ORD SOM BILD /BILD SOM ORD 2020 – Artists Books inspirerat av Lasse Söderbergs poesi

Page 1

OR D SOM BILD / BILD SOM OR D Artists’ Books inspirerat av Lasse Söderbergs poesi


Bengt Adlers

ORD SOM BILD / BILD SOM ORD

Åsa Maria Bengtsson Juan Cano Juan Castillo Imelda Cruz Linde Peter Dacke Helena Fernández-Cavada Christel Hansson Filip Rahim Hansson Eva Hejdström Jeannette Lindstedt Christel Lundberg Elisabeth Moritz Gertie Månsson

Galleri Rostrum har sedan starten 1985 arbetat för att skapa rum för konst och erbjuda en mötesplats kring konstens olika uttryck i dialog med betraktaren Ord som Bild / Bild som Ord, är en utställning med Artists’ Books inspirerade av Lasses Söderbergs poesi. Utställningen är ett av flera projekt som Rostrum driver sidan om det årliga ordinarie utställningsprogrammet. I detta projekt görs även en hyllning till konstnären Leif Eriksson, pionjär inom Artists’ Books - scenen i Sverige och som i denna gärning skapat ett rum för konsten på den svenska konstscenen. Vi vill tacka konstnärerna för deras entusiastiska och generösa deltagande genom att bidra med sina verk i denna utställning. Ett stor tack också till Henrik Nilsson, Nicholas Hartman, Andres Camacho och Ariel Alaniz för den hjälp som gavs till utställningen.

Lina Nordenström Vera Ohlsson

Pepe Viñoles och Christel Lundberg, projektledare

Anne Marte Overaa Per Jonas Lindström Juan Carlos Peirone Barbro Ravander Johan Suneson Janos Vétö Pepe Viñoles Ulla West

Galleri Rostrum. www.rostrum.nu Grafisk form: Pepe Viñoles och Christel Lundberg Digital grafisk produktion: Nicholas Hartman, Christel Lundberg Snickeri: Andrés Camacho, Ariel Alaniz Projektet görs med stöd av Statens Kulturråd & Malmö Stad


ATT NAMNGE DET SEDDA

En tankens diktamen, befriad från varje förnuftsmässig kontroll och från varje estetisk eller moralisk beräkning. André Breton

Denna utställning har samlat Artists’ Books inspirerade av Lasse Söderbergs poesi. Det är ingen tillfällighet att Söderbergs dikter påverkats starkt av bildkonsten, för hans litterära bana har varit tätt sammanbunden med såväl svenska som utländska konstnärer. Ungdomsåren i Stockholm och Paris satte honom tidigt i kontakt med surrealismen, men också med andra av dåtidens avantgardistiska rörelser. Han har skrivit dussintals dikter, essäer och kritiktexter om en lång rad konstnärer, varav många varit hans vänner och samarbetspartners under kulturella äventyr. Dikter och andra texter tillägnade så skilda konstnärer som Joan Miró, Asger Jorn, Corneille, Jean Arp, Mark Rothko, Richard Serra, Roberto Matta, Antonio Saura, Wifredo Lam, Dorothea Tanning, Ulf Trotzig, CO Hultén, Christer Strömholm, Öyvind Fahlström, Bertil Lundberg, Anders Österlin och många fler, visar på Söderbergs intresse för bildkonstens olika uttryck. Under de år som han initierade och ledde Internationella Poesidagarna i Malmö, bjöd Lasse Söderberg varje år in bildkonstnärer för att delta i konstnärliga aktiviteter på olika håll i staden, eller för att skapa scenografi till de olika poesiuppläsningarna. Under dessa år minns

