Folder Groen Boom - oktober 2018

Page 1

MENSELIJKER EERLIJKER GEZONDER Boom

'GROENE BUURT, GELUKKIGE BUURT' Boom heeft alle potentieel om een plek te zijn waar het goed en aangenaam wonen is. In elk van onze karakteristieke wijken, van Noeveren tot Hoek en van Bosstraat tot Kruiskenslei, zijn bewoners gemotiveerd en geëngageerd om samen te bouwen aan bruisende wijken. Deze “doeners” verdienen het om ondersteund en beschermd te worden door het gemeentebestuur. ​ Groen vindt dat wijkraden echte autonomie verdienen en recht hebben op een eigen basisbudget. Hiermee kunnen ze, met respect voor het algemeen belang, zelf een aantal initiatieven nemen en maatregelen treffen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van tuinstraten of lokale deelinitiatieven waarbij bewoners elkaar ontmoeten en samen de buurt “vergroenen”. ​ Een eerlijk beleid met échte inspraak, daar ga ik voor!

SVEN COOLS LIJSTTREKKER

Verkiezingsdrukwerk 2018. V.u.: Koen Peeters, Schaarbos 6, 2850 Boom


WAT MAAKT JOU GELUKKIG IN JE BUURT?

MENSELIJKER Geloof jij ook in een positieve toekomst voor Boom? Onze gemeente groener, veiliger en aangenamer maken om in te leven, is dat ook jouw keuze? Wil je graag meer betrokken worden bij de plannen voor je eigen buurt? Een centrum dat bruist, meer groen in de wijken en voetgangers en fietsers die zich veilig voelen? Groen Boom investeert in een gemeente op maat van de inwoners. Alle inwoners! Wij maken er werk van en samen met alle Bomenaars zorgen we voor een ommekeer.

Boom heeft alle troeven om een mooie, gezellige leefomgeving te zijn. Met respect voor de wijken en haar inwoners. Door plaats te voorzien voor iedereen, jong en oud, maken we dit ook waar. Ons centrum heeft nood aan een grondige facelift met vooral kleinschalige en alternatieve winkels. Op de site van het oude feestpaleis kan een nieuwe kunstacademie en feestzaal komen. Noeveren verdient een maximale bescherming als industrieel dorpsgezicht. In samenspraak met de inwoners bepalen we een duidelijke visie hierover. Om Boom aantrekkelijker te maken voor de jeugd, moet onze gemeente een goed uitgebouwd jeugdcentrum krijgen met fuifaccommodatie, repetitieruimte, plaats voor speelpleinwerking ...


EERLIJKER De zorg voor elkaar en voor onze gemeente is een opdracht voor iedereen. Participatie en inspraak zijn daarom erg belangrijk. De aanpak van (kinder)armoede blijft een topprioriteit. De oprichting van een wijkgezondheidscentrum kan een stap in de goede richting zijn. Het beleid moet opener en transparanter, met ruime inspraak van de bevolking. Wijk- en adviesraden kunnen ten volle hun rol spelen. Bouwpromotoren die in Boom een project ontwikkelen, moeten een bijdrage leveren in de opwaardering van de omgeving van het project (groen en/of speelpleintjes, kinderopvang …).

GEZONDER Een leefbare en veilige omgeving, dat staat bij veel Bomenaars hoog op de verlanglijst. Daar kunnen we allen samen voor zorgen. Open ruimtes, kans tot ontmoeting en behoud van groen zijn dan belangrijke troeven. De sanering van Schorre 2, het gebied tussen Bosstraat en Terhagen, is nodig. De huidige functie en situatie willen we zoveel mogelijk bewaren. Aanspreekbare en bereikbare politie, samen met preventiewerkers, dat is zoveel efficiënter in de aanpak van overlast dan camera’s of het wegnemen van een zitbank. We willen resultaat boeken met een goed doordacht actieplan voor zwerfvuil. Voor Groen is dat een plan met beloning voor wie positieve initiatieven neemt en duidelijke sancties voor de hardnekkige vervuiler.


