Page 1


NO. 6


2010 september - october

for real players

www.GamblingMagazine.ro


04

GAMBLING MAGAZINE

SUMAR


SUMAR nO.6 september- october

WORLD NEWS HEADLINES

Learn to play RAZZ 2 0811

06

THE GAP CONCEPT 1215

PLAYING DRAWS 1619

German Gambling Laws Violate EU Rules 20 WORLD TOP 25 Sports Betting Websites 22 Top 10 Gambling Films 2830 INSULA PARADISULUI 3235 Top 10 Gambling Proverbs 36 TIGER WOODS 38 bet ON love LUIZA 2427

JACKPOT

500.000.000 EURO

4041

05


06

GAMBLING MAGAZINE

EN

Macau: Casino banks on big budget show MACAU -- City of Dreams opened its water themed stage show The House of Dancing Water, according to the Sydney Morning Herald. The big budget show is seen as vital to generate visitors and increase gambling rev-

enue, the Sydney Morning Herald said. Competition is stiff in Macau and Melco Crown is touting the water show as “the most extravagant and thrilling live production ever seen in the world’, the report noted.

Singapore: Son puts restriction order on father SINGAPORE -- A son felt compelled by his father’s excessive gambling to put a “casino restriction order” on him, Asia One News reported. Mr Zhang, 67, lost $80,000 in two months at the new integrated resorts in Singapore,

Asia One News said. By Sept 2, 2010 Mr Zhang’s son had enough and visited the police station to request a casino restriction order against him, the Asia One report said.

Majestic Star remains afloat INDIANAPOLIS -- The Indiana Gaming Commission renewed the Majestic Star Casino’s licence yesterday, the Post-Tribune reported.

There has been an ongoing dispute between the Majestic Star and Gary City Hall including a lawsuit filed by Majestic Star in 2008 which should soon be settled, the Post-Tribune report said.

Majestic Star said it could acquire new ownership, the report said.

Changing EU regulations: What do they all mean for players? Many casino and poker players will not have heard of the flux in Europe regarding gaming regulations. That’s understandable, who would want to? As long as a player can load up their favourite poker room or online casino, deposit, play and

win, why would the small print in a piece of gambling legislation effect them? Well, as it turns out, it might well have some serious implications...

‘Unabomber’ wins first bracelet at WSOP Europe Phil Laak has done just about everything in poker. He’s won major tournaments. He cashed numerous times. He played in high-stakes games on television. He’s traveled around the world playing. He become famous. He

dates a movie star. He’s even set a world record for the most consecutive hours spent playing poker (115). The one thing Phil Laak had not done, was to win a WSOP gold bracelet. Until now.

more on news.gamblingmagazine.ro

headlines

WORLD NEWS


CHIAR ŞI PE BANI REALI

pool sharks

biliard online WWW.POOLSHARKS.RO


RAZZ

08

GAMBLING MAGAZINE

POKER

ADOUA PARTE

consideră că este o rundă verificată.

Învaţă să joci Razz 2

Dacă cineva pariază, fiecare jucător succesiv are trei alegeri:

A patra carte comună

Parierea pe cea de-a patra carte comună începe la limita inferioară. La cea de-a patra carte comună şi la cărţile succesive, parierea începe întotdeauna cu jucătorul care arată cele mai mici cărţi cu faţa în sus. Dacă doi sau mai mulţi jucători au aceleaşi cărţi mici cu faţa în sus, pariurile încep cu jucătorul cel mai apropiat de stânga butonului. În imagine, deoarece sunteţi mai apropiat de buton decât oricare alt jucător care deţine o mână [alegeţi mâini cu valori egale], sunteţi primul care pariază.

Nu trebuie să vă preocupe prea mult care jucător începe pariurile. Programul software vă va atenţiona când este rândul dumneavoastră să acţionaţi. De asemenea, prezintă toate opţiunile disponibile. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să executaţi clic pe alegerea dorită. În toate rundele care urmează primei runde de pariuri, jucătorul care trebuie să acţioneze primul are două alegeri: să verifice - adică să nu facă pariu să parieze - adică să facă un pariu în limita corespunzătoare pentru runda respectivă Dacă nimeni nu pariază, fiecare jucător la rând are aceleaşi alegeri. În fiecare rundă, cu excepţia primei runde, este posibil să nu se facă pariuri. Dacă nu s-a efectuat niciun pariu într-o rundă, se

Learn to play Razz

O dată ce pariul pentru prima rundă este finalizat, adică după ce fiecare a avut posibilitatea fie de a părăsi mâna, fie de a egala pariul total, dealerul împarte fiecărui jucător activ o a doua carte cu faţa în sus (a patra carte comună). Jucătorii încă activi participă la o rundă de pariere.

a părăsi mâna de a chema, adică de a egala pariul de deschidere de a plusa -- adică de a mări pariul precedent Un jucător care verifică, îşi păstrează cărţile. Dacă cineva pariază, un jucător care a verificat anterior poate face una dintre alegerile menţionate mai sus. Verificarea şi apoi plusarea când se fac din nou pariuri, este cunoscută sub denumirea de “verificare-plusare”. Dacă verificaţi cu intenţia de a plusa, riscaţi ca nimeni să nu parieze.

2

Cea de-a cincea carte comună După ce pariurile pentru cea de-a patra carte comună s-au terminat, adică după ce fiecare a

SECOND PA R T


nO.6 september- october avut posibilitatea fie de a verifica, fie de a egala pariul total, dealerul împarte fiecărui jucător activ o a treia carte cu faţa în sus (cea de-a cincea carte comună). Jucătorii încă activi participă la o rundă de pariere. Pariurile pe cea de-a cincea carte comună sunt întotdeauna la cel mai ridicat nivel şi vor rămâne astfel pentru restul rundelor de pariuri. A şasea carte comună După pariurile pentru cea de-a cincea carte comună, dealerul împarte fiecărui jucător activ o a patra carte la vedere (a şasea carte comună). Jucătorii încă activi participă la o rundă de pariere. Din nou, aceste pariuri sunt la cel mai ridicat nivel. Cea de-a şaptea carte comună După pariurile pentru cea de-a şasea carte comună, dealer-ul împarte fiecărui jucător activ o carte finală, cu faţa în jos (a şaptea carte comună sau carte river). Jucătorii încă activi participă la o rundă finală de pariuri. Parierea se desfăşoară exact în acelaşi mod ca pentru primele trei runde. (În cazurile rare în care toţi jucătorii rămân în joc în această etapă, nu vor fi suficiente cărţi pentru ca fiecare jucător să primească o carte individuală. În această situaţie, o singură carte comună este amplasată în mijlocul mesei cu faţa în sus, aceasta putând fi folosită de fiecare jucător.) Arătarea cărţilor După ce parierea pentru cea de-a şaptea carte comună este egalată, parierea se încheie şi se arată cărţile. Jucătorii rămaşi activi îşi arată cărţile şi jucătorul cu cea mai bună mână mică cu cinci din cele şapte cărţi câştigă. Programul

software stabileşte mâna câştigătoare şi acordă pot-ul deţinătorului mâinii. Jucătorii nu îşi arată cărţile simultan. Arătarea cărţilor se face într-o anumită ordine. Programul software arată cărţile primului jucător care a pariat sau ultimului jucător care a plusat într-o rundă anterioară. (Dacă nu au existat pariuri pe cartea river, cărţile primului jucător care a pariat sau ale ultimului jucător care a plusat pe cea de-a şasea carte comună vor fi primele arătate la arătarea cărţilor, şi aşa mai departe.) Dacă următorul jucător activ are o mână mai mică decât a jucătorului anterior (sau egală), programul software arată cărţile acestuia. Dacă următorul jucător activ nu are o mână mai mică, programul software oferă jucătorului o alegere. Acesta îşi poate arăta cărţile, dacă doreşte, sau le poate arunca cu faţa în jos (muck). Programul software tratează fiecare jucător rămas activ

în acelaşi mod, fie prin arătarea cărţilor, dacă mâna este mai mică (sau egală) cu cele arătate până atunci, fie prin oferirea alegerii de arătare sau aruncare a cărţilor, şi acordă pot-ul celei mai bune mâini mici. Nu fiţi îngrijorat dacă v-aţi interpretat greşit mâna şi aţi aruncat accidental o mână câştigătoare. La final, programul software acordă potul mâinii câştigătoare şi raportează în caseta de discuţii valoarea acelei mâini. Dacă parierea nu este egalizată la runda finală --adică dacă un jucător a pariat sau a plusat şi nimeni nu a făcut un pariu egal cu pariul precedent, nu există o arătare a cărţilor, iar programul software acordă potul jucătorului care a făcut acel pariu neegalat. Acesta este cazul şi cu oricare rundă anterioară. Dacă această situaţie are loc în rundele anterioare, nu sunt împărţite alte cărţi, pot-ul este acordat şi mâna s-a încheiat. Uneori, unui jucător i se termină fisele înainte de terminarea pariurilor. În astfel de cazuri, sunt create unul sau mai multe poturi secundare iar programul software acordă poturile principale şi secundare corespunzătoare. Când un jucător îşi pune toate fisele în pot, se poate face un pariu sau se poate plusa, fără ca acestea să fie egalate, dar arătarea cărţilor va avea, totuşi, loc. De obicei, jucătorii nu îşi arată mâinile cu care au pierdut. Cu toate acestea, aveţi dreptul de a vedea toate cărţile care au fost active la arătarea cărţilor, chiar dacă acestea nu sunt arătate. Executaţi clic pe ULTIMA MÂNĂ pentru a accesa o nouă fereastră care indică rezultatele ultimei mâini şi toate cărţile active. În fereastra respectivă, puteţi specifica şi orice mână anterioară (până la ultimele 50 din sesiunea curentă) pe care doriţi să o vedeţi.

