Groen boom lente 2018

Page 1

Hier in Boom

Groen Boom bedankt treinreizigers Groene visie in bibliotheekdossier Basisdemocratie blokkeert

Het bestuur moet alles in het werk stellen om Bomenaars te betrekken bij de groei van de gemeente Dromen van een Boom waar het goed leven is voor iedereen.

© Koen Peeters

DROOM JE BOOM Boom telt 18.000 inwoners: een bonte verzameling van mensen met verschillende achtergrond, gezinssamenstelling, beroepen en ga zo maar door. Maar het zijn allemaal mensen met originele ideeën, met verwachtingen, Bomenaars die dromen van een gemeente waar het goed leven is voor iedereen. Samen vormen we een smeltkroes van voorstellen en ideeën, samen vormen we de

kracht van Boom. Een gemeentebestuur die naam waardig moet daar bewust mee omgaan. Zo’n bestuur moet alles in het werk stellen om deze ideeën samen te brengen, om Bomenaars te betrekken bij de groei van de gemeente naar de toekomst. De huidige meerderheid heeft de afgelopen zes jaar quasi de helft van de Bomenaars monddood gehouden

door de gemeenteraad buitenspel te houden en alles binnenskamers te beslissen. Een gemiste kans. Op 14 oktober kun je opnieuw meebepalen hoe het beleid van de gemeente er voor de volgende zes jaar zal uitzien. Voor Groen moet dat sowieso een beleid worden waar je als burger nauw bij betrokken wordt. Inspraak en participatie zijn voor ons sleutelbegrippen. De gemeenteraad moet daarbij ook een plaats zijn waar

iedereen aan bod komt, of die persoon nu in de meerderheid of in de oppositie zit. Groen nodigt je uit om bewust en actief deel te nemen aan het beleid. Laat je mening horen, informeer je, kom meedoen. Alvast bedankt om even de tijd te nemen om ons beter te leren kennen en deze krant door te nemen. Geef jouw ideeën, dromen en opmerkingen gerust door op info@groenboom.be.


HIER

Tinne De Leeuw GROENE BOMENAAR MET EEN GROOT HART

"Mensenrechten en rechtvaardigheid zijn heel belangrijke waarden", zegt Tinne.

Op deze pagina zetten we graag een Boomse doener in de kijker. Iemand die een groen gedachtengoed in de praktijk omzet. In deze editie richten we ons zoeklicht op Tinne De Leeuw, die sinds jaar en dag de maandelijkse briefschrijfactie van Amnesty International in Boom organiseert. Als schrijfkernverantwoordelijke van Amnesty International Boom houdt ze elke tweede maandagavond van de maand, behalve in juli en augustus, een briefschrijfavond in Booms Welkom aan de Blauwstraat. Op zo’n avond kunnen mensen hier terecht om brieven te schrijven of te ondertekenen. “Mensenrechten en rechtvaardigheid vind ik heel belangrijke waarden”, zegt Tinne, “Amnesty International is een onpartijdige organisatie die zich baseert op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en die eerlijke

© Swa Baetens

processen bepleit en opkomt tegen folteringen en verdwijningen en zo meer.” “We schrijven maandelijks voor een, twee of drie acties. Maar we zijn niet alleen: in het hele land zetten verschillende schrijfkerngroepen dezelfde vragen voor een eerlijke justitie en behandeling wereldwijd in de kijker. De brieven en petities sturen we op naar de president, de minister van Justitie of een andere machthebber van het betreffende land. Ook sturen we steeds een kopie naar de betrokken ambassade in België, om de ambassadeur op de hoogte te brengen dat veel leden en sympathisanten van Amnesty International dezelfde brief hebben gestuurd.” Groen Boom doet een warme oproep aan de Bomenaars om ook te komen schrijven met Tinne. Adres: Blauwstraat 43. Van 18:15 tot 19:45 uur.


HIER

GROEN BOOM BEDANKT DE TREINREIZIGERS

Gemeenteraadslid Sven Cools van Groen tracteert treinreizigers op cake.

