Page 1

HET FUN CKE EFF ECT 2 1 apr

il 201

NIEUW 1 WEBS E ITE www.f uncke .c om


Colofon Uitgave 2, jaargang 2 april 2011 Redactie: Krista van Beelen, Paula Makkes, Joris Funcke, Maaike Brouwer Drukwerk: Lenoirschuring, Amstelveen Papiersoort: 120 gr. Olin Oplage: 300 exemplaren FUNCKE communications & design Stolbergstraat 9 Postbus 330 2000 AH Haarlem 023-54 00 554 info@funcke.com www.funcke.com

Het FUNCKE Effect | 2


Daarom dit magazine In de 21 jaar dat wij bestaan, hebben wij al veel huisstijlen voorbij zien komen. Het doel was steeds het vergroten van de herkenbaarheid. Steeds meer zien we dat organisaties hun stijl ‘opgefrist’ willen hebben en tegelijkertijd vragen om een ‘efficiëntere’ huisstijl: een stijl die door de toepassing ervan kosten verlaagt. En juist daar zien wij de uitdaging. Om binnen de bestaande kaders, met de kernwaarden en doelstellingen van een organisatie in het achterhoofd, iets te ontwikkelen waar de opdrachtgever zich meer thuis bij voelt dan in de ‘oude’ stijl: dat is waar het om draait. Het oubollige jasje dus inruilen voor een eigentijdse trendy coat, maar wel een die mooi en sterk blijft in de wasmachine. Onze aanpak hierin heeft zich bewezen. Meer daarover leest u in deze uitgave van Het Funcke Effect. Verder leest u in dit nummer natuurlijk ook over werk waar we trots op zijn. We vertellen iets over de Overall, het medewerkersblad van KLM Engeneering & Maintenance (al 12 jaar onder onze hoede). En Ine, onze financieel medewerker, deelt haar merkvoorkeuren met u. Wij wensen u veel leesplezier en zijn altijd nieuwsgierig naar uw reactie! Krista van Beelen, krista@funcke.com

|3


De magie van kaarten

Soms is het lastig om hoofd- van bijzaken te scheiden of om met een groep mensen keuzes te maken. Maak eens kaartjes om inzicht te krijgen in complexe zaken. De kaartjes­ methode is ook perfect geschikt om een grote hoeveelheid informatie te categoriseren. Het is heel eenvoudig: schrijf alle denkbare onderdelen van het onderwerp op Het FUNCKE Effect | 4

een vel. Dit kan natuurlijk ook digitaal. Knip de onderdelen los tot kaartjes. Vervolgens kun je de kaartjes oneindig schuiven en groeperen. Op deze manier onderzoek je mogelijke prioriteiten of ­categorieën. Door dit in een groep te doen ontstaat er vanzelf discussie. Met als eindresultaat een helder inzicht in het betreffende onderwerp en elkaars persoonlijke standpunt.


Tips voor een goede digitale nieuwsbrief De digitale nieuwsbrief is bijna niet meer weg te denken uit de communicatiemix. Het is snel, goedkoop en effectief, mits de inhoud relevant is voor de doelgroep. We hebben 10 tips op een rij gezet:

Natuurlijk is deze checklist niet compleet. En op alle regels bestaan uitzonderingen. Wij adviseren u graag daarover. Meer weten over het versturen van uw eigen digitale nieuwsbrief? Bel Krista op 023 54 00 554.

