoi continuă: Inamicul a lansat un mare desant aerian /n pro1incia Apulia* /n %ona Taranto$>rindisi( În această re&iune noi n$am a1ut trupe* iar &arni%oanele italiene* de%or&ani%ate /n urma ordinului de capitulare al lui >ado&lio* n$au opus nici o re%isten.ă şi au depus armele( Datorită acestui 'apt* Armata J$a en&le%ă a pătruns prin strâmtoarea !essina /n Cala2ria* iar Armata $a americană a de2arcat /n &ol'ul 6alerno( În momentul de 'a.ă* cele două armate* en&le%ă şi americană* au 'ăcut 0onc.iunea* i%olând sudul Italiei( Încercarea lor dâr%a de a /nainta spre nord este oprită de şase di1i%ii de$ale noastre( În ce pri1eşte trupele italiene care /ncă nu s$au supus sau n$au a1ut /ncă timp să se supună ordinului lui >ado&lio* noi nu ne putem 2i%ui pe ele( 3rin urmare* tot &reul ră%2oiului din Italia cade asupra noastră( ),rer$ul a dat ordin să se oprească cu orice pre. /naintarea trupelor an&lo$americane şi /n orice ca% să nu 'ie lăsate să depăşească linia 'orti'icată din 2a%inul râurilor Gari&liano$6an&ro* care taie teritoriul Italiei la o sută două%eci de Filometri la sud de Roma( Generalul se apropie de ,artă şi arătă linia 'orti'icată( Noi n$a1em multe trupe /n Italia şi nici nu le putem 'olosi /n /ntre&ime pe 'ront( ? parte din e'ecti1e tre2uie .inute /n re%er1ă pentru ca%ul când an&lo$americanii ar /ncerca să de2arce pe litoralul 


Atlanticului( Din datele culese de ser1iciul l$ reiese că an&lo$ americanii pre&ătesc o opera.ie de mare amploare pe acest litoral( În momentul de 'a.ă* /n An&lia se 'ac concentrări masi1e de trupe şi de mi0loace mecani%ate* iar /n luna au&ust a a1ut loc la Vue2ec o cons'ătuire /ntre şe'ii &u1ernelor An&liei şi Americii la care s$a ,otărât ca de2arcarea să se 'acă /n nordul )ran.ei( Această opera.ie a 'ost denumită 9?1erlord( A şi 'ost desemnat comandantul suprem /n persoana &eneralului american Eisen,oer( 3entru reali%area acestei opera.ii* s$a ,otărât să se 'olosească di1i%iile care au luptat /n A'rica( Acum ele se &ăsesc /n lupte /n Italia( Acest lucru e /n a1anta0ul nostru* pentru că odată /nceput ră%2oiul aici /n peninsulă* an&lo$americanii nu 1or putea desc,ide curând un 'ront /n )ran.a( ?r 'ără trupele a'ricane an&a0ate /n lupte aici /n Italia* alia.ii nu 1or a1ea su'iciente 'or.e pentru reali%area opera.iei 9?1erlord( Nu /ncape /ndoială că an&lo$americanii 1or e-ploata situa.ia 'a1ora2ilă lor /n momentul de 'a.ă* doar 'or.ele noastre principale se a'lă an&a0ate pe 'rontul de răsărit* unde se dau 2ătălii /n1erşunate( După cum se ştie* o'ensi1a noastră din sectorul numit 9arcul ?rlo1$@ursF n$ a a1ut succes* din păcate( Comandamentul nostru suprem a ,otărât să continue scurtarea liniei 'rontului de răsărit* ca să$şi 'orme%e re%er1e pentru a da duşmanului /n 1iitorul apropiat lo1itura %dro2itoare* care 1a 'i totodată şi lo1itura de &ra.ie( 3otri1it ordinului /naltului comandament* trupele noastre s$au retras pe malul drept al Niprului* unde au or&ani%at o puternică linie de apărare şi se pre&ătesc pentru o mare o'ensi1ă* care urmea%ă să 'ie de%lăn.uită /n primă1ara anului 1iitor( >olşe1icii nu 1or putea 2irui un o2stacol natural ca Niprul şi nici nu 1or putea scoate trupele noastre din po%i.iile lor 'orti'icate or&ani%ate pe 'rontul de răsărit( >ar2arii an&lo$americani au /nceput să 


2om2arde%e cu săl2ătăcie teritoriul patriei noastre( Inamicul crede că ne 1a demorali%a* şi nu .ine seama de 'aptul că aceste acte de 2ar2arie 1or /ndâr0i şi mai mult pe solda.ii noştri* /ntărindu$i şi mai mult /n 1oin.a lor de a lupta şi a /n1in&e( Iar 1ictoria 1a 'i /n mod cert a noastră( ),rer$ul a declarat că Germania 'ăureşte /n pre%ent o armă nouă( Teri2ilă* cu a0utorul căreia 1om 'ace pra' şi pul2ere pe to.i duşmanii noştri( În le&ătură cu toate acestea* ni s$a dat şi o nouă misiune de răspundere: ni s$a ordonat să aducem la /ndeplinire o opera.ie /n minimum de timp* s$o aducem la /ndeplinire repede şi cu ,otărâre( Generalul 'eldmareşal @esselrin&* comandantul trupelor din Italia* a dat ordin ca /n termen de trei %ile să de%armăm toată armata italiană( !ai târ%iu* 1om crea detaşamente de 1oluntari din cei care doresc să 'ie alături de noi* iar ceilal.i* adică elementele nesi&ure* 1or 'i trimişi ca pri%onieri /n la&ăre de concentrare şi ca mână de lucru /n u%inele noastre( )iecare di1i%ie e-ecută această opera.ie /n sectorul ce i s$a a'ectat( Nouă ni s$a reparti%at sectorul acesta 4 şi Eers arătă pe ,artă( Toate &arni%oanele italiene a'late /n sectorul nostru tre2uie de%armate şi puse su2 pa%ă( Eers se lăsă /n 'otoliu şi /nc,eie: Asta$i tot( Acum* meine +errsc,a'ten* sunte.i li2eri( Trece.i la e-ecutarea ordinului* /n linişte şi cu calm( Ro& să rămână comandan.ii de re&imente* şe'ii de stat$ma0or* dumneata* ?2erst @unst* şi dumneata* Lt%( +einric, plecă de la adunare 1esel şi surescitat 4 după cum se părea* cora2ia ardea din toate păr.ile( Ar 'i interesant de ştiut cum 1a primi !attini 1estea capitulării( Doar e1enimentele ce se des'ăşoară /n Italia /l pri1esc şi pe dânsul( Tre2uie să treacă pe la spital((( Dar la spital i se spuse că medicul$şe' a plecat unde1a de 1reo H


0umătate de oră( În năde0dea că$l 1a &ăsi pe !attini la el acasă* +einric, se &ră2i să se ducă la castel( 3utea să se aştepte la o ast'el de 1i%ită* deoarece /n luna din urmă /ntre el şi !attini se /nc,e&aseră rela.ii cu ade1ărat prieteneşti( Noul lui prieten 1enea adesea la el* 'ără să$l mai anun.e* uneori numai pentru ca să doarmă pe săturate: omul locuia la spital* şi de multe ori era tre%it /n toiul nop.ii( 6implitatea şi sinceritatea purtării lui !attini /i plăceau 'oarte mult lui +einric,( Cu ei nu era ne1oie să te sinc,iseşti de etic,etă* /n ca% că sim.eai ne1oia să te odi,neşti s$au n$a1eai c,e' de 1or2ă( Uneori* stăteau tăcu.i câte o seară /ntrea&ă 4 unul lun&it pe di1an cu cartea /n mână* celălalt la masa de lucru* 'run%ărind %iarele sau citind şi el 1reo carte( Dar se /ntâmpla şi alt'el( Luându$se cu 1or2a sau antrenându$se /n 1reo discu.ie* /şi aduceau aminte că tre2uie să doarmă a2ia când dincolo de 'erestre mi0ea de %iuă( În serile când li se alătura şi Lt%* discu.iile de1eneau şi mai aprinse 4 to.i trei urau deopotri1ă ră%2oiul* dar /n c,ip di'erit /şi e-plicau cau%ele care l$au determinat şi tot /n c,ip di'erit /şi ima&inau 1iitorul omenirii( )ire cinstită dar inertă* Lt% resim.ea pro'und şi dureros e1enimentele* dar le accepta cu resemnarea unui condamnat( El nu credea /n putin.a de a lupta cu răul* care după părerea lui e &enerat de /nsuşi natura omului( !attini* mai /nclinat spre sinte%e 'ilo%o'ice* .inea seama de in'luen.a 'or.elor sociale asupra de%1oltării istorice a societă.ii* dar nu credea /n posi2ilitatea unor pre'aceri esen.iale /ntr$un 1iitor apropiat* deoarece considera pro&resul ca o mişcare succesi1ă 'oarte /nceată* ca o e1olu.ie lentă( +einric,* e%itând să$şi spună desc,is părerile* /ncerca totuşi să demonstre%e şi unuia şi celuilalt că au J


concep.ii &reşite( După cum 2ănuise +einric,* !attini era la el acasă( 6e culcase pe di1an şi dormea dus( !artin* ascultă !artin" /l stri&ă +einric, /ncet( Nu$i prea 1enea să$şi tre%ească oaspetele şi totuşi ardea de neră2dare să$i comunice 1estea cea importantă( 6coală$te mai repede* că de nu te stropesc cu apă" !attini sări /n picioare şi /ncepu să râdă( Am au%it când ai intrat* dar mi$a 'ost lene să desc,id oc,ii( Noaptea trecută a 'ost 'oarte &rea pentru mine( Nu te$aş 'i tre%it dacă n$ar 'i 1or2a de un e1eniment atât de important* de capitularea Italiei((( Cum< +einric, /i po1esti amănun.it ceea ce le spusese Eers la adunare( 3e măsură ce$i istorisea* o2ra%ul lui !attini se lumină şi un %âm2et 1esel i se /ntindea pe 'a.ă( =i acum* pre&ăteşte$te să ascul.i şi o 1este neplăcută: am primit ordin ca /n termen de trei %ile să de%armăm toată armata italiană 4 /nc,eie +einric,( !attini se 'ăcu palid( Cre%i că măsurile astea te$ar putea atin&e şi pe tine< 6$ar putea să 'iu demo2ili%at* ceea ce* la drept 1or2ind* nu mă tul2ură( Totuşi* e 2ine să 'iu pre&ătit( Tre2uie să mă duc" Ia maşina mea( @urt* du pe si&nor !attini la spital" 6tri&ă +einric,* desc,i%ând uşa ca2inetului( Si$aş 'i 'oarte recunoscător dacă mi$ai da 1oie să 'ac un drum unde1a* la 1reo cinci Filometri de Castel la )onte( C,iar dacă ar 'i şi %ece( Astă%i n$am ne1oie de maşină( Dacă scapi K


repede* 1ino la mine( Numai 1e%i să nu mă tre%eşti* /n ca% că mă &ăseşti dormind( )ără /ndoială* mâine 1om a1ea o %i a&itată* cu multă aler&ătură( Nu cred să scap astă%i de1reme" 2ârnâitul tele'onului /l tre%i pe +einric, /n %ori( #ino numaidecât la 9re&e" se au%i &lasul lui Lt%( Cu o %i /nainte* din ordinul corpului de armată* 'useseră sc,im2ate toate indicati1ele o'i.erilor din comandamentul di1i%iei şi &eneralul se numea acum 9re&e( Ce s$a /ntâmplat< /l /ntre2ă +einric, pe Lt%* când sosi la comandament după un s'ert de oră( Aşteaptă pu.in 4 /i răspunse căpitanul /n şoaptă şi intră iute /n ca2inetul &eneralului( Lt% stătu destul de mult la &eneral( 6e au%i de câte1a ori sunând tele'onul şi &lasul ridicat* 'urios* al lui Eers( +err Goldrin&" /l stri&ă Lt%* /n s'ârşit* sco.ând capul pe uşă( În a'ară de &eneral şi de ad0utantul său* /n ca2inet se mai a'la şi ?2erst @unst* şe'ul de stat$ma0or al di1i%iei( #on Goldrin&* ia cu dumneata doi ostaşi cu automate şi pleacă cât mai repede la 3arma şi in'ormea%ă$te care$i situa.ia( De acolo* a2ate$te şi pe la Castel Del'ino( Transmite$le ordinul meu să resta2ilească numaidecât le&ătura cu di1i%ia( Ierta.i$mă* +err General* ce anume tre2uie să a'lu< Cum* ce anume< Dumneata nu ştii nimic< /l /ntre2ă @unst* răstit( N$am a1ut timp să pun la curent cu situa.ia pe 1on Goldrin& 4 răspunse Lt% /n locul lui( Ca totdeauna* şe'ul de stat$ma0or /ncepu să$i e-plice /n cu1inte sacadate: HM


Am să 'iu scurt* iată cum stau lucrurile: trupele italiene au a'lat despre de%armarea lor* unele unită.i s$au răsculat* parte din solda.i au 'u&it /n mun.i* le&ătura cu re&imentele e /ntreruptă* a1em in'orma.ii că /n unele locuri au i%2ucnit lupte /ntre unită.ile noastre şi cele italiene( Ai /n.eles< ao,l* +err ?2erst" 3ot să trec la e-ecutare< )ără să pier%i o clipă* imediat" Înso.it de doi ostaşi cu automate şi de @arl* care se aşe%ase la 1olan* +einric, porni cu ma-imum de 1ite%ă spre 3arma( 3este o 0umătate de oră a0unse la statul$ma0or al re&imentului( Transmite &eneralului că toate &arni%oanele italiene au 'ost de%armate aproape /n /ntre&ime* a'ară de două companii care au i%2utit să se retra&ă /n mun.i( Nu s$a dat nici o luptă( Au 'ost numai câte1a sc,im2uri de 'ocuri( 3ierderi n$a1em( Le&ătura 1a 'i resta2ilită /n cursul %ilei de astă%i 4 /l in'ormă ?2erst )uncF* comandantul re&imentului( 3e când se apropiau de Castel Del'ino* Goldrin& au%i /mpuşcături şi ordonă lui @urt să oprească maşina( Acum se au%eau limpede ra'ale de puşti automate şi de mitraliere( !er&i /ncet" Iar 1oi 'i.i &ata de tra&ere" Când a0unseră la mar&inea oraşului Castel Del'ino* le ieşi /n cale un motociclist( +einric, /i 'ăcu semn să oprească( Ce$i cu /mpuşcăturile astea< Italienii /mpresura.i /n ca%ărmi au desc,is 'ocul asupra solda.ilor noştri( Automo2ilul /şi mări 1ite%a şi intră /n orăşel( Împuşcăturile nu mai conteneau( 3e stră%i circulau numai solda.i &ermani complet ec,ipa.i de campanie* ci1ili nu se 1edeau de loc( La statul$ma0or al re&imentului i se spuse că o parte din solda.ii H


italieni 4 cam două plutoane 4 au de%ertat de cu seară( Cea mai mare parte dintre solda.i n$au dat cre%are %1onurilor pri1itoare la de%armare şi au rămas pe loc* /nsă a%i diminea.ă* când ca%ărmile au 'ost /ncon0urate de &ermani* au desc,is 'ocul asupra lor( În momentul de 'a.ă* un parlamentar &erman se &ăseşte la ei pentru tratati1e( Dacă tratati1ele nu 1or da re%ultatele dorite* 1or tre2ui să recur&ă la măsuri mai drastice* pentru că până seara to.i să 'ie de%arma.i( După ce se /ntoarse la Castel la )onte şi raportă &eneralului tot ce a'lase* +einric, /l /ntre2ă pe Lt% cum mer&e de%armarea /n celelalte sectoare( !ai mult sau mai pu.in normal( Totuşi* mai 2ine de un 2atalion a de%ertat /n mun.i* la parti%ani( ?r* asta$i o 'or.ă care nu poate 'i nesocotită( !ai ales dacă .inem seama că şi 'ără ei parti%anii repre%intă /ntr$ ade1ăr o 'or.ă 4 adău&ă +einric,( Era duminică* dar din cau%a situa.iei /ncordate* Eers dădu ordin tuturor o'i.erilor să rămână /n &arni%oane( Lucrul acesta /ncurca planurile lui +einric,( 6e /n.elesese /n a0un cu 2aronul 6ten&el* cu care 'ăcuse cunoştin.ă /ntre timp* să mear&ă la cascadă* unde păstră1ii* după cum mer&ea 1or2a* /.i săreau sin&uri /n palmă( Acum era ne1oit să amâne e-cursia şi să se mul.umească să pescuiască un ceas$două* tot /n locul cel 1ec,i* /n apropiere de parcul contelui( În s'ârşit* credeam că n$ai să mai 1ii astă%i" /l /ntâmpină el* 'ără să$i dea mâna* continuând să depene s'oara undi.ei( Ei* mer&em< Îmi pare rău* dar nu pot" Din &ra.ia &eneralului* astă%i lucrăm 4 /i răspunse +einric, /n şoaptă* ca orice pescar /ncercat care nu 1rea să sperie peştele( Din pricina 2lestema.ilor de macaronari< Nu i$a.i de%armat nici H5


până acum< 6$au mai cumin.it pu.in* totuşi situa.ia mai este /ncă nesi&ură( La ora %ece 'i-* tre2uie să 'iu la comandament( Atunci nu pierde 1remea( #e%i că .i$am luat$o /nainte( Ia te uită ce peşti 'rumoşi" ?rice aş 'ace* nu 1ă pot a0un&e" Într$ade1ăr* 6ten&el era un mare meşter /n pescuitul păstră1ilor şi se mândrea &ro%a1 cu /ndemânarea lui( Cu o lună /n urmă* când +einric, apăruse pentru /ntâia oară pe mal cu undi.ele lui* maiorul nu$l primise cu prea multă prietenie( Dar tânărul ?2erleutnant /i admirase măiestria cu un entu%iasm atât de sincer* /ncât 6ten&el* mă&ulit şi 1ă%ând şi /ndemânarea tânărului pescar* se apucă să$i arate ce poate( Cu superioritatea omului /ncercat /n această /ndeletnicire* el /i e-plicase că păstră1ul e un peşte e-trem de prudent* că nu cade uşor /n undi.ă* şi că de o2icei se prinde 'ără plută* stând pitit după o stâncă sau după un tu'iş* alt'el te 1ede 4 or* păstră1ul nu$i numai un peşte puternic* dar şi 'oarte şiret( +einric, asculta cu interes şi respect toate lămuririle maiorului* /l ru&a să$i dea 1oie să se uite cum .ine undi.ele şi* /n &eneral* se 2i%uia /ntru totul pe competen.a şi e-perien.a lui( 3este o săptămână* +einric, prinsese toate şmec,eriile pescuitului şi de1enise un pescar şi mai pasionat decât 6ten&el( 3asiunea pescuitului /i apropiase pe amândoi* cu atât mai mult că di'eren.a de &rade era compensată prin o2ârşia lor aristocratică şi prin /nrudirea lui 1on Goldrin& cu un om atât de in'luent ca >ert,old( La /nceput* toate discu.iile lor se măr&ineau la pescuit( Apoi cercul lor se lăr&ise* deşi 'iecare dintre ei era 'oarte prudent /n opiniile sale* şi nu c,iar sincer( A'lând că 6ten&el a lucrat timp /ndelun&at /n H


ser1iciul de contraspiona0 4 intrase /n trupele de 66 după 'u&a lui din An&lia* unde* cu un an /nainte de ră%2oi* era cât pe ce să 'ie demascat 4 +einric, /ncepuse să 'ie şi mai prudent* cântărind cu aten.ie 'iece 1or2ă şi 'iece &est al său( De alt'el* maiorul 6ten&el ocolea pro2lemele contro1ersate( 3e de o parte acti1itatea lui /ndelun&ată /n ser1iciul de contraspiona0 /l deprinsese să 'ie re%er1at* şi pe de alta* ştia din e-perien.ă că punctul de 1edere o'icial e totdeauna cel 0ust* mai ales /n discu.iile cu oamenii din antura0ul celor sus$puşi( Cu toată re%er1a şi pruden.a lui* maiorul a1ea o atitudine din ce /n ce mai prietenoasă 'a.ă de +einric,( În decurs de o lună /i 'ăcuse două 1i%ite( E drept* de 'iecare dată căutase să nu dea oc,ii cu !aria$Luisa* despre care nu$i plăcea de loc să 1or2ească( Dar acasă la el* nu$l in1itase pe +einric,* prete-tând lipsa de con'ort şi de intimitate a locuin.ei lui de ,oltei( C,iar şi astă%i /ncepuse să i se plân&ă că 2ârlo&ul lui e cu dosul /n sus* că ordonan.a nu se pricepe să &ătească şi o să strice 2unătate de păstră1i((( >ine că n$am uitat* ce se mai aude cu re.eta aceea de marinată< /ntre2ă el deodată* aducându$şi aminte că +einric, se lăudase /ntr$un rând că a mâncat la 6aint$R7m8 o marinată de păstră1i nemaipomenită şi că$i 'ă&ăduise săi 'acă rost de re.eta acelei mâncări dumne%eieşti* cum o numise el( Am scris proprietăresei ,otelului unde am mâncat marinată* dar /ncă n$am primit răspuns( De alt'el* mă tem că re.eta mea n$o să 1ă 'ie de nici un 'olos( ol' al dumnea1oastră o să strice şi peştele* şi marinata( !$am /n.eles cu un in&iner de la noi /n pri1in.a asta( În casa lui se &ăteşte 'oarte 2ine peştele( HB


În tu'işuri trosni o cren&u.ă* apoi se au%iră nişte paşi uşori( Amândoi /ntoarseră capetele şi 1ă%ură pe su2reta de la castel 1enind spre ei( Noroc la pescuit" ise ea /n loc de 2ună %iua( 6i&nor* doamna contesă mi$a poruncit să 1ă dau scrisoarea asta( =i su2reta /ntinse lui 6ten&el un plic mic cu 2la%on( !aiorul /l 1âr/ /n 2u%unar* 'ără să$l desc,idă( Da.i do1adă de multă tărie* domnule 2aron" Glumi +einric,* după ce plecă su2reta( 6ă primeşti o scrisoare de la o 'emeie ca !aria$Luisa* şi nici măcar să nu$.i arunci oc,ii((( Uite* muşcă"((( Undi.a" Undi.a" !aiorul* care continua să depene maşinal s'oară* aruncă o pri1ire lui +einric, şi /n clipa aceea un păstră1 mare smuci de s'oară şi se dădu la 'und( Undi.a lunecă din mâinile lui 6ten&el şi porni la 1ale pe râu( Cine a stat măcar o sin&ură dată /n 1ia.ă lui cu undi.a la pescuit* aşteptând clipa când peştele 1a muşca* /l 1a /n.ele&e pe 6ten&el care* uitând totul* se aruncă /n apă după păstră1ul ce$i scăpase din mână( Dacă 6ten&el ar 'i intrat /n apă cu 2ă&are de seamă* poate că totul s$ar 'i terminat cu 2ine( Dar &ră2indu$se să$şi sal1e%e undi.a* sărise /n râu şi lunecând pe un 2olo1an acoperit cu muşc,i* se clătină( Ca să$şi păstre%e ec,ili2rul* maiorul /ncercă să se apuce cu mâna de un alt pietroi ce ieşea din apă* dar* nimerind alături* se lo1i cu capul de un col. al lui şi că%u( Curentul 1i0elios /l luă şi$l aruncă peste un pietroi* apoi peste altul((( +einric, aler&ă de$a lun&ul malului şi* &ăsind un loc potri1it* se aruncă /n apă* tăind calea trupului* care 1enea spre el ca un 2uştean mare şi &reu( A2ia putându$se .ine pe picioare* apucă pe maior de su2suori şi* luptându$se cu torentul* /l târ/ la mal((( Respira.ia arti'icială pe care i$o 'ăcu +einric, i$a 'ost de 'olos 4 H


6ten&el /ncepu să respire* dar nu$şi 1enea /n sim.iri( +einric, se pre&ătea să se ducă la castel după a0utoare* când 1ă%u co2orând /n 'u&ă pe cărare pe su2retă şi /n urma ei pe @urt( )ata o2ser1ase de pe terasa de sus a parcului cum s$a /ntâmplat nenorocirea* /l stri&ase pe @urt şi amândoi aler&ară spre râu( Câteşitrei transportară cu 2ă&are de seamă pe 6ten&el pe terasa de 0os a parcului* iar de acolo* pe o 2rancardă impro1i%ată din pături* /n odaia lui +einric,( !aiorul nu$şi re1enea /n sim.iri( El nu$şi dădu seama nici când a 'ost de%2răcat şi aşe%at /n pat* nici când l$a e-aminat !attini* pe care +einric, /l c,emase imediat* tele'onic( 6$ar putea să 'i su'erit o como.ie cere2rală 4 %ise doctorul şi$i atrase aten.ia: Cea mai uşoară %druncinătură i$ar putea 'i 'atală* aşa că nici nu poate 'i 1or2a să 'ie transportat la spital( +einric, tele'onă lui Lt%* /i istorisi ce s$a /ntâmplat şi$l ru&ă să raporte%e &eneralului că 1a /ntâr%ia pu.in* până ce 1a lua măsurile necesare pentru /n&ri0irea şi supra1e&,erea 2olna1ului( A2ia pe la unspre%ece /şi 1eni 6ten&el /n 'ire( Când desc,ise oc,ii* /n1ălui odaia cu o pri1ire tul2ure* 'ără să /n.elea&ă unde se a'lă* ce i s$a /ntâmplat şi de ce deasupra patului său stau apleca.i !attini şi Goldrin&( Dar /ncetul cu /ncetul pri1irea /ncepu să i se limpe%ească* şi deodată pe 'a.ă /i alunecă o um2ră de /n&ri0orare( Unde$i tunica mea< /ntre2a el neliniştit* /ncercând să se ridice( Nu 1ă mişca.i" Nu 1ă mişca.i" /l opri !attini( Tunica dumnea1oastră se usucă /n 'a.a căminului 4 /l linişti +einric,( Dar actele mele* actele mele unde sunt< /ntre2ă pripit maiorul* acum şi mai ner1os( Actele sunt pe măsu.ă* alături de dumnea1oastră( Nu 1ă tul2ura.i* H


totul e /n ordine" Nimeni nu s$a atins de ele" 3une$mi$le su2 pernă" /n&ână 6ten&el a2ia mişcându$şi lim2a de slă2it ce era* şi iar /şi pierdu cunoştin.a( +einric, /i /mplini dorin.a cu plăcere* actele nu$l mai interesau( De alt'el* nu era nimic de seamă /n ele* a'ară de o ,ârtiu.ă* 'ără importan.ă la prima 1edere 4 copia unei adrese prin care se aduceau mul.umiri maiorului 6ten&el pentru ela2orarea unor măsuri pri1ind pa%a pieselor &ata 'a2ricate 4 aparatură radio 4 pe timpul transportului lor din u%ină( +err ?2erleutnant* ce 'acem cu păstră1ii< 6ă$i cură. şi să$i pră0esc< /ntre2ă @urt* când +einric, intră /n odaia de alături( Nu* dă$le drumul /napoi /n râu 4 %ise +einric, şi deodată i%2ucni /ntr$un râs 1esel( #ă%ând pri1irea mirată a lui @urt* /i 'ăcu cu oc,iul şi adău&ă: Cine ştie* poate printre ei* se a'lă peştele de aur* din po1este* care şi$a arătat recunoştin.a cu atâta dărnicie 'a.ă de pescarul care i$a dat drumul /napoi* /n mare(

HEINRICH DIPLOMAT „Dragă prietene2 Mă ntre"i ce-am făcut pentru a-mi resta"ili sănătatea şi dacă am găsit aici medici "uni. Îţi sunt foarte recunoscător pentru atenţie$ pe care o consider ca o dovadă de adevărată prietenie. Dar$ cu toată părerea mea de rău$ nu pot să-ţi dau veşti m"ucurătoare — mă simt prost. 5i$ ceea ce-i mai rău$ este că n momentul de faţă nam deGeneralul loc timp săsemă g%ndesc la mine. )entru că...4 opri din scris* mai citi o dată ceea ce /nşirase pe HH


,ârtie şi /nc,ise mapa cu un &est ner1os( Nu* a%i nu$i /n stare să răspundă lui Gunder( =i nu numai pentru că n$are ce să$i spună* dar şi 'iindcă e pe de$a$ntre&ul a2sor2it de alte &ri0i( Neplăceri peste neplăceri se a2at peste capul lui din toate păr.ile" Cădeau asupra lui ca o a1alanşă pornită din 1âr'ul unui munte( =i după cum o a1alanşă se 'ormea%ă dintr$un 2ul&ăraş de %ăpadă care* rosto&olindu$se la 1ale* adună /n calea lui noi straturi de ninsoare* tot aşa ordinul de a de%arma pe italieni a 'ost &ermenul catastro'ei pentru armata &ermană( ?dată intrat /n ac.iune* ordinul acesta a dat naştere la o sumedenie de neplăceri şi de complica.ii( Totul a pornit de la 'aptul că nu toate unită.ile armatei italiene au /n.eles să i se supună: unele din ele au rămas la locurile lor dar au re'u%at să depună armele şi a 'ost ne1oie să se /ncercuiască ca%ărmile şi solda.ii să 'ie de%arma.i cu 'or.a( Altele au 'u&it /n mun.i şi /n 'elul acesta numărul 'u&arilor din %ona di1i%iei a crescut la aproape un 2atalion( Dându$şi seama de prime0die* &eneralul a ac.ionat cu ,otărâre şi cu e'icacitate: după ce a de%armat pe italieni* el nu i$a lăsat să iasă din ca%ărmi* ci a dat ordin să 'ie pă%i.i cu şi mai multă se1eritate* până se 1a s'ârşi /nrolarea 1oluntarilor şi se 1or 'orma noi unită.i italiene de1otate ,itlerismului( !ăsura părea /n.eleaptă* totuşi şi ea a dus la complica.ii nepre1ă%ute( Când cetă.enii au 1ă%ut .e1ile mitralierelor /ndreptate asupra ca%ărmilor unde solda.ii şi o'i.erii italieni erau .inu.i aresta.i* oamenii s$au re1oltat şi au /ncercat să$şi eli2ere%e cu 'or.a compatrio.ii( E drept* /ncercările acestea au dat 'iasco* dar ele se puteau repeta( =i dacă* mai de1reme sau mai târ%iu* parti%anii 1or 1eni /n a0utorul popula.iei* atunci((( Generalul Eers luă o /n&,i.itură din ceaiul tare* dar 1ă%ând că s$ a răcit* se /ncruntă şi apăsă cu putere pe 2utonul soneriei( HJ


Un ceai 'ier2inte* tare* cu lămâie" porunci el ordonan.ei şi ridicându$se de la locul lui* 'ăcu câ.i1a paşi prin odaie( Iată* iar /i amor.esc picioarele* pieptul parcă ar 'i strâns /ntr$un cleşte( Nu* nu$i prieşte la Castel la )onte şi pace" =i tocmai acum* când tre2uie să 'ie /n 'ormă* puterile au /nceput să$l părăsească( 6imte o slă2iciune /n picioare* a de1enit irasci2il((( 3oate 'iindcă a2u%ea%ă de ceai tare< Ar tre2ui să consulte un medic( 6e spune că medicul$şe' !attini e priceput şi /n 2olile de ner1i( Dar toate astea 4 mai târ%iu( Nici un medicament* nici un re&im alimentar nu$l poate a0uta* atâta 1reme cât nu s'ârşeşte cu /nrolarea 1oluntarilor şi nu i%2uteşte să /ntrone%e măcar o linişte relati1ă /n sectorul di1i%iei lui( I s$a dat ordin să 'orme%e două di1i%ii de 1oluntari: 9!onte$Rosa şi 9Gran$3aradiso( Dar deocamdată* oricât de &reu i$ar 1eni să recunoască* nu e-istă decât denumirile acestea pompoase* şi atât 4 nici un soldat( Iar /n condi.iile care s$au creat* c,iar şi nişte solda.i de mâna a treia* cum sunt italienii* ar 'i de mare 'olos( Tot mai mult se simte lipsa de oameni când e 1or2a să se complete%e &olurile din unită.ile anemiate( Da* e limpede 4 Germania nu mai are solda.i" E de a0uns să$.i arunci oc,ii la re%er1ele sosite de curând pentru unitatea lui !ller( Înainte 1reme* pentru trupele 66 se recrutau numai 2ăr2a.i cu o /năl.ime de cel pu.in un metru şapte%eci şi doi* iar acum au 1enit nişte stârpituri de un metru şai%eci şi cinci( E limita su2 care nu se mai poate co2or/( Dar parcă$i 1or2a numai de /năl.ime< Dar 1ârsta< Noile recrutări aduc /n armată tot mai mul.i tineri cu caş la &ură* care* de 'apt* nici nu pot 'i numi.i tineri* sau din cei scuti.i când1a* acum mai to.i 2unici( 3o'tim de luptă cu asemenea ostaşi* când toate &ândurile lor sunt acasă* la cei pe care i$au părăsit( Astă%i* nu te mai po.i 2i%ui pe por.iile re&lementare de şnaps de dinaintea atacului* care* pe 1remuri* arunca oamenii /n 'ocul HK


mitralierelor( Un soldat din aceştia de acum* după ce$şi 1a da de duşcă por.ia de şnaps* 1a /ncepe să 'acă cruci şi ru&ăciuni şi a2ia după aceea /şi 1a scoate capul din tranşee( =i /n 1remea asta* uriaşul 'ront din răsărit macină tot mai multe di1i%ii &ermane* cerând mereu completări( Generalul Eers o'tă din &reu( Îşi dădea seama că poartă o răspundere pentru 'aptul că unită.ile &ermane* /n loc să 'ie trimise pe 'ront unde e atâta ne1oie de ele* sunt 'olosite aici* /n spate* pentru men.inerea ordinei şi pentru pa%a o2iecti1elor militare( ?r* pentru aceasta ar 'i putut* 'i utili%ate di1i%iile italiene de 1oluntari* pe care a1ea ordin să le 'orme%e* 9!onte$Rosa şi 9Gran$3aradiso* aceste două denumiri răsunătoare* /l urmăresc ca 2â%âitul unei muşte sâcâitoare* c,iar şi atunci când /ncearcă să se &ândească la altce1a* decât la recrutarea de 1oluntari( Iar astă%i* /l scot din 'ire şi mai mult( Înainte de a pleca de la comandament* Lt% i$a /nmânat* situa.ia din %iua aceea cu pri1ire la recrutarea de 1oluntari* dar 'ăcuse o mutră atât de acră* /ncât /n.elesese că lucrurile stau pe loc( Aducându$şi aminte că nici nu s$a uitat la situa.ie* &eneralul se apropie de masă şi desc,ise ser1ieta( Într$ade1ăr* nici un pro&res* dimpotri1ă* un mic re&res( Ieri s$au /nrolat o sută cinci%eci de oameni* astă%i numai o sută două%eci( Cel mai prost stau lucrurile /n sectorul re&imentului* o sută şaptespre%ece* al colonelului )uncF((( !are &o&oman mai e şi )uncF ăsta" +a2ar n$are ce$i diploma.ia" 3entru el* italienii sunt oameni de cate&oria a doua* nearieni* cu care tre2uie să 'oloseşti numai lim2a0ul ordinelor( El socoteşte că nu$i de demnitatea lui să recur&ă la propa&andă* şi iată care$i re%ultatul 4 /n sectorul său* nici un soldat italian n$a cerut să ia armă ca să lupte de partea &ermanilor( Nu* soldă.oiul ăsta 2rutal nu$i 2un pentru o ac.iune JM


diplomatică su2tilă( 6in&ura speran.ă este /n contele Ramoni* despre care i s$a 1or2it ca de un om inteli&ent şi a2il* pe deasupra şi un orator destul de 2un( C,iar astă%i tre2uie să se ducă la el" Contele /l primi pe &eneral cu multă ama2ilitate* dar nu$i acceptă propunerea numaidecât( N$am să 1ă ascund 4 /i %ise el lui Eers 4 n$aş 1rea să mă ocup 'ă.iş de politică şi* 1ă mărturisesc cinstit* nici să$mi risc a1erea şi c,iar 1ia.a( 3ână acum* am i%2utit să mă .in /n um2ră şi să$mi e-ercit in'luen.a de la distan.ă((( Ierta.i$mă* domnule conte* dar 'aptul că a1e.i o &ardă de 9cămăşi ne&re a ridicat 1i%iera* ca să %ic aşa* /ndărătul căreia 1ă ascunde.i 'a.a( Cred că sunte.i de acord şi dumnea1oastră că un 2ătrân neputincios şi o 'emeie sin&uratică pot apela la protec.ia 9cămăşilor ne&re* independent de partidul din care 'ac parte( E o e-plica.ie mult prea nai1ă* domnule conte* mai ales pentru &ari2aldişti* care aici repre%intă o 'or.ă( A.i putea să mă con1in&e.i pe mine* dar nu şi pe ei( Gari2aldiştii aceştia sunt nişte 2ădărani 4 capul contelui se le&ănă pe &âtul lui su2.ire* iar cutele de pe 'a.ă /ncepură a$i tremura aşa de repede* /ncât nu puteai să$.i dai seama dacă e mânios sau râde* cu atât mai mult că oc,ii /i erau ca de o2icei linişti.i şi nemişca.i 4 nişte 2ădărani care 1or să a0un&ă stăpâni" Aşadar* 1ă da.i seama şi dumnea1oastră că nu pute.i rămâne deoparte 4 /şi urmă linia &eneralul( Aici nu$i 1or2a numai de ură 'a.ă de noi* purtătorii unei idei duşmănoase* ci de o tendin.ă spre unele trans'ormări sociale((( Iar acum* când &eneralul >ado&lio((( când armata italiană((( E un trădător ticălos" ucându$se cu 'ocul* şi$a aprins propria lui J


casă" Dar 'ocul acesta /l 1a pre'ace şi pe el /n cenuşă" Numai pe el< 3oate şi pe noi to.i* dacă nu 1om lua măsuri" Discu.ia dintre conte şi Eers se prelun&i până târ%iu( Dar &eneralul plecă mul.umit de la castel: Ramoni acceptase să treacă pe la toate unită.ile italiene şi* /n numele Italiei* să 'acă apel la patriotismul lor* să$i /ndemne să nu /ncete%e lupta cu duşmanul( A doua %i diminea.a* 2ătrânul conte plecă /n sectorul re&imentului o sută şaptespre%ece* al colonelului )uncF* cel mai nesi&ur( Cea dintâi cu1ântare a lui Ramoni a1u succes( C,iar şi ?2erst )uncF* un om mărun.el* cu pieptul /n&ust şi cu o 'a.ă ascu.ită ca de pasăre* tre2ui să recunoască că până atunci su2estimase e'icacitatea propa&andei( Contele /şi /ncepu cu1ântarea 'oarte simplu( Ceru iertare ascultătorilor că din pricina 2olii 1a tre2ui să le 1or2ească stând 0os şi poate prea /ncet( Dar /i roa&ă să .ină seama că$i un om 2ătrân şi 'ără putere şi nu prea o2işnuit să apară /n 'a.a unui auditoriu atât de numeros( Apoi le spuse că şi$a părăsit patul de su'erin.ă /mpins numai de dra&ostea lui 'ier2inte pentru patrie şi de sentimentul răspunderii 'a.ă de concetă.enii şi compatrio.ii săi* care* desi&ur* nu din rea$1oin.ă* ci din neştiin.ă* au ales o cale &reşită( 3e măsură ce 1or2ea* &lasul lui tremurat* 2ătrânesc* prindea tărie* cu1intele răsunau cu o pasiune tot mai aprinsă* c,iar şi trupul lui &âr2o1it se /ndreptase /n 'otoliu* ca şi când o putere uriaşă i$ar 'i insu'lat 1ia.ă* tre%indu$l la luptă pentru soarta Italiei* pentru soarta celor de 'a.ă( =i nu atât ar&umentele contelui* cât /n'ă.işarea lui 'ăcu impresie asupra ostaşilor italieni de ieri( ? ruşine c,inuitoare le arsese conştiin.a la &ândul că 2ătrânul acesta* cu picioarele parali%ate a 1enit să$i /ndemne la luptă pentru patrie pe ei* 2ăr2a.i tineri* plini de putere( J5


După apelul contelui* /nrolarea 1oluntarilor merse mult mai 2ine( Cu1ântările lui Ramoni continuară cu acelaşi succes trei %ile la rând( Dar a patra %i se petrecu ce1a neaşteptat printre solda.ii italieni( Înc,işi ca şi /nainte /n ca%ărmi* /ncepură să circule nişte mani'este* /n care contele şi credulii lui auditori erau lua.i /n 2ătaie de 0oc( 6e spunea despre conte că$i un 1ulpoi şiret* care prin 1or2e um'late* pline de o 'alsă strălucire* /ncearcă să$şi ascundă natura 'ascistă( =i drept do1adă* se /nşira o listă /ntrea&ă de dona.ii 'ăcute de el pentru sus.inerea partidului 'ascist( !ani'estul se /nc,eia cu câte1a 1ersuri spirituale* /n care se arăta că Ramoni caută proşti care să$şi dea 1ia.a pentru moşiile şi castelele lui( =i de rândul acesta* contele /şi /ncepu cu1ântarea ca un părinte care$şi po1ă.uieşte copiii( Dar nu i%2uti s$o s'ârşească( L a un moment dat* cine1a /ncepu un cântec pe 1ersurile din mani'est şi numaidecât to.i solda.ii /i .inură isonul( La /nceput* 2ătrânul conte /şi pierdu cumpătul* dar desluşind 1or2ele cântecului* /şi ieşi din 'ire( În cele din urmă* cuprins de 'rică* se re'u&ie la )uncF* căutând ocrotire 4 incidentul se petrecuse /n sectorul lui* /n una din ca%ărmile de la mar&inea oraşului 3arma( )uncF se /n'urie cel pu.in tot atât cât şi Ramoni: cum de$au /ndră%nit să tipărească mani'este /n sectorul a'lat su2 autoritatea lui<" 3este o 0umătate de oră* /n ca%arma /ncon0urată de un detaşament puternic de solda.i* /ncepu o perc,e%i.ie &enerală( 6e &ăsiră cinci%eci de mani'este cu cântecul cu pricina şi câte1a cu un te-t şi mai re1olu.ionar: &ari2aldiştii /ndemnau pe solda.ii şi pe o'i.erii italieni să nu se lase amă&i.i de propa&anda ,itleristă şi să 'u&ă /n mun.i( Toate /ncercările de a a'la cine a introdus mani'estele şi unde au 'ost tipărite nu dădură nici un re%ultat( J


9Le$a aruncat cine1a noaptea* dar cine anume* n$am 1ă%ut 4 răspundeau to.i ca unul( Tur2area lui )uncF cerea o satis'ac.ie( După ce luă ca ostateci pe to.i o'i.erii şi solda.ii unei unită.i italiene* socotită ca cea mai nesi&ură* ordonă să se 'acă arestări şi /n popula.ia ci1ilă( În aceeaşi seară* se a'işă o ordonan.ă care punea /n 1edere locuitorilor districtului că /n ca% de nesupunere sau /n ca% că 1or mai a1ea loc incidente ca cel de la ca%arma cu pricina* ostaticii 1or 'i /mpuşca.i( Asprimea pedepsei /ntrecea orice aşteptare* c,iar cunoscând cru%imea lui )uncF( Ea uimi nu numai pe locuitorii oraşului 3arma* dar şi pe &eneralul Eers* care ordonă ca ?2erst )uncF să se pre%inte de /ndată la Castel la )onte* la comandamentul di1i%iei( Eers nu era un om prea 2lând din 'ire( !ăsuri de soiul acesta 4 luarea de ostatici şi c,iar /mpuşcarea lor pentru păcatele altora 4 el le socotea normale* admisi2ile /n timp de ră%2oi* când sunt cerute de considera.ii de ordin tactic şi deci 0usti'icate( Dar /n situa.ia de acum* i se păru că ac.iunile lui )uncF sunt premature şi ar putea a1ea un e'ect de%astruos asupra /nrolării de 1oluntari( Iată de ce Eers /i e-plică lui )uncF pe lar& şi cu ră2dare* că e 2ine să reducă la minimum numărul ostaticilor* că nu tre2uie să recur&ă la măsuri e-treme decât /n ca% de a2solută ne1oie* măcar cât .ine /nrolarea 1oluntarilor* şi că nu$i cuminte să$şi mani'este dispre.ul 'a.ă de italieni pentru că nu sunt şi ei arieni( Ro2ert )uncF părăsi târ%iu ca2inetul &eneralului Eers( =i cum era riscant să se /ntoarcă noaptea la 3arma* primi 2ucuros in1ita.ia contelui de a /nnopta la el( După cu1ântarea nei%2utită de la 3arma* contele Ramoni /şi /ntrerupse acti1itatea propa&andistică şi /ntărise pa%a castelului( Totuşi* nu se sim.ea /n si&uran.ă( 6e tre%ea noaptea la cel mai mic 'oşnet* JB


aşteptând /n&ro%it atacul parti%anilor( Teama /i sporise* când* /ntorcându$se acasă* &ăsise pe masă mani'estul cu 2ucluc( #a să %ică cine1a l$a introdus /n castel* /nşelând 1i&ilen.a &ăr%ii( Dar nu cum1a sunt trădători c,iar /n sânul &ăr%ii< E drept* 2aronul Goldrin& şi$a dat toată silin.a să instruiască cât mai 2ine pe 9cămăşile ne&re* dar pentru a$i 1eri'ica* 1a tre2ui* se 1ede* să recur&ă la ser1iciile şe'ului unită.ii 66( 6ă$i cercete%e personal pe to.i* doar mani'estul n$a că%ut din cer" Cum de nu i$a 1enit /n minte să se adrese%e mai demult lui !ller< De alt'el* de atâta 1reme de când locuieşte /n castel maiorul 6ten&el* care tot mai e 2olna1* e 'oarte potri1it să ceară pentru pa%ă solda.i din 66* moti1ându$şi cererea prin ne1oia de a asi&ura securitatea maiorului( Cu atât mai mult* că de cât1a timp 1on Goldrin& nu prea stă pe acasă( !ai tot timpul /nnoptea%ă pe la punctele de spri0in sau pe la unită.i( Nici astă%i nu s$a /ntors /ncă* se 1ede că l$a trimis &eneralul unde1a( >ine ca a 1enit măcar )uncF" Dar poate că se /napoia%ă şi Goldrin&" Însă +einric, se /ntoarse la Castel la )onte a2ia a doua %i diminea.a( El se duse de$a dreptul la comandament* să raporte%e &eneralului care este situa.ia la unită.i şi a2ia la amia%ă a0unse acasă* /mpreună cu Lt%* pe care Eers /l /nsărcinase să pre%inte o'icial scu%e contelui Ramoni din partea sa* pentru neplăcerile a1ute şi să$l roa&e totodată să$şi continue cu1ântările /n alt sector al di1i%iei( @urt* nu mâna aşa de repede 4 /l ru&ă Lt%* când plecară de la comandament 4 1reau să respir şi eu pu.in aer curat( 3oate ai pre'era să mer&em pe 0os< /i propuse +einric,( Nu* am să 1in pe 0os la /ntoarcere( Te 1ăd 'oarte somnoros* /mi /nc,ipui că n$ai dormit toată noaptea( Re%emat de spetea%a scaunului* +einric, mo.ăia 'ără să$şi poată 2irui somnul( Ca să nu$l stân0enească( Lt% stătea tăcut* e-punându$şi J


cu plăcere 'a.a şu1oaielor de aer curat ce nă1ăleau prin 'ereastra desc,isă a automo2ilului( Ce păcat că am a0uns aşa de repede" 6tră2unii contelui Ramoni aleseseră pentru castel unul din locurile cele mai pitoreşti( =i 'oarte potri1it: castelul era o ade1ărată cetă.uie 4 turnuri mo,orâte* por.i totdeauna 2ine 'erecate((( 3ri1irea lui Lt% lunecă pe %idurile cunoscute ale castelului* dar deodată se trase cu tot trupul /nainte( Ce /nseamnă asta< De ce por.ile sunt lar& desc,ise astă%i< Ia$o cu ma-imum de 1ite%ă* @urt* şi opreşte lân&ă poartă" porunci Lt%( @urt sc,im2ă 1ite%a şi maşina .âşni /nainte( Din pricina smuciturii neaşteptate* +einric, se tre%i* şi /ntin%ându$se cu plăcere* /ncepu să$l ocărască pe @urt că nu conduce cu pruden.ă( Dar deodată căscă oc,ii mari şi somnul /i pieri ca prin 'armec: /n 'a.a por.ilor lar& desc,ise* nu era nici o santinelă" 6ă ne pre&ătim armele" porunci el şi 'ăcu semn lui @urt să mear&ă mai cu 2ă&are de seamă( !aşina se apropie /ncet de intrarea principală( Uşa din 'a.ă era dată de perete* iar pe pardoseala 1esti2ulului %ăcea trupul .eapăn al unei santinele( )ără să %ă2o1ească* se repe%iră câteşitrei /n apartamentul contelui( Era &ol( Cearşa'urile atârnau mototolite de pe pat* iar plapuma era aruncată pe 0os( În aripa ocupată de !aria$Luisa* totul părea /n ordine* dar nici acolo nu era nimeni( +err ?2erleutnant" se au%i din coridor &lasul tul2urat al ordonan.ei( @urt ieşise /n &oană din ca2inetul lui +einric, şi acum stătea /n mi0locul coridorului* palid şi speriat de moarte( J


