Storfors kommuntidning, I frêske lufta nr 3

Page 1

I frêske lufta Postens gruppförsändelse

Informationstidning för Storfors kommun nummer 3 l 2017

Stena Stål planerar för tillväxt

Hövdingen grävde för nya boendet sidan 3

Statsministern drog fullsatt i Kulturhuset

Nu grävs fiber genom Storfors sidorna 22-23

Hur du klarar krisen! Gratis föreläsning

Golfens Dag lockar med festligheter sidan 30

sidorna 6-7

sidorna 4-5

sidorna 8-9

Premiär för nytt lopp i Bjurtjärn 6 juni sidan 22

Bergslagens Sparbank utökar

sidan 3

KANALEN Kyrkans tidning

sidorna 15-18


H

är kommer ännu ett trevligt nummer av våra lokala tidning – I frêske lufta. Ett nummer fullt av information och läsvärda artiklar om vad som har hänt, händer och är på gång i vår kommun. Som ni säkert har observerat har vi börjat att skriva lite mer om våra lokala företagare och deras verksamheter. Våra företagare spelar en oerhört viktig roll i vårt samhälle och de är med och driver vår kommun framåt – mer än vi säkert förstår. En företagsetablering och ett välmående företag genererar arbetstillfällen, skatteintäkter, attraherar nyinflyttning, bidrar till den allmänna konsumtionen i Storfors och är förhoppningsvis tillika en god ambassadör. Riktar idag ett särskilt tack och beröm till alla er företagare och för det ni gör för Storfors. Många saker är viktiga i en kommun och frågar du tio personer så får du säkert tio olika svar gällande vad som är viktigast. Det gäller dock att leverera en bred samhällsservice där alla grupper känner att de får ut något för de skattekronor som de betalar. Något som alla verkar uppskatta är den upprensning som gjorts och görs i Storfors. Röjning och tillsnyggning är något som kommer att fortsätta under året. Kommunfullmäktige har även tagit beslut om viss trafikövervakning i vår kommun. Om du står felparkerad eller har övergivit din bil så finns det risk för P-böter. Detta är ett led att få bort de som parkerar riktigt illa samt de bilägare som tyvärr inte tar hand om sitt fordon och därmed bidrar till ett negativt inslag i vår stadsbild. Ett rent, snyggt och städat samhälle gynnar oss alla!

Innehåll i detta nummer

En långtgående process för möjligheten att bygga i sjönära lägen längs Bergslagskanalen börjar nu gå mot sitt slut. Så kallade LIS-områden är framtagna (läs mer i förra numret) och offentliga presentationer av områdena

2

har gjorts. Exakt när en möjlig byggnation skulle kunna äga rum är i dagsläget oklart men till hösten vet vi mer. Detta är helt enkelt en mycket god möjlighet Mats Öhman att stimulera till nybyggnation och när det första huset byggs kommer det att singla upp som ett symbolvärde! Det visar att det finns personer som tror på Storfors och känner att det är rätt plats att bygga sitt drömhus på – permanent eller fritidsboende. Spaden har också satts i backen för det nya äldreboendet. Ett projekt som många har visat intresse i att följa. Under 2017 lär vi få se ett stort antal entreprenadmaskiner och byggjobbare runt Koltorp. Även här symboliserar nybyggnation framtidstro och mod där politiken en gång tagit ett omfattande beslut som nu blir till verklighet. Jag vill även ännu en gång slå ett slag för vår fina biograf i Kulturhuset. För några veckor sedan var jag tillsammans med min familj för att se Smurfarna. Bra ljud och bild, goda popcorn och trevligt bemötande gör det enkelt att återkomma till fler biovisningar. Har du ännu inte varit på Storfors biograf så har du missat något! Avslutningsvis vill jag tipsa er om att läsa Storfors kommuns årsredovisning 2016. Ett mastigt dokument men som samtidigt beskriver vad vi inom kommunen har gjort under föregående år, vad vi är med i, hur vi fördelar våra medel osv. Dokumentet finns att ladda ner från www.storfors.se där du även hittar en massa annan samhällsnyttig information. Önskar er nu alla en trevlig vår! MATS ÖHMAN, kommunchef

I frêske lufta Adress: Box 1001, 688 29 Storfors E-post: freske.lufta@storfors.se Telefon: 0550-651 77 Hemsida: www.storfors.se Ansvarig utgivare: Mats Öhman Redaktör: Eva Wiklund Tryck: Lenanders Grafiska Denna tidning ges ut 11 maj 2017. Tidningen skickas till samtliga hushåll och företag i Storfors kommun och har en upplaga på 2 600 exemplar. Tips! Tipsa redaktionen på telefon 0550-651 77, 0550- 651 36 eller via freske.lufta@storfors.se. Kommande I frêske lufta 2017, sommartidningen: Utgivning: 7/6 Manusstopp: 15/5. Omslagsfoto: Landshövding Kenneth Johansson och kommunalråd får skjuts av Riksbyggen efter spadtag för nytt boende. FOTO: Eva Wiklund SENASTE INFORMATIONEN FINNS PÅ NÄTET Besök hemsidan www.storfors.se och läs nyheterna.

VI FINNS PÅ FACEBOOK, TWITTER & YOUTUBE Storfors kommun har sidor på facebook, twitter & Youtube. Sök efter den facebooksida som har den runda logotypen ”Stortrivs-i-Storfors”. HÄR NÅR DU STORFORS KOMMUN

Storfors kommunväxel: 0550-651 00 Kommunalråd Hans Jildesten 0550-651 52 Kommunchef Mats Öhman 0550-651 55 Jourtelefon gator, vatten & avlopp (helg/natt): 070-563 13 08 Kundtjänst avfallsfrågor: Tel 0586-750 100 Servicecenter miljö- & byggfrågor: 0586-610 00 Verksamhetschef Ing-Marie Thyr 0550-652 05 Ekonomichef Ingela Bergare 0550-651 19 Personalchef Daniel Bekking 0550-651 49 Informationschef Eva Wiklund 0550-651 77 Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén 0550-651 39 EU-samordnare och folkhälsosamordnare Kicki Karlsson 070-651 21 MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska Hans-Bertil Hermansson 0550-652 85 Näringslivsutvecklare Börje Andersson 0550-651 25 Planeringsenheten, personalsamordnare Anette Bergström 0550-652 76 Risk- och säkerhetssamordnare Michael Björklund 070-305 29 52 Turismsamordnare Lennart Johansson 0550-651 18

Bergslagens Sparbank har utökat 3

Rallysprint i Storfors den 17 juni 13

Succé för biografen 27

Fullsatt för statsministern 4-5

Kanalen - kyrkans tidning 15-18

Kommande filmer i Storfors 27

Välkommen till visionträffar 5

Gymfabriken Årets Nyföretagare 21

Familjedag 6:e juni 27

Stena Stål planerar för tillväxt 6-7

Intresset för fiber varierar 22

Dansuppvisning i Kulturhuset 27

Hur skulle du klara en kris?

Så går fiberprocessen till 23

Stor-Älgsjön blir naturreservat 28

Tips på kris-förberedelse hemma 9

”Nu kan jag betala digitalt” 22

Kalandarium 29

Hövdingen grävde för nytt boende 10-11

Summercamp i Storfors & Kyrksten 25

Festligt med Golfens ag i Lundsberg 30

Jens & Carolina startar lopp i Bjurtjärn 11

Unga kontaktpersoner behövs 25

Joakim Lamotte uppskattad på skolan 30

Naverviken först ut på Företagslunch 12

Seniorernas Hus - vårprogram 26

Tidtabell för buss till och från Storfors 32

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Bergslagens Sparbank har utökat Berslagens Sparbank har haft stor tillströmning av kunder från start. Överraskande nog är Storforsarna inte i majoritet. - De börjar också komma nu, men det har varit trögt med privatkunderna just från Storfors, säger kontorschef Christel Gillström. Bergslagens Sparbank slog upp portarna för fyra och ett halvt år sedan. Då hade Storfors varit utan bank en period, och Christel tror att en del kände sig svikna av andra banker. - Man drog likhetstecken mellan oss och Swedbank, men nu börjar folk förstå att vi är en helt annan bank och att vi kommit för att stanna, säger Christel, som hela tiden trott på idén att driva bank även på en så liten ort som Storfors. - Gamla kollegor på banken i Örebro, där jag jobbade, var skeptiska men jag har inte ångrat mig, säger Christel, som värdesätter närheten till kunderna. - Vi brukar säga att det är som att jobba på bank förr i tiden, att få jobba här, skrattar hon. Eftersom banken håller ytterdörren låst måste man öppna för varje kund, något som blir en positiv kontakt, menar hon. - På hur många banker får man det personliga mötet med någon som säger hej och ser en i ögonen när man kommer in, undrar hon. Banken har många företagskunder, både från Storfors och från orterna runt omkring. Man har också en stor andel privatkunder från de näraliggande orterna.

Bergslagens Sparbank har nu två företagsrådgivare och två privatrådgivare i Storfors. Från vänster: Maria Arntz, Christel Gillström, Catarina Westergren och Marcus Eriksson. FOTO: Eva Wiklund

- När Nordea la ner kontoret i Filipstad och nu även Swedbank så märks det tydligt hos oss. Folk strömmar hit och de är naturligtvis väldigt välkomna, säger hon. Bergslagens Sparbank ägs av en stiftelse och inte av aktieägare. Ju större vinst banken får, desto mer pengar får Stiftelsen att satsa på de orter där bankerna är verksamma. Föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag och nu senast fick Nyföretagarcentrum 40 000 kronor. Genom bidraget kunde man erbjuda en kostnadsfri startaeget-kurs. - Genom att företag och ortsbor stöttar sin bank kan vi stötta och utveckla de små orterna ännu mer. Det känns väldigt bra, säger Christel. Nyligen anställde man en ny företagsrådgivare, Maria Arntz, vid sidan av Christel själv som också har den funk-

Det är som att jobba på bank förr i tiden

Tack vare att Bergslagens Sparbank öppnat kontor i Storfors kan föreningar och organisationer söka medel från Sparbanksstiftelsen Bergslagen. Stiftelsen har bland annat som syfte att främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur med lokal anknytning. Storfors Nyföretagarcentrum fick nyligen ta emot 40 000 kronor från Stiftelsen.

tionen. Man har även fått förstärka med Marcus Eriksson vid sidan av Catarina Westergren som privatrådgivare. - Vi har kö av folk som vill byta bank. Många har upptäckt hur enkelt det är och att vi hjälper dem med hela bytet, säger hon. Den som vill bli kund i Bergslagens Sparbank får räkna med någon veckas vän-

tetid. - Men vi tar emot så snabbt vi bara kan, säger Christel, som dock poängterar att banken har samma regler som alla andra banker. - För att få låna måste man ha kreditvärdighet och vi kan inte ta emot precis alla. Betalningsanmärkningar kan vara ett hinder, säger hon.

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

EVA WIKLUND

3


Dorothea Sohlberg var först i kön.

Familjen Albil passade på att ta en selfie.

Statsminister Stefan Löfven anlände till en fullsatt biosalong i Storfors.

Statsministern diskuterade bio me

Kommunalråd Hans Jildesten

Fullsatt för statsministern i - Storfors är en liten men naggande vass kommun, som drabbats av nedläggningar men som ändå verkar ha klarat av att skapa bra förutsättningar, Storfors har ju också en riktigt bra skola, säger statsminister Stefan Löfven. Statministern besökte Storfors en onsdag i mars för ett offentligt möte i biosalongen. - Det är viktigt att han är ute bland folk och lyssnar på vilka möjligheter och bekymmer det finns ute i landet. Det känns väldigt bra att vi får visa på både våra problem och det som är bra lokalt, säger kommunalråd Hans Jildesten, som passar på att berätta om Stor4

fors långa strandlinje på drygt 500 kilometer, men också om problemen med länsstyrelsen. - Trots att vi har goda förutsättningar för sjönära boende sätter länsstyrelsen käppar i hjulet. Det kändes viktigt att vi fick fram det. Vi diskuterade också utvecklingen på industriområdet, säger han. Först i kön för att komma in i biosalongen står Storfors förra kommunalråd Dorothea Sohlberg tillsammans med Lotten och Inga Grundel. - Jag minns när Palme var här, nu ska det bli roligt att lyssna på Löfven. Det är stort

och viktigt att han kommer hit och sätter Storfors på kartan, vi har mycket som är bra här att berätta om, säger hon. Stefan Löfven pratar i närmare 45 minuter inför en uppmärksam tystnad som bara bryts av applåder då och då. Bland annat när han säger att byggandet ska öka, att gatorna ska rensas från vapen och brott ska straffas hårdare och att vi i Sverige måste bli bättre på integration. - Asylrätten ska värnas, men vi klarar inte av att hjälpa alla

Storfors är en liten men naggande vass kommun

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

utan att samarbeta i hela EU. Får den asylsökande ett nej så ska han eller hon åka hem, blir det ja så ska vi snabbt och effektivt hjälpa personen in i samhället, säger han. Han pratar också om regeringens satsning på landsbygden. Skogsnäringen ska utvecklas, den inhemska matproduktionen måste öka och myndigheter ska flyttas ut. Vad ser han då som viktiga ingredienser för att en liten ort ska kunna växa och blomstra? - Infrastrukturen med bredband och kommunikationer är jätteviktigt liksom näringslivsutveckling. I Storfors har ni också närheten mellan människor som är ett stort plus. Man känner varandra och kan hjäl-


Värdegrund

ed Olle Rodéhn.