1 G  eef in de lead een korte samen­vatting van de inhoud en vertel ­waarom die voor de lezer interessant of nuttig is. 2 Zorg ervoor dat de nieuwsbrief actueel is. De lezer moet het idee hebben dat de informatie op het scherpst van de snede is. Stel jezelf daarbij de vraag of je de nieuwsbrief ook zou willen ontvangen. 3 Gebruik pakkende koppen. Daarmee verleid je de lezer om verder te lezen. 4 Houd berichten beknopt en in aantal beperkt om de aandacht van de lezer te behouden. Richtlijn: 75 woorden per bericht met ‘Lees verder’ functie en totaal maximaal zes berichten. 5 Zorg voor interessante extra’s, link ­bijvoorbeeld naar mogelijke achtergrond­ informatie op de eigen website of naar gerelateerde sites. 6 Plaats afbeeldingen bij berichten, maar vermijd clichébeelden. Gebruik liever relevant beeldmateriaal dat bij een bericht past. 7 Stuur de nieuwsbrief regelmatig uit. Beter structureel zes keer per jaar dan vier weken achter elkaar en dan drie maanden niet. 8 Zorg voor een tekstversie. Een ­alternatieve tekstversie zorgt ervoor dat lezers de nieuwsbrief toch kunnen lezen, als hun e-mailprogramma geen opgemaakte e-mails kan verwerken. 9 Opt-in of dubbel opt-in? Bij opt-in ontvangt de gebruiker een beves­tigingsmail bij in- of uitschrijven. Bij dubbel opt-in moet de gebruiker de in- of uitschrijving nog eens ­bevestigen. Zo wordt voorkomen dat anderen jouw e-mailadres gebruiken. 10 Last but not least. Check hoe de nieuws­ brief eruit ziet als deze wordt uitgeprint. Veel mensen vinden dat prettiger lezen. |5


Nieuw: trendy coat! Feestelijk en vol trots heeft het management de nieuwe huisstijl gepresenteerd aan de medewerkers. Maandenlang is er hard gewerkt aan het nieuwe gezicht dat de kernwaarden van de organisatie weerspiegelt. Er is flink in ge誰nvesteerd. Maar hoe nu verder?

Het implementeren van een nieuwe huisstijl is een complex traject waarbij meer komt kijken dan het omvormen van de correspondentieset en de brochures. Het doorvoeren van de nieuwe huisstijl in de bestaande communicatiemiddelen is een goed te regisseren proces. Comfortabel jasje De belangrijkste factor bij het invoeren van een nieuwe huisstijl is echter de medewerkers. Van hen wordt verwacht dat ze hun vertrouwde, wat oubollige maar o zo comfortabele jasje inruilen voor een eigentijdse trendy coat. Die voelt nog onwennig en doet sommigen terugverlangen naar het oude jasje. De medewerkers bepalen grotendeels het succes van de nieuwe huisstijl, dus is Het FUNCKE Effect | 6

het zaak om ze enthousiast te maken. Zij gaan de stijl tenslotte toepassen en zullen nieuwe impulsen en initiatieven ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat zij de nieuwe stijl ervaren als een prettig en bruikbaar hulpmiddel en niet als een blok aan hun been. Dat gaat niet vanzelf, het is een doorlopend proces dat gemanaged moet worden. Weerstand Gewoon van bovenaf bepalen wat wel en niet mag werkt niet. Daarmee wek je al gauw weerstand op bij de medewerkers en smoor je innovatie en initiatieven. Uiteindelijk werkt dat contraproductief. Wij hebben in de afgelopen jaren een aanpak ontwikkeld die succesvol blijkt te zijn. Natuurlijk toetsen wij de nieuwe


Richard van Tiggelen

communicatiemiddelen op het juiste gebruik van een huisstijl. We kijken echter vooral naar het gewenste effect van een middel of initiatief en brengen dat in kaart. Levert een middel het gewenste resultaat? Hierover gaan we de dialoog aan. Deze benadering, die niet sec kijkt naar het ‘juiste’ gebruik van de huisstijl, maar vooral luistert naar de geluiden uit de organisatie, richt zich veel meer op de doelstellingen van de organisatie.

hoger doel, namelijk het realiseren van de onder­nemingsdoelstellingen. De huisstijl is daarbij een nuttig hulp­ middel. En de trendy coat… die wordt met flair g ­ edragen. Richard van Tiggelen Creatief directeur

Een natuurlijk proces Sparren met medewerkers over het gebruik van de huisstijl en luisteren naar wat zij belangrijk vinden en nodig hebben. Dat maakt van de implementatie een natuurlijk proces. Het voorkomt weerstand en het enthousiasmeert. Je werkt immers samen aan een |7