Acolo* acolo((( 4 /n&ăimă el* 2âl2âindu$se( )ără să mai aştepte alte lămuriri* +einric, şi Lt% se năpustiră /n ca2inet şi 1ă%ând că nu$i nimeni* trecură /n dormitor( 3e patul maiorului 6ten&el %ăcea un trup strâns /n'ăşurat /n cearşa'uri( Cre%ând că$i 6ten&el* 'ără prea mult respect* /ncepu să des'acă cearşa'urile* dar deodată scoase un stri&ăt: /n 'a.a lui %ăcea 'ără cunoştin.ă contesa( După ce$şi 1eni /n sim.iri* !aria$Luisa nu putu să le e-plice ce s$ a petrecut( Din 1or2ele ei reieşea că s$a culcat ca totdeauna /n dormitorul ei şi a adormit numaidecât( Noaptea* a sim.it că se /nă2uşă* /nsă n$a putut să se tre%ească 4 a1ea sen%a.ia că se pră2uşeşte /ntr$o prăpastie nea&ră( Unde$i 6ten&el şi cum a a0uns ea aici* nu ştia( De asemenea* nu .inea minte când şi cum a 'ost /n'ăşurată /n cearşa'uri( !ai adău&ă că se simte 'oarte prost şi ceru să se desc,idă 'erestrele 4 a1ea impresia că o urmăreşte un miros dulcea& care$i pro1oacă &rea.ă( +einric, arătă din oc,i lui Lt% un 2anda0 ce %ăcea lân&ă pat* care tot mai răspândea un miros a2ia percepti2il de cloro'orm( După ce tele'onară &eneralului şi lui !ller* o'i.erii /ncepură să perc,e%i.ione%e amănun.it castelul( În su2sol &ăsiră pe su2retă şi pe 2ătrânul camerist al contelui( Amândoi tremurau de 'ri& şi de spaima prin care trecuseră* dar nici ei nu putură să dea lămuriri mai ca lumea( Doar că nişte oameni i$ au sculat din paturile lor şi i$au adus aici( Însă nu ştiau ce s$a /ntâmplat cu contele* cu 6ten&el şi cu colonelul care a /nnoptat la castel* şi nici unde a dispărut &arda( !ller sosi numaidecât* mai tul2urat ca oricând( 6oarta contelui /l interesa prea pu.in* ar 'i pri1it cu linişte c,iar şi dispari.ia lui )uncF( Dar 'aptul că o dată cu ei* parti%anii răpiseră şi pe 6ten&el* comandantul &ăr%ii interioare a unui o2iecti1 secret atât de important* /l speriase de$a JH


2inelea( Aler&a ca un copoi prin odăile contelui şi ale contesei* se târa /n patru la2e* cerceta cu lupa clan.ele uşilor şi cremonele 'erestrelor* deşi era cât se poate de limpede că parti%anii pătrunseseră /n castel prin intrarea de ser1iciu( Uşa nu era /ncuiată* iar /n coridor se 1edeau numeroase urme de picioare( 3rin urmare* parti%anii pătrunseseră prin intrarea de ser1iciu( Dar cine le$a desc,is uşa< De ce nu s$a apărat nici unul* nici c,iar 6ten&el* a cărui cameră era cea mai apropiată de uşa de ser1iciu< Doar a1ea arme* putea să dea alarma /ndată ce a au%it %&omot( În s'ârşit* de ce n$a dat alarma &arda< Dar mai ales unde au dispărut contele Ramoni* )uncF şi 6ten&el< Totul se lămuri ce1a mai târ%iu* când !ller /ncepu să cercete%e ca2inetul contelui( 3e masa de lucru se a'la un 2ile.el* scris cu litere de tipar: „6ătr%nul conte$ colonelul +unc7$ maiorul #tengel şi toată garda castelului au fost luaţi de noi ca ostatici. 0-am fi recurs la această măsură dacă n-aţi fi arestat 'eci de oameni nevinovaţi la )arma. )entru un singur ostatic pe care-l veţi mpuşca la )arma$ noi vom sp%n'ura pe toţi ostaticii noştri$ fără să mai intrăm n tratative pentru sc,im" de pri'onieri. *omandantul detaşamentului „(ari"aldi4 Wurma o semnătură indesci'ra2ilăX( Atacul &ari2aldiştilor asupra castelului ului pur şi simplu pe toată lumea( =i nu atât pentru că 'usese neaşteptat* cât prin 'elul cum 'usese or&ani%at( !etere%ele din %iduri* &ratiile de la 'erestre* por.ile &rele* 'erecate 4 toate acestea dădeau &ăr%ii putin.a de a re%ista nu numai unui atac /ndră%ne. al parti%anilor* dar şi asediului unor duşmani mult mai numeroşi( ?r* &arda n$a tras nici un 'oc* cu alte cu1inte* n$a opus nici o JJ


re%isten.ă( A'ară doar de acela care %ace mort /n 1esti2ul( 9Cum s$a /ntâmplat aceasta< Ce să raportăm şe'ilor ierar,ici< Cum ne 0usti'icăm< se /ntre2au unul pe altul !ller şi Eers* căutând %adarnic o ieşire din situa.ia lor &rea( Îşi dădeau seama că mai /ntâi li se 1a cere lor socoteală( De asemenea* /şi dădeau seama ce &reşeală irepara2ilă 'ăcuseră* ne&ândindu$se la timp la securitatea lui 6ten&el( Dacă maiorului i se 1a /ntâmpla ce1a* cei mari nici nu 1or 1oi să asculte 0usti'icările lor( =i pe !aria$Luisa o neliniştea soarta lui 6ten&el( Ce &,inion* ce 'atalitate" Dumneata eşti dator să$i sal1e%i" !i$ai 'ă&ăduit să 'ii ca1alerul meu* şi când colo m$ai lăsat /n 1oia sor.ii şi pe mine* şi pe unc,iul* pe deasupra şi cu un 2olna1 /n 2ra.e" Con1in&e$l pe &eneral să dea drumul a'urisi.ilor de ostatici( Numai din pricina lor s$au /ntâmplat toate astea" se ru&a contesa de Goldrin&( Am să mă duc mâine diminea.ă la &eneral şi am să /ncerc să$l con1in& 4 /i 'ă&ădui el( Dar &eneralul /şi aminti sin&ur de o'i.erul său cu /nsărcinări speciale( Atacul asupra castelului se produsese /n noaptea de sâm2ătă spre duminică* iar luni diminea.a* Lt% tele'ona prietenului său* spunându$i că &eneralul /l c,eamă pentru o c,estiune 'oarte ur&entă şi importantă( Aseară* Eers a raportat comandamentului &rupării de nord despre atacul asupra castelului şi a primit ordin să ia imediat toate măsurile pentru eli2erarea lui 6ten&el 4 /i e-plică Lt%* /ndată ce +einric, sosi la comandament( Iar a%i diminea.ă* a sosit un dele&at din partea &rupării de nord* cu un ordin o'icial* /n care e 1or2a tot de 6ten&el( Despre conte şi despre )uncF* se pomeneşte numai /n treacăt* JK


adică /n măsura /n care((( dar ai să a'li numaidecât( Du$te repede la &eneral* până acum a /ntre2at de două ori de tine( În ca2inetul &eneralului* se a'la !ller şi /ncă un o'i.er cu epole.i de ?2erstleutnant 4 se 1ede că era dele&atul &rupării( A* ?2erleutnant Goldrin&" >ine că te 1ăd* /n s'ârşit" 6e 2ucură Eers( 3re%enta.i$1ă sin&uri şi lua.i loc( #om a1ea o discu.ie interesantă şi((( /ntrucât1a ori&inală( E 1or2a de o /nsărcinare de mare răspundere((( #ă ascult cu toată aten.ia* +err General" !isiunea pe care ne$am ,otărât să .i$o /ncredin.ăm iese din cadrul o2li&a.iilor dumitale de o'i.er cu /nsărcinări speciale 4 /ncepu &eneralul* pe un ton oarecum solemn( Este o misiune şi e-cep.ională* şi ori&inală( 3e scurt* ne$am ,otărât să te trimitem ca emisar la detaşamentul de &ari2aldişti( Într$ade1ăr* misiunea era aşa de neaşteptată* /ncât +einric, se uită mirat la cei pre%en.i( Da* da* ai au%it 2ine( Si se /ncredin.ea%ă misiunea de a &ăsi pe comandantul detaşamentului de &ari2aldişti şi de a intra /n tratati1e cu el* cu pri1ire la un sc,im2 de ostatici( Noi suntem de acord să dăm drumul tuturor ostaticilor din 3arma* dacă parti%anii pun /n li2ertate pe cei răpi.i de la castel( În ca% că se i1esc complica.ii* propune$le să eli2ere%e numai pe maiorul 6ten&el( În&ădui.i$mi să 1ă atra& aten.ia 4 se amestecă /n 1or2ă dele&atul &rupării 4 că dacă 1om insista să ni$l eli2ere%e numai pe 6ten&el* prin aceasta /l demascăm( 3arti%anii 1or /ncepe să se in'orme%e şi((( Ai dreptate* ai dreptate" 6e /n1oi &eneralul( Tratati1ele tre2uie duse aşa 'el* /ncât parti%anii să creadă că pentru noi persona0ul cel mai important este contele Ramoni 4 /şi dădu KM


părerea !ller( Aş 1rea să ştiu* 2aroane* cum pri1eşti dumneata /nsărcinarea asta /n ansam2lul ei< =i Eers se uită /ntre2ător Ia +einric,( 6unt &ata să e-ecut orice misiune mi s$ar da* oricât de &rea ar 'i((( Da.i$mi 1oie /nsă să$mi spun părerea numai cu pri1ire la aspectul e-terior al misiunii* ca să %ic aşa( N$a1e.i nimic /mpotri1ă< #or2eşte* 2aroane" Eu am mai a1ut de$a 'ace cu parti%ani /n >ielorusia şi m$am con1ins că ei .in 'oarte mult că onoarea lor de militari să nu 'ie ştir2ită( Cred că &ari2aldiştii nu 'ac e-cep.ie( Dacă am să mă pre%int sin&ur* 1or socoti aceasta drept o lipsă de respect şi de aten.ie şi sunt con1ins că 1or re'u%a din capul locului să ducă tratati1e cu mine( De aceea* socotesc că ar 'i 2ine să se trimită o dele&a.ie o'icială de parlamentari* compusă cel pu.in din două persoane( Aceasta ar da impresia de ce1a serios şi apoi am a1ea şi a1anta0ul că ne$am putea s'ătui* /n ca% că s$ar i1i &reută.i( Găsesc că +err ?2erleutnant a 'ăcut o propunere 0ustă 4 se /n1oi dele&atul &rupării cel dintâi( Al doilea dele&at ar putea 'i +err !ller 4 spuse Eers( +einric, 1ă%u cum 'a.a lui !ller se 'ăcu al2ă ca peretele( Îmi iau /n&ăduin.a să 'ac opo%i.ie /mpotri1a acestei candidaturi* deşi nu cred că aş putea &ăsi un to1arăş de drum mai a&rea2il 4 +einric, surprinse pri1irea recunoscătoare a maiorului( !i$e teamă că +err !ller e mult prea cunoscut de parti%ani( 3ână acum* automo2ilul dumnealui a 'ost atacat cu 'ocuri de armă de câte1a ori( 3arlamentarul nu tre2uie să ai2ă nici o le&ătură cu ser1iciul 66( 3e 'rontul de răsărit* /n asemenea oca%ii* sunt 'olosi.i preo.ii sau medicii((( Urmă o pau%ă lun&ă( )iecare căuta /n &ând o persoană potri1ită( Dar dacă am /ncredin.a misiunea aceasta lui !attini* medicul$şe' K


al spitalului< 3ropuse* /n s'ârşit* !ller( !ie unul nu$mi prea place numele ăsta 4 şi dele&atul &rupării ridică din umeri( Doctorul acesta e italian< Numai după tată* mamă$sa e ariană sută /n sută 4 se &ră2i !ller să dea e-plica.ii şi /ncepu să$l laude pe !attini cu atâta /n'lăcărare că +einric, tre2ui să$şi ascundă %âm2etul( Doar nu era mult de când şe'ul ser1iciului 66 /i 1or2ise cu totul alt'el despre !attini( !ă ro&* dacă$i aşa* n$am nimic /mpotri1ă 4 acceptă dele&atul &rupării( Nici eu 4 /l sus.inu &eneralul( Atunci pot să$l anun. pe !attini< Cât mai repede" Du$te la spital c,iar acum" !attini nu tre2ui să 'ie ru&at prea mult( A'lând despre ce e 1or2a* /şi dădu numaidecât consim.ământul şi adău&ă că /ntrucât ostaticii lua.i de )uncF se &ăsesc la 3arma* ar 'i 2ine să se /nceapă căutarea detaşamentului de &ari2aldişti c,iar de acolo( 6ă %icem că ai dreptate( Dar 3arma nu poate 'i decât un punct de plecare( În ce direc.ie să apucăm după aceea ca să dăm de urma detaşamentului< 6ă cutreierăm mun.ii aşa* la /ntâmplare< /ntre2ă +einric,( 6$ar putea să &ăsim oarecari in'orma.ii c,iar la statul$ma0or al re&imentului( Doar /n 2ile.elul lăsat de parti%ani se 'ace o alu%ie aproape 'ă.işă la tratati1e( =i când ai putea să pleci< C,iar şi acum( #i%ita de diminea.ă am şi 'ăcut$o( Numai să$l anun. pe asistentul meu şi putem pleca( Atunci te aştept aici( 3e urmă să mer&em /mpreună la &eneral să$i raportăm că suntem &ata( K5


!attini c,emă la tele'on pe asistentul său şi$i dădu dispo%i.iile necesare( 3este 1reo %ece minute* cei doi prieteni se /ndreptau spre comandament( Între timp* Goldrin& trimisese pe @urt la castel ca să$i aducă automatul şi mantaua de ploaie şi să ducă un 2ilet contesei* prin care o anun.a /n câte1a cu1inte că pleacă la 3arma* ca parlamentar la parti%ani şi că speră să o2.ină eli2erarea contelui* a lui 6ten&el şi a celorlal.i ostatici( =i &eneralul şi dele&atul &rupării de nord se arătară mul.umi.i că parlamentarii s$au pre&ătit de drum aşa de repede( Nu uita.i că tre2uie să eli2era.i pe 6ten&el cu orice pre. 4 mai repetă o dată &eneralul* dându$le ultimele instruc.iuni( Dacă &ari2aldiştii nu 1or accepta propunerile dumnea1oastră* pune.i$le /n 1edere că 1om arde şi 1om 'ace una cu pământul satele /n care locuiesc 'amiliile lor( Cred că nu 1a 'i ne1oie să recur&em la asemenea amenin.ări 4 %ise !attini cu con1in&ere( =i eu aş dori 'oarte mult să 'ie aşa 4 răspunse &eneralul cu răceală( 6e sim.ea 0enat /n 'a.a parlamentarilor şi /ncerca să$şi ascundă 0ena /n dosul 1or2elor o'iciale* reci( Dar când /şi luă rămas 2un* Eers nu se mai putu stăpâni: Dumne%eu mi$o martor că tare n$aş 'i 1rut să te trimit /n această călătorie plină de prime0dii" %ise el /ncet lui +einric,( La 1remea prân%ului* maşina părăsi Castel la )onte( Ai dat contesei 2iletul< /ntre2ă +einric, pe @urt( L$am dat 'etei /n casă* contesa mai dormea( Când se urcaseră /n automo2il* +einric, şi !attini /şi mai 1eri'icară o dată re1ol1erele şi acum se uitau cu aten.ie la drum* 'ără să /ncete%e a 1or2i( Nu te temi că ai să a0un&i /n &,earele dia1olului< /l /ntre2ă K


!attini /n ruseşte( Dracul nu$i c,iar atât de ne&ru cum /l %u&ră1esc oamenii" Îi răspunse +einric, tot /n ruseşte( Ia spune drept* aşa$i că inima /.i 2ate cu putere< Dacă 1om reuşi să sal1ăm pe nenoroci.ii aceia pe care )uncF i$a luat ca ostatici* am să mă socotesc răsplătit pentru toate câte am să /ndur( !attini /i strânse mâna cu putere( Nădă0duiesc că norocul ne 1a a0uta( #or2ind* nici nu 2ă&ară de seamă ce repede se scurse timpul şi amândoi rămaseră uimi.i 1ă%ând că au şi a0uns la 3arma( La statul$ma0or al re&imentului /i aştepta o surpri%ă 'oarte plăcută( Cu o 0umătate de oră mai /nainte* cine1a tele'onase la re&iment ru&ând să se transmită parlamentarilor că &ari2aldiştii sunt &ata să /nceapă tratati1ele. „8epre'entanţii comandamentului tre"uie s-o ia spre nord$ n dreptul 7ilometrului 'ece să se dea !os din maşină şi să mai meargă cu piciorul vreo sută de metri p%nă vor da de un i'vor care curge de su" o st%ncă de granit: acolo i vor aştepta parlamentarii gari"aldişti4 4 le comunică o'i.erul de ser1iciu con.inutul notei tele'onice( Apucă pe drumul ce duce spre nord* iar la Filometrul %ece să opreşti 4 /i ordonă +einric, lui @urt( După cum se pare* &ari2aldiştii au a'lat de 1enirea noastră /ncă /nainte de a pleca noi din Castel la )onte* nu mai pricep nimic( Dar dumneata* !attini< =i mai pu.in( Ca să$.i spun drept* nu mă 1ăd 2ine" !isiunea noastră nu era cunoscută decât de cinci oameni: &eneralul* dele&atul &rupării* !ller* dumneata şi eu( 3oate că şi de Lt%( Cine1a a anun.at pe parti%ani( Nu /ncape /ndoială că 2ănuiala 1a cădea pe mine* care KB


'iind pe 0umătate italian((( Cum* doar noi nu ne$am despăr.it unul de altul nici măcar o clipă* ceea ce pot declara oricând" Cre%i că asta ar 'i de a0uns pentru !ller şi mai ales pentru @u2iss* care mă urăşte atât de mult< Dar parcă noi suntem .inu.i să le spunem /n ce c,ip am &ăsit pe parlamentarii ad1ersarilor< Ne$am /ndeplinit misiunea şi 2asta" Dar pe ce cale* e secretul nostru diplomatic( 6untem la Filometrul %ece 4 spuse @urt /n şoaptă* cine ştie de ce* oprind maşina* tul2urat( Înal.ă stea&ul al2 şi aşteaptă$ne aici până ne /ntoarcem( +einric, şi !attini luară 'iecare /n mână câte un ste&ule. al2 şi apucară pe o cărare care a2ia se desluşea /n dreapta drumului( 3este 1reo %ece minute* /n 'a.a lor răsări o stâncă /naltă* &olaşă şi numaidecât au%iră 1uind o apă* ceea ce arăta că /n apropiere se a'lă o cascadă( De pe platoul nu prea /ntins pe care se &ăseau* se desc,idea o pri1elişte /ncântătoare( #ă%du,ul stră1e%iu de toamnă /ndepărtă linia ori%ontului şi pe 'ondul al2astru al cerului* crestele 2i%are ale mun.ilor se relie'au cu o limpe%ime uimitoare( Unele* acoperite de păduri dese* altele* cu totul lipsite de 1e&eta.ie* se /n&rămădeau una peste alta* aurite de ra%ele soarelui* pe care mai /ntâi le a2sor2eau* apoi le răs'rân&eau* dar 'iecare /n 'elul său mar&inile piscurilor &olaşe străluceau uni'orm* po1ârnişurile /m2răcate /n păduri de ste0ar păreau cuprinse de un po0ar uriaş* dum2ră1ile de 'a& ardeau /n 1âl1ătăi sân&erii* iar deasupra 1ăilor stăruia o auroră 2lândă de smarald( os* 3arma părea o prisacă cu stupii /mprăştia.i( De acolo pornea drumul pe care +einric, şi !attini /l urcaseră cu pu.in mai /nainte( 6clipind /n 2ătaia soarelui ca o pan&lică lucioasă de ar&int* şoseaua se cu'unda din loc /n loc 4 de$ai 'i %is că K


/ntră /n tuneluri 4 /n 1erdea.a 2o&ată a copacilor ce stră0uiau drumul( Apoi se i1ea din nou şi* 'ăcând o cotitură scurtă* ocolea o stâncă ca să mai strălucească o dată şi să dispară iar din câmpul 1i%ual( Cât e de 'rumos* câtă linişte /mpre0ur" spuse !attini* cuprins de entu%iasm( Aş sta aşa* uitând tot ce$i pe lume* şi nu mi$aş mai lua oc,ii de la pri1eliştea asta minunată 4 adău&ă şi +einric,( =i când colo tre2uie să lupta.i 4 se au%i un &las /n spatele lor( 6urprinşi* +einric, şi !attini tresăriră şi se /ntoarseră 'ul&erător( În 'a.a lor stăteau doi 2ăr2a.i cu 2rasarde al2e la mâneci( Unul* cel mai mare /n &rad desi&ur* /m2răcat /n straie ponosite .ărăneşti* era un 2ăr2at oac,eş* de statură mică* cu un o2ra% o2osit* dar prietenos* pe care se 1edea o cicatrice tranda'irie* /ncă proaspătă* ce pornea de la tâmpla dreaptă* /i tra1ersa tot o2ra%ul şi se s'ârşea lân&ă 2u%e( Când /şi aruncă oc,ii la celălalt parlamentar* +einric, tre2ui să$şi /nă2uşe un stri&ăt( A1ea 'runtea /n&ustă şi sprâncene stu'oase şi ne/nc,ipuit de late( Da* nu se /nşelase* era italianul pe care$l 1ă%use /n anticamera lui !ller* a doua %i după sosirea lui /n Castel la )onte( 9E un a&ent pro1ocator" /i 'ul&eră prin minte( Apoi /ntre2ă cu &las tare: Dumnea1oastră sunte.i parlamentarii detaşamentului de &ari2aldişti< Noi suntem" =i parti%anul cu cicatrice %âm2i lar&( Iar noi suntem parlamentarii di1i%iei de su2 comanda &eneralului Eers* ?2erleutnant 1on Goldrin& şi ?2ersta2sar%t !attini 4 'ăcu +einric, pre%entările milităreşte( ?,o* te apucă spaima numai cât au%i" şi din nou un %âm2et lar& şi oarecum %e'lemitor lunecă pe 2u%ele parti%anului cu cicatrice( K


Celălalt parti%an se uita cu luare$aminte la +einric, pe su2 sprâncenele lui stu'oase( Cu cine a1em onoarea să 1or2im< /ntre2ă !attini( Cu repre%entan.ii detaşamentului de &ari2aldişti( Numele de 'amilie l$am uitat( Nu mă /ndoiesc că şti.i /n ce scop am 1enit noi aici< /ntre2ă +einric,( >ănuim( Noi suntem &ata să 'acem sc,im2 de ostatici( #ă 'ă&ăduim să punem /n li2ertate tot atâ.ia ostatici câ.i a1e.i să eli2era.i şi dumnea1oastră 4 %ise +einric, pe un ton rece* o'icial* deşi &ro%a1 ar 'i 1rut să se apropie* de omul cu cicatrice* care părea atât de calm şi de si&ur de el* şi să$i stri&e: 93ă%eşte$te( Duşmanul e lân&ă tine" #a să %ică* unul pentru unul 4 dădu &las* /n s'ârşit* şi parti%anul cu sprâncene stu'oase( Da" ?mul cu cicatricea 'luieră a mirare( Atunci a.i 1enit cam prea de1reme( Tre2uie să mai aştepta.i până om prinde atâ.ia o'i.eri de$ai 1oştri câ.i oameni a ridicat din 3arma colonelul )uncF((( Totuşi* cred că n$o să aştepta.i c,iar aşa de mult* printre noi sunt câ.i1a 1ânători de o'i.eri 'oarte /ndemânatici( În numele comandamentului nostru* sunt dator să 1ă atra& aten.ia că dacă nu primi.i condi.iile noastre* 1or 'i arse câte1a sate((( iar locuitorii((( Dar +einric, nu s'ârşi( ?mul /n straie .ărăneşti se /n&ăl2eni şi cicatricea lui proaspătă de1eni şi mai 1i%i2ilă( A.i 1enit aici ca să ne sili.i să primim condi.iile dumnea1oastră< Dacă$i aşa* atunci de&ea2a stăm de 1or2ă( KH


6tai pu.in" Ce$o iei aşa /n piept< Noi am 1enit pentru tratati1e* iar tratati1ele aduc de o2icei a târ&uială 4 adău&ă !attini* /mpăciuitor( Noi nu suntem deprinşi să 'acem târ& cu oameni( =i apoi* dacă$i 1or2a să 'acem târ& cu nişte ne&ustori aşa de pricepu.i /n ne&o.ul de 1ie.i omeneşti* cum sunte.i dumnea1oastră* mai mult ca si&ur c$o să ne pârlim 4 &lasul omului cu cicatrice răsuna 2at0ocoritor* iar pe 2u%e /i 'lutura un %âm2et plin de dispre.( Noi a1em o sin&ură condi.ie: dumnea1oastră să ne da.i pe$ai noştri* şi noi 1ă dăm pe$ai dumnea1oastră( Dar noi a1em mai 2ine de cinci%eci de ostatici((( Cinci%eci şi patru 4 preci%a parti%anul( Iar dumnea1oastră a1e.i numai unspre%ece 4 /i aminti +einric,( Unspre%ece< De unde ai scos$o< Nu a1em decât trei( +ai să$i numărăm" propuse +einric,( Dumnea1oastră a1e.i pe contele Al2erto Ramoni((( Da" ((( pe ?2erst )uncF((( Care de mult ar 'i tre2uit spân%urat" ((( pe o'i.erul 6ten&el((( 3e 2aronul 6ten&el 4 /l corectă parti%anul cu cicatrice( =i opt oameni din &arda personală a contelui( =i pe ăştia /i 1re.i /napoi< Nu mer&e" ştia$s de$ai noştri italieni* şi cu ei a1em socotelile noastre( Ca oameni credincioşi şi cu 'rica lui Dumne%eu ce suntem* nu putem lăsa că dracii să tân0ească după ei pe lumea cealaltă prea multă 1reme( Aşa că$i 1or2a numai de trei oameni( Dar ce oameni" Un conte* un 2aron şi un colonel" 3e când dumnea1oastră ce ne da.i< Nişte 2ie.i muncitori* nişte .ărani* câ.i1a meseriaşi((( Ce$ar %ice contele dacă ar a'la c$a 'ost sc,im2at pe un KJ


muncitor< Niciodată nu 1$ar ierta asta" Numai pentru dânsul ar tre2ui să ne da.i trei%eci de oameni* dacă nu şi mai mult" >aronul e şi el de neam ales" Ce$i drept* e ce1a mai pre0os decât contele* dar 1reo două%eci de su'lete tot 'ace( Colonelul 1i$l dăm pentru patru( Cam pu.ini pentru un colonel atât de 1a0nic ca )uncF" El care luptă cu atâta 1ite0ie cu oamenii paşnici şi ne1ino1a.i" Dar ca la orice târ&uială* 1ă 'acem ra2at( Treacă de la noi" Totuşi((( âm2etul dispăru de pe 2u%ele parti%anului şi &lasul /i de1eni aspru şi amenin.ător 4 totuşi* dacă 1ă atin&e.i măcar de unul dintre ostaticii noştri sau dacă nu primi.i condi.iile noastre* să şti.i că 2aronii şi con.ii dumnea1oastră au să 'ie spân%ura.i cu capul /n 0os( Noi n$a1em dreptul* să 1ă primim condi.iile /nainte de a le supune comandamentului nostru( =i /n ca% că au să 'ie acceptate* /n ce c,ip se 1a 'ace sc,im2ul de ostatici< Uite cum: mâine diminea.ă să aduce.i ostaticii aici* dar /n maşini( De ce să se o2osească oamenii urcând la deal< Camioanele să se oprească la un Filometru depărtare de aici( 6ă nu 'ie nici o escortă( 3e urmă să$i duce.i pe 0os până la cascadă( Asta o să le 'ie promenada de diminea.ă* cum spun 'ran.u0ii( Iar noi o să 1enim aici cu ai dumnea1oastră( Asta$i tot( Însă să şti.i că dacă o să sc,in&iui.i sau o să opri.i măcar un sin&ur ostatic* noi a1em să 'acem la 'el cu pri%onierii noştri( =i acum* /n.ele&e.i$1ă cu mai$marii dumnea1oastră( Răspunsul 1i$l dăm mâine diminea.ă 4 %ise +einric, şi ducând mâna la co%oroc plecă( !attini /l urmă( După ce se aşe%ară /n maşină* parlamentarii i%2ucniră /n ,o,ote de râs( Dar ştiu că$i deştept* lua$l$ar nai2a" %ise +einric, entu%iasmat( În sc,im2 celălalt* sprâncenatul* 'ace o impresie 'oarte neplăcută KK


4 /i răspunse !attini( Generalul Eers* dele&atul comandamentului &rupării de nord şi !ller aşteptau cu mare neră2dare /ntoarcerea lui Goldrin& şi a lui !attini( Când aceştia sosiră la comandamentul di1i%iei* sănătoşi şi ne1ătăma.i* to.i respirară uşura.i( Raportea%ă* 2aroane" /l %ori &eneralul( +einric, po1esti /ntâlnirea lor cu parlamentarii parti%anilor şi$i comunică condi.iile puse de ei( #a tre2ui să acceptăm 4 o'tă &eneralul( Dar nu şi$au spus numele< se interesă !ller( Astea$s mărun.işuri care n$au nici o le&ătură cu pro2lema noastră 4 /l /ntrerupse &eneralul şi se adresă din nou lui +einric, şi lui !attini( #ă ro& 'oarte mult ca mâine diminea.ă să s'ârşi.i trea2a pe care a.i /nceput$o aşa de 2ine( +err General* am o ru&ăminte 4 %ise !ller( După cum s$a putut sta2ili* printre ostaticii lua.i la 3arma este unul implicat /n tipărirea mani'estelor( 3rin el am putea a'la unde$i tipo&ra'ia* #$aş ru&a 'oarte mult să$l oprim( Am putea prete-ta că$i 2olna1 şi că$l 1om preda mai târ%iu( !ller semăna cu un câine* din &ura căruia 1rei să smul&i o 2ucată &ustoasă( 6$ar putea /ncerca* dar atunci să s'ârşească +err !ller pro2lema sc,im2ului de ostatici( Eu* personal* nu$mi iau o asemenea răspundere* 'iindcă sunt con1ins că &ari2aldiştii 1or proceda aşa cum au spus parlamentarii lor( #or re.ine şi ei pe unul dintre pri%onieri şi s$ar putea să 'ie c,iar maiorul 6ten&el( Ei ştiu că$i 2aron şi nu$i e-clus să a'le şi 'unc.ia pe care o de.ine( Nu* nu* nu" şi Eers /şi a&ită mâinile( )ără riscuri" Te ro& să MM


predai to.i ostaticii până la unul" =i cu asta am /nc,eiat orice discu.ie( Aşa că mâine* la ora unspre%ece* 1ă aşteptăm să 1ă /ntoarce.i /mpreună cu maiorul 6ten&el* cu contele Ramoni şi cu )uncF( A doua %i* 1remea se strică( Cernea o ploaie măruntă de toamnă( 6traturi de nori cenuşii pluteau 0os deasupra mun.ilor* a&ă.ându$se de coroanele copacilor( 3e o 1reme ca asta* /.i 1enea să stai /ntr$o cameră /ncăl%ită* la &ura căminului* cu o carte 2ună sau cu un pa,ar de 1in 1ec,i /n mână( +einric,* !attini şi !aria$Luisa a0unseră la 3arma /n re1ărsatul %orilor( Când a'lase cum s$au /nc,eiat tratati1ele cu &ari2aldiştii* contesa /l sărutase pe +einric, pentru 1estea cea 2ună şi stăruise ca la cel de$al doilea drum 4 acum* când se /ncredin.ase că nu$ i prime0die 4 să mear&ă şi ea( +einric, acceptase* dar apoi /şi 'ăcuse reproşuri că a 'ost sla2 de /n&er 4 contesa era ner1oasă şi /ncurca pe toată lumea( De ce$şi mai pierde 1remea !attini* e-aminând pe 'iecare ostatic* 2a /i mai şi controlea%ă după listă< se plân&ea !aria$Luisa( 6$ar putea ca &ari2aldiştii să$şi piardă ră2darea şi să plece şi atunci sc,im2ul n$o să mai ai2ă loc( #$am 'ă&ăduit doar că domnul conte /şi 1a lua cina* poate c,iar şi de0unul* la el la castel 4 căuta s$o liniştească +einric,* deşi ştia 'oarte 2ine că nu pe 2ătrânul conte /l aştepta !aria$Luisa cu atâta neră2dare( În s'ârşit* ostaticii au 'ost duşi la camioane( A1eau o /n'ă.işare pierdută şi speriată* totuşi se urcară docili /n maşini* cu resemnarea oamenilor &ata să /ndure orice( Ascultă* !artin 4 /şi aduse aminte deodată +einric,* când camioanele şi 9+orc,$ul pus la dispo%i.ia parlamentarilor de &eneral* ieşiră din oraş( Am uitat să spunem ostaticilor unde$i ducem şi 1ă%ând că n$au escortă* s$ar putea s$o ia la sănătoasa care /ncotro* /ndată ce$am M


ieşi din pădure( !attini porunci şo'erului să dea semnalul şi camioanele care mer&eau /nainte se opriră( Atunci se duse repede şi le e-plică oamenilor /nspăimânta.i unde şi pentru ce sunt duşi( Un o'tat de uşurare erupse din piepturile lor ca dintr$un sin&ur piept* pe 'e.e le /n'loriră %âm2ete de 2ucurie* cine1a /ncepu să plân&ă* un altul stri&ă 9e1i1a"((( !aşinile porniră din nou şi nu se mai opriră decât la Filometrul nouă( Cu şepcile şi 2eretele /ndesate până la urec,i* lunecând pe drumul ud de ploaie* dar emo.iona.i şi plini de 2ucurie* ostaticii se /nşirară /ntr$ un lan. lun& pe cărăruia de munte( În 'runte mer&ea !attini* ca să le arate drumul( +einric, /nc,eia corte&iul( Când trecură de cotitură* urcuşul de1eni mult mai &reu( =i unii dintre ostatici /ncepură a rămâne /n urmă( 6e opri să$şi tra&ă răsu'larea şi +einric,( Nu atât urcuşul era o2ositor* cât poteca alunecoasă după ploaie* pe care picioarele nu &ăseau un spri0in de năde0de( Dar când primii ostatici* /n cap cu !attini* a0unseră pe platou* iu.iră pasul şi cei din coadă( +einric, urcă pe platou cel din urmă( Când a0unse la stâncă* /ncepuse apelul( 3arlamentarul cel cu sprâncene &roase se uita pe un ta2el şi$i stri&ă pe nume( ?staticii ieşeau /nainte unul după altul şi apoi se retră&eau mai la o parte* 'ormând un &rup separat( 3arti%anul cu cicatrice primea pe 'iecare dintre ei cu un %âm2et lar& şi cu o puternică strân&ere de mână( Dar unde$s ostaticii dumnea1oastră< /ntre2ă +einric,( Iată$i" =i cel cu cicatricea arătă spre un 2loc mare de piatră( Uitându$se /n spatele 2locului* +einric, 1ă%u pe conte* pe 6ten&el şi pe )uncF( !urdar şi ne2ăr2ierit* Ramoni %ăcea pe o tar&ă* 6ten&el şedea 0os cu capul lăsat /n pământ şi cu 2ra.ele pe după &enunc,i( Nu se M5


clintise din loc* de alt'el nici nu$l o2ser1ase pe +einric,* /n sc,im2 )uncF sări numaidecât /n picioare( #on Goldrin&" stri&ă el tare şi oc,ii lui mici străluciră de 2ucurie( 6ten&el sări şi el de la locul lui( Contele continua să %acă nemişcat( )ără /ndoială* nu$şi dădea seama că peste câte1a clipe 1a 'i li2er( Totul e /n ordine< /ntre2ă +einric, pe parti%anul cu cicatrice( Da* sunt to.i cei cinci%eci şi patru de pe ta2el((( /nseamnă că şi dumnea1oastră pute.i 'i cinsti.i când sunte.i strânşi cu uşa 4 /i răspunse acesta pe un ton 2at0ocoritor( +einric, se 'ăcu că nu /n.ele&e( 3rin urmare* /i putem lua pe ai noştri< Acum pute.i să$i lua.i" Ridicând tar&a pe care %ăcea contele* +einric, şi !attini /ncepură să co2oare cu 2ă&are de seamă( )uncF trecu /ntr$o latură* /ncercând să$l a0ute( 6ten&el se târa nepăsător /n urmă( Încă nu$şi 1enise /n 'ire după 2oală şi după toate prin câte trecuse( Când se depărtară la 1reo sută de metri de stânca* au%iră /n urma lor un şuierat răsunător* care se repetă /ncă de 1reo trei ori( Deodată* 'oştii ostatici ai lui )uncF /ncepură să 'luiere* să râdă şi să stri&e /n cor( A2ia acum /şi 1eni 6ten&el /n 'ire( El se apropie repede de +einric, şi$i smulse din mână unul din capetele tăr&ii( )uncF* treci /n 'a.ă şi apucă un capăt de la !attini" /i porunci el şi /ntorcându$se spre +einric,* /i spuse cu o căldură surprin%ătoare: >aroane* pentru a doua oară /mi sal1e%i 1ia.a şi eu nu 1reau să .i$o rişti pe a dumitale( Câteşipatru a0unseră repede cu tar&a la maşini* şi peste două%eci de minute intrau /n 3arma( )uncF se dădu 0os* iar /n locul lui* /ntre M


conte şi 6ten&el* se aşe%ă !aria$Luisa( )ără să mai oprească* automo2ilul &oni spre Castel la )onte(

ISP#IREA 6crisoarea pe care +einric, o trimisese doamnei Tar1al se /ntoarse cu o men.iune ciudată: 9Adresantul plecat( Două cu1inte scurte* scrise de o mâna nepăsătoare( Două cu1inte care nu spun nimic* dar care dau naştere la nelinişte şi pricinuiesc durere( 6$a mai rupt un 'ir care$l le&a de trecut( +einric, nu 1a a1ea niciodată 'oto&ra'ia !onicăi* pe care o ceruse doamnei Tar1al( În locul ei* a sosit răspunsul: 9Adresantul plecat((( )ără /ndoială* cu aceeaşi men.iune se /ntorceau şi scrisorile adresate !onicăi de prieteni* până când au a'lat de moartea ei( Ce lucru /n&ro%itor" +einric, strânse scrisoarea /n sertarul mesei* dar cele două cu1inte scrise cite. 9adresantul plecat /i stăteau dinaintea oc,ilor( =i !onica că aşa a scris şi !ller /n dreptul numelui ei" Doar nu9aeraplecat( să scrie3oate 9a 'ost ucisă* a1ând /n 1edere instruc.iunile speciale ale lui >ert,old( Ce c,in insuporta2il să te &ândeşti ne/ncetat la aceasta* să$l 1e%i /n 'iecare %i pe !ller* să$i dai mâna* să stai de 1or2ă cu el şi /n acelaşi timp să sim.i durerea nepotolită din inimă" 6e spune că timpul 1indecă rănile( Nu* nu$i ade1ărat* munca le 1indecă* nu timpul( 6$a con1ins el /nsuşi de aceasta 4 se simte mult mai 2ine /n plină ac.iune* când toate &ândurile /i sunt /ndreptate spre un sin&ur lucru 4 să smul&ă duşmanului taina cât mai repede(misiunii Nu i sece limitase timpul* a1ând /n 1edere importan.a şi comple-itatea i se dăduse( MB


Dar /şi dă seama şi sin&ur că tre2uie să ac.ione%e cât mai repede* pentru că de el depinde 1ia.a a sute de mii de oameni( 3ână acum a 'ăcut atât de pu.in" A i%2utit doar să sta2ilească locul unde se a'lă u%ina( Dar* cine ştie* poate că 1i%ita pe care o 1a 'ace astă%i lui 6ten&el /i 1a aduce ce1a nou( Într$ade1ăr* maiorul /l in1itase* /n s'ârşit* la el acasă pe ?2erleutnant 1on Goldrin&" După ce$l scăpase de la /nec şi mai ales după sc,im2ul de ostatici* 6ten&el /ncepuse să arate lui +einric, o aten.ie şi o recunoştin.ă mai deose2ite( !aiorul 6ten&el locuia pe una dintre cele mai plăcute strădu.e ale oraşului* /n casa in&inerului Al'redo Lerro* de la care /nc,iriase două camere( Cu cât se 1a şti mai pu.in despre Lerro* cu atât 1a 'i mai 2ine 4 /i răspunse el* când +einric, /l /ntre2ă cine$i proprietarul( 6e 1ede că$i 1reo persona &rata<" Doar nu pe de&ea2a casa lui e pă%ită de doi solda.i cu automate( Ca să spun drept* omul ăsta m$a plictisit* cum te plictiseşte 1ara câte un .ân.ar sâcâitor( Tre2uie să ştii că pentru 1ia.a lui eu răspund cu capul /ntocmai ca şi pentru u%ină" !$au o2li&at să locuiesc la el /n c,ip de dădacă( Ce$i drept* dintr$un punct de 1edere /mi con1ine( Acum iau masa la dânşii( )iica lui 4 Lerro e 1ădu1 4 e o &ospodină 'oarte 2ună( Când a 1ă%ut cum ordonan.a mea* /mi maltratea%ă păstră1ii* mi$a propus să iau masa la ei( 6tai pu.in* nu cum1a ăsta$i 'amilia despre care mi$ai spus că /n casa lor se pre&ăteşte minunat peştele< !i$ai 'ă&ăduit să mă pre%in.i şi să mă in1i.i la o marinată de păstră1i( Tre2uie să mă /n.ele& mai /ntâi cu si&norina 6o'ia( Cu si&norina 6o'ia< E dră&u.ă< M


3rea .ine să se mărite* iar mie mi$e 'rică de ast'el de 'ete( De aceea nici nu m$am uitat 2ine la dânsa( Dar mi se pare că$i destul de 'rumuşică( Numai că$i prea 1or2ărea.ă( E antipodul lui taică$său* care mai mult tace( Doar când se discută despre i,tiolo&ie* 1or2eşte şi el( E sin&urul lucru pe lume care$l interesea%ă* a'ară de te,nică* se /n.ele&e( În direc.ia asta e un as* şi la u%ină se uită to.i la el ca la Dumne%eu( Atunci* când am să am plăcerea să cunosc pe si&norina 6o'ia şi să mănânc păstră1i &ăti.i de mâinile ei< Ce să spun( )ără 'emei parcă prin%i muce&ai* nu ştiu cum( !aria$Luisa nu intră la socoteală* prea$i /ndră&ostită de dumneata* 2aroane" La noi* păcătoşii* nici nu se uită( Ca să$.i spun drept* sunt 'oarte surprins că aten.ia ei 2ine1oitoare te lasă rece( Doar e o 'emeie 'rumoasă" 6ten&el se /ncruntă( E italiancă* iar eu 1reau ca /n 1inele copiilor mei să cur&ă sân&e arian curat( Dar castelul şi a1erea ei nu te tentea%ă< În ceea ce pri1eşte sân&ele* al ei e tot atât de al2astru ca şi al dumitale şi al meu" E dintr$un neam 1ec,i de no2ili( !i$am dat cu1ântul alteia* mărturisesc /nsă că /n ultima 1reme* de când lucrurile s$au /ntors /mpotri1a noastră* am /nceput a şo1ăi( Cu asta de aici* aş a1ea cel pu.in un adăpost şi un capital si&ur* doar a1erea imo2ilă şi pământul sunt totdeauna o 1aloare( E drept* cealaltă are rela.ii((( dar la ce nai2a /mi 'olosesc mie rela.iile* dacă totul se duce de râpă" Î.i dai seama* cred* că 1or2esc desc,is cu dumneata şi nădă0duiesc că tot ce 1or2im rămâne /ntre noi((( !ă o'ense%i cu asemenea 1or2e* 6ten&el" 6unt lucruri care se /n.ele& de la sine( Încredin.ându$se de loialitatea lui +einric,* maiorul se linişti şi$l plictisi /ncă multă 1reme* mărturisindu$i /ndoielile sale( >aronul a1ea o M


părere 'oarte 2ună despre sine /nsuşi* şi era limpede că se temea să nu se păcălească( După ce /i 'ă&ădui că 1a 1eni să de0une%e cu el /n prima %i li2eră* +einric, /şi luă rămas 2un şi plecă( #ântul rece /i ş'ic,iuia o2ra%ul cu %ăpadă udă* şi$i păru rău că n$a dat ordin lui @urt să$l aştepte cu maşina la comandament( Acum e ne1oit să mear&ă pe 0os până la castel( Dar ce$ar 'i să intre la !ller şi să$i ceară automo2ilul< =i tot &ândindu$se aşa* se /ndreptă spre sediul ser1iciului 66( 3rin urmare* si&nor Lerro este persoana de care tre2uie să se ocupe mai /nainte de orice( Doar cei de la u%ină /l poartă ca pe palme şi 6ten&el răspunde cu capul pentru securitatea lui( A'ară de asta* intrarea casei lui este pă%ită de solda.i din &arda interioară a u%inei* oameni de mare /ncredere* nu de 66$iştii lui !ller( Deci* tre2uie ne&reşit să 'acă cunoştin.ă cu Lerro şi să$l pro1oace la o discu.ie( 3entru asta 1a 'i ne1oit să citească mai multe tratate de i,tiolo&ie" Desi&ur* /n 2i2lioteca contelui tre2uie să e-iste ast'el de tratate( Asta /nseamnă că păstră1ul /ncă nu şi$a 0ucat rolul şi că* /ntocmai ca peştişorul de aur din po1este* o să$i mai 'ie de 'olos" !ller nu se aştepta la 1i%ita lui +einric, şi când /l 1ă%u* se %ăpăci( #ăd că te deran0e%* dar n$am 1enit decât pentru o clipă( !aşina mea nu$i aici şi dacă s$ar putea((( Nu* nu las eu să plece aşa de repede marele nostru diplomat" se /mpotri1i !ller* /mpin&ând un 'otoliu spre +einric,( De o 2ucată de 1reme ne 1edem 'oarte rar( !ai /ntâi* m$ai trădat cu 3aul @u2iss* iar de la o 1reme* cu acest !attini((( 4 şi mul.umit de &luma lui* maiorul i%2ucni /n ,o,ote de râs* dar deodată 'ăcu oc,ii mici şi$l pri1i cu şiretenie( A'ară de asta* .i$am pre&ătit o mică surpri%ă* darul meu de MH


