Page 1

rozmowa miesiąca Mariusz Supady, SULIMAR » str. 14

PRZEWODNIK PO energetykach » str. 78

BOŻE NARODZENIE W HANDLU » str. 21

10/68

Październik 2011

magazyn kupców polskich


!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie  firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi (Ustawa z dnia  26 poaździernika 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości).


SĹ‚odki i pikantny.


od redaktora Magazyn Kupców Polskich

ul. Bagno 2/218, 00-112 Warszawa tel./fax: 22 847-93-67, tel.: 22 847-93-68 e-mail: redakcja@hurtidetal.pl www.hurtidetal.pl Redakcja Redaktor Naczelny – Tomasz Pańczyk e-mail: t.panczyk@hurtidetal.pl

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny

Z-ca Redaktora Naczelnego – Maja Święcka e-mail: m.swiecka@hurtidetal.pl Redaktor – Monika Dawiec e-mail: m.dawiec@hurtidetal.pl

Ostatnie kilka tygodni dostarczyło nam wiele emocji związanych z wyborami do Sejmu i Senatu. W niedzielny wieczór mogliśmy już jednak odetchnąć i wrócić do codziennych zajęć. Jak zwykle

Współpraca Redakcyjna Paweł Pańczyk Pol Tomas Keeley

część z nas była zadowolona z wyników wyborów, a część musi poczekać kolejne cztery lata, by móc oddać głos na ulubionego polityka, który zasiądzie teraz w ławach opozycyjnych. Czas jednak płynie dalej i należy skoncentrować się na sprawach bieżących, jak również

Biuro Reklamy tel./fax: (22) 847-93-67 tel. (22) 828-93-66

zastanowić się nad odpowiednim przygotowaniem sklepu do najważniejszego okresu, jakim jest czas przedświąteczny. Będąc w ubiegłym tygodniu na targach spożywczych ANUGA w Kolonii, miałem okazję odwiedzić wiele niemieckich sklepów spożywczych. W kilku z nich zastanawiałem się, czy to już święta, bowiem półki sklepowe przyciągały wzrok konsumenta świątecznym wystrojem, a z opakowań produktów spoglądały renifery i mikołaje. Polskie sklepy z dnia na dzień również będą coraz bardziej przypominać o zbliżających się świętach, dlatego też w bieżącym numerze miesięcznika Hurt & Detal prezentujemy informacje nt. produktów, które powinny zagościć na świątecznych półkach, ponieważ już niebawem będą poszukiwane przez konsumentów.

Beata Kurp – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu e-mail: b.kurp@hurtidetal.pl Katarzyna Kałczyńska – Account Manager e-mail: k.kalczynska@hurtidetal.pl Agnieszka Najda – Account Manager e-mail: a.najda@hurtidetal.pl Marcin Michalski – Account Manager e-mail: m.michalski@hurtidetal.pl

Serdecznie zapraszam do lektury.

PR Manager Katarzyna Ogonowska e-mail: k.ogonowska@hurtidetal.pl

3 miejsce

pisma handlowe, które dostarczają najwięcej ciekawych informacji o handlu i sektorze spożywczym oraz pomagają zwiększyć sprzedaż

2 miejsce

dystrybucja prasy handlowej w dużych sklepach (100-299 mkw.) i supermarketach (300-2 500 mkw.)

2 miejsce

czytelnictwo prasy handlowej w dużych sklepach i supermarketach

ROZMOWA MIESIĄCA Paweá Nowakowski, Prezes Zarządu Makarony Polskie S.A. » str. 22

PRZEWODNIK PO PIWACH » str. 66

RAPORT Rynek napojów

» str. 76

04/62

KwiecieĔ 2011

AUTO NDLU W HA

str. 56

ROZMOWA MIESIĄCA Dagmara Mikulska, Prezes Virtu » str. 14

RAPORT Produkty na grilla

» str. 40

05/63

Maj 2011

ROZMOWA MIESIĄCA Beata Majchrzak

K Tchibo Warszawa ATE Y DOD JALN 2011 GON SPEC PARA

» str. 18

magazyn kupców polskich

Wydawca Fischer Trading Group Spółka z o.o. ul. Bagno 2/218, 00-112 Warszawa NIP 712-290-97-55 Druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka www.artdruk.com

RAPORT Produkty impulsowe » str. 24

06/64

Czerwiec 2011

TY ZáO

magazyn kupców polskich

Projekt graficzny i skład Ewa Leszczyńska

magazyn kupców polskich

Dystrybucja: zamknięta (wyłącznie do firm zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym oraz produkcją w sektorze FMCG) Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować: e-mail: redakcja@hurtidetal.pl Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od zamieszczenia reklam i tekstów, bądź też skracania treści artykułów. Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Prezentowane ceny mają charakter orientacyjny.

ISSN 1896-3137 Nakład: 70 000 egz. Kontrolowany przez ZKDP Badanie dystrybucji i czytelnictwa prasy handlowej w Polsce (datowane na maj 2011), przeprowadzone przez instytut GfK Polonia Sp. z o.o., jest własnością Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. Wyniki badania zostały opublikowane na stronie www.wiadomoscihandlowe.pl

4|

www.hurtidetal.pl


spis treści Z RYNKU FMCG .................................

8

Wiadomości Trzy pytania do Grażyny Słowak

ROZMOWA MIESIĄCA .................... 14 Mariusz Supady, Prezes Browaru SULIMAR

WYWIAD ......................................... 18 Przemysław Libionka, TZMO SA

Z ŻYCIA SKLEPU ............................. 20

21

eLDe

RAPORT . ......................................... 21 Boże Narodzenie w handlu

PREZENTACJA . ............................... 62 TZMO SA

KATEGORIE PRODUKTÓW ............. 64

70

Półka dla kobiet Desery mleczne

WYWIAD ......................................... 74 Cezary Furmanowicz, Selgros

PREZENTACJA . ............................... 75 Żubr

64 reklama

10

PORADNIK KUPCA ......................... 76 Ubezpieczenia

PRZEWODNIK ................................. 78 Energetyki

WYWIAD ......................................... 84 Kazimierz Mars, Tradis reklama

ZNANI NA ZAKUPACH .................... 86 Aleksandra Szwed

ROZRYWKA . ................................... 87 NOWOŚCI ........................................ 88

6|

www.hurtidetal.pl


Z RYNKU FMCG wiadomości

Zott Jogobella Owocowa Wyspa Łagodny deser jogurtowy o intensywnym smaku, stworzony ze składników najwyższej jakości. Wyjątkowa kompociemnoniebieskiej,

zycja – fantastyczna wyspa soczystych

Abramczyk w sieciach Carrefour

owoców na morzu delikatnego kremowego

łatwo rozpoznawalnej i charakterystycznej dla

jogurtu. Każdy konsument może dowolnie mie-

marki Jogobella, a apetyczny wizerunek deseru

Grono odbiorców ryb i owoców morza

szać owoce z jogurtem i rozkoszować się sma-

jest silnym bodźcem zakupowym.

marki Abramczyk w dalszym ciągu się po-

kiem skomponowanego na swój sposób pyszne-

Dotychczasowa gama smaków jogurtu Jogo-

szerza. Od września br. morszczuk, miruna

go deseru. Owocowa Wyspa to chwila relaksu

bella Owocowa Wyspa od marca została wzbo-

i dorsz grenlandzki Abramczyka dostępne są

i oderwania się od codzienności. Opakowanie

gacona o dwa nowe warianty: pieczone jabłko

w sprzedaży w hipermarketach Carrefour na

nowego jogurtu utrzymane jest w kolorystyce

oraz malinę z limonką.

reklama

terenie całego kraju.

Bezpłatne materiały promocyjne kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję”

Carrefour dołączył tym samym do dotychczasowych odbiorców producenta ryb: Makro Cash&Carry, Selgros, Tesco, Intermar-

Kampania „Tu mieszkam, tu kupuję” ma za

che, Kaufland, Real, Piotr i Paweł, Biedron-

zadanie pomóc w efektywnym wykorzystaniu

ka, Auchan, Lewiatan, MarcPol, Bomi, Alma

największych atutów sklepów osiedlowych

i Stokrotka.

i podkreślić wartości, które są ważne dla kupujących: indywidualne podejście sprzedają-

informacja handlowa

cych i bezpośredni kontakt, a także produkty najwyższej jakości. Akcję można poprzeć wchodząc na stronę www.tumieszkamtukupuje.pl. Właściciele sklepów osiedlowych mogą pobrać z niej ze-

!

Dostęp do tych treści

stawy bezpłatnych materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, naklejki). Przystępując do programu właściciele skle-

Emperia może uzyskać za swój detal co najmniej 900 mln zł

pów przyczyniają się nie tylko do nagłośnienia problemów, z jakim zmaga się od lat handel tradycyjny w Polsce, ale również poszerzenia swojej wiedzy i poznania skutecznych metod

Emperia zakończyła proces gromadzenia

prowadzenia sklepów.

mogą mieć wyłącznie

i wyboru ofert w pierwszym etapie postępo-

Kampania „Tu miesz-

firmy zajmujące się

wania aukcyjnego związanego z pozyskaniem

kam, tu kupuję” orga-

produkcją, obrotem

inwestora dla segmentu detalicznego. Wśród

nizowana jest od 2010

hurtowym oraz handlem

chętnych są zarówno inwestorzy branżowi, jak

roku. Do tej pory w ak-

napojami alkoholowymi

i finansowi. Ogłaszając proces aukcyjny zarząd

cji wzięło udział prawie

(Ustawa z dnia

Emperii określił minimalną wartość transakcji

6,5 tysiąca właścicieli

26 poaździernika 1982 r.

na poziomie 900 mln zł. Analiza otrzymanych

sklepów osiedlowych.

o wychowaniu w trzeźwości).

ofert wskazuje, że Emperia otrzyma co naj-

Pomysłodawcą

mniej taką kwotę.

organizatorem kampa-

oraz

nii jest sieć wielkopowierzchniowych

hur-

towni MAKRO Cash & Carry.

8|

www.hurtidetal.pl


CENTRUM OBS¸UGI FIRM RENAULT PRO+ KONCENTRUJEMY SI¢ NA WSZYSTKIM

IDEALNA OFERTA DLA FIRM: ZESPÓŁ DORADCÓW, KARTA FLOTOWA RENAULT: ATRAKCYJNE RABATY NA CZ¢ÂCI ZAMIENNE I USŁUGI SERWISOWE, PROMOCYJNE FINANSOWANIE, M.IN. LEASING 4 RATY GRATIS, BOGATA GAMA AUT OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I MODYFIKOWANYCH. WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU.

www.renault.pl Lista punktów Renault Pro+ na: www.renault.pl/renault-dla-biznesu

Rabat jest udzielany od cen katalogowych. Stan na dzieƒ 26.09.2011 r.


Z RYNKU FMCG wiadomości

!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie 

Nowy Ford Transit 2012 stawia na obniżenie kosztów eksploatacji Nowy Ford Transit 2012 Euro V, to najbardziej wydajna, wytrzymała i zaawansowana technicznie wersja najlepiej rozpoznawalnego w Europie samochodu dostawczego. To niezwykle ekonomiczny samochód, dzię-

firmy zajmujące się

ki bardzo małemu zużyciu paliwa i niskiej emi-

produkcją, obrotem

sji CO2, ale także dzięki wydłużonym okresom

hurtowym oraz handlem

międzyobsługowym (2 lata / 50 000 km) oraz

napojami alkoholowymi

gwarancji na perforację korozyjną wydłużonej

(Ustawa z dnia 26 poaździernika 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości).

do 12 lat. Napędzany jest nową rodziną silników TDCi 2,2 litra, o niższym zużyciu paliwa, większej mocy i momencie obrotowym oraz jeszcze lepszych własnościach trakcyjnych samochodu w każdych warunkach. Tylko teraz Ford Transit dostępny jest w spe-

informacja handlowa

cjalnej ofercie, obejmującej bogatsze wyposa-

Rosną obroty spółdzielni partnerskich PSD

żenie bez dopłaty, wydłużoną gwarancję do 4 lat i wyjątkowe rabaty.

Pierwsza połowa tego roku była udana dla spółdzielni współpracujących z Partnerskim

!

Firma Żabka Polska SA w przyszłym roku

Tradis. Analiza analogicznych okresów lat 2010

planuje otwierać jeden sklep dziennie. Przy

i 2011 pokazuje wzrosty sprzedaży od kilku,

wsparciu nowego inwestora – funduszu MID

do ponad 20%. To efekt działań operacyjnych

Europa Partners, spółka wdraża ambitne plany

i handlowych, które wdrożyły spółdzielnie

rozwoju. Przygotowuje się również do przejęć.

partnerskie. Wpływ na obroty ma mieć także

Firma odnotowuje wysoką dynamikę – esty-

uruchomiona w czerwcu sieć Gama. Spół-

mowany wzrost przychodów ze sprzedaży na

Dostęp do tych treści

dzielcy i PSD szacują, że wraz z włączeniem

koniec roku 2011 sięgnie ponad 20%. Żabka

mogą mieć wyłącznie

placówki do sieci, obroty sklepu mogą się pod-

Polska SA zwiększyła również liczbę sklepów,

nieść nawet o kolejnych kilkanaście procent.

przekraczając stan 2500. Na tę liczbę składają

firmy zajmujące się produkcją, obrotem

Partnerski Serwis Detaliczny nieustannie pra-

się głównie sklepy Żabka, jednak coraz większe

hurtowym oraz handlem

cuje nad rozwojem sieci Gama. Plany na ten rok

znaczenie dla firmy ma format Freshmarket. Są

napojami alkoholowymi

zakładają uruchomienie co najmniej 20 nowych

to większe niż Żabka sklepy convenience o

(Ustawa z dnia

placówek. Od czerwca ruszyło już osiem skle-

bogatszym asortymencie z szerokim wyborem

26 poaździernika 1982 r.

pów nowej spółdzielczej sieci – w Zakopanem,

artykułów świeżych oraz wydzieloną mini ka-

o wychowaniu w trzeźwości).

Stąporkowie, Hajnówce, Kielcach, Chełmie,

wiarnią Freshcafe.

Lubartowie i Kołobrzegu, a najbliższe otwarcia będą miały miejsce w Lubartowie (drugi sklep), Wodzisławiu Śląskim, Pułtusku, Radomsku i Bielsku Podlaskim. W przyszłym roku sieć ma się powiększyć o kolejnych 50 placówek.

10 |

Ambitne plany Żabki

Serwisem Detalicznym z Grupy Dystrybucyjnej

www.hurtidetal.pl


Z RYNKU FMCG anuga 2011

ANUGA 2011 Na powierzchni 284.000 mkw. w 11 halach wystawowych niemieckich targów Koelnmesse, swoje produkty zaprezentowało 6.596 wystawców ze 100 krajów świata, w tym aż 125 z Polski. ANUGA - największa i najbardziej ważna impreza targowa sektora spożywczego na świecie, przyciągnęła ponad 155.000 odwiedzających ze 180 krajów. Tradycyjnie już o oprawę prasową oraz informacyjną podczas targów zadbała nasza redakcja. Magazyn Food from Poland dostępny był

zdjęcia: Redakcja

na własnym stoisku.

www.hurtidetal.pl

| 11


z rynku fmcg wiadomości

Zapoluj na vana! Sezon rozpoczęty! To hasło najnowszej kampanii Mercedes-Benz Polska skierowanej do klientów zainteresowanych zakupem samochodu dostawczego. Jesienna oferta Mercedesa łączy wyjątkowo korzystną cenę modeli Vito i Sprinter z atrakcyjnymi, specjalnie

kowych atrakcji, jak na przykład pakiety do-

ona układ napędowy przez cztery lata lub

przygotowanymi na tę okazję pakietami wy-

datkowego wyposażenia, dzięki którym można

240 tys. km!

posażenia.

oszczędzić nawet 9 tys. złotych.

Najnowszą ofertę Mercedes-Benz Polska

Na ogłoszonych przez Mercedes-Benz ło-

Co prawda najcieplejsza pora jest za nami,

uzupełnia atrakcyjne finansowanie skrojone

wach, można upolować Sprintera, najbardziej

ale także w deszczowe dni klienci powinni

do potrzeb klienta. Biorąc kredyt, przy wpłacie

niezawodny samochód dostawczy, według

docenić zalety darmowej klimatyzacji, która

50% wartości samochodu przy zakupie, drugą

raportu niemieckiej organizacji Dekra. Obiek-

będzie zapobiegać parowaniu szyb. Rów-

połowę klienta zapłaci za rok i to bez odsetek!

tem łowów może się też stać mniejszy Vito,

nież roczne AC, OC i NW w towarzystwie

W przypadku leasingu, do dyspozycji jest le-

mistrz ekonomicznej jazdy. Oba pojazdy cze-

Compensa oferowane jest teraz za darmo.

asing 108% lub 105% z malejącymi ratami i do

kają w salonach Mercedes-Benz w specjalnych

Kupując dostawczego Mercedesa zapomni-

tego promocyjne stawki ubezpieczeń komu-

cenach: Sprintera można trafić już za 75 900,

cie o jakichkolwiek zmartwieniach – w pa-

nikacyjnych. Może więc za jednym strzałem

a Vito – za 66 900 zł netto.

kiecie bowiem można otrzymać gwarancję

warto upolować dwa pojazdy?

Na polowaniu – poza bezkonkurencyjnym

na cztery lata! Tytuł najbardziej niezawodne-

W każdym razie, warto udać się na polowa-

samochodem – można trafić znacznie więcej.

go samochodu dostawczego dla Mercedesa

nie jak najszybciej. Liczba dostawczych Merce-

Dla łowców okazji przygotowano wiele dodat-

Sprintera zobowiązuje, dlatego obejmuje

desów tym sezonie jest ograniczona.

informacja handlowa

!

!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie  firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi

Dostęp do tych treści

(Ustawa z dnia

mogą mieć wyłącznie

26 poaździernika 1982 r.

firmy zajmujące się

o wychowaniu w trzeźwości).

produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi

Rejestracja kabanosów

ności wraz z chronionymi oznaczeniami geo-

21 września 2011 roku, podczas głoso-

graficznymi (ChOG) i chronionymi nazwami

26 poaździernika 1982 r.

wania w Komisji Europejskiej, sukcesem za-

pochodzenia (ChNP) stanowią główny ele-

o wychowaniu w trzeźwości).

kończyły się starania Związku Polskie Mięso

ment unijnej polityki jakości w rolnictwie,

o zarejestrowanie Kabanosów jako unijnej

której celem jest zachęcanie do wytwarzania

Gwarantowanej

produktów wysokiej jakości oraz wspieranie

(Ustawa z dnia

Tradycyjnej

Specjalności.

Dzięki temu kabanosy trafiły na listę polskich produktów mogących posługiwać się unijnym znakiem. Gwarantowane Tradycyjne Specjal-

12 |

www.hurtidetal.pl

rozwoju obszarów wiejskich.


Z RYNKU FMCG trzy pytania do

Trzy pytania do Grażyny Słowak – Prezes „POSTI” S.A. kieruje Monika Dawiec

1

W swojej ofercie posiadacie szeroki wa-

chlarz produktów. Co je wyróżnia spośród oferty dostępnej na rynku? » Ofertę „POSTI” stanowi dziś kilkadziesiąt her-

2

Tradycje POSTI sięgają 1953 roku. Proszę

opowiedzieć o bogatym doświadczeniu w komponowaniu mieszanek herbacianych. » Początków „POSTI” należy szukać w Gdyni

3

Największe osiągnięcia „POSTI”...

» „POSTI” jako marka o blisko 60-letniej tradycji stała się synonimem herbaty w Polsce. Będąc firmą z wyłącznie rodzimym kapitałem jesteśmy

bat – od tradycyjnych czarnych, poprzez zielone,

w 1953 r., kiedy powołano do życia przedsiębior-

najbardziej uznanym polskim producentem

czerwone, owocowe, ziołowe, aż po herbatki

stwo stawiające na dystrybucję ręcznie pakowa-

i dystrybutorem herbat na naszym rynku i ryn-

rozgrzewające „Grzańce” i funkcjonalne skom-

nej importowanej herbaty. W 1968 r. w „POSTI”

kach ościennych. „POSTI” przez te wszystkie

ponowane specjalnie na potrzeby kobiet „Fitea”

wyprodukowano pierwszą w Polsce herbatę eks-

lata rozpowszechniła wiele herbacianych od-

oraz wyjątkowe herbatki dla dzieci „Herbusie”.

presową z charakterystycznym i legendarnym do

mian, takich jak: Yunan, Madras, Assam czy Earl

Na pozycję polskiego lidera wśród producentów

dziś znakiem „Ex”.

Grey oraz herbatę zieloną czy Darjerring. Byli-

herbat wpływ ma nie tylko bogata oferta produk-

Na straży jakości naszych herbat od 1973 roku

śmy pierwszym w Polsce producentem herbat

towa i ilość sprzedawanej herbaty, ale przede

stoi doświadczony tester. Dziś nad rozwojem

ekspresowych w okrągłych saszetkach. Zakłady

wszystkim jakość herbat. Nasze herbaty wyróż-

nowych produktów w „POSTI” pracuje prężny

produkcyjne „POSTI” posiadają jedyne w kraju

niają się bardzo korzystnym dla konsumenta

zespół ds. rozwoju produktu. Zapewnienie od-

urządzenia do paczkowania herbat w praktycz-

stosunkiem jakości do ceny. Osiągamy to dzięki

powiedniej jakości wspomagają w „POSTI” zin-

ne i efektowne opakowania zapewniające her-

pozyskiwaniu wyselekcjonowanych surowców

tegrowany system HACCP i ISO 9001:2008 oraz

metyczność. Każdego roku zdobywamy różne

bezpośrednio od plantatorów, z którymi posia-

system kontroli wewnętrznej ilości towaru pacz-

nagrody i wyróżnienia dla naszych produktów.

damy wieloletnie kontakty, głównie z terenów

kowanego oznaczonego znakiem „e”. W bieżą-

Nagrody te potwierdzają jakość naszych herbat

Azji [Chiny, Sri Lanka (Cejlon), Indie, Indonezja],

cym roku wdrożyliśmy i uzyskaliśmy certyfikat

i są uznaniem dla tego co robimy, jak również

ale też z krajów afrykańskich – Kenia, Uganda.

systemu BRC, który posiada znaczące międzyna-

stanowią motywację do dalszej pracy na rzecz

Rocznie produkujemy ok. 4 tys. ton herbaty.

rodowe uznanie.

rozwoju nowych i jeszcze lepszych produktów. reklama

www.hurtidetal.pl

| 13


rozmowa miesiąca sulimar

Mocno skupiamy się na jakości O wsparciu sprzedaży, konkurencyjności marki na rynku i fascynacji historią piwowarstwa opowiada Prezes Browaru SULIMAR, Mariusz Supady informacja handlowa

!

w linię technologiczną i rozpoczęliśmy pro-

roku. Jak zmieniał się profil i asortyment

dukcję napojów funkcjonalnych: energetyzu-

firmy na przestrzeni tych lat?

jących i izotonicznych. W tym czasie zapro-

» Początek SULIMARU sięga roku 1981, kiedy

ponowaliśmy także wiodącym koncernom,

to mój ojciec i jego wspólnik wykupili funk-

polskim i zagranicznym, kontraktową produk-

cjonującą od 1927 roku firmę rodziny Urbań-

cję napojów. Natomiast w 2007 roku rozpo-

skich, która zajmowała się rozlewem piwa

częliśmy produkcję piw klasy Premium pod

oraz produkcją wód i napojów gazowanych.

marką CORNELIUS.

Nowi właściciele kontynuowali dotychczaso-

Dziś jesteśmy średniej wielkości browarem

wą działalność firmy i inwestowali w rozwój,

regionalnym, nadal w 100% polskim, który

dzięki czemu SULIMAR dość szybko stał się

stale inwestuje w rozwój. Właśnie zrealizowa-

kluczową rozlewnią w makroregionie, która

liśmy ogromną inwestycję, wartą kilkanaście

Dostęp do tych treści

współpracowała z największymi ówczesnymi

milionów złotych, a mianowicie uruchomili-

mogą mieć wyłącznie

browarami w Polsce.

śmy supernowoczesną linię rozlewniczą napo-

firmy zajmujące się

W połowie lat dziewięćdziesiątych urucho-

jów o wydajności ok. 60 000 puszek pojem-

produkcją, obrotem

miliśmy produkcję własnej marki piwa o zasię-

ności 250 ml na godzinę. To pierwsza i jedyna

hurtowym oraz handlem

gu ogólnopolskim pod nazwą KIPER. Piwo to

w Polsce tak efektywna technologia z opcją

napojami alkoholowymi

szybko zostało docenione przez klientów i do

ekspresowego przezbrajania, umożliwiająca

(Ustawa z dnia

dziś ma sporą grupę wiernych zwolenników.

rozlew do wszystkich dostępnych na rynku

26 poaździernika 1982 r.

W następnych latach uruchomiliśmy linię do

formatów puszek, co daje możliwość, w bar-

rozlewu piwa w KEG, w puszki oraz butelki.

dzo krótkim czasie, przejścia z jednego na

o wychowaniu w trzeźwości).

14 |

Początki Waszej działalności sięgają 1981

Mariusz Supady

www.hurtidetal.pl

W 2001 roku stery firmy przejęło młodsze

inne typy lub pojemności puszki. To zaledwie

pokolenie. W pierwszej kolejności skupiliśmy

trzecie tego typu urządzenie w Europie. Po-

się na rozbudowie dystrybucji piwa, napojów

nadto od dłuższego już czasu sporo nakładów

alkoholowych, bezalkoholowych oraz wód

inwestujemy w celu poprawy jakości, nie tylko

mineralnych. Jednocześnie zainwestowaliśmy

naszych produktów, ale także świadczonych


rozmowa miesiąca sulimar

usług, serwisu i warunków współpracy z klien-

nych smaków. Przy ich produkcji nie stosujemy

handlowych. Piwa CORNELIUS dostępne są

tami. W planach mamy dalszy, intensywny

technologii High Gravity Brewing (HGB), która

m.in. w: TESCO, CARREFOUR, PIOTR I PA-

rozwój. Tylko w tym roku zamierzamy zwięk-

powszechna jest w innych browarach, zwłasz-

WEŁ, BOMI, ALMA, INTERMARCHÉ, E.LEC-

szyć sprzedaż o około 30%.

cza tych największych. Piwa CORNELIUS wa-

LERCK, a także w wielu innych sklepach sprze-

rzymy z niebywałą starannością, w zgodzie ze

daży detalicznej.

W swojej ofercie macie zarówno piwa,

średniowiecznymi

tradycjami

browarniczy-

wina, jaki i napoje bezalkoholowe.

mi, wyłącznie z naturalnych składników, bez

Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom

ulepszaczy i przyśpieszaczy fermentacji oraz

Dlaczego?

swoje produkty.

sztucznych dodatków. Aby mieć 100% pew-

» Kogut to średniowieczny symbol najwyższej

Symbolem marki Cornelius jest kogut.

» SULIMAR proponuje szeroką gamę naj-

ność najwyższej jakości i doskonałego smaku,

jakości szlachetnych trunków. Piotrkowscy pi-

wyższej jakości różnych napojów. W ofercie

pierwsze piwa CORNELIUS warzyliśmy pod

wowarzy używali tego znaku zamiast wiechy,

posiadamy piwa o tradycyjnych, jak bardziej

czujnym okiem doświadczonego, bawarskiego

co miało symbolizować obecność dobrego

wyszukanych recepturach, napoje alkoholo-

piwowara. Dziś, po czterech latach funkcjono-

piwa w domu. Brak złocistego napoju w go-

we typu RTD, napoje energetyzujące i izo-

wania marki, jesteśmy dumni z tego, że piwa

spodarstwie, karczmie, zajeździe, austerii skut-

toniczne oraz inne napoje bezalkoholowe.

CORNELIUS doceniane są przez najbardziej

kowało zdjęciem symbolu. Kogut to strażnik

Oczywiście przede wszystkim jesteśmy bro-

wyrafinowane gusta i uznawane za najlepsze

nocy i poranka, budzący do pracy ludzi i prze-

warem i koncentrujemy się na działalności

piwa Premium na rynku.

pędzający złe duchy oraz demony, zwłaszcza te harcujące w nocy, które mogły psuć piwo.

piwowarskiej, a od momentu podjęcia decyzji o  wprowadzeniu na rynek marki COR-

Jaka jest obecna pozycja marki Corne-

Od lat fascynuję się historią piwowarstwa

NELIUS, główny nacisk stawiamy właśnie na

lius na rynku lokalnym, a jaka na rynku

polskiego, a zwłaszcza tego dotyczącego Piotr-

piwa klasy Premium.

krajowym?

kowa Trybunalskiego. Niewiele osób wie, że

» Piwa marki CORNELIUS docierają do róż-

piotrkowskie tradycje browarnicze sięgają aż

nych punktów sprzedaży w całym kraju. Od

XII wieku. Według dokumentów lustracyjnych

innych marek dostępnych na rynku?

blisko dwóch lat intensywnie pracujemy nad

z 1564 roku, w mieście było aż 154 piwowa-

» Piwa CORNELIUS słyną przede wszystkim

systematycznym rozszerzaniem dystrybucji.

rów warzących złocisty trunek. To właśnie tu-

z wysokiej jakości oraz unikalnych i autentycz-

Efektem jest nasza obecność w wielu sieciach

taj, w Piotrkowie Trybunalskim, ustanowiono

Co wyróżnia piwa Cornelius spośród

Nowa linia produkcyjna

www.hurtidetal.pl

| 15


rozmowa miesiąca sulimar

pierwsze w świecie czopowe, czyli podatek

głośno, tak jak przed wiekami było głośno

jest w tym trendzie liderem. Co więcej, z sa-

płacony od warzonego piwa, będący pierwo-

w całej Europie o piwie warzonym przez Bau-

tysfakcją możemy powiedzieć, że największe

wzorem dzisiejszej akcyzy. Najstarszym browa-

lińskiego.

koncerny zaczynają naśladować browary re-

rem piotrkowskim, na temat którego wzmianki

gionalne, wprowadzając na rynek piwo pod

odnajdujemy w dokumentach z XVI wieku był

Czy w najbliższym czasie możemy

browar Szpana, potem zwany Braulińskiego.

spodziewać się nowości w asortymencie

W tamtych czasach Piotrków znany był z do-

piwnym?

szych klientów, mocno skupiamy się na jako-

skonałego piwa pszenicznego.

nazwą pszeniczne. Poza tym, aby sprostać oczekiwaniom na-

» W ostatnim czasie dokonaliśmy gruntowa-

ści naszych produktów. Polscy konsumenci

Dziś wspólnie z lokalnymi historykami pró-

nego liftingu marki CORELIUS. Piwa mają

stają się coraz bardziej doświadczeni, a jed-

bujemy dotrzeć do korzeni browarnictwa

zmienione etykiety, a jednocześnie w ofer-

nocześnie coraz bardziej wybredni w temacie

naszych ziem. Archiwalne dokumenty i od-

cie pojawiły się nowe gatunki. Obecnie

piwa. Otwarte granice pozwoliły nam na po-

nalezione wzmianki dotyczące receptur piw

w linii CORNELIUS smakosze znajdą sześć

dróże kulinarne i kosztowanie piw w innych

sprzed wieków, są inspiracją do tworzenia

niepowtarzalnych smaków. Wśród nich trzy

krajach. Obecnie w Polsce jest spora grupa

naszych, współczesnych piw. Do ich produk-

najpopularniejsze gatunki, dobrze znane

klientów, która gustuje w piwach Premium.

cji używamy takich samych składników jak

smakoszom, które teraz zyskały nowe nazwy

Nic dziwnego, dziś większość piw obecnych

dawniej. Warzymy wolno i nie ulepszamy na

i etykiety, a mianowicie: CORNELIUS PSZE-

na sklepowych półkach nie ma nic wspólne-

siłę. Piwa CORNELIUS są czyste i nieskażone

NICZNY (dawniej WEIZEN BIER), CORNE-

go z tradycyjnym browarnictwem. Proces ich

chemią, dlatego właśnie smakują tak jak przed

LIUS MIODOWY (dawniej HONIG) oraz

produkcji uległ daleko idącej standaryzacji.

wiekami.

CORNELIUS PORTER. Do nich dołączyły

Dlatego z czasem przyszło rozczarowanie do

Moją ambicją jest ożywić chlubne tradycje

trzy zupełnie nowe piwa, które łączą trady-

wielu marek o podobnym smaku, a klienci

piwowarskie w Piotrkowie, tak aby o piwie

cję, bo są produkowane tradycyjnymi me-

dojrzali i zaczęli poszukiwać nowych, auten-

produkowanym w Browarze SULIMAR było

todami, z innowacją i niepowtarzalnością

tycznych, a przede wszystkim unikatowych

receptur oraz smaków. Nowymi gatunkami

smaków. Spełnienie oczekiwań konsumen-

w linii CORNELIUS są: unikalny na skalę eu-

tów – poprzez jakość piwa – jest dla nas

ropejską CORNELIUS CIEMNY PSZENICZNY,

największym wyzwaniem. Potwierdzeniem

lekki i orzeźwiający CORNELIUS GREJPFRUT

najwyższej jakości naszych produktów jest

z dodatkiem naturalnego soku oraz piwo

certyfikat ISO 22000. Piwa spod znaku COR-

jęczmienne z dodatkiem słodu pszenicznego

NELIUS zdobyły kilkanaście nagród branżo-

i specjalnych drożdży – CORNELIUS KOŹ-

wych i konsumenckich, z których najważ-

LAK. To dopiero początek, a już zbieramy jak

niejszą jest prestiżowy certyfikat organizacji

najlepsze opinie znawców z rynku o nowych

SLOW FOOD, który otrzymaliśmy za nasze

piwach. Dostrzeżone zostały one także przez

niepasteryzowane piwo pszeniczne. Tylko

zagraniczne autorytety, jak chociażby przez

dwa browary w Polsce mogą pochwalić się

jeden z najpopularniejszych na świecie portali

takim wyróżnieniem.

informacja handlowa

!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie 

internetowych poświęconych branży napojowej – just-drinks. Ale to nie wszystkie nowości zaplanowane

Jak wspieracie sprzedaż Waszych produktów?

firmy zajmujące się

na ten rok. Wkrótce światło dzienne ujrzy na-

» Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji kam-

produkcją, obrotem

sza nowa marka. Tym razem będzie to piwo

panii reklamowej w prasie i Internecie, która

z kategorii piw mainstreamowych.

wpiera wprowadzenie nowych piw na rynek.

hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi (Ustawa z dnia 26 poaździernika 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości).

W Internecie będziemy realizować działania W jaki sposób spełniacie oczekiwania

niestandardowe, których celem będzie zwięk-

konsumentów?

szenie znajomości marki oraz poszerzenie

» Przede wszystkim oferujemy naszym klien-

grupy odbiorców. Jednocześnie wszystkie po-

tom to, czego pragną i czego poszukują. Ba-

czynania firmy wpieramy działaniami z zakresu

dania wykazują, iż sukcesywnie od blisko

public relations.

dwóch lat, z roku na rok, o około 30% rośnie sprzedaż piw pszenicznych. Browar SULIMAR od początku istnienia marki CORNELIUS,

16 |

www.hurtidetal.pl

Dziękuję za rozmowę. Monika Dawiec


XXXIV SEMINARIUM Z CYKLU AUTORYTETY

MARKĘ, KTÓRA ZWYCIĘŻA NA RYNKU

STWÓRZ

MARKETING 3.0

SCOTT

PHILIP

BEDBURY

KOTLER

short logotype

Twórca sukcesu ‘Just do it’ NIKE oraz światowej kariery marki STARBUCKS.