Case

SUSCOD: een merk voor verantwoord kustbeheer Opdracht Realiseer een eigenzinnige merkstijl voor een inter­ nationaal samenwerkingsproject voor het ontwikkelen van tools voor verantwoord en duurzaam kustbeheer. De klant: SUSCOD SUSCOD staat voor Sustainable Costal Development en is een initiatief voor planmatige en duurzame ontwikkeling van kustgebieden. Vanaf de start op 1 september 2009 werken in SUSCOD een aantal overheden en locale instanties in de Noordzee regio samen. Het doel is het ontwikkelen van een geïntegreerd ontwikkelingsprogramma voor de kustgebieden. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie. De provincie Noord-Holland heeft het voortouw ­genomen in de organisatie. Het project loopt tot eind mei 2013.

Het FUNCKE Effect | 8


Concept In de cartografie worden structuren en lijnvoeringen gebruikt voor het 足aangeven van kustgebieden. Deze zijn vertaald in grafische patronen en verwerkt in de letters van het beeldmerk. Resultaat Funcke ontwikkelde een laagdrempelig merk dat de organisatie onderscheidend positioneert in het speelveld van (semi-)overheidsinstanties. Het eindresultaat is een veelkleurig beeldmerk 足waarmee vooral nadruk wordt gelegd op de waarden Toegankelijkheid en Samenwerking en minder op Beheersing en Autoriteit. Naast het ontwerp voor een aantal communicatiemiddelen wordt samen met de opdrachtgever een brandstatement opgesteld.

European Union European Regional Development Fund

Meer weten over deze huisstijl? Joris Funcke, joris@funcke.com

570-0711_banier.indd 1

17-03-11 16:21

|9


Uitgelezen Connect! Menno Lanting

Facebook, LinkedIn, Twitter, Hyves, iedereen praat erover, is er onderdeel van of juist niet. Feit is dat social media niet meer is weg te denken uit onze wereld. Menno Lanting schreef er een boek over. Tot stand gekomen door crowdsourcing, dat is al onder­scheidend. Lanting is van mening dat ons een omslag wacht. Van gesloten ­hiërarchisch en onpersoonlijk naar open, authentiek en verbonden. Volgens hem moeten we nu handelen, anders zijn we te laat. Door in gesprek te gaan met tien­tallen Nederlandse en Belgische bedrij­ ven maakt hij inzichtelijk welke stappen nodig zijn om de omslag te maken. Daarnaast gewoon een zeer functioneel hulpmiddel in de wereld van social media. In Connect! komen verschillende soorten social media aan bod, het concrete gebruik ervan maar ook de businessmodellen, de tips en de valkuilen. Voor communicatie­ professionals, HRM-afdelingen en marke­ teers en iedereen die overzicht nodig heeft in de snel veranderende wereld van social media. Bestellen kan online via Lanting zelf (www.mennolanting.nl) of via Bol.com Het FUNCKE Effect | 10


Nieuws

Adobe Air North Sea Jazz Het North Sea Jazz Festival heeft in 2010 een opvallend communicatiemiddel ingezet: Adobe Air. Via dit software­ programma werden geïnteresseerden dagelijks op de hoogte gehouden met een kort berichtje van North Sea Jazz. Deze vorm van communiceren biedt vele mogelijkheden. North Sea Jazz stuurde dagelijks een bericht over een optreden en een muziekclip. Deze werden vervolgens via Bol.com aangeboden. Adobe Air is eenvoudig te downloaden. En het draait geheel autonoom, dus los van een onlineverbinding. Het biedt tekst, beeld, links en geluid. Adobe Air is ook voor smartphones en iPads een interessant communicatiemiddel.

