Panasonic PACi Conex [NL]

Page 1

CONEX Nieuwe apparaten en apps

CONEX Nieuwe apparaten en apps · CONEX biedt comfort en instelmogelijkheden bij uiteenlopende gebruikersbehoeften · Toegankelijk, flexibel en schaalbaar met verschillende bedieningselementen en apps · Voldoet uitstekend aan de behoeften die worden gesteld aan moderne bedieningselementen voor eindgebruiker, installateur en service · Met nanoe™ X-functie, technologie met de voordelen van hydroxylradicalen (OH-radicalen)


CONEX Nieuwe apparaten en apps

1

Intuïtieve bediening en stijlvolle vormgeving · Eenvoudige bediening in een oogopslag · Overzichtelijk front met plat, zwart LCD-scherm · Compacte behuizing, slechts 86 x 86 mm

CONEX met IoT-integratie De nieuwe bedrade afstandsbedieningen zijn volledig geïntegreerd met de IoToplossingen van Panasonic. Gedetailleerde bediening, onderhoudsinstellingen en servicebediening mogelijk op smartphone of tablet

2

Eenvoudig te bedienen vanaf een smartphone · Flexibele bedieningsopties met IoT-integratie · Nieuwe Panasonic H&C Controlapp voor dagelijkse bediening op afstand · Panasonic Comfort Cloud-app voor bediening op afstand 24/7/365

* Het gebruik van apps hangt af van de afstandsbediening

Nieuwe bedrade afstandsbediening

Nieuwe Service Checker-interface

PACiSYSTEMEN

Bluetooth®

Wifi

Bluetooth® Panasonic service & installateur

Eindgebruiker

Eindgebruiker

IoTOPLOSSINGEN VAN PANASONIC

https://www.youtube.com/watch?v=_USzG_9f6bk&feature=youtu.be

3

Eenvoudig te onderhouden met de serviceapp · Snel en eenvoudig app instellen voor in regelen systeem ·M et de Panasonic H&C Serviceapp kan gebruiker gedetailleerde gebruiksgegevens over systeem opvragen

Nieuwe Panasonic H&C Diagnose-app 1) Service Checker-functie (gedetailleerde gebruiksgegevens, enzovoort)

Nieuwe Panasonic H&C Control-app 2) Gedetailleerde gebruiksinstellingen Gedetailleerde onderhoudsinstellingen

Panasonic Comfort Cloud-app 3)

Gedetailleerde gebruiksinstellingen Bediening op afstand via wifi

1) Een Service-interface is vereist wanneer deze app buiten wordt gebruikt. Een bedrade afstandsbediening (CZ-RTC6BL of CZ-RTC6BLW) is vereist wanneer deze app binnen wordt gebruikt. Beschikbaar vanaf winter 2020, compatibel met buitenunits PZ3 en PZH3. 2) CZ-RTC6BL of CZ-RTC6BLW vereist. 3) CZ-RTC6BLW vereist


CONEX. Nieuwe apparaten en apps

FLEXIBELE BEDIENINGSOPTIES MET IOT-INTEGRATIE DRIE VERSCHILLENDE APPS VOOR INDIVIDUEEL GEBRUIK Service en installateur Panasonic H&C Service-app · Tool voor diagnose en probleemoplossing

Beschikbare functies: · AC-bediening - Systeemoverzicht - Overzicht koudemiddelcircuit · Gegevens vastleggen

· Realtime gegevens - binnenunit - buitenunit · Historiegegevens

· Diagram en grafiek koudemiddelcyclus · Foutcodetabellen

Optie 1: binnenzijde. Service en installateur *

Buitenzijde Binnenzijde

Bluetooth® CZ-RTC6BL / CZ-RTC6BLW

Optie 2: buitenzijde. Panasonic service & installateur

Bluetooth®

Nieuwe Service Checker interface (optioneel)

*

Buitenzijde Binnenzijde

* Alleen voor PACi NX-combinaties van binnen- en buitenunits

Eindgebruiker, service en installateur Panasonic H&C Control-app · Gedetailleerde gebruiksinstellingen · Gedetailleerde onderhoudsinstellingen

