Huis van Sint Nicolaas 5 jaar bestaan

Page 1

5 jaar!

Het huis van Sint

Nicolaas door de jaren heen Haal jij je

Pietendiploma? Puzzel en

win leuke prijzen!

Een uitgave van:Het Huis van Sint Nicolaas

3

Inhoud Het ontstaan en de groei ......... 5 van het Huis Het Huis van Sint ...................... 7 Nicolaas jaar 1 & 2

Lieve kinderen,

Het Huis van Sint ...................... 9 Nicolaas jaar 3 & 4

Het is een gek jaar. Door een virus dat in ons land is. In het voorjaar was school en tijdje dicht. En vierde je misschien ook je verjaardag anders. Dat geldt ook voor Sinterklaas. Maar toch kunnen we van zijn verjaardag nog wel een feestje maken. Doen jullie mee?

Sponsors bedankt! ...................... 11 5 jarig bestaan .......................... 13 net even anders‌

In deze krant staan verschillende doe-dingen waarmee je aan de slag kunt. Los het raadsel op of pak je kleurpotloden. En kom meer te weten over Sinterklaas en zijn pieten.

Ieder kind verdient .................... 15 een cadeau!

Zoals jullie weten, komen we elk jaar samen. Om Sinterklaas en zijn pieten een mooie intocht te geven. Ik ben er dan meestal ook bij. Om hen namens alle kinderen van harte welkom te heten in onze mooie gemeente.

Haal jij jouw Pietendiploma? .... 19 Interview met Sinterklaas ......... 21

Door het coronavirus, kunnen we de intocht dit jaar niet op die manier doen. Dat vind ik erg jammer. Daarom heb ik Sinterklaas een brief geschreven. Zodat hij weet dat hij met zijn pieten weer van harte welkom is in het prachtige Huis Verwolde. Sinterklaas

Interview met de Huispiet ......... 23 Advertentiepuzzel ...................... 25 Kleurplaat .................................. 29

heeft mij laten weten dat hij weer komt. Alweer voor het vijfde jaar! Wat wel heel anders is, is dat je Sinterklaas en zijn pieten daar dit jaar niet kunt bezoeken. Maar niet getreurd kinderen. Sinterklaas maakt een video vanuit het Huis van Sint Nicolaas en die kun je straks bekijken. En hoewel je sinterklaas en zijn pieten niet thuis kunt bezoeken, weten zij elk kind te vinden. Sinterklaas krijgt daarbij hulp van zijn pieten en zijn paard. Ze gaan heel lenig over de daken en weten heus waar jij je schoen zet. Door het coronavirus blijft het allemaal nog spannend. Houd dus de website van het Huis van Sint Nicolaas in de gaten. Met hulp van deze krant, kun je alvast gaan kleuren of knutselen. Zodat je straks een mooie tekening kunt meenemen. Ik hoop dat je een fijn sinterklaasfeest hebt. Misschien anders dan je gewend bent. Maar wel vol gezelligheid!

Sebastiaan van 't Erve Burgemeester

Pietendiploma ............................. 31 COLOFON

Fulltime Media Uw mediapartner

Redactie: Fulltime Media

Vormgeving: Ontwerpstudio Vermeer

Haalmansweg 42 7241 CP Lochem

Foto's:

Drukwerk: Hoekstra Krantendruk

  informatie@ fulltime-media.nl

Iris Hoek Roland Hurkens Ellen Swimmelink

Verspreiding: All Inn Verspreidingen

keukens & meubels op maat verbouw & renovatie info@demeut.nl

|

06 - 22 902 249Het Huis van Sint Nicolaas

5

Het ontstaan en de groei van het Huis van Sint Nicolaas In 2012 en 2013 voerden Sinterklaas en zijn

Sint Nicolaas bekend te maken onder het publiek.

Pieten, tijdens het Staf en Mijterweekend,

Vooraf waren de grote lijnen van het evenement

een voorstelling op in de Schouwburg van

al bekend maar nu kon ook de prachtige locatie

Lochem. De interactie met het publiek beviel hen zo goed dat zij hier graag meer mee zouden willen

kenbaar gemaakt worden.

doen. Zo ontstond het idee voor het Huis van Sint

Sponsoren

Nicolaas.

De organisatie ging druk op zoek naar sponsoren

Huis Verwolde

en donateurs, ze bezochten in twee weken tijd een 20-30 tal bedrijven. Iedereen vond de organisatie

Normaal sluit Huis Verwolde in het najaar de

stuk voor stuk 2 leuke jongens met een goed

deuren. Maar na een gesprek in 2015 met de

verhaal, alleen de sponsoren stonden nog niet te

organisatoren van het Huis van Sint Nicolaas

springen, deze wilden eerst resultaat zien.

werden de vrijwilligers van zowel Huis Verwolde als van het Geldersch Landschap & Kastelen zo

Gelukkig was er de personeelsvereniging van de

enthousiast dat zij samen overeenkwamen dat

gemeente Lochem die dit een leuk uitje vonden en

het Huis van Sint Nicolaas georganiseerd mocht

er sloten nog een aantal personeels-

worden binnen de muren van Huis Verwolde.

verenigingen van andere bedrijven aan, deze kochten de kaartjes waardoor het

Sinterklaasjournaal

een opdracht om exact dezelfde staf

In september 2015 werd er een presentatie

2-daagse evenement door kon gaan, zonder

De organisatie van het Huis van Sint

nog een keer te maken. Als de Sint op

gemaakt en een website gebouwd om het Huis van

hen was het namelijk niet gelukt!

Nicolaas kent een aantal zeer creatieve

tv een jaar geen ring draagt omdat dat

leden. Zij bedenken jaarlijks het verhaal.

in de verhaallijn past, zie je dat ook de

Hiermee proberen ze naadloos aan te

Sint in het Huis van Sint Nicolaas geen

sluiten bij het jaarlijks terugkerende

ring draagt. Niets wordt aan het toeval

Sinterklaasjournaal dat te zien is op tv.

overgelaten.

Dat een aantal leden een aantal jaar als figurant heeft meegewerkt aan dit

Vrijwilligers

Sinterklaasjournaal was hierbij zeker een

De eerste editie was op zaterdag 26

voordeel. Zo werd er onder andere ooit

november en op zondag 27 november,

een 'videoverbinding' tussen Sinterklaas

in groepen van 20-25 mensen beleefde

en Dieuwertje Blok, presentatrice van

ze een verhaallijn die pakweg een uur

het Sinterklaasjournaal, georganiseerd.

duurde. Ongeveer 65 vrijwilligers

Perfectionisme

werkten aan de 1e editie mee.

Dat de organisatie erg perfectionistisch

Non-Profit

is, zie je niet alleen terug in het verhaal.