Anul nou( =i .i$ai adus aminte de surpri%a asta acum* după trei săptămâni de la Anul nou< Anul o mie nouă sute patru%eci şi patru este un an 2isect* şi datina cere să 'ie ser2at până la două%eci şi nouă 'e2ruarie* alt'el aduce nenoroc( Aud pentru /ntâia oară de o ast'el de supersti.ie((( =i totuşi e-istă* iar eu* ca cea mai mare parte a celor de pro'esia mea* sunt cam supersti.ios( Doar noi suntem ne1oi.i să um2lăm mereu pe muc,ie de cu.it* cum se spune( În orice ca%* cu doamna )ortuna tre2uie să ne purtăm delicat* ca să nu ne ocolească cu darurile ei((( Dar ce le&ătură am eu şi surpri%a pe care mi$ai pre&ătit$o cu %ei.a )ortuna< Î.i depui* o'randele la picioarele ei< #reau s$o /nduplec* 'ăcând o 'aptă 2ună" De data asta* +ans* m$ai 'ăcut curios" Dumneata şi 'aptă 2ună* nu prea se potri1eşte" Ai uitat* se 1ede* ser1iciile pe care .i le$am 'ăcut< Nu* n$am uitat" =i sper să$.i mul.umesc pentru toate odată" Ai o 'ire de in1idiat* +einric," Niciodată nu poate să ştie omul când 1or2eşti serios şi când &lumeşti( Uneori* am impresia că eşti un om 'oarte desc,is şi de%interesat* iar câteodată* dimpotri1ă* /mi pari ascuns şi nepăsător 'a.ă de toate şi de to.i((( 9Nu$i trea2ă 2ună" Dacă c,iar şi acest !ller* cu piele de ,ipopotam /ncepe să se a1ânte /n di&resiuni psi,olo&ice((( =i pe mine mă cam neliniştesc desele sc,im2ări ale stării mele de spirit( 6unt con1ins c$am o2osit* că mi$s ner1ii %druncina.i((( Cre%i că prin pu.ine emo.ii am trecut când cu sc,im2ul de ostatici< 6$au%i cum 'luieră şi râd /n ,o,ote /n urma ta ple2eii aceia şi să n$ai dreptul şi MJ


putin.a să le plăteşti pe loc o'ensa" În clipele acelea mi se părea că to.i strămoşii mei* tot neamul 1on Goldrin& până la a %ecea &enera.ie* s$au /ntors /n sicriele lor" Dar n$ai 1rea să dai oc,i cu aceşti parlamentari /n alte /mpre0urări< !ăcar cu unul dintre ei< Depinde cu care 4 /i răspunse +einric, cu pruden.ă* /ncercând să$şi dea seama unde 1rea să a0un&ă to1arăşul lui de 1or2ă( !ller se ridică şi apăsă pe 2utonul soneriei( 6tai* te ro&* cu spatele la uşă şi nu /ntoarce capul până nu$.i spun eu" +einric, au%i cum a intrat su2o'i.erul de ser1iciu şi cum !ller i$ a şoptit ce1a la urec,e( Apoi su2o'i.erul ieşi şi 'oarte curând răsunară paşi &rei şi o răsu'lare /ntretăiată( Aşea%ă$l acolo( Aşa((( Acum pleacă" Ei* 2aroane* po.i să salu.i pe 1ec,iul dumitale prieten" +einric, se /ntoarse iute şi tre2uie să spunem că a rămas trăsnit: /n 'a.a lui stătea parlamentarul cu cicatrice pe o2ra%( Dar /n ce ,al" )a.a /i era numai 1ânătăi* iar ,ainele 'er'eni.ite şi pline de sân&e( #ăd* 2aroane* că surpri%a a 'ăcut o impresie adâncă asupra dumitale( #ă ro& să 'ace.i cunoştin.ă: Antonio !entarocci* parlamentarul &ari2aldiştilor 4 /l pre%entă !ller cu ironie( Diploma.ii se /ntâlnesc din nou( Ce$i drept* /n condi.ii cam neo2işnuite pentru un diplomat* dar ce să$i 'aci" #remurile se sc,im2ă* se sc,im2ă şi /mpre0urările( 3arti%anul cu cicatrice %âm2i 2at0ocoritor( Da* si&nori* se sc,im2ă 1remurile* se sc,im2ă şi /mpre0urările" Aşa$i( =i 1ă s'ătuiesc să .ine.i 2ine minte lucrul ăsta" )a.a lui !ller se 'ăcu staco0ie( MK


6coate$l de aici" stri&ă el su2o'i.erului de ser1iciu( Antonio !entarocci a 'ost dus a'ară( Ca să$.i spun drept* +einric,* sunt decep.ionat( Nădă0duiam că /ntâlnirea asta o să te distre%e ce1a mai mult" Era un prile0 atât de minunat să te ră'uieşti cu el* să$i mul.umeşti pentru toate neplăcerile şi o2ră%niciile((( !ie nu$mi place munca de sala,or" =i apoi /mi pun toată năde0dea /n dumneata şi /n @u2iss( Totuşi* /.i mul.umesc pentru surpri%ă* c,iar /.i mul.umesc 'oarte mult( 3ăcat că n$am adus cu mine ce1a coniac* am 'i 2ăut un pă,ărel pentru succesele dumitale((( Am eu( =i pentru o asemenea oca%ie((( !ller scoase din dulap o sticlă /ncepută şi umplu două pă,ărele( >eau pentru talentul dumitale* +ans" Dar cum ai reuşit să pui mâna pe acest !entarocci< Eu* unul* nu pricep de loc" Acum am sute de oc,i şi de urec,i" 9=i printre ei şi pe cel cu sprâncenele stu'oase 4 /şi %ise +einric,( 6ă i%2uteşti să$.i or&ani%e%i o re.ea de spiona0 /ntr$un timp atât de scurt" E 'ormida2il" Aşa că /mi retra& toastul de adineauri şi ridic pa,arul pentru &eniul dumitale* pentru &eniul dumitale de in'ormator( =tii ce1a* ,ai să$l c,emăm şi pe @u2iss şi să 2em câteşitrei pentru succesele dumitale 1iitoare* pentru((( Acum n$am timp((( 4 se /ncruntă !ller( Tre2uie să s'ârşesc intero&atoriul diplomatului* cât mai sunt urmele calde( =i 1reau să 'ac asta c,iar eu* sunt c,estiuni despre care @u2iss nu ştie nimic şi pe care 1reau să le limpe%esc sin&ur( Atunci am să$l pot strân&e 2ine cu uşa pe !attini al dumitale* cu care te$ai /mprietenit cu atâta impruden.ă( +einric, /şi /năl.ă sprintenele a mirare( M


3o.i să spui tot ce po'teşti* dar eu /l socotesc pe !attini drept un om 'oarte de trea2ă( Ce le&ătură ar putea 'i /ntre !attini şi acest((( cum /i spune !onta((( !entarocci< Deocamdată nu sunt decât 2ănuieli( În orice ca%* !entarocci /mi 1a da do1e%i( =i /n cele din urmă* am să a'lu cine a /nştiin.at pe parti%ani de 1enirea parlamentarilor noştri /nainte ca ei să plece din Castel la )onte( E cu neputin.ă" A2solut cu neputin.ă" Nu m$am depărtat de !attini nici cu un pas((( Ei* ce ştii dumneata< 3utea să lase un 2ilet* 1reun semn con1en.ional((( Astă%i nu .i$aş putea spune /ncă cum a procedat* dar mâine sau poimâine((( Am dat instruc.iuni speciale a&entului pe care /l am /n detaşamentul &ari2aldiştilor şi o să$mi procure do1e%i cu pri1ire la toate lucrurile astea* pe care acum le 2ănuiesc numai intuiti1( A&entul dumitale nu$mi 'ace impresia unui om inteli&ent( #or2ele acestea /l surprinseră atât de mult pe !ller* că puse pe masă pă,ărelul pe care tocmai /l dusese la &ură( Îl cunoşti pe a&entul meu< De unde< +ans* dumneata mă su2estime%i* mai mult c,iar* ai o părere proastă despre inteli&en.a mea( Numai un idiot sută la sută n$ar 'i 2ă&at de seamă ceea ce sărea /n oc,ii orişicui( udecă sin&ur* cât de simplu s$a petrecut totul: a2ia sosisem la Castel la )onte şi cea dintâi 1i%ită am 'ăcut$o prietenului meu* şe'ul ser1iciului 66( În anticameră* dau din /ntâmplare peste un indi1id cu sprâncene stu'oase şi aud cum i se dă ordin )elde2el$ului să$l scoală prin curte ca să nu$l 1adă nimeni( Acum te /ntre2* +ans* ce conclu%ii ai 'i tras dumneata* dacă ai 'i 'ost /n locul meu< Una sin&ură* indiscuta2il( =i anume că locul dumitale nu$i /n 


armată* ci /n Gestapo( ur că am să te aduc la noi" Ce %ici* 2em un pă,ărel pentru trecerea dumitale /n ser1iciul nostru< =i multă 1reme după aceea* !ller ridică /n sla1a cerului pe 1iitorul lui cole&* /nso.ind 'iecare toast cu un nou pă,ărel de coniac din care* după cum se 1ă%u* mai a1ea re%er1e( !aiorul se /m2ătă aşa de crunt că a2ia i%2uti să /ncuie dulapul de 'ier /nainte de a da ordin şo'erului să$l ducă acasă( În maşină adormi numaidecât* re%emat de umărul 9prietenului său( Îm2râncindu$l cu de%&ust* +einric, porunci şo'erului să oprească /n 'a.a comandamentului( Lt% dormea şi tre2ui să 2ată mult timp la uşă până ce i se desc,ise( Clătinându$se* ca un om 2eat* căpitanul se trânti pe pat( Dar au%ind 2ănuielile lui !ller /mpotri1a lui !attini* sări ca ars( Nemernicul" 6e /n'urie el( N$am să$mi iert niciodată* şi nici .ie n$ am să$.i iert* că acest odios călău mai calcă /ncă pe pământ* când locul lui este de mult /n iad( Ima&inea%ă$.i numai: !attini intero&at de !ller sau de prietenul tău @u2iss" Îmi sco.i mereu oc,ii cu prietenia mea cu !ller şi cu @u2iss* dar 1e%i şi tu că ne este de 'olos 4 /i spuse +einric, /ncet( Lt% se culcă din nou /n pat* /şi puse mâinile su2 cap şi /ncepu să se &ândească la ce1a cu /ncordare( +einric, ridică receptorul şi porunci lui @urt să 1ină cu maşina să$l ia( Rămâi să dormi la mine4 /i propuse Lt%( Nu pot* mâine mă duc la de0un la )uncF şi tre2uie să mă sc,im2( De atâta timp /mi 2ate capul* că am 'ost ne1oit să$i primesc in1ita.ia( Nu mer&i şi tu cu mine< La )uncF< >ine" Îi răspunse Lt% distrat* &ândindu$se la altce1a( !âine e duminică* şi aş putea să mer&*(( Deodată 'a.a i se lumină( ici să mer&em la )uncF< =tii ce1a* ,ai să$l po'tim şi pe !ller" Numai să 5


nu$l iei pe @urt* să conduci tu maşina" Am /n.eles: să$l po'tesc pe !ller şi să$l las acasă pe @urt 4 şi +einric, se uită drept /n oc,ii prietenului său( A doua %i diminea.ă* %2ârnâitul tele'onului /l tre%i mai de1reme ca de o2icei( A0un&e cât ai dormit" E o 1reme minunată* n$a mai rămas nici urmă din %ăpada de ieri( Noi 1enim /ndată să te luăm ca să mer&em /mpreună((( =tii unde< se au%i &lasul 1esel al lui !ller( Cine 9noi< Eu şi 'ostul 9lo&odnic* pe care acum /l c,eamă 9sucitul( După ce luară micul de0un la +einric,* pe la ora douăspre%ece plecară to.i trei la 3arma( I$am dat drumul ordonan.ei pentru toată %iua* aşa că 1a tre2ui să 'ac eu pe şo'erul 4 %ise +einric, ca /n treacăt* pe când se aşe%a /n maşină( Când ai să o2oseşti* am să te /nlocuiesc cu plăcere 4 spuse !ller* şi* 'ăcându$i cu oc,iul* adău&ă cu /n.eles: Doar ştii că eu conduc 'oarte 2ine şi că maşina ascultă de mine" +einric, se pre'ăcu că nu /n.ele&e alu%ia( ?ricum* ar tre2ui să recunoaşte.i meritele mele ca şe' al ser1iciului 66 4 se lăudă !ller* când automo2ilul ieşi din orăşel şi /ncepu să aler&e cu 1ite%ă pe şoseaua 2etonată ce ducea spre 3arma( Acum po.i călători liniştit pe drumuri* 'ără să te mai temi de atacurile &ari2aldiştilor( Atunci ce$i cu asasinarea motociclistului de aseară< /i aminti Lt%< Dar cu maşina ceea care a sărit alaltăseară /n aer* 'iindcă a dat peste o mină< adău&ă şi +einric,( 


Uita.i* se 1ede* că /ntâmplările astea s$au petrecut noaptea( iua* parti%anii nu se mai /ncumetă să apară pe drumuri( =i 1ă asi&ur că n$a 'ost c,iar aşa de simplu să a0un& la re%ultatul ăsta" În sc,im2* acum cunosc precis* %i de %i planurile 'iecărui detaşament( ?dată şi odată* am să$mi scriu memoriile şi am să po1estesc lucruri interesante" C,iar ai de &ând să$.i scrii memoriile< se miră Lt%( 6i&ur că da" >ine/n.eles* n$am să dau /n 1ilea& c,iar tot* 1a tre2ui să pre%int unele lucruri /ntr$o 'ormă mai 1oalată((( să .in seama de &usturile cititorilor* cărora le place să citească despre 1ărsări de sân&e* asta le e-cită ner1ii* şi pretind totodată ca totul să le 'ie ser1it cu un sos dulcea&* com2inat din cumsecădenie şi 1irtute( Dacă aş scrie numai pentru in'ormatori* 'ireşte* n$ar 'i ne1oie de ast'el de di&resiuni* a1ând /n 1edere cu1intele adresate de ),rer solda.ilor( Ce cu1inte< şi Lt% /şi /ncruntă sprâncenele( ?* pot să le cite% pe de rost: 96olda.i" Eu 1ă eli2ere% de ,imera pe care oamenii simpli au numit$o conştiin.ă(((" E 2ine spus( Nu< Da* e spus tare" %âm2i +einric,( )uncF* care 'usese anun.at tele'onic* /şi aştepta oaspe.ii( 3ână acum /l mai in1itase de câte1a ori pe Goldrin& 'ie pentru prân%* 'ie pentru seara* dar de 'iecare dată acesta se esc,i1ase su2 di'erite prete-te de la o asemenea cinste: pentru el* ?2erst )uncF nu era o persoană interesantă( =i nici astă%i nu s$ar 'i dus* dacă nu a'la că !ller ştie că &ari2aldiştii au tele'onat la statul$ma0or al re&imentului cu pri1ire la /ntâlnirea parlamentarilor( #roia să a'le cine a in'ormat pe şe'ul ser1iciului 66( La /nceput* masa păstră un caracter oarecum o'icial( După ce rosti cel dintâi toast pentru eli2eratorul său* cum /l numise pe +einric,* )uncF /n câte1a cu1inte mai re%er1ate ură succes lui !ller şi lui Lt%( B


?aspe.ii săi erau mai mici /n &rad ca el* şi )uncF* deşi se arăta prietenos* totuşi nu scăpa prile0ul să su2linie%e această di'eren.ă( Dar pe măsură ce se succedau 2ucatele şi se &oleau sticlele* discu.ia de1enea tot mai /nsu'le.ită şi mai nestân0enită( Cu 'iecare pa,ar* o2ra0ii lui )uncF şi ai lui !ller se roşeau tot mai tare* pe când ai lui Lt%* dimpotri1ă* se 'ăceau tot mai pali%i( Astă%i* alcoolul nu$l ame.ea* numai pri1irea /i de1enea tot mai /ncordată* tot mai răutăcioasă( !eine +errsc,a'ten" =i după ce$şi umplu pa,arul* căpitanul se sculă /n picioare( 3ropun să 2em /n cinstea prietenului meu* doctorul !attini* un om minunat* care de asemenea a luat parte la eli2erarea colonelului )uncF" !ller* deşi era 2eat* /şi puse demonstrati1 pa,arul pe masă( +err !ller* dumneata nu 1rei să /nc,ini pentru cel de$al doilea eli2erator al meu care* spre părerea mea de rău* lipseşte acum dintre noi< 6e miră )uncF( +err ?2erst* cred că 2ănui.i de ce< A* aşa" Atunci re'u% şi eu" %ise )uncF şi puse pa,arul pe masă( >ine* am să 2eau numai eu" şi Lt% dădu de duşcă coniacul( Îmi plac oamenii cinsti.i* oricine ar 'i ei" Toastul lui Lt% răcise atmos'era( Dar )uncF &ăsi un alt prete-t de toast care$i interesă pe to.i( El le propuse să 2ea pentru succesele de pe 'rontul de răsărit( Discu.ia se /nsu'le.i din nou şi pa,arele se &oleau repede( Numai +einric,* ca totdeauna* a2ia /şi /nmuia 2u%ele( Ia te uită* a şi /nceput să se /ntunece" spuse !ller mirat* pri1ind pe 'ereastră( Rămâne.i să dormi.i la mine" E târ%iu" /i po'ti )uncF* pe un ton aproape de comandă( Eu* unul* nu pot( !âine* dis$de$diminea.ă* tre2uie să 'iu cu 1on 


Goldrin& la &eneral 4 declară Lt% cate&oric( Dumneata* !ller* ai putea să rămâi( Iar mâine dis$de$diminea.ă te$ar aduce colonelul 4 /i propuse +einric,( Lt% se uită la el mirat* dar sim.ind că$i 'ace semn cu piciorul pe su2 masă* /l sus.inu: C,iar aşa* de ce n$ai rămâne< Nu* /mpreună am 1enit* /mpreună tre2uie să plecăm" Acum nu$i nici o prime0die" Cu toate stăruin.ele celorlal.i de a$l /ndupleca să rămână*el nu acceptă( 3lecară din 3arma pe la ora şase( !ller ar 'i 1rut să conducă el maşina* dar +einric, /l /mpinse şi se aşe%ă el la 1olan( Când maşina intră pe drumea&ul /n&ust şi şerpuit dintre mun.i* şi a0unse /n dreptul sătucului Andatre* răsună din stân&a o /mpuşcătură* urmată de ra'ale lun&i de puşti automate( Ecoul mărea %&omotul* /ncât al 'i %is că a /nceput o ade1ărată canonadă( +einric, opri maşina( Ce 'aci< Întoarce imediat /napoi" răcni !ller* /ncercând să pună mâna pe 1olan( Lt% /i aruncă cu dispre. şi răutate: Nu te &ră2i* +err !ller* s$ar putea ca cei ce tra& să se a'le /n spatele nostru( Atunci* mână /nainte" urlă !ller( )ără să$i răspundă* +einric, şi Lt% co2orâră din maşină* /mpuşcăturile se apropiau* dar urec,ea o'i.erilor desluşi că nu se tră&ea asupra şoselei( !ller* cu automatul /n mână* ieşi şi el din maşină şi sări /n şan.ul şoselei* uitându$se cu /ncordare spre mun.i( Am impresia* +err !ller* că nu prea eşti /n apele dumitale 4 /i %ise Lt%* pe un ton 2at0ocoritor* şi sări şi el /n şan.( 


+einric, /l 1ă%u cum se apleacă şi smul&e cu putere automatul din mâinile maiorului( Ce /nseamnă asta< stri&ă !ller* speriat* ridicându$se /n picioare( Linişte" /i porunci Lt%* cu &las amenin.ător( Nu se cu1ine ca o armă de soldat să se a'le /n mâinile unui călău laş* ca dumneata( Locul ei e /n mâna unui om cura0os şi cinstit( Ce /nseamnă &luma asta* +err Lt%< Glasul lui !ller era pătruns de spaimă* totuşi mai păstra /ncă accentele aro&ante de &estapo1ist( Noi nu suntem c,iar prieteni* ca să$.i permi.i asemenea &lume" Glume< Cre%i că eu &lumesc< +einric," sta şi$a ieşit din min.i" I$ai arma din mână" !ller se trase /ndărăt şi se clătină( Lt% se luă după el( !i$am ieşit din min.i< Într$ade1ăr* aş 'i putut să$mi pierd min.ile* 1ă%ând cum ai tras atunci /n pântecele 'emeii /nsărcinate" Într$ade1ăr* puteam să /nne2unesc când am a'lat cum i$ai 'ăcut de petrecanie !onicăi" =i acum 1rei să pui &,eara pe !attini< Goldrin&* ce stai cu 2ra.ele /ncrucişate< sta mă poate răni" Am să raporte%* am să$i scriu lui >ert,old" +einric, se apropie repede de !ller şi$l dădu pe Lt% la o parte( Dar automatul< Ia$i auto((( Însă s'ârşitul cu1ântului /ncremeni /n &âtle0ul lui !ller* iar oc,ii aproape că$i ieşiră din or2ite* când dădură de pri1irea lui +einric, 4 aspră* ascu.ită ca tăişul unui 2rici( Acum ascultă$mă şi pe mine* !ller" Eu 'ac parte dintre oamenii aceia simpli care cred /n ,imere* care cred că e-istă conştiin.ă( Din 'ericire* suntem mul.i* mult mai mul.i decât cei de teapa ta" =i noi te 0udecăm cu 0udecată conştiin.ei noastre" Te 0udecăm pentru c,inurile /ndurate de sute de oameni ne1ino1a.i" Te 0udecăm pentru moartea H


!onicăi" 3entru ca să scăpăm pe to.i aceia pe care mâine i$ai putea tortura" )ără să$şi ia oc,ii /ncremeni.i de &roa%ă de la +einric,* !ller desc,ise tocul de la şold* şi cu mână tremurătoare apucă mânerul pistolului( Dar n$a1u timp să$l scoată( Răsună o /mpuşcătură de re1ol1er* urmată de o ra'ală de puşcă automată* şi &estapo1istul se pră2uşi* ciuruit de &loan.e( Tre2uia să /ncase%e şi de la mine 4 %ise Lt% şi /ntorcând .ea1a puştii* trimise o ra'ală lun&ă şi /n automo2il( +einric, luă /n mână o rac,etă( 6tai pu.in" /l opri Lt%( Apoi /şi scoase 2atista* o udă cu apă din 2idon* o puse la &ura pistolului şi /nainte ca +einric, să spună o 1or2ă* /şi trase un &lon. /n 2ra.ul stân&* mai sus de cot( Ce$ai 'ăcut* ne2unule" se repe%i +einric, la el( Nimic deose2it( 3ână /ntr$o săptămână rana se 1indecă* /n sc,im2* o să mă pot odi,ni* şi totodată 1a constitui o do1adă că am luat parte la o luptă( !ai ştii* poate că 1oi 'i decorat pentru rănire" =i acum* dă drumul la rac,ete" După ce se trântiră amândoi /n şan.* +einric, trase una după alta câte1a rac,ete roşii( 3este pu.in timp* sosiră de la 3arma două camioane /ncărcate cu solda.i /narma.i cu automate* /n 'runte cu ?2erst )uncF( Doamne Dumne%eule" Ce nenorocire /n&ro%itoare" 6ă$l ducem numaidecât la spital* poate mai poate 'i sal1at" stri&ă )uncF* aler&ând /ncoace şi /ncolo de$a lun&ul şan.ului( Nu trecură decât câte1a minute şi cele două camioane* din care unul remorca turismul* &oneau spre Castel la )onte( A0utorul meu e de prisos 4 %ise !attini lui @u2iss* care se uita J


'ără multă compătimire la cada1rul şe'ului său( 6ă$i 'ac autopsia< Cred că$i limpede şi aşa"((( +err Lt%* dar ce$i cu dumneata< )leacuri" !i$au atins pu.in 2ra.ul şi((( 4 căpitanul se clătină( Dar de ce n$ai spus nimic< %ise !attini do0enitor cuprin%ându$l de umeri( âm2ind /ncurcat* Lt% se /ndreptă din mi0loc( Crede$mă* mă simt 'oarte 2ine( 3oate o uşoară slă2iciune* atâta tot( Cu toate protestele lui* !attini /l duse /n sala de opera.ii* /i e-amină rana cu aten.ie şi i$o pansă( Într$ade1ăr* nu$i nimic &ra1( Totuşi ai ne1oie de linişte( #rei* nu 1rei* prietene* 1a tre2ui să te instale%i la mine la spital( )erească Dumne%eu" Atunci c,iar că am să mă /m2olnă1esc((( !ai 2ine stau la mine acasă( Cred că o să 1ii să mă 1e%i< Lt%* tu ai ne1oie de /n&ri0ire* de aceea te iau la mine 4 ,otăr/ +einric, pentru to.i( N$ai* nimic /mpotri1ă* !attini< De* n$am /ncotro* tre2uie să 'iu de acord( Dar /n ca%ul acesta* la drum imediat" @arl are ne1oie de linişte( !ă duc să raporte% la comandament /ntâmplarea cu atacul şi 1in şi eu la 1oi 4 stri&ă @u2iss din pra&( Cei trei prieteni se uitară unul la altul şi se /n.eleseră 'ără 1or2e( )i.i 'ără &ri0ă 4 /i linişti +einric, 4 am să$i dau câte1a mărci* acolo* şi o să dispară ca luat de 1ânt((( Când a0unseră la castel* traseră la intrarea de ser1iciu* ca să e1ite o /ntâlnire cu !aria$Luisa( Dar +einric, uitase să$şi ia c,eia şi* 1rând$ ne1rând* tre2uiră să 'acă %&omot* să 2ată la uşă((( În s'ârşit* le desc,ise @urt( 3ărea cam /ncurcat( În 'undul coridorului licări o roc,ie de 'emeie( G,icind despre ce este 1or2a* +einric, %ise cu inocen.ă: K


!i se pare c$am tre%it$o pe contesă cu &ălă&ia noastră Nu$i contesa* e Lidia((( adică ser1itoarea 4 se corectă @urt* /nroşindu$se( Cinară /n dormitor* apropiind masa de patul pe care stătea culcat Lt%( După pansament* se sim.ea mult măi 2ine şi se /mpotri1i cu 1e,emen.ă când +einric, şi !attini* s'ârşindu$şi masa* 1oiră să treacă /n camera 1ecină* ca să$l lase să se odi,nească( Ar 'i o ade1ărată crimă din partea 1oastră" Nu ştiu de ce* dar /n clipa asta am o stare su'letească de$ai %ice că am ispăşit un mare păcat((( ?r* /n asemenea momente sim.i ne1oia să te a'li /ntre prieteni( 3ute.i 'ace ce dori.i: să tăce.i* să 1or2i.i* să citi.i* numai să nu pleca.i de lân&ă mine( Îmi 'ace plăcere să mă uit la 1oi" În locul ta2loului care /l tul2urase atât de mult pe +einric,* acum atârna o ,artă mare a Europei( Împestri.ată toată de ste&ule.e ce marcau liniile$'ronturilor( +einric, şi !attini se apropiară de ,artă şi cu un cur2imetru /ncepură să măsoare distan.a dintre 6talin&rad şi 6arn 4 de curând /naltul comandament anun.ase că şi acest oraş a tre2uit să 'ie cedat( Ce măsura.i acolo< se interesă Lt%( 6tai pu.in" +einric, se aşe%ă la masă şi /ncepu să 'acă nişte calcule( Ca să parcur&ă distan.a de la 6arn până la #ol&a* armatei noastre i$a tre2uit un an şi 0umătate((( Iar ca să se retra&ă de la 6talin&rad la 6arn* i$a 'ost de a0uns mai pu.in de un an((( 3rin urmare* scurtăm linia 'rontului mult mai repede decât am lun&it$o la /nceputul ră%2oiului((( Cu alte cu1inte* 1rei să spui c$o şter&em mult mai repede* decât((( #ai* ce termeni /ntre2uin.e%i şi tu" Noi n$o şter&em* scurtăm linia 'rontului 4 /l corectă +einric, cu ironie 4 o scurtăm /n 1ederea 5M


1iitoarei o'ensi1e( Cum* +einric,* mai cre%i că 1om relua o'ensi1a 1reodată< =tii ce1a* @arl* sunt lucruri la care eu caut să nu mă &ândesc( =i să$.i spun de ce: e prea periculos" >a eu nu 1reau să$mi ascund capul /n nisip* ca stru.ul( Eu* unul* nu cred nici /n posi2ilitatea unei noi o'ensi1e* nici /n puterea miraculoasă a noii arme( Noi am pierdut ră%2oiul" E un ade1ăr cu care* mai de1reme sau mai târ%iu* 1a tre2ui să ne /mpăcăm( Aş 1rea să ştiu ce$ar 'i %is răposatul !ller* dacă ar 'i au%it o asemenea discu.ie< se /ntre2ă !attini* %âm2ind( #ai* !artin* era cât pe ce să uit" =tii pe cine am /ntâlnit alaltăieri /n 2iroul lui !ller< 3e 'ostul parlamentar &ari2aldist* pe cel cu cicatrice pe 'a.ă( I se lua intero&atoriul((( 3e Antonio !entarocci< De unde$i cunoşti numele şi prenumele< A 'ost /n ser1iciu la spitalul la care am lucrat mai /nainte((( E un om e-cep.ional de inimos şi de cuminte( N$am spus nimănui că$l cunosc* ca să nu$i dau numele /n 1ilea&( Doar e /n a'ara le&ii* sărmanul((( >ine ai 'ăcut că n$ai spus" Alt'el* ai 'i dat loc la şi mai mari suspiciuni( 6uspiciuni<" se ştie ce1a concret< +einric, /i po1esti pe scurt ce 1or2ise cu !ller( =tiam eu c$am să 'iu 2ănuit" !attini sări /n picioare şi /ncepu să se plim2e a&itat prin odaie( 3e 'a.a lui crispată de ner1i se citeau pe rând sentimentele pe care le /ncerca: mai /ntâi nelinişte* /ndoială* apoi ,otărâre( Uita.i$1ă* ce este* prieteni 4 urmă el* oprindu$se /n 'a.a patului /n care %ăcea Lt%( Eu nu 1reau să 1ă ascund nimic: dacă aş 'i 5


putut* i$aş 'i pre1enit pe parti%ani" Dar* din păcate* altcine1a i$a pre1enit( N$am nici un moti1 să mă 0usti'ic /n 'a.a 1oastră şi nădă0duiesc că mă crede.i pe cu1ânt((( Totuşi* /n clipa de 'a.ă nu mă interesea%ă atât persoana mea* cât !entarocci((( Cum crede.i((( Cine1a 2ătu la uşă şi !attini se /ntrerupse( În pra& apăru su2reta contesei( 6i&nor ?2erleutnant* doamna contesă 1ă roa&ă să trece.i pe la ea* /ndată ce 1e.i 'i li2er oricât ar 'i de târ%iu( Lidia* spune stăpânei dumitale că am să 1iu numaidecât 4 /i răspunse +einric,* pri1ind$o cu aten.ie( 3oate 'iindcă$i spusese pe nume pentru /ntâia oară* poate din alte pricini* su2reta părea stân0enită( >ine 4 răspunse ea /ncet şi ieşi( =i cum spuneam* tare aş 1rea să ştiu((( 4 reluă !attini* dar din nou a 'ost /ntrerupt( De rândul acesta* 'ără să se 2ată* uşa se desc,ise lar& şi /n pra& se i1i şi lun&anul de @u2iss( 9Unde s$adună doi sau trei /n numele meu* acolo sunt şi Eu((( 4 dădu @u2iss 2ună %iua cu un citat din e1an&,elie( 6tai 0os* @u2iss" /l po'ti +einric,( Noi am luat masa* dar .i$am oprit şi dumitale pu.in 1in( 3oşircă de$asta< Altul n$a 'ost şi nici n$o să mai 'ie( Nu uita* 3aul* că ne a'lăm lân&ă patul unui rănit( 9=i Dumne%eu* care 1ede toate /n taină* ne 1a răsplăti după cu1iin.ă" cită iarăşi @u2iss* /mpreunându$şi mâinile ca pentru ru&ăciune( @u2iss are o stare de spirit e1la1ioasă 4 %âm2i Lt%( 55


C,iar astă%i mă /ntre2am* oare nu 1a tre2ui să$mi sc,im2 din nou /m2răcămintea< Când1a am sc,im2at sutana cu tunica* iar acum s$ar putea să 'iu ne1oit să 'ac in1ers( Dar asta$i c,estiune de 1iitor* or eu sunt omul pre%entului* care* /n treacăt 'ie %is* nu$mi pre1esteşte nimic 2un" Iar ai neplăceri< se interesă +einric,( =i /ncă din cele mai mari: mi s$a luat orice perspecti1ă de a1ansare" Am /nştiin.at stăpânirea de moartea ro2ului lui Dumne%eu o,ann şi drept răspuns* am primit ordin să$i .in locul până 1a 1eni un nou şe'( Aşa că /naintarea mea /n carieră* şi deci şi sporirea numărului ,ârtiu.elor care 'oşnesc aşa de plăcut /n mâini se amână sine die( 3rin urmare* tre2uie să rămân mai departe /n &ri0a 2unului şi &enerosului 2aron 1on Goldrin&* care colec.ionea%ă c,itan.ele mele( =i după toate astea* mă mai po'ti.i şi cu 1in acru" Nu mai lipseşte să /ncepe.i a discuta despre medicină şi /ndeo2şte despre nimicnicia a tot ce e 1iu" Doar /l a1e.i aici pe si&nor !attini((( C,iar /nainte de 1enirea dumitale discutam despre medicină( !attini ne$a 1or2it de o e-perien.ă e-trem de interesantă pe care a 'ăcut$o( E atât de entu%iasmat de re%ultatul o2.inut* /ncât ar 1rea s$o mai repete( !attini se uită mirat la +einric,( Treptat* 'a.a i se 'ăcu staco0ie* iar sprâncenele i se /ncruntară( #ă ro&* 1ă implor* 1ă ro& din toată inima* nu$mi po1esti.i asemenea scâr2oşenii" Nu 1reau să$mi stric po'ta de mâncare /nainte de cină" Credeam că ştiin.a te interesea%ă( Doar c,iar dumneata ai stăruit /ntr$o %i ca !attini((( >aron 1on Goldrin&* 1or2ele dumitale mă surprind((( nici nu ştiu 5


ce să mai spun((( 4 %ise !attini şi &lasul i se 'rânse( Lt% părea să$şi dea seama unde 1rea să a0un&ă +einric, şi aruncă doctorului o pri1ire pre1enitoare( Acesta se potoli numaidecât( =tiu că dumneata n$ai cura0ul să$l ro&i pe @u2iss( De aceea* am să$l ro& eu /n numele dumitale( !attini are ne1oie de un om asupra căruia să$şi poată 'ace e-perien.a( Însă* 'iind le&ată de prime0die* e ne1oie de unul((( În.ele&* /n.ele&((( cu plăcere" Co2ai de$ăştia a1em cu duiumul( #ă dau cu plăcere pe primul pe care o să pun mâna* 2a c,iar o să 1ă 'iu recunoscător pentru acest ser1iciu( Comandantul &ăr%ii 66 s$a /m2ătat /n aşa ,al* /ncât nu ştie pe ce lume se a'lă* şi nu mai e /n stare să$şi /ndeplinească anumite /ndatoriri* aşa că 1ă pot da c,iar acum" Ei 1e%i cum s$a aran0at toiul< se /ntoarse +einric, spre doctor( Ar tre2ui să dai un aldămaş* !attini" Dar sunt &ata să te iert* dacă$mi dai 1oie să asist şi eu la((( Iartă$mă* +einric,* că te /ntrerup( Dar eu nu$s o2işnuit să pierd 1remea de pomană seara* mai ales /ntr$o %i de săr2ătoare" 6u'letul răposatului meu şe' ar protesta /mpotri1a unui pra%nic sec* de aceea sunt ne1oit* 2aroane((( Cât< /l /ntre2ă +einric,* laconic( Cred că pentru pomenirea lui !ller mi$ar tre2ui cel pu.in cinci%eci de mărci((( După ce /ncasă suma de care a1ea ne1oie* @u2iss plecă( +einric, /l conduse până la scară* ceea ce nu 'ăcea niciodată* stârnind ast'el şi mai mult mirarea oaspe.ilor săi( Ei* ne$am /n.eles cu dânsul de'initi1 4 raportă el după ce se /ntoarse /n dormitor( Totuşi* nu /n.ele&((( 4 /ncepu !attini tul2urat( 5B


!ă mir* e aşa de simplu" Dacă trei oameni de trea2ă a'lă că pe al patrulea /l amenin.ă o prime0die de moarte((( Te &ândeşti la Antonio !entarocci< În s'ârşit* ai nimerit" La un moment dat* credeam că ai să mă 'aci pra' cu pri1irea dumitale /n'iorătoare( 6au poate că((( 4 şi +einric, se uită /ntre2ător la !attini( Îmi 'ăceam ilu%ia că ai o părere mai 2ună despre mine" 6e supără doctorul( Dar cum să or&ani%ăm partea te,nică a acestei c,estiuni< /ntre2ă Lt%( A1em o noapte /ntrea&ă /naintea noastră ca să c,i2%uim şi să punem totul la punct( Acum ierta.i$mă* tre2uie să mă duc până la !aria$ Luisa( Contesa /l aştepta de mult şi$l primi cu reproşuri: >aroane* e 'oarte nepoliticos să mă laşi să te aştept atât( !or de curio%itate" E ade1ărat că !ller a 'ost ucis şi că +err Lt% e rănit< +einric, /i po1esti pe scurt cum au 'ost ataca.i de parti%ani( ?* acum pre.uiesc şi mai mult ceea ce$ai 'ăcut dumneata pentru unc,iul meu şi pentru 2aronul 6ten&el" )iarele acelea ar 'i 'ost /n stare să$i ucidă şi pe ei" Contesă* 1ă stau totdeauna la dispo%i.ie* doar 1$am 'ă&ăduit să 'iu ca1alerul dumnea1oastră( =i cu toate astea* /.i /mplineşti 'oarte prost o2li&a.iile( Nu te 1ăd decât o dată pe săptămână* şi atunci numai dacă te in1it la mine( 6pune$ mi* te ro&* dumneata eşti 2ăr2at< Aşa mi se pare((( !ie nu" 6ă stai su2 acelaşi acoperiş cu o 'emeie tânără şi să rămâi cu totul nepăsător" !ăcar de oc,ii lumii să$mi 'aci curte((( Drept 5


pedeapsă* mâine diminea.ă sau după$amia%ă* ai să mă /nso.eşti la plim2are( E cam mult de când n$am mai mers călare( Eu n$am cal( Ia unul din &ra0dul meu( De alt'el* m$am ,otărât să 'ac din dumneata un ade1ărat ca1aler( Când1a* aleasa inimii dumitale /mi 1a 'i recunoscătoare( >ine* dar ce o să spună 2aronul 6ten&el< Ce să spună< ? să$şi dea seama c$a um2lat după potcoa1e de cai mor.i( 3rin urmare* eu tre2uie să 0oc rolul((( Rolul depinde de actor((( 4 contesa aruncă lui +einric, o pri1ire plină de /n.eles 4 de 'elul cum ştie să$şi /nsu'le.ească partenerul((( Un 0oc ca ăsta ar putea să ne ducă prea departe pe amândoi((( =i .i$e 'rică < În măsura /n care /mi dau seama ce prime0die ne amenin.ă((( pe mine((( şi pe lo&odnica mea( +einric, stătu mult la contesă( Când se /ntoarse* Lt% şi !attini dormeau duşi( 3re&ăteşte$mi patul /n 2irou 4 porunci el lui @urt( Acesta /i pre&ăti aşternutul* dar nu plecă( Încremenise /n pra&* lăsându$se când pe un picior* când pe celălalt( Aş 1rea să 1ă /ntre2* +err ?2erleutnant((( 4 /ncepu el cu s'ială şi tăcu( >ănuiesc eu ce anume((( Cu pri1ire la Lidia< Am &,icit< @urt se /nroşi tot( Aş 1rea să 1ă /ntre2* dacă un soldat &erman are dreptul să se /nsoare cu o italiancă((( Da* dacă şi unul şi altul or să ai2ă ră2dare să aştepte până se 5


s'ârşeşte ră%2oiul( Dar cum rămâne cu lo&odnica ta @urt< +err ?2erleutnant* !arta((( nu ştiu cum să %ic((( o* să nu 1ă &ândi.i la ce1a rău" E o 'ată 2ună((( cinstită( Dar((( eu am dat aici peste 'ete care se &ândesc la lucruri mai de seamă* nu numai la cui2uşorul lor((( Eu şi !arta n$am 'i 'erici.i /mpreună" Lidia e cu totul alt'el( Ea((( @urt se 'âstâci de$a 2inelea şi tăcu( Ierta.i$mă* +err ?2erleutnant* e 1remea să 1ă culca.i* aşa că mă duc( Când @urt desc,ise uşa* +einric, /l opri: @urt* tot uit să te /ntre2: spune$mi* ai /nmânat contesei 2iletul pe care .i l$am dat /nainte de a pleca la 3arma* pentru tratati1e cu parti%anii< Doamna contesă mai dormea* aşa că l$am dat 'etei /n casă( Dar 1$ am raportat /ncă de atunci* +err ?2erleutnant( A* da* /mi aduc aminte((( /ntr$ade1ăr* parcă mi$ai spus ce1a( Ei* noapte 2ună* @urt( Î.i doresc s$o 1ise%i pe Lidia ta( Am impresia că$i o 'ată 'oarte de trea2ă( Rămas sin&ur* +einric, nu se culcă /ncă multă 1reme( Îl preocupa noua situa.ie de la castel şi c,iar din oraş* inter1enită /n urma /ntâmplărilor din %iua aceea(

&UBISS SE G'NDETE LA (IITOR lui +einric,* prin care /i anun.a moartea lui !ller* tul2ură6crisoarea adânc pe >ert,old( 5H


3re%en.a /n Castel la )onte a unui su2altern priceput şi de1otat con1enea 'oarte mult &eneralului( În primul rând din punctul de 1edere al ser1iciului* şi /n al doilea rând* pentru că !ller era apărătorul intereselor lui personale( !oartea neaşteptata a şe'ului ser1iciului 66 /ntr$un mic oraş italian* oricât ar părea de ciudat* putea să$i dărâme toate planurile şi să$i /ncurce un 0oc mare( Iar 0ocul pe care$l 0uca >ert,old era /ntr$ade1ăr mare( În 0ocul acesta !ller a1ea să ai2ă un rol important( Dar nu datorită talentelor sale( >ert,old nu$l supraestima* deşi recunoştea că a1ea e-perien.ă( Alta era cau%a( Întâmplarea 'ăcuse ca soarta să$l le&e pe !ller de &eneralul Eers* or* /n ultima 1reme* persoana lui Eers /l preocupa 'oarte mult pe >ert,old ( Nu pentru că >ert,old şi$ar 'i adus aminte de le&ăturile lui 1ec,i de prietenie cu &eneralul" Dimpotri1ă* se silea să le 'acă uitate* şi /n scrisorile lui către +einric, nu$i mai transmitea salutări( În sc,im2* /n scrisorile sale către !ller* care a1eau un caracter semio'icial* numele &eneralului era pomenit tot mai des* dar /ntr$un conte-t care ar 'i tul2urat 'oarte mult şi pe Eers şi pe Gunder şi pe Denuss dacă l$ar 'i a'lat( Cartierul &eneral al lui +immler era de mult neliniştit de starea de spirit nesănătoasă care luase naştere /n sânul /naltului comandament al armatei &ermane( Lan.ul nes'ârşit al insucceselor strate&ice de pe 'rontul de răsărit su2minase adânc /ncrederea /n comandamentul ,itlerist( Dacă /nainte 1reme orice dispo%i.ie a ),rerului era socotită ca &enială* acum* /n consiliile militare* tot mai des se au%eau &lasuri critice 4 'ie su2 'ormă de /ntre2ări* 'ie su2 'ormă de s'aturi( Uneori părerile personale se spuneau de$a dreptul pe 'a.ă( Generalii /ncercau să introducă corecti1ele lor /n ac.iunile comandamentului şi c,iar /n ale ),rer$ului( 5J


Dacă asemenea lucruri se petreceau /n consiliile militare* e lesne de /nc,ipuit ce discutau /ntre ei 2ătrânii &enerali când rămâneau sin&uri( =i poate că nu se mul.umeau numai să discute( Gestapoul dispunea de do1e%i care arătau că printre comandan.ii marilor unită.i erau şi dintre aceia care$şi mani'estau oarecum opo%i.ia( Era suspect 'aptul că /ntre unii &enerali din 1ec,ea şcoală* care până atunci n$a1useseră le&ături nici de rudenie* nici de prietenie* s$au sta2ilit deodată contacte strânse( Coresponden.a acti1ă pe care o purtau* curierii speciali pe care şi$i trimiteau unul altuia* nu puteau să nu tre%ească /n&ri0orarea Gestapoului* deşi pro2e directe de trădare sau complot nu e-istau( C,iar dacă /n scrisori se strecurau note de nemul.umire* ele erau 'oarte discrete 4 de o2icei* cuprinsul lor se re'erea la timp* la sănătate* la prieteni mai mult sau mai pu.in apropia.i( Numai con'runtând copiile acestor scrisori 4 iar numărul lor creştea necontenit la Gestapo 4 puteai &,ici* şi aceasta 'oarte 1a&* că$i 1or2a de anumite e1enimente şi nume( >ert,old* eu intui.ia lui de 1ec,i in'ormator* 2ănuia că toate acestea au un tâlc( Dar do1e%i* c,iar pu.in concludente* n$a1ea( Îi tre2uia un 'irişor* un sin&ur 'irişor cât de su2.ire* de care să se poată a&ă.a" Acest 'irişor /l descoperise /n persoana lui Eers( 3rea era citat des numele lui /n această coresponden.ă suspectă" Când /l /nsărcinase pe !ller să supra1e&,e%e pe &eneral şi să$i comunice 'iecare pas al lui* >ert,old nădă0duia ca pe calea con'runtărilor* a deduc.iilor lo&ice* iar mai târ%iu poate c,iar şi prin pro2e concrete* să descopere un complot /mpotri1a ),rer$ului((( =i iată că planul acesta strălucit era amenin.at 4 omul lui de /ncredere de la Castel la )onte nu mai e-ista( 5K


>ert,old punea mari speran.e /n !ller* nu numai /n le&ătură cu descoperirea unui e1entual complot* dar şi /n le&ătură cu unele interese strict personale( Cu un an /n urmă* după ce se /ntorsese din călătoria sa /n )ran.a* apucându$se să e-amine%e maldărul de coresponden.ă ce se adunase /n lipsa lui* >ert,old dăduse peste unele documente* care$l alarmaseră pur şi simplu( 3rintre teancurile de 'oto&ra'ii primite de la a&en.ii care /l supra1e&,eau pe &eneralul$colonel Gunder* descoperise două 'oto&ra'ii ale lui +einric,* luate cu oca%ia unei 1i%ite a acestuia la &eneral( >ine/n.eles* /ntre +einric, şi Gunder nu puteau e-ista rela.ii personale( El nu era* desi&ur* decât emisarul &eneralului Eers şi nu$şi dădea seama /n ce 2ucluc putea să intre( ?ricum ar 'i* impruden.a şi necompeten.a 1iitorului so. al Lorrei /l amenin.au să a0un&ă /ntr$o situa.ie şi mai compromi.ătoare( Iată de ce a1ea el ne1oie de !ller( După asasinarea !onicăi Tar1al* pe care şe'ul ser1iciului 66 o pusese la cale cu atâta iscusin.ă şi discre.ie* >ert,old* /ntr$o scrisoare particulară* /l ru&ă pe !ller să$l supra1e&,e%e /ndeaproape pe +einric,* ca nu cum1a acesta să se pomenească /n 1reun mediu suspect* pătându$şi ast'el numele( =i !ller /ndeplinea cu sâr&uin.ă această /nsărcinare* poate cea mai importantă pentru >ert,old( 3e măsură ce situa.ia pe 'ront se /nrăută.ea* se /ntărea şi con1in&erea lui că /nsăşi pro1iden.a i$a scos /n cale pe Goldrin&( ?ri de câte ori 'ăcea socoteala capitalului pe care$l reali%ase lic,idând 'a2rica de pâine* 'erma şi alte proprietă.i* adău&a ne&reşit şi cele două milioane ale lui +einric,* pentru că numai ele /i puteau asi&ura o 2ătrâne.e ti,nită* /n mi0locul 'amiliei* pe malul 1reunui lac din El1e.ia( M


