Page 1

ps påsvenska på svenska Svenskfinlands största gratistidning om kultur och fritid – På svenska! Tidningen utkommer fyra gånger per år med aktuella teman. Utgivare är Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU och Kulturfabriken Ab.

FRITID

Grattis! Du är en av de

130 932 som får den här nya tidningen i postlådan.

Nummer  • årgång  • september 

Fyll din tid med något meningsfullt Saknar du något att göra, fritidssysselsättningar, upplevelser, kontakter med människor? Ta reda på vad man kan göra på fritiden i din omgivning! Fritid kallar man den del av dygnet och veckan som inte går åt till arbete, måltider och sömn. Således kan man grovt säga att fritid är den tid som en person förfogar över själv. I dessa tider finns det ett enormt utbud på fritidsaktiviteter. Frågan är inte om det arrangeras någonting intressant, snarare hur du får veta om det. Därför kan det vara bra att känna till vissa infokanaler. På webbplatsen Finland Festivals, festivals.fi, kan du på sex språk läsa om festivaler och evenemang på olika håll i Finland. Senare i denna tidning finns en presentation av den nygrundade hemsidan evenemang. fi och innehåller – liksom namnet avslöjar – allt gällande evenemang. Kolla även in evenemax.fi. På tapahtuma.tv-webbplatsen hittar du information om konst och kultur (på finska och engelska). Där finns mycket information om olika typer av kulturevenemang och utställningar runtom i Finland. Infopankki.fi ger dig dessutom möjlighet att på svenska ta del av det kulturella utbudet på ett bredare plan. De flesta kommuner har också en händelsekalender om den egna bygden. Utöver nöjesbranschens otaliga företag, arrangerar även de flesta föreningar en massa fritidsaktiviteter. Ett axplock hittar ni på mittuppslaget i tidningen. Kom ihåg – fritidsaktiviteter arrangeras även i framtiden ifall deltagarmängden är tillräcklig. Även du bidrar alltså till utvecklingen av fritidsarrangemang. Delta, berika och defiFSU niera din fritid! annons

FINALISTERNA: Edvard, Hannes, IzaBella, Julienne, Lina-Lotta, Rebecca & David, Sofie, The High Fivez, The Rocking Neighbours och We 2 tillsammans med programledarna Eva Kela och Hencka Öhman. FOTO: YLE BILDTJÄNST/ANNE HÄMÄLÄINEN.

kan förverkliga dina drömmar

Melodi Grand Prix, ordnas i år för fjärde gången. Sedan starten 2007 har hundratals finlandssvenska unga i åldrarna 8-15 år fått vara med om något unikt.

listerna har nu fått spela in en skiva och väntar med iver på att få delta i den direktsända tv-finalen. Många av MGP finalisterna från tidigare år har fått en erfarenhet som gjort det möjligt att jobba vidare med musiken. Linn Nygård som vann 2007 beskriver sin medverkan i MGP så här: ” Ibland går man och drömmer. Jag vet. Man drömmer och drömmer och man bara längtar efter att denhär drömmen skall uppfyllas. Somliga dagar vet man, att man en dag kommer lyckas, och somliga dagar tvivlar man”. Linn är en av många som

Inom ramen för låtskrivartävlingen MGP har dessa musikaliska barn fått lära sig hur man skriver låtar och texter, de har lärt sig uppträda inför publik och fått uppleva direktsändning i tv med allt vad det innebär i scenografi, kläder och kameror. Årets tio finalister har valts ut bland 77 fina låtbidrag och de här unga fina-

lyckats och hon har fortsatt sin musikaliska bana bl.a. genom att ge ut en skiva, spela in musikvideo och genom att gå till final i Finlands Eurovisionsschlagerfestival 2010. Också bandet Sister Twister har gått i samma spår som Linn efter MGP. Linn hälsar till andra som har musikaliska drömmar: ”MGP är en superbra språngbräda in i musikens värld. Ta alla chanser du får och gör ditt bästa i alla situationer. Ge aldrig upp och tänk på att du är duktig och speciell, precis för att du är du!” MGP 2010 kulminerar i direktsänd final på YLE