De organisatie van het Huis van Sint

Dit zie je tevens terug in de prachtige

Nicolaas is een organisatie zonder

pakken van alle Pieten. Men gaat erg

winstoogmerk. De organisatie van het

ver om er voor te zorgen dat deze

evenement kan niet gerealiseerd worden

pakken er perfect uitzien. Zo komt

zonder de hulp van onder andere de vele

de (gordijn)stof voor de pakken uit

vrijwilligers.

Limburg, de knoopjes uit Groningen,

En zo wordt de opbrengt van de

het goudband uit Amsterdam en de

kaartverkoop gebruikt voor de huur van

struisvogelveren uit Tilburg. Als de Sint

Huis Verwolde en voor andere kosten die

in het Sinterklaasjournaal aan een smid

gemaakt worden om het Huis van Sint

de opdracht geeft een nieuwe staf te

Nicolaas ieder jaar weer tot een groot

maken, komt er uit de Achterhoek ook

succes te maken.


Ik zorg graag voor uw voeten en neem hier de tijd voor Pedicure en voetreflexbehandelingen Rita Oortgiesen - Gerritsen Beroeps voetreflexoloog, pedicure en verzorgende IG

Zutphenseweg 13a, Laren (Gld.) Tel. 06 22 18 84 52 rita@larensevoetwellness.nl • larensevoetwellness


Het Huis van Sint Nicolaas

7

Het Huis van Sint Nicolaas jaar 1 & 2 ls je ooit al eens op bezoek bent geweest in het

gelegd, de maten klopten niet en ook de kleuren werden

Huis van Sint Nicolaas, dan weet je dat er zich

allemaal door elkaar gehaald. Ook de aantallen werden

altijd een verhaal afspeelt in het huis. Mocht je

verkeerd geteld waardoor het een enorm rommeltje werd in

Jaar 2: Technologie Computerkamer

nog nooit op bezoek zijn geweest, dan nemen we je graag

de linnenkamer. Gelukkig konden de kinderen ook hier weer

In de computer kamer werden de verlanglijstjes

mee in de verhalen die zich de afgelopen jaren hebben

behulpzaam zijn zodat alle problemen opgelost werden. Wel

gedigitaliseerd. Dit bleek echter niet te werken waardoor er

afgespeeld in het Huis van Sint Nicolaas.

werd duidelijk dat de Pieten hier nog een hoop moesten leren. grote problemen ontstonden.

Jaar 1: Pietenschool

Leskamer

Pietenkeuken

In de leskamer werd de kinderen duidelijk dat alle Pieten

In de keuken werden taai taai poppen gemaakt. De

Postkamer

die ze tot nu toe gezien hadden, nog veel moesten leren. In

digitalisering werkte ook in de keuken niet met als resultaat

de leskamer kregen de Pieten les van meester Piet. Je bent

dat de taai taai poppen of veel te hard of veel te zacht waren.

In het eerste jaar kwam je binnen in de postkamer. Hier

namelijk pas echt een goede Piet als je ook je Pietendiploma

hingen alle verlanglijstjes en tekeningen van de kinderen

hebt! Het theoretische gedeelte werd door alle Pieten in de

Storingskamer

uit Nederland. Echter bij de verlanglijstjes zat niet de juiste

leskamer gelukkig goed afgesloten.

In deze kamer werd geprobeerd om een oplossingen te vinden

tekening. Maar‌..met behulp van de kinderen die in het Huis

voor de problemen met de digitale verlanglijstjes. Hierbij werd

van Sint Nicolaas op bezoek waren, kwam alles gelukkig weer

Pakjeskamer

goed!

Wanneer de Pieten hun Pietendiploma wilden krijgen,

te vinden en konden in de pakjeskamer controleren of de

moesten zij natuurlijk ook nog een soort van praktisch

gevonden oplossing goed werkte.

Pietenkeuken

examen afleggen. Dit gebeurde in de pakjeskamer. Daar

de hulp ingeroepen van de kinderen. Zij hielpen de oplossing

In de keuken van Huis Verwolde waren de pieten pepernoten

moesten de cadeaus voor de kinderen door de Pieten op een

Pakjes kamer

aan het bakken, ze haalden ingrediĂŤnten door elkaar

nette manier ingepakt worden. Door de hulp van de kinderen

Wat bleek? De gevonden oplossing werkte niet. De cadeaus

waardoor het deeg niet sterk genoeg was om mooie

kwam dit gelukkig allemaal goed en zagen de pakjes er perfect

werden allemaal verkeerd ingepakt. Zo kreeg Evan een barbie

pepernoten van te maken. De kinderen kwamen er snel achter uit!

en Esther kreeg een graafmachine voor in de zandbak. Maar

welk ingrediĂŤnt er ontbrak en zo kon er toch een goed deeg

wat een geluk; Sinterklaas had alles wel goed opgeschreven in

gemaakt worden.

Linnenkamer

Werkkamer De mooiste kamer was toch wel

het grote boek en zo kwam alles toch weer helemaal goed.

de werkkamer van Sinterklaas.

Werkkamer

In de linnenkamer zag je allerlei kledingstukken, onder

De kamer waar je de Sint echt

In de werkkamer konden de kinderen aan Sinterklaas

andere van Sinterklaas. De Pieten, verantwoordelijk voor

kon ontmoeten. Je hem vragen

vertellen wat er allemaal was misgegaan. Gezamenlijk

de was, waren druk met wassen, strijken en opvouwen van

mocht stellen, een hand geven en

kwamen zij tot de conclusie dat het boek van Sinterklaas toch

alle kleding. Alleen werden de kleren op verkeerde stapeltjes

zelf met hem op de foto mocht.

wel het beste was!


R EPAR ATI E SERV ICE

Reparaties doen we in eigen huis Snel en vakkunding met het juiste gereedschap en hoge kwaliteit onderdelen. Op de uitgevoerde werkzaamheden verlenen we altijd een garantie van  maanden; een defect binnen deze periode wordt volledig kosteloos hersteld. Tevens verzorgen we garanties die nog binnen de fabriekstermijn vallen, zelfs wanneer de aanschaf elders is gedaan. Pure service!

Smeestraat  Lochem

 -   

www.phone.nl


Het Huis van Sint Nicolaas

9

Het Huis van Sint Nicolaas jaar 3 & 4 Jaar 3: Klim en klauter griep

gaf de Pieten de pepernoten en alle zieke Pieten werden beter

maar Vlaamse frieten! De kinderen maakten al snel duidelijk

door het meegebrachte medicijn.

dat dat niet Nederlands is.