BOOM www.groenboom.be 1 COOLS S ​ ven Milieudeskundige stad Antwerpen, Boom Noord, 40 jaar

12 JACOBS ​Lesley

2 COP K ​ im HR-consulente, Noeveren, 25 jaar

13 GOOS ​Boudewijn Educatief medewerker, Boom Noord, 59 jaar

24 CEULEMANS ​Elly Payroll specialiste, Boom centrum, 38 jaar

3 EL GHAMRI A ​ bdeslam Maatschappelijk werker inburgering, Kadrie, 47 jaar

14 DEVOS ​Robbe Student communicatiewetenschappen, Boom Centrum, 19 jaar

25 PEETERS ​Koen Regiodirecteur OKRA, Boom Noord, 54 jaar

4 PEETERS Linde Student orthopedagogie, Boom Noord, 22 jaar

15 JANSSENS ​Greet Voormalig zorgkundige, Boom Centrum, 64 jaar

​ oornaam 26 NAAM V Beroep, woonplaats, leeftijd

5 DE MEYER S ​ tijn Administratief bediende, Boom Centrum, 25 jaar

16 VERSCHUEREN ​Anthony Student pedagogie, Noeveren, 23 jaar

27 NAAM ​Voornaam Beroep, woonplaats, leeftijd

6 DE BOECK I​ ris Lesgever Open School, Kadrie, 43 jaar

17 SABIRI ​Soumia Leidinggevende hotelmanagement, Stationswijk, 47 jaar

28 NAAM ​Voornaam Beroep, woonplaats, leeftijd

7 VAN DAMME ​Paul voormalig financieel deskundige, Boom Noord, 62 jaar

18 THOMAS J ​ os Administratief verantwoordelijke, Hoek, 53 jaar

29 NAAM ​Voornaam Beroep, woonplaats, leeftijd

8 DE LEEUW T ​ ine Opvoedster, Bosstraat, 54 jaar

19 VANDERHEYDEN ​Sita Voormalig leerkracht, Boom Noord, 65 jaar

30 NAAM ​Voornaam Beroep, woonplaats, leeftijd

9 HERMANS ​Fabian Student, Boom Noord, 20 jaar

20 VAN OVERSCHEE ​Marleen Gezinsbegeleidster, Boom Noord, 53 jaar

31 NAAM ​Voornaam Beroep, woonplaats, leeftijd

10 MOENS C ​ aroline Lesgever en coach zorgkunde, Boom Noord, 41 jaar

21 SMETS H ​ enri Voormalig fotograaf, Kadrie, 76 jaar

32 NAAM ​Voornaam Beroep, woonplaats, leeftijd

11 FRET K ​ arl

22 DEMULDER ​Els Lesgever basiseducatie, Bosstraat, 45 jaar

33 NAAM ​Voornaam Beroep, woonplaats, leeftijd

Voormalig leerkracht, Boom Noord, 62 jaar

Educatief medewerker, Boom Centrum, 40 jaar

23 APERS L ​ uc Projectleider gebouwen, Bosstraat, 62 jaar

De duizenden doeners van Groen zijn niet op te lijsten. Elke dag groeit onze beweging. ​ Vind jij ook dat het anders kan? DOE MEE ​

www.groenboom.be/doe_mee


IK WIL EEN BRUGGENBOUWER ZIJN DIE MET EEN RUSTIGE EN PROFESSIONELE AANPAK OP COMPROMISSEN FOCUST

ABDESLAM EL GHAMRI

47 jaar, gehuwd en vader van 4 kinderen, docent Agentschap Integratie en Inburgering, vrijwilliger bij Boomse socio-culturele verenigingen en bij Taterkaai. ​ Als Bomenaar wil ik mij nuttig maken in de samenleving die mij al zoveel geboden heeft. Integratie begint door de taal te leren en de waarden en normen van de samenleving te aanvaarden.

3

​ Elkaar leren kennen en waarderen is belangrijk. Ik wil in Boom mijn schouders zetten onder alle projecten die daartoe bijdragen.

docent bij het Agentschap Integratie en Inburgering, 47 jaar

KIM COP Ik groeide op in Boom en heb zelf ondervonden hoe belangrijk plaatsen zijn waar kinderen kunnen ravotten en waar jongeren zich kunnen uitleven. Ik ga voor een kinden jeugdvriendelijk Boom. Met aandacht voor cultuur op hun maat. De kinderarmoede moet dringend naar omlaag, zodat elke jongere kansen krijgt. Ook een degelijke ruimtelijke ordening, met bescherming van historisch erfgoed, zoals op Noeveren, en voldoende groen zijn belangrijk. Met aandacht voor de zwakke weggebruiker en de noden van elke wijk.

2

BOOM WEER AANTREKKELIJK MAKEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN, DAAR WIL IK VOOR GAAN

HR-consulente, 25 jaar

NATHAN HERMANS Als jongere vind ik het belangrijk om over het muurtje te kijken. De provincie is, door de Schorre en de Provinciale Technische School, een belangrijke partner voor Boom. Het is dus goed dat iemand Boom vertegenwoordigt in de provincieraad.