Vision

Varumärke

Biosalongen fylldes snabbt.

Vi behöver din HJÄLP! Välkommen till våra diskussioner om Storfors framtid! Måndag 8 maj Folkets Hus/Kulturhuset kl 18.00-21.00 Måndag 22 maj Församlingshemmet i Bjurtjärn kl 18.00-21.00 Tisdag 23 maj Församlingshemmet i Lungsund kl 18.00-21.00 hälsade välkommen och öppnade mötet.

FOTO: Eva Wiklund

Kulturhuset pas åt. Det skapar en trygghet, säger statsministern, Arne Rajala frågar hur det kan skapas fler jobb i Storfors. Statministern pekar på att KomVux-utbildning är en viktig väg för att ge alla chans till jobb, och att man nu gjort den mer tillgänglig. - Förr eller senare måste man alltid ställa om, eftersom samhället förändras. Då är utbildning grunden. Företagen säger att det finns 100 000 jobb som inte tillsätts eftersom man inte hittar rätt arbetskraft. Det är hela två procent av arbetslösheten, säger han. - Den andra viktiga delen är riskkapital – där ökar vi nu så att det ska finnas mer statligt

riskkapital för den som vill starta företag eller utveckla sin verksamhet, säger han. Camilla Eriksson undrar vad han tänker göra för pensionärerna, och Löfven får applåder för svaret att man minskar klyftorna mellan skatt för pension och skatt för arbete. Efter mötet ringlar kön lång för att få ta selfies tillsammans med Stefan Löfven. - Det är spännande och väldigt roligt att få träffa statsministern, säger Bassan Albil, som fotograferar sig tillsammans med barnen Khaled, Amir och Muha. EVA WIKLUND

Torsdag 1 juni 18.00–19.00, Folkets Hus/Kulturhuset – i samband med kommunfullmäktige Värdegrund, vision och varumärke

Tillsammans kan vi klara mer

Har vi samma dröm?

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

5


Platschef Stefan Hedström trivs i Storfors.

Peter Eriksson förbereder en maskin.

Färdigskurna ark granskas.

Stena Stål planerar för rejäl tillväxt Det går bra för Stena Stål i Storfors just nu. Och på fem års sikt räknar platschef Stefan Hedström med att produktionen ska öka från 40 000 ton per år till 60 000 ton. Stena Stål köpte Ahab Steel i Storfors 2015 och jobbar nu för högtryck med att skära, packa och leverera stålplåt i olika utförande. Till fabriken i Storfors, som ligger på norra industriområdet, kommer stålrullar i skiftande format. I Storfors skär man plåten i mindre rullar eller till ark. Plåten är ofta galvaniserad, men den kan också vara behandlad på annat sätt, exempelvis pulverlackerad. Stena Ståls kunder finns till stor del inom fläktbranschen där plåten så småningom bearbetas till olika produkter. Den lilla fläkten som surrar i din mikrovågsugn kan mycket väl komma från Stena Stål i Storfors. Andra produkter där man kan hitta tunnplåt skuren i Storfors är poolväggar, elskåp, inbrottssäkra dörrar, värmepumpar och spannmålssilos. I Storfors jobbar 25 personer, varav några idag är inhyrda. - Det går bra nu och vi har ökat lite smått, men vi räknar med att öka våra volymer ytterligare tack vare vårt nya säljbolag, säger Stefan Hedström. Han har tidigare jobbat med utveckling, tillverkning och projektledning för bland annat Eriksson och bor i Örebro. Han tycker dock att det är värt att pendla en bit för att få leda ett bra företag. - Det finns en jättepotential här, jag ser Storforsfabriken som en oslipad diamant, säger han, och berömmer i samma andetag personalen. - Vår styrka är att personalen är oerhört duktig på att rikta plåt för att få den spän6

Stålrullen skärs till rektangulära ark.

Lastningen av rullar sker med truck.

Stefan Hedström (th) diskuterar veckan med Seppo

ningsfri. Vi har en väldigt lojal och bra personalstyrka som uppskattar de gradvisa förbättringar som vi försöker att åstadkomma, säger han. Sabina Moberg som jobbar med planeringen för leveranser säger att hon trivs väldigt bra. - Det är ett mycket fritt arbete och vi har en riktigt bra stämning här, säger hon. Stena Stål är ett dotterbolag till Stena Metall som har många olika grenar inom sin verksamhet. Att ha en stor koncern i ryggen är en fördel, menar platschefen. - Det ger en trygghet och en stabilitet, säger han. Att fabriken ligger just i Storfors är stra-

tegiskt riktigt. Stålrullarna kommer till största delen från Tyskland med båt och sedan tåg direkt till industriområdet Storfors. - Geografiskt ligger vi jättebra till. Vi levererar utan problem både till norra Sverige, Norge och till Mellansverige, säger Stefan, som påpekar att man samarbetar med Nykroppaföretaget Samuelssons Åkeri när det gäller vägtransporter. - Vi försöker att jobba så mycket lokalt som möjligt när det gäller underentreprenörer. Även vi vinner på att företag i närområdet växer och mår bra, säger han.

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

EVA WIKLUND


Baptistkyrkan & Pingstkyrkan Söndag 14 maj kl 11.00 Gudstjänst med Öjvin Berbres och församlingsmöte i Baptistkyrkan Seppo Jalo är en av dem som jobbat längst.

på några års sikt

Måndag 15 maj kl 19.00 Bön i Baptistkyrkan Söndag 21 maj Bussutflykt till Hjälmargården, till ett sång- och dansläger där barn och ungdomar från Storfors framträder med 200 andra. Sång, dans, musik och trevlig gemenskap. Om du vill föja med; anmäl dig till Rose-Marie 073-788 24 30. Välkommen till en härlig dag. Torsdag 25 maj kl 19.00 Bön i Pingstkyrkan Söndag 28 maj kl 11.00 Gudstjänst med ungdomar och Thu nu Htoo Välkommen till ett möte med drag i. Sång musik och drama. Måndag 29 maj kl 19.00 Bön i Baptistkyrkan Söndag 4 juni kl 11.00 Pingstdags-Gudstjänst i Baptistkyrkan med Anne-Marie Söderqvist och nattvard Torsdag 8 juni kl 19.00 Bön i Pingstkyrkan Söndag 11 juni kl 11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan Måndag 12 juni kl 19.00 Bön i Baptistkyrkan Söndag 18 juni kl 11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan Torsdag kl 19.00 Bön i Pingstkyrkan Midsommar Inga Gudstjänster

o Jalo, Marie Lundell, Sabina Moberg, Tony Svensson och Mikael Karlsson

FOTO: Eva Wiklund

Sång & musik av ungdomar & vuxna under alla möten!

Öppet i Pingstkyrkan Nya stora Secondhandbutiken med café har öppet måndag-torsdag kl 13-17 samt fredagar kl 13-16 Rörverksgatan 6 (nära ICA) Info: Kirsi Kotkamaa 0550-618 14, mobil 073-520 97 45. Vi tar gärna emot saker du vill skänka!

Öppet i Baptistkyrkan

Fredagar kl 18.00 Ungdomsmöte med Thu nu Htoo Lördagar kl 13.00 Barnsamling med Sugar Moon o Lomeh Alla barn o ungdomar är välkomna till dessa samlingar!

Vill du kontakta någon? Ring:

Sabina Moberg och Tony Svensson planerar nästa veckas utlastning. ”Det är ett viktigt pussel. Om inte produktion och transport är stämmer ordentligt så blir det kaos”, säger Sabina.

Ordförande Eero Karppinen Pingstkyrkan, 0550- 619 73 Ordförande Rose-Marie Holmberg Baptistkyrkan 073-788 24 30.

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

7


Det finns många olika typer av kriser som kan drabba ett samhälle.

FOTO: MSB, Krisberedskapsveckan

Hur skulle du klara en samhällskris? Även Sverige kan drabbas av förödande stormar, attacker, skyfall och översvämningar eller av en smittsam sjukdom som sprids. Nu kommer Ulf Fredriksson, från Civilförsvarsförbundet, till Storfors för att berätta hur man kan förbereda sig på en kris. Det går knappast att föreställa sig hur ett långvarigt elavbrott skulle påverka hela vår vardag. Utan el får affärerna inga varor. Bankomater, internet, telefoner, bensinpumpar, vatten, värme, kyloch frys slutar att fungera. Det blir problem med transporter och efter bara några dagar har vi en samhällskris med mörka gator och vägar, utkylda bostäder och förstörd mat. Det blir långa köer om någon affär ännu har öppet och stora problem med att få information om krisen. Civilförsvarsförbundet har drivit kampanjen 72 timmar och nu arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en Krisberedskapsvecka. Avsikten är att sätta fokus på det egna ansvaret och ge tips så att alla kan klara oförutsedda händelser. För Storfors del väljer vi att fokusera på måndagen den 15 maj då både skolelever och allmänhet får möjlighet att gå på föreläsning. Ulf Fredriksson är instruktör vid Civilförsvarsförbundet och han har även en bak8

Översvämningar kan ställa till med stora problem i samhället.

Tider för föreläsningar måndag 15 maj Kl 10.00-11.00 Vargbroskolan för åk 7-9 + lärare. Kl 14.00-15.30 i Kulturhuset för allmänheten. Kl 18.00-19.30 i Kulturhuset för allmänheten. Kulturhusets café är öppet. Fri entré till föreläsningarna!

Ulf Fredriksson.

grund inom försvaret. Han kommer väldigt konkret att berätta hur man kan skapa en beredskap hemma. - Det är allra värst för de unga, som handlar i stort sett varje dag. Många äldre klarar sig bra vid en kris eftersom de har en hel del mat hemma, säger Ulf. Han säger att risken har ökat i och med det allt hårdare samhällsklimatet. - Vi har ju haft det lugnt i Sverige i så många år att vi inte alls är beredda längre. Som det ser ut i världen nu

kan många olika saker hända. Vi måste helt enkelt vara förberedda på att klara oss själva under en period, säger han. Vad behövs då om det oförutsedda händer? I första hand tillgång till information, mat, vatten och värme. Med hjälp av en krislåda klarar du den första tiden och avlastar också myndigheterna som kan hjälpa andra som inte har möjlighet att klara sig själva. - Information är det viktigaste. Man kanske inte tänker på att mobilmasterna slutar fungera vid ett stort elavbrott. Då behöver man en radio och

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

extra batterier eller en vevradio, säger Ulf, som själv har sina radiobatterier i frysen där de håller länge. På nästa sida finns lite tips på vad du kan tänka på. Under föreläsningen med Ulf Fredriksson får du fler tips och chans att ställa frågor. Kommunens säkerhetssamordnare, Michael Björklund, kommer också att finnas med och svara på frågor om kommunens beredskap vid en kris. Företaget Var trygg i Storfors kommer att visa trygghetsprylar och Frivilliga resursgruppen kommer också att finnas på plats. EVA WIKLUND


Kommunens webbplats Vid en kris som drabbar kommunen kommer information fortlöpande att ges på kommunens webbplats, www.storfors.se samt på kommunens facebooksida. Om kommunens egen sida inte skulle fungera kan man söka information på nationella webbsidan krisinformation.se

Bra saker att ha hemma

Krisinformation.se Krisinformation.se är en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Webbplatsen förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. Det finns också en mobilapp från Krisinformation.se där medborgare kan få information om kriser i sitt närområde till mobilen. Före en kris förmedlar Krisinformation.se nyheter om allvarliga händelser i Sverige och utomlands, varav vissa riskerar att utvecklas till kriser. Under en kris ger Krisinformation.se allmänheten en översiktlig bild av vad som har hänt genom att sammanställa och sprida information från myndigheter, kommuner och andra aktörer. Det går också att ställa frågor om en pågående händelse via Facebook och Twitter.

