Page 1

UKEPLANLEGGER for lærere for skoleledere på barnetrinnet

2018–2019 2014–2015

GAN Aschehoug


UKEPLANLEGGER for skoleledere

EM PL AR

2018–2019

.................................................................................................

IN

G

SE

KS

.............................................................................................................

VU

R

D

ER

.............................................................................................................................

GAN Aschehoug www.gan.aschehoug.no

forlag@gan.aschehoug.no 1


I nn h o l d

3

Personalliste 10

Ukeoversikt høst 2018

4

Teamoversikt 12

Ukeoversikt vår 2019

6

Kartlegging/undersøkelser 16

Planleggingsdager 8

Ukeplanlegger 22

Kontakter 9

Møtenotater

122

EM PL AR

Årskalender 2018–2019 og 2019–2020

Skoleferier Høstferie: Juleferie: Vinterferie: Påskeferie:

KS

Sommerferie:

G

SE

Andre fridager:

1. juledag

26. desember

2. juledag

14. april

1. mai

18. april

Skjærtorsdag

17. mai

Grunnlovsdag

1. nyttårsdag

19. april

Langfredag

30. mai

Kristi Himmelfartsdag

21. april

1. påskedag

8. juni

1. pinsedag

22. april

2. påskedag

10. juni

2. pinsedag

ER

Palmesøndag

D

25. desember

IN

H e l l ig d ag e r o g f r i d ag e r

VU

R

1. januar

A n d r e m e r k e d ag e r Dato

2

Dato

Arbeidernes dag


Å R S K A LE N DER 2 0 1 8 – 2 0 1 9 JULI 2018 Uke Ma

Ti

On

To

AUGUST 2018 Fr

26 27

2

3

4

5

28

9

10

11

29

16

17

18

30

23

24

25

26

31

30

31

Uke Ma

1

31

8

32

6

7

12

13

14

15

19

20

21

22

27

28

29

35

Ti

On

To

Fr

35 36

3

4

5

6

7

JANUAR 2019

On

To

Fr

Uke Ma

1

2

3

4

5

1

8

9

10

11

12

2

7

FEBRUAR 2019

Ti

On

To

Fr

Uke Ma

1

2

3

4

5

6

5

8

9

10

11

12

13

6

7

33

13

14

15

16

17

18

19

3

14

15

16

17

18

19

20

7

11

34

20

21

22

23

24

25

26

4

21

22

23

24

25

26

27

8

18

27

28

29

30

31

5

28

29

30

31

9

25

26

Uke Ma

Ti

On

To

Fr

Uke Ma

Ti

Uke Ma

Ti

1

2

40

1

2

3

4

5

6

7

9

8

9

41

8

9

10

11

12

13

14

10

OKTOBER 2018

4

Ti

6

SEPTEMBER 2018 Uke Ma

Ti

5

4

5

To

6

7

To

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

6

7

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

27

28

MARS 2019 On

On

APRIL 2019 Fr

On

To

Fr

1

2

3

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

8

9

10

11

12

13

14

10

11

12

13

14

15

16

42

15

16

17

18

19

20

21

11

11

12

13

14

15

16

17

16

15

16

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

22

23

43

22

23

24

25

26

27

28

12

18

19

20

21

22

23

24

17

22

23

24

25

26

27

28

39

24

25

26

27

28

29

30

44

29

30

31

13

25

26

27

28

29

30

31

18

29

30

Uke Ma

Ti

Ti

Uke Ma

Ti

Ti

NOVEMBER 2018 On

44 45

5

6

7

DESEMBER 2018

To

Fr

Uke Ma

1

2

3

4

48

8

9

10

11

49

3

On

4

5

To

Fr

6

7

EM PL AR

37 38

MAI 2019

1

2

18

8

9

19

6

7

JUNI 2019

On

To

Fr

Uke Ma

1

2

3

4

5

22

8

9

10

11

12

23

3

4

On 5

To

Fr

6

7

1

2

8

9

12

13

14

15

16

17

18

50

10

11

12

13

14

15

16

20

13

14

15

16

17

18

19

24

10

11

12

13

14

15

16

47

19

20

21

22

23

24

25

51

17

18

19

20

21

22

23

21

20

21

22

23

24

25

26

25

17

18

19

20

21

22

23

48

26

27

28

29

30

52

24

25

26

27

28

29

30

22

27

28

29

30

31

26

24

25

26

27

