Memòria Fundació Salut Alta 2018 (cat)

Page 1

Fem camí, deixem petjada. Memòria 2018


QUI SOM MISSIÓ: Acollir els menors i llurs famílies en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, i acompanyar-los en els seus processos socioeducatius perquè, en un entorn plural, arribin a ser membres actius de canvi vers una societat més cohesionada i més justa. VISIÓ: Ser una entitat generadora d’espais d‘igualtat, participació, creixement i transformació per als infants, adolescents, joves i famílies del barri, referent a Badalona pel seu estil de treball de qualitat, sostenible, comunitari i en xarxa. VALORS: Treballem des de la solidaritat, per la justícia social i la llibertat, amb professionalitat i transparència. “FEM CAMÍ, DEIXEM PETJADA”

Durant el curs 2017-18 ens ha acompanyat aquest lema per treballar l’acompanyament, un dels pilars de la nostra metodologia. Hem fet camí, reflexionant sobre què entenem per “acompanyar” i amb quin estil ho volem fer a la Fundació per tal que sigui un procés significatiu i de qualitat. I hem deixat petjada en la intervenció amb infants, adolescents i famílies, voluntariat, equip professional i col·laboradors. Es pot consultar el treball realitzat a: www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/acompanyament.

Fundació Privada La Salut Alta G-63512412 Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya 2024 Disseny original: Roser Corbera Maquetació: comunicació Fundació Salut Alta Fotografia: arxiu Impressió: Argra Trading SL


Ens presentem

3 4 5 6 8 9 10

Ens presentem

Mirem amb perspectiva

CARTA DEL PRESIDENT

Ens financem

Senyor no deixis sense empar el bell país on jo naixia, aquell que sempre he d’estimar i estimaré sia com sia. A aquesta llei d’amor jo em faig submís, oh, Déu, empara el meu país. Himne d’escoltes

Intervenim

Fem equip

Ens relacionem

Agraïm

Aquest himne cantàvem pels vols del 1960 a l’agrupació escolta de Sant Jaume, a la part baixa del barri de La Salut. L’amor pel nostre país es manifesta ara a la Fundació Salut Alta de Badalona en el neguit que ens provoca la precarietat de serveis del nostre barri i les necessitats bàsiques i culturals no cobertes dels seus habitants i, especialment, dels infants com a éssers més vulnerables. Ha passat un altre any i tinc la sensació que, tot i el gran esforç dels nostres educadors i educadores amb nous criteris adaptats a cada moment, amb l’evolució constant dels mètodes educatius i fent els infants i joves partíceps del sistema de treball; mai no arribarem a equilibrar la balança de les mancances amb les nostres aportacions. Confio però, i així ho veig en l’entusiasme de l’equip, que la nostra tasca d’acompanyament anirà fructificant i donarà eines per treballar contra les malmeses inèrcies socials. El lema d’aquest curs passat: “Fem camí, deixem petjada”, ens encoratja a seguir treballant i educant sense defallir, ens fa pensar que el nostre èxit és justament el mateix treball diari, és que les accions de la nostra Fundació deixin empremta, és que siguin una referència, una base mental per afrontar les situacions en què es trobaran els infants, després adolescents i, finalment, convertits en adults moltes vegades abans d’hora. Ens podeu ajudar en la nostra tasca? Sons enemics s’han conjurat per fer-lo perdre i enfonsar-lo feu-me valent i agosarat per si en la lluita he de salvar-lo. A aquesta llei d’amor jo em faig submís, oh, Déu, empara el meu país. Himne d’escoltes Francesc Gil i Argemí President

MEMÒRIA 2014 2018 FUNDACIÓ FUNDACIÓSALUT SALUTALTA ALTA1| 3 MEMÒRIA


Mirem amb perspectiva VALOREM POSITIVAMENT... Tenim una nova línia d’acció a l’entitat: la presència propositiva a l’entorn. Aquesta línia, i els objectius que la concreten, ens està ajudant a ordenar, millorar i augmentar la nostra intervenció comunitària en un barri que presenta grans reptes a nivell social per als infants, adolescents i famílies. COM A REPTE ENS PROPOSEM... Generar espais de reflexió i d’acció amb altres entitats i agents de l’entorn, i emprendre accions per fer un barri més digne per a la infància.

