I freske lufta nummer 1, februari 2017

Page 1

I frêske lufta Postens gruppförsändelse

Informationstidning för Storfors kommun nummer 1 l 2017

Sveriges trivsammaste skola finns i Storfors

Gym för barn lockar hela familjer sidan 19

Rostfria VA-system i Storfors växer

sidorna 4-5

Viktig hemmamatch för obesegrade pingisdamer sidan 6

Medborgardialoger läs hela listan sidan 11

Nyöppnad butik för spån och foder sidan 13

sidorna 8-9

Pimpelfiskare mot cancer drivs av Kenta sidan 22

Flygande start för Storfors nyrenvoerade 4KSidan 7 biograf i Kulturhuset

KANALEN Kyrkans tidning

sidorna 15-18


G

od fortsättning på det nya året och välkommen till ett nytt nummer av I freske lufta! Tillsammans kan vi göra 2017 till ett bra år för Storfors. En fortsatt ekonomi i balans, ett näringsliv som mår allt bättre, möjligheten att bygga i sjönära läge längs Bergslagskanalen, en fortsatt attraktiv skola, ett pingislag som tar SM guld – detta är bara några områden som jag tror och hoppas blir verklighet under det nya året. Det har tidigare nämnts att vi har brutit en negativ trend efter att ha tappat cirka 10 procent av befolkningen under de senaste 10 åren. Nu växer vi igen och förhoppningsvis fortsätter vi att göra så. Detta görs emellertid inte automatiskt! Vi måste alla bli bättre på det vi gör, vi måste alla bli bättre ambassadörer och lyfta fram det som är bra i vår kommun, hålla rent och snyggt framför vår dörr så att den generella attraktionskraften höjs och samtidigt bjuda på det bästa värdskapet när besökare kommer till Storfors. Det är oerhört viktigt att vi inte fortsätter att tappa invånare. Våra skatteintäkter måste öka i takt med de kostnader som finns och stiger. Som kommun måste vi även löpande anpassa våra verksamheter efter dagens behov. Effektivisera kommunapparaten, skapa nya former för samverkan som både ger ekonomiska vinster och en mindre sårbar verksamhet, vilket får till följd att att vi kvalitetssäkrar vår service och vårt utbud till boende och verksamma i Storfors kommun.

upplevelse långt mycket bättre än hemmets TVsoffa. Unik bild, nytt ljud och en komfort som inte skäms för sig! En aktivitet på hemmapMats Öhman lan som vi skall vara stolta över och numera nyttja. Hjälp dig själv och Storfors att sprida denna positiva nyhet. För visst känns det lite ”kaxigt” att skriva en nyhet på Facebook att Värmlands modernaste bio med 4K-projektor finns i Storfors.

Innehåll i detta nummer

Ett av flera positiva ting som ägde rum under slutet av 2016 är att vi numera har en biograf som erbjuder en

2

Under 2017 väntar många nya uppdrag och utmaningar där en av dem blir att arbeta fram en ny vision för Storfors kommun. Visionen skall visa vår färdriktning och ange vår ambitionsnivå gällande hur ett framtida Storfors skall se ut. Visionen skall engagera och kommer att tas fram i samverkan med en rad olika grupper och aktörer – hoppas att just du är med och tycker till! Om en vision sedan skall slå igenom gäller det att den inspirerar, berör och att vi alla förstår dess innebörd. Detta lär bli en spännande process som kommer att kräva mycket engagemang från såväl politiker, tjänstemän, förenings- och näringsliv, helt enkelt så många som möjligt som bor och verkar i Storfors kommun. Låt oss nu hoppas på rikligt med snö så att både dagar och kvällar bli ljusare, att skidor och pulkor kan nyttjas och att isarna fryser och fylls med pimpelfiskare och långfärdsskridskoåkare. Mats Öhman, kommunchef