28

29

30

1

31

Uke Ma

Ti

KS

46

AUGUST 2019

On

To

Fr

Uke Ma

27

1

2

3

4

5

6

7

31

28

8

9

10

11

12

13

14

32

29

15

16

17

18

19

20

21

33

30

22

23

24

25

26

27

28

34

31

29

30

31

SEPTEMBER 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

35 6

7

1

2

3

4

1

8

9

10

11

2

7

4

5

5

8

9

10

11

12

6

3

4

On 5

To

Fr

6

7

1

2

8

9

16

17

18

3

13

14

15

16

17

18

19

7

10

11

12

13

14

15

16

24

25

4

20

21

22

23

24

25

26

8

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

31

5

27

28

29

30

31

9

24

25

26

27

28

29

Uke Ma

Ti

Uke Ma

Ti

MARS 2020

Ti

On

To

Fr

1

40

1

2

3

4

5

6

9

8

41

7

8

9

10

11

12

13

10

12

13

14

15

42

14

15

16

17

18

19

20

19

20

21

22

43

21

22

23

24

25

26

27

39

23

24

25

26

27

28

29

44

28

29

30

31

40

30

NOVEMBER 2019

7

3

23

11

6

2

15

18

5

1

22

17

4

21

10

45

14

9

44

Fr

13

16

To

7

To

20

37

On

6

FEBRUAR 2020

On

12

38

Ti

JANUAR 2020 Ti

19

3

Uke Ma

Uke Ma

Uke Ma

D

5

OKTOBER 2019

R

4

To

2

VU

36

6

On

ER

35

Fr

5

Ti

G

Ti

IN

JULI 2019 Uke Ma

SE

Å R S K A LE N DER 2 0 1 9 – 2 0 2 0

Uke Ma

1

2

3

48

8

9

10

49

Ti

2

3

On 4

To 5

Fr

4

To

2

3

11

9

10

11

12

16

17

18

13

23

24

25

26

14

30

31

Uke Ma

Ti

DESEMBER 2019

Fr

On

5

APRIL 2020 Fr

Sø 1

14

8

15

6

7

12

13

14

15

19

20

21

22

27

28

29

6

7

Sø 1

18

8

19

4

5

On

Fr

1 8

To

6

7

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

6

7

16

13

14

15

16

17

18

19

17

20

21

22

23

24

25

26

18

27

28

29

30

Uke Ma

Ti

On

To

Fr

2

3

23

1

2

3

4

5

6

7

9

10

24

8

9

10

11

12

13

14

MAI 2020 Lø

On

JUNI 2020

46

11

12

13

14

15

16

17

50

9

10

11

12

13

14

15

20

11

12

13

14

15

16

17

25

15

16

17

18

19

20

21

47

18

19

20

21

22

23

24

51

16

17

18

19

20

21

22

21

18

19

20

21

22

23

24

26

22

23

24

25

26

27

28

48

25

26

27

28

29

30

52

23

24

25

26

27

28

29

22

25

26

27

28

29

30

31

27

29

30

1

30

31

3


U KEO V ER S I K T H Ø S T 2 0 1 8 Ju li 26

1 O

2 M

27

1

L

2 T

2

S

3 T

3

F

3 M

4 O

4

L

4 T

5 T

5

S

5 O

6

F

6 M

7

L

7 T

8

S

8 O 28

10

F

11 O

11

L

12 T

12

S

13

F

13 M

14

L

14 T

15

S

15 O 16 T 17

18 O

18

F

21

L

22

S

19

7

F

8

L

9

S

33

13 T

14

F

15

L

16

S

17 M 18 T

S

19 O

20 M

34

F

22 O

22

L

23 T

23

S

24 T

24

F

24 M

25 O

25

L

25 T

26 T

26

S

26 O

27

F

27 M

28

L

28 T

28

F

29

S

29 O

29

L

30 T

30

S

VU

R

D

21

30

30 M 31 T

31

31

F

35

38

20 T

21 T

23 M

37

12 O

L

ER

20

F

36

11 T

IN

17 T

35

6 T

10 M

G

29

19 T

4

9 T

10 T

16 M

32

KS

9 M

31

EM PL AR

S

S e pt e m be r

SE

1

Au gu st

27 T

39


O ktober 1 M

N ov e m be r 40

1 T

De s e m be r 44

1

L S

2 T

2

F

2

3 O

3

L

3 M

4 T

4

S

4 T

5

F

5 M

6

L

6 T

7

S

7 O 8 T

9 T

9

F

10 O

10

L

11 T

11

S

12

F

12 M

13

L

13 T

14

S

14 O 42

17 O

17

F

20

L

21

S

9

S

46

12 O

13 T

15

L

F

16

S

L

17 M

S

18 T

19 M

ER

19

18

L

F

IN

18 T

8

11 T

G

16

F

14

15 T

16 T

7

10 M

SE

15 M

6 T

EM PL AR

41

49

5 O

KS

8 M

45

48

47

51

19 O 20 T

21 O

21

F

22 T

22

L

23

F

23

S

24 O

24

L

24 M

Julaften

25 T

25

S

25 T

1. juledag

26 O

