Fundacja DEMOS

Kraków, PL

Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS to organizacja społeczna, która wspiera młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Została zarejestrowana w lipcu 2002 roku. Fundacja tworzy zaplecze lokalowe do prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej, terapeutycznej i sportowej. Organizuje warsztaty dla liderów młodzieżowych oraz realizuje programy stypendialne. Rozwija także działalność wydawniczą zorientowaną na zagadnienia społeczne, edukacyjne i kulturowe. Ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem SIEMACHA, czego owocem są placówki dzienne dla dzieci i młodzieży w Kielcach i Tarnowie oraz ośrodki wypoczynkowe w Zubrzycy Dolnej i Odporyszowie. Na terenie ośrodka wypoczynkowego w Odporyszowie Fundacja stworzyła w 2014 roku Nowoczesny Dom Dziecka, innowacyjny projekt zorientowany na przewartościowanie jakości opieki całodobowej w Polsce. Inicjatorem powołania Fundacji był Kazimierz Augustyński.

http://demos.org.pl/

Publications