Informe anual Fundesplai 2017-2018

Page 21

Fundesplai ■ Informe anual 2017-2018

21

ACCIÓ educativa

impacte social

Nous certificats de professionalitat El curs 2017-18 ha estat marcat per la posada en marxa de noves accions formatives per als professors/es i la incorporació de nous certificats de professionalitats. Pel que fa al primer aspecte, el Centre de Formació de Fundesplai va organitzar una trobada del claustre de formadors/es i diversos tallers especialitzats en eines TIC o en igualtat de gènere, aquest últim vinculat a la pro-

posta educativa “Encoratja’t”. D’altra banda, el 2017 també es van ampliar els certificats de professionalitats adreçats a la formació ocupacional amb quatre noves especialitats: Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinfor-

4

noves especialitats en certificats professionals

ACCIÓ SOCIAL

10 anys de Centre Esplai Centre Esplai, la seu de Fundesplai al barri de Sant Cosme (el Prat de Llobregat), va celebrar el 10è aniversari el 2017 amb una exposició i un sopar solidari que va servir per recaptar fons per a “Prenem partir per la infància”, la campanya de beques per a infants. Durant aquests 10 anys, Centre Esplai ha servit per impul-

sar l’activitat de Fundesplai en favor dels infants, els joves, les famílies, el Tercer Sector i el medi ambient i ha esdevingut un important equipament en la dinamització del barri de Sant Cosme i la ciutat del Prat.

1.024 entitats sòcies del Club de Suport Associatiu

màtics, Dinamització comunitària, Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials en centres educatius i Docència de la formació professional per a l’ocupació.

54

jornades d’assessorament

218

cursos impartits

3.320 alumnes en activitats de formació

19.807 hores de formació


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.