2. juledag

43

R

D

20 T

22 M

VU

23 T

26

F

26 M

27

L

27 T

27 T

28

S

28 O

28

F

29 T

29

L

30

30

S

29 M 30 T 31 O

44

F

48

50

31 M

NyttĂĽrsaften

52

1

5


U KEO V ER S I K T V Ã… R 2 0 1 9 Janua r

Fe brua r 1

F

2 O

2

3 T

3

4

F

4 M

5

L

5 T

5 T

6

S

6 O

6 O

2

F

L

2

L

S

3

S

8

F

9 O

9

L

10 T

10

S

11

F

11 M

12

L

12 T

13

S

13 O 3

6

7 T

8 T

14 M

7

F

16 O

16

L

17 T

17

S

18

F

18 M

19

L

20

S

8

F

9

L

10

S

11 M

IN

8

15

F

16

L

17

S

18 M

ER

21 T

21 T

22

F

22

F

23

L

23

L

24 T

24

S

24

S

25

F

25 M

26

L

26 T

26 T

27

S

27 O

27 O

28 T

28 T

D R

VU 28 M

5

12

19 T 20 O

23 O

11

14 T

20 O

22 T

10

13 O

19 T

4

Fastelavn

12 T

G

15

4 M

9

7 T

14 T

15 T

21 M

6

1

EM PL AR

7 M

5

KS

1

SE

1 T

Mar s

9

25 M

29 T

29

F

30 O

30

L

31 T

31

S

13


Apri l

Mai

1 M

14

1 O

Jun i

Arbeidernes dag

18

1

L S

2 T

2 T

2

3 O

3

F

3 M

4 T

4

L

4 T

5

F

5

S

5 O

6

L

6 M

7

S

7 T 15

Frigjøringsdag 1945

9 T

10 O

10

F

11 T

11

L

12

F

12

S

13

L

13 M

14

S

Palmesøndag

20

14 T 16

15 O

16 T

16 T

17 O

17

Grunnlovsdag

F

8

L

Pinseaften

9

S

1. pinsedag

10 M

2. pinsedag

14

F

15

L

16

S

Skjærtorsdag

19

F

Langfredag

20

L

Påskeaften

20 M

21

S

1. påskedag

21 T

21

F

22 M

2. påskedag

22 O

22

L

23 T

23

S

24 O

VU

24

F

24 M

25 T

25

L

25 T

26

F

26

S

26 O

27

L

27 M

28

S

28 T

28

F

29 O

29

L

30

S

ER

D

R

23 T

29 M 30 T

18

L

18 T

19

S

19 O

IN

18 T

17

18

30 T 31

24

13 T

17 M

G

F

7

12 O

SE

15 M

6 T

11 T

KS

9 T

8 O

23

EM PL AR

8 M

19

22

21

22

Kristi Himmelfartsdag

25

20 T

26

27 T

F

7


p l an l e ggings d ag e r Tid

Tema/innhold

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Uke/dato

8


k o nta k t e r Navn

Telefon

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Verv/tittel

9


p e r s o na l l ist e Medarbeidersamtale/oppfølging Tlf.

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Navn

10

Dato


p e r s o na l l ist e Medarbeidersamtale/oppfølging Tlf.

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

Dato

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Navn

11


t e a m o v e r si k t TRINN: Timelærere

Assistenter

Timelærere

Assistenter

TRINN:

Merknader

SE

KS

Kontaktlærere

Merknader

EM PL AR

Kontaktlærere

G

TRINN:

Timelærere

Assistenter

Merknader

Assistenter

Merknader

VU

R

D

ER

IN

Kontaktlærere

TRINN:

Kontaktlærere

12

Timelærere


t e a m o v e r si k t TRINN: Timelærere

Assistenter

Timelærere

Assistenter

TRINN:

Merknader

SE

KS

Kontaktlærere

Merknader

EM PL AR

Kontaktlærere

Assistenter

Merknader

Timelærere

Assistenter

Merknader

Timelærere

VU

R

D

ER

Kontaktlærere

IN

G

TRINN:

TRINN:

Kontaktlærere

13


t e a m o v e r si k t TRINN: Timelærere

Assistenter

Timelærere

Assistenter

TRINN:

Merknader

SE

KS

Kontaktlærere

Merknader

EM PL AR

Kontaktlærere

G

TRINN:

Timelærere

Assistenter

Merknader

Assistenter

Merknader

VU

R

D

ER

IN

Kontaktlærere

TRINN:

Kontaktlærere

14

Timelærere


t e a m o v e r si k t TRINN: Timelærere

Assistenter

Timelærere

Assistenter

TRINN:

Merknader

SE

KS

Kontaktlærere

Merknader

EM PL AR

Kontaktlærere

Assistenter

Merknader

Timelærere

Assistenter

Merknader

Timelærere

VU

R

D

ER

Kontaktlærere

IN

G

TRINN:

TRINN:

Kontaktlærere

15


k a r t l e gging / un d e r sø k e l s e r Trinn

Kartlegging/undersøkelse

Kommentar

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Dato

16


k a r t l e gging / un d e r sø k e l s e r Trinn

Kartlegging/undersøkelse

Kommentar

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Dato

17


k a r t l e gging / un d e r sø k e l s e r Trinn

Kartlegging/undersøkelse

Kommentar

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Dato

18


k a r t l e gging / un d e r sø k e l s e r Trinn

Kartlegging/undersøkelse

Kommentar

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Dato

19


k a r t l e gging / un d e r sø k e l s e r Trinn

Kartlegging/undersøkelse

Kommentar

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Dato

20


k a r t l e gging / un d e r sø k e l s e r Trinn

Kartlegging/undersøkelse

Kommentar

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Dato

21


U KE 2 9 ,

16.–20. juli

Mandag 16. juli

EM PL AR

Tirsdag 17. juli

VU

ER

R

D

Torsdag 19. juli

IN

G

SE

KS

Onsdag 18. juli

Fredag 20. juli

22


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

AUGUST JULI

N O T A T ER U KE 2 9

JULI 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

2

3

4

5

6

7

8

28

9

10

11

12

13

14

15

29

16

17

18

19

20

21

22

30

23

24

25

26

27

28

29

31

30

31

26 27

1

23


U KE 3 0 ,

23.–27. juli

Mandag 23. juli

EM PL AR

Tirsdag 24. juli

VU

ER

R

D

Torsdag 26. juli

IN

G

SE

KS

Onsdag 25. juli

Fredag 27. juli

24


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

AUGUST JULI

N O T A T ER U KE 3 0

JULI 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

2

3

4

5

6

7

8

28

9

10

11

12

13

14

15

29

16

17

18

19

20

21

22

30

23

24

25

26

27

28

29

31

30

31

26 27

1

25


U KE 3 1 ,

30.juli–3. august

Mandag 30. juli

EM PL AR

Tirsdag 31. juli

VU

ER

R

D

Torsdag 2. august

IN

G

SE

KS

Onsdag 1. august

Fredag 3. august

26


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

AUGUST AUGUST

N O T A T ER U KE 3 1

AUGUST 2018 Uke Ma

Ti

31 32

6

7

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

33

13

14

15

16

17

18

19

34

20

21

22

23

24

25

26

35

27

28

29

30

31

27


U KE 3 2 ,

6.–10. august

Mandag 6. august

EM PL AR

Tirsdag 7. august

VU

ER

R

D

Torsdag 9. august

IN

G

SE

KS

Onsdag 8. august

Fredag 10. august

28


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

AUGUST AUGUST

N O T A T ER U KE 3 2

AUGUST 2018 Uke Ma

Ti

31 32

6

7

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

33

13

14

15

16

17

18

19

34

20

21

22

23

24

25

26

35

27

28

29

30

31

29


U KE 3 3 ,

13.–17. august

Mandag 13. august

EM PL AR

Tirsdag 14. august

VU

R

D

ER

Torsdag 16. august

IN

G

SE

KS

Onsdag 15. august

Fredag 17. august

30


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

AUGUST AUGUST

N O T A T ER U KE 3 3

AUGUST 2018 Uke Ma

Ti

31 32

6

7

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

33

13

14

15

16

17

18

19

34

20

21

22

23

24

25

26

35

27

28

29

30

31

31


U KE 3 4 ,

20.–24. august

Mandag 20. august

EM PL AR

Tirsdag 21. august

VU

R

D

ER

Torsdag 23. august

IN

G

SE

KS

Onsdag 22. august

Fredag 24. august

32


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

AUGUST AUGUST

N O T A T ER U KE 3 4

AUGUST 2018 Uke Ma

Ti

31 32

6

7

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

33

13

14

15

16

17

18

19

34

20

21

22

23

24

25

26

35

27

28

29

30

31

33


U KE 3 5 ,

27. august – 31. august

Mandag 27. august

EM PL AR

Tirsdag 28. august

VU

R

D

ER

Torsdag 30. august

IN

G

SE

KS

Onsdag 29. august

Fredag 31. august

34


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

AUGUST AUGUST

N O T A T ER U KE 3 5

AUGUST 2018 Uke Ma

Ti

31 32

6

7

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

33

13

14

15

16

17

18

19

34

20

21

22

23

24

25

26

35

27

28

29

30

31

35


U KE 3 6 ,

3 . –7. s e p t e m b e r

Mandag 3. september

EM PL AR

Tirsdag 4. september

VU

R

D

ER

Torsdag 6. september

IN

G

SE

KS

Onsdag 5. september

Fredag 7. september

36


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

SEPTEMBER AUGUST

N O T A T ER U KE 3 6

SEPTEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

35 36

3

4

5

6

7

1

2

8

9

37

10

11

12

13

14

15

16

38

17

18

19

20

21

22

23

39

24

25

26

27

28

29

30

37


U KE 3 7 ,

10.–14. september

Mandag 10. september

EM PL AR

Tirsdag 11. september

VU

R

D

ER

Torsdag 13. september

IN

G

SE

KS

Onsdag 12. september

Fredag 14. september

38


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

SEPTEMBER AUGUST

N O T A T ER U KE 3 7

SEPTEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

35 36

3

4

5

6

7

1

2

8

9

37

10

11

12

13

14

15

16

38

17

18

19

20

21

22

23

39

24

25

26

27

28

29

30

39


U KE 3 8 ,

17.–21. september

Mandag 17. september

EM PL AR

Tirsdag 18. september

VU

R

D

ER

Torsdag 20. september

IN

G

SE

KS

Onsdag 19. september

Fredag 21. september

40


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

SEPTEMBER AUGUST

N O T A T ER U KE 3 8

SEPTEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

35 36

3

4

5

6

7

1

2

8

9

37

10

11

12

13

14

15

16

38

17

18

19

20

21

22

23

39

24

25

26

27

28

29

30

41


U KE 3 9 ,

24.–28. september

Mandag 24. september

EM PL AR

Tirsdag 25. september

VU

R

D

ER

Torsdag 27. september

IN

G

SE

KS

Onsdag 26. september

Fredag 28. september

42


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

SEPTEMBER AUGUST

N O T A T ER U KE 3 9

SEPTEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

35 36

3

4

5

6

7

1

2

8

9

37

10

11

12

13

14

15

16

38

17

18

19

20

21

22

23

39

24

25

26

27

28

29

30

43


U KE 4 0 ,

1.–5. oktober

Mandag 1. oktober

EM PL AR

Tirsdag 2. oktober

VU

R

D

ER

Torsdag 4. oktober

IN

G

SE

KS

Onsdag 3. oktober

