Folder Groen Boom - februari 2019

Page 1

Hier in Boom

'Goed Wonen' in Boom Rapport van Jong Groen Waar is een AGB goed voor?

Onze samenleving in Boom gezonder, menselijker en eerlijker maken Schepen Sven Cools en voorzitter Koen Peeters.

© Gregory Van Gansen

DAAROM DOEN WE MET GROEN BOOM AAN POLITIEK BESTE BOMENAAR, Als ik dit schrijf is het nieuwe jaar al enkele weken gestart en zijn de meeste nieuwjaarsrecepties achter de rug. Telkens wensten we mekaar een goede gezondheid, succes met de kinderen en de familie, voldoening in de job… Uiteraard wensen we dat alles ook aan jullie allemaal. Als je dit leest zijn we alweer wat verder gevorderd in het jaar. Tournée Minerale is ondertussen al bezig ...

Wat we niet mogen vergeten is dat al die mooie wensen eigenlijk opdrachten zijn, werkpunten. Gezondheid hebben we niet altijd zelf in de hand, maar bewuster omgaan met ons lichaam en onze voeding kan zeker nooit kwaad. Kinderen, familie, onze buurt vragen actief om aandacht, om tijd, om gezelligheid. Elk jaar opnieuw hebben we twaalf maanden om die wensen om te zetten in realiteit, om onze dromen uit te voeren.

De politiek, of het nu gemeentelijk, Vlaams, federaal of Europees is, heeft de belangrijke opdracht om het juiste kader te creëren om wensen te kunnen waarmaken. Zorgen dat de voeding die in onze winkels ligt gezond is; onze natuur, nodig voor gezonde lucht en water, beschermen; open ruimte voorzien waar mensen mekaar kunnen ontmoeten; ervoor zorgen dat werk, gezin en familie samen kunnen gaan, … Op zovele

vlakken kan de overheid maatregelen nemen die jou en mij kunnen helpen om onze nieuwjaarswensen in praktijk om te zetten. Dáárom doen we met Groen Boom aan politiek. Om onze samenleving gezonder, menselijker en eerlijker te maken. En heb jij daarvoor ook een goed idee? Laat het ons dan weten, want samen maken we het beter. #hetkananders Koen Peeters - voorzitter Groen Boom


HIER

Repair Café Boom DE LIEFDE VOOR TECHNIEK EN HERSTELLING

Dirk herstelt een fiets op Repair Café in Boom.

Maak ook jij dag in dag uit werk van duurzaamheid en eerlijkheid in Boom? Dan zet Groen Boom je graag in de kijker! In dit nummer richten we die kijker op het Repair Café, waar alles een tweede leven krijgt. Repair Cafés zijn tegenwoordig een wereldwijd fenomeen. Zo ook in Boom, en dat al sinds 2013! Drie keer per jaar komt in Boom een groep geëngageerde techneuten samen die gratis alles wat verouderd of kapot is, proberen te repareren. Passeren de revue: elektronica, kinderspeelgoed, koffiezetten, strijkijzers, fietsen, enzovoort. Dirk is ondertussen al voor het derde jaar op rij actief bij het Repair Café. “Waarom ik dat doe? Noem het maar een liefde voor de fietstechniek. Maar ik

© Groen Boom

merk ook dat mensen hun spullen tegenwoordig veel te snel wegwerpen. Iets laten repareren, laat staan het zelf doen, komt nog bij weinigen op. Maar vergis je niet! Iets (laten) repareren is duurzamer en nog eens goed voor je portefeuille ook.” “Natuurlijk botsen ook wij op onze limieten, niet alles kan gerepareerd worden”, getuigt Karl, terwijl hij sleutelt aan een stereo-installatie. “Maar gelukkig zijn de reparaties niet het enige dat telt: de gezellige babbel, die krijg je er ook bij.” Geïnspireerd om zelf de handen uit de mouwen te steken of zit je met iets dat aan reparatie toe is? De volgende Repair Cafés in Boom zijn in Booms Welkom op 16 februari en op 18 mei. Meer info op www.facebook.com/repaircafeboom.


HIER

MET VEEL GOESTING BOOM DOEN BRUISEN!

Gemeentehuis Boom.

Met ruime meerderheid beslisten de leden van Groen Boom om in de coalitie te stappen samen met N-VA en CD&V. Op zich is dat geen evidente keuze. De beslissing kwam er op basis van een sterk beleidsakkoord, waarin de Groene accenten ruim aan bod komen. In het Blad van Boom kon je reeds een samenvatting lezen van dat akkoord. We lichten er enkele punten uit. We zijn blij dat we ons mee kunnen inzetten voor de wijk Noeveren, waarvan het specifieke karakter zal behouden blijven. Groen Boom pleit al jaren voor een autovrije Grote Markt. Nu zien we dit opgenomen in het beleidsakkoord. Daar komt een groen plein, een ideale plek voor gezellige ontmoeting. Boom heeft groene longen nodig. Deze coalitie zal het park in ere herstellen zodat het in zijn volle glorie opnieuw een rust- en ontmoetings-

© Karl Fret

plaats wordt. Ook de andere groene stapstenen binnen onze gemeente zullen we versterken en waar mogelijk zelfs nog uitbreiden. Voor wonen zetten we in op inbreiding en vernieuwbouw, om zo de schaarse open ruimte te vrijwaren. Enkel op De Klamp is ruimte voor een nieuwe eco-wijk. De fietser krijgt een ereplaats, Boom wordt een veilige fietsgemeente, met een uitgebreid fietspadennetwerk, meer fietsenstallingen en veilig ingerichte fietsstraten. De stationsbuurt wordt opnieuw een levendig en aantrekkelijk knooppunt voor openbaar vervoer. Verdoken (kinder)armoede gaan we actiever opsporen, in kaart brengen en het beleid erop afstemmen. Jeugdbeleid vinden we zeer belangrijk: met het jeugdcentrum in de Kapelstraat en nieuwe jeugdinfrastructuur met o.a. een fuifzaal

met dit akkoord maken we van Boom opnieuw een bruisende gemeente ! wordt Boom weer een aantrekkingspool voor jongeren. Jeugd- en andere verenigingen mogen op onze ondersteuning rekenen. Vanuit mijn bevoegdheid ‘participatie’ wil ik de Boomenaars zo goed mogelijk betrekken bij het beleid, met sterke adviesraden, wijkraden en commissies. Die voorbeelden zeggen genoeg: dit is een akkoord waar we ons als Groenen in herkennen en waaraan we de volgende zes jaar met volle goesting gaan meewerken. (meer info op www.groenboom.be)

SVEN COOLS Schepen Groen Boom info@groenboom.be


GROEN

2019, HET JAAR VAN DE OMMEKEER

Meyrem Almaci slaat de handen in elkaar met Jean-Marc Nollet: ‘Als de groene en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken’

Dit jaar hielden Groen en Ecolo voor het eerst sinds hun oprichting samen een nieuwjaarsreceptie. ‘Deze gezamenlijke receptie is een mooi symbool voor onze groene as’, vinden voorzitters Meyrem Almaci (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo). ‘En dit jaar willen we de samenwerking nog versterken.’ Want de groene golf op 14 oktober strekte zich uit over heel het land, van Oostende tot Namen en van Amay tot Zwijndrecht. ‘Zondag 14 oktober was een onvergetelijke groene zondag’, speecht Meyrem. ‘Nog nooit hadden onze partijen zoveel raadsleden, schepenen en burgemeesters. Maar het was niet alleen een zege van Ecolo en Groen. Het was nog meer een zege van de bewustwording. Meer en meer mensen beseffen dat het zo niet verder kan. 14 oktober was een fenomenale stap, maar het was maar de eerste stap.’ ‘2019 wordt het jaar van de ommekeer’, gaat Meyrem verder. ‘Opnieuw loze beloften voor het klimaat? Dat pakt niet meer: wij willen een klimaatwet die onze doelstellingen bindend maakt. Kinderen die opgroeien in armoede en met een lege boterhammendoos naar school moeten? Onaanvaardbaar: wij gaan

© ID/Bas Bogaerts

kinderarmoede écht halveren. De facturen doorschuiven naar gewone mensen? Gedaan ermee: wij laten de rijksten eindelijk een eerlijke bijdrage leveren.’

‘Een ambitieuze klimaatregering met een sociaal hart, dát is een ommekeer’ ‘Wij hoeven geen schrik te hebben van de toekomst,’ besluit Meyrem, ‘want we maken die gewoon zelf. Echte verandering komt van onderuit, van de burgers. Kijk naar de klimaatbetogers en de gele hesjes. Als politici eindelijk samenwerken in plaats van tegenwerken, is er veel mogelijk. Als de groene en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken. Ja, dan maken we op 26 mei de ommekeer waar en vormen we een ambitieuze klimaatregering met een sociaal hart.’


GROEN

MAAK KENNIS MET ONZE LIJSTTREKKERS

EUROPEES PARLEMENT PETRA DE SUTTER 55 jaar - Horebeke

FEDERAAL PARLEMENT KRISTOF CALVO 31 jaar - Mechelen

VLAAMS PARLEMENT MEYREM ALMACI 42 jaar - Deurne

Fertiliteitsexperte Petra De Sutter is vastberaden om Europa sterker te maken. ‘Europa is niet aan Orbán, Salvini en Francken maar aan de klimaatbetogers, gele en groene hesjes, vakbonden en mensenrechtenactivisten. Ons optimisme is onze sterkte. Samen maken we Europa menselijker, eerlijker en gezonder.’

Kristof Calvo, in 2010 het jongste parlementslid ooit, werd in een mum van tijd de spreekbuis van progressief Vlaanderen. ‘Als politici, ondernemers, middenveld en burgers samenwerken, is er zo veel mogelijk in dit land. Ja, dit jaar maken we de politieke ommekeer waar.’

De toekomst maken we zelf, moet Meyrem Almaci gedacht hebben toen ze als jonge twintiger in de politiek ging. Ze schopte het in sneltempo tot partijvoorzitter en parlementslid. ‘Er is geen planeet b, dus wij gaan voor de volle 100 procent voor plan a: een groener en socialer Vlaanderen.’

Vanop plaats 2 gooit huidig parlementslid Bart Staes zijn gewicht in de strijd om een tweede zetel in het Europese Parlement binnen te halen.

Maak jij samen met onze lijsttrekkers van 2019 het jaar van de ommekeer? Sluit je aan bij onze 12.000 doeners op www.groen.be/wordlid

DE KLIMAATGENERATIE STAAT OP Vele tienduizenden scholieren kwamen de afgelopen maanden op straat en eisten meer klimaatambitie van de regering. Federaal fractieleider Kristof Calvo (Groen) is apetrots dat de klimaatgeneratie opstaat. ‘Jongeren pikken het niet

Vlaams fractieleider Björn Rzoska treedt hem bij. ‘Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege maakt gekke bokkensprongen om de klimaatgeneratie te recupereren, maar de realiteit is dat ze jarenlang niets heeft gedaan voor het klimaat.’

‘De klimaatgeneratie wil geen woorden meer, maar daden’ langer dat ze met een kluitje in het riet gestuurd worden’, legt hij uit. ‘De echte spijbelaars zitten in de regering. Ons land haalt geen enkele klimaatdoelstelling. Sterker nog: de uitstoot stijgt weer! De jongeren die nu op straat komen, willen geen woorden meer, maar daden.’ Kristof Calvo: ‘Dit jaar vormen we een klimaatregering met een sociaal hart’

Kristof is er zeker van: 2019 wordt het jaar van de ommekeer voor het klimaat. ‘Dit jaar zet de groene golf woorden eindelijk om in daden. Dit jaar vormen we een klimaatregering die een bindende klimaatwet stemt.’


HIER

Abdeslam El Ghamri

in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Hij woont in Boom sinds 2003. Hij is al twaalf jaar actief lid van de diversiteitsraad en vrijwilliger bij Taterkaai sinds 2008. En nu komt Abdeslam namens Groen in het "bijzonder comité voor de sociale dienst". Bij Taterkaai schuiven anderstaligen aan tafel met Nederlandstalige vrijwilligers, om elkaar te leren kennen en waarderen. Abdeslam is een al sociale bewogenheid. Hij is dus goed op zijn plaats in dit "bijzonder comité". Dat behandelt de individuele steunaanvragen die bij het OCMW binnenkomen. De leden van het comité beoordelen de aanvragen en beslissen over de te bieden steun. Abdeslam: “ Ik engageer me voor Groen omdat ik merk hoezeer onze samenleving de laatste tijd veranderd is. De cijfers van de Vlaamse migratie- en integratiemonitor bewijzen het: in Vlaanderen is de superdiversiteit een feit." BOOM IS EEN GEKLEURDE GEMEENTE "Ook in Boom zijn velen afkomstig uit verre windstreken. Je kan er niet meer omheen: Boom zal in de toekomst nog diverser worden. Spijtig genoeg zien we die evolutie nauwelijks weerspiegeld bij onze maatschappelijke instellingen. Zowel in politiek, economisch, cultureel als educatief opzicht zijn burgers met

Bio

Abdeslam El Ghamri - vader van vier kinderen. - werkt als docent bij het Agentschap Integratie en Inburgering. - zetelt voor Groen Boom in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Abdeslam El Ghamri komt namens Groen in het bijzonder comité van de sociale dienst.

een migratieachtergrond te weinig vertegenwoordigd." SAMENWERKEN EN -LEVEN LOONT Abdeslam: "Naast elkaar leven en elkaar gedogen, dat is eigenlijk niet samenleven. Er is meer nodig en politiek kan daarvoor een hefboom zijn. Groen wil er zo veel mogelijk mensen bij betrekken. Samenwerken en samen bouwen aan de toekomst, dat vinden we bij Groen belangrijk. Daarbij zijn initiatieven vanuit het middenveld en van allerlei burgers

© Gregory Van Gansen

onmisbaar. Zij reiken de overheid van onderuit meer mogelijkheden aan. Hun kritisch-constructieve blik op het beleid moeten we omarmen en stimuleren." HET BEGINT BIJ 'TATEREN' "Mensen moeten meer met elkaar in dialoog gaan, ongeacht leeftijd, etnisch-culturele achtergrond of levensbeschouwing. Zo zie ik ook mijn taak als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst: de dialoog aangaan en in stand houden.

Discriminatie zorgt voor een averechts effect: daardoor kunnen mensen niet meer vooruit. Groen heeft oog voor de noden van minderheidsgroepen en bestrijdt alle vormen van discriminatie, onder andere op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op de woonmarkt.” Groen Boom wenst Abdeslam alle succes toe in zijn nieuwe engagement.


HIER

IN ’T KORT

EEN AGB IN BOOM: WABLIEFT? LUC APERS

Medewerker Groen Boom Bestuurslid AGB Boom info@groenboom.be

Hierdoor kan het zelfstandig overeenkomsten sluiten. Een voorbeeld is het nieuwe bibliotheekgebouw: het AGB deed de aankoop en de gemeente huurt het.

AGB MAG ENKEL UITVOEREN, NIET: ZELF BELEID VOEREN

Vele gemeenten hebben een AGB: een "autonoom gemeentebedrijf". Dat orgaan is belast met welbepaalde taken van gemeentelijk belang. Groen Boom zal in de raad van bestuur van het Boomse AGB vertegenwoordigd zijn door Luc Apers. Zijn ervaring als projectleider gebouwen komt dan zeker van pas. Maar wat ís een AGB nu eigenlijk?

Enkel uitvoering van het beleid kan overgedragen worden aan een AGB, niet het beleid zelf. Een autonoom gemeentebedrijf kan wél betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding.

Een van de belangrijkste bestaansredenen van zo’n AGB is dat het in bepaalde gevallen, als btw-plichtige, zelf btw kan recupereren. Dat zorgt voor een belangrijke besparing bij grote renovaties of investeringen. Ook kan het AGB doorgaans sneller beslissen dan het college en de gemeenteraad en is het in een AGB gemakkelijker om efficiënt te onderhandelen. Bij aankoop van gronden of gebouwen komt dat wel eens van pas. Het AGB heeft een eigen rechtspersoonlijkheid met eigen bestuursorganen en een eigen vermogen, waardoor het over een grote onafhankelijkheid beschikt.

Voor Groen Boom is het belangrijk dat het AGB zijn specifieke opdrachten vervult in het algemeen belang en in volledige transparantie, zodat de democratische controle verzekerd blijft.

"GOED WONEN" IN BOOM Goed Wonen Rupelstreek (GWR) is de lokale sociale huisvestingsmaatschappij die 880 sociale appartementen en huizen verhuurt in Boom en Rumst. GWR verkoopt ook woningen. De raad van bestuur telt elf bestuurders, waarvan zeven uit Boom. Vanaf 2019 zetelt Paul Van Damme namens Groen in deze raad. De visie van GWR besteedt veel aandacht aan leefbaarheid, ecologie, mobiliteit en duurzaamheid. Daar kan Groen zich perfect in herkennen. Paul: "Ik wil me bij GWR mee inzetten om die waarden in praktische beleidspunten te gieten.

Paul Van Damme zetelt voor Groen in het bestuur van "Goed Wonen Rupelstreek" Maar dat is niet alles. Ook de toegankelijkheid en de woonomgeving van nieuwe maar ook van de bestaande sociale woningen zijn voor mij belangrijk, net als het respect voor de diversiteit in onze gemeente. In dat laatste verband zal de samenwerking met de Dienst Diversiteit vlot en gemakkelijk verlopen, vermits Groen Boom met Sven de verantwoordelijke schepen levert", besluit Paul.

PAUL VAN DAMME

Medewerker Groen Boom Bestuurslid Goed Wonen Rupelstreek info@groenboom.be

KLEIPUTTEN TERHAGEN: GROEN BOOM PLEIT VOOR BEHOUD VAN DE GROENE LONG VAN DE RUPELSTREEK. Dat de kleiputten tussen Boom en Terhagen gesaneerd moeten worden is een feit. Maar de manier waarop, de omvang van het te saneren gebied en de eindbestemming liggen nog ter discussie. Na druk van heel wat buurtbewoners besloot de provincie vorig jaar een "participatietraject" op te starten. Uiteraard namen hier tal van groene Bomenaars aan deel. Wie meedeed zou de kans krijgen om mee te beslissen hoe het landschap er na de sanering zou uitzien. Jammer genoeg bleek dat al snel een maat voor niks te zijn. Over de sanering zelf mocht met geen woord gerept worden, de communicatie verliep chaotisch en heel wat informatie bleek onvolledig of zelfs onjuist te zijn. Dat deed bij Groen Boom de alarmbellen afgaan. Waar de sanering van dit gebied nodig is, wil Groen dat die grondig gebeurt, én met inspraak van de buurtbewoners. OOK GROEN PLEIT VOOR EEN "WERKBANK" WAARIN ALLE PARTIJEN DE WERKEN NAUWGEZET KUNNEN OPVOLGEN. De sanering moet gebeuren met minimale schade aan de bestaande natuur. De provincie moet het vizier op de toekomst richten, niet op de portemonnee!


REGIONAAL

© Susan Banafti

DANKZIJ GROEN KRIJGT BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST OOK ADVIESBEVOEGDHEID Groen parlementslid Ingrid Pira was bijzonder blij toen de meerderheid in het Vlaams Parlement haar amendement goedkeurde rond het BCSD. Door dat amendement dat ze vanuit de oppositie indiende zal het BCSD zich niet enkel bezighouden met individuele hulpverleningsdossiers maar krijgt het een ruimere taak. Het comité krijgt namelijk ook een adviesbevoegdheid over het beleid. Officieel zal het Comité 'op eigen initiatief of op vraag van een beleidsorgaan van het lokaal bestuur een niet bindend advies kunnen geven aan het college, het vast bureau of de raden over het beleid'. Het zal een beetje zoeken worden hoe die adviesbevoegdheid concreet kan ingevuld kan worden, maar het is in elk geval een bijkomende mogelijkheid om de sociale problemen in de gemeente te bespreken. Maar sowieso kan het een manier zijn voor Groene leden van het comité, gemeenteraadsleden en Groenschepenen om te werken aan een socialer en menselijker beleid in elke gemeente.

Fractie Groen Provincie Antwerpen

© Provincie Antwerpen

PROVINCIE MOET MEER AMBITIE HEBBEN QUA KLIMAAT EN MONDIAAL BELEID © Provincie Antwerpen

PROVINCIERAADSLID LOUIS SCHOOFS Louis Schoofs (60) werd op 14 oktober verkozen als provincieraadslid . Hij vertegenwoordigt er voor Groen de regio Boom-Kontich. Louis woont in Rumst, waar hij 18 jaar gemeenteraadslid was. Hij is expert economie en human resources, zaken waarover hij ook al boeken publiceerde. Louis zetelt in de provinciale commissie Economie, Landbouw en Interne Ondersteuning. Naast hem zitten ook Tobias Daneels, Rina Rabau, Diederik Vandendriessche en Ilse Van Dienderen voor Groen in de provincieraad van Antwerpen.

Groen haalde bij de provincieraadsverkiezingen van oktober vijf zetels in de provincieraad. Daarmee zijn we één van de sterkste fracties in de Antwerpen. Op de beperkte bevoegdheden die er nog zijn na de afslanking van de provincies, willen we zo hard mogelijk onze groene stempel drukken, ook al lijkt N-VA de provincies van binnenuit te willen uithollen. Sinds begin 2019 heeft Antwerpen niet langer 72, maar 36 provincieraadsleden. Een heel deel bevoegdheden zijn weggevallen, zoals sport, onderwijs, cultuur, .. Enkel de grondgebonden bevoegdheden blijven nog over: leefmilieu, mobiliteit, ruimte en economie. Voor Groen blijven er daarmee een pak belangrijke bevoegdheden provinciaal en daar willen we dan ook hard op wegen. Denk maar aan de coördinatie van fietspaden over de gemeentegrenzen heen, het bewaren en uitbreiden van groene longen en natuur, ecologische groepsaankopen, of het duurzaam inplannen van nieuwe KMO-zones en woongebieden. Hoewel op de voorpagina het woord ‘Ambitie’ vetjes gedrukt stond, zien we daar weinig van terug in het bestuursakkoord. N-VA wil de provincies afschaffen, en valt ze nu van binnenuit aan. Zo gooit de meerderheid belastinggeld, expertise en goeie structuren zomaar weg. Er is geen visie qua klimaat, zowat alle steun voor mondiaal beleid en ontwikkelingsdoelen verdwijnt en opleidingscentra als het PVI worden geprivatiseerd. Ook Groen denkt op termijn eerder aan stads- en streekgewesten in de plaats van de provincies, maar daar beslist de Vlaamse regering over. Nu de provincies nog bestaan, is het onze plicht hard te blijven werken, maar daar denk N-VA duidelijk anders over.


HIER

1

2

3

4

1 Schoon volk op onze nieuwjaarsreceptie! Op onze receptie grepen een aantal van onze jongeren de kans om met Imade Annouri op de foto te gaan. Imade, Vlaams parlementslid uit 't Stad, kwam met een boodschap vol hoop. We kunnen elkaars licht zijn in donkere dagen en laat dat nu juist datgene zijn wat diezelfde Imade ook voor óns is!

2 In Boom mag je zijn wie je bent en houden van wie je wil. Begin januari prijkte de regenboogvlag aan het gemeentehuis, als steun aan de holebi's. Hiermee zegt Boom "neen" tegen de anti-homoNashvilleverklaring. In Boom is geen draagvlak voor zulke haatdragende verklaringen.

3 Speelplezier in Boom. “Het handelscentrum moet opnieuw aanlokkelijk en hip worden”, zegt het nieuwe beleidsakkoord. We zijn dan ook blij met handelszaken die zich hip profileren. Joshua Tree Games in de Kerkstraat is daar alvast een mooi voorbeeld van. Je kan er niet alleen terecht om het betere kaart- en bordspel te kopen, maar ook om er een spel te gaan spelen. Zomaar, als teambuilding, voor verjaardagsfeestjes of in workshops. Zeker proberen!

© Groen Boom

© Karl Fret

© Kevin Pieters

4 Klimaatactie: Booms en mundiaal! Met Groen Boom en andere ongeruste Bomenaars trokken we op 2 december 2018 met de trein naar Brussel voor de klimaatmars 'Claim the climate' . We waren er niet alleen! Zo’n 75.000 mensen trokken door de straten van Brussel om van de regering meer aandacht te eisen voor het klimaat. © Karl Fret


VOORJAARSBRUNCH ZA 17 MAART // 11 UUR

ZAAL KATRIENTJE - PASTORIJSTRAAT 22 een (h)eerlijke brunch met een gezellige babbel Inschrijven bij boudewijn.goos@telenet.be of bel 03 290 42 17 deelname €15 - jongeren tot 31 jaar: €8 meer info op www.groenboom.be

‘Temporepre, to ilicia est, voloreptae. Ut quis porepre, to iluptur’


HIER

JONG GROEN: EEN PAKKET EISEN Van de inhuldiging van het nieuwe bestuur, begin januari, maakten onze jong-groenen gebruik om hun nieuwe schepen(en) van jeugd aan te spreken. Voorzitter Linde Peeters overhandigde een ‘rapport’ met enkele punten die Jong Groen de komende zes jaar mee wil aanpakken.

JEUGDVERENIGINGEN VERRICHTEN BAANBREKEND WERK Speerpunt uit het programma van Jong Groen: een betere ondersteuning voor de jeugdverenigingen. Want zij verrichten pionierswerk! Een vlotte en transparante samenwerking, genoeg vrijheid en vertrouwen zijn een must. De infrastructuur waarin jeugdverenigingen hun ding doen moet in orde zijn en (ver)bouwen moet kunnen met de steun van de gemeente.

EEN VERKEERSVEILIG BOOM, OOK VOOR JONGEREN Veiliger verkeer in de buurt van de jeugdverenigingen en scholen: kinderen & jongeren moeten zich in onze gemeente zorgeloos kunnen verplaatsen en ze moeten kunnen buiten spelen.

EEN AANTREKKELIJK CENTRUM MET AANDACHT VOOR JONG UITGAANSLEVEN Het centrum moet nieuw leven ingeblazen worden. Met plaats voor de uitgaande jeugd. Een fuifzaal mag niet meer ontbreken in onze gemeente. Zodat Boom, net zoals vroeger, ‘the place to be’ is op een zaterdagavond. Jong Groen wenst de twee schepenen succes met hun mandaat! Linde Peeters met Abdelhafid El-Hachoutti en Carla Herremans, die elk 3 jaar schepen van Jeugd worden.

© Koen Peeters

SLUIT JE AAN BIJ JONG GROEN Jong, enthousiast en goesting om mee te werken aan een plezanter en groener/Groener Boom? Wil je ons leuk team versterken en opkomen voor de jeugd in Boom? Stuur dan een mailtje naar Jong Groen. Of nog beter: leer ons kennen op de brunch van Groen Boom op 17 maart! Vind jij ook dat Boom opnieuw een jonge gemeente moet worden? Dat we opnieuw een aantrekkingspool moeten zijn voor jongeren uit de Rupelstreek?

Jong Groen wacht op jou. Samen gaan we ervoor! Op de voorjaarsbrunch op 17 maart in het Katrientje voorzien we een jongerentafel waar iedereen die ons wil leren kennen, kan aanschuiven. We hopen dat de tafel veel te klein zal zijn. Dan zetten we stoelen bij! Tot 31 jaar kan je inschrijven aan een 'uitzonderlijk' jongerentarief van 8 euro! Meer info over de brunch vind je op www.groenboom.be en op onze facebookpagina. Tot dan!

Schuif aan bij onze speciale jongerentafel op de Groenvoorjaarsbrunch op 17 maart

ROBBE DEVOS

Ondervoorzitter Jong Groen boom@jonggroen.be


VOLG EENS MEE EEN GEMEENTERAAD De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraadszitting vindt plaats op elke 3de donderdag van de maand, maar je checkt best vooraf op www.boom.be/data-gemeenteraadszittingen-2019. Gemeenteraden zijn open zittingen, iedereen is er welkom. Beslist de moeite om zo'n vergadering eens bij te wonen, want hier wordt over het beleid van jouw gemeente gediscussieerd! Ben je benieuwd, maar ga je liever niet alleen? Geef dan gerust een seintje aan Groen Boom, dan kan je met ons mee.

Groen Boom Koen Peeters Schaarbos 6 2850 Boom 0475 49 05 70 info@groenboom.be www.groenboom.be www.facebook.com/boomsegroenen Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Boom lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.