Legenda marketingu i niekwestionowany autorytet w świecie biznesu.

horizontal logotype

18 listopada 2011

www.autorytety.com.pl

Warszawa, Hotel Sheraton ORGANIZATORZY

PARTNER

vertical logotype

PATRON BRANŻOWY

PATRON BIZNESOWY

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE


wywiad tzmo sa

Produkty na miarę O podwójnym jubileuszu, szerokim portfelu marek i ważnej roli prasy handlowej z Przemysławem Libionką, Dyrektorem Sprzedaży ds. Rynku Polskiego TZMO SA rozmawia Monika Dawiec W tym roku obchodzicie podwójny

Z okazji jubileuszu, pod koniec sierpnia za-

Przemysław Libionka

Jak oceniacie swoją pozycję

jubileusz: 60-lecie firmy i 20-lecie spółki ak-

rząd zorganizował piknik dla pracowników.

na polskim rynku?

cyjnej. Serdecznie gratulujemy. Z tej okazji

Była to wspaniała okazja do spotkań, rozmów

» Marka Bella jest niezwykle silnie rozpozna-

stworzyliście nową stronę internetową. Jakie

(niekoniecznie oficjalnych) i poznania swoich

walną marką wśród polskich klientek. Cenią

jeszcze akcje promocyjno-marketingowe

rodzin. Nie możemy też zapomnieć o turnieju

sobie one nasze produkty za świetną jakość,

towarzyszą temu jubileuszowi?

tenisa kobiet Bella Cup – w tym roku organi-

przystępną cenę, dobrą dostępność. Nasze

» Podwójny jubileusz to dla nas rok ważny, pe-

zowanym przez TZMO SA już po raz siedem-

produkty od lat satysfakcjonują kobiety; my

łen wspomnień, wzruszeń, podsumowań. Stro-

nasty. Z okazji Jubileuszu pula nagród została

z jednej strony dbamy, aby dawać kobietom

na internetowa to – tak jak pani wspomniała

zwiększona do 50 tys. USD. Byliśmy także

produkt dobrze im znany, a z drugiej strony

– tylko jeden z elementów naszej autopromocji.

patronem takich wydarzeń, jak: Plaża Gotyku

– podążamy za innowacjami, starając się dopa-

informacja handlowa

(rozgrywki siatkówki plażowej na toruńskiej

sować nasz asortyment do stale zmieniających

i poznańskiej starówce), festiwal światła „Sky-

się potrzeb rynkowych.

way” czy międzynarodowy festiwal filmów „Toffifest”.

18 |

Nie można jednak zapomnieć, że TZMO to nie tylko marka Bella. Jesteśmy producentem

Tak naprawdę, wszystkie nasze tegoroczne

niezwykle szerokiego asortymentu szpitalnego

!

eventy, sygnujemy logotypem 60/20, gdyż jest

pod marką Matopat, produktów przeznaczo-

to dla nas powód do dumy.

nych dla osób starszych, z problemem inkon-

Dostęp do tych treści

się profil firmy i asortyment?

mogą mieć wyłącznie

» Naszym celem – niezmiennie od lat – jest

Już w połowie lat sześćdziesiątych zdo-

Zmieniliśmy szatę graficzną naszej strony

tynencji (marka Seni) oraz dla najmłodszych

bella.pl, na bardziej nowoczesną i przyjazną

– pieluszki oraz chusteczki nasączane Bella

użytkownikom.

Baby Happy. Jesteśmy także właścicielem marek kosmetycznych – Eva Natura, Kanion oraz

Jak na przestrzeni tych 60-ciu lat zmieniał

Eva Sun.

firmy zajmujące się

dostarczanie produktów najwyższej jakości,

bywaliście rynki zagraniczne. Macie swoje

produkcją, obrotem

na miarę potrzeb naszych klientów. Zawsze

fabryki na Wschodzie i w Indiach, spółki han-

hurtowym oraz handlem

uważnie słuchamy, co rynek (a więc kosn-

dlowe w wielu europejskich krajach. Na ilu

napojami alkoholowymi

sument) ma nam do powiedzenia i jakie są

rynkach jesteście obecni ze swoimi markami?

(Ustawa z dnia

jego oczekiwania. Na przestrzeni tych kilku-

» Jesteśmy wiodącym producentem i dostawcą

26 poaździernika 1982 r.

dziesięciu lat zawsze staraliśmy się udosko-

artykułów higienicznych, kosmetycznych i wy-

o wychowaniu w trzeźwości).

nalać nasze produkty. Co warte podkreślenia

robów medycznych na rynek światowy. TZMO

– koncentrujemy się na spełnianiu ocze-

SA jest dziś właścicielem 50 firm w 16 krajach.

kiwań naszych klientów, ale jednocześnie

W grupie TZMO SA pracuje na świecie ponad

przewidujemy ewolucję tych potrzeb. Dlate-

7 400 osób. Produkty pod naszymi markami

go też zawsze staramy się, aby Bella wyprze-

dostępne są na rynkach zamieszkałych przez

dzała czas.

1/3 ludności świata.

www.hurtidetal.pl


wywiad tzmo sa

W jaki sposób promujecie marki w Polsce, a w jaki za granicą?

nego, a więc do szpitali, przychodni, domów

sie ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” oraz

opieki, aptek oraz hurtowni farmaceutycznych.

dyplom nadania tytułu „Produkt Godny Polecenia” dla naszej linii bawełnianej Cotton Bio.

» Najsilniejszym medium w przypadku

marek konsumenckich jest oczywiście te-

Jaką rolę w promocji Państwa produktów

Bella Cotton Bio to innowacyjna linia patycz-

odgrywa prasa handlowa?

ków oraz płatków kosmetycznych i higienicz-

kierunki i trendy w reklamach, stąd różne

» Prasa handlowa dociera do właścicieli skle-

nych, produkowana z bawełny organicznej,

reklamy w różnych krajach. Ostatnim, bar-

pów, detalistów, a więc jest dla nas bazą,

z upraw wolnych od pestycydów, pakowana

dzo „świeżym” przykładem może być cho-

gdyż to właśnie ci ludzie mają codzienny

w biodegradowalną folię.

ciażby reklama telewizyjna wkładek Bella

i bezpośredni kontakt z naszymi finalny-

Panty Intima. Rynek polski ze swoją charak-

mi klientami. To w dużej mierze od detali-

W organizowanym przez naszą redakcję

terystyką, jest gotowy na przyjęcie tego typu

sty zależy stopień znajomości marki wśród

konkursie „Złoty Paragon 2011 – Nagroda

reklamy (przez wzgląd na wysoką świado-

konsumentów, a także jej postrzeganie. Jeśli

Kupców Polskich” w kategorii „Artykuły

mość użytkowniczek produktu), w przeci-

sprzedawca ma pozytywne nastawienie do

Higieniczne” zdobyliście pierwsze miejsce.

wieństwie do chociażby rynku indyjskiego.

produktów, te pozytywne emocje przekaże

Jak ważna jest dla Państwa ta nagroda?

Właściwe kreowanie i prowadzenie produk-

także klientowi.

lewizja. W zależności od kraju, różne są

tu, wymaga zatem odpowiedniej wiedzy na

» Każda nagroda jest dla nas cenna, natomiast

ta, przyznawana przez konsumentów czy de-

temat specyfiki danego kraju, jego kultu-

Na rynku panuje duża konkurencja. Jakie

talistów – szczególnie. To oni najlepiej wiedzą,

ry konsumenckiej, otoczenia rynkowego,

macie pomysły na utrzymanie dotychczaso-

co i dlaczego się sprzedaje. Zaufanie do marki

a także etapu, na jakim znajduje się wyrób

wych i przyciągnięcie nowych klientów?

Bella, którym obdarzyli nas polscy kupcy daje

na danym rynku. Promowanie marki musi

» Cały czas staramy się rozwijać, jednocześnie

pewność, że produkty sygnowane marką Bella

więc uwzględniać cykl życia produktu oraz

nie zmieniając tego, co stanowi naszą prze-

zawsze będą szybko rotowały z półki. A nie ma

uwarunkowania

wagę. Jesteśmy marką godną zaufania, dbamy

chyba nic przyjemniejszego dla detalisty, niż

o to, by nasze produkty były najwyższej ja-

produkt, który szybko przynosi zyski.

makroekonomiczne

czy

społeczne.

kości, a klientki w pełni doceniły komfort ich

Chciałbym jednocześnie podkreślić rolę na-

Macie w portfelu wiele marek. Do jakich

użytkowania. Naszych finalnych konsumentów

szych przedstawicieli handlowych, którzy dba-

grup konsumentów są skierowane i jaka jest

staramy się przyciągać konkursami oraz pro-

ją o to, by produkt był dobrze wyeksponowany

ich rola w biznesie firmy?

mocjami w punkcie sprzedaży.

na półce oraz funkcjonował z dobrym wsparciem trade marketingowym. Przyjazne relacje

» Każda z naszych marek ma swoje mocne stro-

ny i jest dla nas ważna. Każda jest kierowana

TZMO SA to firma odpowiedzialna spo-

na linii PH-sklep zawsze korzystnie wpływają

do ściśle określonego targetu. I tak na przykład

łecznie. Aktywnie włączacie się w różnego

na postrzeganie danego produktu przez de-

– marki Bella, Eva natura i Eva Sun kierujemy

rodzaju akcje edukacyjne, dbacie o środo-

talistę i mają znaczący wpływ na transakcje.

przede wszystkim do kobiet, Happy – do ro-

wisko. Proszę opowiedzieć więcej o działa-

Właśnie dlatego przykładamy ogromną wagę

dziców, Kanion – do mężczyzn. Marka Seni

niach ekologicznych.

do tego, by nasi przedstawiciele byli nie tylko

kierowana jest do osób obojga płci, z proble-

» Z całą pewnością wart podkreślenia jest fakt,

kompetentni, ale także sympatyczni i życzliwi.

mami inkontynencji. Produkty Matopat są kie-

że w tym roku nasza firma otrzymała prestiżo-

rowane do rynku szpitalnego i farmaceutycz-

we wyróżnienie w międzynarodowym konkur-

Dziękuję za rozmowę.

www.hurtidetal.pl

| 19


z życia sklepu

e LD e

Tu zakupy dają radość Maciej Niedziółka, Właściciel sklepu Kredens z Otwocka, nagrodzony przez sieć eLDe Złotym Koszykiem, w kategorii „Najlepszy Sklep” – skutecznie konkuruje na rynku detalicznym z innymi punktami handlowymi z okolicy. Jakie są powody, dla których uważa, że warto prowadzić biznes z siecią eLDe? Pyta redakcja HURT & DETAL.

Dlaczego zdecydowaliście się na współpracę z siecią franczyzową?

sklep. Pomogli nam w odpowiedni sposób

cowników. Program szkoleń jest dofinansowa-

ustawić meble w sklepie i zatowarować go.

ny ze środków unijnych. Często organizowane

Skontaktowali nas ze sprawdzonymi dostawca-

są promocyjne akcje zakupowe. Można skorzy-

mi, którzy od razu zaproponowali nam dobre

stać z dofinansowania na różne cele związane

warunki handlowe. Bez ich pomocy nasz start

z modernizacją sklepów czy systemów informa-

byłby o wiele trudniejszy.

tycznych wspomagających działanie sklepu.

» 5 lat temu, kiedy planowaliśmy otwarcie

pierwszego sklepu, nie mieliśmy żadnego do-

Jakie są plusy i minusy uczestnictwa

W sieci eLDe funkcjonują trzy pakiety

w systemie franczyzowym?

skierowane do franczyzobiorców.

towaliśmy się z przedstawicielami sieci eLDe

» Plusów jest wiele, szczególnie dla osób które

Który z nich wybraliście i dlaczego?

Mazowsze, którzy praktycznie uruchomili nam

zaczynają swoją „przygodę” z handlem deta-

» Obecnie prowadzimy 3 sklepy działające

licznym. Po pierwsze, zazwyczaj uzyskuje się

pod szyldem eLDe. Dwa z nich (starsze) dzia-

możliwość używania znanej marki. Jako sklep

łały jeszcze na starych zasadach i właśnie jeste-

sieciowy uzyskuje się od razu bardzo dobre

śmy w trakcie zmiany umów franczyzowych na

warunki handlowe u wielu dystrybutorów.

pakiety top. Natomiast nasz najnowszy sklep,

Można uzyskać dodatkowe korzyści materialne

który wystartował 30 lipca 2011 roku urucho-

w związku z podpisywanymi przez sieć umo-

miliśmy w oparciu o pakiet top-premium, czyli

!

wami handlowymi z producentami. Minusów

tzw. twardą franczyzę. Traktujemy go na razie

raczej nie zauważam i nie wyobrażam sobie

jako nasz sklep testowy i jeżeli po pierwszym

funkcjonowania poza siecią.

okresie działania nie będziemy mieli żadnych

świadczenia w handlu detalicznym. Skontak-

informacja handlowa

zastrzeżeń, to pozostałe sklepy również będą Kiedy i dlaczego zdecydowaliście się

działać w oparciu o ten pakiet.

na współpracę właśnie z siecią eLDe? » Jak już wcześniej wspomniałem na współpra-

Proszę wymienić powody, dla których

Dostęp do tych treści

cę z siecią eLDe zdecydowaliśmy się na samym

poleciłby Pan kolegom z branży wstąpienie

mogą mieć wyłącznie

początku naszej działalności handlowej czyli 5

do sieci franczyzowej eLDe.

firmy zajmujące się

lat temu. Wybraliśmy eLDe ponieważ w na-

» Sieć jest prowadzona na zasadach partner-

produkcją, obrotem

szej okolicy działały już sklepy tej sieci, które

skich, zarząd często konsultuje się z kupcami.

hurtowym oraz handlem

wyróżniały się dobrym systemem zarządzania

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia

napojami alkoholowymi

i szerokim asortymentem produktów oraz roz-

finansowego przeznaczonego na rozwój wła-

sądnymi cenami.

snego sklepu. Sieć tak naprawdę nie ogranicza

(Ustawa z dnia

własnych możliwości zakupowych franczyzo-

26 poaździernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości).

W jaki sposób franczyzodawca wspiera

biorcy, tylko wskazuje najkorzystniejsze kanały

działalność Państwa sklepu?

dystrybucji. Dla osób, które potrafią korzystać

» Sieć eLDe organizuje dla nas gazetki sieciowe,

z umów zawartych przez sieć może to stano-

które otrzymujemy nieodpłatnie. Organizowa-

wić źródło dodatkowego dochodu.

ne są również liczne szkolenia zarówno dla kadry kierowniczej, jak i dla szeregowych pra-

20 |

www.hurtidetal.pl

Dziękujemy za rozmowę!


raport boże narodzenie w handlu

Gorączka świątecznych

zakupów

Święta Bożego Narodzenia są oprócz Wielkanocy jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. Ciepła, rodzinna atmosfera, kolęda, opłatek, choinka, prezenty i oczywiście wyśmienite dania – na to czekamy wszyscy. Zestawy potraw są różne, w zależności od regionu, ale składają się na nie zawsze ryby, które dla chrześcijan są symbolem chrztu, zmartwychwstania i nieśmiertelności, grzyby, mak, miód, orzechy, warzywa i owoce. Oprócz symbolicznych dań, nasi rodacy konsumują rozmaite pyszności. W tym wyjątkowym okresie szczególnie rozpieszczają swoje podniebienia. Duże świąteczne zakupy oraz przygotowanie wielu dań dla najbliższych to dla gospodarzy uroczystości nie lada wyzwanie! Dlatego też wielu klientów rozpoczyna zakupy na długo przed świętami. Odpowiedni asortyment na półce i właściwy stan magazynowy, wcześniejsze przygotowanie wystroju i zachęcająca ekspozycja produktów to najważniejsze elementy w przedświątecznych przygotowaniach każdego detalisty. Bo jeśli klient w danym sklepie kupi wszystko czego potrzebuje do przygotowania świąt – zostawi nam w kasie niemałą sumkę. W raporcie przedstawiamy kategorie produktowe, które przyniosą sklepom zwiększone obroty. Z naszą pomocą uzupełnicie Państwo sklepowe półki tak, że przedświąteczne kolejki będą nieskończenie długie. Zatem do dzieła!

Spis treści Kawa i herbata . .............................................. 22 Przyprawy, przetwory, sosy ................... 45 Mięsa, wędliny, ryby .................................... 27 Tłuszcze ............................................................... 48 Słodycze .............................................................. 34 Ciasta, produkty do pieczenia . ........... 52 Alkohol ................................................................. 40 Chemia gospodarcza . ................................ 56 www.hurtidetal.pl

| 21


raport boże narodzenie w handlu

Z OFERTY PRODUCENTA

Świąteczna

kawa i herbata Kawa i herbata to podstawowe produkty, których zabraknąć nie może w żadnym sklepie spożywczym. Zbliżający się sezon zimowy przyniesie zwiększone obroty w tym segmencie. Dodatkowo przed świętami pamiętajmy też o produktach Premium w tych kategoriach. Herbaty i kawy z wyższej półki są nie tylko smacznym uzupełnieniem posiłków, ale także idealnym pomysłem na bożonarodzeniowy podarunek.

Segafredo Zanetti Kawa Espresso Casa tworzona jest na bazie mieszanek najlepszych ziaren Arabiki oraz Robusty, które zapewniają jej wysokiej jakości smak i aromat Kawa BUONO – estetyczne opakowanie próżniowe vacuum gwarantuje lepszą ochronę produktu, w szczególności zachowanie wyjątkowego dla tej mieszanki smaku i aromatu

Mokate

Rynek kawy i herbaty jest perspektywiczny

porankami i mroźnymi wieczorami gorąca

i nic nie zapowiada, aby miało się to zmienić.

kawa i herbata są napojami pożądanymi. Do-

Są to napoje lubiane przez konsumentów, co

datkowo w okresie przed Bożym Narodze-

Mokate Cappuccno One Cup

przekłada się na zyski zarówno producen-

niem warto tego typu asortyment poszerzyć

wyróżnia się oryginalną szatą

tów, jak i tradycyjnych sklepów spożywczych.

o ten w opakowaniach świątecznych, które

graficzną, niespotykaną do tej

W związku ze zbliżającą się zimą, chłodnymi

w tym czasie cieszą się olbrzymim zaintereso-

pory w segmencie produktów.

waniem i chętnie kupowane są jako upominki

Dostępne jest w wygodnych,

dla bliskich.

jednorazowych saszetkach

informacja handlowa

Aromat kawy Radość delektowania się smakiem kawy zawdzięczamy Arabom. To oni odkryli, że z czer-

!

wonego owocu kawy należy wydobyć ziarno,

wsze pod ręką

Biogran

następnie je wysuszyć, uprażyć, rozdrobnić

Inka Korzenna to rozpuszczalna

i zalać wrzątkiem. Arabowie również jako

kawa zbożowa, która – dzięki

pierwsi zajęli się uprawianiem krzewu kawo-

dodatkowi naturalnych, orien-

wego i handlem ziarnami kawy.

talnych przypraw: imbiru, kar-

Kawa jako napój po raz pierwszy pojawi-

damonu, goździków i cynamonu

ła się w 1000 roku. Ślady możemy odnaleźć

– ma także działanie rozgrzewa-

Dostęp do tych treści

w zapiskach arabskiego lekarza Awicenny, któ-

jące, ochronne i relaksacyjne

mogą mieć wyłącznie

ry określa ten napój słowem „bunc”, używa-

firmy zajmujące się

nym do dziś na terenach Etiopii. Początkowo

produkcją, obrotem

kawa stosowana była jedynie w medycynie.

Rynek kawowy w Polsce rozwija się do-

hurtowym oraz handlem

Dopiero od około XV wieku w Arabii i Persji

brze. Co prawda pijemy nadal mniej kawy niż

napojami alkoholowymi

doceniono również jej walory smakowe. Zna-

przeciętny Europejczyk ale „mała czarna” jest

(Ustawa z dnia

nymi polskimi miłośnikami tego napoju byli Jan

w Polsce niezmiernie popularna.

26 poaździernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości).

22 |

(20 g), które można mieć za-

www.hurtidetal.pl

III Sobieski i Ignacy Krasicki.

Jak przyznaje Joanna Szpak Kierownik ds.

Najpopularniejsze gatunki kawy to Arabi-

marketingu, Segafredo Zanetti Poland – Pola-

ca i Robusta. Arabica uprawiana jest w Azji,

cy znają coraz więcej rodzajów kawy i sposo-

Afryce i Ameryce Południowej. Ma twarde

bów jej prawidłowego przyrządzania w domu.

ziarna i mocny aromat. Robusta natomiast jest

Prawdziwi smakosze nie chcą już pić kawy

bardziej gorzka i zawiera więcej kofeiny niż

rozpuszczalnej czy „po turecku” (poprzez

Arabica.

zalewanie zmielonych ziaren gorącą wodą).


raport

Coraz częściej do polskich domów trafiają

Maciej Rymski, National Sales Manager

zatem ekspresy ciśnieniowe. Rodacy chętniej

TEEKANNE Polska

sięgają po oryginalne włoskie espresso, nie tylko ze względu na jego smak i aromat, ale przede wszystkim z powodu rytuału, związanego z przyrządzaniem tego napoju. „Espresso stanowi równocześnie podstawę dla kaw mlecznych, dlatego skrupulatnie edukujemy naszych klientów, jakie czynniki mają wpływ na jego profesjonalne przygotowanie (odpowiedni rodzaj kawy, ekspres, sposób mielenia ziarna, czas parzenia kawy)” – dodaje Joanna Szpak.

Zimą największą popularnością cieszą się warianty rozgrzewające, takie jak TEEKANNE Magic Moments z dodatkiem aromatu rumowo-winogronowego czy TEEKANNE Winter Time z cynamonem. Okres przedświąteczny to także czas, kiedy konsumenci kupują prezenty dla swoich bliskich. Dużą popularnością cieszą się wtedy eleganckie zestawy herbat, oraz produkty z gratisem. Z okazji zbliżających się świąt firma TEEKANNE przygotowała dla swoich konsumentów szereg niespodzianek. Są to na przykład eleganckie kolekcje herbaciane, idealnie nadające się na prezent dla bliskiej osoby. Każda z kolekcji składa się z 30 herbat kopertowanych w 6 różnych smakach. Dodatkowo przygotowaliśmy zestawy promocyjne z kubkiem gratis. Do wyboru konsumenci będą mieli aż trzy rodzaje zestawów.

Jakie kawy zatem warto mieć w sklepie? Można wyróżnić dwie grupy konsumentów.

espresso. Ci bowiem klienci cenią sobie rytuał zaparzania kawy, jej tradycyjny smak oraz doceniają wyszukane opakowania.

Polacy nadal wolą kawy o łagodnym sma-

Jedni poszukują nowości i chętnie ekspery-

ku, średnio paloną, o wyraźnym aromacie,

mentują ze smakami, reszta to tradycjonaliści.

ale bez kwaśnego posmaku. Rosną także

Dla tych pierwszych ważne jest, aby produkt

ich wymagania względem kawy pitej poza

był nowoczesny i wyróżniał się na rynku. Tym

Okres świąteczny nie zmienia znacząco

domem. Z każdym dniem powstaje coraz

konsumentom podczas zakupów należy zapro-

konsumpcji kawy. Napój ten miał, ma i za-

więcej lokali serwujących „małą czarną”.

ponować cappuccino w różnych smakach czy

wsze będzie miał swoich wiernych wielbicie-

Niestety nie wszystkie lokale radzą sobie

różnego rodzaju miksy kawowe w saszetkach.

li. Warto jednak pamiętać, że przed świętami

z profesjonalnym serwowaniem kawy swoim

Dla tradycyjnych smakoszy kawy na półce mu-

odczujemy w sklepach wzrost sprzedaży kaw

klientom.

simy udostępnić kawy ziarniste czy włoskie

Premium.

Świąteczne nawyki zakupowe

reklama

nowosci

Herbata to TEEKANNE. Od 1882 roku. Teekanne.indd 1

2011-09-15 17:15:39

www.hurtidetal.pl

| 23

zdaniem PRODUCENTA

boże narodzenie w handlu


raport boże narodzenie w handlu

Z OFERTY PRODUCENTA

TEEKANNE Polska Jak wiec zmieniają się nawyki konsumentów

salny smak, który zaspokaja gusta wszystkich naszych gości.

przed świętami? Zmiany te dostrzegalne są w dwóch grupach produktów. Jak informuje Joanna Szpak przede

Herbaciane zyski

TEEKANNE Magic Winter Collection to wyjątkowa herbaciana kolekcja herbat owocowych oraz czarnych. Zestaw składa się

wszystkim wzrasta zainteresowanie kawą ku-

„Powstanie” herbaty, jak wielu innych war-

z 30 herbat w 6 różnych smakach. Idealna,

powaną na święta jako prezent. Naturalną po-

tościowych „wynalazków” prawdopodobnie

jako prezent świąteczny dla bliskiej osoby.

chodną tej tendencji jest wzrost sprzedaży kaw

oparte jest o przypadek. Według jednej z le-

Rozgrzewające

dobrego gatunku, ładnie opakowanych, często

gend w 2737 roku p.n.e. chiński cesarz przy-

herbaty TEEKANNE

z gratisem lub objętych promocją cenową.

padkowo zaparzył napar z liści herbaty. Począt-

umilą niejeden

Drugą grupą produktów, która cieszy się więk-

kowo liście herbaty wrzucano do wrzątku i pito

zimowy wieczór

szym zainteresowaniem w okolicach Gwiazdki

taki gorzki napar. Leczył on reumatyzm, choro-

są kawy w puszce (ze względu na swój uni-

by oczu i łagodził zmęczenie. Z parzonych liści

wersalny smak oraz możliwość wykorzystania

z dodatkiem cebuli, skórki pomarańczy i won-

puszki jako pojemnika).

nych korzeni później smażono placki. W miarę

Unilever Polska

Najczęściej kupowane są kawy ziarniste

upływu lat w Chinach zaczęto rozcierać liście

w opakowaniach półkilogramowych i kilo-

na proszek i za pomocą bambusowych trzepa-

Zestaw Lipton Yel-

gramowych oraz kawy mielone w puszcze.

czek ubijano je z wodą na pianę, co stosuje

low Label 66 torebek

Duże objętości kaw są szczególnie popularne

się do dziś.

z podkładkami 3D

ze względu na to, że przed świętami klienci

Do Europy herbata trafiła około 1610 roku.

robią zapasy, a podczas dni świątecznych za-

Na świecie jako napój stała się popularna w XIX

zwyczaj nie robimy już zakupów. Jeżeli chodzi

wieku.

o kawy mielone w puszcze, mają one uniwerinformacja handlowa

pod kubek Zestaw Lipton Earl

W Polsce największym zainteresowaniem

Grey 100 torebek

cieszy się herbata czarna, która od wielu lat jest

wraz z elegancką

i z pewnością pozostanie największą częścią

puszką na herbatę

herbacianego rynku. Nie należy jednak bagatelizować rosnącego znaczenia innych segmentów – herbaty zielonej, Earl Grey, a także

POSTI

herbatek owocowych.

!

24 |

Zwłaszcza w okresie przedświątecznym po-

POSTI Malinowa to mieszanka szlachet-

winniśmy zapewnić klientowi wybór różnych

nych herbat, z przewagą herbat cejloń-

rodzajów herbat, tak by nawet najbardziej wy-

skich, wzbogacona kawałkami dorodnych

bredny znalazł coś dla siebie. Jedną z najbar-

malin. Wyróż-

dziej popularnych jest herbata czarna. Powsta-

nia ją dobra

je podczas więdnięcia, skręcania, fermentacji

jakość, a przy

i suszenia. Znanymi gatunkami czarnej herbaty

tym korzystna cena

Dostęp do tych treści

są assam, yunnan, darjeeling, ceylon. Obec-

mogą mieć wyłącznie

nie, w dobie mody na zdrową żywność, coraz

firmy zajmujące się

większym zainteresowaniem cieszy się herbata

produkcją, obrotem

zielona. Powstaje z liści, które nie są wcześniej

hurtowym oraz handlem

poddawane fermentacji, a od razu po zerwa-

napojami alkoholowymi

niu są suszone. Popularnymi gatunkami zie-

Zimowy Sekret to wy-

(Ustawa z dnia

lonej herbaty są między innymi genmaicha,

jątkowo aromatyczna

26 poaździernika 1982 r.

gunpowder. Ma szereg właściwości zdrowot-

kompozycja owo-

o wychowaniu w trzeźwości).

nych. Udowodnione jest, że u mężczyzn regu-

ców: gruszki, jabłka,

larnie spożywających zieloną herbatę obniża

śliwki i pomarańczy

się ryzyko wystąpienia raka prostaty. Herbata

ze szczyptą przypraw

biała natomiast powstaje z młodych pączków,

korzennych, idealnie

które nie zdążyły się jeszcze rozwinąć. Pod-

rozgrzewająca w mroź-

dawana jest procesom więdnięcia i suszenia.

ne, zimowe dni

www.hurtidetal.pl

Herbapol-Lublin


raport

zdaniem PRODUCENTA

boże narodzenie w handlu

Magdalena Ciężkowska, Kierownik ds. Marketingu i Rozwoju

zapotrzebowania na drogie, świąteczne her-

POSTI S.A.

baty. Mając na uwadze ten fakt, a także dość

W okresie przedświątecznym wzrasta sprzedaż herbat czarnych aromatyzowanych, Earl Grey oraz owocowych. Miesiące zimowe na pewno sprzyjają sprzedaży bardziej aromatycznych i słodkich smaków herbat czarnych oraz rozgrzewających - z dodatkiem miodu, cytryny czy przypraw korzennych, takich jak imbir, goździki, cynamon. Na święta konsumenci są skłonni wydać więcej, przy czym dokonują niekoniecznie większych ilościowo zakupów, ale kupują produkty z wyższej półki czyli lepsze jakościowo, droższe i bardziej ekskluzywne. Oferta jesienno-zimowa POSTI to przede wszystkim linia rozgrzewających herbatek „Grzaniec” w wydaniu wytrawnym, słodkim i miodowym, jak również linia herbat czarnych z kawałkami owoców – Cytrynowa, Malinowa i Tropikalna. Niezastąpione są również czarne herbaty koneserskie tj. Ceylon, Earl Grey, Yunan oraz Madras.

dobrze rozbudowaną grupę herbat Premium w ofercie herbat Oskar, producent nie przewiduje żadnych okazjonalnych propozycji. „Niemniej jednak liczymy, że herbaty droższe, zapakowane w ekskluzywne opakowania będą cieszyły się większym zainteresowaniem niż w pozostałym okresie. Aby wesprzeć ten cel planujemy zwiększenie ilości promocji tych herbat zarówno u klientów hurtowych, jak i detalicznych namawiając tym samym do

Ma delikatny smak i szereg właściwości zdro-

i wzmacnia organizm. Herbata ulung (niebie-

zwiększenia ich ekspozycji na półce sklepo-

wotnych – przeciwdziała powstawaniu no-

ska) – ma często kwiatowy, bądź owocowy

wej. Mamy nadzieję, że choćby raz w roku

wotworów. Herbata żółta – produkowana jest

aromat i smak. Liście tej herbaty nigdy nie są

część naszych klientów da szansę herbatom,

tylko w Chinach. W jej skład wchodzą młode

połamane przez skręcanie, są zawsze całe. Jest

których jakość będzie na długo zapamiętana”

listki krzewu herbacianego wraz z nierozwi-

mało popularna w Polsce. Na rynku mamy

– dodaje Oskar Szulca.

niętymi pączkami. Ciężko jest ją znaleźć na

szeroki wybór herbat aromatyzowanych. Tego

Z pewnością ważnym krokiem w przygo-

polskim rynku. Herbata pu-erh (czerwona)

typu herbata zawiera liście Camellia sinensis

towaniu się do Bożego Narodzenia w handlu

uprawiana jest ponad 1700 lat. Pomaga w wal-

lub assamica. Dodatki urozmaicające smak to

jest odpowiednie zaopatrzenie sklepów. Her-

ce z nadwagą oraz obniża poziom złego cho-

na przykład kwiaty jaśminu, róży, bławatka lub

bata jest jednym z najbardziej popularnych

lesterolu, wspomaga pracę wątroby, oczyszcza

malwy oraz kawałki owoców, m.in. mango,

napojów w tym okresie, a prawidłowe zato-

ananasa, pomarańczy, wiśni, czarnej porzecz-

warowanie może być kluczowe w przypadku

ki, jabłek czy truskawek, trawa cytrynowa,

mniejszych sklepów. Dobrym pomysłem jest

przyprawy korzenne typu imbir czy żeńszeń.

również zaopatrzenie się w ciekawe smaki her-

informacja handlowa

Świąteczne zakupy W okresie zarówno zimowym, jak i świą-

!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie 

tecznym, znacznie wzrasta konsumpcja herba-

śnia czy mięta z cytryną, oraz herbat zielonych, które cieszą się wśród konsumentów rosnącą popularnością.

ty. „Największą dynamikę wzrostu odnotowuje

Przedświąteczny okres zakupowy rozpo-

w tym czasie herbata czarna, na którą popyt

czyna się już w połowie listopada. W związku

wśród konsumentów wzrasta o ponad 30%.

z tym przygotujemy się do niego jak najwcze-

Znaczący wzrost sprzedaży dotyczy jednak

śniej. Oprócz tych kaw i herbat, które najlepiej

również herbat zielonych, Earl Grey oraz her-

rotują w naszym sklepie zapewnijmy naszym

batek owocowych” – dodaje Grzegorz Kubecki

klientom także produkty Premium. Sprawdzo-

z Unilever Poland.

nymi sposobami na zwiększenie sprzedaży jest

Święta to czas, w którym konsumenci po-

wyjście z kawą i herbatą poza półkę. Wyekspo-

firmy zajmujące się

zwalają sobie na kupno droższych produktów

nowanie ich na wyspach z produktami w pro-

produkcją, obrotem

w porównaniu do reszty roku. „Tak jak w całej

mocyjnej cenie oraz z zestawami gratisami.

hurtowym oraz handlem

branży FMCG odczuwamy wzrost sprzedaży

Taka ekspozycja sprawia, że klienci poszuku-

napojami alkoholowymi

produktów z półki Premium” – przyznaje Ja-

jący prezentów dla najbliższych chętniej sięgną

(Ustawa z dnia

cek Sim, Rzecznik Prasowy „Herbapol-Lublin”

po kawowy lub herbaciany upominek. Okres

S.A.

przedświąteczny to równie gorący czas dla de-

26 poaździernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości).

