__MAIN_TEXT__

Page 27

__

Zastosowanie tik

czat, e-mail, blog, forum, Word, Paint, Tux Paint, PowerPoint, Movie Maker, Picasa, Slideshare

__ __

Strony internetowe

__ __ __ __ __

http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p33902/welcome http://twinnies2010.blogspot.com/

Nagrody i wyróżnienia

Kolejnym zadaniem było wspólne projektowanie logo. Uczniowie każdej szkoły zamieścili swoje indywidualne projekty na TwinSpace. Niektóre z nich wykonano analogowo, po czym przeskanowano i przetworzono na obraz cyfrowy, inne tworzono w programach takich jak Paint czy Tux Paint. Metodą głosowania wybrano najciekawsze propozycje z każdej szkoły i utworzono z nich logo projektu. Wspólne wykonywanie tego zadania dało uczniom poczucie integracji, wspólnego dążenia do celu i przynależności do zespołu, co pozwoliło na wzmocnienie więzi.

Krajowa Odznaka Jakości Europejska Odznaka Jakości I miejsce w Europejskim Konkursie eTwinning 2012 I miejsce w konkursie eTwinning we Francji I miejsce w konkursie eTwinning we Włoszech

Dzieci stworzyły również quiz Where are the Twinnies? przygotowany w programie PowerPoint. Każda drużyna wybrała kilka zdjęć przedstawiających różne miejsca na świecie, które następnie zostały przerobione na puzzle. Podczas wyświetlania quizu na dużym ekranie uczniowie próbowali odgadnąć na podstawie możliwie najmniejszej liczby kolejno odsłanianych fragmentów zdjęcia, jaki obiekt ono przedstawia. Kiedy obrazek ukazał się w całości, dzieci nazywały po angielsku widoczne na nim szczegóły. Quizy były następnie rozsyłane do szkół partnerskich, by sprawdzić, jak poradzą sobie z ich rozwiązaniem zagraniczni rówieśnicy. Wykonano także ilustracje do anglojęzycznej wersji piosenki Gioca Jouer i przygotowano zabawę ruchową z wykorzystaniem wideo. Dzięki temu dzieci w łatwy i przyjemny sposób zapamiętały słownictwo związane z podstawowymi czynnościami wyrażonymi w zwrotach typu wave your hands czy comb your hair. Ilustracje przedstawiające Twinnie Yellow i Twinnie Blue zostały połączone i zsynchronizowane z tekstem oraz melodią piosenki za pomocą programu Movie Maker. Oglądając obrazki z napisami i słuchając muzyki, dzieci śpiewały, tańczyły oraz naśladowały odpowiednie czynności wyświetlane na ekranie. W miarę powtarzania uczniowie w indywidualnym tempie zapamiętywali coraz więcej zwrotów w języku angielskim. Kontakt z rówieśnikami dał uczniom poczucie zasadności uczenia się języka angielskiego i stanowił czynnik silnie motywujący. Dzięki projektowi mogli oni bez wyjazdu z kraju nawiązać relacje i komunikować się z osobami z różnych szkół europejskich. 25

Profile for Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2012  

W niniejszej publikacji prezentujemy opisy 18 zwycięskich projektów, mając nadzieję, że staną się źródłem inspiracji i zachęty dla tych nauc...

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2012  

W niniejszej publikacji prezentujemy opisy 18 zwycięskich projektów, mając nadzieję, że staną się źródłem inspiracji i zachęty dla tych nauc...

Profile for frse