09


10

GAMBLING MAGAZINE

EN Fourth Street

Once the betting for the round is completed and everyone has had an opportunity either to fold or match the total betting, the dealer deals each active player a second upcard (fourth street). Players still in the hand participate in a round of betting. The betting on fourth street proceeds at the lower limit. On fourth and all successive streets, the betting always starts with the player showing the lowest board. If two or more players have the same low board, the betting begins with the player closest to the left of the button. In the picture, since you are closer to the button than the other player who holds [choose equal value hands], you are first to bet. Don’t worry about having to figure out which player starts the betting. The software prompts you when it is your turn to act. It also presents all the options available. All you have to do is click the choice you want. In all rounds after third street, the player first to act has two choices: check - that is, make no bet bet - that is, make a bet at the proper limit for that round If no one bets, each player in turn has the same choices. It is possible in every round except third street for no betting to occur. No betting in a round is called being “checked around”. If anyone bets, each succeeding player has three choices: fold call -- that is, match the bring-in raise -- that is, increase the preceding bet A player who checks retains his cards. If someone bets, when the action returns, a player who previously checked has the preceding three

choices. To check and then raise when the betting gets back to you is called a “check-raise”. If you check with the intention of raising, you of course risk the possibility that no one will bet. Fifth Street Once the betting for fourth street is completed and everyone has had an opportunity either to check or match the total betting for the round, the dealer deals each active player a third upcard (fifth street). Players still in the hand participate in a round of betting. The bets on fifth street are always at the higher level, and will remain so for the rest of the betting rounds. Sixth Street Once the betting for fifth street is completed, the dealer deals each active player a fourth upcard (sixth street). Players still in the hand participate in a round of betting. Again, these bets are at the higher level. Seventh Street Once the betting for sixth street is completed, the dealer deals each active player a final card, face down (seventh street or the river card). Players still in the hand participate in a final round of betting. The betting proceeds exactly the same as in the three previous rounds. (In the rare event that all eight players remain in the hand at this point, there would not be enough cards for each player to receive an individual card. Should this occur, a single “common” card is placed in the middle of the table face up which every player is free to use.) Showdown Once the betting for seventh street is equalized, the betting is over, and there is a showdown. Remaining active players show their cards, and the player making the best low hand using five of their seven cards wins. The software determines the winning hand, and awards the pot to the holder of that hand. Players do not show their cards simultaneously. The showdown takes place in a specified order.

The software shows the cards of the first player to have bet or the last player to have raised in any previous round. (If there was no betting on the river, the cards of the first player to have bet or the last player to have raised on sixth street would be shown first on the showdown, and so on.) If the next active player has a lower hand than the one just shown (or ties it), the software shows his cards. If the next active player does not have a lower hand, the software offers that player a choice. He can show his cards, if he wishes, or he can just get rid of the cards (muck). The software treats each remaining active player in turn the same, either turning over the hand if it is lower than (or tied with) any shown thus far, or offering the choice of showing or mucking, and awards the pot to the best low hand. Don’t worry about inadvertently misreading your hand and accidentally throwing away a winner. As long as you have called to the end, the software awards the pot to the winning hand and reports in the chat box the value of that hand. If the betting is not equalized on seventh street -- that is, one player bet or raised and no one called, there is no showdown, and the software awards the pot to the player who made the uncalled bet. This is the case on any previous street as well. If it happens on earlier streets, no further cards are dealt, the pot is awarded, and the hand is over. Sometimes a player runs out of chips before all the betting is over. In such a case, one or more side pots are created, and the software awards appropriate main and side pots. When a player is all in, a bet or raise can be made that is not called, but a showdown still takes place. Players often do not show losing hands. You are entitled, however, to See any cards that were active at the showdown even if they were not shown. Click on LAST HAND to bring up a new window that shows the results of the last hand and all the active cards. You can also specify in that window any previous hand (up to the last 50 in your current session) you’d like to see.


nO.5 JULY-AUGUST

11

TRIMTE SMS LA 1261 cu textul

TXT REVISTA

CÂŞTIGI O VACANTA LA MUNTE detalii pe www.gamblingmagazine.ro

Preţ SMS 1 euro

fară TVA


12

GAMBLING MAGAZINE

CONCEPTUL GAP

Daca cineva înaintea ta a plusat, intră all-in cu Aşi, Popi sau A-K suited. Dacă nu ai o astfel de mână, atunci renunţă.

Conceptul “Gap” este unul din conceptele gândite de David Sklansky. Conceptul “Gap” descrie diferenţa între valoarea mâinii a unui jucător care plusează şi mâna jucătorului care face call la plusare. Conceptul Gap este in special folositor în ultimele etape ale unui turneu.

situaţia în care nu este nici o diferenţă(gap). Acest concept este folosit deseori in pokerul de turneu, in special când blind-urile sunt foarte mari in comparaţie cu stack-ul tău.

Conceptul gap este un principiu general important pe care trebuie să îl înţelegi dacă vrei sa fii un jucător de succes în turnee. Sklansky a introdus conceptul în cartea sa „Tournament Poker for Advanced Players”. Conceptul implica simplu faptul că ai nevoie de o mână mai bună pentru a face call la o plusare din partea unui adversar decât atunci când tu eşti cel care face plusarea iniţială. „Gap” este drept urmare diferenţa dintre tăria unei mâini cu care un jucător va face call la o plusare şi tăria mâinii cu care acest jucător care va paria.

1. Daca cineva înaintea ta a plusat, intră all-in cu Aşi, Popi sau A-K suited. Dacă nu ai o astfel de mână, atunci renunţă.

Mărimea acestei diferenţe(gap) depinde de modul în care adversarul tău joacă. Conceptul presupune ca jucătorul care plusează iniţial are o gamă largă de mâini care îi permit sa facă acest lucru. Cu cât este mai „tight” imaginea acestui jucător, cu atât mai mic va fi numărul acestor cărţi iar diferenţa dintre valoarea mâinii celui care plusează şi cea a celui care se gândeşte să plătească este mai mare. Dacă adversarul tău este foarte „loose”, poate exista

Sklansky a dezvoltat un sistem pentru jucătorii începători de turnee No Limit:

2. Daca nimeni înaintea ta nu a plusat, atunci intra all-in cu orice pereche, A-x suited, A-K (suited sau non suited) si toţi conectorii suited, excepţie făcând 2-3 si 3-4. Utilizând opţiunea 2 înseamnă că mergi all-in cu aproximativ 13% din toate mâinile posibile. Ambele opţiuni trebuie totuşi ajustate dacă blind-urile sunt foarte mari în raport cu mărimea stack-ului tău. Acest sistem explică clar cum funcţionează conceptul gap. Faci call o gama mică de mâini şi împingi cu gamă mult mai mare. În turnee va trebui sa eviţi confruntările cu jucătorii care au arătat tărie şi vrei să exploatezi slăbiciunile jucătorilor care încearcă să supravieţuiască cu un stack mic. Un punct important este faptul că spre sfârşitul unui turneu no limit jucătorul nu trebuie să pluseze dacă un re-

raise înseamnă automat muck pentru el. Exemple All-inurile au loc in multe turnee, dar Sklansky foloseşte exemple in situaţii specifice. “Te afli într-un turneu si eşti pe big blind. Ai fise suficiente pentru a face call la o plusare mică. Toţi fac fold până la blind-ul mic, care face un minraise fără a se uita la cărti. Tu te uiţi la cărţile tale şi vezi 3-2o. Vei face call aici? Da! 3-2o are şanse de câştig de 32% împotriva unei mâini aleatorii şi ai pot odds de 3:1.” Iată un exemplu de aplicare a conceptului gap prin o mână marginală K9s. Imagineazăti că ai această mână într-o poziţie de mijloc sau târzie. Daca un jucător cu o stivă considerabil de mare plusează înaintea ta, acest lucru indică o mână relativ puternică. O plusare dintr-o poziţie iniţială pare mult mai puternică decât o plusare dintr-o poziţie târzie deoarece acest jucător ştie că mai sunt mulţi jucători ce trebuie să acţioneze după el, iar daca primeşte call, el va juca această mână în poziţie proastă. Mâna acestui jucător poate fi AJ+ sau 99+. Aceste mâini sunt favorite împotriva mâinii tale K9s, iar din acest motiv ar trebui să renunţi în acest moment la ea. Totuşi, dacă nici un jucător înaintea ta nu a plusat sau deschis simplu, poţi continua să joci cu această mână. Nu au mai rămas mulţi