EEN OPENLUCHTZWEMBAD IN DE STREEK KAN ENKEL ONDER PROVINCIAAL BEHEER Provinciale fietsostrades worden alsmaar belangrijker binnen een nieuwe mobiliteit. Het gebied van Schorre 2 moet na de sanering maximaal zijn bestemming en uitzicht behouden. Daar wil ik mee voor ijveren.

kandidaat provincie Masterstudent Audiovisuele kunsten, 23 jaar

7


MOBILITEIT: VEILIG, COMFORTABEL EN AANTREKKELIJK!

GROEN VOOR IEDEREEN Vorig jaar lanceerden we de “groene stapstenen”: een groene ring die Boom de nodige zuurstof levert. “De druk op ruimte in de Rupelstreek is groot”, zegt ook de Vlaamse Landmaatschappij. Zij voorziet kwaliteitsvolle natuurlijke verbindingen tussen de Rupel- en Scheldeboorden. Het netwerk omvat o.a een groen gebied ter hoogte van Gamsterstraat (Hoek) en beschrijft Noeveren als een waardevol gebied op het vlak van natuur, wonen, erfgoed en natuurrecreatie. In het ideale scenario sluiten de verschillende deelgebieden op elkaar aan. Dit project heeft alle kans van slagen. Met een positieve visie maken wij een groen Boom waar het aangenaam en gezond wonen is. Zie ook: www.groenboom.be

Groen wil voetpaden die voldoen aan de gangbare normen: voldoende breed en vrij van belemmeringen. De aansluiting van bus en trein op elkaar kan beter. Groen wil alvast de overkapping van de A12 ter hoogte van de tunnelmond (tot voorbij Frateur), waardoor de stationswijk opnieuw aansluit bij het centrum. Bovenop de overkapping komt er dan plaats vrij voor wonen en openbare ruimte. Op niveau -1 kan een ruime parking komen. Wijken kunnen we met elkaar en met het centrum verbinden door een gemeentelijke pendelbus. Het wordt hoog tijd dat voetgangers, fietsers en openbaar vervoer opnieuw een vooraanstaande plaats krijgen in Boom.

Boom heeft nood aan een ander mobiliteitsbeleid. Voetgangers en fietsers verdienen een veilige plaats in het verkeer, openbaar vervoer moet een logische keuze worden en de openbare ruimte moet uitnodigen tot samenzijn en ontmoeting. Groen wil een autoluw centrum, met échte fietsstraten en een autovrije markt en handelscentrum. Zo wordt het winkelcentrum aantrekkelijk en economisch sterker en is er ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Met Groen zullen fietsers eindelijk veilige en comfortabele fietspaden en fietsstraten krijgen. Met aandacht voor de fietsassen en met logische routes. Met veilige fietsenstallingen, verspreid over de gemeente.

‘De stationswijk moet weer aansluiten bij het centrum’

BOOM, EEN ‘RIJKE’, DIVERSE GEMEENTE De druk op de huurmarkt in Boom is groot. Groen wil schot brengen in het woonbeleid door woonvormen zoals kangoeroewonen en cohousing te stimuleren. Eigenaars maken met energiezuinige renovaties de huurwoningen betaalbaar. En graag antidiscriminatietests alsjeblieft! ​ Groen wil zorg dicht bij de mensen, zodat ze zo lang mogelijk in hun eigen straat kunnen blijven wonen. Kinderarmoede bestrijden is in onze gemeente topprioriteit! De problematiek vraagt een doordachte en

goed gecoördineerde aanpak, waarbij de verschillende betrokkenen initiatieven nemen die elkaar niet overlappen. Een armoedemanager leidt dit in goede banen. ​ Groen ziet diversiteit als een verrijking. Actie is nodig, zodat de verschillende leefgemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten en waarderen. Elke nieuwe inwoner kan rekenen op een warm en open onthaal. Boom staat wereldwijd op de kaart als de gemeente van Tomorrowland. “Kinderarmoede in Boom gehalveerd dankzij Tomorrowland”, die krantenkop zou ons deugd doen. Jou ook?


