Page 1

Viladecans Important People Viladecans Important People

Any 04 Número 07 Desembre 2011 www.viladecans.cat/vip

El Plan de Mejora Integral se prorrogará dos años más Oportunitats laborals per a persones a l’atur

Ponent Ponent

ENTREVISTA Ponent ya tiene equipo de fútbol 7


2

vIPs

Viladecans Important People

Safareig

viladecans Important People

Ponent

VIPS és la revista del Pla de Millora Integral de Ponent, impulsada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament. VIPS de Ponent són els ciutadans que viuen en aquests barris de la ciutat i que, amb el projecte de millora integral, veuen com augmenta la qualitat de vida en aquests espais. Un pla que atén les necessitats de la ciutadania i li fa sentir més important, tot un Viladecans Important People, un VIP. VIPS Ponent Edita: Viladecans Renovació Urbana (Viurbana, SL) Tirada: 3.500 exemplars Fotografia: Arxiu Municipal, Departament de Premsa de l’Ajuntament, Cristina Diestro, Pepa Álvarez. Redacció: Elisabeth Pavón, Óscar Torrico Contacte: 93 637 95 03 Fotomecànica i impressió: Rotocayfo Dipòsit legal: B-37753-2011

el Xat de l’alcalde Cada primer lunes de mes, el alcalde Carles Ruiz responde a las preguntas que los ciudadanos y ciudadanas de Viladecans le formulan a través del chat que se habilita en la web www.wiladecans.cat Las sesiones de chat tienen una duración aproximada de una hora, y para participar sólo es necesario seguir las instrucciones que se facilitan en la web, sin necesidad de registrarse previamente. Extracto de las preguntas correspondientes a los chats de junio, septiembre,octubre y noviembre.

noUs vIPs Un cop al mes, l’alcalde Carles Ruiz rep a les persones que acaben d’arribar a Viladecans, amb l’objectiu de donar-los la benvinguda a la ciutat, i informar-los de tots els serveis i equipaments que tenen a la seva disposició. La trobada serveix també perquè les persones nouvingudes coneguin l’Ajuntament i es familiaritzin amb la ciutat.

a

Jéssica ( 33 anys ) li ha cridat l’atenció la transformació del barri i de la ciutat sencera en el darrer deceni. Ella havia treballat a Viladecans fa anys i ara ha tornat a viure-hi. Creu que la ciutat ha passat “de ser una ciutat dormitori a una ciutat de serveis”. I ho explica dient que ha trobat cinemes, biblioteca i un centre comercial “perfectes”. Del barri, destaca la tranquil·litat. Jéssica no troba a faltar res, però li agradaria que hi hagués més feina i s’interessa pel futur del Parc de Negocis.

@carlosruiztwit facebook.com/carles.ruiznovella

Carles Ruiz, Alcalde

Una nova escola

Jéssica

l

a Sandra ( 27 anys ) i l’Alfonso (25) viuen al barri des del juliol. Del seu nou domicili, la Sandra hi destaca l’entorn de zones verds: “hi ha molts jardins i espais oberts”, i la tranquil·litat: “no hi ha soroll; es pot estar tranquil a casa”, diu. Vénen de l’Hospitalet i, potser per això, troben a faltar el metro. Però l’Alfonso creu que es compensa amb els autobusos urbans i “la facilitat amb què es troba aparcament en aquest barri”.

Ponent guanyarà en equipaments al servei de la ciutadania

El veïnat de Ponent estrenarà escola al gener. Una escola que serà el nou cor del barri, que iniciarà la seva activitat a principis del 2012 i que representa una excepció en un context econòmic com l’actual. Aquesta obra pública educativa s’inscriu en l’esforç municipal per millorar les condicions de formació dels escolars –i, per tant, els seus resultats acadèmics– i és una de les poques que s’estan fent a Catalunya en aquests moments. De la nova escola, cal destacar que és un edifici que respecta els paràmetres de la construcció pública, ja que compleix les condicions òptimes d’eficiència energètica, consum mínim d’energia i accessibilitat... en un equipament modèlic del qual ens hem de sentir orgullosos, una de les joies del projecte general de reforma i remodelació de la zona de Ponent. A més, la construcció del nou centre educatiu porta afegida la regeneració de l’Escola Fleming i la recuperació per a la ciutat de l’espai que ocupa la zona d’esbarjo. L’edifici es reconvertirà en la seu de l’Ateneu de les Arts i del nou casal d’entitats, i la resta d’espais es guanyaran per a l’ampliació del carrer central de Ponent. En suma, la nova escola i el replantejament de l’antiga propiciaran que el barri guanyi serveis. Cal dir que la biblioteca i les instal·lacions esportives de la nova escola romandran obertes al barri fora de les hores escolars. Viladecans s’està transformant a nivell econòmic i social, i cada vegada té més equipaments i zones verdes. Però, sens dubte, la base de tot és l’educació. Per a mi, és una prioritat, tal com s’ha demostrat en la planificació de la nova escola de Ponent.

