Page 1

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE


VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10B / 1308 København K T 3314 8890 / E info@frie.dk / W www.frie.dk

Udgiver Fonden Frie Børnehaver – Børn og Service (Landsforeningens erhvervsdrivende fond) Tekst Olsson Kommunikation i samarbejde med Ebbe Søgaard, Frie Børnehaver og Fritidshjem Layout og tryk Kvorning design & kommunikation Fotos Bent Larsen, Frie Børnehaver og Fritidshjem

København, Februar 2011 2. udgave

Her kan du læse om institutionerne, om Frie Børnehaver og Fritidshjem og hvad vores engagement betyder for dig og din familie. Søger du information om dit barns nye institution, så spørg efter deres pjece. Vi håber, at både du og dit barn vil gribe de mange muligheder og kvaliteter, som jeres nye, uafhængige daginstitution rummer, og trives godt med den. God læselyst – og velkommen i Frie Børnehaver og Fritidshjem


Selvejende institutioner hviler på en idé og et behov i et lokalområde

HVAD ER SELVEJENDE INSTITUTIONER? Idé, initiativ, indflydelse Selvejende institutioner hviler på en idé og et behov i et lokalområde. Forældre, pædagoger m.fl. opretter og driver institutionerne efter nærdemokratiske principper. Selvejende institutioner har formel ret til at arbejde ud fra eget idégrundlag. Ejer sig selv – bestemmer selv Selvejende institutioner ejer sig selv. Derfor kan ingen overordnet myndighed eller aktionærkreds underkende bestyrelsens beslutninger. Længe før der kom et lovkrav om forældreflertal i bestyrelserne, havde Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede institutioner det. Kommunerne har i tidens løb hentet mange idéer fra de selvejende institutioner. Ansætter selv – afskediger selv Selvejende institutioners liv er baseret på vedtægter, som beskriver formål og regler

for valg til bestyrelsen. Bestyrelserne ansætter og afskediger lederne og pædagogerne, og har også det økonomiske ansvar – derfor har de stor indflydelse på institutionerne. Kommunalt tilskud – måske arv? Selvejende institutioner får kommunalt tilskud efter en driftsoverenskomst mellem kommunalbestyrelse og institutionernes bestyrelser. Institutionerne kan også have andre indtægter og ressourcer, fx formue, bygning, arv. Kommunalt tilsyn Landets kommuner skal føre pædagogisk og økonomisk tilsyn med selvejende institutioner, mens bestyrelserne sammen med lederne, souscheferne og pædagogerne selv bestemmer resten inden for dagtilbudslovens rammer og den lokale børnepolitik. Selvejende institutioner er et alternativ til kommunale institutioner og bidrager til mangfoldigheden af tilbud. Institutionerne leverer pladser til kommunen og får børn anvist fra den kommunale visitation.


HVAD ER SOCIALE TILBUD?

Privatinstitutioner oprettes ofte som alternativ til kommunens institutioner og nye store strukturer med fjerntplacerede ledelser

Hvad er Privatinstitutioner? Som selvejende institutioner – og dog Privatinstitutioner ligner selvejende institutioner. De er også oprettet af forældre, pædagoger m.fl. for at løse et lokalt behov og drives ofte af en forening og en bestyrelse. Privatinstitutioner får kommunalt tilskud, men de er dog mere fri af kommunerne end selvejende institutioner er, fordi de ingen driftsoverenskomst har. De skal derfor selv tiltrække børn til ventelisten, ligesom de selv kan bestemme forældrebetalingen og trække evt. overskud ud af institutionerne. I Frie Børnehaver og Fritidshjem anbefaler vi, at evt. overskud kommer børnene og formålet til gode. Privatinstitutioner oprettes ofte som alternativ til kommunens institutioner og nye store strukturer med fjerntplacerede ledelser.

Brugerinvolvering og lokal forankring I Frie Børnehaver og Fritidshjem deltager vi også i civilsamfundets udfordringer. Vi har mange års erfaring med at udvikle og understøtte fleksible tilbud, som bygger på brugerinvolvering og lokal for-ankring. Vi har også professionelle forudsætninger til at understøtte en sikker drift af både projekter og institutioner. På tværs af sektorer Vores engagement og erfaringer i Frie Børnehaver og Fritidshjem ønsker vi at bruge offensivt og konstruktivt inden for andre sociale områder. Ikke mindst på det spirende socialøkonomiske område, hvor initiativtagerne er organisatorisk uafhængige af den offentlige sektor og ønsker at arbejde på tværs af sektorer.