Lagra vatten hemma Rent dricksvatten från det kommunala nätet som lagras svalt och mörkt i rena dunkar kan ha en hållbarhetstid på närmare ett halvår. Om du väljer att lagra - hitta bra datum för att förnya ditt lager. Kanske före jul & midsommar? Om du har brunnsvatten av okänd kvalitet så bör det kokas innan du använder det. Man kan också desinficera vatten med klorpreparat av den typ som man använder i vattentankar i båtar och husvagnar eller klortabletter som kan köpas i större friluftsbutiker. Om vattnet hämtas från en sjö eller källa i naturen kan det vara påverkat av annat än bakterier och då räcker inte desinfektion med klorprodukter utan vattnet måste även kokas. Ett tips är att förvara vatten i mindre dunkar eller PET-flaskor i frysen, om du har plats. Fyll flaskorna till 3/4. Då fungerar de som kylklampar om elen försvinner och som dricksvatten när de tinat.

Information via 113 13 113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige 2013. Till 113 13 ringer allmänheten då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Numret ska vara ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

l Vatten som förvaras i dunkar (se till att byta ut vattenförrådet då och då). l Mat som klarar rumstemperatur. Exempelvis torrvaror som pasta och ris, olika typer av konserver med lång hållbarhet, soppor, gryn, flingor, vetemjöl, bönor, linser. torrmjölk. Snabblagad mat som konserver och potatismos på pulver är bra eftersom det kräver kort koktid. Tänk på att köpa mat som du vanligtvis använder så att du kan äta av ”krisförrådet” och fylla på nytt allt eftersom. Annars blir maten kanske för gammal och måste slängas. l Matlagning: Campingkök med bränsle (T-röd till spritkök) eller kanske en grill du kan använda utomhus. Tänk på att inte använda campingkök under köksfläkten - fettet i fläkten kan fatta eld. OBS! Engångsgrillar och kolgrillar får inte användas inomhus på grund av fara för koloxid och brand. l Värme: En alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol eller diesel. Tänk på att ha god ventilation för att inte orsaka kolmonoxidförgiftning! Varma kläder och filtar. l Ljus: Ficklampa med extra batterier, stearinljus, värmeljus, tändstickor, l Information: För att inhämta information behövs en vev-, solcellseller batteridriven radio samt batterier eller tillgång till en bilradio. Telefonlista på papper med de viktigaste numren. Powerbank för att kunna ladda mobil. l Kontanter: Om elen försvinner kan du inte använda dina kort. l Medicin: Husapotek med förband och det viktigaste som värktabletter, nässpray, termometer och hygienartiklar. Ha extra av receptbelagd medicin hemma. l Hygien: Toapapper, våtservetter, tvättlappar.

Toalett vid strömavbrott Toaletten kan spolas med hjälp av en hink vatten om det finns vatten att tillgå. Annars kan man sätta en sopsäck i toan och tillfälligt använda den som torrdass.

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun Källor: Civilförsvarsförbundet och MSB

9


Landshövdingen grävde för Storfors - Det är så himla roligt att få åka hit och få vara med om något utöver det vanliga! Storfors satsar och utvecklar på ett positivt sätt och visar att de mindre orterna lever! Det säger landshövding Kenneth Johansson innan han är med och tar det allra första spadtaget för Storfors nya särskilda boende.

Landshövding Kenneth Johansson, Kommunalråd Hans Jildesten och affärsutvecklare Tore Johansson från Riksbyggen kan beundra utsikten från platsen där nya boendet ska byggas.

En intresserad skara hade samlats för att lyssna till talarna.

Lokala musikerna Anna Engh och Philip Albinsson underhöll.

S

torfors kommunalråd, Hans Jildesten, som tillsammsn med landshövdingen och Fredrik Berglöf från Riksbyggen tar det symboliska spadtaget, berättar att resan varit lång och spännande. De första kontakterna togs redan 2010. - När tanken på att bygga Sveriges bästa äldreboende dök upp hittade vi så småningom Riksbyggen som blev vår partner. Här bygger vi det bästa boendet och den bästa arbetsplatsen med Sveriges bästa läge, säger han och visar på utsikten över Mögsjön som glittrar en bit bort. Fredrik Berglöf, som är marknadsområdeschef för Riksbyggen, säger att han tror på ett levande Värmland. - Det är med en skön känsla i magen vi står här idag och vi känner oss stolta över att ha skapat förutsättningar för det här boendet tillsammans med Storfors kommun säger han. Tore Johansson, affärsutvecklare från Riksbyggen, berättar att man startat 28 kooperativa hyresgästföreningar för äldreboenden i Sverige. - Vi skapar en väldigt viktig samhällsnytta och det här boendet kommer att vara till nytta för många, många Storforsare under en lång tid, säger han. Projektledare Joakim Jacobsson tycker att processen i Storfors varit smidig och skett i en positiv anda. Att det nya äldreboendet får ett läge intill skola, sporthall och Mögsjön ser han som ett stort plus. - Det är trevligt att huset inte byggs isolerat utan där barn och unga rör sig. Sen är det sällan vi får jobba med vattennära läge Vi fick visserligen vänta på detaljplanearbetet, men det gick ju ändå relativt snabbt, säger han. Efter att man beundrat utsikten från en hög med jord intill Mögsjön avslutas dagen med lunch och underhållning av lo-

10 I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

Landshövdingen hälsades välkommen

Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén (tv) är projektledare för kommunens räkning.

Frida Larsson från Götenehus skottade också tillsammans med Hans Jidesten och Joakim Jacobsson från Riksbyggen.

kala musikerna Anna Engh och Philip Albinsson. Hans Jildesten är stolt och


nya särskilda boende Jens och Carolina Andersson byggde nytt hus i Kväggeshyttan 2015. Nu vill de bidra till aktiviteterna i bygden tillsammans med Byalaget.

Jens & Carolina startar nya Bjurtjärnsloppet

till Storfors av kommunaråd Hans Jildesten.

Landshövding Kenneth Johansson lovade att skotta så att sanden skulle flyga. Sedan tog han det symboliska spadtaget tillsammans med kommunalråd Hans Jildesten och marknadsområdeschef Fredrik Berglöf från Riksbyggen.

glad över att arbetet nu går in i en aktiv fas. - Vi kommer att fortsätta vara visionärer, säger han, och får samtidigt beröm av landshövdingen. - Jag förstår att man stortrivs i Storfors och jag gratulerar kommande hyresgäster till ett modernt boende. All heder till Storfors som vågar satsa och därmed också kommer att vinna. Jag vet ju att det också är mycket annat positivt på gång i

Storfors, exempelvis LIS-områdena, säger Kenneth Johansson. Hösten 2018 räknar man med att inviga huset och det kommer då att ha plats för 40 boende på fyra olika avdelningar i två plan. Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén ser fram emot fortsättningen. - Det är en spännande resa. Parallellt med bygget kommer grupper från verksamheten nu att utforma den inre miljön, säger han. EVA WIKLUND

För snart två år sedan flyttade Jens och Carolina Andersson från Norrtälje till Kväggeshyttan. Tillsammans med Byalaget startar de nu Bjurtjärnsloppet på nationaldagen. - Det här är något vi kan bidra med, säger Carolina, som är van tävlingsarrangör. Både Jens och Carolina är aktiva idrottare inom både löpning och orientering. Idag tävlar de för i Kristinehamns Multisport i löpning och triathlon, men springer fortfarande orientering för ”gamla” klubben i Norrtälje. - Vi älskar idrott och det här är en sån fin plats att vi tror att det kan locka, säger Carolina, som tillsammans

med maken Jens arrangerat många stora tävlingar. Bland annat SM i orientering. De hoppas på uppåt 100 deltagare och lockar både med fina omgivningar, ett fint prisbord och en välarrangerad tävling. - Tidtagningen kommer att ske manuellt detta första år, men om tävlingen blir succé kan det bli digitalt i framtiden, säger hon. Loppet är fem kilometer långt och löper i en slinga runt Hedås Öster om Bjurtjärnsvägen. Tanken är att man ska kunna springa fort, jogga eller vandra i sin egen takt. Start och mål är vid Bygdegården där det vankas prisutdelning och servering efter målgång. EVA WIKLUND

Bjurtjärnsloppet 6 juni Klass 1 damer Klass 2 Herrar

Klass 3 flickor upp till 15 Klass 4 Pojkar upp till 15

Start: Vid Kväggeshyttans Bygdegård kl 11.00. Startavgiften är 100 kr för klass 1 och 2 och endast 30 kr för klass 3 och 4. Anmälan görs senast 2 juni till info@bya-lag.se och avgiften betalas samtidigt till PG 473 78 56-7. Ange namn, klass och ev klubb. Direktanmälan kan göras på plats mot förhöjd avgift. Priser till de tre första i varje klass och priser lottas även ut bland alla deltagare. Information: Carolina Andersson 076-110 41 64 eller Jens Andersson 070-68 66 550.

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

11


Funderar du på att sälja din villa? Just nu är det stor efterfrågan och Vi har köparna! Välkommen!

9.30

BILKORTEGE med MHF från ICA NÄRA

11.00

GUDSTJÄNST I BJURTJÄRNS KYRKA Komminister Elsie Schwab Hollsten

12.00

KYRKKAFFE i BJURTJÄRNS FÖRSAMLINGSHEM Appell: Stig Håkangård Sång och musik Arr: IOGT-NTO Ledstjärnan

VÄLKOMNA!

ansa hejvilt. Men kanske atuerare, skaldjursbufféer

an gör i livet. Så varför FASTIGHETSBYRÅN ljer?

I STORFORS

rsta mäklare?TEL 0550-157 50,

Mobil 070- 521 5751 eller 076-790 02 15. FASTIGHETSBYRAN.SE

Apoteket Humlan

Det är lätt att hitta till oss!

Välkommen in - eller beställ via nätet och hämta hos oss!

Riksväg 26 ICA

Stationsgatan

ghetsbyrån.se

STORFORS NYKTERHETSFÖRBUND, MHF, IOGT-NTO, NBV

Buss& tågstation

Handla lokalt - stor egenvårdsavdelning

SLIPP VÄNTETID! Gå in på vår hemsida www.apoteksgruppen.se. Logga in med ditt bank-id och gör din beställning. Klicka i att du vill hämta på apoteket i Storfors så gör vi i ordning din beställning och skickar dig ett SMS när det är klart att hämta. SMIDIGT! Öppettider: Månd-fred kl 09.00-17.00 (stängt för lunch kl 12.15-13.15).

Tel: 0550-605 37. Vi finns i Hälsans Hus, Hammargatan 3, i centrala Storfors.

12 I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

Smedbygatan Hälsans Hus Vårdcentral Apotek


på r &

Jobbcentrum hämtar prylar

Kaj och Marie Hagman berättade historia och nuläge från Naverviken.

Naverviken först ut på företagslunch Först ut att presentera sitt företag vid kommunens företagsluncher var Kaj och Marie Hagman från Naverviken. - Just nu går det bra för industrin i Sverige och även för

oss, säger Kaj Hagman. Deltagarna får veta att Naverviken har högtryck i verksamheten och ser ljust på framtiden. Det blir också en diskussion kring företagsklimatet i Storfors.

Storfors Spån & Foder har öppnat! Vi har foder till häst, höns, fjäderfä, gris, får och kanin. Även strö som spån, torv, torvmix och stallpellets. Öppet mån-fred kl 15.30-19.00, lör kl 10-13 Ring oss gärna om inte tiderna passar!

Råglanda, 4 km från Storfors, tel 070-679 94 39

- Man skulle verkligen önska att alla invånare förstod värdet av att både gamla och nya företag går bra i Storfors, säger Marie Hagman, och får medhåll av övriga företagare. För att ett samhälle ska må bra och växa är det oerhört viktigt att det finns en känsla av att man får lyckas. Att det är fint med framgång. Finns det för mycket avundsjuka och Jantelag så kvävs kreativiteten och lusten att satsa, vilket drabbar alla. Detta tycks alla vara ense om. Nästa affärslunch hålls den 30 maj kl 11.30-13.30, i lilla matsalen i Folkets hus Restaurang. Då presenterar sig Montera i Storfors. Vid första tillfället i höst, den 5 september, presenterar Storfors kommun arbetet med LOU, Lagen om offentlig upphandling, med representanter från upphandlingsenheten. - Det känns väldigt roligt att vi har kommit igång. Den här typen av mingel är värdefullt, säger näringslivsutvecklare Börje Andersson. EVA WIKLUND

Vill Du skänka kläder eller saker till Storfors kommuns Secondhandbutik? Butiken drivs av Arbetsmarknadavdelningen/ Jobbcentrum. Här kan du fynda allt från kläder till leksaker och möbler. Överskottet från försäljningen går till välgörande ändamål och föreningsverksamhet i Storfors. Man tar gärna emot kläder till vuxna och barn, leksaker, husgeråd, möbler, porslin, garner och tyger samt även även färg och brädor till verksamhetens snickeriverkstad. Kontakt: 0550-652 83, 070-243 75 88 eller via mail till kjell-ake.andersson@ storfors.se. Jobbcentrum hämtar kostnadsfritt dina saker men du kan givetvis också lämna in själv. Öppettider Arbetsmarknad/ Jobbcentrum Parkgatan 14 Månd – fred kl 8-16 Öppettider Secondhandbutik Parkgatan 14 Månd– onsd kl 10-15.30 Torsd kl 10-14 Fred kl 10-15 Lunchstängt alla dagar kl 12-12.30

Rallysprinten Krogrundan 17 juni Datum: L,ördag 17 juni Plats: Storfors motorstadion Första start 11.00 Gratis entré. Kiosk finns på Storfors motorstadion; korv, hamburgare, godis och liknande. Tävlingen är en del av Karlskoga motorsportvecka som Storfors motorklubb nyligen börjat samarbeta med

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

13


Vi har buketter & band inför skolavslutningar och student. Dessutom ett stort sortiment av fina sommarblommor till bra priser! Välkommen in!