Sandra i Alfonso

P. Hola. Le quería preguntar por el párking del final de la Avda. Gavà. Según el cartel del Plan E lleva cerrado casi un año y sin uso. Aparentemente está acabado, pues no se ve movimiento ni trabajos desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es el motivo de su no uso? ¿No hubiera sido mejor gastarse los 413.000€ (69 millones de las antiguas pesetas) en una guardería para ese barrio, infinitamente más necesaria y urgente? Gracias. JuLián CASAS Hola, Julián. En primer lugar, debo decirle que una guardería cuesta muchísimo más de lo que señala, además de su mantenimiento. no obstante, cuando cambien las circuntancias económicas, está previsto dotar al barrio de una guardería justo al lado del colegio que se está construyendo. El Plan E

financiaba una parte de la estructura del párking y la otra la financiamos nosotros directamente en una segunda fase que se acabará pronto y que no se puede apreciar, porque consiste fundamentalmente en hacer llegar el cable a la zona para instalar el centro de control. Gracias. Està previst posar semàfors a l’avinguda Lluís Moré cantonada plaça de la Hispanitat, davant dels Mossos?. ÀnGEL Hola. Àngel. no està previst, perquè no tinc constància que hi hagi incidències substancials. En tot cas, parlaré amb els responsables de mobilitat per contrastar la informació. Gràcies. Hola Carlos, primero enhorabuena por se-

guir en el cargo. Me gustaría saber por qué en el barrio Can Palmer no multan a los perros sueltos, porque hay un señor que siempre lo lleva suelto, tiene tres. Otra pregunta, me gustaría saber si la reforma de la av. Doctor Fleming es para los vecinos o para los bares para poner mesas donde quieran. Espero su respuesta. iSAbEL GARRido Hola, isabel. Gracias por tu felicitación y por utilizar el chat para dirigirte a mi. Como sabes, y he explicado en algunas ocasiones en este chat, estamos haciendo una actuación preferente con la Policía Local en relación al incivismo con los animales. Estamos multando e incidiendo sobre las conductas poco cívicas. Hablaré con la concejal de barrio Gracia Sancho y la Policía para que sigan el problema. La

reforma de doctor Fleming ha sido pensada para que los vecinos ganen más espacio público en el barrio y ordenar mejor las diferentes actividades; hablaré con el servicio de inspección para que comprueben el adecuado funcionamiento de las mesas. Gracias.

revisaré els criteris de les marquesines per veure si es poden incrementar. Gràcies.

Bona tarda sr. alcalde. Està previst posar marquesines en les parades del vilabús al barri de Ponent? ÀnGEL REdondo

Participa en el próximo chat

Hola de nou, Àngel. Actualment el criteri que utilitza l’Àrea Metropolitana per ubicar les marquesines és per nombre d’usuaris de la parada. S’han anat incrementat en els últims anys. Quan nomenin els nous responsables del Transport de l’Àrea Metropolitana vull parlar amb ells per diversos temes referents als autobusos de Viladecans, i

09/01 a las 19 h.

Fes en directe les teves consultes a l’alcalde a www.wiladecans.cat

3


4

vIPs

Viladecans Important People

Projectes

dos aÑos MÁs PaRa el Plan de MeJoRa InteGRal de Ponent Se hA SolicitADo uNA prórrogA pArA fiNAlizAr loS proyectoS peNDieNteS y DAr coNtiNuiDAD A loS que eStáN eN mArchA

obres a un dels patis interiors

e

les obres de la nova escola de Ponent encaren la recta final

l Plan de Mejora Integral de Ponent se alargará durante dos años más, una vez concedida la solicitud de prórroga. De este modo, la finalización de la aplicación del Plan, prevista para este año 2011 se alarga ahora hasta finales de 2013. Con este nuevo margen de tiempo, se podrán finalizar proyectos como la reconversión de la escuela Doctor Fleming en la sede del Ateneu de les Arts de Viladecans y del nuevo casal de entidades del barrio, una actuación que se iniciará una vez el alumnado se traslade al nuevo centro escolar. Actualmente se está redactando el proyecto de rehabilitación del edificio de la escuela Doctor Fleming para transformarlo en la sede del Ateneu de les Arts de Viladecans, y para que pueda albergar a las distintas entidades de Ponent. El proyecto se está elaborando de acuerdo con los criterios que se han marcado en el programa de usos que han elaborado el área de Servicios Personales y el departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento junto con la empresa municipal Viladecans Qualitat. De este modo, el Ateneu de les Arts de Viladecans, que en la actualidad imparte las clases en distintos centros escolares y equipamientos de la ciudad, pasará a tener unas instalaciones fijas en las que realizar los cursos de música, artes escénicas y artes visuales y plásticas, convirtiendo así la actual escuela Doctor Fleming en el centro de referencia para la formación artística en la ciudad.