Fredag 5. oktober

44


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

OKTOBER AUGUST

N O T A T ER U KE 4 0

OKTOBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

40

1

2

3

4

5

6

Sø 7

41

8

9

10

11

12

13

14

42

15

16

17

18

19

20

21

43

22

23

24

25

26

27

28

44

29

30

31

45


U KE 4 1 ,

8.–12. oktober

Mandag 8. oktober

EM PL AR

Tirsdag 9. oktober

VU

R

D

ER

Torsdag 11. oktober

IN

G

SE

KS

Onsdag 10. oktober

Fredag 12. oktober

46


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

OKTOBER AUGUST

N O T A T ER U KE 4 1

OKTOBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

40

1

2

3

4

5

6

Sø 7

41

8

9

10

11

12

13

14

42

15

16

17

18

19

20

21

43

22

23

24

25

26

27

28

44

29

30

31

47


U KE 4 2 ,

15.–19. oktober

Mandag 15. oktober

EM PL AR

Tirsdag 16. oktober

VU

R

D

ER

Torsdag 18. oktober

IN

G

SE

KS

Onsdag 17. oktober

Fredag 19. oktober

48


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

OKTOBER AUGUST

N O T A T ER U KE 4 2

OKTOBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

40

1

2

3

4

5

6

Sø 7

41

8

9

10

11

12

13

14

42

15

16

17

18

19

20

21

43

22

23

24

25

26

27

28

44

29

30

31

49


U KE 4 3 ,

22.–26. oktober

Mandag 22. oktober

EM PL AR

Tirsdag 23. oktober

VU

R

D

ER

Torsdag 25. oktober

IN

G

SE

KS

Onsdag 24 oktober

Fredag 26. oktober

50


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

OKTOBER AUGUST

N O T A T ER U KE 4 3

OKTOBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

40

1

2

3

4

5

6

Sø 7

41

8

9

10

11

12

13

14

42

15

16

17

18

19

20

21

43

22

23

24

25

26

27

28

44

29

30

31

51


U KE 4 4 ,

29. oktober – 2. november

Mandag 29. oktober

EM PL AR

Tirsdag 30. oktober

VU

R

D

ER

Torsdag 1. november

IN

G

SE

KS

Onsdag 31. oktober

Fredag 2. november

52


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

NOVEMBER AUGUST

EM PL AR

N O T A T ER U KE 4 4

NOVEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

44 45

5

6

7

To

Fr

1

2

3

Sø 4

8

9

10

11

46

12

13

14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

48

26

27

28

29

30

53


U KE 4 5 ,

5.–9. november

Mandag 5. november

EM PL AR

Tirsdag 6. november

VU

R

D

ER

Torsdag 8. november

IN

G

SE

KS

Onsdag 7. november

Fredag 9. november

54


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

NOVEMBER AUGUST

EM PL AR

N O T A T ER U KE 4 5

NOVEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

44 45

5

6

7

To

Fr

1

2

3

Sø 4

8

9

10

11

46

12

13

14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

48

26

27

28

29

30

55


U KE 4 6 ,

12.–16. november

Mandag 12. november

EM PL AR

Tirsdag 13. november

VU

R

D

ER

Torsdag 15. november

IN

G

SE

KS

Onsdag 14. november

Fredag 16. november

56


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

NOVEMBER AUGUST

EM PL AR

N O T A T ER U KE 4 6

NOVEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

44 45

5

6

7

To

Fr

1

2

3

Sø 4

8

9

10

11

46

12

13

14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

48

26

27

28

29

30

57


U KE 4 7 ,

19.–23. november

Mandag 19 november

EM PL AR

Tirsdag 20. november

VU

R

D

ER

Torsdag 22. november

IN

G

SE

KS

Onsdag 21. november

Fredag 23. november

58


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

NOVEMBER AUGUST

EM PL AR

N O T A T ER U KE 4 7

NOVEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

44 45

5

6

7

To

Fr

1

2

3

Sø 4

8

9

10

11

46

12

13

14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

48

26

27

28

29

30

59


U KE 4 8 ,

26. – 30. november

Mandag 26. november

EM PL AR

Tirsdag 27. november

VU

R

D

ER

Torsdag 29. november

IN

G

SE

KS

Onsdag 28. november

Fredag 30. november

60


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

NOVEMBER AUGUST

EM PL AR

N O T A T ER U KE 4 8

NOVEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

44 45

5

6

7

To

Fr

1

2

3

Sø 4

8

9

10

11

46

12

13

14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

48

26

27

28

29

30

61


U KE 4 9 ,

3 . –7. d e s e m b e r

Mandag 3. desember

EM PL AR

Tirsdag 4. desember

VU

R

D

ER

Torsdag 6. desember

IN

G

SE

KS

Onsdag 5. desember

Fredag 7. desember

62


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

DESEMBER AUGUST

EM PL AR

N O T A T ER U KE 4 9

DESEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

48 49

3

4

5

50

10

11

51

17

18

52

24

25

26

1

31

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

63


U KE 5 0 ,

10.–14. desember

Mandag 10. desember

EM PL AR

Tirsdag 11. desember

VU

R

D

ER

Torsdag 13. desember

IN

G

SE

KS

Onsdag 12. desember

Fredag 14. desember

64


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

DESEMBER AUGUST

EM PL AR

N O T A T ER U KE 5 0

DESEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

48 49

3

4

5

50

10

11

51

17

18

52

24

25

26

1

31

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

65


U KE 5 1 ,

17.–21. desember

Mandag 17. desember

EM PL AR

Tirsdag 18. desember

VU

R

D

ER

Torsdag 20. desember

IN

G

SE

KS

Onsdag 19 desember

Fredag 21. desember

66


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

DESEMBER AUGUST

EM PL AR

N O T A T ER U KE 5 1

DESEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

48 49

3

4

5

50

10

11

51

17

18

52

24

25

26

1

31

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

67


U KE 5 2 ,

24.–28. desember

Mandag 24. desember

Tirsdag 25. desember

EM PL AR

1. juledag

VU

R

D

ER

Torsdag 27. desember

IN

G

SE

KS

Onsdag 26. desember

Fredag 28. desember

68

2. juledag


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

DESEMBER AUGUST

EM PL AR

N O T A T ER U KE 5 2

DESEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

48 49

3

4

5

50

10

11

51

17

18

52

24

25

26

1

31

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

69


U KE 1 , 3 1 .

