Page 1

Sjönära sommar i Storfors Lakeside summer in Storfors 2017

Värmlands största ö l 16 sjöar l sex sund l fyra ”älvar” l fem kanaler l sex slussar l vandringsleder l badplatser l cykelvägar l fiske l riddarlekplats l kanot & båt l mat & fika l övernattning The largest island in Värmland l 16 lakes l four small rivers l five canals l six locks l trails l bathing l cycle paths l knight playground l fishing l canoes & boats l food & refreshments l Accommodation


Utforska de många sjöarna MOT FILIPSTAD

Biltransport från Slusscaféet till Hornkullens silvergruvor för start på vandring.

Till Hornkullens silvergruvor

Asphyttans B&B

Bergsmansgårdens gästhus

Boende, spa, kanot, café, presentbutik

Boende, konstgalleri

Daglösen

Asphyttans sluss

Slussningar, badplats ställplats

Biltransport från Badsta Camping till Hornkullens silvergruvor för start på vandring.

Rövarkulorna

Aspen

Naturens egen bubbelpool

Medeltidslekplats

Café, kanot, vandring, cykel, ställplats, slussning, loppis, butik, gästbrygga

Bjurbäckens bruksområde

Posthagarnas gård

Jordkullens badplats Sandstrand, TC

Mögsjön

Hönor som går fritt, pelargonutställning

Stor-lungen

Badsta Camping

Storlungen hotell & camping

Camping, badplats, stugor, café, kanoter, vandring, båtuthyrning

Hotell, camping, äventyrsgolf, Sundviks Gård sommarcafé Bo på lantgård, Kyrka, båt, fiske hembygdsgård, gästbrygga, Lungsund ramp, badplats Acktjärnen

Hättälven

Östersjön

Bjurbäckens slussar

Biljardcaféet lunch, spela biljard STORFORS

Brandhistoriska muséet, Kulturhus, Kulturcaféet, bibliotek, bank, gym Systembolaget, COOP, ICA, restauranger, apotek, vårdcentral, ramper i båthamnen och på väg mot Badsta Camping

Öjevettern

Hållsjön

Furuvik

Bastuflotte

Boende, visningsträdgård

RV 26

Lundsberg

Visningar av Lundsbergs Skola

Lundsbergs golfklubb Niohålsbana, enklare café

Ullvettern

Matlången

Hyttsjön

Nässundets station

Bergsjön

Vedugnsbageri och värdshus. Start för vandring, ramp, gästbrygga, ställplats

Bjurtjärn kyrka

Kyrksten

Badplats

Frövettern

MOT KRISTINEHAMN

Kväggeshyttan Bygdegård, grillplats, gästbrygga, vandring

Foton i denna folder; Eva Wiklund, Shutterstock.com, Pixabay.com, Arnoud Barnhoorn, Christian Mattsson.

Alkvettern

MOT KARLSKOGA


i Storforstrakten

A

tt Värmlands största ö ligger i Storfors kan tyckas en aning underligt - den borde ju naturligtvis ligga i Vänern - Europas tredje största sjö.

Men faktum är att största ön inte ligger i en enda stor sjö utan istället omges av ett pärlband sjöar, småälvar och sund. Det har Statistiska Centralbyrån slagit fast - och döpt ön till Storforsön. Det säger en del om hur pass tätt det är mellan sjöarna i Storforstrakten. Att kommunen har över 500 kilometer strandlinje förvånar inte den som bor här - för det är nära till vatten var man än befinner sig.