jucători care să acţioneze după tine şi vom folosi acest concept gap in avantajul nostru. Aşi slabi, perechi mici şi chiar AJ poate renunţa aici împotriva all-inului tău. AKo este bineînţeles o mână monstruoasă în no limit şi este deseori împinsă all-in sau called all-in. Mersul all-in preflop este deseori o modalitate bună de a juca această mână. Totuşi este mai bine să mergi all-in cu această mănă decât să faci call all-in. Împotriva unei perechi aleatorii eşti inferior dacă masa nu te ajută, iar împotriva altei mâini aleatorii eşti favorit 2:1. Dacă tu ai intrat all-in, multe dintre aceste mâini vor fi aruncate de adversari, aşa că daca primeşti call, te vei regăsi deseori împotriva unei perechi precum 88+. Gama Mâinilor După cum am menţionat mai înainte, gama de mâini cu care poţi împinge împotriva unui jucător loose-aggressive este mult mai mică în comparaţie cu gama de mâini pe care o poţi folosi împotriva unui jucător pasiv. Împotriva unui jucător pasiv poţi împinge cu toate mâinile prezentate în tabelul galben de mai jos. Aici gaura va fi foarte mare. De exemplu nu este foarte probabil ca un jucător pasiv să dea call cu o mână precum J8o. Ţine minte, totuşi îţi trebuie un stack relativ mare pentru a-i face pe adversari să renunţe. Dacă un jucător are nevoie sa


nO.6 september- october

dea call la un extra 1BB, toţi jucătorii vor face call cu orice mână. Împotriva unui jucător agresiv această gamă va fi mai mică. Aici vei împinge cu A9+, orice pereche şi KJ+. Diferenţa este mult mai mică aici, aşa că trebuie sa joci mâini mai bune. în termen de call se aplică exact opusul. Împotriva unui jucător pasiv poţi face call cu un număr foarte mic de mâini, în timp ce împotriva unui jucător looseaggressive, această gamă va fi mult mai mare. După cum poţi vedea, este foarte important să ştii despre stilurile de joc ale adversarilor. Deoarece mulţi jucători au aflat/citit despre conceptul gap, poţi face call la multe încercări de steal când te afli pe big blind cu mâini care în mod obişnuit nu au valoare. Este mult mai uşor sa faci call cu o mana precum K3o sau A2o decât sa faci call cu un conector low de culoare. Acest tip de analiza este bineînţeles foarte static. Îţi oferă un ghid de utilizare împotriva unui tip specific de jucător, iar analiza depinde de stilul de joc al acestui jucător. Nu ia in considerare propriul stil de joc, dinamica mesei, mărimile stackurilor etc. Ideea Principala Conceptul de Gap are de a face cu poziţia, tipul jucătorului (loose sau aggressive) cu care te duelezi, propria imagine, stack-ul mediu, stack-ul tau în relaţie cu celelalte, nivelul blind-urilor, numărul de jucători de la masa, structura premiilor, bubble play si mai multe. în teoria lui, Sklansky presupune că adversarii tăi nu înţeleg conceptul Gap. Totuşi, fiecare jucător cu un anumit nivel de experiență va trebui să înţeleagă conceptul daca el/ea doreşte să joace în turnee profitabil. Faptul că adversarii tăi înţeleg conceptul gap se poate dovedi avantajos pentru tine. De exemplu, ei fac call la mâna ta bună cu K3o. Va trebui să aplici acest concept dacă vrei să supravieţuieşti în ultimele etape ale turneelor. Nu poţi aştepta mereu să îţi vină Aşi sau Popi.

13


14

GAMBLING MAGAZINE

The “Gap concept” is one of the concepts thought up by David Sklansky. The “Gap” describes the difference in hand-value of a player who raises, compared to a player who calls the raise. The Gap concept is especially useful during the late stages of a tournament. The gap concept is an important general principle that you have to understand if you want to be a successful tournament player. Sklansky introduced the concept in his book Tournament Poker for Advanced Players. The concept basically implies that you need a better hand to call a raise of an opponent than you need when you yourself are the initial raiser. The gap is therefore the difference between the strength of a hand with which a player will call a raise and the strength of a hand with which this player will bet out. The size of this gap depends on how your opponent plays. The concept assumes that the player who initially raises has a range of hands with which he would do so. The tighter the image of this player, the smaller the range of hands and the larger the gap between the hand-value of the raiser and the hand-value of the player considering a call. If your opponent is very loose, it could be that there is no gap at all. This concept is often used in tournament poker, especially when the blinds are very high compared to your stack.

shows how the gap concept works. You call with a small range of hands and push with a much larger range. In tournaments you often want to avoid confrontations with players who have shown strength, and you want to exploit the weakness of players who are trying to survive with a small stack. An important point is that a player in a late stage of a no limit tournament should not raise if a re-raise means an automatic muck for him. Examples All-ins happen a lot in tournaments, but Sklansky uses examples of very specific situations. “You are in tournament, sitting on the big blind. You have enough chips to call a little raise. Everyone folds to the small blind, whom makes a min-raise without looking at his cards. You look at your cards and find 3-2o. Are you going to call here? Yes! 3-2o has a 32% chance of winning against a random hand, and you get odds of 3:1 to call here.”

2. If no one in front of you raised, then go all-in with every pair, A-x suited, A-K (suited or non suited) and suited connectors, except for 2-3 and 3-4

Here’s an example of applying the gap concept with a marginal hand like K9s. Imagine getting this hand in middle or late position. If a player with a considerably large stack raises in front of you, this usually indicates a relatively strong hand. A raise from an early position seems a lot stronger than a raise form late position, because this player knows there are still many players left to act behind him, and if he does get called, he is playing the rest of the hand out of position. The range of this player is likely to be AJ+ and 99+. These hands are favoured against your K9s, which is why you should fold this hand here. However, if no player in front of you has raised or limped, you can go ahead and push with this hand. There are not many players left to act behind you, and we are using the gap concept to our advantage. Weak Aces, small pairs, and maybe even AJ are likely to fold here against your all-in.

Pushing with option 2 means that you are going all-in with roughly 13% of all possible hands. Both options, however, need to be adjusted if the blinds are very high in relation to your stack size. This system clearly

AKo is of course a good hand and even a monster in no limit and is often pushed all-in or called all-in. Going all-in preflop is often a good way to play this hand. However, it is a lot better to go all-in with this hand

Sklansky has developed a system for beginning No Limit tourney players: 1. If someone in front of you raised, go all-in with Aces, Kings or A-K suited. If you’re not holding any of these hands, then fold.

than calling an all-in. Against a random pair you are a slight underdog, and against any other random hand you are about a 2:1 favourite. If you yourself push all-in, many of these will be folded by your opponents, and if you do get called, you will often be up against a range of 88+ and Broadway cards. Hand Ranges As mentioned before, the range with which you push against a loose-aggressive player is much smaller than the range against a passive player. Against a passive player you would push with all the hands shaded yellow in the table below. Here the gap will be very big. It is, for example, not very likely that a passive player will call you with a hand like J8o. Bear in mind, however, that you still need a relatively large stack to get your opponents to fold. If a player only needs to call an extra 1BB, every player will call with any hand. Against an aggressive player this range will be smaller. Here you will push with A9+, every pair and KJ+. Your gap is a lot smaller here, so you will need to play better hands. The opposite counts for calling. Against a passive player, you can only call with a very small range of hands, while against a loose-aggressive player, this range will be a lot bigger. As you can see, it is very important to know about the playing styles of your opponents. Because many players have heard/ read about the gap concept, you can call a lot of steal attempts when sitting on the big blind with hands that are usually worthless. Calling with a hand like K3o or A2o is easier than calling with a low suited connector. This kind of hand-overview is, of course, very static. It gives you a guideline against a specific kind of player, and the overview depends on the playing style of your opponent. It doesn’t consider your own playing style, table dynamics, stack sizes etc. Main Points.


nO.6 september- october

The “Gap concept” If no one in front of you raised, then go all-in with every pair, A-X suited, A-K (suited or non suited) and suited connectors, except for 2-3 and 3-4 The Gap concept has to do with position, the player type (loose or aggressive for example) you are up against, your image, average stack, your own stack in relation to the stacks of your opponents, blind levels, number of players at the table, prize structure, bubble play and more. Here is a list of points that usually always work: 1. The closer the raiser is to the UTG position, the bigger the gap. You assume that a player raising in early position has a strong hand and raises in late position are often steal attempts. 2. The tighter the raiser, the bigger the gap. 3. The closer you are to the initial raiser, the bigger the gap. If he is UTG and you are UTG+1 you will have to use a bigger gap than when you are on the button and everyone has folded to you. If you are UTG+1 and call, there is still a big chance that more players behind you will call. 4. The bigger your opponents’ stack in relation to yours, the bigger the gap. Your tourney life is on the line when you call, so you want to be sure to win. 5. The fewer players there are at the table, the smaller the gap. If you are sitting at a table with 6 players, there will be fewer players with a good hand than when you are sitting at a table with 10 players. In his theory, Sklansky assumes that your opponents do not understand the Gap concept. However, every player with some skill will have to understand the concept if he or she will want to play tournaments profitably. The fact that your opponents do understand the gap concept can also work in your favour, when, for example, they call off your good hand with K3o. You will have to apply this concept if you want to survive in the later stages of tournaments. You can’t always wait for Aces or Kings to come.

