Page 1

Kasper Friis og Claus Raasted

Opskrifter p책 rollespil i institutioner og skoler

Frydenlund


Opskrifter på rollespil i institutioner og skoler 1. udgave, 1. oplag, 2013 © Frydenlund og forfatterne ISBN 978–87–7118–098–5 Redaktion: Rebekka Hjelholt Svendsen Korrektur: Lilian Kingo Kure Grafisk tilrettelæggelse: Malte Oswaldo Trap Pedersen Grafisk produktion: Balto print, Litauen

Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Fotograf: Christina Molbech. Bogen indeholder desuden fotografier taget af Claus Raasted, Anders Berthelsen, Charlotte-Amalie Bjerg Keller og Rene Bokær.

Frydenlund Alhambravej 6 DK-1826 Frederiksberg C Tlf. 3393 2212 post@frydenlund.dk www.frydenlund.dk Tilmeld dig forlagets nyhedsmail på www.frydenlund.dk/nyhedsservice


Indhold Del 1. Introduktion................................................................. 9 Indledning.................................................................................................. 10 Regler til rollespil..................................................................................... 13 Hvad alle bør vide om regler til rollespil............................................. 13 Südan kan reglerne til rollespil se ud.................................................. 15 Udvidelsesmuligheder ......................................................................... 17 Kamplege................................................................................................... 24 Fra kampleg til rollespil.......................................................................33 Rollespilskampleg #1. Ork Amok...........................................................34 Indledning............................................................................................34 Generelt.................................................................................................34 Rollespillet............................................................................................35 Udvidelsesforslag..................................................................................38 Rollespilskampleg #2. Stormvikingernes sidste slag........................ 39 Indledning............................................................................................ 39 Generelt................................................................................................ 39 Rollespillet........................................................................................... 42 Dramalege....................................................................................................45

Del 2. Rollespil............................................................................. 51 Rollespil #1. Heltenes prøve....................................................................52 Indledning............................................................................................52 Generelt.................................................................................................52 Rollespillet........................................................................................... 56 Udvidelsesforslag................................................................................. 65


Rollespil #2. Zombie................................................................................ 68 Indledning........................................................................................... 68 Generelt................................................................................................ 68 Rollespillet........................................................................................... 70 Udvidelsesforslag..................................................................................73 Rollespil #3. Den Mørke Skov.................................................................77 Indledning............................................................................................77 Hold...................................................................................................... 78 Det skal I bruge.................................................................................... 82 Generelt................................................................................................ 86 Udvidelsesforslag................................................................................. 89 Rollespil #4. Svend, Knud eller Valdemar........................................... 92 Indledning........................................................................................... 92 Generelt................................................................................................ 92 Rollespillet........................................................................................... 94 Udvidelsesforslag................................................................................ 103 Rollespil #5. Vrede.................................................................................. 105 Indledning.......................................................................................... 105 Generelt............................................................................................... 105 Rollespillet.......................................................................................... 107 Udvidelsesforslag................................................................................. 113 Rollespil #6. Innersuit............................................................................ 115 Indledning........................................................................................... 115 Generelt................................................................................................ 115 Rollespillet...........................................................................................118 Udvidelsesforslag................................................................................. 131

Del 3. Gode råd............................................................................133 Generelle råd og retningslinjer.......................................................................134 Vær altid selv med.............................................................................................134 De voksne må gerne snyde – men kun lidt...............................................134 Forklar tingene grundigt.....................................................................135 Børn er forskellige – brug det!............................................................135 Gør det sjovt.........................................................................................137 Involver så mange som muligt......................................................................138


Lad børnene træffe valg..................................................................... 139 Eksperimentér! Eksperimentér! Eksperimentér!............................. 140

Rollespil og pædagogik.......................................................................... 144 Rollerne kan noget andet, end børnene kan.................................... 144 Kønsroller er noget, man kan ændre på............................................ 146 Hård justits er den eneste vej frem.................................................... 146 Lad vilde børn slås vildt med en voksen for sig selv......................... 147 Rollespil i undervisningen.................................................................... 148 Fakta formidles bedre gennem traditionelle medier........................ 148 Rollespil er fantastisk til at sætte emner på spidsen......................... 149 Alvorlige rollespil kan være svære..................................................... 149 Ubevidst læring virker fantastisk...................................................... 150 erindinger skabes i evalueringen....................................................... 150 Udformning og opbygning af rollespil............................................... 152 Generelle retningslinjer..................................................................... 152 At finde på rollespil sammen med børnene...................................... 157

Del 4. Kontaktoplysninger........................................... 163


8


Del 1.