Z kolei Oskar Szulca z Oskar International Trading Sp. z o.o. zwraca uwagę na fakt, że

www.hurtidetal.pl

talistów, producentów, jak i klientów. A stare porzekadło mówi „nasz klient nasz pan”.

rynek herbaty od pewnego czasu ewoluuje

Dlatego też każdego właściciela sklepu cze-

w stronę herbat ekonomicznych (rosnące

ka teraz sporo pracy, która z pewnością za-

znaczenie sklepów dyskontowych). Powo-

owocuje zwiększonymi obrotami.

duje to w ocenie producenta wyhamowanie

26 |

batek owocowych, na przykład takich, jak wi-

Monika Dawiec


raport boże narodzenie w handlu

Z OFERTY PRODUCENTA

Zakłady Mięsne PAMSO MACIEJOWA SZYNKA – aromatyczna, delikatna i krucha szynka wieprzowa o bogatym smaku i ciemnej barwie powierzchni

ANIMEX Szynka jubileuszowa – w związku z jubileuszem 60-lecia marki wprowadzona została edycja limitowana szynki Krakus w takiej jak kiedyś

Mięsne i rybne

przysmaki Spożycie mięsa w Polsce będzie stopniowo rosło. Dobre perspektywy ma zwłaszcza rynek drobiu. Również dania gotowe i ryby wykazują duży potencjał wzrostu. W czasie przedświątecznym pamiętajmy o produktach Premium. Już od listopada niektóre kategorie produktowe odnotowują znaczące wzrosty sprzedaży, a kulminacją jest oczywiście dwutygodniowy okres poprzedzający same święta. W Polsce rynek mięsa i jego przetworów jest

Zgodnie z polską tradycją na świątecznym

przykładem rynku zmieniającego się z rynku

stole nie może zabraknąć tradycyjnych wędzo-

Szynka wędzona – pie-

produktów określonych rodzajowo w rynek

nek – szynki, polędwicy, baleronu. Nie zmieniło

czona – odpowiedni

z silnymi i rozpoznawalnymi przez konsu-

się to radykalnie od lat i z tej prostej przyczyny

smak, anatomiczny

mentów markami. Proces budowania marek

grupa wędzonek zawsze przed świętami notuje

kształt oraz właściwa

wspierany jest intensywnymi działaniami pro-

ilościowe wzrosty sprzedaży. Jak informują pro-

konsystencja to główne

mocyjnymi, a wzrost ich znaczenia związany

ducenci zauważalne jest jednak przesunięcie

atrybuty tego produktu

jest z funkcją gwarancyjną w zakresie jakości,

zainteresowania klientów na wysokogatunko-

świeżości i technologii produkcji wyrobów.

we wędzonki. Wiadomo, że są one droższe, ale

szacie graficznej

Z roku na rok można zaobserwować, że Po-

Indykpol

lacy własnoręcznie przygotowują potrawy na świąteczny stół, często też używają półproduktów oferowanych przez producentów.

święta są tym szczególnym czasem, który warto spędzić wyjątkowo, inaczej niż zwykle. Nie zapominajmy także, że w czasie grudniowych zakupów klienci często sięgają po

Mięsa już wstępnie przyprawione i uformo-

szynki, pieczenie i pasztety, wybierane z myślą

chetny indyk ze specjal-

wane, pochodzące od znanych producentów

o świątecznym stole. Zabieganie i brak czasu

nie wyselekcjonowanych

powinny znaleźć się w sklepowych lodówkach.

odbierają chęć do długotrwałych i pracochłon-

stad, o odpowiedniej

Takie produkty oszczędzają czas przygotowa-

nych przygotowań. Smaczne, wykonane w tra-

wielkości umożliwiającej

nia świątecznych rarytasów.

dycyjny sposób wędliny coraz częściej goszczą

Indyk opiekany – szla-

łatwe przygotowanie

Contimax

Z oferty wędliniarskiej chętnie wybierane są

na polskich stołach.

produkty godne świątecznego stołu – szlachet-

Jak podkreśla Bartosz Ponikło, Kierownik

ne, o wysokiej jakości. Dlatego też przed świę-

Grupy Marek ANIMEX Sp. z o.o. przede wszyst-

tami widoczne są wzrosty sprzedaży wędlin

kim w tym czasie zwiększa się siła nabywcza

Filety śledziowe Po

z klasy Premium, co potwierdza wielu znanych

konsumentów, a co za tym idzie zmienia się

Wiejsku to tradycyjne po-

i cenionych producentów.

koszyk zakupowy, w którym większy udział niż

łączenie smaku maryno-

Piotr Kłopotowski, Dyrektor Marketingu Pro-

wanej cebuli i delikatne-

duktów Indykpol S.A. podpowiada, że w cza-

go śledzia

sie grudniowych zakupów klienci często sięga-

Abramczyk

ją po szynki, pieczenie i pasztety, wybierane

w pozostałych miesiącach roku zyskują droższe kategorie wędlin i produkty markowe.

Co jedzą Polacy

z myślą o świątecznym stole. Zabieganie i brak

Konsumenci wybierając mięso i przetwo-

czasu odbierają chęć do długotrwałych i pra-

ry mięsne kierują się przede wszystkim jako-

Krewetki Black Tiger

cochłonnych przygotowań. Smaczne, wykona-

ścią i ceną produktu. Coraz częściej zwracają

cieszą się w Polsce coraz

ne w tradycyjny sposób wędliny coraz częściej

też uwagę na markę i producenta. Klienci

większą popularnością

goszczą na polskich stołach.

chętniej wybierają zaufanych producentów,

www.hurtidetal.pl

| 27


raport boże narodzenie w handlu

TOP 15 Wędliny* kwiecień 2010 - marzec 2011 *gatunki spożywane najczęściej w gospodarstwach domowych, które zadeklarowały ich spożywanie

Szynka

40,62%

Kiełbasa

36,21%

Wędlina drobiowa

24,74%

Parówki

21,44%

Polędwica

18,01%

Pasztet

12,78%

Boczek

których wyroby są sprawdzone i bezpieczne.

znaczonych dla tych o niższej sile nabywczej.

Zwłaszcza podczas świąt, kiedy do stołu zaprasza

Niezwykle ważne jest, aby sklep mógł za-

się najbliższą rodzinę i przyjaciół, nie ma na nim

gwarantować jakość i bezpieczeństwo sprze-

miejsca na produkty o niskiej jakości. Pamiętaj-

dawanych produktów – dlatego w każdym

my – podczas przedświątecznych zakupów cena

przypadku należy stawiać na sprawdzonych

gra drugoplanową rolę. Jakość jest na pierwszym

producentów i marki, dające takie gwarancje.

miejscu, zwłaszcza jeżeli chodzi o wędliny. W celu dokładnego zbadania mięsnych pre-

Ryby mają głos

ferencji konsumentów w Polsce przyjrzyjmy

Podczas świąt, zwłaszcza w Wigilię Bożego

się badaniom. Z badania TGI przeprowadzo-

Narodzenia zwierzęta przemawiają ludzkim

nego przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC

głosem. Teraz czas na ryby. Święta bez trady-

11,84%

w okresie od kwietnia 2010 roku do marca

cyjnego karpia czy śledzi nie mają swojego

Mielonka

10,04%

2011 roku wynika, że spożywanie mięsa de-

uroku. Polskie gospodynie szykują rybne przy-

Baleron

8,89%

klaruje 97,5% gospodarstw domowych.

smaki, zwłaszcza, że podczas Wigilii w więk-

Pasztetowa

8,55%

Salami

6,44%

Kaszanka

6,38%

Salceson

6,16%

Pieczenie

6,01%

Inne

0,77% źródło: Badanie TGI MillwardBrown SMG/KRC

informacja handlowa

!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie 

szości polskich domów nie jada się mięsnych

mięso 3-4 razy w tygodniu, 26,73% 2 razy w ty-

przysmaków, które przeznaczone są na pierw-

godniu, 14,49% 5-6 razy w tygodniu, 9,70% raz

szy i drugi dzień biesiadowania.

w tygodniu lub rzadziej, 7,02% codziennie.

Z roku na rok rośnie wiedza konsumen-

88,04% gospodarstw domowych spożywa

tów na temat wartości odżywczych ryb, spo-

wieprzowinę, 50,76% wołowinę, 15,58% cie-

sobu ich hodowli czy produkcji przetworów

lęcinę, 2,89% baraninę/jagnięcinę oraz 6,01%

rybnych. Z tego powodu, także spożycie ryb

inne gatunki.

w Polsce od kilku lat systematycznie wzrasta,

Warto zwrócić uwagę na badania TGI doty-

a konsumenci są coraz bardziej wymagający,

czące drobiu. Jego spożywanie deklaruje 96,1%

dzięki czemu rynek przetworów rybnych jest

gospodarstw domowych. 39,93% gospodarstw

perspektywiczny.

domowych spożywa drób 2 razy w tygodniu,

Oprócz ryb świezych i mrożonych na rynku

23,23% raz w tygodniu, 22,31% 3-4 razy w ty-

dostępne są także przetwory, takie jak konserwy

godniu, 9,07% rzadziej niż raz w tygodniu,

rybne, ryby wędzone, solone czy marynowane.

4,05% 5-6 razy w tygodniu, 1,41% codziennie.

Spożycie ryb w Polsce znacznie odbiega od

Jeżeli chodzi o wędliny to jak podają bada-

światowych norm. W naszym kraju średnie

nia TGI ich spożywanie deklaruje 98,2% go-

spożycie wynosi zaledwie 13 kg/osobę, w in-

spodarstw domowych. 31,39% gospodarstw

nych krajach europejskich aż 22 kg. Ewentual-

domowych

ne wahania wynoszą ok +/- 0,5 kg i utrzymują

spożywa

wędliny

codziennie,

30,68% 3-4 razy w tygodniu, 25,38% 5-6 razy w tygodniu, 8,76% 2 razy w tygodniu, 3,79% raz w tygodniu lub rzadziej.

się na stałym poziomie od kilku lat. Rynek przetworów rybnych znalazł się obecnie w dość trudnej sytuacji. „Trwający od po-

Szczegółowe informacje dotyczące gatun-

czątku roku kryzys spowodowany jest przede

firmy zajmujące się

ków wędlin najczęściej spożywanych przez

wszystkim znacznym podniesieniem cen su-

produkcją, obrotem

gospodarstwa domowe zawiera zestawienie

rowca, wynikającym ze zmniejszenia kwot po-

tabelaryczne TOP 15.

łowowych na śledzia i makrelę. Ceny detalicz-

hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi

28 |

42,07% gospodarstw domowych spożywa

Jak zatem odpowiednio dobrać produk-

ne produktów rybnych wzrosły, co wpłynęło

(Ustawa z dnia

ty mięsne? Asortyment powinien być przede

na znaczne zachwianie ich sprzedażą” – przy-

26 poaździernika 1982 r.

wszystkim dopasowany do profilu klienta dane-

znaje Przemysław Cieślik, Dyrektor Sprzedaży

o wychowaniu w trzeźwości).

go punktu sprzedaży, jednak warto postawić na

i Marketingu Contimax S.A.

www.hurtidetal.pl

różnorodność produktów. W sklepie zwłaszcza

Sytuację utrudnia również duże zaintereso-

w okresie przedświątecznym warto posiadać

wanie wspomnianymi gatunkami ryb na rynkach

więcej wysokomięsnych wędzonek dla bardziej

afrykańskich oraz w Japonii, ponieważ przy tak

wymagających konsumentów, jednak nie zapo-

dużym zapotrzebowaniu na surowiec rybny, do-

minajmy całkiem o produktach tańszych prze-

stawcy surowca mogą utrzymywać wysokie ceny


raport

lub wręcz ciągle je podnosić. W skali roku pod-

Monika Adamus, Kierownik Działu Marketingu

wyżki te mogą się zamknąć nawet 100% wzro-

Zakłady Mięsne PAMSO SA

stem. Problematyczny jest również wysoki kurs Euro, który z jednej strony wpływa niekorzystnie na ceny surowca, a z drugiej jego wahania utrudniają planowanie polityki cenowej. Jednak jak przyznaje Maciej Choiński, Specjalista ds. obsługi klientów sieciowych Abramczyk Sp z o.o. światowe tendencje są jednak obiecujące. Zdrowy styl życia, w tym także spożywanie zdrowego jedzenia nabiera coraz większego znaczenia. Powoli zaczynają nam się nudzić gotowe,

Co roku przed świętami Bożego Narodzenia Pamso przygotowuje ofertę świąteczną dla swoich klientów. Składają się na nią produkty całoroczne, które specjalnie polecamy na święta oraz produkty okazjonalne, produkowane tylko na zamówienie. Takim wyjątkowym produktem jest tradycyjna szynka z kością z Pamso. Niezmiennym powodzeniem w okresie świątecznym cieszy się także szynka Podkomorzy® z nogą. Jest ona produkowana tradycyjnymi metodami, dzięki czemu zachowuje staropolski, tradycyjny smak. Z myślą o naszych klientach na ten rok przygotowaliśmy nowe produkty, które już teraz wprowadzają w zachwyt konsumentów poszukujących tradycyjnych, wyjątkowych smaków. Są to nowe szynki z oferty Pamso: szynka Jeremiego i Maciejowa Szynka. Obydwie mają ciemną barwę powierzchni, dzięki czemu ich plasterki wyglądają bardzo atrakcyjnie wśród innych wędlin na świątecznym stole. Są to nowości wprowadzone do całorocznej oferty, ale polecane szczególnie na wyjątkowe okazje, jakimi są niewątpliwie święta Bożego Narodzenia.

zazwyczaj niezdrowe produkty i fastfoodowe je-

kupowania ryb na wagę (tzw. luz), wypierany jest

czerwiec 2010 – maj 2011 rok wartość sprze-

dzenie. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego,

przez paczkowane produkty o doskonałych war-

daży ryb w puszce to ponad 619 mln zł, na-

iż nasze zdrowie zależy w dużej mierze od tego,

tościach odżywczych, sprzedawane z minimalną

tomiast wielkość sprzedaży wyniosła nieco po-

co jemy. Że ryby są nie tylko pełnowartościowym

ilością glazury. Klienci sami idą w kierunku lep-

nad 39 mln kg.

i praktycznie nieprzetworzonym produktem, ale

szych jakościowo produktów, co jest bardzo po-

Biorąc pod uwagę udziały wartościowe

także łatwe w przygotowaniu i smaczne. To dąże-

zytywnym aspektem. Już nie chcą kupować lodu

w sprzedaży najwyższe wyniki osiągnęły: tuń-

nie w kierunku zdrowego stylu życia z pewnością

z rybą, ale oczekują 100% ryby, z wszystkimi jej

czyk (25,1%), śledź (20,2%), makrela (17,5%)

spowoduje w niedalekiej przyszłości wzrost spo-

drogocennymi właściwościami.

i szprot (15,8%). Dalsze pozycje zajęły sardynki

życia ryb i owoców morza. Zwłaszcza tych, naj-

Jak wyglądają badania rynkowe przetworów

lepszej jakości. Królujący do niedawna zwyczaj

rybnych? Według badań Nielsena* z okresu

pamso182x125 10/10/11 10:02 AM Page 1

* Źródło: Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, cala Polska, dane roczne VIII.2010-VII.2011 vs. VIII.2009-VII.2010

reklama

www.hurtidetal.pl

| 29

zdaniem PRODUCENTA

boże narodzenie w handlu


raport boże narodzenie w handlu

(2,3%), byczki (0,9%), łosoś (0,6%), wątrób-

o +1,6 p.p. Niższe wyniki uzyskały kolejno:

ki (0,4%), karp (0,3%). Pozostałe gatunki to

łosoś w kawałkach (8,1%), filety z łososia (2%),

16,8% udziałów wartościowych.

kategoria inne (0,5%). Jeżeli pod uwagę weź-

Jeżeli chodzi o pojemności/opakowania to

miemy rodzaje łososia to najwyższe udziały ma

największe udziały wartościowe przypadły opa-

łosoś norweski (82,3%). Dużo niższe miejsca

kowaniom 151-220 g (76,4%). Pojemność po-

przypadły łososiowi atlantyckiemu (6%), skan-

wyżej 220 g to 14,8% udziałów wartościowych,

dynawskiemu (3,7%), z Pacyfiku (3,5%). Kate-

natomiast do 150 g to 8,8% wartości sprzedaży.

goria inne to 4,5% wartości sprzedaży.

TOP 10 Przetwory rybne – filety rybne w sosach, marynaty, sałatki* kwiecień 2010 – marzec 2011 *marki spożywane najczęściej przez Polaków w wieku 15-75 lat, którzy zadeklarowali ich spożywanie

Lisner

25,76%

Neptun

22,87%

Superfish

19,60%

Łosoś-Ustka

10,45%

Koral

8,34%

Przyglądając się badaniom Nielsena uwzględ-

Jak informuje Nielsen wielkość sprzedaży śle-

niającym zalewę ryb w puszce najwyższe udziały

dzi przetworzonych w aktualnym okresie to nie-

wartościowe osiągnęły ryby w sosie pomidoro-

co ponad 31 mln kilogramów. Wartość sprzeda-

wym (34%) i w oleju (32,2%). Na dalszych miej-

ży w aktualnym okresie osiągnęła wynik 395,3

Seko

4,05%

scach uplasowały się ryby w sosie własnym (zalewa

mln złotych. Najwyższe udziały wartościowe

King Oskar

3,73%

naturalna) z wynikiem 12,9%, w sosie greckim

uzyskały śledzie w oleju/oliwie (54,8%). Drugie

Contimax

2,99%

(0,6%) i w oliwie z pomidorami (0,1%). Kategoria

miejsce przypadło śledziom w zalewie (21,3%),

Rio Mare

2,16%

inne to 20,1% wartości sprzedaży.

trzecie w sosie (20,3%). Dużo niżej uplasowały

B.M.C.

2,14%

Wielkość sprzedaży łososia wędzonego to ponad 1,8 mln kg, natomiast wartość sprzedaży w aktualnym okresie to ponad 119,2 mln

się śledzie solone (2,9%) i w galarecie (0,7%).

Rybne wybory Polaków

źródło: Badanie TGI MillwardBrown SMG/KRC

Przed świętami Bożego Narodzenia można

złotych. Najwyższe udziały wartościowe zano-

Z badania TGI przeprowadzonego przez In-

dodatkowo przeanalizować i dostosować do-

towano w kategorii plastry łososia (89,4%), któ-

stytut MillwardBrown SMG/KRC w okresie od

tychczasową ofertę rybną sklepu, aby maksy-

rego udziały wartościowe w sprzedaży wzrosły

kwietnia 2010 roku do marca 2011 roku wy-

malnie skorzystać na specyfice zakupów świą-

nika, że spożywanie ryb deklaruje 88% gospo-

tecznych. Przemysław Cieślik podpowiada, że

darstw domowych. 36,94% gospodarstw do-

przede wszystkim warto znacząco powiększyć

mowych spożywa ryby raz w tygodniu, 32,43%

ilość indeksów / SKU na półce, aby zdywer-

2-3 razy w miesiącu, 23,84% raz w miesiącu

syfikować ofertę, ustawiając na niej produkty

lub rzadziej, 6,80% częściej niż raz w tygodniu.

o różnym charakterze. Nie powinny to być więc

A jakie są upodobania Polaków w kategorii

przykładowo same prezerwy śledziowe, ale też

!

przetworów rybnych? Jak podaje Instytut Mill-

produkty śledziowe sprzedawane luzem w la-

wardBrown SMG/KRC spożywanie przetworów

dzie chłodniczej czy produkty wędzone. Do

rybnych deklaruje 63%, konserw rybnych 72,1%

promocji warto wybrać ok. trzech najlepszych

Polaków w wieku 15-75 lat, a mrożonych pa-

produktów, zróżnicowanych dodatkowo pod

kowanych paluszków, filetów i kostek rybnych

kątem ceny, gramatury i rodzaju opakowania.

62,3% gospodarstw domowych. 40,76% respon-

W przypadku większych sklepów, w których

dentów spożywa przetwory rybne (filety rybne w

klienci dokonują dużych zakupów na święta,

Dostęp do tych treści

sosach, marynatach, sałatki) 2-3 razy w miesiącu,

warto poszerzyć ofertę o produkty w większej

mogą mieć wyłącznie

37,07% raz w miesiącu lub rzadziej, 22,17% raz

gramaturze, ponieważ właśnie w tym okresie są one najbardziej poszukiwane.

informacja handlowa

firmy zajmujące się

w tygodniu lub częściej. 40,87% respondentów

produkcją, obrotem

spożywa konserwy rybne raz w miesiącu lub rza-

Przetwory mięsne i rybne to przyszłościo-

hurtowym oraz handlem

dziej, 40,68% 2-3 razy w miesiącu, 18,45% raz

we segmenty rynku. Wśród mięs pamiętajmy

napojami alkoholowymi

w tygodniu lub częściej. 42,05% gospodarstw do-

o szerokim wyborze drobiu, o produktach

(Ustawa z dnia

mowych spożywa mrożone, pakowane paluszki,

Premium i znanych markach wędlin. Spośród

26 poaździernika 1982 r.

filety i kostki rybne raz w miesiącu, 36,95% 2-3

przetworów rybnych zapewnijmy klientom

o wychowaniu w trzeźwości).

razy w miesiącu, 21% raz w tygodniu lub częściej.

tradycyjne produkty typu marynowane śledzie

Szczegółowe informacje dotyczące marek

czy paluszki rybne, ale nie bójmy się nowości

przetworów rybnych (filetów rybnych w so-

rynkowych. Nie zapominajmy też o tradycyj-

sach, marynat, sałatek) najczęściej przez re-

nym karpiu i innych propozycjach rybnych na

spondentów znajdują się w zestawieniu tabe-

świąteczny stół.

larycznym TOP 10.

30 |

www.hurtidetal.pl

Monika Dawiec


Artykuł promocyjny

Wieprzowina PQS od roku w sprzedaży Chocia˝ wieprzowina od lat jest naj-

Przede wszystkim dotyczà one zaostrzo-

cz´Êciej wybieranym rodzajem mi´sa

nych norm bezpieczeƒstwa i jakoÊci pro-

w Polsce, konsumenci coraz cz´Êciej

dukowanej ˝ywnoÊci – tak, aby zarówno

zwracajà uwag´ ju˝ nie tylko na jej

była smaczna, jak i np. powstawała z za-

cen´, ale tak˝e jakoÊç i êródło po-

chowaniem dobrostanu zwierzàt.

chodzenia. Obserwujàc t´ tendencj´,

System PQS stawia na Êcisłà współprac´

ju˝ nieco ponad roku temu Zwiàzek

wszystkich uczestników rynku, która

„Polskie Mi´so” oraz Polski Zwiàzek

sprzyja zwi´kszeniu ich siły ekonomi-

Hodowców i Producentów Trzody

cznej. Producenci i przetwórcy, którzy

Chlewnej „POLSUS” opracowały nowe

ju˝ uzyskali certyfikaty PQS, stajà si´ li-

standardy jakoÊci mi´sa wieprzowego

derami grupy, wyznaczajàc nowe, wy˝sze

– Pork Quality System.

standardy, a jakoÊç oferowanych przez

Pork Quality System (PQS) to komplek-

wanà za nie cen´. Zyskujà równie˝ han-

sowy program gwarantujàcy wysokà

dlowcy, którzy decydujàc si´ na sprzeda˝

jakoÊç mi´sa wieprzowego. Składa si´ na

wieprzowiny z certyfikatem jakoÊci PQS,

niego szereg wytycznych, które precy-

zmieniajà wizerunek swoich punktów

zyjnie okreÊlajà zasady hodowli, uboju

sprzeda˝y. Wpływa to na wzrost liczby

i przetwórstwa oraz mechanizmy kon-

klientów, którzy – choç przyszli tylko po

troli jakoÊci. Produkty opatrzone charak-

mi´so – si´gajà tak˝e po inne produkty

terystycznym, bł´kitnym znakiem PQS

dost´pne w sklepie. Niebagatelnà rol´

cechuje niska zawartoÊç tłuszczu, przy

odgrywa tu tak˝e zaufanie, którym cieszy

jednoczesnym zachowaniu ich trwałoÊci

si´ certyfikat – jakoÊç wieprzowiny PQS

i walorów smakowych. Certyfikowana

potwierdzajà regularne, dwustopniowe

wieprzowina jest krucha i soczysta, a jej

kontrole przeprowadzane w ramach Sys-

pochodzenie mo˝na z łatwoÊcià okreÊliç

temu oraz przez niezale˝nà jednostk´

– wszystkie informacje dotyczàce produ-

certyfikacyjnà, działajàcà z upowa˝nienia

centa znajdujà si´ na etykiecie.

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

nich produktów przekłada si´ na uzyski-

Certyfikat daje zatem pewnoÊç, tak cenio-

sprzeda˝y. Równolegle prowadzone sà konkursy dla konsumentów i szkolenia dla bran˝y – producentów, przetwórców i dystrybutorów, a nawet przyszłych pracowników gastronomii. PomyÊlano te˝ o programie motywacyjnym dla sprzedawców – dystrybucja materiałów szkoleniowych (m.in. folderów informacyjnych) poprzedzała pierwszà z zaplanowanych seri´ wizyt „tajemniczych klientów”, którzy sprawdzali nie tylko wiedz´ pracowników sklepów, ale tak˝e ich zaanga˝owanie w obsług´ klienta. Najaktywniejsi – mieli szanse na cenne nagrody.

Liderzy branży

nà przez konsumentów.

System jest otwarty dla wszystkich

Wsparcie sprzedaży

nii przyczyniły si´ do wzrostu Êwiado-

przowego, a uczestnictwo w nim jest

Wprowadzeniu Systemu JakoÊci PQS od

wszystkich uczestników rynku. Jasne stało

całkowicie dobrowolne. Aby zostaç

samego poczàtku towarzyszy ogólnopol-

si´, ˝e kompleksowo prowadzone działa-

włàczonym do programu, nale˝y jednak

ska kampania informacyjna – najwa˝niej-

nia na rzecz wysokiej jakoÊci oferowanych

spełniç szereg wymagaƒ, wynikajàcych

sze informacje o Systemie pojawiajà si´

produktów mogà przynosiç wymierne

z przyj´tych w Systemie standardów.

zarówno w mediach, jak i w punktach

korzyÊci, odczuwane w całej bran˝y.

hodowców i przetwórców mi´sa wie-

Działania prowadzone w ramach kampamoÊci nie tylko konsumentów, ale tak˝e


raport boże narodzenie w handlu

Z OFERTY PRODUCENTA

Elegancja

słodyczy W okresie świątecznym konsumenci chętnie wybierają produkty Premium, o wyszukanych i unikalnych smakach. Słodycze najwyższej jakości często pełnią funkcję podarunku bądź poczęstunku dla rodziny i przyjaciół, stąd w sklepie nie powinno zabraknąć słodkości z najwyższej półki, które umilą magiczne, bożonarodzeniowe chwile. Ważna jest też odpowiednia ekspozycja.

ZPC „VOBRO” W tym roku firma Vobro oferuje klientom specjalną linię produktów w jednej, wyjątkowej szacie graficznej

Mieszko Trufle francuskie z delikatnymi pralinami w typowym truflowym kształcie, obsypane aromatycznym sypkim kakao. Dostępne w trzech smakach – czekoladowym, szampańskim i pomarańczowym

Nie da się ukryć, że słodkie produkty klasy

względu na swoją okazjonalną przydatność,

Premium mają dużo wyższą cenę niż zwykłe

wyjątkowy smak, którym każdy konsument

czekolady czy batony. Jednak ekskluzywne

delektuje się z przyjemnością oraz wytworne

czekolady i praliny w eleganckich opako-

opakowanie. Zwłaszcza teraz, kiedy święta

Figurki świąteczne są

waniach są niezbędne w każdym sklepie ze

coraz bliżej…

stałym elementem oferty

A jaka jest tajemnica czekolady? Przygoto-

firmy Jutrzenka Colian na

wywana jest ona na bazie miazgi kakaowej.

Boże Narodzenie. W tym

Ze względu na zawartość masy kakaowej

roku, marka Goplana

można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje

proponuje Mikołaja

czekolady: naturalną (ciemną), mleczną i bia-

z nadzieniem o smaku

łą. Wysokiej jakości czekolady ciemne zawie-

karmelowym i Aniołka

!

rają około 45% kakao i 25% masła kakaowe-

marcepanowego

Dostęp do tych treści

mie. W czekoladzie zawarte są przeciwutle-

mogą mieć wyłącznie

niacze, które w efekcie dobrze wpływają na

Wedel

informacja handlowa

go. Wytrawne czekolady zawierają nawet 80% kakao i są bardzo słodkie. Ciemną cze-

Kraft Food

koladę powinny regularnie spożywać kobiety w ciąży, gdyż wpływa ona na pozytywny na-

Milka z pieczonym jabłkiem,

strój kobiety oraz prawidłowy rozwój płodu,

cynamonem

o czym można przypomnieć przyszłej ma-

i migdałami

firmy zajmujące się

ciśnienie tętnicze. Czekolada pomaga rów-

Renifer i Mikołaj to ręcznie

produkcją, obrotem

nież w leczeniu marskości wątroby. Zwiera

robione figurki z mlecznej

hurtowym oraz handlem

również dużą ilość magnezu, który korzystnie

czekolady – idealne na

napojami alkoholowymi

wpływa na układ nerwowy. Jak powszechnie

prezent oraz jako ozdoba

(Ustawa z dnia

wiadomo czekolada również dodaje wigoru

świątecznego stołu

26 poaździernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości).

34 |

Jutrzenka Colian

www.hurtidetal.pl

i poprawia humor. Czekolady, cukierki, praliny – wszystkie te

Świąteczne Ptasie Mleczko

kategorie cieszą się dużym zainteresowaniem

dwuwarstwowe to pianki

polskich konsumentów. I to przez cały rok.

o smaku aromatycznej

Jak podają badania TGI z okresu lipiec 2010

wanilii i czekoladowej

– czerwiec 2011 spożywanie czekolady w ta-

słodyczy, oblane deserową

bliczkach deklaruje 81,8 Polaków w wieku

czekoladą


raport

zdaniem PRODUCENTA

boże narodzenie w handlu

Robert Jutka, Dyrektor Handlowy

Słodycze Czekoladowe

ZPC „VOBRO”

udziały wartościowE sierpień '10 – lipiec '11

W tym roku naczas Bożego Narodzenia przygotowaliśmy wyjątkowo bogatą ofertę wyrobów świątecznych. Są to głównie bombonierki, ale także ciastka, cukierki, figurki adwentowe i czekoladowe między innymi Św. Mikołaja. W naszej ofercie mamy również wyroby w przestrzennych opakowaniach Bałwanka, Renifera, a nawet Choinki z mieszanką cukierków czekoladowych. Dodatkowo pomyśleliśmy o różnych formach wsparcia sprzedaży. Do wybranych produktów załączyliśmy drobne prezenty, m.in. naklejki świąteczne, puzzle, kalendarzyki na 2012 rok. Poza tym do dyspozycji handlowców są standy ekspozycyjne z atrakcyjną grafiką. W tym roku na większości naszych opakowań dominuje czerwień i biel, ale w produktach dla dzieci wykorzystaliśmy pełną gamę kolorystyczną. Zawsze jednak są to opakowania typowo świąteczne, atrakcyjne w swej szacie graficznej, cieszące oko i kusząco uśmiechające się do klientów. Jestem przekonany, że oferta na Boże Narodzenie będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem naszych klientów.

15-75 lat; kupowanie wyrobów czekolado-

danych deklaruje spożywanie czekolady

wych pakowanych (mieszanki, bombonierki,

w tabliczkach raz w miesiącu lub rzadziej,

itp.) deklaruje 52,3% respondentów, a spo-

22,94% raz w tygodniu, 13,59% częściej niż

żywanie pralin/czekoladek na wagę 38,1%

raz w tygodniu. Z kolei wyroby czekoladowe

badanych.

pakowane 37,81% badanych kupuje 2-3 razy

4,3% 5,6% 28,9%

27,2%

34% 5,6 % 27,2 % 34% 28,9% 4,3%

Drażetki czekolady batony / wafle praliny inne

A jak często Polacy jadają czekoladowe

w roku, 30,40% raz w miesiącu, 15,74% 2-3

więcej produktów upominkowych, stworzo-

słodkości? Na przykład czekoladę w tablicz-

razy w miesiącu, 11,88% raz w roku lub rza-

nych specjalnie na te okazje – takich jak:

kach najwięcej respondentów, bo 33,56%

dziej, 4,17% raz w tygodniu lub częściej. Pra-

czekoladowe figurki, czekoladowe ozdoby

spożywa 2-3 razy w miesiącu. 29,90% ba-

liny/czekoladki na wagę 30,57% responden-

choinkowe, eleganckie praliny czy słodycze

tów spożywa razmiesiącu, 25,78% 2-3 razy

w świątecznych opakowaniach. Ponieważ

w miesiącu, 22,43% 2-3 razy w roku, 11,81%

w święta więcej czasu spędzamy w domu

raz w tygodniu lub częściej, 9,40% raz w roku

z najbliższymi, obserwujemy, że w tym okre-

lub rzadziej.

sie konsumenci chętniej sięgają po produkty

informacja handlowa

Szczegółowe informacje dotyczące marek najczęściej spożywanych pralin/czekoladek

się dzielić.

!

na wagę i czekolad w tabliczkach oraz marek

Produkty Premium często kupują także

najczęściej kupowanych wyrobów czekola-

właściciele dużych bądź mniejszych firm.

dowych pakowanych znajdują się w zesta-

Wykorzystują je jako ekskluzywne prezenty

wieniach tabelarycznych.

dla pracowników czy kontrahentów. Warto

Jak wynika z badań na przykład wyroby

więc mieć tego typu słodycze w swoim skle-

czekoladowe pakowane najwięcej badanych

pie. Jeżeli klient kupuje słodycze na prezent

kupuje 2-3 razy w roku. I z pewnością jed-

to istotne są przede wszystkim szyk i elegan-

Dostęp do tych treści

ną z tych dat są święta Bożego Narodzenia,

cja zewnętrzna oraz jakość produktu. Młodzi

mogą mieć wyłącznie

kiedy Polacy sięgają głębiej do swoich portfeli

klienci często wybierają nowoczesny design,

firmy zajmujące się

i wybierają słodycze najwyższej jakości, które

starsi wolą tradycyjne opakowania. Na pierw-

produkcją, obrotem

goszczą na świątecznych stołach lub jako po-

szy rzut oka to właśnie opakowanie świad-

darunki pod choinką.

czy o ekskluzywności wręczonego prezentu,

hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi

W

okresie

przedświątecznym

Polacy

(Ustawa z dnia

kupują najwięcej słodyczy w ciągu roku.

26 poaździernika 1982 r.

W tym czasie konsumenci szukają innych

o wychowaniu w trzeźwości).

produktów niż na co dzień. Jest to okres

pralin.