VED

Helianthus Blomsterhandel Baggetorpsvägen 2, tel 0550-606 15 Öppet: Tisd-fred 10-18, Lörd 10-14

TE:s

Vänd dig med förtroende till AL LT JÄ N ST mig när det gäller; snöskottning, trädgårdsarbeten, röjning trädfällning, jordfräsning med mera!

Dags att ladda vedförrådet inför kommande vinter! Vi kapar och klyver helt efter ditt önskemål. Ring 0550- 622 22 för aktuellt pris. Vi kan även ordna billig hemtransport. INDUSTRIG. 8, STORFORS, 0550-622 22

När Närdu du behöver behöver vård vård

TE:s Alltjänst, Bjurbäcken, Thomas Eriksson Tel 070-315 27 14 E-post: thomase393@gmail.com

Till oss på vårdcentralen kan Unga vuxna kan få gratis hjälp Nytt från dinfrågor vårdcentral du vända dig med och Är du 18-29 år gammal? Kanske problem rör din Fredriksom Hallén är hälsa ny känner du dig stressad eller under livets på alla skeden. Det är enhetschef vårdcendeprimerad? Kanske mår du alltid dinhan vårdcentral du ringer tralen, har tidigare psykiskt dåligt på annat sätt? Då under dagtid om du inte är så kan du under en till fem träffar få jobbat som sjuksköterallvarligt sjuk att du ska ringa gratis hjälp via projektet Nyckeln ska på kirurgkliniken, 112. Vi utreder och behandlar och kurator Maria Strömgren. barnavdelning och nu alla vanliga sjukdomar, symtom Varje onsdag kl 13-15 är det dropsenast som asylsköterDu kan boka och lättare psykiska problem. in för enskilda besök och du kan skabehov i Kristinehamn. tid hos Maria Vid remitterar vi dig också boka en annan tid direkt Strömgren Nu under sommaren vidare. hos henne på tel 070-221 92 96.

kostnadsfritt. har vi reducerad verk- Vi kan ge råd och stöd på många Jourcentralen helger samhet och dåpå kan det olika sätt, och det är helt kostnadsfritt, säger hon. På och helgdagar ta helger lite längre tid innan hjälps Fredrik Hallen är ny enhetschef på vårdcentralen. läkare du fårpåtidoika hosvårdcentraler oss på Nytt journalsystem förenklar åt att bemanna jourcentralen i bedömning Våra telefontider är mottagningen. Vi ber medicinsk Vårdcentralen har nu börjat med ett nytt Kristinehamn. Kontakta oss via som avgör hur snabbt vilket ändrade under vecka dig ha överseende med journalsystem är en förbättring av förra sjukvårdsrådgivningen 1177. vi erbjuder dig hjälp. 25 – 32, se detta. Det är alltid en systemet, Cambio Cosmic. nedan.

Så här får du kontakt med oss på Vårdcentralen i Storfors:

Så här får du kontakt med oss på Vårdcentralen i Storfors:

Doktor Ann-Britt Nyberg Rådgivning och akut Barnmorskemottagning Mina vårdkontakter via & Telefontider ungdomsmottagning Måndag - fredag kl 8.00Lyssna avmed telefonsvararen internet: Kontakt läkare bokas via Rådgivning BVC 9.30 och kl 13.00 – 14.30, Under 26 -33 för tider under sommaren. www.minavardkontakter.se rådgivningen som kan boka telefonMåndag - fredag kl 8.00- 9.30 Onsdag klvecka 08.30-09.00 tel 0550-657 02 hänvisar vi till Filipstad tel 0550-65715 samtal eller besök på vårdcentralen. Måndag - torsdag kl 13.00 – 14.30, Torsdag kl 13.00-13.30 0590-188 12 samt Doktor Margareta tel 0550-657 02BVC telefontider Ulla Eriksson 0550-657 08 Kristinehamn 0550Torsdagar 8-8.30, Laboratoriet Laboratoriet Fermhede Britt-Louise 863 60. Östin 0550-657 14 vecka 25 - 28 Britt-Louise Telefontider: Enhetschef vårdcentralen Telefontid: Lyssna av telefonsvararen Östin, tel 0550 - 657 14 Måndag - fredag kl 11.00Måndag - fredag kl 11.00-11.30, Ingela Agnarsson för tider under sommaren. En liten påminnelse! vecka 29 – 32 Kati tel 0550-65710 0550- 65725. För tidsbeställning Tel 0550-86304 11.30, tel 055065725 Om du fått en akuttid kan det tel Kotkama, tel 0550–657 08 ibland bli väntetider på grund av till laboratoriet ska man ringa direkt till laboratoriet under telefontiden. E-tjänster via 1177.se andra akuta händelser. Vi sjukgymnast tar hand Vårdcentralen ligger i Hälsans Hus på Hammargatan i centrala finns även apotek & Ej till rådgivningstelefonen. Kontakta oss via3e-tjänster påStorfors. Här om dig så snart som möjligt. webbsidan www.1177.se

Vårdcentralen ligger i Hälsans Hus på Hammargatan 3 i centrala Storfors. Här finns även apotek & sjukgymnast 14 I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 3/2017

Kanalen En tidning för Storfors församling l Nr 3 l 2017 l årg 12

Full fart på Liseberg med radiobil, flumride och massor av gemenskap, innan man tog spårvagnen till hotellet.

Konfirmanderna valde att åka till Liseberg på vårläger Till konfirmandtiden hör också läger. Och årets konfirmander har varit på både ett höst-och ett vårläger.

Det avslutande vårlägret den 22-23 april förlades efter mångas önskemål till Göte-

borg och Liseberg. Tidigt på lördag morgon åkte gruppen bil från Storfors till Kristinehamn där tåget väntade. För några var det första gången de åkte tåg. Väl framme blev nästa fortskaffningsmedel spårvagn och snart var man äntligen fram-

me till Liseberg. Trots att det var öppningshelg var köerna behagligt korta och många attraktioner hanns med innan stängningsdags. Väl tillbaka till hotellet var det inte någon som hade någon lust att stanna uppe någon längre stund, utan alla somnade gott.

Efter tidig väckning och frukost blev det spårvagn igen till Centralstationen och det väntande tåget hem. Ett stort tack till trevliga och positiva konfirmander och deras ledare för en härlig helg!


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 3/2017

Mässa på många språk 4 juni Reservera redan nu pingstdagens eftermiddag, söndagen den 4 juni kl. 15.00, för MÄSSA PÅ MÅNGA SPRÅK i Storfors kyrka. Tillsammans firar vi gudstjänst där du kan höra ditt eget språk och många andras språk talas. För att ändå kunna förstå och känna igen sig i de olika momenten i gudstjänsten följer vi en agenda som är skriven på svenska. Efter gudstjänsten samlas vi runt kaffe/ teborden i församlingssalen där vi förhoppningsvis får smaka på många olika bakverk från olika länder. Vill du medverka i gudstjänsten och kanske också baka något så hör gärna av dig till: Elsie Schwab Hollsten tel. 0550-65863, sms 072-528 88 63. Bienvenuti! Welkom! Grata! Sveiki! Velkomin! Croeso! Willkommen! Dobrodosli! Mile! VÄLKOMMEN!

Storforsträffen i församlingshemmet Varannan (udda v.) onsdag kl 14.00 i Storfors församlingshem. 10 maj ”Läsarsånger i modern tappning” Kaare Alvenfors 23 maj OBS en tisdag! Tre i ett-kören med Mats Backlund 7 juni Klassiska pärlor med Clas Andersson 21 juni Sommarfest med Trio Retur. ANMÄLAN senast 14 juni till Gunilla Bengtsson 0550-65858

Ur församlingsboken Avlidna Avlidna 25 febr 18 mars 3 april 8 april

Sten Aldor Holmström Molly Pernilla Bratt Ingemann Bensen Ingrid Kristina Karlsson

”Herre, skänk dem som sörjer din tröst”

Ljuslyktorna tändes med försiktighet inför andakten.

Messy Church i Bjurtjärn lockade många barn och vuxna Vi var 35 personer, från barn till pensionärer som deltog i Messy Church i Bjurtjärns församlingshem.

Temat var bibelberättelsen om när Gud lovade Abraham att han och hans hustru Sara skulle få fler ättlingar än antalet stjärnor på himlen eller sandkorn i öknen. Bl.a gjordes stjärnhimlar och ljus-sand-lyktor som påminnelse om detta. Barn och vuxna hjälptes åt med allt vi gjorde. Ljusen tändes vid andakten som vi hade innan vi åt kvällsmat tillsammans.

Almanackan Storfors 14 maj 11.00 Vårfest! Vi inleder med gudstjänst. Därefter invigs Frälsarkransen ute på kyrkogården av konfirmanderna. Servering mm. 21 maj 11.00 Konfirmationshögtid Gunnel Blomgren Nathalie Wegner och konfirmander. 28 maj 11.00 Mässa på finska Jonatan Edlund 4 juni Pingstdagen 15.00 Mässa på många språk Elsie Schwab Hollsten

18 juni 15.00 Temagudstjänst om skapelsen- de fyra elementen Elsie Schwab Hollsten

4 juni Pingstdagen 11.00 Musikgudstjänst, pingstens sånger Elsie Schwab Hollsten

Bjurtjärn

.

Lungsund 25 maj Kristi Himmelsfärds dag 9.00 Gökotta på Berget Elsie Schwab Hollsten 28 maj 11.00 Friluftsgudstjänst vid Bjurbäckens slussar, vindskyddet. Samling kl 10.00 vid Källsfallet för de som vill vandra till Bjurbäcken. Kyrkkaffe finns att köpa i caféet. Gunnel Blomgren

11 maj OBS Torsdag! 18.00 Andrum Samtalskväll för att samla livskraft för vardagen 25 maj Kristi Himmelsfärds dag 11.00 Söndagsgudstjänst Elsie Schwab Hollsten. Kyrkkaffe med medverkan av Logen Ledstjärnan 11 juni 11.00 Söndagsmässa Gunnel Blomgren

Med reservation för ev ändringar


Vårfest med tårtkalas i Storfors den 14 maj Här kommer en liten påminnelse om VÅRFESTEN i Storfors kyrka, Söndag 14 maj kl 11.00 i Storfors kyrka samlas alla åldrar till en riktigt stor Vårfest. Gudstjänst i kyrkan först. Därefter samling ute med invigning av Frälsarkransen och till sist ett tårtkalas vid kyrkkaffet. Välkommen att fira in våren med oss!

Nya kyrkvärdar välkomnades i Lungsund Söndagen den 5 mars välkomnade kyrkvärdarna Barbro Adell och Yngve Wålstedt tillsammans med Elsie Schwab Hollsten de nya kyrkvärdarna Marianne Karlsson och JohnElis Hollsten i Lungsunds kyrka.

Bibliska figurer fick växa fram i Bjurtjärn Under tre dagar hade vi kurs med Jaya Roos, i Bjurtjärns församlingshem, där vi tillverkade bibliska figurer. När vi först mötte dem/ materialet såg de mest ut som robotar. Maj Eriksson Gyllström var en av deltagarna som arbetade flitigt På bilden i mitten har huvudkuben skurits till en mer mänsklig form och fått ett lager av lera ytterst. Händerna likaså. Kroppspåsarna fylldes med vadd. Hudfärg valdes efter vilken person figuren skulle gestalta: Jesus, hans mor Maria, en ängel, några av Jesu lärjungar och andra personer som Jesus mötte. Man använder de bibliska figurerna för att ställa en viss situation i någon bibelberättelse. Som en hjälp att åskådliggöra innehållet i textens budskap.

