Page 1

Gary Fischer og Rhoda Cummings

med

En overlevelsesguide for børn indl Ìringsvanskeligheder

Oversat og bearbejdet af Anne Skov Jensen

vil for ikke styr res

Frydenlund


En overlevelsesguide for børn med indlæringsvanskeligheder 1. udgave, 1. oplag, 2012 © Frydenlund og forfatterne ISBN 978–87–7118–085–5 Redaktion: Rebekka Hjelholt Svendsen Korrektur: Christel Sunesen Grafisk tilrettelæggelse: Karina Rydendahl Grafisk produktion: GraphyCems, Spanien

Original edition published in 2002 by Free Spirit Publishing Inc., Minneapolis, Minnesota, USA, http://www.freespirit.com under the title: The Survival Guide for Kids with LD* : *Learning Differences. All rights reserved under international and Pan-American Copyright Conventons. Tegninger af Jackie Urbanovic

Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser.

Frydenlund Alhambravej 6 DK-1826 Frederiksberg C Tlf. 3393 2212 post@frydenlund.dk www.frydenlund.dk Tilmeld dig forlagets nyhedsmail på www.frydenlund.dk/nyhedsservice


Til alle de børn, vi har kendt og arbejdet sammen med – denne bog er til jer.


Indhold InDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kapitel 1 Hvad er indlæringsvanskeligheder?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Hvad indlæringsvanskeligheder betyder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Hvad indlæringsvanskeligheder IKKE betyder. . . . . . . . . . . . . . . 15 Hvad skyldes indlæringsvanskeligheder?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Hvordan voksne finder ud af, at et barn har indlæringsvanskeligheder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kapitel 2 Hvorfor har børn med indlæringsvanskeligheder svært ved at lære?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Hvordan dine ører fungerer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Hvordan dine øjne fungerer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Måder at lære på – selvom din hjerne fungerer på en anderledes måde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Andre måder at lære på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kapitel 3 Syv forskellige slags indlæringsvanskeligheder. . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tale- og hørevanskeligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Læsevanskeligheder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Skrivevanskeligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Regnevanskeligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Organiseringsvanskeligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Sociale vanskeligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Motoriske vanskeligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Indhold

7


Kapitel 4 Love og regler, der hjælper børn med indlæringsvanskeligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Specialundervisning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Kapitel 5 At få hjælp til sine indlæringsvanskeligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Andre børn med særlige behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Specialcentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Hvordan fandt man ud af, at du havde indlæringsvanskeligheder?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kapitel 6 Børn med indlæringsvanskeligheder er også kloge.. . . . . . . . . . . 41 Hvor klog er du?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Hvor meget kan du lære?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Hvordan vil det gå, når du er færdig med skolen?. . . . . . . . . . 44 Kapitel 7 Hvordan man håndterer at være trist, vred eller såret. . . . . . . 46 Hvorfor børn med indlæringsvanskeligheder har disse følelser.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Seks tips til at få det bedre med dig selv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Kapitel 8 Ti tips til at klare sig bedre i skolen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1. Når du har det svært, så snak med nogen om det. . . . . . . 56 2. Hold hovedet højt!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3. Bliv ekspert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4. Deltag i skolens aktiviteter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5. Lær mere om indlæringsvanskeligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6. Få nogle venner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

8

En overlevelsesguide for børn med indlæringsvanskeligheder


7. Hjælp andre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 8. Undgå at komme i problemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 9. Lær, hvordan du kan slappe af og finde ro. . . . . . . . . . . . . . . . . 60 10. Brug ikke indlæringsvanskeligheder som en undskyldning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Kapitel 9 Hvad du kan gøre, når andre driller dig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Hvorfor børn driller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Hvorfor du bliver drillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Kapitel 10 Gode råd til at få og beholde venner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 »Få venner-reglerne«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Hvordan man kan få forskellige slags venner. . . . . . . . . . . . . . . . 70 Kapitel 11 Otte tips til at få det bedre sammen derhjemme.. . . . . . . . . . . . . . 72 1. Fortæl dine forældre, at du har brug for afslapningstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2. Fortæl dine forældre, hvis det tager for lang tid at lave dine lektier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3. Fortæl dine forældre, når noget går godt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 4. Tag en pause, når du har brug for det. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 5. Planlæg din tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 6. Spis sundt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 7. Få et fritidsjob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 8. Find en fritidsinteresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Kapitel 12 Gode råd at huske på, mens du vokser op.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Det kan sagtens ende godt: Du kan blive en vinder.. . . . . . . . 82

