Page 1

HET FUN CKE EFF ECT 3


Colofon Uitgave 3, jaargang 2 september 2011 Redactie: Krista van Beelen, Paula Makkes, Joris Funcke, Maaike Brouwer Drukwerk: Lenoirschuring, Amstelveen Papiersoort: 120 gr. Olin Oplage: 400 exemplaren FUNCKE communications & design Stolbergstraat 9 Postbus 330 2000 AH Haarlem 023-54 00 554 info@funcke.com www.funcke.com

Het FUNCKE Effect | 2


Wij werken door, en dit magazine gaat met ons mee Een wisselvallige zomer ligt achter ons. Een zomer die wij hebben besteed aan het opfrissen en herinrichten van onze huisvesting. Daarbij is ‘het nieuwe werken’ de afgelopen tijd ook bij ons een veel besproken begrip geworden. Ons ‘nieuwe werken’ is efficiënt en inspirerend, gebaseerd op het principe ‘vorm volgt functie’. Een nieuwe manier van werken stimuleert de geest. Creativiteit komt tot bloei en de samenwerking tussen collega’s en partners wordt versterkt. Daarover gaat dit magazine. Lees over onder­ werpen die ons aanzetten tot denken. Zie wat we maken en ontdek het gezicht achter de mensen. Wij hopen dat je ook geïnspireerd raakt om vol gas en met veel werkplezier richting 2012 door te stomen. En als je plannen maakt of op zoek bent naar nieuwe ideeën denken we natuurlijk graag met je mee. Richard van Tiggelen Creatief directeur richard@funcke.com

|3


Workshop

Kruip in de huid van… Een communicatiemiddel maak je nooit voor jezelf en eigenlijk ook niet voor de opdrachtgever. Een opdracht­gever, het woord zegt het al, geeft ­opdracht om een communicatiemiddel te maken met een bepaald doel gericht op een bepaalde doelgroep. Nu is ‘doelgroep’ best een vaag en ­ongrijpbaar begrip. Een doelgroep b ­ ezoekt geen website en kijkt niet naar een poster. Mensen van vlees en bloed doen dat wel. Daarom is het slim om gebruik te maken van zogenaamde persona’s. Een persona is een fictieve persoon met een aantal kenmerken en eigenschappen die voorkomen bij verschillende mensen uit de doelgroep. Persona’s helpen je bij het ontwikkelen van communicatie concepten en websites. Ze zorgen ervoor dat je niet vanuit jezelf denkt maar vanuit een representant van de doelgroep. Hierdoor sluit het eindresultaat beter aan bij de wensen en omstandig­heden van de totale doelgroep. De verleiding is groot om van je persona’s ­supermensen te maken, ­perfecte mensen zonder enig fout of gebrek. Maar dat is te onrealistisch. Als je bijvoorbeeld een website ontwikkelt is het juist slim om een persona te ­bedenken die kleurenblind is of dyslectisch. Dat dwingt je om de site ook voor deze groep toegankelijk te maken. Meer weten over onze workshops, persona’s en usercentered ontwerpen? Joris Funcke: joris@funcke.com Het FUNCKE Effect | 4


Power to the people Sinds de intrede van het internet zijn we als klanten mondiger geworden: we klagen op Geen Stijl, recenseren ons vakantieadres op Zoover.com en vergelijken zo’n beetje alles via het web voordat we tot kopen overgaan. Maar deze beweging blijft niet beperkt tot het internet: in Londen is sinds enige tijd The People’s Supermarket actief. Daar kan je verantwoord voedsel kopen tegen redelijke prijzen. Voorwaarde is wel dat je lid wordt van de supermarkt en dat je enige uren per maand in de winkel werkt. Misschien wennen bedrijven te langzaam aan de mondige klant. En blijkbaar wachten sommige klanten niet totdat hun winkel user-centered gaat handelen (zie Het Funcke effect #1). Zij nemen zelf het heft in handen: www.thepeoplessupermarket.org |5


Communicatie 2.0 In het communicatievakgebied is de laatste jaren veel veranderd. Zo veel, dat de oude grenzen nagenoeg zijn vervaagd. Waar vroeger een duidelijk onderscheid bestond tussen reclame, design en communicatie, lopen deze disciplines nu naadloos in elkaar over. De nadruk ligt steeds minder op de vorm en steeds meer op strategische keuzes die vooraf worden gemaakt.

