31. Finał WOŚP: zasady stosowania logotypów

Page 1

Logotypy - 31. Finał WOŚP
Logotypy - 31. Finał WOŚP SPIS TREŚCI 1. Logotyp Fundacji WOŚP 2. Logotyp „31. Finał WOŚP” 3. Logotyp „Aukcje WOŚP” 4. Logotyp „Sztab WOŚP” 5. Logotyp „Dla Wolontariusza” 6. Ogólne zasady użycia logo oraz grafik 7. Zasady tworzenia grafik 8. Zasady tworzenia postów i komunikacji 9. WAŻNE 10. Kontakt

Logotypy - 31.Finał WOŚP

Logotyp Fundacja WOŚP

Logo Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest zastrzeżonym znakiem towarowym, chronionym prawem. Wykorzystanie logotypu głównego Fundacji WOŚP jest zabronione.

Wszystkie działania związane z wykorzystaniem nazwy i logotypu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (lub innych oznaczeń podobnych) zawsze wiążą się z podpisaniem umowy. Nieuprawnione wykorzystanie logotypu bądź nazwy

Fundacji WOŚP podlega karze finansowej.

Logotypy - 31. Finał WOŚP Logotypy, których można używać w związku z 31.Finałem WOŚP. Bardzo prosimy o zapoznanie się z całą prezentacją i wybranie logotypu właściwego planowanym akcjom. Ważne! Projekty graficzne z użyciem logotypów 31. Finału WOŚP wymagają akceptacji przed publikacją.

Logotypy

31. Finał WOŚP

Logotyp

Finał WOŚP

ogólnym logotypem dedykowanym konkretnemu Finałowi WOŚP.

WOŚP

to logotyp, którego należy używać w działaniach

WOŚP.

Użycie logotypu powinno być akceptowane mailowo, pod adresem akcepty@wosp.org.pl

PAMIĘTAJ!

Jeżeli prowadzisz Sztab, używaj logotypu Sztab. Jeżeli wystawiasz Aukcje, używaj logotypu Aukcje.

-
31.
Logotyp 31. Finał
jest
Jest
związanych z 31. Finałem

Logotypy

31. Finał WOŚP

Logotyp Aukcje WOŚP

Jeżeli wystawiasz aukcje na rzecz Fundacji WOŚP, użyj grafik dedykowanych aukcjom, w tym logotypu dedykowanego aukcjom (po prawej stronie slajdu).

Szczegóły dotyczące wykorzystana logotypu „Aukcje WOŚP” znajdziesz na stronie www.wosp.org.pl/wspieraj/firmy oraz w specjalnie przygotowanej prezentacji „Aukcje WOŚP i Firmy”.

-

Logotypy - 31. Finał WOŚP

Logotyp Sztab WOŚP

Jeżeli prowadzisz Sztab WOŚP, otrzymałeś oficjalne potwierdzenie rejestracji, posługuj się logotypem „Sztab WOŚP”.

W logotypie sztabu WOŚP masz możliwość dodać numer bądź nazwę swojego sztabu. Dzięki temu od razu będziesz rozpoznawalny.

Jeżeli Twój Sztab podejmuje współpracę z partnerami, udostępnij mu logotyp sztabowy wraz z numerem bądź nazwą sztabu. Dzięki temu informacja o wsparciu danego sztabu będzie jasna i rozpoznawalna.

Grafiki finałowe oraz logotyp Sztab WOŚP znajdziesz w BSS.

Logotypy - 31.Finał WOŚP

Logotyp „Dla Wolontariusza”

Jeżeli planujesz akcję dedykowaną wolontariuszom WOŚP, powinieneś używać logotypu „Dla Wolontariusza” (prawa strona slajdu). Możesz poinformować o wsparciu dla wolontariuszy, które przygotowałeś, np. darmowy poczęstunek, darmowy przejazd itp.

PAMIĘTAJ! Akcja skierowana dla wolontariuszy musi dotyczyć wszystkich wolontariuszy i nie może być związana z jakąkolwiek formą sprzedaży. Szczegóły dotyczące wykorzystania logotypu „Dla Wolontariusza” znajdziesz na stronie www.wosp.org.pl/wspieraj/firmy oraz w prezentacji „Działania dla Wolontariuszy WOŚP”.

Logotypy

31. Finał WOŚP

Ogólne zasady użycia logo oraz grafik

1. Angażując się w działania związane z 31. Finałem WOŚP należy używać odpowiedniego logotypu (np. Aukcje, Sztab, Dla Wolontariusza).

2. Grafiki finałowe i logotypy 31. Finału WOŚP mogą być użyte jedynie w kontekście działań związanych z 31. Finałem WOŚP.

3. Do stworzenia informacji o działaniu mogą zostać wykorzystane jedynie grafiki finałowe udostępnione przez Fundację WOŚP.

4. Logotypy i grafiki finałowe nie mogą być używane do masowej produkcji przedmiotów.

5. Obowiązuje całkowity zakaz ingerencji w logotypy 31. Finału WOŚP (zmiany koloru, zmiana fontu itp.) oraz w grafiki Finału WOŚP (zmiany kolorów, dodawanie elementów itp.).

6. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania wizerunku Jerzego Owsiaka.

-

Logotypy

31. Finał WOŚP

-
1. Tworząc grafikę dotyczącą działań w ramach 31. Finału WOŚP należy używać właściwego logotypu (31. Finał, Aukcje, Sztab, Dla Wolontariusza). 2. Do stworzenia postów mogą zostać wykorzystane jedynie grafiki udostępnione przez Fundację WOŚP na stronie: www.wosp.org.pl/wspieraj/firmy 3. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania wizerunku Jerzego Owsiaka. 4. Wszelka komunikacja (w tym wizualna) musi zawierać informację o tym, jak dana firma wspiera WOŚP (np. wystawia aukcję, prowadzi zbiórkę jako Sztab itp.). 5. W grafikach informujących o wsparciu logo firmy nie może być większe niż informacja o formie wsparcia. 6. Zestawienie logotypu danej firmy/organizacji z logotypem Fundacji WOŚP jest zakazane. Logotyp Fundacji podlega prawnej ochronie znaku towarowego. Zasady tworzenia grafik

Logotypy 31. Finał WOŚP

Zasady tworzenia postów i komunikacji

poście/informacji na temat zaangażowania marki muszą znaleźć się:

1. Informacja, w jaki sposób firma wspiera WOŚP np. wystawia aukcję (w poście musi znaleźć się link do aukcji), ma puszkę firmową, współpracuje z konkretnym Sztabem itp.

Otagowany oficjalny (i poprawny!) profil Fundacji WOŚP w danym portalu.

#wosp2023 i #aukcjeWOSP – nie twórz własnych hashtagów dotyczących Finału WOŚP.

Zwróć uwagę na poprawny zapis wydarzenia (31. Finał WOŚP) i nazwę organizacji (Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).

Nie używaj ogólnych sformułowań, jak np. "xxx gra z WOŚP", które nie powiedzą jasno odbiorcom, na czym polega Twoje zaangażowanie w akcję.

W
2.
3.
4.
5.

Logotypy - 31. Finał WOŚP

Zasady tworzenia postów i komunikacji

Możliwe jest komunikowanie zaangażowania w 31.Finał WOŚP w formie organicznej (bez wsparcia finansowego). Post musi zostać oznaczony #WOSP2023 . Komunikacja może być realizowana tylko w czasie trwania akcji. Po zakończeniu działań, należy zaprzestać komunikacji.

• Co jeżeli chciałbym/chciałabym wysłać informację w mailingu do własnej bazy? Możesz to zrobić w wysyłce do własnych baz (pracownicy, odbiorcy newslettera). Odezwij się do nas na adres akcepty@wosp.org.pl

i załącz kreację (grafika oraz copy) do akceptacji. Nie możesz kupować specjalnych kampanii do zewnętrznych baz.

• Co jeżeli chciałbym/chciałabym zastosować promocję nieorganiczną (płatną)? Odezwij się do nas na adres akcepty@wosp.org.pl. W mailu napisz jaki planujesz budżet promocji, jakie kanały zamierzasz wykorzystać (podaj wszystkie Social Media), jaki jest proponowany czas trwania kampanii. Cel reklamy może być ukierunkowany wyłącznie na kliknięcia (nie na rozpoznawalność marki). Koniecznie załącz kreację (grafika oraz copy) do akceptacji. W związku z ilością komunikatów dot. 31.Finału WOŚP nie preferujemy promocji organicznej. Obowiązuje całkowity zakaz tworzenia reklam telewizyjnych, radiowych.

Logotypy

31. Finał WOŚP

Jak dokonać akceptacji wykorzystania logotypu / grafik?

Napisz maila na adres: akcepty@wosp.org.pl . W treści maila zawrzyj:

• Informację, kim jesteś, kogo reprezentujesz (Sztab/firma/osoba prywatna).

• Informację, w jaki sposób zostanie wykorzystana przesłana grafika/logotyp (np. projekt na koszulkę, baner, grafika do postu itd.).

• Informację, w jaki sposób wspierasz WOŚP (zbiórka, przedmiot na aukcję, impreza zamknięta itp.).

W załączniku prześlij grafikę.

Tak skonstruowany mail znacznie przyspieszy proces akceptacji.

-

Logotypy

31. Finał WOŚP WAŻNE!

Akceptacja wykorzystania logotypu na przedmiocie, w poście czy grafice odbywa się na bieżąco. Wraz z upływem czasu oraz zbliżaniem się do dnia Finału ilość przesyłanych do Fundacji wiadomości zdecydowanie wzrasta, co skutkuje opóźnieniem w odpowiedzi.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że otrzymasz od nas informację zwrotną, odezwij się do nas najpóźniej

3 tygodnie przed Finałem.

Bez akceptacji nie można używać logotypów Fundacji WOŚP.

-
Logotypy - 31.Finał WOŚP Kontakt główny do Fundacji WOŚP: wosp@wosp.org.pl Akcept użycia grafiki na przedmiocie: aukcje@wosp.org.pl Akceptacja postów i grafik do postów: akcepty@wosp.org.pl Media: prasowy@wosp.org.pl
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.