FST5 den 8 oktober med start kl. 20. CD-skivan MGP 2010 ges ut strax före finalen. Nytt för i år är tre tv-program, ”Inför MGP 2010” onsdagarna 15, 22 och 29 september kl. 16.45. På webbplatsen svenska.yle.fi/mgp finns allt om MGP, här lönar det sig att titta in, ofta. På MGP webben finns också MGP-fabriken där du själv kan skapa låtar och vara steget närmare att kanske få din dröm uppfylld. MGP är en samproduktion mellan YLE FST5, FSU och Five Corners. PATRICIA TIIHONEN


2 • på svenska • september 2010

Vi skapar nya jobb åt långtidsarbetslösa Genom projektet Sysselsättande frivilligverksamhet vill vi skapa nya arbetsplatser i olika föreningar för långtidsarbetslösa. Projektet Sysselsättande frivilligverksamhet inleddes av Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU) i samarbete med Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (ELY-centralen) för ett par månader sedan

Projektets huvudsakliga mål är att stöda de långtidsarbetslösas möjligheter att komma in på den öppna arbetsmarknaden samt stärka deras sociala kompetens. Arbetstagarna i detta projekt är personer som är berättigade till ersättning från arbetskraftsbyrån, exempelvis lönesubvention och/eller arbetspraktik. På så sätt uppkommer inga stora kostnader för arbetsgivaren, i detta fall föreningen. Arbetsuppgifter som ungdomsföreningarna kan erbjuda är av varierade slag. Som exem-

pel kan följande nämnas: 1) fastighetsskötsel av föreningshus, 2) uppgifter relaterade till evenemangs- och projektproduktion, 3) ledaruppgifter för barn, ungdoms- eller vuxengrupper, 4) mångsidiga kansliuppgifter och dylikt. Föreningen kan redan ha klara arbetsuppgifter till vilka man söker en arbetstagare eller också kan föreningen vara intresserad av att dra igång en ny verksamhet till vilken föreningen via sysselsättningsprojektet kan hitta en lämplig person.

Arbetstagarna väljs via arbetskraftsbyråerna, intervjuerna och valprocessen sker i samarbete med projektet och ungdomsföreningen. Arbetstagaren är anställd via projektet, inte föreningen, varpå alla administrativa ärenden sköts via projektet. Det är naturligtvis av intresse för hela samhället att långtidsarbetslösa kommer in på arbetsmarknaden. Genom att förbättra möjligheterna till anställning för långtidsarbetslösa, görs kännbara inbesparingar i den ofFSU fentliga sektorn.

Vill du veta mera? Om detta är något som intresserar, tveka inte att kontakta oss! Projektledare för Östra Nyland, Oscar Ohlis. Finlands Svenska Ungdomsförbund, Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors. Tfn 050 502 4266 / 09 7515 5100. E-post: oscar@fsu.fi. Projektledare för Västra Nyland, Marica Fagerholm-Åsten. Luckan i Kyrkslätt, Kyrktorget 2, 02400 Kyrkslätt. Tfn 050 502 1102 / 09 296 3830. E-post: marica@knuf.fi.

Så här blir du medlem i UF-rörelsen Vill du bli en länk i den finlandssvenska ungdomskedjan? Då bör du gå tillväga på följande sätt: Kontakta den närmaste ungdomsföreningen på din ort. Känner du inte till ortens olika föreningar, lönar det sig att kontakta t.ex. landskapsförbundet, kommunen eller annan instans. Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), liksom även landskapsförbunden; Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU), Åbolands Ungdomsförbund (ÅUF), Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU), Ålands Ungdomsförbund (ÅlUF), har inga personmedlem-

mar. Därför bör man vara medlem i en lokalförening för att den vägen kunna hänga med i rörelsens svängar. Enbart landskapsförbunden är medlemmar i FSU! Vill din förening bli medlem i uf-rörelsen?

Om din förening är intresserad av att bli en medlemsförening i uf-rörelsen, bör ni gå tillväga på följande sätt: Kontakta ert landskapsförbund enligt ovanstående. Om er förening finns i t.ex. Nyland, bör ni vara medlem i en av de sju lokalförbund som finns inom NSU. Ni får gärna kontakta FSU eller landskapsförbunden ifall ni har frågor angående medlemskap! FSU

UF-kortet funkar bra ute i Europa!