Pyjamas-paX avslutade lovet För att riktigt mysa in sista dagen på påsklovet så hade vi bestämt att ha ett traditionellt pyjamasparty. Alla kom klädda i sina finaste nattkläder eller myskläder. Kvällen startade med lite lekar som t.ex. sätta knorren på grisen, charader, limbo och pricka flaskan. Lekarna var uppskattade och kvällen bjöd på många skratt. Kvällen avslutades med ett stort kuddhav, marängswiss och en bra film.


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 3/2017

Vart kan jag vända mig? Pastorsexpeditionen i Storfors Kyrkogatan 5, 688 30 Storfors Tel 0550-600 42 storfors.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/storfors Besökstid exp: Ons & Fre 10.00-12.00 Telefontid: Mån – fre 10.00-12.00 Församlingshemmet, Bjurtjärn Tel 0550-320 16 Församlingshemmet, Lungsund Tel 0550-700 31 Kyrkoherde Gunnel Blomgren 0550-658 53 sms 073-062 73 05 gunnel.blomgren@svenskakyrkan.se Komminister Elsie Schwab Hollsten 0550-65863, sms 072-5288863 elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se Kantorer Clas Andersson 0550-65854 sms 076-760 66 48 clas.h.andersson@svenskakyrkan.se Eva Lundell 0550-65856 sms 072-5056056 eva.lundell@svenskakyrkan.se Församlingsassistent-diakoni Gunilla Bengtsson 0550-65858 sms 070-740 27 22 gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se Fritidsledare/ungdomsledare Nathalie Wegner 0550-65865 sms 070-353 28 63 nathalie.wegner@svenskakyrkan.se Barnledare Sandra Björk 0550-658 60 sms 070-781 81 81 sandra.s.bjork@svenskakyrkan.se Församlingsassistent-finsk verksamhet, Merja Piispanen 0586-68830 merja.piispanen@svenskakyrkan.se Arbetsledare-kyrkogård (maj-okt) Karin Sakuth 073-026 34 18 Assistent Eila Backelin 0550-65851 sms 070-365 68 97 eila.backelin@svenskakyrkan.se Vaktmästare Åke Gustafsson 0550-65862 sms 070-740 27 33 ake.n.gustafsson@svenskakyrkan.se Kyrkofullmäktiges ordförande Andris Widuss 0550-612 06, 070-668 03 05 andris.widuss@storfors.se Kyrkorådets ordförande Brita Jansson 0550-60011, 070-316 68 67 brita.l.jansson@svenskakyrkan.se Blomsterfonderna Tel 0550- 600 42, Blomsterfondernas bankgiro 5362-5745. Pengarna i fonden skall enligt beslut i Kyrkorådet användas till: 1. Blommor vid hembesök. 2. Födelsedagsfest en eller två gånger per år för församlingens äldre. 3. Julpengar till behövande efter ansökan till kyrkorådet.

På tröskeln till själva livet För några veckor sedan firade vi påsk. Den i särklass största helgen i den kristna kyrkan. Det var då Jesus kom till Jerusalem för att fira den judiska påsken. Från att ha välkomnats som en kung eller hjälte, förändrades stämningen bara på några dagar till lömskt spel både av sina egna och de som hade makten. Förrådd, misshandlad och hånad slutade hans liv som en brottsling på ett kors. Men korset, som var ett tortyrredskap och ett sätt att avrätta människor i den romerska staten, blev till ett tecken på att livet alltid är starkare än döden. Och idag bär vi kors omkring våra halsar som ett tecken på att vi är kristna och tror på Livet. Nu närmar vi oss nästa stora helger, Kristi Himmelsfärds dag och Pingsten. De är egentligen en fortsättning på påsken. Den uppståndne Kristus vandrade en tid omkring och många såg honom, men eftersom han hade fullgjort Guds uppdrag här på jorden återvände han till Fadern. Men han hade lovat att inte lämna de sina, det skulle bara inte gå att se honom med sina ögon. Och så skulle han inte vara begränsad till ett geografiskt område, han skulle vara överallt där det finns människor. Våren och pingsten har mycket gemensamt, inte bara i tid. När solen och värmen smälter bort snön dröjer det inte förrän livet letar sig upp ur marken. Livet återvänder alltid! Den första tiden efter uppståndelsen var

lärjungarna livrädda för att de också skulle avrättas. De smög omkring och många återvände hem till sina byar och försökte leva som förut. Men så kommer pingsten. Den helige Anden kom till dem och helt plötsligt var de inte rädda längre. De började berätta vad de varit med om och många trodde på dem och så fortsatte berättelsen om Jesus. I många kyrkor är det tradition att ha konfirmation på pingst. Och förr var det ett stort steg i livet. Det var då man blev vuxen och flyttade hemifrån och började jobba. Idag stannar ungdomarna kvar hemma mycket längre, men tankarna om livet börjar i tonåren. Frågor om livets mening, har jag någon betydelse, är jag viktig och många flera frågor letar sig upp och behöver få svar, eller i alla fall tas på allvar. I år konfirmeras 10 ungdomar som under sin konfirmationstid har diskuterat just de här frågorna. Kanske har de fått de svar de behöver för att gå ut i livet som vuxna, trygga människor. Men så länge vi lever kommer vi att brottas med frågorna oavsett ålder. I Bibeln finns svaren vi behöver. Där står att Gud älskar oss alla, där står att vi är värdefulla i Guds ögon och där står att vi aldrig behöver känna oss övergivna. Gud finns alltid hos oss och det kan vi lita på. Så Glad Pingst till er alla!

Gunnel Blomgren, Kyrkoherde

Eila har tagit över efter Marianne på expeditionen Den som besöker eller ringer till pastorsexpeditionen möter sedan en dryg månad tillbaka ett nytt ansikte. Det är Eila Backelin som har efterträtt Marianne Jordan Magnusson som gått i pension.

-Jag tycker att jag har kommit in i arbetet och gemenskapen med de andra som arbetar här och jag trivs väldigt bra. Det är en liten arbetsplats, lugnt, trivsamt och ingen stress, säger Eila. Det är många olika saker som ska hinnas med under de fyra timmar Eila är på plats. Arbetsuppgifterna är varierande och kan vara bokningar av vigslar, dop och begravningar, administration och avtal om gravrätter och gravskötsel, kondoleanser och annat som folk som ringer eller kommer till pastorsexpeditionen och vill ha hjälp med. Information till församlingsmedlemmar och övriga är också en uppgift som Eila arbetar med i form av affischer, broschyrer och församlingens hemsida. Om det dyker upp nya arbetsuppgifter är det bara roligt tycker Eila som har arbetat med kontorsarbete på andra ställen,

Eila Backelin trivs i Storfors och med nya jobbet.

senast på arbetsförmedlingen i Kristinehamn. Vem är då Eila? Hon är född och uppvuxen i Trollhättan. 2003 träffade hon Thommie här i Värmland och de bosatte sig i Trollhättan. Efter några år tillsammans i Trollhättan beslutade de sig 2009 för att flytta till Thommies hemort Storfors. Här trivs de utmärkt och det gör också deras tre barn. Storfors är ju mindre än Trollhättan och här kommer man närmare naturen och på sommaren finns fina badplatser för barnen. Det är en gemytlig stämning i Storfors tycker Eila.


Härliga räksmörgåsar & lunch! Matiga sallader, tacotallrik, soppa, smörgåsar & fika Öppettider: Månd-fred 11-19 Välkommen för lunch eller fika i vårt mysiga café - eller beställ mat för avhämtning. På menyn; lättare rätter som sallader, tacotallrik och soppor (även ärtsoppa & pannkakor), smörgåsar, hembakade bullar, våfflor. Självklart kan du också spela biljard! Du kan också boka våra lokaler och servering på kvällar eller helger. Vi har fullständiga rättigheter.

Vår populära after work! Vi återupprepar med musik, dryck & räkmacka, biljard och dart fredag den 2 juni. Boka plats på 0550-603 21.

r k 0 7

BILJARDCAFÉET Baggetorpsv. 4 A , tel 0550-603 21

BILJARDCA

PRESENTTIPS! Presentkort på biljardspel - inklusive instruktion

Kom & spela! Biljardcaféet ligger i det röda huset intill Helianthus blomsterbutik. Vi bjuder på gratis spel för tjejer på tisdagar och för seniorer på torsdagar.

en Avlopp t t a V Vä rme

Baggetorpsvägen 4B

Nu börjar vi med Räks Handskalade räkor, hem

I Nässundet finns din lokale rörmokare, med 25 års erfarenhet inom branschen. Vi hjälper både privatpersoner och företag med service och nyinstallationer inom; Vatten, värme och avlopp på nya och gamla anläggningar. Vänd dig till Vi lämnar offert på nyinstallation vid förfrågan. Vi monterar även en certifi erad värmepumpar; bergvärme /luft-vatten. Vi diskuterar gärna ditt projekt! rörmoka re! Slå en signal till Stefan Johansson, tel. 070-496 60 28

Ordinarie Öppett Mån‐Fre 11.00‐2 Sön 13.00‐21.0 Tel: 0730‐911 1

Nässundets Rör & Reparationer AB Adress: Nässundet, Hytte 10

STÄDNING

HEMSTÄDNING FLYTTSTÄDNING FÖNSTERPUTSNING SÄSONGSSTÄDNING

50 % RUT- avdrag Besöksadress: Notbindarvägen 11 688 30 Storfors

Tel: 070- 496 60 28

E-post: hytte10@telia.com

IT-TJÄNST

FIBERKONFIGURATION NÄTTJÄNSTER DATORSERVICE SÄKERHETSKAMERA SmartTV BACKUP 50% Sandras.serviceteam info@sandras-serviceteam.se www.sandras-serviceteam.se

RUT- avdrag

Välkomna att ringa!

kl. 10:00 - 16:00

073 - 839 13 27

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

19


Gasolfyllning 29 kr/kg

(prisex. PC 10 290 kr , P11 319 kr)

Tankning LPG 10 kr/liter

PCSunwind 10 ny flaska smart memphis inkl gasol 1295:PC 52990 ny:-flaska inkl gasol 1094:-

Muurikka set 48 cm 2195:-

www.gasolbutiken.se

Hot Wok original set 1195 :-

Provence Gasolkamin 3990 :-

en del av Piscators Bil AB

Vi hjälper dig med din bil oavsett ålder, märke eller fel !         

Service Reparationer Dator diagnos AC-Service Däck & Fälgar Hjulinställningar Bilglas Släcker besiktningstvåor Reservdelar & Biltillbehör

Piscator's Bil AB8 N Industrigatan 3 688 31 8Storfors Industrigatan 3 Tel: 80550 - 622 83

Storfors 0550-62283

www.piscatorsbil.se 24 I frêske lufta 5 l 16 september 2015 Informationstidning för Storfors kommun

20 I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Gymfabriken är årets nyföretagare Varje år utser Nyföretagarcentrum Årets Nyföretagare. I år föll valet på Gymfabriken i Storfors. - De har verkligen gjort den här starten på ett fantastiskt sätt och med massor av engagemang, säger Börje Andersson. Det var i september som Gymfabriken slog upp portarna till 500 kvadratmeter gym i centrala Storfors. Lokalen har använts för kablageindustri, men efter en rejäl ombyggnad och ansiktslyftning är den som gjord för gymverksamhet. Här finns maskiner, fria vikter, en cross-fit-avdelning och en stor sal med specialdämpat golv där man erbjuder flera pass per dag. - Det allra mest fantastiska är den energi man möts av här inne. Tänk att det finns så många härliga och fantastiska Storforsare som vi inte känt till, säger Susanne. Hon jobbar just nu deltid på sjukhuset i Karlskoga, men hon längtar efter kunna leva på jobbet i Gymfabriken så småningom. - Det här är vår dröm och vi älskar att vara här. Vi har jobbat nästan dygnet runt sen i september, men vi tycker fortfarande att det är det roligaste som finns, säger Susanne.

Börje Andersson från Nyföretagarcentrum delar ut priset till Årets Nyföretagare i Storfors.

