Page 1

UKEPLANLEGGER for lærere på barnetrinnet

2018–2019 2014–2015

GAN Aschehoug


UKEPLANLEGGER for lærere på barnetrinnet

EM PL AR

2018–2019

.................................................................................................

IN

G

SE

KS

.............................................................................................................

VU

R

D

ER

.............................................................................................................................

GAN Aschehoug www.gan.aschehoug.no

forlag@gan.aschehoug.no 1


INNHOLD Årskalender 2018–2019 og 2019–2020

3

Timeplaner/Inspeksjon

4

Ukeoversikt høst 2018

6

Ukeoversikt vår 2019

8 10

Oversikt elevsamtaler / utviklingssamtaler

12

Notatark til elevsamtale / utviklingssamtale – Kopieringsoriginaler

14

Notater

17

Ukeplanlegger

18

EM PL AR

Elevliste

Notater

162

 Navn

VU

R

D

ER

IN

G

SE

Telefon

KS

V I K T I G E KO N TA K T E R

2

@ e-post


ÅRSKALENDER 2018–2019 JULI 2018 Uke Ma

Ti

On

To

AUGUST 2018 Fr

26 27

2

3

4

5

28

9

10

11

29

16

17

18

30

23

24

25

26

31

30

31

Uke Ma

1

31

8

32

6

7

12

13

14

15

19

20

21

22

27

28

29

35

Ti

On

To

Fr

35 36

3

4

5

6

7

JANUAR 2019

On

To

Fr

Uke Ma

1

2

3

4

5

1

8

9

10

11

12

2

7

FEBRUAR 2019

Ti

On

To

Fr

Uke Ma

1

2

3

4

5

6

5

8

9

10

11

12

13

6

7

33

13

14

15

16

17

18

19

3

14

15

16

17

18

19

20

7

11

34

20

21

22

23

24

25

26

4

21

22

23

24

25

26

27

8

18

27

28

29

30

31

5

28

29

30

31

9

25

26

Uke Ma

Ti

On

To

Fr

Uke Ma

Ti

Uke Ma

Ti

1

2

40

1

2

3

4

5

6

7

9

8

9

41

8

9

10

11

12

13

14

10

OKTOBER 2018

4

Ti

6

SEPTEMBER 2018 Uke Ma

Ti

5

4

5

To

6

7

To

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

6

7

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

27

28

MARS 2019 On

On

APRIL 2019 Fr

On

To

Fr

1

2

3

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

8

9

10

11

12

13

14

10

11

12

13

14

15

16

42

15

16

17

18

19

20

21

11

11

12

13

14

15

16

17

16

15

16

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

22

23

43

22

23

24

25

26

27

28

12

18

19

20

21

22

23

24

17

22

23

24

25

26

27

28

39

24

25

26

27

28

29

30

44

29

30

31

13

25

26

27

28

29

30

31

18

29

30

Uke Ma

Ti

Ti

Uke Ma

Ti

Ti

NOVEMBER 2018 On

44 45

5

6

7

DESEMBER 2018

To

Fr

Uke Ma

1

2

3

4

48

8

9

10

11

49

3

On

4

5

To

Fr

6

7

EM PL AR

37 38

MAI 2019

1

2

18

8

9

19

6

7

JUNI 2019

On

To

Fr

Uke Ma

1

2

3

4

5

22

8

9

10

11

12

23

3

4

On 5

To

Fr

6

7

1

2

8

9

12

13

14

15

16

17

18

50

10

11

12

13

14

15

16

20

13

14

15

16

17

18

19

24

10

11

12

13

14

15

16

47

19

20

21

22

23

24

25

51

17

18

19

20

21

22

23

21

20

21

22

23

24

25

26

25

17

18

19

20

21

22

23

48

26

27

28

29

30

52

24

25

26

27

28

29

30

22

27

28

29

30

31

26

24

25

26

27

28

29

30

1

31

Uke Ma

Ti

SE

KS

46

ÅRSKALENDER 2019–2020 AUGUST 2019

Ti

On

To

Fr

Uke Ma

1

2

3

4

5

6

7

31

28

8

9

10

11

12

13

14

32

5

6

On

To

Fr

1

2

3

4

1

7

8

9

10

11

2

IN

27

Ti

G

JULI 2019 Uke Ma

Uke Ma

JANUAR 2020 Ti

6

7

FEBRUAR 2020

On

To

Fr

1

2

3

4

5

5

8

9

10

11

12

6

3

4

On 5

To

Fr

6

7

1

2

8

9

15

16

17

18

19

20

21

33

12

13

14

15

16

17

18

3

13

14

15

16

17

18

19

7

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

34

19

20

21

22

23

24

25

4

20

21

22

23

24

25

26

8

17

18

19

20

21

22

23

31

29

30

31

35

26

27

28

29

30

31

5

27

28

29

30

31

9

24

25

26

27

28

29

Uke Ma

Ti

Uke Ma

Ti

SEPTEMBER 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

3

4

5

6

7

37

9

10

11

38

16

17

18

12

13

14

19

20

21

39

23

24

25

26

40

30

27

28

29

R

2

8

Ti

On

To

Fr

40

1

2

3

4

5

6

9

8

9

10

11

12

13

10

41

7

15

42

14

15

16

17

18

19

20

22

43

21

22

23

24

25

26

27

44

28

29

30

31

NOVEMBER 2019

Uke Ma

Ti

On

To

44 45

4

5

6

7

MARS 2020

Uke Ma

1

VU

36

OKTOBER 2019

D

35

ER

29 30

Uke Ma

1

2

3

48

8

9

10

49

Ti

2

3

On 4

To 5

Fr

4

To

2

3

11

9

10

11

12

16

17

18

13

23

24

25

26

14

30

31

Uke Ma

Ti

DESEMBER 2019

Fr

On

5

APRIL 2020 Fr

Sø 1

14

8

15

6

7

12

13

14

15

19

20

21

22

27

28

29

6

7

Sø 1

18

8

19

4

5

On

Fr

1 8

To

6

7

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

6

7

16

13

14

15

16

17

18

19

17

20

21

22

23

24

25

26

18

27

28

29

30

Uke Ma

Ti

On

To

Fr

2

3

23

1

2

3

4

5

6

7

9

10

24

8

9

10

11

12

13

14

MAI 2020 Lø

On

JUNI 2020

46

11

12

13

14

15

16

17

50

9

10

11

12

13

14

15

20

11

12

13

14

15

16

17

25

15

16

17

18

19

20

21

47

18

19

20

21

22

23

24

51

16

17

18

19

20

21

22

21

18

19

20

21

22

23

24

26

22

23

24

25

26

27

28

48

25

26

27

28

29

30

52

23

24

25

26

27

28

29

22

25

26

27

28

29

30

31

27

29

30

1

30

31

3


TIMEPLANER PERIODE:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

PERIODE:

Mandag

Tirsdag

VU

R

D

ER

Time

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Time

4

Onsdag

Torsdag

Fredag


PERIODE:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

inspeksjon

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

VU

R

D

ER

Mandag

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Time

5


UKEOVERSIKT HØST 2018 Ju li 26

1 O

2 M

27

1

L

2 T

2

S

3 T

3

F

3 M

4 O

4

L

4 T

5 T

5

S

5 O

6

F

6 M

7

L

7 T

8

S

8 O 28

10

F

11 O

11

L

12 T

12

S

13

F

13 M

14

L

14 T

15

S

15 O 16 T 17

18 O

18

F

21

L

22

S

7

F

8

L

9

S

33

13 T

14

F

15

L

16

S

17 M

L

18 T

S

19 O

20 M

34

F

22 O

22

L

23 T

23

S

24 T

24

F

24 M

25 O

25

L

25 T

26 T

26

S

26 O

27

F

27 M

28

L

28 T

28

F

29

S

29 O

29

L

30 T

30

S

VU

R

D

21

30

30 M 31 T

31

31

F

35

38

20 T

21 T

23 M

37

12 O

F

ER

20

19

36

11 T

IN

17 T

35

6 T

10 M

G

29

19 T

6

9 T

10 T

16 M

32

KS

9 M

31

EM PL AR

S

S e pt e m be r

SE

1

Au gu st

27 T

39


O ktober 1 M

N ov e m be r 40

1 T

De s e m be r 44

1

L S

2 T

2

F

2

3 O

3

L

3 M

4 T

4

S

4 T

5

F

5 M

6

L

6 T

7

S

7 O 8 T

9 T

9

F

10 O

10

L

11 T

11

S

12

F

12 M

13

L

13 T

14

S

14 O 42

17 O

F

20

L

21

S

L

9

S

46

12 O

13 T F

15 T

15

L

16

16

S

F

17

L

17 M

18

S

18 T

19 M

ER

19

8

14

IN

18 T

F

11 T

G

16 T

7

10 M

SE

15 M

6 T

EM PL AR

41

49

5 O

KS

8 M

45

48

47

51

19 O 20 T

21 O

21

F

22 T

22

L

23

F

23

S

24 O

24

L

24 M

Julaften

25 T

25

S

25 T

1. juledag

26

F

26 M

26 O

2. juledag

27

L

27 T

27 T

28

S

28 O

28

F

29 T

29

L

30

30

S

43

R

D

20 T

22 M

VU

23 T

29 M 30 T 31 O

44

F

48

50

31 M

NyttĂĽrsaften

52

1

7


U K E OV E R S I KT VÃ… R 2 01 9 Janua r

Fe brua r 1

F

2 O

2

3 T

3

4

F

4 M

5

L

5 T

5 T

6

S

6 O

6 O

2

F

L

2

L

S

3

S

8

F

9 O

9

L

10 T

10

S

11

F

11 M

12

L

12 T

13

S

13 O 3

6

7 T

8 T

14 M

7

F

16 O

16

L

17 T

17

18

F

18 M

19

L

20

S

8

F

9

L

10

S

11 M

IN

S

8

15

F

16

L

17

S

18 M

ER

21 T

21 T

22

F

22

F

23

L

23

L

24 T

24

S

24

S

25

F

25 M

26

L

26 T

26 T

27

S

27 O

27 O

28 T

28 T

D R

VU 28 M

5

12

19 T 20 O

23 O

11

14 T

20 O

22 T

10

13 O

19 T

4

Fastelavn

12 T

G

15

4 M

9

7 T

14 T

15 T

21 M

8

1

EM PL AR

7 M

5

KS

1

SE

1 T

Mar s

9

25 M

29 T

29

F

30 O

30

L

31 T

31

S

13


Apri l

Mai

1 M

14

1 O

Jun i

Arbeidernes dag

18

1

L S

2 T

2 T

2

3 O

3

F

3 M

4 T

4

L

4 T

5

F

5

S

5 O

6

L

6 M

7

S

7 T 15

Frigjøringsdag 1945

9 T

10 O

10

F

11 T

11

L

12

F

12

S

13

L

13 M

14

S

15 M

F

8

L

Pinseaften

9

S

1. pinsedag

10 M

2. pinsedag

F

15 O

15

L

16 T

16

S

F

Grunnlovsdag

17 M

18

L

18 T

19

S

19 O

19

F

Langfredag

20

L

Påskeaften

20 M

21

S

1. påskedag

21 T

21

F

22 M

2. påskedag

22 O

22

L

23 T

23

S

24 O

24

F

24 M

25 T

25

L

25 T

26

F

26

S

26 O

27

L

27 M

28

S

28 T

28

F

29 O

29

L

30

S

R

D

ER

IN

Skjærtorsdag

VU

17

18 T

17

23 T

29 M 30 T

18

30 T 31

24

13 T 14

G

16 T 17 O

20

14 T 16

7

12 O

SE

Palmesøndag

6 T

11 T

KS

9 T

8 O

23

EM PL AR

8 M

19

22

21

22

Kristi Himmelfartsdag

25

20 T

26

27 T

F

9