STORFORS Göteborg

Sjösystemet är 65 kilometer långt och hänger samman ända från Karlskoga till Filipstad. Bjurbäcken var redan på 1500-talet en betydande plats med flera stora gårdar, gästgiveri och en rad industriella anläggningar. Det som finns kvar idag är hytta, smedja och kvarn samt rester av hammare längs Bjurbäcksälven. Förbindelsekanalerna mellan sjöarna och slussarna grävdes på 1800-talet för att man skulle kunna transportera järn från hyttorna i området som hade väldigt dåliga vägar. Slussarna vid Bjurbäcken invigdes 1857. Här finns även annat att se för den kulturhistoriskt intresserade. I Ackkärr finns en herrgård och rester av en hammarsmedja och längre norrut finns Kvarneds kvarn. Lungsunds socken och kyrka grundades 1643 och hembygdsgården är en del av den äldsta gården i Lungsund. Lundsbergs internatskola, Sveriges äldsta, startades 1896 vid herrgården. Här kan man gå på visning sommartid. Från Lundsbergs bruk fraktades järn med pråmar till Sjöändan. Kvarn, kolhus och järnbod finns kvar och trolska Norsbäcks kanal är idag omtyckt av sjöfolket. Kanalen är Värmlands äldsta och grävdes mellan Hyttsjön och Bergsjön för att man skulle kunna frakta järnet närmare Kristinehamns hamn. I området finns 16 sjöar, sex sund, fyra älvar, fem kanaler, sex slussar och mängder av rastplatser och badplatser. Här passar styrpulpetbåtar utmärkt och det finns många ramper där man kan sjösätta sin båt. Längs vattenvägen finns också ”vattenhål” för den som vill fika, äta lunch eller kanske koppla av med aktiviteter som äventyrsgolf, trädgårdsbesök, hönsklappning eller historisk guidning. Nytt för 2017 är riddarlekplatsen vid Bjurbäckens bruksområde, konstgalleriet på Bergsmansgården i Asphyttan samt öppen golfträning för nybörjare varje tisdag. I de många sjöarna finns naturligtvis många platser för ett dopp. Sandstränder finns vid Badsta Camping, Jordkullen, Lungsunds badplats och Kyrksten. Vid Hättälvens mynning har naturen skapat en kall men häftig bubbelpool. Bastuflotten, som ligger i Öjevettern, nås med båt eller kanot. Här bokar man gratis tid och tar med egen ved. Det finns flera ställen att hyra kanot eller småbåtar längs sjösystemet. Kanotcentralen finns på Badsta Camping och där man man även få tips på olika turer. Området har ett 100-tal fiskevatten med bra bestånd av gös, gädda och abborre samt även tjärnar med inplanterad ädelfisk. Turistbyrån hjälper till med fiskekort och upplysningar. För den som vill vandra finns fina möjligheter på nyrenoverade Rövarleden som löper mellan sluss och gruva, eller alternativt över Bockfallshöjden till Badsta Camping där man kan fortsätta på Lårhöjdsleden. Längs leden passerar man också mytomspunna klippstensgrottorna Rövarkulorna. Det finns skjutsservice både från Slusscaféet i Bjurbäcken och från Badsta Camping för bekväm vandring åt ett håll. Perfekt för en dagstur. Från Nässundet kan man gå Järnleden till Kristinehamn.

Turistbyrån finns i kommunhuset, Storfors. Djupadalsg. 20. Tel 0550-651 50. www.storfors.se Följ Storfors kommun på facebook för senaste nytt.

Stockholm


Take time to explore the lak TOWARDS FILIPSTAD

Car transport from the lock’s café to the silver mines of Hornkullen for the start of the hike.

To silver mines of Hornkullen

Asphyttan’s B&B

Bergsmansgårdens Guesthouse

Accommodation, spa, café, canoes, shop

Accommodation, Art gallery

Daglösen

Lock of Asphyttan

Car transport from the Badsta campsite to the silver mines of Hornkullen for the start of the hike

Rövarkulorna

Lock, bathing, parking for camper

Aspen

Locks of Bjurbäcken Café, canoes, hiking, rent a bike, parking for camper, locks, guest jetty, fleemarket, shop

Bjurbäcken cultural area

Pat the hens, geranium exhibition

Stor-lungen

Storlungen’s hotell & camping Hotel, camping, miniature golf, restaurant, café

Acktjärnen

Sandy beach, outdoor toilets

Badsta Camping

Accommodation, boat, fishing

Billiard cafe lunch, play billiard STORFORS

Öjevettern

Hållsjön

Jordkullen’s beach

Camping, swimming, cabins, café, hiking, canoes and boat rentals

Sundvik’s Farm

Church, homestead, guest jetty, ramp, Lungsund swimming

Jacuzzi outdoors in the river

Mögsjön

Medieval playground & tavern at weekends

Posthagarna’s Farm

Hättälven

Östersjön

Furuvik

Sauna Raft

Accommodation, garden tours

Lundsberg

Guided tours at Lundsberg’s school

RV 26

Fire History Museum, the Culture House, library, banking, liquor store, gym grocery stores, cafeterias, restaurants, pharmacy, medical centre, ramps in the harbour and on the way to Badsta campground