I frêske lufta Adress: Box 1001, 688 29 Storfors E-post: freske.lufta@storfors.se Telefon: 0550-651 77 Hemsida: www.storfors.se Ansvarig utgivare: Mats Öhman Redaktör: Eva Wiklund Tryck: Lenanders Grafiska Denna tidning ges ut 22 februari 2017. Tidningen skickas till samtliga hushåll och företag i Storfors kommun och har en upplaga på 2 600 exemplar. Tips! Tipsa redaktionen på telefon 0550-651 77, 0550- 651 36 eller via freske.lufta@storfors.se. Kommande I frêske lufta 2017 Utgivning: 5 april Manusstopp: 13 mars Omslagsfoto: Skolornas nya lekplats invigs. FOTO: Eva Wiklund SENASTE INFORMATIONEN FINNS PÅ NÄTET Besök hemsidan www.storfors.se och läs nyheterna.

VI FINNS PÅ FACEBOOK, TWITTER & YOUTUBE Storfors kommun har sidor på facebook, twitter & Youtube. Sök efter den facebooksida som har den runda logotypen ”Stortrivs-i-Storfors”.

HÄR NÅR DU STORFORS KOMMUN

Storfors kommunväxel: 0550-651 00 Kommunalråd Hans Jildesten 0550-651 52 Kommunchef Mats Öhman 0550-651 55 Jourtelefon gator, vatten & avlopp (helg/natt): 070-563 13 08 Kundtjänst avfallsfrågor: Tel 0586-750 100 Servicecenter miljö- & byggfrågor: 0586-610 00 Verksamhetschef Ing-Marie Thyr 0550-652 05 Ekonomichef Ingela Bergare 0550-651 19 Personalchef Daniel Bekking 0550-651 49 Informationschef Eva Wiklund 0550-651 77 Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén 0550-651 39 EU-samordnare och folkhälsosamordnare Kicki Karlsson 070-651 21 MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska Hans-Bertil Hermansson 0550-652 85 Näringslivsutvecklare Börje Andersson 0550-651 25 Planeringsenheten, personalsamordnare Anette Bergström 0550-652 76 Risk- och säkerhetssamordnare Michael Björklund 070-305 29 52 Turismsamordnare Lennart Johansson 0550-651 18

Skolornas nya lekplats invigs 3

Medborgardialog - hela listan 11

Prisades för det ”lilla extra” 25

Rostfria VA-system växer 4-5

Ny butik för spån & foder 13

Centrumfesten blev vintervit succé 26

Företagsbesök kan bli nyckel 6

Kanalen - kyrkans tidning 15-18

Ny chans för hälsokurs 27

Anders ny rektor för SFI och KomVux 6

Gym för barn lockar familjer 19

Ny personal på biblioteket 29

Företagare viktiga för enkätsvar 6

Brandmuseet kan bli lyft 21

Bokcirkel startar i mars 29

11 mars - Pingisligan på hemmaplan 6

Gods trygga grannar i Bjurtjärn 21

Aktivt sockenråd i Bjurtjärn 30

Flygande start för biografen 7

Startade Pimpelfiskare mot cancer 22

Nyfödda i Storfors 30

Extratjänster för arbetssökande 7

Innovationscheckar till företagen 23

Fullsatt dansuppvisning 31

Sveriges trivsammaste skola 8-9

De vann Centrumfestens flygresa 23

Kulturhusets program 31

I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Arbetet med ny vision tar fart

Kommunalråd Hans Jildesten klippte bandet strax före jullovet.