ELEVLISTE N av n

Merk nad er / vi k ti g info

1 2 3 4 5

EM PL AR

6 7 8 9 10 11

KS

12 13

SE

14 15

G

16

IN

17

ER

18 19

VU

22

R

21

D

20

23

24 25

26 27 28 29 30

10


ELEVLISTE N av n

Merk nad er / vi k ti g info

1 2 3 4 5

EM PL AR

6 7 8 9 10 11

KS

12 13

SE

14 15

G

16

IN

17

ER

18 19

VU

22

R

21

D

20

23

24 25

26 27 28 29 30

11


O versikt elevsamtaler / utviklingssamtaler N av n

Dato/k l.

Dato/k l.

Dato/k l.

1 2 3 4 5

EM PL AR

6 7 8 9 10 11

KS

12 13

SE

14 15

G

16

IN

17

ER

18 19

VU

22

R

21

D

20

23

24 25

26 27 28 29 30

12


O versikt elevsamtaler / utviklingssamtaler Nav n

Dato/k l.

Dato/k l.

Dato/ kl.

1 2 3 4 5

EM PL AR

6 7 8 9 10 11

KS

12 13

SE

14 15

G

16

IN

17

ER

18 19

R

21

D

20

VU

22 23

24 25

26 27 28 29 30

13


notatark til elevsamtale / utviklingssamtale L ærerens notater

E levens i nnspill

EM PL AR

Tr i vs e l , s osi al komp e ta n s e , op p fø rs e l

KS

O rd e n

IN ER

VU

R

D

Ar b e i d s i n n s ats , a n sva r for e g e n l æ r i n g , ev ne ti l s a ma r b e i d

G

SE

Fravæ r

G r u n n l e g ge nd e fe rd i g h e ter

14

Ko pierin gso rigin a l


notatark til elevsamtale / utviklingssamtale E levens i nnsp il l

KS

EM PL AR

L ĂŚ re re ns notater

VU

R

D

ER

IN

G

SE

Fa g l i g u tv i k l i n g

An n e t

Ko pierin gso rigin a l

15


notatark til elevsamtale / utviklingssamtale G ru p p e:

Dato:

EM PL AR

El ev :

G

SE

KS

U tv i k l i n g s - o g s ats i n g s om råd e r

D

L ære r

VU

R

Av ta l e r o g t i d s f r i s te r

ER

IN

E l ev

Sig n. l æ rer 16

S ign . elev Ko pierin gso rigin a l


IN

ER

D

R

VU

EM PL AR

KS

SE

G

N OTAT E R

17


U K E 31 3 OBS

Time

Mand ag 3 0. ju li

Tirsd ag 31. juli

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

AUGUST 2018 Uke Ma

Ti

31 32

18

6

7

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

33

13

14

15

16

17

18

19

34

20

21

22

23

24

25

26

35

27

28

29

30

31

8


UKE Fre d ag 3. au gu st

AUGUST AUGUST

Torsd ag 2 . au gu st

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

O n s dag 1. aug us t

31

19


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 3 1 , 3 0. j u l i – 3 . a u g u s t

20


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

AUGUST AUGUST

N OTAT E R U K E 3 2 , 6 . – 1 0. a u g u s t

21


U K E 32 3 OBS

Time

Mand ag 6. au gu st

Tirsd ag 7. august

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

AUGUST 2018 Uke Ma

Ti

31 32

22

6

7

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

33

13

14

15

16

17

18

19

34

20

21

22

23

24

25

26

35

27

28

29

30

31

8


UKE Fre d ag 10. au gust

AUGUST AUGUST

Torsd ag 9. au gu st

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

On s d a g 8. aug us t

32

23


U K E 33 3 OBS

Time

Mand ag 1 3. au gu st

Tirsd ag 14. august

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

AUGUST 2018 Uke Ma

Ti

31 32

24

6

7

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

33

13

14

15

16

17

18

19

34

20

21

22

23

24

25

26

35

27

28

29

30

31

8


UKE Fre d ag 17. au gu st

AUGUST AUGUST

Torsd ag 16. au gu st

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

On s d a g 15. aug us t

33

25


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 3 3 , 1 3 . – 1 7. a u g u s t