El paseo de Ponent se prolongará

l

Los talleres de informática continuarán el próximo año

La transformación de la actual escuela Doctor Fleming lleva asociadas otras actuaciones urbanísticas, que incluyen la adecuación de la zona de alrededor del edificio para hacerla más diáfana y accesible, eliminando las actuales barreras arquitectónicas que dificultan el paso, y la continuación del paseo de Ponent, uniéndolo a la ya remodelada avenida Doctor Fleming. Otros proyectos que tendrán continuidad en los próximos dos años son el programa de ayudas para la instalación de ascensores, gracias al cual se finalizarán los proyectos que actualmente están en marcha en diferentes comunidades de propietarios y propietarias, y, conforme vayan llegando las distintas partidas de ayudas económicas, se iniciarán aquellos que se encuentran en lista de espera para poner en marcha las obras.

es obres de la nova escola d’educació infantil i primària de Ponent es troben aquests dies en la seva recta final. Segons el calendari previst, els nens i nenes que actualment fan classes a les escoles Doctor Fleming i Viladecans IV es podran traslladar al nou centre tan aviat com es pugui. A més de donar resposta a les necessitats educatives del barri, la nova escola tindrà una biblioteca i un gimnàs que podran donar servei al barri de manera independent a l’activitat docent del centre. L’escola de Ponent és la inversió més important que s’està fent actualment a Catalunya en matèria d’educació, amb una inversió de 6,6 milions d’euros aportats, principalment, per la Generalitat de Catalunya, que va adquirir el compromís amb l’Ajuntament d’incrementar i modernitzar els recursos educatius de la zona.

lA NovA eScolA ocupA uNA pArcel.lA De 8.000 m2, Amb méS De 5.000 m2 De Superfície coNStruïDA

La nova escola de Ponent acollirà tres línies educatives, amb més de 40 aules que es distribuiran en una planta baixa i dos pisos. A més, hi haurà aules especialitzades, com la de psicomotricitat, un local per a l’AMPA i un menjador amb cuina pròpia.

lA prórrogA De DoS AñoS Del plAN De mejorA iNtegrAl De poNeNt permitirá fiNAlizAr lAS ActuAcioNeS urbANíSticAS y DAr coNtiNuiDAD A loS proyectoS SociAleS En los próximos dos años también seguirán funcionando los proyectos ligados a los servicios a las personas del Plan de Mejora Integral de Ponent. En este ámbito se incluyen los distintos talleres de formación, los talleres de alfabetización para las personas mayores del barrio y los talleres de informática para los socios y socias de las entidades, y el servicio de apoyo a las comunidades de vecinos y vecinas. También continuarán los proyectos ligados al fomento de las políticas de equidad de género, como el ciclo ‘Dones de Ponent’.

interior de l’escola

El pati està dividit en dos espais independents, un per a l’alumnat d’infantil i un per a l’alumnat de primària, a on tots els nens i nenes podran jugar.

leS obreS De l’eDifici AcAbeN AqueSt meS i jA eS poDrà comeNçAr A equipAr l’iNterior Del ceNtre

L’alcalde visitant les obres

5


6

vIPs

Viladecans Important People

Ciutadania

PasseJant aMb la ReGIdoRa PeR ... hIsPanItat

oPoRtUnIdad laboRal PaRa PeRsonas deseMPleadas un grupo de chicos trabajando en la pavimentación de una calle

el AyuNtAmieNto prevé coNtrAtAr, DurANte SeiS meSeS, A 44 perSoNAS SiN trAbAjo pArA que pArticipeN eN AccioNeS Del plAN De mejorA iNtegrAl De poNeNt, coN el Apoyo De lA geNerAlitAt. 51 veciNoS y veciNAS hAN teNiDo coNtrAtoS temporAleS eN loS últimoS treS AñoS.

