Advertisement
The "BRDA Foundation | Fundacja BRDA" user's logo

BRDA Foundation | Fundacja BRDA

| ENG | We are working towards better, safer, more accessible housing. We are sending Polish windows to those in need in Ukraine as part of a circular economy model. We support material reuse in architecture and design. We promote local activism that brings us closer to home. | PL | Startujemy z intencją, by poprawiać jakość mieszkalnictwa. Wysyłamy polskie okna z odzysku do potrzebujących w Ukrainie. Wspieramy pracę z materiałami z odzysku w budownictwie, architekturze i designie. Organizujemy lokalne działania społeczne, które sprawiają, że mieszka nam się lepiej.

Publications