Czekoladowy rynek Według badań Nielsena* w okresie od sierpnia

nia, obdarowywania się mniejszymi i więk-

2010 do lipca 2011 roku sprzedano prawie 157

szymi prezentami. W związku z tym jak

mln kg słodyczy czekoladowych za 4,7 mld złotych.

ketingu Marki Wedel – konsumenci kupują

www.hurtidetal.pl

potem dopiero forma i smak czekolady bądź

spotkań rodzinnych, wspólnego świętowa-

podkreśla Stephane Tikhomiroff, Szef Mar-

36 |

w większych opakowania, którymi można

* Źródło: Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, cala Polska, dane roczne VIII.2010-VII.2011 vs. VIII.2009-VII.2010


raport boże narodzenie w handlu

TOP 10 Praliny/ Czekoladki na wagę* Lipiec 2010 – czerwiec 2011 *marki spożywane najczęściej przez Polaków w wieku 15-75 lat

Wedel

36,43%

Solidarność

17,10%

Wawel

15,04%

Goplana

cjach znalazły się drażetki (5,6%) i kategoria inne

wiązaniem jest też wydzielenie jednego re-

(4,3%). Wzrost sprzedaży (ujęcie wartościowe)

gału na słodycze i ułożenie ekskluzywnych

odnotowano w segmencie pralin o +0,5 p.p.

bombonier na górnej półce, ale na poziomie

Jeżeli przyjrzymy się lokalizacjom sprzedaży

wzroku kupującego.

to interesujące nas praliny najwyższe udziały

Pamiętajmy także, że wszystkie wyroby

wartościowe w sprzedaży odnotowały w su-

czekoladowe powinny być przechowywane

permarketach (52,7%). Na dalszych miejscach

w temperaturze pokojowej, która nie po-

14,91%

znalazły się hipermarkety (21,9%), średnie

winna przekraczać 20 stopni C. Lodówka

Mieszko

14,08%

sklepy spożywcze (10,5%), duże sklepy spo-

nie jest dobrym miejscem dla czekolady. Od

Jutrzenka

8,31%

żywcze (8%), małe sklepy spożywcze (6%)

niskiej temperatury na wyrobach czekolado-

Hanka

3,99%

i sklepy winno-cukiernicze (0,8%).

wych pojawia się biały nalot, który co prawda

Odra

3,33%

Czekolady natomiast w badanym okresie naj-

nie psuje smaku, ale wygląda nieestetycznie

Fazer

2,64%

lepiej rotowały w supermarketach (47,2%). Dal-

i często klienci mylą ten fakt i posądzają pro-

Vobro

2,60%

sze miejsca to średnie sklepy spożywcze (16,6%),

dukt o nieświeżość. Odpowiednio przecho-

hipermarkety (13,9%), małe sklepy spożywcze

wywana dobrej jakości czekolada powinna

(11,1%), duże sklepy spożywcze (10,2%), sklepy

się błyszczeć i być gładka w dotyku. Należy

winno-cukiernicze (0,9%) i kioski (0,1%).

pamiętać również o tym, aby do czekolado-

źródło: Badanie TGI MillwardBrown SMG/KRC

W porównaniu do badań z okresu sierpień 2009 – lipiec 2010 wartość rynku wzrosła o 5,9 p.p. Najwyższe udziały wartościowe w sprzedaży sło-

Właściwa ekspozycja

wych smakołyków nie miało dostępu światło słoneczne.

dyczy czekoladowych miała kategoria batony i

Co generuje słodkie zyski przed świętami?

Kluczową kwestią dla detalistów, w okresie

wafle (34,1%), tuż za nią uplasowały się praliny

Wzmożona promocja, przyciągające oko

przedświątecznym jest zadbanie o szeroką

(28,9%) i czekolady (27,2%). Na dalszych pozy-

świąteczne opakowania, specjalnie przygoto-

i różnorodną ofertę produktową. „Konsu-

wane na ten czas nowości produktowe oraz

menci w tym okresie, szukają innych niż za-

wyróżniające się ekspozycje sklepowe.

zwyczaj artykułów, zwracając większą uwa-

informacja handlowa

ekspozycji

gę na jego atrakcyjny wygląd oraz jakość,

dla marek Premium są osobne stojaki ze

a mniejszą na jego cenę. Konsumenci szukają

świąteczną grafiką, które możemy umieścić

w sklepach swoich ulubionych produktów

w miejscach, gdzie klienci będą poszukiwali

w większych opakowaniach, by móc podzie-

słodkości z wyższej półki, na przykład w dzia-

lić się nimi z całą rodziną” – podpowiada Ste-

le z drogimi alkoholami. Innym dobrym roz-

phane Tikhomirof.

Najodpowiedniejszą

!

czekolady

praliny

lokalizacja sprzedaży, wartościowo

lokalizacja sprzedaży, wartościowo

sierpień '10 – lipiec '11

sierpień '10 – lipiec '11

11,1%

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie  firmy zajmujące się

formą

1%

6% 0,9%

13,9%

21,9%

10,5%

16,6%

8%

produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi

10,2%

47,2% 52,7%

(Ustawa z dnia 26 poaździernika 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości).

38 |

www.hurtidetal.pl

3,9% 1 47,2% 10,2% 16,6% 11,1% 1%

hipermarkety > 2 500 mkw. supermarkety < 2 500 mkw. duże sklepy spożywcze średnie sklepy spożywcze małe sklepy spożywcze sklepy winno-cukiernicze i kioski

21,9% 52,7% 8% 10,5% 6% 0,9%

hipermarkety > 2 500 mkw. supermarkety < 2 500 mkw. duże sklepy spożywcze średnie sklepy spożywcze małe sklepy spożywcze sklepy winno-cukiernicze i kioski


raport

Na sklepowych półkach powinny znaleźć

Anna Grotowska, Brand Manager

się dodatkowo inne niż na co dzień sło-

Jutrzenka Colian Sp. z o.o

dycze. Okres Bożego Narodzenia to czas

W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, konsumenci najchętniej wybierają słodycze z okazjonalnej linii produktów, przygotowanej specjalnie na święta. Największą popularnością cieszą się te z nich, które wyróżniają się oryginalnym smakiem i posiadają atrakcyjną szatę graficzną opakowań. Dlatego, z roku na rok, staramy się przygotowywać kolejne atrakcyjne propozycje. W tym sezonie, aż 80% słodyczy z oferty Jutrzenki Colian przygotowanej na Boże Narodzenie stanowią produkty marki Goplana. Szczególnie polecamy bombonierkę Happy Hours, zawierającą mini praliny koktajlowe oraz Mieszankę Teatralną - cukierki w czekoladzie. Hitem naszej oferty, już od lat, są figurki w czekoladzie z nadzieniem w dwóch smakach: karmelowym i marcepanowym. Proponujemy też czekolady: Oryginalną Mleczną oraz Klasyczną Gorzką, notujące najwyższą rotację na półce. W listopadzie i grudniu sprzedaż oferowanych przez nas produktów rośnie o 30-40% w stosunku do średniej z poprzednich miesięcy. Mamy nadzieję, że w tym sezonie osiągniemy porównywalne wyniki sprzedaży.

zwiększonych zakupów produktów czekoladowych, i jak przyznaje Agnieszka Dziwok, Kierownik Marki Mieszko – dla producentów pralin to czekoladowe żniwa. Na świątecznej liście zakupów nie może zabraknąć słodkiego upominku dla rodziny i bliskich. Konsumenci chętniej sięgają po specjalnie przygotowane czekoladki z motywem bożonarodzeniowym. Eleganckie bombonierki czy pudełka zdobione srebrem lub złotem wić przyjemność sobie i swoim bliskim,

kości w świątecznych kształtach – głów-

TOP 5 Czekolada w tabliczkach* Lipiec 2010 – czerwiec 2011

konsumenci poszukują również familijnych

nie Mikołaje i renifery. Tego typu produkty

*marki spożywane najczęściej przez Polaków w wieku 15-75 lat

opakowań świątecznych w formie toreb czy

przyniosą niemałe zyski w okresie Mikoła-

Wedel

39,42%

pudełek z czekoladkami.

jek i później świąt Bożego Narodzenia. Nie

Alpen Gold

22,54%

to idealny prezent pod choinkę. Aby spra-

Pamiętajmy także o tabliczkach czekolady,

przegapmy odpowiedniego momentu i już

Milka

21,03%

zwłaszcza w większych i twardych opako-

zacznijmy komponować świąteczny słodki

waniach z motywem bożonarodzeniowym.

asortyment.

Goplana

10,14%

Niezbędne będą także czekoladowe słod-

Monika Dawiec

Wawel

8,35% źródło: Badanie TGI MillwardBrown SMG/KRC

reklama

www.hurtidetal.pl

| 39

zdaniem PRODUCENTA

boże narodzenie w handlu


raport boże narodzenie w handlu

Tradycja

biesiadowania Okres przedświąteczny to czas, kiedy rośnie sprzedaż alkoholi. Polacy oczarowani magią świąt decydują się na trunki Premium, zwłaszcza whiskey, koniak czy brandy, które najczęściej kupowane są na prezent. W ofercie sklepowej nie może zabraknąć także czystej wódki, jak również większego wyboru win, w tym także szampanów, które uświetniają świąteczne wieczory. Od czasów staropolskich wśród najbardziej znanych gatunków polskich trunków znajdo-

o -1,1 p.p. Widoczny wzrost wartościowy z kolei odnotowała whisky o +1,3 p.p.

!

wały się różnego rodzaju wódki ziołowe, mio-

Od sierpnia 2010 do lipca 2011 udziały

dowe i wiśniówki. Do dziś stanowią one nie

wartościowe whisky w sprzedaży alkoho-

tylko znane i popularne napitki, ale także dzie-

li mocnych to 6,3%. Na dalszych pozycjach

Dostęp do tych treści

dzictwo tradycji, która kultywowana jest pod-

uplasowały się: brandy & cognac (2,3%),

mogą mieć wyłącznie

czas spotkań przy tradycyjnym polskim stole.

likiery (1,6%), gin (0,7%). Przyglądając się

firmy zajmujące się

Polskie alkohole znane są na całym świe-

bliżej badaniom rynkowym, warto też zwró-

produkcją, obrotem

cie, a ich historia sięga odległych czasów.

cić uwagę na bardzo optymistyczne wyniki

hurtowym oraz handlem

Niezaprzeczalnie polską królową alkoholi moc-

uwzględniające lokalizację sprzedaży wódki

napojami alkoholowymi

nych jest wódka, która ma status trunku naro-

(w ujęciu wartościowym). Otóż w okresie sier-

(Ustawa z dnia

dowego i silnie wpisana jest w polską historię

pień ’10 – lipiec ’11 wódka najlepiej sprzeda-

26 poaździernika 1982 r.

i kulturę. To dziedzictwo przekazywane z po-

wała się w sklepach spożywczych o  średniej

o wychowaniu w trzeźwości).

kolenia na pokolenie, od ponad sześciuset lat.

powierzchni (28,9%), supermarketach (23,4%)

Nie od dzisiaj polskie wódki należą do ścisłej

i małych sklepach spożywczych (22,2%).

światowej czołówki. Łączą tradycyjną recep-

Jeżeli przyjrzymy się badaniom konsu-

turę z potęgą marketingu. Potwierdzeniem ich

menckim przeprowadzonym przez Instytut

klasy są odnoszone od lat sukcesy na najważ-

MillwardBrown SMG/KRC w okresie od lipca

niejszych światowych konkursach spirytualiów.

2010 do czerwca 2011 zauważamy, że spoży-

Procenty w liczbach

wanie wódki deklaruje 47,1% Polaków w wieku powyżej 18 lat. Najwięcej badanych, bo

Według badań Nielsena* w okresie od

52,5% pije wódkę kilka razy w roku. 18,28%

sierpnia 2010 roku do lipca 2011 roku rynek

raz w miesiącu, 15,73% 2-3 razy w miesiącu,

alkoholi mocnych osiągnął wartość prawie 11

9,53% raz w roku lub rzadziej, 4,44% raz w ty-

mld złotych. Za taką sumę sprzedano ponad

godniu lub częściej.

253 mln litrów alkoholi mocnych. Najwyższe

Szczegółowe informacje dotyczące marek

udziały wartościowe i ilościowe w sprzedaży

wódki spożywanej najczęściej przez pełnolet-

uzyskała bezkonkurencyjnie wódka, odpo-

nich Polaków, którzy zadeklarowali jej spoży-

wiednio 88,5% i 90,1%. Chociaż, jak podają

wanie znajdują się w zestawieniu tabelarycz-

badania Nielsena, wódka jako jedyna z katego-

nym TOP 15.

rii alkoholi mocnych w ciągu roku odnotowała spadek – wartościowo o -1,6% p.p. ilościowo

40 |

www.hurtidetal.pl

* Źródło: Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, cala Polska, dane roczne VIII.2010-VII.2011 vs. VIII.2009-VII.2010


!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie  firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi (Ustawa z dnia  26 poaździernika 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości).


raport

zdaniem PRODUCENTA

boże narodzenie w handlu

Marcin Chyliński, Brand Manager Moët & Chandon

czasie największą część rocznego obrotu.

Louis Vuitton Moët Hennessy

Inne alkohole również mają wtedy świetne

Rynek alkoholi mocnych w Polsce w dużej mierze zdominowany został przez marki wódek czystych. Ich pozycja jest silna, ale obserwujemy też rosnące spożycie win i

wyniki. „Przykładowo, kategoria brown spirits

szampanów oraz whisky i koniaków, tych ostatnich także w koktajlach. Oznacza to, że zmienia się kultura spożywania alkoholu, Polacy powoli przekonują się do alkoholi jakościowych oraz do łączenia alkoholi w koktajlach. Wiąże się z tym zmiana miejsca konsumpcji z domów na rzecz barów i klubów. W portfolio Moët Hennessy znajdują się marki z różnych kategorii alkoholi Super Premium (Belvedere Vodka, szampany Moët & Chandon, Dom Pérignon, whisky Glenmorangie i Ardbeg oraz koniak Hennessy), dzięki temu możemy w pełni odpowiadać na potrzeby zmieniającego się rynku i rosnących potrzeb konsumentów.

Wina, wina dajcie…

w czwartym kwartale generuje nawet 40% rocznej sprzedaży. Okres świąteczny to dla branży alkoholowej czas wyjątkowo ważny, dlatego poświęcamy niezwykle dużo pracy, aby przygotować się do niego jak najlepiej” – przyznaje.

TOP 15 Wino musujące/ szampan* lipiec 2010 – czerwiec 2011

żywanie wina zadeklarowało 40% pełnoletnich

Od sierpnia 2010 roku do lipca 2011 roku

Polaków. Podobnie jak w przypadku alkoholi

jak podaje Nielsen sprzedano ponad 105 mln

mocnych najwięcej respondentów zadekla-

litrów wina za ponad 1,8 mld złotych.

rowało spożywanie wina kilka razy w roku

Warto też dodać, że w porównaniu do okre-

(46,55%). 2-3 razy w miesiącu wino pija

su rok wcześniej odnotowano wzrost wielkości

20,10% badanych, raz w miesiącu 16,51%, raz

sprzedaży o +6,5 p.p. oraz wzrost wartości

w roku lub rzadziej 8,71%, raz w tygodniu lub

sprzedaży o +5,7 p.p. Najwyższe udziały war-

częściej 8,13%.

*marki spożywane najczęściej przez Polaków w wieku powyżej 18 lat

Dorato

33,41%

CIN & CIN

24,64%

Russkoje Igristoje

15,32%

Michel Angelo

8,75%

Martini Asti

4,03%

Carlo Rossi Sparkling

2,81%

tościowe odnotowały wina stołowe (62,1%).

Najwięcej Polaków powyżej 18 roku ży-

Na dalszej pozycji uplasowały się wina desero-

cia spożywa wino czerwone półwytrawne

Gran Cinzano

2,67%

we i wermuty (22,8%), wina musujące i szam-

(42,14%). 37,22% badanych pija wino czer-

Cobemckoe/Sovietskoje

2,53%

pany (14,9%), inne (0,2%).

wone słodkie/deserowe, 23,78% czerwone

Asti Cinzano

2,20%

wytrawne, 22,98% białe półwytrawne, 21,13%

Andre

1,05%

Afrodite

1,02%

Andre Gallois

0,70%

Gran Festa

0,67%

Moet & Chandon

0,63%

Piper Heidsieck

0,35%

A jakie wina piją Polacy? Według badań TGI w okresie od lipca 2010 do czerwca 2011 spo-

TOP 15 Wódka* Lipiec 2010 – czerwiec 2011 *marki spożywane najczęściej przez Polaków w wieku powyżej 18 lat

białe

słodkie/deserowe,

11,81%

różowe,

11,12% białe wytrawne. Ze względu na zbliżające się święta warto też przyjrzeć się badaniom konsumenckim dotyczącym preferencji Polaków odnośnie win musujących/szampanów. Ich spożywanie

źródło: Badanie TGI MillwardBrown SMG/KRC

Żołądkowa Gorzka

22,01%

deklaruje 42% pełnoletnich respondentów.

Finlandia

12,53%

54,3% deklaruje picie win musujących/szam-

Absolwent

10,86%

panów raz w roku lub rzadziej, 39,56% 2-3

Adam Browarczyk, Z-ca Dyrektora Handlo-

Bols Vodka

10,48%

razy w roku, 4,12% raz w miesiącu, 1,61% 2-3

wego „JANUS” S.A. dodaje, że w ostatnich

Żubrówka

7,80%

razy w miesiącu, 0,41% raz w tygodniu lub

latach obserwuje się w okresie przedświątecz-

Sobieski

7,15%

częściej.

nym znaczny wzrost sprzedaży win i whisky.

Luksusowa

7,12%

Wyborowa

6,98%

Soplica

3,56%

Smirnoff

3,46%

Pan Tadeusz

3,32%

Absolut Vodka

3,12%

sprzedaż alkoholu wyraźnie wzrasta. Dotyczy

Czas świąt to okres, kiedy zazwyczaj kon-

Stock

2,86%

to zarówno alkoholi mocnych, jak i win. Jak

sumenci pozwalają sobie na odrobinę więcej

Wiśniówka

1,96%

podkreśla Anna Załuska, PR Manager CEDC

luksusu. Kupują towary droższe niż zwykle.

Maximus Vodka

1,71%

wzrosty generują wszystkie gatunki wina, ale

Widać to na stołach, na których częściej poja-

największe ożywienie notuje się wtedy w ka-

wiają się produkty klasy Premium. Tendencja

tegorii win musujących, które osiągają w tym

ta dotyczy również alkoholi mocnych, których

źródło: Badanie TGI MillwardBrown SMG/KRC

42 |

www.hurtidetal.pl

Szczegółowe informacje dotyczące marek

W przypadku whisky klienci szukają produk-

win spożywanych najczęściej przez Polaków

tów w cenie około 40 złotych, a w przypadku

w wieku powyżej 18 lat, którzy zadeklarowali

win produktów w przedziale cenowym 12-18

ich spożywanie znajdują się w zestawieniach

złotych.

tabelarycznych TOP 15. W

okresie

świąteczno-noworocznym

Półka z procentami


!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie  firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi (Ustawa z dnia  26 poaździernika 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości).


raport

wódki lokalizacja sprzedaży, wartościowo sierpień '10 – lipiec '11

9,7%

3,2% 6,7%

i wyjątkową zawartością alkoholu: 50,5%.

wariantu 5*, natomiast Campari pojawi się

Nowa Finlandia 101° oferuje świeży aromat

w sklepach w limitowanej wersji z etykietą

naturalnie destylowanego spirytusu, inten-

zaprojektowaną przez brazylijskiego malarza

sywną nutę jęczmienia oraz wykończenie

Romero Britto.

nacechowane utrzymującym się pieprznym przemawiającym

świąt rozszerzył się. Konsumenci często za-

do miłośników wódki, którzy poszukują nie-

czynają robić świąteczne zakupy długo przed

zrównanej mocy i czystość smaku.

Wigilią, dlatego warto rozpocząć przygoto-

posmakiem

22,6% 21,5% 8,3% 28% 6,7% 8,3% 28% 21,5% 9,7% 3,2% 6,7%

hipermarkety > 2 500 mkw. supermarkety < 2 500 mkw. duże sklepy spożywcze średnie sklepy spożywcze małe sklepy spożywcze sklepy winno-cukiernicze stacje benzynowe

Na przestrzeni lat okres przygotowań do

szczególnie

Każdy detalista powinien pamiętać, aby

wania bardzo wcześnie. Niezwykle ważna

przed świętami w ofercie sklepu mieć także

jest dostępność w sklepie marek, które kon-

tradycyjne, polskie towary. Polacy przykła-

sumenci znają i którym ufają. Podczas spo-

dają dużą wagę do naszych rodzimych pro-

tkań z rodziną i przyjaciółmi wszystkim zależy

duktów. Są one cenione również w okresie

na swobodnej atmosferze oraz pozostawieniu

świąt. I jak zauważa Jolanta Siemaszko, Kie-

pozytywnego wrażenia. Z tego względu kon-

rownik Działu Marketingu Śląskiej Wytwórni

sumenci nie ryzykują podczas świątecznych

Wódek Gatunkowych Polmos Bielsko –Biała

zakupów, ale szukają produktów o dobrej,

SA takim alkoholem jest na przykład Extra

znanej im jakości, która na pewno będzie od-

Żytnia.

powiadać ich gościom. „Jeśli chodzi o wina

W okresie przedświątecznym, jak przy-

ich wyborem jest z reguły Carlo Rossi, w ka-

znaje Aleksandra Dudek, Bacardi-Marti-

tegorii wódek liczymy, że postawią na Białą

ni Polska Sp. z o.o., firma nie zapomina o

Żubrówkę lub Bolsa” – dodaje Anna Załuska,

wzrost sprzedaży odnotowują znani produ-

swoich konsumentach i co roku wychodzi

PR Manager CEDC.

cenci.

naprzeciw ich oczekiwaniom. Zbliżające

Drugą, niezwykle istotną rzeczą, jest od-

Konsumenci chętniej sięgają po produkty

się Boże Narodzenie oraz Sylwester to czas,

powiednie ustawienie towaru na półkach.

kojarzone z luksusem, które charakteryzuje,

kiedy na polskim rynku alkohole z nasze-

Kupujący muszą mieć produkty w zasięgu

doskonały smak, ale również piękne opako-

go portfolio pojawią się w świątecznej od-

wzroku, a ich ekspozycja powinna w subtelny

wanie. Pojawiające się na rynku limitowane

słonie. Limitowane opakowania, np. ginu

sposób przyciągać uwagę. CEDC oferuje na

opakowania trunków często wybierane są na

Bombay Sap.p.hire na pewno sprawdzą się

przykład standardy ekspozycji w zależności

bożonarodzeniowy prezent.

jako bożonarodzeniowy prezent, a ich smak

od wielkości sklepu i stara się przekazywać

Ważnym aspektem przedświątecznych za-

stanowić będzie doskonałe tło spotkań z naj-

je właścicielom, aby mogli w jak najlepszy

kupów jest także zbliżający się Nowy Rok

bliższymi. Natomiast na miłośników szam-

sposób wykorzystać półkową przestrzeń.

i związana z nim zabawa sylwestrowa. To

pańskiej zabawy czekają produkty z rodziny

Zależnie od wielkości placówki handlowej

okres, w którym dużym powodzeniem, obok

Laurent-Perrier.

stosowane są też dodatkowe środki popra-

alkoholi mocnych, cieszą się także wina musu-

Janus S.A. z kolei przygotował na okres

wiające widoczność poszczególnych marek.

jące i szampany – nadal traktowane jako pro-

świąteczny zestawy promocyjne Hunting Lod-

Na sezon świąteczny niektóre marki przygo-

dukty sezonowe.

ge Whisky z dwoma szklankami oraz Brandy

towały specjalne ekspozytory przykuwające

Grand Cavalier z dwoma kieliszkami.

uwagę konsumentów, niektóre z elementami

Jak podkreśla Piotr Huget, Market Insights

nawiązującymi do zimy.

and Trade Marketing Manager, Brown-For-

Święta to okres, kiedy konsumenci pozwa-

man Polska Sp. z o.o. okres świąteczno – no-

lają sobie na zakup towarów droższych niż

Istotną kwestią, na która zwraca uwagę

woroczny to szczególna okazja do tego, aby

zwykle, ale także szukają atrakcyjnych on-

Adam Browarczyk jest przygotowanie w każdej

przyciągnąć uwagę konsumentów i skłonić

packów, które mogą wykorzystać, jako pre-

kategorii produktów, jednego, który będzie hi-

ich do konkretnego zakupu, a w konsekwen-

zenty. W związku z tym CEDC wprowadza na

tem cenowym i odpowiednio wyeksponować

cji przywiązać do marki. Dlatego też produ-

rynek tego rodzaju zestawy. W świątecznych

cenę tego produktu.

cenci i dystrybutorzy szczególnie przygotowu-

on-packach CEDC znajdą się w tym roku

Jesteśmy krajem z tradycją biesiadowania,

ją w tym czasie liczne promocje. Najnowszą

m.in.: likier Cointreau z kieliszkiem koktaj-

więc okres przed Bożym Narodzeniem jest dla

propozycją w ofercie Brown – Forman jest

lowym, Jim Beam ze szklankami oraz Cam-

zarówno dla producentów alkoholi, jak i de-

Finlandia 101°, w której doskonałe cechy Fin-

pari, Cinzano i Jaegermeister w specjalnych

talistów jednym z najbardziej dochodowych

landia® Vodka zostały wzbogacone o silniej-

opakowaniach. Dodatkowo dla wielbicieli

w roku.

szą dawkę intensywnych doznań smakowych

Metaxy, marka wprowadza litrową butelkę

44 |

www.hurtidetal.pl

Monika Dawiec


raport boże narodzenie w handlu

Z OFERTY PRODUCENTA

Unilever Polska Barszcze – mają mocne wsparcie mediowe w okresie świątecznym – wykorzystaj to! Kostki – teraz więcej kostek na święta!

Tarsmak

Świąteczne niezbędniki

Sól i pieprz, produkty uniwersalne, ziołowe mieszanki oraz specjalistyczne przyprawy do konkretnych dań – te towary możemy dopisać do listy przedświątecznych niezbędników. Oprócz nich pamiętajmy o różnego rodzaju sosach, dressingach oraz zupach z proszku, zwłaszcza czerwonym barszczu.

Majonez stołowy firmy Wśród szerokiego rynku przypraw suchych

nawet już przy ladzie. Dlatego też niezwykle

sokiej jakości i prawdzi-

należy wyróżnić różnego rodzaju mieszanki

ważna jest właściwa ekspozycja i świąteczne

wym polskim smaku

specjalistyczne na przykład do ryb czy kurcza-

promocje.

Tarsmak to produkt o wy-

Nestlé Polska

ka; przyprawy uniwersalne oraz monoprzyprawy (bez dodatku soli). W okresie przedświątecznym znacząco ro-

Przetwory, sosy i dressingi

Ekspresowy Barszcz Czerwony

śnie sprzedaż przypraw uniwersalnych, po-

Rynek przetworów owocowo-warzywnych

bez dodatku konserwantów i glu-

nieważ, jak sama nazwa wskazuje, można je

jest niezwykle trudny i zagęszczony. Kilkana-

taminianu sodu to uniwersalna

wykorzystać niemalże do każdego dania przy-

ście lat temu istniało zaledwie kilku wiodących

propozycja marki WINIARY na co

gotowywanego na świąteczny stół. Jak podkre-

producentów branżowych – aktualnie jest ich

dzień i od święta

śla Katarzyna Skrzypczak, Junior Brand Mana-

kilkadziesiąt.

Fruktus

ger Podravka Polska konsumenci coraz chętniej

Święta to czas największej sprzedaży, która

kupują też przyprawy dedykowane konkret-

wzrasta wówczas średnio o 40%. „Przygotowa-

nym potrawom popularnym w tym okresie, jak

nia do tych gorących okresów rozpoczynają się

Sałatka Szwedzka jest dosko-

na przykład przyprawę do ryb, bigosu czy dań

już we wrześniu, kiedy to planujemy konkret-

nałym dodatkiem do tradycyj-

z grzybów.

ne działania zwiększające sprzedaż, np. akcje

nych drugich dań obiadowych

Jakie są preferencje konsumentów w tej

informacyjne w gazetkach, promocje cenowe,

oraz wszelkiego rodzaju kana-

kategorii? Według badania TGI przeprowa-

wprowadzanie nowości czy zwiększenie gra-

pek, hamburgerów, tostów

dzonego przez Instytut MillwardBrown SMG/

matury wybranych produktów” – przyznaje

KRC w okresie od lipca 2010 do czerwca 2011

Barbara Grzywacz, Dyrektor Działu Handlu i

wynika, że przyprawy spożywa 88,6% Polaków

Marketingu firmy Urbanek.

Podravka

w wieku 15-75 lat. Vegeta do bigosu to gotowa

Najwięcej, bo 30,74% badanych deklaruje

Największym powodzeniem cieszą się: chrzany, ćwikła, a także produkty przystawko-

mieszanka specjalnie wyselek-

spożywanie przypraw 3-4 razy w tygodniu,

cjonowanych ziół i suszonych

26,91% spożywa je codziennie, 16,96% 2

Pamiętajmy też o gotowych sosach, będą-

warzyw, skomponowana tak,

razy w tygodniu, 15,76% 5-6 razy w tygodniu,

cych ratunkiem dla zapracowanych gospodyń

by bigos miał wyrazisty smak

9,64% raz w tygodniu lub rzadziej. Szczegó-

domowych, które w ostatniej chwili przybiegną

i optymalną ostrość

łowe informacje dotyczące marek przypraw

do sklepu po gotowy produkt. Sosy będące

spożywanych najczęściej przez respondentów,

uzupełnieniem segmentu rynku dań gotowych

którzy zadeklarowali ich spożywanie znajdują

są dodatkiem nadającym potrawom niepowta-

się w zestawieniu tabelarycznym TOP 15.

rzalny smak i aromat. Dawniej, ich receptura

WSP „Społem”

we, np. papryki, pieczarki i ogórki.

W przypadku przypraw warto też pamiętać,

stanowiła tajemnicę rodzinną, przechodząc

cyjnym opakowaniu

że klienci zazwyczaj nie planują jakie dokład-

z pokolenia na pokolenie. Aktualnie, w czasach

+150 ml gratis.

nie produkty kupią. Często decyzja ta zapa-

intensywnego rozwoju, wiedza ta została wyko-

Pojemność 850 ml

da w sklepie przy półce z przyprawami bądź

rzystana do wytwarzania gotowych sosów.

Majonez Kielecki w promo-

www.hurtidetal.pl

| 45


raport

zdaniem PRODUCENTA

boże narodzenie w handlu

Teresa Gondek, Właściciel

nym przedziale wiekowym. Co decyduje o ich

Barbara Kamińska, Senior Category Specialist

Tarsmak Sp. j.

popularności? „Z pewnością cena i doskonała

w kategorii kulinarnej, Nestlé Polska.

W okresie świątecznym wśród konsumentów zdecydowanie rośnie apetyt na lepsze jakościowo artykuły spożywcze, wówczas częściej sięgamy po droższe ale smaczniejsze produkty, sporządzane według tradycyjnych receptur. W naszej kategorii produktów tradycyjny majonez, sos tatarski, sos czosnkowy i musztarda to produkty, których nie powinno zabraknąć na świątecznym stole, dlatego należy je uwzględnić, planując świąteczne zatowarowanie sklepu. Mając na uwadze preferencje zakupowe klientów, warto zadbać, aby w ofercie sklepu znalazły się zarówno produkty z półki Premium, jak i produkty tanie, zachęcające przed wszystkim ceną. Święta w Polsce są mocno związane z tradycją , dlatego również produkty regionalne w tym okresie notują znaczne wzrosty sprzedaży i należy zadbać o ich dostępność.

jakość produktów. Przy minimalnym wkładzie

Z punktu widzenia detalistów szalenie ważne

czasowym i finansowym klienci otrzymują bo-

w okresie świąt jest odpowiednie zatowarowanie

wiem doskonały dodatek do mięs lub maka-

i rozpoczęcie działań promocyjnych. Jak infor-

ronu. I to dla trzech lub nawet czterech osób”

muje Wiesława Gawrońska, Zastępca Prezesa

– dodaje Jerzy Kurowski, Dyrektor ds. Sprzeda-

ds. Handlowych WSP „Społem” w sezonie rośnie

ży i Marketingu Cykoria S.A.

przede wszystkim zapotrzebowanie na „trady-

Oczywiście nie będzie świąt bez majonezu,

cyjne” smaki, a więc np. sosy białe jak: tatarski,

który jest dopełnieniem na przykład tradycyjnej

chrzanowy czy czosnkowy, zatem warto zadbać,

warzywnej sałatki. Marka WINIARY stara się jak

żeby w tym czasie nie zabrakło ich na półkach.

najlepiej wykorzystać ten ważny dla kategorii

Równie istotna jest ekspozycja – jeśli to możliwe

majonezów okres. W związku z tym dba o stałe

w środkowej części półki na wysokości wzroku

zaopatrzenie sklepów. „W ten sposób chcemy

klienta lub w postaci dodatkowych wystawek.

wyeliminować lub przynajmniej zminimalizo-

Na podstawie badań rynkowych przepro-

wać ryzyko wystąpienia braków na półce, które

wadzonych przez Nestlé, producent rekomen-

wzrasta w czasie wzmożonej przedświątecznej

duje umieszczenie majonezu na półce przede

sprzedaży. Staramy się, aby w sklepach pojawi-

wszystkim w pobliżu podobnych kategorii, czy-

ły się dodatkowe ekspozycje na paletach, a w

li takich produktów jak: ketchupy, musztardy,

Niewątpliwy wpływ na wysoką sprzedaż so-

miarę możliwości również dyspensery przy pro-

sosy majonezowe, sosy sałatkowe, dressingi.

sów ma ich uniwersalność – produkty te uży-

duktach komplementarnych (np. jajka, groszek

Dodatkowe ekspozycje z majonezami i sosami

wane są przez szerokie grono klientów w róż-

w puszce, ogórki konserwowe itp.)” – mówi

majonezowymi można ustawiać w głównych

reklama

czego trzeba do smak o k t s y z u Ws

P.W. VITPOL, Długa Wieś Pierwsza 14, 62-814 Blizanów, tel. 062 752 85 50, fax 062 75 21 113, www.vitpol.pl, vitpol@vitpol.pl Vitpol_182x125.indd 1

46 |

www.hurtidetal.pl

2011-10-17 09:50:15


raport

alejach, obok warzyw i wędlin oraz przy pro-

Sebastian Ostrowski, Starszy Specjalista ds. Zarządzania Kategorią Unilever Polska

duktach komplementarnych.

