31. Finał WOŚP: zasady komunikacji dla wspierających wolontariuszy WOŚP

Page 1

Wsparcie Wolontariuszy WOŚP Jak korzystać z logo? Jak pisać o oferowanym wsparciu?
Wsparcie Wolontariuszy WOŚP SPIS TREŚCI 1. Logotyp 2. Formy wsparcia Wolontariuszy 31. Finału WOŚP 3. Zasady użycia logotypu „Dla Wolontariusza” 4. Zasady tworzenia grafik finałowych 5. Zasady tworzenia postów i komunikacji 6. Czas akceptacji 7. Kontakt
Wsparcie Wolontariuszy WOŚP LOGOTYP Logotyp „Dla Wolontariusza” stanowi graficzną kompozycję, na którą składają się następujące elementy: • Numer Finału „31. Finał” • Logotyp „Serce WOŚP” • Rok Finału „2023” • Różowy napis „WOLONTARIUSZ”

Wsparcie Wolontariuszy WOŚP

Formy wsparcia Wolontariuszy 31. Finału WOŚP

• ciepłe napoje (kawa, herbata)

• napoje chłodzące (przydadzą się Sztabom, które organizują wydarzenia)

• ciepłe posiłki - obiady, pizza, zapiekanki

• drożdżówki i kanapki

Jeśli masz pomysł, jak jeszcze możesz wesprzeć

Wolontariuszy - skontaktuj się ze Sztabem w swojej okolicy. Jego członkowie najlepiej będą wiedzieć, jakiej pomocy potrzebują i co przyda się Wolontariuszom.

Wsparcie Wolontariuszy WOŚP

Zasady użycia logotypu „Dla Wolontariusza”

• Logotyp może być wykorzystywany przez firmy/instytucje oferujące darmowe wsparcie dla Wolontariuszy 31. Finału WOŚP, zgłoszone na stronie https://www.wosp.org.pl/final/dla wolontariuszy/oferty.

• Logotyp „Dla Wolontariusza” i grafiki finałowe nie mogą być używane do masowej produkcji przedmiotów.

• Pamiętaj! Wszelka ingerencja w logotyp „Dla Wolontariusza” (zmiany koloru, zmiana fontu itp.) oraz w grafiki Finału WOŚP (zmiany kolorów, dodawanie elementów itp.) jest zakazana.

• Nie zapominaj, że obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania wizerunku Jerzego Owsiaka.

• Uwaga! Na naszej stronie pokazujemy jedynie darmowe oferty. Oferty, w których mowa jest o sprzedaży, rabatach czy promocjach nie są pokazywane na naszej stronie. Podobnie jak w przypadku sprzedaży produktów w takiej sytuacji nie można posługiwać się nazwą, logiem „Dla Wolontariusza” (ani żadnym innym logiem WOŚP) oraz innymi podobnymi oznaczeniami.

Wsparcie Wolontariuszy WOŚP

Zasady tworzenia grafik finałowych

• Tworząc grafiki dotyczące wsparcia Wolontariuszy 31.Finału WOŚP należy używać logotypu „Dla Wolontariusza”.

• Do stworzenia postów mogą zostać wykorzystane jedynie grafiki udostępnione przez Fundację WOŚP po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego.

• Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania wizerunku Jerzego Owsiaka.

• Wszelka komunikacja (w tym wizualna) dotycząca wsparcia wolontariuszy 31. Finału WOŚP musi zawierać informację o tym, jak dana firma wspiera Wolontariuszy oraz musi zawierać logotyp „Dla Wolontariusza”

• W grafikach informujących o wsparciu Wolontariuszy logo firmy nie może być większe niż logo „Dla Wolontariusza” oraz informacja o formie wsparcia.

• Zestawienie logotypu danej firmy/organizacji z logotypem Fundacji WOŚP (samo serduszko) jest zakazane. Logotyp Fundacji podlega prawnej ochronie znaku towarowego.

• Powstałe grafiki musza zostać zaakceptowane mailowo - grafikę prześlij na adres: akcepty@wosp.org.pl.

Wsparcie Wolontariuszy WOŚP

Zasady tworzenia postów i komunikacji

• Jeśli piszesz o Fundacji WOŚP, używaj oficjalnego (i poprawnego) profilu Fundacji WOŚP w danym portalu.

• Oficjalny ogólnopolski hashtag to #wosp2023 – nie twórz własnych hashtagów dotyczących Finału WOŚP, jeśli nie dotyczą bezpośrednio one Twojej miejscowości.

• Zwróć uwagę na poprawny zapis wydarzenia (31. Finał WOŚP) i nazwę naszej organizacji (Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).

• Jeśli tworzysz wydarzenie na Facebooku, zawsze dodaj nazwę miejscowości – to ułatwi odnalezienie Twojego wydarzenia.

Wsparcie Wolontariuszy WOŚP

WOŚP w Internecie

• Facebook https://www.facebook.com/wosp

• Instagram https://www.instagram.com/fundacjawosp/

• Twitter https://twitter.com/fundacjawosp

• YouTube https://www.youtube.com/c/WielkaOrkiestraŚwiątecznejPomocy

• Strona internetowa https://www.wosp.org.pl/

Wsparcie Wolontariuszy WOŚP

Ważne

Akceptacja wykorzystania logotypu w poście czy grafice odbywa się na bieżąco. Wraz z upływem czasu oraz zbliżaniem się do dnia Finału ilość przesyłanych do Fundacji wiadomości zdecydowanie wzrasta, co skutkuje opóźnieniem w odpowiedzi.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że otrzymasz od nas informację zwrotną, odezwij się do nas najpóźniej 3 tygodnie

przed Finałem.

Bez akceptacji nie można użyć logotypu Wolontariusz (ani żadnego innego logotypu Fundacji WOŚP).

Wsparcie Wolontariuszy WOŚP KONTAKT GŁÓWNY: wosp@wosp.org.pl Akceptacja postów i grafik do postów: akcepty@wosp.org.pl
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.