Aukcje WOŚP i Firmy

Page 1

Aukcje WOŚP i Firmy

Jak korzystać z logo? Jak pisać o aukcjach?


Aukcje WOŚP i Firmy

SPIS TREŚCI 1. Logotyp 2. Zasady użycia logo oraz grafik Aukcji WOŚP na przedmiotach

3. Zasady tworzenia postów oraz grafik Aukcji WOŚP 4. Czy można promować aukcję? 5. WAŻNE!!!

6. A co po zakończeniu aukcji? 7. Kontakt


Aukcje WOŚP i Firmy LOGOTYP Logotyp Aukcji WOŚP stanowi graficzną kompozycję, na którą składają się następujące elementy:

• • • •

Numer Finału „30. Finał” Logotyp „Serce WOŚP” Rok Finału „2022” Pomarańczowy napis „AUKCJE”


Aukcje WOŚP i Firmy Zasady użycia logo oraz grafik Aukcji WOŚP na przedmiotach 1.

Wystawiając aukcję charytatywną na rzecz Fundacji WOŚP należy używać wyłącznie logotypu dedykowanego aukcjom (zaprezentowany na poprzednim slajdzie)

2.

Grafiki Finałowe i logotyp aukcji WOŚP mogą być użyte jedynie na przedmiotach, które zostaną wystawione na rzecz 30. Finału WOŚP za pośrednictwem stron: aukcje.wosp.org.pl oraz allegro.pl z określeniem celu 30. Finału WOSP.

3.

Do stworzenia aukcji mogą zostać wykorzystane jedynie grafiki udostępnione przez Fundację WOŚP na stronie: https://www.wosp.org.pl/wspieraj/wystaw-przedmiot

4.

Logotyp i grafiki Finałowe nie mogą być używane do masowej produkcji przedmiotów. Przedmioty z grafikami i logotypem WOŚP muszą zachować unikatowość.

5.

Obowiązuje całkowity zakaz ingerencji w logotyp Aukcji WOŚP (zmiany koloru, zmiana fontu itp.) oraz w grafiki Finału WOŚP (zmiany kolorów,

dodawanie elementów itp.) 6.

Odstępstwem od punkty 6. jest tworzenie rękodzieła (takiego jak grawerowanie, wypalanie itp. Gdzie niemożliwym jest zachowanie np. oryginalnej kolorystyki). Należy jednak pamiętać, że grafiki należy odwzorować możliwie najwierniej oryginałom.

7.

Każdy projekt z użyciem logotypu Fundacji WOŚP musi zostać zaakceptowany przed produkcją. Projekty do akceptacji należy przesyłać na adres

8.

mailowy: aukcje@wosp.org.pl Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania wizerunku Jerzego Owsiaka


Aukcje WOŚP i Firmy

Zasady tworzenia grafik Aukcji WOŚP 1.

Wystawiając aukcję charytatywną na rzecz Fundacji WOŚP należy używać wyłącznie logotypu dedykowanego aukcjom WOŚP

2.

Do stworzenia postów mogą zostać wykorzystane jedynie grafiki udostępnione przez Fundację WOŚP na stronie: https://www.wosp.org.pl/wspieraj/wystaw-przedmiot

3.

Obowiązuje całkowity zakaz ingerencji w logotyp Aukcji WOŚP (zmiany koloru, zmiana fontu itp.) oraz w grafiki Finału WOŚP (zmiany kolorów, dodawanie elementów itp.)

4.

Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania wizerunku Jerzego Owsiaka

5.

Wszelka komunikacja (w tym wizualna) musi zawierać informację o tym, jak dana firma wspiera WOŚP (wystawia aukcję).

6.

W grafikach informujących o aukcji logo firmy nie może być większe niż logo aukcji oraz informacja o formie wsparcia.

7.

Zestawienie logotypu danej firmy/organizacji z logotypem Fundacji WOŚP jest zakazane. Logotyp Fundacji podlega prawnej ochronie znaku towarowego.