Laboratorium

Pakjeskamer

Vertaal kamer

Het eerste dat de kinderen in het 3e jaar zagen was een heus

In de pakjeskamer ging alles bijna goed. Toch waren er nog

In de vertaalkamer moesten de kinderen het lijstje met

laboratorium. In het huis heerste de Klim en Klauter Griep en

een paar Pieten die niet helemaal beter bleken te zijn. Zij

Belgische woorden inleveren. Deze woorden werden door

aan de kinderen werd een buisje meegegeven met hierin een

pakten niet alleen de cadeautjes in maar pakten ook af en toe

de vertaalmachine gehaald en met behulp van de kinderen

medicijn tegen deze griep. Dit medicijn moesten zij afgegeven

de ouders in….

werden de juiste Nederlandse woorden geraden.

Werkkamer

Eetkamer

In de werkkamer van Sinterklaas was

Hier kregen de kinderen een inkijkje hoe Sinterklaas en zijn

Aangekomen in de keuken gaven de kinderen het buisje

een live verbinding met Dieuwertje

Pieten iedere avond eten. Er stond een prachtig gedekte tafel

met het medicijn snel aan de Pieten. De Pieten waren al erg

Blok van het Sinterklaasjournaal.

met onder andere heerlijke pepernotensoep!

druk geweest met het bakken van pepernoten. Door het

Zelfs ouders geloofden hierin en

medicijn in het deeg van de pepernoten te strooien zouden

vroegen fluisterend aan de Sint

Dak klim oefenkamer

de zieke Pieten, door het eten van de deze pepernoten, weer

wanneer ze op TV kwamen. Sinterklaas

Er waren verschillende daken nagebouwd voor de Pieten om

beter worden. De pepernoten met het medicijn mochten de

vroeg hen of zij ergens camera's zagen? Toen de ouders

op te oefenen. Er was ook een Piet uit België. Deze vertelde

kinderen meenemen naar de ziekenkamer voor dokter Piet.

door hadden wat Sinterklaas hiermee bedoelde liepen zij

aan de Nederlandse Pieten hoe je over Belgische daken moet

glimlachend de kamer uit.

lopen want deze zijn toch echt anders dan de Nederlandse

in de keuken waar de Pieten druk aan het bakken waren.

Pietenkeuken

Alternatieve Klim en klauter kamer In deze kamer wilden de Pieten absoluut niet luisteren. Alles werd gedaan om het medicijn maar niet in te hoeven nemen

daken.

Jaar 4: België

Pakjeskamer In de pakjeskamer werden alle cadeaus

zodat de Klim en Klauter Pieten genezen konden worden.

Postkamer

Zo werden er liedjes gezongen, gebalanceerd op de daken en

Wat bleek? Dit jaar waren alle Nederlandse verlanglijstjes

wisten wat de rare Belgische woorden

probeerden zijn heen en weer te sprinten. Helaas, niets lukte,

verwisseld met de verlanglijstjes uit België. De Belgische

in het Nederlandse betekenden.

alles ging fout. De Pieten bleven met beide benen op de grond

taal is anders dan de Nederlandse taal. De kinderen kregen

staan.

een lijst met Belgische woorden mee om af te geven in de

Werkkamer

vertaalkamer.

In de werkkamer van Sinterklaas konden de kinderen de Sint

Ziekenkamer

gelukkig goed ingepakt. De Pieten

echt ontmoeten. Ook dit jaar had hij weer tijd voor hen vrij

In de ziekenkamer lagen alle Pieten doodziek in bed. Zij lagen

Pietenkeuken

te wachten op het medicijn dat in de pepernoten verwerkt

In de Pietenkeuken ging het helemaal niet goed, hier werden

hand geven. Ook konden zij tijdens een kort gesprekje van

was. De kinderen gaven de pepernoten aan dokter Piet. Hij

geen pepernoten of andere Sinterklaas lekkernijen gebakken

alles aan hem vragen.

gemaakt. Zij mochten met hem op de foto en konden hem een


t: 0575 - 43 19 27 e: info@devetweide.nl

Volledig omringd door groen. Ontdek de rust en de gastvrijheid van De Vetweide.

Minicamping De camping heeft 15 ruime plaatsen en deze kleinschaligheid maakt het dat jong en oud zich snel thuis voelen. Er zijn diverse fiets- en wandelroutes die door het typerende Achterhoekse coulissen landschap leiden en het is hier nog zo rustig‌

Ezeltochten De omgeving van Almen leent zich uitstekend voor het maken van een wandeling. Om het voor kinderen nog leuker te maken kun je onze ezels huren. Op de rug van een ezel wordt het voor de kinderen een onvergetelijke gebeurtenis!

Krukjemetnaam.nl Op De Vetweide worden ondermeer houten puzzelnamen, kapstokjes met naam, krukjes met naam en andere figuurzaagmodellen gemaakt. Het aantal puzzelkrukjes met naam is intussen de 1500 gepasseerd. Ze gaan de hele wereld over!

devetweide.nl Voor meer informatie:

Dorpsstraat 7, 7218AA Almen


Het Huis van Sint Nicolaas

11

Sponsors bedankt! ia deze weg wil de organisatie van het Huis van Sint Nicolaas alle sponsors nogmaals hartelijk bedanken voor hun hulp en betrokkenheid bij dit evenement. Wij kunnen onze sponsors en vrijwilligers niet vaak genoeg bedanken, want zonder hen geen Huis van Sint Nicolaas!!

Overige sponsoren   Etos DIlly Temmink   Elweco - Medo   Chris Computer Solutions   JKB Promotiewear   Lugarde

Wij bedanken Huis Verwolde voor het beschikbaar stellen van bijna het gehele pand, inclusief het parkeerterrein. We zijn ontzettend blij met de manier waarop Huis Verwolde ons faciliteert en met de flexibiliteit van Huis Verwolde waardoor het Huis van Sint Nicolaas is uitgegroeid tot een prachtig evenement.

Notaris Kraayenhof   MMProjects   Make-up by Joyce   Kreunen Bouw

In het bijzonder willen we onze hoofdsponsor Albert Heijn Borculo bedanken voor hun jarenlange steun en

Wilt u ook (ster)sponsor worden van

in het bijzonder tijdens dit jubileumjaar,

het Huis van Sint Nicolaas?

zonder deze sponsoring kon het Huis van Sint Nicolaas niet doorgaan. Uiteraard bedanken wij ook al onze andere sponsoren.

Neem dan contact met ons op via de site

www.hethuisvansintnicolaas.nl

Stersponsoren   Lochemse Croissanterie   Plus Beuzel   Bakker Wijnand   Dezetenthuren.nl

Vrijwilligers bedankt!

Ultimate Adventures

et Het Huis van Sint Nicolaas mag elk jaar weer op een grote

Nijha   Expert Lochem   Beerten Groep

groep vaste groep vrijwilligers rekenen. Het is fijn om te merken dat zoveel mensen en organisaties in de omgeving het Huis van

Vierspan

Sint Nicolaas een warm hart toe dragen.

Meiden van Haarman

Heel hartelijk bedankt!


