__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2021ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ

Զեկույցում ներկայացված են 2020թ. տվյալները:

© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ. ԲՈԼՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԵՆ 2021թ. Զեկույցում տեղ գտած տեղեկատվության մասնակի կամ ամբողջական օգտագործումն առանց «Գալաքսի» ընկերությունների խմբի պաշտոնական ծանուցման, արգելվում է:


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

2

3 ԳՈՒՐԳԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՈՒՂԵՐՁԸ

© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

4 ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

«ԳԱԼԱՔՍԻԻ» ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

«ԳԱԼԱՔՍԻԻ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

8 «ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

11 ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

Քարն ամրություն է, քարն ուժի, կայունության խորհրդանիշն է։ Քարը հարատևություն է, նաև հիմք է. ինչքան ամուր է հիմնաքարը, այնքան հզոր է աբողջական կառույցը։ Քարը կառուցում է, արարում է՝ բարելավելով մարդկանց կյանքի որակը. մարդու կենսագործունեության կարևորագույն մասնիկն է, որի հիմնարար կարևորության ընկալումը մնացել է նույնը։

«Գալաքսի» ընկերությունների խումբը, որպես ընկերության սույն Տարեկան զեկույցի բովանդակային կոնցեպտ, ընտրել է քարի խորհուրդը։ Միայն «քարը քարի վրա դնելով»՝ հնարավոր է նորից

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՖՈՆԴԸ

վերակառուցել մեր կյանքն ու մեր հայրենիքը։ Քարը մեզ խորհրդա-

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊՐՈՖԻԼ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ

նշորեն կապում է մեր անցյալի, մեր պատմության ամենահեռավոր, անհիշելի ժամանակների հետ և ուղենշում ապագան, որը պետք է

17 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ

2020թ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՎՃԱՐՎԱԾ ՀԱՐԿԵՐԸ

2020թ. ԳՆՈՒՄՆԵՐԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻՑ

2020թ. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

կառուցվի ամուր քարի վրա, որպեսզի լինի դիմացկուն և ցանկացած մարտահրավերի պատրաստ։ Ճգնաժամերն անցողիկ են, քարերը՝ մնայուն, անսասան։


ԳՈՒՐԳԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՈՒՂԵՐՁԸ

3

ամենակարևոր

ձեռքբերումը`

© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

ամբողջականությունն

Նախորդ

տարվա

ճգնաժամերը

անկումային

ազդեցություն

բիզնես

մեր

թիմերի

շարունակականությունը:

համակարգային

լուծումներով

ու

կորպորացիաները`

դիմակայելու

ճգնաժամերին:

2020թ.-ը մեզ համար բազմակի դժվար էր. ցավալի կորուստներով պատերազմ ՝

զուգորդված

քաղաքական

և

տնտեսական

անկայունությամբ, կորպորատիվ ճնշումներով ու համավարակի հետևանքներով: Ու թեև միամտություն կլինի հավատալը, թե մարտահրավերները հաղթահարված են, այնուամենայնիվ մենք գրանցեցինք մեր

ավելի

քան

11,5

մլրդ

ՀՀ

դրամ (ավելի քան 22 մլն ԱՄՆ դոլար): Տեղական շուկայից

ամրությունը փորձելու միջոց էին: Վստահաբար կարող եմ ասել,

վրա: Ընկերությունների խմբի վարկային պորտֆելը կազմեց

որ մեզ հաջողվեց արձանագրել բալանսավորված արդյունքներ

մոտ 60 մլրդ ՀՀ դրամ (մոտ 115 միլիոն ԱՄՆ դոլար): Նշեմ, որ

մեր թիմերի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի, պատասխանատու և

«Գալաքսի»

նվիրված աշխատանքի շնորհիվ, ինչի համար շնորհակալ եմ

աշխատավարձը կազմեց 364,716 ՀՀ դրամ, և պետական բյուջե

թիմին:

փոխանցվեց ավելի քան 2 մլրդ ՀՀ դրամ եկամտային հարկ։

«Նախևառաջ մարդը». սա մեզ համար եղել է ուղենիշ, որի

2021թ.-ին մենք շարունակելու ենք զարգացման նախագծերը

համատեքստում կանխարգելիչ լուծումներով, թիմերի պատ-

և

րաստվածության և սթրեսակայունության բարձրացմամբ մեզ

ուտեղական

հաջողվեց համավարակի բռնկման առաջին իսկ օրվանից կարճ

հյուրանոցաշինության,

ժամանակում բարձր արդյունքներ գրանցել:

ինչպես

ծանրագույն

ընկերություններն

ու

փուլն

մեր

էր,

որի

ընթացքում

աշխատակիցները

մեր

բազմաբնույթ

աջակցություն ցուցաբերեցին: Մեր մասնակցությունը չսահմանափակվեց տեխնիկական աջակցմամբ, կապի ապահովման համալիր

միջոցառումների

իրականացմամբ,

հեղինակավոր

2020թ.-ի

ընթացքում

ընկերությունների

պատրաստվում

նաև

ենք

կազմեցին

խմբում

ավարտին

կապիտալով

երեք

սպասարկման

տարածաշրջանային

ենթակառուցվածքների

կառուցման

մոտ

միջին

36

մլն

ամսական

հասցնել

միջագային

խոշոր

նախագիծ`

և

ծառայությունների,

նշանակության ոլորտում:

ՏՏ

2021թ.-ին

մենք նաև պատրաստվում ենք մարդկանց կյանքի որակի բարելավման

նոր

ու

ավելի

ընդգրկուն

սոցիալական

պատասխանատվության ծրագրեր իրականացնել: Պատասխանատու լինելով մեր աշխատակիցների ու նրանց

միջազգային ԶԼՄ-ների հյուրընկալությամբ Հայաստանում և

ընտանիքների,

Արցախում,

հավատում ենք, որ մեր համեստ, բայց կենսական ներդրումը

ու

քաղաքացիական

աջակցության

բնակչության

կազմակերպմամբ

և

ապաստարանի

ուղիղ

հանգանա-

Ցանկանում եմ ընդգծել, որ, չնայած բարդություններին, մեր

պետություններն

փոխանցվեց

ԱՄՆ դոլար, ինչը զգալի ազդեցություն ունի երկրի ՀՆԱ-ի

բնականոն կյանքը, այլև ցույց տվեց, թե որքան անպատրաստ լինել

բյուջե

հնարավորություններ դարձան, դրանք նաև մեր արժեքներն ու

կություններով:

են

ՀՀ

գնումները

ունեցան տնտեսության վրա։ Համավարակը ոչ միայն խաթարեց կարող

տեսքով

Ճգնաժամերը միավորվելու ու անսպասելի լուծումներ գտնելու

Պատերազմը

ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ԲԻԶՆԵՍ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ ՏԱՐՈՒՄ. 2020-Ի ԴԱՍԵՐԸ «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՄԲԻ ՀԱՄԱՐ։

ու

պահպանեցինք

տեղական

մեր

հայրենիքի

ու

պետության

առաջ`

կարող ենք ունենալ Հայաստանի տնտեսության վերականգնման օրակարգում:

ու

միջազգային

գործընկերների

հետ

անցած

ճանապարհն ու վստահության հարաբերությունը որևէ ցնցում չկրեց:

Ավելին,

ծրագրերը,

մենք

որոնք

միջազգային

առավելագույնս

նախաձեռնել

գործընկերների

շարունակեցինք

էինք՝

կայուն

ապահովելով

այն մեր

ներկայացվածությունը

Հայաստանում։ Նախորդ

տարի,

չնայած

անխուսափելի

տնտեսական

կորուստներին, «Գալաքսիի» կողմից հարկային վճարումների

ԳՈՒՐԳԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ «Գալաքսի» ընկերությունների խմբի համահիմնադիր Կառավարման խորհրդի համանախագահ


«ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

4

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

5

Բազմաոլորտ հաջողակ կորպորացիայի իմիջի ետևում

ձևավորվեցին

թերևս աննկատ են ավելի քան 20 տարվա ջանքերը՝

այսօրվա ընկերությունները։ Գաղափարից՝

քրտնաջան աշխատանքը, փորձերն ու փորձությունները,

նախագծից՝

նույնիսկ անհաջողությունները։ «Գալաքսի» ընկերություն-

ընկերությունները հենց հիմքից։

ների խումբը հաստատունության և դիմացկունության

վածում մեզ հաջողվեց ընդլայնել և դիվերսիֆիկացնել

հետ։

արդյունք է, որը թրծվել է և ավելի ամրացել կայացման

բիզնեսի պորտֆելը, զարգացնել հաճախորդների համար

ների

ճանապարհին ձեռքբերված գիտելիքի շնորհիվ։

սիրված ապրանքանիշեր՝ որակապես նոր, բեկումնային

է՝ ապահովել, որ մեր գործունեության և մեր բիզնես

փոփոխություններ բերելով ընկերության գործունեության

դերակատարության

բոլոր ոլորտներում։

զարգացմանն աջակցելու պատասխանատվությունը։

Նախքան «Գալաքսի» ընկերությունների խումբը ստեղծելը, համահիմնադիրներ

Գուրգեն,

Արտյոմ

և

«Գալաքսիի»

ընկերություն.