Groen doopte naar jaarlijkse gewoonte Valentijn om tot Valentrein. Op 14 februari stak Groen Boom de pendelaars in het station van Boom een hart onder de riem. Met een stuk cake, een kopje koffie en een wenskaart bedankten we de pendelaars voor hun keuze van de trein als vervoermiddel. Groen Boom wil dat de treinreizigers van een nog betere service kunnen genieten. Nergens in Europa doen mensen zo lang over hun woon-werkverplaatsingen als in ons land. Dat kan en moet anders. We zijn zeer blij dat het treinaanbod in onze gemeente eindelijk werd uitgebreid met meer treinen per uur en met treinen in het weekend. Maar de erbarmelijke toestand van het station en de treinstellen maken de keuze voor de trein niet vanzelf-

sprekend. Nog al te vaak gebruikt de NMBS oude treinstellen op deze lijn, met een hoge, ongemakkelijke opstap. Dit werkt helemaal niet motiverend. Het station ligt er troosteloos en verwaarloosd bij. In de vroege ochtend of 's avonds is het niet echt een uitnodigende omgeving om op een trein te wachten. Groen Boom pleit voor een betere aansluiting van de bussen op dit station en een herwaardering van het stationsgebouw in dienst van de busen treingebruikers en de buschauffeurs van De Lijn. Nochtans biedt het openbaar vervoer oplossingen voor heel wat problemen: de klimaatverandering, luchtvervuiling, files, enzovoort. In plaats van pendelaars te laten sukkelen,

Š Karl Fret

Kiezen voor openbaar vervoer moet opnieuw de meest logische keuze worden moeten ze maximaal ondersteund worden. Het openbaar vervoer moet wat ons betreft opnieuw de meest logische keuze worden. Daarom gaan we met Groen voor een grondige upgrade van het openbaar vervoer: een vermindering in pendeltijd en een verbetering van de pendelkwaliteit. KARL FRET Groen Boom bedankte met Valentrein de pendelaars die elke dag het openbaar vervoer nemen. De regelmatige of sporadische pendelaars maken de meest ecologische keuze en met Groen gaan we ervoor zorgen dat dat ook de meest logische keuze wordt.

info@groenboom.be


GROEN

MENSELIJKER. EERLIJKER. GEZONDER.

Voorzitster Meyrem Almaci Ben jij het slechte nieuws soms ook beu? Klimaatverandering, globalisering, migratie, ongelijkheid, terreur ... ‘Op elk van die uitdagingen geven miljoenen doeners over de hele wereld elke dag een antwoord’, zegt voorzitster Meyrem Almaci overtuigd. ‘Overal staan mensen op om hun stem te laten horen. Hun roep voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere toekomst klinkt steeds luider. Het is tijd voor échte verandering.’ Wij werken aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en niemand uit de boot valt’, gaat ze verder. ‘Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of hoe je eruitziet. Discriminatie pakt toekomstkansen af. Het kan menselijker: praktijktesten op de woon- en arbeidsmarkt hebben hun nut al bewezen.’ Eerlijke kansen voor iedereen, dat begint natuurlijk al op de schoolbanken. ‘De regering heeft geprobeerd stappen te zetten in de goede richting’, weet Meyrem. ‘Maar als puntje bij paaltje komt, krijgen leerkrachten er alleen maar taken bij. Het water staat hen al aan de lippen! Wij investeren in onze

© ID/Bas Bogaerts

leerkrachten en leerlingen, zodat kinderen met gelijke kansen aan de startlijn van het leven verschijnen.’ Maar waar onze kinderen zo mogelijk nog meer nood aan hebben, is schone lucht. ‘Vlaanderen is de stoflong van Europa. Kinderen en ouderen zijn de eerste slachtoffers. Gezonde lucht is een recht van iedereen. Daarom vervangen we de wirwar aan lage-emissiezones door één duidelijk plan voor schone lucht. We weren vervuilende voertuigen en stimuleren deelwagens, openbaar vervoer en fietsen.’

Bouw samen met de 10.000 doeners van Groen aan een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving. Doe mee op www.groen.be/doemee


GROEN

DE WEG NAAR VEILIGER VERKEER Je kinderen met een gerust hart naar school laten fietsen: het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Met 700 dodelijke verkeersslachtoffers per jaar ligt onze kans om te sterven in het verkeer echter dubbel zo hoog als in Nederland. Met deze voorstellen gaan we naar nul tegen 2050.