Introduktion

9


Indledning

Vær hilset, fremmede! Den bog, du sidder med i hånden, er skrevet for at gøre livet nemmere for dem, som vil bruge rollespil pædagogisk eller i en undervisningssammenhæng. Men man kan også få et par gode tricks med på vejen, hvis man arrangerer rollespil i en forening, for målgruppen er faktisk alle, der vil lave rollespil for børn. Vi har delt bogen op i tre dele, og du kan som læser vælge at dykke ned i teksten der, hvor du synes, det giver mest mening. Du kan selvfølgelig også læse bogen fra ende til anden, men eftersom den er tænkt som en guidebog og et opslagsværk, er det ikke sikkert, det er bedst at gøre sådan. Første del af bogen har vi valgt at kalde for ”Introduktion”. Denne del består af indledningen, som du læser lige nu, og af kapitlerne om kamplege, regler og dramalege. Tanken bag kapitlerne i introduktionen er, at de skal give dig nogle konkrete værktøjer, så du kan komme i gang med rollespilslignende aktiviteter, der dog ikke er egentlige rollespil.

”” Regler til rollespil giver nogle eksempler på simple (såvel som mere avancerede) regler, som kan bruges til rollespil. Ideen her er ikke at give endegyldige svar, men blot at fremlægge eksempler, der nemt kan bruges i praksis.

”” Kamplege introducerer en masse sjove måder at slås på og giver et par tips til, hvordan du undgår de mest oplagte faldgruber, når du blander børn og rollespilsvåben.

”” Dramalege er en samling underholdende og lettilgængelige lege, som er oplagte at lave sammen med børn. Det er ikke rollespil som sådan, men mere små mini-rollespil, der hurtigt kan afprøves.

10


Anden del af bogen hedder ”Rollespil”. Den består af seks forskellige rollespil, som kan spilles på kort tid og med begrænsede ressourcer. Målet er, at du nemt kan lave rollespillet efter at have læst instruktionen – det er lidt tænkt som en ”kogebog” med rollespilsarrangementer.

”” Heltenes prøve er et rollespil om en gruppe unge helteaspiranter, der bliver trænet i heltemodige dyder og til sidst besejrer et monster.

”” Zombie er et hurtigt action-rollespil, som stort set ikke kræver nogen

rekvisitter. Børnene bliver angrebet af vandrende lig – zombier – og må flygte, så længe de kan.

”” Den Mørke Skov er et avanceret rollespil med kamp, missioner og even-

tyr, som foregår i en skov, hvor mange forskellige eventyrvæsner har hjemme.

”” Svend, Knud og Valdemar er et historisk rollespil, der demonstrerer,

hvordan man ved hjælp af fortælling og slåskamp kan lære noget om dansk middelalderhistorie.

”” Vrede er et rollespil til de større børn, hvor der hverken er orker, elvere eller sværd involveret. I stedet handler det om kristne fanatikere og en atombombe.

”” Innersuit er et rollespil, som kombinerer leg og læring i et forsøg på at give børnene en forståelse for nogle grønlandske myter og sagnfigurer.

Tredje og sidste del af bogen bærer titlen ”Gode råd” og indeholder alt fra helt konkrete tips til at få børnene til at høre bedre efter, til mere overordnede overvejelser om læring, pædagogik og leg.

”” Generelle råd og retningslinjer er som navnet antyder nogle gode over-

ordnede råd til, hvordan du laver rollespil med børn. Rådene er baseret på erfaringer fra hundredevis af forskellige børnerollespil i alle genrer.

”” Rollespil og pædagogik er et par siders tanker om, hvad rollespil kan som pædagogisk værktøj. Der er også nogle ideer til, hvordan du formidler dine pædagogiske pointer gennem legen.

”” Rollespil i undervisningen giver råd og vejledning i, hvordan du organiserer læringsrollespil og får børnene til at blive klogere samtidig med, at de har det sjovt.

11


”” Udformning og opbygning af rollespil er en serie forslag til, hvad man

skal huske, når man skaber et nyt rollespil. Desuden indeholder teksten en række gode råd, som gør det nemmere for dig som idémager at involvere børnene i den kreative proces på en gavnlig måde.

Bogen har også en sidste del – den fjerde og måske vigtigste del. Denne del er dog ikke en tekst som sådan, men ganske simpelt en e-mailadresse og et telefonnummer. En af de erfaringer, vi har gjort os i løbet af de efterhånden mange år, vi har beskæftiget os med rollespil, er nemlig, at man tit sidder med spørgsmål, som man gerne vil tale med nogen om. Derfor findes vores kontaktoplysninger i kolofonen og på sidste side i bogen. Vi vil nemlig meget hellere svare på mange mails og gøre en ekstra indsats for, at der bliver lavet rollespil rundt omkring i landet, end at vide, at der sidder entusiaster, der er gået i stå af den ene eller den anden grund. Vi håber selvfølgelig, at du føler, du kan bruge vores bog til noget. Men vi håber også, at du vil skrive, hvis du har spørgsmål, som den ikke besvarer. For er der noget, vi aldrig bliver trætte af at tale om, så er det rollespil. God læselyst! Kasper Friis & Claus Raasted