Wilt u voor uw eigen vereniging, organisatie of jubileum een eigen uitgave? Bij ons is dit mogelijk! Samen bespreken we de mogelijkheden. Wij kunnen u geheel ontzorgen of wij nemen de productie uit handen. Ook kunnen wij de verspreiding voor u verzorgen. Wanneer wij uw krant volledig mogen verzorgen is dit ook gunstig voor uw clubkas, dit lichten wij u graag mondeling toe.

Ga naar onze website

www.fulltime-media.nl

of stuur een e-mail naar

informatie@fulltime-media.nl


Het Huis van Sint Nicolaas

13

Huis van Sint Nicolaas 5 jarig bestaan net even anders… et jaar waarin het Huis van Sint Nicolaas 5 jaar bestaat is ook het jaar dat beheerst wordt door het coronavirus. Vanaf april jl. is er door de organisatie al nagedacht over hoe de komende editie eruit zou kunnen zien, hierbij rekening houdend met een aantal scenario's. Helaas hebben alle maatregelen die nu gelden en de onzekere tijd die misschien nog gaat komen de organisatie doen besluiten het evenement dit jaar niet door te laten gaan, hoe jammer ook. De Sint en zijn Pieten schrijven jullie onderstaand bericht:

Lieve kinderen, papa’s, mama’s en overige enthousiaste bezoekers, Wat hadden wij jullie graag positief nieuws gebracht over de vijfde editie van Het Huis van Sint Nicolaas. Dit hebben wij helaas niet. Als organisatie hebben wij besloten om de aankomende editie van Het Huis niet door te laten gaan. De aanhoudende maatregelen in combinatie met de alsmaar oplopende cijfers omtrent het coronavirus hebben ons doen besluiten deze beslissing te nemen. Het is onze plicht om de gezondheid van de bezoekers en onze vrijwilligers te allen tijden te kunnen waarborgen en door de recente ontwikkelingen hebben wij hier te weinig vertrouwen in. Achter de schermen zijn we vanaf april continue bezig geweest om te denken in mogelijkheden om dit jaar toch een aangepaste versie mogelijk te maken. Aangezien er tot en met 12 november geen enkel evenement georganiseerd mag worden en het daarna nog maar de vraag is of dit alsnog toegestaan is, wordt het voor ons onmogelijk een editie te organiseren waarbij gezondheid, kwaliteit en spontaniteit overeind blijven. Momenteel zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken om in het weekend van 27-28-29 november toch van ons te laten horen, zodat de kinderen met een gerust hart hun schoentje kunnen zetten. Blijf daarom onze facebookpagina in de gaten houden. Ten slotte willen wij alle sponsoren en vrijwilligers bedanken voor de inzet welke ze tot dusverre hebben getoond en vertrouwen wij erop dat we in 2021 weer een spetterend weekend mogen neerzetten. Liefs,Sint Nicolaas en zijn Pieten.

NIEUW OP ZATERDAG IN LOCHEM!

DE LEKKERSTE KAASes Onderhoud voor uw espressomachine www.notrot.nl 06-51329783

VOOR EEN UITGEBREID ASSORTIMENT: • • • • • •

Hollandse Kaas Geitenkaas Minder vet kaas Boerenkaas Buitenlandse Kaas Komijnekaas

Elke zaterdag Onderhoudsproducten zijn verkrijgbaar in onze webshop

Ve rs va n ' t m

op de Haalmansweg bij Poelier ’t Vöske van 10.00 – 16.00 uur.

Ellis B akker G ra ag tot ziens,Het Huis van Sint Nicolaas

15

Ieder kind verdient een cadeau! Opbouwwerk van Stichting Welzijn

en maatschappelijke organisaties verandert

Lochem samen met Repair Club

De overheid stimuleert burgerinitiatieven en

l vele jaren organiseert Team

Lochem de speelgoedactie ‘ieder kind verdient een

steeds meer inwoners ondernemen daadwerkelijk

cadeau’. De actie is altijd laagdrempelig en voor

actie om activiteiten te ontplooien, projecten op

iedereen met jonge kinderen geweest. De afgelopen te zetten en zo de eigen straat, buurt of het dorp keren werd de actie uitgevoerd met speelgoed

te verbeteren. Vaak kunnen inwoners dat zelf,

dat middels een inzamelactie werd opgehaald.

maar soms is daarbij onafhankelijke en tijdelijke

Helaas kon, ondanks de vraag naar goed en mooi

ondersteuning gewenst. Bijvoorbeeld om de weg te

speelgoed geschikt voor een tweede ronde, meer

vinden in overheids- en subsidieland.

dan de helft direct de container in. De actie wordt dit jaar in verband met de coronamaatregelen

Team Opbouwwerk van Stichting Welzijn Lochem

anders uitgevoerd.

biedt deze ondersteuning.

Dit jaar gaan Team Opbouwwerk en Repair Club Lochem het anders aanpakken, hier hebben ze

Verbinden, ondersteuning en meedenken

ieders hulp bij nodig. Graag willen ze, in contact

Team Opbouwwerk heeft kennis van en contacten

komen met gezinnen met jonge kinderen die het

met de (bewoners)groepen en organisaties die

om welke reden dan ook lastig hebben. Doel van

binnen de gemeente Lochem actief zijn. De

de actie is dat juist voor deze kinderen een mooi

opbouwwerkers zijn de verbindende schakel tussen

decembercadeau kan worden verzorgd. ‘Ieder kind

inwoners(groepen), overheden, professionele

verdient een cadeau’ wordt dit jaar mede mogelijk

organisaties en vaak ook tussen professionals

gemaakt door een financiële bijdrage van Rotary de

onderling. Zij hebben aandacht en tijd om

Berkel.

initiatieven te ondersteunen, netwerken op te bouwen en te verstevigen. Daarnaast zijn de

Kent u iemand, die in deze moeilijke periode

opbouwwerkers ervaren procesbegeleiders.

gebruik wil maken van deze actie? Dan verzoeken wij u vriendelijk ze door te verwijzen naar Team

Ook voor uw initiatief kijkt Team Opbouwwerk

Opbouwwerk, te bereiken via het telefoonnummer: graag welke ondersteuning nodig is; dit is altijd 0573-297000 of mail naar s.boya@welzijnlochem.

maatwerk! Zij denken proactief met u mee! Heeft u

nl o.v.v. cadeau-actie. Juist in deze tijd moeten

bijvoorbeeld behoefte aan financiële ondersteuning

we elkaar helpen! Naar aanleiding van de

bij het opstarten van een mooi initiatief? Ook daar

aanmeldingen worden gericht cadeaus aangeschaft

zijn mogelijkheden voor.

en in overleg met de gezinnen worden deze op een geschikt moment bezorgd.