FOTO: Eva Wiklund

Att ta emot pris som Årets Nyföretagare känns roligt och stort. - Pris är ju fantastiskt roligt att få. Vi känner oss hedrade, säger Jimmy. I den ursprungliga kalkylen för gymmet behövs 250 kunder på helårsbasis. Idag har man redan cirka 200 fasta årskunder, men fler droppar in hela tiden och många bokar även månadskort och enstaka pass. - Vi är på väg att nå målet. Vår treårsplan ser ut att hålla, och det vore väldigt roligt om vi i framtiden också kan ta ut löner ur företaget, säger Jimmy. Gymmet har blivit en mö-

tesplats för folk i alla olika åldrar. - Måndag, onsdag och fredag spelar vi 50- och 60-talsmusik på dagarna, för då har vi en hel del seniorer här, säger Susanne. Den tuffaste biten med företagsstarten har varit att få familjelivet att gå ihop. - Tack och lov har våra barn kunnat vara här en hel del, och på kvällarna har vi haft hjälp i kassan av äldste sonen, säger Susanne, som trots allt ser fram emot att kanske kunna ta någon dag ledigt varje vecka. I motiveringen säger Nyföretagarcentrum att de prisas för: ”Noga genomförd företagsstart med en god entre-

prenörsanda”. - Det har varit härligt att följa det här företagets framväxande. Och jag upplever både Jimmy och Susanne som väldigt seriösa och målmedvetna företagare. Det är bara att gratulera, säger Börje Andersson. Nya pass växer fram i gymfabriken allt eftersom, och man erbjuder även hälsokurs, massage och fransförlängning. Men företagarna är inte nöjda där. - När vi känner att det här rullar och är stabilt så kommer vi att ta nästa steg. Var så säker på det, för vi älskar utveckling och förändring, skrattar Jimmy. EVA WIKLUND

fonus.se

Personlig begravning När en person dör förändras allt. Mitt i en omtumlande tid ställs du inför många val och beslut. Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och ett fint minne. Stora Torget 1, Filipstad, 0590 151 00 | Djupadalsgatan 14, Storfors, 0550 615 01

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

21


Björn Kjerrulf har bjudit in till fibermöten ett antal gånger, men intresset har inte varit särskilt stort i centrala Storfors.

I Bjurtjärn är intresset för fiberansluting däremot rekordstort. Just nu bygger Bjurtjärns Fiber anslutningar till över 700 kunder i delar av Bjurtjärn.

Just nu gräver IP Only i Bjurtjärn. Byggprojektledare Anders Ericsson och Johnny Svensson från IP Only FOTO: Eva Wiklund berättar för kommunchef Mats Öhman och kommunalråd Hans Jildesten om projektet.

Intresset för fiber ljummet i vissa delar av I Storfors varierar intresset för fiberanslutning kraftigt. I vissa områden väntar man intensivt på att få komma med. I andra områden, där det finns möjlighet att ansluta sig, är intresset svalare. - Många kanske undrar varför de ska gå med. Man kanske inte har hela bilden och förstår att en stor del av samhällsservicen i framtiden kommer att kräva digitalisering. Och den framtiden är inte så långt borta, säger kommunchef Mats Öhman. Olika tjänster inom vården kan redan idag göras genom att man är uppkopplad via internet, och man ser att ännu fler tjänster utvecklas i snabb takt.

Samtidigt släcker Telia nu ner kopparnätet på fler och fler ställen i landet. Regeringens digitala målsättning är att 95 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020. Fem år senare, 2025, ska alla ha möjlighet att vara uppkopplade. Men för att målsättningen ska bli verklighet krävs personliga ställningstaganden. Just nu får företagen bidrag för att dra fram fiber till alla hushåll och företag. För att bli uppkopplad betalar man en solidarisk summa, vilket betyder att den som bor långt ute i skogen ska kunna få fiber till samma kostnad som den som bor i en tätort. Om man vill ansluta sitt hus-

håll vid en senare tidpunkt, kommer det att handla om helt andra kostnader eftersom man då inte får tillgång till några statliga bidrag eller samordningsvinster. - Då får ju det enskilda hushållet bära alla kostnader för grävning, transport och installation själv, säger bredbanssamordnare Björn Kjerrulf. Jämfört med andra kommuner så har få hushåll i Storfors tätort nappat på Telias erbjudande. I området öster och sydost om Storfors, som fått erbjudande från IPOnly, är intresset också fortfarande så lågt som 40 procent. I andra delar av kommunen är intresset större, exempelvis i. Bjurtjärn, Lundsberg och Lungsund.

”Det ska bli skönt att äntligen kunna betala sina räkningar via internet!” Ingrid och Sven Andersson tvekade inte när de fick möjlighet att beställa fiber. - Det ska bli skönt att kunna betala räkningar, säger Ingrid. Makarna bor i Dalbäcken i Bjurtjärn och just nu gräver IP Only utanför deras hus. Det kommer dock att dröja ett tag innan fiber kan kopplas in.

- Vi har ju en router och bredband, men det är väldigt segt. Vi kan ju till exempel inte utnyttja våra vårdkontakter via internet, och ska man googla eller ladda upp dokument tar det lång tid, säger Ingrid, som tror att fiberuppkoppling kommer att vara en självklarhet i framtiden - även på landet. - Jag tror att man räknar med att det finns fiber när man köper ett hus. Vår satsning kom-

mer ju inte direkt hos mor- och farföräldatt sänka värdet rarna. på huset. Det - För folk i vår geneblir ju väldigt ration kan det kanske dyrt för den som kännas som mycket måste ansluta sig pengar, men för de i efterhand, säger yngre är det en självhon. klarhet att det finns. Jag Hon räknar tror att ännu mer samockså med ju- Ingrid Andersson. hällsservice kommer bel hos barn och att läggas på Internet i barnbarn som fått vänja sig vid framtiden, säger Ingrid. att internet knappast fungerar EVA WIKLUND

22 I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Så här bygger IP Only fiber med dotterbolaget ByNet Förstudie Ett område identifieras på kartan där både tätort och landsbygd finns med i området för att få en hög anslutningsgrad och därmed en hållbar kalkyl. Planerade schaktsträckor ritas ut på kartan och möjliga kunder identifieras. Detta tar cirka en vecka. Säljarbete och information För att kunna bygga ekonomiskt så krävs att schaktade meter per anslutning blir så få som möjligt annars är man tvungna att avvakta med byggstarten. Själva grävningen är alltid den dyraste kostnaden. Kunden kan lägga en beställning online, eller så ringer en säljare upp. Samtidigt som säljfasen pågår informeras berörda markägare mer detaljerat om vad som är på gång i området. Kan ta cirka två - tre månader. Så här såg det ut inne i Storfors tätort i maj 2014 när man grävde. Då var bara 18 procent av de boende intresserade.

Storfors - andra väntar otåligt Kommunen jobbar nu för att alla hushåll empelvis äldreboenden, skolor, pumpstatiooch företag ska få möjlighet till en fiberan- ner, reningsverk ska också anslutas till fiber. slutning, så snabbt som möjligt. - Digitalisering ger kommunen möjlighet - Så fort länsstyrelsen öppnar för ansök- att bli mer effektiv, bli mer tillgänglig och ningar kommer vi att söka bidrag från lands- erbjuda en enklare vardag för kommunens bygdsprogrammet, för att kunna erbjuda fi- innevånare, säger Björn. ber till alla delar av kommunen, säger Björn IP-Only har redan börjat bygga en stamKjerrulf, som tror att man kommer att kunna fiber genom Storfors kommun. Den börjar ansöka från och med hösten 2017. i Kristinehamn, passerar Storfors och FilipMan har även sökt EU-stöd från regionala stad på väg till Dalarna. EVA WIKLUND Strukturfonden för att kunna dra så kallad ”stamfiber” från Nässundet, via Lung- INFORMATION: Björn Kerrulf 0550 - 880 36 eller e-post: bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se sund/Lundsberg och upp till Asphyttan. - Så fort bidragen är beviljade, kommer fastighetsägare att få erbjudanden från IP Only, säger Björn, som samtidigt poängterar att den som tecknar sig för fiber kan dela upp kostnaden för installationen och betala månadsvis. Från beviljade bidrag till installation av fiber är det en ganska lång process (se spalten till höger) som kan ta ett par år. Det gråmarkerade är fiberområden i Storfors kommun där IP Only komatt dra fram fiber. I östra fiberområdet har hushållen fått erbjuAll kommunal verk- mer dande, men intresset är lägre än förväntat. Bjurtjärns Fiber, som bygger i samhet i Storfors, ex- eget projekt med IP Only är redan igång (inte markerat på kartan).

Uppnått villkoren När anslutningsgraden är tillräckligt hög tillsätts en byggprojektledare. Det är först då som en tidplan kan formas. Avtalsprocessen Hela områdets schaktsträckor finprojekteras och markavtal med kartor trycks. Berörda markägare får avtalet som visar var man vill gräva. Markavtalet returneras av markägaren om han/hon inte har några synpunkter. I de fall där kommunen äger marken så krävs även en grävanmälan. Markavtalsprocessen tar en till tre månader. Tillståndsansökningar till trafikverket skickas in (handläggningstid 3-6 månader). Länsstyrelsen informeras så att man inte gräver på känsliga områden t.ex fornminnen, vattentäkter etc. Avtal tecknas med entreprenörer som ska utföra arbetet och med lokala markägare för materialupplag. Hela avtalsprocessen tar fyra till sex månader. Byggnation av fibernät När markavtal är tecknade och tillstånd är klara startar byggprocessen. Tomtägare kontaktas och får bestämma var slangen ska grävas ner och var anslutningen ska monteras i huset. Gräventreprenörerna plöjer och gräver ner slangar i olika dimensioner efter byNets kartunderlag, samt monterar kopplingsskåp på strategiska platser. Fiberblåsentreprenörerna blåser i en fiberkabel i de tomma rören. Installationsentreprenörerna tar över när all fiber är inblåst och kopplar in alla kunder. Detta kallas att ”ljussätta” kunder. Byggprocessen tar två till tre månader beroende på områdets storlek. Dokumentation och slutbesiktning När fibernätet är färdigbyggt tar IP-Only över allt förvaltningsarbete och ser till att de boende i området har en driftsäker uppkoppling.

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

23


Ett enklare sätt att handla! Vi på Mekonomen vill göra ditt billiv enkelt. Därför erbjuder vi i Storfors dig möjligheten att beställa produkter som du kan hämta samma dag. Gör så här: 1. Bläddra bland tusentals produkter på www.mekonomen.se 2. Beställ på tel 0550-622 22 före kl 09.00 3. Hämta hos oss kl 14.00 - samma dag

Alla bilar välkomna Hos oss är alla bilar välkomna!

Garantier

Nybilsgarantin gäller. Minst 3 års garanti på reservdelar. 1 års garanti på utfört arbete

Prisgaranti

Skulle du (mot förmodan) få ett lägre pris hos en auktoriserad märkesbunden verkstad så får du dubbla mellanskillnaden tillbaka!

Boka tid i verkstaden: 0550-622 22 Storfors Bil och Kaross Industrigatan 8, Tel. 0550-622 22 Öppettider Vardagar 07.00 – 16.00

24 I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Summercamp även sommaren 2017 Efter förra årets succé blir det Summercamp igen i Storfors. - I år blir temat rörelse och fysisk aktivitet, säger folkhälsosamordnare Kicki Karlsson. Med hjälp av ett bidrag på drygt 114 000 kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mufc, blir sommaraktiviteterna också kostnadsfria. Under sommarveckorna kommer barn och ungdomar att få testa olika sporter, delta i ”kamper”, leka lekar men även bara ”chilla”. Mat och fika ingår kostnadsfritt för alla deltagare. - Man behöver inte vara någon sportälskare för att kunna vara med. Vi kommer att ha aktiviteter som passar alla - oavsett intressen och bakgrund, säger Kicki Karlsson. Summercampveckorna pågår måndag till torsdag under veckorna 26-29 för låg och mellanstadiet. För högstadiet blir det enstaka aktivitetsdagar under veckorna 30 och 31. Det kommer också att bli speciella lägerveckor i Kyrksten för blandade åldrar. Det är viktigt att i anmälan ange om det är något speciellt som ledarna bör känna till.

Full fart i utomhuslekar under förra årets härliga Summercamp.

Summercamp Storfors

V. 26 måndag-torsdag; åk F-2 V. 27 måndag-torsdag; åk 3-4 V. 28 måndag-torsdag; åk 5-6 V. 29 måndag-torsdag; syskon- och blandgrupp V. 30 enstaka dagar, högstadiet V. 31 enstaka dagar, högstadiet Anmälan sker via mail: sommarstorfors2017@outlook.com Information: Kicki Karlsson 0550-65121 eller Mia Löytölä 072-201 41 85.

Summercamp Kyrksten

Veckorna 25, 26 och 27, måndag-fredag för blandade åldrar. Anmälan till: lserigstad@yahoo.com Information: Lena Andersson 070-461 16 28. Ange i anmälan: Namn, ålder, vecka, kontaktuppgifter/målsman, allergier, ev idrottsintresse.