J

osé Luís Fernández vive en Can Palmer y este año ha trabajado como oficial de mantenimiento en colegios de Viladecans. Una ocupación que no había desarrollado antes y a la que llegó a través del programa ‘Treball als barris’, impulsado por la Generalitat y el Ayuntamiento. 51 personas se han beneficiado ya, en los últimos tres años, de este proyecto, que ofrece un trabajo temporal a personas desempleadas en los barrios donde se llevan a cabo programas de reforma integral acogidos a la Ley de Barrios, como Ponent. Y, para 2012, el Ayuntamiento ha decidido redoblar los esfuerzos en esta iniciativa, y se prevé contratar a 44 personas, si la Generalitat acepta la petición municipal. Los perfiles laborales son, entre otros, de peones forestales, peones de limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano, oficiales de fontanería y electricidad, auxiliares administrativos y técnicos de medio ambiente. Además del alivio económico que le ha supuesto tener un trabajo durante los seis meses que dura la iniciativa, José Luis valora la experiencia muy positivamente por las oportunidades que le abren los conocimientos de cara a encontrar un nuevo empleo: “Todos los compañeros me han tratado muy bien, han sido muy amables conmigo e, incluso, me han hecho una carta de recomendación”. La iniciativa es también motivo de orgullo por poder participar de manera activa en la transformación de la ciudad y trabajar en beneficio de todos sus vecinos y vecinas.

el progrAmA ‘trAbAjo eN loS bArrioS’ ofrece uN coNtrAto temporAl De empleo De SeiS meSeS eN tAreAS eN beNeficio De lA ciuDAD

El Ayuntamiento ha solicitado también a la Generalitat la puesta en marcha de una Casa de Oficios, destinada a menores de 25 años, que podrán formarse como especialistas en mejora de la vía pública y en jardinería y medio ambiente. Los cursos tendrán una duración de un año, con seis meses de formación y seis meses más de prácticas remuneradas. Durante este año 2011, una veintena de chicos y chicas están participando ya en una casa de oficios. Han recibido formación como peones de rehabilitación de equipamientos y auxiliares de ayuda domiciliaria y ahora están poniendo en práctica esos conocimientos con un contrato de prácticas.

uNA iNiciAtivA De formAcióN coN prácticAS fAcilitA A loS jóveNeS eStAr mejor prepArADoS pArA AcceDer Al mercADo lAborAl

¿cóMo haceR la solIcItUd?

grAciA SANcho eNS moStrA com eS vAN iNStAl.lANt ASceNSorS AlS eDificiS

l

a Gracia ens explica que ella sempre ha estat molt vinculada a Hispanitat, ja des dels temps en què formava part de la Federació d’Associacions de Veïns, i que ara, com a regidora, encara hi té més relació. “Ho coneix millor que els que vivim aquí”, diuen els veïns que ens acompanyen: Casimiro Ortiz, Darío Lázaro, Francisco Gimeno i Juan Montes.

mAlgrAt que ArA lA SituAció No éS fàcil, No DeixArem De trebAllAr eN lA millorA D’hiSpANitAt

I és que, després de tants anys, la regidora coneix unes quantes històries i anècdotes de la zona i confessa que “he ballat molt a la plaça de la Hispanitat, quan organitzàvem festes amb la federació”. Ara, Hispanitat està canviant de mica en mica la seva fesomia. En els edificis, la majoria dels quals daten dels anys 60, s’estan començant a instal·lar ascensors, la qual cosa comportarà una important millora en la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

“La necessitat d’instal·lar ascensors és una de les coses en què més ha insistit l’alcalde Carles Ruiz, i és per això que estem fent un gran esforç per destinar el màxim de recursos possibles”, ens comenta la Gracia Sancho. “Ens fem grans, i les escales se’ns fan cada cop més difícils”, diu. Arribem fins a la plaça de la Hispanitat i, allà, els veïns, amb tota la confiança, li comenten a la Gracia que cal fer alguna cosa amb aquest espai. “És evident que el barri necessita un canvi, i tenen tota la raó i tot el dret de reivindicar-lo, perquè salta a la vista que falten moltes coses per fer”, ens diu. Els ascensors són el principi d’una transformació que la regidora està convençuda que arribarà: “Malgrat que ara la situació no ho posa fàcil, no deixarem de treballar en la millora d’Hispanitat. Confio en que la crisi passarà i les coses es podran anar fent a poc a poc”.

tiNc molt boNS recorDS i ANècDoteS Del bArri: Aquí em trobo A guSt

Las personas sin empleo que quieran participar deben solicitarlo durante este mes de diciembre en

Viurbana, en la calle Santiago Rusiñol, 8 ( junto al Carrefour Market ) teléfono

93 635 95 03 *Los vecinos y vecinas de los barrios de Ponent (Can Palmer, Can Sellarès, Poblado Roca, Hispanidad y Can Batllori) tienen prioridad en el proceso de selección, que se abre al resto de ciudadanos de Viladecans si no se cubren las plazas.

Els veïns comenten amb la regidora les necessitats del barri

7


8

vIPs

Viladecans Important People

Miscel·lània

notÍcIes

activitats i tallers per commemorar el dia Internacional contra les violències de Gènere

les comunitats veïnals s’arremanguen per millorar la convivència

El Pla de Millora Integral de Ponent va organitzar el taller ‘Si m’estimo, em protegeixo’

e

l 25 de novembre se celebrava el dia internacional contra les Violències de Gènere, una commemoració que, a Viladecans, es feia sota el lema ‘L’amor no encadena. Viu sense por’.