LIJST 4 PROVINCIE ANTWERPEN 1

VANDENDRIESSCHE ​Diederik Docent hogeschool UCLL, Hove, 43 jaar

8

DE PRETER ​Freddy Bediende, Merksem, 50 jaar

15

BAETENS ​Nicolas Maatschappelijk werker, Berchem (Antwerpen), 30 jaar

2

VAN DIENDEREN ​Ilse Projectmanager bij de Vlaamse overheid, Antwerpen, 49 jaar

9

GEENS ​Wendy Leerkracht verpleegkunde, Wilrijk, 51 jaar

16

BRANGERS ​Marjet OCMW-raadslid, Zandhoven, 64 jaar

3

SCHOOFS L ​ ouis Zaakvoerder, Rumst, 60 jaar

10

DHONT ​Kristien Leerkracht anderstaligen, Deurne, 62 jaar

17

VERMEULEN ​Chris Verpleegkundige en schepen/OCMWvoorzitter, Zwijndrecht, 61 jaar

4

OKEMWA ​Stella Educatiemedewerker, Deurne, 52 jaar

11

VAN ACHTEREN ​Peter Directeur Centrum Ervaringsgericht Onderwijs / CEGO Publishers, Schilde, 64 jaar

18

PILLOT ​Sien Coördinator dienst woonondersteuning bij Ritmica - De Thuishaven, Edegem, 39 jaar

5

LAUWERS ​Stef Bediende, vakbondsafgevaardigde LBC, Borgerhout, 55 jaar

12

VAN HOFFELEN ​Karin Ambtenaar, Sint-Job (Brecht), 58 jaar

19 STAES B ​ art

HOEYMANS Helga

13

DE DECKER ​Emile Gepensioneerd chemicus, Schoten, 69 jaar

20

14

POPPE A ​ nne Psycholoog, Antwerpen, 73 jaar

6

Kleuterjuf, Wuustwezel, 58 jaar

7

HERMANS N ​ athan Masterstudent televisie, Boom, 23 jaar

Europees parlementslid, Antwerpen, 60 jaar PIRA ​Ingrid Vlaams parlementslid, Mortsel, 60 jaar

DIEDERIK VANDENDRIESSCHE De open ruimte in Vlaanderen is schaars en kostbaar. De provincie moet het voortouw nemen in de realisatie van de betonstop. Zo versterken we de biodiversiteit en gaan we de verdroging van de natuur tegen.

1

Lijsttrekker provincie Antwerpen, fractieleider provincieraad, docent copywriting, Hove, 43 jaar

​ We willen in onze provincie meer ruimte voor water en een sterkere verbinding van natuur- en bosgebieden, waar we van het ene naar het andere gebied kunnen fietsen en wandelen.

DE PROVINCIE ALS VOORTREKKER VAN KLIMAATNEUTRALE STEDEN EN GEMEENTEN Groen wil een provincie die participatie centraal stelt, een klimaatneutrale provincie, een provincie die haar open ruimte koestert én een provincie die radicaal voor de fiets kiest.

en op warmtenetten. ​

Naast het verder uitrollen van de fietsostrades moet de provincie via de vervoersregio’s een modern openbaar vervoer stimuleren.

We gaan voor een provincie die de klimaatprojecten van burgers actief ondersteunt. Voor de uitvoering van de lokale klimaatplannen moet de provincie een begeleidende rol spelen ten aanzien van de steden en gemeenten, zowel via het aanbrengen van expertise als via financiële impulsen. We zetten volop in op de uitbreiding van geothermie in de Kempen

STEMTIPS ZO STEM JE GELDIG Je krijgt een oproepingsbrief om te gaan stemmen. Ga op 14 oktober met die brief naar het stembureau. Je krijgt er drie stemformulieren, eentje voor de gemeente, eentje voor de provincie en eentje voor het district. Kleur één of meerdere bolletjes in op de Groen-lijst. ZO GEEF JE EEN VOLMACHT

Een duidelijke keuze voor het behoud van de open ruimte is een belangrijke pijler van een sterk klimaatbeleid.

Ben je in het buitenland? Ben je niet goed te been? Je kan iemand in jouw plaats laten stemmen. Hoe je een volmacht geeft, lees je op je oproepingsbrief of op www.vlaanderenkiest.be.


GROEN MAAKT GELUKKIG

LAAT JE STEM HOREN Een groene kijk op je wijk? Je bent niet alleen. Er beweegt wat. In je straat, je buurt, je gemeente, je provincie. Duizenden doeners tonen dat het anders kan.

JSATEM IK G RO EN

MENSELIJKER EERLIJKER GEZONDER Gebruik je stem. Kies met ons mee.

Eindfolder-DEF.indd 8

28/08/18 13:54


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.