Eerst strategie en concept bepalen Wat is je verhaal, wat wil je ermee ­bereiken en welke middelen zet je in? Dat zijn de uitgangspunten voor de ­creatieve oplossing, de vorm. Hiermee is het vakgebied veel strategischer ­geworden. Volwassener ook, want je communiceert om een bepaald doel en effect te bereiken. Daarbij is de vorm natuurlijk nog steeds belangrijk. Deze is nu een logisch gevolg van de strategische uitgangspunten en het communicatieconcept, dat vooraf is bepaald. En een goed concept laat zich gemakkelijk en doeltreffend vertalen naar verschillende media en middelen. De middelen die ons nu ter beschikking staan zijn beduidend uitgebreider dan voorheen. Het FUNCKE Effect | 6

Welke middelen zetten we in om optimaal het gewenste doel te bereiken en het meeste effect te sorteren binnen het beschikbare budget? Veelal is dat een combinatie van middelen. Internet, social media en gaming bieden ongekende nieuwe mogelijkheden. Zeker wanneer deze middelen goed ‘getimed’ en op elkaar afgestemd zijn. Dat vereist wel een sterk communicatieconcept: sterk genoeg om in alle media optimaal door te voeren. Andere samenwerking, betere resultaten Deze aanpak vraagt wel om een andere werkwijze. De oriënterende fase, waarin je tot de strategische uitgangspunten komt, is nu veel belangrijker, want die bepaalt de kwaliteit van de uitwerking. Goed overleg


Krista van Beelen

met de opdrachtgever is daarbij cruciaal. Het bureau staat daarom steeds meer naast de opdrachtgever in een samenspel om doel, uitgangspunten en strategie te definiëren. De inspiratie en energie die dat oplevert geeft projecten vaak extra ‘power’: geïnspireerd samenwerken leidt tot betere oplossingen en dus tot betere resultaten. Vaak is ook de inbreng van verschillende disciplines wenselijk: een psycholoog, een socioloog, een ervaringsdeskundige, iemand uit de doelgroep die aanschuift tijdens een workshop in de oriënterende fase. Hoe meer kennis, des te beter. Met elkaar bedenk je hoe het concept moet werken en hoe de doelgroep hierop zal reageren.

Deze manier van werken leent zich niet voor pitches. Bij een pitch kan een ­opdrachtgever weliswaar verschillende bureaus en oplossingen vergelijken, maar het is dan niet mogelijk om gezamenlijk aan een gedegen en strategische oplossing te werken. Hiermee doen opdrachtgevers zichzelf te kort: doordat diepgang en vooronderzoek ontbreken zullen de geboden oplossingen nooit een optimaal antwoord vormen op de vraag. Meer weten over communicatie 2.0 en samenwerking bij strategische communicatie? Krista van Beelen, krista@funcke.com

|7


Case

Albert Heijn Winkelwedstrijd 2011 Opdracht Ontwikkel het communicatieconcept voor de jaarlijkse interne winkelwedstrijd van Albert Heijn. Alle 850 winkels van Albert Heijn maken hierbij kans om uit te groeien tot de beste winkel van het jaar binnen hun categorie: AH-supermarkt, AH-to-go en AH-XL. Dit kunnen zij bereiken door hun klanten, buren en medewerkers centraal te stellen. De winnaars verdienen een dagtrip met het winkelteam en een speciale bokaal. De klant: Albert Heijn De Albert Heijn zoals wij die kennen begon al in 1887. Voortgekomen uit een kruidenierswinkeltje in Oostzaan. De missie was: ‘het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar’. In 1939 introduceerde Albert Heijn het concept van een wedstrijd binnen het bedrijf, om het hoofd te bieden aan de crisis: de omzetvergrotingwedstrijd.

Het FUNCKE Effect | 8


Concept Het concept van 2011 ‘Samen naar de top’ moet ­medewerkers een jaar lang enthousiasmeren om mee te doen aan avontuurlijke bergbeklimexpedities. In negen etappes klimmen zij samen met hun collega’s ‘naar de top’. Elke etappe heeft een thema, zoals ‘wat vindt de klant’, ‘non-food’ en ‘goede buur’. Resultaat In de vormgeving hebben we een ­duidelijke link gelegd met ­berg­beklim­expedities. De middelen die een jaar lang worden ingezet zijn A0 score­posters, een tafel­standaard met i­nformatie­bladen over de wedstrijd en een speciale omgeving op het ­intranet van Albert Heijn. De winkelwedstrijd is momenteel in volle gang en de animo is zoals altijd zeer groot. Nagenoeg alle Albert Heijn-winkels doen dit jaar mee: ruim 800. Meer weten over deze case? krista@funcke.com |9