Ullvettern

Matlången

Lundsberg’s golf club Golf course with nine holes, small café

Hyttsjön

Nässundet’s station Resaturant, café, bread from the wood-oven, start for hiking, guest jetty, ramp, parking for camper

Bjurtjärn

Church

Kyrksten Sandy beach

Bergsjön Frövettern

TOWARDS KRISTINEHAMN

Kväggeshyttan Homestead, barbecue area, guest jetty, hiking

Alkvettern

TOWARDS KARLSKOGA


kes in Storfors

T

he fact that Värmland ’s largest island is located in Storfors may seem a little strange - it ought of course to be in Vänern - Europe’s third largest lake. But the truth is that the biggest island is not located in a single large lake but instead is surrounded by a string of lakes, small rivers and straits. This was determined by the Swedish Statistical Authority, which named the island Storforsön.

STORFORS

This explains how close it is between the lakes in the Storfors region. Those who live here are not surprised that the municipality has over 500 kilometers of shoreline - for it is never far to the Gothenburg water, no matter where you are. The lake system is 65 kilometers long and linked all the way from Karlskoga to Filipstad. Bjurbäcken was already in the 16th. century a significant place with several large farms, inns, and a number of industrial facilities. What remains today are the foundry, forge and mill plus remnants of hammers along Bjurbäckens river. The connecting canals between the lakes and locks were excavated in the 19th. century to enable easier transport of iron from the smelting works in the area. The locks at Bjurbäcken were opened in 1857. There is even more to see for those with an interest in cultural history. In Ackkärr can be seen a manor house and the remains of a forge. A little north from there stands Kvarneds mill. Lungsunds parish and church were founded in 1643 and the homestead is part of the oldest farm there. Lundsbergs boarding school, the oldest in Sweden, was founded in 1896 in the manor house. Guided tours are arranged in summer. From Lundsberg, iron was transported to Sjöändan. The mill and some old buildings still remain and magical Norsbäcken’s canal is today much appreciated by seamen. The canal is Värmland’s oldest and was excavated between Cabin Lake and Bergsjön because iron could be transported closer to Kristinehamn to be shipped. In this area you find 16 lakes, six straits, four rivers, five canals, six locks and plenty of picnic areas and beaches. It suits console boats perfectly and there are many places where you can put your boat in the water (see map). Badsta Camping in Storfors hires out canoes and assists with ideas and advice for both short and long trips. Canoes and small boats can be hired at several places. Along the waterway are also ‘watering holes’ for those who want a snack, lunch or perhaps just to relax with activities such as miniature golf, garden visits, patting the free-running chickens or taking a guided tour. New for 2017 is the knight playground at Bjurbäcken, the art gallery at Bergsmansgården in Asphyttan and open golf training for beginners every Tuesday in Lundsberg. There are about 100 fishing waters in the area with good populations of pike and perch. There are also lakes with trout. The tourist office can help with fishing licences and information about most things around the lakes. In the numerous lakes are of course many places to take a dip. There are sandy beaches at Badsta Camping, Jordkullen, Lungsund and Kyrksten. At the mouth of Hättälven nature has created a cold but exciting whirlpool. There is also a sauna raft in the lake Öjevettern. It is open to the public without charge. Visitors must bring their own firewood. If you want to hike, there are great opportunities in the newly renovated Rövarleden that runs between the locks and the silver mine in Hornkullen. Alternatively, you can walk over beautiful Bockfallshöjden to Badsta Camping. Along the trail you will pass the legendary rock stone caves, Rövarkulorna. There is a car service both from the lock café in Bjurbäcken and from Badsta Camping if you wish to walk in one direction only. From Nässundet you can hike the historical ‘Iron Trail’ to Kristinehamn.

Tourism Office is located in the municipal building in Storfors, Djupadalsg. 20 Phone 0046550651 50. www.storfors.se Follow Storfors on Facebook for the latest news.