Veïns i veïnes dels barris de Ponent elaboren conjuntament una normativa i comencen a aplicar-la

Per aquest motiu, durant les darreres setmanes del mes de novembre s’han organitzat diverses activitats destinades a la conscienciació i la prevenció de la violència en vers les dones.

a

conseguir una bona convivència a l’escala de l’edifici s’ha convertit en un objectiu per a moltes comunitats de veïns dels barris de Ponent, que, lluny de la utopia, cada dia que passa comença a ser més real. Ara per ara, en onze edificis. La clau és la implicació activa del veïnat per definir unes normes mínimes de convivència que s’han promogut a través de la Taula de Treball Comunitari, dins del Projecte de Millora integral de Ponent.

una d’aquestes activitats és el taller ‘Si m’estimo, em protegeixo’, que organitzava el Pla de Millora Integral de Ponent, i que es va fer al Centre Municipal Edelia Hernández. Es tractava d’un taller vivencial en què van participar un total de 19 dones, que, al llarg de la tarda, van realitzar diferents exercicis pràctics destinats a treballar conceptes com l’amor o l’autoestima, i a detectar comportaments o actituds de risc en les relacions de parella.

Joan Garcia, president de la comunitat de veïns i veïnes de l’avinguda de Lluís Moré, 17, és un dels presidents que s’ha implicat en aquest projecte. Ell i la resta de veïns i veïnes de la comunitat ja estan començant a notar els resultats de la feina feta. “Era una comunitat difícil, a on hi havia molta feina per fer. El primer va ser ordenar les prioritats i començar a treballar”. Al llarg dels últims mesos, aquest president, juntament amb la resta de la comunitat i el suport de les entitats veïnals, han aconseguit canviar alguns dels aspectes de la seva escala. “Hem guanyat en seguretat i hem millorat l’aspecte de la porteria i de la façana”.

imatge de la campanya del dia contra la Violència de Gènere

nunca es tarde para volver a clase Compartimos un rato con las participantes en el taller de alfabetización de Can Batllori

P

ura, Carmen Fernández, Antonia, dolores, Juana, Carmen Ruiz y Piedras son algunas de las alumnas de taller de alfabetización de Can batllori que, cada viernes, asisten a las clases que imparte Esther, la profesora, y en las que estas mujeres aprenden y se divierten a partes iguales. nos han contado que las clases consisten, sobre todo, en trabajar la lectura y la escritura, y que también dedican bastante tiempo a las matemáticas. Aprenden a hacer operaciones sencillas, como sumas y restas.

El més difícil ha estat implicar tothom en aquesta tasca, ja que, ens explica en Joan, la gent estava molt desanimada i, al principi, eren escèptics amb els resultats. “M’han deixat fer, i això és molt important, i després, poc a poc, s’han anat implicant”. Ara, aquesta comunitat comença, tal com diu el seu president, “una nova etapa, en la qual hem de treballar aspectes concrets, però en què hem fet ja el més important, que era començar”.

Veïns de l’avinguda de Lluís Moré, 17

Més dones coneixen Internet

Para algunas, este es el primer taller al que asisten. Es el caso de Carmen Ruiz, que nos cuenta que hace sólo dos semanas que se apuntó, pero que está muy contenta con la experiencia. otras, como Juana ortega, ya son veteranas, y llevan años haciendo estos talleres, porque, como ella misma nos cuenta, “yo no sabía nada, y ahora puedo defenderme sola con las cuentas y con la lectura”. Ejercitar la memoria y mantener la mente en forma son otros de los motivos por los que algunas de estas mujeres asisten con regularidad al curso de alfabetización. Así nos lo cuentan Antonia y Pura, que siguen un plan de estudios especial para trabajar la memoria.

Las alumnas del taller de alfabetización de Can batllori

Enguany, l’associació Dones en Xarxa ha iniciat 80 viladecanenques en l’ús de les tecnologies

c

Entrega de diplomes dels cursos ‘dones en Xarxa’

testIMonIs trinidad Fernández Este es el tercer curso al que asisto. He aprendido mucho en este tiempo, pero todavía no tengo internet en casa. Ahora, con las facilidades que dan desde el Ayuntamiento, estoy pensando en darme de alta para seguir practicando.

leonor bielsa internet ha sido todo un descubrimiento para mi. He aprendido que puedo pedir hora con mi médico cómodamente desde casa, y que puedo buscar información sobre libros, porque me encanta leer. Me encanta utilizar los servicios de mensajería instantánea, ya que, gracias a ellos, puedo encontrarme con mi familia y amigos.