Team Opbouwwerk Heeft u een vraag of idee en wilt u hierover graag

De voorbereidingen kunnen niet vroeg genoeg

overleggen met de opbouwwerkers?

beginnen, aangezien niemand weet wat er de komende periode (nog) gaat gebeuren. Bent u

Neemt u dan contact op. Geen idee is te gek!

misschien een ondernemer en wilt u sponsoren? Of wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor deze actie?

Team Opbouwwerk is regelmatig fysiek in kernen

Stichting Welzijn Lochem houdt zich dan zeer

en wijken aanwezig zodat u hen kunt aanspreken,

zeker aanbevolen. Neem hiervoor contact op met

maar het team is ook telefonisch of via de mail

Team Opbouwwerk, 0573-297000 of via email naar

bereikbaar.

info@welzijnlochem.nl dan wordt er een afspraak gemaakt om met u de mogelijkheden te bespreken.

De verhouding tussen inwoners, overheid

Bel met het algemene nummer van Stichting Welzijn Lochem, 0573-297000 en vraag naar een van de opbouwwerkers: Seher Boya, Gerdie Kreunen, Astrid Lievestro of André Smit.5 jaar!

Chris’s Computer Solutions Onderhoud, verkoop, reparatie & installatie

CCS

Zowel bij u thuis als op de zaak!

www.ccs-berkelland.nl

06 - 289 729 57 (Borculo)


Solarama is al jaren dĂŠ specialist voor zonnepanelen in de achterhoek. We hebben service hoog in vaandel staan en werken uitsluitend met kwaliteit zonnepanelen.

L A NGE L E R S D I J K 1

7 2 4 5 P E L A RE N

T E L . 0573-794510

M OB. 06-15866157

INFO @SO LARAMA.NL

SO LARAMA.NL


Het Huis van Sint Nicolaas

19

Haal jij jouw Pietendiploma? Wat moet je doen? Vul je naam in onderaan het pietendiploma nadat je alle opdrachten hebt gedaan, doe hem in je schoen en als je het goed hebt

TaaiTaaipop Happen 1.

Je maakt een gaatje bovenin de taaitaaipop

2.  Je meet een touw waarbij je het aan beide kanten vast kan maken en je er staand bij kan. 3.

Je doet het touw door de taaitaaipop

4.  Eet de taaitaaipop op zonder je handen te gebruiken

gedaan zet de huispiet zijn handtekening er op. De volgende dag zul je zien dat jouw

1.    Maak met stoepkrijt een hinkelbaan tot en met het getal 10 2.

Pak een perpernoot en gooi deze op nummer 1

3.  Hinkel het pad heen en weer zonder nummer 1 aan te raken op de terugweg neem je de pepernoot mee en gooi je deze op nummer 2, zo ga je door tot en met het getal 10.

Schuimpje Happen

pietendiploma is ondertekend door Piet. 1.

Vul een bak met water

Wanneer je de activiteit hebt gedaan knip

2.  Leg er een schuimpje in (of een ander snoepje)

je op pagina 31 jouw pietendiploma uit.

3.

Veel plezier!

Hinkelbaan

Zet de bak op tafel of op het aanrecht

4.  Handen op de rug en dan het snoepje met je mond eruit halen.

Daklopen 1.

2.  balanceer 2 meter naar links, dan omdraaien en 2 meter naar rechts.

Sinterklaasliedje zingen Zing je favoriete sinterklaasliedje

Ga naar de dichtstbijzijnde stoeprand

Cadeau gooien 1.

Pak 3 wc rollen in

2.

Pak een emmer

3.  Ga bij de emmer staan en maak 3 grote stappen.

Pepernootlopen 1.    2.

Pak een theelepel

4.  De plek waar je uitkomt ga je staan en gooi je de ingepakte wc rollen in de emmer.

Leg op de lepel een pepernoot

3.  Doe de lepel in je mond met de pepernoot erop 4.

Cadeau Inpakken

Loop de kamer heen en weer 1.

Zoek de grootste lege doos in huis die je kan vinden.

2.

Pak plakband en inpakpapier

3.  Zo mooi mogelijk inpakken, je mag hem nog extra versieren als je wil.


Waarom Kinderopvang Eigen-Wijs Als je kind blij is, ben je dat als ouder ook. Het is een cliché, maar wel één die elke ouder herkent. Je wilt een fijne jeugd voor je kind en doet daar alles voor. Dan komt het moment dat je aan het werk moet. Je kostbaarste bezit geef je moeilijk uit handen, dus ga je op zoek naar een dagopvang die het beste bij jou en je kind past. Wat is dan belangrijk? Bij Kinderopvang Eigen-Wijs geloven we dat het gevoel dat jij en je kind écht WELKOM zijn het verschil maakt! Een vast team van leidsters die jouw kind warm en oprecht verwelkomen. Die tijd hebben voor een praatje en vertellen wat er die dag is gebeurd. Waar de lijnen kort zijn en de sfeer open en vrolijk. Waar van je kind gehouden wordt en je kind zichzelf mag zijn. Samen zwaaien we mama of papa uit. Je weet dat je kind in vertrouwde handen is, dus kun je met een gerust gevoel naar je werk! Jouw kind is blij, dus jij ook. Daar gaan we voor! Hoe? Dat je kind het fijn bij ons heeft, vinden wij heel belangrijk. We hebben een prachtige binnenruimte om met elkaar te spelen, te knutselen of samen bijvoorbeeld met een boek op de bank te kruipen. Verder hebben we 3 ruime slaapkamers met genoeg privacy om uit te rusten. Buitenspelen is natuurlijk minstens even belangrijk. Lekker een frisse neus halen, wind door de haren, blozende wangen. Vandaar dat de buitenruimte helemaal is ingericht om het jouw kind naar de zin te maken. Het team van leidsters is speciaal geselecteerd op specifieke eigenschappen, die Eigen-Wijs zo uniek maken.

Kinderopvang Eigen-Wijs Leichelweg 26

7241 CV Lochem 0573-215060

Zo geloven we dat een kind het beste gedijt in een warme, sfeervolle omgeving, met oprechte aandacht en interesse voor het kind. Professionele leidsters die elk kind als individu zien. Die het leuk vinden om mee te gaan in de fantasiewereld van je kind door bijvoorbeeld samen op de grond een treinbaan te bouwen. Die het belangrijk vinden om goed met je te communiceren over wat er thuis of bij de opvang is gebeurd. Die naar jouw wensen luisteren en waarbij alles bespreekbaar is. Eigenlijk heel logisch! Wat? Eigen- Wijs biedt jouw kind van 0-4 jaar kleinschalige en vertrouwde dagopvang aan. Alles is bespreekbaar en flexibiliteit is onze tweede natuur. Daarnaast betaal je bij ons uitsluitend de afgenomen uren. Afspraken daarbij zijn: - Je betaalt wat je afneemt - Je neemt minimaal 8 uur per week af - Minimaal 4 uur achter elkaar - Halen en brengen kan binnen afgesproken tijden. Bij het afsluiten van een contract kies je bij ons dus voor flexibele haal- en brengtijden. Openingstijden Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van 7.30-18.00 uur en bieden 52 weken per jaar opvang. Wij zijn enkel gesloten op nationale en algemeen erkende feestdagen. Buiten de vaste openingstijden bieden we de mogelijkheid tot verlengde opvang van 7.00 tot 7.30 en van 18.00 tot 18.30. Als je meer wilt weten of een keer wilt komen kijken, neem dan gerust contact met ons op om vrijblijvend een afspraak te maken. Kijk voor meer informatie op www.kdveigen-wijs.nl