Finlands Svenska Ungdomsförbund har lanserat ett eget nytt medlemskort som riktar sig till ungdomar under 29 år. Kortet är gjort i samarbete med European Youth Card och erbjuder innehavaren 100 000 förmåner runt om i Europa (kolla europeanyouthcard.fi). Är du intresserad och uf-medlem under 29 år, kontakta FSU!

annons

UNG KULTUR

EUROPEISKA UNGDOMSKORTET

www.nuorikulttuuri.fi www.europeanyouthcard.fi


på svenska • september 2010 • 3

tänkapå.fi

På www.tänkapå.fi presenterar Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU olika aktuella teman, dels för att släcka allmän informationstörst och dels för att skapa en debatt. I vårt informations- och teknologisamhälle introduceras hela tiden nya saker. En mängd olika lösningar på problem vi aldrig hört

om. Nu och då är det svårt att hinna med. Det löper även risk att vi förbiser problem och risker med nya lösningar, eller att vi glömmer bort gamla goda metoder. Tanken med hemsidan är att lyfta upp vissa utvalda teman genom att presentera tankar och åsikter av olika sakkännare. Dessa sakkännare har olika bakgrund, erfarenhet och utbildning, och presenterar således olika synvinklar på ämnet ifråga. I mars 2010 lanserades det första temat ”sociala medier”, och under juni månad andra temat ”amatör”. Följande tema blir frivillighet och lanseras v. 37/2010. Initiativet till hemsidan kommer från FSU. Målsättningen är att kunna presentera 4-5 olika teman varje år. Det är möjligt att föreslå nya teman via hemsidan, så passa på att fokusera ljuset på det ämne som intresserar just dig! FSU Gå in på hemsidan, delta i debatten eller tyck till!

f öreningshus.fi ungdomsföreningar.fi

teater.fi

påsvenska.fi

tänkapå.fi

Finlands Svenska Ungdomsförbund lanserar under september månad 2010 en hemsida för finlandssvenska föreningshus. Ideella föreningar har byggt föreningshus som samlingsplatser och centrum för deras verksamhet. Bland annat står arbetar-, ungdoms-, lantmanna-, nykterhets- och idrottsföreningar, skyddskårer, frivilliga brandkårer samt hembygdsoch marthaföreningar som ägare för dessa hus. De äldsta husen är byggda på 1880-talet och numera finns det cirka 2 500 föreningshus. I föreningshusen arrangeras bland annat: Danser, teaterskådespel, sångoch musikevenemang, möten, basarer, utställningar, kurser och olika fester, etcetera. Största delen av föreningshusen upprätthålls fortfarande med frivilliga krafter i form av talkoarbete. Intäk-

terna av hyresverksamheten går till de kostnader huset medför och i några fall räcker de även till att finansiera föreningens verksamhet. FSU vill underlätta föreningarnas jobb med husen genom att grunda en hemsida med flera funktioner för föreningshuset. Den kanske mest konkreta fördelen är marknadsföringen. Eventuella hyresgäster hittar olika uppgifter om föreningshusen. Därtill skall sidan innehålla annan nyttig information både för föreningarna (aktuell lagstiftning, information om renoveringsbidrag, dokument, m.m.) och för utomstående (hur man besöker huset, annan service på området, historia m.m.). FSU DETTA HÄNDER I DAG DET GRÖNA LANDET Porvoon Teatteri 01.06.

VIISI KIELTÄ COMEBACK KEIKKA Musikteatern Kapsäkki 01.06. FOLK OCH RÖVARE I KAMOMILLASTAD Veininmylly 02.06.

(NTI) JULIE Teaterhögskolan 04.06. www.evenemax.fi

VECKANS FRÅGA

Vad tycker du om den här frågan då, är det något som berör dig extra mycket? Ja, absolut!

73 %

Nja, vet inte riktigt. 7%

Nope. Inte min grej. 20 %

Om du vill veta mera om hemDu har redan röstat.

VECKANS FRÅGA sidan, behöver du bara besöka förVad tycker du om den här frågan då, är det något som eningshus.fi. Där kan berör dig extraäven mycket? föreningar Ja, absolut! föra in uppgifter om sina föreningsNja, vet inte riktigt. Nope. frågor, Inte min grej. riktas de hus. Har man andra till FSU, 09-7515 5100 eller fsu@fsu.fi. Klicka på ett svar för resultat

HITTA ETT HUS

annons

SÖK PÅ FÖRENING Ange den förening vars hus du vill hitta: sök

Föreställningar lö 2.10. kl. 18:00 ti 5.10. kl. 19:00 lö 9.10. kl. 18:00 ti 12.10. kl. 19:00 lö 16.10. kl. 18:00 sö 17.10. kl. 15:00 sö 17.10. kl. 18:00 ti 19.10. kl. 19:00 ons 20.10. kl. 19:00 ti 26.10. kl. 19:00 lö 30.10. kl. 18:00