QR-code De QR-code (Quick Response-code) is een streepjescode die is ontwikkeld in Japan. Je ziet ze steeds vaker in bladen,

Bekijk het op www.adobe.com/products/air

op verpakkingen, visitekaartjes en bij bushaltes. Oorspronkelijk is de code bedoeld om auto-onderdelen te identificeren. Maar door de komst van de mobiele telefoons met camera en ­internet ­ontstond het idee de QR-code te ­gebruiken als URL. Maak met je telefoon een foto van de QR-code. De code wordt door een QR-lezer omgezet in de URL, waarna de telefoon de bijbehorende website toont. Op deze wijze kunnen ook e-mailadressen, vCards, agenda afspraken en teksten worden aan­geboden. Handig en snel! Een QR-lezer downloaden of zelf een QR-code maken kan via www.qrcode.nu. | 11


Opdrachtgever aan het woord Naam Frans Malten Functie Communicatieadviseur Opdrachtgever Div, Landelijk Netwerk Diversiteitsmanagement. Dit non-profit adviesbureau maakte werkgevers bewust van nut en noodzaak van het inzetten van allochtone medewerkers, Vooral omdat dat zakelijk voordeel oplevert. Het bureau heeft tussen 2005 en 2010 honderden ondernemers op het spoor van diversiteitsmanagement gezet. Zij 足beschikken nu zelf over de inzichten en 足middelen om diversiteits足management toe te passen in hun eigen bedrijf. Het ministerie van SZW, initiator van Div, vond dat het project 足hiermee zijn doel had bereikt. Sinds 2005 tot eind 2010


Hoe lang hebben jullie samengewerkt met Funcke? Sinds 2005. Div was als project ondergebracht bij het advies­bureau Opportunity in Bedrijf. Zij hadden al goede ervaringen met Funcke en adviseerden ons om ook met hen in zee te gaan. Div moest een vliegende start maken en naamsbekendheid ­wekken. Haast en doeltreffende communicatie waren geboden. Daarom was Funcke er gelukkig al in een vroeg stadium bij betrokken. Wat heeft Funcke zoal gedaan voor Div? Zij hebben de huisstijl doorontwikkeld en toegepast en diverse printmedia ontworpen en gerealiseerd. Een greep: ieder jaar een mooi boekje met praktijkvoorbeelden, uitnodigingen voor evenementen, advertenties, een affiche, een brochure. Welk project is jou bijgebleven en waarom? Het coverontwerp voor ons laatste boek. De jaarlijkse uitgave is gewoonlijk het resultaat van een lang, intensief creatief proces. Maar toen Funcke het eerste schetsontwerp toonde voor het vijfde Div-boek, zat daar meteen al het beeld voor de cover bij. Dit eerste ontwerp was meteen raak. Zo goed kende Funcke ons inmiddels. Div draaide geheel op subsidie, dus het budget was beperkt. Funcke bracht oplossingen zoals vereenvoudigingen in het ontwerp of effeciëntie in drukwerk. Hoe kan Funcke zichzelf verbeteren? Misschien dat Funcke iets meer moet doen aan marketing voor zichzelf. Div was een bescheiden klant met mainstream wensen. Maar dat Funcke ook heel ingewikkelde projecten doet, bijzondere producties verzorgt, met zware budgetten en belangwekkende opdrachtgevers, dat is minder bekend. Dus iets meer profilering zou wel mogen. | 13


Funcke in beeld

1

4

1 Kalender Corporate Social Responsibility KLM ICT 2 Digitaal jaarverslag Portaal 2009 3 Campagne Oktober Kennismaand 2010 4 DVD Ali B van KLM Engineering & Maintenance 5 Stand Gezonde School op NOT beurs 6 Stand U & NEMO op NOT beurs 7 Jaarlijkse uitgave Div, diversiteit in bedrijf 8 Merkenboekje Waternet 9 Bloemlezing Provincie Noord-Holland 10 Uitgave AT Osborne ‘Een modern monument’ 11 Huisstijl Café Renzo 2

