Page 1

SUKSESS FOR SØRVEIV 2011


Kjære alle sammen! FØRST AV ALT – takk til alle involverte som gjorde Sørveiv 2011 til et så bra arrangement på alle måter. Vi var veldig spente på om musikkbransjen i Agder og Telemark var klar for et bransjetreff av denne typen, men antall deltakere og tilbakemeldingene fra disse gir et entydig svar: JA! VI VALGTE Å PRIORITERE SEMINARPROGRAMMET, og tenkte som følger: Dersom folk skal ta turen til Kristiansand og bli der i flere dager må vi kunne tilby noe som er verd turen og tida. Og kommer bransjen, vil det være enda mer interessant for artister og band å spille på kveldstid. Derfor satte vi alle krefter inn på å hente de vi mente kunne bidra med kunnskap på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. EN AV DE KLARESTE TILBAKEMELDINGENE fra deltakerne både i forkant, under og etter avvikling har vært at seminarprogrammet var ekstremt bra. Det gjør oss veldig glade! VI MERKET OSS OGSÅ en stor pågang fra artister og band etter at vi slapp det fullstendige seminarprogrammet. De aller fleste endte opp på liveplakaten. Sånn sett fungerte også del to av planen godt. Det er med stor tilfredshet vi nå evaluerer den aller første utgaven av Sørveiv. Og selv om vi helt sikkert vil gjøre enkelte endringer ved neste års gjennomføring, konstaterer vi at Sørveiv 2011 var en suksess. Vi ønsker å gjøre dette igjen til neste år.

VI VIL RETTE EN SPESIEL TAKK til de som har bidratt økonomisk til at Sørveiv 2011 ble virkelighet. Kulturrådet, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har utmerket seg med å gi tilskudd til det regionale bransjetreffet. Gjennom Sørnorsk kompetansenettverk (Sørnorsk jazzsenter, Telemarksfestivalen, og SØRF) har også Aust-Agder fylkeskommune og Telemark fylkeskommune bidratt. Pengegaven fra Sparebanken Pluss er kjærkommen. Uten deres økonomiske støtte hadde ikke bransjetreffet Sørveiv 2011 vært mulig å gjennomføre. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere: Hotell Norge, Stage Consept, Progress og Backline Service. Vi håper dette takke-magasinet gleder dere, og gir dere informasjon om hvordan støtten deres har kommet hele regionen og byen til gode. Ta godt vare på de gode lokale og regionale artistene som var med å løfte Sørveiv 2011. God lesing, og igjen, tusen takk Hilsen daglig leder – Kjetil Nordhus SØRF – Kompetansesenter for rytmisk musikk


TUSEN TAKK Viktig og imponerende innsats fra frivillige og sponsorer

â?¤


MASSIV OMTALE Over 50 artikler i lokale

â?•

og nasjonale medier


FOREDRAGSHOLDERE, SØRVEIV 2011: Putte Svensson Sahlin Audun Stene Maria Engström Østby Kristian Riis Karsten Bjergbæk Carsten Holm Mats Borch Bugge Einar Idsøe Eidsvåg Christophe Pinck Tor Åge Eikerapen Synne Øverland Knudsen Hanne Kolstø Jan Bang Lisa Blödorn Peter Jenner Simen Herning Mads Hatlevik Karen Landmark Stein Bjelland Even Heen Kristensen Anders Odden

«Det var jävligt kul att vara i Kristiansand. Som vanligt bra evenemang med ett par jävligt bra band.» Putte Svensson Sahlin gründer Hultsfredfestivalen, Sverige

«Jag kan ärligt säga att jag är imponerad över helgen, kvalitet rätt igenom både på innehåll och genomförande.»

«Jeg trenger mer kompetanse for å være en god rådgiver for nye talenter. Utrolig sterkt seminarprogram her.»