LA FUNDACIÓ

EL BARRI

INFANTS I FAMÍLIES

18.730 120 FAMÍLIES

INFANTS I ADOLESCENTS

142

24%

persones en 0,5 km2

són menors de 16 anys

33%

74

nacionalitats

són d’origen estranger

15%

41%

19 PAÏSOS D’ORIGEN

Marroc Espanya Amèrica Llatina Pakistan

de les famílies del barri en seguiment de Serveis Socials

sense el graduat escolar

Resta d’Àsia Resta d’Àfrica Resta d’Europa

UT

LA SAL

LONA

BADA

4


Ens financem VALOREM POSITIVAMENT... Els tres premis rebuts aquest any per diferents projectes de l’entitat, que sumen 5.200€ i reconeixen l’esforç d’innovació, d’obertura a l’entorn, del treball amb les famílies i de processos de participació i governança democràtica en la nostra intervenció. COM A REPTE ENS PROPOSEM... Professionalitzar la nostra captació de fons per assegurar uns ingressos que permetin el creixement sostingut i sostenible dels projectes i ens permetin dur a terme les nostres línies estratègiques. RESULTAT DE L'EXERCICI Compres

DESPESES

Despeses generals

Compres ............................................................. 12.487,88 €

Amortitzacions

Despeses de personal

14%

Despeses generals........................................... 83.874,99 €

6% 2%

Despeses de personal.................................469.117,06 €

78%

Amortitzacions.................................................. 39.031,10 € TOTAL DESPESES

604.511,03 €

INGRESSOS

Prestacions de serveis

Prestacions de serveis................................. 161.577,81 €

Subvencions oficials

Donacions d’entitats privades i particulars Altres ingressos

21%

Donacions d’entitats privades i particulars..................................... 298.322,54 €

51%

Subvencions oficials..........................................119.147,8 €

28%

Altres ingressos.........................................................255,25 € TOTAL INGRESSOS

579.303,40 €

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST

COST PER PROJECTE

600.000€ 500.000€

34%

400.000 €

2017

INGRESSOS

DESPESES

INGRESSOS

DESPESES

100.000 €

24% 9%

CENTRE OBERT A100 APRENIJOC FAMÍLIES

300.000 € 200.000 €

33%

Es pot veure l’auditoria de comptes sencera a la nostra pàgina web.

2018

MEMÒRIA MEMÒRIA 2014 2018 FUNDACIÓ FUNDACIÓSALUT SALUTALTA ALTA1| 5


CENTRE OBERT infants de 6 a 12 anys països d’origen familiar centres educatius professionals d’atenció directa infants que han rebut atenció psicològica

PROJECTES

activitats amb famílies

32 10 10 5 7 13

APRENIJOC infants de 6 a 12 anys països d’origen familiar centres educatius professionals d’atenció directa infants que han rebut atenció psicològica alumnes d’Aprenentatge i Servei

65 11 10 4 3 20

LA NOSTRA METODOLOGIA ACCIÓ EDUCATIVA Oferim una acció socioeducativa que sigui significativa pels infants i adolescents. Aquest any destaquem: el projecte d’aprenentatge “El barri”, que ha culminat amb l’èxit d’aconseguir que l’Ajuntament posi una font a la plaça del barri; la promoció d’espais de lectura i biblioteca en els projectes; i la participació de 65 famílies a 23 “tardes en família”. En total: 400 hores d’espai d’aprenentatge, 220 hores d’educació emocional, +1.000h d’educació en el lleure i +300h d’activitats d’estiu. www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/accio-educativa

6

PROCÉS D’ACOMPANYAMENT Aquest ha estat el focus de la nostra intervenció aquest curs, sota el lema “Fem camí, deixem petjada”. 300 persones han fet ús de l’espai d’acollida i informació; s’han fet aproximadament 100h de tutoria individualitzada amb infants, adolescents i famílies; hem fet 30h hores de formació en acompanyament (professionals i voluntariat), hem organitzat “espaiXacompanyar”, una campanya de captació de fons i sensibilització on hem recaptat 2.995€; hem renovat el procés d’acollida de les famílies i els espais diaris de trobada amb les mateixes i hem sistematitzat el procés d’acompanyament a infants. www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/acompanyament


Intervenim A100

31 7 6 5 3 7

adolescents de 12 a 16 anys països d’origen familiar centres educatius professionals d’atenció directa adolescents que han rebut atenció psicològica adolescents que han acabat la seva etapa a la Fundació