կազմում «Գալաքսին» Այդ

հանդես

եկող

նախագիծ,

ստեղծել

է

իր

ժամանակահատ-

զարգացմանը

և

մեր

համայնքի

կյանքի

որակի

բարելավմանը: Մեր համոզմունքն է, որ մեր ընկերության բարեկեցությունն

ու

բարգավաճումն

անմիջականորեն

փոխկապակցված են մեր երկրի միևնույն նպատակների Հետևաբար,

այս

փոխադարձ

համատեքստում

մեզ

մեջ

հարաբերություն-

համար

հրամայական

արտացոլվի

Հայաստանի

Արամ

Խաչատրյանները՝ երիտասարդ եղբայրներ, ձգտում էին

Առաջարկելով

միանգամայն

դառնալ ձեռնարկատեր: Սկզբնական շրջանում նրանք

ինովատիվ

փորձել են իրենց ուժերը բազմաթիվ փոքր բիզնեսներ

եզակի են իրենց տեսակի մեջ։ Եվ այդ բազմաճյուղ

Բայց մեր պատմությունը որևէ կերպ եզակի չէ, այն

հիմնելու գործում, սակայն դրանցից և ոչ մեկ չի բերել

ներգրավվածությունն

տարբեր

ոչ

ցանկալի արդյունքի։ Այնուամենայնիվ, թույլ տալ, որ մի

ոլորտներում կուտակված լավագույն փորձը՝ ստեղծելով

է։

բուռ անհաջող փորձերը վհատեցնեին նրանց՝ փորձելու

բացառիկ արժեք սպառողների համար։

ձեռքբերումներ,

պրոդուկտներ՝ է

նոր

որակի

մեր

օգնել՝

մշակույթ,

ընկերությունները

մեկտեղելու

էլ

կամային

Մենք

չենք

վայրիվերումներ:

ավելին, հակասում էր նախևառաջ նրանց անձնական բազմաթիվ

ձեռքբերումների

մասին

ունեցել

ոչ

էլ Մեր

պատմող

փառքի

առասպել

հանկարծակի

գալակտիկական պատմությունը

մասշտաբի նման

չէ

մտացածին գրականության մեջ տարածված բիզնեսի

սկզբունքներին. սկզբունքների նույն համախումբը, որի

Այդուամենայնիվ,

վրա, փաստորեն, ստեղծվեց և կառուցվեց «Գալաքսի»

շարքում ամենից շատ հպարտանում ենք այն փաստով,

մասին

հեքիաթի:

խումբը։

որ «Գալաքսի» ընկերությունների խումբը ստեղծվել է

խումբը

պարզապես

ամբողջովին հայկական ծագմամբ կապիտալով: Մեր

է, որը կրում է պատասխանատու բիզնեսի կեցվածք,

Մեր կորպորատիվ պատմությունը հասնում է մինչև 1999թ.,

հիմնադրած յուրաքանչյուր ընկերության հետ է զուգորդ-

հայկական կապիտալի աղբյուր է, և որը գործում է

և քայլ առ քայլ, մարտահրավերներ հաղթահարելով,

վել մեր տեսլականը՝ նպաստել Հայաստանի տնտեսության

ամբողջովին ինքնակազմակերպված ամուր հենքի վրա։

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

մեր

վերելքի

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Գալաքսի» ընկերության

ընկերությունների այն

օրինակն

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


«ԳԱԼԱՔՍԻԻ» ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6

© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

«Գալաքսին» հանդիսանում է 15 բիզնես միավորների հոլդինգային ընկերություն` ապահովելով դուստր ձեռնարկությունների կառավարման դերը և ռազմավարական զարգացումը: Առաջարկելով միանգամայն նոր որակի մշակույթ, ինովատիվ պրոդուկտներ՝ մեր ընկերությունները եզակի են իրենց տեսակի մեջ։ Մենք՝ բոլորս, միավորված ենք՝ գտնելու լավագույն լուծումները ծառայությունների արդյունավետ մատուցման նպատակով։

ԿՈՄԵՐՑԻՈՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ

ԺԱՄԱՆՑ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՃԱՌՔ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏՏ

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


«ԳԱԼԱՔՍԻԻ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

7

© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

Ճանապարհն արժեքավոր է, երբ այն չափվում է ոչ թե տարածությամբ, այլ ձեռք բերված ընկերներով։ Ավելի քան 20 տարվա ճանապարհը հնարավորություն է տվել մեզ ստեղծելու և զարգացնելու ռազմավարական գործընկերություն 200-ից ավել ընկերությունների հետ աշխարհի շուրջ 20 խոշոր բիզնես ուղղություններով:

ԵՄ երկրներ

ԱՊՀ երկրներ

ԱՄՆ

Չինաստան

Ճապոնիա ԱՄԷ

Շվեդիա

Դանիա

Չինաստան

Նորվեգիա

Նիդեռլանդներ

Իսպանիա Իտալիա Հունաստան

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Թայվան

Մեծ Բրիտանիա

Ֆրանսիա ԱՄՆ Գերմանիա

ՌԴ

Բուլղարիա

Ուկրաինա

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

Շվեյցարիա

Լեհաստան ԱՄԷ

Ճապոնիա

Ավստրիա Թայվան

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


«ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

8

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

Հայաստանում ընկերությունների խմբի հետ որդներ

Հասանելիություն Հայաստանի ամեն երրորդ տնային տնտեսություն

Ակտիվ հաճախորդներ

9

1,500,000+ 1,000,000 800,000+

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


«ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԻՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ

18-55

տարեկան

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄ՝

ակտիվ զբոսանք, գնում, հանրային սննդի օբյեկտներ

10

ԿԱՆԱՅՔ

58%

76% ԻՆՏԵՐՆԵՏԸ ՈՐՊԵՍ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ

42%

ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱԲՆԱԿ

46.3%

82% ՎԱՐՁՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂ՝ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԱ

ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ

ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ԶԱՆԳՎԱԾ՝ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


«ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

11

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՖՈՆԴԸ

12

© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

ՀՀ 2.148 մլրդ ֏

վճարված եկամտահարկ

2020թ.

364,716 ֏

միջին ամսական աշխատավարձ

194,450 ֏

միջին ամսական աշխատավարձ

2,209

* 429,205

աշխատակից

աշխատակից

3.709 մլրդ ֏

վճարված եկամտահարկ

2019թ.

376,165 ֏

միջին ամսական աշխատավարձ

183,300 ֏

միջին ամսական աշխատավարձ

2,864

* 421,179

աշխատակից

աշխատակից

* ոչ պետական համակարգում աշխատողներ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՖՈՆԴԸ

13

© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

Աշխատավարձի դինամիկա

2018

2019

2020

400,000 ֏ 300,000 ֏ 200,000 ֏ 100,000 ֏ 0֏

314,058 ֏

181,865 ֏

376,165 ֏

187,300 ֏

364,716 ֏

194,450 ֏

«Գալաքսի» ՀՀ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՖՈՆԴԸ

14

© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

Գենդերային բաշխվածություն

2,209 աշխատակից 50.8%

1,122

Տղամարդ

49.2%

1,087

Կին

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊՐՈՖԻԼ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ

15

© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

Աշխատավարձը ըստ կազմակերպության մեծության 2020

2019

1-9 աշխատակից

229,938 ֏ 109,782 ֏

138,280 ֏

10 - 49 աշխատակից

252,647 ֏ 90,953 ֏

259,240 ֏

50 - 249 աշխատակից

297,655 ֏ 88,909 ֏

291,997 ֏

> 250 աշխատակից

394,242 ֏ 139,561 ֏

383,663 ֏

0

200,000 ֏

95,679 ֏

95,516 ֏

90,569 ֏

139,415 ֏

400,000 ֏

«Գալաքսի» ՀՀ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊՐՈՖԻԼ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ

16

«Գալաքսի» ընկերությունների խումբը բարձր որակավորված աշխատուժի ամենամեծ պահանջարկ ունեցող կազմակերպություններից է ՀՀ-ում:

© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

Աշխատակիցների բաշխվածություն

Աշխատավարձի համեմատական 2020

67.6% ՏՏ և հեռահաղորդակցություն 0.9% շինարարություն 2.2% խորհրդատվություն 1.6% անվտանգություն 3.2% սպասարկում 7.4% անշարժ գույքի կառավարում 7.5% մանրածախ 9.6% մեծածախ

շինարարություն

150,758 ֏

152,434 ֏

խորհրդատվություն

343,023 ֏

402,446 ֏

մեծածախ

346,112 ֏

355,515 ֏

սպասարկում

116,547 ֏

94,061 ֏

ՏՏ և հեռահաղորդակցություն

394,242 ֏

431,121 ֏

անշարժ գույքի կառավարում

341,277 ֏

364,234 ֏

մանրածախ

325,181 ֏

207,791 ֏

անվտանգություն

163,828 ֏

131,963 ֏

0

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

2019

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

250,000 ֏

500,000 ֏

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


«ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

17

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ Հարկեր, վարկեր, ՀՆԱ ազդեցություն