VI ER EN NYTÆNKENDE ORGANISATION, DER UNDERSTØTTER IDeER TIL AT ETABLERE OG UDVIKLE NYE INSTITUTIONER, INSTITUTIONSFORMER OG SOCIALØKONOMISKE TILTAG. Vi tager INITIATIV og påvirker vores omgivelser for at sikre optimal INDFLYDELSE for forældre, pædagoger og børn


Idé, initiativ, indflydelse Vi er en nytænkende organisation, der understøtter ideer til at etablere og udvikle nye institutioner og nye institutionsformer. Vi tager initiativ og påvirker vores omgivelser for at sikre optimal indflydelse for forældre, pædagoger og børn.

Om Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem HVEM ER VI? HVORDAN ARBEJDER VI? HVAD TILBYDER VI?

Naturligt og udviklende tilbud Vores mål er at vise kommuner, folketing og samfund, at selvejemodel og private og selvejende institutioner med sine rige muligheder for medbestemmelse, medejerskab og medansvar også fremover er et naturligt og udviklende institutionstilbud til børn og unge.

Mere end 450 selvejende og private daginstitutioner Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem er interesse- og serviceorganisation for mere end 450 selvejende og private daginstitutioner i hele landet – og dermed den største herhjemme.

ni fo re

mere end 450 selvejende daginstitutioner, puljeordninger og private institutioner 50.000 forældre 25.000 børn

m shje tid

Lands

ørneha ve ro g i Fr

Med siden 1937 ... Vi kæmper for et mangfoldigt institutionstilbud baseret på demokrati og indflydelse. Det har vi gjort siden 1937. Forældre og pædagoger skal have mulighed for at oprette, drive og lede institutioner, som er forankret i lokalområdet – demokratisk ledede institutioner med reel indflydelse for alle – forældre, pædagoger og børn.

rie B nF e ng

Vi kæmper for et mangfoldigt institutionstilbud baseret på demokrati og indflydelse


Hvorfor navnet Frie Børnehaver og Fritidshjem? Vores landsforening blev etableret og fik sit navn, Frie Børnehaver og Fritidshjem, omkring anden verdenskrig. Navnet vidner om vores indsats for pædagogik i en autoritær og urolig tid. Mere end 70 år senere arbejder vi stadig på at sikre åbenhed, tryghed og udvikling for alle børn og unge uanset race og religion og hindre religiøs eller politisk påvirkning af dem. Derfor holder vores navn også i dag.

Vores engagement er med til at sikre • et frit pædagogisk tilbud af høj kvalitet • en hverdag, som tager afsæt i, hvad der er bedst for børnene • en tillidsfuld og glad ramme, som fremmer aktivt fællesskab med alle • den korteste afstand fra idé til kvalitetsbetonet pædagogisk aktivitet • medbestemmelse i institutionens dagligdag Som forælder i en selvejende eller privatinstitution og/eller medlem af dens bestyrelse får du • størst mulig indflydelse på institu tionens og dit barns dagligdag • indgående viden om og førstehånds- kendskab til dit barns institution • mulighed for at deltage i arbejds- weekend og andet frivilligt arbejde med ledelsen og pædagogerne

Støt vores tiltag Både vores landsforening og vores lokalforeninger gør en stor indsats for at påvirke den politiske dagsorden og deltage i den offentlige debat om børn og unges vilkår. Vi har dog brug for endnu mere indflydelse, og derfor opfordrer vi dig som ny forælder til at støtte vores tiltag i institutionen eller foreningen. Læs hvordan på: www.frie.dk


Fokus på børn, ikke på administration ... Regnskab, kontorarbejde og arbejdsgiverproblematikker tager tid og flytter fokus fra Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede institutioners egentlige og fornemmeste opgave – det pædagogiske arbejde med børnene.

Derfor står vi som interesse- og serviceorganisation gerne for deres administrative opgaver, ligesom vi tilbyder faglig rådgivning (pædagogisk, psykologisk, forsikringsmæssig, juridisk mv.) og inspiration. Vores tre psykologer og naturvejlederen i Frie Børnehaver og Fritidshjem deler også gerne deres viden, råd og erfaringer med ledere og pædagoger i vores mere end 450 tilknyttede institutioner.

Bestyrelsesarbejde

Møde- og forhandlingsrådgivning

faglig rådgivning

Hjælp til ejendomssager

Administration

pædagogisk arbejde med børnene

Privatinstitutioner

Hjælp til Forlagsvirksomhed a

Uddannelse / efteruddannelse


Frie Børnehaver og Fritidshjem er – idé, vision, behov, engagement – tradition og nytænkning – ramme for inspiration, udvikling og videndeling – politisk talerør og partner for tilknyttede institutioner og sociale tilbud – størst mulig medbestemmelse for børn, unge, forældre, ledere, pædagoger – garant for sikker drift (regnskab, budget mv.)

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10B / 1308 København K T 3314 8890 / E info@frie.dk / W www.frie.dk

Idé + initiativ = indflydelse  

Velkomstpjece til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner

Idé + initiativ = indflydelse  

Velkomstpjece til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner

Advertisement