Hier in Boom - Lente 2021.pdf

Page 1

Hier in Boom

Een tuinranger in je tuin ABC Rupelstreek: iedereen telt! Met een kompaan op stap in Boom

"Met dit klimaatplan evolueert Boom stap voor stap naar een eerlijke, duurzame en gezonde gemeente"

Schepen Sven Cools aan het Ecohuis. Hier kan je terecht voor alle mogelijke klimaattips.

© Karl Fret

BOOM WERKT AAN EEN AMBITIEUS KLIMAATPLAN Met het “Burgemeestersconvenant” beloofde onze gemeente onze CO2-uitstoot tegen 2030 te doen dalen met 40%. Zware opdracht, maar met z’n allen klaren we de klus. Het móét: het klimaat wacht niet. Een ambitieus klimaatplan staat daartoe nu al in de steigers. Voor Groen moeten alle geplande klimaatacties ook sociaal en rechtvaardig zijn, m.a.w. ze mogen de

kwetsbare Bomenaars niet treffen maar moeten hen net mee betrekken. We vliegen er meteen in: samen met Samenlevingsopbouw en IGEAN bekijken we alvast mogelijke projecten voor energiebesparende renovaties in hele wijken. Hernieuwbare energie moet in één moeite ook de energiearmoede bestrijden bij bewoners en eigenaars van slecht geïsoleerde of verwarmde woningen.

IEDEREEN MEE IN HET BAD

We betrekken iedereen. Wie geen eigen zonnepanelen kan installeren, kan wel “zonnedelen”: met dat systeem zal men mee kunnen investeren in zonnepanelen op bv. gemeentelijke gebouwen, met een gegarandeerd terugverdieneffect. IGEAN en de provincie helpen bij de opmaak van het klimaatplan en Avansa (het vroegere Vormingplus) bij de burgerparticipatie, zodat

iedere burger zijn zeg kan doen en het plan breed gedragen is. In oktober start ons “klimaat-kern-team”. Tegen januari 2022 ligt een eerste versie van het klimaatplan op tafel; dat gaat dan naar de advies- en wijkraden, Gecoro, commissie, enz., en na dié inbreng komt het op de gemeenteraad. Zo evolueert Boom stap voor stap naar een eerlijke, duurzame en gezonde gemeente.


HIER

Tuinrangers

NODIG DE NATUUR UIT IN JE TUIN !

Een tuinranger helpt je om je tuin beter te begrijpen en natuurvriendelijker te maken.

Binnenkort wordt het zomer. Dan verschijnen de insecten weer. Vervelende vliegen, zoemende en stekende muggen en wespen vind je overal. Maar je kunt je tuin ook aantrekkelijk maken voor nuttige diertjes. "Nuttig" voor ons, mensen toch. Zoals de lieveheersbeestjes die graag massa’s bladluizen vreten. Zweefvliegen smullen nectar uit bloemen en zijn geheel onschuldig. Maar ze vermommen zich als wesp of bij en riskeren daardoor doodgemept te worden. Wellicht zijn je kinderen onder de indruk als ze op een blad een slome meikever ontdekken. Voor mezen zijn insecten een lekkernij, ook voor de egel die ‘s nachts op smikkeltocht gaat. Koolmezen zijn gek op processierupsen.

© www.tuinrangers.be

Maar hoe lok je al die toffe beestjes naar je tuin, terras of balkon? Daarvoor schakel je een tuinranger in. Tijdens een tuinsafari ontdek je hoe fascinerend het leven van dieren en planten in je tuin kan zijn. Je krijgt vanzelf meer zin in een natuurvriendelijk stukje tuin. Hun advies is op maat, laagdrempelig, deskundig en gratis. De gemeente Boom doet mee aan het pilootproject. Een natuurvriendelijke tuin is niet alleen een bron van leven, zo’n tuin houdt ook meer regenwater vast en is koeler in de zomer. Meer info of een afspraak maken met een tuinranger? Kijk op www.tuinrangers.be


HIER

IN ’T KORT

IN DE KIJKER: ABDESLAM ABDESLAM EL GHAMRI

Groen-afgevaardigde in het bijzonder comité voor de sociale dienst in Boom abdessalam0711@gmail.com

In dit nummer zetten we ons kernlid Abdeslam El Ghamri in de kijker. Hij is voor Groen actief in het bijzonder comité voor de sociale dienst in Boom en draagt elke dag zijn groene, progressieve waarden en normen uit als leerkracht bij het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. In z’n vrije tijd beklemtoont hij deze waarden opnieuw als voorzitter van ABC Rupelstreek vzw.