info@kdveigen-wijs.nl

www.kdveigen-wijs.nl


Het Huis van Sint Nicolaas

21

Interview met Sinterklaas

Jay (6) Lochem

n Ozosnel? huisdieren of allee nu van zijn Heeft u nog meer iet gen j Hi o. erig paard Am Ja, ik heb nog een heel oud nde pensioen. die ver wel Heeft u tiktok? eren, dus ook el heb ik geen andere huisdi Naast Amerigo en Ozosn geen kippen. e boek die alles in het grot Is er een schrijfpiet lf? ze zet of doet u dat omdat ik goed op werk doe ik zelf. Uiteraard Nederlandse rijf sch este Het me de van positieve dingen de hoogte wil zijn van alle s bij helpt. som r hie mij wie et kinderen. Stafpiet is de Pi

Gijs (5) Almen

Tejay (6) Lochem

Heeft u een hartjes onderbroek? Nee Tejay. Mijn onderbroek kan je herkennen aan het spaanse vlaggetje welke erop geborduurd is. Hoe lang is uw baard? Mijn baard is weer net iets langer dan dat hij vorig jaar was. Ik twijfel alleen nog of ik hem laat bijknippen voordat ik naar Nederland afreis.

Evi (6) Laren

Bent u getrouwd ? Ohjee, komt deze vraag Zo niet, mag ik dan met u verker van de redacite van ‘Fi ing? rst dates?’ Maar je zul Evi dat ik alle kinderen t begrijpen even lief vindt en daar geen onderscheid in wil maken. Wanneer ging u lo pe n en kruipen? Ik weet na het kruipen leerde lopen. Het bij daar geen staf voor nod zondere was dat ik ig had. Wanneer kreeg u een groot Ik kreeg een groot bed nadat ik een week niet me bed? er in bed had geplast. Daar ben ik eigenlijk nog steeds heel trots op. Welke tekening en vindt u mooi? Eigenlijk vind ik iedere tekening waar een kind veel tijd in heeft gestok vergeet nooit dat ik een en mooi. Ik pracht van een vaas met zonneb ig, schilderijachtige tekening kreeg van ene Vi loemen. Dat deed mij gelijk aan Spanje denken ncent . Dat vond ik prachtig!

Pip en Mees

(3)

Hoe komt u op het da k? Daar heb ik mijn paard voor. Die is zo goed getraind dat hij eigenlijk eens aan de Olympische spelen mee zou moe ten doen. Alleen moeten wij dan namens Spanje of namens Nederland meedoen? Wat vind jij Gijs?

Lochem Krijg ik nog pepernoten en cadeautjes? Natuurlijk lieve kin Jurre (4) Harfsen hebben we lekkere deren. Ook voor jullie pe En heel misschien pernoten meegenomen. zelfs een leuk ca deautje. Kunt Autorijden en heeft u een auto? Ik kán autorijden, maar dat is al zo lang geleden dat Krijg ik een het misschien geen goed idee meer is.. Nee geef mij Ik vertel eigenlijk beertje van u? no maar een paard! voor cadeau’s ga oit van te voren wat ik geven. voor jou geen verr Want dan is het assing meer. Als u in bad zit, speelt u dan met een boot? Ik ga al honderden jaren in bad om lekker te ontspannen. Nog nooit met een bootje.. Goed idee!

Liam (7) Laren

Wat is het geheim dat u zo oud wordt? Ik begin de dag met een half uurtje ochtendgymnastiek. Daar hebben ze in Spanje nog een televisieprogramma van gemaakt: “Spanje in beweging”. Heeft u ook een cadeau voor mijn zusje Evi? Natuurlijk Liam, maak je over je zusje Evy maar geen zorgen. Ieder kind krijgt van mij een cadeautje. Wat deed u tijdens Corona? Eigenlijk hetzeldfe als ik ieder jaar in Spanje doe. Mij voorbereiden op de komst naar Nederland. En heel stiekem ruste ik een beetje meer uit. Wat is uw favoriete speelgoed? Ik hou heel erg van het ouderwetse speelgoed zoals een bromtol, trapauto en jojo. Vraag papa of mama maar eens wat dat is.

Evy (7) Lochem

van Spanje naar Hoe lang is het varen Nederland? een stukje uit Frankrijk. Maar dan weer van dan er lang wat Net zou varen nd erla Ned r rokko naa korter dan wanneer ik vanuit Ma

Wat zijn uw hobby’s? ik die prachtige tekeningen welke Ik hou heel erg van kunst. Al t vind aas arn Da es. erkj stw kun ne klei ieder jaar krijg zijn allemaal weer goed uitkomt met al die vele ik lezen heel erg leuk, wat dan jaar ontvangen. verlanglijstjes welke we ieder u? Hoeveel Pieten heeft Eigenlijk zou je deze aan de ! Evy ag vra de goe hele een Dat is beert al jarenlang alle Pieten Huispiet moeten stellen. Hij pro al eens gelukt is…. te tellen. Maar of het hem ooit

HAAR DAT BIJ JE PAST. NET EVEN IETS ANDERS OF NET ALS DE VORIGE KEER!

Locatie

Achterstraat 6A Lochem

Bel ons

0573 - 460572

Mail ons

info@haarhuyslochem.nl

Bezoek ons online

www.haarhuyslochem.nl


VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP Markt 26 te Lochem | Bel: 0573 254 975 SCHOENMAKERIJLANS.NL

Hey hulp Sint en Piet! Op zoek naar een leuk schoencadeautje voor jong en oud? Wij hebben het allemaal! Onze mooi verpakte cadeautjes kunnen direct de schoen in!

DILLY TEMMINK LOCHEM Thuiscrèche de Molen wenst Sinterklaas een prettig verblijf!

Info over baby massage en Wobbel yoga vindt u op

www.thuiscrèchedemolen.nl

Rosmolenstraat 34 7241 VR Lochem

06-23988893

hettyeaston@hotmail.com


Het Huis van Sint Nicolaas

23

Interview met de Huispiet Evi (6) Laren

m Tejay (6) Loche

tel? k huis een sleu Heeft u van el ote gr le he een ik t da je Als je goed kijkt, zie bos met sleutels heb.