15


16

GAMBLING MAGAZINE

PLAYING DRA

A juca draw-uri este ceva ce pare să pună în dificultate pe mulţi. În consecinţă, am decis să îţi împărtăşesc modul în care îmi joc eu draw-urile. În primul rând aş vrea să menţionez că sunt un jucător destul de agresiv. Îmi place să am iniţiativa la o mână. Aceasta deoarece, atunci când plăteşti, poţi câştiga doar dacă ai cea mai bună mână, în timp ce atunci când pariezi (sau plusezi), încă mai ai o şansă ca adversarul să facă fold şi tu să iei potul (pentru restul articolului voi folosi FE pentru a face fold, ceea ce înseamnă Fold Equity; şansa ca adversarul să facă fold). Dacă ar fi să descriu jocul meu de draw, aş rezuma cam aşa:

Cu iniţiativa sau deloc. Una dintre cele mai mari greşeli care se face preflop, după părerea mea, este selecţia mâinilor. O mână precum poate părea foarte bună, dar de obicei este doar un fold uşor. Deoarece oamenii au tendinţa de a juca prea multe mâini de acest fel (cărţi broadway non suited), deseori ajung în situaţii în care pe flop prind un draw slab sau nerezonabil (ca un gutshot sau OESD) şi nu au nicio idee despre cum să joace o mână ca asta într-o manieră profitabilă. Ca începător, ar trebui aşadar să încerci să eviţi acest tip de mână. O mână ca este mult mai uşor de jucat decât aceste mâini broadway, deoarece ştii exact unde te afli şi există doar o mică şansă ca un alt jucător să deţină unele dintre out-urile tale, sau să facă o chintă mai bună decât tine atunci când prinzi

Toate acestea sunt pentru jocul preflop. Vreau să vorbesc acum despre tipuri diferite de draw-uri şi moduri diferite de a juca aceste draw-uri cât mai bine cu putinţă. În opinia mea, există trei tipuri de draw-uri. Aceste trei categorii sunt foarte diferite una de cealaltă şi, aşadar, trebuie tratate diferit. Prima categorie este relativ simplă; draw-ul prost. Acesta include draw-uri precum gutshot-uri ( la o masă cu x) sau sfârşitul idiot al unei OESD, la o masă unde şansele de o chintă mai mare sunt foarte multe ( la o masă cu x). Singurul lucru pe care trebuie să-l faci cu acest tip de draw-uri este fold! Şansele de a prinde ceva sunt mici, sau şansa ca tu să ai cea mai bună mână atunci când nimereşti este foarte mică, sau mâna ta devine atât de evidentă atunci când prinzi ceva încât aceste situaţii sunt rareori profitabile. Există, bineînţeles, excepţii de la această regulă, cum ar fi atunci când adversarul tău pariază doar o sumă foarte mică (oferindu-ţi odd-urile perfecte pentru a plăti), sau atunci când adversarul tău este atât de bleg încât te va plăti oricum, dar în general trebuie să arunci aceste cărţi cât mai repede posibil. A doua categorie de draw-uri sunt cele bune şi rezonabile, cum ar fi OESD în partea dreaptă a mesei sau un draw la culoare (nut). Acestea sunt cele mai di-

ficile mâini de jucat, deoarece există mulţi factori care determină cum să îţi joci acest draw. Cel mai important factor este (destul de ciudat pentru unii, cred) nu atât mâna proprie ci...a adversarului. Nu voi face întotdeauna check/raise cu OESD şi voi paria întotdeauna drawurile la culoare. Aceasta chiar depinde de adversarul meu. La fel ca şi în cazul celor trei categorii de draw, există de asemenea trei categorii de jucători, după părerea mea. Împotriva jucătorilor foarte slabi eu de obicei (împotriva naturii mele) decid să joc foarte pasiv şi doar să îmi plătesc draw-urile. Fac asta pentru a menţine potul mic şi pentru că acest tip de jucători nu face aproape niciodată fold (un top pair poate fi deseori de ajuns pentru a plăti şi pentru a da all-in). Aşadar, nu am FE cu aceşti jucători (unul dintre cele mai importante motive pentru a paria/ plusa), dar oricum voi fi plătit dacă voi nimeri. A doua categorie de jucători sunt cei cu care poţi juca poker rezonabil, dar nu sunt chiar acei jucători de care să-ţi fie frică. Aceşti jucători realizează că, dacă plătesc pasiv doar pe flop şi pe turn şi apoi o culoare apare pe river, după care fac un pariu, eram probabil pe draw şi am făcut o culoare. Împotriva acestui tip de jucători este important să variezi între două aspecte diferite şi să le com-


nO.6 september- october

bini (controlul potului şi înşelăciunea), în aşa fel încât adversarul tău să nu creadă automat că eşti pe draw, dar în acelaşi timp nu trebuie să laşi potul să devină prea mare. Un mod prin care îmi place să fac asta este prin check/call pe flop şi apoi să pariez pe turn (dacă nu

AWS

am poziţie). Această idee nu este absolut comună pentru draw şi nu mulţi jucători vor crede că eşti pe draw dacă îţi plăteşti mâna în acest fel. Ceea ce trebuie totuşi să faci este să menţii pariul de pe turn mic, poate un pic mai mare decât jumătate de pot. Mulţi adversari nu ştiu exact dacă trebuie să vadă acest lucru ca pe un se,mn de putere sau de slăbiciune, şi va plăti doar pentru a vedea ce se întâmplă pe river. Jucând în acest mod îţi vei ascunde mâna şi vei vedea river-ul ieftin. Totuşi, alt lucru la care trebuie să te mai gândeşti este că, dacă adversarul plusează pe turn după ce tu pariezi, aproape niciodată tu nu vei putea plăti. Este unul dintre riscurile pe care ţi le asumi. Există mai multe modalităţi de a combina aceşti factori, deci trebuie să încerci câteva şi să vezi pe care o preferi. Mulţi jucători plusează pe flop şi pe o carte gratis pe turn, dar din moment ce atât de mulţi jucători fac asta cu drawuri, nu se adaugă chiar înşelăciunii pe care o exercită mâna ta. Cea de-a treia şi ultima categorie sunt jucătorii buni de la masă, pe care îi respecţi şi care te respectă la rândul lor (să sperăm). Dacă nimeresc un draw împotriva acestui tip de jucători, eu joc foarte agresiv. Aceşti jucători sunt capabili de a face fold cu un overpair sau un toppair, ceea ce îţi oferă ceva FE, ceea ce îţi măreşte valoarea aşteptată (EV) a acestui tip de joc. Aceşti jucători ştiucă atunci când plăteşti simplu un pariu la o masă pe draw, cel mai probabil eşti pe draw, deci acesta nu este cel mai bun lucru pe care poţi să-l faci. Cele mai bune acţiuni în faţa acestor jucători sunt Bet/

Call pe flop şi Bet pe turn (fără poziţie) sau Bet/Raise pe flop, Bet pe turn (în poziţie) pentru a arăta cât mai multă putere posibilă. Jucând în acest mod, adversarul nu va crede niciodată că eşti pe draw, şi dacă se întâmplă ca adversarul să aibă o mână care este îndeajuns de bună pentru a merge cu ea “până la capăt” (ceea ce nu se va întâmpla prea des cu aceşti jucători dacă nu au nicio informaţie despre tine), vei fi plătit complet atunci când nimereşti. Dar cel mai bun aspect cu privire la a juca împotriva acestui tip de jucători este FE. Aceşti jucători sunt capabili de a face fold cu atât de multe mâini încât chiar poţi exploata acest lucru. Asigură-te că nu vei face acest lucru prea des, şi dacă ajungi la un showdown, schimbi din nou acţiunile pentru a fi mereu imprevizibil. Dacă ştie cum ţi-ai jucat draw-ul la ultima mână, fă acelaşi lucru următoarea dată când vei avea un monstru. O faci deoarece FE-ul tău devine mult mai redus după ce adversarii au văzut cât de agresiv îţi joci draw-urile. Acum ultima categorie de draw-uri, combodraw-urile, cele mai bune drawuri, de exemplu un OESD sau gutshot, împreună cu un draw la culoare. La aceste tipuri de draw-uri este important să încerci să obţii cât mai mulţi bani posibili în pot, cât mai repede cu putinţă. Singura excepţie va fi împotriva jucătorilor foarte slabi ( jucătorii din categoria 1). Împotriva acestor jucători, avem un EV mult mai mare decât dacă doar plătim şi pariem atunci când nimerim. Împotriva tuturor celorlalţi jucători, trebuie doar să dăm all-in cât mai repede. Motivul pentru aceasta este că aceste draw-uri sunt exact atât de puternice ca şi o mână gata făcută de la adversarii noştri, pe flop. Dacă pe flop nimereşti un OESD+draw la culoare, eşti în avantaj faţă de un overpair. Ceea ce fac eu de obicei în faţa jucătorilor din categoria 2 este doar să dau all-in. Eşti în avantaj faţă de aproape orice mână pe care ar putea-o avea ei, şi deoarece acest adversar va face totuşi fold din când în când, această mişcare este cu siguranţă +EV. Aceasta deoarece ai mereu aproape 50-50 sau mai multe şanse de a câştiga potul, dar de asemenea iei nişte jetoane atunci când adversarul face fold. Motivul pentru care faci acest lucru este acela că atunci când ajungi pe turn, şansele de a câştiga au scăzut simţitor. Cu acest tip de mâini vei vrea să vezi cărţile de pe turn