Stockholm


Hotell & Camping Storlungen

Hotell & Camping Storlungen

Medeltidstaverna Lancelot

Medieval Tavern Lancelot

Asphyttans B&B, café & butik

Asphyttan’s B&B, cafe & shop

Biljardcaféet i Storfors

Billiard Café in Storfors

Lundsbergs Golfklubb

Lundsberg’s Golf Club

Sundviks Gård

Sundvik’s Farm

Hotell, camping, stugor, äventyrsgolf. Badplats, ramp för båtiläggning, gästhamn. Sommarcafé öppet kl 12.30-15.30 onsdagsöndag. Äventyrsgolf och glasskiosk har öppet varje dag kl 10-18. Adress: Lungsund Info: 070-374 20 06, www.storlungen.se

Vid Bjurbäckens bruksområde finns på lördagar och söndagar Medeltidstavernan Lancelot med vedugnsbakad mat. Här finns också en riddarlekplats med 14 stationer för barn & vuxna. Öppet på helger kl 11-17 till slutet av augusti. Entré 30 kr inklusive riddardryck och diplom. Vi arrangerar även barnkalas. Adress: Bjurbäcken, bruksområdet Info: 070-941 19 55

Bed & Breakfast, bastu & utespa, massage, spabehandlingar, uthyrning av båt, kajak av typen sit-on-top och cyklar. Mysigt café med fika och lättare luncher, mat kan beställas. Gårdsbutik/presentshop. Adress: Asphyttan 133 Info: 073 - 632 97 35, www.asphyttansbandb.se

Inne- och uteservering ett stenkast från Mögsjöns södra ände. Hit kan du paddla för att ta en av våra stora räkmackor. Även lättare luncher och biljardspel. Du kan abonnera våra lokaler för fester. Öppet tisdag- söndag 11-19, måndagar stängt. Från den 31/8 gäller andra öppettider. Adress: Baggetorpsvägen 4 A Info: 0550-603 21

Niohålsbana vid vackra sjön Matlången. Grönt-kort-utbildning. Det går bra att ta båten till banan från exempelvis Nässundet. Enkelt café för självservering. Juniorträning på söndagar. Tisdagsgolf för den som vill komma igång med spelet eller vill prova på. Kostnadsfri instruktion från kl 17.30. Adress: Lundsberg Info: 070-567 79 02, www.lundsbergsgk.com

Bo på lantgård, stuguthyrning, båtuthyrning till gäster, fiske. Adress: Lungsund Info: 0550-700 26, 0730-565 630, sundviksgard@hotmail.com

Hotel, campgrounds, cabins, adventure miniature golf, canoes for hire. Beach, ramp for boats. Guest jetty beside the hotel. Summer cafe open from 12.30 to 15.30 Wednesday-Sunday. Adventure golf and icecream-kiosk is open every day at 10-18. Address: Lungsund Info: 004670-374 20 06, www.storlungen.se

At Bjurbäcken there are Saturdays and Sundays medieval tavern with wood-fired food. There is also a knight playground with ten stations. There children can enjoy themselves a long time. Open on weekends from 11 to 17 until end of August. Entrance 30 SEK including knight soda and diploma. Address: Bjurbäcken, culture area Info: 070-941 19 55

Bed & Breakfast, sauna and outdoor spa, massage, spa treatments, hire of boats, kayaks sit-on-top and bicycles. Cozy cafe with coffee and light lunches, food can be ordered. Gift shop. Address: Asphyttan 133 Info: 0046-73 63 29 735, www.asphyttansbandb.se

Café with outdoor terrace a few steps from Mögsjöns southern end. Here you can canoe to taste one of our great prawn sandwiches. Even light lunches and billiards. You can book our premises for celebrations. Open Tuesday - Sunday 11-19. Monday closed. From 31/8 we have other opening hours. Address: Baggetorpsvägen 4 A Info: 0046 0550-603 21

Nine-hole course at the beautiful Lake Matlången. Beginner exercise. Junior training on sundays. Tuesday golf for those who want to get started with the game, or try for the first time. Instructors will assist you free of charge from 17.30. Info: 004670-567 79 02, www.lundsbergsgk.com Address: Lundsberg

Stay on a farm, cottage rental, boat hire for guests, fishing. Address: Lungsund Info: 0046550-700 26 or 0046730-565 630, sundviksgard@hotmail.com


Badsta Camping

Badsta Camping

Lungsunds hembygdsförening

Local history compound in Lungsund

Camping, stugor, badplats samt uthyrning av kanoter och båt. Minigolf, kartor och planering för kanotturer, ramp för båt i närheten, fiskekort, vi bygger stockbänkar. Härifrån utgår vandringsled till gruva, sluss, Lårhöjden och Lunnedet. Sommarcafé öppet 1/6-16/8. Adress: Hättälvsvägen 10, Storfors vid Mögsjön. Info: 070-683 43 33, info@badsta.se