ABC RUPELSTREEK: IEDEREEN TELT MEE! ABC Rupelstreek vzw is een Boomse vereniging die is opgericht in 2008. Abdeslam: "Het initiatief kwam van een aantal Boomse ouders van Marokkaanse afkomst. Het idee is ontstaan vanuit de behoefte om de sociale cohesie in onze maatschappij te verbeteren. Daarom richt deze vereniging zich zowel op de autochtone als de allochtone bevolking, op jong en oud en op man en vrouw. Iedereen telt mee!"

"Zo proberen wij ook samen te werken met andere organisaties om aldus meer mensen te kunnen bijstaan. Vertrouwen en onderlinge verdraagzaamheid is daarbij erg belangrijk en dat willen we sterk promoten, zodat dit als het ware een natuurlijke gewoonte wordt." "Positieve beeldvorming, aandacht voor cultuur, maatschappelijke betrokkenheid, participatie … zijn dan belangrijke waarden die wij hanteren bij ABC Rupelstreek." "Dat deden we ook tijdens de coronacrisis, door bv. zwerfvuil op te ruimen in onze wijk en door financiële steun te bieden aan verenigingen die in de frontlinie stonden, zoals Welzijnsschakel Boom en WZC Den Beuk."

INBURGEREN MET "KOMPAAN" Groen Boom is ervan overtuigd dat nieuwkomers graag willen inburgeren. We zijn blij dat Booms Welkom vzw hen nu met buddywerking Kompaan wil ondersteunen: vrijwilligers helpen hen dan bij huisvesting, gezinshereniging, administratie, … Het idee achter Kompaan is bewoners van de Rupelstreek en erkende vluchtelingen met elkaar in contact te brengen. Het is de bedoeling om de gemeentelijke instellingen en organisaties beter te leren kennen, om samen leuke dingen te doen en te genieten van voorstellingen en plaatselijke evenementen … De meerwaarde van samen op stap gaan is dat je niet alleen elkaar maar

Met buddywerking "Kompaan" leren nieuwkomers inburgeren. ook de gemeente leert kennen. Op die manier weten mensen waar ze terechtkunnen met vragen of bezorgdheden en het vergroot de zelfredzaamheid van zowel nieuwals 'oudkomers'. De start was voorzien in maart 2020, maar, je weet wel ... We hopen dat het deze zomer wél kan. Kompaan is nu al op zoek naar vrijwilligers die zich als buddy willen inzetten.

LUC APERS

Medewerker Groen Boom info@groenboom.be

BURGERS MEE BETREKKEN BIJ HET GEMEENTEBELEID, DAAR GAAT GROEN VOLOP VOOR Er bestaan in onze gemeente al langer mogelijkheden om als burger een stem te hebben in het beleid: wijkraden, bewonersvergaderingen, ombudsdienst … Maar voor Groen mag het wel iets meer en directer zijn. Daarom maakte Groen-schepen SVEN COOLS, bevoegd voor participatie, werk van een nieuw inspraakreglement. Burgers krijgen de kans om rechtstreeks een vraag te stellen aan of op de gemeenteraad. Heb je een voorstel of idee, dan kan je dat laten agenderen. Je verzamelt daartoe 300 handtekeningen van medestanders (+16 jaar). Je voorstel wordt dan door de gemeenteraad besproken. TWEE MAAL PER JAAR kan je ook persoonlijk een vraag komen stellen in het vragenhalfuurtje voor de burger, vlak voor de gemeenteraad. Alle praktische afspraken hierover vind je op: www.boom.be/participatie . EEN GOEIE WERKING VAN DE WIJKRADEN is voor Groen een sleutel om burgers te betrekken bij de eigen leefomgeving, de wijk en de gemeente. Daarom geven we aan deze wijkraden ook een nieuwe impuls door serieuze 'wijkbudgetten' te voorzien. Zo kunnen burgers in hun eigen wijk gemakkelijker concrete initiatieven ontwikkelen.


GROEN

HALF JAAR VIVALDI, HEEL WAT REALISATIES Op 1 oktober 2020 legde de nieuwe federale regering haar eed af. Ondertussen zijn we zes maanden verder, en onze groene ministers zijn druk in de weer om van de ambities uit het regeerakkoord feiten te maken. Een overzicht van enkele realisaties na 150 dagen Vivaldi.

PETRA DE SUTTER Vice-eersteminister en minister van Telecommunicatie © Kanselarij

Foto’s: Bigstock

Eindelijk echte klimaatdoelen

Meer tijd voor kinderen

In de eerste weken van Vivaldi bevestigde minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) de Europese doelstelling van 55 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030.

Goedkope stroom uit Denemarken Het geboorteverlof steeg van 10 naar 15 dagen. In 2023 wordt het opgetrokken tot 20 dagen – een verdubbeling. Zo krijgen papa’s en meeouders meer tijd voor hun pasgeboren kind.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zette het plan in gang om een onderzeese stroomkabel naar Denemarken te leggen. Zo krijgt ons land toegang tot goedkope Deense windenergie.

Lagere factuur voor meest kwetsbare mensen

Vice-eersteminister en minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) voert de strijd op tegen de digitale kloof. Ze maakte middelen vrij om sociale projecten van telecomoperatoren te boosten, en om de telefonie- en internetfacturen van de meest kwetsbare mensen te verlagen. Energieminister Van der Straeten deed hetzelfde voor de energiefactuur.

Opvanghuizen voor kwetsbare groepen

Meer en stiptere treinen

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Diversiteit en Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) maakte middelen vrij voor meer LGBTQIA+-opvanghuizen en opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers van geweld.

Vivaldi investeert opnieuw in de trein. Samen met de NMBS en Infrabel werkt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) aan een toegankelijker, betrouwbaarder en veiliger spoorwegsysteem en aan stiptere treinen. Ook lanceerde hij mee de Brupass: één ticket voor de trein, tram, bus en metro in en rond Brussel.


GROEN

VOLUIT VOOR

‘Fl xibiliteit is cruciaal als je wil transf meren naar 100% hernieuwbare energie’

hernieuwbare energie De beste garantie op een duurzaam en welvarend België? Kiezen voor 100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit als einddoel. Energieminister Tinne Van der Straeten vertelt hoe ze dat gaat aanpakken. De komende jaren staan er heel wat opwindende dingen te gebeuren in het Belgische energielandschap. Van een stroomkabel naar Denemarken over energie-eilanden in de Noordzee tot de vergroening van onze industrie met hernieuwbare waterstof. Het energiebeleid zelf? Dat zal saai en voorspelbaar zijn. Want dat is waar mensen en bedrijven om vragen: voorspelbaarheid en zekerheid. Het debacle met de zonnepanelen van de Vlaamse regering — met N-VA, CD&V en Open Vld — heeft duidelijk aangetoond waarom.

Zekere bevoorrading We willen bovenal de bevoorradingszekerheid garanderen. Daarom vangen we de sluitingen van de kernreactoren op met hernieuwbare energie,

grote batterijen, verbindingen met buurlanden en flexibele gascentrales. Flexibiliteit is cruciaal als je wil transformeren naar volledig hernieuwbare energie. Kerncentrales kunnen die flexibiliteit meestal niet leveren. Je kan ze niet zomaar aan- en afzetten wanneer je bijvoorbeeld een overschot aan windenergie hebt. Dat leidt tot situaties zoals in de eerste lockdown, toen er een recordhoeveelheid wind was en we zelfs onze windturbines moesten afschakelen. Daarom gaan we ook — maar alleen áls de bevoorradingszekerheid gegarandeerd is — de laatste twee kernreactoren sluiten (de overige vijf sluiten sowieso). Want ze zijn niet flexibel en vertegenwoordigen bovendien amper 4 procent van de totale energiemix.

TINNE VAN DER STRAETEN Minister van Energie © ID/Bas Bogaerts

100% hernieuwbaar Seneca schreef ooit: als we niet weten naar welke haven we koers zetten, is geen enkele wind gunstig. Wel, de koers is nu eindelijk duidelijk: 100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit tegen 2050. Dat is het einddoel waarop ik me ga focussen, want het biedt de beste garantie op een duurzaam en welvarend België.  

MENTAAL WELZIJN KRIJGT HERNIEUWDE AANDACHT VIA GROEN De coronacrisis doet het mentale welzijn van de Belg geen deugd. Integendeel: in december 2020 gaven Belgen zichzelf amper een 6,1 voor hun geluksgevoel. In september was dat nog 6,8 en vóór de eerste lockdown een 7,4. Om een mentale lockdown te voorkomen, ondernam Groen heel wat acties. We lichten er drie uit.

1

‘De federale regering vo ziet 200 miljoen extra voor eestelijke gezondheidszor ’ MEYREM ALMACI Voorzitster Groen

TERUGBETALING  VAN PSYCHOLOOG

Voor Groen in de federale regering zat, lanceerde de partij een petitie om meer budget uit te trekken voor de terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog. Groen-voorzitster Meyrem Almaci: ‘Die petitie werd ondertekend door meer dan 20.000 mensen! Dat zorgde ervoor dat Groen de kwestie tijdens de regeringsvorming op de onderhandelingstafel kon leggen. Met resultaat: in het regeerakkoord voorziet de federale regering 200 miljoen euro extra budget voor geestelijke gezondheidszorg – bijna negen keer meer budget dan de vorige regering voorzag.’

2

NOODPLAN

In januari 2021 lanceerde Groen het Urgentieplan Mentaal Welzijn. Met dat plan wil de partij de groeiende druk op de geestelijke gezondheid aanpakken. Het bestaat uit tien maatregelen die gaan van betere terugbetaling bij een bezoek aan de psycholoog voor jongeren en mensen in armoede, tot Eerste Hulp bij Psychische Problemen in scholen en op de werkvloer.

3

BUITEN MEER MENSEN ZIEN

Al maanden mochten we buiten maar met vier mensen samenkomen. Omdat de kans op besmetting daar een stuk kleiner is, stelde vice-eersteminister Petra De Sutter (Groen) voor om dat aantal uit te breiden. Het voorstel kon op veel bijval rekenen binnen de regering en bij virologen als Marc Van Ranst, en uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: je mag nu buiten afspreken met tien mensen.  © ID/Christophe De Muynck


REGIONAAL

© Isabelle Pateer

SANERING KLEIPUTTEN In Rumst en Boom ligt het omvangrijke groengebied ‘Kleiputten Terhagen’. Decennialang is daar op minstens 4 gekende plekken huisvuil en asbest gestort waarna er gedurende jaren spontaan natuur is kunnen groeien. Het asbeststort vormt een acuut gevaar voor de volksgezondheid en de huisvuilstorten vervuilen het grondwater. Ze moeten dringend gesaneerd worden. Omwille van de hoge kostprijs is dit zo lang uitgesteld. De enorme grondvolumes die bij de werken aan Oosterweel vrijkomen kunnen nu dienen voor de sanering. Daarbij moet helaas ook bos gekapt worden. Dankzij druk van actiegroepen en Groen is er inspraak geweest en wordt een duidelijke bestemming besproken. Oorspronkelijk was er een golfterrein gepland, gelukkig heeft de provincieraad dit in 2020 gewijzigd. Groen Rumst en Boom, de Groene schepen in Boom Sven Cools, de provinciefractie en Vlaams parlementslid van Groen Mieke Schauvliege volgen dit dossier van nabij op. De sanering en nabestemming moeten in alle openheid en samenspraak gebeuren. Voor Groen is het duidelijk: dit gebied moet in de toekomst een duurzaam natuurgebied met eco-recreatie worden. Louis Schoofs, provincieraadslid

Raadslid Ilse van Dienderen: 'Gent bewijst dat meer fietscomfort en vergroening hand in hand gaan.'

© Groen

MAAK VAN DE FIETSOSTRADES GROENE KLIMAATASSEN © Groen

HET ‘OUDE NORMAAL’ IN DE LANDBOUW IS ONHOUDBAAR Voor de provinciale Groen-fractie is het onbegrijpelijk dat megastallen nog steeds vergund worden terwijl het vaststaat dat deze stallen een negatieve impact hebben op het milieu. Groen pleit voor een omschakeling naar een duurzame landbouw die inspeelt op de groei van lokale ondernemers in de biolandbouw. Een biologische landbouw vraagt om nieuwe prioriteiten, en daar zou de provincie haar expertise op moeten inzetten. Dan gaat het bv. om het beter benutten van landbouwgronden voor de ontwikkeling van streekproducten. Op die manier kan de provincie mee tegemoetkomen aan de stijgende vraag van de consument naar lokale bioproducten. Tobias Daneels, provincieraadslid

Ilse van Dienderen, provincieraadslid voor Groen in Antwerpen, pleit voor meer groene linten in het landschap. “Het provinciebestuur heeft terecht hoge ambities bij de aanleg van fietsostrades. De provincie kan van deze opportuniteiten gebruik maken om groene linten aan te leggen, dit om de biodiversiteit en het welzijn van de fietsers te bevorderen,” aldus van Dienderen. Fietsostrades en autoluwe fietsroutes vormen linten in het landschap. Dit creëert kansen, zeker als we die linten groen inkleuren. Dit wil zeggen dat we zorgen voor laanbomen en bosjes, poelen en groene bermen langs fietsroutes. “Met onze biodiversiteit is het slecht gesteld,” stelt het raadslid. “Dier- en plantensoorten hebben die groene linten nodig om zich te verplaatsen en zich in stand te houden. De provincie stimuleert de gemeenten om zo’n groene linten aan te leggen via bermbeheerplannen, langsheen waterlopen, via de werking van de regionale landschappen, … Dus is het toch alleen maar logisch dat de provincie dit bij de aanleg van nieuwe fietsverbindingen zelf ook toepast.” De vergroening van de fietsostrades en autoluwe fietsroutes is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar heeft op zijn beurt ook een positief effect op de fietser: vergroening geeft bescherming tegen wind- en regen en in de zomer geeft groen langs de fietsroutes verkoeling. “Met de aanleg van fietsostrades en autoluwe fietsroutes kunnen we dus twee vliegen in één klap slaan. Het comfort voor de fietser neemt toe, en het is goed voor de biodiversiteit. Dat dit mogelijk is, bewijzen sommige steden, zoals Gent, vandaag al.”


HIER

1

2

3

4

1 Op 2 februari werd de eerste kindergemeenteraad in onze gemeente online geïnstalleerd. Elke Boomse lagere school vaardigde twee leerlingen af. De elfjarige Haidar Anestoun werd verkozen als kinderburgemeester. Vijf keer per jaar zullen zij samenkomen om aan het gemeentebestuur hun eigen bekommernissen en vragen voor te leggen. We wensen hen alle succes toe!

2 Wist je dat Jong Groen Boom een nieuw voorzittersduo heeft? Vanaf dit werkjaar nemen Linde Peeters en Eline Verhoest de touwtjes in handen. Hiermee willen de jongeren meteen een volledige reboot van hun werking op poten zetten. Hou dus zeker hun facebookpagina en nieuwe instagrampagina in de gaten! instagram.com/jonggroenboom facebook.com/groenboomjeugd

3 Het podium teruggeven aan de artiesten en het publiek, dat was de missie van CC De Steiger. Begin februari heropenden zij de zaal, voor verschillende digitale optredens. Ook onze eigen Nathan Hermans, die voor Groen Boom zetelt in de raad van bestuur van het cultureel centrum, leende zijn creatieve hand aan dit project. Je vindt de optredens terug op het YouTube kanaal van De Steiger.

4 Groen ijvert al vele jaren voor betere fietsinfrastructuur. Daar maken we, met Groen nu in het bestuur, ook echt werk van. In de Beukenlaan zijn de werken aan het fietspad volop bezig, het fietspad aan de spoorlijn staat in de startblokken, het centrum telt verschillende fietsstraten en er komen meer fietsparkings in Boom. Het werk is zeker niet af, maar we blijven aan deze ‘weg’ timmeren…

© Karl Fret

© Linde Peeters

© Nathan Hermans

© Karl Fret


Ja,

GROEN IS IETS VOOR MIJ! PROFITEER VAN DE LENTE IN HET PARK VAN BOOM EN GENIET VAN DE RECENTE INGREPEN. Het afgelopen jaar kreeg het Booms park een flinke opknapbeurt. De Franse vijvers zijn in ere hersteld, aan de Beukenlaan ligt een nieuw fietspad en ook het Ecohuis is nieuw leven ingeblazen. Het Ecohuis zal voortaan de thuisbasis zijn van de nieuwe parkwachter Ronny Van Emmerick. Hij neemt het dagelijks beheer en toezicht van het park op zich. Bovendien mag Ronny in de tuin van het Ecohuis binnenkort ook de samentuinders verwelkomen. Ook voor de komende jaren zijn budgetten voorzien om het Ecohuis als natuur- en educatiecentrum uit te bouwen. Neem dit voorjaar dus zeker even de tijd voor een wandeling doorheen dit bijna 100 jaar oude, maar jeugdig opgefriste park. En vergeet niet om ook even aan het Ecohuis te stoppen!

LAAT VAN JE HOREN Groen Boom Lesley Jacobs Groene Hofstraat 29 2850 Boom 0479 29 30 22 info@groenboom.be www.groenboom.be www.facebook.com/BoomseGroenen @groenboom Verantwoordelijke uitgever: Lesley Jacobs, Groene Hofstraat 29, 2850 Boom Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Boom lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

STEUN GROEN SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID VOLG ONS OP


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.