Iar 1isul de a a1ea o 2ătrâne.e liniştită i se părea tot mai atră&ător( 9Când dia1olul /m2ătrâneşte* se 'ace pustnic 4 spune un 1ec,i pro1er2 popular( Cu >ert,old se petrecea ce1a asemănător( 3oate că şi datorită scrisorilor Elsei( 6e a'la acum /mpreună cu Lorre /n El1e.ia şi nu mai putea de dra&ul odorului său 4 aşa de mult i se sc,im2ase 'irea de când se lo&odise o'icial( Iar 'ata nu se &ândea la nimic altce1a* decât la 1iitoarea ei 1ia.ă con0u&ală( )oarte emo.ionată* )rau Else /i scria că Lorrc,en tricotea%ă /n ascuns 0ac,etele pentru 1iitorii ei copilaşi( =i >ert,old* care dintr$o sin&ură trăsătură de condei trimitea la crematoriul din ?st1en%in sute de mii de oameni* printre care şi copii* se emo.ionase până la lacrimi* 91ă%ându$se /n /nc,ipuire cu un nepot sau cu o nepo.ică /n 2ra.e( E e-plica2il de ce moartea lui !ller /l tul2urase atât de mult 4 pierduse pe omul care era /n măsură să$l a0ute la reali%area acestor planuri( Acum* >ert,old nu 1a mai putea da ordine şi /nsărcinări noului şe' al ser1iciului 66 din Castel la )onte* de natura celora pe care le dădea lui !ller* care nu 'ăcea nici o deose2ire /ntre un ordin şi o /nsărcinare cu caracter particular( Cine să$l /nlocuiască pe răposatul !ller< Numirea /n acest post depindea de şe'ul ser1iciului 66 de la comandamentul &rupării de nord din Italia( Dar >ert,old a1ea interes ca /n Castel la )onte să 'ie numit un om cu care să poată sta2ili un contact strâns( +einric, are ne1oie de supra1e&,ere( E ade1ărat că$i lo&odnicul o'icial al 'iicei lui* că$i un om 1eri'icat* e 2ine crescut((( totuşi* n$are decât două%eci şi trei de ani" A%i /i place Lorrc,en* mâine se poate /ndră&osti de alta" 3e urmă nu se ştie cum se 1a s'ârşi şederea lui /n castelul tinerei 1ădu1e !aria$Luisa* mai ales dacă .inem seama de 


caracteri%area dată de !ller( 3arcă pu.ine prostii poate să 'acă un om la două%eci şi trei de ani" În s'ârşit* de la o 1reme* Eers a /nceput să$i dea lui +einric, /nsărcinări prime0dioase( 3arcă nu putea trimite la parti%ani un alt parlamentar<" Era de a0uns să scape un cu1ânt nesocotit* ca totul să se s'ârşească /n c,ip tra&ic( =i atunci* adio cele două milioane depuse la 2anca din El1e.ia* şi /ncă trans'ormate /n dolari" Adio 2ătrâne.e ti,nită" Nu* lucrurile nu tre2uie lăsate să a0un&ă aici* cu nici un pre.( Tre2uie să$şi apere interesele* 'ără a$şi cru.a nici timpul* nici ener&ia" Cu atât mai mult că nu i$ar 'i c,iar aşa de &reu să i%2utească* a1ând /n 1edere le&ăturile pe care le are( Totuşi* pe cine să numească /n locul lui !ller< =i multă 1reme se 'rământă >ert,old* trecând /n re1istă numele o'i.erilor din Gestapo* pe care$i cunoştea( 3e @u2iss /l /nlătură de la /nceput 4 e ade1ărat* e un o'i.er cu e-perien.ă* dar cinismul nu$l părăseşte niciodată 4 c,iar şi 'a.ă de o2li&a.iile de ser1iciu are aceeaşi atitudine cinică ca şi /n 1ia.a de toate %ilele( E limpede că nu$i 1rednic pentru un post de conducere( Tre2uie să caute un altul((( Dar cine ar putea să 'ie< Numele o'i.erilor ce$i 1eneau /n minte erau /nlăturate unul după altul( Doamne* câ.i oameni a /n&,i.it ră%2oiul şi mai ales acest 2lestemat 'ront de răsărit" Înainte nu tre2uia să cau.i aşa de mult((( Dar ce$ar 'i să$l numească pe maiorul LemFe< +einric, l$a cunoscut la >onne1ille cu prile0ul asasinării lui Gardner* şi amândoi rămăseseră mul.umi.i unul de altul( LemFe dăduse o 'oarte 'rumoasă caracteri%are lui 1on Goldrin&* iar acesta* la rândul lui* /i scrisese că cel care a luat locul lui Gartner i$a 'ăcut o impresie cât se poate de 2ună((( )iind /n raporturi 2une* LemFe nu 1a 'i ne1oit să piardă timp pentru a$l cunoaşte mai /ndeaproape pe +einric,( A'ară de asta* 5


LemFe este un 1ec,i cola2orator al ser1iciului de contraspiona0* un om serios şi 1eri'icat( E 1or2a* 1a accepta el să plece din >onne1ille< 3ostul lui de acolo e mult mai onora2il decât acela de şe' al ser1iciului 66 la o di1i%ie( #a tre2ui să$l con1in&ă* să prete-te%e că /nsărcinarea de aici e 'oarte importantă* de pildă că e ne1oie să supra1e&,e%e pe Eers((( şi să mai născocească ce1a( Între timp* mişcarea de parti%ani de la >onne1ille continua să se /ntindă* cu toate măsurile luate de LemFe( Epui%ându$şi ner1ii şi puterile* maiorul era 2ucuros să plece oriunde* numai să scape de atmos'era de acolo( =i >ert,old* om ener&ic* nu tre2ui să 'acă e'orturi prea mari ca să o2.ină numirea lui LemFe /n postul răposatului său su2altern( Nici nu trecu o săptămână de la moartea lui !ller* şi /n 'ostul său ca2inet se i1i 'ăptura /naltă* cam deşirată* a maiorului LemFe( 6osirea noului şe' surprinse /n c,ip 'oarte neplăcut pe @u2iss( El tot mai nădă0duia că cei mari 1or re1eni asupra ,otărârii lor şi$l 1or /nainta şi /n &rad* şi /n 'unc.ie( ?ricum* lucra de la /nceputul ră%2oiului /n ser1iciul de spiona0 şi$şi câşti&ase dreptul la un post de conducere( =i când colo((( Ei* spune şi dumneata* 2aroane* dreptate$i asta< se plânse el lui +einric,( 3entru /ntâia oară de când /l cunoştea* /l 1edea +einric, a2ătut şi preocupat( Nu mai &lumea* cum /i era o2iceiul* nu mai 'luiera melodiile lui 1esele((( 6e trântise* ener1at* /ntr$un 'otoliu şi i se plân&ea de comandamentul &rupării de nord* de soarta sa* 2a c,iar şi de LemFe* care* din prima %i* /şi luase nasul la purtare( +einric, nu$i răspunse numaidecât( 6e aşe%ă /n 'a.a musa'irului său* /şi aprinse o .i&ară* trase câte1a 'umuri* &ândindu$se la ce1a* şi la rândul lui /l /ntre2ă pe neaşteptate: 


3aul* mai /ntâi spune$mi: 1rei să 1or2eşti cu mine desc,is şi cinstit< 6ă 1or2eşti cinstit* pentru prima oară de când ne cunoaştem< )ără să$mi ascun%i nimic< Cu plăcere" Am o dispo%i.ie tocmai potri1ită pentru spo1edanie" 6pune$mi* 3aul* te$ai &ândit 1reodată ce$ai să 'aci după ce se 1a s'ârşi ră%2oiul< De ce mi$aş stoarce creierii cu asemenea pro2leme* când eu nu ştiu de unde să scot 2ani pentru %iua de mâine< 6ă lăsăm &lumă la o parte* doar ne$am ,otărât să 1or2im serios( Cre%i cum1a c$am să$.i /mprumut 2ani* aşa* la nes'ârşit* 'ără nici o o2li&a.ie din partea dumitale< Gândeşte$te* cu c,itan.ele dumitale aş putea tapeta to.i pere.ii acestei odăi" @u2iss /i aruncă o pri1ire mirată şi /ntrucât1a speriată( 3o'tim* altă neplăcere* şi poate cea mai mare dintre toate" Deocamdată* nu$.i cer să$mi plăteşti datoria* @u2iss" #reau /nsă să$.i atra& aten.ia că am la dumneata aproape şapte mii de mărci( Doamne Dumne%eule" 6olda mea pe doi ani" =i dacă eu* care$s mult mai tânăr ca dumneata* mă &ândesc la 1iitor((( Nu /ncape /ndoiala că ră%2oiul se 1a s'ârşi curând( Încă nu ştiu cum se 1a s'ârşi((( >aroane* ne$am /n1oit să 1or2im cinstit( De ce nu eşti sincer< Doar ştii tot aşa de 2ine ca şi mine că noi am pierdut ră%2oiul( Iar arma cea nouă de care se trâm2i.ea%ă mereu* o să ne a0ute /ntocmai cum l$a a0utat pe !ller 2uc,etul de 'lori pe care am 'ost ne1oit să i$l pun pe mormânt( >ine* să admitem că pierdem ră%2oiul* deşi* /.i spun drept* eu tot mai nădă0duiesc /n 1ictorie( Dar să nu 1or2im de asta( Eu te /ntre2* ce$ai să te 'aci dumneata< N$ai o le.caie /n 2u%unar* iar datorii cât păr /n cap B


şi toată a1erea dumitale se reduce la o cra1aşă şi o perec,e de cătuşe( Ai uitat să adau&i serin&a şi o colec.ie de sticle &oale de 1in 4 %âm2i @u2iss cu amărăciune( A'ară de asta* eşti un semidoct( Ai /nceput o şcoală* dar ai lăsat$o 2altă( 3e urmă* ai 1rut să te 'aci pastor şi ai intrat la ser1iciul de spiona0((( Ce mai /ncolo$/ncoace* .i$o spun desc,is: n$ai nici o perspecti1ă((( Dar ştiu că te pricepi să console%i un om necă0it" Am o stare su'letească cum n$o doresc nici duşmanilor mei* iar dumneata((( Ui.i că suntem 2ăr2a.i şi nu nişte demoa%ele delicate< /l repe%i +einric,* iritat( Nici nu mă &ândesc să te console%" Atunci* ce mă s'ătuieşti să 'ac /n situa.ia mea< Ce$aş putea să 'ac< Ce anume< 6ă te /nsori" @u2iss i%2ucni /n ,o,ote de râs( 6ă mă /nsor< Eu< Eu* care pentru două 'iole de mor'ină sunt &ata să renun. la toate #enerele* Dianele şi celelalte %ei.e< La ce dracu; /mi tre2uie mie ne1astă* dacă((( =i @u2iss râse şi mai %&omotos( Eu nu spun că ai ne1oie de ne1astă 4 /l /ntrerupse +einric,( Dar de %estrea ei ai ne1oie" @u2iss tăcu dintr$o dată* ca şi când s$ar 'i /necat cu propriul său râs( Ceea ce$l uimise nu era propunerea* ci 'aptul că nu se &ândise sin&ur la o solu.ie atât de simplă( Uită$te la dumneata* 'ir$ai al dracului să 'ii" Eşti un 2ăr2at c,ipeş* 2ine %idit* pre%enta2il* ai o 'a.ă simpatică* nişte oc,i 'rumoşi* lan&uroşi c,iar* aşa cum le plac 'emeilor" @u2iss se ridică din 'otoliu şi se apropie de o&lindă( ? 1reme /şi 


cercetă cu interes /n'ă.işarea* e1aluând$o* poate pentru /ntâia oară /n 1ia.a lui* ca pe o mar'ă de 1ân%are( Î.i mai repet o dată* 3aul* că a1ând o minte şi un 'i%ic ca ale dumitale* po.i să$.i asi&uri 1iitorul( Numai /nsuşirile astea* de care /mi 1or2eşti* n$am /ncercat /ncă să le amanete%" Totuşi* cum să pun /n aplicare planul dumitale minunat* aici* /n Castel la )onte* /n orăşelul acesta uitat de oameni şi de Dumne%eu< În a'ară de contesă şi de su2reta ei* n$am 1ă%ut aici nici o 'emeie mai de doamne a0ută" 3entru că n$ai căutat((( Uite* c,iar ieri am luat masa la un in&iner* care are o sin&ură 'ată şi((( E 2ăştinaşă< Dumneata doar ştii că cei de la Gestapo n$au 1oie să se /nsoare decât cu cetă.ene &ermane( =tiu( Însă tatăl ei a lucrat multă 1reme /n Germania şi i s$a acordat cetă.enia &ermană( E un in&iner cu renume şi* dacă nu mă /nşel* are ce1a a1ere( Ei* dar dânsa((( 'ata* cum arată< E cam prea sla2ă pentru &ustul meu( Dar după naşterea primului copil* se spune că 'emeile se mai /mplinesc((( 3tiu" =i @u2iss se strâm2ă cu de%&ust( Nu$mi mai 1or2i de copii* de pacostea asta" Eu n$am să am niciodată copii( Asta nu depinde numai de dumneata((( Atunci cum rămâne< Eşti de acord< !ă /ntre2i* ca şi când ar 'i de a0uns numai asentimentul meu" Ca să o2.ii asentimentul 'etei* 1a tre2ui să 0oci un timp oarecare rolul de /ndră&ostit( În.ele&i: 'lori* cadouri şi altele((( Ui.i de 2ani< De unde să iau 2ani< Dacă am să 1ăd că lucrurile mer& strună* sol1a2ilitatea dumitale 


1a creşte considera2il /n oc,ii mei( =i aş 'i &ata să credite% 'irma @u2iss$Lerro* /n condi.ii a1anta0oase pentru am2ele păr.i( Atunci* dă$mi acum măcar trei%eci de mărci şi mă duc să mă &ândesc la 'armecul 1ie.ii con0u&ale( De data aceasta* +einric, /i dădu 2anii cu mult mai multă tra&ere de inimă ca de o2icei( Tul2urat de această propunere neaşteptată* lui @u2iss nu$i trecea de loc prin minte că +einric, a1ea /n 1edere 1iitorul său* nu al lui( Când +einric, /i po1esti con1ersa.ia dintre el şi @u2iss* !aria$ Luisa se arătă /ncântată( Ideea de a$l /nsura cu 6o'ia Lerro* 'ata in&inerului /n a cărui casă locuia 6ten&el* era a ei( Cu o %i /nainte* contesa şi +einric, 'useseră in1ita.i la de0un de 6ten&el( Cu acest prile0* !aria$Luisa o cunoscu pe 6o'ia( Îi mai trecuse prin &ând şi altădată că atitudinea rece a 2aronului tre2uie să ai2ă un su2strat( Acum* 1ă%ând$o pe 6o'ia* se /ncredin.ă de'initi1 că ea este cau%a ne,otărârii şi a şo1ăielilor lui 6ten&el( )ata a1ea asupra contesei a1anta0ul indiscuta2il al tinere.ii( 6o'ia Lerro n$a1ea decât două%eci şi trei de ani( C,iar de la cea dintâi pri1ire* !aria$Luisa rămase cu impresia că a mai 1ă%ut unde1a 'a.a aceasta rotun0oară* cu năsuc picant* luminată de al2astrul 2lând al oc,ilor şi de surâsul prietenos al 2u%elor tranda'irii( Însuşi %âm2etul 1enea parcă să$.i atra&ă aten.ia că se 2ucură de tinere.e şi de sănătate* dând /n 1ilea& un şir de din.i al2i şi re&ula.i( În timp ce$şi trecea /n re1istă toate cunoştin.ele* contesa /şi aminti deodată de ultimele pa&ini ale re1istelor ilustrate( Da* nu putea 'i nici o /ndoială" Asemenea o2ră0ori o pri1eau de pe reclamele care /ndemnau pe tinerii căsători.i să$şi mecani%e%e &ospodăria: o 'emeie tânără cu un aspirator /n mână((( 'emeie tânără lân&ă o maşină electrică de spălat H


ru'e((( 9parc,etul dumnea1oastră 1a străluci totdeauna ca o&linda((( 9cumpăra.i periile noastre electrice de 'recat parc,etul* 9procura.i$1ă teluri pentru cocteiluri* şi so.ul dumnea1oastră nu 1a mai 'i clientul nelipsit al clu2urilor şi restaurantelor((( Contesa /şi muşcă 2u%a* silindu$se să$şi ascundă un %âm2et răutăcios((( dar nu$şi sim.ise inima mai uşoară( E drept* 'a.a 6o'iei e 2anală* dar răspândeşte tinere.e şi are ce1a plăcut* seducător( Adică tocmai ce tentea%ă pe un 2ăr2at care a a1ut o tinere.e 'urtunoasă şi care acum caută o 'ericire con0u&ală ti,nită( =i 6o'ia Lerro 1isa un cămin plăcut* şi nu ascundea acest lucru( Cu o sinceritate nai1ă* ea le mărturisise că$i &ata să recur&ă la ser1iciile &a%etei căsătoriilor( Iar când !aria$Luisa /ncercase să$i ridiculi%e%e inten.ia* 'ata /şi apărase cu /n'lăcărare punctul de 1edere( >aronul 6ten&el o sus.inuse şi 6o'ia se aprinsese şi mai mult( Dar ce tre2uie să 'acă 'etele care sunt ne1oite* ca mine* să stea /ntr$o &aură cum e asta< 6ă aştepte până se 1a i1i un )ăt$)rumos< Aşa se /ntâmplă numai /n po1eşti* nu şi /n 1ia.ă( Am /mplinit două%eci şi trei de ani((( cât să mai aştept< Dacă noi* 'etele* 'acem cunoştin.ă cu un 2ăr2at la teatru sau /n salonul unor prieteni şi apoi /l luăm de so.* căsătoria asta este considerată decentă( Dar dacă 'acem cunoştin.ă prin intermediul unui anun.* se consideră că ai 'ăcut ce1a de prost &ust( Dreptul de a ale&e /mi rămâne( =i când spun: da* 1reau să mă mărit"* o 'ac desc,is şi cinstit( Altele şi$ascund inten.ia* dar nu ştiu cum să 'acă ca să 1âne%e un so." !aria$Luisa se /nroşise* cre%ând că 'ace o alu%ie la ea( Însă oc,ii 6o'iei arătau o sinceritate atât de nai1ă* /ncât contesa se liniştise( 9E prea proastă ca să mă poată 2ănui( 6pre marea decep.ie a lui +einric,* in&inerul Lerro nu era acasă( J


Totuşi* masa decursese /n 1eselie şi 1oie 2ună* /ncât până şi 6ten&el* totdeauna tăcut* se /n1iorase către s'ârşit şi de1enise mai 1or2ăre.( )aptul că 6ten&el* după 'iecare 'el de mâncare* lăuda priceperea culinară a 6o'iei şi că era totdeauna de partea ei /n discu.ii* neliniştea pe contesă( Ar 'i 2ine să$i cau.i un lo&odnic printre o'i.eri( E 'rumuşică* şi după cum spune 2aronul 6ten&el* are şi ce1a a1ere 4 /ncerca contesa să$i con1in&ă pe +einric,* pe când se /ntorceau la castel( Atunci /i /ncol.ise lui Goldrin& ideea de a$l /nsura pe @u2iss( Dacă ai să$.i reali%e%i planul* /.i 'ă&ăduiesc postul de prieten permanent al casei 4 /i %isese contesa coc,etând( !i$e teamă că 6ten&el n$o să 1rea să mă con'irme /n 'unc.ia asta((( Tre2uie să$l deprind cu &ândul că 'aci parte inte&rantă din %estrea mea((( >aronul are idei mult prea patriar,ale despre 1ia.a de 'amilie( Dumneata ai să mă a0u.i să$i re'ac educa.ia( =i$a stricat &ustul* căscând &ura la mic$2ur&,e%a asta" Dar pentru @u2iss* e tocmai potri1ită( 6o'ia o să 'ie un 'el de contrapondere pentru el( C,iar mâine am să mă duc la ea* ca s$o 'ac să$l in1ite la ei* şi am să i$l descriu /n asemenea culori* /ncât o să se /ndră&ostească de el /nainte de a$l 1edea( A doua %i* /nainte de a pleca la plim2are* contesa se a2ătu pe la +einric,( Astă%i ai li2er de la mine( Con1ersa.ia mea cu 6o'ia o să 'ie intimă* 'emeiască* şi dumneata ne$ai /ncurca( Dar nu &ăsi.i că prea 'or.a.i lucrurile< o /ntre2ă +einric,( #e%i dumneata* eu am un principiu: să nu amân pe mâine ceea ce pot 'ace a%i( După mine* 2aroane* mireasa dumitale a să1ârşit cea mai K


mare &reşeală că n$a 'ăcut căsătoria /ndată după lo&odnă( Eu una n$aş 'i a1ut /ncredere /n 'idelitatea dumitale( A1e.i o părere atât de proastă despre mine< Dimpotri1ă* am o părere 'oarte 2ună( Unde1a* /ntr$o carte* am &ăsit un a'orism minunat: 9Constan.a e un semn de lipsă de inteli&en.ă( Înlocuieşte cu1ântul 9constan.ă cu acela de 9'idelitate( 6unt si&ură că ai să &ăseşti pe aici o italiancă cu oc,i căprui* şi Lorre a dumitale* aşa o c,eamă* mi se pare< o să rămână cu 1eri&,eta pe care i$ai dăruit$o((( Apropo* dumneata de ce nu por.i 1eri&,eta< Am aruncat$o /ntr$un &eamantan( 6ărmana Lorre" şi contesa i%2ucni /n râs( În coridor se au%iră paşi &ră2i.i* cine1a 2ătu la uşă* şi /n odaie intră !attini* 1esel şi emo.ionat( Dar când dădu cu oc,ii de contesă* se 'âstâci( Ierta.i$mă* am 2ătut la uşă* dar((( 4 se scu%ă el descumpănit( Contesa salută din cap cu răceală şi ieşi( !ă simt 'oarte stin&,erit" Am intrat aşa* pe neaşteptate( !i se pare că s$a supărat<" Nu se putea supăra decât de scu%ele tale* care su2liniau stân&ăcia situa.iei((( Dar* dă$o /ncolo" !ai 2ine spune$mi* ce$i cu tine< #ăd că eşti radios" Cum să nu 'iu" Totul s$a s'ârşit cât se poate de 2ine( Actul de deces al lui !entarocci a 'ost /ntocmit* iar autopsierul$şe' l$a şi semnat( !entarocci tre2uie să 'ie de mult /n mun.i( +einric, 'luieră uimit: Cum s$a /ntâmplat< Când< A şters$o /n %ori( E drept* ce1a mai de1reme decât m$ai s'ătuit* dar am 'olosit prile0ul 'ericit că autopsierul a1ea de 'ăcut multe autopsii BM


şi semna actele 'ără să se uite cu prea multă aten.ie ce semnea%ă((( Dar ce$i cu tine* eşti nemul.umit< Nu puteai să 'aci ce1a mai rău* decât să dai drumul lui !entarocci să se /ntoarcă la parti%ani acum" Atunci de ce l$am mai scos de la 66< Nu ca să$i dăm drumul< Te$am ru&at să$i dai drumul când am să$.i spun eu( Care$i di'eren.a< C,iar atunci s'ârşiseră de săpat &roapa comună şi se /ncepuse /n,umarea mor.ilor((( Este o di'eren.ă( A&entul$pro1ocator care l$a mai denun.at o dată o să$i raporte%e c,iar mâine lui LemFe că !entarocci* care 'usese arestat de Gestapo* e din nou /n mun.i* 1iu şi ne1ătămat( =i LemFe o să /nceapă să 'acă cercetări* o să 1adă actul de deces prin care se constată moartea pacientului /n timpul opera.iei((( Doamne* ce$am 'ăcut< =i !attini se /n&ăl2eni la 'a.ă( Da mare idiot mai sunt" +einric, /ncepu să se plim2e ner1os prin odaie* iar !attini /ncremeni pe di1an* cu capul /ntre mâini şi pri1irea pironită /n pământ( 6pune$mi precis la ce oră i$ai dat drumul< În %ori( Cam pe la şase( I$am dat ,aine ci1ile* ce1a 2ani* un pistol((( Nu ştii /ncotro a apucat< Nu" #$a.i /n.eles unde şi cum să 1ă /ntâlni.i /n 1iitor< Nu( I$am strâns mâna((( 2a c,iar ne$am /m2ră.işat* dar nu ne$am spus nici un cu1ânt( +einric, /ncepu iar să măsoare odaia /n lun& şi$n lat* mormăind ce1a din mers( 6itua.ia e mult mai proastă decât cre%i( LemFe 1a a1ea /n mâna B


actul de deces( În timp ce decedatul e /n 1ia.ă( >ine/n.eles* @u2iss o să se apere* spunând că noi l$am con1ins să$.i /ncredin.e%e pe arestat( Noi* adică eu* tu şi Lt%" =i ce conclu%ii 1a tra&e LemFe< Că e-istă o or&ani%a.ie care a0ută pe parti%ani( Doar suntem trei((( !ă duc c,iar acum la LemFe şi iau toată 1ină asupra mea( Am să$ i spun că n$am 'ost destul de atent* că !entarocci a e1adat şi că* de 'rica răspunderii* ca să mă sal1e%((( Nu mai 1or2i prostii" 6$a0un&i tea'ăr până aproape de s'ârşitul ră%2oiului şi să te cure.i din propria ta impruden.ă((( ?m născoci noi ce1a" Tre2uie să născocim" Nu e-istă situa.ie din care să nu se poată ieşi((( 3ăi* .i$am propus o solu.ie( E sin&ura pe care o a1em( Ai 1ă%ut 1reodată cum săl2ăticiunile mărunte* ,ipnoti%ate de pri1irea şarpelui* se duc sin&ure /n &ura lui< Ei* asta$i solu.ia ta" #om &ăsi noi ce1a* tre2uie să &ăsim((( 6tai pu.in* stai pu.in* lasă$mă să mă &ândesc((( =tii ce1a* du$te c,iar acum la Lt% şi pune$l la curent cu tot ce s$a /ntâmplat( În 1remea asta* am să procede% la o mică 1eri'icare((( =i s$ar putea ca 1eri'icarea ce o 1oi 'ace să ne dea şi solu.ia" Dar mai /ntâi* 'ă&ăduieşte$mi că n$o să 'aci nici un pas 'ără să te s'ătuieşti cu mine" Î.i 'ă&ăduiesc" Am să$i dau şi eu un tele'on lui Lt%( Ei* dar acum n$am timp de pierdut* cu cât mai repede 1om lua o ,otărâre((( !attini se ridică şi se /ndreptă spre uşă* se opri /nsă /n pra& şi$l /n1ălui cu o pri1ire tristă( Dacă ai şti cât de mult .in la tine şi la @arl* şi iată* din pricina mea((( Dacă 1rei să ştii* eu sunt 1ino1at de toate( N$am c,i2%uit planul B5


nostru până /n cele mai mici detalii* n$am 1or2it cu !entarocci* credeam că o să am 1reme* şi po'tim ce$a ieşit((( Dar ne$om scu%a noi mai târ%iu unul 'a.ă de altul* acum du$te* du$te mai repede" !attini ieşi* dând din mână a de%năde0de( Rămas sin&ur* +einric, /şi c,i2%ui liniştit planul ce$i /ncol.ise /n minte /n timp ce 1or2ea cu !attini( 9Da* se pare că asta ar 'i unică solu.ie((( Numai că tre2uie pusă /n ac.iune numaidecât" Acum* timpul este acela care ,otărăşte succesul /ntre&ului plan( 6$ar părea că nu se /nşeală /n 2ănuielile sale((( Dar dacă se /nşeală totuşi< Ei* atunci 1a tre2ui să caute o altă solu.ie( =i cât mai repede" Deocamdată* ca să 1eri'ice totul* tre2uie((( +einric, apăsă pe 2utonul soneriei( În pra& se i1i @urt( C,eam$o pe Lidia şi ai &ri0ă ca nimeni să nu intre la mine cât o să stau de 1or2ă cu ea( Nici c,iar tu" @urt /i aruncă o pri1ire /n&ri0orată* 1rând parcă să$l /ntre2e ce1a( Dar 1ă%ând că +err ?2erleutnant e ner1os* nu /ndră%ni să desc,idă &ura şi ieşi /n tăcere din odaie( 3este câte1a clipe apăru Lidia( !$a.i c,emat* si&nor< Ce dori.i< Glasul ei era 1esel şi prietenos ca totdeauna* c,iar prea potolit pentru o 'ată 1ioaie ca Lidia( 6tai 0os* te ro&* a1em de 1or2it mai mult( +einric, /mpinse un scaun spre 'ată( Nu 2ănuieşti despre ce a1em să 1or2im< Nu* si&nor( Nădă0duiesc /nsă că sunte.i mul.umit de mine 4 Lidia /şi lăsă pri1irea /n pământ* ca să ascundă strălucirea cam /n&ri0orată a oc,ilor( @urt mi$a spus că 1rei să te mări.i cu el" )a.a Lidiei se /m2u0ora( Ne$am /n.eles să aşteptăm până la s'ârşitul ră%2oiului( Îl iu2eşti< B


Când o 'ată /şi dă consim.ământul((( Dar el pe dumneata< !ă iu2eşte" /i răspunse Lidia* 'ără să stea pe &ânduri( Atunci /mi pare 'oarte rău că au ieşit lucrurile aşa((( !ie mi$e simpatic @urt şi aş 'i 1rut să 'ie 'ericit* dar((( #re.i să spune.i că n$o să i se dea 1oie să se /nsoare cu o italiancă< /ntre2ă Lidia* s'idătoare( #reau să spun că n$o să 1ă lua.i niciodată" Niciodată" =i nu pentru că n$o să capete apro2are* ci pentru că((( 4 +einric, se opri* 'ăcu o pau%ă* şi urmă apăsând pe 'iecare cu1ânt: pentru că /ndată ce 1om s'ârşi de 1or2it* 1oi 'i ne1oit să te areste% şi să te trimit la cercetări( Lidia se cutremură* ca şi când cine1a ar 'i plesnit$o pe neaşteptate cu un 2ici( În oc,ii ei ne&ri se aprinse o lumini.ă răutăcioasă( N$a1e.i nici un moti1( Cred că toate lucrurile dumnea1oastră /s la locul lor( 6unt de un an la doamna contesă şi /n 1remea asta n$a dispărut nici un capăt de a.ă( Nu te mai pre'ace" =tii 'oarte 2ine despre ce este 1or2a" =tiu doar atât: că nu sunt 1ino1ată cu nimic" Asta ai s$o do1edeşti la intero&atoriul de la Gestapo" Da ce* ăsta nu$i intero&atoriu< În pri1irea 'etei era atâta dispre.* că +einric, se cam 'âstâci( Eu nu$s o'i.er de Gestapo şi nici 0udecător de instruc.ie 4 %ise el* parcă 0usti'icându$se( Am 1rut numai să mă con1in& dacă eşti 1ino1ată de acu%a.iile ce .i se aduc( Ca să ştiu cum să mă port cu dumneata( =i tre2uie să ,otărâ.i c,iar acum dacă sunt sau nu 1ino1ată< Glasul 'etei tremura de indi&nare( Nu* de ,otărât 1a ,otăr/ tri2unalul( Tri2unalul" Care tri2unal< BB


Care te 1a 0udeca pe dumneata şi l$ar 'i 0udecat şi pe !entarocci* dacă n$ar 'i e1adat((( A e1adat" Dacă 'ericirea ar a1ea un c,ip* ar semăna leit cu 'a.a Lidiei din clipa aceea( Îl cunoşti< E tatăl meu" #a să %ică dumneata l$ai /nştiin.at de 1enirea parlamentarilor noştri" Ai citit 2iletul pe care @urt a a1ut impruden.a să .i$l dea( Aşa$ i<((( @urt n$are nici un amestec /n c,estiunea asta( Gestapoul o să lămurească şi asta( @urt se uită la dumnea1oastră ca la Dumne%eu* /mi spunea((( 3e mine nu mă interesea%ă ce$.i spunea complicele dumitale( @urt n$a ştiut nimic" #a să %ică dumneata ai desc,is uşa şi ai dat drumul /n castel parti%anilor* /n cap cu tatăl dumitale* ca să ia ostatici< Lidia sări de pe scaun şi se opri /naintea lui +einric,* dreaptă ca o lumânare( 3e 'a.a ei se citea 'urie* ură şi dispre.ul acela tru'aş* care 'ace pe om ca* uitând de toate* c,iar şi de prime0dia ce$l amenin.ă* să s'ide%e pe cel puternic( Eu am sal1at 1ia.a celor cinci%eci de oameni de la 3arma* care n$ a1eau nici o 1ină( Ai dumnea1oastră i$ar 'i /mpuşcat* desi&ur" Aşa că lua.i$mă* 'ace.i ce po'ti.i cu mine" >ine că e li2er tata* el o să mă ră%2une( Cum l$au prins /ntâia oară* aşa au să$l prindă şi a doua oară( )iecare pas al lui este urmărit de a&entul pe care$l a1em printre parti%ani( B


Asta$i o minciună" 3rintre &ari2aldişti nu sunt trădători" 6'ântă nai1itate" Gestapoul cunoaşte 'iecare pas al &ari2aldiştilor 1oştri" A.i scornit asta ca să mă speria.i" C,iar astă%i* când tatăl dumitale* 'ericit că e li2er* se 1a apuca să po1estească prietenilor săi cum a reuşit să e1ade%e* omul nostru o să se uite lun& la el pe su2 sprâncenele sale stu'oase* ca după aceea((( Doamne Dumne%eule* dar ce le&ătură au sprâncenele cu toate astea< Eu((( eu nu mai /n.ele& nimic((( Ce le&ătură au sprâncenele< Am spus şi eu aşa* /ntr$o doară( !i$ am adus aminte c$am 1ă%ut odată nişte sprâncene dese* &roase* stu'oase( =i am 'ost aşa de uimit* că nu le$am mai uitat((( Nu se poate" #a să %ică nu mă cre%i că sunt sprâncene de astea &roase< Ei 2ine* o să ai prile0ul să te con1in&i sin&ură" ?mul ăsta 1ine des la Gestapo( 6unt si&ur c$au să$l c,eme iar pentru con'runtare((( 3entru /ntâia oară de la /nceputul con1or2irii lor* pe c,ipul 'etei licări spaima( Ai 'i %is că se o'ilise dintr$o dată* numai oc,ii /l pri1eau ru&ători: Dumnea1oastră a.i scornit istoria asta cu sprâncenele((( aşa ce1a nu$i cu putin.ă((( mi$a.i spus$o dinadins* ca să((( 4 'ata se clătină* se spri0ini de mar&inea mesei* 2â02âi cu mâna /n spatele ei şi se aşe%ă* mai curând că%u pe un scaun( Un sentiment de milă s'ârteca inima lui +einric,( Lidia 4 /ncepu el* strân&ându$i cu duioşie mâinile( Ascultă$mă cu aten.ie( 3e tatăl dumitale l$a denun.at parti%anul cel cu sprâncene ne&re* stu'oase* care e un a&ent al Gestapoului( Numele nu i$l cunosc* dar i$am re.inut 2ine /n'ă.işarea( El a 'ost cel de$al doilea parlamentar al B


parti%anilor( Unc,iul #ittorio" &emu 'ata( Tre2uie să pre1ii imediat pe comandantul detaşamentului şi pe tatăl dumitale( =i să nu su'li o 1or2ă nimănui* m$ai /n.eles< Ai au%it ce$ am spus< 3lec numaidecât şi((( 4 'ata tăcu deodată* /i era teamă că 1or s$o prindă /n capcană* că 1or s$o urmărească* să 1adă unde se duce* ca pe urmă((( Eu ştiu că te temi* că n$ai /ncredere((( Dar acum n$am timp să te con1in&( Tre2uie să ne &ră2im* prime0dia amenin.ă nu numai pe tatăl dumitale* dar şi pe acela care l$a sal1at* pe doctorul !attini((( #ă cred((( 3lec /ndată" şi Lidia se /ndreptă spre uşă( 6tai pu.in" Când am să a'lu c$ai i%2utit să$l pre1ii pe comandantul detaşamentului< )oarte curând( >ine* am să aştept( Aş 1rea să te mai ro& ce1a: să nu su'li o 1or2ă lui @urt despre tot ce$am discutat( E un 2ăiat 2un( Dar nu se pricepe /n asemenea lucruri şi 2ănuiesc că nici /n politică nu$i prea tare( Lidia ieşi /n 'u&ă( A2ia după ce ner1ii i se potoliseră* /şi dădu seama +einric, cât de mult l$a o2osit scena cu Lidia şi /n &eneral* /ntâmplările din diminea.a aceea( =i asta acum* când sosirea lui LemFe /i cerea să 'ie cât mai concentrat* cât mai prudent* să ai2ă o minte cât mai clară( Că doar nu /ncape nici o /ndoială că LemFe a 'ost trimis aici cu ştirea lui >ert,old* şi s$ar putea să 'ie /n1estit de acesta cu aceleaşi misiuni pe care le /ndeplinea şi !ller( +einric, mai citi o dată scrisoarea pe care o primise cu o %i /nainte de la >ert,old* mai 2ine %is rândurile pri1itoare la noul şe' al BH


ser1iciului 66: „1e-ai vă'ut cu 9em7e După mine$ e un camarad "un. +ace să te mprieteneşti cu el... *%nd a au'it că eşti la *astel la +onte$ s-a "ucurat foarte mult4. 6$a 2ucurat 'oarte mult" =i nici n$a catadicsit până acum să$i 'acă o 1i%ită* aşa cum s$ar 'i cu1enit" Dar nici el n$o să se ducă să$i 'acă primul 1i%ită( Tre2uie să se poarte aşa 'el ca LemFe să stea cu căciula /n mâna dinaintea lui( Aducându$şi aminte de 'elul cum /l cercetase la >onne1ille* +einric, %âm2i( !ai mult intuiti1* &ăsise atunci linia 0ustă de comportare 'a.ă de acest &estapo1ist aro&ant( La o2ră%nicie* tre2uie să răspun%i cu o o2ră%nicie şi mai mare* la /n&âm'are cu o /n&âm'are şi mai mare( Generalul Eers e plecat* aşa că astă%i poate să nu se ducă la comandament( Însă 2ietul Lt% tre2uie să 'ie tul2urat( !attini* de asemenea( Ar tre2ui să le tele'one%e* să$i liniştească( Dar ce să le spună< Dacă Lidia nu i%2uteşte să pre1ină pe &ari2aldişti< A 'ă&ăduit că se /ntoarce repede( 6$ar putea să ai2ă le&ături c,iar aici /n oraş( Nu$i rămâne altce1a de 'ăcut decât să aştepte( Clipele de aşteptare treceau c,inuitor de /ncet( +einric, nu se /ncumeta să$l /ntre2e pe @urt dacă s$a /ntors Lidia( 6e 1ede că nu se /ntorsese* deoarece @urt părea 'oarte /n&ri0orat* scăpa tot din mâini* nu era /n stare să pună masa( În 1remea asta* +einric, citea cu aten.ie un tratat de i,tiolo&ie* pre'ăcându$se că nu 2a&ă de seamă /ncercările lui de$a intra /n 1or2ă( Când se /ntunecă* +einric, nu se mai putu stăpâni* şi tele'onă lui Lt%( 9Da* totul e /n ordine( 3o.i să dormi liniştit* mâine diminea.ă am să$.i po1estesc amănun.it( !aria$Luisa se /napoiase de mult de la plim2area ei o2işnuită( Acum cânta la pian( Acordurile unui marş răsunau puternic /n /ncăperile BJ


pustii ale castelului: contesa părea să 'ie 'oarte 2ine dispusă( Ar tre2ui să se ducă la ea* să a'le cum s$a s'ârşit con1ersa.ia ei cu 6o'ia( +einric, /şi petrecu seara /n apartamentele !ariei$Luisa* /n societatea lui 6ten&el* a contelui Ramoni şi a am'itrioanei( Lidia tot nu apăruse( Contesa ser1i sin&ură ceaiul( Înc,ipui.i$1ă* su2reta mea a dispărut pe neaşteptate( I s$a /m2olnă1it o rudă şi a cerut /n1oire contelui pentru toată %iua* se plânse !aria$Luisa( Asta /nseamnă că Lidia nu s$a /ntors /ncă( Acum nu se 1a mai /ntoarce până mâine diminea.ă: la ora nouă sună stin&erea şi circula.ia e inter%isă( Aşa că poate să se ducă /n camera lui să se culce( Contesa nu /ncercă să$l re.ină( Dar când +einric, se apropie să$şi ia rămas 2un* /i şopti: Duminică* eu* dumneata şi prietenul dumitale luăm masa la Lerro( Toată %iua aceea* +einric, se a'lase /ntr$o mare /ncordare ner1oasă( Era 'oarte o2osit şi acum se &ândea cu plăcere la somn( 3este pu.in se 1a culca* 1a adormi* uitând de toate neliniştile lui până a doua %i diminea.a( Dar /ndată ce se de%2răcă şi se lun&i /n pat* &ri0ile /l /mpresurară şi mai strâns( !ai /ntâi /şi dădu seama că /n toată po1estea asta cu !entarocci a 'ost iarăşi inadmisi2il de uşuratic( E drept* tre2uia să sta2ilească o le&ătură cu parti%anii* dar era 2ine să aştepte un prile0 mai 'a1ora2il( Atunci să 'i lăsat să piară un om ca !entarocci< 6ă 'i lăsat pe a&entul pro1ocator cel cu sprâncene stu'oase să se plim2e li2er* să denun.e mai departe pe oamenii cinsti.i< Da* uneori tre2uie să$.i calci pe inimă* s$o 'aci să tacă( 3arcă poate el sal1a pe to.i aceia care cad /n &,earele călăilor &estapo1işti< I s$a dat ordin să$şi pă%ească 1ia.a şi de astă%i /nainte* 1a .ine seama numai de ăsta( 3ână 1a pune mâna pe BK


documentele de care are ne1oie( #or2a$i* o să poată pune mâna pe ele< Ce şanse are el să le o2.ină< Una sin&ură 4 Lerro( 3ri1irea lui +einric, se opri pe ,arta Europei( În lumina sla2ă a lămpii de pe noptieră se 1edeau nedesluşit ste&ule.ele care marcau linia 'rontului de răsărit( +einric, cunoaşte ,arta pe de rost( ? 1ede c,iar când /nc,ide oc,ii( Ce repede se deplasea%ă 'rontul spre apus" A a0uns 'oarte aproape de ,otarele de unde a pornit /n anul KB( Ai %ice că de atunci a trecut un 1eac" E cu putin.ă să se 'i scurs trei ani< C,iar trei ani< Dar când te &ândeşti 2ine* 'iecare an 'ace cât %ece( +einric, /şi aduce aminte de primele %ile ale ostilită.ilor* cum s$a strecurat el /n ta2ăra duşmanului şi ce a 'ăcut de atunci( C,iar dacă nu$i 1a 'i dat să apuce s'ârşitul ră%2oiului* 1a /nc,ide oc,ii cu conştiin.a /mpăcată((( Totuşi* ce dureros ar 'i să moară acum* când de%nodământul e atât de aproape" )ără să$şi mai 1adă 3atria" ?are cei care calcă acum pe pământul strămoşesc* /şi dau ei seama că* oricât de &reu le$ar 'i 'ost /n ră%2oi* au a1ut totuşi 'ericirea să se a'le /n mi0locul alor săi şi nu printre duşmani< A trecut aproape o 0umătate de an de când @ie1ul a 'ost eli2erat de ocupan.i( Acolo e primă1ară acum( Au /nceput să murmure cele dintâi pârâiaşe şi /n curând Niprul se 1a descătuşa de &,e.uri( De pe colina #ladimir şi de pe malul po1ârnit al Niprului* po.i cuprinde cu pri1irea toată /ntinderea lui primă1ăratică( Din comunicatele de la radio reiese că 'alnicul @ie1 e 'oarte distrus( Cine ştie* poate că nici căsu.a de pe >orice1sFi 6pusF nu mai e-istă((( 3e nesim.ite* +einric, adormi( 6e 1ă%u /n 1is* trecând /not Niprul* dar curentul iute al apei nu$l lăsă să a0un&ă la celălalt mal( Atunci /şi adună toate puterile* se luptă cu 1alurile şi iată că pan&lica aurie a nisipului /ncepe să se apropie* să se apropie((( M


+einric, se tre%i or2it de această strălucire aurie( ? 'âşie lată de soare tra1ersa /ncăperea şi cădea c,iar pe 'a.a lui((( /n odaia 1ecină* @urt pre&ătea micul de0un( Au%ind că +einric, se /m2racă* el 2ătu /ncet la uşă(

+err ?2erleutnant* pleca.i pe 0os sau cu maşina< Glasul lui era 1esel* iar 'a.a /i strălucea /ntocmai ca %iua aceea de /nceput de primă1ară( 6e 1ede că s$a /ntors Lidia" Un presentiment că totul s$a s'ârşit cu 2ine puse stăpânire pe +einric,( Lidia nu mi$a trimis nici o 1or2ă< !$a ru&at să 1ă spun că mul.umeşte 'oarte mult lui si&nor !attini pentru doctoriile 2une pe care i le$a dat( Lidia a 1enit de două ori până aici* dar n$a mai putut să aştepte* pentru că doamna contesă a trimis$o unde1a( După ce$şi luă /n &ra2ă micul de0un* +einric, porni pe 0os spre Castel la )onte( C,iar e plăcut că un 1ânt uşor /.i răcoreşte 'a.a( Dar poate că o2ra%ul /i arde de emo.ie* de 2ucurie* nu din cau%a mân&âierii 2lânde a soarelui< De$ar a0un&e mai repede să 1adă pe Lt% şi pe !attini* să le /mpărtăşească şi lor 2ucuria" +einric, &ră2i pasul( În dreptul clădirii /n care era instalat ser1iciul 66 erau o mul.ime de solda.i( 3rintre %ă2relele &ardului* se 1edeau şi /n curte &rupuri de solda.i( Ce$o 'i /nsemnând asta< Îşi trece LemFe /n re1istă ostaşii< Colo* /n 'und* se %ăreşte 'ăptura lui deşirată( Alaiuri de el* e @u2iss( !ai 2ine să /ntoarcă capul ca să nu$l o2ser1e( 6ă ia un aer preocupat şi să mear&ă repede* ca şi când e &ră2it să a0un&ă la comandament( După ce trecu de clădire* +einric, au%i /n spatele lui un tropăit 


&reu de ci%me soldă.eşti( +err ?2erleutnant" +einric, se opri /n silă( Un Rotten',rer se apropie /n 'u&ă( +err !aior LemFe 1ă roa&ă să po'ti.i până la dumnealui" 6pune$i că sunt 'oarte &ră2it* că$mi pare rău* dar nu$i pot /mplini dorin.a( )erestrele camerei lui Lt% sunt lar& descinse( Asta /nseamnă că$i acasă( +einric, urcă repede la primul eta0( =tii ce s$a /ntâmplat noaptea asta< /l /ntrea2ă Lt% 'ără să$i dea 2ună %iua( Nu ştiu a2solut nimic( A%i diminea.ă* /n parcul din spatele clădirii ser1iciului 66 a 'ost &ăsit un cada1ru( De pieptul lui era prinsă o ,ârtie pe care scria: „&şa vor păţi toţi cei ce trădea'ă talia24 L$ai 1ă%ut şi tu< Am trimis ordonan.a( 6punea că era un om 1oinic* cu 'a.a măslinie şi sprâncene &roase( !attini ştie< Cada1rul a 'ost dus la mor&a spitalului( Al'redo Lerro era 'oarte mul.umit de to1arăşul său de 1or2ă( De mult nu mai a1usese prile0ul să ai2ă parte de o con1ersa.ie aşa de plăcută şi de interesantă* ca aceea de acum cu acest ?2erleutnant( C,iar pare ciudat ca un tânăr o'i.er &erman să se priceapă aşa de 2ine /n i,tiolo&ie( Cunoştin.e atât de cuprin%ătoare nu se capătă prin institute( Tre2uie să 'ii /ndră&ostit de piscicultura* să 'i citit mult( 6ă$.i placă natura şi să 'ii şi un 'oarte 2un o2ser1ator ca să po.i cunoaşte atât de 2ine o2iceiurile di'eri.ilor peşti* condi.iile reproducerii lor şi metoda de 5


a$i pescui( Goldrin& nu$i un simplu pescar care nu se &ândeşte decât să scoată peştele din apă* 'ără să$l preocupe lumea interesantă şi atât de pu.in cunoscută ce se ascunde /n al2iile apelor mari şi mici( 6ă luăm* 2unăoară* amănuntul acesta 4 cum nisetrii masculi /şi a0ută 'emelele să treacă pra&urile* când acestea urcă /n susul râurilor* /n căutarea unor locuri potri1ite pentru depunerea icrelor( Dar câte po1eşti nu ştie el despre micul piran,a* peştele acela răpitor care trăieşte /n râurile Americii de 6ud* poreclit şi ,iena râurilor" Un cârd de aceşti 9peştişori* ca să %icem aşa* au mâncat un 2ou care trecea /not un râu lat de 1reo trei%eci$patru%eci de paşi( În râurile /n care trăieşte acest piran,a* nu$i lipsit de prime0die să$.i speli c,iar şi mâinile( I,tiolo&ia este o 1ec,e pasiune a lui Lerro( Înainte de ră%2oi 'usese a2onat la mai multe re1iste de i,tiolo&ie scrise /n di'erite lim2i şi colec.iona orice tratat de piscicultura nou apărut( Astă%i* Lerro putea spune cu mândrie că 2i2lioteca lui era una dintre cele mai 2une care e-istă /n această specialitate( Lerro scotea carte după carte* le şter&ea cu 2ă&are de seamă că pe un lucru de mare pre.* deşi pe coper.ile lor nu era nici un 'ir de pra'* şi le /ntindea oaspetelui( ?* e /ncredin.at că un om ca Goldrin& ştie să$i aprecie%e 2i2lioteca la 0usta ei 1aloare( Cu atât mai mult că 2aronul cunoaşte câte1a lim2i europene şi deci poate să citească cu uşurin.ă cea mai mare parte dintre căr.ile lui( 3ăcat că nu prea ştie şi en&le%eşte( Lerro are câte1a tratate 'oarte interesante de autori en&le%i( În sc,im2* 2aronul stăpâneşte la per'ec.ie lim2a rusă* pe care Lerro n$o cunoaşte de 'el( 6$ar 'olosi 2ucuros de propunerea 2aronului de a$i da lec.ii de lim2a rusă* completându$şi ast'el lacuna /n cultura sa &enerală* dar* din nenorocire* n$are de loc timp li2er( E ocupat de diminea.ă până seara târ%iu la u%ina /n care se 'a2rică aparatul in1entat de el( Dacă ar 'i 


posi2il* l$ar ini.ia şi pe Goldrin& /n taina in1en.iei sale* dar poate să$l creadă pe cu1ânt că de doi ani /ncoace in1en.ia aceasta /i a2soar2e toată ener&ia( Acum nu$i 2ucuros de loc că a in1entat dispo%iti1ul acesta a'urisit( 6$a săl2ăticit de tot" Nu$şi mai apar.ine de 'el" Uneori rămâne şi peste noapte la u%ină* şi atunci /şi 1ede unica 'ată doar din când /n când((( Nu$i mai pu.in ade1ărat că ser1iciul pe care$l are /i o'eră şi oarecare a1anta0e( !ai /ntâi* n$a 'ost trimis pe 'ront( Al doilea* e 'oarte 2ine plătit şi toată lumea /i arată un respect deose2it( Cu toate astea* e con1ins că nu$i om /n toată Europa care să dorească mai mult ca el s'ârşitul ră%2oiului" La drept 1or2ind* Al'redo Lerro e pri%onier" Totdeauna$i escortat* şi când se duce la u%ină* şi când se /ntoarce( În prea0ma casei lui* şi %iua şi noaptea tropăie solda.i /narma.i cu automate( Dacă i$ar 1eni /n &ând acum să iasă cu 2aronul pe stradă ca să 'acă o plim2are* &arda s$ar lua numaidecât după ei( Tare s$a mai săturat de toate astea" 3oate că 2aronului /i 1a 1eni să %âm2ească ironic* dar de când a rămas 1ădu1* nu s$a mai putut /nsura din lipsă de timp( Ca să$.i &ăseşti o ne1astă* tre2uie să 'aci 1i%ite* să le&i cunoştin.e* /n s'ârşit* să citeşti %iare* re1iste* căr.ile nou apărute* ca să ai un to1arăş de con1ersa.ie interesant( Iar el n$are timp nici măcar să doarmă cât se cu1ine( El este 'oarte recunoscător 2aronului pentru că* de 'apt* datorită lui a in1itat 6ten&el astă%i* la de0un* un &rup /ntre& de oaspe.i pe 1on Goldrin&* pe contesă şi pe o'i.erul acela cu un c,ip atât de simpatic((( cum /i spune((( i$a uitat numele((( a* @u2iss" +einric, asculta cu simpatie lamentările lui Al'redo Lerro* nu$l /ntrerupea punându$i /ntre2ări* doar din când /n când /i dădea câte o replică( Îşi dă per'ect de 2ine seama ce &reu tre2uie să$i 1ină unui om* cu un ori%ont intelectual atât de 1ast* să se a'le /ntr$o i%olare arti'icială((( B