Vandarevyn 2010

SÖK PÅ NAMN SÖK PÅ LANDSKAP SÖK MED FLERA KRITERIER

VAND A TILL HITTA ETT HUS

SÖK PÅ NAMN Skriv in föreningshusets namn här ifall du vet vilket hus du vill veta mer om:

SALU sök

SÖK PÅ FÖRENING SÖK PÅ LANDSKAP SÖK MED FLERA KRITERIER

HITTA ETT HUS SÖK PÅ LANDSKAP Skriv in landskapet i vilket du vill hitta föreningshus:

Vanda till sa lu sök

SÖK PÅ NAMN SÖK PÅ FÖRENING SÖK MED FLERA KRITERIER

HITTA ETT HUS

av Stefan Lundberg & Staffan Bruun• regi: Sven Sid SÖK MED FLERA KRITERIER Ort

sök

Premiär lördag 2.10.2010 kl. 18:00 • Helsinggård, Dickursby Postnummer

sök

Max antal gäster

Biljetter 15 euro • bokningar tfn 050 432 8888 / Katja • info@vaihelsinge.fi • www.vaihelsinge.fi sök

Minst antal gäster sök

SÖK PÅ FÖRENING SÖK PÅ NAMN SÖK PÅ LANDSKAP

IT-projektet som ska erbjuda hjälp med datorn FSU ska genom projektet IT3 i höst börja erbjuda IT-stöd för den finlandssvenska föreningsvärlden. Målet är att ungdomsföreningarna ska få en kunskapsbas och egna webbsidor. Avsikten med projektet är att etablera en god grund för IT-kunnande bland finlandssvenska föreningar. Projektets målsättning är att sporra, stöda och hjälpa de finlandssvenska föreningarna att utveckla sina färdigheter i meningsfull användning av informationsteknik som stöd och verktyg i verksamheten. I praktiken har man fr.o.m. 1.9.2010 anställt en personal på tre personer, en tekniker per landskap i Nyland, Åboland och Österbotten. Teknikerna arrangerar utbildningar, håller jour, besöker, sporrar och hjälper föreningarnas IT-ansvariga personer med hemsidor och andra bekymmer dessa kan tänka sig ha med datorer. Projektet riktar sig till medlemsföreningar inom Finlands Svenska Ungdomsförbund, Marthaförbundet, Finlands Svenska Idrott, Förbundet Hem och Skola i Finland, Finlands Svenska Hembygdsförbund, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska 4H, Svenska Pensionärsförbundet, Frivilliga Brandkårerna och Finlands Svenska Sång- och Musikförbund. Initiativtagare till projektet och huvudarrangör är FSU.

Den långsiktiga målsättningen är att upprätthålla de finlandssvenska föreningarnas synlighet i och användning av internet. På så sätt kan föreningarna förbättra servicen och öka trivseln i de egna byarna. Detta sker i praktiken genom att man under projektets gång också skapar tekniska miljöer, kunskapsdatabaser med t.ex. frågor och svar, varifrån föreningarna i framtiden själva kan gå och leta efter information. En målsättning är, att vid projektets slut har så många fören-

ingar som möjligt en egen hemsida som uppdateras tillräckligt ofta. En annan målsättning är att förbättra samarbetet mellan de finlandssvenska föreningarna. Projektet är i startgroparna. FSU

Medlemsföreningar till de ovan nämnda organisationerna kan gärna höra av sig till Finlands Svenska Ungdomsförbund, 09-7515 5100, it3@fsu.fi. Projektets beräknade slutdatum är 31.8.2013.