Zupy w torebkach Przy okazji świąt koniecznie trzeba też wspomnieć o zupach w torebkach, które w tym czasie rosną równie mocno co przyprawy. Kluczowe tutaj są oczywiście związane z bożonarodzeniową tradycją barszcze czerwone, w któ-

Przedświąteczny sezon na przyprawy i zupy w torebkach warto wykorzystać zwiększając ekspozycję na półce, poświęcając końcówkę regału bądź dodatkowe miejsce w strefie przykasowej. Doskonałym miejscem na wygenerowanie dodatkowego impulsu szczególnie do zakupu przypraw jest ekspozycja przy produktach komplementarnych, czyli takich, z którymi zwykle się ich używa - chłodnia z mięsem, stoisko z warzywami, regał z zupami w proszku czy bulionami, czy nawet ekspozycja makaronów. Dodatkowy impuls zakupowy z pewnością pomoże wykorzystać potencjał gorączki zakupów przedświątecznych i pozytywnie wpłynie na sprzedaż sklepu.

zdaniem PRODUCENTA

boże narodzenie w handlu

rych prym wiodą dwie marki Knorr i Winiary. Ze względu na łatwość przygotowania oraz

rowania sklepu istotna jest także odpowiednia

duktów, a dobrej oferty szukają często w gazet-

smak nieodbiegający od tradycyjnie przyrzą-

ekspozycja produktów. Barbara Kamińska pod-

kach. Dlatego czynnikami, które wpływają na

dzonego, zjednują sobie wielu konsumentów.

powiada, że aby zwiększyć obrót, należy nie

wybór miejsca przedświątecznych zakupów,

Tutaj szczególnie nie należy zapominać

tylko zagwarantować produkty na półce, ale

a także skłaniają do zakupów nieplanowa-

o odpowiednim zatowarowaniu przedświą-

też przygotować dodatkowe miejsca sprzedaży

nych, są promocje, np. 3 za 2 lub 3+1 gratis,

tecznej półki, bo z pewnością będzie to zna-

w punktach o dużym natężeniu ruchu klientów

a także obniżki cen. Organizowanie promocji

cząca pozycja w obrocie sklepu.

lub przy produktach komplementarnych oraz

niewątpliwie buduje lojalność klientów wobec

Rekomendowany asortyment jest uzależnio-

zapewnić przyciągającą uwagę reklamę. Takie

sklepu, a komunikowanie ich w gazetkach oraz

ny od formatu sklepu. Jeśli przestrzeń półko-

działania zwiększą szansę na to, że klient zwró-

bezpośrednio w sklepie zwiększa atrakcyjność

wa na to pozwala, warto zaopatrzyć się także

ci uwagę na produkt i chętnie go kupi.

punktu handlowego oraz szanse na wybór wła-

w różne warianty stanowiące urozmaicenie

Warto również pamiętać o tym, że w okresie

świątecznych dań. Oprócz właściwego zatowa-

przedświątecznym klienci kupują więcej pro-

śnie tego miejsca na dokonanie zakupów.

reklama

Monika Dawiec reklama

SOS TATARSKI PREMIUM

Produkt tradycyjny, stworzony na bazie majonezu domowego, z idealnie dobranymi proporcjami ogórka i pieczarek. Doskonały dodatek do świątecznych potraw.

Tarsmak_89x125.indd 1 Fruktus Promocja X-XII_2011 reklama_89x125 11_10 curve.indd 1

2011-10-11 06:40:07

2011-10-12 15:46:23

www.hurtidetal.pl

| 47


raport boże narodzenie w handlu

Z OFERTY PRODUCENTA

Do smażenia

i pieczenia

W święta Polacy więcej pieką i smażą. Ciasta, mięsa, ryby – do przygotowania wielu świątecznych potraw niezbędne są masła, margaryny, mixy, oleje oraz oliwy. Pamiętajmy, że w tym gorącym okresie rośnie sprzedaż markowych produktów, nowości i większych opakowań.

Index Food Oliwy z oliwek extra vergine Olitalia nadają charakterystyczny smak i aromat każdej potrawie. Nawet najprostsze danie zyska nowy blask z dodatkiem smakowitej oliwy z oliwek. Przed świętami pytaj o oferty promocyjne przedstawicieli Index Food

Italmex

Tłuszcze to jeden z elementów naszego

Do smażenia – wszystkie oleje roślinne oraz

pożywienia, dostarczający takich składników

margaryny, do pieczenia – specjalne margary-

odżywczych, jak niezbędne kwasy tłuszczowe

ny, do sałatek – różnego rodzaju oliwy. Oprócz

Kosz świątecznych prezentów przygotowa-

oraz witaminy A , D i E potrzebne do prawi-

tego standard – czyli masła i miksy. Nie za-

ny przez Italmex zawiera produkty diety

dłowego funkcjonowania organizmu. Tłuszcze

wiedźmy oczekiwań klientów i zapewnijmy

śródziemnomorskiej. Przygotowano 5

są głównym składnikiem energetycznym żyw-

większy wybór świątecznych tłuszczów.

różnych zestawów

ności, mającym dużą wartość kaloryczną. Wyróżniamy tłuszcze nasycone, wieloniena-

Oleje i oliwy

sycone oraz jednonienasycone. Tłuszcze nasy-

Jak podaje Nielsen* rynek olejów i oliw

cone występują przede wszystkim w produk-

w okresie od sierpnia 2010 do lipca 2011

tach pochodzenia zwierzęcego oraz w olejach

roku osiągnął wartość ponad 995 mln złotych,

roślinnych takich jak palmowy i kokosowy.

a jego wielkość to prawie 165,5 mln litrów.

Głównym źródłem tłuszczów wielonienasy-

W porównaniu do okresu rok wcześniej

conych są oleje roślinne, takie jak olej słonecz-

wielkość rynku wzrosła o +2,1 p.p., a jego

nikowy, sojowy czy kukurydziany. Tłuszcze

wartość o +9 p.p. Najwyższe udziały warto-

z tej grupy w znacznych ilościach znajdują się

ściowe w rynku olejów i oliw uzyskał olej rze-

również w niektórych margarynach do smaro-

pakowy z wynikiem 67,9%. Dalsze pozycje

wania pieczywa. Tłuszcze jednonienasycone

zajęły: oliwa z oliwek (13,3%), olej słonecz-

występują w znacznych ilościach w oleju rze-

nikowy (6,5%), olej sojowy (1,1%). Kategoria

pakowym oraz w oliwie z oliwek.

inne to 11,2%.

* Źródło: Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, cala Polska, dane roczne VIII.2010-VII.2011 vs. VIII.2009-VII.2010

Oleje i oliwy najlepiej sprzedają się w supermarketach (54,3%). Dalsze pozycje zajmują

Develey Oliva Extra Virgin to oliwa wytwarzana z najszlachetniejszych odmian oliwek ro-

zdaniem PRODUCENTA

snących w sercu południo-

Agnieszka Pilarczyk Brand Manager

wej Hiszpanii – Andaluzji

Index Food Podstawowe składniki kuchni śródziemnomorskiej, takie jak np. oliwa z oliwek bardzo dobrze wpasowują się także w rodzimą tradycję. Do usmażenia świątecznego karpia idealnie nada się oliwa z oliwek typu sansa Olitalia – niepryskająca podczas smażenia i neutralna w smaku. Przed świętami obserwujemy wzrost zainteresowania wszelkimi tłuszczami potrzebnymi do przygotowania tradycyjnych potraw. Większość z nas stara się jednak dbać o zdrowie swoje i rodziny i dlatego często z przepisów znikają cięższe tłuszcze na rzecz zdrowszych olejów roślinnych. Index Food zachęcając do zakupu oleju ryżowego i oliwy z oliwek organizuje także animacje przy półkach sklepowych rozdając chętnym klientom saszetki z olejem do degustacji. Uważamy, że degustacja jest najlepszą metodą przekonania klienta do zakupu. Zaczęliśmy organizować akcję promocyjną wcześniej, by klienci mieli czas spróbować produktu i przed świętami z pełnym przekonaniem dokonali zakupu.

48 |

www.hurtidetal.pl

Złocista Oliva Clasico to oliwa wysokiej jakości wytwarzana z najdorodniejszych śródziemnomorskich oliwek. Idealnie nadaje się do smażenia i pieczenia różnorodnych dań, sprawiając, że potrawy są lekkie i chrupiące


z a r Te

m e s na Pier i p e z r p z n

iczk

i

Kasia - marka, której zaufali konsumenci! Zapewnij swoim klientom wybór najpopularniejszej kostki do pieczenia. - Kasia to marka z ponad 18-letnią tradycją na polskim rynku, ciesząca się opinią wśród konsumentów, jako najbardziej znanej i cenionej wśród kostek do pieczenia - Kasia jest symbolem i gwarantem udanych, domowych wypieków - Kasia jest kupowana przez ponad połowę polskich gospodarstw domowych (Gfk Polonia May 2010 - Jun 2011)

32,3%

Wsparcie w drugim półroczu 2011:

KASIA

15,2% H

internet

7,7% 5,9% 3,8%

POZOSTALI KONKURENCI

* udział wartościowy w rynku margaryn do pieczenia w Polsce za okres sierpień 2010 - lipiec 2011; źródło: Unilever za ACNielsen

prasa handlowa

K

prasa konsumencka

matriały POS

akcje promocyjne


raport boże narodzenie w handlu

hipermarkety (19,8%), średnie sklepy spożywcze (10%), duże sklepy spożywcze (8%) i małe sklepy spożywcze (7,8%).

TOP 10 Margaryny do smażenia/pieczenia* lipiec 2010 – czerwiec 2011 *marki spożywane najczęściej przez gospodarstwa domowe, które zadeklarowały ich spożywanie

Tłuszcze żółte

Szczegółowe informacje dotyczące marek

Rynek tłuszczów żółtych obejmuje mar-

margaryn do smażenia/pieczenia najczę-

garyny, miksy i masła. W okresie przedświą-

ściej spożywanych przez gospodarstwa do-

tecznym głównie margaryny do smażenia i

mowe, które zadeklarowały ich spożywanie

pieczenia wykazują się dużo większą sprze-

znajdują się w zestawieniu tabelarycznym

dażą.

TOP 10.

Jak pokazują badania TGI Instytutu Mil-

W celu zwiększenia sprzedaży pomyślmy

lwardBrown SMG/KRC w okresie od lipca

o ustawieniu produktów oraz dodatkowych

2010 do czerwca 2011 roku spożywanie mar-

wystawkach. Warto na przykład ułożyć oleje

garyn do pieczenia/smażenia deklaruje 66,8%

czy oliwy w okolicach mąki, proszków do pie-

gospodarstw domowych, natomiast spoży-

czenia czy mięs.

Kasia

39,31%

Palma/Palma deserowa

17,44%

Mleczna/Zwykła

12,96%

wanie masła deklaruje 74% respondentów.

Jak pokazują badania rynkowe najlepiej

Delma

7,34%

30,10% gospodarstw domowych spożywa

sprzedaje się olej rzepakowy. Jego z pewno-

Do pieczenia

5,28%

margaryny do smażenia/pieczenia rzadziej niż

ścią nie może zabraknąć w naszym sklepie.

Rama

4,96%

raz w tygodniu, 22,23% 2 razy w tygodniu,

Obserwuje się także wzrost kategorii oliwy

Domowa

4,43%

21,27% raz w tygodniu, 16,98% 3-4 razy w

z oliwek, co potwierdzają eksperci. Nie za-

Planta

4,06%

tygodniu, 5,05% 5-6 razy w tygodniu, 4,37%

pominajmy też o oleju słonecznikowym czy

codziennie. masło spożywa 54,45% respon-

sojowym. Warto pamiętać, że przed świętami

Maryna

4,04%

dentów codziennie, 13,38% 3-4 razy w ty-

wzrasta sprzedaż olejów w opakowaniach li-

Bielska

2,72%

godniu, 12,13% raz w tygodniu lub rzadziej,

trowych. Wśród tłuszczów żółtych – margary-

10,59% 5-6 razy w tygodniu, 9,45% 2 razy w

ny do pieczenia w okresie przedświątecznym

tygodniu.

są niezbędne.

źródło: Badanie TGI MillwardBrown SMG/KRC

Monika Dawiec

reklama

Sieć Sklepów abc

NAJWIĘKSZA SIEĆ - NAJWIĘKSZE KORZYŚCI

Ponad

4400

sklepów w całej Polsce! Zostań liderem rynkowym. Ponad 4400 sklepów abc i 130 hurtowni Eurocash w całej Polsce to imponująca siła! www.sklepyabc.pl infolinia: 0800 886 555

50 |

www.hurtidetal.pl


obi

ekt

NOWY

yw

KONKURS

i k s y az nZasady konkursu 1

Zapoznaj się z całą zawartością bieżącego numeru HURT & DETAL, zwracając szczególną uwagę na reklamowane produkty

2

Sprawdź, czy posiadasz je na półce w Twoim sklepie

3

Jeżeli tak, zrób zdjęcie półki z wybranym – reklamowanym w HURT & DETAL – produktem i prześlij je do 15 listopada (wraz z danymi teleadresowymi sklepu) na redakcyjny mail: konkurs@hurtidetal.pl

4

Jeżeli nie posiadasz tych produktów, to koniecznie uzupełnij o nie asortyment swojego sklepu. Twoi klienci będą ich poszukiwać. Zwiększ swoją szansę na wygraną!

Spośród nadesłanych zdjęć rozlosujemy

5 zestawów produktów od Develey Świat produktów Develey pełen jest niecodziennych smaków. Delikatesowe sosy, dressingi i musztardy to propozycja dla każdego, kto ceni wysoką jakość. Firma jest dystrybutorem marki Kikkoman, a od 1 września 2011 r. również marki TABASCO®. Pięć osób ma niepowtarzalną okazję stać się posiadaczami zestawu składającego się z produktów wszystkich trzech marek. Fundatorem nagród jest DEVELEY POLSKA Sp. z o. o. Konkurs skierowany jest wyłącznie do Właścicieli sklepów detalicznych. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie przesłanego zdjęcia wraz z danymi osobowymi laureata − na łamach miesięcznika HURT & DETAL. Regulamin konkursu dostępny jest w serwisie www.hurtidetal.pl


raport boże narodzenie w handlu

Z OFERTY PRODUCENTA

Domowe

wypieki Tradycyjnie, jak co roku, w okresie przedświątecznym mocno wzrasta sprzedaż produktów do pieczenia i dekoracji wypieków, a także ciast w proszku.

Grupa Maspex Wadowice Linia ciast DecoMorreno to 10 propozycji: Murzynek mocno czekoladowy, Jabłkowe Specjały, Karpatka tradycyjna, Czekoladowe księżyce pod pierzynką, Czekoladowe babeczki, Biszkoptowe babeczki, Ciasteczkowe Zoo, Sernik na zimo, Piernik Smakosza oraz Babka Czekoladowe Perełki Polewy w formie draży od DecoMor-

Okres bożonarodzeniowy odznacza się

Zmiana stylu życia Polaków wpłynęła na

reno są dostępne w dwóch smakach:

dużą dynamiką sprzedaży we wszystkich ka-

zmianę zachowań i zwyczajów również w za-

Czekolady deserowej oraz Czekolady

tegoriach pieczeniowych, co wynika z silnej

kresie gotowania i pieczenia. Konsumentki

mlecznej

tradycji słodkiego świątecznego stołu. Polacy

podkreślają, że często brakuje im czasu na

nie wyobrażają sobie Bożego Narodzenia bez

pieczenie tradycyjnych ciast, dlatego tak bar-

Kremy DecoMorreno wzbogacają smak

zapachu domowego ciasta.

dzo cieszą się z możliwości przygotowania

ciasta, czyniąc je smaczniejszym i bar-

Pierniki i makowce, a także keksy, mazurki

smakołyku dla rodziny „w parę chwil”. Polki

dziej atrakcyjnym. Są dostępne w trzech

i serniki oraz racuchy – to świąteczne wypieki,

nauczyły się ułatwiać sobie życie – wzrasta

wersjach smakowych: czekoladowej,

które zazwyczaj znajdują się na bożonarodze-

ilość zakupów gotowych dodatków oraz ciast

waniliowej i kremu Karpatka

niowym stole. Jakie zatem produkty do piecze-

gotowych. Jednymi z podstawowych moty-

nia muszą znaleźć się w każdym sklepie?

wów zakupu tego typu produktów jest ich

Ciasta z proszku* lipiec 2010 – czerwiec 2011

szybkość i łatwość przygotowania oraz pew-

*marki spożywane najczęściej przez Polaków w wieku 15-75 lat

ność rezultatu. Ciasto przygotowane z gotowych składni-

Dr. Oetker Moja Babka Dr. Oetkera – jej wyjątkowość tkwi w smaku, który

43,45%

ków jest traktowane coraz częściej jako pro-

powstał dzięki atrakcyjnym do-

Delecta

37,01%

dukt domowy i na dodatek tańszy od przygo-

datkom dołączonym do zestawu,

Gellwe

15,66%

towanego samemu od podstaw tradycyjnego

takim jak: płatki czekolady, wiórki

Deco Morreno

8,07%

ciasta. Pieczenie z gotowych komponentów

kokosowe, czekoladki lub polewa

Dr. Oetker

Inne

0,77% źródło: Badanie TGI MillwardBrown SMG/KRC

Do kategorii produktów do pieczenia zaliczamy: ciasta instant – gotowe mieszanki

dających pewność, że zawsze się uda, to także nowy sposób na wspólne spędzanie czasu ze

Helio

swoimi dziećmi i całą rodziną.

Co mówią dane

Masa makowa HELIO – smak drobno zmielonego maku z dodatkiem bakalii oraz miodu, został

suchych składników potrzebnych do przygo-

Według danych Nielsena* w okresie od

towania ciasta oraz wszelkie produkty do de-

sierpnia 2010 roku do lipca 2011 roku sprze-

doceniony przez polskich han-

koracji ciast – kremy, polewy itd.

dano ponad 9 mln kg ciast w proszku za ponad

dlowców, którzy uhonorowali ten

Segment ciast instant jest bardzo mocno se-

139 mln zł. W porównaniu do poprzednich

produkt Nagrodą Kupców Polskich

zonowy. Sprzedaż tego typu produktów rośnie

badań rynek wzrósł ilościowo o +13,1 p.p.,

– Złoty Paragon 2011

od września – okres przed Bożym Narodze-

wartościowo o +13,4 p.p.

SDM w Wieluniu

niem, aż do Wielkanocy. Jak podkreśla Dorota

Najwyższe udziały wartościowe w rynku

Liszka, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej

ciast w proszku osiągnęły klasyczne ciasta w

Grupa Maspex Wadowice okres ten jest naj-

proszku (wymagające upieczenia) z wyni-

Twarożek „Mój Ulubiony” w opa-

lepszym dla sprzedaży takich ciast jak: piernik,

kiem 53,2%. Na dalszych pozycjach upla-

kowaniu 1 kg, to produkt przezna-

babki, karpatka, babeczki i inne. Latem nato-

sowały się kremy do ciast w proszku 19,1%,

czony do wypieku ciast. Gotowa

miast konsumenci częściej sięgają po serniki na

karpatka 14,2% i ciasta na zimno 13,5%.

masa nie wymaga mielenia ani

zimno, biszkoptowe spody do ciast, które można przygotować z owocami i galaretkami.

52 |

www.hurtidetal.pl

* Źródło: Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, cala Polska, dane roczne VIII.2010-VII.2011 vs. VIII.2009-VII.2010

dodatku tłuszczu. Na opakowaniu przepis na wspaniały sernik


raport boże narodzenie w handlu

W porównaniu z poprzednim okresem wzrost

Beatrycze Grela, Dyrektor ds. Marketingu i

ce się mody. Oprócz produktów tradycyjnych

udziałów wartościowych wykazały klasyczne

Komunikacji Wewnętrznej Südzucker Polska

takich jak pierniki czy babki, konsumenci są

ciasta w proszku (+6,5 p.p.), spadek odnoto-

S.A. zwraca uwagę detalisty na fakt, że w tym

otwarci na nowości i inne sposoby podawania

wano w kategorii ciasta na zimno (-2,5 p.p.),

czasie klienci chętnie, np. zastępują cukier

ciast nawet tych najbardziej tradycyjnych. Na

kremy do ciast w proszku (-3,1 p.p.), karpatka

biały – trzcinowym, albo tradycyjną posypkę z

świątecznych stołach muszą pojawić się wypieki

(-0,9 p.p.).

cukru pudru – cukrem perlistym. Świąteczne

tradycyjne, ale jednocześnie każda pani domu

A jak wyglądają preferencje konsumentów?

eksperymenty konsumentów mają wpływ na

chce zaskoczyć swoją rodzinę oraz gości propo-

Z badania TGI przeprowadzonego przez In-

późniejsze ich wybory zakupowe. Produkty,

nując inne smaczne wypieki. „Polki są otwarte

stytut MillwardBrown SMG/KRC w okresie

które raz sprawdziły się przy bożonarodzenio-

na nowości oraz innowacyjne rozwiązania; zwłaszcza te, które umożliwiają

od lipca 2010 do czerwca 2011 reklama

spożywanie ciast z proszku dekla-

w krótkim czasie przygotowanie

ruje 22,4% Polaków w wieku 15-

deseru. Kategoria, oprócz tego, że

75 lat. Najwięcej respondentów

proponuje tradycyjne formy ciast,

(46,64%) spożywa ciasta z prosz-

jest wyraźnie promotorem innowa-

ku rzadziej niż raz w miesiącu.

cji” – dodaje Dorota Liszka.

26,44% badanych raz w miesią-

Co na półkę?

cu, 21,51% 2-3 razy w miesiącu, 5,4% raz w tygodniu lub częściej.

W okresie przedświątecznym

Szczegółowe informacje dotyczą-

większość popularnych bożonaro-

ce marek ciast z proszku spożywa-

dzeniowych ciast w wersji instant

nych najczęściej przez badanych

notuje wysokie wzrosty sprzedaży.

znajdują się w zestawieniu tabe-

Okres ten jest najlepszy sprzeda-

larycznym.

żowo dla takich ciast jak: piernik,

Gdzie najwyższa sprzedaż tej

babki, karpatka czy babeczki.

kategorii? Otóż, jak informuje

Osoby kupujące ciasta w prosz-

Nielsen w omawianym okresie-

ku na Boże Narodzenie, wybierają

ciasta w proszku najlepiej sprze-

najczęściej produkty, które zapew-

dawały się w supermarketach

nią doskonały efekt na świątecz-

(42,3%), hipermarketach (22,6%).

nym stole. Jakie produkty reko-

Dalsze pozycje zajęły duże sklepy

mendują znani producenci w tej

spożywcze (15%), średnie sklepy

kategorii? Dr. Oetker poleca Sernik

spożywcze (13,2%) i małe sklepy

królewski lub Sernik Choco, Gó-

spożywcze (7%).

ralka (ciasto karpatkowe + krem) czy Pierniki. Niesłabnącym od

Przedświąteczne nawyki konsumentów

wielu lat powodzeniem cieszy się Kopiec kreta. Lidia Jarocka, Senior Product Manager ciast w proszku

Dbając o jak najlepszą atmosferę podczas

wych wypiekach, często znajdują swoje stałe

Dr. Oetker Polska podpowiada, że konsumenci

Bożego Narodzenia, konsumenci podchodzą

miejsce w naszych kuchniach i używane są nie

szczególnie chętnie sięgają również po Ciasto

do świątecznych zakupów z większą swobodą.

tylko od święta.

czekoladowe XXL, Biszkopt i Ciasto kruche.

Są otwarci na wszelkie nowości produktowe

Przed świętami Bożego Narodzenia konsu-

Coraz częściej, na świątecznym stole goszczą

i innowacyjne rozwiązania. Na półkach skle-

menci mają większą skłonność do kupowania

Babeczki, które można bardzo szybko przygo-

powych szukają artykułów dotychczas przez

produktów wysokiej jakości, dlatego też jeszcze

tować i udekorować motywami świątecznymi.

nich nie stosowanych, które pozwolą w tych

chętniej sięgają po markowe wyroby. W gorącz-

Dr. Oetker odpowiadając na potrzeby kon-

wyjątkowych dniach zaskoczyć najbliższych.

ce świątecznych przygotowań i przy ciągłym

sumentów i jednocześnie z okazji zbliżających

Współcześni konsumenci lubią eksperymen-

braku czasu liczy się pewny efekt i gwarancja,

się świąt proponuje konsumentom nowość:

tować w kuchni, nawet podczas świąt, kiedy

że ciasto się uda i będzie smaczne.

„Moją Babkę”, w trzech wariantach smako-

jak tradycja nakazuje, bazują na recepturach z szuflady babci.

Tak, jak w każdej kategorii, tak i również w słodkich wypiekach widać trendy i zmieniają-

wych: Podwójna Czekolada, Czekolada & Kokos i Płatki Czekolady.

www.hurtidetal.pl

| 53


raport

zdaniem PRODUCENTA

boże narodzenie w handlu

Z OFERTY PRODUCENTA

Justyna Pesta, Specjalista ds. komunikacji Rieber Foods Polska SA

Rieber Foods Polska Karpatka królewska

W okresie przedświątecznym obserwujemy wzrost popytu na produkty z naszych sztandarowych kategorii, jakimi są mieszanki do ciast oraz przyprawy do ciast (cukry smakowe, proszek do pieczenia i aromaty). Wartość całego rynku mieszanek do ciast szacuje się na 112,5 mln zł (dane wg AC Nielsen, MAT JJ’11). We wzroście całego rynku największy udział mają ciasta do pieczenia (+29%). Przed świętami najlepiej rotują ciasta do pieczenia i karpatka. Coraz szybszy styl życia powoduje, że konsumentki, które pragną kontynuować tradycje wyniesione z domu, a nie mają umiejętności kulinarnych takich, jakich ich mamy czy babcie, sięgają po produkt z gwarancją sukcesu – gotowe mieszanki ciast w proszku. W okresie przedświątecznym najczęstszym wyborem spośród oferty ciast marki Delecta cieszą się Piernik z linii Duża Blacha, ciasto Krówka, Sernik błyskawiczny, ciasto Karpatka oraz Krem Karpatka oryginalna.

Delecta to pierwsza na rynku kompozycja ciasta ptysiowego w zestawie z dwoma kremami: waniliowym i czekoladowym

Südzucker Polska

Z kolei Delecta w okresie bezpośrednio po-

W związku z powyższym, HELIO S.A. aż poło-

Cukier perlisty doceniany jest

przedzającym sezon świąteczny rozszerzyła

wę rocznych przychodów ze sprzedaży reali-

za niepowtarzalny, delikatny

ofertę ciast do samodzielnego wypieku o trzy

zuje od października do grudnia, a ok. 25% w

smak oraz wyjątkowe walory

produkty. Ciasta: Jeżyk, Karpatka królewska

okresie wielkanocnym. Jest to rzecz jasna efekt

dekoracyjne. Śnieżnobiałe,

oraz Krówka łaciata, które są dostępne w dys-

tradycji kulinarnych związanych z dwoma naj-

nieregularne perełki nie zmieniają konsy-

trybucji od końca sierpnia bieżącego roku.

ważniejszymi świętami w kalendarzu większości

stencji ani koloru podczas pieczenia

Półka z asortymentem do pieczenia powin-

Polaków.

Cykoria

na oferować kilka rodzajów ciast instant: ba-

Migdały, orzechy włoskie i laskowe, śliw-

beczki, tradycyjne propozycje, np.: karpatkę,

ki suszone, figi, rodzynki czy mak to przecież

murzynka lub babkę oraz formaty bardziej no-

od pokoleń składnik wielu tradycyjnych świą-

Duży Krem budyniowy Ekler

woczesne, np.: oferujące ciekawe połączenia

tecznych potraw i ciast. Naturalnym jest za-

stanowi doskonałe wypełnie-

smakowe, a także propozycje rodzinne, czyli

tem fakt, że sprzedaż tych produktów przed

nie do ciast parzonych takich

formaty na dużą blachę. Nie powinno zabrak-

świętami znacznie wzrasta, a tym samym jest

jak: ptysie, karpatka i eklery.

nąć miejsca na nowości, które mogą pociągnąć

to najlepszy okres do ich sprzedaży. „Pewnym

Teraz krem Ekler dostępny jest

sprzedaż całej kategorii. Na półce powinno się

sprzedażowym hitem będzie w tym czasie se-

w większym, 250 g opakowaniu

znaleźć także kilka rodzajów kremów do ciast

ria mas makowych i krówkowych HELIO, które

oraz polewy do ozdobienia.

pozwalają zaoszczędzić sporo czasu w kuch-

znaleźć to, czego szuka do swojego ulubio-

Spośród dodatków do pieczenia hitem świą-

ni, zaś sprawdzona i pewna jakość produktów

nego świątecznego ciasta. Pamiętajmy też

tecznych zakupów według Agnieszki Wójcik

HELIO gwarantują pożądany smak świątecz-

o kremach i polewach do ciast, bitej śmietanie

Product Managera artykułów do pieczenia Dr.

nym wypiekom. Wysokie uznanie tych pro-

i różnego rodzaju posypkach do wypieków.

Oetker Polska będzie Przyprawa korzenna Dr.

duktów wśród konsumentów potwierdzają

W sklepie nie powinno zabraknąć także goto-

Oetkera idealna do piernika i pierniczków. Jak

wielokrotnie przyznane prestiżowe nagrody,

wych spodów biszkoptowych do ciast zarówno

podaje producent około 80 % volumenu tego

w tym ostatnio zdobyty Złoty Laur Konsumen-

pojedynczych, jak i kilkuwarstwowych, jasnych

produktu sprzedaje się w ostatnim kwartale.

ta 2011 w kategorii dodatki do ciast” – dodaje

oraz ciemnych, które są bazą pod pyszne

Tradycyjnie powodzeniem cieszyć się będą

Grzegorz Sobociński, Kierownik Biura Zarządu

i szybkie w przygotowaniu ciasto, a pamiętaj-

podstawowe produkty, takie jak Proszek do pie-

i Marketingu HELIO S.A.

my, że na tym szczególnie zależy zapracowanym gospodyniom domowym.

czenia, Cukier wanilinowy, Aromaty do ciast,

Nie zapominajmy także o uzupełnieniu skle-

Soda, Sernix i Żelatyna. Jest to kluczowy zestaw,

powego asortymentu w podstawowy składnik

Do przygotowania tego typu ciast dodatko-

który musi się znaleźć w każdym sklepie.

każdej słodkiej potrawy – cukier. Cukier zwy-

wo każda gospodyni będzie potrzebowała ja-

Jak informuje Agnieszka Wójcik w tym czasie

kły biały, coraz popularniejszy cukier brązowy

jek, mleka oraz mąki. Czasem do przygotowa-

wzrasta również popyt na Śmietan-fix – doda-

czy cukier puder, który nadaje wyśmienitego

nia polewy trzeba będzie dokupić na przykład

tek utrzymujący właściwą konsystencję bitej

smaku ale także apetycznego wyglądu wielu

jogurt, bitą śmietanę do dekoracji czy biały

śmietany.

słodkim potrawom.

ser do sernika. Dlatego też detalista powinien

Wzmożonym

zainteresowaniem

konsumentów cieszą się również Masy śmieta-

Na naszych półkach nie może zabraknąć

w pobliżu ciast w proszku ułożyć dodatkowe

nowe, Kremy do tortów oraz Kremy budynio-

aromatów do ciast. Najlepiej rotujące smaki to

produkty, na które z pewnością skusi się więk-

we polecane do kremówek czy karpatek.

wciąż: migdałowy, cytrynowy i pomarańczowy,

szość kupujących ciasta w proszku i produkty

nastę-

ale warto też mieć śmietankowy, wanilinowy,

do samodzielnych wypieków.

puje także silny wzrost popytu na bakalie.

rumowy i arakowy, tak aby każdy klient mógł

W

54 |

okresach

przedświątecznych

www.hurtidetal.pl

Monika Dawiec


Sieć Sklepów abc NAJWIĘKSZA SIEĆ NAJWIĘKSZE KORZYŚCI

Niezmiennie od 12 lat! Stabilny system rabatowy Stałe progi rabatowe 4400 sklepów w całej Polsce 0 zł za wizualizację sklepu 130 hurtowni blisko Ciebie Ponad 1 mln klientów sieci Doskonałe narzędzia marketingowe Szeroka gama produktów dostępnych tylko w Eurocash

Dołącz do nas!

To najlepsza oferta na rynku! www.sklepyabc.pl

abc@sklepyabc.pl, infolinia 0800 886 555 Sieć Sklepów abc - system franczyzowy


raport boże narodzenie w handlu

Z OFERTY PRODUCENTA

Gold Drop

Wielkie

porządki

Window Plus lemon fresh to płyn do mycia szyb, luster i szklanych powierzchni. Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty

Szykując się do świąt Polacy gruntownie sprzątają swoje domy i mieszkania. Dlatego czas przedświąteczny wiąże się ze wzmożonymi zakupami we wszystkich kategoriach rynku chemii gospodarczej.

brud i tłuste plamy

Clovin Septosurf to preparat

Środki uniwersalne, produkty do łazienek

niu uplasowały się środki w kremie (36,4%).

do profesjonalnej de-

w tym toalet i kuchni, preparaty do mycia

Dalsze pozycje zajęły środki w proszku (7,3%),

zynfekcji powierzch-

podłóg, mebli czy okien, odrdzewiacze i od-

ściereczki/chusteczki (2,8%), środki w paście

ni i sprzętu, który

kamieniacze, produkty do zmywania naczyń

(1,9%), kategoria inne to 7,1% udziałów warto-

działa grzybobójczo i

czy prania dywanów to jedne z podstawowych

ściowych. W porównaniu do okresu rok wcze-

bakteriobójczo. Opa-

towarów, które w okresie przedświątecznym

śniej wzrosty odnotowały jedynie kategorie z

kowania: atomizer

powinny pojawić się na sklepowych półkach.

najwyższymi udziałami, mianowicie środki w

450 ml, kanister 5 l

W punktach detalicznych o profilu chemicz-

płynie +2 p.p. i środki w kremie +0,3 p.p.

nym pamiętajmy o szerszym wyborze marek

Ogólnie wartość rynku wszystkich uniwersal-

z każdej półki cenowej.

nych domowych środków czystości zmalał

Co mówią liczby

Najwyższe wyniki sprzedażowe w kategorii

SC Johnson

Jak podają badania Nielsena* w okresie od

uniwersalnych środków czystości odnotowa-

lipca 2010 do czerwca 2011 roku rynek uni-

no w supermarketach (33,1%). Hipermarke-

Pronto Extra Care

wersalnych domowych środków czystości osią-

ty zajęły drugie miejsce z wynikiem 21,1%.

z olejkiem migdało-

gnął wartość ponad 238 mln zł, zaś jego wiel-

Na dalszych pozycjach uplasowały się sklepy

wym jednocześnie

kość to ponad 33,2 mln l/kilogramów.

chemiczne 16,5%, spożywczo-przemysłowe

czyści i nawilża

11,9%, sklepy spożywcze 9%, sklepy wielo-

drewno, pozosta-

branżowe 6,2% i kioski 3,2%.

wia przyjemny,

Najwyższe udziały wartościowe uzyskały środki w płynie (44,1%). Tuż za nimi w badazdaniem PRODUCENTA

o -6,2 p.p.

Liliana Ćwik, Manager ds. Marketingu Gold Drop Sp. z o.o. Okres przedświąteczny to czas kiedy szczególnym powodzeniem cieszą się takie środki jak: płyny do szyb Window Plus, płyny do podłóg drewnianych i paneli Floor, preparaty i emulsje do mebli Gold Wax, a także płyny do czyszczenia dywanów Floor. Konsumenci coraz uważniej dobierają środki czyszczące, zwracając przy tym szczególną uwagę na rodzaj powierzchni, do jakich są przeznaczone, dlatego też przed świętami wzrasta zapotrzebowanie na produkty specjalistyczne. W tej kategorii Gold Drop poleca swoim klientom środki z serii Dix Professional m.in. preparat do czyszczenia kuchenek, kominków i grilli oraz mleczko w sprayu do czyszczenia kuchni i łazienki. Do pielęgnacji mebli polecamy preparat w sprayu Gold Wax o delikatnej kompozycji zapachowej z nutami kwiatowo-drzewnymi, który doskonale usuwa wszelkie ślady pozostawiane na meblach oraz chroni przed ponownym zabrudzeniem. Dzięki właściwościom antystatycznym usuwa kurz, zapobiega jego ponownemu osiadaniu, a także nadaje połysk. Dla bardziej wymagających klientów proponujemy rewelacyjną serię ECO LINE, w skład której wchodzą: płyn do mycia szyb, płyn uniwersalny, płyn do mycia naczyń oraz ostatnia nowość mydełko w płynie - są to ekologiczne preparaty posiadające europejskie wyróżnienie (Ecolabel).