26


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

AUGUST AUGUST

N OTAT E R U K E 3 4 , 2 0. –24 . a u g u s t

27


U K E 34 3 OBS

Time

Mand ag 20. au gu st

Tirsd ag 21. a ugust

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

AUGUST 2018 Uke Ma

Ti

31 32

28

6

7

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

33

13

14

15

16

17

18

19

34

20

21

22

23

24

25

26

35

27

28

29

30

31

8


UKE Fre d ag 24. au gust

AUGUST AUGUST

Torsd ag 2 3. au gu st

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

On s d a g 2 2 . aug us t

34

29


U K E 35 3 OBS

Time

Mand ag 27. au gu st

Tirsd ag 28. a ugust

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

AUGUST 2018 Uke Ma

Ti

31 32

30

6

7

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

33

13

14

15

16

17

18

19

34

20

21

22

23

24

25

26

35

27

28

29

30

31

8


UKE Fre d ag 31. au gust

AUGUST AUGUST

Torsd ag 3 0. au gu st

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

O n s d a g 2 9. aug us t

35

31


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 3 5 , 2 7. a u g u s t– 3 1 . a u g u s t

32


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

SEPTEMBER AUGUST

N OTAT E R U K E 3 6 , 3 . –7. s e p t e m b e r

33


U K E 36 3 OBS

Time

Mand ag 3. sep tem b er

Tirsd ag 4. septemb er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

SEPTEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

35

34

36

3

4

5

6

7

1

2

8

9

37

10

11

12

13

14

15

16

38

17

18

19

20

21

22

23

39

24

25

26

27

28

29

30

8


UKE Torsd ag 6. sep tem b er

Fre d ag 7. sep temb er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

SEPTEMBER AUGUST

O n s d a g 5. s e p te m b e r

36

35


U K E 37 3 OBS

Time

Mand ag 10. sep tem b er

Tirsd ag 11. septemb er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

SEPTEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

35

36

36

3

4

5

6

7

1

2

8

9

37

10

11

12

13

14

15

16

38

17

18

19

20

21

22

23

39

24

25

26

27

28

29

30

8


UKE Torsd ag 1 3. sep tem b er

Fre d ag 14. sep temb er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

SEPTEMBER AUGUST

On s d a g 1 2 . s e p te m b e r

37

37


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 3 7, 1 0. – 1 4 . s e p t e m b e r

38


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

SEPTEMBER AUGUST

N OTAT E R U K E 3 8 , 1 7. –2 1 . s e p t e m b e r

39


U K E 38 3 OBS

Time

Mand ag 17. sep tem b er

Tirsd ag 18. septemb er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

SEPTEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

35

40

36

3

4

5

6

7

1

2

8

9

37

10

11

12

13

14

15

16

38

17

18

19

20

21

22

23

39

24

25

26

27

28

29

30

8


UKE Torsd ag 20. sep tem b er

Fre d ag 21. sep temb er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

SEPTEMBER AUGUST

On s d a g 19. s e p te m b e r

38

41


U K E 39 3 OBS

Time

Mand ag 24. sep tem b er

Tirsd ag 2 5. septemb er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

SEPTEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

35

42

36

3

4

5

6

7

1

2

8

9

37

10

11

12

13

14

15

16

38

17

18

19

20

21

22

23

39

24

25

26

27

28

29

30

8


UKE Torsd ag 27. sep tem b er

Fre d ag 28. sep temb er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

SEPTEMBER AUGUST

On s d a g 2 6. s e p te m b e r

39

43


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 3 9, 24 . – 2 8 . s e p t e m b e r

44


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

OKTOBER AUGUST

N OTAT E R U K E 4 0, 1 . – 5 . o k t o b e r

45


U K E 40 3 OBS

Time

Mand ag 1. ok tob er

Tirsd ag 2 . o ktob er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

OKTOBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

40

1

2

3

4

5

6

7

41

8

9

10

11

12

13

14

46

42

15

16

17

18

19

20

21

43

22

23

24

25

26

27

28

44

29

30

31

8


UKE Torsd ag 4. ok tob er

Fre d ag 5. ok tob er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

OKTOBER AUGUST

O n s d a g 3. o k to b e r

40

47


U K E 41 3 OBS

Time

Mand ag 8. ok tob er

Tirsd ag 9. oktob er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

OKTOBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

40

1

2

3

4

5

6

7

41

8

9

10

11

12

13

14

48

42

15

16

17

18

19

20

21

43

22

23

24

25

26

27

28

44

29

30

31

8


UKE Torsd ag 11. ok tob er

Fre d ag 1 2 . ok tob er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

OKTOBER AUGUST

O n s d a g 10. o k to b e r

41

49


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 41 , 8 . – 1 2 . o k t o b e r

50


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

OKTOBER AUGUST

N OTAT E R U K E 4 2 , 1 5 . – 1 9. o k t o b e r

51


U K E 42 3 OBS

Time

Mand ag 15. ok tob er

Tirsd ag 16. o ktob er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

OKTOBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

40

1

2

3

4

5

6

7

41

8

9

10

11

12

13

14

52

42

15

16

17

18

19

20

21

43

22

23

24

25

26

27

28

44

29

30

31

8


UKE Torsd ag 18. ok tob er

Fre d ag 19. ok tob er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

OKTOBER AUGUST

On s d a g 17. o k to b e r

42

53


U K E 43 3 OBS

Time

Mand ag 2 2 . ok tob er

Tirsd ag 2 3. o ktob er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

OKTOBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

40

1

2

3

4

5

6

7

41

8

9

10

11

12

13

14

54

42

15

16

17

18

19

20

21

43

22

23

24

25

26

27

28

44

29

30

31

8


UKE Torsd ag 2 5. ok tob er

Fre d ag 26. ok tob er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

OKTOBER AUGUST

On s d a g 24 . o k to b e r

43

55


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 4 3 , 2 2 . –2 6 . o k t o b e r