şi river. A da all in pe flop în mod evident poate fi făcut doar dacă potul a ajuns la o mărime rezonabilă în acel moment, în aşa fel încât să câştigi totuşi ceva dacă toată lumea face fold. Exemple sunt poturile care au parte de re-raise preflop sau raise preflop şi un C-bet pe flop. Nu are niciun sens să arunci $25 într-un pot de $1, deoarece banii pe care îi câştigi dacă toţi adversarii face fold aproape că nu merită efortul. Acum că am discutat diferitele tipuri de draw-uri, mai este încă un lucru de discutat despre jocul draw-urilor; jocul draw-urilor la un pot multiway. Esenţial pentru decizia mea din acest caz este puterea draw-ului meu. Un draw la culoare nut este, de exemplu, de multe ori mai bun decât un draw la chintă cu un capăt idiot, pe care sunt sigur că îl ştii. Ideea pe care încerc să o spun este că, atunci când jucătorii de lângă tine sunt probabil pe draw, puterea draw-ului tău este esenţială pentru decizia ta (în contrast cu ceea ce am spus mai devreme acolo unde adversarul tău este mult mai important decât mâna pe care o ai). Dacă eşti pe un draw relativ slab, cum ar fi un draw la culoare fără un as, sau capătul idiot al unui draw la chintă, trebuie să scăpăm de toate celelalte draw-uri. De cealaltă parte, dacă ai un draw bun (Ax cu draw la culoare nut), nu ai absolut nicio problemă cu un alt draw la culoare pe care îl vei plăti. Acestea sunt mâinile care te vor plăti cu adevărat dacă vei nimeri (iar adversarul tău cu acelaşi draw mai slab nimereşte şi el). Un alt avantaj de a plăti la poturile multiway în loc de a plusa este că, dacă un jucător se întâmplă să pluseze înaintea ta, poţi plăti uşor acel raise dacă toţi jucătorii dinaintea ta au făcut la fel, oferindu-ţi odd-uri grozave. Doar pentru a rezuma totul: la poturile multiway plusezi draw-urile slabe şi le plăteşti pe cele puternice (probabil exact opusul exact la ceea ce te-ai aşteptat). Sper că acest articol a fost de ajutor şi că ai învăţat câte ceva despre cum să-ţi joci draw-urile. Succes la mese!

17


18

GAMBLING MAGAZINE

Playing draws is something many people seem to have difficulties with. As a result, I’ve decided to let you in on how I play my draws. First of all I would like to mention that I’m quite an aggressive player. I like having the initiative in the hand. This is simply because by calling, you can only win if you have the best hand, while by betting (or raising), you still have the chance that your opponent will fold his hand and you pick up the pot (for the rest of the article I will be referring to this folding as FE, which stands for Fold Equity; the chance that your opponent will fold a hand). If I would have to describe my drawing game, I would sum it up like this: With initiative or not at all. One of the biggest mistakes that is made preflop, in my opinion, is the hand selection. A hand like might look very nice, but is usually just an easy fold. Because people tend to play too many of these hands (non suited broadway cards), they often end up in situations where they flop a bad or reasonable draw (like a gutshot or OESD), and then don’t have a clue about how to play this hand in a profitable manner. As a beginner, you should therefore try and avoid these kinds of hands. A hand like 7h8h is much easier to play than these broadway hands, because you know exactly where you stand, and there’s only a small chance that another player is holding some of your outs, or hits a better straight than you when you do hit. That’s it for preflop play for now. I now want to talk about the different kinds of draws and the different ways to play these draws as good as possible. In my opinion, there are 3 types of draws. These three categories are very different from each other and should therefore be treated differently. The first category is relatively simple; the bad draw. This includes draws like gutshots ( on a x board) or the idiot end of an OESD, on a board where the chances for a higher straight are very high ( on a x board). The only thing you need to do with these kinds of draws is fold them!

The chances of you hitting are small, or the chance that you are holding the best hand when you hit is small, or your hand becomes so obvious when you hit that these situations are rarely profitable. There are, of course, exceptions to the rule, like when your opponent only bets a very small amount (giving you perfect odds to call), or your opponent is such a donk that you will get paid off anyway, but in general you muck these hands as fast as possible. The second category of draws are the reasonable and good draws, like and OESD on the right side of the board or a (nut) flushdraw. These are the most difficult hands to play, as there are many factors that determine how you should play your draw. The most important factor is (strangely enough for some I think) not so much your own hand, but...your opponent. It’s not like I will always check/ raise my OESD’s and always bet out my flushdraws. This purely depends on my opponent. As with the different dra categories, there are also 3 categories of players, in my opinion. Against the really bad players I usually (against my nature) decide to play very passive and just call my draws. I do this in order to keep the pot small, and because these type of players almost never fold a hand (top pair can often be enough to call and all-in with). Therefore, I have no FE with these players (one of the most important reason to bet/raise), but I’m likely to get paid off anyway if I hit. The second category of players are those you can play reasonable poker, but aren’t really the kinds of players you need to be scared of. These players do realise that, if I’m just passively calling the flop and the turn and then a flush hits on the river, after which I fire out a bet, I was probably on a draw and hit my flush. Against these types of players it is important to vary between two different aspects and combine them (pot control and deception), so that your opponent won’t automatically put you on a draw, but at the same time you don’t let the pot get too big. One way I like to do this is by check/calling the flop and then betting the turn (if I’m out of position). This line

is absolutely not common for a draw and not many players will put you on a draw if you pay your hand like this. What you should do though is keep the turn bet low, maybe slightly more than half the pot. Many opponents don’t really know whether to see this as strength or weakness, and will just call you to see what happens on the river. By playing this way you now have your hand disguised and you get to see a cheap river. What you also need to think about though is that, if your opponent raise on the turn after you bet, you can almost never call this raise. This is one of the risks you take. There are more ways of combining these factors, so try a couple of different lines and see which one you prefer. Many players go for the raise on the flop and the free card on the turn, but since so many players do this with draws, it doesn’t really add of the deception of your hand. The third and last category are the good players at the table who you respect and who (hopefully) respect you as well. If I hit a draw against these sorts of players I play them very aggressively. These players are able to fold an overpair or toppair, which gives you quite a bit of FE, which again increases your expected value (EV) of this playing style. These players know that when you simply call abet on a drawy board, you’re most likely on the draw, so that’s not the best thing to do. The best lines against these kinds of players are Bet/Call flop and Bet out turn (out of position) or Bet/Raise flop, Bet turn (in position) in order to show as much strength as possible. By playing this way, your opponent will never put you on a draw, and if your opponent does happen to have a hand that is good enough to go “all the way” with (which won’t happen often with these players if they don’t have any information on you), you get completely paid off when you hit. But the best aspect about playing against these sorts of players is your FE. These players are able to fold so many hands that you can really exploit that. Do make sure not to do this too often though, and that if you reached one showdown, you change your lines again in order to stay unpredictable. If he knows how you played your draw in the last hand, do the same thing the


nO.6 september- october

that is s e k a t s i m t igges e One of theobp, in my opinion, is th made prefltion. hand selec raws are d f o y r o g e t ca , The second able and good drawosf the reasonESD on the right side like and O r a (nut) flushdraw. the board o