Unga kontaktpersoner söks i Storfors Är du ung, engagerad, pålitlig och har lite tid över? Då är det kanske dig som Individ- och familjeomsorgen i Storfors, IFO, söker. Just nu är det brist på unga kontaktpersoner som skulle kunna tänka sig att träffa en annan ung person en eller ett par gånger i veckan. Framför allt saknar man unga killar. Vad innebär det då att vara kontaktperson? I det stora hela ska du fungera som en medmänniska och ett personligt stöd i vardagen. Uppdraget kan vara att du ska vara en klok samtalspartner, någon som hjälper till med sociala kontakter, vidga sociala nätverk, följa med på fritidsaktiviteter, stimulera personen i sin utveckling eller exempelvis stödja personen i skolarbetet. Exakt vad du och den du ska stötta hittar på, bestäms av er tillsammans. Du behöver ingen särskild yrkeskompetens för att bli kontaktperson. Däremot krävs ett stort personligt engagemang, en stabil livssituation och intresse för andra människor samt att du har tid att ses minst en gång per vecka. Om du vill bli kontaktperson gör kommunen en utredning av din situation i form av en intervju och kontroll i olika register. Du får inte förekomma i register hos polis, socialtjänst eller kronofogdemyndigheten.

Många unga personer i Storforstrakten skulle behöva en kontaktperson att träffa någon gång i veckan. Extra stor brist är det på unga killar som kan tänka sig att ta uppdrag som kontaktperson. Kanske skulle det passa dig?

Att kunna något språk utöver svenska samt ha tillgång till bil är en fördel. Du bör vara flexibel och även kunna utföra uppdrag någon helg i månaden. För uppdraget kommer du att få ett arvode och även ersättning för omkostnader. Låter det intressant? Kontakta i så fall Mariette Karlsson, på tel 0550- 652 44. Hon kan berätta mer om uppdraget och arvodet samt om hur man hittar rätt person för just dig att stötta. EVA WIKLUND

Var med och ta fram vision 2030 Nu gör Storfors kommun en nystart för att ta fram Storfors nya vision. Målet är att genom olika typer av dialogforum, bygga en lagkänsla och skapa en ny ”Storforsanda”. Visionen kommer att styra vilka kort- och långsiktiga mål vi ska arbete efter. Detta kommer delvis att bli avgörande om människor väljer att flytta till vår kommun, bo kvar, flytta tillbaka till, marknadsföra platsen men också om företag väljer att etablera sig, stanna kvar och utveckla sin verksamhet i Storfors. Tre offentliga dialogseminarier är återstår - vi hoppas att du kommer! Måndag 22 maj Församlingshemmet i Bjurtjärn kl 18-21. Tisdag 23 maj Församlingshemmet i Lungsund kl 18-21. Torsdag 1 juni Folkets Hus/Kulturhuset kl 18–19.

Extra öppet för återvinning

Lördagar i maj håller återvinningscentralen extra öppet, återstående extraöppet är det lördag 13 maj och lördag 27 maj kl 9-12. Under vintern gjordes en undersökning om utökade öppettider på återvinningscentralen i Storfors. Nu ser man över möjligheten att införa ett digitalt system, där man skulle kunna ha mycket generösa öppetider med kameraövervakning och ett kortsystem för självservice. - Sådana system fungerar mycket bra på en del andra små orter, men det krävs en viss investering. Vi ska undersöka möjligheterna, men ett sådant system skulle kunna vara på plats ganska snabbt om man väl fattar beslut om det, säger Per Lidell, tf Renhållningschef för Renhållningsbolaget.

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

25


Grill! g n o s sä

KOLSYRECYLINDER RABATTPROGRAM KOM IN FÖR MER INFORMATION

1

2

3

4

5

GRATIS!

Vi har allt för grillen.Välkommen in!

Öppet alla dagar 9-20 Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90

HushållsMaskinService Västra Skyttegatan 16 0550-615 45 www.elon.se

Seniorernas Hus i centrala Storfors Välkommen till Seniorernas Hus! Vi träffas och trivs, blir bättre på att använda mobil & dator, fikar, samtalar, spelar bingo och handarbetar. Du hittar oss på Parkgatan 14, granne med Kommunhuset. Härifrån utgår också vissa andra aktiviteter, som sker utomhus under vårsäsongen.

Grillkväll

fredag 16 juni kl 17.00 på baksidan av Seniorernas Hus. Medtag egen mat och dryck. Grillar kommer att finnas uppställda för de som vill grilla. Vi kör ett musikquiz om intresse finns. Allsång m.m Anmälan görs på lista i Seniorernas Hus. Info: Kicki 0550- 651 21.

Boule

Måndagar: SPF. Samling i Ravinen kl 9.30 Kontakt: Lennart Svensson 0550-615 16. Onsdagar: PRO. Samling i Ravinen kl 9.30. Kontakt: Ingemar Axén 073-159 35 36 Torsdagar: Inomhusboulé i Kulturhuset kl 15.00 Kontakt: Barbro Hagström 070-155 85 51.

Seniorträning

Promenad på elljusspåret. Du kan välja själv om du vill gå med eller utan stavar. Följande datum: 5/5, 12/5, 19/5, 24/5, 2/6 Samling kl 9.00 vid skidstugan. Info: Pia Aspvik 0550- 652 45.

lufta 3l 2626 I frêske I frêske lufta 3 l11 11maj maj2017 2017Informationstidning InformationstidningförförStorfors Storforskommun kommun

Liten vårfest

Vi firar våren med kakbuffé. Seniorernas Hus tisdag 30 maj kl 14.00. Allsång m m. INFORMATION OM SENIORERNAS HUS: Folkhälsosamordnare Kicki Karlsson, tel 0550-651 21.


Kulturhuset i Storfors

Centrumplan 1 Storfors centrum Kulturchef: Olle Rodéhn 0550-651 20

I maj och juni visas Alien Covenant, Milo, Pirates of the Caribbean: Salazar´s Revenge samt The Mummy med Tom Cruise.

Succé för Storfors moderna 4K-biograf Satsningen på premiärfilmer i Storfors har slagit väl ut. Biografen har haft över 1500 besökare sedan årsskiftet. - Vi är överväldigade av gensvaret. Det känns väldigt roligt att jobba för något som uppskattas av Storforsborna,

säger kultur och fritidschef Olle Rodéhn. Barnfilmen Baby-Bossen lockade exempelvis 138 personer och till Fast & Furios kom 106 personer medan 80 ville se Sameblod som hade premiär för ett tag sedan. Inför sommaren återstår

nu fyra filmer innan det blir sommaruppehåll. I höst drar biografen igång igen med nya premiärer. - Vi ska försöka att hitta ett så brett urval som möjligt och vi fortsätter med film några gånger i månaden, säger Olle Rodéhn. EVA WIKLUND

Kommande filmer Lördag 20 maj Alien: Covenant kl 18, 100 kr Milo kl 15.00, 80 kr Onsdag 24 maj Pirates of the Caribbean: Salazar´s Revenge kl 18, 100 kr Lördag 10 juni The Mummy kl 18, 100 kr

Kulturcaféet är öppet Många barn och ungdomar tränar i Kulturverkstadens dansgrupper.

Dansuppvisning i Kulturhuset 22 maj Den 22 maj blir det dansuppvisning i Kulturhuset klockan 17.30. Det är dansgrupperna i zumba och barndans/jazzdans som visar upp en del av vårens program för alla som vill få en stunds underhållning. Efter uppvisningen är Kulturcaféet öppet för den som vill fika. Fri entré.

Familjedag i Ravinen

Tisdag den 6 juni är det familjedag i Ravinen för alla åldrar kl 13-16. Det kommer att finnas massor att göra och uppleva samt mat eller fika att köpa. En nyhet för i år är allsången som kommer att ledas av en trubadur. På scenen underhåller också en fingerfärdig clown med suverän balans. Vi välkomnar också nyblivna svenska medborgare. Programmet är ännu inte helt klart, men kommer att finnas på www.storfors.se. Välkommen!

Kulturcaféets öppettider är: Måndag-tisdag: 12.00-18.00 12.00-16.00 Onsdag 12.00-18.00 Torsdag: 12.00-15.00 Fredag: Här finns spel & tidningar samt fritt wifi. Ofta finns det också en konstutställning på väggarna och en trappa upp ligger biblioteket. Till Kulturcaféet är du välkommen oavsett om du vill fika eller om du bara vill ”hänga” nånstans en stund. Ta gärna med din dator och använd vårt fria wifi.

frêskelufta luftanr3 3ll11 I Ifrêske 11maj maj2017 2017Informationstidning Informationstidning för förStorfors Storforskommun kommun

27 27


Stor-Älgsjön blir ett nytt naturreservat Helt nära Kungsskogen finns ett stycke vacker ”vildmark” . Nu blir den ännu mer tillgänglig när länsstyrelsen skapar ett naturreservat. Lill-Älgsjön ligger nära Kungsskogen och den har förbindelse med Stor-Älgsjön via en vacker och paddlingsbar kanal. Nu blir Stor-Älgsjön naturreservat och länsstyrelsen kommer att anlägga fyra grillplatser, en torrtoalett, två parkeringsplatser och ett vindskydd. En kortare vandringsled anläggs fram till vindskyddet och ut på två uddar där man har fin utsikt över sjön. Man kommer även att rusta upp en båtiläggningsplats. På två ställen ska det också finnas möjlighet till båtuppläggning. - Det är inte så ofta det dyker upp naturreservat med den här typen av friluftsinriktning, så det känns väldigt roligt. För det mesta bildar vi reservat som är mer inriktade på enbart naturskydd, säger Jan Rees, som är reservatsbildare på länsstyrelsen. Han menar att området är ovanligt eftersom det är vildmarksbetonat men ändå lätt att nå via vägen som passerar. - Det är ett väldigt fint område, med en relativt stor sjö utan direkt strömmade vatten. Redan idag används det för friluftsliv så det ska bli intressant att se hur det kommer att utvecklas, säger han. Att enbart Stor-Älgsjön ingår i reservatet beror på att området kring Lill-Älgsjön har andra ägare. Det område som nu blir reservat ingick i ett stycke mark Sveaskog bytte med Bergviks skog. Området kring sjön ville Bergvik dock inte ta med i själva bytet, utan det blev kvar i statens ägo. - Man såg troligen den delen som svårbrukad ur skogsbolagets synvinkel, säger Jan Rees. Och tur var väl det, för nu får alla som är intresserade av vandring, fiske, båtliv eller kanotpaddling ett skyddat område för all framtid. Längs stränderna finns både brant stupande klippor och run-

dade hällar men även sankare områden där det växer tranbär och rosling. Nära vattnet står vacker tallskog och längre in skapar granskog med gott om hänglavar en trolsk stämning. De äldsta träden är runt 150 år gamla. På sjön och i skogen har man chans att se fåglar som storlom, fiskgjuse och fisktärna, tjäder och spillkråka. Länsstyrelsen kommer också att sätta upp skyltar som informerar om reservatets naturvärden. EVA WIKLUND

Området är otroligt vackert att paddla genom. Missa inte kanalen till Lill-Älgsjön.

Kanal till Lill-Älgsjön

Anordningarna vid Stor-Älgsjön kan komma att byggas under 2018, men det kan även komma att dröja till 2019 enligt länsstyrelsens reservatsförvaltare. Karta: Lantmäteriet Geodatasamverkan

28 I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Öppet Hus På Lundsbergs golfbana 20 maj kl 11-15

Prova golf på tre-håls kortbana, fria bollar på drivingrangen, spela några hål tillsammans med medlem, puttningsutmaning, tävlingar, lotterier, servering, låna golfklubbor. Och mycket mera!

Vill du få ditt hus målat i sommar ? Varför inte anlita oss? Kostnad: 320 kr per timme Efter ROT-avdrag: 224 kr per timme

Priserna gäller per hantverkare och timme inkl moms Vi innehar F-skattebevis

Nöjda

kunddaner se 2008

Bokar du målningsarbete innan 31 maj, så får du 10% rabatt på alla arbetskostnader! Vi utför även flyttstädning och gräsklippning (RUT 50%).

URSULALUND AB Förvaltning och underhåll av fastigheter

Förvaltning och underhåll av fastigheter

Ursulalund AB Bert och Simone Doek, Fiskarstigen 13, 688 31 Storfors. Tel 076-104 75 24 E-post info@ursulalund.eu, webb: www.ursulalund.eu

Husmålning!