1 Veilig oversteken is topprioriteit: kruispunten maken we conflictvrij.

‘Met ons verkeersveiligheidsplan kan jong en oud binnenkort weer met een gerust hart de straat op’

2 We investeren fors in infrastructuur voor voetgangers en fietsers. Een inhaalbeweging is broodnodig.

3 Vrachtverkeer in de buurt van scholen is waanzin. Het Vlaams vrachtroutenetwerk leidt zwaar verkeer weg van dorpskernen en scholen.

BJÖRN RZOSKA, Vlaams fractieleider

4 Het verklikken van controles, via apps of de radio, wordt verboden.

5 De rijopleiding focust te veel op de auto: we gaan naar een brede mobiliteitsopleiding.

Vlaams fractieleider Björn Rzoska

© ID/Bas Bogaerts

SCHONE ENERGIE= JOBS, JOBS, JOBS

Federaal fractieleider Kristof Calvo

© ID/Bas Bogaerts

Bekijk en deel onze video op www.groen.be/vlotenveilig

Terwijl de regering-Michel de mond vol heeft van jobs, jobs jobs, blijft ze onzekerheid zaaien over de kernuitstap. ‘Nochtans kan een switch van kernenergie naar duurzame energie meer dan 65.000 nieuwe jobs opleveren’, vertelt federaal fractieleider Kristof Calvo. ‘Maar door al het gekibbel blijven investeringen uit. Wij maken wél keuzes: tegen 2050 draait ons land voor 100 procent op hernieuwbare energie.’ De Belgische kerncentrales behoren tot de oudste ter wereld. ‘Het is echt niet verantwoord ze nog langer open te houden’, vindt Kristof. ‘Onze buurlanden beginnen zich terecht zorgen te maken. De kerncentrales moeten dicht tegen 2025. Zo draaien we tegen 2050 van de Hoge Venen tot de kust op wind en zon.’

is ongegrond. Verschillende onafhankelijke studies hebben al aangetoond dat de overstap naar hernieuwbare energie perfect haalbaar is als we de juiste keuzes maken. Bovendien is het de enige manier om onze elektriciteitsfactuur ook op termijn betaalbaar te houden.’

Maar kunnen we zo wel voldoende stroom produceren? ‘Absoluut’, verzekert Kristof. ‘De kernlobby is supermachtig, maar hun bangmakerij

Ontdek ons energieplan en teken de petitie op www.groen.be/energie


HIER

Sven Cools

verdedigt de Groene visie in het dossier van de bibliotheek

BOOM KRIJGT DAN TOCH EEN NIEUWE BIBLIOTHEEK AAN DE WINDSTRAAT. DAT HET DOSSIER VAN DE VERHUIS VAN DE BIBLIOTHEEK DOOR HET HUIDIGE COLLEGE SLECHT IS AANGEPAKT, IS EEN UNDERSTATEMENT. In september wist het college al dat een verhuis naar de Windstraat tot de mogelijkheden behoorde. Op geen enkel moment vonden burgemeester en schepenen het echter nodig om de gemeenteraad hierover te informeren. Pas toen duidelijk werd dat het college geen meerderheid meer had en dus de steun nodig had van andere partijen in het gemeentebestuur, probeerde het schepencollege het dossier op een drafje door de gemeenteraad te sluizen. De terechte vraag van de gemeenteraadsleden naar meer informatie liet het college uitschijnen als "een oppositie die er alles aan doet om de verhuis van de bibliotheek tegen te houden". Na de goedkeuring rolden de verschillende partijen over elkaar heen in een bedenkelijk schouwspel van profileringsdrang waarbij iedereen zichzelf als 'redder van de bibliotheek' uitriep. Een applaus is hier echter niet op zijn plaats. Het klopt dat we met Groen mee op de rem zijn gaan staan. Dat was

Bio

Sven Cools is gemeenteraadslid van Groen Boom en volgde het dossier van de bibliotheek consequent op. Als voorzitter van de commissie Grondgebiedzaken zorgde hij ervoor dat de nodige informatie op de agenda kwam en in een serene sfeer besproken werd. In de overtuiging dat een kwalitatieve bibliotheek broodnodig is, hebben we de verhuis goedgekeurd.