next time you have a monster. You do this because your FE becomes a lot smaller after your opponents saw how aggressive you play your draws. Now the last category of draws, the combodraws, the best draws there are, fror example a OESD or gutshot, together with a flushdraw. With these types of draws it is important that you try and get as much money in the pot as soon as possible. The only exception would be against very bad players (category 1 players). Against these players, we have a far greater EV if we just call and bet out once we hit. Against all the other players, we just want to move all-in as soon as possible. The reason for this is because these draws are exactly as strong as a made hand from our opponents on the flop. If you flop and OESD+flushdraw, you’re ahead against an overpair. What I usually do against the category 2 players is just shove. We are ahead against almost any hand he could have, and because this opponent will still fold his hand every now and then, this move is definitely +EV. This is because we are almost always 50-50 or better to win the pot, but we also pick up some chips when our opponent folds. The reason I do this is because once you reach the turn, your chances of winning have decreased considerably. With these sorts of hands you want to see the turn and the river card. Shoving on the flop can obviously only be done if the pot has reached a reasonable size by then, so that you still win something if everyone folds. Examples of this are pots that get re-raised preflop, or a preflop raise and a C-bet on the flop. There is no point in throwing $25 into a pot of $1, because the money you win if all your opponents fold is almost not worth the effort. Now that we have discussed the different types of draws, there is one more thing we need to discuss about playing draws; playing draws in a multiway pot. Essential for my decision here is the strength of my draw. A nut flushdraw is, for example, many times better than the idiot end of a straight draw, which I’m sure you know. The point I’m trying to make is that, when players next to you are likely to also be on a draw, the strength of your draw is essential to your decision (in contrast to what I said earlier where your opponent is more important than your hand). If we are sitting on a relatively weak draw, like a flush draw without an Ace, or the idiot end of a straight draw, we want to get rid of all the other draws. On the other hand, if we are sitting on a nice draw (Ax with the nut flushdraw), we have absolutely no problem with another flushdraw calling as well. These are the hands that are really going to pay us off if we hit (and your opponent with the same, weaker draw hits as well). Another advantage of calling in a multiway pot instead of raising is that, if a player behind you happens to raise, you can easily call the raise if all the other players in front of you did so as well, giving you great odds. Just to quickly sum that up: In multiway pots we raise our weak draws and call our strong draws (probably the exact opposite of what you expected). I hope this article was helpful and that you learned something about how to play your draws. Success at the tables!

EN

19


GAMBLING MAGAZINE

L AW

German Ga m Laws Violat bling e EU Rules

Legile din germania ale jocurilor de noroc încalca reglementarile UE

20

Legile din Germania ale jocurilor de noroc încalca reglementarile UE Înalta Curte a Uniunii Europene a decis ca restrictiile pariurilor din Germania încalca legislatia UE. Curtea Europeana de Justitie a declarat ca normele statului german de pariuri nu au fost “destul de consistente si sistemice” pentru a proteja populatia de dependenta jocurilor de noroc, a raportat Financial Times din Londra. În hotarârea sa, Curtea a declarat ca monopolul publicitatii germane atrage clientii pe scara larga, argumentul fiind ca monopolurile au dependenta limitata. Loteriile publice din Germania si pariurile sportive online sunt considerate surse vitale de finantare publica.

A European Union high court ruled that Germany’s betting restrictions contravened EU law. The European Court of Justice declared that the rules for the German state betting monopolies were not “consistent and systemic enough” to uphold the argument that restrictions served to protect the public from gambling addiction, the Financial Times of London reported on Wednesday. In its ruling, the court said the German monopoly advertised extensively to lure customers, undercutting the argument of the states that their monopolies limited addiction. Germany’s public lotteries and online sports betting operations are considered vital sources of public funding.


nO.3 MARCH - APRIL

Pleasure to BET www.1bet2bet.ro sportsbook . casino . poker

21


22

GAMBLING MAGAZINE

Last month

WORLD TOP

Sports Betting Websites Rank Site 1. Betfair 2. Bet365 3. WilliamHill 4. Bwin 5. Ladbrokes 6. Betclic 7. PaddyPower 8. Unibet 9. Bet-at-Home 10. Expekt 11. Sportingbet 12. SBObet 13. Bodog 14. Betway 15. PinnacleSports 16. Skybet 17. TABsportsbet 18. StanJames 19. Gamebookers 20. Betsafe 21. Titanbet 22. Interwetten 23. IBCbet 24. MyBet 25. Centrebet

25

În ciuda tendintei de scadere a traficului conform serviciului Top web,1 Betfair a inregistrat o scadere inca de la început. Bet365 locul 2 si Bwin locul 4 au avut o creste în top in comparatie cu rezultatele de saptamâna precedenta. Per ansamblu,traficul a 15 dintre cele 25 de siteuri au avut tendinte ascendente, pietele-cheie, cum ar fi Premier League din Anglia au condus activitatea de pariere tot sezonul fotbalistic european. Mai jos in lista, Expekt a intrat în top 10, pe locul 11 Sportingbet aproape pe urmele lor, pe 19 si 20 Gamebookers si Betsafe locuri tranzactionate, si, anterior, Neevaluata Titanbet a sarit pana pe locul 21. Despite a downward traffic trend across multiple Web rankings services, #1 Betfair held on to the top spot. #2 Bet365 and #4 Bwin were the only sites in the top six trending upward when compared with their previous week’s results. Overall, traffic at 15 of the Global Top 25 saw upward trends, as key markets such as the English Premier League and the rest of the European football season drove bettors’ activity. Down the list, Expekt entered the top 10 with #11 Sportingbet close on their heels, #19 Gamebookers and #20 Betsafe traded places, and previously unranked Titanbet leapt all the way to #21. BetRankings.com releases its Top 25 Global Sports Book rankings every Wednesday, in advance of the week’s European football/soccer schedule.


nO.6 september- october

www.gamblingmagazine.ro Revista . pariuri . Ĺ&#x;tiri . poker . casino stuff . coffee room

23


GAMBLING MAGAZINE

BET LOVE

24

ON


nO.6 september- october

A Z I LU DAVID

25


26

GAMBLING MAGAZINE

O JUCATOARE IMPATIMITA


nO.6 september- october

A facut o pasiune pentru profesia sa, aceasta fiind organizator de evenimente. Frumoasa aradeanca a organizat evenimente de toate categoriile dar si evenimente in cadrul casinourilor. La varsta de 28 de ani Luiza se considera o persoana implinita, fericita, si face ceea ce ii place cel mai mult. A inceput prin a organiza petreceri, nunti

pentru prieteni si a decis sa aiba propriul busines in organizarea evenimentelor. Sfatul Luizei catre pasionatii jocurilor de noroc este acela de a juca ponderat si de a nu-si lasa emotiile sa le afecteze strategia de joc.

27


28

GAMBLING MAGAZINE

1

Don Rickles


nO.6 september- october

Top 10 Gambling Films TOP 10 Filme cu jocuri de noroc Hollywood a avut o dragoste nebuna pentru Las Vegas, inca din anii 1960, clasici cum ar fi Cincinnati Kid (1965, cu Steve McQueen) si The Sting (1973, cu Paul Newman si Robert Redford). Filmele jocurilor de noroc s-au inmultit incepand din 1990. Va oferim o lista a 10 dintre cele mai bune filme din aceea perioada (în ordinea anului produs). Casino (1995) Bazat pe cartea cu acelasi nume de Larry Shandling si Nicholas Pileggi, filmul a fost regizat de Martin Scorsese. Robert Deniro joaca in Chicago la casa de pariuri Sam “Ace” Rothstein (bazat pe viata reala a lui Frank “Lefty” Rosenthal), este trimis in Las Vegas pentru a reprezenta cazinourile in numele Mafiei in anii 1970. Cu ajutorul lui Nicky Santoro (Joe Pesci) Rothstein desfasoara in secret operatiunea cazino în timp ce, de asemenea, fiind implicat într-un triunghi amoros cu sotia si fosta prostituata Ginger (Sharon Stone), care ramâne impreuna cu proxenetul ei, Lester Diamond (James Woods). În acel moment, film a detinut recordul pentru pentru cel mai folosit cuvant “dracu ‘” care a fost utilizat într-un film, cu un total de 422 de ori. Crupier (1998) Situat în Londra, Clive Owen joaca rolul lui Jack Manfred, un scriitor aspirant, care are un job ca si crupier. Manfred descopera curand ca noua profesie i-ar putea oferi o multime de materiale pentru vechea sa meserie, dar el devine treptat absorbit de jocurile de noroc. vocea, lui Jack care este folosita pe tot parcursul filmului,ne dezvaluie planurile sale de a transforma experienta jocurilor de noroc intr-un roman best-seller. El reuseste în cele din urma în acest sens, dar nu fara a deveni prea implicat cat si pierderea prietenei sale de-a lungul drumului. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) Filmul care ia adus directorului Guy Ritchie recunoasterea internationala, Lock, Stock urmareste povestea a patru prieteni in încercarea de a gasi o modalitate de a ach-