12


Regler til rollespil

Der findes mange forskellige regler til rollespil, og det er næsten umuligt at finde frem til et enkelt regelsæt, som alle kan være enige om. Vi har valgt at indlede dette afsnit med nogle gode råd, som vi mener gælder, uanset hvad man ellers mener om regler for rollespil. Derefter kommer vi med et bud på nogle konkrete regler, du kan bruge i forbindelse med rollespil og kamplege. Afsnittet afsluttes med nogle forslag til udvidelsesmuligheder, og her kan man også læse om fordele og ulemper ved små og store regelsæt til rollespil.

Hvad alle bør vide om regler til rollespil Simple regler er lettest at håndtere Ovenstående udsagn giver sig selv, men mange har det med at glemme, hvor vigtigt det er, især hvis man har med nybegyndere at gøre. Jo simplere reglerne er, desto lettere er det at deltage i et rollespil som nybegynder eller uerfaren. Desuden kan især børn i de mindste klassetrin have svært ved at huske mange regler på en gang.

Det er en god idé at forklare reglerne ved en briefing inden rollespillet begynder. Den voksne kan evt. stå på en træstub eller lignende, så alle børnene kan se ham.

13


Forklar altid reglerne tydeligt Sørg altid for, at alle kender reglerne. Det kan til tider virke overflødigt at skulle gentage reglerne flere gange, men der er som regel altid nogen, der har glemt dem eller aldrig har hørt dem før. Når man har at gøre med større børn, kan man selvfølgelig godt forvente, at de selv sætter sig ind i reglerne. Alligevel gælder det også her, at den eneste måde, man kan være sikker på, at alle kender reglerne, er ved at forklare dem, når alle deltagerne er samlet. Husk for øvrigt at afsætte tid til spørgsmål, efter at reglerne er blevet forklaret. Det er forbavsende, hvor nemt det er at misforstå regler, især hvis misforståelsen er til ens egen fordel. De voksne bestemmer reglerne Nogle børn mener, at de ved mere om rollespil – og især om rollespilsregler – end de voksne gør. Det vil de fleste voksne, der prøver kæfter med rollespil, hurtigt opdage. Det er selvfølgelig ganske naturligt, at børnene mener, at de regler, de selv kender, er de rigtige. Men det er vigtigt at huske, at det er de voksnes regler, der gælder – ellers kan der hurtigt opstå forvirring. Sørg derfor for, at reglerne er fastlagt på forhånd, og at det er blevet understreget, at det kun er disse regler, der gælder i spillet. Børnene skal selvfølgelig have plads til medbestemmelse, men den skal gå gennem de voksne. Selvjustits og den passive dommer I Danmark har man ikke tradition for at have dommere til rollespil. I stedet er det almindeligt, at spillet forløber under spillernes selvjustits. Man går altså ud fra, at alle overholder reglerne af sig selv, og selvom det lyder utroligt, så plejer det faktisk at virke. Det fungerer ikke altid, og det fungerer ikke perfekt, men det fungerer tilstrækkeligt. Det er dog vigtigt, at der er en eller anden form for dommer, som børnene kan gå til, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet. Den dommer er selvfølgelig den voksne. Man kan ikke undgå, at der kommer konflikter, når man udstyrer børn med rollespilsvåben og sætter dem til at slås mod hinanden. Der skal derfor være en voksen til stede til at lytte, når børnene kommer og siger: ”Dina slår alt for hårdt, og hun slår efter hovedet, og det er rigtig strengt!” eller: ”Hannibal siger, at han er en udødelig dinosaurus – det kan man ikke være, vel?” Så må man snakke med Dina og Hannibal og sørge for, at de spiller efter de samme regler som de andre børn. Det vigtigste er, at selvom man er den voksne, skal man prøve at være en passiv dommer. Man skal altså ikke gribe ind over for hver lille overtrædelse, man ser, men derimod vente, til børnene selv kommer til en med deres klager eller problemer. Ellers kan man nemt skabe en kultur, hvor det er OK at snyde, hvis bare man ikke bliver fanget. Som voksen kan man ikke tage ansvar for at holde øje med alle på en gang – det er umuligt. Man skal i 14


stedet lære børnene, at alle er der for at have det sjovt, og at det ikke er sjovt at lege med dem, der snyder. Man skal desuden sørge for, at børnene ved, at de kan gå til den voksne, hvis der er nogen, som ikke spiller efter reglerne.

