Page 1

Nu kan du f책

Medindflydelse i dit barns selvejende institution


Kære forælder Nu kan du få medindflydelse på institutionens virke og drift Dit barn går i en selvejende institution tilknyttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem. Dit barns institution har nu indkaldt til forældremøde med valg til bestyrelsen. Alle forældre med børn i institutionen er valgbare og kan dermed få indflydelse på institutionens virke og drift. Som bestyrelsesmedlem er du er med til at fastlægge de overordnede principper for det pædagogiske arbejde. Det betyder at du er med til at skabe rammerne for, hvad institutionen skal kendes på. Om institutionen lever op til det, skal afspejles af det daglige pædagogiske arbejde, som lederen og personalet i fællesskab udfører og er ansvarlig for. Det er bestyrelsen, der godkender virksomhedsplanen og læreplanen. Desuden godkender bestyrelsen personalepolitikkerne og er i øvrigt med til løbende, at drøfte pædagogikken i institutionen. Kompetence og arbejdsfordeling mellem bestyrelsen og daglig leder fremgår af institutionens vedtægter.

du bliver arbejdsgiver

At være medlem af bestyrelsen i en selvejende institution (den én-strengede model) indebærer, at man bliver arbejdsgiver for en personalegruppe. Derfor er det meget vigtigt for personalet at de forældre der lader sig vælge, også har tid og lyst til at bakke op om arbejdet. Personalet i en daginstitution har og kan tillade sig at have forventninger til deres arbejdsgiver, der svarer til andre fagområders arbejdsgivere. Bestyrelsen har bl.a. ansættelses- og afskedigelseskompetencen. I dagligdagen vil de fleste af de personalemæssige ansvarsområder, være delegeret til lederen. Som bestyrelsesmedlem og arbejdsgiver har du det overordnede økonomiske ansvar for institutionen. De institutioner der får kørt løn og regnskaber i landsforeningen, får ca. 10 gange årligt en budget kontrol, som gør det muligt, at følge med i de økonomiske anliggender. De fleste administrative opgaver bliver udført af landsforeningen på

Frie børnehaver og fritidshjem - januar 2011

2


bestyrelsens vegne. Man behøver således ikke at have nogen faglig baggrund for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Landsforeningen vil også være behjælpelig i tilfælde, hvor institutionen har brug for faglig pædagogisk rådgivning, juridisk hjælp eller andre former for hjælp. På bestyrelsesmøderne vil du få oplysninger og holdningstilkendegivelser som betyder at du på mange områder vil være meget velinformeret om institutionen. Du kommer således tættere på dit barns institutionsliv end andre forældre, fordi din viden bliver større. Det er også medvirkende til at forældre syntes at det er spændende at være med i bestyrelsesarbejdet. Som bestyrelsesmedlem har man tavshedspligt jf. § 152 i straffeloven.

At skabe gode rammer

Når man som forældre er valgt til bestyrelsen, skal man huske, at man er valgt som repræsentant for alle forældrene og alle børnene. Der vil i gennemsnittet være tale om ca. 4 møder om året. Dog kan der opstå situationer, der i en periode nødvendiggør, at der afholdes ekstra møder. Bestyrelsens fornemste opgave er at bakke op om institutionen og være med til, i et tæt samarbejde med ledelsen og den øvrige personalegruppe, at skabe de bedste forhold for børnene og et godt arbejdsklima for personalet.

Frie børnehaver og fritidshjem - januar 2011

3


Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i selvejende daginstitutioner: Bestyrelsesarbejdet Håndbogen giver så kortfattet og kontant som muligt baggrundsviden og gode råd om det arbejde en bestyrelse for en selvejende daginstitution skal varetage i henhold til gældende regler, - love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, aftaler, driftsoverenskomster, vedtægter m.v. Håndbogen giver desuden en beskrivelse af institutionens daglige drift, forklaring på den selvejende institutions opbygning, forsikringsspørgsmål og meget mere. Bogen kan bestilles på www.frie.dk/shoppen og koster 100 kr. Udgivet af Frie Børnehavers forlag.

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B • 1308 København K Tlf. 3314 8890 • info@frie.dk • www.frie.dk

Medindflydelse i dit barns selvejende institution  
Medindflydelse i dit barns selvejende institution  

Hvad betyder det at være bestyrelsesmedlem i en selvejende daginstitution?

Advertisement