Informe anual Fundesplai 2017-2018

Page 19

Fundesplai ■ Informe anual 2017-2018

19

Dimensió educativa, social i mediambiental impacte social

Increment de les estades a les colònies per famílies Les estades a les cases de colònies i albergs de Fundesplai permeten a les famílies gaudir d’uns dies en entorns naturals de gran bellesa (Pirineus, Guilleries, Montseny, Garraf...) en equipaments de màxima qualitat i a uns preus molt assequibles. A més, totes les cases i albergs comptem amb un equip d’educadors/es ambientals amb els quals es pot descobrir l’entorn i participar en un munt d’activitats: rutes a peu o en bici, observació astronòmica o d’ocells, descoberta de la fauna...

Les cases de colònies i albergs són un lloc ideal per a caps de setmana i vacances (estiu, Setmana Santa, Nadal). A més, en els darrers anys s’ha diversificat l’oferta i incorporat propostes temàtiques (Carnestoltes, Castanyada...), gastronòmiques (calçotada, bolets...), i s’han permès les estades amb mascotes en determinades instal·lacions. De forma paral·lela, s’ha dut a terme un pla de modernització contínua de tots els equipaments per adaptar-se a les noves necessitats de les famílies.

65.669 participants a les activitats d’estiu

80.629 estades a les cases de colònies el 2017

Gràcies a tots aquests elements, el 2017 les estades a les cases de colònies i albergs de natura de Fundesplai van ser 80.629, una xifra que representa un 5% més que al 2016.

33

escoles amb projecte de petita infància

8.700

ACCIÓ educativa

Xerrades i dinàmiques AMPA i famílies Les xerrades i dinàmiques dirigides a famílies representen espais d’intercanvi i relació en un marc de reflexió educativa. Al llarg del 2017 hem realitzat xerrades per a famíli-

es d’escoles d’infantil i primària destinades a la reflexió entorn a la importància d’una alimentació saludable i de treball i d’educació emocional amb la participació de professionals com Ada Parellada, Anna Manso i Juanjo Fernández. Als instituts de secundària s’han dinamitzat sessions de treball amb famílies amb què es tre-

ballen i s’expliquen eines i estratègies per tractar l’eduxerrades cació per una vida saludable a escoles i amb els adolesinstituts cents. A les escoles on som presents hem participat en més d’un centenar d’actes amb col·laboració de la comunitat educativa, ens agrada formar part de l’escola.

34

estades de colònies en família a l’estiu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.