56 |

www.hurtidetal.pl

migdałowy zapach i przywraca blask podłodze

Lakma Sidolux All in One – jest pierwszym produktem na rynku, który może służyć zarówno do mycia, jak i do mycia i nabłyszczania powierzchni


raport boże narodzenie w handlu

Oprócz uniwersalnych środków czyszczą-

47,56% gospodarstw używa środki do mycia

Na drugim miejscu znalazła się pojemność

cych w miarę naszych możliwości powinniśmy

okien kilka razy w roku, 28,90% raz w miesiącu,

251-500 ml (29,5%), trzecie miejsce – powyżej

mieć na półkach także specjalistyczne środki.

15,67% 2-3 razy w miesiącu, 3,98% raz w tygo-

1000 ml (10,5%); czwarte – do 250 ml (1,2%),

W okresie od lipca 2010 do czerwca 2011

dniu lub częściej, 3,8% raz w roku lub rzadziej.

piąte 501-750 ml (0,7%).

roku sprzedano prawie 40 mln l/kg domowych

Jeżeli przyjrzymy się częstotliwości używania

Jeżeli chodzi o środki do zmywarek najwyższe

specjalistycznych środków czystości za ponad

środków do pielęgnacji mebli najwięcej bada-

udziały wartościowe mają tabletki (65,7%). Na

505 mln złotych. Dobre wyniki w ujęciu war-

nych gospodarstw (37,77%) stosuje te środki

dalszych pozycjach znalazły się granulki (11,3%);

tościowym odnotowały następujące kategorie:

raz w tygodniu lub częściej, 24,54% 2-3 razy

płyny (10,6%); proszki (8,3%); inne (4,1%).

płyny do mycia szyb 20,6%; środki do podłóg

w miesiącu, 18,50% raz w miesiącu, 16,25%

18,3%; środki do mebli 17,1%; odrdzewiacze

kilka razy w roku, 2,94% raz w roku lub rzadziej.

i odkamieniacze 11,8%; środki do kuchni i ła-

Szczegółowe informacje dotyczące marek

Nasilenie sprzedaży środków czystości w ka-

zienek 8,9%; środki do dywanów 8,5%; kate-

najczęściej używanych środków do czyszczenia

nałach dystrybucyjnych następuje zazwyczaj

goria inne 14,8%.

podłóg, okien i pielęgnacji mebli znajdują się

na około 45 dni przed świętami. Jak informuje

w zestawieniach tabelarycznych.

Anna Twardowska, Key Account Manager Clo-

W porównaniu z okresem rok wcześniej rynek domowych specjalistycznych środków czy-

W święta Polacy jedzą więcej niż na co dzień,

stości w ujęciu wartościowym zmalał o – 3,5 p.p.

odwiedzają się wzajemnie z rodziną i przyja-

Domowe specjalistyczne środki czystości

ciółmi, w związku z tym więcej też zmywają.

Przedświąteczne zakupy

vin S.A. wzrost sprzedaży jest zawsze kilkunastoprocentowy. „Ostatnimi czasy notujemy stabilność sprze-

najlepiej sprzedawały się w supermarketach

Rynek środków do zmywania opiewa na

daży i wzrost roli produktów specjalistycznych,

30,2% i hipermarketach 21,1% i sklepach che-

ponad 539 mln złotych. Prognozy są obiecu-

w segmencie środków do podłóg. Po dość dy-

micznych 18,5%. Dalsze pozycje zajęły sklepy

jące, ponieważ w porównaniu do okresu rok

namicznych wzrostach w latach 2004-2009,

spożywczo-przemysłowe 11,5%, sklepy wielo-

wcześniej odnotowano wzrost wartości tego

w ostatnich latach żadna z kategorii chemii

branżowe 8,7%, sklepy spożywcze 8,1% i kio-

segmentu rynku o +8,6 p.p.

gospodarczej nie odnotowała wzrostów sprze-

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że środki

daży. Wyjątkiem są środki do czyszczenia i

A jakie są deklaracje konsumentów w tych

do zmywania ręcznego mają 67,8% udziałów

dezynfekcji toalet, które jako jedyne zanoto-

kategoriach? Z badania TGI przeprowadzonego

wartościowych, natomiast środki do zmywarek

wały niewielkie wzrosty” – dodaje Agnieszka

przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC w okre-

jedynie 32,2%. Jednak jak pokazują badania

Barańska, Brand Manager Lakma Strefa.

sie od lipca 2010 do czerwca 2011 używanie

w porównaniu do poprzedniego okresu war-

Jeśli popatrzymy na cały rynek, to w więk-

środków do czyszczenia podłóg zadeklarowało

tości środków do zmywania ręcznego zmala-

szości kategorii sprzedaż notowała podobne

73,9% gospodarstw domowych. Środki do my-

ła o -3,3 p.p., natomiast wartość środków do

wartości lub ewentualnie spadała.

cia okien stosuje 87,1%, a środki do pielęgnacji

zmywarek wzrosła o +3,3 p.p.

ski 1,9%.

mebli używa 66,3% gospodarstw domowych.

Na rynku zauważalna jest też zmiana struk-

W kategorii środków do zmywania ręczne-

tury kanałów dystrybucji. Obecnie – jak in-

27,95% badanych gospodarstw używa środki

go najwyższe udziały wartościowe odnotowały

formuje Lakma Strefa – obserwuje się proces

do czyszczenia podłóg raz w tygodniu, 26,05%

płyny 94,3%. Żele to jedynie 5,7% udziałów

monopolizowania rynku przez sklepy średnio-

2 razy w tygodniu, 16,91% 3-4 razy w tygodniu,

wartościowych w tym segmencie rynku. Jeżeli

powierzchniowe i wielkopowierzchniowe. We-

12,88% rzadziej niż raz w tygodniu, 9,76% co-

chodzi o pojemności to najwyższe udziały war-

dług raportu EPS Media „Krajowa branża che-

dziennie, 6,45% 5-6 razy w tygodniu.

tościowe (58,1%) mają środki 751-1000 ml.

mii gospodarczej dziś i jutro”, w tym momencie supermarkety i hipermarkety dystrybuują około

TOP 5 Środki do czyszczenia podłóg* lipiec 2010 – czerwiec 2011

TOP 5 Środki do pielęgnacji mebli* lipiec 2010 – czerwiec 2011

*marki używane najczęściej przez gospodarstwa domowe, które zadeklarowały ich używanie

*marki używane najczęściej przez gospodarstwa domowe, które zadeklarowały ich używanie

60% sprzedaży detalicznej. Przewiduje się, że z roku na rok udział ten będzie wzrastał. Agnieszka Barańska uważa, że postępująca ekspansja wielkich sieci handlowych w segmencie detalicznym może być niekorzystna dla silnie roz-

Ajax

32,91%

Pronto

61,45%

drobnionego sektora produkcyjnego i w przy-

Sidolux

29,36%

Sidolux

11,82%

szłości przyczyniać się może do wzrostu presji

Pronto

21,78%

Fornit

7,97%

na marże działalności lokalnych wytwórców.

Floor

3,94%

Kiwi Meblo

4,32%

Mr Proper

3,74%

Cyprys

3,70%

źródło: Badanie TGI MillwardBrown SMG/KRC

58 |

www.hurtidetal.pl

źródło: Badanie TGI MillwardBrown SMG/KRC

Jednak pocieszające jest to, że choć sieci nowoczesne bardzo dynamicznie się rozwijają to * Źródło: Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, cala Polska, dane roczne VIII.2010-VII.2011 vs. VIII.2009-VII.2010


raport boże narodzenie w handlu

polscy konsumenci ciągle wolą robić zakupy

środki czystości, zwracając szczególną uwagę na

sowane do czyszczenia baterii łazienkowych.

w mniejszych powierzchniowo sklepach, gale-

rodzaj powierzchni, do której są przeznaczone.

Inne skutecznie usuwają kamień w toalecie.

riach, sklepach osiedlowych. Polscy konsumenci

Czego nie powinno zabraknąć w naszym skle-

Można też wyposażyć sklep w specjalne środ-

są tradycjonalistami, cenią sobie poradę „Pani

pie wśród chemii specjalistycznej? Z pewnością

ku do czyszczenia i pielęgnacji kabin prysz-

Zosi” z sklepu po sąsiedzku, a ponadto w skle-

środków, które skutecznie wyczyszczą zabrudzo-

nicowych. Pozwalają one utrzymać kabinę w

pach o mniejszej powierzchni wygodniej robi

ną kuchnię. Większość gospodyń zaopatruje się

czystości i bez zacieków na dłużej.

się codzienne zakupy, doposaża się lodówkę –

w tego typu specjalistyczne środki czyszczące.

Na rynku dostępne są także produkty do

bez kolejek i wielkich koszyków. W przekonaniu

Ułatwiają nie tylko mycie kuchni ale przede

czyszczenia fug, odkaminiacze do czajnika,

Agnieszki Barańskiej na polskim rynku nie bę-

wszystkim jej dalszą pielęgnację oraz zwiększają

żelazka czy pralki.

dzie znaczącej dominacji jednego z formatów, a

odporność na powstawanie lepkich zabrudzeń.

Pamiętajmy również o profesjonalnych środ-

same kanały dystrybucji i ich podział będzie bar-

Pozostając przy kuchni, wielu Polaków ma

kach do czyszczenia drewnianych mebli czy

dziej zbliżony do włoskiego niż do niemieckiego.

w nich praktyczne urządzenia wyręczające go-

płynach do mycia parkietów. Ich zaletą jest

spodynię domową od jednej z mało lubianych

nie tylko piękny połysk umytej powierzchni

czynności jaką jest zmywanie. Do zmywarek

drewnianej, ale także jej pielęgnacja i ochrona

oprócz proszku, płynu nabłyszczającego i soli w

przed zarysowaniami.

Chemiczna półka W sklepie powinny znaleźć się przede wszystkim uniwersalne środki czystości, które ze wzglę-

sklepie warto mieć także odświeżające kostki.

Uzupełniając sklepowy asortyment pamiętaj-

du na aspekt oszczędnościowy nadal cieszą się

Kolej na łazienkę. Urządzenia sanitarne

my o nowościach produktowych, gdyż pomimo

dużym zainteresowaniem klientów. Nie zapo-

stanowią wyjątkowe pole do popisu dla pro-

znaczących rozmiarów rynku środków czysto-

minamy też o specjalistycznych produktach

fesjonalnych detergentów. Skutecznie działają

ści, jest jeszcze na nie wiele miejsca. Jak dodaje

czyszczących, dzięki którym utrzymanie czysto-

na osad z mydła czy zacieki od wody. Specjali-

Anna Twardowska dzięki trendowi specjalizacji

ści w domu jest dużo łatwiejsze i skuteczniejsze.

styczne środki nie niszczą chromowanych po-

dostępny asortyment jest coraz bardziej wydajny

Konsumenci bowiem coraz uważniej dobierają

wierzchni, więc mogą być bez przeszkód sto-

i skuteczny.

Monika Dawiec

reklama

www.hurtidetal.pl

| 59


raport komentarz

Świąteczne słodkości Praliny mogą stanowić doskonałe uzupełnienie prezentów czy upominków świątecznych. Ta kategoria produktowa obecna jest w nieco ponad 70% sklepów monitorowanych przez CMR. Analiza danych paragonowych w niezależnych sklepach spożywczych pokazuje, że w okresie świąt Bożego Narodzenia liczba transakcji pralinami gwałtownie wzrasta. To samo odnosi się do udziału pralin w rynku FMCG ogółem – w okresie świątecznym producenci sprzedają ich dużo więcej, niż w pozostałych miesiącach. Oprócz grudnia, praliny bardzo dobrze sprzedają się w miesiącach marzec i maj, co możemy łączyć z  obchodami Dnia Kobiet i Dnia Matki. Jest to więc kategoria silnie sezonowa, wręcz okazyjna. Największa liczba transakcji dotycząca zakupu pralin, jeżeli chodzi o rozkład dzienny, ma miejsce w piątek i sobotę – prawie 32% zaraportowanych transakcji. Natomiast odnosząc liczbę transakcji do pory dnia, to zdecydowanie największy ich udział przypada na okres pomiędzy godzinami 9 a 18. Biorąc pod uwagę wielkość opakowania, w okresie świątecznym, klienci najczęściej wybierają praliny o gramaturze 420 g, 125 g, 250 g i 150 g – łącznie ponad 40% transakcji. Ponadto, w nieco ponad 90% przypadków w koszykach klientów lądują praliny w pudełku, tylko 7% w formie torebek.

W grudniu średnia liczba wariantów pralin na sklep diametralnie wzrasta i waha się w granicach od 14 do 16. W okresie bożonarodzeniowym największe udziały wartościowe w sprzedaży pralin miały takie marki jak Wedel Ptasie Mleczko, Merci, Ferrero Rafaello i Rocher oraz Toffifee – łącznie odpowiedzialne były one za nieco ponad połowę obrotu na rynku pralin. Jeżeli chodzi o warianty, to pod względem sprzedaży wartościowo niekwestionowanym liderem jest Ptasie Mleczko waniliowe 420 g (Wedel). Zaraz po nim Merci czekoladki 250 g (Storck). Następnie Rafaello kokosowe 150 g (Ferrero) i Toffifee 125 g (Storck). Produkty te charakteryzuje również wysoka dystrybucja. Warto podkreślić, że w grudniu 2010 w zestawieniu Top 1000 Transakcji rynku FMCG w pierwszej sześćsetce znalazły się trzy produkty z  kategorii pralin. Były to Wedel Ptasie Mleczko waniliowe 420 g, Storck Toffifee 125 g oraz Storck Merci czekoladki 250 g, a co istotne, w zestawieniu za inne miesiące praliny plasują się na odleglejszych miejscach. Okres przedświąteczny to również wzmożone działania marketerów promujących i zachęcających do kupna swoich produktów. Przykładem takich działań była intensywna kampania telewizyjna chociażby takich producentów jak Storck (Merci), Wedel, Ferrero czy Solidarność.

Michał Pielesiak, Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o.

reklama

60 |

www.hurtidetal.pl


– to tradycyjne wędliny najlepszego gatunku. Do ich produkcji używamy wyselekcjonowanych mięs pochodzących z czystych ekologicznie rejonów Podlasia. Najwyższej jakości mięso, aromatyczne przyprawy oraz zastosowana tradycyjna receptura to sekret wyjątkowego smaku wędlin z Łukowskiej Spiżarni... Oprócz doskonałych walorów smakowych wędliny te wyróżnia wysoka wartość odżywcza. Do wyprodukowania 1 kg wędzonek – szynki, polędwicy, szynki w siatce używa się 1,8 kg starannie dobranego mięsa. Do wyprodukowania 1 kg kiełbasy potrzeba 1,43 kg mięsa wieprzowego.

cja gwaran kości a j j e z s najwyż

Zakłady Mięsne ,,Łmeat Łuków” S.A. 21-400 Łuków, ul. Przemysłowa 15, tel. 25/ 798 24 01 Dział Sprzedaży tel. 25/ 797 27 25, fax 25/ 798 31 84, e-mail: handlowy@zmlukow.pl www.zmlukow.pl www.hurtidetal.pl

| 61


prezentacja tzmo sa

Marki TZMO Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA to polska firma, która w ciągu kilkunastu lat z lokalnego przedsiębiorstwa zbudowała działającą na wielu rynkach grupę kapitałową. Dziś TZMO SA to wiodący producent i dostawca artykułów higienicznych, kosmetycznych oraz wyrobów medycznych na rynek światowy. Firma posiada swoje fabryki w Polsce, Rosji, Ukrainie, Indiach oraz spółki handlowe i usługowe w 16 krajach. Produkty pod marką Bella, Happy, Seni, Matopat, Pollena Eva, Kanion i Dr Max są dostępne na przeszło 60-ciu rynkach w Europie, Azji, Ameryce i Australii.

Zakłady kiedyś i dziś Początki firmy sięgają roku 1951 – wtedy właśnie powstaje przedsiębiorstwo państwowe Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, które już w połowie lat sześćdziesiątych zaczęło zdobywać rynki zagraniczne. W tym czasie produkty TZMO trafiały do państw europejskich, afrykańskich a nawet do Wietnamu. Dynamiczny rozwój rozpoczął się w roku 1991. Osoby fizyczne, a więc pracownicy przedsiębiorstwa, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz medycznego, utworzyli spółkę akcyjną TZMO SA, która wykupiła majątek przedsiębiorstwa od Skarbu Państwa. Dziś spółka TZMO SA produkuje i sprzedaje swoje produkty pod dobrze znanymi i cenionymi przez użytkowników markami. Marka Bella od lat jest liderem wśród artykułów higienicznych dla kobiet i jednocześnie synonimem komfortu, pewności i bezpieczeństwa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, a także nowoczesnym technologiom, wyroby Bella to produkty najwyższej jakości, dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających kobiet. Pod marką Bella Baby Happy produkowane są wyroby higieniczne i pielęgnacyjne Hala produkcyjna, lata 1951-1961

62 |

www.hurtidetal.pl

dla najmłodszych. Komfort, bezpieczeństwo


prezentacja tzmo sa

warto mieć!

Fabryka w Jegoriewsku

i wygoda – to najważniejsze priorytety w procesie ciągłego doskonalenia oferty pieluszek, chusteczek nasączanych oraz kosmetyków Happy.

Odpowiedzialni społecznie Jako firma produkująca wyroby, towarzyszące ludziom na każdym etapie ich codziennego ży-

Kobietom znana jest także marka Pollena

cia, TZMO to firma odpowiedzialna społecznie.

Eva. To marka kosmetyków inspirowanych

Na szczególne wyróżnienie zasługuje program

naturą i zaspokajająca potrzeby kobiet, w za-

opieki nad osobami niesamodzielnymi, program

kresie naturalnej pielęgnacji twarzy, ciała i wło-

szkoleniowy przeznaczony dla opiekunów me-

sów. Sekretem zaufania klientek są naturalne

dycznych czy warsztaty dla rodzin, opiekujących

składniki oraz nowoczesne technologie. Pa-

się osobami chorymi czy starszymi w domu.

nom z kolei, dobrze znana jest marka Kanion.

Przez niemalże cały rok szkolny prowadzone są

To marka kosmetyków dla mężczyzn, która od

akcje edukacyjne dla nastolatek, podczas któ-

1991 roku cieszy się uznaniem wiernych klien-

rych w ciekawy i prosty sposób młodym dziew-

tów. Tworzą ją cztery linie zapachowe, w skład

czynom przekazywane są niezbędne informacje

których wchodzą wody toaletowe, dezodoran-

na temat wieku dojrzewania i higieny kobiecej.

ty, żele pod prysznic oraz kosmetyki do i po goleniu. Nowością jest linia Kanion Sport, prze-

Ważne nagrody

znaczona dla młodego, aktywnego mężczyzny.

Dziś TZMO SA to jedno z najszybciej roz-

Bardziej znana na rynku farmaceutycznym

wijających się przedsiębiorstw i czołowy polski

i szpitalnym marka Seni, to wysokiej jakości

eksporter. Jako jedyna polska firma produku-

wyroby chłonne i specjalistyczne kosmetyki

jąca wyroby higieniczne i medyczne może się

pielęgnacyjne dla osób z inkontynencją. Pod

równać z zagranicznymi potentatami. W tym

marką Matopat z kolei, oferowane są wyroby

roku marka Bella, naczelna marka z portfe-

medyczne najwyższej jakości, od lat stosowane

la TZMO, zdobyła tytuł „Złoty Paragon 2011

na blokach operacyjnych, w gabinetach zabie-

– Nagroda Kupców Polskich”, przyznawany

gowych, ambulatoriach, stacjach dializ, karet-

przez polskich detalistów, co potwierdza fakt,

kach pogotowia, a także w domowej apteczce.

iż warto mieć marki TZMO w swojej ofercie.

www.hurtidetal.pl

| 63


kategorie produktów półka dla kobiet

Specjalnie dla kobiet O tym, w jaki sposób sprostać kobiecym wymaganiom, specjaliści nie tylko współczesnej psychologii mogliby napisać tomy poradników. Ciężko jest utrafić w gusta pań, bowiem kobieta zmienną jest niczym piórko na wietrze… Sprawdźmy, jakich produktów oczekuje na sklepowej półce wymagająca klientela płci pięknej!

Niezadowolony klient to stracony klient, dla-

Popularne wśród kobiet są herbaty zielo-

piramidkach. „Charakteryzują się one lekkim

tego tak bardzo ważne jest to, aby dbać o nie-

ne, białe oraz herbaty owocowe. W ofercie

i pozbawionym goryczy smakiem, który uzyski-

go każdego dnia.

Teekanne z pewnością każda kobieta znaj-

wany jest dzięki starannie wyselekcjonowanym

Skompletowanie sklepowej „kobiecej półki”

dzie coś dla siebie. Firma posiada szeroką

i wysuszonym listkom herbaty oraz unikalnej

wymaga – niewątpliwie – wiedzy dotyczącej

gamę herbat zielonych i białych w różnych

metodzie wydobywania z nich smaku i aroma-

kobiecych preferencji. Niestety, jak wiadomo,

smakach, na przykład nowość Teekanne

tu. Herbaty te są doskonałe na chwile relak-

upodobania przedstawicielek płci pięknej

Green Tea Lychee, zieloną herbatę o smaku

su, na przykład po ciężkim dniu” – podkreśla

zmieniają się dość często. Dlatego, aby być na

egzotycznego owocu liczi.

Grzegorz Kubecki.

bieżąco, można śledzić aktualne wydarzenia

Analiza oferty sprzedażowej firmy „Herbapol

rynkowe czy badania konsumenckie. Ponadto,

– Lublin” SA wskazuje na świadomość przed-

ważne jest, aby posiadać wiedzę na temat pro-

siębiorstwa w zakresie aktualnej potrzeby za-

Ostatnio rosnącym zainteresowaniem wśród

duktów, które już znalazły się w sklepie, tak,

pewnienia klientkom różnorodności smakowej.

kobiet cieszą się napoje funkcjonalne. Nowinką

aby w razie serii dodatkowych pytań na temat

Jacek Sim, Rzecznik Prasowy „Herbapol – Lu-

w tym segmencie są dedykowane specjalnie dla

sposobów przygotowania czy podania można

blin” SA, podpowiadając detalistom w jaki spo-

płci pięknej produkty oferowane przez firmę

było udzielić wyczerpujących informacji.

sób skomponować sklepową półkę dla kobiety

Oshee: Oshee Vitamin Shot Love for Woman

w segmencie herbat, podkreśla wagę trendu

– napój witaminowy wzmacniający doznania

zdrowotnego. Według niego konsumentki wy-

seksualne oraz Oshee Vitamin Shot Beta-Karo-

bierają droższe marki, ale jednak charakteryzu-

ten – napój zapewniający odpowiednią kondy-

jące się większą naturalnością produktów.

cję skóry, włosów i paznokci. Oba produkty biją

Zdrowie i wyjątkowy smak Kobiety lubią eksperymentować z nowy-

Ciekawostka

mi smakami. Dlatego, w chwili relaksu coraz

Natomiast Grzegorz Kubecki z Unilever

częściej sięgają między innymi po różnorod-

Polska mówi o wyjątkowym smaku oferowa-

ne herbaty. Oczekują od nich tego, że będą

nych przez Unilever herbacianych produktów.

smaczne i jednocześnie korzystne dla ich

Radzi, by podczas komponowania „kobiecej

Kobiety piją średnio znacznie mniej alkoho-

zdrowia – podkreśla Maciej Rymski, National

półki” nie zapominać m.in. o herbatach Lipton

lu niż mężczyźni, co jednak nie oznacza, że

Sales Manager Teekanne Polska Sp. z o.o.

z linii białych i zielonych herbat w torebkach

nie mają w tym zakresie swoich wymagań czy

64 |

www.hurtidetal.pl

rekordy popularności w kobiecych kręgach!

Lekka nutka procentowa


kategorie produktów

upodobań smakowych. Przedstawicielki płci

Aleksandra Dudek, Junior Brand Manager

pięknej najczęściej sięgają po wina, likiery wód-

Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o.

ki smakowe czy piwa smakowe. To właśnie tego typu, kobiece alkohole zajmują obecnie znaczącą część rynku. Co najistotniejsze, prognozy dla tego segmentu są jak najbardziej pozytywne, specjaliści przewidują bowiem jego dalszy wzrost. Producenci alkoholi – podążający za zmieniającymi się trendami – zobowiązani są wprowadzać nowości produktowe, a specjal-

Na „kobiecą półkę” proponujemy detalistom wódkę smakową Grey Goose L’Orange. Przyzwyczajenia polskich konsumentów, wśród których znajdują się także Panie, zmieniły się na przestrzeni kilku lat. Cena przestaje grać pierwszorzędną rolę, a klienci stawiają na jakość. Wódki smakowe są wybierane świadomie i mają cieszyć swoim smakiem. Polacy są otwarci na eksperymentowanie ze smakiem i chętnie sięgają po nowości rynkowe. Wśród polskich konsumentek bardzo popularny jest ponadto trend miksologii, pozwalający na łączenie alkoholu z różnymi dodatkami, które wydobywają z trunku to, co najlepsze. Wódka Grey Goose L’Orange doskonale wpisuje się w tę modę i stanowi inspirację do tworzenia oryginalnych kompozycji. Drinki przygotowane na jej bazie zagwarantują niezapomnianą atmosferę i pozwolą w pełni cieszyć się czasem spędzanym z przyjaciółkami.

nie dla kobiet, coraz nowsze warianty smaków.

Piwa smakowe

rodnych smaków. Tomasz Kanton, Kierownik

mentem są cztery warianty smakowe Redd’sa,

ds. Brand PR z Kompanii Piwowarskiej podkre-

z których każdy odpowiada innym gustom.

Bardzo perspektywicznym obecnie sektorem

śla, że współczesne Polki od smakowych piw

Także nietuzinkowy smak piwa Gingers, będą-

jest segment piw kobiecych. Według specjali-

oczekują przede wszystkim nowości i właśnie

cy idealną odpowiedzią na oczekiwania kobiet

stów z Kompanii Piwowarskiej niewątpliwym

wyboru smaku. Według niego oczekiwania te

poszukujących równowagi pomiędzy goryczką

czynnikiem wpływającym na tę optymistyczną

spełnia Redd’s, starając się być jak najbliżej

tradycyjnych piw i słodyczą produktów sma-

prognozę jest fakt, że Polki stają się coraz bar-

kobiecego podniebienia, uważnie słuchać po-

kowych, zapewnił Gingersowi grono wiernych

dziej otwarte na świat i nowe doświadczenia.

trzeb kobiet i odpowiadać na nie. „To konsu-

konsumentów” – dodaje Tomasz Kanton.

Nie boją się zmian i przebojem idą przez życie

mentki podpowiadają Redd’sowi, jak ma się

Czesław Wojciech Szczepaniak, Prezes Zarzą-

pragnąc czerpać z niego pełną garścią – to zaś

dla nich zmieniać, jak ma smakować i wyglą-

du Browaru Namysłów Sp. z o.o., zapytany o to,

przekłada się na poszukiwanie nowych, różno-

dać. Pochodną tego zainteresowania konsu-

o czym należy pamiętać komponując sklepową

informacja handlowa

!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie  firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi (Ustawa z dnia  26 poaździernika 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości).

www.hurtidetal.pl

| 65

zdaniem PRODUCENTA

półka dla kobiet


kategorie produktów półka dla kobiet

Z OFERTY PRODUCENTA

„kobiecą półkę” potwierdza, że kobiety są bar-

nio nowej odsłony. Ikona smaku pojawiła się

dzo wymagającymi klientkami, doceniającymi

w nowej butelce, podkreślającej jej królewski

wysoką jakość oraz różnorodność oferty. Ponad-

rodowód” – dodaje Piotr Huget.

!

to, bardzo istotna jest dla nich estetyka opako-

„Alkohol tak zwany kobiecy powinien cha-

wania. Dlatego właśnie oferowane przez Bro-

rakteryzować się przede wszystkim walorami

war Namysłów cztery smaki piwa wzajemnie

smakowymi, stanowić bazę do różnego ro-

się uzupełniają, dzięki czemu sklep, posiadający

dzaju drinków. Każdy detalista zdecydowanie

je w swojej ofercie, może spełnić oczekiwania

na swojej „kobiecej półce” powinien posiadać

Dostęp do tych treści

każdej konsumentki. Piwa te dostępne są w od-

likier Advocaat” – podkreśla Jolanta Siemaszko,

mogą mieć wyłącznie

świeżonych, soczyście owocowych opakowa-

Kierownik Działu Marketingu Śląskiej Wytwór-

firmy zajmujące się

niach, które powinny przypaść do gustu wszyst-

ni Wódek Gatunkowych Polmos Bielsko – Bia-

produkcją, obrotem

kim paniom. Niezwykle istotnym argumentem

ła SA. Advocaat jest wyjątkowo ceniony przez

hurtowym oraz handlem

sprzedażowym dla detalisty jest fakt, ze piwa

panie, ze względu na swoje walory smakowe.

napojami alkoholowymi

smakowe Browaru Namysłów są produktami

Można go spożywać zarówno na zimno (jako

(Ustawa z dnia

wysokomarżowymi zwiększającymi rentowność

polewa do lodów), jak i na ciepło (podgrzany

26 poaździernika 1982 r.

półki – podkreśla Prezes Szczepaniak.

w kieliszku), sam, jak i w drinkach.

Mocniejsze alkohole

o wychowaniu w trzeźwości).

Inną wódką, która także doskonale sprawdza się w drinkach jest Żołądkowa Gorzka.

Także w segmencie alkoholi mocnych kobie-

Szczególnie Żołądkowa Gorzka z miętą ce-

ty stają się dla producentów coraz ważniejszym

niona jest przez panie, które wykorzystując

POSTI

odbiorcą, a konsekwentny wzrost segmentu

ten alkohol jako bazę, kreują niepowtarzalne

Pu-erh z wiśnią

wódek smakowych jest właśnie odzwierciedle-

koktajle i drinki w połączeniu, np.: z sokiem

i osmantusem POSTI,

niem silniejszej obecności kobiet na tym rynku.

żurawinowym czy sokiem cytrynowym. „Słyn-

dzięki oryginalnym

Również w tym przypadku kobiety chętniej niż

ny już drink ze świeżym ogórkiem i sokiem

dodatkom posiada

mężczyźni eksperymentują z nowymi smakami

ananasowym jest skomponowany również na

wyjątkowy smak

i częściej poszukują nowości. Jednocześnie po-

bazie tradycyjnej żołądkowej” – opowiada Ewa

i aromat, zachowując

szukują przede wszystkim produktów o delikat-

Markiton Senior Brand Manager Stock Polska.

jednocześnie swoje

nych aromatach i smakach, które łatwo można łączyć w proste drinki – zaznacza Magdalena

Zmysłowe bąbelki

dietetyczne i prozdrowotne właściwości

Kotuła, Specjalista ds. PR Marek CEDC. Według

Myśląc o klientkach, będących miłośniczka-

niej, coraz częściej na rynku pojawiać się będą

mi zmysłowych przyjemności, nie powinniśmy

nowe marki i smaki, tak jak na przykład wpro-

zapomnieć o organizacji półki ze szlachetnymi

TEEKANNE

wadzona przez CEDC w czerwcu Jeżówka.

winami musującymi. I to nie tylko wtedy, kiedy

TEEKANNE Magic

Według Piotra Hugeta, Market Insights and

zbliża się sylwestrowa noc! Warto wziąć pod

Winter Collection to

Trade Marketing Managera w Brown-Forman

uwagę Fiore – prawdziwie kobiecy, szampań-

wyjątkowa her-

Polska Sp. z o.o. kobiety od alkoholi mocnych

ski koktajl, pozwalający delektować się chwi-

baciana kolekcja

oczekują, że ich smak będzie jednocześnie

lą przyjemności i oderwać od przyziemnych

herbat owocowych

wyraźny i łagodny, gorycz zaś niewyczuwalna.

spraw. „Współczesne kobiety zaabsorbowane

oraz czarnych. Ide-

Zwiększone wymagania konsumentek, dotyczą

nie tylko tradycyjnie domem, dziećmi, zakupa-

alna, jako prezent

również zapachu, który, w połączeniu z dobrze

mi – ale tak samo również pracą, tak naprawdę

świąteczny dla

dobraną nutą smakową, współtworzy idealną

potrzebują chwili tylko i wyłącznie dla siebie,

bliskiej osoby

całość. Poza tym, są gotowe poświęcić więcej

spotkania z prawdziwą przyjemnością, w któ-

czasu na poznanie produktu, niezwykle ważny

rej często uczestniczy ich najbliższa przyjaciół-

jest aspekt emocjonalny, przywiązanie do mar-

ka. Tę chwilę oferuje im właśnie Fiore” – mówi

ki i estetyka produktu. „Kobiety, które decydują

Katarzyna Brodowska, Brand Manager marki

Herbapol-Lublin

się na zakup alkoholi, gotowe są zapłacić wyż-

Fiore. Przeprowadzone badania i liczne ana-

Oryginalne połącze-

szą cenę za towar, którego smak odpowiada

lizy producenta – Ambra S.A. ukazały ogrom-

nie smaków soczy-

ich gustom. Wyjątkową propozycją dla kobiet

ny potencjał zawarty w niezagospodarowanej

stego jabłka z nutą

jest likier Chambord, który doczekał się ostat-

dotychczas niszy, definiowanej jako szampan

słodkiej wiśni

66 |

www.hurtidetal.pl


kategorie produktów

Magdalena Ciężkowska, Kierownik ds. Marketingu i Rozwoju POSTI S.A. Od herbat smakowych konsumentki oczekują zazwyczaj tego, by smak i aromat dodatku do herbaty, najczęściej w postaci owocu, był dobrze wyczuwalny, a jednocześnie naturalny. Z całą pewnością na kobiecej półce nie powinno zabraknąć smakowych herbat zielonych i czerwonych. Dodatek owocowy do herbaty zielonej maskuje gorzki smak, nieakceptowany przez część konsumentek. Podobnie jest z Pu-erh – dodatek owocu maskuje niepożądany bagienny posmak tej herbaty. Z oferty POSTI wspaniałą propozycją będzie z pewnością nasza nowość – zielona herbata z kawałkami truskawek, stanowiąca ciekawą alternatywę dla klasycznych smaków cytryny i opuncji figowej. Polecamy też naszą oryginalną i docenianą linię herbat czerwonych – Pu-erh z wiśnią i osmantusem oraz Pu-erh z pigwą i trawą cytrynową zarówno w wersji ekspresowej, jak i liściastej.

