Pia Myrvold Bio Myth - Hybrid Love

Page 1


B io M y th - Hy b r id Love S to n e s 50x66 cm


Pia MYr voLD Bio My th - Hybrid Love 2015

Utstillingsperiode 17.09.15 - 18.10.15

D igra ph ic e di tio ns w i th mi xe d m e dia te c hniqu e u s ing d raw ing a nd wate rc o lou r s. Pr inte d at Ate li e r Clot B ra mse n, Pa r is 2015


B io M y th - Hy b r id Love Va r i a nt III 50x66 cm


Pia MYrvoLD Bio Myth - Hybrid Love 2015 For Pia MYrvoLD har akvarell mediet alltid vært en viktig del av hennes kunsterskap. Helt siden tidlig på 80-tallet har hun arbeidet på papir med sin særegne strek og oppbyggede koloritt. I den grafiske serien Bio Myth - Hybrid Love, utforsker kunstneren ideene i Bio Myth serien, som startet i 2004. Mennesker med kronblader ofte hyllet inn i kapsler, som frø eller poder, er visuelle metaforer på det Pia MYrvoLD ønsker å kommunisere, troen på menneskets kreative potensial, dyrking av det sanselige og vakre i våre liv, både internt og eksternt. Hybrid Love refererer til de mange omstillinger vi gjør i våre liv, med stadig nye konstellasjoner i samfunn, familie og jobb, men også med en optimisme til innovasjon og nyskapning. Serien er trykket ved det tradisjonsrike grafiske verkstedet Atelier Clot Bramsen i Paris, og er bygget på Pia MYrvoLDs strek, tegninger og overflater utarbeidet med akvarellteknikker.


B io M y th - Hy b r id Love Im m e r s io n I 58x42 cm


B io M y th - Hy b r id Love Intra 58x42 cm


B io M y th - Hy b r id Love Se e ing 58x24 cm


B io M y th - Hy b r id Love Ju n e 58x42 cm


B io M y th - Hy b r id Love Pl ay 58x42 cm


B io M y th - Hy b r id Love R i ve r 58x42 cm


B io M y th - Hy b r id Love Va r i a nt I 50x66 cm


B io M y th - Hy b r id Love Va r i a nt II 50x66 cm


Å PNIN GST ID ER: Mandag - onsdag kl. 09.00-16.30 Torsdag - fredag kl. 09.00-18.00 Lørdag kl. 10.00-16.00 Søndag kl. 13.00-17.00

Erling Skjalgsonsgt. 10. 4307 Sandnes. Tlf: 51 66 13 75


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.