Jay (6)

Wie zorg

Hoe kunt u door de schoorsteen springen? Dat heb ik op de Piete nschool geleerd. Snoepen jullie ze lf ook veel van de Als je beloofd dat niet pepernoten? aan Sinterklaas te ver tellen, dan kan ik vertell dat schuimpjes mijn fav en oriet zijn en daarna de pepernoten. Wanneer werd u een piet Ik kan mij niet anders herinneren dan dat ik een ? Piet ben geweest.

Lochem

t er nu v oo met pen r Amerigo nu h Dat kan er ij sioen is? maar één natuurlijk a zijn, dat is de paarden llemaal een pi beetje waar et! Al helpen we we kunnen. Hee Nee, al die moderne din ft u TikTok gen daar sn a hebben dat p niks van. Andere piet wel. en

Evy (7 ) Loch em Maak

t u we li ander s een selfie e met Een selfi pieten? e wat is dat?

aren

Liam (7) L

rklaas? et u sinte o tm n o herkenning en r e Wanne een feest van as w t da r, ee nooit m elijk. Dat vergeet ik ndsdien zijn we onafscheid si opa piet? . Hoe oud is er al voordat ik erbij kwam as w j hi , ig st la ij Dat is voor m es? e cadeautj ie aan al d eskamer. ll ju n e m pakj Hoe ko teraard uit de Die komen ui

Pip en Mees

lmen

(3) Loch

em Kun je een n ieuw sinterklaas li Zolang je maar edje bedenken? heel muzikaal be nt, met een grote fantasie, ku n je vast een leuk liedje bedenken! Krijgen wij Dáár trap ik moo een beertje? i ni vast al aan Sinter et in! Dat hebben jullie klaas gevraagd of niet?!

Gijs (5) A

n huis? t u in ee Hoe kom zoveel mogelijk via de ar n a We probere an, en anders heb ik d te ga en te . rs or oo vo h sc ren mijn manieHet Huis van Sint Nicolaas

25

Raad uit welke advertenties wij een blokje geknipt hebben! Het zijn er zóveel dat je hier nog wel even druk mee bent! Kom je er niet uit? Vraag dan je omgeving om je te helpen. Lekker samen puzzelen! Klaar? Vul de achterijzde in en win!

Chris’s Computer Solutions

Waarom Kinderopvang Eigen-Wijs innen? we dat een kind het beste PrijzenZowgeloven el in bij ste puzzomgeving, lo ge Als je kind blij is, ben je dat als ouder ook. Het isveeen sfeervolle met oprechte aan op je n le r da sn k ij el op de m. K cliché, maar wel één die elke ouder herkent. de Expert Lochevoor het kind. Professionele leidsters erzijde Je wilt een fijne jeugd voor je kind en doet daar alles voor. achtindividu zien. Die het leuk vinden om m Dan komt het moment dat je aan het werk moet. Je fantasiewereld van je kind door bijvoor kostbaarste bezit geef je35 moeilijk uit handen, dus ga je op grond een treinbaan te bouwen. Die he zoek naar een dagopvang die het beste bij jou en je kind om goed met je te communiceren over 36Bij Kinderopvang Eigen-Wijs past. Wat is dan belangrijk? de opvang is gebeurd. Die naar jouw w geloven we dat het gevoel dat jij en je kind écht WELKOM waarbij alles bespreekbaar is. Eigenlijk zijn het verschil maakt! 37 Wat? 38 Een vast team van leidsters die jouw kind warm en oprecht Eigen- Wijs biedt jouw kind van 0-4 ja verwelkomen. Die tijd hebben voor een praatje en vertellen en vertrouwde dagopvang aan. Alles is 39 wat er die dag is gebeurd. Waar de lijnen kort zijn en de flexibiliteit is onze tweede natuur. Daa sfeer open en vrolijk. Waar van je kind gehouden wordt en ons uitsluitend de afgenomen uren. Af 40 je kind zichzelf mag zijn. Samen zwaaien we mama of papa - Je betaalt wat je afneemt uit. Je weet dat je kind in41 vertrouwde handen is, dus kun je - Je neemt minimaal 8 uur per week a met een gerust gevoel naar je werk! Jouw kind is blij, dus - Minimaal 4 uur achter elkaar jij ook. Daar gaan we voor! - Halen en brengen kan binnen afgesp 42 Bij het afsluiten van een contract kies Hoe? flexibele haal- en brengtijden. 43 Dat je kind het fijn bij ons heeft, vinden wij heel belangrijk. We hebben een prachtige44 binnenruimte om met elkaar Openingstijden te spelen, te knutselen of samen bijvoorbeeld met een Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend 45Verder hebben we 3 ruime boek op de bank te kruipen. en bieden 52 weken per jaar opvang. W slaapkamers met genoeg privacy om uit te rusten. op nationale en algemeen erkende fee Buitenspelen is natuurlijk46 minstens even belangrijk. de vaste openingstijden bieden we de Lekker een frisse neus halen, wind door de haren, blozende verlengde opvang van 7.00 tot 7.30 en 47 wangen. Vandaar dat de buitenruimte helemaal is ingericht Als je meer wilt weten of een keer wilt om het jouw kind naar de zin te maken. 48 dan gerust contact met ons op om vrij Het team van leidsters is49 speciaal geselecteerd op te maken. specifieke eigenschappen, die Eigen-Wijs zo uniek maken. Kijk voor meer informatie op www.kd

Advertentiepuzzel

Onderhoud, verkoop, reparatie & installatie

1

2

t: 0575 - 43 19 27 e: info@devetweide.nl 6

4

1

5

2  3

7

11

CCS 3

12

8

9

4

10

5 Zowel bij u thuis als op de zaak!  6

www.ccs-berkelland.nl 13 14 15  7

06 - 289 729 57 (Borculo)  8

16

groen. Ontdek de rust van De Vetweide.

17

18

19

R EPAR SERV I

9

20

10

HAAR DATIk BIJzorg JE PAST. graag voor uw voeten 11 hier de tijd voor NET EVEN en IETSneem ANDERS 12 OF NET ALSPedicure DE VORIGE en KEER! voetreflexbehandelingen 13 VAKMANSCHAP IS W OP ZATERDAG IN LOCHEM! Thuiscrèche de Molen wenst Sinterklaas een prettig verblijf! eautje 14 21

22

23

24

25

29

30

kleinschaligheid maakt het dat jong

fiets- en wandelroutes die door het

26 27 MEESTERSCHAP

leiden en het is hier nog zo rustig…

LEKKERSTE KAASes 28

't n 975 onze ezels Op de rug van ezelrs va254 kt 26 tehuren. Lochem |eenV Bel: e 0573

d voor het maken van een wandeling. Om

EEN Bel ons 31 - 46057232 BREID 0573 RTIMENT: SCHOENMAKERIJLANS.NL

e gebeurtenis!