4 • på svenska • september 2010

september

UF-händelser hösten 2010 10–11.9 11.9 18–19.9 18.9 19.9 19.9 24–25.9 25–26.9 26.9 26.9

Föreningsfestivalen 2010 i Helsingfors Ungdomsdans i Rangsby Ordningsmannakurs i Helsingfors Mogendans i Rangsby Talang Åboland uttagningstillfälle, PIUG, Pargas Glims höstmarknad i Esbo Scenkraft ombord på Silja Europa Ordningsmannakurs i Helsingfors Talang Åboland uttagningstillfälle, Villa Lande, Kimito Nickby marknad i Sibbo

Förening 2010

oktober

Snart kör Förening 2010 igång igen! Föreningsfestivalen ordnas i år i Helsingfors den 10–11 september med temat frivillighet och finansiering. Föreningsfestivalen finns till för att erbjuda finlandssvenska föreningar en mötesplats för kunskap, utbyte av tankar, inspiration och informationsspridning. Att nå 2.10 4.10 8.10 9.10 9.10 9–10.10 9.10 16.10 18.10 23.10 25.10 28.10 28.10 29.10 30.10

november

Svenska Österbottens Ungdomsförbund arrangerar igen sin traditionella Johannesgala som i år arrangeras 9 oktober i Rangsby. På

Kulturkarnevalen

december

Kulturkarnevalen arrangeras i år i Borgå 11–14.11. FSU kommer att bidra med en musikal8.12 18.12 19.12 19.12 27–30.12

på inre och yttre utveckling samt författare till flera olika böcker inom personlig utveckling. Under festivalens andra dag ordnas föreningsmässan på Narinken klockan 10–16. Där har de olika föreningarna möjlighet att visa upp sin verksamhet för varandra och allmänheten. På Narinken finns även program för hela familjen; på scenen uppträder bland andra Frida An-

Ungdoms- och mogendans i Rangsby Musikinstitutet Kungsvägen och EBUF öppnar i Vindängen Melodi Grand Prix final i Helsingfors Johannesgalan i Rangsby SÖU:s höstmöte i Rangsby Åboländsk Afton i Pargas Dans på Ljungheda Nyländsk Afton i Borgå Revyn ”Vill ha mera” på Lilla Teatern i Helsingfors ”Fanny och Alexander” på SvT/Alexandersteatern Frågesportsuttagningar på 7 olika orter i Nyland Seminariet Våga vinna Höstmöte för uf-rörelsen i Esbo, Valhalla, Köklax Finns sommarteater på Bokmässan i Helsingfors ÅUF Höstmöte + Frågesportsuttagning, Bergvalla, Pargas

Johannesgalan

1–6.11 5–6.11 6.11 6.11 7.11 11–14.11 13.11 13.11 13.11 14.11 17.11 19–20.11 20–21.11 24–25.11

ut till en bred allmänhet hör även till målsättningarna. Föreningsfestivalen ordnas årligen i början av september, turvis i Svenskfinlands tre centralstäder; Vasa, Åbo och Helsingfors. Årets tema lyfts fram genom föreläsningar på fredagen, med Emma Pihl som huvudföreläsare. Emma Pihl är en efterfrågad och uppskattad föreläsare, professionell coach med ett parallellt fokus

galan utses 5 olika kategorier, bl.a. årets förening, -eldsjäl, -ungdom, -talang och -uf-veteran. Kandidater för de olika kategorierna skall nomineras och meddelas SÖUkansliet senast 10.9!

Frågesporten i NSU 50 år! I år har det förflutit hela 50 år sedan den allra första frågesporten i NSU:s regi! Den 27 oktober 1960

Svenska veckan i Luckan i Kyrkslätt Järsö UF:s 20-års scoutjubileum Finns sommarteater i Louhisalen, Esbo kultcentrum Stand up & eat NSU-final i frågesport i Tessjö, Lovisa Teaterläger i samband med Kulturkarnevalen i Borgå Kröning av Kyrkslätts lucia FSU-final i frågesport Föreningshuset Ljunghedas 100-årsfest FSU:s höstmöte KNUF:s höstmöte Workshopar i teater, dans och låtskriveri SÖU deltar i köpmannamässan i Jakobstad Know Howmässa och SÖU-scen i Botniahallen kurs där deltagarna får grundundervisning i dans, sång och musikalimprovisation. Anmälningen börjar 11.9 klockan 10.00. För mera info: www. kulturkarnevalen.fi.

ÅboLANd Ungdomsgruppen Pargas Gaming Community (PGC) från Pargas förverkligar tillsammans med Åbolands Ungdomsför-

Esbo Lucia, kröningsfest i Finno skola Grötfest på Bergåsa Julbasar på Runhälla Julglögg med barnteater ÅboLANd 2010, Pargas

FSU + festivalföreningen Rangsby uf Ung Info + NSU Rangsby uf ÅUF EBUF FSU Ung Info + NSU ÅUF SUF dersson, Pappas Eget Band och Pentti Russinkaka och Lata Ankorna. Festivalen avslutas med festmiddag på lördag kväll. Mera information om programmet finns på adressen www.festival.fi.

