Påskeudstilling 2024

Page 1

PÅSKEUDSTILLING 2024
Galerie Moderne Silkeborg

Dansk og international påskeudstilling 2024

Galerie Moderne Silkeborg 2024

 Asger Jorn

Under arbejdet med marmor, 1972

PÅSKEUDSTILLING 2024

Asger Jorn ville den 3. marts 2024 fylde 110 år, om han stadig havde levet. Galleriet føler på mange måder, at han er her endnu, da vi nok er det internationale galleri, som har handlet mest med Asger Jorns mange forskellige udtryksformer og stadig gør det.

På de utallige påskeudstillinger har Jorn været til stede igen og igen, og på hans “fødselsdagsudstilling” er han særlig kraftfuldt til stede. De to største og meget sjældne marmorskulpturer, udført kort før hans død, er det lykkedes for galleriet at skaffe til salg.

En anden af galleriets kunstnere Peter Brandes skriver i kataloget om disse marmorværker. Han fylder i øvrigt selv den 5. marts 80 år to dage efter Jorns fødselsdag.

Jorn er også repræsenteret med en tidlig keramisk krukke, en sjælden décollage og en pragtfuld halskæde givet til hans sidste kone, Nanna Jorn. Den består bl.a. af miniature modellerede keramiske figurer, som hver især er små karakterisktiske Jorn værker.

På udstillingen viser vi også værker af en række af de gamle og nye kunstnere, som galleriet glæder sig over at repræsentere her, men også på udstillinger langt uden for landets grænser.

Velkommen til en usædvanlig påskeudstilling

Henrik Omme

Galerie Moderne Silkeborg

 Asger Jorn

HUG TIL SIDST

Marmor er et hårdt og genstridigt materiale og på forhånd kunne man tro, at det ikke naturligt lå til Jorns impulsive og uforusigelige reaktioner på hans sensitive temperament.

Det er først i slutningen af et næsten endeløst kreativt liv, at Jorn føler trang til at hugge i marmorblokke i Carrara, ikke så langt fra et af hans territoriers opholdssteder, kysten ved Norditalien og hans hus i Albisola.

Leret som han formede i sine hænder til figurer, vaser, fade eller relieffer er et blødt og føjeligt materiale. Som også oliefarver på lærred eller et andet underlag næsten er knyttet til en kunstners åndedræt eller puls, til kunstnerens nervetråde, hvor strøg og forløb følger uden besvær følelsernes arabesker eller vildveje. Men marmoret fremstår som et hårdt og ubestigeligt bjerg. Sådan tager de hvide forunderlige marmorbrud sig også ud i Carrara på afstand og tæt ved.

Stenskulpturer lå ikke udenfor Jorns verden. I det utopiske og kun delvist fuldførte værk om nordens folkekunst, udtænkt sammen med fotografen Gérard Francesci, forekommer værker udført i sten. Døbefonte, tympanoner, fritstående skulpturer og vægrelieffer. Disse stenværker, også indrids på sten, var en kærligheds omfavnelse i Jorns forelskelse til kunstneriske manifestationer fra Nordens fortid. Hans aske blev begravet på Sydgotland ved kirken i Grötlingbo.

De to uhyre sjældne og enestående marmorskulpturer, som Galerie Moderne Silkeborg har erhvervet og viser på Påskeudstillingen 2024 er skelsættende i Jorns og galleriets historie. Ikke alene er de værker fra Jorns allersidste leveår, men også indgang til en ny og fascinerende udtryksform, som kunne have bragt helt nye veje frem i Jorns ellers så rige og varierede frembringelser af billederkendelser. De bærer på udtryk, som vi også kan genfinde i nogle af Michelangelos sidste marmorskulpturer og deres bevidst ufuldførte detaljer. Jeg tænker på Rondanini Pietàen og Duomo Pietàen. Disse udhuggedes også i carraramarmor, hvor især selve huggeslagenes aftryk i marmorets overflader er karakteristiske. Hug som gesti til frembringelse af kunstneriske udsagn, et hug, som ikke er en flydende bevægelse, må for Jorn have været imod hans natur. Han var afhængig af tidevandet, månefaserne og historiens vingesus i de nordiske myters bevægelser. Et hug er svært at bearbejde igen og igen. Et hug har ikke i sig gemt forvandlingen, metamorfosens åndedrag. Et hug er et råb. Afslutningen på hans liv. En insistering, da han allerede var meget syg, på vej med et værk med livet som indsats. Derfor er disse sidste værker enestående og gribende.

Under arbejdet med marmor, 1972

Galtebjerg, februar 2024

P.B.
Asger Jorn Skulptur, 1972 Hvid carrara marmor, uden titel 140 × 86 × 48 cm Asger Jorn Skulptur, hvid carrara marmor, uden titel, 1972 132
× 62 × 50 cm
Asger Jorn Keramik krukke, uden titel, 1953 24 cm høj

Asger Jorn

L’affront courant des mauvaises volontés, 1968

Décollage, 68 × 50 cm

Asger Jorn

Den store halskæde, ca. 1970

Plus detaljer

Brændt glaseret ler, omkreds 73 cm

Pierre Wemaëre L’ange rose, 1992 Olie på lærred, 65 × 92 cm

Pierre Wemaëre

Réflexion au crépuscule, 1992

Olie på lærred, 81 × 100 cm

Simone Haack Audience, 2023 Olie på lærred, 100 × 80 cm Peter Carlsen Fordi du gør en forskel, 2023 Olie på lærred, 72 × 58 cm Lars Tygesen Nude I, 2020 Olie på lærred, 80 × 60 cm Gerda Louis-Hansen Inkognito, 2021 Olie på lærred, 46 × 35 cm Adam Saks Scramble, 2023 (udsnit) Olie på lærred, 180 × 150 cm Adam Saks Scramble, 2023 Olie på lærred, 180 × 150 cm Jack Kabangu Fugle på flugt, 2023 Mixed media på lærred, 2 delt, 200 × 450 cm

Simon Bang

Det

Akryl

dobbelte landskab, 2023 på lærred, 100 × 150 cm Maja Lisa Engelhardt Skystøtte, 2003 Akryl på lærred, 188 × 278 cm Peter Brandes Isak og Ismael, 2023 Olie på træplade, 24,5 × 16,5 cm

Inge Bjørn Ørnefjeld, 2004

Trend af tyk silke, håndvævet af plantefarvet silke og en smule uld, 157 × 56 cm (Med detalje)

Inge Bjørn Fuglene i marsken, 2006 Trend af hør og silke og uld garner 75 x 59 cm

PÅSKEUDSTILLINGEN 2024

Dette katalog er udgivet i anledning af Påskeudstillingen 2024

Tilrettelæggelse Galerie Moderne Silkeborg i samarbejde med

Narayana Press

Bogen er sat med Source Sans 10/15 pt

Færdigtrykt på Arctic Volume White i februar 2024, hos Narayana Press

Fotografer: Juul Fotografi, Gunter Lepowski

Copyright © for teksterne, Galerie Moderne Silkeborg

Copyright © for billederne, de i kataloget gengivne kunstnere

ISBN: 978‑87‑90618‑25‑4

Udstillingsdato: 9. marts – 13. april 2024

www.galeriemoderne.dk

Info@galeriemoderne.dk

Tel +45 86 81 44 44

Hostrupsgade 39 – 8600 Silkeborg

GALERIE MODERNE SILKEBORG

Forsiden: Asger Jorn under arbejdet med marmorskulptur i Carrara, 1972
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.