desember–4. januar

Mandag 31. desember

Tirsdag 1. januar

EM PL AR

1. nyttårsdag

VU

ER

R

D

Torsdag 3. januar

IN

G

SE

KS

Onsdag 2. januar

Fredag 4. januar

70


VU

R

D

ER

IN

G

SE

JANUAR AUGUST

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 1

JANUAR 2019 Uke Ma 1 2

7

Ti

On

To

Fr

1

2

3

4

5

Sø 6

8

9

10

11

12

13

3

14

15

16

17

18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

5

28

29

30

31

71


U KE 2 ,

7.–11. januar

Mandag 7. januar

EM PL AR

Tirsdag 8. januar

VU

ER

R

D

Torsdag 10. januar

IN

G

SE

KS

Onsdag 9. januar

Fredag 11. januar

72


VU

R

D

ER

IN

G

SE

JANUAR AUGUST

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 2

JANUAR 2019 Uke Ma 1 2

7

Ti

On

To

Fr

1

2

3

4

5

Sø 6

8

9

10

11

12

13

3

14

15

16

17

18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

5

28

29

30

31

73


U KE 3 ,

14.–18. januar

Mandag 14. januar

EM PL AR

Tirsdag 15. januar

VU

ER

R

D

Torsdag 17. januar

IN

G

SE

KS

Onsdag 16. januar

Fredag 18. januar

74


VU

R

D

ER

IN

G

SE

JANUAR AUGUST

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 3

JANUAR 2019 Uke Ma 1 2

7

Ti

On

To

Fr

1

2

3

4

5

Sø 6

8

9

10

11

12

13

3

14

15

16

17

18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

5

28

29

30

31

75


U KE 4 ,

21.–25. januar

Mandag 21. januar

EM PL AR

Tirsdag 22. januar

VU

ER

R

D

Torsdag 24. januar

IN

G

SE

KS

Onsdag 23. januar

Fredag 25. januar

76


VU

R

D

ER

IN

G

SE

JANUAR AUGUST

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 4

JANUAR 2019 Uke Ma 1 2

7

Ti

On

To

Fr

1

2

3

4

5

Sø 6

8

9

10

11

12

13

3

14

15

16

17

18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

5

28

29

30

31

77


U KE 5 ,

28. januar – 1. februar

Mandag 28. januar

EM PL AR

Tirsdag 29. januar

VU

ER

R

D

Torsdag 31. januar

IN

G

SE

KS

Onsdag 30. januar

Fredag 1. februar

78


VU

R

D

ER

IN

G

FEBRUAR AUGUST

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 5

FEBRUAR 2019 Uke Ma

Ti

On

To

5 6

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

7

11

12

13

14

15

16

17

8

18

19

20

21

22

23

24

9

25

26

27

28

79


U KE 6 ,

4.–8. februar

Mandag 4. februar

EM PL AR

Tirsdag 5. februar

VU

ER

R

D

Torsdag 7. februar

IN

G

SE

KS

Onsdag 6. februar

Fredag 8. februar

80


VU

R

D

ER

IN

G

FEBRUAR AUGUST

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 6

FEBRUAR 2019 Uke Ma

Ti

On

To

5 6

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

7

11

12

13

14

15

16

17

8

18

19

20

21

22

23

24

9

25

26

27

28

81


U KE 7 ,

11.–15. februar

Mandag 11. februar

EM PL AR

Tirsdag 12. februar

VU

R

D

ER

Torsdag 14. februar

IN

G

SE

KS

Onsdag 13. februar

Fredag 15. februar

82


VU

R

D

ER

IN

G

FEBRUAR AUGUST

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 7

FEBRUAR 2019 Uke Ma

Ti

On

To

5 6

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

7

11

12

13

14

15

16

17

8

18

19

20

21

22

23

24

9

25

26

27

28

83


U KE 8 ,

18.–22. februar

Mandag 18. februar

EM PL AR

Tirsdag 19. februar

VU

R

D

ER

Torsdag 21. februar

IN

G

SE

KS

Onsdag 20. februar

Fredag 22. februar

84


VU

R

D

ER

IN

G

FEBRUAR AUGUST

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 8

FEBRUAR 2019 Uke Ma

Ti

On

To

5 6

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

7

11

12

13

14

15

16

17

8

18

19

20

21

22

23

24

9

25

26

27

28

85


U KE 9 ,

25. februar – 1. mars

Mandag 25. februar

EM PL AR

Tirsdag 26. februar

VU

R

D

ER

Torsdag 28. februar

IN

G

SE

KS

Onsdag 27. februar

Fredag 1. mars

86


VU

R

D

ER

IN

AUGUST MARS

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 9

MARS 2019 Uke Ma

Ti

On

To

9 10

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

12

18

19

20

21

22

23

24

13

25

26

27

28

29

30

31

87


U KE 1 0 ,

4.–8. mars

Mandag 4. mars

EM PL AR

Tirsdag 5. mars

VU

ER

R

D

Torsdag 7. mars

IN

G

SE

KS

Onsdag 6. mars

Fredag 8. mars

88


VU

R

D

ER

IN

AUGUST MARS

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 1 0

MARS 2019 Uke Ma

Ti

On

To

9 10

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

12

18

19

20

21

22

23

24

13

25

26

27

28

29

30

31

89


U KE 1 1 ,

11.–15. mars

Mandag 11. mars

EM PL AR

Tirsdag 12. mars

VU

ER

R

D

Torsdag 14. mars

IN

G

SE

KS

Onsdag 13. mars

Fredag 15. mars

90


VU

R

D

ER

IN

AUGUST MARS

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 1 1

MARS 2019 Uke Ma

Ti

On

To

9 10

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

12

18

19

20

21

22

23

24

13

25

26

27

28

29

30

31

91


U KE 1 2 ,

18.–22. mars

Mandag 18. mars

EM PL AR

Tirsdag 19. mars

VU

ER

R

D

Torsdag 21. mars

IN

G

SE

KS

Onsdag 20. mars

Fredag 22. mars

92


VU

R

D

ER

IN

AUGUST MARS

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 1 2

MARS 2019 Uke Ma

Ti

On

To

9 10

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

12

18

19

20

21

22

23

24

13

25

26

27

28

29

30

31

93


U KE 1 3 ,

25.–29. mars

Mandag 25. mars

EM PL AR

Tirsdag 26. mars

VU

ER

R

D

Torsdag 28. mars

IN

G

SE

KS

Onsdag 27. mars

Fredag 29. mars

94


VU

R

D

ER

IN

AUGUST MARS

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 1 3

MARS 2019 Uke Ma

Ti

On

To

9 10

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

12

18

19

20

21

22

23

24

13

25

26

27

28

29

30

31

95


U KE 1 4 ,

1.–5. april