onder meer omwille van de kostprijs, het ontbreken van onderzoek naar alternatieven en vragen bij technische aspecten. We wilden een doordachte en verstandige beslissing met aandacht voor nog andere noden in onze gemeente. Zo verkeert de kunstacademie in een erbarmelijke staat en is er een groot gebrek aan vergader- en feestzalen. De locatie aan de Windstraat blijft, ondanks de nu bedongen korting, zeer duur en is niet optimaal voor de toegankelijkheid

Š Karl Fret

van rolstoelgebruikers. Daarnaast is het nog de vraag of er wel voldoende faciliteiten zijn ingepland, zoals toiletten. Maar het project dat de bibliothecaris voorstelt, is veelbelovend. De medewerkers garanderen nu reeds een kwalitatieve dienstverlening, waar ze terecht trots op mogen zijn. Ook geloven wij dat deze locatie een troef is voor de toekomstige ontwikkeling van de markt en de kaai. In antwoord op onze schriftelijke vragen beloofde schepen Inge De

Ridder dat ze werk zal maken van een oplossing voor de academie, als de geplande hoognodige herstellingen niet klaar zijn tegen volgend schooljaar. We kregen ook de garantie dat onderzocht wordt of het Feestpaleis tijdelijk weer open kan voor particulieren. Met dat toekomstperspectief en in de overtuiging dat een kwalitatieve bibliotheek broodnodig is, hebben we de verhuis naar de locatie aan de Windstraat mee goedgekeurd.


HIER

HET HELE JAAR DOOR TOMORROWLAND IN BOOM BOUDEWIJN GOOS

Medewerker Groen Boom boudewijn.goos@telenet.be

Een op de tien Bomenaars komt van buiten België. In totaal wonen er mensen van 84 verschillende nationaliteiten in onze gemeente. Bijna de helft is jonger dan 25 jaar. In Boom piekt de armoede vooral bij kinderen (37,4 procent), waarvan ruim tweederde een buitenlandse moeder heeft. Hoe speelt het beleid van de gemeente daar op in? Nauwelijks, of vanuit een negatieve instelling, stelt Groen Boom vast. Zo was het hoofddoekenverbod voor gemeenteraadsleden ongehoord. Er was ook de schreeuw van de jongeren in de documentaire ‘Spiegelbeeld’ om eindelijk op een waardige manier gezien en erkend te worden. Bij het diversiteitsbeleid worden heel wat groepen nauwelijks aangesproken, zoals Oost-Europeanen en Afrikanen. Dat kan beter. Via de diversiteitsraad kan de gemeente alle Bomenaars van andere origine betrekken bij het beleid. Welke samenlevingsinitiatieven hebben effect? Hoe werken we de gekleurde armoede weg? Neem het probleem van huurwoningen: er zijn er te weinig, ze zijn on-

betaalbaar en er is een schrijnend gebrek aan comfort. Als het wijkgezondheidscentrum er eindelijk komt, zijn ook Belgen in armoede daarbij gebaat. Groen Boom wil ook graag meer gekleurde Bomenaars aan het werk zien bij gemeente en OCMW, ook in de hogere posities en aan het loket. Het bestuur en het OCMW laten migranten en hun kinderen te veel aan hun lot over. Dat kan beter en actiever. Met gelijke toegang tot basisrechten voor iedereen zorg je ervoor dat alle Bomenaars zich meer verbonden voelen. Tewerkstelling, betere onderwijskansen, meer respect voor elkaar, voldoende woningen voor kwetsbare groepen en inspraak voor alle bevolkingsgroepen. Want niet alleen tijdens Tomorrowland is Boom een zeer diverse gemeente.