ada dia que passa, internet es va convertint més en una eina quotidiana, que ens pot facilitar tasques més o menys habituals, necessàries o interessants. És per això que a Viladecans es treballa perquè ningú perdi aquest tren. una de les activitats que es fan són els cursos anomenats ‘dona, connecta’t’, promoguts per l’associació dones en Xarxa amb la col·laboració de l’Ajuntament. El 3 de novembre es van entregar, al Centre Municipal Edelia Hernández, els diplomes a participants en cinc tallers d’iniciació a internet. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde Carles Ruiz, la regidora de Polítiques d’igualtat, Verónica Arasil, i la gerent de dones en Xarxa, Carme Sánchez. L’acte es va iniciar amb una xerrada sobre l’ús que fan les dones de les noves tecnologies, en la qual Carme Sánchez va remarcar la importància i la necessitat de la presència femenina a la xarxa. Tot seguit, l’alcalde Carles Ruiz va parlar de l’aposta que s’està fent a Viladecans per fer arribar Internet a totes les llars de la ciutat, i dels beneficis socials i econòmics que aquest projecte comporta.

¿haces alGo esPecIal PoR navIdad?

Juana

sebastián

belén

sandra

En navidad me gusta preparar pestiños. Sólo hay que mezclar harina, aceite, vino blanco, anís, ralladura de limón, unas gotas de zumo de naranja, miel y canela. Se amasa la mezcla y se fríe en la sartén.

Con los niños hacemos el ‘Caga, tió’, y no nos perdemos la cabalgata de los Reyes Magos. Es una noche muy especial para ellos. Este año yo sólo les pido quedarme como estoy.

La nuestra es una navidad muy tradicional. nos reunimos con la familia para cenar en nochebuena y en Fin de Año. Los niños ya están deseando que llegue Papá noel.

Lo que más me gusta de la navidad es poder celebrarla en familia. Cenamos todos juntos y cantamos villancicos. Además, adornamos la casa con un belén que ya estamos preparando.

9


10 vIPs

Viladecans Important People

Festes

PRIMeRa edIcIó del PaRc InFantIl de nadal a l’ateneU de can batlloRI

nadal als baRRIs de Ponent

Del 27 al 30 de desembre vine al Parc de Nadal, el saló lúdic per als infants Amb un castell inflable, jocs de taula, minigolf, tallers, circuit de ‘slot’ R1…i molt més!

MUchas eMocIones con atRIUM vIladecans

El teatro de la ciudad propone siete espectáculos durante estas fiestas y ofrece una promoción especial por la compra de entradas. Atrium Viladecans ofrece, durante estas fiestas, una programación cultural con propuestas para toda la família. Una buena opción para disfrutar de estas fechas con la cultura, que se pone más al alcance, si cabe, con una magnífica promoción:

POR LA COMPRA DE DOS ENTRADAS PARA ESPECTÁCULOS DE DICIEMBRE A FEBRERO, ATRIUM REGALA UNA ENTRADA A ESCOGER ENTRE DIEZ ACTUACIONES. Del 16 de diciembre al 4 de enero, Atrium Viladecans se llena de actividad. Y la música es la gran protagonista. · Una de las propuestas es el musical infantil ‘Navidades en la aldea encantada’, que celebrará dos funciones el 27 de diciembre. Además, la orquesta La Vella Dixieland pondrá ritmo de jazz el 16 de diciembre y habrá dos actuaciones corales, a cargo de Atlanta Gospel Chorale (el día 18) y de la Coral Cantiga y la Orquestra Terrassa 48, que interpretarán El Messies, de Händel (el día 30). También, durante estas fiestas, pasará por Atrium el cantautor Quique González, con una propuesta muy especial, un concierto minimalista de caras B y rarezas. · Para los más pequeños de la família también habrá una actuación de marionetas, Mowgli, el niño de la jungla y los mayores podrán disfrutar de la danza con el clásico El cascanueces, interpretado por la compañía de ballet de David Campos.

Horari: de 16.30 a 20.30 h Preu de l’entrada: 3 euros

3X2

tRes entRadas PoR el PRecIo de dos

Hasta el 7 de enero, por la compra de dos entradas para cualquier espectáculo del Auditorio, el teatro municipal regala una entrada a escoger entre 10 funciones que tendrán lugar del 30 de diciembre al 17 de febrero. Las bases de la promoción se pueden consultar en www.atriumviladecans.com y en la taquilla de Atrium. ESCOGE EL ESPECTÁCULO AL QUE QUIERES IR GRATIS: El Messies, de Händel (30/12/11) Historias de un karaoke (14/01/12) Clownic (20/01/12) Llibert Fortuny i Manel Camp (21/01/12) Los Martínez (27/01/12) Sergi Lopez i Jorge Picó- Livingstone 30-40 (28/01/12) La corte del Faraón (05/02/12) Nit de ràdio 2.0 (10/02/12) El tricicle-Forever Young (11 i 12 /02/12) Anna Roig i l’ombre de Ton Chien (17/02/12)