56


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

NOVEMBER AUGUST

N OTAT E R U K E 4 4 , 2 9. o k t o b e r – 2 . n o v e m b e r

57


U K E 44 3 OBS

Time

Mand ag 2 9. ok tob er

Tirsd ag 3 0. o ktob er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

NOVEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

44 45

58

5

6

7

To

Fr

1

2

3

Sø 4

8

9

10

11

46

12

13

14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

48

26

27

28

29

30

8


UKE Fre d ag 2 . novem b er

NOVEMBER AUGUST

Torsd ag 1. novem b er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

O n s d a g 31. o k to b e r

44

59


U K E 45 3 OBS

Time

Mand ag 5. novem b er

Tirsd ag 6. novemb er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

NOVEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

44 45

60

5

6

7

To

Fr

1

2

3

Sø 4

8

9

10

11

46

12

13

14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

48

26

27

28

29

30

8


UKE Fre d ag 9. novem b er

NOVEMBER AUGUST

Torsd ag 8. novem b er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

O n s d a g 7. nove m b e r

45

61


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 4 5 , 5 . – 9. n o v e m b e r

62


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

NOVEMBER AUGUST

N OTAT E R U K E 4 6 , 1 2 . – 1 6 . n o v e m b e r

63


U K E 46 3 OBS

Time

Mand ag 1 2 . novem b er

Tirsd ag 1 3. novemb er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

NOVEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

44 45

64

5

6

7

To

Fr

1

2

3

Sø 4

8

9

10

11

46

12

13

14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

48

26

27

28

29

30

8


UKE Fre d ag 16. novemb er

NOVEMBER AUGUST

Torsd ag 15. novem b er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

O n s d a g 14 . nove m b e r

46

65


U K E 47 3 OBS

Time

Mand ag 19. novem b er

Tirsd ag 20. novemb er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

NOVEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

44 45

66

5

6

7

To

Fr

1

2

3

Sø 4

8

9

10

11

46

12

13

14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

48

26

27

28

29

30

8


UKE Fre d ag 2 3. novemb er

NOVEMBER AUGUST

Torsd ag 2 2 . novem b er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

On s d a g 2 1. nove m b e r

47

67


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 47, 1 9. –2 3 . n o v e m b e r

68


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

NOVEMBER AUGUST

N OTAT E R U K E 4 8 , 2 6 . n o v e m b e r – 3 0. n o v e m b e r

69


U K E 48 3 OBS

Time

Mand ag 26. novem b er

Tirsd ag 27. novemb er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

NOVEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

44 45

70

5

6

7

To

Fr

1

2

3

Sø 4

8

9

10

11

46

12

13

14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

48

26

27

28

29

30

8


UKE Fre d ag 3 0. novemb er

NOVEMBER AUGUST

Torsd ag 2 9. novem b er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

O n s d a g 2 8. nove m b e r

48

71


U K E 49 3 OBS

Time

Mand ag 3. d e sem b er

Tirsd ag 4. d e semb er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

DESEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

48

72

49

3

4

5

50

10

11

51

17

18

52

24

25

26

1

31

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

8


UKE Torsd ag 6. d e sem b er

Fre d ag 7. d e sem b er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

DESEMBER AUGUST

EM PL AR

On s d a g 5. d e s e m b e r

49

73


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 4 9, 3 . –7. d e s e m b e r

74


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

DESEMBER AUGUST

EM PL AR

N OTAT E R U K E 5 0, 1 0. – 1 4 . d e s e m b e r

75


U K E 50 3 OBS

Time

Mand ag 10. d e sem b er

Tirsd ag 11. d e semb er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

DESEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

48

76

49

3

4

5

50

10

11

51

17

18

52

24

25

26

1

31

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

8


UKE Torsd ag 1 3. d e sem b er

Fre d ag 14. d e semb er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

DESEMBER AUGUST

EM PL AR

Onsdag 12. desember

50

77


U K E 51 3 OBS

Time

Mand ag 17. d e sem b er

Tirsd ag 18. d e semb er

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

DESEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

48

78

49

3

4

5

50

10

11

51

17

18

52

24

25

26

1

31

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

8


UKE Torsd ag 20. d e sem b er

Fre d ag 21. d e semb er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

DESEMBER AUGUST

EM PL AR

On s d a g 19. d e s e m b e r

51

79


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 5 1 , 1 7. –2 1 . d e s e m b e r

80


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

DESEMBER AUGUST

EM PL AR

N OTAT E R U K E 5 2 , 24 . –2 8 . d e s e m b e r

81


U K E 52 3 OBS

Time

Mand ag 24. d e sem b er

Tirsd ag 2 5. d e semb er 1. ju l e d ag

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

DESEMBER 2018 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

48

82

49

3

4

5

50

10

11

51

17

18

52

24

25

26

1

31

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

8


UKE O n s d a g 2 6. d e s e m b e r

Torsd ag 27. d e sem b er

52

Fre d ag 28. d e semb er

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

DESEMBER AUGUST

EM PL AR

2 . j ul e d ag

83


UKE 1 3 OBS

Time

Mand ag 31. d e sem b er

Tirsd ag 1. ja n ua r 1. nyttårs da g

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

JANUAR 2019 Uke Ma 1

84

2

7

Ti

On

To

Fr

1

2

3

4

5

Sø 6

8

9

10

11

12

13

3

14

15

16

17

18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

5

28

29

30

31

8


UKE Torsd ag 3. janu ar

Fre d ag 4. janu a r

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

JANUAR AUGUST

EM PL AR

On s d ag 2 . j anuar

1

85


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 1 , 3 1 . d e s e m b e r – 4 . j a n u a r

