G2Energy Brochure

Page 1

G2energy.nl
Specialist in grootschalige zonthermie

Ambassadeur voor zonne-energie

Het hele jaar door, elke dag warm water onafhankelijk van de turbulente energiemarkt. In de zoektocht naar duurzame en milieuvriendelijke oplossingen wordt zonthermie steeds aantrekkelijker. Met G2 Energy kun je tot 60% besparen op je energiekosten, ook wanneer de zon niet schijnt. Ook zorgt de inzet van zonthermie ervoor dat het gebruik van fossiele brandstoffen flink afneemt en wordt de uitstoot van CO2 flink gereduceerd.

hele

2
Het
jaar duurzaam verwarmd water

De G2 Energy collectoren maken geen stroom, maar warm water. Onze zonthermische oplossingen zijn daarom bijzonder geschikt voor sectoren waar veel warm water wordt gebruikt, zoals:

Food en Feed

De gegenereerde warmte hoeft niet direct verbruikt te worden. Zo kunnen wij uw processen inrichten met een dag- of weekbuffer. Zelfs seizoensbuffering voor de gehele winter is mogelijk, middels bodemopslag of grote opslagtanks die door ons worden geproduceerd. Dit vermindert niet alleen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, maar verlaagt ook de operationele kosten op lange termijn.

Glastuinbouw

Veehouderij

Appartementencomplexen en flatgebouwen

Zorginstellingen

Sportaccommodaties, campings

3

Het principe van ons zonlichtsysteem bewijst zich al decennia lang!

Voordelen van zonthermie:

Milieuvriendelijkheid

Zonthermie is een schone energiebron die geen schadelijke emissies of vervuiling produceert. Daarnaast is de zonnecollector samengesteld uit basisgrondstoffen die volledig recyclebaar zijn. Het vermindert de CO2-voetafdruk en draagt bij aan klimaatbescherming.

Energieopslag

Zonthermiesystemen kunnen ook worden gekoppeld aan opslagtechnologieën, zoals thermische opslag in de bodem (WKO), boiler of buffertank. Hierdoor kan de gegenereerde warmte efficiënt worden opgeslagen en op een later tijdstip worden gebruikt, zelfs wanneer de zon niet schijnt.

Kostenbesparing

Hoewel de initiële investering voor het installeren van zonthermiesystemen een uitdaging kan zijn, worden de kosten op lange termijn terugverdiend, soms zelfs al binnen een aantal jaren.

Onafhankelijkheid van energieprijzen

De prijzen van fossiele brandstoffen kunnen sterk schommelen. Dit kan behoorlijke bedrijfsrisico’s met zich meebrengen. Door zonthermie zijn gebruikers voor dit deel niet afhankelijk van de actuele energieprijzen.

Subsidies en stimulansen

Op een zonneboilersysteem zijn verschillende subsidies van toepassing. Vraag onze adviseurs welke subsidie voor u van toepassing kan zijn.

4

Bespaar 30% tot 60% op gas

Subsidiemogelijkheden

Wist u dat u kan profiteren van zeer aantrekkelijke subisidiemogelijkheden?

Onderstaande subsidies zijn één van de vele mogelijkheden die van toepassing kunnen zijn voor klanten, uit verschillende sectoren, die een zonnewarmte systeem aanschaffen:

• ISDE

• SDE++

• EIA

• MIA\VAMIL

• VEKI

• DUMAVA

• SIG&F

• LTO-ledenvoordeel 5%

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw situatie? G2 Energy maakt

vrijblijvend met u een afspraak om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bekijken.

“Zonder dat ik ernaar om hoef te kijken, bespaar ik ieder jaar duizenden euro’s op de gasrekening.

Onze eerste nota viel al 7.000 euro lager uit”

Johan Kleinjan, veehouder

-
5

Hoe werken onze systemen?

Maak gebruik van de kracht van de zon als een onuitputtelijke energiebron. In een tijd waarin energiekosten flink zijn gestegen, zijn zonnecollectoren een uitstekende optie om geld te besparen en tegelijkertijd het milieu te helpen. Met onze geavanceerde zonnesystemen kunt u eenvoudig besparingen realiseren van wel 30 tot 60% op de kosten voor warm water. Wij leveren onze systemen rechtstreeks aan de installateur of eindgebruiker en houden daarmee onze lijnen kort voor een snelle efficiënte installatie.