ita suma de 500.000 de lire britanice ce au fost perdute la un joc de poker de catre seful unei crime organizate, varianta Three Card Brag. Cei patru pun la cale un complot de a fura droguri de la vecinii lor. Dar planul cade atunci când se dovedeste ca mai sunt si altii cu ochii pe aceeasi comoara, ceea ce conduce la o concluzie palpitanta in film. Lock, Stock and Two Smoking Barrels are o continuare de succes - Snatch (2000). Rounders (1998) Matt Damon joaca rolul uni student la drept Mike McDermott. Cuvântul “Rounders” înseamna cineva care isi câstiga traiul din jocul de carti, ceea ce McDermott practica pentru a finanta educatia sa scumpa. McDermott decide sa renunte dupa ce a pierdut economiile de 30.000 dolari întrun joc de poker, pâna apare cel mai bun prieten si ex-CON Worm (Edward Norton) care il atrage înapoi la masa de poker si în mai multe probleme financiare. Filmul se încheie cu o scena finala tensionata în care se confrunta Mike cu adversarul sau mai vechi Teddy KGB (John Malkovich), pentru premiul de 60.000 dolari. Ocean’s Eleven (2001) Beneficiind de o distributie de staruri, George Clooney, Brad Pitt si Matt Damon, acest film din 2001 este un remake al filmelor cu jafuri din 1960. Clooney joaca rolul lui Danny Ocean, care, împreuna cu un grup de hoti încearca sa treaca de securitate pentru a da o sparge exploziva de 150 milioane de dolari de la trei cazinouri din Las Vegas - MGM Grand, Mirage si Bellagio. In plan secundar fosta iubita a lui Danny Ocean avea o relatie cu patronul casinourilor care urmau a fi jefuite. Cooler (2003) Un film ce face diferenta jocurilor de noroc, Cooler stele William Macy un om care aduce ghinion pentru oricine se afla aproape de el. Un cazinou din Las Vegas il angajeaza pentru puterile lui speciale sa actioneze ca un cooler “pentru jucatorii care sunt pe o lista negra. Cu toate acestea, Macy se indragosteste

de o chelnerita la cazinou si începe sa aiba noroc, decat ghinion, cauzand interventia proprietarul cazinoului Kaplow Shelly (Alec Baldwin). High Roller: The Stu Ungar Story (2003) Bazat pe povestea adevarata a unuia dintre cei mai mari jucatori de poker din toate timpurile, Stu Ungar (jucat de Michael Imperioli din Clanul Soprano). Imperioli portretizeaza talentul incredibil a lui Ungar pentru succesul la toate jocurile de carti, precum si stilul sau de viata nebun si viciile care-i aduc în final, sfârsitul tragic într-o camera de hotel din Las Vegas. Shade (2003) Numele filmului este un termen pentru înselaciune în lumea jocurilor de noroc, si aceasta este în cele din urma subiectul filmului. Vernon (Stuart Townsend) este un trisor al jocurilor de carti, unul dintre cei mai buni din bransa, acum singur dupa ce fostii sai parteneri Miller (Gabriel Byrne) si Tiffany (Thandie Newton) l-au “ars” destul de bine. Insa cei trei se reunesc pentru a-l invinge pe cel mai bun trisor, Decanul (Sylvester Stallone). Casino Royale (2006) In filmul cu numarul 21 James Bond, Daniel Craig încearca rolul cel mai faimos de spion fictiv MI6. Retributia agentului 007 din acel moment este agentul sovietic Monsieur Le Chifre (The Cipher), care conduce un joc de baccarat la un cazinou francez. Bond joaca un joc intens, ore intregi de Baccarat împotriva Le Chifre în speranta ca datoriile adversarul lui la jocurile de noroc va duce la asasinarea lui de catre agentia sa. Previzibil, Bond reuseste, dar nu fara a se confrunta cu o serie de bariere potential letale a lungului drum. 21 (2008) Cea mai recenta editie a genului jocurilor de noroc, 21 se bazeaza pe povestea adevarata a echipei de le Institutului de Tehnologie din Massachusetts Blackjack, care au venit cu tehnici de numarare a cartilor si strategii pentru a bate cazinourile la blackjack. Filmul Kevin Spacey si Laurence Fishburn.

29


30

GAMBLING MAGAZINE

Hollywood has had somewhat of an infatuation with Las Vegas, ever since such 1960s classics as The Cincinnati Kid (1965, starring Steve McQueen) and The Sting (1973, with Paul Newman and Robert Redford). Gambling-oriented movies have proliferated since the 1990s. We bring you a list of 10 of the best in that period (in order of year produced). Casino (1995) Based on the book of the same name by Larry Shandling and Nicholas Pileggi, this academy award-nominated film was directed by Martin Scorsese. Robert DeNiro plays Chicago bookmaker Sam “Ace” Rothstein (based on the reallife character Frank “Lefty” Rosenthal), who is sent to Las Vegas to run casinos for the Mafia in the 1970s. With the help of Nicky Santoro (Joe Pesci) Rothstein secretly runs the casino operation while also being involved in a love triangle with wife and former prostitute Ginger (Sharon Stone), who remains in love with her pimp, Lester Diamond (James Woods). Don Rickles is also highly visible on TV, as well as in motion pictures, including appearances in Universal Pictures’ “Casino” At the time, this movie held the record for the most times the word “fuck” had been used in a feature film, with a grand total of 422 times.

Croupier (1998) Set in London, Clive Owen plays Jack Manfred, an aspiring writer who takes a job as a croupier. Manfred soon finds out his new profession could provide him with lots of material for his old profession as he gradually gets drawn into the temptations of gambling.

who together with a group of thieves tries to bypass heavy security to break into a vault holding $150 million from three Las Vegas casinos - the MGM Grand, Mirage and Bellagio. The side-plot revolves around the fact that Danny’s ex is dating the owner of the three casinos the group targets.

Jack’s voiceover - which is used throughout the film - tells us of his plans to turn his casino experience into a best-selling novel. He eventually succeeds in doing so, but not without becoming too involved a protagonist and losing his girlfriend along the way.

The Cooler (2003) A gambling movie with a difference, The Cooler stars William Macy as a man who brings bad luck to anybody he sits near. A Las Vegas casino catches on to his special power and employs him to act as a “cooler” to gamblers who are on a hot streak.

Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) The film that brought director Guy Ritchie international acclaim, Lock, Stock follows four friends trying to find a way to pay off 500,000 British pounds lost to a crime boss in a rigged game of the poker variant Three Card Brag. The four hatch a plot to rob some drugdealing neighbors. But the scheme falls to pieces when it turns out there are others with their eyes on the same treasure, leading to a thrilling conclusion to the movie.

However, Macy falls in love with a waitress at the casino and starts bringing good luck rather than bad, causing casino owner Shelly Kaplow (Alec Baldwin) to intervene.

Lock, Stock and Two Smoking Barrels spawned a successful sequel - Snatch (2000). Rounders (1998) Matt Damon stars as law student Mike McDermott. The word “rounders” means somebody who earns a living by playing cards, which is what McDermott does in order to finance his expensive education. McDermott decides to quit after losing his entire savings of $30,000 in a poker game, until his best friend and ex-con Worm (Edward Norton) drags him back to the poker table and into more financial problems. The film ends with a tense final scene in which Mike faces and defeats his old adversary Teddy KGB (John Malkovich) for the prize of $60,000. Ocean’s Eleven (2001) Featuring a star-studded cast including George Clooney, Brad Pitt and Matt Damon, this 2001 film is a remake of the 1960 heist film featuring all five members of the Rat Pack. Clooney plays con artist Danny Ocean,

High Roller: The Stu Ungar Story (2003) Based on the true story of one of the greatest poker players of all time, Stu Ungar (played by Michael Imperioli of The Sopranos). Imperioli portrays Ungar’s incredible knack for success at all card games, as well as his crazy lifestyle and addictions that eventually lead to his tragic end in a Las Vegas hotel room. Shade (2003) The film’s name is a term for deception in the world of gambling, and this is eventually what the plot revolves around. Starring Sylvester Stallone as skilful card shark “The Dean”, Shade follows several people who come up with schemes to topple him and win a big payout. Of course, while everyone is trying to hustle The Dean, they are all trying to hustle each other as well, making for some interesting sub-plots. Casino Royale (2006) The 21st James Bond film, and the first starring Daniel Craig as MI6’s most famous fictional spy. Agent 007’s nemesis this time is Soviet agent Monsieur Le Chifre (The Cipher), who runs a baccarat game at a French casino. Bond plays out an intense, hours-long game of baccarat against Le Chifre in the hope that his opponent’s gambling debts will lead to his assassination at the hands of his own agency. Predict


100% DEPOSIT BONUS UP TO $600 ENTER REFERAL CODE: GMAGAZINE Come to our tournaments at Full Tilt Poker Every Saturday at 21:00 EET

The password is: gmpoker


32

GAMBLING MAGAZINE

INSULA PARADIS Rania, Maldive

Este paradisul dumneavoastra pentru relaxare, pace si liniste, inconjurata de apele albastre, acoperite cu plante tropicale si nuci de cocos.


