Page 6

4

| Programowanie z eTwinning

|

Szanowni Państwo, na początku roku szkolnego 2016/2017 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Krajowym Biurem eTwinning uruchomiła kampanię zatytułowaną „Programowanie z eTwinning”. Kampanii patronowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jej wdrożenie związane jest z pilotażowym programem MEN, który zakłada, że począwszy od roku szkolnego 2017/2018, programowanie stanie się obowiązkowym przedmiotem dla uczniów już w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

dr Paweł Poszytek dyrektor generalny FRSE

Co udało nam się zrealizować w ramach przygotowanej kampanii? W ciągu minionego roku szkolnego zorganizowaliśmy szereg seminariów szkoleniowo-kontaktowych w wielu miejscowościach na terenie całej Polski. W ich trakcie uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności programowania, a nawet uczyć się go od podstaw. W ramach seminariów przeszkolono 682 nauczycieli i zarejestrowano aż 266 projektów. Zainteresowanie szkoleniami przerosło nasze oczekiwania. Okazało się bowiem, że w programowanie chcą angażować się nauczyciele z pierwszych etapów edukacyjnych, a nie tylko nauczyciele informatyki. Ważne jest też to, że kampania wzbudziła olbrzymie zainteresowanie szkół z małych miejscowości. Podsumowaniem kampanii jest publikacja, która ma wielki potencjał, by stać się doskonałym narzędziem dydaktycznym. Serdecznie zapraszam do korzystania z niej, mam bowiem przekonanie, że zawarte w niej treści mają merytorycznie unikalny charakter i doskonale oddają ideę seminariów. Realizacja kampanii „Programowanie z eTwinning” buduje we mnie poczucie optymizmu. Jestem przekonany, że program będzie nieustająco się rozwijał, inspirując nauczycieli do jeszcze większej innowacyjności i zachęcając uczniów do świadomego korzystania z nowoczesnych technologii.