GRAAG ECHTE FIETSSTRATEN Groen Boom plaatste al in het begin van deze legislatuur fietsstraten op de agenda van de gemeenteraad. Die keurde de komst ervan unaniem goed, maar het duurde lang voordat de fietsstraten er ook effectief kwamen. Er was heel wat energie voor nodig. Zo waren er straatacties en vragen in de gemeenteraad. Intussen zijn de eerste fietsstraten in gebruik genomen en voorzien van borden en wegmarkeringen. Voor Groen is dit evenwel niet voldoende. Meer en duidelijke signalisatie en communicatie zijn nodig. Zo moeten de straten over de hele lengte herkenbaar ingericht worden met meer en betere

signalisatie. Het gemeentebestuur is trots op zijn nieuwe website, maar een zoekopdracht naar 'fietsstraat' geeft geen enkele match. Artikelen op de website, sociale media en in Het Blad moeten bewoners en gebruikers informeren over de ligging van de fietsstraten en het verkeersreglement. Fietsstraten in het centrum blijven hinder ondervinden van onaangepast rijgedrag en foutparkeerders, waardoor de veiligheid van de fietsers in het gedrang komt. Snelheidsremmende maatregelen en handhaving moeten er voor zorgen dat deze straten ook effectief veilig zijn voor de zwakke weggebruiker.

ROBBE DEVOS

Jong Groen Boom info@groenboom.be

IN ’T KORT

BEN JE JONG EN GEÏNTERESSEERD IN GROEN? Jong Groen Boom wil jou graag leren kennen. Het is een leuke, enthousiaste groep die zich bezig houdt met actuele thema’s en die leuke acties organiseert. Hopelijk tot snel. Facebook: Jong Groen Boom.

STEEDS MEER MENSEN VINDEN HUN WEG NAAR HET REPAIRCAFÉ Steeds meer mensen ontdekken het repaircafé. Dat is logisch, want tot 70 procent van de toestellen en fietsen die de bezoekers aanbieden, kunnen ter plaatse hersteld worden. Ze krijgen ook tips om zelf eenvoudige reparaties uit te voeren. Ook de buurgemeenten hebben dat begrepen: sinds kort kun je ook in Schelle, Willebroek en Aartselaar terecht in repaircafés. Het volgende repaircafé in Boom is op 5 mei in Booms Welkom. Facebook: Repair Café Boom.

ZIN OM JE AAN TE SLUITEN BIJ LETS RUPEL? Wil je meer informatie over LETS Rupel? Stuur een mail naar Letsrupel@gmail.com. LETS staat voor Local Exchange and Trading System, oftewel lokaal uitwisselingssysteem. LETS coördineert het ruilen van materialen en diensten tussen haar leden. www.letsvlaanderen.be.


HIER

1

2

3

4

1 Op haar nieuwjaarsdrink heeft Groen Boom gemeenteraadslid Sven Cools in de bloemetjes gezet. Al meer dan 5 jaar verdedigt hij het groene gedachtegoed in de gemeenteraad en in de commissies. Sven heeft in die vijf jaar aangetoond dat een dergelijke volgehouden en consequente houding loont. Een prachtprestatie. Bedankt Sven. © Karl Fret

2 De Boomse Shanda Van Damme (leerling van OLVI) was in de krokusvakantie mee met Road of Change. Deze inleefreis langs vluchtelingenkampen aan de grenzen van Europa opende haar ogen. “Mijn indrukken laten geen ontkenning meer toe”, zegt Shanda. “Het uitzichtloze verblijf van de vluchtelingen is mensonterend en erg confronterend." © Karl Fret

3 Gemeente houdt participatie in enquête beperkt. Enthousiast als we zijn als het over participatie gaat, openden we onmiddellijk de vragenlijst over het merk 'Boom' op de site van de gemeente. Helaas… de mogelijkheid om een beetje opbouwend kritisch te antwoorden is in de lijst compleet afgeblokt. Alweer een gemiste kans. We kijken hoopvol uit naar de volgende stap waarbij de gemeente de burger hopelijk iets ernstiger neemt. © Sven Cools

4 Groen Boom heeft bij de provincie bezwaar ingediend tegen de geplande verhuis van de kleiduifschietstand in Ruisbroek naar een gebied dat dichter bij Boom ligt. Ook de schietrichting zou worden gedraaid richting Boom. Nergens in het onderzoek vinden we garanties dat er geen geluidsoverlast voor Boom zal zijn. Na de vraag van Groen Boom heeft ook de gemeenteraad besloten om bezwaar in te dienen. © Jason Robinson


GROEN BOOM GAAT VOOR BOOM - BOMENAARS - BOMEN

Boom is een gemeente met een waaier aan mogelijkheden Bomenaars zijn inwoners met ideeën en inzet Bomen zijn het symbool bij uitstek van een milieuvriendelijke gemeente