Indhold

9


Ti ting mere, som du måske gerne vil vide om indlæringsvanskeligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1. Er ordblindhed det samme som indlæringsvanskeligheder?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 2. Jeg har indlæringsvanskeligheder – betyder det så, at jeg har en hjerneskade?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 3. Forsvinder indlæringsvanskelighederne nogensinde?. . . 86 4. Kan jeg tage en videregående uddannelse, hvis jeg har indlæringsvanskeligheder?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 5. Hvis jeg får børn, vil de så også have indlæringsvanskeligheder?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 6. Vil jeg kunne arbejde og bo for mig selv, når jeg bliver ældre?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 7. Læser og skriver alle børn med indlæringsvanskeligheder ordene bagfra?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 8. Er alle børn med indlæringsvanskeligheder ens?.. . . . . . . . 91 9. Er der flere drenge end piger med indlæringsvanskeligheder?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 10. Skal alle børn med indlæringsvanskeligheder gå i en almindelig klasse?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Ressourcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Mød forfatterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

10

En overlevelsesguide for børn med indlæringsvanskeligheder


Indledning

?

ÎÎ Har du svært ved skolearbejdet, selvom du synes, at du er kvik? ÎÎ Forsøger du at høre efter, hvad din lærer siger, men har svært ved at ignorere andre lyde og bevægelser i lokalet? ÎÎ Er det svært for dig at følge anvisningerne i skolen? ÎÎ Vågner du sommetider om morgenen og ønsker, at du kunne blive i sengen og trække dynen op over hovedet i stedet for at gå i skole? ÎÎ Ville du ønske, at du havde flere venner? ÎÎ Ville du ønske, at dine forældre lod dig gøre, hvad du havde lyst til, i stedet for at tvinge dig til at lave lektier i timevis? ÎÎ Føler du dig anderledes – som om du ikke rigtig ved, hvor du passer ind? ÎÎ Føler du dig helt alene i verden – som om ingen kan forstå dig – inklusive dig selv? Hvis du kan svare JA på nogle af disse spørgsmål, så er denne bog lige noget for dig.

Indledning

11


Bogen vil besvare mange spørgsmål om indlæringsvanskeligheder, bl.a.: 1. Hvorfor har børn med indlæringsvanskeligheder svært ved at lære? 2. Hvad kan børn med indlæringsvanskeligheder selv gøre? 3. Er børn med indlæringsvanskeligheder uintelligente? 4. Hvorfor har børn med indlæringsvanskeligheder det svært i skolen? 5. Hvorfor har de andre børn svært ved at forstå børn med indlæringsvanskeligheder? Bogen vil ikke kunne løse alle dine problemer. Men den vil hjælpe dig til at forstå dig selv bedre. Den kan også give dig nogle ideer til, hvordan din skoledag kan blive bedre, og hvordan du kan forberede dig på din fremtid. Når du har læst En overlevelsesguide for børn med indlæringsvanskeligheder, får du måske lyst til at skrive til os. Vi vil meget gerne høre fra dig. Fortæl os, hvordan bogen har hjulpet dig, eller giv os nogle ideer til, hvordan vi kan gøre den bedre. Du kan skrive til os på følgende adresse: Gary Fisher and Rhoda Cummings c/o Free Spirit Publishing 217 Fifth Avenue North, Suite 200 Minneapolis, MN 55401–1299 USA Eller sende en mail på: Help4kids@freespirit.com Vi kan ikke læse dansk, så du kan måske få hjælp til at skrive til os på engelsk. Mange hilsner fra Gary Fisher og Rhoda Cummings

12

En overlevelsesguide for børn med indlæringsvanskeligheder


Seks ting, som er særligt generende for børn med indlæringsvanskeligheder

Her er de seks mest generende ting ifølge børn med indlæringsvanskeligheder:

1

Der er ingen, der forklarer, hvad indlæringsvanskeligheder er, og derfor bruger vi meget tid på at bekymre os om, hvad der er galt med os.

2

Vi bliver forvirrede over, hvad det er, vi skal lave i

3

Vores forældre, lærere og de andre børn har ofte ikke

4 5 6

skolen. tålmodighed med os. Vi har ikke ret mange venner. Vi bliver ofte drillet af de andre børn og får tit ballade. Vi kan ikke lide at blive kaldt retarderede, uintelligente eller dumme.

Indledning

13

Overlevelsesguide indlærings uddrag  

Uddrag fra Overlevelsesguide for børn med indlæringsvanskeligheder

Overlevelsesguide indlærings uddrag  

Uddrag fra Overlevelsesguide for børn med indlæringsvanskeligheder

Advertisement