Jak komunikować eSkarbonkę firmową

Page 1

od

dla

Jak korzystać z logo? Jak pisać o eSkarbonkach?


Spis treści

1.

Co to jest eSkarbonka?

2.

Logo eSkarbonki

3.

Zasady użycia logo eSkarbonki w zestawieniu z logotypami WOŚP i logotypami firmy

4.

Zasady tworzenia postów oraz grafik promujących eSkarbonki


1. Co to jest eSkarbonka eSkarbonka to wirtualna puszka WOŚP, dzięki której możemy zbierać pieniądze dla WOŚP w internecie. To wygodny sposób na wsparcie WOŚP online, dzięki bezpiecznym wpłatom internetowym.


2. Logo eSkarbonki

Logo główne dedykowane do użycia we wszystkich materiałach dotyczących eSkarbonki. Logo informuje, że narzędzie do wspierania WOŚP online zostało technologicznie zaprojektowane i wdrożone przez Mastercard. Dostępne są wersje z czarnym i białym napisem – wybór wersji determinuje kolor tła. UWAGA! Niezależnie od logo eSkarbonki symbol Mastercard nie zmienia swojej kolorystyki.


3. Zasady użycia logo oraz grafik eSkarbonki w zestawieniu z logotypami WOŚP i logotypami firmy Logo eSkarbonki •

Nie można w nie ingerować

Umieszcza się je na jednolitym tle.

Należy zachować kontrast tła względem logo Mastercard, aby logotyp był odpowiednio widoczny.

Logo główne należy oddzielić od reszty logotypów oraz wycentrować.

Nie dodajemy elementów na tej samej wysokości po lewej i prawej stronie od logo eSkarbonki.

Logo może zostać również użyte w dolnej części layoutu. W tym celu należy dodać biały pasek na całą szerokość i umieścić na nim logo eSkarbonki w centralnej części.

LUB


3. Zasady użycia logo oraz grafik eSkarbonki w zestawieniu z logotypami WOŚP i logotypami firmy Logotyp firm •

Może być zestawiony z logo 30. Finału WOŚP jeżeli: • Podana jest informacjao aktywności firmy, czyli np. Wpłać do naszej firmowej eSkarbonki • Grafika nie może zawierać samych suchych logotypów ani ogólnych haseł w stylu „gramy z WOŚP!”

Musi być oddalony od logo eSkarbonki i nie może być z nim zestawiany.

Można zestawiać ze sobą logo firmy i logo 30. Finału WOŚP.

Zestawienie logotypu danej firmy/organizacji z logotypem Fundacji WOŚP jest zakazane. Logotyp Fundacji podlega prawnej ochronie znaku towarowego.

logotypy nie mogą być większe niż informacja o formie wsparcia WOŚP

Użycie logotypu należy zaakceptować drogą mailową, pod adresem: akcepty@wosp.org.pl


4. Zasady tworzenia postów oraz grafik promujących eSkarbonki •

Kolorystykę tła można dowolnie dostosowywać, np. pod kolory firmowe.

W tekście słowo „eSkarbonka” zapisujemy z małym e, dużym S i bez spacji/łącznika.

Przy nazwie eSkarbonka należy zawsze dodać „od Mastercard” lub „napędzana przez Mastercard”.

Zachęcamy do wykorzystania w grafikach digitalowej wersji puszki WOŚP z logo 30. Finału.

Nie nagabujemy do wpłat. Informujemy ludzi, że mogą wesprzeć WOŚP wpłacając pieniądze do eSkarbonki.

Rekomendujemy użycie grafik dostępnych w ramach starterpacka w profilu użytkownika na iWolontariuszu.


4. Zasady tworzenia postów oraz grafik promujących eSkarbonki c. d. •

Zachęcamy do korzystania z szaty graficznej w postaci „oczu”. Nie należy zmieniać kolorystyki oczu.

Na grafice musi pojawić się logo eSkarbonki napędzanej przez Mastercard oraz logo 30. Finału WOŚP.

Wszelka komunikacja (w tym wizualna) musi zawierać informację o tym, jak dana firma wspiera WOŚP - w tym przypadku za pomocą eSkarbonki.

Chcesz wypromować z nami swoją eSkarbonkę? •

Możliwe jest komunikowanie aktywności firmy (w tym przypadku eSkarbonki) w formie organicznej (bez wsparcia finansowego). Promowany post musi zostać oznaczony #eSkarbonka2022 oraz #WOSP2022.

W przypadku chęci zastosowania promocji nieorganicznej (płatnej) konieczny jest kontakt z WOŚP pod adresem: akcepty@wosp.org.pl. W mailu należy wskazać jaki jest planowany budżet promocji, jakie kanały będą wykorzystywane (należy podać wszystkie Social Media) oraz czas trwania kampanii. Cel reklamy może być ukierunkowany wyłącznie na kliknięcia. Konieczne jest załączenie kreacji (grafika oraz tekst) do akceptacji. Jeżeli chcesz mieć pewność, że otrzymasz od nas informację zwrotną odezwij się do nas najpóźniej 3 tygodnie przed Finałem.

Bez akceptacji nie można używać logotypów Fundacji WOŚP.


4. Przykładowe grafiki dla firm


od

dla

Dziękujemy


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.