El /nsuşi simte 'oarte mult lipsă unui mediu cu ade1ărat intelectual((( De aceea* socoteşte drept o 'ericire e-cep.ională 'aptul că a a1ut norocul să$l cunoască pe si&nor Lerro 4 măcar din când /n când 1a putea să$şi des'ete spiritul cu discu.ii interesante( Ar accepta cu plăcere propunerea de a se aduna aşa* ca astă%i* /n 'iecare săptămână* numai că se teme să nu 'ie prea o2ositor pentru &ospodină( Totuşi* dacă si&nor Lerro insistă* el primeşte( Dar cu condi.ia ca si&norina 6o'ia să nu$şi 'acă &ri0i din pricina aceasta( Ce$i drept* e mare meşteră /n pre&ătirea 2ucatelor de peşte( Duminica 1iitoare au să meşterească /mpreună o u,a* adică o cior2ă de peşte rusească* şi au să ser1ească pe to.i( ? să 'ie 'oarte plăcut" +einric, /şi ia rămas 2un de la Lerro şi$l roa&ă să$l scu%e 'a.ă de ceilal.i oaspe.i* când se 1or /ntoarce de la plim2are* dar /l doare capul şi simte ne1oia să ia pu.in aer( În s'ârşit* poate să uite şi de păstră1i* şi de nisetri* şi de piran,a((( 3tiu* lua$i$ar nai2a de peşti* dar mul.i mai sunt pe lumea asta" Cunoştin.ele lui /n i,tiolo&ie au să$i mai a0un&ă pentru câte1a con1ersa.ii* dar pe urmă pune$te iarăşi pe citit" Cu trăsnitul ăsta n$o sco.i la capăt numai cu câte1a istorioare o2işnuite* pescăreşti tre2uie să$i do1edeşti că eşti erudit( Acum e ne1oie să se ini.ie%e şi /n arta culinară( Cine dracu; la pus să$şi aducă aminte de u,a rusească< Acum n$are /ncotro* 1a tre2ui s$o prepare* deşi ,a2ar n$are cum se &ăteşte" 3oate n$ar 'i rău să 'acă rost de o carte de 2ucate* şi să născocească o re.etă* com2inând$o din alte câte1a( De alt'el* e 'oarte 2ine că in&inerul are pasiune pentru peşti( Datorită acestei pasiuni comune au să se /mprietenească mai repede( E 2ună ideea de a se 'olosi de @u2iss* totuşi nu strică să mai ai2ă /n re%er1ă un plan( Comunicatele de pe 'rontul de răsărit sunt din ce /n ce 


mai pu.in /m2ucurătoare pentru ,itlerişti şi se transmit cu o /ntâr%iere de două$trei %ile 'a.ă de cele so1ietice( Aşa s$a /ntâmplat* de pildă* cu comunicatul cu pri1ire la opera.ia de la @orsun$6e1cenFo* /n care pierderile armatei &ermane au 'ost reduse la 0umătate( E limpede că /naltul comandament ,itlerist 1a 'ace presiuni pentru a &ră2i 'a2ricarea noii arme( De alt'el* şi +einric, a 'ost /ntre2at de câte1a ori cum pro&resea%ă misiunea ce i s$a /ncredin.at( =e'ii lui ştiu cât este de &rea şi de complicată* totuşi mereu i se atra&e aten.ia asupra importan.ei ce o repre%intă ea pentru comandamentul so1ietic( iua de astă%i l$a apropiat /ntrucât1a de .el( Nu$i nici o /ndoială că l$a apropiat" Doar e ştiut că primii paşi sunt totdeauna cei mai &rei" Dar cine o 'i acela care 1ine spre el< Nu cum1a e LemFe< C,iar el e((( #a tre2ui să se oprească( Totuşi* poate că$i mai 2ine că cea dintâi /ntâlnire a lor 1a a1ea loc pe stradă( LemFe &ră2eşte pasul 4 l$a %ărit* desi&ur( Ce &reu este să te deprin%i cu 'a.a lui* cu 2ăr2ia asta parcă rete%ată eu un cu.it( Ai %ice că &âtul /ncepe c,iar de la &ură* iar acum* când %âm2eşte* e şi mai ,idos( Doamne dumne%eule" Ce plăcere" e-clamă LemFe* /ntin%ându$i /ncă de departe amândouă mâinile( 3lăcerea asta o puteai a1ea /ndată după sosirea dumitale aici 4 /i răspunse Goldrin&* destul de rece( Doar >ert,old .i$a spus că sunt /n Castel la )onte( Am cre%ut că* 'iind mai mic /n &rad* ai să 1ii dumneata la mine( În ca%ul de 'a.ă* nu$i 1or2a de &rad* ci de educa.ie( Te$ai supărat pe mine* 2aroane< !$am cam supărat( !i se părea că după ce$am 'ăcut cunoştin.ă la >onne1ille* raporturile noastre au să 'ie prieteneşti( Îi scrisesem c,iar şi 


lui >ert,old atunci* arătându$mi părerea de rău că rela.iile noastre atât de plăcute au tre2uit să 'ie curmate atât de curând( !i$a spus* şi$.i sunt 'oarte recunoscător pentru 1or2ele 2une cu pri1ire la persoana mea* cu toate că datorită mie ai a1ut de suportat câte1a clipe neplăcute( L$ai 1ă%ut pe &eneral /nainte de a 1eni aici* .i$a 1or2it despre mine< Nu mi$a transmis nimic< +err >ert,old m$a ru&at să$.i spun că .i$a scris o scrisoare şi* 2ine/n.eles* .i$a transmis cele mai cordiale salutări( 6crisoarea am primit$o* /nsă salutările au cam /ntâr%iat( Cred că eşti de acord cu mine că am toate moti1ele să mă consider /ntrucât1a 0i&nit< Tre2urile* tre2urile mă dau &ata* 2aroane" !uncesc şi %iua* şi noaptea((( Nu puteai să rupi un minut nici măcar pentru o con1or2ire tele'onică< Dar şi dumneata ai re'u%at să 1ii când am trimis soldatul să te c,eme( Î.i /nc,ipui* poate* că 'elul acesta de a in1ita e politicos< Eu nu dau importan.ă unor asemenea amănunte( În pri1in.a etic,etei sunt dator să mărturisesc că sunt pro'an( După cum 1ăd* purtarea mea .i$a atins mândria( Nu$i 1or2a de mândrie* ci de respectul 'a.ă de tine /nsu.i( >aroane* te ro&* /n.ele&e$mă" N$a 'ost rea$1oin.ă din partea mea" =i apoi* nu uita că plecând din >onne1ille am nimerit* cum se spune* din lac /n pu.( Credeam că aici am să mă odi,nesc* şi când colo((( #a să %ică* nici până acum nu$i linişte la >onne1ille< După asasinarea lui Gartner* te$ai apucat de cercetări cu atâta ener&ie /ncât H


eram si&ur că mauisards$ii 1or sim.i /n cele din urmă mâna dumitale de 'ier( )iindcă 1eni 1or2a* uci&aşul lui Gartner a 'ost descoperit< În timp ce cercetările erau /n curs* mauisards$ii au aruncat /n aer restaurantul* /ncurcând de'initi1 toate urmele( 6e prea poate că /n local 'useseră aşe%ate câte1a mine cu ac.iune /ntâr%iată şi că Gartner să 'i 'ost numai o 1ictimă /ntâmplătoare((( Ce să$.i spun* m$am săturat până /n &ât de toate istoriile astea" Nici n$am pus 2ine piciorul aici şi iar m$am cu'undat până peste cap /n acelaşi soi de tre2uri de care 'u&isem( 6e 1ede că aşa$i soarta noastră 2lestemată( 6pune$mi* e ade1ărat că /n apropierea clădirii /n care e instalat ser1iciul 66* parti%anii au ucis un a&ent al 1ostru< După el au mai 'ost ucişi câ.i1a( Nu pot pricepe de loc cum dau de urma lor a'urisi.ii ăştia de &ari2aldişti((( Iartă$mă că$.i pun o /ntre2are cam indiscretă( Te /ntâlneşti cu a&en.ii secre.i c,iar /n localul ser1iciului 66< )erească Dumne%eu" Când /i recrutăm* /i c,emăm la noi* dar după aceea((( a1em pentru /ntâlnirile cu ei o casă anumită( A&entul care a 'ost ucis cel dintâi cunoştea casa asta< Da* @u2iss şi !ller s$au /ntâlnit acolo destul de des cu dânsul( Era unul dintre cei mai acti1i a&en.i ai noştri la &ari2aldişti( 3oate c$a 'ost urmărit când se ducea la /ntâlnire şi /n 'elul ăsta s$a a'lat adresa casei cu pricina* la s'ârşit* poate că el /nsuşi a di1ul&at adresa* când a 'ost demascat de parti%ani( LemFe se opri* uimit de simplitatea acestei presupuneri( ? dată ce au a'lat adresa casei* parti%anii au 'ilat pe to.i aceia care se duceau la /ntâlnire şi au trimis pe lumea cealaltă pe a&en.ii recruta.i de !ller cu atâta trudă( Cum de nu 1$a 1enit /n minte* nici dumitale* nici lui @u2iss* că după primul asasinat tre2uia să sc,im2a.i imediat J


locul de /ntâlnire< LemFe se /n&ăl2eni( #e%i dumneata* el a 'ost &ăsit lân&ă localul Gestapoului şi a doua %i am sc,im2at casa de /ntâlnire((( Ei* /n decursul acestei %ile* parti%anii au 'ilat pe cei care au intrat acolo((( Dacă n$aş a1ea simpatie pentru dumneata* i$aş scrie ne&reşit lui >ert,old şi i$aş po1esti toate astea ca pe o anecdotă* care((( To.i oamenii &reşesc* 2aroane" =i dacă 'iecare &reşeală((( am supune$o 0udecă.ii celor mari((( Si$am spus doar că n$am să$i scriu( Dacă n$ai 'i dumneata la mi0loc* n$aş tăcea( Cum e ne1oie de aer* aşa a1em noi ne1oie acum de o re.ea 2ine or&ani%ată de a&en.i printre italieni( La urma urmei* am /n 1edere unele considera.ii de ordin 'amilial( >ert,old m$a /n'iat* e 1iitorul meu socru şi* se /n.ele&e* interesele lui de ser1iciu nu$mi pot 'i indi'erente( Doar ştii şi dumneata că pentru sectorul lui de acti1itate răspunde direct /n 'a.a ),rer$ului( +einric, rostise 1or2ele acestea cu atâta em'a%ă* că pu.in a lipsit să nu i%2ucnească /n ,o,ote de râs( Dar lui LemFe nu$i ardea de râs( Înainte de a 1eni la Castel la )onte* comandamentul &rupării de nord /l pusese la curent cu situa.ia şi /n c,ip special /i atrăsese aten.ia că acordă o mare importan.ă creării unei re.ele de a&en.i printre popula.ia 2ăştinaşă( Nu uita* +err LemFe 4 /i spusese şe'ul său direct 4 că /n momentul de 'a.ă* când ră%2oiul se poartă şi pe teritoriul Italiei* noi tre2uie să ştim &ândurile 'iecărui italian* de asemenea* nu uita că inamicii noştri 1or căuta să recrute%e din sânul lor şi a&en.i in'ormatori şi 1oluntari" =i acum* po'tim* /n ciuda tuturor a1ertismentelor* n$a 'ost /n stare să păstre%e nici măcar ceea ce /n0&,e2ase !ller( Cu alte cu1inte* a K


compromis o parte din re.eaua de a&en.i( Dorind să cunoască personal pe 'iecare a&ent( În decurs de câte1a %ile* c,emase aproape pe to.i cei ce 'i&urau pe ta2elul nominal( >aroane* ce$ar 'i să intrăm şi să luăm cina /mpreună< /l po'ti el pe neaşteptate* când a0unseră /n dreptul unui restaurant( +einric, %âm2i( Îşi dădu seama că LemFe se speriase şi că 1rea să continue discu.ia la un pa,ar de 1in( Eu nu 'rec1ente% restaurantele* iau masa la castel( Atunci* dă$mi 1oie să 1in la dumneata /ntr$o %i cu o sticlu.ă$două de 1in" Ce$ar 'i să 1ii c,iar acum< Acum nu pot* tre2uie să mă /ntorc la ser1iciu* să dau unele ordine( Când a0unse acasă* +einric, &ăsi /n 2iroul său pe @u2iss( Am 'ost ne1oit s$o conduc pe contesă şi atunci m$am ,otărât să te aştept 4 /i e-plică el( 3ăcat că n$ai 1enit cu noi" Am 'ăcut o plim2are minunată( Numai dacă n$ar 'i tre2uit să$i 'ac curte acestei si&norine plictisitoare ca o mesă de /nmormântare((( Aşa 1or2eşti despre 1iitoarea dumitale lo&odnică<" Ascultă* +einric,* mi$e teamă că n$am să mai pot re%ista( Cine a spus că italiencele sunt pline de 'oc* de &ra.ie şi de o 1eselie /m2ătătoare ca 1inul< Asta$i atât de nesărată că((( În sc,im2 are o %estre 'rumuşică((( Ce$i drept* /nsuşirea asta este /n măsură să 'acă /ncântătoare pe orice 'emeie((( #or2a$i* cât e de su2stan.ială această %estre< 3recis nu ştiu* dar si&nor Lerro mi$a dat a /n.ele&e că are o situa.ie materială 'oarte 2ună( )ie* s$o ia nai2a" Am să$i 'ac curte de ,atârul socrului care are o situa.ie materială 2ună( Cred că n$o să$şi nedreptă.ească 'ata( Însă* ce M


să$.i spun* e o mare plictiseală* o plictiseală cum nu$.i po.i /nc,ipui* +einric," Ce %ici* tre2uie să dure%e mult toată istoria asta< Totul depinde de impresia pe care ai 'ăcut$o şi de purtarea dumitale( Nădă0duiesc că nu$i ne1oie să te /n1ă. eu ce tre2uie să 'aci şi ce atitudine tre2uie să ai" >ănuiesc că ştii să te por.i cu 'emeile* 2a sunt con1ins că ai destulă e-perien.ă /n materia asta" Dar nu cu 'emei de soiul ei" Tre2uie să ştii că totdeauna am căutat să potri1esc lucrurile aşa 'el ca să am cât mai pu.ină 2ătaie de cap( Toate preludiile astea((( ,a2ar n$am de unde şi cum să /ncep" 6ă /ncepi cu 'lorile( E metoda cea mai clasică* aş putea spune( De mâine* trimite$i /n 'iecare diminea.ă 'lori((( În 'iecare diminea.ă< 3ăi 'lorile astea au să mă scoată la co1ri&i" De unde să iau atâ.ia 2ani pentru 'lori< Am să$.i dau eu 2ani pentru 'lori* dar nu dumitale /n mână* ci ordonan.ei dumitale* alt'el /i 2ei( ?r* tre2uie să$.i mărturisesc că$mi 1ine tot mai &reu să te su21en.ione%( =apte mii de mărci* e o sumă" =i dacă nu te prese% să mi$i /napoie%i* 2a c,iar /.i mai şi /mprumut* o 'ac numai pentru că((( Am /n.eles" Eşti impresionant de ră2dător( Dar 'ii si&ur că şi eu am să 'iu impresionant de corect( Cum am să pun mâna pe %estre* prima &ri0ă o să 'ie să scot şapte mii de mărci şi să .i le /napoie% cu o adâncă plecăciune" #irtutea trium'ă* păcătosul pocăit cade la picioarele 2ine'ăcătorului său* pu2licul /şi scoate 2atistele şi$şi şter&e oc,ii((( Iar pentru ca trium'ul să 'ie şi mai deplin* n$ar 'i ca%ul să mărim suma pomenită mai /nainte cu /ncă cinci%eci de mărci< Crede$mă* acum am ne1oie mai mult ca niciodată de leacurile acestea care ridică tonusul 1ital" După ce /ncasă cinci%eci de mărci* @u2iss plecă* 2lestemând pe 


1iitoarea lui lo&odnică şi /mpre0urările care s$au /ntors /mpotri1a lui( În sc,im2* 6o'ia Lerro era 'oarte mul.umită de noua ei cunoştin.ă* şi /n adâncul su'letului o 2inecu1ânta pe !aria$Luisa* că$şi .inuse 'ă&ăduiala de a$i căuta un so.( Tot timpul cât au 'ost /mpreună* 6o'ia studiase cu aten.ie pe c,ipeşul o'i.er pe care contesa i$l destina ca lo&odnic( Îi plăcuse şi /n'ă.işarea lui 1eselă( E drept* unele spirite ale sale o 'ăcuseră să se /nroşească* dar după ce se &ândise pu.in* /şi %isese că numai ea e de 1ină: are idei măr&inite şi asta datorită mediului pro1incial /n care trăieşte* şi o simplă con1ersa.ie mondenă i se pare /ndră%nea.ă şi c,iar indecentă( Într$un cu1ânt* 6o'ia Lerro era mul.umită de duminica aceea* de alt'el* ca şi !aria$Luisa* care /şi petrecuse toată %iua /n to1ărăşia lui 6ten&el şi i%2utise să 'acă oarecare pro&rese( În 'iecare an* %iua de două%eci aprilie era săr2ătorită cu amploare de o'i.erii armatei &ermane( La două%eci aprilie se născuse ),rer$ul şi cu acest prile0 important se 'ăceau a1ansări masi1e /n armată( Înaintarea /n &rad atră&ea după sine* 2ine/n.eles* şi mărirea soldei( De aceea* e1enimentul acesta atât de /nsemnat era aşteptat cu neră2dare de mai to.i o'i.erii( Dar /n anul acesta* KBB* speran.ele multora nu se reali%ară( Au 'ost a1ansa.i aproape to.i o'i.erii de pe 'rontul de răsărit şi din trupele de 66 din Italia* care /ncercau să /ntâr%ie /naintarea armatelor an&lo$ americane( Însă unită.ile din spatele 'rontului* cum era di1i%ia lui Eers* nu primiră /n acest an aproape nici o distinc.ie( Dintre to.i o'i.erii de la statul$ma0or al di1i%iei* n$au 'ost a1ansa.i de %iua de naştere a ),rer$ului decât câ.i1a* printre care şi 2aronul 1on Goldrin&( Acum* +einric, era căpitan( Eers şi Lt% nu 'useseră a1ansa.i( @u2iss 'usese /naintat la &radul de maior* deşi nu se aşteptase la o 5


asemenea surpri%ă( Dar de când 1oia %estrea 6o'iei şi &ândurile /i erau numai la mii şi la %eci de mii de mărci* &radul de maior şi cele câte1a mărci /n plus pe lună care i le aducea /l lăsau rece( În această direc.ie* tre2urile lui 'ăcuseră pro&rese considera2ile: se ,otărâse ca /n %iua de două%eci iunie să ai2ă loc lo&odna lui cu 6o'ia Lerro( Curând după aceea* urma să se 'acă şi nunta* pe care @u2iss o aştepta cu neră2dare( Generalul /şi dăduse asentimentul pentru căsătoria lui cu 9că.eluşa de o&radă* cum o numea @u2iss pe 6o'ia /n con1or2irile lui cu +einric,( Dacă 6o'ia /şi dăduse aşa de repede consim.ământul* apoi Al'redo Lerro stătuse multă 1reme la /ndoială: să accepte /n 'amilia lui pe acest o'i.er pe care a2ia /l cunoscuse< În ultima lună* in&inerul se /mprietenise atât de mult cu +einric,* /ncât nu$i ascundea şo1ăielile sale( =tii ce mă nelinişteşte< /i spunea el cu câte1a %ile /nainte de lo&odnă( @u2iss acesta /.i 'ace o impresie nede'inită( Nu ştiu de ce* dar mi se pare că nu ia lucrurile /n serios* mai mult* că nu$l preocupă nimic serios* şi a'ară de asta* n$are nici o pro'esie( Ce o să 'acă după ce se 1a s'ârşi ră%2oiul< 3e cât putea* +einric, se silea să$şi apere prote0atul* descoperindu$i necontenit alte /nsuşiri* dar nu i%2uti să /mprăştie /ndoielile lui Lerro( E 'oarte 'rumos din partea dumitale că aperi interesele unui prieten e un &est de ade1ărat o'i.er( Dar dă$mi şi mie dreptul să cred că$i prea uşuratic pentru a 'i capul unei 'amilii( Nici nu ştiu dacă are măcar câte1a mii de lire puse deoparte* ca să poată o'eri 6o'iei un dar de nuntă( !i se pare că are ce1a( 3ână acum* 3aul a trăit pe picior mare( 


C,eltuia mult mai mult decât era solda lui de o'i.er( Dar de când a cunoscut$o pe 'iica dumnea1oastră* a de1enit mult mai econom* ceea ce$i un semn 2un( 6ta.i pu.in* mi se pare că am 1ă%ut la el un carnet de depuneri* dar m$am 0enat să$l /ntre2 ce sumă are depusă( Totuşi* nu cred că are să$şi desc,idă un cont la 2ancă pentru câte1a mărci( )ireşte* +einric, nu$i putea mărturisi că c,iar el /i desc,isese un cont la 2ancă* depunând pe numele lui suma de trei mii de mărci* după ce luase de la el cu1enita c,itan.ă( Cu toate e%itările lui* Lerro tre2ui /n cele din urmă să cede%e ru&ămin.ilor 6o'iei şi să$şi dea consim.ământul la căsătorie( Ce$i drept* pusese condi.ia ca nunta să nu ai2ă loc decât după trei luni de la lo&odnă( 6per că /n răstimpul acesta* 'iica mea o să$l cunoască mai 2ine şi o să se decep.ione%e sin&ură 4 mărturisi in&inerul lui +einric,( Nici nu ştii ce să cre%i despre dânsul( N$are nici o /nclina.ie* nici o pasiune( )ace um2ră pământului şi atâta tot" Iată* pe mine şi pe dumneata* de pildă* ne interesea%ă tainele /mpără.iei su2ac1atice* ne pasionea%ă un sport atât de interesant ca pescuitul( Al.ii sunt colec.ionari pasiona.i* sau /i interesea%ă pomicultura sau mai ştiu eu ce( Ceea ce /nseamnă că /ndeo2şte oamenii au un interes pentru ce1a( Dar pe @u2iss ce$l pasionea%ă* ce$l interesea%ă< E un 'ilatelist /n'ocat 4 %ise +einric, la /ntâmplare* primul lucru care$i 1eni /n minte( E ade1ărat< Asta$i o noutate pentru mine* şi tre2uie să adau& că o noutate plăcută( Dacă nu$i capa2il de altce1a mai de seamă* cel pu.in să adune mărci( C,iar /n %iua aceea* +einric, se repe%i până la 3arma şi$i cumpără lui @u2iss câte1a al2ume cu mărci( B


Doamne" Asta$mi mai lipsea" o'tă @u2iss( #e%i* studia%ă cu aten.ie al2umele* ca să po.i deose2i o marcă 'ran.u%ească de una nem.ească( @u2iss /i aruncă o pri1ire 'urioasă lui +einric,* dar nu /ndră%ni să$l contra%ică( 3rea mult /l costaseră 2uc,etele %ilnice şi prea multă ener&ie consumase* 'ăcând curte 6o'iei* ca să mai dea acum /ndărăt( Dar 'uria lui @u2iss /ntrecu orice măsură când* /nainte de lo&odnă* Al'redo Lerro /i dădu /n dar un al2um uriaş cu mărci 1ec,i( Când1a* am să i$l arunc /n cap al2umul ăsta" %ise el cu ciudă* arătând lui +einric, darul 1iitorului său socru( Cel pu.in dacă i$ai da să /n.elea&ă că din toate mărcile /mi plac numai acelea sunătoare" Dar cea mai mare de%amă&ire a1ea s$o /ncerce cam la o săptămână de la lo&odnă* când /ncepură să discute actul dotal( !$au tras pe s'oară" stri&ă el pe un ton tra&ic* dând 2u%na /n 2iroul lui +einric, şi lăsându$se să cadă /ntr$un 'otoliu( 6tai pu.in* e-plică$mi ce s$a /ntâmplat" !$au tras pe s'oară" repetă @u2iss şi deodată sări cu &ura la +einric,: Numai dumneata eşti 1ino1at de toate astea" !i$ai /mpuiat capul cu %estrea ei" =tii ce$i dă 'etei ca %estre< ? 'ermă cu şase sute de oi unde1a* la &rani.a el1e.iană* casa din Castel la )onte* aceea /n care locuiesc acum* şi un ma&a%in de 'ructe la 3arma( După mine* %estrea nu$i de lepădat" La ce nai2a /mi tre2uie mie oi.ele acelea" Am să le tai pe toate c,iar /n prima %i de la intrarea lor /n stăpânirea mea" Ai să 'aci cea mai mare prostie" 6tai* nu mai .ipa* mai 2ine ,ai să 'acem socoteala /n linişte( ici: şase sute de oi< >un((( @urt( Întrea2$o pe Lidia ce pre. are o oaie" Da* da* o oaie o2işnuită( Cred că 1reo sută $ o sută două%eci de mărci( 


Eu* unul* n$aş da nici o marcă pentru o oaie( În sc,im2* al.ii au să$.i dea dumitale( Cred c$ai putea lua 1reo şapte%eci de mii de mărci pe ele((( Lidia spune că o oaie 2ună 'ace două mii cinci sute de lire 4 1eni @urt cu răspunsul( +einric, 'luieră* uitându$se uimit la @u2iss( Ei* acum ce mai %ici de oi.e< Ar 'ace cam 1reo sută cinci%eci de mii de mărci de$ale noastre" De unde ai scos$o< @u2iss* care /ncepuse să mani'este un 1iu interes* /nş'acă un creion şi se apucă să 'acă socoteli( Ai dreptate" Dra&ele mele oi.e* da şti.i că$mi sunte.i dra&i" !ai adau&ă o sută de mii pentru casă şi pră1ălie( La un loc* 'ac două sute cinci%eci de mii de mărci" >ine( Dar eu am ne1oie de numerar" De 2ani" În.ele&i< Numai dumitale /.i datore% mai 2ine de %ece mii de mărci" Iar Lerro n$a su'lat o 1or2ă despre 2ani" Am să /ncerc* /ntr$o 'ormă mai delicată* să a'lu cum stau lucrurile /n pri1in.a asta( În %iua următoare* +einric, nu i%2uti să$şi 'acă drum până la Lerro* ca să se in'orme%e cu pri1ire la %estrea 6o'iei( Dar curând se 1ă%u că nici nu mai era ca%ul( Într$o seară* cei doi lo&odnici 'ăcură lui +einric, o 1i%ită o'icială( Când /i 1eni 2ine* @u2iss /l luă la o parte şi$i şopti la urec,e ca 6o'ia are la 2ancă aproape două%eci de mii de mărci* moştenire de la mama ei( 3rin urmare* la două%eci iulie e nunta< o /ntre2ă +einric, pe 6o'ia( 3aul insistă s$o 'acem mai de1reme* dar tata nu 1rea( Dumneata l$ 


ai putea con1in&e( El te respectă aşa de mult" Ceea ce spusese 6o'ia era ade1ărat 4 Al'redo Lerro se /ndră&ostise de tânărul 2aron( Dacă a1ea din /ntâmplare o seară li2eră* totdeauna /l po'tea pe +einric, să 1ină până la el* ca să mai stea de 1or2ă( Lerro repeta /ntr$una că discu.iile lui cu 2aronul /i limpe%esc mintea /m2âcsită de 'ormule( #or2ea cu aprindere despre tot ce$i putea /ndepărta &ândurile de la ră%2oi( După el* ră%2oiul nu era altce1a decât o luptă de 'ormule şi de idei te,nice /n care* se /n.ele&e* oamenii mor ca muştele( Re%ultatul acestei lupte /l ,otărăşte ideea te,nică cea mai elastică şi mai /naintată şi nicidecum masele de oameni* care nu pot 'ace altce1a decât să se supună celui mai puternic( 6in&urul su2iect de care se 'erea Al'redo Lerro era u%ina şi tot ce era /n le&ătură cu ea( Nici +einric, nu desc,idea 1or2a* ca să nu stârnească 2ănuieli( Când se 1a s'ârşi ră%2oiul* /.i 1oi po1esti nişte lucruri e-traordinar de interesante 4 /i spuse in&inerul /ntr$un rând( Acum((( 4 şi el o'tă 4 acum sunt aşa de sătul de toate* că nici nu 1reau să mă mai &ândesc la ce1a( Creierul este partea cea mai no2ilă a or&anismului omenesc şi el nu suportă să 'ie constrâns( Iar pe mine* mă %oresc* mă %oresc din răsputeri( Nici când sunt 2olna1 nu sunt lăsat /n pace* să stau şi eu culcat* ca omul( !i se aduc acasă tot 'elul de materiale şi sunt o2li&at să le studie%( Iar după ce am i%2utit să$mi desă1ârşesc in1en.ia* s$au pus pe capul meu şi mă %oresc şi mai mult( Nu aud decât atât: 9!ai repede* mai repede* mai repede" Cel pu.in* 2ine că nu sunte.i ne1oit să lucra.i şi noaptea* acasă" Între noi 'ie 1or2a* câteodată lucre% şi noaptea* pentru mine( Numai aşa /mi pot concentra &ândurile( Dar asta nu interesea%ă( Un lucru te ro&* să nu cum1a să scapi o 1or2ă lui 6ten&el( Dacă ar a'la că H


.in la mine* /n casa de 'ier* unele sc,i.e* aş putea a1ea mari neplăceri( În seara aceea* +einric, rămase trea% multă 1reme((( !ărturisirea lui Lerro 'ăcea să$i /ncol.ească /n minte noi &ânduri( Noi planuri(

NUNT# I MOARTE Cu câte1a %ile /nainte de nuntă* sosi un ordin de la comandamentul &rupării de nord prin care maiorul @u2iss era numit a0utorul lui 6ten&el la pa%a interioară a u%inei( +einric, nu se aştepta la o /ntorsătură atât de 'ericită( După cum a'lă mai târ%iu* 6ten&el 'usese ini.iatorul acestei măsuri( Îi con1insese pe cei de la comandament că de 1reme ce @u2iss se 1a /nrudi cu Lerro şi se 1a muta /n casa lui* e lo&ic să 'acă parte din unitatea /nsărcinată cu pa%a u%inei şi securitatea personală a in&inerului$şe'( Cu atât mai mult că 6ten&el tre2uia să părăsească locuin.a lui Lerro* eta0ul 'iind re%er1at tinerilor căsători.i( Numirea lui @u2iss con1enea tuturor: Al'redo Lerro se 2ucura că scapă de su2 tutela lui 6ten&el* un om din cale$a'ară de pedant 6o'ia era 'ericită că tânărul ei so.* din pricina căruia era &eloasă pe toate 'emeile* 1a 'i su2 oc,ii tatălui ei !aria$Luisa nădă0duia că 6ten&el se 1a putea muta la castel* şi atunci idila lor 1a pro&resa şi curând 1a putea sc,im2a toaleta cernită de 1ădu1ă cu &ăteala miresei iar +einric, socotea numirea lui @u2iss ca o şansă /n plus pentru reali%area planurilor lui( J


Numai @u2iss rămăsese nepăsător 'a.ă de sc,im2area inter1enită /n ser1iciul lui( Intrase de0a /n rolul de 1iitor stăpân al casei* al ma&a%inului şi al turmei de oi( 3etrecea seri de$a rândul 1eri'icând /mpreună cu 6o'ia conturile administratorului 'ermei şi ale 1ân%ătorului principal de la ma&a%in( Găsiseră un lim2a0 comun /n această /ndeletnicire amândoi se 2ucurau când 'ăceau a'aceri 2une cu 'ructele sau cu lâna* amândoi se nelinişteau când descopereau ine-actită.i /n socoteli şi erau mâ,ni.i că slu&ile credincioase şi cinstite de altădată au dispărut* când dădeau peste 1reun cont suspect( Amândoi a0unseră la conclu%ia că administratorul 'ermei nu$i un om de /ncredere şi că tre2uie /nlocuit neapărat( 6pre uimirea celor ce$i cunoşteau* @u2iss se trans'orma 1ă%ând cu oc,ii( N$a1usese niciodată a1ere* n$a1usese nici măcar un p'eni& la su'letul lui* şi acum* de când era proprietar* se tre%ise /n el pe neaşteptate lăcomia a1idă de a1u.ie* de 2ani( Începuse să 2ea mai pu.in* mai /ntâi din spirit de economie* iar mai târ%iu pentru că se sim.ea pătruns de importan.a noii lui situa.ii /n societate( =i deşi nu putea să renun.e la mor'ină* se străduia să$şi micşore%e do%ele %ilnice* 2a c,iar ceruse /n această pri1in.ă s'atul lui !attini( #rând să$şi pună /n ordine a'acerile personale* @u2iss ceru de la +einric, numeroasele lui c,itan.e şi /n locul lor /i dădu una sin&ură* pe care men.iona termenul de'initi1 de plată a datoriei 4  ianuarie KB( Acum* %iarele nu$l mai interesau pentru comunicatele de pe 'ront* ci pentru 2uletinele 'luctua.iilor 1alutare* pentru pre.ul lânii* al cărnii* al 'ructelor( Dacă până nu de mult @u2iss dorea să$şi săr2ătorească nunta cu pompă şi să po'tească pe to.i o'i.erii comandamentului* acum stăruia să se in1ite un număr restrâns de oaspe.i( @u2iss* /ncepi să de1ii %&ârcit" /i spuse +einric, /ntr$un rând( K


!$am con1ins că &enero%itatea este soră 2ună cu sărăcia( Când ai 2ani pu.ini* nu$i pre.uieşti* dar când ai un capital* 1rei să$l du2le%i( 6o'ia era /n culmea 'ericirii* 1ă%ând cu câtă /n.elepciune plani'ică 3aul 1ia.a lor* cât de socotit este /n c,eltuieli* cum /i &,iceşte dorin.ele dintr$un cu1ânt( Tre2uie să spunem că /ntre ea şi lo&odnicul ei se statornicise /n.ele&erea aceea reciprocă* care este de o2icei c,e%ăşia unei căsătorii 'ericite( )ără să$şi dea seama* @u2iss /şi sc,im2ă /ncetul cu /ncetul atitudinea 'a.ă de 6o'ia( N$o mai trata ca pe o cantitate ne&li0a2ilă* ca pe o po1ară inutilă( Ea nu$i cerea o dra&oste /n'lăcărată* era prietenoasă* e&ală /n purtarea ei 'a.ă de el şi pe deasupra şi o 2ună &ospodină( Îi /mpărtăşea pe deplin părerea că acum nu e 1remea pentru o nuntă 'astuoasă şi că /n &enere 'astul este cu totul ne'olositor: mai 2ine ca 2anii destina.i pentru nuntă de tatăl ei să 'ie /ntre2uin.a.i la completarea lipsurilor din &ospodărie( De aceea* la nuntă erau pu.ini oaspe.i( 6o'ia in1itase o 1erişoară a ei de la 3arma* pe 6ten&el şi pe contesă* iar 3aul pe &eneralul Eers* pe +einric,* pe Lt% şi pe LemFe( @u2iss căpătase o permisie de trei %ile şi tinerii căsători.i urmau să plece /ndată după de0un la 3arma* la o mătuşă a 6o'iei* a cărei moştenitoare duioasa nepo.ică spera să 'ie /n curând( Dar totul se petrecu alt'el de cum plănuiseră( După ce se aşe%ară cu to.ii la masă* &eneralul Eers* ca cel mai /n 1ârstă* rosti primul toast( 3e neaşteptate* apăra curierul comandamentului( +err General* da.i$mi 1oie să 1ă /nmâne% o tele&ramă personală( Eers se ridică iute* smulse neră2dător tele&rama din mâinile curierului şi o parcurse dintr$o pri1ire( ? clipă rămase /ncremenit* dar deodată se clătină( Lt%* care şedea lân&ă el* a2ia a1u timp să$l cuprindă HM


de umeri şi să$l sus.ină( Îmi da.i 1oie să trimit după un medic< /ntre2ă el tul2urat( Nu$i ne1oie( Îmi trece imediat((( 4 Răspunse &eneralul cu un &las străin* /n1ăluind pe to.i mesenii cu o pri1ire lun&ă şi oprind$o asupra lui LemFe( Am să ies pu.in /n 2alcon şi o să$mi treacă( 6ă 1ă aduc un scaun 4 se o'eri Lt%( Nu$i ne1oie" )ăcu el ener1at( Apoi ieşi /n 2alcon şi /nc,ise uşa cu &ri0ă( ? 'i a1ând neplăceri 'amiliale* desi&ur 4 %ise contesa /n şoaptă( 3oate i s$a /ntâmplat ce1a ne1este$si((( Dumneata n$ai 2ă&at de seamă de unde$i trimisă tele&rama< De la >erlin 4 răspunse curierul( Ierta.i$mă că am adus$o aici* dar e o tele&ramă ur&entă şi am cre%ut((( Ne1asta lui locuieşte la Dresda 4 urmă contesa 'ără să asculte lămuririle curierului( 3oate că((( 4 /ncepu Lt%( În 2alcon răsună o /mpuşcătură( Toii se repe%iră spre uşa care dădea /n 2alcon( Eers %ăcea pe 0os* cu 2ra.ele lar& des'ăcute( ? şu1i.ă su2.ire de sân&e i se prelin&ea de pe tâmplă( Cel dintâi /şi re&ăsi cumpătul Lt%( Aplecându$se asupra &eneralului* /i des'ăcu de&etele strânse pumn şi cu 2ă&are de seamă luă tele&rama( +einric, citi pe deasupra umărului său: „)leacă imediat la "ăi24 Tele&rama nu era semnată( 3alid la 'a.ă* Lt% se lăsă /n &enunc,i şi$şi lipi urec,ea de pieptul şe'ului său( Inima &eneralului Eers nu mai 2ătea( Ce poate să /nsemne asta< =i LemFe /i aruncă lui +einric, o pri1ire iscoditoare( H


Deocamdată nu /nseamnă decât un lucru: că suntem datori să ne a'lăm la locurile noastre((( 3rin urmare((( +einric,* se /nclină /n 'a.a 6o'iei* care tremura ca 'run%a* cu mâinile /ncleştate /n umărul lui @u2iss( 3aul* tu rămâi lân&ă ne1asta ta* linişteşte$o* noi plecăm((( 6ă nu 1ă atin&e.i de nimic până la sosirea medicului şi a şe'ului de stat$ma0or 4 porunci LemFe( !ă /ntorc şi cu repede( ?'i.erii ieşiră( LemFe coti spre ser1iciul 66* iar +einric, şi cu Lt% merseră /mpreună mai departe( Ce %ici de asta* +einric,< Nu$i un semn 2un( !i se pare((( 6tai pu.in" Dar /ncotro alear&ă o'i.erul de ser1iciu al comandamentului< Într$ade1ăr* o'i.erul de ser1iciu ieşise pe uşa comandamentului şi acum 1enea /n &oană spre ei* /nc,eindu$şi cu mâinile tremurătoare tunica( +err +auptmann* +err +auptmann" ?'i.erul se opri* &â'âind( >u%ele /i tremurau( ?2erst @unst s$a /mpuşcat adineauri /n ca2inetul său" Nu cum1a a primit o tele&ramă de la >erlin< Îl /ntre2ă +einric,( >a da* cu cinci minute /nainte de a se /mpuşca( 3rin care era s'ătuit să plece la 2ăi* nu< Da" =i /ncă ur&ent" Tele'onea%ă imediat lui LemFe" E la 2irou( 3ână la 1enirea lui* să nu laşi pe nimeni /n ca2inet" ?'i.erul de ser1iciu porni /n 'u&ă /napoi la comandament( Lt% şi +einric, urcară /ncet /n urma lui la eta0( Ei* dar acum ce mai spui< Nu mai /n.ele& a2solut nimic* am impresia că 1ise%( Lt% părea H5


descumpănit( !iroase a complot((( Ia desc,ide aparatul de radio" Dar ca totdeauna la ora aceea* la radio se transmiteau numai marşuri( N$ar 'i 2ine să raporte%i la statul$ma0or al &rupării de nord< /ntre2ă +einric,( Lt% se apropie de tele'on şi se pre&ătea să ceară indicati1ele necesare* când /n 2irou dădu 2u%na* &â'âind* LemFe( Unde$i @unst< Am dat ordin să nu 'ie lăsat nimeni /n ca2inetul lui până la 1enirea dumitale( Ce să /nsemne toate astea< Între2area asta 1oiam să .i$o pun dumitale( Totul se lămuri a2ia spre seară* când un a1ion special sosi de la >erlin( Un /mputernicit al lui +immler a1ea asupra lui un ordin prin care se dispunea arestarea lui Eers şi a lui @unst( Tot el a1ea /nsărcinarea să$i ducă pe cei doi aresta.i la cartierul &eneral( Generalul Eers* comandantul di1i%iei* şi colonelul @unst* şe'ul de stat$ma0or* erau acu%a.i că au luat parte la un complot /mpotri1a ),rer$ului şi la un atentat la 1ia.a lui( Într$ade1ăr* nemul.umirile /mpotri1a ),rer$ului* pro1ocate de /n'rân&erea de pe malurile #ol&ăi* nemul.umiri care creşteau pe măsură ce armata &ermană su'erea noi eşecuri* duseseră la un complot( Con0ura.ii a1eau ca scop lic,idarea Iui +itler şi /nlocuirea lui cu un om pe placul an&lo$americanilor* pentru a putea /nc,eia cu aceştia o pace separată* ceea ce ar 'i /n&ăduit Germaniei să poarte ră%2oiul numai pe 'rontul de răsărit( La şase iunie* an&lo$americanii au de2arcat pe .ărmul 'rance% al Canalului !ânecii* desc,i%ând cel de$al doilea 'ront( Acest 'apt a H


determinat pe con0ura.i să recur&ă la măsuri decisi1e şi la 5M iulie KBB s$a produs atentatul la 1ia.a lui +itler( Cu toate că 2om2a a e-plodat la ora şi /n locul ,otărât* ea n$a pro1ocat ),rer$ului decât o contu%ie( Capii complotului au 'ost demasca.i numaidecât şi acum +immler era neră2dător să pună mâna cât mai repede pe to.i cei ce participaseră la acest complot* precum şi pe complicii lor din /naltul comandament( 3e lista criminalilor* care număra aproape două mii de nume* 'i&urau şi numele &eneralului Eers şi al colonelului @unst( Atentatul la 1ia.a ),rer$ului mări considera2il in'luen.a şi importan.a or&anelor represi1e* atât /n armată cât şi /n sânul popula.iei ci1ile( Arestările continuau* 'iecare o'i.er se sim.ea /n nesi&uran.ă( Iată de ce tele&rama prin care 2aronul 1on Goldrin& era c,emat să se pre%inte de /ndată la comandamentul &rupării de nord* /l tul2ură nu numai pe el* ci şi pe prietenii săi 4 pe Lt% şi !attini( 3rintre &eneralii care erau tortura.i la Gestapo se a'la şi Denuss* şi Gunder* iar +einric, nu ascunsese prietenilor săi că* pe când se a'la la 3aris* 'usese de două ori la Gunder acasă* din ordinul lui Eers( Aşadar* se putea ca 1on Goldrin& să 'i 'ost c,emat la comandament pentru a da rela.ii cu pri1ire la le&ăturile lui Eers cu al.i &enerali( )ireşte* un intero&atoriu ca acesta nu putea duce la nimic 2un( A'lând de această tele&ramă* LemFe /i aruncă o pri1ire 2ănuitoare lui +einric, şi /n oc,ii lui licăriră lumini.e răutăcioase( De$ar 'i după el* n$ar mai sta pe &ânduri şi l$ar aresta pe 2aronul ăsta /n'umurat* c,iar acum" Doar nu de&ea2a /l ru&ase tatăl lui adopti1* aşa$%isul* să$l .ină su2 o2ser1a.ie( Însă LemFe nu se /ncumeta să 'acă un pas atât de &ra1( 6ă ,otărască >ert,old sin&ur" 6au comandamentul( LemFe era si&ur că c,emarea lui Goldrin& la comandament nu se 1a s'ârşi cu 2ine( HB


+einric, /n.elesese pe deplin tâlcul pri1irii lui LemFe( =i neliniştea lui crescu şi mai mult( Ea nu scă%u nici după ce se pre%entă la statul$ma0or al &rupării( )ără să i se dea 1reo lămurire* i se spuse că tre2uie să se pre%inte la comandatura districtului( 9La comandatura districtului<" +einric, sim.i cum i se strân&e inima de /n&ri0orare( Deodată* /şi aduse aminte de micul 2ronin& ascuns su2 manşetă( Numai de$ar a1ea timp să$l 'olosească" Dar poate că totul se 1a s'ârşi ca şi atunci* /n 2iroul lui LemFe< Înainte de toate* nici o um2ră de tul2urare /n pri1ire* /n &esturi* /n purtare( >ine că sediul comandaturii se a'la la oarecare distan.ă de comandament( #a a1ea 1reme să c,i2%uiască totul /n linişte şi să$şi stăpânească ner1ii( ?2erst 1on @ronne /l primi /n ca2inetul său lu-os* de la terestrele căruia se desc,idea o pri1elişte minunată spre mun.i( Ridicându$se pe 0umătate /n 'otoliu* colonelul dădu din cap cu destulă indi'eren.ă şi$l ru&ă să ia loc( Această nuan.are a superiorită.ii sale* această accentuare a corectitudinii şi a ri&idită.ii .inutei* /m2inate cu /ndemânarea şi preci%ia tuturor &esturilor* erau 2ine cunoscute de +einric,( El recunoscu numaidecât /n acest colonel tânăr* cam de 1reo trei%eci şi cinci de ani* pe repre%entantul unei 1ec,i 'amilii de iunc,eri( Iată* stau şi admir pri1eliştea 4 %ise 1on @ronne pe neaşteptate( Asta mă linişteşte şi$mi limpe%eşte &ândurile* ca şi când aş a1ea /n 'a.a oc,ilor un ta2lou 'rumos( +err ?2erst* ar tre2ui să 1eni.i la noi la Castel la )onte* să pri1i.i muntele Gran$3aradiso când apune soarele( ?* 1ăd că te pricepi la lucrurile astea /i %ise @ronne* măsurându$l cu pri1irea din cap până /n picioare( Si s$a spus de ce$ai 'ost c,emat aici< H