Scenkraft Scenkraft arrangeras i år i samband med Teaterbåten. Nu är re-

dan 450 anmälda för den tvåspråkiga teaterfestivalen som arrangeras 24–25.9, ombord på Silja Europa. Anmäl dig också och ta del av föreställningarna, utbildningarna och roligt sällskap. Om du hör till uf-rörelsen, nämn FSU i samband med hyttbokningen för att få lite extra för samma pris. För mer information: www.teatterilaiva.net.

Rangsby uf EBUF YLE + FSU SÖU SÖU ÅUF MKUF NSU + BUF + FSU EBUF EBUF NSU SÖU EBUF EBUF ÅUF hölls landskapsfinalen i kommunalhuset i Nickby inför fullsatt hus. Då deltog ett lag per lokalförbund, d.v.s. 7 lag och Sydlojo uf utgick med segern. I år arrangeras lokalförbundsuttagningarna den

25 oktober och landskapsfinalen i Tessjö på Åsgård söndag 7 november 2010.

KNUF Järsö uf EBUF Överby uf NSU FSS + FSU KNUF FSU MKUF FSU KNUF Vörå uf + Ungdomsrådet i Vörå-Maxmo Pohjanmaan Expo Pohjanmaan Expo bund (ÅUF) en LAN-turné i Åboland. Turnén är på sin slutraka men ännu återstår att ordna det andra allåboländska LANpartyt, ÅboLANd 2010, som ordnas i Pargas 27-30.12.2010. Till

LAN-partyt väntas över 200 deltagare. Förfrågningar om evenemanget kan göras till Jani Lastuniemi på ÅUF, tfn 044-5866904, eller Tony Karlsson på PGC, tfn 050-3753576.

EBUF, GUAF och Esbo Arbis sv. kamratförening Järsö uf KSUF Överby uf ÅUF


på svenska • september 2010 • 5

FESTFIXARE: Evenemang.fi är mera än en evenemangskalender. Här får du också info om tillstånd och blanketter samt hittar orkestrar. Eller använd korvkalkylatorn för att räkna ut hur många koppar kaffe som 243 gäster dricker.

Få hjälp med evenemangsfixet Fyller du jämna år eller skall du gifta dig? Då hittar du allt du behöver på webbplatsen evenemang.fi. Denna nya sajt som öppnas nu i september, kommer att innehålla allt du behöver veta då du skall ordna en större eller mindre fest. Här är det möjligt att hitta allt från lokal, catering, ordningsvakter, underhållning till bajamajor. Alla som har tjänster att erbjuda för evenemang, har gratis möjlighet att registrera sig på sajten och därmed erbjuda sina

tjänster till dig, som vill ordna ett evenemang. Checklista Hur mycket kaffe behöver jag åt 100 gäster? Kommer tio kilo kött att räcka då min förening skall ha köttsoppa åt 60 personer? Svaren på dylika frågor kommer sajtens korvkalkylator att ge dig. Där kan du skriva in hur många gäster du skall ha och så får du svar på hur många kilo potatis du behöver. Korvkalkylatorn är till för den som är nybörjare då det gäller evenemang. Det är meningen att man skall

kunna använda korvkalkylatorn som en checklista vad gäller serveringen vid olika tillställningar. Den kommer dock inte att erbjuda färdiga recept. Evenemang.fi är i högsta grad till för föreningarna! Här har alla föreningar möjlighet att erbjuda sina tjänster till hugade köpare. De föreningar som vill hyra ut lokalen, servisen, ljudanläggningen eller sina revynummer kan registrera detta på evenemang.fi och på så sätt marknadsföra sig. Även då föreningen vill ordna en tillställnig är evenemang.fi

Inled diskussionen om sänkning av rösträttsåldern nu En arbetsgrupp som utrett frågan om sänkning av rösträttsåldern till 16 år överlät sitt betänkande till justitieminister Tuija Brax i början av sommaren. Nu när sommaren lider mot sitt slut är det dags för de samhälleliga aktörerna att bekanta sig med utredningen och inleda diskussionen om sänkningen av rösträttsåldern på allvar. Sänkandet av rösträttsåldern handlar om ungdomars påverkningsmöjligheter och framtiden i vår demokrati. Undersökningar gällande finländska ungdomars samhälleliga aktivitet visar att ungdomarnas intresse för de traditionella påverkningskanalerna minskat. Exempel på denna minskade aktivitet är lågt deltagande i val och minskat intresse för partiaktivitet. Samtidigt visar forskningen att ungdomar intresserar sig för samhällelig aktivitet ifall de upplever att de kan påverka på riktigt.