Drainbacksysteem

Een drainback-systeem is een type zonnewarmtesysteem dat wordt gebruikt om water te verwarmen met behulp van zonne-energie. Het belangrijkste kenmerk van een drainbacksysteem is dat zodra er geen warmte meer gewonnen kan worden door de collectoren de circulatievloeistof, water in ons geval, in zijn geheel terugloopt naar de boiler en het collectorveld ‘leeg’ is. Er zit dan geen circulatievloeistof meer in de collectoren en leidingen. Hierdoor voorkom je bevriezing of overhitting van het systeem.

Stap voor stap

• Zonnecollectoren worden op een geschikte locatie geplaatst om zonlicht op te vangen en om te zetten in warmte.

• Wanneer de zonnecollectoren warmte verzamelen, wordt het water in de collectoren verwarmd. Dit hete water wordt naar een warmtewisselaar in de opslagtank geleid.

• De opslagtank bevat een warmtewisselaar waarin warmte wordt overgedragen van het water uit de zonnecollectoren naar het water in de tank. Dit verhoogt de temperatuur van het water in de tank.

• Wanneer de zonnecollectoren niet langer warmte verzamelen (bijvoorbeeld ‘s nachts of op bewolkte dagen), wordt de pomp uitgeschakeld en loopt al het water uit de collectoren en de leidingen terug in de tank. (vandaar de naam “drainback”). Hierdoor wordt voorkomen dat het water in de collectoren of leidingen bij koud weer bevriest.

• Zodra het water uit de collectoren is afgevoerd, keert het terug in de boiler. Zodra er weer warmte geoogst kan worden, begint de pomp weer te draaien en is het systeem weer operationeel.

6

One Boiler System (OBS)

Het One Boiler System is een slimme oplossing die helpt om uw energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Dit, door ons ontwikkelde systeem, combineert verwarming en warmwatervoorziening in één enkele boiler, hierdoor gaat het systeem efficiënt om met energie.

Het One Boiler Systeem (OBS) maakt gebruik van zonthermie met één of meer andere technieken om het warme water op de gewenste temperatuur te brengen. Zo is er ook bij onvoldoende zonnewarmte warm (tap)water op de juiste temperatuur beschikbaar. De OBS boiler wordt per bedrijf bekeken en afgestemd op het verbruik. Het systeem is zo ontworpen dat de warmtevraag ingevuld wordt met een minimaal gebruik van fossiele warmtebronnen.

Stap voor stap

• Het temperatuurverschil tussen de boiler (onderkant) en de collector (bovenkant) bereikt de vastgestelde waarde.

• De pomp start om het water rond te pompen.

• Het water in de collector wordt opgewarmd en de warmte wordt aan het proceswater in de boiler overgedragen.

• Het rondpompen duurt tot er geen warmte meer van het dak kan worden gewonnen of tot de boiler 95°C bereikt.

• In beide situaties stopt de pomp en het water keert terug naar de drainboiler.

• De collectoren bevatten nu geen water meer om bevriezing te voorkomen.

• Alle opgevangen warmte is opgeslagen in de tank.

Voordelen van het drainbacksysteem:

Bestand tegen vorst

Er is geen kans op bevriezing of oververhitting van het systeem. Het terugloopsysteem is een milieuvriendelijke oplossing zonder schadelijke antivries-middelen. Door water te gebruiken als circulatievloeistof, is er geen enkel risico op lekkende chemicaliën die de bodem kunnen vervuilen.

Duurzame materialen

Voor de constructie van het systeem worden uitsluitend materialen met een lange levensduur gebruikt: rvs, aluminium en koper.

Onderhoudsvriendelijk

Onze slim en zorgvuldig ontworpen zonthermische systemen hebben slechts minimaal onderhoud nodig nadat ze zijn geïnstalleerd.

Solar Keymark

G2 Energy is gecertificeerd met het Solar Keymark. Dit keurmerk bevestigt dat onze zonne-energiesystemen voldoen aan de hoogste normen op het gebied van efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid. Met het Solar Keymark bieden wij onze klanten de zekerheid van hoogwaardige zonne-energieoplossingen die tegemoetkomen aan de eisen van een steeds veranderend energielandschap.

