Biblioteka. Więcej niż myślisz

Page 1

3


4


9Opłaty i windykacja

11


Podziękowania Dyrektor MBP Łódź-Bałuty - kustosz mgr Joanna Bryszewska Dyrektor MBP Łódź-Górna - starszy kustosz mgr Alicja Mularczyk Dyrektor MBP Łódź-Polesie - starszy kustosz mgr Bożena Świątek-Mazur Dyrektor MBP Łódź-Śródmieście - kustosz mgr Monika Chaber-Barłoga Dyrektor MBP Łódź-Widzew - starszy kustosz mgr Grażyna Rurowicz oraz pracownicy miejskich bibliotek publicznych.

Fundacja Normalne Miasto-Fenomen od ponad sześciu lat działa w Łodzi realizując projekty w obszarach: społeczeństwo obywatelskie, zrównoważony transport, przestrzeń miejska oraz tożsamość miasta. To organizacja pozarządowa prowadząca działalność społeczną (non-profit) dzięki zaangażowaniu społeczników, wolontariuszy, osób z pasją chcących zmienić nasze miasto na lepsze. Jeżeli podobają ci się działania Fundacji, takie jak np. tworzenie publikacji edukacyjnych i informacyjnych - wesprzyj działalność dobrowolną darowizną: nr konta bankowego: 25 1140 2017 0000 4002 1209 2997 Więcej informacji o działaniach Fundacji można znaleźć na stronie internetowej www.fundacjafenomen.pl 24BiblioSKAN

9 788394 264918


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.