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


2020թ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՎՃԱՐՎԱԾ ՀԱՐԿԵՐԸ

18

«Գալաքսի» խմբի կողմից վճարված հարկերը 2018

2019

ՀՀ-ում հավաքագրված հարկերը

2020

© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

$ 32 մլն $ 30 մլն $ 28 մլն $ 26 մլն

2018

2019

2020

$ 2,723,016,664

$ 3,097,073,179

$ 2,989,249,617

$ 3.2 մլրդ

$ 24 մլն

$ 3.1 մլրդ

$ 22 մլն

$ 3.0 մլրդ $ 2.9 մլրդ

$ 20 մլն

$ 2.8 մլրդ $ 18 մլն

$ 2.7 մլրդ

$ 16 մլն

$ 2.6 մլրդ

$ 14 մլն

$ 2.5 մլրդ

$ 27,723,056

$ 31,210,558

$ 22,238,602

«Գալաքսի»

ՀՀ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


2020թ. ԳՆՈՒՄՆԵՐԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻՑ

19

«Գալաքսի» խմբի կողմից տեղական շուկայից գնումները 2020թ.-ի ընթացքում կազմել են ≈36 մլն ԱՄՆ դոլար

© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

2020

2019

տուր. գործակալություններին հատկացումներ

$

ծառայություններ

$ 2,497,270

$ 2,882,771

հիմնական միջոցներ

$ 9,438,962

$ 9,093,117

աշխատակիցների զարգացում

$

183,496

$

554,100

տնտեսական և օֆիսային

$

568,540

$

731,889

տրանսպորտ

$

600,118

$

987,965

բանկային և վճարային

$ 1,828,134

$ 1,395,623

վարձակալություն

$ 1,595,632

$ 6,408,999

կոմունալ

$ 3,613,593

$ 4,456,311

մարքեթինգ

$ 1,390,186

$ 2,712,790

կոմերցիոն

$ 13,094,492

$ 21,697,318

այլ

$ 0

$ 5 մլն

$ 7,5 մլն

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

79,772

$

467,707

981,981 $ 15 մլն

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


2020թ. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

20

© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ / 2021

«Գալաքսի» խմբի մասնաբաժինը ՀՀ բանկերի կողմից տրամադրված վարկային պորտֆելում 2019թ.՝ 3.02%

«Գալաքսի» խմբի վարկերի վիճակագրություն 2018

2019

2020թ.՝ 2.48%

Բանկերի կողմից տրամադրված վարկեր ** 2020

$ 140 մլն

2018

2019

2020

$ 3,865,600,665

$ 4,239,168,093

$ 4,625,812,960

$ 4.3 մլրդ

$ 120 մլն

$ 4.2 մլրդ

$ 100 մլն

$ 4.1 մլրդ

$ 80 մլն

$ 4.0 մլրդ

$ 60 մլն

$ 3.9 մլրդ

$ 40 մլն

$ 3.8 մլրդ

$ 20 մլն $ 10 մլն

$ 3.7 մլրդ

$

$ 3.6 մլրդ

0

$ 134,605,661

$ 6,327,440

$ 128,044,927

Տրամադրված վարկ

*

$ 10,505,007

$ 5,521,159

$ 114,927,237

Տոկոսային ծախս

$ 6,161,255

$ 5,478,927

Բոնդ *

Բոնդերի դիմաց տոկոսային վճարումներ 2019թ.՝ 207,000 ԱՄՆ դոլար 2020թ.՝ 379,000 ԱՄՆ դոլար

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԳԱԼԱՔՍԻ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

ՀՀ

**

Տնային տնտեսությունները և շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունները ներառված չեն

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԵՐՈՎ


2021 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ

www.galaxygroup.am info@galaxygroup.am

© «ԳԱԼԱՔՍԻ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ. ԲՈԼՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԵՆ 2021թ.

Profile for Galaxy Group of Companies

Galaxy Group of Companies: Impact Report 2021 AM  

Հայաստանի խոշոր հարկատուներից ու գործատուներից «Գալաքսին», որը միավորում է 15 բիզնես միավորներ, հրապարակել է 2021թ. տնտեսական և սոցիալական ա...

Galaxy Group of Companies: Impact Report 2021 AM  

Հայաստանի խոշոր հարկատուներից ու գործատուներից «Գալաքսին», որը միավորում է 15 բիզնես միավորներ, հրապարակել է 2021թ. տնտեսական և սոցիալական ա...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded