Hier groen boom herfst 2016

Page 1

Hier in Boom LETS do it met Iris Noeveren ongerust Meer open debat graag!

"We geven onze lokale doeners een duwtje in de rug. Zij tonen dat het anders kan: menselijker, eerlijker en gezonder."

© Karl Fret

GROEN LICHT VOOR 7 FIETSSTRATEN IN BOOM Al 3 jaar ijvert Groen Boom voor fietsstraten in het centrum. In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijstrook gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen halen er fietsers niet in en rijden er maximum 30 kilometer per uur. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek. Op de gemeenteraad van 19 mei bood

Groen-gemeenteraadslid Sven Cools de raad een taart aan ter gelegenheid van de derde verjaardag van de belofte van het bestuur om van fietsstraten werk te maken. Tot op dat moment was er nog geen enkele stap ondernomen. “De fietsstraat heeft in verschillende steden en gemeenten al haar nut bewezen. Ook in de mobiliteitsstudie die de gemeente liet uitvoeren, wordt verwezen naar de fietsstraat”, aldus

Sven . “We vragen dus aan schepen Bosteels om het onderzoek af te ronden en de fietsstraten eindelijk te realiseren.” De schepen beloofde om het op de agenda van de volgende commissie grondzaken te plaatsen en er vaart achter te zetten.

Kerkstraat, Blauwstraat, Hoogstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Leopoldstraat, Bassinstraat en Varkensmarkt. Een timing is er nog niet, maar we verwachten dat dit jaar nog de eerste straten een feit zijn! Groen houdt de vinger aan de pols.

Gelukt! Op 9 juni besliste deze commissie om van de volgende straten fietsstraten te maken: Groene Hofstraat,

Je leest meer over fietsstraten op www.fietsberaad.be.


HIER

Iris Claessens

GROENE BOMENAAR MET LEF EN LETS

LETS: Tom doet iets voor mij; ik doe iets voor Lieve; Lieve en Carl doen iets voor Tom.

Sinds april 2014 is in onze regio een uitgebreide LETS-groep actief. LETS staat voor 'Local Exchange Trading System'. Wij vertalen dit wel eens als een 'lokaal uitwisselingssysteem van diensten en goederen'. Iris Claessen is sinds januari 2016 zonemeter van LETS Rupel. "Het principe is vrij eenvoudig: Tom doet iets voor mij. Ik doe iets voor Lieve. Lieve en Carl doen iets voor Tom. Zo werkt LETS”, vertelt Iris. “Sinds onze start zijn al 36 actieve LETSers van start gegaan in de regio Rupel en Aartselaar. Aanvankelijk is er wel wat schroom om diensten aan te bieden of om hulp te vragen, maar na een tijd loopt dat wel los. Verschillende activiteiten doorheen het jaar, zoals LETS-cafés of -kledingruilbeurzen maken dat we elkaar beter leren kennen waardoor de schroom wat wegvalt."

© Swa Baetens

Instappen! Instappen doe je door te mailen naar Letsrupel@gmail.com. We sturen dan de nodige informatie door, waarna we je uitnodigen voor een instapmoment. Zo’n instapmomenten organiseren we meermaals per jaar. Ze bieden meer concrete informatie en praktijkvoorbeelden. Daarna beslis je of je al dan niet in het systeem instapt. Het eerstvolgende instapmoment is gepland tijdens het Kringloop Atelier." Op 27 november vindt de derde editie van het Kringloop Atelier plaats in het atheneum van Boom. Naast een Repair Café en speelgoed-geefplein, kan je je ook inschrijven voor enkele interessante workshops. Meer informatie vind je op www.kringloopatelier.be.


HIER

IN ’T KORT

NOEVEREN ONGERUST

KOEN PEETERS

voorzitter info@groenboom.net

Noeveren is een beschermd dorpsgezicht met de steenbakkerijen, omwille van hun waarde als historisch erfgoed, als toeristische trekpleister. De werkmanshuisjes en leegstaande industriële panden werden vakkundig gerestaureerd met respect voor de authenticiteit van de wijk. Vandaag is het er best aangenaam wonen en vertoeven. Maar… De Vlaamse overheid stimuleert in Boom en Niel woonuitbreiding aan de waterkant. Maar aan de andere oever vergunt ze uitbreiding aan industrie die de woonkwaliteit en gezondheid ernstig bedreigt. Waar is de logica? Op Noeveren zelf zijn er plannen om enkele terreinen voort te ontwikkelen voor woonuitbreiding. Blijft de eigenheid en het karakter van Noeveren dan nog wel behouden? De kleinschaligheid die dit veronderstelt, is immers commercieel niet rendabel.

Er zijn voorstellen om tussen de Nielsestraat en de Noeverseweg een straat en tussen de Noeverseweg en Rupeldijk 120 wooneenheden te voorzien. Die doorkruisen de wijk, een stuk open beschermd groengebied én schaden het dorpsgezicht op een onaanvaardbare wijze. De firma Talboom maakt plannen, het college lijkt hierin mee te gaan…. Groen vindt dat de woongelegenheid op Noeveren enkel voort kan ontwikkeld worden als dat gebeurt in harmonie met het bestaande dorpsgezicht en in overleg met alle betrokkenen. De buurtbewoners laten alvast van zich horen! Aan het bestuur om naar hun argumenten te luisteren.

EEN OPEN DEBAT GRAAG Het hing in de lucht: Tomorrowland praat met het gemeentebestuur om vanaf 2017 een tweede weekend te organiseren. Deze boodschap kregen burgers en buurtcomités te horen via de pers en een brochure in de bus. Dat deze belangrijke beslissing zelfs niet op de agenda stond van de gemeenteraad is veelzeggend. In plaats van een debat en overleg, kiest dit bestuur voor polarisatie op sociale media. Boom is rijk aan advies- en wijkraden van geëngageerde burgers. Ongeacht de mogelijke tegengestelde meningen, verdienen deze burgers het om gehoord te worden. Voor Groen is het de taak van het bestuur om zo veel mogelijk te verbinden en

Een bestuur moet zoveel mogelijk verbinden en open staan voor debat. open te staan voor debat. Het is jammer dat het er blijkbaar toch liever voor kiest om de burger te negeren. Een almaar verdere ontwikkeling van grote evenementen in De Schorre brengt veel druk met zich mee voor de omgeving. Groen vraagt dubbel zoveel aandacht voor de buurtbewoners. Een écht constructief overleg met alle betrokken buurtgroepen is daarbij essentieel.

SVEN COOLS

Gemeenteraadslid info@groenboom.net

BART STAES OVER TTIP EN CETA OP ZA 26 NOV IN BOOMS WELKOM TTIP moet een omvangrijk handelsakkoord worden tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Waarover gaat TTIP eigenlijk? Wat zijn de voor- en nadelen? En waarom leidde TTIP al tot felle protesten? Bart Staes, Europarlementslid van Groen, komt op zaterdag 26 november om 19.30 uur naar Booms Welkom, Blauwstraat 43. Hij maakt duidelijk waarom we TTIP en CETA (een soortgelijk handelsverdrag tussen EU en Canada) een halt moeten toeroepen. Inkom gratis. Een organisatie van Boom Canvas. ‘SAMEN TEGEN ARMOEDE’ Met deze slogan voert Welzijnszorg campagne. Zij wil alle taboes doorbreken en de complexiteit van het armoedeweb zichtbaar maken. Armoede is geen keuze, maar een ingewikkeld samenspel van oorzaak en gevolg. Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. Steun hen op www.samentegenarmoede.be ASBESTSTORT BOSSTRAAT De met asbest en huisafval vervuilde gronden achter de Bosstraat worden eindelijk gesaneerd. En dat werd tijd! Groen Boom kloeg deze toestand al aan in 2013. De provincie, de nv Waterwegen & Zeekanaal en nv Wienerbergen gaan hiervoor samenwerken. Groen is blij dat er eindelijk schot in de zaak komt.


NATIONAAL

TIJD VOOR NIEUWE HOOP

Op het Zomerweekend hield voorzitster Meyrem Almaci een vurig pleidooi voor een samenleving met meer menselijkheid en verbondenheid.

We staan voor fundamentele keuzes over wie we zijn en hoe we samenleven. Wat we de laatste tijd van veel politici horen – rechts én links – is een pessimistische visie. ‘We zien veel aanbieders in angst en verdeeldheid’, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. ‘We horen veel slogans en ideetjes die goed klinken maar niet werken. Gaan we die verdelende praat achterna of willen we een samenleving met meer menselijkheid en verbondenheid? Het is tijd voor nieuwe hoop.’ Meyrem citeert uit een gedicht van Václav Havel. ‘Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het een kans van slagen heeft. Dat is precies wat al die mensen doen die zich vandaag inzetten voor een betere samenleving. Leerkrachten en verplegers die het beste van zichzelf geven, jongeren die kinderen opvangen op zomerkampen, de vele mensen die voogd

Groen_NAT_v1_Nationaal201609.indd 4

© Lien Arits

zijn van vluchtelingenkinderen. Zij hebben geen boodschap aan politici die mensen tegen elkaar opzetten en ophitsen. Zij tonen elke dag opnieuw dat het anders kan.’ Groen zal nooit de weg opgaan van diegenen die angst gebruiken om mensen te verlammen. Groen zal nooit in de val trappen om de vrijheden waar we zo fel voor gevochten hebben op te offeren. We benoemen, zonder te verbloemen. We verwoorden, zonder op te hitsen. We zoeken naar oplossingen, zonder te verdelen.

Herbekijk de speech van voorzitster Meyrem Almaci op het Groen Europees Zomerweekend: www.groen.be/nieuwehoop

9/27/2016 7:32:09 PM


NATIONAAL

ALS ER AL SPRAKE IS VAN EEN NOODTOESTAND, IS HET VAN ONS KLIMAAT

ZORGEN VOOR MORGEN

Al zestien jaar na elkaar rijgen we het ene warmterecord na het andere aaneen. Juni was met 175 liter water per vierkante meter de natste maand ooit. In september werden we getrakteerd op een hittegolf. Mensen worden ziek en hun straten staan blank. Wie kan eigenlijk nog naast die urgentie kijken? Als er ergens sprake is van een noodtoestand, dan is het voor ons klimaat. Terwijl in het buitenland volop geïnvesteerd wordt in duurzame energie, stroomt in België twee derde van de energiesubsidies naar de fossiele en nucleaire sector. Toch ben ik hoopvol. Wat vandaag buitengewoon lijkt, zal hier en in Europa binnenkort de norm zijn.

© ID/Lieven Van Assche

‘De bewoners fleuren helemaal op als er familie op bezoek komt met huisdieren’ ‘Bij woonzorgcentrum Floordam aan de slag gaan was een heel bewuste keuze. Ik sta helemaal achter de visie van ons centrum. Daardoor doe ik mijn werk ook heel graag. De bewoners leven in kleine groepen. Een belangrijk deel van het leven speelt zich af in de gedeelde ruimte. Die heeft een open keuken zodat bewoners die dat willen en kunnen, betrokken kunnen worden bij huishoudelijke taken. Het menu wordt samengesteld door een professionele kok, die elke week voor een lading verse ingrediënten zorgt. Geen grootkeuken dus, maar vers gekookte maaltijden. Dankzij de buitenruimtes kan de familie op bezoek komen met huisdieren. De bewoners fleuren dan echt helemaal op. Bij ons heerst er geen ziekenhuisgevoel, maar een echt thuisgevoel.’ EVELYNE VAN NUFFEL Adjunct-woningverantwoordelijke bij woonzorgcentrum Floordam

Groen_NAT_v1_Nationaal201609.indd 5

WAT IS JOUW ZORGVERHAAL? Wat maakte jij mee? Heb jij ideeën over hoe het beter kan? Deel jouw verhaal. Wij brengen het naar het parlement en gaan ermee aan de slag. Want diverse stemmen en goede ideeën verdienen een megafoon in de politiek.

Deel jouw verhaal www.groen.be/jouwzorgonzezorg

Zon- en windenergie zijn nu al competitief en dit marktvoordeel zal in de toekomst enkel nog toenemen. De auto-industrie keert haar tanker langzaam maar zeker naar voertuigen op elektriciteit en waterstof. Gezinnen kiezen steeds vaker voor een lekkere en gezonde maaltijd zonder vlees. De bouwsector kiest voor lageenergie- en passiefhuizen. En last but not least: massavervuilers als China en de Verenigde Staten onderschrijven bindende afspraken rond klimaat. Zonder meer historisch. Veel burgers en ondernemers van dit land hebben het begrepen. Denk aan de vele energiecoöperaties en aan al die bedrijven die de switch maken. Denk aan al die boeren die gezond en dichtbij produceren, aan de autodelers en aan de fervente fietsers. Die doeners moeten we ondersteunen met een beleid dat duidelijke keuzes maakt. Alleen zo krijgt België een gouden medaille voor klimaatambitie te pakken.

9/27/2016 7:32:11 PM


IN DE BUURT

"Het Landschapspark zorgde voor nieuwe natuurplekjes."

MEER INSPANNINGEN VOOR BIOLANDBOUW Biolandbouw zit in de lift. De consument gaat bewust op zoek naar gezonde en kwaliteitsvolle producten. Maar Vlaanderen blijft achter en zeker in onze provincie zijn de inspanningen eerder marginaal. Tegenover gangbare landbouw blijft bio hangen in een sfeer van wij-zij, groot-klein, belangrijk-onbelangrijk, veel budget-geen budget, veel onderzoek-weinig onderzoek. Dat willen wij doorbreken. Afgelopen maanden werkte Koen samen met de provinciale diensten landbouw, plattelandsontwikkeling & onderwijs aan een voorstel. De eerste stappen werden gezet en ons voorstel kreeg groen licht. De provincie maakt werk van meer aandacht voor biotechnieken in de leerplannen en biedt ruimte voor meer onderzoeksmogelijkheden. Het is een eerste - stevige -stap die mogelijkheden opent voor de toekomst van de biolandbouw in onze provincie. Koen Kerremans, Provincieraadslid

DE ZUIDRAND: DAT SMAAKT NAAR MEER! 'WAKKER VAN DE A12' Zo heet de actie waarmee Groen vorig jaar de A12 op de politieke agenda zette. Aan de hand van een 12-puntenplan met ingrepen die op korte termijn vorm kunnen krijgen, willen we het gemeentebestuur en vooral ook de Vlaamse overheid duidelijk maken dat een snelweg door woonkernen geen goede zaak is. Heb je zelf een idee voor of over de A12? Laat het dan weten op www.wakkervandeA12.be.

Wil je ook een affiche voor je raam hangen? Geef dan een seintje via idee@wakkervandeA12.be en dan bezorgen we je die zo snel mogelijk.

De Zuidrand omvat de gemeenten net ten zuiden van Antwerpen: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel. Deze gemeenten hebben heel wat gemeen: de druk van de verstedelijking vanuit de stad, de uitdaging van een groeiend mobiliteitsprobleem en hun gemeenschappelijke erfgoedhistoriek rond kastelen (de vroegere hoven van plaisantie), forten en heel wat verborgen landschappelijke parels. In de Zuidrand zit Groen overwegend in het bestuur, een ideale hefboom om de regiowerking rond erfgoed, cultuur en landschap nieuw leven in te blazen. En dat deden we! Het Landschapspark, ondersteund vanuit de provincie, zette haar schouders onder strategische aankopen van groene gebieden en realiseerde nieuwe doorsteken en natuurplekjes in onze regio. Er bestaan al heel wat culturele samenwerkingsverbanden zoals Neerdorpen Klassiek en AZURA. Maar we zijn toch ook fier op een nieuw erfgoedplan waar we met onze regio aan werken: het bestaande erfgoed een plaats geven en de nodige invulling ervan eens onder de loep nemen! Denk aan een kerkenplan of een gezamenlijke strategie rond onze forten. En last but not least zetten we onze regio ook recreatief en toeristisch op de kaart. We kregen subsidies van Agentschap Ondernemen om toerisme te gebruiken als hefboom voor lokale economie: streekproducten, uitgewerkte wandelingen, impulsen voor onze horeca-uitbaters, meer fietsvriendelijke brasserieĂŤn. Voor de Zuidrand betekent het een vliegende start voor de ontwikkeling van de streek. Dat momentum laten we niet liggen: we schakelen samen met onze Groene bestuurders een versnelling hoger! Meer info: www.toerismezuidrand.be


HIER

1

2

3

4

1 "Met de plooifiets op de trein geraak ik vlot op mijn werk, zonder files of tijdverlies." Ook Sven ligt wakker van de A12 en brengt een van de 12 suggesties van Groen voor een leefbaardere A12omgeving in de praktijk. Heb je ook tips? Meer info en een forum om je ideeën op te posten vind je op www.wakkervandeA12.be . © Karl Fret

2 Leegstand in Boom-centrum Het is een hardnekkig probleem. Het huidige bestuur probeert hier werk van te maken, maar dat is niet eenvoudig en het gaat langzaam. Een eerste aanzet om het marktplein autovrij te maken, wordt voorbereid; de jaarlijkse evenementen worden bijgestuurd. Binnenkort komt de Sint aan per boot. Nadien belanden we in de kerstsfeer tijdens ‘Boom wintersfeer!’. Laat ons centrum niet links liggen en ga er ook eens langs. © Karl Fret

3 Schepen Dany Bosteels wil in de Beukenlaan fiets-suggestiestroken voorzien. Groen juicht toe dat er gefocust wordt op het veiliger maken van deze straat. We vragen uitdrukkelijk om dit op een degelijke, veilige en duurzame manier te doen en niet met schijnoplossingen zoals suggestiestroken. Fietsers hebben hier nood aan een afgescheiden fietspad.

4 Met meer dan 900 spelers kwamen ze op 4 september naar De Schorre voor de kick-off van het G-voetbalseizoen. K. Rupel Boom FC was net als vorig jaar gastploeg voor dit geweldige sportfeest. Sinds 2015 kunnen in Boom jongeren met een mentale beperking mee voetballen. G-sport zit in de lift en dat juicht Groen alleen maar toe!

© Karl Fret

© K. Rupel Boom F.C.


OPEN ZONDAGOCHTENDWANDELING NR. 6 ZONDAG 20 NOVEMBER - BOOM CENTRUM Elk kwartaal wandelen we door een Boomse wijk om ter plekke te kijken naar een of meerdere projecten, problemen, vernieuwingen,... Tijdens die gelegenheid ben jij als wijkbewoner heel welkom om jouw mening, positief of negatief, met ons te delen of om gewoon mee te komen wandelen. Deze keer wandelen we door het centrum en kijken we naar de mogelijkheden, de kansen en de knelpunten om het er leefbaar te houden. We vertrekken stipt om 10.00 uur op de Grote Markt aan de kerk. Na de wandeling gaan we samen nog iets drinken. Einde omstreeks 12.30 uur. www.facebook.com/BoomseGroenen/

Groen Boom Sven Cools Bassinstraat 73 1234 Boom 03 844 11 60 boom@groen.be www.groenboom.be www.facebook.com/BoomseGroenen/ @groenboom Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 107 Brussel Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Boom lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.