Aukcje WOŚP i Firmy

Zasady tworzenia postów i komunikacji na temat Aukcji WOŚP 1.

W poście/informacji na temat zaangażowania marki muszą znaleźć się:

Informacja, w jaki sposób firma wspiera WOŚP – w tym przypadku wystawia aukcję (jaką, w poście musi znaleźć się link do aukcji)

Otagowany oficjalny (i poprawny!) profil Fundacji WOŚP w danym portalu

#wosp2022 i #aukcjeWOSP – nie twórz własnych hashtagów dotyczących Finału WOŚP

Zwróć uwagę na poprawny zapis wydarzenia (30. Finał WOŚP) i nazwę organizacji (Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)

2.

Nie używaj ogólnych sformułowań, jak np. "xxx gra z WOŚP", które nie powiedzą jasno odbiorcom, na czym polega Twoje zaangażowanie w akcję.


Aukcje WOŚP i Firmy

Czy można promować aukcję? Możliwe jest komunikowanie wystawionej aukcji w formie organicznej (bez wsparcia finansowego). Promowany post musi zostać oznaczony #aukcjeWOSP oraz #WOSP2022 . Komunikacja aukcji może być realizowana tylko w czasie trwania

aukcji. Po za kończeniu licytacji, należy zaprzestać komunikacji. • Co jeżeli chciałbym/chciałabym wysłać informację w mailingu do własnej bazy? Możesz to zrobić w wysyłce do własnych baz (pracownicy, odbiorcy newslettera). Odezwij się do nas na adres

akcepty@wosp.org.pl i załącz kreację (grafika oraz copy) do akceptacji. Nie możesz kupować specjalnych kampanii do zewnętrznych baz. • Co jeżeli chciałbym/chciałabym zastosować promocję nieorganiczną (płatną)?

Odezwij się do nas na adres akcepty@wosp.org.pl. W mailu napisz jaki planujesz budżet promocji, jakie kanały zamierzasz wykorzystać (podaj wszystkie Social Media), cel reklamy może być ukierunkowany wyłącznie na kliknięcia (nie na rozpoznawalność marki), proponowany czas trwania kampanii. Koniecznie załącz kreację (grafika oraz copy) do akceptacji.

Obowiązuje całkowity zakaz tworzenia reklam telewizyjnych, radiowych, mailingów z informacją prasową dotyczącą aukcji.


Aukcje WOŚP i Firmy WAŻNE!!! Akceptacja wykorzystania logotypu na przedmiocie, w poście czy grafice odbywa się na bieżąco. Wraz z

upływem czasu oraz zbliżaniem się do dnia Finału ilość przesyłanych do Fundacji wiadomości zdecydowanie wzrasta, co skutkuje opóźnieniem w odpowiedzi. Jeżeli chcesz mieć pewność, że otrzymasz od nas informację zwrotną odezwij się do nas najpóźniej 3 tygodnie

przed Finałem. Bez akceptacji nie można użyć logotypu aukcji WOŚP


Aukcje WOŚP i Firmy A co po zakończeniu aukcji? Po zakończonej aukcji możesz podzielić się wynikiem Twojej aukcji w mediach społecznościowych(tylko forma organiczna), na stronie www, informacjach dla pracowników. Informacja taka musi zawierać: 1.

Formę wsparcia (aukcja, jaka? co było licytowane?)

2.

Wynik aukcji (za ile została wylicytowana aukcja)

3.

Grafiki związane z aukcjami WOŚP można pobierać jedynie ze strony: https://www.wosp.org.pl/wspieraj/wystaw-przedmiot

4.

Jeżeli kręcisz video z realizacji aukcji – musi ono spełniać wszystkie powyższe założenia, a ostateczna wersja

materiału musi uzyskać akceptację Fundacji WOŚP


Aukcje WOŚP i Firmy KONTAKT GŁÓWNY: aukcje@wosp.org.pl

Akcept użycia grafiki na przedmiocie: aukcje@wosp.org.pl Akceptacja postów i grafik do postów: akcepty@wosp.org.pl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.