Kalendarium Maj

12 fredag Final i Pingisligans slutspel. Förhoppningsvis spelas den i Storfors Sporthall vid 17-18-tiden. 13 Lördag Extra öppet på återvinningscentralen 9-12 14 söndag Vårvandring i Kväggeshyttan kl 15. Start vid bryggan, vandring ca 5 km. Efter vandringen finns det läsk, kaffe, grillad korv och hamburgare att köpa. 14 söndag Vårfest i Storfors kyrka med start kl 11. 15 måndag Föreläsningar om krisberedskap hemma och i vardagen. Ulf Fredriksson från Civilförsvarsförbundet i Kulturhuset vid två tillfällen; klockan 14.00-15.30 samt 18.00-19.30. Fri entré. 20 lördag Historisk rundresa i Bjurtjärn. Start kl 10 vid sockenstugan i Bjurtjärn. 20 lördag Golfen Dag arrangeras på Lundsbergs Golfbana kl 11-15. Massor av prova-på-aktiviteter, festligheter och servering. 20 lördag Storfors Biograf, Milo-Månvaktaren kl 15, entré 80 kr. 20 lördag Alien: Covenant kl 18 på Storfors biograf i Kulturhuset, 100 kr. 21 söndag Tipspromenad i Kungsskogen kl 14. Varmkorv och lotteri med fina vinster. 22 måndag Dialogseminarium om Storfors framtid kl 18 i Bjurtjärns församlingshem. 23 tisdag Tre i ett-kören med Mats Backlund på Storforsträffen i Storfors församlingshem kl 14. 23 tisdag Dialogseminarium om Storfors framtid kl 18 i Lungsunds församlingshem. 24 onsdag Pirates of the Caribbean: Salazar´s Revenge kl 18 på Storfors biograf i Kulturhuset, entré 100 kr. 25 torsdag Gökotta i Bjurtjärn kl 7 vid hembygdsgården Börjes. Info: Gunilla Bengtsson tel. 070-740 27 22. 25 torsdag Nykterhetens Dag. Bilkortege från ICA Nära kl 9.30. Gudstjänst i Bjurtjärns kyrka. Kyrkkaffe, appell av Stig Håkangård kl 12. Arrangör IOGT/NTO. 25 torsdag Gökotta i Lungsund kl 9 vid hembygdsgården Berget. 27 lördag Extra öppet på återvinningscentralen 9-12 30 tisdag Affärslunch för företagare till självkostnadspris kl 11.30 i Folkets Hus restaurang. Montera i Storfors presenterar sin verksamhet.

Juni

1 torsdag Dialogseminarium om Storfors framtid kl 18 i Kulturhuset. 2 fredag After Work på Biljardcaféet med musik, dryck & räkmacka, biljard och dart. 3 lördag Danskväll i Kväggeshyttan på nyrenoverad dansbana med dansband Kl 19.30, inträde 100 kronor 6 tisdag Bjurtjärnsloppet kl 11. Start vid Bygdegården i Kväggeshyttan, loppet är ca 5 km. Alla kan vara med och springa eller gå. Avgift 100 kronor, ungdomar 30 kr. 6 tisdag Familjedag i Ravinen kl 13-16, se sid 27. 6 tisdag Nationaldagsfirande i Kungsskogen kl 16. Underhållning, nationaldagsbakelse och lotteri . 6 tisdag Nationaldagsfirande på hembygdsgården Börjes i Bjurtjärn kl 16. Underhållning och nationaldagsbakelse. 10 lördag Storfors Biograf, The Mummy 2017 kl 18.00, entré 100 kr. 17 lördag Thédans på logen vid hembygdsgården Börjes i Bjurtjärn kl 15. 17 lördag Rallysprinten Krogrundan på Storfors Motorstadion med första start kl 11. Fri entré. Servering.

Varje vecka

Onsdagar & torsdagar Öppna förskolan i Hälsans Hus har öppet 8.30-11.30 under terminstid. Fika, lek, pyssel sång. Alla är välkomna!

Vill du ha ditt hus målat? Vi kan göra jobbet! I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

Pris: SEK 320:- per timme / person.

29


Festligt med Golfens Dag i Lundsberg Den 20 maj firas golfen dag över hela Sverige. På Lundsbergs Golfklubb blir det festligt värre mellan klockan 11 och 15. - Vi hoppas på massor med nya besökare, säger tränaren Joakim Kristoffersson. Till Golfens Dag välkomnar man både medlemmar och den som aldrig tidigare varit på en golfbana. Det bjuds på utmaningar på alla nivåer och fria bollar på klubbens drivingrange. För nybörjaren kan kort-

hålsbanan med mjuka bollar vara en första utmaning, men man kan också få gå på banan tillsammans med en medlem. - Golfintresset är ju på topp efter ett fantastiskt golfår för Sverige, så nu vill vi fånga upp det här intresset, säger Joakim. Nästan en halv miljon svenskar spelar golf och de senaste åren har antalet svenska spelare ökat. - Kom och hälsa på under Golfens Dag. Det är ett perfekt tillfälle för den som nån gång funderat på om det skul-

Det blir många sätt att testa golf den 20 maj.

le kunna vara roligt, säger Joakim. Under dagen kommer även

serveringen att vara öppen med enklare mat och fika. EVA WIKLUND

Joakim Lamotte uppskattad på Vargbroskolan När journalisten Joakim Lamotte föreläste om sexuella trakasserier och kvinnoförtryck på vargbroskolan, fick han tummen upp av eleverna. - Det var bra att han berättade saker ur sitt eget liv, säger Kevin Berg. Och det var ingen braskande föreläsning han bjöd på. Snarare åt det lågmälda hållet och på ett sätt som manade till egen eftertanke. Joakim berättade om hur han själv tittat bort - utan att hjälpa - i tuffa situationer. Han berättade också att han vill peppa dagens killar att vara modigare än han själv var.

- De allra flesta av er är ju bra människor. Försök att bli den där som tar första steget när ni ser något som inte är okej, säger han. Det är knäpptyst när han berättar om hur en valhänt rektor lät en våldtagen och gravid 13-åring själv berätta om sin situation inför klassen. Han pratar om mönster att bryta, mod att hitta och om saker som faktiskt är brottsliga fast de ”bara görs på skoj”. - Killar som skickar bilder på sina könsorgan till tjejer begår ett brott. Det ska killarna veta om och tjejerna ska polisanmäla, säger han. Både tjejer och killar såg ut

Joakim Lamotte fick ungdomarna på Vargbroskolan att lyssna.

att uppskatta Joakims personliga berättelse. - Det var jättebra. Stämningen på vår skola är bra, men sånt här är viktigt att lyfta fram, säger Tova Jonsson.

Mustafa Malekzadeh håller med: - Han fick oss att tänka efter och det är bra, säger han. EVA WIKLUND

Bergslagens Begravningsbyrå JUST NU! Erbjudande på gravstenstvätt!

Anna Thörnqvist

Jour dygnet runt och tidsbokning enligt överenskommelse. Vi ombesörjer även kondoleanser. Livsarkivet är ett dokument som underlättar för dina närmaste.

Djupadalsgatan 12 Storfors Tel. 0550-61006 Öppet: Måndag kl 10-12 samt enligt ök Hemsida: www.bergslagensbegravningsbyra.se 30 I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Storfors bibliotek

Sommarläsning med Storfors bibliotek I sommar kan du vara med och tävla om presentkort till Storfors biograf för dig och en vän. För att vara med i utlottningen behöver du läsa/lyssna på två böcker samt fylla i en tävlingslapp. Lapparna hämtas och lämnas på biblioteket. Sommarläsningen pågår mellan 29 maj till 28 augusti. Alla som deltar får dessutom en bokgåva.

Biblioteket finns en trappa upp i Kulturhuset, Centrumplan 1 Öppettider: Måndag kl 11-18, tisdag-fredag kl 11-16. Telefon: 0550-651 94.

Ändrade öppettider Här är några helgdagar och avvikande öppettider på biblioteket under maj och juni. 1 maj Stängt 24 maj 11-14 25-26 maj Stängt 5-6 juni Stängt 22 juni 11-14 23 juni Stängt Övriga dagar har vi öppet som vanligt måndag 11-18, tisdag – fredag 11-16. Under sommaren kommer biblioteket att vara stängt under veckorna 29 och 30. Välkomna in till oss under våra öppettider! Här finns böcker, ljudböcker, filmer, tidningar och annan information. Vi hjälper dig gärna att hitta vad du söker.

Läs böcker i sommar - och gå på bio i höst.

Recensioner Den ruttna hämnden

Experimentet

Monster i natten

Någon bryter sig in i ICA butiken i Dockvik; alla pengar finns kvar, men all surströmming är borta. Stella, bokens hjältinna, bestämmer sig för att försöka lösa mysteriet. Andra mystiska saker inträffar: En tant kallar Ella för ”Stål-Ella”, innan hon försvinner bort i sin Volvo, på trottoaren hittar sedan Ella en påse som tanten kastat ut från sin bil. På påsen finns en text där det står ”till Stål-Ella”. Vad byter det? Vad finns i påsen? Och vem är den otrevliga, flintskalliga gubben som helt plötsligt dyker upp Dockvik? Har han något att göra med inbrottet? Boken är en blandning mellan en deckare och en superhjältehistoria; den är illustrerad med svartvita bilder, texten är stor och språket är lätt att förstå.

De två tvillingarna Amanda och Amund bestämmer sig, innan de kommer fram till sin farmor och farfar, för att genomföra ett experiment: De skall byta plats med varandra! Eftersom de är tvillingar, och människor ofta tar fel på vem som är vem, går det lätt att maskera sig; det krävs i stort sett bara att byta kläder med varandra. Tanken är att de skall skoja med farmor och farfar, men när de träffar jämnåriga pojkar och flickor, som inte vet om att Amanda i hemlighet är Amund och vice versa, och när känslor börjar uppstå, blir det med ens allt svårare att ta sig ur experimentet utan att någon blir sårad. Boken är ganska lättläst med mycket dialog; den ställer intressanta frågor om vad som gör att man kallas för flicka respektive pojke och hur man förväntas bete sig.

Frank är nio år; han bor med sin mamma och pappa samt sin lillebror. Frank och hans bror är väldigt olika. Brodern har massor med kompisar, tycker om sport och är social. Frank är annorlunda; han har inga kompisar, han tycker om att läsa och att vara för sig själv. När Frank fyller nio ordnar hans mamma ett kalas för honom, men inga av de inbjudna klasskamraterna kommer, vilket Frank tycker är ganska skönt. Den enda gästen som kommer är familjens granne, en äldre dam, som Frank tycker väldigt mycket om, samt hennes hund. Av misstag råkar hunden, som heter Uffe, bita Frank och detta kommer leda till något som Frank aldrig hade kunnat vänta sig… Boken har ett rakt språk, bokstäverna är stora och det finns mycket ”luft” mellan raderna, vilket tillsammans gör boken lättläst. Monstret i natten är vackert illustrerad med bilder som går i blått och som på ett effektivt sätt kompletterar, och fördjupar, berättelsen.

Av Maria Frensborg och Ingrid Flygare

Av Harald Nortun

Av:Mats Strandberg och Sofia Falkenhem

I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun I frêske lufta nr 3l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun

31

31


Res med oss till och från Storfors

Tidtabe gäller f llerna r 2016 til ån 11 dec ls vi längst dare, dock till och 9 dec 2 med 017.

Här nedan kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som åker till och från Storfors. Tabellen gäller mellan 11 december 2016 tills vidare, dock längst till och med 9 december 2017. För kompletta tidtabeller besök Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se. Trevlig resa!

Linje 400 Storfors - Kristinehamn Avgångstider (M-F): 05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 11.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 19.35, 21.35, 23.35, 01.35 Avgångstider (L): 08.35, 15.35, 17.35, 01.35 Avgångstider (S): 08.35, 14.35, 21.35

Storfors - Filipstad Avgångstider (M-F): 05.30, 06.35, 07.35, 08.35, 09.35, 12.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 22.35 Avgångstider (L): 10.35, 16.35, 18.35 Avgångstider (S): 09.35, 15.35, 22.35

Kristinehamn - Storfors Avgångstider (M-F): 06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 12.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 20.10, 22.10, 23.10, 01.10 Avgångstider (L): 10.10, 16.10, 18.10, 01.10 Avgångstider (S): 09.10, 15.10, 22.10

Filipstad - Storfors Avgångstider (M-F): 05.05, 06.05, 06.25, 07.05, 08.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 21.05 Avgångstider (L): 08.05, 15.05, 17.05 Avgångstider (S): 08.05, 14.05, 21.05

Beräknad restid mellan Storfors resecentrum och Kristinehamns resecentrum är cirka 25 minuter, och mellan Storfors resecentrum och Filipstads bussterminal är cirka 30 minuter.

Linje 403 Storfors - Karlskoga Avgångstider (M-F): 05.50, 06.55, 09.05, 13.15, 14.50, 15.15, 16.10, 18.15

Karlskoga - Storfors Avgångstider (M-F): 07.00, 08.00, 11.15, 14.05, 16.10, 17.00, 19.00

Beräknad restid mellan Storfors resecentrum och Karlskoga busstation är cirka 45 minuter.

32 I frêske lufta 3 l 11 maj 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.