Nu( !i s$a dat numai ordin să mă pre%int la dumnea1oastră( N$am nici o idee pentru ce am 'ost c,emat( Iată despre ce este 1or2a* +err +auptmann( După /ntâmplările de la >erlin de acum câte1a %ile* comandamentul a ,otărât să introducă /n Italia de Nord un re&im aspru de ocupa.ie* lăsând la o parte orice mena0amente 'a.ă de italieni( Una dintre măsuri este /n'iin.area de comandaturi militare* cărora le 1or 'i su2ordonate toate municipalită.ile( Dumneata eşti numit la conducerea comandaturii raionului Castel la )onte" +einric, sim.i cum i se linişteşte inima dintr$o dată( Cred că$.i dai seama* 2aroane* că această numire este o do1adă de mare /ncredere( =i dumneata eşti dator s$o 0usti'ici* /ndeplinind cu conştiincio%itate sarcina ce .i s$a dat şi slu0ind cu credin.ă ),rer$ului şi patriei( ?c,ii mari* de un cenuşiu$desc,is ai lui @ronne* se uitau cu aten.ie la Goldrin&( +aina de o'i.er pe care o port mă o2li&ă să$mi /ndeplinesc datoria cu conştiincio%itate /n orice post m$aş a'la( Dar pre.uiesc /n c,ip deose2it acest semn de mare /ncredere( Nădă0duim că aşa este" Cunoşti raionul ce .i se /ncredin.ea%ă< Îndatoririle mele de o'i.er cu /nsărcinări speciale sunt destul de /ntinse şi am 'ost ne1oit să 1i%ite% aproape toate localită.ile /n care sunt cantonate su2unită.ile di1i%iei noastre( Aşa că /ndră%nesc să a'irm că$mi cunosc raionul( Cu atât mai 2ine( De a%i /nainte* eşti stăpânul deplin al acestui raion şi răspun%i de ordinea din cuprinsul lui( Tre2uie să .ii seama că prin teritoriul raionului ce .i se /ncredin.ea%ă trece o cale 'erată şi o autostradă de mare importan.ă pentru 'ront( A'ară de aceasta* /n raionul dumitale se a'lă un o2iecti1 militar de o /nsemnătate e-cep.ională( H


U%ina este pă%ită de unită.i speciale de 66( Dar dumneata 1a tre2ui să sta2ileşti un contact 'oarte strâns cu comandan.ii acestor unită.i( Ai la dispo%i.ie o companie de 1ânători de munte* comandantul căreia 1a 'i a0utorul dumitale( ? companie de 9cămăşi ne&re((( +einric, se /ncruntă( Compania aceasta este alcătuită din solda.i 2ine 1eri'ica.i şi te po.i 2i%ui pe ea( A'ară de asta* /.i mai dau două plutoane de paraşutişti( =tiu* 'or.ele sunt cam insu'iciente pentru un raion ca al dumitale* dar nu a1em ce 'ace((( /n ca%uri e-treme* po.i cere a0utor su2unită.ilor di1i%iei şi maiorului 6ten&el( Dar repet* numai /n ca%uri e-treme( În raionul dumitale ac.ionea%ă o 2ri&adă de &ari2aldişti şi câte1a mici detaşamente de alte culori politice( Îndreaptă$.i e'orturile /n special asupra &ari2aldiştilor* ei pre%intă cel mai mare pericol pentru noi( Lupta /mpotri1a lor tre2uie să 'ie necru.ătoare şi continuă((( Cred că am să te pot a0uta dându$.i s'aturi şi /ndrumări* dar să nu conte%i pe un a0utor /n oameni( Cam asta ar 'i tot( Da* /ncă ce1a( Tre2uie să$.i cau.i numaidecât un local 'rumos şi să$l mo2ile%i cât mai 2ine( 6ă nu pri1eşti aceasta ca o c,estiune de mică importan.ă( Cei ce .i se 1or adresa tre2uie să se pătrundă de respect pentru noua stăpânire( 6ocotesc că e locul să$.i amintesc cu1intele marelui Goet,e: „;rice nfăţişare decentă şi are raţiunile ei interioare4. 3ersonalul a0utător tre2uie să .i$l ale&i sin&ur* dar 2a&ă de seamă să nu se strecoare 1reun a&ent &ari2aldist( 6unt 'oarte si&ur că au să /ncerce( În curând am să 1in la Castel la )onte şi aş 1rea ca până atunci lucrările de or&ani%are să 'ie terminate((( Ai 1reo nedumerire< Deocamdată nu* dar sunt si&ur că se 1or i1i( #$aş cere /n&ăduin.a să mă adrese% dumnea1oastră ori de câte ori 1oi sim.i ne1oia( 3o.i s$o 'aci oricând* dar e1ită con1or2irile tele'onice( Contactul HH


personal e mult mai si&ur( Numirea aceasta a 'ost o surpri%ă plăcută pentru +einric,( Ca şe' al comandaturii* el a1ea răspunderea /ntre&ului raion* prin urmare şi a o2iecti1elor militare a'late /n ra%a lui* ceea ce /nsemna că s$a mai apropiat cu un pas de u%ina /n 0urul căreia /şi concentrase toate &ândurile( +einric, a1ea dreptate socotind că numirea nu se 'ăcuse 'ără inter1en.ia 1iitorului său socru( Într$ade1ăr* >ert,old a0unsese la conclu%ia că$i mai cuminte să$l ia pe +einric, de la comandamentul unei di1i%ii* /n 'runtea căreia 'usese un &eneral ră%1rătit( E drept* Eers murise* dar se prea poate ca /n urma lui să 'i rămas un mediu nesănătos( Dar cel mai 2ucuros de sc,im2area sur1enită a 'ost !attini( E minunat" E-clamă el* când +einric, /i po1esti re%ultatul călătoriei lui la comandamentul &rupării( 6unt si&ur că de a%i /nainte* /n raionul nostru n$au să mai ai2ă loc represiuni /n masă /mpotri1a popula.iei lipsite de apărare* aşa cum au loc /n toată Italia de nord( Dar noua numire atră&ea noi complica.ii( 6ă ai răspunderea liniştii din raion* /nseamnă să duci lupta cu cei care o tul2urau((( Iar din punctul de 1edere al ocupan.ilor* linişte /nsemna supunere necondi.ionată ,itleriştilor* care 1edeau /n 'iecare italian un duşman poten.ial( Concep.ia 2ăştinaşilor despre linişte se deose2ea atât de mult de aceea a ocupan.ilor* că era imposi2il să te /mpaci 'ără să ai di'icultă.i( +einric, /şi dădea seama că dacă nu 1a sta2ili de la 2un /nceput un contact* 'ie şi tacit* cu popula.ia locală* acest lucru 1a duce ne/ntâr%iat la tot 'elul de complica.ii /ntre el şi locuitorii raionului /n su2ordine( A doua %i diminea.a* când Lidia 1eni să deretice prin odăi* +einric, /i puse o /ntre2are neaşteptată: Cunoşti 2ine lim2a &ermană< HJ


)rance%a o ştiu mai 2ine( Dar mă /n.ele&i când 1or2esc nem.eşte cu dumneata< În.ele& tot* dar /mi 1ine &reu să 1or2esc( Nu$i nimic( Ai să /n1e.i( Ce$ai %ice dacă .i$aş propune să treci /n alt ser1iciu< Nu pricepP La ce ser1iciu< În Castel la )onte ia 'iin.ă o comandatură militară* şi eu am 'ost numit şe'ul ei( Eu nu prea cunosc lim2a italiană* iar la comandatură este un post de tălmaci pe care aş 1rea să$l ocupi dumneata( 3ropunerea era neaşteptată şi 'ata stătu la /ndoială( 6e poate să 1ă dau mâine răspunsul< Nu mă pot ,otăr/ dintr$o dată( Tre2uie să mă &ândesc((( +einric, se aştepta la aceasta( =tia 2ine că Lidia are ne1oie de timp* dar nu ca să se &ândească* mai curând ca să se s'ătuiască( El n$o %ori cu răspunsul* primi cu plăcere s$aştepte o %i$două( Gri0a pentru 1iitor /i a2sor2ea cu totul pe @u2iss( Era 'oarte mul.umit de apartamentul lor simpatic* compus din şase camere 'rumos mo2ilate* de prân%urile şi de cinele pe care i le pre&ătea tânăra lui ne1astă( Cu atât mai mult că nu$l costa nimic( Toate c,eltuielile &ospodăriei le luase Lerro asupra sa* /ncât @u2iss rămânea cu solda aproape /ntrea&ă( Totuşi* nu se sim.ea liniştit şi 1iitorul nu i se mai părea atât de tranda'iriu ca /nainte( +einric, nu &reşise apreciind %estrea 6o'iei la două sute cinci%eci de mii de mărci( Dar a2ia mai târ%iu /şi dădu seama @u2iss că pre.ul oilor era atât de mare numai pentru că* 'iind 1reme de ră%2oi* costul tuturor produselor alimentare* mai ales al cărnii* era 'oarte urcat( Acum cunoştea pre.urile de dinainte de ră%2oi la lână şi a0unsese la conclu%ia că /n timp de pace* 1aloarea %estrei ne1estei lui 1a scădea la o treime( HK


)aptul acesta /l tul2urase şi$l %&uduise atât de mult* /ncât se ,otărâse să ceară s'atul lui +einric, dacă n$ar 'i 2ine să lic,ide%e 'erma 'ără /ntâr%iere( Te ro& să mă /n.ele&i* +einric,* că 1iitorul mă /n&ri0orea%ă 'oarte mult( Deocamdată* adică atâta 1reme cât trăieşte socru$meu* totul e /n re&ulă: el câşti&ă 2ine şi nu se uită la 2anii pe care$i c,eltuieşte /n casă( Dar nu uita că nu mai e tânăr şi că mereu e 2olna1( N$ar 'i e-clus ca /n curând să a0un& stăpânul deplin al a1erii* ceea ce mi$ar /nrăută.i situa.ia /n loc s$o /m2unătă.ească( C,iar şi 'elul de a discuta al lui @u2iss se sc,im2ase* acum 'iecare cu1ânt a1ea &reutatea omului pre1ă%ător( Dar ştii că şi eu m$am &ândit la asta< /i mărturisi +einric,( Asta$i 'rumos din partea dumitale" ?ricum* sunt şi eu pu.in 1ino1at de 'aptul că .i$ai sc,im2at situa.ia 'amilială şi am 'a.ă de dumneata((( cum să$.i spun((( o răspundere morală* ca să %ic aşa((( 6$ar putea să ai dreptate să 'ii /n&ri0orat pentru 1iitor((( Dar dacă aş 1inde acum toată a1erea imo2ilă şi aş plasa 2anii /n 1reo /ntreprindere a1anta0oasă< 6au i$aş trans'orma /n o2iecte de 1aloare< Ce să$.i spun((( tre2uie să 'ii 'oarte priceput /n asemenea a'aceri ca să nu &reşeşti( Când se 1a s'ârşi ră%2oiul* aş putea desc,ide /mpreună cu Lerro((( 6tai o clipă* am să te /ntrerup" Aş 1rea să$.i pun o /ntre2are( Ca unui 1ec,i şi 1ersat &estapo1ist* nu ca &inerelui lui Al'redo Lerro( Ce cre%i că se 1a /ntâmpla cu socrul dumitale la s'ârşitul ră%2oiului* dacă Germania* 'erească Dumne%eu* /l pierde< L$a şi pierdut((( Totuşi nu /n.ele& /ntre2area( JM


Nu tre2uie să 'ii prea perspicace ca să pricepi( Al'redo Lerro nu lucrea%ă la o 'a2rică de um2rele sau de 0ucării pentru copii" El a in1entat((( Nu" Nu" Nu 1reau să ştiu secrete pe care n$am dreptul să le cunosc((( Dar 'aptul că$i atât de pă%it şi că i se acordă atâta aten.ie* mă /ndreptă.eşte să cred că acti1itatea lui Al'redo Lerro este /n le&ătură cu noua armă despre care se scrie atât de mult((( Ai &,icit" Ascultă* 3aul" Nu mă pune /ntr$o situa.ie idioată( 3re'er să mă .in cât mai departe de secretele de stat şi de aceea n$am au%it ce$ai %is( Am şi uitat" #roiam să$.i spun numai ceea ce /mi dictea%ă lo&ica* adică pre%um.iile mele((( Iartă$mă" Iacă( Am să tac ca un peşte( Te /ntre2* ce$ai 'ace dumneata* ca o'i.er de Gestapo* dacă ai şti că Germania a pierdut ră%2oiul şi că toate reali%ările te,nice de ră%2oi &ermane ar 'i /n pericol să cadă /n mâinile duşmanilor* /n mâinile /n1in&ătorilor< Eu<((( Aş distru&e tot ce$i mai important* /n s'ârşit* aş lua măsuri să nu cadă nimic /n mâinile 1ră0maşilor( )oarte lo&ic" Aşa ar proceda orice &estapo1ist inteli&ent( Dar ce$ ai 'ace cu autorul unei in1en.ii de o importan.ă atât de co1ârşitoare< Al unei in1en.ii te,nice militare<((( In1entatorul acesta astă%i e /n slu02a ),rer$ului( Dar mâine s$ar putea lăsa ispitit de dolari* de lire sterline* sau c,iar de ru2le ruseşti< Ce$ai 'ace dumneata* ca o'i.er de Gestapo* cu in1entatorul< Încet* 'ără să$şi ia pri1irea de la +einric,* 3aul @u2iss se trase cu tot trupul /nainte( Eşti si&ur că((( J


3resupunerea nu$i o certitudine totală((( Noi nu 'acem altce1a decât să ne dăm unul altuia o lec.ie de 0udecată lo&ică( Nimic mai mult( Dar mai 2ine să lăsăm dracului discu.ia asta* 1ăd că te$a tul2urat( +ai să 1or2im de altce1a( ? nu* nu" E tocmai discu.ia careP dacă ai /nceput$o* du$o până la capăt((( Ei* ce mă s'ătuieşti să 'ac< E &reu să dai s'aturi /n asemenea ca%uri* 3aul( )iecare 'ace cum crede( >ine* dar ce$ai 'ace dumneata /n locul meu< Eu aş((( 6tai să mă &ândesc" +einric, se plim2ă de câte1a ori prin odaie( !$aş pre&ăti pentru ca%ul cel mai rău =i anume<(( In1en.ia &enială a lui Al'redo Lerro nu tre2uie pierdută pentru ştiin.ă( Dumneata răspun%i pentru ea /n 'a.a &enera.iilor 1iitoare şi eşti dator ca /n ca% când Lerro ar 'i ucis sau ar muri de 1reo 2oală* să$i păstre%i in1en.ia( Dar eu mă pricep la te,nică tot atât cât şi la 'ilatelie* lua$o$ar nai2a" =tiu că ,a2ar n$ai de te,nică* dar asta nu$i mare nenorocire( Doar socrul dumitale nu$şi păstrea%ă in1en.iile /n cap( 6unt 'ormule* sc,i.e((( El nu le /ncredin.ea%ă nimănui((( )oarte 2ine 'ace" Însă se pot lua 'otocopii după ele* 'ără ştirea lui( În numele &enera.iilor 1iitoare"((( 6ă presupunem că u%ina şi sc,i.ele nu 1or putea să 'ie distruse la timp((( şi 1or cădea /n mâinile duşmanului((( Atunci* drept compensa.ie pentru &ri0a pe care ai a1ut$o de a păstra această in1en.ie importantă* ai putea 1inde 'otocopiile unui alt stat( =i nu pentru o nimica( În acest ca%* sunt si&ur că nu te$ai mai sinc,isi de pre.ul lânii şi al cărnii* care$i un 'leac /n raport cu ceea ce ai /ncasa" J5


Unde mai pui că .i s$ar ierta şi 'aptul c$ai 'ăcut parte din Gestapo( Ar /nc,ide oc,ii* pur şi simplu( +einric, tăcu* /şi turnă /n pa,ar apă din &ara'ă şi /n timp ce o sor2ea cu /n&,i.ituri mici* urmărea /ntr$ascuns pe @u2iss* care stătea concentrat* c,i2%uind ce1a( Cine ar 'i putut &,ici ce &ânduri roiau /n capul lui 3aul @u2iss< Doar omul acesta se trans'ormase de atâtea ori" 6emidoctul padre de1enise in'ormator* ca /n cele din urmă să piardă orice atrac.ie şi pentru această pro'esie( După aceea* 'usese stăpânit de dorin.a de a duce o 1ia.ă ti,nită* dacă nu de 2ur&,e%* cel pu.in de rentier( Cine ştie* poate că acum su'letul lui se trans'orma pentru a patra oară(

LEM&E ÎNCEPE A A(EA B#NUIELI Cu toate că LemFe a 'ost cel dintâi care a 1enit să$l 'elicite pe Goldrin& /n ca2inetul splendidnumo2ilat comandatura raionului Castel la )onte* totuşi lui pe nimeni ener1a de mailamult numirea acestuia /n noul post ca pe şe'ul ser1iciului 66( =i cu drept cu1ânt( Comandantul di1i%iei care a luat locul lui Eers declarase că 1a muta comandamentul la 3arma* iar /n Castel la )onte 1or rămâne spitalul* depo%itele şi ser1iciul 66( 3rin urmare* stăpân deplin al raionului de1enea şe'ul comandaturii* care a1ea la dispo%i.ie aproape un 2atalion* pe când LemFe n$a1ea nici măcar o companie( punea pecu şe'ul ser1iciului 66 /n totală dependen.ă )aptul de şe'ulacesta comandaturii: el 1a tre2ui să$şi coordone%e J


planurile şi lui 1a tre2ui să i se adrese%e pentru a0utor* /n ca% că ar /ntreprinde 1reo ac.iune( 6ă depindă de Goldrin&* el* care$i mai mare /n &rad* care la acti1ul său are o e-perien.ă atât de 2o&ată* pe deasupra şi mult mai /n 1ârstă" Lui LemFe /i 1enea 'oarte &reu să se /mpace cu situa.ia aceasta şi pentru că se o2işnuise de$a lun&ul carierei sale la Gestapo să pri1ească de sus* cu un dispre. rău ascuns* pe oamenii care nu 'ăceau parte din departamentul său* /mpăr.indu$i /n două cate&orii 2ine distincte( De o parte erau cei osândi.i* de cealaltă 4 cei a'la.i su2 anc,etă( În cate&oria /ntâi intrau to.i aceia care nimereau la Gestapo* indi'erent dacă erau sau nu 1ino1a.i( Iar /n cate&oria a doua 4 cei care mai erau /ncă /n li2ertate( După atentatul la 1ia.a ),rer$ului* LemFe inclusese /n ultima cate&orie şi pe to.i militarii* 'ără deose2ire de &rad şi de 'unc.ie( Goldrin& /i stârnea sentimente contradictorii( 3e de o parte* /l socotea un om cu desă1ârşire loial 4 doar era 'iul adopti1 al lui >ert,old* 'a.ă de care şe'ul ser1iciului 66 a1ea o 1enera.ie aproape mai mare decât pentru Dumne%eu* /ntrucât Dumne%eu nu poartă epole.i de &eneral( 3e de altă parte* /l socotea li2eral* lucru inadmisi2il( E de a0uns să te &ândeşti la rela.iile lui" E prieten cu !attini* un indi1id nesi&ur* pe care a 'ost ne1oit să$l pună su2 o2ser1a.ie( Este /n cele mai strânse raporturi de prietenie cu +auptmann Lt%* un om suspect orice s$ar spune* 'iind ad0utantul răposatului Eers* nu se putea să nu ştie de ac.iunile conspirati1e ale acestuia" Apoi /n capul lui nu intră de loc cum poate un 2aron* şi /ncă 1iitorul &inere* al lui >ert,old * să se poarte ca de la e&al la e&al cu ordonan.a sa* şi ăsta un indi1id 'oarte du2ios" 3e 1remuri* după cum s$a putut do1edi* @urt 6c,midt re'u%ase să intre /n* 9+itler0u&end( În s'ârşit* de ce Goldrin&* atât de prietenos cu toată lumea* dispre.uieşte toate /ncercările lui LemFe de a le&a cu el raporturi JB


de prietenie< În dulapul de 'ier al predecesorului său* şe'ul ser1iciului 66 &ăsise copiile scrisorilor pe care !ller le trimisese pe 1remuri lui >ert,old( Din ele* LemFe a'lase de idila lui 1on Goldrin& cu o oarecare !onica Tar1al* 2ănuită că ar 'i 'ăcut parte din mişcarea de re%isten.ă( Toate acestea nu$.i dau de &ândit< =i* /n &eneral* de ce de numele lui Goldrin& sunt le&ale câte1a /ntâmplări destul de ciudate< Adeseori* seara* după /ntre1ederea o2işnuită cu şe'ul comandaturii care* /n treacăt 'ie %is* /l scotea totdeauna din sărite* LemFe se /ncuia /n ca2inetul său şi* pentru cine ştie a câta oară* scotea din dulap dosarul /ntocmit /ncă de !ller* /n care se păstrau toate documentele re'eritoare la +einric, 1on Goldrin&( Apoi lua câte unul din documente şi$l citea /ndelun& şi pre%um.ios* străduindu$se să se dumirească de ce lucrurile s$au petrecut aşa şi nu alt'el( De pildă* de ce scrisoarea lui Le1Yue cu pri1ire la cei doi o'i.eri ucişi in apropiere de 6aint$R7m8* a a0uns /n mâinile lui +einric, şi nu /n ale unui o'i.er de la 66< Doar Le1Yue /şi o'erea ser1iciile Gestapoului* iar un om care 1rea să de1ină a&entul acestui ser1iciu ştie să deose2ească* 'ără /ndoială* uni'orma unui o'i.er de 66 de cea a unui o'i.er de 'ront" De ce /n dosarul unui oarecare >asel W'usese arestat c,iar de Goldrin&* su2 /n1inuirea de atentatX nu se a'lă procesul$1er2al al intero&atoriului ce i s$a luat* ci e-istă doar data şi men.iunea: 9a 'ost lic,idat< De teama lui >ert,old* LemFe nu /ndră%nea să$şi arate /ndoielile nici măcar şe'ilor săi direc.i* din care pricină* ura lui 'a.ă de Goldrin& creştea ne/ncetat( )aptul că era le&at de mâini şi de picioare /l /n'urie la culme( Iată* şi astă%i a tre2uit să$şi calce pe inimă şi să cede%e /n 'a.a acestui 2aron /n'umurat( LemFe primise ordin să e-pedie%e 'ără J


/ntâr%iere /n Germania pe to.i 'oştii solda.i ai armatei italiene care n$au intrat /n detaşamentele de 1oluntari* deoarece linia 'rontului din Italia a1ansase mult spre nord( ?pera.ia tre2uia e'ectuata /n taină şi /ntr$o sin&ură$noapte* ca să nu a'le popula.ia şi mai ales parti%anii( >ine/n.eles* pro2lema pa%ei solda.ilor italieni era deose2it de acută* a1ând /n 1edere propor.iile opera.iei( LemFe se adresase lui Goldrin&( cerându$i să$i pună la dispo%i.ie toate 'or.ele militare de care dispunea( Dar 2aronul /l re'u%ase 4 /i dăduse numai compania de 9cămăşi ne&re( =i eu am de e'ectuat o opera.ie complicată 4 /i e-plicase el( LemFe /şi aduse aminte cu indi&nare de tonul o'ensator şi inadmisi2il cu care s$a purtat această discu.ie( Nu* 1a tre2ui să se adrese%e direct lui >ert,old((( Dar poate că n$ar strica să mai /ncerce o dată să se /n.elea&ă cu Goldrin&* să$i 1or2ească desc,is* ,otărât( LemFe se apropie de tele'onul le&at prin 'ir direct cu cel al comandaturii( +auptmann 1on Goldrin& e la si&nor Lerro 4 /i răspunse interpreta( LemFe trânti cu ciudă receptorul şi apăsă pe 2utonul soneriei( 3ână deseară să am toate in'orma.iile cu pri1ire la italienii care lucrea%ă la comandatura* şi /n special asupra interpretei( !ai /nainte era cameristă la contele Ramoni( =i prietenia lui Goldrin& cu 2ătrânul Lerro /l ener1a pe LemFe( După nuntă* care se s'ârşise atât de tra&ic* LemFe mai 'usese de două ori /n 1i%ită la in&iner* dar de 'iecare dată a 'ost primit cu oarecare răceală( La drept 1or2ind* el nu căuta să se apropie de Al'redo Lerro din 1reun interes personal* ci numai pentru a se con'orma unui ordin special* păstrat /n dulapul de 'ier al şe'ului de Gestapo* prin care i se J


atră&ea aten.ia că in&inerul să 'ie ocrotit de orice neplăceri şi să nu 'ie tul2urat /n nici un 'el( ?rdinul era de la cartierul &eneral 4 prin urmare* in&inerul era o persoană importantă( =i această persoană importantă nici măcar n$a catadicsit să 1ină să$i dea 2ună %iua* când s$a dus să$i 'acă cea de$a doua 1i%ită* tre2uind să se mul.umească să stea /n salon* /n to1ărăşia lui @u2iss şi a ne1esti$si( 3e când pentru Goldrin&* uşa casei lui Lerro e totdeauna desc,isă* aproape nu$i seară să nu se ducă acolo( Ce rost are o prietenie atât de strânsă /ntre un o'i.er tânăr şi un in&iner 2ătrân< LemFe tele'onă la locuin.a lui Lerro şi ru&ă să 'ie c,emat la aparat 2aronul 1on Goldrin&( Ce s$a /ntâmplat< Glasul şe'ului comandaturii părea alarmat( Nimic deose2it( #roiam să te 1ăd c,iar astă%i* /ntr$o c,estiune 'oarte ur&entă( 3este o 0umătate de oră am să 'iu la comandatură" %ise el scurt( 9Nici nu a /ntre2at măcar dacă pot să mă duc la ora asta la dânsul" se /n'urie maiorul( Dar /mpre0urările /l o2li&au să /n&,ită o'ensa( E-act peste o 0umătate de oră* se &ăsea la comandatură( )ără să dea 2ună %iua personalului* LemFe tra1ersă cancelaria şi smuci uşa sălii de primire* prin care se a0un&ea /n 2iroul lui 1on Goldrin&( Dar uşa era /ncuiată( ? clipă* imediat" Apoi se au%i cum se /ntoarse c,eia /n 2roască* şi dându$se la o parte* /l lăsă pe LemFe să intre /n cameră( Acesta trecu pe lân&ă dânsa ca pe lân&ă un loc pustiu( Între timp* Goldrin& 1enise de la Lerro şi /n aşteptarea maiorului* 'run%ărea %iarele( Da ştii că trupele noastre /i 'reacă 2ine pe an&lo$americani /n JH


Ardeni" spuse +einric, /n loc de 2ună %iua( Ai citit %iarele de a%i< N$am a1ut timp( 6unt prea ocupat( Noută.i de soiul acesta e păcat să 'ie trecute cu 1ederea( Ele tre2uie citite /nainte de orice( 3entru că te recon'ortea%ă( Cu atât mai mult* că /n ultima 1reme n$am prea 'ost răs'ă.a.i cu 1eşti plăcute( Cred că #$5 al nostru 1a 'or.a pe en&le%i să /nc,eie o pace separată((( Dar eu am 1enit să 1or2esc de e1enimente mult mai apropiate* decât luptele din Ardeni( 3ăi ce e1enimente mai apropiate ar putea interesa pe un o'i.er* dacă nu cele de pe 'ront< sta$i un 0oc de cu1inte* Goldrin&" #on Goldrin& 4 /l corectă el( #on Goldrin&* dacă 1rei((( Tre2uie să ştii că am 1enit la dumneata nu ca să mă cert* ci ca să ne /n.ele&em ca doi camara%i( Te ascult* +err LemFe( >aroane* am a0uns la con1in&erea că raporturile dintre noi sunt de aşa natură* /ncât aduc pre0udicii ser1iciului( 3e al meu nu$l pre0udicia%ă" 3e al meu /nsă 'oarte mult( !ă adrese% sentimentului dumitale de răspundere 'a.ă de #aterland şi de ),rer( Trecem prin 1remuri mult prea &rele* ca să((( Nu s$ar putea 'ără predică* +err LemFe< Eu socotesc că eşti un 'oarte 2un o'i.er de Gestapo* dar ca predicator nu 'aci două parale( ?'ensat* LemFe /şi muşcă 2u%a( +err 1on Goldrin&* pentru ultima oară te s'ătuiesc să$.i 1ii /n 'ire( )ac ultima /ncercare să mă /n.ele& cu dumneata( Dacă discu.ia noastră de acum nu 1a da nici un re%ultat* un re%ultat po%iti1* se /n.ele&e* 1oi 'i ne1oit să mă plân& şe'ilor mei /mpotri1a dumitale( Te a1erti%e% cinstit( JJ


Este dreptul şi o2li&a.ia dumitale( Totuşi* aş 1rea să ştiu: ce 1rei de la mine< ? coordonare /n munca noastră( =i eu 1reau acest lucru" N$am o2ser1at până acum( ?stilitatea dumitale 'a.ă de mine* deşi nu ştiu ce anume a pro1ocat$o((( Nu ştii< Nu 'ă pe mieluşelul" !ă surprinde tonul şi alu%iile dumitale ec,i1oce( N$ai 1rea să mă lămureşti* să ştiu şi eu despre ce e 1or2a< Cum să nu* c,iar cu do1e%i concrete( =i %icând acestea* +einric, scoase din 2u%unar o scrisoare primită de la Lorrc,en cu o săptămână /nainte şi /ncepu s$o citească cu &las tare: „#ă nu mă spui tatii$ dar am citit n ascuns scrisoarea pe care a trimis-o mamei. 0u ţi-aş fi mărturisit nimic$ dacă n-aş fi at%t de tul"urată. *ontesa aceea Maria9uisa$ n castelul căreia stai$ ncepe să mă neliniştească.  s-a scris tatii că e t%năra şi frumoasă şi că ai fost vă'ut plim"%ndu-te cu ea. #e vede că din pricina ei ţi am%ni mereu venirea...<. Aş 1rea să ştiu* LemFe* cât de recunoscător mi$ai 'i dacă aş trimite o scrisoare asemănătoare ne1estei dumitale< LemFe se /nroşi( Am scris &eneralului >ert,old* nu lo&odnicei dumitale( 6ocoteşti că &estul acesta e demn de un o'i.er< Generalul >ert,old mi$a dat /n sarcină &ri0a asta( 3rin urmare* dumneata socoteşti că a scrie denun.uri((( Cred că eşti de acord că nu poate 'i numit alt'el decât denun." Doar dumneata cunoşti raporturile dintre contesă şi 6ten&el((( =i cum spuneam* a scrie denun.uri((( 6e 1ede că +err General m$a /n.eles &reşit((( a interpretat /n 'elul lui 1reun cu1ânt con'u%((( =i dacă in'orma.ia mea a dus la ast'el de JK


ne/n.ele&eri* /.i dau cu1ântul meu de o'i.er că de a%i /nainte n$am să mai spun o 1or2ă cu pri1ire la dumneata((( !ă 2i%ui pe cu1ântul dumitale de onoare( Eu n$am ce ascunde* dar socotesc că o 0i&nire a demnită.ii mele să 'iu urmărit pas cu pas( Te /n.ele& şi repet((( >ine* să %icem că /n pri1in.a asta ne$am /n.eles( Acum să trecem la altce1a((( În 'ond* ce 1rei de la mine< #reau o deplină coordonare a tuturor ac.iunilor noastre şi să ne a0utăm reciproc( =i mai precis< La noapte* tre2uie să e-pedie% la I1reia un 2atalion de 'oşti solda.i italieni( Când anume< La ora două%eci şi două şi trei%eci de minute( =i de ce anume ai ne1oie< #reau să$mi dai* pe lân&ă compania de 9cămăşi ne&re pe care mi$ai 'ă&ăduit$o şi un pluton de solda.i &ermani( Î.i dau paraşutiştii( N$am /ncredere /n 2alerinele astea" Atunci* /.i dau un pluton de 1ânători &ermani( 6pui drept* 2aroane< Î.i mul.umesc" Cred că acesta e /nceputul noilor noastre rela.ii şi că /n curând o să$.i sc,im2i părerea despre mine( De$ai şti cât /mi erai de simpatic" =i dacă pisica nea&ră a trecut printre noi* apoi numai scrisorile dumitale către tatăl meu* sau socru$ meu* cum 1rei să$i %ici* sunt de 1ină" Te a1erti%e% dinainte: nu admit să 'iu urmărit" Î.i 'ă&ăduiesc că n$o să mai 'ii((( Dacă$i aşa* atunci 'ii si&ur că /ntre noi 1a sălăşlui pacea şi 2ună KM


/n1oire" 6unt 'ericit* 2aroane* că am a1ut ideea să /ncep această discu.ie şi că am putut a0un&e la o /n.ele&ere( LemFe strânse cu putere mâna lui +einric,( Î.i trimit /ndată pe comandan.ii unită.ilor* ca să se pună la dispo%i.ia dumitale( Dar să nu le su'li o 1or2ă despre misiunea ce li se 1a da( Ei nu tre2uie să ştie nimic de opera.ie /nainte de /nceperea ci( Am /n.eles( Ia spune$mi* dumneata n$ai 1rea să iei parte la plim2area asta până la I1reia< Nu$i /n raionul meu şi apoi sunt ocupat astă$seară( De la comandatură* +einric, se duse de$a dreptul la Lerro* 'ără să mai treacă pe acasă* ca să reia discu.ia /ntreruptă de LemFe( Ascultă* @urt 4 /l pre1eni el pe drum 4 am 'ă&ăduit lui si&nor Lerro să dorm la el astă$seară* nu prea se simte 2ine( Dar s$ar putea ca peste noapte să mă caute cine1a la tele'on* de aceea* culcă$te /n 2irou( Dacă LemFe /mi tele'onea%ă din I1reia* spune$i unde sunt( Cum* +err !aior LemFe e la I1reia< L$am 1ă%ut((( Urmea%ă să escorte%e până acolo pe solda.ii italieni care au 'ost .inu.i /n ca%ărmi( Dar n$au să 'u&ă< 3e lân&ă 66$iştii lui* LemFe mi$a cerut o companie de 9cămăşi ne&re şi un pluton de solda.i &ermani 4 Goldrin& /ntoarse capul ca să$ şi ascundă %âm2etul( Ca din simplă curio%itate* @urt /i mai puse câte1a /ntre2ări cu pri1ire la solda.ii italieni* şi +einric, /n.elese că o 'ace din /ndemnul Lidiei(

K


Al'redo Lerro simula de o săptămână că$i 2olna1( Uitându$şi pruden.a o2işnuită* /n ultima 1reme rămânea tot mai des acasă* prete-tând că su'eră de inimă( Am a0uns la capătul puterilor* sunt atât de e-tenuat* că /ntr$o %i am să cad din picioare* ca un cal aprins* şi n$am să mă mai scol 4 se plân&ea el lui +einric,( Dar 2ătrânul mai mult se pre'ăcea( El ascundea şi de 'ată* şi de &inere pricina ade1ărată care$l /ndemna să recur&ă la ast'el de şiretlicuri( 3oate pentru /ntâia oară de când se ştia* Al'redo Lerro se &ândea la 1ia.ă şi nu la 'ormule( Încă mai %ilele trecute* 2ătrânul in1entator demonstra lui +einric, că ştiin.a este şi 1a 'i totdeauna deasupra politicii* deasupra 1ie.ii* că oamenii de ştiin.ă* ca şi artiştii* tre2uie să rămână /n turnul lor de 'ildeş* pentru ca nimic să nu tul2ure a1ântul 'ante%iei lor( C,iar şi u%ina la care lucra* Lerro o considera că un 'el de turn de 'ildeş( La adăpostul %idurilor ei puternice* se sim.ea apărat de in1a%ia lucrurilor mărunte* de toate %ilele* care de o2icei /mpiedică %2orul ideilor /năl.ătoare( =i iată că /n turnul acesta au apărut crăpături şi %idurile lui masi1e au /nceput să se clatine( Astă%i* /nainte de a tele'ona LemFe* Lerro /ncepuse să aducă 1or2a pe departe despre pro2lema care$l tul2ură* dar +einric, 'usese c,emat şi 2ătrânul in&iner rămăsese iarăşi sin&ur cu &ândurile lui( 6e apucă să studie%e lucrările aduse de la u%ină( Dar le strânse( Astă%i nu era /n stare să 'acă nimic( 6e ,otăr/ să 1eri'ice toate calculele a doua %i* cu mintea odi,nită( Înainte 1reme* asemenea documente nu rămâneau niciodată acasă la Lerro* nici c,iar când era 2olna1( Cu o scrupulo%itate ne/nduplecată* 6ten&el le lua seara şi le /ncuia /ntr$un sei' special* la u%ină( Dar @u2iss K5


'ăcuse o concesie socrului său( >ine/n.eles* călău%it de propriile lui interese( Nădă0duia că /ntr$o 2ună %i 1a i%2uti să pună mâna pe calculele şi desenele de care a1ea ne1oie( E drept* nu se pricepe câtuşi de pu.in /n te,nică şi mai ales /n radio$te,nică* şi nici nu are cunoştin.e /n domeniul matematicilor superioare( Dar 3aul @u2iss se 2i%uia pe inspira.ie* care o să$l a0ute să 'oto&ra'ie%e numai ceea ce tre2uie şi să lase la o parte ceea ce nu$l interesea%ă( )ireşte* se 2i%uia şi pe Goldrin&* care 'iind cult* 1a şti* 'ără /ndoială* să se descurce( 6e /n.ele&e* @u2iss n$o să lase documentele din mână 4 Nu$i el c,iar atât de prost" 4 ? să i le arate lui Goldrin& numai ca să$i ceară s'atul((( După măritişul 'etei* Lerro /şi re%er1ase tot parterul* dar de 'apt /şi petrecea 1ia.a /n 2irou şi apărea /n su'ra&erie sau /n salon numai când co2orau tinerii căsători.i sau când 1eneau oaspe.i( În celelalte camere ale parterului se instalase &arda şi stăteau slu&ile( Astă%i* Lerro se sim.ea mai sin&uratic ca niciodată /n 2iroul său( Ce i$a 1enit lui LemFe să tele'one%e< E drept* Goldrin& a 'ă&ăduit că se /ntoarce( Dar s$ar părea ca şi 1enit" C,iar aşa" 6per că .i$ai terminat toate tre2urile< se interesă Lerro( 3entru astă%i* toate( Aş putea c,iar să rămân peste noapte la dumnea1oastră( !inunat" 6e 2ucură Lerro( Îndată o să luăm cina şi* ca să dormim mai 2ine* o să deşertăm şi o sticlu.ă de 1in( ?* eu dorm tun* totdeauna( De( Tinere.e* tinere.e" Iată* eu n$am somn" Cred că sunte.i surmenat( Ca să re1eni.i la normal* ar tre2ui să lua.i un somni'er( Nu$i 1or2a de somni'er( Gândurile mă copleşesc şi nu mă lasă să dorm( K


Gânduri aşa de neliniştitoare< Lerro nu răspunse /ndată( Trase câte1a 'umuri* pri1ind /n&ândurat /ntr$un col. al odăii* ca şi când ar 'i c,i2%uit dacă$i 2ine să continue discu.ia( Dar sim.ea o ne1oie atât de mare de a$şi desc,ide su'letul* de a cere cui1a un s'at* că nu se mai putu stăpâni( Cunoşti ,otărârile con'erin.ei de la Ialta< /ntre2ă el* uitându$se cu /ncordare la +einric,( Le$am citit* dar nu mai .in minte amănuntele( Totuşi* nu se putea să nu re.ii punctele /n care e 1or2a de pedepsirea aşa$%işilor criminali de ră%2oi< Cred că asta$i o simplă declara.ie( Ră%2oiul e ră%2oi şi istoria nu cunoaşte e-emple((( Aşa$i* aşa$i* ei n$au dreptul să 0udece cine$i 1ino1at şi cine nu( #or2i.i aşa ca şi când ,otărârile acestei 'aimoase con'erin.e 1$ar putea atin&e şi pe dumnea1oastră( Când 1or de1eni e'iciente* mă 1or atin&e şi pe mine( ?ricât de a2surd şi de ciudat ar părea((( Adică* s$ar putea să nu pară c,iar atât de a2surd((( dacă pri1eşti c,estiunea din alt punct de 1edere( Nu /n.ele& nimic* a2solut nimic" Lerro că%u pe &ânduri* iar când re/ncepu 1or2a* /n &lasul lui se sim.eau accente de şo1ăială( #e%i* dumneata* 2aroane* discre.ia dumitale((( da* discre.ia dumitale mi$a /n&ăduit să nu aduc niciodată 1or2a /n discu.iile noastre despre munca mea de la u%ină* şi de aceea((( Asta nu$i discre.ie* si&nor Lerro* ci o re&ulă de conduită nu 1reau să a'lu lucruri care nu mă pri1esc( Da* dar mă pri1esc pe mine" =i tre2uie să$.i dau oarecare e-plica.ii* alt'el $ n$ai să mă /n.ele&i( Nădă0duiesc că discu.ia asta KB


rămâne /ntre noi* aşa că((( #ă ascult* si&nor Lerro( Am să /ncep de la((( adică nu((( !ai 2ine spune$mi* ai citit comunicatul de ieri cu pri1ire la 2om2ardarea An&liei cu proiectile %2urătoare< 6e /n.ele&e" Ai 2ă&at de seamă câte 1ictime a 'ăcut< Era &reu să nu 2a& de seamă( Nici un 2om2ardament de până acum n$a a1ut un asemenea re%ultat( Ei 2ine* eu sunt 1ino1at de acest masacru" Eu i$am ucis" 6i&nor Lerro* sunte.i 2olna1* o2osit* surescitat( 6unt si&ur că e-a&era.i( #ă ro&* să lăsăm pe mâine toate astea((( Nu* nu* sunt per'ect sănătos* Iată* de câte1a %ile mă pre'ac 2olna1((( Da* mă pre'ac" Ca să nu mă duc la u%ină" 6i&nor Lerro" Repet* sunt per'ect sănătos şi cu mintea /ntrea&ă( Atât de /ntrea&ă* /ncât am 'ost capa2il să născocesc un aparat cu a0utorul căruia se pot diri0a prin radio proiectilele %2urătoare( Dumnea1oastră< 6i&nor Al'redo Lerro< Uite* 1e%i< Si se pare ne1erosimil* te$ai speriat((( !ie /nsă nu mi$a 'ost 'rică( 3ână acum* niciodată nu mi$a 'ost 'rică" Dacă 1rei să ştii* mă /ntre2 şi eu de ce nu m$am temut" !ai /ntâi* şi sunt si&ur de asta* pentru că mă interesa ideea /n sine((( Niciodată nu mi$am pus /ntre2area ce /ntre2uin.are practică se 1a da in1en.iei mele( =tiam că lucre% la o u%ină de ră%2oi* ştiam că datorită dispo%iti1ului meu proiectilele %2urătoare se 1or /ndrepta acolo unde 1a 1oi omul( N$am a0uns /ncă la preci%ia ca proiectilul să nimerească un anumit o2iecti1* dar poate 'i diri0at asupra unei anumite localită.i( Toate acestea le ştiam( Dar le ştiam* cum să K


spun* teoretic( Eu le$am pus la dispo%i.ie creierul meu* restul /i pri1ea pe ei( !i$era indi'erent cine 1a 'olosi arma aceasta şi /mpotri1a cui((( Dar nu numai din cau%a asta nu mi$a 'ost 'rică şi nu$mi păsa de nimic( Eram si&ur că n$am să dau socoteală nimănui" Iată moti1ul principal* care mă 'ăcea să 'iu liniştit( Iar acum* când 1ăd că %idul /n spatele căruia mă ascundeam /ncepe să se năruiască* când /mi dau seama că am să răspund la 'el cu ceilal.i((( poate c,iar şi mai mult* 'ără /ndoială că mult mai mult* doar ei n$a1eau decât mâinile* iar eu le$am dat materia mea cenuşie* ei 2ine* acum mi$e 'rică" =i pe 2ună dreptate* si&nor Lerro 4 nu se putu stăpâni +einric,( ?* dacă cre%i aşa* atunci((( ce mă s'ătuieşti să 'ac< După mine* n$a1e.i decât o ieşire( +einric, tăcu( 3ri1ea cu aten.ie /n oc,ii lui Lerro( =i anume< Ră%2oiul se apropie de s'ârşit* 'iecare %i e pre.ioasă((( Lerro dădu din cap /n tăcere( Dumnea1oastră tre2uie să 1ă re'u&ia.i /ntr$o .ară neutră* /n El1e.ia* să %icem* şi să pu2lica.i /n presă un protest( 6ă pretinde.i că a.i 'ost 'or.at să lucra.i( 6ă protesta.i /mpotri1a 'aptului că in1en.ia dumnea1oastră este 'olosită pentru distru&erea oraşelor şi satelor şi uciderea oamenilor paşnici( Dacă 1e.i pu2lica protestul imediat* 1e.i 'i cre%ut( Ai dreptate" Dar 1a tre2ui să a1e.i cu dumnea1oastră desenele* 'ormulele* /n s'ârşit tot ce$i /n le&ătură cu in1en.ia( >ănuiesc că$i 'oarte &reu să pune.i mâna pe aceste documente( )ără /ndoială* sunt păstrate la u%ină* totuşi((( Eu am 'otocopiile lorP K


=i nu 1ă teme.i să le .ine.i acasă< 6unt 'oarte 2ine ascunse( Când ai aşa de multe căr.i* nu$i c,iar aşa de &reu((( Nici dracul n$ar &,ici unde le .iu* dacă nu i$aş spune" Atunci* de ce să mai sta.i pe &ânduri* de ce să mai şo1ăi.i" =i apoi* la drept 1or2ind* nu sal1a.i numai 1ia.a dumnea1oastră* ci şi a sute de mii de oameni ne1ino1a.i( =i ei 1or şti să aprecie%e aceasta( Dar cum* cum să 'ac< Doar ştii şi dumneata cât sunt de supra1e&,eat( #ă 'ă&ăduiesc să c,i2%uiesc un plan şi până /n câte1a %ile să dau răspunsul( =i 2ine/n.eles* am să 1ă a0ut pe cât /mi 1a sta /n putin.ă( =tiu că ai un su'let no2il" Cred că după atâtea %ile* am să dorm şi eu* /n s'ârşit* un somn liniştit( Lui +einric, i se pre&ăti patul /n camera 1ecină cu 2iroul( !ultă 1reme se perpeli el 'ără să /nc,idă oc,ii* tul2urat de &ândul că se apropie de .intă( C,iar şi /n somn continua să 'acă planuri* să caute cel mai nimerit mi0loc ca să pună mâna pe documente( 3e la ora trei* @u2iss* /m2răcat numai pe 0umătate* /l tre%i( A tele'onat @urt adineauri şi a spus că a sosit un curier din partea lui LemFe( Unde$i< Îl aduce @urt /ndată cu maşina( +einric, /ncepu să se /m2race repede( Desenele sunt /n 2i2liotecă* caută$le printre căr.i" 6unt /n 'otocopii( 6$ar putea să 'ie c,iar ceea ce$.i tre2uie( 6ă mi le ară.i* să le 1eri'icăm /mpreună ca să ne con1in&em dacă ele sunt 4 /i spuse +einric, /n şoaptă* /n timp ce se /m2răca( Dar să ştii că n$o să .i le dau 4 /i răspunse @u2iss tot /n şoaptă* 2ănuitor( KH