Edats: de 3 a 6 anys ( acompanyats dels pares) i de 7 a 12 anys ( pares localitzables ) Aforament màxim: 200 nens

entReGa la teva caRta al PatGe ReIal

El 2 gener, de 17 a 20 hores, al parc de Can Palmer Hi haurà animació infantil, tallers i xocolatada Ho organitza: AV Can Palmer i AV Lluís Moré

11


12 vIPs

Viladecans Important People

L’Entrevista

el poNeNt 21 Se eNfreNtA A otroS equipoS De lA zoNA eN loS juegoS eScolAreS comArcAleS

Ponent Ya tIene sU PRoPIo eQUIPo de FÚtbol 7 el equipo poNeNt 21 eS uNA iNiciAtivA SurgiDA De loS propioS veciNoS y veciNAS

Los chicos del Ponent 21 recibiendo instrucciones de su entrenador

Actualmente el equipo lo forman chicos del barrio que, aunque jugaban habitualmente a fútbol con sus amigos y compañeros de clase, no tenían, en su mayoría, ninguna experiencia entrenando en equipo y participando en un campeonato. De ahí que el mérito de estos niños, y de las personas que les apoyan –padres, madres, entrenador, coordinador, etc.– sea no sólo el esfuerzo que están llevando a cabo entre todos, sino también las ganas de conseguir sus objetivos dentro y fuera del campo, y de superarse cada día. Este partido ya lo han ganado. El resto de victorias es, como bien dicen los chicos, sólo cuestión de tiempo.

El equipo Ponent 21 entrena todos los martes y jueves por la tarde en Can Sellarès, y está compitiendo en los Juegos Escolares Comarcales. El campeonato empezó el pasado 5 de noviembre, y en él se enfrentan a otros equipos de la zona del Baix Llobregat. No tuvieron un muy buen comienzo, ya que se estrenaron con una derrota, pero todo tiene una explicación. “Era un equipo de chicos mayores que nosotros, y que llevan cinco años jugando juntos”, nos cuenta Quique Campos, el delantero centro.

ADemáS De jugAr A fútbol, loS NiñoS eStáN ApreNDieNDo vAloreS como el reSpeto A loS DemáS y el trAbAjo eN equipo

Los integrantes del equipo Ponent 21 junto a su entrenador Juanjo (primero por la izquierda ) y su coordinador Aguilera ( primero por la derecha )

l

os barrios de Ponent ya tienen su propio equipo infantil de Fútbol 7. El proyecto se ha puesto en marcha desde la mesa de trabajo comunitario del Plan de Mejora Integral de Ponent, que conforman las asociaciones de vecinos y vecinas de Lluís Moré, Can Palmer y Viviendas del Congreso, junto con el AMPA de la escuela Doctor Fleming. El objetivo del proyecto es ofrecer a los niños y niñas del barrio una actividad constructiva en la que ocupar el tiempo libre, creando un espacio de relación social desde el que se fomentan el civismo y la convivencia a través de la práctica del deporte: aprenden valores como la deportividad dentro y fuera del campo y la importancia del trabajo en equipo. Eso es precisamente lo que está intentando inculcarles Juanjo, su entrenador, que nos cuenta que está muy satisfecho con los

resultados conseguidos en los dos meses que lleva trabajando con los chicos. Ellos, por su parte, también han entendido que pueden aplicar muchas cosas a su vida diaria. “Hemos aprendido a comportarnos mejor y a respetar a los demás”, dice Juan Amaya, defensa central del equipo. También empiezan a comprender que jugar en un equipo de fútbol no consiste sólo en dar patadas a un balón. “No nos gusta mucho, pero tenemos que correr y hacer ejercicios de preparación para estar en forma”, nos cuenta Castro Jiménez, que juega como medio izquierda. A eso precisamente dedican uno de los días de entrenamiento, habitualmente el martes, y por eso, para el medio centro, Quique Manuel Amaya, ese es el día en que entrenar se les hace más duro: “Los jueves, en cambio, trabajamos con la pelota y hacemos algún ‘partidillo’ de entrenamiento al final, y es más divertido”.

