hier_groen_ant_boom_najaar_2020

Page 1

Hier in Boom

Fietsen zit in de lift in Boom! Belangrijke dossiers bij AGB De mening van elke Bomenaar telt

Veel Bomenaars willen wel meer biodiversiteit in hun tuin, maar weten niet waar te beginnen Onze Groene schepen kan alvast een tuinranger gebruiken!

©Nathan Hermans

MET EEN TUINRANGER OP SAFARI IN JE TUIN Al met de Google Maps-satelliet ingezoomd op Boom? Dan merk je hoeveel tuinen er zijn in onze gemeente. Maar het valt ook op hoeveel van die tuinoppervlakte uit gazon en verharding bestaat. Waardoor zo’n tuinen er doods bij liggen. Zeker met de droge zomers van tegenwoordig. Met de ‘tuinrangers’ wil de gemeente daar verandering in brengen.

Zo’n tuinranger gaat als vrijwilliger aan de slag om Bomenaars te helpen meer leven en diversiteit in hun tuin te brengen. “Op dit moment zijn er Boomse rangers in opleiding”, vertelt schepen Sven Cools (Groen) enthousiast. “Eind november hopen we de eerste tuinsafari's te kunnen uitvoeren." "Een tuinranger neemt je gratis mee op safari in je eigen tuin. Vervolgens

geeft hij advies op maat voor een meer natuurvriendelijke tuin die bruist van het leven en die beter bestand is tegen droogte. Want zo’n bloemenweide ziet er best tof uit, maar hoe pak je dat praktisch aan? En wat kan je doen zodat meer vogels de weg vinden naar je tuintje? Van zodra hun opleiding achter de rug is, kan elke Bomenaar met een tuin, klein of groot, gratis een tuinranger boeken. Hoe je dat doet, lees je tegen dan op de

website van de gemeente.” De schepen is toch wel trots dat Boom één van de tien pilootgemeenten is waar het project opstart. “Veel Bomenaars willen wel meer biodiversiteit in hun tuin, maar weten niet waar te beginnen. De tuinrangers kunnen hierbij helpen. En zo maken we met z’n allen Boom alweer wat natuurvriendelijker.” meer info op www.tuinrangers.be


HIER

World Cleanup Day DOENERS IN DE KIJKER

Doeners van Groen geven het park een opfrisbeurt tijdens de World Cleanup Day

Op zaterdag 19 september was het World Cleanup Day. Voor het derde jaar op rij kwamen miljoenen mensen over de hele wereld buiten om zwerfvuil op te ruimen. De vele vrijwilligers trokken de straat op met een grijpstok en enkele vuilniszakken om afval te verzamelen in straten en wijken, op pleinen en in parken. Uiteraard deed ook Groen Boom mee. "Na onze vorige acties op de Rupeldijk en de Boomse kaai, besloten we om dit jaar het park flink onder handen te nemen", vertelt initiatiefneemster Lesley Jacobs. "Nu de gemeente gestart is met de renovatie van de Franse vijvers in het park en onze schepen Sven Cools het Ecohuis vanonder het stof heeft gehaald, leek het ons maar logisch om ook hier ons steentje bij te dragen." Een tiental Groene Doeners trokken naar de Molenbeek, die door het park slingert, om daar alles wat er niet thuishoort uit te vissen. Ook de oevers en het bos rondom kamden ze uit. Op

© Karl Fret

enkele uurtjes zamelde de ploeg meer dan zes zakken PMD en evenveel zakken restafval in. Maar niet alleen Groen Boom was van de partij. Zo vernamen we bijvoorbeeld dat op hetzelfde moment de jongeren van ABC Rupelstreek de Kruiskenslei onder handen namen. Chapeau! "Naast het ‘gewone zwerfvuil’ troffen we ook bijzondere vondsten aan, waaronder schoenen, kratten met oude groenten en zelfs een volledig intacte kinderwagen. Die hebben we naar Boempetat! gebracht, waar hij, na een grondige poetsbeurt, opnieuw gebruikt kan worden", zegt Lesley. De talloze wandelaars, sporters, spelende kinderen en scholieren kunnen opnieuw genieten van een proper park. Hopelijk blijft dit ook even zo.


HIER

FIETSEN IN BOOM ZIT IN DE LIFT

Lesley Jacobs en haar dochters zijn blij met de fietsstraten in Boom

Het ziet er naar uit dat het fietslandschap in Boom er de komende jaren héél anders gaat uitzien. In het centrum zijn verschillende straten, waar vroeger koning auto regeerde, nu fietsstraten. Ook mag de Bomenaar binnenkort nieuwe fietspaden verwelkomen. Zo wordt de ‘fietsostrade’ langs de spoorweg verder doorgetrokken tot aan het station en komen er in de Beukenlaan en de Kerkhofstraat nieuwe, veilige fietspaden. Als kers op de taart wordt de Henri Spillemaeckersstraat omgetoverd tot fietsvriendelijke toegangspoort van ons handelscentrum. Het is geen geheim dat Groen Boom al jaren ijvert voor meer ruimte voor fietsers. Al in 2012 werden de fietsstraten, op voorstel van Groen,

goedgekeurd in de gemeenteraad. Vijf jaar later schonk Jong Groen Boom een verjaardagstaart aan de gemeenteraad, om te benadrukken dat er dringend schot in de zaak moest komen. Na deze wake-upcall werd in 2018 eindelijk de eerste fietsstraat in de Groene Hofstraat een feit. Later zijn daar nog de Leopoldstraat, Hoogstraat, Blauwstraat, OnzeLieve-Vrouwstraat en Bassinstraat bijgekomen. Dat krijgt nu een vervolg. De gemeente werkt volop aan extra signalisatie en sensibilisering, zodat de Bomenaar voortaan weet of hij in een fietsstraat rijdt en welke regels er gelden. Het netwerk in ons dorpscentrum zal de komende jaren ook nog uitbreiden.

© Karl Fret

Fietsstraten en veilige fietspaden maken van Boom een fietsvriendelijke gemeente Fietsstraten leiden tot een veilige en aangename fietsomgeving. Uiteraard gelden hier ook de klassieke verkeersregels, maar er komen enkele ‘rechten’ voor de fietser bij. Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u en je mag de fietsers niet voorbijsteken. Twee dingen blijven noodzakelijk: de weggebruikers op de juiste verkeersregels wijzen én overtredingen aanpakken.

LESLEY JACOBS Co-voorzitter Groen Boom info@groenboom.be


HIER

Luc Apers:

De vinger aan de pols bij het Autonoom Gemeentebedrijf

Enkele belangrijke dossiers waaraan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) al lang werkt, worden stilaan concreter. Hieronder geeft Luc Apers, die voor Groen in de beheerraad van AGB zetelt, een overzicht van drie projecten: Voor de ondergrondse publieke parking op de kaai is de omgevingsvergunning ingediend. De werken zullen tegelijk lopen met de bouw van een appartement op de zone van de huidige garageboxen langs de kaai. In de Windstraat zal je via een inrit deze parking kunnen bereiken. De dakplaat ervan komt op het niveau van de wandelesplanade en zal worden ingericht als publiek en autovrij terrein. De kaai wordt hierdoor dus ‘doorgesneden’ voor het doorgaand autoverkeer. Groen heeft hier geijverd voor een grondige inpassing van aantrekkelijke, veilige fietsparkings. De ondergrondse parking op de kaai is echt wel belangrijk omdat het de mogelijkheid biedt later de Grote Markt autovrij te maken, iets waar Groen al lang voor ijvert. Voor het project ‘Pachterslei West’, de zone tussen Bassinstraat, OnzeLieve-Vrouwstraat en Blauwstraat, heeft het AGB gedurende vele jaren systematisch gronden gekocht,

Bio

Autonoom Gemeentebedrijf Het Autonoom Gemeentebedrijf voert taken uit voor de gemeente. Op de agenda staan belangrijke dossiers, die bepalend zijn voor de toekomst van Boom. Voor Groen zetelt Luc Apers, met professionele maar kritische blik. Luc Apers houdt voor Groen Boom de vinger aan de pols bij het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

verkocht en geruild, zodat in 2021 de bouw kan starten van een aantal woningen met buurtsupermarkt, horeca, en 160 ondergrondse publieke parkeerplaatsen. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij het centrum van Boom, via een nieuwe voetgangers- en fietsverbinding naar de Blauwstraat. Het derde project is de invulling van de zone ‘sporthal, muziekacademie, oude bibliotheek’. Deze site wordt verkocht aan een

© Gregory Van Gansen

bouwpromotor die de bestaande gebouwen verplicht moet afbreken en op deze zone een inbreidingsproject wil realiseren. Groen ijvert in de Raad van Bestuur voor een verkoopsovereenkomst waarin opgenomen is dat de gemeente (o.a. de Bouwdienst, dienst Omgeving, AGB en GECORO) een actieve rol moet spelen bij het ontwerpproces, nog voor men de omgevingsaanvraag indient. Zo kunnen we beter waken over én sturen in belangrijke aspecten zoals:

- bouwen met respect voor de draagkracht van de omgeving, - voldoende open ruimte en ECHT groen tussen de gebouwen, - een verkeersafwikkeling die vooral langs de Antwerpsestraat moet gaan en niet via de Hospitaalstraat. Groen volgt de dossiers die bij het AGB op tafel komen nauwkeurig op en voegt waar mogelijk Groene accenten toe.


HIER

BOMENAARS DICHTER BIJ ELKAAR BRENGEN SVEN COOLS

Schepen Groen Boom sven.cools@boom.be

De bevolking van Boom is als een lappendeken: je vindt er niet alleen inwoners van zeer diverse herkomst, ook als het gaat over inkomen, lichamelijke en geestelijke gezondheid, gender, geloofsovertuiging en leeftijd zien we erg grote verschillen. Deze diversiteit is boeiend en biedt vele kansen - om van elkaar te leren bijvoorbeeld - maar er zijn ook uitdagingen. Vanuit die instelling wil onze schepen, Sven Cools, aan de slag gaan met de oprichting van de gemeentelijke dienst Samenleven. Die zal projecten en activiteiten organiseren die mensen bijeen brengen en het samenleven bevorderen, waar mogelijk in samenspraak met de burger. Zo’n dienst Samenleven kan dan bestaan uit ambtenaren van de diensten Diversiteit, Jeugd, Senioren en Gezondheidsbeleid. Zo brengen zij meteen ook de expertise van deze diensten mee. Vanuit de dienst Samenleven kunnen we de straathoekwerker, de wijk- en buurtwerking en de adviesraden begeleiden.

"MET EEN DYNAMISCH TEAM VAN DE DIENST SAMENLEVEN WIL IK DE KOMENDE JAREN WERKEN AAN EEN BELEID DAT INCLUSIEVER, PARTICIPATIEVER EN GROENER IS" SVEN COOLS

Om stevig uit de startblokken te schieten, werkt de gemeente samen met ‘De Wakkere Burger’. Deze organisatie, die een jarenlange ervaring heeft op dit gebied, zal de gemeente en de adviesraden begeleiden naar meer inspraak en participatie. Die participatie is dan weer mogelijk via het nieuwe inspraakreglement van de gemeente, waarover je verder in dit krantje meer info vindt.

DUURZAME HELDEN IN BOOM Ook dit jaar zet Boom zijn duurzame helden in de kijker. Een duurzame held is een persoon of vereniging die op zijn of haar manier meewerkt aan een duurzame gemeente. Bijvoorbeeld een initiatief dat je kan linken aan een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) waarmee de Verenigde Naties tegen 2030 aan een duurzame planeet willen werken. In 2020 lag de focus op initiatieven in tijden van corona. Onder meer onze voorzitter, Stijn De Meyer,heeft dit jaar een nominatie te pakken. Bij de start van de COVID-19 crisis sloeg hij met enkele andere vrijwilligers de handen in elkaar om zo’n 170 oude laptops in te zamelen, deze op te knappen en

Door deze extra laptops konden meer scholieren van thuis uit de lessen volgen

IN ’T KORT

MEETRESULTATEN ASBESTSTORT BOSSTRAAT GEKEND In de nasleep van de getroffen maatregelen op het voormalige asbeststort langs de Bosstraat werd, op vraag van onze schepen, in het college beslist om twee meetcampagnes te laten uitvoeren om eventuele verspreiding van asbestvezels op te sporen. Tussen december 2019 en juni 2020 gebeurden uitvoerige metingen van asbestconcentratie op vier locaties in de buurt De resultaten van 256 analyses met filters leverden een zeer licht verhoogd niveau van asbest op. Maar dat bleek nog ver beneden de grenswaarde te liggen. Ongeacht de berekeningswijze ligt de gemiddelde asbestconcentratie in de omgeving van het voormalige asbeststort dus ruim onder de wettelijke normen. Meer informatie over het standpunt van Groen Boom vind je in het dossier Kleiputten op onze website.

COLOFON GROEN BOOM daarna te verdelen onder de Boomse scholieren die thuis geen toegang hadden tot een computer. Op die manier konden deze scholieren ook van thuis uit de lessen volgen. Deze actie kon gelinkt worden aan doel 4, duurzaam en kwalitatief onderwijs. De andere nominaties vind je terug in het blad van Boom en op www.duurzamegemeente.be

VU LOKAAL KATERN: STIJN DE MEYER KERKHOFSTRAAT 95/3 2850 BOOM

STIJN DE MEYER

VOORZITTER GROEN BOOM INFO@GROENBOOM.BE

MAIL: INFO@GROENBOOM.BE WEB: WWW.GROENBOOM.BE FB: BOOMSEGROENEN


GROEN

ZO DOEN WE WAT NODIG IS Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

Voor wie het moeilijk heeft

Voor duurzame energie

Voor de helden van de zorg

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb je recht op een minimumpensioen van 1500 euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

We nemen het energiebeleid in eigen handen, maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en zijn een partner voor iedereen die investeert. De kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast zorgen we zo snel mogelijk voor meer windenergieproductie op de Noordzee. En je energiefactuur? Die blijft onder controle.

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. En als patiënt ga je minder betalen. Ook komt er eindelijk een volwaardig budget voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor eerlijke belastingen

Voor een leven in balans

Voor een beter klimaat

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale techbedrijven doen dat, in de vorm van een digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

We gaan weg van fossiel, sluiten ons aan bij de koplopers van Europa en kiezen voor een broeikasgasreductie van 55 procent tegen 2030. En tegen 2040 is de overheid volledig klimaatneutraal.

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en meeouders van bij het prille begin meer voor hun kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Ontdek de volledige samenvatting van het akkoord op www.groen.be/regeerakkoord


GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

Petra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie. Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden. Wat deed je hiervoor? Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Parlement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Gent.’ Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn comeback in de nationale politiek. Toen werd ik verkozen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor werkte ik als advocate en adviseerde ik energiebedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn hart ligt.’

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar een sterke overheid is.’

© Jesse De Meulenaere

‘Een sterke overheid kan zich beter inzette vo het algemeen belang’ — PETRA DE SUTTER

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben optimistisch, want samen met de ministers van Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) hebben we alle hefbomen in handen voor een groene ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar het thema energie. Dat ze het zullen zien als een kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’ Wat staat er eerst op je agenda? Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben

al gesproken met eurocommissaris Margrethe Vestager, de vicevoorzitster van de Europese Commissie, over de toekomst van de Belgische energie. En binnen­kort zitten we rond de tafel met alle Belgische energieministers.’ Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de verschillende overheidsdiensten en -bedrijven leren kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene accenten uit het regeerakkoord in het ambtenaren­ apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar mijn expertise én mijn hart ligt’ — TINNE VAN DER STRAETEN

Wat wil je als minister bereiken? Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digitaliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouwbaarder, en kan ze zich beter inzetten voor het algemeen belang. Burgers worden beter geholpen, ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien

Petra De Sutter • 57 jaar • woont in Horebeke • werkte lang als gynaecologe en fertiliteitsexperte • schreef samen met Groen-voorzitster Meyrem Almaci het boek ‘De goede kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten • 42 jaar • woont in Koekelberg • specialiseerde zich als juriste in energie en klimaat • heeft twee dochters, leest veel en graag en doet af en toe aan yoga


REGIONAAL

© Wim Dolfyn

OPENBAAR VERVOER IN ANTWERPSE REGIO IN HET SLOP Het gaat de laatste maanden van kwaad naar erger met het tram- en busvervoer in de Antwerpse regio. Geschrapte ritten, verkorte lijnen, propvolle grams, vertragingen, gebrekkige informatie, ... Met als klap op de vuurpijl de plannen van de Lijn om in 2021 een reeks tram- en buslijnen af te schaffen. Zo ontdekte Groen Mortsel dat er plannen zijn om tram 7 in Mortsel af te schaffen. Ook zouden een aantal rechtstreekse buslijnen vanuit Mortsel naar omliggende gemeenten afgeschaft worden. Boechout verliest haar buslijn naar Vremde. Duffel verliest de busverbinding tussen Duffel en Berchem. Red tram 7, 8 en 24, red bus 51, bus 52/53, ... Het regent intussen petities. Want vele mensen – jong en oud, begoed en minder begoed - staan binnenkort nog langer in de kou. Dien moties in, overtuig anderen in de gemeenteraad, laat jullie stem horen. Want zo halen we de 50/50 modal shift nooit.

De provinciale Groen-fractie voor corona op de fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen.

Eedaflegging Brend Van Ransbeeck

BREND VAN RANSBEECK NIEUW IN PROVINCIERAAD Brend Van Ransbeeck (23) uit Berlaar is het nieuwe gezicht in de Groen-fractie in de provincieraad. Hij volgt Rina Rabau op, die zich onder andere helemaal wil smijten in haar rol als gemeenteraadslid in Mechelen. Brend stond bij de provincieraadsverkiezingen op de tweede plaats en zetelt sinds begin 2019 in de gemeenteraad van Berlaar. Hij studeerde Politieke Communicatie en is in eigen dorp erg actief in de jeugdwerking.

©Anaïs Vannieuwenhuyze

MEER FIETS! De provincie Antwerpen investeert de komende jaren heel wat in nieuwe fietsostrades. Voor de aanleg ervan beoogt ze een verdubbeling van het budget: van 4,5 miljoen euro per jaar in de vorige legislatuur naar 9 miljoen euro in 2024. Ook de financiële ondersteuning van de gemeenten neemt toe tot jaarlijks 3,6 miljoen euro. Dat is nodig. Meer en meer mensen zien de fiets als een waardevol alternatief voor de wagen. De fietsbarometer vertelt ons dat in 2019 - ten opzichte van 2018 - het fietsverkeer op de fietsostrades met 12% is gestegen. Als je dat over de periode 2015-2019 bekijkt, is dat een toename van maar liefst 30%. Lang leve de fiets dus! Het provinciale beleid is erop gericht om de fietsostrades langs spoorwegen aan te leggen. De provincie zal werken uitvoeren aan de fietsostrades: - Antwerpen – Mechelen – Brussel (Mechelen-Zemst); - Antwerpen – Lier (Boechout en Lier); - Antwerpen – Bergen Op Zoom (aan de Ekerse Putten); - Antwerpen – Essen (Kapellen en Essen) ; - Herentals – Balen (Herentals, Olen, Geel en Mol). De provincie bereidt deze legislatuur nieuwe projecten voor, bijvoorbeeld tussen Turnhout en Herentals en tussen Aarschot en Lier. Ook hier vormt de spoorweg de rode draad. Groen vindt dat de provincie zich evengoed moet toeleggen op randstedelijke, veilige fietsverbindingen en fietsverbindingen op regionale schaal, die daarom niet per se spoorwegen volgen. We willen veilige en snelle fietsverbindingen tussen onder meer Mortsel en Wijnegem, Schoten, Brasschaat, van Kapellen naar de haven, tussen Brecht en Malle, van Hoogstraten naar Turnhout, van Turnhout naar Geel, van Mechelen naar Heist-op-den-Berg … In de provincieraad neemt Groen initiatieven om ook deze verbindingen te realiseren.


HIER

1

2

3

4

1 Een frisse boost voor het Ecohuis. De afgelopen jaren stond het Ecohuis in het park van Boom er verlaten bij. Het aantal activiteiten nam af. Groen Schepen Sven Cools besliste om voor deze locatie nieuwe bestemmingen te zoeken. Sinds kort is het Ecohuis de uitvalsbasis van de nieuwe parkwachter. Daarnaast werkt de gemeente aan de renovatie van de serre en de garage, zodat we in de toekomst de samentuiniers kunnen verwelkomen. © Karl Fret

2 Het was genieten, voorbije zomer, in Bar Hasart in het park van Boom. Ondanks de coronaperikelen slaagden de vrijwilligers van de Kaaimannen en Ubuntufestival erin meer volk naar het Melkhuisje te lokken dan in vorige zomers. Met een uitgekiend aanbod, coronaproof uiteraard. Dikke merci aan beide initiatiefnemers, ze brengen leven in de Boomse brouwerij. Voor herhaling vatbaar, zouden we denken! © Linde Peeters

3 Appartementsblokken in de steigers. Misschien is het jou ook al opgevallen tijdens een wandeling of fietstocht door Boom ... Alle oudere sociale woningen van GWR (Goed Wonen Rupelstreek) worden nu of in de nabije toekomst gerenoveerd, om er moderne appartementen van te maken tegen dezelfde lage huurprijs en met een veel lagere elektriciteitskost. Paul Van Damme, bestuurder bij GWR, volgt voor Groen de zaken op de voet op. © Karl Fret

4 Op vrijdag 25 september streek het Mobiel Recyclagepark voor het eerst neer in Boom, namelijk in de Kruiskenslei. De komende maanden passeert het in alle Boomse wijken. Met dit mobiele recyclagepark wil de gemeente de minder mobiele Bomenaars ook de kans geven om hun afval op een correcte en milieuvriendelijke manier kwijt te raken. Het volgende mobiele recyclagepark vindt op vrijdag 19 november 2020 plaats op de Grote Markt. © Karl Fret


HIER

DE MENING VAN ELKE BOMENAAR TELT

Schepen Sven Cools (Groen) licht het nieuwe inspraakreglement toe

Het is het gemeentebestuur menens om elke Bomenaar kansen te bieden om zich uit te spreken over het beleid. Met een nieuw inspraakreglement wil het inwoners rechtstreeks laten deelnemen aan het dagelijks bestuur van de gemeente. Een aantal inspraakprocedures bestaan al langer. Zo kon je al een verzoekschrift of een klacht indienen of een volksraadpleging opstarten. “Maar we willen met Boom een stap verder gaan,” zegt Sven Cools, schepen van participatie. “We willen de inwoners van Boom de kans bieden om een Burgervoorstel in te dienen, of rechtstreeks vragen te stellen aan de gemeenteraad. En voor de jongeren gaan we een nieuwe kindergemeenteraad opstarten. Om dit alles in goeie banen

te leiden, werken we aan een heus inspraakreglement.” Met een Burgervoorstel, ook wel Burgerinitiatief genoemd, kunnen Bomenaars voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad laten inschrijven en ze zelf toelichten. De gemeenteraad moet dan binnen de drie maanden een besluit nemen over het ingediende voorstel. Inwoners die een dergelijk initiatief willen opstarten, doen dit in samenspraak met de dienst Samenleven, zodat die kan begeleiden en adviseren waar nodig. Een vraag aan de gemeenteraad kan tijdens een vragenhalfuurtje vlak voor de gemeenteraad. Per zitting kunnen maximum vijf vragen aan bod komen. De andere verhuizen naar de eerstvolgende zitting. Hier is het, in tegenstelling tot het Burgervoorstel,

© Stijn De Meyer

'De Bomenaar betrekken bij het bestuur van Boom, daar wil ik me voor inzetten' niet de bedoeling dat de gemeenteraad er meteen een debat over voert of een besluit neemt. “We willen zo’n inspraakreglement nog dit jaar op de gemeenteraad voorleggen, zodat we het kunnen bijsturen als dat nodig blijkt,” zegt Sven, "en we willen ook werk maken van een wijkbudget waarbij inwoners zelf de middelen krijgen om hun plannen uit te werken. Zo werken we actief aan een grotere betrokkenheid van onze inwoners bij het dagelijks bestuur.”

SVEN COOLS Schepen Groen Boom sven.cools@boom.be


HIER

EEN GEVELTUIN? IK DOE MEE! Heb je er ooit aan gedacht om je voorgevel op te vrolijken? Na Antwerpen, Gent en Kortrijk zijn we er ook in Boom van overtuigd dat een gevel- of tegeltuin vele voordelen biedt. Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van je woning. Zo’n geveltuin leg je aan door enkele stoeptegels die vlak tegen jouw huis liggen weg te nemen. In die geveltuin kan je dan klimplanten, struiken of eenjarige bloemen en kruiden planten. Ze geven kleur en geur aan je gevel, de straat en onze gemeente, en ze verfraaien de omgeving.

GOED VOOR JE HUMEUR Onderzoek toont aan dat uitkijken op een groene omgeving goed is voor je humeur en je gezondheid. Met geveltuintjes krijg je meer natuur in je buurt en in de gemeente. Het zijn bovendien schuilplekjes voor vogels, vlinders en andere insecten zoals lieveheersbeestjes. Bovendien vangen planten fijnstof en zuiveren ze de lucht. De aanvraag is volledig gratis. De beplanting en het onderhoud neem je uiteraard voor jouw rekening. Heb je twijfels over welke (klim)planten of bloemen je zou plaatsen, neem dan gerust contact op met de gemeentelijke milieucel (mail milieu@boom.be of bel 03/880 18 57). Zij beantwoorden al je vragen! Meer info vind je op www.boom.be/toelating-aanleggen-tegeltuin Dankzij een geveltuin oogt deze gevel in de Velodroomstraat meteen een pak frisser.

Š Karl Fret

EEN PRACHTIG PARK IN BOOM De Bomenaars zijn trots op hun park en ze maken er graag gebruik van. Om te sporten of te wandelen, om met de kinderen naar de speeltuin te trekken, te ravotten in het speelbos, om de hond (en zijn baasje) uit te laten of gewoon om rustig te verpozen. Bovendien vindt ook de kunst- en architectuurliefhebber in het park zijn gading. De Franse Vijvers en de bijhorende beelden zijn internationaal befaamd. De kunstenaars zijn dan ook niet de minsten: Rik Wouters, George Minne en Ernest Wijnants maakten

prachtige bronzen beelden die de monumentale voorkant en de vijvers sieren. Doorgaans trekken mensen naar grote steden om van zo'n hoogstaande kunst te genieten, maar hier in Boom vind je het om de hoek. De grote brug is een knap staaltje van architecturale vormgeving. Ze sluit naadloos aan bij dat andere mooie monument: de Provinciale Technische Scholen.

PROFESSIONELE RENOVATIE Het park dateert van 1929 en renovatie was dringend nodig. Die is nu volop aan de gang. Groen Boom is

Tip: wandel eens langs de vijvers en geniet van het uitzicht en de kunst ! verheugd met de nauwgezette restauratie van de Franse vijvers en de beelden: ze schitteren opnieuw in volle glorie. Een tip voor de Bomenaar: wandel langs de Franse vijvers van het park en geniet van het uitzicht en de beelden. We kijken alvast reikhalzend uit naar de volgende fase van de restauratie!

KARL FRET

medewerker Groen Boom info@groenboom.


N E O D N A A G J WI S I G I D O N T A W a De

ters: Petr

ne minis nze groe

O

ZOND E G R E E dere 0, gezon 3 0 2 BELGIË W n e g

r t o o t te g, minde der uits in il in u m v r e % 55 stic v inder pla ssing lucht, m n minder ontbo en e pesticid

K EN EN K A P N A EA A R M O E D E N O P T R E K K E N ken en N trek ingen op r e PENSIOE k it u , ioen , sociale ns en imumpe egrens verklein ekennen in m 0 0 15 oe d c h to m et a r m utomatis a k ij l e zo kloof g o zoveel m rechten

remier)

en, vicep

bedrijv verheids

en en O

arenzak

mbten Sutter (A

© Jesse

JE

r rk erlof voo ele- en thuiswe v e t r o o n ge b s op t 2 0 da ge n d e foc u e v ij l b , s er m e e oud

rgie).

E IN E N, D O D E N R T R E E M K E E R S p e se R E V R E r Euro MIND en, me e rein betere t alvering van het Me e r en n, h 2030 bindinge n te g e n e treinver d o d s r erkee a a nt a l v

ISIS R C E D N VA HELDEN er en, mind N d r E a N a w O r BEL svoo l b aar b et a a e arbeid nt blijft n , b e te r ië e t n a p lo s e l r Hoge c tu u r a , en je fa k u r d k r we

ENERG

A NS L A B N I n LE V EN v a de r s e

naere

ten (Ene

er Strae

Van d en Tinne

De Meule

HAN N E G I E IE IN

DEN

gie, are ener b w u ie n in her , en je esteren g e pl a n d s l a o z Fors inv r te role tap kom der cont n o kernuits t f ij l a c tu u r b energief

? E E M J I DOE J

en je als e n. D a n b ro G n a v lid ijkoers. anderen in de part uizenden k d a ls ra a p t s e in n en krijg je e en word congress . Doe me p is o ig n d E o . n ij art w at e r o n ze p we d o e n ieuws ov ng ga an n ri e e t r g s t re a e g e zo n d e het la NOG LID Met de z G A lijker en o gte v a n e A o s h D n e e N d m A p nte eerste o WORD V f geme e buu r t . je stad o m o s n n.be/inje o e lp o r e h .g f w O id. ww e / wo r d l groep op .groen.b n lokale e w e w ij b w n r je aa Surf naa n en sluit te make Deze publicatie wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde omgeving.

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever. Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.