Unilever Polska

smakowy. Stanowi ona olbrzymią szansę na

tacji oznakowań etykiet znajdujących się na

wzrost sprzedaży w kategorii win musujących

butelkach. Wina musujące – w temperaturze

dzięki pozyskaniu konsumentek z innych ka-

6-11°C – powinno się podawać w wysokich

Herbata biała granat to połączenie znie-

tegorii. Już teraz w sklepach, gdzie produkt jest

i jednocześnie wąskich kieliszkach, które po-

walająco delikatnego smaku białej herbaty

obecny, Fiore osiąga rotację na poziomie trze-

zwolą nam zachować na jak najdłuższy czas

oraz dojrzałego owocu granatu. Oto idealna

ciego-czwartego wina musującego. W niedłu-

znajdujące się w nich bąbelki. Interpretacja

para, która dzięki

gim czasie będzie znaną i lubianą marką, a dla

etykiet nie jest sprawą skomplikowaną, wystar-

torebce piramidce

sklepu pewniakiem na półce.

czy zapamiętać kilka pozycji. Najczęściej spo-

Bądźmy też przygotowani i zróbmy dobre

tykanymi określeniami są: Brut, który wskazu-

nić całe bogactwo

wrażenie na klientce, służąc jej radą w zakre-

je poziom słodkości danego szampana: doux

smaku!

sie podawania win musujących czy interpre-

(bardzo słodki), demi-sec (średnio słodki), brut

może w pełni uwol-

reklama

www.hurtidetal.pl

| 67

zdaniem PRODUCENTA

półka dla kobiet

Z OFERTY PRODUCENTA


kategorie produktów półka dla kobiet

Z OFERTY PRODUCENTA

(wytrawny), ultra brut (bardzo wytrawny), Non-

asortyment ten powinien być na tyle szeroki

vintage (NV) to kupaż win z kilku lat starzony na

i urozmaicony, aby każda klientka, niezależnie

osadzie przez co najmniej 15 miesięcy, Vintage

od wieku i preferencji zakupowych znalazła

– rocznikowy szampan, pochodzący z owoców

produkt odpowiedni dla siebie” – mówi Oli-

zebranych podczas jednego zbioru, który leża-

wia Madrak-Budzińska, Specjalista ds. Pro-

kował przynajmniej 3 lata, Rosé oznacza wino

mocji w Toruńskich Zakładach Materiałów

powstałe z pomieszania wina białego i czer-

Opatrunkowych. Według niej, na sklepowej

wonego, Blanc de blancs – najbardziej długo-

półce powinny znaleźć się zarówno produkty

wieczny z szampanów, wytwarzany wyłącz-

o tradycyjnej grubości, po które sięgają z reguły

Dostęp do tych treści

nie z białych winogron, najczęściej w całości

dojrzałe panie, jak i produkty supercienkie (Ul-

mogą mieć wyłącznie

z chardonnay, Blanc de noirs – zwykle bardziej

tra), zapachowe, które znajdują zwolenniczki

firmy zajmujące się

owocowy niż pozostałe szampany, powstaje

wśród młodszych, dynamicznych konsumen-

produkcją, obrotem

wyłącznie z czerwonych odmian.

tek. W sklepie nie może zabraknąć produktów

hurtowym oraz handlem

znanych marek oraz nowinek i produktów

napojami alkoholowymi

promocyjnych – umieszczonych na wysoko-

(Ustawa z dnia

ści wzroku, wyraźnie oznaczonych, najlepiej

26 poaździernika 1982 r.

w dużych blokach. Zgodnie z zasadami mer-

o wychowaniu w trzeźwości).

Eleganckie i poręczne… modne i oryginalne. Papierosy dla kobiet Dziś babski świat to niejednokrotnie również

chandisingowymi – jak radzi Oliwia Madrak-

papierosy. Dlatego, warty poruszenia jest także

Budzińska – na najwyższych półkach umiesz-

problem kompozycji „kobiecej półki” w za-

czamy tampony, a poniżej wkładki i podpaski.

kresie wyrobów tytoniowych. W jaki sposób

Regał z higieną kobiecą powinien również

przyciągnąć uwagę kobiet? Smak, opakowanie,

odzwierciedlać strukturę sprzedażową w oma-

ułożenie produktu na półce… Czy to wystar-

wianej kategorii. Najwięcej miejsca przezna-

czy? Jakie są tendencje na rynku?

czamy na podpaski, następnie na wkładki i na

Z obserwacji firmy Marwin Polska wynika, że konsumentki coraz częściej kierują się ciekawością. Oczekują rozbudowanej oferty firmy, nowych, czasami egzotycznych sma-

!

końcu na tampony.

… więc ten rynek jest perspektywiczny

OSHEE

ków. Warto tutaj wspomnieć o ofercie tej fir-

W ostatnim czasie producenci kierujący

my, która jako importer i wyłączny dystrybu-

ofertę do kobiet wzmożyli swoją działalność.

to pomarańczowy

tor produktów tytoniowych z grupy Premium,

Intensywność wprowadzania na rynek produk-

napój pobudzający

proponuje swoim klientkom papierosy Djarum

tów w coraz to nowych smakach, zapachach

krążenie krwi i przy-

o różnych smakach. „W ofercie można znaleźć

czy kształtach jest imponująca. Nic dziwnego,

wracający siły

między innymi owoce Azji, gorący cynamon,

klienci płci pięknej stale oczekują nowych, wy-

produkty pikantne, waniliowe, miętowe oraz

jątkowych i eksperymentalnych doznań nie tyl-

wiśniowe, których głównym składnikiem jest

ko smakowych. Często na sklepowych półkach

goździk. Mają one unikalny charakter głównie

poszukują także wyrobów, tak zwanych „lek-

Herbatka Malina z ja-

dzięki naturalnemu smakowi, słodkiemu ustni-

kich”, czyli mniej kalorycznych i delikatnych.

godą i acai – to esencja

kowi i wyjątkowemu aromatowi, a także dzię-

To, na co zwracają również niebywałą uwagę,

owoców świata tworzą-

ki doskonale wyważonej bogatej mieszance

to opakowanie. Dlatego warto zaopatrzyć się

cych charakter magicz-

przypraw” – opowiada Magdalena Kozubska,

w produkty przyciągające kobiecy wzrok. Jed-

nego ogrodu i gwarancja

Brand Manager z Marwin Polska.

nak uwaga! Kobiety są uważne i wnikliwe, na

najwyższej jakości

Intymnie

Love for Women

Malwa Tea

szukanie upragnionego produktu poświęcą dużo więcej czasu od mężczyzn, a kiedy już

Herbatka ziołowa Beauty

Higiena kobieca to kategoria, o której nie

znajdą to, czego oczekiwały, dokładnie spraw-

kryje w sobie tajemnice

można nie wspomnieć opisując propozycje

dzą jakość i większość ważnych parametrów.

niezwykłej naturalnej

do sklepowej „kobiecej półki”. Środki higie-

Dlatego warto dogłębnie poznać zawartość

ochrony i delikatnej pie-

niczne w postaci podpasek, wkładek i tampo-

własnej sklepowej półki.

lęgnacji wnętrza i urody

nów, to artykuły pierwszej potrzeby. „W sklepie

68 |

www.hurtidetal.pl

KaSz

organizmu


www.hurtidetal.pl

| 69


kategorie produktów desery mleczne

Chwila

przyjemności W sezonie sprzyjającym sprzedaży deserów mlecznych podpowiadamy jakie rodzaje tego typu produktów dostępne są na rynku, jak często są konsumowane i jakie smaki warto mieć w sklepie...

TOP 20 Desery mleczne* lipiec 2010 – czerwiec 2011 *marki spożywane najczęściej przez Polaków w wieku 15-75 lat

Monte - Zott

13,95%

Deser z koroną - Zott

11,24%

larnością głównie z tego względu, że ich jakość

Pudding - Bakoma

10,57%

krótkiej przerwie czy w domowym zaciszu

jest wysoka, a panie domu mają coraz mniej

Satino deser z bitą śmietaną - Bakoma

8,29%

na podwieczorek. Desery są sposobem na

czasu na samodzielne przygotowywanie do-

Budyń Kremowy - Dr.Oetker

8,10%

odstresowanie się po ciężkim dniu. Są pew-

datkowych posiłków.

Serduszko deser mleczny - Zott

7,96%

Serduszko Pudding - Zott

7,60%

Belriso - Zott

6,66%

SMAKiJA - Campina

6,49%

Müller

5,15%

Sonata - Bakoma

4,37%

Kaszka Manna - Czarnków

4,08%

Dr. Oetker (pozostałe marki)

3,41%

Paradis - Dr Oetker

3,30%

Czaruś - Czarnków

3,23%

Mikuś - Bakoma

3,10%

Paula-Budyń w łaty - Dr Oetker

2,99%

Tiramisu - Zott

2,80%

Finezja pudding - Campina

2,36%

Chocho - Danone

2,32%

Chwila przyjemności, przerwy od zgiełku

rii przypada na miesiące od października do

dnia codziennego… W pracy w porze lun-

marca. Gotowe desery cieszą się dużą popu-

chu, jako deser po obiedzie, w szkole na

nego rodzaju nagrodą, którą serwujemy sobie

Można też zauważyć wysoką rotację de-

za wysiłek i ciężką pracę w domu, w pracy

serów dla dzieci. Cechą charakterystyczną

czy w szkole.

w sprzedaży produktów z tej kategorii jest

Idealną propozycją na jesienno-zimowe dni

fakt preferowania przez konsumentów dese-

są gotowe desery mleczne, których na rynku

rów pakowanych po kilka sztuk, najczęściej

nie brakuje. Najwyższa sprzedaż w tej katego-

po cztery.

Wszechwiedzący sprzedawca • A  by na budyniu nie utworzyła się skórka, jeszcze ciepły deser należy przykryć folią spożywczą lub jego powierzchnię posypać cukrem pudrem. • M  leko przeznaczone do budyniu nie przypali się, jeśli garnek skropimy zimną wodą lub gdy połowę cukru potrzebnego do budyniu nasypiemy na spód garnka. Na cukier należy wylać mleko - nie mieszając zagotować. Cukier, który rozpuszcza się w mleku, zabezpiecza przed jego przypaleniem. • J eżeli chcemy posmakować budyń podczas przygotowywania, nie powinniśmy łyżki, którą próbowaliśmy budyń, wkładać z powrotem do garnka. Enzym zawarty w ślinie może spowodować, że budyń rozrzedzi się i będzie płynny.

70 |

www.hurtidetal.pl

źródło: Badanie TGI MillwardBrown SMG/KRC


kategorie produktów desery mleczne

Preferencje

O zakupach decyduje także zasobność port-

rów dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jak podkreśla

Desery mleczne to stosunkowo młoda kate-

fela. Często też zdarza się, że zakup deseru

Wojciech Śnieciński, Brand Manager z Bakoma

goria, która ma przed sobą duże perspektywy.

mlecznego uwarunkowany jest impulsem.

Sp. z o.o. największym i najszybciej rozwijają-

Rynek ten jest różnorodny i stwarza wiele moż-

Klient wybierając tego typu produkt zazwyczaj

cym się segmentem w kategorii deserów są tzw.

liwości rozwoju. Kupują je zazwyczaj kobiety

szuka konkretnego smaku. Od lat królują wa-

puddingi. Konsumenci chętnie wybierają nowo-

w wieku od 18 do 34 lat, mieszkanki dużych

niliowy i czekoladowy. W czołówce smaków

ści. Bardzo ważny jest smak produktu. Dlatego

miast i to one są ich wiernymi konsumentkami.

owocowych znajdują się truskawka, morela,

jak podkreśla przedstawiciel Bakomy, firma przy-

Uwielbiają je także dzieci, dla których są wy-

banan, wiśnia i smaki mieszane.

wiązuje szczególną uwagę do tej kwestii podczas

śmienitym podwieczorkiem. Panowie chętnie

„Najchętniej

kupowane

przez

naszych

wprowadzania na rynek produktów.

sięgają po nie bezpośrednio do lodówki i kon-

klientów są desery o smaku czekoladowym

Jeżeli chodzi o puddingi Bakoma oferuje

sumują jako słodką przekąskę.

i waniliowym. Właśnie dlatego firma Olma

dorosłym konsumentom Satino pudding z bitą

Z badania TGI przeprowadzonego przez Insty-

wprowadziła praktyczne opakowania tzw.

śmietaną, Satino 0,9% pudding bez bitej śmie-

tut MillwardBrown SMG/KRC w okresie od lipca

„czteropaki” 4x125 g w tych dwóch smakach”

tany (wersja lekka, dietetyczna), pudding Sa-

2010 do czerwca 2011 roku wynika,

reklama

tino 4x125 g oraz dla dzieci deser Mikuś (wersja w kubeczku i do

że spożywanie deserów mlecz-

kieszonki).

nych deklaruje 30,4% Pola-

W segmencie deserów

ków w wieku 15-75 lat. Najwięcej

puszystych

respon-

natomiast

dentów (36,51%) spo-

producent poleca pro-

żywa desery mleczne

dukt Sonata – mus cze-

rzadziej niż raz w tygo-

koladowy i mus waniliowy

dniu. 23,66% 2 razy w

z bitą śmietaną na górze. Niedawno

tygodniu, 20,93% raz w

o kanapkę mleczną Satino

w tygodniu, 3,53% 5-6 razy

(z polewą czekoladową) oraz

w tygodniu, 2,41% codziennie. Szczegółowe

informacje

producent

powiększył gamę deserów

tygodniu, 12,96% 3-4 razy

kanapkę Mikuś (bez polewy cze-

do-

koladowej).

tyczące marek deserów mlecznych

Szeroka jest też oferta firmy Zott,

spożywanych najczęściej przez Polaków

wśród której z pewnością każdy konsument

w wieku 15-75 lat, którzy zadeklarowali ich spożywanie znajdują się w zestawieniu tabela-

– zarówno ten lubiący nowe smaki, jak i ko-

rycznym TOP 20.

neser tradycyjnych – znajdzie coś dla siebie.

Co decyduje o zakupie? O zakupie deserów mlecznych decyduje

W swoim portfolio Zott ma bowiem różne pro– przyznaje Łucja Pietrzyk, Z-ca Prezesa Za-

dukty – od kremu mlecznego Monte, przez ryż

rządu „Olma Polska” Sp. z o.o.

na mleku Belriso, puddingi i kaszki Serduszko, Deser z Koroną po Zott Tiramisu czy Zott Ga-

obecność dzieci w rodzinie. Chyba każdy de-

Dodatkowo – jak przyznaje Justyna Siewier-

talista doświadczył momentu, kiedy to dziecko

ska, Senior Product Manager produktów mlecz-

miało bardzo duży wpływ na to, co znajduje

nych Dr. Oetker Polska – konsument otwarty

Dr. Oetker w kategorii deserów w odpowie-

się w koszyku zakupowym klienta. A wszy-

jest na nowości i wciąż chętnie próbuje innowa-

dzi na oczekiwania konsumentów oferuje pro-

scy wiemy, że dzieci kochają słodycze. Coraz

cyjnych smaków. Dlatego wprowadzając nowy

dukty dające przyjemność jedzenia i o atrak-

częściej rodzice zamiast czekoladowych przy-

produkt na rynek pamiętać musimy jak ważne

cyjnym wyglądzie.

smaków na podwieczorek kupują dla swoich

są: odpowiednia komunikacja, ekspozycja pro-

Produktem skierowanym do dzieci jest Pau-

pociech desery mleczne, które zawierają wiele

duktu, jakość oraz wygląd deseru i jego opa-

la – deser w wyjątkowe łaty w smakach naj-

wartościowych składników, takich jak białko

kowania. Wszystko musi ze sobą współgrać, by

chętniej wybieranych przez najmłodszych:

czy wapń, niezbędnych do prawidłowej mi-

ułatwić konsumentowi intuicyjny wybór.

waniliowo-czekoladowym,

neralizacji kości. Mleczny deser dla dziecka można przełożyć do pucharka, dodać owoce,

Deserowe propozycje

laretkę.

waniliowym

i

czekoladowo-

czekoladowo-orzechowym.

Dorosłym miłośnikom deserów mlecznych

cukier waniliowy, cynamon, posypać wiórka-

Desery to bardzo dynamicznie rozwijający się

producent oferuje Paradis – puszysty deser

mi czekolady, rodzynkami lub polać syropem.

rynek. Rozbudowuje się zarówno segment dese-

z prawdziwą bitą śmietaną: czekoladowy,

www.hurtidetal.pl

| 71


kategorie produktów desery mleczne

Z OFERTY PRODUCENTA

zdaniem DETALISTY

zdaniem PRODUCENTA

Zott Tobiasz Jaskuła, Junior Product Manager Zott Polska Sp. z o.o.

Zott Serduszko Deser

Wśród produktów firmy Zott szczególnie należy polecić Zott Monte – marka ta od lat zdobywa coraz to więcej serc konsumentów, a ze względu na różnorodność gramatur i niepowtarzalny smak zaspokaja nie tylko apetyt dzieci ale również nastolatków i młodych dorosłych. Drugim, godnym polecenia produktem jest ryż na mleku Zott Belriso – lider w swej kategorii. Podobnie jak Zott Monte ma rzesze wiernych fanów i z pewnością wpłynie na sukces detalisty. Warte polecenia są również produkty spod marki Zott Serduszko – puddingi, desery i kaszki. Różnorodność gramatur i smaków z pewnością pozwoli znaleźć każdemu coś dla siebie.

o smaku czekoladowym w kubeczku – ten wyjątkowy produkt dostępny jest w opakowaniu o gramaturze 120 g, cena detaliczna 0,89 zł

Olma

Mirosław Rawiński Sklep Kefirek, abc, ul. Jagiellońska 4, Warszawa W naszym sklepie wśród deserów mlecznych najlepiej sprzedają się porodukty firm Zott, Bakoma i Dr. Oetker. Klenci, którzy kupują tego typu produkty to zazwyczaj młode kobiety i dzieci. Najpopularniejsze są desery owocowe, jogurtowe z dżemem do mieszania czy ryże z mlekiem. Z firmy Zott „Serduszka” oraz budynie w kubkach cieszą się dużym zainteresowaniem, z Dr. Oetkera – Paula. Uzupełniając deserowy asortyment zwaracamy uwagę na potrzeby naszych klientów, którzy często informują nas jakich produktów szukają. Chcemy być konkurnecyjni względem okolicznych sklepów, dlatego też zamawiamy desery, o które pytają kupujący. Przy kompeltowaniu towarów pomocna jest też prasa branżowa. Jednak pamiętamy o tym, że zamawianie produktów w tej kategorii to jak zabawa w „chybił trafił”. Albo sprzedamy asortyment, albo ulegnie on przeterminowaniu. Dlatego w obrębie tej półki zamawiamy małe ilości produktów, nigdy na zapas.

Desery o smaku waniliowym i czekoladowym w praktycznych opakowaniach 4x125 g to nowa propozycja firmy Olma

Dr. Oetker Paula Dr. Oetkera to mleczny deser w łaty

waniliowy lub w owocowych smakach z so-

nością rozpieszczają dzieci kupując im ich

przygotowany specjalnie dla dzieci. Dostęp-

kiem owocowym.

ulubione deserki. Dogadzają swoim mężczy-

ny jest w ulubionych przez nich smakach:

znom serwując przysmaki po obiedzie czy

waniliowo-czeko-

kolacji.

ladowym, czekola-

Zwolennicy owoców w deserze mogą sięgnąć po Fruttinę, czyli połączenie owoców w lekkim żelu z waniliowym puddingiem, kasz-

Szczególnie popularne są desery z bitą

dowo-waniliowym

śmietaną, puddingi i desery kremowe, desery

i waniliowo-orze-

W gamie deserów mlecznych Dr. Oetker,

z ryżem i kaszką manną. Dla klientów po-

chowym

oprócz produktów gotowych, oferuje również

szukujących ekskluzywnych deserów warto

suche – do przyrządzenia. Desery suche na ba-

mieć w sklepie na przykład tiramisu. Oprócz

zie mleka to budynie, Desery Świata: Tirami-

gotowych deserów mlecznych nie zapomi-

su, Sracciatella, Mousse czekoladowy, desery

najmy także o sproszkowanych produktach,

Bakuś do kieszonki – ulu-

mleczne typu Słodka Chwila: Kaszka Manna

na przykład budyniach, które przyrządza się

biony serek dzieci zamknię-

czy Mleczny Ryż z dodatkami.

na bazie mleka. Jak pokazują badania Nie-

ty w wygodnym opakowa-

ką lub sosem waniliowym.

Bakoma

Z kolei sprawdzoną propozycją firmy Olma

lsena w okresie od sierpnia 2010 do lipca

niu. Delikatna i smaczna

na sezon deserowy są mleczne puddingi z bitą

2011 sprzedano prawie 21 mln kg deserów

przekąska jest pod ręką

śmietaną dostępne w opakowaniu 200 g

w proszku za ponad 343 mln złotych. Rynek

w każdej sytuacji. Nie trze-

i w  czterech smakach: czekoladowym, wani-

deserów w proszku obejmuje następujące ka-

ba łyżeczki, aby cieszyć się

liowym, truskawkowym oraz karmelowym.

tegorie: budyń, galaretka, kisiel, inne. Intere-

smakiem Bakusia

Pamiętajmy, że…

sujący nas segment rynku deserów w proszku to budyń, którego sprzedaż osiągnęła wynik

Bacha Polska

Konsumenci z roku na rok kupują coraz

ponad 82 mln złotych. Wielkość tego seg-

więcej nabiału, w tym deserów mlecznych.

mentu w badanym okresie to ponad 5,5 mln

Kaszka Smakija to delikatna mleczna manna

Kupującymi są głównie kobiety. Lubią innowa-

kilogramów.

połączona z aromatycz-

cje w tym segmencie rynku, chętnie próbują nowych smaków. Mlecznymi deserami delektują się same i  w  towarzystwie innych kobiet. Z przyjem-

72 |

www.hurtidetal.pl

Pamiętajmy zatem o skompletowaniu różne-

nym sosem z soczy-

go rodzaju deserów mlecznych, tak aby każdy

stych, dojrzewających

klient znalazł w naszym sklepie coś dla siebie.

w pełnym słońcu,

Monika Dawiec

truskawek


wywiad selgros

Doskonale znamy

naszych klientów… O ofercie produktowej i indywidualnym podejściu do klienta z Cezarym Furmanowiczem, Dyrektorem Działu Marketingu Selgros Cash&Carry rozmawia Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny miesięcznika Hurt & Detal

Cezary Furmanowicz

Bogaty asortyment to jeden z wyróżników

wybór drobiu. W niektórych hurtowniach propo-

Selgros, czy na bieżąco wprowadzacie nowe

nujemy także wędliny z własnej wędzarni. To ko-

produkty do oferty?

lejna unikatowa propozycja dla klientów Selgros.

» Oczywiście. Przede wszystkim doskonale

Selgros wprowadza także wyjątkowe

Nieustannie słyszymy o globalnym kry-

znamy naszych klientów i wiemy jakiego ro-

zysie, czy ten czas to dobry okres dla firm

dzaju towarów szukają. Dlatego inny asorty-

stoiska rybne.

typu Cash&Carry?

ment znajdziemy w hurtowni w Białymstoku,

» Rzeczywiście od zeszłego roku nowobudowa-

» Uważam, że pierwsza fala kryzysu jest za nami.

a inny we Wrocławiu. Selekcjonujemy produk-

ne hurtownie Selgros są wyposażone w duże

Od początku roku we wszystkich sektorach od-

ty oferowane przez producentów, biorąc pod

i atrakcyjne stoiska rybne. Pierwszą halą, która

czuwamy wzrost popytu. Prognozujemy także,

uwagę kryterium wysokiej jakości w rozsądnej

oferuje świeże ryby była nowa druga hala we

że wydarzenia związane z Euro 2012 przyczy-

cenie. Jeżeli jakiegoś produktu nie ma aktual-

Wrocławiu. Docelowo chcemy, żeby wszystkie

nią się do znacznego wzrostu obrotów w na-

nie w naszej ofercie, klienci mogą zgłosić ta-

hurtownie oferowały klientom ryby i owoce

szej sieci. Wielu naszych klientów, wiąże duże

kie zapotrzebowanie u kierownika hali, który

morza. Nasza pierwsza hala – poznańska, którą

nadzieje z Mistrzostwami Europy. Jak pokazuje

jeśli będzie tylko taka możliwość zamówi od-

właśnie gruntownie zmodernizowaliśmy, rów-

doświadczenie innych krajów – organizatorów,

powiedni towar. Wielu naszych klientów ceni

nież oferuje bardzo duży wybór świeżych ryb

w tym czasie można liczyć na zwiększoną podaż

takie indywidualne podejście.

i owoców morza. Regularne dostawy dwa razy w tygodniu oraz szeroki asortyment są intere-

w sklepach detalicznych, jak i znacznie większe obroty w restauracjach i hotelach.

W czym jeszcze objawia się to indywidualne podejście?

sujące w szczególności dla klientów z sektora gastronomii i hotelarstwa.

Jak Selgros będzie zachęcał klientów do

» Jesteśmy jedyną firmą branży Cash&Carry

robienia zakupów w swoich hurtowniach?

w Polsce, która prowadzi własny rozbiór mię-

» Podstawą naszego działania jest oferowanie

sa. Jego atutami jest świeżość, wysoka jakość

specjalnego traktowania. Jak Selgros dba,

klientom szerokiej gamy produktów, w jak naj-

oraz wyśmienite walory kulinarne. Dotyczy to

aby asortyment był zawsze świeży i zdrowy?

lepszej cenie. Obecnie w każdej z naszych 14

mięsa wieprzowego, wołowego i cielęcego.

» Zgodnie z obowiązującymi w Polsce i w całej

hurtowni wystawiamy około 40 tysięcy pro-

Oferowane przez Selgros elementy mięsne

Unii Europejskiej normami, firma Selgros wdro-

duktów, ilość bardzo rzadko spotykaną w pol-

uzyskiwane są z surowca o najwyższej klasie

żyła system HACCP, który zapewnienia wysoką

skim handlu. Podstawa oferty jest taka sama

mięsności E i S. Dodatkowo przygotowujemy

jakość produktu spożywczego, a w konsekwen-

w każdej hali, jednak lokalnie uzupełniają ją

rozbiór poszczególnych elementów według ży-

cji zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta.

produkty regionalne. Sądzę, że dla klientów

czenia klienta. Jest to propozycja szczególnie

Wprowadzony system HACCP daje nam moż-

równie ważna jest stała pomoc i opieka z na-

interesująca dla restauratorów.

liwość pełnej kontroli nad produktem, począw-

szej strony. Zawsze kładziemy duży nacisk na jak najlepszą obsługę klienta. Potwierdzeniem

Mięso i ryby to produkty, które wymagają

szy od etapu przyjęcia surowca oraz produkAle inne rodzaje mięs też znajdują się

tów, poprzez produkcję, magazynowanie, aż

naszych starań jest fakt, że w tym roku po raz

w ofercie?

do momentu sprzedaży. Dlatego nasi klienci

drugi z kolei otrzymaliśmy „Złoty Laur Klienta

» Poza wspomnianymi wcześniej wołowiną, wie-

mogą mieć pewność, że oferowane produkty

2011” w kategorii „Handel hurtowy”. Nagroda

przowiną i cielęciną można kupić: jagnięcinę i

zawsze są świeże i bezpieczne.

ta, tym bardziej jest dla nas ważna, że przyzna-

baraninę, dziczyznę – mięso z dzika, jelenia i sar-

ją ją sami konsumenci.

ny, mięsa strusia i kangura, królika oraz szeroki

74 |

www.hurtidetal.pl

Dziękuję za rozmowę.


!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie  firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi (Ustawa z dnia  26 poaździernika 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości).


poradnik kupca ubezpieczenia

Sklep z ubezpieczeniami Obiekt chroniony – informację tej treści można znaleźć na większości witryn sklepowych, ogrodzeń, hurtowni i magazynów w Polsce. Ale czy poza alarmem i bacznym okiem kamery monitoringu, stróża lub ochroniarzy, nad bezpieczeństwem finansowym firmy czuwa też odpowiednio dopasowana do niej polisa? W Polsce – nie zawsze. Nadal niemal trzy na dziesięć polskich firm

o ochronę utraty zysku. W każdym przypadku,

z roku na rok decydują się coraz szerzej ubezpie-

nie ma w ogóle ubezpieczenia. Ale prognozy

przed wyborem zakresu ubezpieczenia należy

czać własny biznes, ale na tle innych krajów Unii

są obiecujące. Przedsiębiorcy coraz częściej

starannie zinwentaryzować realne potrzeby, by

Europejskiej wciąż wypadamy pod tym wzglę-

pamiętają o polisie.

dobrać do nich odpowiednie opcje ubezpie-

dem przeciętnie. Tymczasem w naszych najpo-

„Właściciele sklepów i hurtowni wciąż wie-

czenia. Oferta ubezpieczycieli pozwala dziś na

pularniejszych pakietach Hestia Biznes i Moja

dzą tyle samo o zagrożeniach związanych

dostosowanie ich zarówno do realiów osiedlo-

Firma, roczna składka może być nawet na po-

z prowadzeniem firmy, ale znacznie częściej

wego sklepiku, jak i sieci delikatesów czy dużej

ziomie 100 zł” – informuje Magdalena Kanarek.

mają świadomość, że wielu nieprzyjemnych

hurtowni pod miastem. „Każda z takich firm

sytuacji można uniknąć. Nie tylko fizycznie

może ponieść straty w zupełnie innej sytuacji:

zabezpieczając swojego mienie, ale także wy-

u jednej dojdzie do zatrucia pokarmowego spo-

Najważniejsze, oprócz ubezpieczenia ma-

kupując pakiety ubezpieczeniowe” – mówi

wodowanego sprzedanym produktem, w innej

jątku, jest dziś dla branży handlowej ubezpie-

Magdalena Kanarek, Główny Specjalista ds.

klient złamie nogę w hali sklepowej... Warto

czenie od odpowiedzialności cywilnej. To nie

Ubezpieczeń w Biurze Ubezpieczeń Małych

wykupić polisę na takie wypadki” – mówi Mag-

sezonowa moda, ale twarde realia biznesu.

i Średnich Przedsiębiorstw w Ergo Hestii.

Ponadczasowe OC

dalena Kanarek z Ergo Hestii. „Przygotowując

Właściciele sklepów są coraz częściej pozy-

Zaznacza przy tym jednak, że pomimo ro-

opcje ubezpieczenia dla przedsiębiorców, za-

wani za zdarzenia, które miały miejsce na ich

snącej świadomości ubezpieczeniowej nadal

wsze bierzemy pod uwagę specyfikę działania

terenie – i bywa, że muszą płacić odszkodo-

ponad połowa firm nie ma polisy odpowie-

i potrzeby ich biznesu” – dodaje.

wania z własnej kieszeni. Rosnąca rola kance-

dzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej! To znaczy, że kiedy

Weź 3, płać za 2

larii odszkodowawczych w Polsce oznacza, że poszkodowani klienci coraz częściej domagają

klient złamie nogę w sklepie lub klientka ro-

Handlowcy znają doskonale ofertę, gdzie za-

zerwie płaszcz o wystającą półkę, właściciel

chętą dla klienta jest większa wartość. Ten sam

sklepu z własnej kieszeni musi zapłacić od-

mechanizm działa również w ubezpieczeniach.

Zakres OC da się tak skonfigurować, by ob-

szkodowanie, opiewające nawet na dziesiątki

Pakiety ubezpieczeniowe pozwalają bowiem

jąć nim na przykład ewentualność uszkodzenia

tysięcy złotych. A przecież OC to tylko jedna

nie tylko na zabezpieczenie jednego składnika

wydzierżawionych lodówek czy dystrybutorów

z możliwości zadbania o bezpieczeństwo pro-

majątku swej firmy, ale również innego ryzyka.

napojów albo szkody osobowe wynikające

wadzenia biznesu w handlu.

Składka za pakiet ubezpieczeń nie musi przekra-

z wypadków przy pracy.

Uwaga – inwentaryzacja

się wysokich rekompensat. Dlatego też warto rozejrzeć się za tego typu ubepieczeniem.

czać kilkuset złotych. Cena zależy oczywiście od

„Każdy handlowiec powinien od czasu do

liczby ubezpieczeń, wartości ubezpieczanego

czasu sam wybrać się na zakupy, do dobrego

Firmy handlowe najczęściej ubezpieczają się

majątku, wysokości obrotów, zakresu ochrony

sklepu z ubezpieczeniami” – podsumowuje

od zdarzeń losowych, na przykład rozmrożenia

klienta, wielkości obrotu czy sumy gwarancyjnej

Magdalena Kanarek z Ergo Hestii.

środków czy ognia. Coraz częściej pytają też

w ubezpieczeniu OC. „Polscy przedsiębiorcy

76 |

www.hurtidetal.pl

Monika Dawiec


Organizator

Zwycięzca

międzynarodowych targów

lider usług targowych

TARGI ROLNO-SPOŻYWCZE W 2011 ROKU FINE FOOD AUSTRALIA (nowość) AUSTRALIA

SYDNEY

05-08 wrzesień

WORLD FOOD

ROSJA

MOSKWA

13-16 wrzesień

GIDA

TURCJA

ISTAMBUŁ

22-25 wrzesień

AGROPRODMASZ

ROSJA

MOSKWA

03-05 październik

ANUGA

NIEMCY

KOLONIA

08-12 październik

SWEETS & SNACKS CHINA

CHINY

SZANGHAJ

28-30 październik

ALCO+SOFT

UKRAINA

KIJÓW

październik

SWEET MIDDLE EAST

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

DUBAI

październik-listopad

WORLD FOOD

KAZAHSTAN

AŁMATY

01-04 listopad

INDAGRA FOOD & DRINK

RUMUNIA

BUKARESZT

listopad

PLMA

USA

CHICAGO

13-15 listopad

SIAL MIDDLE EAST

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

ABU DHABI

21-23 listopad

INGREDIENTS RUSSIA

ROSJA

MOSKWA

listopad

IFDE INDIA

INDIA

NEW DELHI

grudzień

w kategorii

Najlepszy organizator targów spożywczych za granicą

TARGI ROLNO-SPOŻYWCZE W 2012 ROKU WINTER FANCY FOOD SHOW

USA

SAN FRANCISCO

15-17 styczeń

ISM

NIEMCY

KOLONIA

29 styczeń - 1 luty

PRODEXPO

ROSJA

MOSKWA

13-17 luty

FRUIT LOGISTICA

NIEMCY

BERLIN

8-10 luty

FOODEXPO

UKRAINA

KIJÓW

luty

INTERSUC

FRANCJA

PARYŻ

03-07 marzec

FOODEX JAPAN

JAPONIA

TOKYO

06-09 marzec

AAHAR INDIA

INDIE

NEW DEHLI

marzec

FOOD & DRINK EXPO

WIELKA BRYTANIA

BIRMINGHAM

25-28 marzec

NATURAL AND ORGANIC PRODWIELKA BRYTANIA UCTS EUROPE

LONDYN

1-3 kwietnia

FOOD EXPO

UKRAINA

KIJÓW

4-6 kwietnia

CANDY FAIR

SYRIA

DAMASZEK

kwiecień

INTERFOOD

KAZACHSTAN

ASTANA

18-20 kwietnia

IFEX

IRLANDIA

BELFAST

24-26 kwietnia

GASTRONORD

SZWECJA

SZTOKHOLM

24-27 kwietnia

Maxpol Sp. z o.o., ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa, tel.: +48 22 628 06 21, 625 14 08, 629 96 21, fax: +48 22 621 03 73 maxpol@maxpol-targi.com.pl, www.maxpol-targi.com.pl


przewodnik energetyki

Energy Drinks Napoje energetyczne już na stałe zagościły na półkach niemal wszystkich formatów sklepów spożywczych, a także na stacjach benzynowych. Poziom cenowy i gramatura tych produktów ewaluowały w ciągu ostatnich kilku lat, dostosowując się do możliwości i upodobań konsumentów. O tym, że jest to wartościowy rynek, świadczy choćby trwający od jakiegoś czasu spór pomiędzy Food Care a Maspexem Wadowice o prawa do napoju Tiger. Z danych Nielsena wynika, że rynek na-

czyń krwionośnych oraz żeń-szeń poprawiają-

Guarana – jest to roślina, której ziarna za-

pojów energetycznych w roku 2010 osiągnął

cy kondycję i wytrzymałość organizmu. Znaj-

wierają 6% kofeiny. Dodanie jej do napojów

wartość około 717 mln złotych i ponad 93 mln

dujące się w tych napojach witaminy z grupy B

powoduje, że kofeina jest wolniej wchłaniana,

litrów. Za największą sprzedaż tego produktu

biorą udział w metabolizmie tłuszczów, białek,

dzięki czemu wydłuża się jej działanie.

odpowiedzialny jest kanał supermarketów,

węglowodanów, jak również wspomagają funk-

Glukuronolakton – ma działanie regeneru-

dużych sklepów spożywczych i stacji benzy-

cje mózgu i całego układu nerwowego. Likwi-

jące, przyśpiesza wydalanie z organizmu szko-

nowych. Z kolei z danych TGI MillwardBrown

dują uczucie zmęczenia, działają pobudzająco

dliwych substancji przemiany materii.