86


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

JANUAR AUGUST

EM PL AR

N OTAT E R U K E 2 , 7. – 1 1 . j a n u a r

87


UKE 2 3 OBS

Time

Mand ag 7. janu ar

Tirsd ag 8. ja n ua r

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

JANUAR 2019 Uke Ma 1

88

2

7

Ti

On

To

Fr

1

2

3

4

5

Sø 6

8

9

10

11

12

13

3

14

15

16

17

18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

5

28

29

30

31

8


UKE Torsd ag 10. janu ar

Fre d ag 11. janu ar

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

JANUAR AUGUST

EM PL AR

O n s d ag 9. j anuar

2

89


UKE 3 3 OBS

Time

Mand ag 14. janu ar

Tirsd ag 15. ja n ua r

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

JANUAR 2019 Uke Ma 1

90

2

7

Ti

On

To

Fr

1

2

3

4

5

Sø 6

8

9

10

11

12

13

3

14

15

16

17

18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

5

28

29

30

31

8


UKE Torsd ag 17. janu ar

Fre d ag 18. janu ar

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

JANUAR AUGUST

EM PL AR

O n s d a g 16. j anuar

3

91


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 3 , 1 4 . – 1 8 . j a n u a r

92


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

JANUAR AUGUST

EM PL AR

N OTAT E R U K E 4 , 2 1 . –2 5 . j a n u a r

93


UKE 4 3 OBS

Time

Mand ag 21. janu ar

Tirsd ag 2 2 . ja n ua r

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

JANUAR 2019 Uke Ma 1

94

2

7

Ti

On

To

Fr

1

2

3

4

5

Sø 6

8

9

10

11

12

13

3

14

15

16

17

18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

5

28

29

30

31

8


UKE Torsd ag 24. janu ar

Fre d ag 2 5. janua r

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

JANUAR AUGUST

EM PL AR

O n s d a g 2 3. j anuar

4

95


UKE 5 3 OBS

Time

Mand ag 28. janu ar

Tirsd ag 2 9. ja n ua r

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

FEBRUAR 2019 Uke Ma

Ti

On

To

5 6

96

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

7

11

12

13

14

15

16

17

8

18

19

20

21

22

23

24

9

25

26

27

28

8


UKE Torsd ag 31. janu ar

Fre d ag 1. feb ru a r

VU

R

D

ER

IN

G

SE

FEBRUAR AUGUST

KS

EM PL AR

On s d a g 3 0. j anuar

5

97


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 5 , 2 8 . j a n u a r – 1 . f e b r u a r

98


VU

R

D

ER

IN

G

SE

FEBRUAR AUGUST

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 6 , 4 . – 8 . f e b r u a r

99


UKE 6 3 OBS

Time

Mand ag 4. feb ru ar

Tirsd ag 5. februa r

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

FEBRUAR 2019 Uke Ma

Ti

On

To

5 6

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

7

11

12

13

14

15

16

17

8

18

19

20

21

22

23

24

9

25

26

27

28

100

8


UKE Torsd ag 7. feb ru ar

Fre d ag 8. feb rua r

VU

R

D

ER

IN

G

SE

FEBRUAR AUGUST

KS

EM PL AR

O n s d a g 6. fe b ruar

6

101


UKE 7 3 OBS

Time

Mand ag 11. feb ru ar

Tirsd ag 1 2 . februa r

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

FEBRUAR 2019 Uke Ma

Ti

On

To

5 6

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

7

11

12

13

14

15

16

17

8

18

19

20

21

22

23

24

9

25

26

27

28

102

8


UKE Torsd ag 14. feb ru ar

Fre d ag 15. feb rua r

VU

R

D

ER

IN

G

SE

FEBRUAR AUGUST

KS

EM PL AR

On s d a g 1 3. fe b ruar

7

103


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 7, 1 1 . – 1 5 . f e b r u a r

104


VU

R

D

ER

IN

G

SE

FEBRUAR AUGUST

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 8 , 1 8 . –2 2 . f e b r u a r

105


UKE 8 3 OBS

Time

Mand ag 18. feb ru ar

Tirsd ag 19. februa r

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

FEBRUAR 2019 Uke Ma

Ti

On

To

5 6

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

7

11

12

13

14

15

16

17

8

18

19

20

21

22

23

24

9

25

26

27

28

106

8


UKE Torsd ag 21. feb ru ar

Fre d ag 2 2 . feb rua r

VU

R

D

ER

IN

G

SE

FEBRUAR AUGUST

KS

EM PL AR

O n s d a g 2 0. fe b ruar

8

107


UKE 9 3 OBS

Time

Mand ag 2 5. feb ru ar

Tirsd ag 26. februa r

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

MARS 2019 Uke Ma

Ti

On

To

9 10

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

12

18

19

20

21

22

23

24

13

25

26

27

28

29

30

31

108

8


UKE Torsd ag 28. feb ru ar

Fre d ag 1. m ars

VU

R

D

ER

IN

G

AUGUST MARS

SE

KS

EM PL AR

O n s d a g 2 7. fe b ruar

9

109


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 9, 2 5 . f e b r u a r – 1 . m a r s