FOTO: Eva Wiklund

Skolornas nya lekplats invigd

Strax före jullovet invigdes lekplatsen mellan Vargbroskolan och Kroppaskolan. Entusiasmen var stor och det var trångt i tunnlar, klätternät och gungor. - Det här är jättetrevligt. Jag leker ju inte, men det är mysigt att sitta i de stora gungorna och prata. Lekplatsen är rolig och säker för min lillebror, säger Eleonor Erman. Kommunalråd Hans Jildesten klipper bandet medan mellanstadieeleverna utforskar varje hörn av den nya lekplatsen. - Det här är en del i vår ambition att fortsätta utveckla regionens bästa skola och det känns väldigt bra att jag nu äntligen kan klippa det här bandet, säger han. Rektor Sven-Erik Rhen är mycket nöjd. - Det här har vi velat ha ända sedan skolan byggdes. Vi har en skolgård som är jättefin för högstadieelever, men för mellanstadieeleverna har det saknats den här typen av anläggning, säger Sven-Erik. Han ser också en stor fördel i det faktum att lekplatsen ligger mellan Vargbroskolan och Kroppaskolan där lågstadiebarnen går. - Vi ser ju att barnfetma och stillasittande ökar i hela Sverige. Det här ligger helt i linje med vårt arbete för att få barnen att röra sig mer, och vi har ju redan sett att de verkligen gillar lekplatsen, säger han. Sexåringarna Lamere och Zelda är mycket nöjda. - Allt är bra, men snurrgrejen är roligast, säger Zelda. Och av myllret att döma är alla attraktionerna populära. Sexåriga Ivo passar på att vila lite i ett av näten medan kompisen Anton klättrar bredvid. - Jag gillar alla grejor, säger Ivo. EVA WIKLUND

Nu ska arbetet med en ny vision för Storfors kommun 2030 ta ordentlig fart. Visionen ska visa vägen och ge Storfors kommun bästa tänkbara förutsättningar. Med visionen anger vi en inriktning för hur vår kommun skall utvecklas, hur vi får ett bra liv för boende och besökare, lönsamma affärer för näringslivet och hur vi tar tillvara och utvecklar hela vårt geografiska område. För att fånga upp tankar och idéer från många olika håll kommer offentliga möten att hållas under maj månad i centrala Storfors, Lungsund och Kyrksten.

Testa pimpling på Sportlovet

Eleonor Erman sitter gärna i de stora gungorna och pratar med sina kompisar.

Lamere och Zelda gillar ”snurrgrejorna” bäst.

Storfors Nykroppa Fiskevårdsförening erbjuder traditionsenligt prova-på-pimpling i Nykroppa båthamn under sportlovet. Tid: Måndag 27 februari klockan 10-12. Samling vid Helianthus blomsterhandel klockan 9.30 för alla som vill samåka. Föreningen bjuder på grillad korv och festis, men ta gärna med egen varm dryck och något att sitta på. Den som har pimpelspö och isdubbar får gärna ta med det, annars ser föreningen till att man får låna utrustning och bete. Efter tävlingen får alla pris. Information: Lars Tyvi 070-616 18 97. Övrigt sportlovsprogram delas ut i skolorna.

Skyltar vid Storfors infarter

Ivo och Anton testar ett av klätternäten.

Just nu sätts infartsskyltar av typen ”välkommen till Storfors” upp vid riksväg 26 samt väg 237 från Karlskoga. Skyltarna är 4x4 meter inklusive en LED-display för text under den fasta skylten. Där kommer evenemang att annonseras.

I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

3


Baptistkyrkan & Pingstkyrkan Söndag 26 febr kl 11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan med Ulf Östeby Torsdag 2 mars kl 19.00 Bön i Pingstkyrkans lokal Söndag den 5 mars kl 11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan med Anne-Marie Söderqvist Måndag 6 mars kl 19.00 Bön i Baptistkyrkan Lördag 11 mars kl 17.00 Musik o Sångfest i biosalongen Storfors Kulturhus med Korsbandet - 50 sångare och musiker från Örebro. Sven Årnäs, uppvuxen i trakten, talar om livet. Han har under många år jobbat som tv-journalist. Barn, ungdomar och vuxna från flera länder sjunger nya och gamla kristna sånger. Det blir också allsång så att du får delta. Välkomna alla till en härlig stund. Arrangörer Pingstkyrkan och Baptistkyrkan Torsdag 16 mars kl 19.00 Bön i Pingstkyrkan Söndag 19 mars kl 11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan med nattvard Anne-Marie Söderqvist Måndag 20 mars kl 19.00 Bön i Baptistkyrkan Söndag 26 mars kl 11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan med Stefan Tyberg Torsdag 30 mars kl 19.00 bön i Pingstkyrkan Vi bjuder på sång och musik i varje samling! Våra Gudstjänster är öppna för alla vad du än tror på! VARMT VÄLKOMMEN!

