Magi A Ressursbok – Oppdagende lese- og skriveopplæring

Page 1

Runar Ragnarson Brataas

Oppdagende leseog skriveopplĂŚring

A

GAN Aschehoug

RESSURSBOK


noen andre en n deg selv.

Magi Magi

Magi

RESSURSBOK

1 Les stavelsene tre ganger.

me

Magi

f F Sommerfuglen 1 Øv på bokstaven

F f

16

16

2

m a s k e m u s m u r m a r 1k m o n s t e r m

okstaven F. Jeg øver på b F. ordene. 3 nSkriv kstave Eg øver på bo

Magi

Magi

Hvem er jeg? Hvem er jeg? n Je ra fo g har ofte lapp foran Jeg har ofte lapp øyet og liker å ve rø å er lik røve øyet og skatter. skatter.

F.

Magi

18

18

Hvem er jeg? Hvem er jeg? H vis du skal finne ne Hvis du skal fin ve iele el n reller en by el by ler veien eller en et å , er det la rt nd lu t lurt å et land, er de sje. kke med meg . sjekke med meg

Magi

Magi

4 Spor bokstaven.

2 Skriv ord med F.

IN Jj

Kk

5 Min ordliste.

Aa

Kopiark – Magi A Ressursbok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2018

102

D ER Ii

2

3

Sommerfuglen

Magi A Ressur sbok • GAN As chehoug /gH.& Co (W. Nygaard) 2018 g / H. Aschehou Aschehoug & Co (W. Nygaard) ou eh ch As N GA 2018 rsbok •

Gg Hh

1

Magi

fot fisk Magi fugl Alfabetet furu fele Aa Bb Cc Dd Ee Ff flaske Magi

PL

Hvem er jeg? Jeg liker meg be st i bingen og liker å grynte sammen med de andre.

Hvem er jeg? st Jeg liker meg be å er i bingen og lik ed m en grynte samm de andre.

my BM/NN

2 Sett strek mellom ordene.

Magi

14

14

mo

SE M

Magi

mi

SE K

t

Jeg leser og skriver selv.

Hvem er jeg? Du trenger ofte to av meg for at båte n skal komme seg av gårde.

G

g

Magi

12

? 12 rner, og Hvem er jeg? ballen to av Du trenger ofte n skal meg for at båte gårde. komme seg av

g du or at

m

AR

n deg

noen andre en selv.

73

d) 2018 & Co (W. Nygaar / H. Aschehoug • GAN Aschehoug A Ressursbok gi Ma – iark Kop

Magi

Kopiark – Magi A Ressursbok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2018

30

Ll

Delfinen BM

Ss

r. nkle setninge Jeg skriver e

VU

R

Mm Nn Oo Pp Qq RrMagieg kan se J Tt Uu Vv Ww Xx

Yy Zz Ææ Øø Åå Kopiark – Magi A Ressursbok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2018

59

en iglo.

Ivo.

en is.

et insekt.

en isbit. tarteren. • Skriv setningss n. • Kast terninge n. ge • Fullfør setnin

av. g med stor bokst Start hver setnin mellom ordene. Husk mellomrom slutt. Sett punktum til . Nygaard) 2018 hehoug & Co (W

hehoug / H. Asc

rsbok • GAN Asc

A Ressu Kopiark – Magi

en isbjørn.

BM

Yogaeventyr – Magi A Ressursbok • GAN Asc


Magi Magi

Magi

BM

Ælamæ

BM

Vi spiller lese

teater

Mål

B

Send ballen vid

A

Få opp farta!

B

Jeg løper alt je

A

Nå har du sjans

B

Tror du jeg klare r

A

Kjør på!

B

Endelig vår ball!

A

Sentre hitover, da.

B

Ballen er din!

A

Dekk meg!

B

Jeg prøver så go dt

B

lås

g kan!

det?

PL

en.

Magi 224

Kopiark – Magi

SE M

A

ere, da.

jeg kan. JA! JA! JA! MÅÅ ÅL! Hadde du bare valgt riktig mål.

A Ressursbok

• GAN Aschehoug

/ H. Aschehoug

Kopiark – Magi A Ressursbok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2018

M

elg

chehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2018

esel lam

Kopiark – Magi A Ressursbok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2018

32

31

Ma

Magi Magi

Magi

Kopiark – Magi

Magi

agi M Magi A Ressursbok

• GAN Aschehou

g / H. As

iller.

BM

Vi leser og sp

VU

R

Flamingoen

ug

Magi

IN

D ER

Magi

ug / H. Ascheho

& Co (W. Nygaar d) 2018

G

Kopiark – Magi

• GAN Ascheho

Magi

Bb Cc 190

A Ressursbok

larve

SE K

Nelliken

Ø

AR

Kom igjen!

Magi

Ma

Magi

A å n e

Oppdag samm en Oppdag saman

veterinær

ærfugl

lærer

hæl

bæsj

veterinær lærer

bær

bær

bæsj

bæsj

hæl

bær

lærer

ærfugl

hæl

veterinær

ærfugl

ærfugl hæl bær bægisj

rsbok • GAN Asc

hehoug / H. Asc

Mag

Ma

lærer veterinær

Spill sammen 2– 3 elever og vel Antall øyne på g en farget bly an ter Ett ord for hve ningen viser hvilket ord spiller t hver. Kast terningen etter tur rt kast. Spillet er over når hele en skal lete etter i rutenettet . rutenettet er ma og markere me d sin farge. rkert. Kopiark – Magi A Ressu

lås

hehoug & Co (W . Nygaard) 2018

larve

M

Magi

Magi 13


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.