The "Fundesplai" user's logo

Fundesplai

El Prat de Llobregat, Spain

https://www.fundesplai.org

La Fundació Catalana de l'Esplai és una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Publications

Informe anual 2021


April 28, 2022

"Menjar canvia el món"


September 15, 2021

Diari Més Escola 2


March 22, 2018

Diari de Fundesplai 78


December 14, 2017

Diari Fundesplai 76


November 15, 2016

Diari Fundesplai 75


June 10, 2016

Diari Més Escola


February 26, 2016

Diari de Fundesplai 74


December 10, 2015

A quejuguem


October 26, 2015

Diari Fundesplai 73


July 28, 2015

Diari 72 de Fundesplai


February 12, 2015

B612 primera missió!


September 13, 2013

Marc teòric B612


September 13, 2013

Dipticconsum


September 10, 2013

Ciudadanía y ONG


April 15, 2013

Ciudadania i ONG


April 15, 2013