José Escribano, el defensa del equipo, es optimista, a pesar de que los comienzos son difíciles: “Conseguiremos ganar algún partido; sólo tenemos que seguir entrenando y acostumbrarnos a jugar juntos”.También lo es José Vicente Fernández, el lateral, que no duda en afirmar que “seguro, que con el tiempo, ganaremos partidos”. El toque más realista lo ponen José Molina y José Pubill, delanteros. Los dos opinan que, de momento, “lo importante es no desanimarse, pues ganar estaría muy bien, pero aún queda mucho que aprender”. Si les preguntamos por el ejemplo a seguir, todos tienen muy claro que, puestos a soñar, les gustaría ser como el Barça. Entre los jugadores a los que parecerse hay más diversidad: Messi, Piqué, Puyol o Iniesta son los nombres que más suenan. La nota discordante la pone Juanjo, el entrenador: “Yo quiero ser como Mourinho”.

loS NiñoS eStáN ApreNDieNDo A trAbAjAr juNtoS pArA coNSeguir el objetivo De gANAr pArtiDoS El equipo, en pleno partido

13


vIPs

Viladecans Important People

Passatemps

La Mirada a Ponent

` RIa el Rebost de la MeMo

vida veïnal al voltant de la parròquia de santa Maria de sales La parròquia de Santa Maria de Sales, des del moment de la seva inauguració el 27 d’agost del 1967, s’ha convertit en el punt destacat d’acollida i trobada dels veïns del barri de Ponent. L’església és obra de l’arquitecte austríac Robert Kramreiter Klein, deixeble de Le Corbusier. Kramreiter, nascut a Viena el 18 de setembre del 1905, va haver de fugir del seu país, a la Segona Guerra Mundial, perseguit pel nazisme, i es refugià a Catalunya. Aquí començà a treballar en l’edificació de fàbriques i blocs de pisos. Anys més tard, per motius de feina, conegué l’aparellador viladecanenc Rafael Paulo. A inicis de la dècada dels anys seixanta en Kramreiter es va oferir per construir un temple a tocar de la urbanització de can Batllori, projectada per la immobiliària de Rafael Paulo. La primera pedra del temple es posà el 9 de setembre del 1962, amb l’assistència de l’arquebisbe de Barcelona, Gregorio Modrego, tot decidint, per al seu emplaçament, la zona de confluència de la riera de Palmer amb el camí que donava accés a l’antiga masia de can Batllori. Un cop inaugurada, l’església fou complementada, posteriorment, pels vitralls de colors, obra de Llucià Navarro. L’any 1990 arribarien les campanes que duen els noms de Martina, Maria de Sales, Rosa i Mercedes. ARXIU MUNICIPAL

I posa el seu nom a sota. Saps qui és qui?

PInta els ReIs d’oRIent dels coloRs QUe Més t’aGRadIn!

rei _ _ _ _ _ _ _

sUdoKUs Els veïns del barri de Ponent de l’any 1968 s’apropen per primer cop a la parròquia de Santa Maria de Sales, per celebrar el Diumenge de Rams. Autoria fotogràfica desconeguda. AMVA, Fons Parròquia de Santa Maria de Sales

sabIes QUe...

rei _ _ _ _ _ _

9

8

5 2 8 6 7 8 3 7 9 6 5 2 9 6 7 1 4 7 9

rei _ _ _ _ _ _ _ _

5

6 1 2

5

2 6

7 3 5

7

Nivell mig

7 3 1 8 9 2 5 4 6

6 5 9 7 2 1 4 3 8

2 8 7 5 3 4 9 6 1

4 1 3 9 8 6 2 7 5

2 8 3 7 9 1 5 6 4

1 9 4 6 5 8 2 3 7

7 5 6 3 4 2 9 1 8

Nivell mig

5 2 4 1 6 7 3 8 9

3 4 7 2 1 5 6 8 9

6 2 5 8 7 9 1 4 3

9 1 8 4 6 3 7 2 5

4 6 1 9 8 7 3 5 2

5 7 2 1 3 4 8 9 6

8 3 9 5 2 6 4 7 1

solucions als sudokus

9 6 8 3 4 5 7 1 2

Los alumnos y alumnas de tercero de primaria de la escuela Doctor Fleming visitaron hace unos días el Ayuntamiento. Allí aprendieron algunas curiosidades sobre la historia de la Torre del Baró y Can Modolell. Además tuvieron la oportunidad de entrar en el despacho del alcalde y preguntarle acerca de su trabajo y de cómo funciona el consistorio.

1 4 2 6 7 9 8 5 3

El 19 de desembre es farà l’última sessió del taller de Risoteràpia i Biodansa que organitza el Pla de Millora Integral dins del cicle ‘Dones de Ponent’. Les classes es fan cada dilluns a l’espai que el Servei d’Atenció i Informació a les Dones (SIAD) té a la masia de Can Palmer.

8

Nivell alt

3 9 5 4 1 8 6 2 7

Dotze dones participen al taller de Risoteràpia i Biodansa

Los niños y niñas de la escuela Doctor Fleming visitan el Ayuntamiento

4

7

4 1 9 6 8 9 7 4 9 2 3 5 1 8 7 3 9 2 3 2

8 7 6 2 5 3 1 9 4

14

Nivell alt

15


Revista VIPS Ponent  

Revista VIPS Ponent