‘Temporepre, to ilicia est, voloreptae. Ut quis porepre, to iluptur’


REGIONAAL

© Swa Baetens

WAT MET DE A12? Als het van Vlaams minister Weyts afhangt, zal de A12 onder drie van de vijf kruispunten ondergronds gaan. De werken zouden beginnen in 2021 en lopen tot 2025. Maar intussen? Groen wil structurele maatregelen voor de A12 tussen Boom en Wilrijk. We willen de sleuf in Boom overkappen en hebben een ambitieus plan voor het viaduct in Wilrijk. Maar ook op korte termijn willen we maatregelen. Een snelheidsverlaging moet zware ongevallen, lawaaihinder en uitstoot verminderen. We willen verkeerslichten voor fietsers en goed gemarkeerde en zichtbare fietspaden. Gemakkelijk, snel en goedkoop te realiseren. Want tussen de dagelijkse ellende nu en de structurele maatregelen straks zijn tussentijdse maatregelen voor de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid nodig. Daar gaat Groen voor. Daarom willen we na de gemeenteraadsverkiezingen in zoveel mogelijk besturen langs de A12 zitten. Onze volledige plannen vind je terug op www.groenboom.be.

Op vraag van Groen stemde de provincie in met de vergroening van haar wagenpark © Hugo Willocx – VILDA

KERKUILEN ONTDEKT IN DE ABDIJ VAN HEMIKSEM Groen Hemiksem organiseerde als nieuwjaarsactiveit een rondleiding in de Sint-Bernardusabdij. Het was een fijne verrassing om sporen van een kerkuil terug te vinden. In de zuidvleugel lagen braakballen, die doen vermoeden dat de uil er al een tijdje aanwezig is. Later konden we een glimp van de uil zelf opvangen. Natuurpunt plaatste al een nestkast in de toren. We zijn blij om te merken dat de inspanningen om open ruimte te bewaren goed blijken voor de biodiversiteit in onze regio. Die inspanningen, en het natuurlijk beheer van het abdijpark zorgen ervoor dat de uil zich nu thuis voelt in Hemiksem.

© Bigstock

VERGROENING VAN HET WAGENPARK VAN HET PROVINCIEBESTUUR UNANIEM GOEDGEKEURD Op de provincieraad van oktober diende Karin Van Hoffelen een voorstel in tot vergroening van het wagenpark van het provinciebestuur en haar entiteiten. Voor Groen moet het provinciebestuur zelf het goede voorbeeld geven naar steden en gemeenten, vooral in het streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen 2020. Tot nu toe deed het provinciebestuur bij aankoop van wagens en vrachtwagens geen enkel onderzoek naar alternatieve brandstoffen. In november werd het Groen-voorstel echter goedgekeurd en ging de provincieraad akkoord om voor elk nieuw dienstvoertuig een kosten/batenanalyse op lange termijn te maken. Dit zal gebeuren door enerzijds de ecoscore op te nemen als verplicht gunningscriterium bij alle aankopen van voertuigen. De ecoscore zal voor minimaal 20% mee genomen worden in de eindbeoordeling. Anderzijds zal de beoordeling van de prijs voortaan steeds op de total lifecycle cost (TLC) van het voertuig worden gebaseerd. Dat wil zeggen dat - naast de ecoscore - ook de fiscaliteit mee in rekening wordt gebracht, met inbegrip van de eventuele vrijstellingen voor verkeersbelasting en B.I.V. Jaarlijks zullen de provinciale entiteiten een evaluatie maken van het aanbod van de verschillende aandrijfmodi (benzine, gas, elektriciteit) op de markt. De provincie maakt bovendien plannen voor het plaatsen van meer elektrische laadpalen, want vooral aan het nieuwe Provinciehuis zijn er nauwelijks voorzien. Karin Van Hoffelen Provincieraadslid