33

m

Rita Oortgiesen - Gerritsen Beroeps voetreflexoloog, pedicure15 en verzorgende IG

Reparaties doen we in eigen

Zutphenseweg 13a, Laren (Gld.) Tel. 1606 22 18 84 52 Mail ons Bezoek ons online 34 35 rita@larensevoetwellness.nl • larensevoetwellness info@haarhuyslochem.nl www.haarhuyslochem.nl

50

17 51 Kinderopvang Eigen-Wijs Leichelweg 26 7241 CV Lochem 0573-215060 info@kdveigen-wijs.nl www.kdv 52 gereedschap en hoge en 18 vakkunding met het juiste

andse Kaas Snel tenkaas . 40 37 38 39 19 53 der vet kaas 36 n de onderdelen. Op de uitgevoerde werkzaamheden verlenen w ! renkaas keukens & meubels op maat 20 54 enlandse Kaas garantie van  maanden; een defect binnen deze periode wo en Wobbel yoga vindt u op verbouw & renovatie 21 55 mijnekaasInfo over baby massage

met

Wilt uwww.thuiscrèchedemolen.nl voorinfo@demeut.nl uw eigen vereniging, | 06 - 22 902 249 kosteloos hersteld. Tevens verzorgen we garanties die nog 22 56 zaterdag r B akkeeigen organisatie of jubileum Ellis een fabriekstermijn vallen, zelfs wanneer de aanschaf elders i 23 57 G ra ag tot ziens, 24 58 uitgave? Bij onsOnderhoud is dit mogelijk! voor uw ADMINISTRATIE 41

devetweide.nl

ADVIES 42

JAARREKENING 44 43

SALARIS 45

BELASTING

Dorpsstraat 7, 7218AA Almen Rosmolenstraat 34 7241 VR Lochem 06-23988893 hettyeaston@hotmail.com aalmansweg Poelier Jebij financiële zaken geregeld zodat jij je kunt van 10.00 – 16.00 uur. richten op waar je goed in bent. Wij zijn betrokken 46 49 47 48 50 T 0573 - 25 00 20 en laagdrempelig ingesteld. Op financieel en info@claudiavanbraak.nl

K

25 espressomachine www.claudiavanbraak.nl

fiscaal gebied ontzorgen we jouw bedrijf, groot

Samen bespreken we administratie, de is mogelijkheden. Wij kunnen Solarama al jaren dé specialist voor zonnepanelen26 in de achterhoek. www.notrot.nl of klein. Denk daarbij aan belasting 51 52 53 54 55 We hebben service hoog in vaandel staan en werken uitsluitend met kwaliteit zonnepanelen. geheel ontzorgen of de wijkennis, nemen de productie uit enuconsultancy. Wij hebben kunde

06-51329783

OokjeMuziek kunnen wijaan dede verspreiding voor u Zweverink stond wieg van vele muzikanten. en handen. integriteit die van een administratiekantoor 56

57

58

59

61

28

62

60

Wij stimuleren promoten het maken muziek. dit verzorgen is dit en ook gunstig voor uwvan clubkas, Onderhoudsproducten zijn verkrijgbaar in onze webshop

E LER SDI JK 1

lichten wij u graag mondeling toe.

Naast ons werk is muziek maken en laten maken onze grote passie. 61

62

63

64

65

Allround muziekwinkel, o.a. enorme voorraad gitaren, ukeleles, accordeons, harmonica’s, djembees, mondharmonica’s, saxofoons, blokfluiten etc. Heel veel les- en speelboeken voor alle instrumenten. Bijna en toebehoren op voorraad. 66 68 67 alle instrumenten

60

27

Smeestraat  Lochem 29

verzorgen. Wanneer wij uw krant volledig mogen mag verwachten.

59 Pure service!

63 -   

30

64

31

65

32

66

33

67

34

68

7245 P E L A R E N zijn:TE L . 0 5 7 3tot - 7 9en 4510 M OB. 06-15866157 Onze openingstijden Woensdag met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Maandag en

IN F O@S OL ARAM A .NL

SO LARAMA.NL

www.


Advertentie puzzel opgelost? Lever deze dan in bij Expert en win mooie prijzen!

1e prijs

2e prijs

N a a m: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3e prijs Salora LED TV

Loewe Klang M1

Salora wekker cr616

Vo o r n a a m:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mailadres: ........................................................................................ Te l e f o o n n u m m e r :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bij deelname graag volledig ingevuld en voor 30 november inleveren bij Expert Lochem.

Jamie Oliver set van 2 kommen

Jamie Oliver BBQ Brush

Wenst iedereen een fijne Sinterklaasavond

ONTWERPSTUDIO VERMEER Lochemseweg 33a 7244 RR Barchem

0573 - 25 69 15 info@osvermeer.nl www.osvermeer.nl

STERK IN VISUEEL WERK


Het Huis van Sint Nicolaas

27Het Huis van Sint Nicolaas

29


30

UW FINANCIËLE ADMINISTRATIE MET GEVOEL VOOR DE ONDERNEMER

ADMINISTRATIE

ADVIES

JAARREKENING

BELASTING

Je financiële zaken geregeld zodat jij je kunt richten op waar je goed in bent. Wij zijn betrokken en laagdrempelig ingesteld. Op financieel en fiscaal gebied ontzorgen we jouw bedrijf, groot of klein. Denk daarbij aan administratie, belasting en consultancy. Wij hebben de kennis, kunde en integriteit die je van een administratiekantoor

PROACTIEF - BETROKKEN - ACCURAAT

SALARIS

mag verwachten.

T 0573 - 25 00 20 info@claudiavanbraak.nl www.claudiavanbraak.nl


Het Huis van Sint Nicolaas

31

Pietendiploma de Sint is trots op jou!

Je hebt laten zien dat JIJ een échte Piet bent! Gefeliciteerd met jouw Pietendiploma! Sint & Piet

Dit Pietendiploma is van:

Handtekening van de Huispiet:

en misschien Knip uit, stop in je schoen m wel! ondertekent de huispiet he

ZWEVERINK MUZIEK Zwiepseweg 80 7241 GX Lochem Tel. 0573 251704

WWW.ZWEVERINKMUZIEK.NL

Zweverink Muziek stond aan de wieg van vele muzikanten. Wij stimuleren en promoten het maken van muziek. Naast ons werk is muziek maken en laten maken onze grote passie. Allround muziekwinkel, o.a. enorme voorraad gitaren, ukeleles, accordeons, harmonica’s, djembees, mondharmonica’s, saxofoons, blokfluiten etc. Heel veel les- en speelboeken voor alle instrumenten. Bijna alle instrumenten en toebehoren op voorraad. Onze openingstijden zijn: Woensdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Maandag en dinsdag gesloten.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.