110


VU

R

D

ER

IN

G

AUGUST MARS

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 1 0, 4 . – 8 . m a r s

111


U K E 10 3 OBS

Time

Mand ag 4. m ars

Tirsd ag 5. ma rs

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

MARS 2019 Uke Ma

Ti

On

To

9 10

112

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

12

18

19

20

21

22

23

24

13

25

26

27

28

29

30

31

8


UKE Torsd ag 7. m ars

Fre d ag 8. m ars

VU

R

D

ER

IN

G

AUGUST MARS

SE

KS

EM PL AR

On s d ag 6. m ars

10

113


U K E 11 3 OBS

Time

Mand ag 11. m ars

Tirsd ag 1 2 . ma rs

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

MARS 2019 Uke Ma

Ti

On

To

9 10

114

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

12

18

19

20

21

22

23

24

13

25

26

27

28

29

30

31

8


UKE Torsd ag 14. m ars

Fre d ag 15. m ars

VU

R

D

ER

IN

G

AUGUST MARS

SE

KS

EM PL AR

O n s d ag 1 3. m ars

11

115


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 1 1 , 1 1 . – 1 5 . m a r s

116


VU

R

D

ER

IN

G

AUGUST MARS

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 1 2 , 1 8 . –2 2 . m a r s

117


U K E 12 3 OBS

Time

Mand ag 18. m ars

Tirsd ag 19. ma rs

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

MARS 2019 Uke Ma

Ti

On

To

9 10

118

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

12

18

19

20

21

22

23

24

13

25

26

27

28

29

30

31

8


UKE Torsd ag 21. m ars

Fre d ag 2 2 . m ars

VU

R

D

ER

IN

G

AUGUST MARS

SE

KS

EM PL AR

O n s d ag 2 0. m ars

12

119


U K E 13 3 OBS

Time

Mand ag 2 5. m ars

Tirsd ag 26. ma rs

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

MARS 2019 Uke Ma

Ti

On

To

9 10

4

5

6

7

Fr

1

2

Sø 3

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

12

18

19

20

21

22

23

24

13

25

26

27

28

29

30

31

120

8


UKE Torsd ag 28. m ars

Fre d ag 2 9. m ars

VU

R

D

ER

IN

G

AUGUST MARS

SE

KS

EM PL AR

On s d ag 2 7. m ars

13

121


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 1 3 , 2 5 . – 2 9 . m a r s

122


VU

R

D

ER

IN

AUGUST APRIL

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 1 4 , 1 . – 5 . a p r i l

123


U K E 14 3 OBS

Time

Mand ag 1. ap ril

Tirsd ag 2 . a pril

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

APRIL 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

14

1

2

3

4

5

6

Sø 7

15

8

9

10

11

12

13

14

16

15

16

17

18

19

20

21

17

22

23

24

25

26

27

28

18

29

30

124

8


UKE Torsd ag 4. ap ril

Fre d ag 5. ap ri l

VU

R

D

ER

IN

AUGUST APRIL

G

SE

KS

EM PL AR

O n s d ag 3. ap ri l

14

125


U K E 15 3 OBS

Time

Mand ag 8. ap ril

Tirsd ag 9. a pril

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

APRIL 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

14

1

2

3

4

5

6

Sø 7

15

8

9

10

11

12

13

14

16

15

16

17

18

19

20

21

17

22

23

24

25

26

27

28

18

29

30

126

8


UKE Torsd ag 11. ap ri l

Fre d ag 1 2 . ap ril

VU

R

D

ER

IN

AUGUST APRIL

G

SE

KS

EM PL AR

O n s d ag 10. ap ri l

15

127


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 1 5 , 8 . – 1 2 . a p r i l

128


VU

R

D

ER

IN

AUGUST APRIL

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 1 6 , 1 5 . – 1 9. a p r i l

129


U K E 16 3 OBS

Time

Mand ag 15. ap ril

Tirsd ag 16. a pril

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

APRIL 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

14

1

2

3

4

5

6

Sø 7

15

8

9

10

11

12

13

14

16

15

16

17

18

19

20

21

17

22

23

24

25

26

27

28

18

29

30

130

8


UKE Torsd ag 18. ap ri l

Fre d ag 19. ap ril

Sk jærtorsd ag

Langfre d ag

VU

R

D

ER

IN

AUGUST APRIL

G

SE

KS

EM PL AR

On s d ag 17. ap ri l

16

131


U K E 17 3 OBS

Time

Mand ag 2 2 . ap ril

Tirsd ag 2 3. a pril

2 . p åske d ag

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

APRIL 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

14

1

2

3

4

5

6

Sø 7

15

8

9

10

11

12

13

14

16

15

16

17

18

19

20

21

17

22

23

24

25

26

27

28

18

29

30

132

8


UKE Torsd ag 2 5. ap ril

Fre d ag 26. ap ril

VU

R

D

ER

IN

AUGUST APRIL

G

SE

KS

EM PL AR

On s d ag 24 . ap ri l

17

133


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 1 7, 2 2 . – 2 6 . a p r i l

134


VU

R

D

ER

AUGUST MAI

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 1 8 , 2 9. a p r i l . – 3 . m a i

135


U K E 18 3 OBS

Time

Mand ag 2 9. ap ri l

Tirsd ag 3 0. a pril

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

MAI 2019 Uke Ma

Ti

18 19

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

6

7

20

13

14

15

16

17

18

19

21

20

21

22

23

24

25

26

22

27

28

29

30

31

136

8


UKE O n sd ag 1. m ai

Torsd ag 2 . m ai

18

Fre d ag 3. m ai

VU

R

D

ER

AUGUST MAI

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Ar b ei d e rne s d ag

137


U K E 19 3 OBS

Time

Mand ag 6. m ai

Tirsd ag 7. ma i

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

MAI 2019 Uke Ma

Ti

18 19

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

6

7

20

13

14

15

16

17

18

19

21

20

21

22

23

24

25

26

22

27

28

29

30

31

138

8


UKE On sd ag 8. m ai

Torsd ag 9. m ai

19

Fre d ag 10. m ai

VU

R

D

ER

AUGUST MAI

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Fr i g j ø r i ng s d ag 19 4 5