Mandag 1. april

EM PL AR

Tirsdag 2. april

VU

ER

R

D

Torsdag 4. april

IN

G

SE

KS

Onsdag 3. april

Fredag 5. april

96


VU

R

D

ER

AUGUST APRIL

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 1 4

APRIL 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

14

1

2

3

4

5

6

Sø 7

15

8

9

10

11

12

13

14

16

15

16

17

18

19

20

21

17

22

23

24

25

26

27

28

18

29

30

97


U KE 1 5 ,

8.–12. april

Mandag 8. april

EM PL AR

Tirsdag 9. april

VU

ER

R

D

Torsdag 11. april

IN

G

SE

KS

Onsdag 10. april

Fredag 12. april

98


VU

R

D

ER

AUGUST APRIL

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 1 5

APRIL 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

14

1

2

3

4

5

6

Sø 7

15

8

9

10

11

12

13

14

16

15

16

17

18

19

20

21

17

22

23

24

25

26

27

28

18

29

30

99


U KE 1 6 ,

15.–19. april

Mandag 15. april

EM PL AR

Tirsdag 16. april

ER

Skjærtorsdag

VU

R

D

Torsdag 18. april

IN

G

SE

KS

Onsdag 17. april

Fredag 19. april

100

Langfredag


VU

R

D

ER

AUGUST APRIL

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 1 6

APRIL 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

14

1

2

3

4

5

6

Sø 7

15

8

9

10

11

12

13

14

16

15

16

17

18

19

20

21

17

22

23

24

25

26

27

28

18

29

30

101


U KE 1 7 ,

22.–26. april

Mandag 22. april

2. pĂĽskedag

EM PL AR

Tirsdag 23. april

VU

ER

R

D

Torsdag 25. april

IN

G

SE

KS

Onsdag 24. april

Fredag 26. april

102


VU

R

D

ER

AUGUST APRIL

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 1 7

APRIL 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

14

1

2

3

4

5

6

Sø 7

15

8

9

10

11

12

13

14

16

15

16

17

18

19

20

21

17

22

23

24

25

26

27

28

18

29

30

103


U KE 1 8 ,

29. april.–3. mai

Mandag 29. april

EM PL AR

Tirsdag 30. april

VU

ER

R

D

Torsdag 2. mai

IN

G

SE

KS

Onsdag 1. mai

Fredag 3. mai

104

Arbeidernes dag


VU

R

D

AUGUST MAI

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 1 8

MAI 2019 Uke Ma

Ti

18 19

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

6

7

20

13

14

15

16

17

18

19

21

20

21

22

23

24

25

26

22

27

28

29

30

31

105


U KE 1 9 ,

6.–10. mai

Mandag 6. mai

EM PL AR

Tirsdag 7. mai

VU

ER

R

D

Torsdag 9. mai

IN

G

SE

KS

Onsdag 8. mai

Fredag 10. mai

106

Frigjøringsdag 1945


VU

R

D

AUGUST MAI

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 1 9

MAI 2019 Uke Ma

Ti

18 19

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

6

7

20

13

14

15

16

17

18

19

21

20

21

22

23

24

25

26

22

27

28

29

30

31

107


U KE 2 0 ,

13.–18. mai

Mandag 13. mai

EM PL AR

Tirsdag 14. mai

VU

ER

R

D

Torsdag 16. mai

IN

G

SE

KS

Onsdag 15. mai

Fredag 17. mai

108

Grunnlovsdag


VU

R

D

AUGUST MAI

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 2 0

MAI 2019 Uke Ma

Ti

18 19

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

6

7

20

13

14

15

16

17

18

19

21

20

21

22

23

24

25

26

22

27

28

29

30

31

109


U KE 2 1 ,

20.–24. mai

Mandag 20. mai

EM PL AR

Tirsdag 21. mai

VU

ER

R

D

Torsdag 23. mai

IN

G

SE

KS

Onsdag 22. mai

Fredag 24. mai

110


VU

R

D

AUGUST MAI

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 2 1

MAI 2019 Uke Ma

Ti

18 19

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

6

7

20

13

14

15

16

17

18

19

21

20

21

22

23

24

25

26

22

27

28

29

30

31

111


U KE 2 2 ,

27.–31. mai

Mandag 27. mai

EM PL AR

Tirsdag 28. mai

VU

ER

R

D

Torsdag 30. mai

IN

G

SE

KS

Onsdag 29. mai

Fredag 31. mai

112

Kristi Himmelfartsdag


VU

R

D

AUGUST MAI

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 2 2

MAI 2019 Uke Ma

Ti

18 19

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

6

7

20

13

14

15

16

17

18

19

21

20

21

22

23

24

25

26

22

27

28

29

30

31

113


U KE 2 3 ,

3 . –7. j u n i

Mandag 3. juni

EM PL AR

Tirsdag 4. juni

VU

ER

R

D

Torsdag 6. juni

IN

G

SE

KS

Onsdag 5. juni

Fredag 7. juni

114


VU

AUGUST JUNI

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 2 3

JUNI 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

22 23

3

4

5

24

10

11

25

17

18

26

24

25

26

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

115


U KE 2 4 ,

10.–14. juni

Mandag 10. juni

2. pinsedag

EM PL AR

Tirsdag 11. juni

VU

ER

R

D

Torsdag 13. juni

IN

G

SE

KS

Onsdag 12. juni

Fredag 14. juni

116


VU

AUGUST JUNI

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 2 4

JUNI 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

22 23

3

4

5

24

10

11

25

17

18

26

24

25

26

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

117


U KE 2 5 ,

17.–21. juni

Mandag 17. juni

EM PL AR

Tirsdag 18. juni

VU

ER

R

D

Torsdag 20. juni

IN

G

SE

KS

Onsdag 19. juni

Fredag 21. juni

118


VU

AUGUST JUNI

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 2 5

JUNI 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

22 23

3

4

5

24

10

11

25

17

18

26

24

25

26

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

119


U KE 2 6 ,

24.–28. juni

Mandag 24. juni

EM PL AR

Tirsdag 25. juni

VU

ER

R

D

Torsdag 27. juni

IN

G

SE

KS

Onsdag 26. juni

Fredag 28. juni

120


VU

AUGUST JUNI

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N O T A T ER U KE 2 6

JUNI 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

22 23

3

4

5

24

10

11

25

17

18

26

24

25

26

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

121