Uitgelezen Handboek Tijdschrift Ingrid Cramer / Marina Zwaan

Altijd al willen meelopen met de redactie van Autoweek, Elsevier, Linda of Volkskrant Magazine? In Handboek Tijdschrift geven meer dan 100 prominente tijdschriftmakers de fijne kneepjes van hun vak prijs. Dit tijdschriftboek van maar liefst 120 pagina’s zit boordevol passie en inspirerende voorbeelden en ­prachtige ­illustraties. Met liefde voor hun vak vertellen bladenmakers over de totstandkoming van hun producties, inclusief valkuilen, successen en praktische tips. Dé waarheid bestaat niet in tijdschriftenland. Het is de kunst om met verve en creativiteit de lezer te blijven verrassen. Hoe reageren de makers op de uitdagingen van nu en de kansen in de toekomst? In Handboek Tijdschrift geven makers met hun visie antwoord op deze vraag. Een tijdschrift is een medium dat als geen ander meester is in het verleiden, overtuigen, verdiepen en verrijken. Het boek gaat over merkontwikkeling, tijdgeest, samenwerking met andere media, innovatie en nog veel meer. Bestellen kan via Pictures Publishers: www.picturespublishers.nl

Het FUNCKE Effect | 10

Voor en door journalisten en andere bladenmakers


Nieuws

Hoe Google een gat in ons geheugen maakt Google en het internet veranderen de manier waarop we zaken onthouden. Dat is de conclusie van een rapport dat in juli in Science magazine is gepubliceerd en dat verslag doet van een onderzoek naar de manier waarop mensen dingen onthouden. Aan studenten werd gevraagd om aan­tekeningen bij een reeks diverse feiten te maken, zoals: ‘het ei van een struisvogel is groter dan zijn brein’. Daarna werd aan de eerste groep deelnemers verteld dat hun aantekeningen ergens zouden worden bewaard; de tweede groep kreeg te horen dat hun aantekeningen zouden worden gewist. Wat bleek? De eerste groep was beter in het onthouden waar die gegevens waren opgeslagen, dan in het zich herinneren van de feiten. De tweede groep bleek beter in het onthouden van de feiten zelf. Bron: dutchcowboys, juli 2011

Creatieve Industrie in topvorm Het kabinet heeft negen topsectoren ­aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is Nederland moet in 2020 algemeen

als topland van de Europese gemeenschap worden erkend. De Creatieve Industrie is één van de aangewezen sectoren. Minister Verhagen heeft per sector een topteam opdracht gegeven om te onderzoeken hoe die ambitie kan worden gerealiseerd. Het creatieve topteam heeft op 27 juni jl. haar adviesrapport ‘Creatieve Industrie in Topvorm’ met de eigen achterban ­besproken. Het rapport geeft richtlijnen voor het invullen van de ambities. Na het zomerreces wordt het rapport in de Tweede Kamer behandeld. Je leest het op www.top-sectoren.nl/creatieveindustrie/ | 11


Opdrachtgever aan het woord Naam Daphne van den Berg Functie Personal Assistant van de CEO Opdrachtgever De Fetim Group is een handelhuis van producten voor professionele afnemers en doe-het-zelf ketens. Denk aan parket, glas, metaal en plastic. Fetim is gespecialiseerd in sourcing, inkoop, marketing, logistiek en verkoop. Hoe lang werk je al samen met Funcke? Sinds 2007


Wat heeft Funcke zoals gedaan voor Fetim? Funcke heeft de afgelopen jaren twee keer ons medewerkersblad het ‘Fetim Magazine’ gerestyled. Dit blad komt drie keer per jaar uit in een oplage van 600 exemplaren. In het begin verzorgde Funcke alleen de opmaak van het magazine, sinds 2010 voeren we een gezamenlijke redactie en verzorgen zij ook de teksten. Daarnaast heeft Funcke een motivatie-award voor medewerkers ontwikkeld. Daaraan gekoppeld hebben ze een korte film met animatie gemaakt voor onze nieuwjaarsborrel. Voor ons merk Solidfloor hebben ze promotiemateriaal gemaakt dat is gebruikt op de Woonbeurs. En Funcke heeft een voorstel voor een schappenplan ontwikkeld voor B-Organised, een merk dat terug te vinden is in de bouwmarkt. Welk project is jou bijgebleven en waarom? De jubileumuitgave van het Fetim Group Magazine. Op 1 oktober 2009 bestond Fetim 90 jaar. We hebben toen een speciale uitgave uitgebracht van het Fetim Magazine, dat helemaal in het teken stond van 90 jaar Fetim. Het is een prachtig bewaarexemplaar geworden! Hoe kan Funcke zichzelf verbeteren? Op dit moment kan ik geen verbeterpunten noemen. De samenwerking is zeer prettig!

