Magi B Ressursbok

Page 1

Ressursbok

Magi Ressursbok tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for både rask og saktere bokstavprogresjon. Magi Ressursbok inneholder metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av hvert oppslag i elevboka og en rekke nyttige kopiark i farger: Introduksjon av ulike lyder og strukturer i språket, grunnleggende lese- og skriveøvinger, oppdagende skriving med skriverammer, leseteater, fysiske aktiviteter og spill. ALT du trenger når elevene har lært bokstavene og skal ta neste steg!

9 788249 219698

Skriveforståelse 2 Magi B Ressursbok Bokmål BM/NN 978-82-492-1879-0 ISBN 978-82-492-1969-8

B

RESSURSBOK

GAN Aschehoug

gan.aschehoug.no gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

Oppdagende leseog skriveopplæring

GAN Aschehoug

Magi Ressursbok legger vekt på at læreren er en prosessveileder, og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal dra nytte av samarbeidslæring og læringsdialog. Det er disse elementene som danner grunnlag for elevenes individuelle arbeid.

Magi

– oppdagende lese- og skriveopplæring

Runar Ragnarson Brataas

Magi

Runar Ragnarson Brataas


Magi

BM/NN

Magi Magi

Magi

BM/NN

High five

vott

RESSURSBOK

teater

Steikjeomnen

Magi

Magi

Magi

B

G SE .

IN

D ER

Jeg skriver e

Kopiark – Magi B Ressursbok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2019

tarteren. • Skriv setningss n. • Kast terninge n. ge • Fullfør setnin Kopiark – Magi

B Ressursbok

Sk

do

r me

nne

egy

mb

brennmanet

en veske.

en spade.

• GAN

i se

g • GAN Aschehoug . / H. Aschehoug

frukt NN

Skjelpaddetrill

& Co (W. Nygaar d) 2019

Magi

Gå saman to og to. Hald kvarandre i hendene og rull to rundar rundt til den eine sida. Press deg opp ved hjelp av hendene, og ha strake bein. Rull to rundar tilbake og start på nytt.

2019 Co (W. Nygaard)

frisør brød

BM/NN 26

Opp og hopp! – Aktivitetskort – Magi B Ressursbok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2019

192

Magi

Kopiark – Magi

Magi

agi M Magi B Ressursbok

• GAN Aschehou

g / H. As

BM

bokhylle

ryggsekk

fotball fluesopp

pannekake

lommelykt pannekake ryggsekk

bokhylle

ryggsekk

lommelykt

fotball fluesopp

pannekake

fluesopp

lommelykt

fotball bokhylle

rsbok • GAN Asc

Kopiark – Magi B Ressursbok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2019

fg

Magi

– Magi B Ressu

BM

Ma

Magi

pannekake ryggsekk

hund

lommelykt

Mag235 i

Mag

fluesopp Magi

fotball bokhylle

Spill sammen 2– 3 elever og vel Antall øyne på g en farget bly an ter Ett ord for hve ningen viser hvilket ord spiller t hver. Kast terningen etter tur rt kast. Spillet er over når hele en skal lete etter i rutenettet . rutenettet er ma og markere me d sin farge. rkert. Kopiark

av. g med stor bokst Start hver setnin mellom ordene. Husk mellomrom slutt. Sett punktum til Aschehoug & Aschehoug / H.

Magi

Kopiark – Magi B Ressursbok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2019

en kråke.

en jakke.

en bjørn.

en pirat.

klementin

Opp og hopp! – Aktivitetskort – Magi B Ressursbok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2019

Gruble 48

BM

ug

M

omnen, altså?

Vi leser og sp

r. nkle setninge

VU R

Yy Zz Ææ Øø Åå 34

dn

Tt Uu Vv Ww Xx

r me

Mm Nn Oo Pp Qq RrMagiposen lå det I Ss

nde

2019

et o rd s o

har

.

ed j

Co (W. Nygaard)

B Ressursbok

ar ø

ug / H. Ascheho

.

d f.

H. Aschehoug &

mh

• GAN Ascheho

Magi

r me

N Aschehoug /

et o rd s o

B Ressursbok

frakk

nde

Ressursbok • GA

Skriv

Magi 204

Gruble 47

Magi

NN

Marker ei lengd med steinar eller kjegler. Krabb som ein bjørn frå start til mål og lag bjørnelydar. På veg tilbake skal du gå på alle dei fire krabbeklørne dine. Denne gongen skal ryggen vere heilt rett og vend ned mot golvet, medan magen skal peike opp mot taket.

me

Ll

Kopiark – Magi B Ressursbok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2019

Kopiark – Magi

r et o

o rd s et o

Kk

64

BM/NN

Skriv

Skriv

Jj

Magi

et o rd s o

Ii

Kopiark –

38

Kopiark – Magi

Bjørnen og krabba

ed å

er m

end Skulle egd sslå om på

.

Gg Hh

. Nygaard) 2019 hehoug & Co (W

hehoug / H. Asc

ok • GAN Asc Magi B Ressursb

B

ed p

dromedar

Magi

t ferdig? n stått i omnen?

Ja?

er m

Aa Bb Cc Dd Ee Ff 189

A

ynn

5 Min ordliste.

ehoug / H. As

bok • GAN Asch

13

176

mb eg

4 Tegn.

BM

n inn i omnen.

218

Nærare 20 min utt. A Nei og nei, då er han nok bl itt svidd. B Svidd?

Skriv

Kopiark – Magi B Ressursbok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2019

Magi

er m

3 Skriv ordene.

. Nygaard) 2019 chehoug & Co (W

som

k o p p u g l e p æ r e s t o l b u s s h ø n e

hjørne fat Alfabetet

ed pizzaen.

Eg kan setje ha

sjokoladeis eg.

ugle

lis

pære

d t or riv e

høne

KS

stol

Magi

Her BM/NN kjem eg m

B

me

bibliotek

kopp

flue

Du kan ta ut br etta av steikjeom nen. Det kan eg.

Kor lenge har ha

1 Les ordene høyt tre ganger. Lag en setning til hvert ord.

buss

frysaren.

Kva skal eg gjer e?

Snurre A 12 Er han ikk je snar

o rd s et o

tog Magi

Magi

Eg hentar ein i

Gruble 46

BM

2 Sett ring rundt ordene og strek mellom stavelsene.

Magi

A

Magi

iddag?

EM PL

Gruble 45

A

Skriv

Magi

Magi

Jeg leser og skriver selv.

Magi

Pizza!

B

Skriv

Magi

Magi

BM/NN

et o rd s o

1 Skriv ord.

hjerte

B

A

Skriv

vaffel

Magi

Kva vil du ha til m

B

ynn

hjort

r.

tre bokstave

rd med r. Jeg øver på o tre bokstava d e m rd o å p Eg øver

mb eg

Magi

A

BM/NN

Ma

flekk

Vi spelar lese

AR

hånd

Oppdag samm en Oppdag saman

Sammensatt eo Samansette rd ord

NN

iller.

est

Magi

Magi

.

i

hjul

hehoug / H. Asc

hehoug & Co (W . Nygaard) 2019

M Magi