FAR

62 14 9 3 9 3

TREBALL AMB LA FAMÍLIA Volem capacitar i donar autoritat a les famílies potenciant les seves competències i fortaleses, oferint espais de participació dins de l’entitat i possibilitant l’acompanyament personalitzat d’aquelles famílies que ho requereixin. S’ha treballat amb 120 famílies del barri; s’han fet tutories individualitzades amb 89 famílies; 32 activitats lúdiques amb famílies i infants; 2 mares han sortit als mitjans de comunicació parlant sobre temes del barri; 10 formacions amb famílies; 6 sessions d’avaluació (35 famílies participants); 4 teràpies familiars; 13 sessions grupals lúdiques amb dones. El treball en el canvi de mirada cap a les famílies ha comptat amb 4 sessions de supervisió amb l’ajuda de Càritas; i, per primer cop, s’ha organitzat una jornada conjunta de formació per a professionals i famílies sobre assetjament escolar. www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/treball-amb-la-familia

alumnes matriculades infants de 0-3 anys que participen a El Niu països d’origen professionals d’atenció directa persones voluntàries tallers monogràfics formatius

TREBALL AMB L’ENTORN Apostem perquè infants i adolescents coneguin l’entorn en què viuen des d’una perspectiva d’estima i respecte; per reivindicar un barri més digne; així com per donar a conèixer La Salut Alta en positiu a la gent de l’entorn i a través dels mitjans. Aquest any hem dinamitzat 9 activitats a la plaça del barri obertes a tothom; 60 famílies han participat en 5 accions cíviques; hem estat presents en 13 actes i fires; hem participat en 10 comissions i grups de treball dels plans educatius i de desenvolupament del districte; hem acollit 1 persona per fer treballs en benefici de la comunitat; hem fet 13 tallers de sensibilització sobre l’entitat, l’entorn i la realitat social i hem donat a conèixer l’entitat i el barri a 17 persones/grups amb alts càrrecs en entitats socials, educatives o empreses. https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/treball-amb-lentorn

MEMÒRIA 2018 2014 FUNDACIÓ SALUT ALTA 1| 77


Fem equip VALOREM POSITIVAMENT... L’augment de voluntaris i voluntàries (+35%) fruit d’un treball intens durant dos anys: d’una banda, hem augmentat la recerca i el contacte amb institucions que ofereixen voluntariat i, de l’altra, hem reorganitzat l’acompanyament que fem a les persones voluntàries dins de cada projecte. Destaquem també l’augment d’alumnes de pràctiques (+55%). COM A REPTE ENS PROPOSEM... Augmentar les figures masculines dins l’equip educatiu; connectar totes les persones de l’equip amb l’entorn, a través de la participació en xarxes de treball, reflexió i incidència en els diferents àmbits on som presents.

EL PATRONAT

L’EQUIP

President: Francesc Gil i Argemí

Direcció

Maria Nadeu Puig-Pey

Vicepresidenta: Ana Maria Selva Martín

Projectes d’intervenció directa

13 professionals 37 voluntaris

Administració, Gestió i Neteja

4 professionals 3 voluntaris

Secretària: Rosa Mª Piqué i Faus Tresorer: Carles Riera i Montserrat Vocals: Jon Bárcena Arteagabeitia · Bernat Mullerat Prat · Josep Mª Sentís Bonet · Francesc Moreno Barón · Albert Puyuelo Gómez · Olga Valsells Goula · Oriol Navarro Oller

19

professionals

908

hores de formació de l’equip

8

Comunicació 1 professional 4 voluntaris Celebracions i festes

42

35 voluntaris

20

voluntariat setmanal

estudiants ApS

35

9

voluntariat puntual

estudiants en pràctiques


Ens relacionem VALOREM POSITIVAMENT... Amb l’augment de l’acció comunitària, hem augmentat també la interacció amb altres persones, entitats, recursos o agents de l’entorn, i això s’ha traduït en noves accions i activitats conjuntes, com la pintada del parc infantil a la plaça del barri o la jornada reivindicant una plaça peatonal. Aquest any també ha estat el primer del nou model de coordinació territorial de la Caixa Proinfància, que permet una acció més integrada dels serveis oferts. COM A REPTE ENS PROPOSEM... Consolidar i augmentar: l’Aprenentatge i Servei amb els instituts de la zona; els alumnes de pràctiques, especialment de Badalona; els tallers de sensibilització a escoles i entitats del nostre entorn; i la participació dels adolescents en activitats com Cadena de Referents (voluntariat) o Divendres a la plaça (acció comunitària). PLATAFORMES, XARXES I GRUPS DE TREBALL ON PARTICIPEM INFÀNCIA

BARRI I CIUTAT

Consell dels Infants de Badalona (CIB) FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i d’educació a la Infància i l’Adolescència) • Comissió de Centres Oberts • Comissions territorials Càritas Barcelona EDUCO ONG • Programa d’Acció Social Caixa Proinfancia • Xarxa Badalona Nord