Maria Engström Østby Linnéuniversitetet, Sverige

Ole Johan Lillegård Rytmisk Fabrikk, Arendal

«Jeg vil sige, det var et imponerende panel af foredragsholdere I havde fundet! Virkelig gode folk. Så på indholdssiden var jeg helt overvældet. Så meget klogskab der findes i verden. Jeg synes bestemt at dette skal være en årlig tilbagevendende begivenhed for hele landet, for hele skandinavien!» Sarah Holst Kjær Ph D, Senter for opplevelsesøkonomi, BI Norge


SUPERT SEMINAR Konkret kunnskap og

✨ økt lærdom


ARTISTER, SØRVEIV 2011: Timbuktu + DAMN! Sheepy Erlend Ropstad Vaagsbygd Handy Kim Andrè Rysstad Inger Marie Gundersen Christer Fredriksen Moron Police Evan Seleven Mads With Marjit Vinjerui DD Peartree Hundred Streams Uniforms & Dropouts Pål Rake Fideli Øyvind Nypan SHE Daniel Funk Wango Captain Radio The Fect Manishta Michael Aadal Group Sassy Kraimspri Johnny Kahlua Signs of Suicide Gates of Dawn Forgery Thea Stapnes DJ Mats Mekker DJ Thomas Haug Geirmund Hansen Line Kåsa Rendezvous Point

«Showcasen på Charlies er noko av det gamaste eg har gjort! Trym og eg var heilt i hundre i mange dagar etterpå!! Så eg hadde ei fantastisk oppleving i Kristiansand. Utruleg fint å bli tatt imot slik de gjorde, både med skyss, mat og superopplegg.» Kim Andrè Rysstad artist

Foto: Thomas Karlberg Walskaar


MYE FOLK Utsolgte konserter og godt besøkte seminar

âž•


Foto: Thomas Karlberg Walskaar


MASSE SKRYT Gode tilbakemeldinger fra artister og publikum

✰


Tall og fakta Total antall deltakere: 2000 (inkl. foredragsholdere, musikere, delegater, frivillige og publikum) STØTTE Kristiansand kommune – ved Kulturkontoret: 50 000,Kristiansand kommune – ved By – og samfunn: 50 000,Vest-Agder fylkeskommune - ved Kulturseksjonen: 50 000,Vest-Agder fylkeskommune – ved Næring– og energiseksjonen: 50 000,Vest-Agder fylkeskommune – ved Strategi– og utviklingsenheten: 50 000,Norsk Kulturråd – til musikkprogrammet: 50 000,Plussbank fondet – pengegave: 50 000,Sørnorsk kompetansenettverk1 : 200 000,1

Kulturrådet, fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Også kalt egeninnsats fra nettverket.

INNTEKT Det er ingen eksakt vitenskap å måle verdien av kultur. Samfunnsøkonomer og bedriftsøkonomer vil lese tallene ulikt, men selv de mest forsiktige anslag viser at deltakerne på Sørveiv 2011 la igjen langt mer i rene penger til næringslivet i byen, enn de mottok i støtte. I tillegg kommer: ➔ Den udefinerbare, generelle betydningen av kultur. Gladere, mer energiske mennesker yter bedre! ➔ Verdien av medieomtalen og betydningen for omdømmet til Kristiansand. En levende by! ➔ Verdien av kunnskapen deltakerne tilegnet seg. Mer profesjonelle aktører – til nytte for alle! Vi er part i saken, men selv med vårt mest kritiske blikk er vi ett hundre prosent overbeviste om at Sørveiv 2011 var god butikk for alle impliserte, uansett om man har blåskjorta eller AC/DC t-skjorta på.

1

➔ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Ă˜KT SALG Butikker, hotell, transport, spise- og utesteder


GØY! Vi har lært og lyttet. Igjen – tusen takk til alle som har vært med. Vi gleder oss til neste år. Det skal bli enda bedre.

Sørveiv 2011  

Takk til alle som bidro

Sørveiv 2011  

Takk til alle som bidro

Advertisement