Sådan kan reglerne til rollespil se ud Vi har her delt de forskellige regler op i sikkerhedsregler, kampregler og ”leg pænt”-regler. Det gør det nemmere at forstå reglernes funktion, men det er ikke en opdeling, man behøver give videre til børnene – de skal bare vide, at det hele er regler. Sikkerhedsregler Sikkerhedsreglerne er helt simple. Man kan nemt komme til at lave rigtig mange sikkerhedsregler, men vores erfaring er, at mange af dem giver sig selv. Vi har f.eks. aldrig være nødsaget til at forbyde børnene at kaste hinanden i søen eller slå med knytnæver. Her er de regler, som ikke altid giver sig selv for børnene:

”” Man må ikke slå i hovedet – det er ubehageligt og gør ondt! ”” Man må ikke slå i skridtet – det gør også ondt, især på drengene! ”” Man må ikke slå alt, hvad man kan – selvom rollespilsvåben er bygget af skum, kan de godt gøre ondt, hvis man slår hårdt!

”” Man må ikke kaste sine våben efter de andre – det er nemt at ramme forkert, og så gør det ondt!

”” Hvis der er nogen, der siger, du slår for hårdt, så har de ret. Kampregler Især når børnene slås, er det vigtigt at have simple regler. Det kan være svært at holde styr på et komplekst regelsæt, når adrenalinen bruser i blodet. Vi anbefaler derfor følgende regler:

”” Man dør, hvis man bliver ramt af et rollespilsvåben. Det gælder, uanset

hvor man bliver ramt, med mindre det er i hovedet eller i skridtet. Man har med andre ord kun ét livspoint, med mindre man får andet at vide i gennemgangen af reglerne. ”” Når man er død, skal man lægge sig ned, sætte sig ned eller holde sit våben over hovedet, så de andre kan se, man er død. Hvis man ligger lige der, hvor alle de andre slås, kan man holde sit våben eller hånden 

15


oven på hovedet og så flytte sig væk. Man kan evt. have et område, hvor alle skal gå hen, når de dør. Det område kan man kalde Dødsriget.

”” Man er død, indtil en voksen siger, at man er levende igen. ”Leg pænt”-regler ”Leg pænt”-reglerne er oftest de sværeste at forstå og kræver derfor lidt ekstra forklaring for børnene. De er lavet ud fra vores pointer i afsnittet ”Hvad enhver bør vide om regler til rollespil”, og de er især vigtige for nybegyndere, som skal have skabt en fornuftig tilgang til rollespillet. Vi har haft stor succes med dem.

”” Der findes ingen politimænd i rollespil. Derfor er der ingen, der skal

holde øje med, om de andre snyder. I stedet skal man holde øje med, om man selv snyder. Hvis man synes, man har ramt nogen, og de ikke vil dø, har de sikkert ikke opdaget, at de er blevet ramt. Så må man slå dem igen. Hvis man synes, nogen bliver ved med at snyde eller overtræde reglerne, skal man sige det til en voksen. Så løser den voksne problemet. Det er forbudt selv at råbe ”Du er død!” eller ”Jeg ramte dig altså!” Den voksne er den eneste, der må være politimand. Desuden kan det ikke betale sig at snyde, da det ikke er sjovt at spille rollespil med folk, der snyder. Hvis man ikke kan overholde reglerne, gider de andre derfor ikke spille med en.

16


”” Husk at sige undskyld. På et eller andet tidspunkt er der nogen, der kommer til at slå for hårdt, slå i hovedet eller lignende. Det kan ikke undgås. Den slags gør man selvfølgelig ikke med vilje, og hvis man kommer til at gøre det, skal man sige undskyld og spørge om den anden er okay, inden man fortsætter.

”” Det er kun de voksnes regler, der gælder. Selvom man har spillet rol-

lespil før, er det ikke sikkert, at de regler, man kender, også gælder i det aktuelle rollespil. Man skal derfor kun følge de regler, man har fået fortalt af den voksne inden spillet.

Udvidelsesmuligheder Flere livspoint Vi har anbefalet, at man kun giver børnene et livspoint, så de altså dør, første gang de bliver ramt, uanset hvor de bliver ramt. Så er det svært at snyde, uden at de andre kan se det, og et er det nemmeste tal at tælle til. Problemet med et-livspoint-per-barn-politikken er, at den resulterer i nogle ret korte kampe. Det kan være sjovere at dele lidt flere livspoint ud, især hvis børnene er lidt større eller lidt mere erfarne. Prøv med to til at begynde med og se, hvad der sker. Man kan også vælge at give ekstra livspoint til de deltagere, der har rustning på. De fleste, der gør det, vælger at give ekstra point afhængig af, hvor godt rustningen beskytter og måske endda hvor pæn den er. På den 

17

Uddrag af Opskrifter på rollespil  
Uddrag af Opskrifter på rollespil  
Advertisement