Ce dracu să 'ac cu ele< Si$am propus să le 1eri'icăm /mpreună cu &ândul la dumneata* să nu 'aci 1reo &reşeala( Dar s$ar putea ca 'otocopiile peste care o să dai să nu ai2ă nici o le&ătură cu in1en.ia* şi /n ca%ul acesta 1a tre2ui să cau.i mai departe( 6e poate să scapi o oca%ie atât de 'ericită* care /.i o'eră perspecti1a să te asi&uri pentru toată 1ia.a< Eu te şi 1ăd 2o&at( Aş putea c,iar să$.i prelun&esc termenul de plată a datoriei cu /ncă un an((( dacă* 2ine/n.eles* m$aş /ncredin.a că eşti sol1a2il( 3rin curierul său* LemFe /l anun.a pe +einric, că a dat peste o am2uscadă de parti%ani* că duce o luptă /n1erşunată şi cere să i se trimită numaidecât /ntăriri( +einric, n$a1ea nici un c,e' să ia parte la o luptă de noapte* şi /ncă de partea lui LemFe şi nu a parti%anilor( Dar situa.ia cerea ac.iuni repe%i* ,otărâte* ca să nu dea loc la 2ănuieli( Tre2ui deci să dea alarma* să pună pe picioare plutonul de paraşutişti şi cele două plutoane de 1ânători de munte* care rămăseseră la Castel la )onte* şi /n acelaşi timp să 'acă tot ce se poate ca să /ntâr%ie aducerea la /ndeplinire a propriilor lui măsuri( +einric, dădu ordin comandan.ilor de plutoane să 1eri'ice armamentul automat şi să pună la punct micile nea0unsuri descoperite /n timpul inspec.iei( Când armamentul a 'ost &ata* ordonă să se ia o cantitate suplimentară de muni.ii* pentru care au tre2uit să aler&e tocmai la depo%it( Între timp* ieşi la i1eală că motorul unuia din camioanele 2lindate are o 2ătaie* suspectă( ((( +einric, se a&ită* .ipa* amenin.a că 1a da /n 0udecată pe cei 1ino1a.i* dar /n su'letul lui era 'oarte 2ucuros că plecarea /ntâr%ie( Unită.ile care urmau să dea a0utor lui LemFe porniră a2ia la ora KJ


patru şi ce1a şi sosiră la destina.ie pe la ora şase* când lupta /ncetase( 6e mai au%eau /mpuşcături i%olate* dar parti%anii dispăruseră( Încă de departe* +einric, %ări 'ăptura deşirată a lui LemFe( 6e plim2a printre solda.ii italieni mor.i sau răni.i şi tră&ea eu re1ol1erul /n aceia care mai dădeau semne de 1ia.ă( #ă%ându$l pe +einric,* LemFe 1eni repede spre el şi$i po1esti /n câte1a cu1inte ce s$a /ntâmplat( După ce au ieşit din Castel la )onte* LemFe a /mpins /nainte câ.i1a motociclişti* ordonându$le să mear&ă aşa 'el ca 'iecare să 1adă maşina celui din 'a.ă( =o'erul camionului 2lindat tre2uia şi el să se călău%ească după motociclistul din coadă( La 1reo trei%eci de Filometri de Castel la )onte* când maiorul era /ncredin.at că 1ă a0un&e eu 2ine la destina.ie* coloana a 'ost atacată dinspre 'lancul drept cu 'ocuri de puşti automate şi de mitraliere( Gloan.ele lor ra%ante măturau o 2ună por.iune din şosea( 3arti%anii lăsaseră să treacă a1an&arda de motociclişti şi atacaseră coloana din 'lanc( LemFe a 'ost ne1oit să dea o luptă de noapte( 3ro'itând de acest atac neaşteptat* solda.ii italieni au /nceput să 'u&ă care /ncotro( Cada1rele pe care le 1edea acum +einric,* era tot ce a mai rămas din cele câte1a sute de italieni( 3rin urmare* /n loc să te 2a.i cu &ari2aldiştii* ai pre'erat să tra&i la si&ur /n nişte oameni de%arma.i" %ise +einric, /n 2at0ocură( 6im.ea cum /l cuprinde o 'urie tur2ată( Cu câtă plăcere şi$ar descărca el pistolul /n monstrul acesta care pu'ăie liniştit din .i&ară" Dar tre2uia să se stăpânească* şi pe un ton liniştit acum* /l /ntre2ă: Ce %ici* să pornim /n urmărirea lor< Încă e prea riscant( 6ă aşteptăm până se ridică ne&ura( Tre2uiră să aştepte cam mult( 6e nimerise o %i ce.oasă* şi a2ia peste 1reo două ore* LemFe şi Goldrin&* /nso.i.i de o &rupă de puşcaşi$mitraliori* i%2utiră să KK


cercete%e po%i.iile detaşamentului de parti%ani care atacase coloana( Ia te uită ce 2ine sunt camu'late po%i.iile lor" spuse LemFe cu ciudă( 6e 1ede că le$au pre&ătit dinainte şi aşteptau coloana noastră((( Da* s$ar părea că i$a /nştiin.at cine1a 4 /ntări +einric, liniştit( Nici nu putea 'i 1or2a de urmărire( Ne&ura redusese mult 1i%i2ilitatea* şi /n asemenea condi.ii nu era lipsit de prime0die să pătrun%i /n mun.i: câte1a %eci de parti%ani* cu puşti automate* ar 'i putut .ine /n loc detaşamentul destul de important al lui LemFe şi al lui +einric,( Dar cine i$o 'i pre1enit pe parti%ani< /ntre2ă LemFe* parcă adresându$se lui /nsuşi* parcă lui +einric,* pe când se /ntorceau la Castel la )onte /n maşina comandaturii((( Ai spus cui1a că italienii 1or 'i e-pedia.i /n noaptea asta< A2solut nimănui" Atunci cine< Dar de ce cre%i că parti%anii au 'ost pre1eni.i de către cine1a din su2alternii mei( =i nu dintre ai dumitale< Unitatea mea e compusă numai din &ermani* pe când a dumitale are şi italieni( După atentatul la 1ia.a ),rer$ului* nu mai putem a1ea /ncredere nici /n &ermani 4 /i răspunse +einric,( Acum* numai concep.iile politice &arantea%ă de1otamentul* nu na.ionalitatea( LemFe tăcea( Era 'urios pe toată lumea* dar mai cu seamă pe el /nsuşi( Ar 'i 'ost cuminte dacă stăruia de la /ncepui ca şi Goldrin& să$i /nso.ească pe italieni( 3e când aşa* a luat toată răspunderea asupra sa* şi iată c$a pă.it$o( #a tre2ui să dea socoteală /n 'a.a celor mari* iar Goldrin& 1a 'i scos din cau%ă* doar atacul s$a produs dincolo de &rani.ele raionului său" 5MM


+einric, tăcea şi el( Înaintea oc,ilor lui stăruia mereu ta2loul peste care dăduse la locul luptei: câte1a %eci de italieni ucişi sau răni.i* %ăcând pe pământ* şi LemFe um2lând printre ei cu pistolul /n mână((( 6pune$mi* ai /ncredere /n interpreta dumitale< /l /ntre2ă maiorul pe neaşteptate* pe când intrau /n Castel la )onte( Am 1eri'icat$o de câte1a ori* şi /nainte de a o lua la comandatură* şi acu de când e /n ser1iciu( N$a de%min.it prin nimic caracteri%area pe care i$a dat$o contele Ramoni* şi tre2uie să adau&* o caracteri%are 'oarte 2ună( !ie /nsă 'ata asta /mi stârneşte 2ănuieli( Ca să te liniştesc* am s$o mai 1eri'ic o dată( Am s$o pro1oc /nadins* lăsând pe masa 1reun document secret 4 /i spuse el cu nepăsare( icând acestea* +einric, aruncă o pri1ire lui @urt şi$l 1ă%u stând la 1olan cu 'a.a /ncremenită( Atunci /n.elese că peste câte1a minute discu.ia lui cu LemFe o 1a cunoaşte şi Lidia( În seara aceleiaşi %ile* @u2iss* 1esel şi emo.ionat* dădu 2u%na pur şi simplu la +einric,( Inima acestuia /ncepu să 2ata cu 'urie( Nu cum1a s$a să1ârşit minunea mult aşteptată* care i se părea adeseori ireali%a2ilă* căreia /i consacrase toate e'orturile şi &ândurile şi$i su2ordonase toate ac.iunile* c,iar şi 1ia.a< =i /n'ă.işarea lui @u2iss* şi atitudinea lui arătau că nu se /nşela( @u2iss /şi aruncă mai /ntâi oc,ii /n dormitor* care era 1ecin cu 2iroul* /nc,ise 2ine uşa* apoi se uită /n coridor pe unde 1enise cu pu.in /nainte şi răsuci 2utonul 8alelor( Între timp* +einric, /şi re1eni /n 'ire şi acum /l urmarea cu %âm2etul pe 2u%e( 5M


3aul* nu te mai recunosc" 6emeni cu un conspirator" 6$a /ntâmplat ce1a e-traordinar< @u2iss ridică 2ra.ul drept şi* cuprin%ându$l de /nc,eietură cu de&etele mâinii stân&i* /l scutură /n aer* cum 'ac pe rin& 2o-erii /n1in&ători( Apoi* tot /n tăcere* se 2ătu peste 2u%unarul tunicii( Ce$i cu dumneata< Ai pierdut darul 1or2irii< @u2iss că%u* râ%ând* /ntr$un 'otoliu: Dra&ă 2aroane* le am aici* toate până la una" 6e 2ătu din nou peste 2u%unar şi* cu un aer 2iruitor* se lăsă pe spetea%a 'otoliului( Ce ai< )otocopiile" Ei* ce mai %ici acum de talentele mele< ic că am a1ut totdeauna o părere 'oarte 2ună( =i c,iar ai i%2utit să((( Toate până la una" Dar de ce nu mă 'elici.i< Încă nu ştiu dacă meri.i să 'ii 'elicitat( Doar eşti neştiutor ca un copil /n materie de te,nică" Iar 2ătrânii au ciudă.eniile lor: poate că Lerro păstrea%ă ca amintire sc,i.ele primei lui in1en.ii* care n$are nici o 1aloare( 6au poate că$i 1or2a de o nouă in1en.ie((( @u2iss se 'ăcu al2 la 'a.ă* la &ândul unei asemenea posi2ilită.i( 6e deprinsese cu ideea că$i stăpânul unei a1eri colosale* şi acum i se părea că i$o smul&e cine1a din mâini( Nu((( nu((( nu se poate" /n&ăimă el* 2âl2âindu$se( Totuşi* e-presia de nelinişte* amestecată cu spaimă* se accentua tot mai mult pe c,ipul lui( Dă$le /ncoace* să 1edem despre ce e 1or2a((( @u2iss scoase din 2u%unarul lateral al tunicii un pac,et /n1elit /n ,ârtie şi se uită la +einric, cu oarecare teamă( Acum* /n oc,ii lui* pe lân&ă spaimă şi nelinişte* licărea şi ne/ncrederea( 5M5


+einric, i%2ucni /n râs şi dădu din umeri( 3aul* aş putea să mă supăr şi să te dau a'ară cu 'otocopiile dumitale cu tot* care mă interesea%ă cât şi %ăpada de anul trecut( Doar /n măsura /n care aş 1rea să mă /ncredin.e% dacă ai să 'ii /n stare 1reodată să$mi plăteşti datoria" =i cum /.i spun* te$aş putea da a'ară* dar /mi dau seama că eşti tul2urat( 6ă te ia nai2a" +ai* dă$le /ncoace să mă uit" @u2iss /ncepu să$i /ntindă 'otocopiile una câte una( +einric, le apucă cu mâna stân&ă* le depărta pu.in* dar pe cea dreaptă n$o lua de pe nasturele tunicii( Din când /n când /şi /ntâr%ia dinadins pri1irea pe câte una din 'otocopii* de$ai 'i %is că studia%ă desenul sau 1reo 'ormulă( Asta$i 2ună" E sc,i.a unei piese" #om a1ea ne1oie de ea* deşi n$ are o importan.ă ,otărâtoare( Ideea principală e /n cealaltă 'otocopie pe care am e-aminat$o adineauri( 6$o păstre%i cu o deose2ită aten.ie( Eu nu sunt de specialitate* şi e &reu să te oriente%i aşa* la repe%eală( Însă nu /ncape /ndoială că ideea principală a in1en.iei e /n cealaltă 'otocopie( În s'ârşit* toate 'otocopiile au 'ost e-aminate( Ei* acum pot să te 'elicit" Nici nu$.i dai seamă pe ce comoară ai pus mâna" =i pentru /ntâia oară de când /l cunoştea* +einric, /i strânse mâna cu o 2ucurie nepre'ăcută( @u2iss strălucea iar de 'ericire( Con1ins acum că +einric, nu râ1neşte la comoara lui* 1âr/ 'otocopiile /n 2u%unar şi* cuprins de sentimentul celei mai sincere recunoştin.e* /i spuse emo.ionat: +einric,* până acum n$am cre%ut /n prietenie* eram decep.ionat de tot ce este pe lume( Dar ceea ce$ai 'ăcut pentru mine* eu n$am să uit niciodată" Doar dumneata m$ai s'ătuit să mă /nsor cu 6o'ia" =i numaidecât )ortuna şi$a /ntors 'a.a spre mine" Dacă nu a0un&eam so.ul si&norei Lerro* niciodată n$ar 'i a1ut loc discu.ia aceea /ntre mine şi dumneata( =tii care< Cum ai uitat< Atunci când mi$ai su&erat pentru 5M


/ntâia oară ideea de a$mi asi&ura 1iitorul" Ce mai 1or2ă* dumneata eşti &eniul meu cel 2un" Nu mai 1or2esc că ori de câte ori am a1ut ne1oie de 2ani* totdeauna mi$ai /mprumutat( >ine că mi$am adus aminte* cred că n$ai uitat că mi$ai 'ă&ăduit să$mi prelun&eşti termenul de plată al datoriei cu /ncă un an< Si$am 'ă&ăduit eu asta< 6i&ur că da" N$ai spus c,iar dumneata că dacă ai să te /ncredin.e%i de sol1a2ilitatea mea((( Dacă 1rei( Am să$.i plătesc /n procente( Acum /mi dă mâna( Însă numai peste un an( Doar ştii că /n momentul de 'a.ă sunt cam strâmtorat( =i nădă0duiesc că n$ai să$mi iei procente prea mari* a1ând /n 1edere că suntem prieteni" 3entru o clipă* +einric, se sim.i ispitit să continue 0ocul şi să se 9tocmească cu prietenul @u2iss pentru procente( Dar renun.ă 4 tre2uia să scape cât mai repede de musa'ir( A da* mi$aduc aminte" Niciodată nu mi$aş 'i /nc,ipuit că am să mă prind cu 1or2a" Dar 'iindcă .i$am 'ă&ăduit* tre2uie să mă .in de cu1ânt( @u2iss scrise o nouă c,itan.ă şi o rupse pe cea 1ec,e( Ei* şi ce$ai de &ând să 'aci cu 'otocopiile< /l /ntre2ă +einric,* când oaspetele se pre&ăti să plece( 6ă le ascund cât mai 2ine( 3ână când((( Ce* ai căpiat< Tre2uie să le pui imediat de unde le$ai luat" C,iar astă%i" 3entru nimic /n lume" Atunci* ia$.i rămas 2un de la ele* uită că le$ai a1ut /n mâini" 6ă presupunem că a%i sau mâine Al'redo Lerro descoperă că au dispărut 'otocopiile" )ireşte* o să se sperie de moarte şi o să$l c,eme pe 6ten&el( =i ştii cine 1a răspunde cu capul pentru pierderea lor< 3aul @u2iss" 5MB


Ginerele lui Al'redo Lerro şi totodată a0utorul comandantului &ăr%ii interioare a u%inei( ?mul care are şi sarcina de a pă%i pe Lerro şi casa lui((( Atunci* de ce dracu m$ai s'ătuit să le caut< !ai /ntâi* pentru a ne con1in&e de e-isten.a lor( Al doilea* pentru a lua copii după ele* /n ca% că ar 'i ne1oie( Al treilea* ca să ştii unde se &ăsesc şi să urmăreşti ca nu cum1a să cadă /n mâini străine((( @u2iss /şi şterse sudoarea de pe 'runte( Gro%a1 m$ai speriat" 3tiu* mi s$a tăiat până şi răsu'larea" Dar 1ăd şi eu că ai dreptate((( =i* dacă$i aşa* tre2uie să mă &ră2esc((( După ce 3aul @u2iss plecă* +einric, /ncuie din nou uşa cu c,eia( În s'ârşit* iată$l sin&ur cu 2ucuria lui" =i$a /ndeplinit /nsărcinarea* a ştiut să ducă la 2un s'ârşit misiunea ce i s$a /ncredin.at" C,iar la noapte 1a raporta 1estea cui se cu1ine* iar mâine micropelicula 1a 'i departe( Nimic n$a putut re%ista 1oin.ei unui sin&ur om 4 nici %idurile /nalte prin a căror crenele se rân0esc .e1ile mitralierelor* nici cele două rânduri de &ăr%i* cu un sistem de pa%ă calculat până /n cele mai mici detalii" +einric, stinse lumina* ridică storul &reu şi desc,ise lar& 'ereastra( Răcoarea nop.ii se năpusti /n odaie /n şu1oi nă1alnic( Ai 'i %is că$i de a0uns să$.i 1âri mâinile şi capul /n'ier2ântat /n această răcoare* ca să .i se pară că te$ai cu'undat /ntr$un şu1oi de munte* care din clipă /n clipă 1a inunda toată /ncăperea şi 1a aduce o dată cu el şi secera su2.irică a lunii ce se o&lindeşte pe 'a.a apei spumoase* şi răs'rân&erea stelelor depărtate ce licăresc /n 1ălurelele lui %&lo2ii( +einric, /şi aduse aminte de o noapte /nstelată ca asta* şi inima i se strânse de durere( Ca şi acum* stătea la 'ereastra desc,isă* dar era la 6aint$R7m8 şi era cu !onica( =i atunci* ca şi acum* noaptea plină de 5M


nenumărate stele şi pătrunsă toată de miresmele ier2urilor şi 'lorilor de munte nă1ălea /n odăi.a lor* 'ă&ăduindu$le o dra&oste 1eşnică( Amintirea era atât de 1ie* /ncât +einric, sim.i aproape aie1ea atin&erea umărului 'etei* şi acum nu durere* ci o duioşie şi o 2ucurie tristă /i pătrunseră toată 'iin.a* 'ăcându$l să /n.elea&ă că le&ătura indestructi2ilă dintre tot ce$i 2un şi 'rumos pe lume* este de 'apt 'or.a aceea nemuritoare care mână pe oamenii din cele mai depărtate col.uri ale pământului la luptă pentru ade1ăr şi dreptate( =i /n 1reme ce +einric, stătea la 'ereastra desc,isă* la parterul castelului* /n una din camerele ocupate acum de 6ten&el* a1ea loc o discu.ie destul de interesantă* care pri1ea /ndeaproape pe Goldrin&( Lui nu i$ar 'i dat prin minte aşa ce1a 4 căuta LemFe să$l con1in&ă pe 6ten&el( Te asi&ur că$i un plan conceput cu şiretenie şi că nu$i al lui Lerro* ci tot al lui 1on Goldrin&( 6ă ceară concediu acum" =tii ce /nseamnă asta< Că se pre&ăteşte de 'u&ă" Da( Da" Al'redo Lerro al dumitale* cel de ne/nlocuit* pe care ai ordin să$l pă%eşti ca lumina oc,ilor* 1rea să 1ă tra&ă clapa la to.i" Cre%i că$i o simplă coinciden.ă 'aptul că şi$a ales ca loc de odi,nă orăşelul acela de la &rani.a El1e.iei< Cred că te nelinişteşti de&ea2a* +err LemFe" =i 6ten&el se uită cu ironie la to1arăşul său de discu.ie( )ără apro2area cartierului &eneral* nimeni nu$i 1a permite lui Lerro să 'acă un pas din Castel la )onte şi* 2ine/n.eles* cartierul &eneral nu$şi 1a da asentimentul( Nu pentru că Lerro e de ne/nlocuit* cum spui dumneata( Dacă ar 'i aşa* poate că s$ar .ine seama de dolean.ele lui( Dar noi am luat tot ce am putut de la el" L$ am stors ca pe o lămâie( Nouă nu ne mai pasă nici de sănătatea* nici de dispo%i.ia lui( Atâta 1reme cât ne mai este cât de cât 'olositor* /l mai .inem( Am primit dispo%i.ie să nu recur& la măsura ,otărâtă* s$aştept un ordin special((( Iar /n ceea ce pri1eşte cine i$a su&erat ideea de a cere 5M


concediu* pentru mine n$are nici o importan.ă( >aroane* pe dumneata te or2eşte recunoştin.a pe care o ai 'a.ă de Goldrin&* pentru că .i$a sal1at 1ia.a de două ori( Dar tot de două ori o să te /n'unde: o dată pe plan de ser1iciu şi o dată pe plan personal( Da* serios<"((( şi 6ten&el %âm2i cu dispre.( Cum adică* tinerelul ăsta* căruia nu i s$a uscat /ncă laptele pe 2u%e* să mă /n'unde pe mine* un in'ormator cu e-perien.ă< N$aş 1rea să spun că te supraestime%i* dar e cert că pe el /l su2estime%i( E mult mai deştept decât .i se pare şi mult mai periculos( =i am să .i$o demonstre% numaidecât( 3rima dumitale aser.iune a 'ost că o să mă /n'unde pe plan de ser1iciu 4 aminti 6ten&el cu ironie( )a.a lui LemFe /ncepu să se acopere cu pete roşii( Da* şi anume pe c,estiunea lui Al'redo Lerro( În momentul de 'a.ă* pe mine nu mă interesea%ă dacă cartierul &eneral /i apro2ă sau nu plecarea( Aceasta$i o pro2lemă secundară( Ceea ce interesea%ă e 'aptul că Goldrin& i$a su&erat ideea să 'u&ă( =i dacă i$a /ncol.it /n minte un asemenea &ând* /l poate reali%a pe mai multe căi* mai ales că se 2ucură de oarecare li2ertate( Doar dumneata nu$l po.i aresta" Iar Goldrin& ar putea trece de la s'aturi la ac.iune* la un a0utor concret* 'ie c,iar şi din interes sporti1* ca să %ic aşa* are el ce1a de a1enturier( Nu uita că$i 'oarte 2un prieten cu Lerro" A'ară de asta* ,a2ar n$are nici de u%ină* nici de ceea ce se 'a2rică acolo* alt'el nu s$ar 0uca cu 'ocul* 'ără /ndoială((( Acum* /nc,ipuie$.i o clipă că Lerro o şter&e" Ce se /ntâmplă atunci cu dumneata< Adâncit /n &ânduri* 6ten&el /ncepu să se 'rece la rădăcina nasului( Continuă" %ise el scurt( Acum pe plan personal( 6pune$mi* nu .i se pare că !aria$Luisa şi$ 5MH


a sc,im2at atitudinea 'a.ă de dumneata< Uite ce este* eu sunt acela care am tot tără&ănat cu lo&odna( =i acum* când contesa s$a con1ins de serio%itatea inten.iilor mele* /mi plăteşte poli.a pentru şo1ăiala mea( Cre%i că numai asta este< Dar dacă am să$.i spun că Goldrin& mi$ a citit o scrisoare a lo&odnicei sale* 'iica lui >ert,old* /n care /i reproşea%ă le&ătura lui cu !aria$Luisa< Nu uita un lucru: că o 'emeie tânără* 'ermecătoare şi 1ădu1ă* pe deasupra* şi un tânăr 1oinic şi c,ipeş stau de atâta timp su2 acelaşi acoperiş* şi /ncă /n odăi /n1ecinate( C,iar şi 'aptul că i$a dat camerele 'ostului ei so.* /n aripa ei((( Nu* orice mi$ai spune* e prea cu oc,i şi cu sprâncene" Eu cred că Lorre >ert,old are per'ectă dreptate să$şi arate nemul.umirea pentru purtarea lo&odnicului ei( )a.a maiorului se 'ăcu staco0ie* şi LemFe /n.elese că l$a atins la punctul cel mai 1ulnera2il 4 /n mândria lui de 2ăr2at( LemFe 'olosi momentul şi$i po1esti tot ce a1ea pe su'let /mpotri1a lui Goldrin&: atitudinea acestuia* uneori 'oarte ciudată* lipsa lui de scrupule /n ale&erea prietenilor((( =i maiorul 6ten&el* care până mai adineauri /l apărase pe +einric,* /ncepu să asculte cu luare$aminte tot ce$i /nşira LemFe* şi /n cele din urmă că%u de acord că /ntr$ade1ăr purtarea 2aronului 1on Goldrin& este suspectă( =i ce ai de &ând să 'aci< /l /ntre2ă el* când LemFe /şi descarcă 1eninul( Din păcate* nu pot 'ace nimic* n$am nici o pro2ă concretă" =i apoi* nu se ştie cum ar pri1i >ert,old toată c,estiunea asta( Cred că n$ a1em decât o sin&ură solu.ie: să scriem direct &eneralului* care de alt'el* mi$a dat ordin să supra1e&,e% pe 1iitorul său &inere( 6ă ,otărască el 5MJ


/nsuşi((( Noaptea târ%iu* când LemFe şi 6ten&el terminară de 1or2it* comunicatele de la radio anun.au de%lăn.uirea neaşteptată a unei o'ensi1e so1ietice pe /ntre& 'rontul de răsărit* lun& de o mie de Filometri(

ÎNTÎMPL#RI ÎNGRI+OR#TOARE ÎNTR-O I DE APRILIE 6osirea neaşteptată a lui >ert,old la Castel la )onte a 'ost o surpri%ă pentru to.i: şi pentru +einric,* şi pentru LemFe* şi pentru 6ten&el( Era /n perioada când se duceau lupte /n1erşunate pentru >erlin( Cu o %i /nainte* trupele so1ietice se /ntâlniseră pe El2a cu cele an&lo$americane( +einric, a1ea toate moti1ele să spere că Germania 1a capitula /n câte1a %ile( În diminea.a aceea primise ordin de la şe'ii săi să se /ntoarcă numaidecât /n patrie( #enirea lui >ert,old era cât se poate de inoportună" +einric, a'lă de sosirea tatălui său adopti1 de la LemFe* prin tele'on( Când se au%i %2ârnâind tele'onul* +einric, şi @urt /şi 'ăceau pre&ătirile pentru călătoria lor cea lun&ă( +err Goldrin& 4 &lasul lui LemFe suna rece* o'icial 4 &eneralul$ maior >ert,old a sosit c,iar acum la Castel la )onte şi 1rea să te 1adă( E la dumneata< Da" Roa&ă$l să 1ină până la tele'on((( o* ce surpri%ă plăcută* #ater" De 5MK


unde a.i picat< =i de ce n$a.i 1enit de$a dreptul la mine<((( >ine* 1ă aştept((( Cuprins de mânie* +einric, trânti receptorul pe suport( N$a1ea nici un c,e' să$l 1adă pe >ert,old acum* când totul era &ata pentru plecare( 6e ,otărâse să dispară din Castel la )onte c,iar /n seara aceea* după ora stin&erii s$o ştear&ă pe nesim.ite* 'ără să anun.e pe nimeni* ca să poată a0un&e la timp la locul ,otărât* unde urma să 'ie a0utat să plece /n 3atrie( =i acum* po'tim 2ucurie" Cu câte1a %ile /n urmă* cu prile0ul unei noi ciocniri* şe'ul ser1iciului 66 /i spusese /n 'a.ă că socoteşte purtarea lui nu numai &reşită* dar mai mult decât ciudată şi$l amenin.ase că 1a aduce toate acestea la cunoştin.a lui >ert,old( 9Nu cum1a şi$a pus /n practică amenin.area< se /ntre2a +einric,( 3oate că de aceea a şi 1enit &eneralul* ca să se /ncredin.e%e personal dacă /n1inuirile lui LemFe sunt /ntemeiate şi* /n ca% a'irmati1* să se ră'uiască cu 'iul său adopti1 pentru că l$a tras pe s'oară<" 6$ar putea oare ca ultimele lui ore /n ta2ăra duşmanului* pe care le aşteptase cu atâta neră2dare* să 'ie şi ultimele lui ore de 1ia.ă<((( 3oate că s$a şi a'lat că$i in'ormator so1ietic şi &eneralul >ert,old a 1enit să lămurească cine$i /n realitate cel pe care$l /n'iase şi 1isa să$l ai2ă de &inere< De ce s$o 'i dus la LemFe şi n$a 1enit mai /ntâi la el< Între2ările răsăreau una după alta /n mintea lui +einric,* dar răspunsuri la ele nu a'la( Dar poate că nici nu tre2uie să caute răspunsuri< >ert,old 1a 1eni /ndată şi totul se 1a lămuri de la sine( Atunci /şi 1a da seama care este* de 'apt* situa.ia( Deocamdată un lucru e si&ur: că pentru ultima oară tre2uie să$şi /ncorde%e 1oin.a şi să 'ie stăpân pe el( 3re&ătindu$se pentru drumul mult aşteptat şi care tre2uia să$l ducă spre 3atrie* +einric,* 'ără 5M


să 1rea* /şi demo2ili%ase 'or.ele su'leteşti( ?r* rolul tre2uie 0ucat până la capăt" )ără să$şi sc,im2e 'irea şi 'elul de a 'i" Ar 'i o curată prostie dacă prin 1reun &est* prin 1reun cu1ânt sau o 'aptă nesă2uită s$ar da de &ol acum* /n ceasul cel de pe urmă" )aptul că >ert,old a acceptat să 1ină la castel şi nu l$a c,emat la Gestapo do1edeşte că lucrurile nu stau c,iar aşa de rău cum i s$a părut la /nceput( Dar dacă ar lăsa toate dracului şi ar /ncerca să 'u&ă< 6ă se urce /n maşină şi să poruncească lui @urt să mear&ă cu ma-imum de 1ite%ă<" Nu* n$ar 'i cuminte" >ert,old nu se 1a /mpăca cu &ândul că o dată cu Goldrin& dispar şi cele două milioane de mărci( #a lua toate măsurile că 'u&arul să 'ie a0uns din urmă((( Ei* 'ie ce$o 'i" Re1ol1erul de care nu se desparte niciodată e la el( În ca% de ne1oie* /i 1a 'olosi toată /ncărcătura* pentru /ntâia oară de la /nceputul ră%2oiului( În coridor răsunară paşi &rei( Tre2uie să 'ie >ert,old" C,iar aşa" În uşa 2iroului se i1i 'ăptura cunoscută a &eneralului( Era /m2răcat cu o mantă de ploaie lar&ă* de culoare cenuşie* /ntr$o mână .inea o pălărie de aceeaşi culoare* iar cu cealaltă se re%emă de un 2aston &ros* cu mânerul in&enios cur2at( ?c,ii /i erau mai um'la.i ca de o2icei şi 'a.a arăta o2osită( #ater" şi +einric, se repe%i spre el( >ert,old /i strânse mâna cu putere* dar nu$l /m2ră.işă cum 'ăcea totdeauna( A.i 1enit la noi pentru multă 1reme< şi de ce /n ,aine ci1ile< !i se pare că te pre&ăteai să pleci unde1a< /l /ntre2ă >ert,old * 'ără să$i răspundă* arătând cu oc,ii la cele două &eamantane ce stăteau /n mi0locul odăii( 9Cum de nu m$am &ândit să le iau de aici< /şi reproşa +einric, 5


/nciudat( Da* #ater* de mult sunt &ata pre&ătit ca la cel dintâi prile0 să plec /n El1e.ia((( Adică să 'u&i" 3lecarea asta n$aş numi$o 'u&ă( >ert,old %âm2i strâm2( To.i 'u&" To.i" %ise el cu amărăciune( Ca şo2olanii de pe o cora2ie care se scu'undă( Ce$i drept* cora2ia se duce la 'und* +err General* şi cred că e momentul să ne &ândim la propria noastră sal1are( >ert,old nu răspunse( =edea pe un scaun şi$şi muşca 2u%a( Iar /n răstimpuri /şi ciupea mustăcioara roşcată* cum 'ăcea de o2icei când c,i2%uia ce1a( 6unt 'oarte nemul.umit de tine* +einric, 4 %ise el /n cele din urmă( Iar unele 'apte ale tale sunt de$a dreptul de ne/n.eles( Aş 1rea să mă lămureşti* /nainte de a$.i spune de ce am 1enit aici( Asta o 1reau şi eu* deoarece sunt /ncredin.at că LemFe n$a 'ăcut economie de 1opsea nea&ră* când 1$a 1or2it despre mine( Nu poate să$ mi ierte că i$am atras aten.ia /n câte1a rânduri asupra unor &reşeli &ra1e pe care le$a 'ăcut /n ser1iciul său( E un om mesc,in* ră%2unător şi pe deasupra şi incapa2il( De LemFe 1om 1or2i noi mai târ%iu* mai /ntâi să 1or2im despre tine( Unde$i interpreta ta< 9#a să %ică i$a şi comunicat că Lidia a dispărut" 3rin urmare* nu mai pot tăinui nimic( Tre2uie să primesc lupta(* 6ă$l %ăpăcesc cu sinceritatea mea((( De ce taci* de ce nu spui cum ai a0utat$o să 'u&ă< Iar 1reo idilă amoroasă< 55


4 N$a 'ost nici o idilă amoroasă* dar e ade1ărat că am a0utat$o să 'u&ă( âm2etul 2at0ocoritor dispăru de pe 'a.a &eneralului şi* după cum 2ănuise +einric,* /n locul lui apăru o e-presie de uluială( 6inceritatea 2rutală a 'iului său adopti1 /l %ăpăcise pe >ert,old* 'ăcându$l să$şi piardă po%i.ia ini.ială de alac( Îmi spui toate astea ca şi când mi$ai istorisi un 'apt di1ers( Nici nu /ncerci măcar să te aperi( !i$am luat cura0ul să 1ă 1or2esc desc,is* pentru că sunt adânc /ncredin.at că am /n 'a.a mea pe tatăl meu adopti1* pe 1iitorul meu socru* şi nu pe &eneralul$maior >ert,old( 6per că socrului meu /i pot 1or2i desc,is( Uimit* >ert,old /l pri1i plin de curio%itate( Dar +einric, /i suportă liniştit pri1irea( De ce ai 'ăcut asta< Am 1eri'icat$o /n câte1a rânduri şi sunt 'erm con1ins că 'ata n$are nici o 1ină( De aceea* n$am 1rut ca LemFe s$o torture%e la el* la Gestapo( Doar eu am ru&at$o să lucre%e la mine ca interpretă* ea nu 1roia( Îi dădusem cu1ântul meu de o'i.er că$i &arante% securitatea* şi sunt o2işnuit să$mi respect cu1ântul( Iată răspunsul meu cinstit şi ade1ărat: Dar unde$i prietenul tău* !attini< LemFe mi$a spus ieri că !attini lucrea%ă /ntr$un spital* la parti%ani( Dar celălalt prieten al tău* Lt%* unde$i< A 'u&it /n El1e.ia( =i i$ai a0utat pe amândoi< 3e Lt% l$am a0utat* /ntr$ade1ăr( !i$am %is c$o să a1em ne1oie de 5


el şi ne$am /n.eles să ne /ntâlnim /n El1e.ia( Cât despre !attini* n$am ştiut nimic de inten.iile lui( Am la mine /n sertar scrisoarea pe care mi$a lăsat$o /nainte de a 'u&i( Citi.i$o şi a1e.i să 1ede.i că !attini((( Dar sta.i* c$o &ăsesc numaidecât((( >ert,old /l /ntrerupse eu un &est ner1os( Acum nu$mi arde de asta" =tii că LemFe pune pro2lema arestării tale pentru a 'i cercetat< !ă aşteptam( #$am spus doar cum au e1oluat raporturile dintre noi( Dar am 'ost si&ur că* 'ără apro2area dumnea1oastră* n$o să /ndră%nească să 'acă nu asemenea pas( Cre%i* cum1a* că am să$.i acopăr prostiile* aş putea spune c,iar crimele< Eu* il,elm >ert,old< Nu* sunt con1ins că sunte.i un om cu 1ederi mult mai lar&i decât acest LemFe* care nu 1ede mai departe decât 1âr'ul naşului său* 'ără să mai 1or2esc că$i complet incapa2il de sinteti%are( Lasă$l /n pace pe LemFe" El 1a răspunde pentru 'aptele lui şi tu pentru ale tale( Acum n$am timp pentru cu&etări 'ilo%o'ice( 6ă 1or2im de lucruri mai concrete( 3rin urmare* ştiai că LemFe are de &ând să te areste%e* şi aşteptai liniştit* 2i%uindu$le pe mine" Dacă ar 'i /ndră%nit* mi$aş 'i descărcat pistolul /n el şi /n acei care l$ar 'i /nso.it( =i dumnea1oastră şti.i că mă pricep să tra&" 6e ,otăr/ +einric, să$i amintească aşa* pentru orice e1entualitate( Cu$um< 6ă te /mpotri1eşti autorită.ilor< =ti.i 'oarte 2ine* #ater* că nu mai e-istă nici o autoritate" !ai sunt doar &rupuri i%olate de oameni /narma.i( Iar de1iem de la sin&ură c,estiune care mă interesea%ă acum" #reau să ştiu* de ce$ai 'a1ori%at 'u&a interpretei şi a lui Lt%< De ce$ai /nc,is oc,ii la purtarea suspectă a lui !attini< În &lasul lui >ert,old 5B


răsunau note sinistre* pe care +einric, nu le mai au%ise* dar le 2ănuise( Înainte de a 1ă răspunde* mă 1ăd ne1oit să recur& din nou la 9cu&etări 'ilo%o'ice* cum spune.i dumnea1oastră* deşi sunte.i /mpotri1a lor( 6$ar putea ca ele să 'ie răspunsul la /ntre2area pe care mi$ a.i pus$o( Îmi permite.i< !ă ro&* dar pe scurt" Ca to.i patrio.ii din .ara noastră* noi* #ater* adică dumnea1oastră şi eu* tre2uie să ne &ândim acum* nu la %iua de a%i* ci la %iua de mâine* la %iua re1anşei pentru /n'rân&erile pe care poporul nostru le$a su'erit de două ori /n decursul acestui 2lestemat secol al două%ecilea( Noi tre2uie să ne 'acem prieteni pentru 1iitor( 6ă nu uităm că noi am să1ârşit crime nenumărate /n Europa şi e 2ine că măcar printr$o picătură de 2unătate să con1in&em lumea că /n Germania sunt şi oameni de trea2ă((( Ce am câşti&a* dacă LemFe ar sc,in&iui sau ar /mpuşca pe aceşti trei oameni< !oartea lor ar putea opri 2u2uitul 9Fatiuşelor so1ietice la >erlin< Ar /mpin&e din nou 'rontul de răsărit spre malurile #ol&ăi< +einric, /şi dădu seama că mersese prea departe* dar nu se mai putea stăpâni( Cu o e-presie impenetra2ilă* >ert,old se uita la 1iitorul său &inere( Cu 'iecare cu1ânt al lui +einric,* o 'urie tot mai tur2ată clocotea /n pieptul lui( Îl scotea din 'ire do2itocul ăsta romantic* 2ăie.aşul o2ra%nic care pu.in a lipsit să nu$i dea peste cap toate planurile" Dacă n$ ar 'i cele două milioane care %ac la 2ancă /n El1e.ia* i$ar arăta el mucosului" Dar 2anii sunt pe numele lui 1on Goldrin&( =i /n loc să$i tra&ă un &lon. /n 'runte((( tre2uie să se &ândească la sal1area lui( =i asta pentru simplul moti1 că el nu se poate lipsi de cele două milioane* cu atât mai mult că n$a i%2utit să$şi scoată propriile economii de la 2anca &ermană la care erau depuse( 5


=i când te$ai ,otărât să 'u&i< /l /ntre2ă el mo,orât* ca şi când n$ar 'i au%it ce spunea +einric,( În noaptea asta" =i /ncotro anume< Aşa cum ne$am /n.eles* /n El1e.ia* la Lorrc,en( Carnetul de depuneri e la tine< L$am trimis spre păstrare la >anca de 6tat a El1e.iei( Iată c,itan.a( =i nu .i$e teamă că s$ar putea 'olosi altcine1a de el< De loc" Tre2uie să cunoşti anumite semne con1en.ionale( A'ară de asta* 2anca are şi amprentele di&itale ale depunătorilor( Nu mai 1or2esc de semnătura ori&inală* care* /ntr$ade1ăr* oricând se poate imita((( +einric, se uită cu aten.ie la >ert,old* ca să$şi dea seama ce impresie i$au 'ăcut 1or2ele lui( !âine /n %ori* o să plecăm /mpreună /n El1e.ia" Împreună< Amândoi< =i pe 'a.a lui +einric, licări o 2ucurie atât de nepre'ăcută* că >ert,old se mai linişti( 6ă ştii /nsă că drumul e periculos* unde mai pui că s$ar putea ca mâine să capitule%e tot 'rontul li&uric( De aceea* pentru orice e1entualitate* cred că ar tre2ui să ne 'acem testamentul* tu să$mi cede%i drepturile asupra contul tău curent de la >anca El1e.iei* iar eu să$.i trec dreptul de a dispune de a1erea mea( Dacă .i s$ar /ntâmpla 1reo nenorocire* am să depun* 'ireşte* capitalul tău pe numele Lorrei* lo&odnica ta( 6per că şi tu ai să 'aci la 'el* dacă mi s$ar /ntâmpla mie ce1a( Ce &ânduri ne&re 1ă trec prin minte" 3este cel mult două %ile o să ne a'lăm /n si&uran.ă* unde1a* pe malul 1reunui lac de munte( !ă şi 1ăd stând amândoi* cu undi.a /n mână şi depănându$ne amintirile acestor 5


%ile aspre* dar pline de un romantism ori&inal( Atunci* n$ai nimic /mpotri1ă să 'acem sc,im2ul de procuri< /ntrerupse e'u%iunile patetice ale 1iitorului său &inere realistul >ert,old( +otărâse /n sinea sa* că atitudinea lui 'a.ă de +einric, 1a depinde de răspunsul acestuia la /ntre2area ce$i pusese( Cum 1ă mai 1ine /n minte să$mi pune.i asemenea /ntre2ări* #ater< Doar şti.i 'oarte 2ine că 1oin.a dumnea1oastră* pentru mine* e le&e" >ine că măcar /n pri1in.a asta mi$ai 0usti'icat aşteptările" %ise >ert,old* o'tând din adânc( !$a.i mâ,nit 'oarte mult* #aier"Nu mi$am /nc,ipuit că 'aptul că am a0utat pe doi oameni care mi$erau simpatici((( să ai2ă pentru dumnea1oastră o importan.ă atât de ,otărâtoare< Într$ade1ăr* sunt neliniştit pentru că eşti prieten cu oameni suspec.i( Asta do1edeşte că sentimentele tale patriotice((( #ă /nşela.i* #ater" 3rotestă +einric, cu /n'lăcărare( 3oate că nu mi$am e-primat &ândul destul de limpede* sau poate că dumnea1oastră nu m$a.i ascultai cu aten.ie* aşa că mă mai /ntorc o dată la ceea ce 1$am spus acum câte1a minute( Eu socotesc că 'ranc,e.ea uneori strică( În 1remurile noastre tre2uie să 'ii şi politician a2il( Nu numai soldat( Trăind numai cu &ândul la %iua de a%i* uităm de %iua de mâine* de re1anşa pe care suntem datori să o luăm( După mine* /ntr$aceasta stă patriotismul cel mai /nalt( Eu am 'ost patriot şi 1oi rămâne patriot până la ultima su'lare( C,iar şi /n clipele acestea* când până la s'ârşitul ră%2oiului au rămas %ile numărate* poate c,iar ore* sunt &ata să$mi dăruiesc 1ia.a 'ără şo1ăire* dacă aş şti că acest sacri'iciu ar 'i spre 2inele poporului meu( #$am mai spus 1or2ele acestea odată /n >ielorusia depărtată( În noaptea aceea nea&ră de toamnă* când a /n 'ost adus /n 2iroul dumnea1oastră( Aceleaşi 1or2e 1i le repet şi acum* aici* /n Italia* 5H


/n a0unul terminării ră%2oiului( >ert,old nu putuse să nu o2ser1e cu câtă emo.ie rostise +einric, ultimele cu1inte* ceea ce /l linişti /ntrucât1a( =tii de ce$am 1enit aici< /l /ntre2ă el după o pau%ă lun&ă* şi 'ără să$i mai aştepte răspunsul* urmă: Nu numai pentru ca să te a0ut să nu ca%i pri%onier şi să scapi de toate neplăcerile la care este e-pus un o'i.er al unei armate /n1inse((( #ă sunt 'oarte recunoscător* #ater" Am 1enit aici şi pentru a lua măsuri ca u%ina care 'a2rică aparata0 de radio pentru proiectile %2urătoare* precum şi secretul in1en.iei acestui aparata0* să nu cadă cum1a /n mâinile duşmanilor noştri( Cred că ai au%it de această u%ină< Da* Lerro mi$a 1or2it ce1a((( #rei să spui* de'unctul Lerro< Cum<" Dă$i un tele'on acasă( 3oate că amicul @u2iss a şi i%2utit((( +einric, se repe%i la tele'on( Casa lui Lerro nu răspundea( Într$un târ%iu* se au%i* /n s'ârşit* &lasul lui @u2iss( +einric, /şi spuse numele( Ce mai e nou pe la 1oi* 3aul< Con1or2irea continuă 1reo două minute( Apoi +einric, puse /ncet receptorul pe suport( În amintirea lui Lerro* care a murit mai adineauri de un atac de cord* @u2iss /mi propune să iau 2i2lioteca de i,tiolo&ic a de'unctului( Eram prieten cu el( ?mul care ar 'i putut de%1ălui secretul nu mai e-istă( Acum e râului u%inei şi al oamenilor care lucrea%ă acolo((( Ce 1re.i să 'ace.i cu ei< În noaptea asta* şi u%ina şi muncitorii ei 1or /nceta să mai e-iste 5J


4 %ise >ert,old cu o cru%ime &lacială( Repet: c,iar /n noaptea asta* pentru că mâine 1a 'i prea târ%iu((( !âine 'rontul li&uric capitulea%ă( 6pune$mi* unită.ile tale pă%esc stă1ilarul şi u%ina ,idroelectrică< Da* două plutoane de 9cămăşi ne&re( Deseară* după stin&ere* să sc,im2i &arda de la stă1ilar( 6ă laşi peste noapte numai unită.i &ermane( Curat &ermane* ai /n.eles< 6e 1a e-ecuta" Acum* mă duc să mă spăl şi apoi să mă odi,nesc pu.in de o2oseala drumului( Dă dispo%i.ie ca la ora paispre%ece să se pre%inte aici LemFe* 6ten&el şi @u2iss((( =i porunceşte să mi se pre&ătească 2aia" 3oate dori.i o ca'ea< Nu* mai curând un pă,ărel de coniac 2un* dacă ai( Cât po'ti.i" >eciurile 2ătrânului Ramoni sunt pline de coniac* ar a0un&e până la un alt ră%2oi" )iindcă 1eni 1or2a* cum se simte contele< Noi suntem prieteni 1ec,i( Ramoni ne$a a0utat 'oarte mult cu prile0ul alcătuirii de detaşamente de 1oluntari din solda.ii italieni( Dar după ce parti%anii l$au luat ca ostatic* contele a parali%at( De câte1a luni %ace nemişcat şi nu mai recunoaşte pe nimeni( A pierdut c,iar şi &raiul( 3ăcat" Aş 'i 1rut să$i 'ac o 1i%ită( Dar /n ră%2oiul ăsta mi$a 'ost dat să 1ăd atâ.ia mor.i* că n$am nici un c,e' să 1ăd cada1rul 1iu al lui Ramoni( +einric, trecu /n odaia lui @urt( Acesta stătea la 'ereastră* palid şi tul2urat( Ce$i cu tine< /l /ntre2ă +einric, mirat* apropiindu$se de ordonan.a sa( 5K


3ri1i.i" şi @urt arătă spre por.ile castelului( Trei 66$işti %dra1eni stăteau /n 'a.a por.ilor( Uita.i$1ă* şi /n partea asta* şi /n partea astălaltă 4 @urt aler&a de la 'ereastră la 'ereastră ca să$i arate patrulele de 66$işti /narma.i cu automate care /mpresuraseră castelul( Ei* şi ce$i cu asta< +einric, ridică din umeri( Au 'ost aduşi aici ca să$l pă%ească pe >ert,old( Atunci de ce nu lasă pe nimeni să iasă din castel< Dacă 1a tre2ui să te duci unde1a* să$mi spui mie( Acum pre&ăteşte 2aia pentru &eneral şi după aceea 1ino /n 2irou că am de 1or2it cu tine( +einric, se /ntoarse /n camera lui* unde* /n a'ară de &eneral* o &ăsi şi pe !aria$Luisa( 6tătea la 'ereastră* /m2răcată /n costumul ei de ama%oană* pe care şi$l punea totdeauna când pleca la plim2are( >aroane* e-plică$mi* te ro& 4 /ntre2ă ea cu neră2dare 4 de ce nu mi se dă 1oie să ies din propriul meu castel< În &lasul ei se sim.ea neră2darea şi o'ensa( +einric, aruncă o pri1ire nedumerită lui >ert,old( Eu am dat ordin să nu 'ie lăsat nimeni să iasă din castel 4 spuse &eneralul cu nepăsare( Dar cu ce drept< /ntre2ă !aria$Luisa indi&nată* continuând să se adrese%e lui +einric,(( Ierta.i$mă" Da.i$mi 1oie să 1ă pre%int: socrul meu* &eneralul$ maior >ert,old( Contesa !aria$Luisa Ramoni( >ert,old se ridică /n picioare şi se /nclină spre !aria$Luisa* dând uşor din cap( 3oate că domnul &eneral /mi 1a e-plica de ce nu sunt lăsată să ies din castel( 55M


#ă dau 1oie să ieşi.i* dar cu o sin&ură condi.ie: să 1ă /ntoarce.i până la două* adică până la ora paispre%ece* cum spunem noi militarii( Dar dacă am să mă /ntorc mai târ%iu< N$au să mă lase să intru< Repet* 1ă apro2 să ieşi.i din castel* dar sunte.i datoare să 1ă /napoia.i până la ora paispre%ece( i&nită* !aria$Luisa se /nroşi* apoi se 'ăcu al2ă ca 1arul şi ieşi* 'ără să spună un cu1ânt( În&âm'ată nepoată are 2ătrânul Ramoni" Recunosc /n ea 'irea lui" %âm2i >ert,old* de%2răcându$se( E lo&odnica 2aronului 6ten&el( A lui 6ten&el< repetă &eneralul* mirat( ? clipă rămase adâncit /n &ânduri: Nu$i nimic" Găseşte el alta" Unde$i 2aia< +einric, n$a1u cura0ul să$l /ntre2e de ce tre2uie 6ten&el să$şi caute o altă lo&odnică( Nu 1roia să$i tre%ească 2ănuielile* printr$o curio%itate 'ără rost( ?2ser1ase o sc,im2are /n atitudinea lui >ert,old 'a.ă de el* sc,im2are care nu pre1estea nimic 2un( !âine 1or pleca /mpreună* /nsă propunerea &eneralului de a$şi 'ace testamentul* unul /n 'a1oarea celuilalt* nu$i plăcuse lui +einric,( Un e1entual accident pe drum* pentru care >ert,old .inea să se asi&ure cu cele două milioane de mărci ale lui +einric, 1on Goldrin&* se putea /ntâmpla nu numai din 1ina parti%anilor* dar şi cu concursul 2ine1oitor al lui >ert,old /nsuşi* dacă ar a1ea /n 2u%unar procura pentru >anca de 6tat a El1e.iei( Dar ce$o 'i 1rând să 'acă cu stă1ilarul< De ce nu lasă pe nimeni să iasă din castel< ? 'i punând la cale cine ştie ce &ro%ă1ie pentru ultima noapte< Totuşi* păcat de 2ătrânul Lerro" @u2iss a /nscenat un atac de inimă* deşi ştia că moartea lui e inutilă( Doar 'otocopiile sunt la el /n 2u%unar( Unită.i de &eniu e-ecută nişte lucrări /n 0urul castelului 4 /i %ise 55