Camping, cabins, rooms, swimming and rental of canoes and boats. Mini Golf, maps and plans for canoe trips, boat ramp nearby, fishing license. We also build log benches. Summer open café 1/6-16/8. Several hiking trails leave from here. Address: Hättälvsvägen 10, Storfors by Mögsjön. Info: 004670-683 43 33, info@badsta.se

Sommaservering och liten loppis, visning av historiska föremål söndagar i juli kl 14-17. Evenemang: Hembygdsfesten lördag 12 augusti kl 15. Servering, lotterier, hästskokastning, underhållning av Ingvar Karlsson & Buskas. Address: Lungsund, hembygdsgården Berget Info: 072-747 01 46, www.lungsundshembygd.se

Café and small flea market, display of museum objects Sundays in July at 14-17. Evenemang: Local Heritage Festival Saturday, August 12 at 15. Café, lotteries, horseshoe throwing, entertainment. Address: Lungsund, hembygdsgården Berget Info: 004672 - 747 01 46, www.lungsundshembygd.se

Lundsbergs skola

Lundsberg’s boarding school

Storfors Församling, Lungsunds kyrka

Storfors Parish, Lungsund’s Church

Öppna visningar av skolan, kyrkan och elevhemmen onsdagarna 5/7, 12/7, 19/7 samt 26/7 med samling vid skolans entré klockan 13. Café Strömmis är öppet efter visningarna. Adress: Lundsberg Info: 070-573 10 56, www.lundsbergsskola.se

Guided tours of the school, church and student homes Wednesdays 5/7, 12/7, 19/7 and 26/7 with a gathering at the school entrance at 13. Free admission. Café Strömmis is open after the tour. Address: Lundsberg Info: 004670-573 10 56, www.lundsbergsskola.se

Öppen sommarkyrka varje vardag kl 8-16. Evenemang: Lungsundsdagarna 13-16 juli. 13 juli Kolbullekväll, Hembygdsgården kl 18 14 juli Medeltidsmusik i kyrkan kl 19 15 juli Musik i kyrkan kl 18 16 juli Pilgrimsvandring start vid kyrkan kl 11 Adress: Lungsund Info: 072-528 88 63, www.svenskakyrkan.se/storfors

Open summer church every weekday 8-16. Event: Lungsundsdagarna 13-16 July. July 13, barbecue, Hembygdsgården at 18 July 14 Medieval Music, in church at 19 July 15 Music, in church at 18 July 16 Pilgrimage with start at 11 at church Address: Lungsund Info: 072-528 88 63, www.svenskakyrkan.se/storfors

Posthagarnas Gård

Posthagarna’s farm

Bjurbäckens slussar Kanalförening

Bjurbäcken’s locks channel compound

Öppen gård varje tisdag kl 12-16 under perioden 20/6 -15/8. Titta på och klappa fritt gående hönor och kycklingar, pelargonutställning, försäljning av sticklingar och ägg. Man kan även boka en annan tid. Adress: Bjurbäcken, Posthagarna Info: 070-341 82 58

Ring oss två timmar i förväg så slussar vi hela sommaren kl 9-16. Vi slussar även kl 13 varje dag i juli - och du får följa med i båten. Uthyrning av båtar, kanoter & cyklar. Adress: Bjurbäckens slussar Info: 073-957 39 75, www.bergslagskanalen.se

Open every Tuesday at 12-16 during the period 20/6 -15/8. Watch and pat the free- walking hens and chickens, geranium exhibition, sale of cuttings and eggs. You can also book another time by phone. Address: Bjurbäcken, Posthagarna Info: 070-341 82 58

Call us two hours in advance and we will take your boat or canoe through the locks. All summer 9 - 16. Also at 13 every day in July. Also rental of boats, canoes, bicycles. Address: Bjurbäcken’s locks Info: 073-957 39 75, www.bergslagskanalen.se


Nässundets Station, vedungsbageri och värdshus

Nässundet’s Station, bakery and inn

Bjurbäckens Byalag

Bjurbäcken’s Village Club

Bergsmansgårdens gästhus

Bergsmansgårdens guesthouse

Trädgård Villa Furuvik

Trädgård Villa Furuvik

Slusscaféet i Bjurbäcken

Lock Café in Bjurbäcken

Café och restaurang öppet torsdag till söndag kl 10-18. Vedugnsbakat bröd, start för vandring på Järnleden, gästbrygga, iläggningsramp för båt, ställplatser. Nostalgikvällar 27 juni, 25 juli och 29 aug med start kl 17. Adress: Nässundet Info: 0550-540 30, www.nassundetsstation.se