Certificaatnummer: 011-7S3071F

7

Projecten

Zonthermische oplossingen voor veel verschillende sectoren

De afgelopen jaren hebben wij mee mogen werken aan verschillende mooie kleine en grootschalige projecten. Kalverhouders gebruiken de zonnecollectoren voor het opwarmen van water voor de melk, varkenshouders voor de vloerverwarming en fermentatie, glastuinbouw voor verwarmen kas. In de recreatieve sector worden zwembaden en douches ermee verwarmd. Daarnaast kun je denken aan het verwarmen van gebouwen en het verwarmen van tapwater, bijvoorbeeld in appartementen of zorginstellingen. Sinds kort bieden wij ook verschillende hoogwaardige oplossingen voor de foodverwerkende industrie.

Spoorwijk I en III Den Haag Vervangen oud systeem en leidingwerk

» 420 m² collector

» 590 m leidingwerk

» Deze worden gebruikt voor warm tapwater en bodem regeneratie van de WKO

“De experts van G2 Energy zijn super gemotiveerd om tot een goede oplossing te komen. Van testfase tot installatie en onderhoud!”
-
Mol Freesia en Tesselaar
8
Bezoek onze website voor meer projecten

Kalverhouder Drogeham

Van het gas af in Friesland

» 200 m² collector

» Energiebesparing in Friesland

Mol Freesia - Nibbixwoud

In 2020 grootste zonthermische project van Nederland!

» 15.000 m² apertuur-oppervlakte

» Opslag 50 m³ (terugloopvat kelder)

» Opslag 1.400 m³ (voorraadvat)

» Verwarming van kassen

» Overproductie warmte in zomer wordt in bodem opgeslagen

Camping Panningen

Verwarmen buitenzwembad

door de zon!

» 100 m² collector

» Boiler / terugloopvat in kelder

» Veldopstelling

» Zwembad dankzij zonthermisch systeem, 2 maanden per jaar meer open

9

Alle expertise onder één dak

Zonnecollectoren van Nederlandse bodem

In 2015 is G2 Energy overgenomen door De Bruin Process Equipment. De experts van G2 Energy die onze producten ontwikkelen en produceren hebben hiermee meer dan decennia lange ervaring in deze branche. De productie en ontwikkeling van de zonnecollectoren vindt volledig in eigen beheer plaats. Ook hebben we deskundige adviseurs die samen met u bekijken welke maatwerkoplossing het beste past bij uw wensen en verbruik. Onze uitdaging? Wij vinden een passende oplossing bij elke vraag. Dit doen we als team, met veel

enthousiasme en vertrouwen om samen met de klant tot een optimaal energetisch zonnewarmtesysteem te komen.

De Bruin Process Equipment

De Bruin Process Equipment is een betrouwbare naam in de wereld van opslag- en procestanks. Al meer dan vijftien jaar worden er op een constant zeer hoog niveau diverse soorten RVS tanks geproduceerd. Alle producten, van opslag- en procestanks tot warmtewisselaars en roerwerken, zijn van hoogwaardige kwaliteit.

10

MVO

Omdat er gebruik wordt gemaakt van groene energie uit onze eigen PV-panelen en zonnecollectoren en door lage productiekosten met snelle, duurzame processen, is een scherpe prijs gegarandeerd. Op deze manier geeft het bedrijf ook uiting aan het streven naar een duurzame onderneming, waar maatschappelijk verantwoord ondernemen de rode draad vormt.

Wij denken in kansen en mogelijkheden

Wij zijn vernieuwend en nieuwsgierig

Wij zijn een gecertificeerd bedrijf

Wij zijn verantwoordelijk voor kwaliteit Wij vinden altijd een oplossing

11

Wij denken in kansen. In duurzame oplossingen voor iedereen. Maatwerk vereist veel creativiteit, meedenkwerk en flexibiliteit. Elke opdracht start daarom met intensief klantcontact en een zorgvuldige inventarisatie van uw wensen en de gebruikerseisen.

We adviseren u graag! Neem contact op met onze adviseurs.

rendement per m2 in zonthermie Zonder chemische middelen Systeem eenvoudig in- en uitschakelen
gevaar voor overhitting Uddel Uddelerveen 79 3888 ML Uddel Zutphen Oostzeestraat 6 7202 CM Zutphen 0577 - 723173 info@g2energy.nl
Hoogste
Geen
Contact G2energy.nl

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.