HIER

BASISDEMOCRATIE BLOKKEERT Door het ontslag van vier leden van de N-VA en een lid van Boom één bestaat er sinds kort in de Boomse gemeenteraad geen meerderheid meer. Een mooi neveneffect van deze impasse is dat over elk dossier gedebatteerd moet worden, argumenten moeten op tafel worden gelegd, compromissen worden gesloten. Het is vermoeiend en vertragend, maar wel basisdemocratie in z’n puurste vorm. Alleen heeft niet iedereen dat al begrepen. Open Vld verspreidt foute informatie over de alternatieve mogelijkheden voor de verplaatsing van de bushalte aan de Spillemaeckersstraat naar boven op de brug. We willen in het midden laten of dit al dan niet bewust is. Feit is dat schepen Dany Bosteels bewust weigert om participatie en inspraak toe te laten in dit dossier. Het is daarom niet verwonderlijk dat er geen steun is voor deze verplaatsing. Een beslissing van een meerderheid in de gemeenteraad om deze verplaatsing uit te stellen om alternatieven te kunnen onderzoeken, werd door de schepen aangevochten bij de hogere overheid. Normaal voert een schepen een beslissing van de gemeenteraad uit. Groen is niet tegen een verplaatsing en heeft van bij het begin schriftelijke vragen gesteld om extra uitleg te krijgen en voorstellen toe te lichten. Deze vragen bleven telkens onbeantwoord. We blijven aandringen op een betere afstemming van De Lijn bij het station en een goeie ontsluiting van het centrum (zie artikel pagina 3). Groen roept op voor een constructieve dialoog en participatie in de plaats van achterkamerpolitiek. Er was geen steun voor een verplaatsing van de bushalte aan de Spillemaeckersstraat.

© Karl Fret

SANERING SCHORRE 2 Wat moet er met Schorre 2 gebeuren? Op 7 februari vond daarover in de wijk Bosstraat een eerste overleg plaats tussen provincie, gemeente en wijkbewoners. Schorre 2 is het groengebied tussen Bosstraat en Terhagen. De provincie wil met dit overleg open kaart spelen en maximale inspraak toelaten waarbij bewoners, recreanten en natuur centraal staan in de plannen voor de toekomst. Voor hen staat vast dat het een groen, toegankelijk en ecorecreatief gebied moet worden. Niemand is voorstander van volstorting van Schorre 2. Het voorgestelde

nulalternatief houdt in dat enkel de vervuilde stukken opgehoogd worden en dat hier en daar een deel van de aangeleverde grond gebruikt wordt voor natuurontwikkeling en zachte recreatie. Dit betekent dus dat de financiering en de hoeveelheid van de aangeleverde grond van het Oosterweeltracé herbekeken moeten worden. Groen Boom sluit zich aan bij het idee om het gebied te behouden als een eco-recreatief gebied. Een eco-golfterrein, zoals de burgemeester nog steeds als optie naar voren schuift, lijkt ons alvast geen goed idee. Er zijn

Groen Boom wil dat Schorre 2 wordt gesaneerd als een eco-recreatief gebied voldoende golfterreinen in de omgeving. De bewering dat het hier zou gaan om een 'toegankelijk' golfterrein, getuigt van een zekere wereldvreemdheid en arrogantie waar de buurtbewoners terecht ontsteld op reageren. Laat de geplande participatieworkshops nu maar hun werk doen zodat we samen kunnen werken aan een uniek stukje natuur en industrieel erfgoed in de Rupelstreek.

LUC APERS

Medewerker Groen Boom info@groenboom.be


GROEN BOOM TRAPT DE CAMPAGNE NAAR 14 OKTOBER IN MET EEN FIETSTOCHT DOOR ONZE GEMEENTE ZONDAG 29 APRIL Vertrek om 14 uur op de Klamp, bij de Colruyt. Iedereen welkom. We maken een fietstocht en houden halt op plaatsen waar we met Groen Boom een verhaal te vertellen hebben: Bosstraat, Markt, Park, Driehoek, de A12, het station... en we eindigen op Noeveren. Onderweg maken we kennis met de diversiteit in onze gemeente. Deze zit achter hoekjes en kantjes. We eindigen rond 17 uur met een picknick. Meer info op: www.groenboom.be

Groen Boom Koen Peeters Schaarbos 6 2850 Boom 0475 49 02 70 info@groenboom.be www.groenboom.be facebook.com/BoomseGroenen @groenboom Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Boom lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.