139


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 1 9, 6 . – 1 0. m a i

140


VU

R

D

ER

AUGUST MAI

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 2 0, 1 3 . – 1 7. m a i

141


U K E 20 3 OBS

Time

Mand ag 1 3. m ai

Tirsd ag 14. ma i

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

MAI 2019 Uke Ma

Ti

18 19

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

6

7

20

13

14

15

16

17

18

19

21

20

21

22

23

24

25

26

22

27

28

29

30

31

142

8


UKE O n s d ag 15. m ai

Torsd ag 16. m ai

20

Fre d ag 17. m ai

VU

R

D

ER

AUGUST MAI

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Gru nnl ovsd ag

143


U K E 21 3 OBS

Time

Mand ag 20. m ai

Tirsd ag 21 . ma i

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

MAI 2019 Uke Ma

Ti

18 19

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

6

7

20

13

14

15

16

17

18

19

21

20

21

22

23

24

25

26

22

27

28

29

30

31

144

8


UKE Torsd ag 2 3. m ai

Fre d ag 24. m ai

VU

R

D

ER

AUGUST MAI

IN

G

SE

KS

EM PL AR

On s d ag 2 2 . m ai

21

145


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 2 1 , 2 0. –24 . m a i

146


VU

R

D

ER

AUGUST MAI

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 2 2 , 2 7. m a i – 3 1 . m a i

147


U K E 22 3 OBS

Time

Mand ag 27. m ai

Tirsd ag 28. ma i

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

MAI 2019 Uke Ma

Ti

18 19

On

To

Fr

1

2

3

4

Sø 5

8

9

10

11

12

6

7

20

13

14

15

16

17

18

19

21

20

21

22

23

24

25

26

22

27

28

29

30

31

148

8


UKE On s d ag 2 9. m ai

Torsd ag 3 0. m ai

22

Fre d ag 31. m ai

VU

R

D

ER

AUGUST MAI

IN

G

SE

KS

EM PL AR

Kristi H i m m el fartsd ag

149


U K E 23 3 OBS

Time

Mand ag 3. ju ni

Tirsd ag 4. jun i

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

JUNI 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

22 23

3

24

10

11

25

17

18

26

24

25

26

150

4

5

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

8


UKE Torsd ag 6. ju ni

Fre d ag 7. ju ni

VU

R

D

AUGUST JUNI

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

O n sd ag 5. j uni

23

151


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 2 3 , 3 . –7. j u n i

152


VU

R

D

AUGUST JUNI

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 24 , 1 0. – 1 4 . j u n i

153


U K E 24 3 OBS

Time

Mand ag 10. ju ni

Tirsd ag 11. jun i

2 . p i nse d ag

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

JUNI 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

22 23

3

24

10

11

25

17

18

26

24

25

26

154

4

5

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

8


UKE Torsd ag 1 3. ju ni

Fre d ag 14. ju n i

VU

R

D

AUGUST JUNI

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

O n s d ag 1 2 . j uni

24

155


U K E 25 3 OBS

Time

Mand ag 17. ju ni

Tirsd ag 18. jun i

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

JUNI 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

22 23

3

24

10

11

25

17

18

26

24

25

26

156

4

5

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

8


UKE Torsd ag 20. ju ni

Fre d ag 21. ju ni

VU

R

D

AUGUST JUNI

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

On s d ag 19. j uni

25

157


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 2 5 , 1 7. –2 1 . j u n i

158


VU

R

D

AUGUST JUNI

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

N OTAT E R U K E 2 6 , 24 . –2 8 . j u n i

159


U K E 26 3 OBS

Time

Mand ag 24. ju ni

Tirsd ag 2 5. jun i

EM PL AR

1 2

SE

KS

3

IN

G

4

VU

R

D

ER

5

6 7

JUNI 2019 Uke Ma

Ti

On

To

Fr

22 23

3

24

10

11

25

17

18

26

24

25

26

160

4

5

1

2

8

9

6

7

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

8


UKE Torsd ag 27. ju ni

Fre d ag 28. ju ni

VU

R

D

AUGUST JUNI

ER

IN

G

SE

KS

EM PL AR

On s d ag 2 6. j uni

26

161


IN

ER

D

R

VU

EM PL AR

KS

SE

G

N OTAT E R

162


IN

ER

D

R

VU

EM PL AR

KS

SE

G

N OTAT E R

163


EM PL AR KS SE G IN ER D R VU

© 2018 GAN Aschehoug, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS ISBN 978-82-492-1934-6 Bokmål 16. utgave / 1. opplag 2018 Grafisk tilrettelegging: Allworthy Design, 2017 Printed in China by Prolong Press Ltd. Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug Postboks 363 Sentrum 0102 Oslo forlag@gan.aschehoug.no gan.aschehoug.no Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

164

Ukeplanlegger for lærere på barnetrinnet 2018-2019  

Ukeplanleggeren er et unnværlig planleggingsverktøy for alle som jobber i skolen. Den gir læreren god oversikt over skoleåret, dagene og uke...

Ukeplanlegger for lærere på barnetrinnet 2018-2019  

Ukeplanleggeren er et unnværlig planleggingsverktøy for alle som jobber i skolen. Den gir læreren god oversikt over skoleåret, dagene og uke...