Beschikbare functies: · AAN/UIT · Modus · Temperatuur · Luchtstroomvolume · Luchtstroomrichting · Weektimer · Alle energiebesparingsfuncties · Alarmweergave en -historie

· Filtersymbool · Automatische adressering · Testrun · Sensorwaardenmonitor · Instellingsmodus eenvoudig · Instellingsmodus gedetailleerd · Toetsenbordvergrendeling · Ventilatorregeling

· Schermcontrast aanpassen · Rotatie, redundantie · Stille modus · Nanoe™ X · Stroomverbruik · Units naam geven Buitenunits PACi, PACi NX, ECOi, GHP*

Bluetooth® CZ-RTC6BL / CZ-RTC6BLW * Alleen PACi NX in combinatie met CZ-RTC6BLW

Eindgebruiker Panasonic Comfort Cloud-app · Bediening op afstand via wifi

Beschikbare functies: · AAN/UIT · Modus · Temperatuur · Luchtstroomvolume

· Luchtstroomrichting · Weektimer · Beperking instellingsbereik temperatuur

Wifi CZ-RTC6BLW

· Monitoren energieverbruik · Alarmweergave · Nanoe™ X


Connectiviteitsmatrix

Model Bedrade verbinding compatibel met Draadloze functies

CZ-RTC6

CZ-RTC6BL

CZ-RTC6BLW

PACi, PACi NX, ECOi, GHP

PACi, PACi NX, ECOi, GHP

Alleen PACi NX

Draadloos niet mogelijk

Bluetooth®

Bluetooth® + wifi

Compatibiliteit apps Panasonic Comfort Cloud-app

Panasonic H&C Control-app

✔ PACi, PACi NX, ECOi, GHP

✔ Alleen PACi NX

Panasonic H&C Service-app

✔ Alleen PACi NX*

✔ Alleen PACi NX*

✔ Alleen PACi NX*

✔ Alleen PACi NX*

✔ Alleen PACi NX*

Instellingen buitenunit (afstandsbediening verbonden met binnenunit)

* Als aangesloten op PACi NX-combinatie van binnen- en buitenunits

Functievergelijking Hier ziet u de functies die beschikbaar zijn: a) op de afstandsbedieningen b) op de apps

Functionaliteit afstandsbediening

Panasonic H&C Control-app

Panasonic Comfort Cloud-app

CZ-RTC5B

CZ-RTC6

CZ-RTC6BL(W) + app

CZ-CAPWFC1 + app

CZ-RTC6BLW + app

Basiswerking

AAN/UIT, modus, temperatuur, luchtstroomvolume, luchtstroomrichting Tijdweergave

Timerfuncties

Gebruiksvriendelijke AAN/UIT-timer

Weekprogramma-timer

Uitschakelfunctie

— —

Energiebesparing

Onderhoud

Overig

Temperatuur automatisch terugzetten

Beperking instellingsbereik temperatuur

UIT-herinnering

Energiebesparingsmodus

Behoefteschema

Energieverbruik monitoren

Econavi

Systeemstoringsinformatie (alarmhistorie)

Alarmweergave

Servicecontactregistratie

Filtersymbool

Automatische adressering

Testrun

Sensorwaardenmonitor

Instellingsmodus eenvoudig

Instellingsmodus gedetailleerd

— —

Toetsenbordvergrendeling

Ventilatorregeling

Schermcontrast aanpassen

Rotatie

Stille-werkingsmodus

Nanoe™ X

Ontdek de producten van Panasonic op onze websites www.aircon.panasonic.be www.panasonicproclub.com Panasonic België Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik Telefoon: +32 (0) 02 481 11 70 Panasonic is een handelsmerk van Panasonic Corporation In verband met de voortschrijdende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten en het recht van de fabrikant om kleine wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van het product. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is zonder uitdrukkelijke toestemming van Panasonic België niet toegestaan.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.