Att rösta är den bästa och jämlikaste formen att garantera ungdomars delaktighet. Vid sidan av sänkt rösträttsålder behövs även kunskap och ändrade attityder. När röstande diskuteras borde man tala om detta som en ungdomarnas rättighet och möjlighet – inte som en medborgerlig plikt. Röstandet borde även göras till en del av vardagen, och inte till en fest. Framför allt borde ungdomarnas övriga möjligheter till påverkan respekteras.

Tidsplaneringen är av yttersta vikt: Nästa gång 16-åringarna får rösta är i höstens församlingsval. Den nationella utredningen är gjord så att den nuvarande riksdagen har en möjlighet att ge 16-åringarna rätt att delta i det gemensamma beslutsfattandet, med start i kommunal- och presidentvalen år 2012. En aktiv debatt om rösträttsåldern nu kan aktivera unga väljare i samband med riksdagsvalet nästa vår. Partierna har en särställning som debattörer. Finns det ett gemensamt synsätt på rösträttsfrågan denna höst och sällar sig Finland till föregångarländerna i Europa som redan gett 16-åringarna rösträtt? Varför inte ta och pröva på att sänka rösträttsåldern och samtidigt göra upp klara planer för de kommande åren? Hanna-Mari Manninen ordförande, Finlands Ungdomssamarbete Allians rf

till stor nytta. Här får föreningen hjälp med till exempel tillståndsdjungeln. Olika tillstånd, räddningsplaner och länkar till berörda myndigheter kommer att finnas på sajten. Eftersom bland annat ordningsvakter, cateringföretag och artister samlas på sajten behöver föreningen bara gå in på en sida när evenemanget planeras. Samarbete På evenemang.fi kan en förening även hitta en samarbetspartner vad gäller att ordna evenemang. På sajten ser man vad oli-

ka föreningar är duktiga på och kan på så sätt hitta en samarbetsförening som kompletterar den egna föreningens kunnande. Naturligtvis kommer det även att finnas en evenemangskalender på evenemang.fi! Evemang.fi upprätthålls av SÖU r.f. som en del av danskulturprojektet Move it – Österbotten. Evenemang.fi skall fungera som en infobank för föreningar som vill starta upp dansoch annan publikverksamhet. Sajten kommer inte att enbart begränsa sig till Österbotten, utan

strävar efter att bli allfinlandssvensk. Lansering Evenemang.fi lanseras under Föreningsfestivalen i Helsingfors den 10:e september. Under föreningsfestivalen kommer det även att hållas en workshop kring evenemang.fi där privatpersoner och föreningar har möjlighet att bekanta sig mig sajten och få hjälp med att registrera sig. Så om du kommer att befinna dig på Föreningsfestivalen, kom och sök upp FSU oss!

annons

KOM MED I

hembygdsarbetet › Ta del av specialkurser och seminarier. › JOY – seminarierna (Din egen miljö) som

arrangeras under kampanjåret 2010 är öppna för alla intresserade.

› FSH deltar även i Bokmässan 2010, avdelning 6k22, Mässcentrum. Kom och bekanta er med hembygdslitteratur!

› Fototävlingen i JOY-anda pågår till 31.10.2010. › Hembygdsrörelsens framtidsseminarium 19–20.11.2010. Kom med och bygg framtidens hembygdsrörelse!

› Prenumerera på tidningen Hembygden. Förfrågningar kan göras per e-post forbundet@hembygd.fi eller tfn 09-6123 488. Mer information på hemsidan www.hembygd.fi.