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

122


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

123


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

124


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

125


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

126


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

127


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

128


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

129


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

130


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

131


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

132


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

133


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

134


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

135


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

136


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

137


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

138


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

139


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

140


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

141


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

142


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

143


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

144


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

145


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

146


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

147


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

148


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

149


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

150


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

151


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

152


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

153


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

154


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

155


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

156


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

157


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

158


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

159


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

160


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

161


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

162


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

163


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

164


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

165


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

166


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

167


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

168


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

169


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

170


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

171


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

172


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

173


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

174


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

175


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

176


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

177


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

178


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

179


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

180


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

181


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

182


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

183


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

184


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

185


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

186


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

187


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

188


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

189


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

190


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

191


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

192


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

193


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

194


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

195


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

196


m ø t e N O T A TE R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

197


m øt øt e N OTAT TE ER R Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

198


m øt e N O T A T ER Møte:

Tilstede:

Dato:

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Referent:

199


EM PL AR KS SE G IN ER D R VU

© 2018 GAN Aschehoug, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS ISBN 978-82-492-1936-0 Bokmål 4. utgave / 1. opplag 2018 Grafisk tilrettelegging: Allworthy Design, 2017 Printed in China by Prolong Press Ltd. Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug Postboks 363 Sentrum 0102 Oslo forlag@gan.aschehoug.no gan.aschehoug.no Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

200

Ukeplanlegger for skoleledere 2018-2019  

Ukeplanleggeren for skoleledere er et unnværlig planleggingsverktøy og gir lederen god oversikt over skoleåret, dagene og ukene. Her finner...

Ukeplanlegger for skoleledere 2018-2019  

Ukeplanleggeren for skoleledere er et unnværlig planleggingsverktøy og gir lederen god oversikt over skoleåret, dagene og ukene. Her finner...