@urt /n şoaptă* intrând /n ca2inet( +einric, se repe%i la 'ereastra care dădea /n curte( Nu acolo* nu acolo" În parc" Într$ade1ăr* mai mul.i solda.i de &eniu s'redeleau stânca* /n parc( +einric, păli( A2ia acum /n.elese el de ce a dat ordin >ert,old să nu 'ie lăsat nimeni să iasă din castel( @urt 4 /şi c,emă el ordonan.a 4 unde$i Lidia< Nu ştiu" 6pune drept" =tiu că eşti /n le&ătură cu ea şi că o a0u.i" =tiu apoi că /ndată ce$ai a'lat de la mine 1estea cu pri1ire la solda.ii italieni* ai spus$o Lidiei* iar ea* la rândul ei* a transmis$o parti%anilor( =tiu* de asemenea* că au%ind de amenin.ările lui LemFe* ai pus$o numaidecât /n &ardă( =tiu tot* @urt((( şi((( te apro2 pentru toate astea" Acum* clipele$s numărate" 6pune$mi* po.i intra /n le&ătură cu Lidia<( Da" răspunse @urt ,otărât* luând po%i.ie de drep.i( Tre2uie să$i comunici că$i aproape si&ur că stă1ilarul şi u%ina electrică 1or 'i aruncate /n aer astă$seară((( Doamne Dumne%eule" =i ce$o să se /ntâmple cu orăşelul< Nu pot să$.i spun nimic mai mult* nici eu nu ştiu" 6ă$i mai spui că /ndată după stin&ere* eu am să sc,im2 &arda de la stă1ilar( Ai să po.i să$ i comunici* @urt< Am să pot" Când< C,iar acum( Castelul are o ieşire* despre care 66$iştii nu ştiu deocamdată( Atunci &ră2eşte$te" Dar să .ii minte un lucru: dacă deseară am să ies din castel* cu cine ştie ce tre2uri* iar tu 1a tre2ui să mai /ntâr%ii aici* să 'u&i cât mai repede( Ai /n.eles< 555


ao,l* +err +auptmann" Ei* du$te((( Adică stai pu.in" +einric, /şi desprinse de la mână ceasul de aur( Ia$l* @urt* păstrea%ă$l ca amintire( Cine ştie* poate n$o să mai putem sta de 1or2ă /ntre patru oc,i( Lacrimi mari apărură /n col.ul &enelor lui @urt( DanFe" +einric, /l /m2ră.işă cu putere şi amândoi se sărutară( =i acum* e-ecută ce .i$am spus" Când uşa se /nc,ise /n urma lui @urt* +einric, sim.i că$i /n&,ea.ă inima( 9Iată$mă sin&ur* sin&ur* sin&urel 4 /şi %ise el 4 nu mai am pe nimeni /n a0utorul căruia să mă pot 2i%ui" Aducându$şi aminte de /nsărcinarea pe care i$o dăduse >ert,old* +einric, tele'ona lui LemFe: Generalul a dat ordin să te pre%in.i aici la ora paispre%ece 'i- 4 /i comunică el cu răceală* /nadins 'ără să$i rostească &radul şi numele( ao,l" Răspunse şe'ul ser1iciului 66( Cum te sim.i* 2aroane< >ine" Împotri1a aşteptărilor dumitale" Lui 6ten&el tre2ui să sune aproape un s'ert de oră( Nu răspundea nimeni la tele'on( În s'ârşit* după lun&i insisten.e* i%2uti să intre /n le&ătură cu 2iroul lui( Ce tre2ui< /ntre2ă cine1a /ntr$o nem.ească stricată( C,eamă imediat la tele'on pe maiorul 6ten&el" porunci +einric,( Drept răspuns* se au%i o /n0urătură %dra1ănă rusească* rostită cu accent ucrainean( În urec,ile lui +einric, ea răsună ca o mu%ică( 55


Cinei acolo< Cine$i acolo< stri&ă el /n receptor( Dar tele'onul amu.ise* nu i se mai au%ea nici 2â%âitul( C,iar atunci* unde1a departe* răsunară /mpuşcături: +einric,* +einric," /l stri&ă >ert,old* sco.ând capul din camera de 2aie( A'lă ce$i cu /mpuşcăturile astea" +einric, ieşi /n coridor şi dădu peste 6ten&el( A1ea 2ra.ul 2anda0at /n &ra2ă* iar prin pansament i se prelin&ea sân&e( Unde$i &eneralul< /ntre2ă 6ten&el cu un &las isteric* dând 2u%na /n 2irou( Ce s$a /ntâmplat< >ert,old* /m2răcat numai pe 0umătate* ieşi din camera de 2aie* şter&ându$şi cu un prosop o2ra%ul plin de sudoare( Cei de la u%ină s$au ră%1rătit" Garda interioară a 'ost de%armată" Acum se duce lupta cu o parte din &arda e-terioară" Aproape că urlă 6ten&el( Calmea%ă$te* maiorule" Calmea%ă$te" /l domoli >ert,old şi se /ntoarse către +einric,( Ce 'or.e ai la dispo%i.ie< ? companie de 1ânători* două plutoane de paraşutişti şi un pluton de 9cămăşi ne&re( Trimite$le imediat /n a0utorul &ăr%ii e-terioare" Generalul luă tele'onul şi$l c,emă pe LemFe( ?preşte$.i numai câ.i1a solda.i* pe ceilal.i trimite$i /n a0utorul &ăr%ii e-terioare a u%inei( Dar cât mai repede" După ce dădu aceste dispo%i.ii* >ert,old se /ntoarse liniştit spre 6ten&el( 6ă se /ncercuiască u%ina" Dă ordin lui @u2iss din partea mea să conducă această opera.ie( După aceea* /ntoarce$te aici" Îi porunci el laconic* continuând să se /m2race( Cum se poate ca dumneata* comandantul &ăr%ii* să laşi pe oamenii aceia să se ră%1rătească şi să$.i 55B


de%arme%e solda.ii" 6ten&el tăcea* sc,imonosindu$se de durere( +einric, /i pansa cu stân&ăcie 2ra.ul rănit( Îmi da.i 1oie să e-ecut ordinul< /ntre2ă maiorul* când pansamentul a 'ost &ata( Cât mai repede" Apoi /ntoarce$te aici" +einric, c,emă la tele'on comandatura şi dădu ordinele necesare( E,( N$a1em oameni" N$a1em oameni de năde0de" 6e 1ăieta >ert,old o'tând din &reu( A2ia acum /n.ele& de ce am pierdut şi acest ră%2oi( 3ărea liniştit* dar +einric, ştia din propria lui e-perien.ă cu câte sacri'icii se o2.ine această aparentă linişte /n momente atât de &rele şi de critice( Ar 'i interesant de 1ă%ut cât o să dure%e calmul &eneralului< Dă$mi un pă,ărel de coniac" +einric, aduse sticla şi o puse pe masă( Dar tu nu 2ei< !âine /n El1e.ia( Atunci am să mă /m2ăt pentru /ntâia oară /n to.i aceşti ani( Acum să 2eau doar un pă,ărel( Da* mâine 1om săr2ători sal1area noastră( Dar 1enind /ncoace* am pri1it de câte1a ori moartea /n 'a.ă( A.i dat peste parti%ani< Nu" Am trecut pe la câte1a la&ăre de pri%onieri* tre2uia să lic,ide% pe câ.i1a martori supărători ai unor /ntâmplări din trecut( )a.a lată a lui >ert,old* staco0ie după 2aie* acoperită de 2ro2oane mari de sudoare* i se păru lui +einric, mai respin&ătoare ca oricând( 9Câ.i oameni a ucis monstrul ăsta numai /n ultimele câte1a %ile" se &ândi el( 9!artori supărători( #or2eşte despre lic,idarea lor ca de un 'apt di1ers( 55


?are s$ar putea /ntâmpla să i%2utească să se re'u&ie%e /n 1reun col.işor plăcut* să stea acolo o 1reme* ca apoi să apară din nou la lumina %ilei* şi iar să /nceapă a silui* a sc,in&iui şi a ucide 'iin.e ne1ino1ate<" 6e au%i sunând tele'onul( 6ten&el raporta că u%ină a 'ost /ncercuită cu 'or.ele de care dispune( În momentul de 'a.ă* se duce un sc,im2 de 'ocuri /ntre trupe şi cei răscula.i* adăposti.i /n spatele %idurilor puternice ale u%inei( Dă$i ordin să 1ină imediat /ncoace" %ise &eneralul* când +einric, /i repetă ceea ce raportase maiorul( 6ten&el se pre%entă* dar nu sin&ur* ci /nso.it de LemFe( Ei* care$i situa.ia acolo< /ntre2ă >ert,old( )ără să se adrese%e cui1a anume( Răscula.ii nu pot /ncerca o e1adare pentru că au prea pu.ine arme( În sc,im2* au o po%i.ie a1anta0oasă( Iar noi nu putem să atacăm u%ina* pentru că ei dispun de câte1a mitraliere &rele( A0un&e" %ise &eneralul* /ncruntându$se( 96ă atacăm" Dar ce ne1oie a1em noi să$i atacăm* când peste câte1a ore o să$i /necăm pe to.i ca pe nişte şo2olani" >ert,old scoase din 2u%unarul mantalei de ploaie o ,artă mare a .inutului Castel la )onte şi o /ntinse pe masă( +einric,* LemFe şi 6ten&el se aplecară asupra ei şi /ncepură să e-amine%e cu aten.ie semnele cu care era /mpestri.ată( Cu pă,ărelul /n mână* >ert,old pri1i şi el câte1a clipe ,arta* ca şi când ar 'i 1rut să mai 1eri'ice o dată planul c,i2%uit din 1reme( #a să %ică aşa 4 /ncepu el liniştit( La trei Filometri de Castel la )onte se a'lă un stă1ilar /nalt de trei%eci şi doi de metri* iar /n spatele lui* un mare lac arti'icial( După părerea specialiştilor* capacitatea lacului e destul de mare* pentru ca apele să inunde 1alea /ntr$o 0umătate 55


de oră de la aruncarea /n aer a stă1ilarului( Din calculele 'ăcute* re%ultă că apa se 1a ridica la un ni1el de cinci metri* su'icient ca să inunde u%ina şi pe cei a'la ți acolo( Generalul 'ăcu o pau%ă* /şi mai turnă un pă,ărel de coniac şi sor2i o /n&,i.itură( Dar noi tre2uie să /ncetinim scur&erea apelor din 1ale de râu( După cum 1ede.i* /n apropiere de castel* al2ia lui e mai /n&ustă ca oriunde( Dacă 1om arunca /n aer stânca pe care se a'la castelul* ruinele lui 1or %ă&ă%ui râul( >ine/n.eles* %ă&a%ul acesta nu 1a putea opri complet scur&erea apei* dar o 1a /ncetini 'oarte mult( Iar noi a1em ne1oie ca ni1elul ridicat al apei să se men.ină /n 1ale câte1a ceasuri( Generalul tăcu( +einric, aruncă o pri1ire lui 6ten&el( Acesta /şi plim2ă 1âr'ul lim2ii pe 2u%ele lui uscate şi urmărea cu o pri1ire tâmpă creionul pe care &eneralul /l purta pe ,artă( Cât e-plo%i1 a.i 2ă&at su2 stă1ilar< /ntre2ă &eneralul* /ntorcându$ se spre LemFe( =aispre%ece tone de amonal se şi a'lă /n tunel" 9!ie nu mi$au spus nici o 1or2ă" /şi %ise +einric,( A.i pre&ătit tot ce tre2uie pentru e-plo%ie< Loc.iitorul lui Goldrin& supra1e&,ea%ă personal toată opera.ia* după cum a.i dat ordin( 2ârnâitul tele'onului /ntrerupse con1or2irea( Temându$se ca răscula.ii* care$şi /nte.iseră considera2il 'ocul* să nu /ncerce o e1adare* @u2iss cerea /ntăriri( Lua.i un pluton de 9cămăşi ne&re de la stă1ilar şi trimite.i$l 'ricosului ăsta" ordonă &eneralul( +einric, transmise ordinul( #om arunca stă1ilarul /n aer la ora două%eci şi trei%eci de minute( Cu %ece minute /nainte de această opera.ie* stânca şi castelul tre2uie să 55H


oprească calea apei( Ai au%it* LemFe* dumneata răspun%i de e-ecutarea acestor două măsuri( 3a%a stă1ilarului până la aruncarea lui /n aer* ai s$o 'aci tu* +einric,( Iar dumneata* 6ten&el* ai să iei /n primire de la @u2iss comanda unită.ilor care au /ncercuit u%ina( !isiunea dumitale este să nu laşi să scape din u%ină nici un om( 6ă /mpuşti pe to.i cei ce 1or /ncerca să iasă la supra'a.a apei Nu uita să iei cu dumneata o cantitate su'icientă de rac,ete( 6eara* 1om a1ea ne1oie de ma-imum de 1i%i2ilitate* E limpede tot<((( !ai a1e.i ce1a de /ntre2at< To.i tăceau* ului.i de planul lui >ert,old( Câ.i oameni munceau la u%ină< /ntre2ă &eneralul pe 6ten&el( Două mii trei sute( ?pt%eci de pri%onieri şi o sută patru%eci şi doi de 'unc.ionari &ermani* in&ineri şi supra1e&,etori( Unde se a'lă 'unc.ionarii /n momentul de 'a.ă< Aproape to.i au rămas la u%ină( I$au /ncuiat pri%onierii /n ma&a%ia de produse &ata 'a2ricate* c,iar la /nceputul răscoalei((( Ce 'acem cu ei< 3rin /ntuneric* n$ai să$.i po.i da seama care$i de$al nostru şi care$i străin( Aşa că /mpuşcă$i pe to.i* 'ără deose2ire" >ert,old /şi mai turnă un pă,ărel( Dacă a.i /n.eles ce a1e.i de 'ăcut* duce.i$1ă şi /ncepe.i pre&ătirile" +err General* /mi permite.i să 1ă pun o /ntre2are< Glasul lui 6ten&el era ră&uşit* de$ai 'i %is că$i răcit( Ai 1reo nedumerire< Castelul e al contesei Ramoni* lo&odnica mea* şi((( =tiu* dar eu nu pot compromite o opera.ie atât de importantă pentru nu ast'el de moti1( În castel sunt colec.ii pre.ioase((( estrea aceasta((( #ă ro&((( Nu po.i 'ace scro2 'ără să spar&i ouă* maiorule" Acum* nu$i timpul să te &ândeşti la lo&odnică" Ia e-emplu de la mine" În castel stă 55J


1ec,iul meu prieten* contele Ramoni( Dar eu nici nu mă &ândesc să$l a1erti%e%((( Du$te" Cu un mers .eapăn* 6ten&el se /ndreptă spre uşă( #isul lui de a a0un&e un om 2o&at* 1is care nu$l părăsise tot lun&ul ră%2oiului şi pentru care ar 'i 'ost &ata să 'acă orice* se spul2erase ca 'umul şi ca un 'ăcut* tocmai /n ceasul când se credea mai aproape de reali%area lui( =i acum* să mer&em să ne odi,nim pu.in* +einric,* doar la noapte n$o să putem dormi 4 /i propuse >ert,old( Întin%ându$se cu plăcere( Când plecăm< /l /ntre2ă +einric,( Îndată după e-plo%ie" )ără să pierdem o clipă" LemFe şi 6ten&el n$au decât să s'ârşească ce mai rămâne de 'ăcut" Datoria noastră 1a 'i 'ost /mplinită* şi /n cel mult o oră 1om 'i la &rani.a El1e.iei* 9+orc,$ul meu alear&ă straşnic" Acolo ne aşteaptă odi,na* o 1ia.ă ti,nită((( ?rice$ ai spune* e tare 2ine că am rămas /n 1ia.ă şi eu şi tu( +ai să 2em pentru 1iitorul nostru" +einric, /şi turnă un pă,ărel de coniac şi deodată 2ă&ă de seamă că mâinile /i tremură* ceea ce nu scăpă nici lui >ert,old( Î.i tremură mâinile< Dacă ră%2oiul mai continua un an$doi* aş 'i calm cum am 'ost şi până astă%i( Dar acum* când n$au mai rămas decât câte1a ore de aşteptare((( >ert,old /ncepu să râdă( Tre2uie să$.i mărturisesc că acelaşi lucru se petrece şi cu mine( Numai că eu ştiu să mă stăpânesc mai 2ine((( Deodată* uşa se desc,ise şi !aria$Luisa dădu 2u%na /n odaie( 6i&nor &eneral" #ă ro&" #ă implor" 6ă nu 'ace.i asta" E tot ce am" =i !aria$Luisa cuprinsă de 'rene%ie* că%u /n &enunc,i /n 'a.a lui >ert,old( 55K


În pra& apăru 6ten&el 4 ai 'i %is că a 'ost scos din apă( Ce /nseamnă asta< Ce 1re.i de la mine< stri&ă >ert,old ener1at* pier%ându$şi ră2darea( +einric, o apucă pe !aria$Luisa de su2suori şi o aşe%ă cu de$a sila /ntr$un 'otoliu( Contesa continua să$l implore: #ă con0ur* domnule &eneral" Nu$mi distru&e.i castelul" Dumneata i$ai spus< /l /ntre2ă >ert,old /ncet pe 6ten&el( !aiorul nu$i răspunse( !aria$Luisa i%2ucni /n ,o,ote de plâns( )ără să măi stea pe &ânduri* +einric, se repe%i la &ara'a cu apă( În aceeaşi clipă* /n spatele lui răsunară două /mpuşcături( 3e 0umătate culcată* !aria$Luisa %ăcea /n 'otoliu* cu 2ra.ele lar& des'ăcute* 6ten&el că%use ca trăsnit( Ca din pământ* doi 66$işti răsăriră /n pra&( Lua.i$i de aici" ordonă &eneralul* strâm2ându$se cu scâr2a( 6ă mer&em /n cealaltă odaie 4 /i spuse el lui +einric, cu un &las liniştit( Generalul ieşi cel dintâi* 'ără să uite să ia cu el /n dormitor sticla de coniac /ncepută( De când sunte.i /n Italia* 1$a.i muiat cu to.ii* ca muierile" Nu cum1a eşti şi tu la 'el cu ei* +einric,< Nu" Eu am tărie cât pentru doi" =i a2ia acum /şi &oli pă,ărelul de coniac* pe care i$l umpluse >ert,old( Dar de rândul acesta* mâna nu$i mai tremura( #a tre2ui să modi'icăm planul( Tele'onea%ă lui LemFe şi comunică$i că am dat ordin ca după aruncarea /n aer a stă1ilarului* să preia el atri2u.iile lui 6ten&el( C,estiunea cu castelul o iau asupra mea şi /ndată ce s'ârşesc opera.ia* 1in şi eu la stă1ilar şi acolo ne 1om /ntâlni( 5M


La ora şapte seara* +einric, se pre&ăti să plece la stă1ilar( 3otri1it ordinului dat de >ert,old* tre2uia să ia comanda &ăr%ii /nsărcinate cu pa%a stă1ilarului( 3leci sin&ur< /l /ntre2ă >ert,old pe un ton nepăsător( Da* ordonan.a pre&ăteşte cele necesare pentru drum( Ia cu tine un ostaş din &arda mea personală( 3entru ce< Drumul nu$i prime0dios de loc( )ără să spună o 1or2ă* >ert,old ieşi din odaie după câte1a clipe se /ntoarse /mpreună cu un 66$ist uriaş( El te 1a /nso.i 4 %ise &eneralul pe un ton poruncitor( 66$istul /i aruncă o pri1ire /ntunecată lui Goldrin&* şi acestuia i se păru deodată că$l pri1eşte do&ul din 2iroul lui LemFe de la >onne1ille( 3este câte1a clipe* +einric, porni cu maşina spre stă1ilar( 66$istul şedea alături de el( Gânduri /n&ri0orătoare /l copleşeau( ?are o 'i i%2utit @urt să dea de 1este Lidiei< A a1ut 1reme să transmită ştirea parti%anilor< #or i%2uti &ari2aldiştii să ia la timp măsurile necesare< Iar el nu 1a putea să a0ute cu nimic pe nenoroci.ii aceia* sorti.i să piară astă%i* 'ără să mai apuce %iua li2ertă.ii< +einric, /ncetini 1ite%a( #roia să$şi pună &ândurile /n ordine* /nainte de a a0un&e la stă1ilar( La 1reo doi Filometri de oraş* %ări un soldat &erman* cu o puşcă automată /n mână( #enea dinspre stă1ilar şi se /ndrepta spre Castel la )onte( +einric, micşoră şi mai mult 1ite%a( !ări.i 1ite%a imediat" /i ordonă 66$istul cu asprime( +einric, 'rână 2rusc şi opri maşina( 5


Cum /.i permi.i* ticălosule* să 1or2eşti aşa cu un o'i.er< =tii tu că eu sunt &inerele &eneralului >ert,old< +einric, /şi 'ăcu 1ânt şi cu muc,ia mâinii drepte* /l lo1i din răsputeri peste o2ra%( 66$istul /şi acoperi cu palma 2u%a de sus* peste caro nimerise lo1itura* şi aruncă o'i.erului o pri1ire tur2ată( 6ă nu sco.i o 1or2ă" Că de nu* te /mpuşc ca pe un câine" +err +auptmann" Tre2uie să 1ă spun ce1a" +einric, era &ata să scoală un stri&ăt* când dădu cu oc,ii de soldatul cel sin&uratic* care se apropiase de maşină( ? cicatrice /i tra1ersa tot o2ra%ul" Era !entarocci" +einric, ieşi din maşină( 66$istul desc,ise cealaltă portieră* pre&ătindu$sc să co2oare şi el* dar !entarocci /i 2ară drumul( 66$istul icni şi că%u pe canapea( Ierta.i$mă* dar dânsul era de prisos" Ai primit /nştiin.area pe care .i$am trimis$o prin ordonan.a mea< Căutam un prile0 să 1ă 1or2esc şi m$am 2ucurat &ro%a1 când 1$am %ărit maşina( Doar o cunosc atât de 2ine" =i !entarocci %âm2i cu 1iclenie( Discu.ia dintre ei nu dură decât câte1a minute( Apoi !entarocci se apropie de maşină şi* cu o putere surprin%ătoare pentru statura lui scundă* apucă de picioare pe 66$ist şi$l trase a'ară din maşină( Nu 1ă tul2ura.i" Urma.i$1ă drumul liniştit( 3este câte1a clipe* n$o să mai 'ie aici( La ora nouăspre%ece şi trei%eci de minute* maşina se opri la stă1ilar( 3ână la e-plo%ie mai era o oră( După ce primi raportul comandantului &ăr%ii* +einric, /l /ntre2ă ca /n treacăt: Loc.iitorul meu e aici< A plecat acum o oră( 55


>ine( Adună amândouă plutoanele pe platoul din 'a.a stă1ilarului( Comandantul unită.ii de 9cămăşi ne&re se uită uimit la +einric,( Ce* ai asur%it< Alinia%ă cele două plutoane" Comandantul /şi duse mâna la co%oroc şi aler&ă să e-ecute ordinul( +einric, se lăsă pe 2anca de lân&ă 2uncăr şi$şi roti pri1irea /mpre0ur( Nu se 1edea .ipenie de om( Unde or 'i to1arăşii lui !entarocci< Apoi se uită la ceas( Ce /ncet se scur&e timpul" 6ă 'ie cu putin.ă ca peste o oră totul să se s'ârşească< +err +auptmann* plutoanele sunt aliniate* după cum a.i dat ordin" +einric, 'ăcu câ.i1a paşi şi se apropie de solda.i( 3ăreau nelinişti.i şi tul2ura.i de acest ordin neaşteptat de a$şi părăsi posturile şi de a se aduna /n 'ront( ?staşi" Glasul lui +einric, răsuna limpede /n liniştea serii* /ntreruptă doar /n răstimpuri de /mpuşcături i%olate dinspre u%ină( Ascultaşi comanda mea" Doi paşi /nainte* marş" =irul de solda.i tresări* 'ăcu doi paşi şi se opri( 3une.i armele 0os" Toată lumea" =i o'i.erii((( Aşa" Doi paşi /napoi* marş" Ului.i* solda.ii e-ecutară şi acest ordin( ?staşi" #oi a.i slu0it cu cinste patriei şi ),rerului nostru( În numele comandantului 1ă e-prim mul.umiri( Dar ră%2oiul a luat s'ârşit" Armatele noastre au capitulat* de a%i /nainte* sunte.i li2eri" Ultimele cu1inte le rosti cu /nsu'le.ire 4 1ă%use pe oamenii lui !entarocci aler&ând de$a lun&ul stă1ilarului şi ocupând 2uncărele( Comandamentul a dat dispo%i.ie să trecem pa%a stă1ilarului /n mâinile poporului italian răsculat( #ă &arante% şi răspund pentru 1ia.a 1oastră* a tuturora( Deocamdată* /ntoarce.i$1ă la ca%armă* iar mâine 1e.i 5


pleca la casele 1oastre((( În clipa aceea se au%i răsunând o /mpuşcătură( Comandantul unită.ii de 9cămăşi ne&re se pră2uşi /n 'a.a 'rontului 4 /şi trăsese un &lon. /n 'runte( Iar acum* asculta.i comanda mea" stri&ă !entarocci* 1esel ca totdeauna( 6pre ca%armă* /nainte* marş" Iar dacă mai este 1reunul care 1rea să$şi tra&ă un &lon. /n tâmplă* să şti.i că nu$l s'ătuiesc s$o 'acă( 3acea e mai 2ună decât ră%2oiul" La dreapta" Înainte((( marş" =i /nso.ite de parti%ani* cele două plutoane de 9cămăşi ne&re se /ndreptară supuse spre ca%armă( Generalul ăsta are o &ardă numeroasă< /ntre2ă !entarocci* aprin%ându$şi liniştit .i&ara pe care i$o dăduse +einric,( Nu* &eniştii au plecat la 3arma( I$au rămas numai câ.i1a 66$işti* 1reo cinci$şase oameni( A* asta e un 'leac pentru noi" Totuşi* ia seama că lucrurile să se petreacă aşa cum ne$am /n1oit" N$a1e.i nici o &ri0ă* totul se 1a des'ăşura ca pe scena celui mai 2un teatru" !entarocci salută milităreşte şi se depărtă /n 'u&ă( +einric, se lăsă iar pe 2ancă( #ă%u cum !entarocci /şi aşea%ă oamenii pe stă1ilar* cum /i 1âra /n 2uncăre( Cea mai mare parte dintre ei purtau uni'orma 9cămăşilor ne&re( 3e aceştia* !entarocci /i puse la posturile e-terioare* pe ceilal.i /i trimise să ocupe tranşeele şi 2uncărele( Ei* cam asta ar 'i tot" Acum să aşteptăm sosirea /naltului oaspete" Cât mai este până atunci< Două%eci şi şapte de minute" răspunse +einric,* uitându$se la ceas( 5B


Dar 1or2ele /i sunt acoperite de detunătura unei e-plo%ii 'ormida2ile( Castelul* care se /năl.a 'alnic pe stânca de la capătul celălalt al 1ăii* 'ăcu un salt /n aer şi apoi se lăsă /ncet la pământ( Generalul se &ră2eşte" constată +einric,* /n&ri0orat( Totuşi* păcat de castel* măcar că nu era al nostru" !are păcat" e-clamă !entarocci cu o sinceră părere de rău( C,iar /n clipa aceea* răsună un şuierat strident( #in" stri&ă !entarocci şi urmă* cu un &las 1esel* răsunător: )i.i &ata" To.i /ncremenesc( +einric, 'ace un pas /nainte( 3e drumul care duce spre stă1ilar* alear&ă două maşini( În 'a.ă un 9?pel$@apitZn* /n spate un 9+orc,( Generalul e /n maşina a doua" spune +einric,( Nu uita.i că /n 'a.a lui 1oi nu sunte.i decât solda.i( ao,l" răspunde !entarocci cu un %âm2et lar&( A0un&ând lân&ă stă1ilar* maşinile se opresc( Totul e /n ordine" raportea%ă +einric, nu tocmai re&lementar( >ert,old dă din cap /n tăcere( Din prima maşină se dă 0os un 66$ist( =o'erii rămân la locurile lor( +err General* asta$i toată &arda dumnea1oastră< se miră +einric,( 3e unul l$am trimis la LemFe cu un ordin* pe altul .i l$am dat .ie( Dar nu$l 1ăd* unde$i< I$am poruncit să pă%ească intrarea tunelului( #$aş s'ătui să$l trimite.i şi pe ăsta tot acolo( Eu nu prea am /ncredere /n 9cămăşile ne&re( Ai dreptate" Ne$ar putea trăda /n ultima clipă" >ert,old se /ntoarce şi dă dispo%i.iile necesare 66$istului şi şo'erului de la maşina 5


care l$a /nso.it( =o'erul de la maşina lui personală rămâne pe loc( +ai să ne mişcăm pu.in( !$am /n.eles cu LemFe să scoată trupele din 1ale la ora două%eci şi trei%eci de minute( Aşa că mai a1em la dispo%i.ie cincispre%ece minute de pe stă1ilar se desc,ide o panoramă minunată( >ert,old şi +einric, se /ndreaptă /ncet spre stă1ilar( După ce 'ac câ.i1a paşi* se opresc( Re%emându$şi coatele de 2alustradă* >ert,old pri1eşte cu luare$ aminte 1alea pe care are de &ând s$o inunde( =tii ce1a* +einric,* /n clipa asta mi$am adus aminte de Nero( Am 1ă%ut un ta2lou /n &aleria lui +ermann Goerin&* repre%enta pe Nero admirând cum arde Roma( Un ta2lou minunat" !ai ales 'a.a lui Nero era pictată admira2il( E-prima entu%iasm* /ncântare c,iar( +err General* spune.i$mi* 1ă ro&* nu 1ă este milă de miile de oameni care 1or 'i /neca.i din ordinul dumnea1oastră peste câte1a minute< !ilă< Ce prostie" Gândi.i$1ă* 'iecare dintre ei are* ca şi dumnea1oastră* o ne1astă* copii((( o mamă((( Încetea%ă odată" Ai 1ă%ut cum am procedat cu 6ten&el< Dacă mai spui o 1or2ă((( =i >ert,old /şi duce mâna dreaptă la tocul re1ol1erului( Dar /n clipa aceea de&etele de o.el ale lui !entarocci /l apucă strâns de /nc,eietura mâinii( De ce să 1ă ener1a.i" 3arcă nu se poate 1or2i liniştit" >ert,old se smuceşte şi$şi a1ânta 2ra.ul stân& ca să$l /m2râncească pe soldatul acela o2ra%nic* răsărit ca din pământ* dar acesta /l apucă şi de mâna cealaltă( 5


Ce /nseamnă asta< A0utor" A0utor" 6tri&ă el* căutând să se desprindă din strânsoare( De ce stri&a.i< Garda dumnea1oastră personală* si&nor* e de0a pe lumea cealaltă şi* 'ără /ndoială* 1ă aşteaptă cu neră2dare( +einric,* poate că tu ai să$mi spui ce /nseamnă asta< +einric, se apropie de >ert,old şi$i şopteşte ce1a la urec,e( A$a$a" Ai 'i %is că urletul unui lup s$a rosto&olit deasupra stă1ilarului( Dându$şi seama că a 'ost dus de nas ani de$a rândul* >ert,old uită de prime0die şi de 'rică( =i /ntr$ade1ăr* /n clipa aceea el seamănă cu un lup care$şi rân0eşte col.ii( +einric, se /ntoarce şi porneşte /ncet de$a lun&ul stă1ilarului( #reme de o clipă* >ert,old /l urmăreşte cu o pri1ire pierdută( Gândul că a scăpat din mâna milioanele cu care nădă0duia să$şi s'ârşească /n ti,nă 1ia.a plină de păcate* /l parali%ea%ă parcă( Deodată* /nsă* /n.ele&e că nu mai e 1or2a de 2ani* că /nsăşi 1ia.a lui e /n prime0die( A$a$a" stri&ă >ert,old /ncă o dată* ca ieşit din min.i* şi smucindu$ se cu o putere supraomenească* scapă din mâinile lui !entarocci( 3ă%ea" stri&ă italianul( +einric, /ntoarce capul( Ca o 'iară săl2atică* >ert,old alear&ă de$a dreptul spre el* sco.ându$şi din 'u&ă re1ol1erul( +einric, /l ridică pe al său* dar c,iar /n clipa aceea răsună o /mpuşcătură( În 1irtutea iner.iei* >ert,old mai 'ace doi$trei paşi şi se pră2uşeşte* i%2indu$se cu 'a.a de 2alustrada stă1ilarului( Glon.ul &ari2aldistului /l nimerise /n cea'ă((( =i acum* /ncotro< /ntrea2ă !entarocci* când +einric, s$a urcat /n maşină( 6pre casă" =i un %âm2et /i luminea%ă tot o2ra%ul( Rămâi cu 2ine" 5H


#e%i* lic,ida.i detaşamentul lui LemFe şi sal1a.i 1ia.a răscula.ilor din u%ină( Cred că o să 1ă descurca.i şi 'ără mine" Nici n$o să a0un&e.i 2ine /n mun.i* că răscula.ii au să cânte cu noi laolaltă cântece de 2ucurie" 3leca.i 'ără &ri0ă* şi 1ă mul.umim pentru tot ce$a.i 'ăcut pentru to1arăşii noştri" !entarocci şi +einric, /şi strân& mâinile cu putere* apoi maşina porneşte din loc şi* luând 1ite%ă* se /ndreaptă ca 1ântul /n direc.ia opusă orăşelului Castel la )onte( Într$o diminea.ă /nsorită 4 era /n două mai o mie nouă sute patru%eci şi cinci 4 un tânăr /m2răcat cu un costum cenuşiu$desc,is* cu doliu la 2ra. şi cu un 2uc,et de tranda'iri /n mână* intră pe poarta cimitirului din 6aint$R7m8( 3a%nicul cimitirului* care meşterea /n 'a.a căsu.ei lui o 0ucărie pentru un nepo.el* /l petrecu cu o pri1ire curioasă( Cunoştea din 1edere pe to.i locuitorii din 6aint$R7m8* dar pe tânărul acesta /l 1edea pentru /ntâia oară( Din când /n când* 2ătrânul lăsa lucrul din mână şi se uita /nspre cele două morminte* /mpre0muite cu un &ărdu.* spre care se /ndreptase necunoscutul( Acesta stătea nemişcat* pe 2ăncu.a scundă* şi doar /n răstimpuri se aplecă să potri1ească cu &ri0ă 'lorile de pe mormântul din 'a.a lui( Câtă durere" Ră%2oiul ăsta a lăsat /n urmă lui numai neca%uri şi durere* şi celor tineri* şi celor 2ătrâni" murmură moşnea&ul cu triste.e* şi se apucă din nou* dar cu ciudă parcă* să sco2ească lemnul( #enirea unui alt 1i%itator iarăşi /l distrase pe moşnea& de la /ndeletnicirea lui( =i acesta era un tânăr* dar pa%nicul /l cunoştea se 1ede şi /ncă 2ine( După ce$i dădu 2ună %iua* /i spuse pe un ton de con'iden.ă: La mormintele dumnea1oastră a 1enit cine1a( Nu$i de pe aici* /l 5J


1ăd pentru /ntâia oară* Tânărul se /ndreptă cu paşi repe%i spre mormântul lân&ă care şedea necunoscutul( Încă de departe /i 1ă%u părul castaniu* pe care /l pieptăna 1ântul şi trupul pu.in aplecat /nainte( Ierta.i$mă* monsieur((( 4 /ncepu tânărul* dar deodată tăcu( ?* dumnea1oastră sunte.i<" >on0our* ean" %ise +einric,* strân&ând mâna 'ratelui !onicăi( Îl 1edea pentru a doua oară /n 1ia.a lui( Dar oc,ii aceştia* oc,ii !onicăi* /i cunoştea atât de 2ine şi$i erau atât de dra&i* că n$a1ea ne1oie să$l /ntre2e cu cine stă de 1or2ă( !ama a murit de curând( Adeseori /şi aducea aminte de dumnea1oastră((( Nu$mi 1or2i despre asta* ean" +einric, se ridică( În oc,ii lui tremurau lacrimi( Te ro& să transmi.i salutul meu tuturor prietenilor* şi mai ales lui )rancois( !ul.umesc* şi el 1or2eşte adeseori de dumnea1oastră( Cum o mai duce Lud1ine D7coue< ean se /ncruntă( A 'ost ucisă 4 răspunse el* şi /ntoarse capul /n altă parte( Nădă0duiesc că Andr7 Renard e 2ine* sănătos< #ă 1ede.i din când /n când< A 'ost pe aici mai %ilele trecute( Acum e la 3aris( Când o să$i scrii* transmite$i* te ro&* din partea mea cele mai sincere urări de 2ine( Dar să nu ui.i" ? să se 2ucure tare mult când am să$i spun că 1$am 1ă%ut" Însă o să$i pară rău că n$a a1ut el norocul acesta( #ine o pau%ă stân0enitoare* pe 2u%ele lor 'lutura acelaşi nume* dar* emo.iona.i de amintiri şi de această /ntâlnire neaşteptată* nu 5K


/ndră%neau să$l rostească( Rămâi cu 2ine* ean" /n&ăimă* /n s'ârşit* +einric,( Nu$şi mai putea stăpâni /ncordarea* sim.ea cum i se urcă un nod /n &ât( Ai &ri0ă de mormântul ei( 6pre peticul acesta de pământ au să %2oare totdeauna &ândurile mele((( =i lăsându$şi capul /n piept* +einric, se /ndreptă cu paşi &ră2i.i spre poartă(

EPILOG Ce minunată a 'ost primă1ara /n anul acela" Ea te /m2ăta cum te /m2ată 1inul* te e-alta cum te e-altă 2ucuria şi /n'ră.ea oamenii cum /i /n'ră.eşte numai 'ericirea( 3atru ani de$a rândul* oamenii se temuseră de cer* de unde se năpustea moartea* 1uind şi şuierând( 3atru ani de$a rândul* oamenii des'ăcuserădesc,ideau %iarele cu 'rică 4 doar'erestrele şi 1ictoriile aduceau noi Noaptea* cu teamă camu'late( Iar pierderi( scrisorile triun&,iulare de pe 'ront le despătureau cu inima strânsă( Când se /ntâlneau* /ntre2au cu 'ereală unul pe altul despre prietenii şi cunoscu.ii comuni( 3entru că pretutindeni şi peste tot nu au%eai decât cu1ântul acela &roa%nic şi ne/ndurător 4 moarte( =i iată că pentru /ntâia oară /n aceşti ani nes'ârşi.i* oamenii se /ncredin.au că cerul e iarăşi curat* că /n 1ă%du,ul stră1e%iu nu mai plutesc 4 ,idoase* /mpodo2ite cruci( nu Cămai aerul /m2ătătorcoră2iile de mai* mor.ii care nă1ălea prin 'erestrele lar& cu desc,ise* 5BM


aduce cu el mirosul /necăcios al incendiilor( =i oamenii /l respirau din plin* cu nesa.* pentru că părea pătruns şi de strălucirea soarelui* şi de 2ucuria primă1erii* şi de 'ericirea de a trăi( Toată lumea* c,iar şi cei care nu se cunoşteau* /şi dădeau 2ună %iua pe stradă( Iar dacă* din /ntâmplare* se /ntâlneau doi prieteni care se aruncau unul /n 2ra.ele celuilalt* stri&ând: 9Trăieşti<"* trecătorii se opreau ca să se 2ucure /mpreună cu ei( =i to.i* 'ără deose2ire* cu mic* cu mare* purtau /n inimă* /n toată 'ăptura lor* dacă nu le %2ură de pe 2u%e* cu1ântul acela unic* minunat* aducător de 2ucurie 4 3ACE" ?* acum oamenii /ncepeau să$l pre.uiască" Acum nu e-ista alt cu1ânt mai scump( 3entru că 'iecare ştia că ră%2oiul /nseamnă moarte* iar pacea /nseamnă 1ia.ă" Tânărul o'i.er cu &radul de căpitan al Armatei 6o1ietice* care mer&ea pe stră%ile !osco1ei* nu se deose2ea prin nimic de ceilal.i tineri o'i.eri pe care$i /ntâlnea /n cale( ?c,ii lui a1eau aceleaşi scânteieri entu%iaste şi 'ericite* 2u%ele lui %âm2eau cu aceeaşi 1oioşie( Atâta doar* că pri1ea cu prea mult entu%iasm tot ce 1edea /n 0urul lui şi e-amina cu aten.ie e-a&erată c,ipurile celor pe care$i /ntâlnea* ca şi când s$ar 'i aşteptat să recunoască /n 'iecare trecător un cunoscut sau un prieten( În 'a.a unei clădiri* căpitanul se opri şi citi de câte1a ori tă2li.a de la intrare( După ce$şi potri1i tunica* şi 'ără de asta 2ine /ntinsă pe trup* el intră şi urcă la al doilea eta0( Iată şi uşa atât de cunoscută* căptuşită cu dermatină( Căpitanul ciocăni /ncetişor( Au%i un răspuns* dar nedesluşindu$l* omul stătu la /ndoială: a 'ost in1itat să intre sau ru&at să mai aştepte< Neputându$şi stăpâni neră2darea* desc,ise uşa la /ntâmplare( Lumina or2itoare a soarelui* care umplea ca2inetul spa.ios* /l i%2i 5B


drept /n oc,i( ?'i.erul nu i%2uti să desluşească dintr$o dată cine stătea la 2irou* mai curând &,ici* decât recunoscu* că$i acela la care 1enise( 3ermite.i să raporte%: sunt căpitanul GoncearenFo( Îndeplinindu$ mi misiunea* mă pre%int la ordinele dumnea1oastră( Colonelul Tito1 ieşi de după 2irou şi* nesocotind 'ormula re&lementară de salut* /l sărută de trei ori* aşa cum /şi sărută părintele 'eciorul după o lun&ă şi c,inuitoare despăr.ire( 6tai 0os* stai 0os* 2aron 1on Goldrin&" /i %ise colonelul râ%ând* cercetând cu aten.ie trupul %1elt al căpitanului( #a să %ică* ai sosit((( #ăd* 1ăd" 3ari sănătos* 1oinic" >ra1o" 6tăteau unul /n 'a.a celuilalt şi$şi %âm2eau cu tot o2ra%ul( Ca să$.i spun drept* /.i duceam &ri0a( Nu credeam c$ai să i%2uteşti s$o sco.i cu 2ine la capăt( Îmi %icea: dar dacă a /ncurcat /nadins amănuntele< C,ipurile* a recunoscut lucrurile mai mari( Dar n$a dat importan.ă detaliilor" Doar se /ntâmplă să ai2ă omul lapsusuri de memorie((( Unde mai pui că tată$su l$a adus din Germania când era copil((( )iindcă 1eni 1or2a* cum se simte ti%ul meu< El e din alt aluat decât tatăl lui* 6ie&'ried( 3oate datorită in'luen.ei mediului( ?rice s$ar spune* a 1enit de copil la noi şi a crescut /ntr$o am2ian.ă cu totul di'erită de a lor( 6trâns cu uşa* Goldrin& a mărturisit repede totul( Doar c,iar tu ai stat de 1or2ă cu el şi ştii((( 3entru că a 'ăcut mărturisiri sincere* tri2unalul i$a dat o pedeapsă mai uşoară((( Ei* dar asta n$are importan.ă acum( 3rincipalul este că te$ai /ntors sănătos şi ne1ătămat"((( Ai dat de ştire tatălui tău c$ai sosit< Nu" !$am temut" Nici nu i$am scris măcar* tot de teamă( Dacă cum1a((( ?rice s$ar spune* au trecut patru ani" 6ă ştii că e sănătos şi 1oios( !$am interesat de 2ătrân* lucrea%ă tot 5B5


acolo* ca acar la calea 'erată( Dacă$mi permite.i* am să plec c,iar astă%i acasă* să$l 1ăd(( N$am /ncotro* tre2uie să$.i permit" Te ro& /nsă să nu ui.i să$i ceri iertare şi din partea mea( E-plică tatălui tău cum au stat lucrurile( E un 2ătrân cu scaun la cap şi o să /n.elea&ă"((( Ei* şi acum ce ai de &ând să 'aci* Gri&ori 3a1lo1ici< Când am plecat la armată* eram student la Institutul de lim2i străine( Aş 1rea să$mi recapăt carnetul de student( Carnetul de student* %ici< Ce să$.i spun* /n.eleaptă ,otărâre" Întoarce$te la /n1ă.ătură" =i eu* şi tu am 'ost sili.i să de1enim oamenii ră%2oiului( Dar de a%i /nainte 1om 'i oamenii păcii"

5B


1

I. P. DOLD-MIHAILIK

Iuri 3etro1ici Dold$!i,ailiF s$a născut la H martie KM /n satul >utenFi din raionul @o2elea.F /n 'amilia unui cantonier de cale 'erată( A a2sol1it şcoala elementară /n satul natal* apoi* ciclul II /n @o2elea.F şi /n continuare &imna%iul comercial din aceeaşi localitate( În anul KK a /nceput să lucre%e ca 2i2liotecar /n satul 3a1linFa* apoi ca director la colonia de copii 9Interna.ionala a III$a din Lo%o1sF( În anul K5 a /nceput să lucre%e /n domeniul presei* la %iarele locale din Dnepropetro1sF* @erson şi #ini0a* iar din anul K5K la redac.ia %iarului repu2lican 9Comunist urmând concomitent şi studiile superioare la Institutul 3eda&o&ic din localitate( 3rima po1estire a scriitorului* 9urnalul unui 2ătrân* a 'ost tipărită /n anul K5 /n re1ista 9orea din Dnepropetro1sF( Din acest moment pu2lică adesea /n pa&inile re1istelor periodice* sc,i.e* 'oiletoane şi nu1ele* care /n anii K 4 K5 au 'ost editate /n cule&eri separate su2 titlul 9?ameni din col,o% şi 93ortrete de 'emei( Începând din anul KB I( Dold$!i,ailiF lucrea%ă acti1 /n domeniul dramatur&iei şi cinemato&ra'iei* scriind comentarii pentru 'ilme documentare* de ştiin.ă populari%ată şi unele scenarii pentru 'ilme artistice( În anul KH el a 'ost numit redactor principal al 6tudioului Cinemato&ra'ic din @ie1( Între anii KH4 KJ i se pu2lică piesele 9=ciors şi 9@oto1sFi( 

Din partea editurii so1ietice(

5BB


În anii !arelui Ră%2oi pentru Apărarea 3atriei* I( Dold$!i,ailiF a 'ost şe'ul 6ec.iei de teatru din Repu2lica TurFmenă( După eli2erarea @ie1ului* scriitorul lucrea%ă /n redac.ia %iarului 9Ucraina 6o1ietică( Numeroasele sale deplasări la sate* cu care prile0 a cunoscut /ndeaproape munca eroică a .ărănimii col,o%nice pentru re'acerea a1utului o2ştesc distrus de ră%2oi* au dat scriitorului un 2o&at material pentru romanul 9Cei din stepă* care a apărut /n anul KBK( În anul K i se pu2lică cule&erea de po1estiri 96tepa /nsetată* consacrată construirii ,idrocentralei de la @a,o1Fa* iar /n K nu1ela 93ortretul mamei( De o mare popularitate se 2ucură noul roman al scriitorului apărut /n anul KH 96in&ur printre duşmani /n care sunt descrise 'aptele de 1ite0ie ale unui in'ormator so1ietic /n anii !arelui Ră%2oi pentru Apărarea 3atriei( Actualmente I( 3( Dold$!i,ailiF este mem2ru al Uniunii 6criitorilor din R(6(6( Ucraineană şi mem2ru al 3artidului Comunist al Uniunii 6o1ietice(

5B

Profile for Gandalf

Singur printre dusmani - Dold Mihailik vol 2  

Singur printre dusmani - Dold Mihailik vol 2

Singur printre dusmani - Dold Mihailik vol 2  

Singur printre dusmani - Dold Mihailik vol 2

Advertisement