Guidning i Bjurbäckens kulturområde kan bokas på 070- 840 32 79. Evenemang: Midsommarfirande 23 juni med start kl 12, blomsterplockning och traktortransport för barnen, musik, dans kring stången, servering. Bjurbäckens dag 6 augusti kl 14 vid kvarnen. Servering, underhållning. Hubertusjakt 5 november kl 11. Adress: Bjurbäcken Info: 070- 840 32 79

Fyra lägenheter med kök och badrum. Ligger intill Bergslagskanalen och badplats. Galleri och konstutställning. Öppen ateljé 1-2 juli samt 8-9 juli kl 11-18 med fri entré. Annars är det öppet när vi är hemma. Du kan också ringa oss och boka tid för visning. Adress: Asphyttan 215 Info: tel 0590-159 00, www.bmgg.se

Trädgårdsvisningar i den 11 000 kvadratmeter stora trädgården. Fri entré med fika. Insamling till Världens barn. Uthyrning av rum och stugor. Evenemang: 18 juni Öppen trädgård kl 11-17 22 juli Öppen trädgård kl 11-17 Övriga tider visas trädgården enligt överenskommelse på telefon. Ring alltid i förväg. Adress: Villa Furuvik, Lundsberg Info: 073-081 02 72, www.villafuruvik.se

Ett sommarcafé. Njut av kaffe och hembakat i en avslappnad, hemtrevlig och skön atmosfär i en unik historisk miljö. Vi serverar också goda smörgåsar och lättare luncher som pajer och sallader. Öppet 11-18 varje dag under juni-augusti Slussning varje dag kl 13 under juli. Frukostbuffé med melodikryss på lördagar. Lilla Lanthandeln och liten loppis. Transport till Silvergruvan för vandringsstart. Adress: Bjurbäckens slussar Info: 0550-630 26, 072-238 43 00, www.slusscafe.se

Café and restaurant open Thursday to Sunday at 10-18. Wood-oven baked bread, the starting point for hiking on the Iron Trail, guest jetty, ramp. Parking for camper. Nostalgia night June 27, July 25 and August 29, start at 17. Address: Nässundet Info: 0046550-540 30, www.nassundetsstation.se

Guided tour of Bjurbäckens cultural area. Book on 004670- 840 32 79. Event: Midsummer celebration June 23, starting at 12, flower picking and tractor transport for the children, music, café. Bjurbäcken Day August 6 at 14 at the mill. Meals, entertainment etc. Hubertus hunt 5 November at 11. Address: Bjurbäcken Info: 004670- 840 32 79

Four apartments with kitchen and bathroom. Located next to the lakesystem Bergslagskanalen and a small beach. Gallery and art exhibition. Open studio 1-2 July and 8-9 July at 11-18 with free entrance. Otherwise, it’s open when we’re home. We also show the exhibition after appointment by phone. Address: Asphyttan 215 Info: 0590-159 00, www.bmgg.se

Garden tours of the 11,000 square meter garden. Free entrance with coffee. Collection for ”Världens barn”. Rental of rooms and cottages. Event: June 18 Open garden 11-17 July 22 Open garden 11-17 Other times we show the garden after appointment by phone. Always call in advance. Address: Furuvik, Lundsberg Info: 004673-081 02 72, www.villafuruvik.se

Summer café with light lunches open 11-18 every day from June to August. Canal trips every day at 13 in July. Car transport to the trekking starting at Silver mine. Buffet breakfast on Saturdays. Traditional old shop and small flea market. Address: Bjurbäcken’s locks Info: 0046550-630 26, 004672-238 43 00, www.slusscafe.se

Denna folder är producerad inför sommaren 2017 i ett samarbete mellan Storfors kommun och 17 av de entreprenörer, föreningar och organisationer som verkar omkring sjösystemet Bergslagskanalen som sträcker sig från Karlskoga, genom Kristinehamn och Storfors till Filipstad. Tryck: Linderoths tryckeri.

Lakeside summer in Storfors / Sjönära sommar i Storfors  

Folder about a lot of activites around the biggest island in Swedish Värmland also hotel, camping, food. The lake system is 65 kilometers lo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you