SMG/KRC za okres 04.2010-03.2011 r. wyni-

i przeciwdziałają zaburzeniom nerwowym.

ka, że spożywanie napojów energetycznych

L-karnityna – jest niezbędna do wykorzystywania energii z tłuszczów oraz prawidłowej

w wieku 15-75 lat. Do marek najchętniej spo-

Główne składniki napojów energetycznych

żywanych przez osoby, które zadeklarowały ich

Kofeina – pobudza układ nerwowy. Działa

konsumpcję należą: Tiger (40,68%), Red Bull

głównie na korę mózgową, rozszerza naczynia

(24,02%), Powerade (9,43%), Burn (7,60%), XL

krwionośne, przyśpiesza pracę serca, działa

Napoje energetyzujące nie są jednak zale-

Energy Drink (4,24%).

i izotonicznych deklaruje 21,1% Polaków

pracy serca i mięśni szkieletowych. Inozytol – bierze udział w metabolizmie tłuszczów i cholesterolu, działa uspokajająco, poprawia sprawność umysłową.

moczopędnie, zmniejsza uczucie senności.

cane do gaszenia pragnienia. Nie wolno ich

Podstawową funkcją napojów energetycz-

Powoduje też uwalnianie się niewielkiej ilo-

łączyć z alkoholem, gdyż wzmacniają jego

nych jest dodanie energii i działania pobudza-

ści dopaminy, hormonu odpowiedzialnego za

działanie. Nie mogą ich również pić osoby

jącego umysł. Przeznaczone są one głównie dla

uczucie zadowolenia i szczęścia. Zawartość

z nadciśnieniem tętniczym i chorujący na ser-

kierowców, osób wykonujących ciężką pracę

kofeiny w energetykach o pojemności 250 ml

ce. Należy też zwrócić uwagę na ilość wypi-

umysłową, studentów – zwłaszcza w okresie

w przybliżeniu odpowiada filiżance kawy.

janych napojów przez sportowców. Kofeina

sesji – i dla osób wykonujących duży wysiłek

Tauryna – wpływa na produkcję hormonów

jako środek dopingujący w bezpiecznej ilości

fizyczny. Pobudzenie osiągane jest dzięki za-

odpowiedzialnych za spalanie i wydalanie

to 300 mg na dzień, odpowiada to około 3,5

wartości substancji biologicznie czynnych, ta-

tłuszczów. Uczestniczy w przemianie materii,

puszki. Energizery nie są również zalecane ko-

kich jak: kofeina, tauryna, guarana, inozytol,

reguluje pracę serca, pobudza pracę mięśni.

bietom w ciąży, matkom karmiącym oraz dzie-

glukuronolakton, L-karnityna i witaminy z gru-

Podczas wysiłku fizycznego zmniejsza wyda-

ciom do 15. roku życia. Zawarty w napojach

py B. W skład napojów wchodzą też wyciągi

lanie serotoniny, przez co nie jest odczuwany

inozytol może pogorszyć wchłanianie wapnia,

z ziół, np. miłorząb japoński, który poprawia

ciężar tego wysiłku i organizm może dłużej

ponieważ substancja ta podwyższa poziom fos-

zdolność zapamiętywania, wzmacniania na-

pracować.

foru w organizmie.

78 |

www.hurtidetal.pl

Tomasz Pańczyk


przewodnik komentarz mintel

Energetyki w Europie Dotychczasowy rozwój rynku napojów energetycznych i izotonicznych w Europie następował bardzo dynamicznie. O zmianach, jakie czekają tę kategorię produktów w przyszłości informują eksperci firmy Mintel. Największym europejskim rynkiem zarówno

pojów dla sportowców, to jednak produkty hi-

sportowych, jak i energetycznych napojów jest

potoniczne, które zastępują utracone płyny nie

Wielka Brytania, przy sprzedaży na poziomie

zapewniając dodatkowych węglowodanów,

odpowiednio około 807 mln GBP i 241 mln

wykazują silny wzrost sprzedaży. Odzwier-

GBP w 2010 roku.

ciedla to tendencję do konsumpcji napojów

W pięciu największych krajach europej-

Stephen Lahn Account Director Mintel Food & Drink

Mintel Group Ltd. info@mintel.com

mniej kalorycznych.

skich, napoje energetyczne odnotowują rekordowe wzrosty sprzedaży, natomiast napoje dla

reklama

sportowców wykazały bardziej zróżnicowane wyniki, częściowo w wyniku recesji gospodarczej. W nadchodzących latach prognozuje się wzrost sprzedaży obydwu kategorii, zarówno pod względem ilości, jak i wartości.

Innowacje Innowacje w kategorii napojów dla sportowców i napojów energetycznych skupiają się na dodatkach i środkach konserwujących. Produkty te będą dla konsumenta bardziej naturalne i nie będą zawierały sztucznych dodatków. Zwiększy się także dostępność produktów opartych na preparatach ziołowych i mniejszej zawartości kofeiny.

Funkcjonalność Wiele nowych produktów w kategorii jest wzbogacanych o witaminy i minerały, a także dodatki w formie soku owocowego w celu utożsamienia się ze zdrowszym produktem. Większość napojów energetycznych jest dedykowana najmłodszym konsumentom, jednak istnieje możliwość skierowania oferty również do starszego pokolenia, poprzez sygnalizowanie zawartości witaminy B12 w napojach. Warto zauważyć, że niektóre osoby z rozpoznaniem demencji lub choroby Alzheimera faktycznie cierpią z powodu niedoboru witaminy B12.

Od izotonicznych do hipotoniczne Podczas, gdy izotoniczne produkty nadal generują większość sprzedaży w kategorii na-

www.hurtidetal.pl

| 79


przewodnik energetyki

Red Bull GmbH

Red Bull Gramatura: 0,25 l, 0,355 l, 0,473 l Warianty smakowe: klasyczny, bez cukru Red Bull to bezalkoholowy napój energetyczny, który ożywia ciało i umysł. Skuteczność Red Bulla została potwierdzona przez szereg badań naukowych, jest ceniona przez wielu czołowych sportowców i kierowców na świecie, liderów opinii oraz ciężko pracujących ludzi prowadzących aktywny tryb życia.

www.redbull.pl

Coca-Cola Hellenic Burn Gramatura: 0,25 l, 0,5 l Warianty smakowe: klasyczny, owocowy Burn to skondensowana energia, a Burn Tropical to jedyny na rynku napój energetyzujący zawierający 21% soku owocowego, który nie tylko dostarcza energii, ale posiada również naturalny owocowy smak i witaminy z grupy B.

www.cocacola.com.pl

BG Blizz Gramatura: 0,25 l, 1 l Warianty smakowe: klasyczny Blizz – poczuj „Nowy Błysk Energii”. Sponsor i partner wielu imprez, w tym studenckich Ursynaliów 2011. Blizz wspiera także drużyny AZS UW Handball Team oraz kierowców WPR DRIFT TEAM. Firma Grobsol jest wyłącznym dystrybutorem napoju.

www.zblizz.pl

80 |

www.hurtidetal.pl


przewodnik energetyki

Maspex

Eko-Vit

Tiger Gramatura: 0,25 l, 0,5 l, 1 l Warianty smakowe: klasyczny, bez cukru, mango, limetka, cola Tiger to napój energetyczny, który dzięki połączeniu tauryny i kofeiny jest zalecany podczas wzmożonego wysiłku fizycznego lub umysłowego. Oryginalne niebieskie opakowanie napojów energetycznych Tiger jest sygnowane nazwiskiem Dariusza Michalczewskiego.

Ronin Energy Drink Gramatura: 0,25 l Warianty smakowe: klasyczny Ronin Energy Drink to nowy napój energetyczny. Najwyższa jakość, międzynarodowa marka oraz bardzo atrakcyjna cena w połączeniu z nowatorskim wsparciem sprzedażowym – to wyznaczniki Ronina.

www.tigerpower.pl

www.ronin-energy.com

reklama

www.hurtidetal.pl

| 81


przewodnik energetyki

Energy 2000 Polska Energy 2000 Power Drink Gramatura: 0,25 l, 0,5 l, 1 l Warianty smakowe: klasyczny (w planach wprowadzenie dwóch kolejnych smaków) Marka Energy 2000 od dwudziestu lat, utożsamiana z klubową zabawą, doskonale znana na rynku (zwłaszcza wśród młodego pokolenia) od 6 lat zajmuje się również produkcją napojów energetycznych Energy 2000 Power Drink.

www.energy2000drink.pl

Canesco

Hools energy drink Gramatura: 0,25 l ,0, 33 l, 0,35 l ,1 l Warianty smakowe: klasyczny, mojito, tequila, poziomkowy Hools energy drink to nowość na rynku energetyków. Występuje w sprzedaży od wiosny 2011 roku. To niesamowita moc i energia w płynie. W jego portfolio jest sku – 7. Dostępne są również 4 pack i 2 pack.

www.hools.pl

Naviron Poland Granat Energy Drink Gramatura: 0,25 l, 1 l Warianty smakowe: klasyczny, wiśniowy z orzeźwiającą miętą, owoc granatu Granat Energy Drink – to absolutna nowość na europejskim rynku napojów energetycznych zarówno pod względem składu, jak i opakowania. Butelka stylizowana na popularny we wszystkich armiach świata granat obronny, może tak jak jej pierwowzór być np. zawieszona do szelek plecaka, kamizelki lub po prostu za pasek. W asortymencie znajduje się również napój energetyczny w opakowaniu litrowym przypominającym gaśnicę o smaku Tutti-Frutti.

www.navironpoland.pl

82 |

www.hurtidetal.pl


przewodnik energetyki

Las Vegas Energy Drink Las Vegas Gramatura: 0,25 l, 1 l Warianty smakowe: klasyczny, kawowy, cytrynowy Las Vegas Power Energy Drink – napój, który daje energię, gdy czujesz się zmęczony, senny i brak ci sił. Coffee Vegas – napój energetyzujący o smaku kawy. Kac Vegas- napój gazowany o smaku cytrynowym, wzbogacony w witaminy.

www.lasvegasdrink.pl

Herbapol-Lublin Green-Up Gramatura: 0,25 l, 0,5 l Warianty smakowe: tropikalny, granat, żurawina, tropikalne jagody Acai Green-Up – naturalna kofeina z guarany. Nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników ani tauryny. Wariant Green-Up Power Plus Acai ma bardzo wysoką zawartość kofeiny (48 mg/100 ml).

www.green-up.com.pl

XL Energy Marketing XL Energy Drink Gramatura: 0,25 l Warianty smakowe: klasyczny, żurawinowy, limonkowo-cytrynowy XL Energy Drink – doskonały, orzeźwiający, lekko gazowany napój stworzony specjalnie na okazje, gdy potrzebna jest dodatkowa porcja energii. Znacznie poprawia koncentrację i szybkość reakcji. XL Energy Drink jest odpowiedzią na potrzeby biznesmenów, osób uczących się i wszystkich tych, którzy potrzebują energii w rozmiarze XL.

www.xl-energy.com

www.hurtidetal.pl

| 83


wywiad tradis

Tradis

chce być liderem dystrybucji FMCG Kazimierz Mars

Rozwój organiczny, fuzje i przyłączanie kolejnych podmiotów oraz nieustanne ulepszanie oferty handlowej – to plany Tradisu na przyszłość. Przedstawia je Kazimierz Mars, nowy Prezes Zarządu Tradisu

Po niezrealizowaniu umowy inwestycyjnej

ogólnopolskiego giganta dystrybucji serwisowej

się rozwijać w swoich formatach i w ramach

pomiędzy Emperią a Eurocash, na mocy któ-

– spółkę Tradis. Jesteśmy przekonani, że teraz

własnego know-how. Duże nadzieje pokłada-

rej Tradis miał dołączyć do Eurocashu, gru-

także pomoże nam odnieść sukces.

my również w kwestii poszerzania partnerskiej współpracy w ramach PSD o kolejne spółdziel-

pa przystąpiła do realizacji strategii sprzed połączenia. Co to oznacza w praktyce?

Emperię i Eurocash czeka postępowanie

nie i w rozwoju spółdzielczej sieci Gama.

» Można powiedzieć, że wyszliśmy z zamrażal-

arbitrażowe. Czy nie ma ono wpływu na

ki, umowa bowiem zmusiła nas do wstrzyma-

plany Tradisu?

nia wszystkich planów i działań rozwojowych.

» Zarząd Emperii jest spokojny o jego wynik

Teraz przystępujemy do realizacji strategii

i jest gotów bronić swoich praw wynikających

» Muszę przyznać, że z ogromną wyrozumia-

ogłoszonej w ubiegłym roku, na kilka miesięcy

z umowy. Zresztą, spodziewaliśmy się, że ten

łością i lojalnością, za co bardzo dziękujemy.

przed umową. Celem, który nam przyświeca

spór rozstrzygnie dopiero sąd. Ale to postę-

Mimo niepewności związanej z perspektywą

jest pozycja lidera polskiej dystrybucji FMCG.

powanie nie wpływa na naszą bieżącą dzia-

połączenia z Eurocash klienci nadal korzystali

Zbudujemy wokół Tradisu silną grupę, skupia-

łalność. Konsekwentnie realizujemy przyjętą

z naszych usług. Wprawdzie tuż po podpisa-

jącą spółki dystrybucyjne, formaty franczyzowe

strategię.

niu umowy inwestycyjnej widzieliśmy pewną

i współpracujące spółdzielnie Społem. Chcemy być wiodącym dostawcą dla niezależnego de-

Jak klienci Tradisu odbierają zamieszanie związane z umową inwestycyjną?

ostrożność, jednak im bardziej perspektywa Na jakich obszarach skupiacie się

połączenia się oddalała, tym bardziej detaliści

talu oraz sklepów przy stacjach benzynowych

obecnie?

otwierali się na dalszą współpracę. W sierpniu,

w Polsce. No i oczywiście stawiamy na rozwój

» Można je ująć w trzech hasłach: rozwój, ofer-

kiedy okazało się, że Eurocash nie zrealizował

– organiczny poprzez fuzje i połączenia.

ta i sieci partnerskie. Tak jak wspomniałem,

transakcji i umowa nie obowiązuje, zanotowa-

chcemy się intensywnie rozwijać, zarówno

liśmy rekordowe obroty.

Pierwsze kroki w kierunku fuzji już wyko-

organicznie, jak i przez przyłączanie kolejnych

naliście podpisując list intencyjny w sprawie

podmiotów oraz sukcesywnie umacniać swoją

nabycia aktywów hurtowych Nadwiślanki.

pozycję w kolejnych regionach. Wznowiliśmy

Zarządu Tradis. Postawił Pan przed sobą

W sierpniu objął Pan stanowisko Prezesa

Z jakimi jeszcze spółkami rozmawiacie?

zawieszone ze względu na umowę inwesty-

jakiś indywidualny cel do osiągnięcia?

» Nadwiślanka doskonale wpisuje się w naszą

cyjną rozmowy o ewentualnych połączeniach.

» Jako Prezes Tradisu będę kładł nacisk na te

strategię rozwoju. Spółka z rocznymi obrotami

Poprawiamy także kompletność oferty dla skle-

narzędzia, które sprawią, że będziemy najlepsi

rzędu 71 mln zł, świetnie uzupełnia działalność

pów, poszerzając asortyment o kolejne, testo-

w Polsce. To jest mój cel. Tradis będzie liderem

Tradisu i bardzo mocno zbliża nas do pozycji

wane wcześniej kategorie, które dotychczas

dystrybucji FMCG w Polsce i najlepszym part-

lidera w województwie kujawsko-pomorskim.

były niedostępne lub zbyt słabo reprezentowa-

nerem dla detalu, z perfekcyjnym serwisem,

Prowadząc rozmowy z kolejnymi spółkami

ne i reorganizujemy sieć dystrybucji. Chcemy

atrakcyjną ofertą i skutecznymi narzędziami

regionalnymi mamy na celu wzmocnienie

efektywniej zarządzać zapasami, skrócić czas

do konkurowania z wielkopowierzchniowymi

Tradisu w każdym regionie Polski. Ta metoda

dostaw i jeszcze mocniej pilnować ich termi-

i dyskontowymi sieciami.

rozwoju doskonale sprawdziła się w poprzed-

nowości. Obszarem priorytetowym jest także

nich latach, kiedy poprzez sukcesywne łącze-

umacnianie pozycji rynkowej współpracują-

nie wielu regionalnych spółek stworzyliśmy

cych z nami sieci franczyzowych, które będą

84 |

www.hurtidetal.pl

Dziękuję za rozmowę. Tomasz Pańczyk


znani na zakupach aleksandra szwed

Lubię sprzedawców

sympatycznych i konkretnych… Młoda, piękna, zdolna… Gra w serialach i teatrze, śpiewa, tańczy, jest ambasadorem znanej marki odzieżowej. Działa w wielu dziedzinach życia społecznego udzielając się charytatywnie. O tym co uwielbia jeść i dlaczego kupuje w małych osiedlowych sklepikach – z Olą Szwed rozmawia Monika Dawiec Co Ola Szwed kupuje najczęściej w małych osiedlowych sklepach, a po jakie produkty udaje się do marketów? » Jeśli chodzi o zakupy spożywcze praktycznie wszystko kupuję w osie-

dlowych sklepach. Do supermarketów udaję się tylko w „stanie wyższej konieczności” – kiedy czegoś nie mogę dostać w małym sklepiku. Co ostatnio rozbawiło Panią podczas robienia zakupów? » Ostatnio w trakcie robienia obiadu uświadomiłam sobie, że brakuje mi

papryki. Niewiele myśląc pognałam do sklepu. Kiedy weszłam zdyszana i poprosiłam o paprykę, przesympatyczna sprzedawczyni z wielkimi ze zdziwienia oczami popatrzyła na mnie i zapytała: „Ojej! Ktoś Pani powiedział, że się papryka u nas kończy, że Pani tak do nas biegła?! Pani Oleńko nie trzeba było! Świeża dostawa przyszła pięć minut temu!”. Jej szczera troska i zdziwienie były doprawdy rozbrajające. Czy ma Pani swój ulubiony typ sprzedawcy? Swoją przygodę z telewizją rozpoczęła w wieku pięciu lat od programu dla dzieci „Ziarno”. Kilka lat później została prowadzącą „Coś z niczego” w „5,10,15”, występowała także w programie „Drozda Show”. Od 1998 roku wcielała się w rolę Elizy w serialu familijnym „Rodzina Zastępcza” oraz w jego kontynuacji „Rodzina Zastępcza plus”. Na swoim kącie ma również role teatralne. Była uczestniczką kilku programów rozrywkowych. Zwyciężyła w II edycji programu „Gwiazdy tańczą na lodzie”. zdjęcie: Kosowski Oskar, PhotoProspect

Kobiety uwielbiają zakupy. Nowe buty, torebka czy kosmetyk

» Lubię sprzedawców sympatycznych, uśmiechniętych i konkretnych.

Zakupy idą wtedy sprawnie, szybko i przyjemnie, co nie jest bez znaczenia dla klienta. Jakie produkty znajdziemy w koszyku zakupowym Oli Szwed? » W moim koszyku zawsze znajdzie się wręcz przesadną ilość owoców

i warzyw – przesadną bo często nie jesteśmy w stanie jej przejeść wraz z moją współlokatorką. Poza tym, trudno określić jakiś schemat. Lubię urozmaiconą kuchnię, więc pewnie to, na co w danej chwili mam ochotę.

każdej z nas sprawią przyjemność. A co z zakupami spożywczymi? » Jak każda kobieta uwielbiam nowe ubrania czy dodatki ale… nie zno-

Co Panią irytuje podczas zakupów?

szę robić zakupów i chodzić po sklepach. Nie mam do tego cierpliwo-

» Niezdecydowani klienci będący w kolejce przede mną w momencie

ści. Zazwyczaj wpadam do sklepów jak burza robię zakupy w 10 minut

kiedy bardzo się spieszę…(śmiech)

– szybki przegląd wieszaków, chwytam to co mi wpadnie w oko i, aż wstyd się przyznać, ale często nawet nie przymierzam tego, co kupu-

Ulubiony przysmak Oli Szwed to...

je. Dlatego też ostatnio często robię zakupy przez Internet. Wyjątkiem

» Oj nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie… Nie mam ulubio-

są księgarnie – mogę w nich siedzieć godzinami. Jeśli chodzi o zakupy

nego dania. Uwielbiam gotować i uwielbiam jeść, więc jest tego od groma.

spożywcze, zdecydowanie preferuję małe osiedlowe sklepiki. Czemu? Miła obsługa, świeże produkty i blisko do domu.

86 |

www.hurtidetal.pl

Dziękuję za rozmowę.


rozrywka

Rozwiąż krzyżówkę, hasło wyślij mailem i wygraj nagrodę! Większy od raka Półsłówko

Skrzep hutniczy

Ziemniak z Wielkopolski Niszczy Główna go freon msza

11

16

Środek zapachowy Kuzynka kruka

Węglan wapnia i magnezu

Element układu pomiarowego

21

Instrument strunowy

Mocny w ręku CięŜki metal

4

14

5

6

7

8

Pochyła powierzchnia

26

25 19

12 Wybuchowa radość

29

24

UwaŜanie Kopalina

15

10

Zasypka osuszająca

8

13

27

28

3

6

Ziemia

9

Przewrót gimnastyczny

5

Klamra łącząca pięciolinie

2

22

Zasłona z grubej tkaniny

Skacze tam niewierny

Sąsiad Boliwii "Star" z Rosji

23

PołoŜenie, los człowieka

Odkryty wagon towarowy

2

Mięso z siwka

7

Pomieszczenie

Autor Jon o ła- ZłoŜe złota "Boskiej dunku Zimowy komedii" ujemnym pojazd

Slogan, frazes

Klatka filmowa

20

Amator libacji

Obuwie sportowe Bóg miłości

Otacza lagunę Stopień w dŜudo

Pracuje przy Ŝniwach Efekt pracy górnika

Dumny ptak

1

Płytka zatoka Stolik z lustrem

4

18

1

Jarmark

17

Szybki taniec

Część pokładu statku

Ulega damie

Cięgi, baty

9

CięŜkie roboty na zesłaniu

Wymarły gatunek strusia

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

Wasa Sandwich została przygotowana z 2 kromek chrupkiego pieczywa (do wyboru żytniego

3

21 22 23 24 25 26 27 28 29 Laureaci wrześniowej krzyżówki

pełnoziarnistego lub pszennego) z dodatkiem serka o różnych smakach. To doskonała oferta

H. Cucura – Sklep Spożywczy Renatka, Kasztanowa

dla konsumentów oczekujących szybkich i gotowych do spożycia przekąsek, które jednocze-

U. Palij – Sklep Ogólnospożywczy, Polanica-Zdrój

śnie stanowią wartościowy składnik całodziennej diety. Jest niezastąpioną przekąską w wielu sytuacjach: gdy nie ma czasu na śniadanie, gdy dopadnie głód pomiędzy posiłkami, w drodze

A. Bartkowiak – PHU Bartek Andrzej Bartkowiak,

do pracy, szkoły, uczelni czy podczas podróży. Kanapki Wasa nie zawierają cukru

Grodzisk Wielkopolski

ani konserwantów, są łatwe w przechowywaniu (nie wymagają warunków chłodniczych), kaloryczność jednej sztuki wynosi od 70 do 100 kcal, są podzielone na 2 paluszki dla wygody spożywania. Dostępne są w 4 smakach: z serkiem naturalnym, z ziołami, ze szczypiorkiem oraz z pomidorami i bazylią.

M. Cicholc – Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Gąbin W. Pląder – Sklep Żabka, Stalowa Wola R. Majewski – Sklep Grosik, Szczecin

Pierwszych dziesięciu Właścicieli Sklepów Detalicznych, którzy prześlą rozwiązanie krzyżówki /hasło/ na nasz redakcyjny e-mail:

konkurs@hurtidetal.pl

− otrzyma zestaw gotowych kanapek przygotowywanych na bazie pieczywa Wasa. Fundatorem nagród jest Barilla Poland Sp. z o.o. importer Wasa Sandwich. *Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.hurtidetal.pl

D. Deja – Sklep Spożywczy, Gorzów Wielkopolski K. Wąsik – Sklep Basia, Świdnica G. Biziewska – Sklep „U Dorotki”, Jedlina Zdrój E. Stefańska Nowacka – Sklep SpożywczoPrzemysłowy, Kostrzyn Wielkopolski Gratulujemy osobom, które poprawnie

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu: Fischer Trading Group Sp. z o.o.

rozwiązały krzyżówkę!

z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/218 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego

Zapraszamy do udziału także w innych

przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, jak również

konkursach organizowanych przez

zarządać zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

HURT & DETAL.

www.hurtidetal.pl

| 87


nowości

Łakotki kakaowe w czekoladzie Każdemu wolno być łasuchem, tym bardziej, że na rynek trafiły właśnie odświeżone Łakotki – lekkie i kruche ciasteczka z dziurką, stanowiące idealną propozycję dla wszystkich łasuchów. San Łakotki kuszą nie tylko różnorodnością smaków i kształtów, ale także niezwykłą kruchością, która sprawia, że ciastka rozpływają się w ustach. W portfolio Łakotek znajduje się również nowość – Łakotki kakaowe w mlecznej czekoladzie 190 g. Są to apetycznie chrupiące serduszka o smaku kakaowym oblane pyszną mleczną czekoladą.

Nowe smaki Fruktus Na sklepowe półki trafiły Ogórki Konserwowe, Sałatka Szwedzka i Sałatka Pyszna. Wkrótce ukażą się kolejne produkty z linii SPECIALITE. Nowe smaki proponowane przez firmę Fruktus zadowolą nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia. Wprowadzeniu nowych produktów towarzyszy intensywna promocja zarówno dla sklepów, jak i konsumentów z atrakcyjnymi nagrodami oraz szeroko rozpowszechnionymi materiałami POS. Trwająca telewizyjna kampania reklamowa w programie kucharskim pozwoli przybliżyć produkty szerokiemu gronu konsumentów. www.fruktus.com.pl

Słodki prezent W październiku do oferty czekolad Terravita dołączyły tabliczki 225 g. Nowa linia czekolad to trzy smaki, uwzględniające preferencje konsumentów: Mleczna – klasyczny smak czekolady, Mleczna z Bakaliami – mleczna czekolada z dużą ilością orzechów i rodzynek, Mleczna z Orzechami – z orzechami laskowymi, dobrze komponującymi się z czekoladą. Tabliczki w dużych formatach są najczęściej kupowane przez konsumentów jako słodki upominek, dlatego przygotowana oferta uwzględnia różnorodne czekoladowe gusty. Dodatkowym atutem produktu podkreślającym jego prezentowy charakter jest elegancka szata graficzna opakowania. Opakowanie zbiorcze: 9 sztuk. www.terravita.pl

Pierogi ze szpinakiem z PAMSO Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów zabieganych, ale wymagających wyrobów wysokiej jakości, Zakłady Mięsne PAMSO stale rozszerzają swoją ofertę produktów garmażeryjnych. Nowością są pierogi ze szpinakiem, które dołączyły do gamy już produkowanych pierogów z mięsem, z kapustą i grzybami, z serem i ruskich. Dzięki ofercie dań gotowych z PAMSO przyrządzenie posiłku dla całej rodziny zajmuje zaledwie kilka minut. Doskonałe pierogi, kopytka czy kluski śląskie wystarczy tylko podgrzać na patelni, w piecyku lub kuchence mikrofalowej, by cieszyć się smakiem ulubionych potraw. www.PAMSO.pl

DUBLE – cukierki podwójnie pyszne! Specjalnie dla prawdziwych miłośników słodyczy firma Vobro wprowadziła na rynek wyjątkowy produkt – pyszne cukierki DUBLE z podwójnym nadzieniem, w trzech wyjątkowych smakach: śmietankowo-truskawkowym, śmietankowo-pomarańczowym i śmietankowo-czekoladowym. Wielbiciele słodyczy z pewnością docenią fakt, iż cukierki oblane są delikatną, rozpływającą się w ustach białą czekoladą. Cukierki DUBLE to wyborne połączenie smaków, które z pewnością ucieszy zarówno młodszych, jak i starszych amatorów słodkich przyjemności. Takiej pokusie nie można się oprzeć! www.VOBRO.com.pl

88 |

www.hurtidetal.pl

Herbata IRVING żurawinowa Aromatyczne połączenie czarnej herbaty z owocami żurawiny. Esencjonalny napar z doskonałych liści herbacianych połączony z wytrawnym smakiem owoców żurawiny. Znakomicie gasi pragnienie. Lubiany i modny smak soczystej żurawiny oraz najlepsza czarna herbata po raz pierwszy „spotykają się” w torebce herbaty IRVING. Opakowanie zawiera 25 torebek z zawieszką. Rekomendowana cena 5,49 zł. www.IRVINGTEA.com


nowości

Ekstra Cienkie z Kokosem Poznawane podczas wakacji egzotyczne smaki możemy włączać do naszego menu, wybierając gotowe, ciekawe przekąski. Taką propozycją jest nowy produkt od firmy Good Food. Ekstra Cienkie Ryżowe z Kokosem zostały stworzone zarówno dla amatorów niebanalnych słodkości, jak i dla miłośników chrupiących przysmaków. Na wyjątkowy smak wafli składa się połączenie wiórek kokosowych i brązowego ryżu. Ekstra Cienkie są przekąską niskokaloryczną. Jeden wafel ma tylko 17 kcal i 0% tłuszczu. Ponadto nie zawiera soli, dzięki czemu nie przyczynia się do zatrzymywania wody w organizmie. www.GOODFOOD.pl

Klasyka w nowej odsłonie W bieżącym roku firma Wrigley Poland Sp. z o.o. obchodzi 20-lecie obecności w Polsce. Z tej okazji powraca z gumą do żucia Wrigley Spearmint, która była pierwszym produktem firmy sprzedawanym i reklamowanym w Polsce. Wrigley Spearmint to 10 bezcukrowych drażetek pod najstarszą marką firmy, o najbardziej popularnym smaku łagodnej mięty. Produkt jest atrakcyjny również dzięki rekomendowanej cenie detalicznej i możliwości uzyskania wysokiej marży. Rekomendowana cena detaliczna: 1,39 zł. Termin przydatności: 9 miesięcy. www.WRIGLEY.pl

Kasia z przepisem na Pierniczki Innowacja w obrębie obecnej od ponad 18 lat na rynku kostki do pieczenia marki Kasia! Już jesienią produkt zmienia opakowanie – jest dostępny w nowej szacie graficznej z miodem i cynamonem. Na etykiecie producent komunikuje przepis na proste, rodzinne pierniczki. Opakowanie: 250 g. Cena sugerowana: 2,49 zł. Więcej na temat prostych i udanych wypieków na stronie www.MojeCiasto.pl, www.UNILEVER.pl

Zott Serduszko Deser o smaku czekoladowym Zott Serduszko jest jedną z najmłodszych marek w portfolio firmy Zott. Mimo, iż dostępne jest na rynku zaledwie od 4 lat to już zyskało grono wiernych fanów zarówno w segmencie jogurtów, napojów mlecznych, jak i deserów. Widząc jak wielkim zainteresowaniem cieszy się ta kategoria, a w szczególności desery budyniowe, producent postanowił wprowadzić na rynek nowość – Zott Serduszko deser o smaku czekoladowym. Ten wyjątkowy produkt dostępny jest w opakowaniu o gramaturze 120 g i przy zalecanej cenie detalicznej w wysokości 0,89 zł. www.zott.pl

Sos TABASCO original – przyprawa z temperamentem Sos TABASCO original już od ponad 140 lat nadaje wielu potrawom ostry i wyjątkowy smak. Wyłącznym dystrybutorem marki od 1 września 2011 r. jest firma Develey Polska. Sos TABASCO original jest idealnym dodatkiem do: pizzy, drinków, makaronów i potraw mięsnych. Klasyczny sos TABASCO dojrzewa przez 3 lata w dębowych beczkach i jest produkowany według starej, oryginalnej receptury wyłącznie z trzech składników: zrywanych ręcznie strączków czerwonej papryki Tabasco (odmiana chili), octu i soli. www.tabasco.com

SORAYA BioRepair Ta wyjątkowa linia kosmetyków opracowana jest w oparciu o naturalne składniki pochodzące z upraw ekologicznych. Stworzona z myślą o kobietach ze skórą wrażliwą, skłonną do alergii. Czerpiąc z natury co najlepsze, zapewnia specjalistyczne działanie naprawcze, przeciwzmarszczkowe oraz redukujące odczucie dyskomfortu skóry wrażliwej. Składa się z czterech serii przeznaczonych dla kobiet w różnym wieku: 30+ ochrona młodości skóry wrażliwej; 40+ kompleksowe ujędrnienie skóry wrażliwej; 50+ redukcja zmarszczek skóry wrażliwej; 60+ stymulacja odbudowy skóry wrażliwej. www.SORAYA.pl

www.hurtidetal.pl

| 89


nowości

ŁUGA preparat ułatwiający prasowanie Firma Gold Drop wprowadziła nową recepturę preparatu ułatwiającego prasowanie pod marką ŁUGA wzbogaconą o zawartość protein, dzięki czemu produkt: usztywnia wyprasowane tkaniny, zapobiega elektryzowaniu się tkanin, poprawia gładkość i połysk włókien, zapobiega niszczeniu tkaniny w wysokich temperaturach oraz pozostawia przyjemny zapach. Wyrób oferowany jest w butelce o pojemności 500 ml z rozpylaczem, co znacznie ułatwia nanoszenie preparatu na prasowaną tkaninę. www.golddrop.eu

!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie  firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi (Ustawa z dnia  26 poaździernika 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości).

ENERGY 2000 to najpopularniejsze kluby w Polsce Energy 2000 to przede wszystkim gazowany napój energetyczny, który wspomaga nie tylko naszych klubowiczów, ale przede wszystkim osoby dorosłe o wzmożonym wysiłku fizycznym. Zapewnia odpowiednią dawkę energię na cały dzień. Energy 2000 to także smakowite przekąski – są to Paluchy w czterech odsłonach smakowych, jak i cienkie Paluszki w trzech smakach. Wyjątkowość produktów Energy 2000 to ich oryginalny smak idealnie trafiający w gusta klientów. Dobrze smakujące, mocno chrupiące, wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. www.energy2000drink.pl

90 |

www.hurtidetal.pl


HURT & DETAL  

HURT & DETAL - Październik 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you