Ur Mitt nittonde år av L. Söderberg. Illustration av Anders Österlin

Suecia. Ida y Vuelta Montevideo, Uruguay.1997


jag Åsa Maria Bengtsson, Ola Billgren, Lizzie Lundberg, Uno Svensson, J. C. Peirone och Håkan Berg bland många andra deltagande konstnärer. När Lasse Söderberg och jag en dag 1997 tog en kaffe tillsammans, fick vi idén att anordna en utställning med svenska och latinamerikanska konstnärer och poeter med namnet ”Sverige, Tur och Retur. Konstnärsböcker”. Senare samma år färdades utställningen från Malmö till Montevideo, och efter hemkomsten visades den på Malmö Konstmuseum. Det är värt att notera att Malmö på senare år blivit den stad som oftast hyst Artists’ Books från såväl Sverige som andra länder. KKV Grafiks initiativ att skapa ett arkiv för denna konstnärliga inriktning och Malmö Artists’ Book Biennal (MABB) 2018 är exempel på detta. Artists’ Books har endast ett gemensamt drag

med vanliga böcker: även dessa rymmer ett innehåll. Men de skiljer sig från vanliga böcker genom valet av material och den definitiva formen, som helt och hållet väljs, utförs och tillhör konstnären från början till slut. På så vis förvandlas de till något mer än en behållare för text. Mer än någon annan genre besitter poesin förmågan att genom ord lysa upp de dolda sidorna av tingen och oss själva, och dess metaforer korresponderar med de metaforer som bildkonstnärerna ivrigt söker i materialiteten. Vi yttrar bilder och orden benämner alltid det betraktade. Ord som Bild / Bild som Ord är ett projekt där den lekfulla visualitetet och den surrealistiska inriktningen i Söderbergs poesi har inspirerat konstnärer till att skapa dessa egensinniga föremål, som de också kallar böcker. Pepe Viñoles (Översättning av Henrik Nilsson)

SVERIGE TUR och RETUR. Konstnärsböcker. Medverkande konstnärer: Martín Aguerre, Karin Almlöf, Beatriz Battione, Alex Bein, Olla Billgren, Juan Castillo, Carlos Capelán , Federico Ferrando, Francisco Ortega, Clemente Padín, Gunnar Palmgren, Juan C. Peirone, Natascha Peña, Eduardo Roland, Alejandro Schmidt, Stephan Söderberg, Pablo Uribe, Cecilia Vignolo, Pepe Viñoles, Jafer Taoun, Anders Österlin. Konstnärerna har inspirerats av poeterna César Vallejo, Idea Vilariño, Marcos Ricardo Barnatán, Tomas Tranströmer, Hjalmar Gullberg, Lasse Söderberg, Octavio Paz, Juan Cameron, Jesús Ortega m fl. Museo de Antropología, Montevideo, december 1997. Malmö Konstmuseum, april 1998.


Bengt Adlers Ten Brand New Poems and One Good Old Text

Imelda Cruz Linde Nyckeln och Stenen

Åsa Maria Bengtsson Metamorfos

Peter Dacke Världskarta längd: 20580 mm

Juan Cano Poema 1

Helena FernándezCavada El Pozo. Agua sobre madera

Juan Castillo Haiku

Christel Hansson Till salu, tiden!


Filip Rahim Hansson Vissna löv och banktjänstemän

Elisabeth Moritz Det skrivna brottas med det oskrivna

Eva Hejdström of letters

Gertie Månsson Pessoas hatt

Jeannette Lindstedt Hommage à L.S.

Lina Nordenström SOUND I-III

Christel Lundberg Trädet i Oklahoma

Vera Ohlsson Jerusalem II


Anne Marte Overaa Tabula Rasa

Johan Suneson Ur hund i man

Juan Carlos Peirone Gråskala – 15 dikter inspirerat av 16 dikter av Lasse Söderberg

Janos Vétö NahTe 1987-2020 Slow book with fast drawings

Per Jonas Lindström 13 dagar i november

Pepe Viñoles Isländska vinjetter (Utanför Reykjavik, 2011)

Barbro Ravander Paret

Ulla West & alfabete/ textgarden

Special Feat: Ett avgränsat utrymme för konst. En kortfilm av Christel Lundberg om konstnären Leif Eriksson (1939-2019) och om hans roll på den svenska och internationella Artists’ Books-scenen. Han är grundare av SAAB, Swedish Archive of Artists‘ Books och Artists’ Books-förlaget Wedgepress & Cheese.


ORD SOM BILD BILD SOM ORD

28 november – 6 december 2020 Studio 2 – Mitt Möllan


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.