| 13


Funcke in beeld

4

1

1 Interne campagne Samen naar de Top Albert Heijn 2 Huisstijl vernieuwing correspondentieset projectbureau N23Â Westfrisiaweg 3 Jaarverslag 2010 woningcorporatie Portaal 4 Jaarverslag stichting Korenmolen de Zandhaas 5 Campagne Chemie aan zee science center NEMO 6 Vignet Gezonde school RIVM 7 Branding B-organised Fetim Group 8 Infographic Projectbureau Schoonschip 9 Infographic leefstijlgroepen gemeente Haarlemmermeer 10 Communicatie Shell Young Technical Award 2011 11 Campagne Speelbos De Balij Staatsbosbeheer

2

3 Het FUNCKE Effect | 14

5


9 6

10

7

8

11 | 15


Blad voor de mond Zoetermeer Magazine Zoetermeer Magazine is het publieksblad van de gemeente Zoetermeer dat vier keer per jaar wordt uitgegeven. Het blad heeft als doel inwoners van de gemeente te informeren over alle ontwikkelingen in de gemeente. Het is vooral een positief, gezellig blad dat aantrekkelijk is om te lezen. Doelgroep Inwoners van de gemeente Zoetermeer, in het bijzonder gezinnen met kinderen. Maar alle leeftijdscategorieën komen aan bod in het blad. Inhoud Het blad vertelt op een positieve, ­laagdrempelige manier over wat er speelt in de gemeente. Het blad ­informeert en enthousiasmeert. Het zijn de leuke en gezellige dingen, maar ook nuttige informatie over actuele thema’s, ontwikkelingen en beleid in de gemeente. Het onderwerp ‘wonen’ krijgt extra aandacht in Zoetermeer Magazine. Elk jaar wordt het ­raadsverslag en het burgerjaarverslag bijgesloten in het hart van het magazine.

Het FUNCKE Effect | 16

Vormgeving De vormgeving kenmerkt zich door een frisse, moderne en kleurrijke uitstraling. Iedere editie krijgt een eigen kleurpalet waardoor het magazine blijft prikkelen als het op de mat komt. Op de cover worden altijd één of meerdere bewoners geportretteerd, waardoor de lezer zichzelf ook daadwerkelijk herkent in het blad. Door de grote koppen, fotografie en de inzet van kaders is Zoetermeer Magazine gemakkelijk leesbaar. Aan de kinderen is ook gedacht; elke uitgave wordt er een spread gewijd aan ‘Kids on tour’, een vrolijke kleurrijke rubriek waarin vooral kinderen aan het woord zijn over hun wijk. Oplage en verschijning Zoetermeer Magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 49.000 exemplaren. Meer weten? Krista van Beelen, krista@funcke.com


Zoetermeer Magazine De gemeente Zoetermeer telt 121.964 inwoners (bron: CBS) op een ­grondgebied van 37.06 km². In 1962 werd Zoetermeer aangewezen als groeikern van Den Haag. In korte tijd is het dorp Zoetermeer in inwoner­ aantal uitgegroeid tot de derde gemeente van de provincie Zuid-Holland.

| 17


Nieuws

Design = good business De Engelse Design Council is een programma gestart onder de naam ‘Designing Demand’. Hiermee wil zij het Midden- en Kleinbedrijf

(MKB) kennis laten maken met de mogelijk­ heden van design voor de bedrijfsvoering. Ze wil laten zien dat deze MKB-bedrijven concurrentievoordeel kunnen behalen door gebruik te maken van design. Om de mogelijkheden te illustreren heeft de Design Council een filmpje gemaakt waarin onder­nemers vertellen hoe zij zijn geholpen door het in­scha­kelen van een ontwerpbureau. Opvallend vaak leverde dit onverwachte voordelen op. Het filmpje is te vinden op: www.designcouncil.org.uk/ our-work/support/Designing-Demand/ What-is-Designing-Demand/

Beeldtaal vertelt het verhaal Beeld onthoud je makkelijker dan een lap tekst. Veel mensen zeggen dan ook: “Ik kan het niet uitleggen, je moet het zien.” Een infographic visualiseert informatie. Je kunt er complexe gegevens snel en begrijpelijk mee overbrengen. Een effectieve infographic vertelt in één opslag waar het over gaat. Het is visueel aantrekkelijk, maar bovenal overzichtelijk en leesbaar. Tekst en beeld zijn in balans. Gebruik een infographic als tijdlijn in een jaarverslag, bewegwijzering op een terrein, Het FUNCKE Effect | 18

instructie bij een product of als verklarend beeld bij een achtergrondartikel. Statisch of interactief. En vergeet de huisstijlregels niet.


Ten voeten uit

Niels Boef

Senior ontwerper | 19


www.funcke.com

FUNCKE Effect #3  

Relatiemagazine van FUNCKE communications & design te Haarlem, Nederland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you