nO.6 september- october

SULUI

Players Destination

33


34

GAMBLING MAGAZINE

Rania, Maldive este”insula paradisului, cuibarita în mijlocul Oceanului Indian si complet ascunsa de la lumea exterioara. Este paradisul dumneavoastra pentru relaxare, pace si liniste, inconjurata de apele albastre, acoperite cu plante tropicale si nuci de cocos. Frumusetea naturala a insulei si a lagunei, care este unul de acest gen, au fost atent conservate si integrate cu gust pentru a facilita întreaga sedere pe o insula privata Maldive este un paradis pentru iubitorii de aventuri si sport. Se poate practica nautic Jet-ski, Windsurfing, surfing de apa, snorkeling, navigatie, si Parasailing sau va puteti bucura de baschet si volei pe plaja. Va puteti bucura de orice activitate aventuroasa. Puteti vizita Muzeul National va puteti plimba în jurul parcului Sultanul situat în apropiere de muzeu. Puteti verifica de asemenea, Miski Hukuru, cea mai veche moschee din Maldive. Cumparaturi se pot face la Bazarul Singapore, o colectie de magazine a produselor locale Maldiviene precum si elemente importate. Situat in Oceanul Indian, complexul Maldivelor unul dintre cele mai fascinante locuri de vacanta din lume - este un conglomerat de peste 1192 insule de corali, de mici dimensiuni, grupate in 19 atoli. Clima este foarte placuta (23 - 32 C), cu o briza medie. Timpul ideal de calatorie este sezonul uscat, adica din luna noiembrie pana in luna aprilie. Capitala Maldivelor este Male, care poarta de altfel si numele principalului atol. Aici se afla singurul aeroport al insulelor. Din Male se efectueza transferul cu salupa sau cu alte tipuri de ambarcatiuni catre toate statiunile.


nO.6 september- october

“The Rania Experience” is an award winning and bespoke Private Island Residence, tucked away in the middle of the Indian Ocean and completely hidden from the outside world. It is your haven for relaxation, peace and tranquillity surrounded by clear blue waters, covered with tropical plants and coconut palms. The natural beauty of the island and lagoon, which is one of its kind, has been carefully preserved and integrated with the tastefully appointed accommodation and facilities to give the entire experience a stylish yet residential private island feel. Private, professional and personal… every aspect of your stay on Asia’s first and only exclusive Island Sanctuary with your very own private yacht

is tailor made… just for you. Imagine - from top to bottom the island, the home, the yacht, the staff, the privacy are all yours… and only yours! Maldives is a paradise for adventures and sports lovers. Go for Waterskiing Jet skiing, Windsurfing, Water surfing, Snorkeling, Sailing, and Parasailing or enjoy beach volleyball and basketball – It is the heaven to enjoy any adventurous activity. You can visit the National Museum and wander around the Sultan Park located near the museum. You can also check out the Hukuru Miski, the oldest mosque in the Maldives. Go shopping at the Singapore Bazaar, a collection of stores selling local Maldivian products as well as imported items.

35


GAMBLING MAGAZINE

Proverbs

36

Top 10 Gambling Proverbs

Proverbele sunt utilizate pe întreaga planeta de culturi diferite, cu istorii diferite. În timp ce limba si contextul, pot diferi de la un loc la altul, toate proverbele se caracterizeaza prin faptul ca ele se repeta din generatii in generatii si exprima un adevar simplu, bazat pe bunul simt sau experienta practica. Diferite culturi din întreaga lume au de asemenea jocuri de noroc. Prin urmare, exista o bogata colectie de proverbe a jocurilor de noroc, unele reprezinta sfaturi iar altele declaratii simple de fapt. Cele mai cunoscute 10 proverbe ale jocurilor de noroc din intreaga lume. “Nimeni nu este mai norocos decât cel care crede în norocul sau” - proverb german. “Mai bine un dram de noroc decât o jumatate de kilogram de aur” - proverb idis. “Arunca un om norocos, în mare, si el va veni cu un peste în gura” - proverb arab. “Exista doua mari placeri ale jocurilor de noroc: cel de a câstiga si cel de a pierde” proverb francez. “Daca trebuie sa joci, decide trei lucruri de la începutul: regula de joc, miza, si timpul cand trebuie sa renunti” - Proverb chinezesc. “Cel mai bun mod de a arunca zarurile este de a le arunca departe” - proverb englez. “Un Smith si Wesson bat patru asi” - proverb american. “Când Dumnezeu arunca zarurile sunt încarcate” - proverb grecesc. “Fiecare câine are ziua lui norocoasa” - proverb japonez. “Du-te si trezeste-ti norocul” - proverb persan.

Proverbs are used across the planet by different cultures with different histories. While the language and context may differ from place to place, all proverbs are characterized by the fact that they are repeated through the generations to express a simple truth, based on common sense or practical experience. Different cultures from around the world have also been gambling and playing games of luck for as long as anybody can remember. Hence the existence of a rich collection of proverbs to do with gambling and luck, some with words of advice and others with simple statements of fact. Below is a selection of 10 of the most wellknown cultural proverbs on gambling from around the world. “No one is luckier than him who believes in his luck” - German Proverb. “Better an ounce of luck than a pound of gold” - Yiddish Proverb. “Throw a lucky man in the sea, and he will come up with a fish in his mouth” - Arabic Proverb. “There are two great pleasures in gambling: that of winning and that of losing” - French proverb. “If you must play, decide upon three things at the start: the rules of the game, the stakes, and the quitting time” - Chinese Proverb. “The best throw of the dice is to throw them away” - English Proverb. “A Smith & Wesson beats four aces” - American proverb. “When God throws the dice are loaded” Greek proverb. “Every dog has his day in luck” - Japanese proverb. “Go and wake up your luck” - Persian proverb.


%0;";*-/*$"%& 45*3*10,&3 453"5&(**  #0/6463* 563/&&&9$-64*7&

DPN #BOLSPMM(SBUVJU'SFFSPMM5SBOTNJTJVOJ -JWF

CASINO

JOBS

jobs.gamblingmagazine.ro

Locuri de muncă ĂŽn industria jocurilor de noroc


38

GAMBLING MAGAZINE

Eldrick Tont “Tiger� Woods (born December 30, 1975) is an American professional golfer whose achievements to date rank him among the most successful golfers of all time. Currently the World No. 1, he is the highest-paid professional athlete in the world, having earned an estimated $90.5 million from winnings and endorsements in 2010.

PLAY HARD Woods became a regular at the Mansion, a club for high rollers at the MGM Grand casino, where he was given a $1m betting limit and routinely played blackjack at $25,000 a hand

TIGER WOODS


nO.5 JULY-AUGUST

www.pescarusul.ro

39


40

GAMBLING MAGAZINE

A câştigat 500.000.000 euro

An English woman has won a life changing £420,948.21 on the William Hill Vegas exclusive slot machine Leprechaun's Luck. 43 year-old E.O, from London, played several £4 spins on the Irish themed game before she got through to the bonus round – 'the Wishing Well'. She then got lucky again – and scooped the biggest ever jackpot in the history of williamhillvegas. com. The player, who only wants to be referred to as E.O, was unsurprisingly thrilled with her bumper win. 'I'm absolutely over the moon,' said the ecstatic player 'I've had a few small wins on williamhill.com in the past, but this is incredible – I'm lost for words! I just want to hug that plucky little leprechaun.' Speaking about the bumper win, Sharon Young from williamhill.com said 'We've had lots of big winners on William Hill Vegas in the past, but this one trumps the lot of them!' she continued 'She placed a £4 wager and won over 100,000 times her stake – it just goes to show that you don't have to bet big to win big on williamhill.com!' 'We're absolutely thrilled for E.O – and wish her all the best with her giant pot of gold.'


2010

nO.6 september- october

An English woman has won a life changing £420,948.21 on the William Hill Vegas exclusive slot machine Leprechaun's Luck.

43 year-old E.O, from London, played several £4 spins on the Irish themed game before she got through to the bonus round – 'the Wishing Well'. She then got lucky again – and scooped the biggest ever jackpot in the history of williamhillvegas.com. The player, who only wants to be referred to as E.O, was unsurprisingly thrilled with her bumper win. 'I'm absolutely over the moon,' said the ecstatic player 'I've had a few small wins on williamhill.com in the past, but this is incredible – I'm lost for

words! I just want to hug that plucky little leprechaun.' Speaking about the bumper win, Sharon Young from williamhill.com said 'We've had lots of big winners on William Hill Vegas in the past, but this one trumps the lot of them!' she continued 'She placed a £4 wager and won over 100,000 times her stake – it just goes to show that you don't have to bet big to win big on williamhill.com!' 'We're absolutely thrilled for E.O – and wish her all the best with her giant pot of gold.'

41


partners:

blogdepoker.ro

cometoourcoffeeroom community

facebook

ning twitter

linkedin shoutbox

MEDIA MANAGER: IONUT ZAMFIR MANAGER MARKETING & SALES: JOITA PANITA EDITOR in CHIEF: LOUISE MARIA ZAMFIR EDITORS: DANIEL POPA ALEXANDRU DAVID CRISTINA CONSTANTINESCU MARIAN CARCEI ALEXANDRU DANIEL DISTRIBUTION: MARIANA SCUNDU E-MAIL CONTACT: office@gamblingmagazine.ro WEB: www.GamblingMagazine.ro www.Euro-Gambling.com GENERAL MANAGER FLORIN DUMITRU

ISSN 2067-094X


PARIAZĂ PE CELE MAI BUNE MATERIALE DE

CONSTRUCŢII

ADRESA: B-dul Preciziei Nr 6C, Sector 6 Bucureşti Telefon: +40744 651 531

Broker International SRL


Gambling Magazine 6  

Revista Gambling Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you