3 Het FUNCKE Effect | 14

5


6

7

10

8

9

11 | 15


Blad voor de mond Overall Overall is het medewerkerblad van de afdeling E&M (Engineering and ­Maintenance) van KLM. Het blad heeft als doel medewerkers van KLM te ­informeren over ontwikkelingen binnen KLM en – meer specifiek – over de wereld van het vliegtuigonderhoud. Daarnaast bindt het medewerkers door collega’s in beeld te brengen met hun specialisme, hobby of vrijetijdsbesteding. De menselijke kant staat centraal. Doelgroep Alle medewerkers E&M van KLM. Inhoud In het magazine staat vooral de mens, de E&M-er, centraal. Maar er is ook altijd aandacht voor ‘KLM-brede’ onderwerpen over strategie, de koers en de samen­ werking met Air France. Daarnaast komen de verschillende units - Engine Services, Vliegtuigonderhoud, Component Services en Maintenance Control Centre en de staff afdelingen – aan bod met hun ontwikkelingen en vertelt een specialist iets over zijn dagelijkse werk. Binnen E&M zijn bovendien veel familieleden werkzaam. Zij leggen uit wat dit betekent op de Het FUNCKE Effect | 16

werkvloer en thuis. Het magazine sluit altijd af met een vaste rubriek waarin een E&M’er zijn hobby presenteert. Vormgeving Het blad kenmerkt zich door de strakke frisse vormgeving in de KLM huisstijl. Veel aandacht gaat uit naar fotografie waardoor het blad aantrekkelijk is om te lezen. Tijdens jubileumnummers worden er ‘uitstapjes’ gemaakt in de vormgeving. Zo heeft Funcke bij het jubileumnummer ten behoeve van 90 jaar KLM in samenwerking met de afdeling communicatie een historisch fotoalbum in het blad verzorgd. Ook werd een ‘Fit For Flight’ spel ontworpen ter gelegenheid van het thema Operational Excellence; een bordspel waarbij de medewerkers thuis konden proberen een vliegtuig zo snel mogelijk ‘fit for flight’ te krijgen. Eind 2010 zijn voor de kersteditie geïllustreerde E&Mkerstballen ontworpen en meegestuurd. Oplage en verschijning 5.800 exemplaren worden tien keer per jaar verspreid. Meer weten? Krista van Beelen, Krista@funcke.com


Overall Overall is het personeelsblad van de afdeling E&M (Engineering and Maintenance) van KLM.

| 17


Nieuws

iPad-bezitter is droomdoelgroep De komende tijd zullen er naast de iPad meer ‘multitouch connected devices’ op de markt komen. Maar vele adverteerders hebben hun pijlen gericht op de iPadbezitter. Nielsen betrok de iPad in een onderzoek naar ‘The Connected Device’ (2010). Hieruit blijkt dat de iPad-bezitter hoogopgeleid is én welgesteld én ‘highly receptive to advertising’. Maar waarom is juist de iPad-bezitter zo interessant? Omdat het (nu nog!) allemaal marketeers, early adopters en tech-geeks betreft. Die zijn sowieso meer geïnteresseerd in alles wat commerciële waarde heeft of afwijkend is. Of is het

écht zo dat de iPad een beleving en een ontvankelijkheid voor advertising creëert? Wij vragen het ons af. Bron: www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=3034438

De toekomst van het boek IDEO is een multidisciplinair ontwerp­ bureau dat aan de wieg heeft gestaan van veel innovatieve ontwikkelingen. Hun aanpak is altijd user-centered (zie Het Funcke Effect #1). Dat houdt in dat zij doorlopend registreren hoe mensen producten en middelen ­gebruiken. Een voorbeeld: digitale readers zijn een echte concurrent geworden van de gedrukte boeken. Welke invloed heeft dit op de manier waarop wij lezen? In het filmpje op www.vimeo.com/15142335 leggen zij uit hoe de toekomst van lezen eruit gaat zien. Dit inzicht is bruikbaar voor in- en externe communicatie. Wie weet is Het Funcke Effect in de toekomst als app beschikbaar! Het FUNCKE Effect | 18


Ten voeten uit

Ine van der Krabben Financieel medewerker

| 19


www.funcke.com

Het FUNCKE EFFECT #2  

Het relatiemagazine van Funcke communications & design, te Haarlem.

Het FUNCKE EFFECT #2  

Het relatiemagazine van Funcke communications & design, te Haarlem.

Advertisement