Pla Educatiu d’Entorn • Comissió Infància i Joventut • Grup de Necessitats Bàsiques • Grup de treball de joves Pla de Desenvolupament Comunitari • Comissió de Convivència Plenari d’entitats del Districte IV

SECTOR SOCIAL JESUÏTES

ACCIÓ SOCIAL I VOLUNTARIAT

Coordinadora Estatal de Red Mimbre • Grup de treball Educació Emocional Coordinadora del Sector Social a Catalunya • Grups de treball: Comunicació, Voluntariat i Gestió PAL Besòs

ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) Oxfam Intermon - Programa domèstic d’empoderament a dones Federació Catalana de Voluntariat Social

Grups de Treball Multidisciplinar de tres escoles del barri Taula d’Infància i Adolescència de Badalona (TIAB)

TREBALL COMUNITARI, SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ relació amb més de

participació a

dinamització de

recursos i entitats

actes de l’entorn

activitats al barri

presència a

participació activa a

55 8

fires amb estands informatius

5

27

comissions i grups de treball

9

realització de

13

tallers de sensibilització i formació

MEMÒRIA MEMÒRIA 2014 2018 FUNDACIÓ FUNDACIÓSALUT SALUTALTA ALTA1| 9


Agraïm Administració pública:

Amb el finançament de:

Col·laboradors en actes o activitats especials:

El 2018 també han col·laborat amb nosaltres: Agència de Comunicació Social, AMPA Escola del Clot, Apropa Cultura, Argra Trading SL, Arrels Òptica Social, Aspirantat de Sant Josep, Associació d’Antics Alumnes de l’Institut Químic de Sarrià, BABU, Badiu Jove, Banc de recursos, Capella Sant Joan Baptista, Casal Loiola, Comunitat Cristiana de Sant Ignasi, Congregació Jesús Maria - Badalona, Col·legi Santa Teresa Ganduxer, Cryptshow, Direcció General de Protecció Civil, DONO, Drogueria Boter, Educació 360º - Fundació Jaume Bofill, E.E.Coma, ESADE Alumni, Escola Alexandre Galí, Escola Jesuïtes El Clot, Escola Josep Carner, Escola Mary Ward Badalona, Escola Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi, Escuela Europea de Coaching, Esplai CEL, Esplai Crac-crac, Esplai Joan Suñol, FEDAIA, FNAC, Frigo, Fundació Ateneu Sant Roc, Fundació Carles Blanch, Fundació Jesuïtes Educació, Fundació La Vinya, Fundació Migra Studium, Fundació Real Dreams, Intersport Maresme, Jugar i Jugar, La Confederació, Llet Nostra Alimentària SL, Party Fiesta, Pla de Desenvolupament Comunitari La Salut-Llefià, Port de Badalona, SAGE, Salting Badalona, Universitat Pompeu Fabra Solidària, Universitat Ramon Llull – Pere Tarrés, Vista Òptica, Wapsi.org, Wongo.

Si voleu col·laborar amb nosaltres ho podeu fer a: “La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746 | www.fundaciosalutalta.org/col·labora 10


+60

impactes en mitjans de comunicació

RECONEIXEMENTS •

Premi La Confederació 2018 de Governança participativa

Premi Educació 360º a la crida “Comunitats que eduquen”

Premi Carrasco i Formiguera 2018

5.200 €

CAMPANYES DE MICRODONACIONS

+2.000

seguidors a xarxes socials

11

#ESPAIxACOMPANYAR A més dels donatius online, la campanya amb motiu del #GivingTuesday ha comptat amb la participació de 15 persones conegudes públicament, gravant-se en vídeo per col·laborar amb la difusió.

entrevistes al blog

#MOTXILLA2018 Destaquem la col·laboració de 4 entitats de lleure que han participat a la campanya oferint la possibilitat de fer un donatiu a la Fundació en la inscripció de les seves activitats d’estiu.

9.330 € SOCIS/ES I DONANTS Respecte el 2017 hem incorporat més de 35 empreses col·laboradores i 80 donants particulars.

214 socis/es i donants T’hi vols sumar? Fes un donatiu! “La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746 www.fundaciosalutalta.org/col·labora


/fundaciolasalutalta @lasalutalta @salutalta Canal Youtube Fundació Salut Alta pinterest.es/salutalta flickr.com/fundaciolasalutalta Pàgina Fundació Salut Alta

www.fundaciosalutalta.org c. Autonomia, 17, baixos 08914 BADALONA Tel. 93 460 36 08 info@fundaciolasalutalta.org

“La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.