FINLANDS SVENSKA HEMBYGDSFÖRBUND


6 • på svenska • september 2010


ps

på svenska • september 2010 • 7

på svenska delas ut

Kommunens fritidstjänst i ungdomsförbundets regi Sedan början av detta år har SÖU som köptjänst erbjudit fritids- och ungdomsledartjänster åt Korsnäs kommun. Arrangemanget är nytt och man känner inte till något liknande samarbete mellan en kommun och en organisation inom fritidssektorn. Avtalet som SÖU skrivit med kommunen löper fram till 31.12.2010. Varje månad redovisar SÖU vad som gjorts på de 18,5 timmar per vecka som ingår i avtalet. Tanken är att det mesta av arbetstiden skall gå till fältverksamhet för ungdomar, inga ungdomar har nytta av att SÖU sitter på ett kommunkansli mellan kl. 8-16. Aktiviteter som prövats på under de månader som tjänsten

skötts är; gymträning, modern matlagning och bakning för ungdomar, frossa i choklad, tortillakväll, grillkväll, påskpyssel, teaterlekar, snurrbuggkurs, zumba, innebandy, kul på isen, filmkväll, disco och olika resor till sim- och bowlinghallar samt slalombacke. En mycket lyckad idrottsskola inledde sommarlovet för de unga i kommunen och veckan senare en fotbollsskola där över 70 barn deltog. Under sommaren startades också en arbetspool för unga i åldern 14-17 år i fritidsavdelningens regi. Under våren, påbörjades för de yngre barnen i årskurs 4-6, Power Club-verksamhet i alla byar i kommunen och nio ungdomar fick möjligheten att leda dessa barngrupper.

SÖU har också för fritidsavdelningens räkning sökt projektpengar för att kunna starta upp ny verksamhet. I juni kom beskedet om ett bidrag från Närings-, trafik- och miljöcentralen som statsunderstöd för att utveckla hobbyverksamheten bland barn och unga i kommunen. Bidraget är ämnat till extra resor under skolloven för eleverna i kommunen. I juni kom också beslutet om att ett specialunderstöd på 25 000 euro beviljats Korsnäs kommun för främjande av motion och idrott i skolan. Korsnäs samarbetar med grannkommunen Malax i detta projekt. En idrottsledare har nyligen blivit anställd inom projektet som startar 01.09.2010. FSU

Gallup i Korsnäs SÖU gjorde i augusti en gallup i Korsnäs gällande fritids- och ungdomsverksamheten. Medelåldern på dem som svarade låg på 14 år. Av svaren framkom bl.a., att de flesta inte är medlem i någon förening, men här känner många inte till att föräldrarna kanske betalat medlemsavgiften. Ett samlingsställe för ungdomar i kommunen är inte viktigt enligt de yngre svarande medan de äldre gärna skulle ha ett sådant. De flesta hade deltagit i någon eller flere av de verksamhetsformer som arrangerats. Bland de populäraste verksamheterna nämndes; 1) olika resor till t.ex. sim- och bowlinghallar, 2) olika motions- och idrottsaktiviteFSU ter, 3) kursverksamhet.

till alla finlandssvenska hem fyra gånger i året. Upplagan är 130 932 exemplar.

Utgivare Kulturfabriken Ab Nylandsgatan 17 B 27 00120 Helsingfors Telefon 09-7515 5100. E-post info@pasvenska.fi Webb www.påsvenska.fi eller www.fsu.fi Ansvarig utgivare Tomas Järvinen. Redaktörer Sofia Wegelius, Tomas Järvinen, Kim Österman. Form Ord & Bild. Tryck KSF Medias tryckeri.

Annonser Börje Takolander Råtallgränden 8 B 8 02710 Esbo Telefon 044-322 3956 eller 09-541 8218. E-post borje.takolander@ pasvenska.fi För annonsuppgifter och -priser besök oss på

www.påsvenska.fi

annons

bergvärme – SÅ AvANCerAT ATT DeT är eNKeLT NIBE BERGVÄRMEPUMPAR NIBE F1245 sätter en helt ny standard för uppvärmning i hemmet: sänkt energikostnad med upp till 80% och en revolutionerande display gör den både enklare och effektivare än sina föregångare. Det gör att du på ett smidigt sätt kan styra förbrukning och överblicka exempelvis drifttid – eller skapa egna, personliga inställningar. Olika hem har dock olika behov och nu kompletterar vi den nya generationen med basmodellen NIBE F1226. Även de med hög prestanda och användarvänliga menyer.

Avancerat, men enkelt – oavsett modell

NYHET Läs mer om våra bergvärmepumpar på www.nibe.fi

NIBE F1226 och NIBE F1245


8 • på svenska • september 2010

På Svenska 2-2010  

Gratistidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you