Öppet i Pingstkyrkan

Secondhandbutiken med café har öppet måndag-torsdag kl 13-17 samt fredagar kl 13-16 Rörverksgatan 6 (nära ICA) Info: Kirsi Kotkamaa 0550-618 14, mobil 073-520 97 45.

Öppet i Baptistkyrkan

Fredagar kl 18.00 Ungdomssamling med Thu Nu Htoo och Rai Zai. Alla är välkomna till trevlig gemenskap!

Vill du kontakta någon? Ring: Ordförande Eero Karppinen Pingstkyrkan, 0550- 619 73 Ordförande Rose-Marie Holmberg Baptistkyrkan 073-788 24 30. 4

Svetsare och snickare jobbar med pumpstationer och de hus som byggs ovanpå själva sumpen.

Rostfria VA-system växer i Storfors På fem år har Rostfria VAsystem i Storfors mer än fördubblat sin personalstyrka. - Efterfrågan på pumpstationer i rostfritt stål bara ökar, säger produktionschef Leif Salander. Det var i slutet av 2011 som Jan Hägglund sålde företaget till Indutrade efter 28 år vid rodret. Då var omsättningen 8-10 miljoner kronor per år och de nya ägarna räknade med att fördubbla den. Man skulle satsa på marknadsföring och man skulle förhoppningsvis behöva nyanställa. Och precis så blev det. Då jobbade sex personer i firman – idag är man 16. Flest är svetsarna följt av ett antal snickare och så tre säljare som jobbar över hela Sverige. Omsättningen låg på 25 miljoner kronor förra året och i år räknar man med att nå 30 miljoner kronor. Det finns några stora konkurrenter på marknaden, men det finns inte så många som jobbar med rostfritt stål. Vanliga material i äldre pumpstationer är

I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

betong och numera jobbar man även med glasfiber. - Jan Hägglund var väldigt tidigt ute när han startade med rostfritt stål 1984. Det är ett material som håller i 100 till 200 år jämfört med betong som vittrar sönder efter 20-30 år och glasfiber som inte heller håller på samma sätt som stål, säger Leif Salander. Pumpstationerna används för att pumpa avloppsvatten i kommunerna. Om man ska pumpa en längre sträcka krävs det en pumpstation ungefär var tredje kilometer. Man bygger även tryckstegringsstationer för dricksvatten. Av Sveriges 290 kommuner har 50 köpt pumpstationer från Storfors, och fler ska det bli. - Fler och fler satsar på långsiktighet och upptäcker vilket fantastiskt material rostfritt stål är. Inte minst tack vare att vi numera satsar stort på marknadsföring, säger Leif Salander, och berättar att prisskillnaden på en stor pumpstation kan röra sig om ungefär tio procent. - Vi vet att vi är dyrare, men

En pumpstation i rostfritt kan hålla i 200 år


Diskussion kring arbetsbordet i den stora verkstadshallen.

Anders Borgshed, anställd sedan 33 år.

många kommuner tar den extra kostnaden eftersom det på lång sikt blir billigare och mer driftsäkert, säger han. Kunder har man både i närområdet och längre bort; Örebro, Karlstad, Karlskoga, Gällivare och Luleå är exempel på större kunder. - Örebro kommun köpte just ett tiotal stationer till nya industriområden, säger Leif Salander, som gärna skulle bygga en visningsstation ihop med Storfors kommun. - Vi har en hel del stationer att visa i närheten, men det skulle ju vara ännu roligare att få visa en station på hemmaplan, säger han. Moderföretaget Indutrade är en koncern som specialiserat sig på att köpa välfungerande företag och driva dem vidare som egna enheter. Rostfria

FOTO: Eva Wiklund

En av de större pumstationerna.

Ola Wallerius är en av de nyanställda.

Insidan av pumphuset är tekniskt avancerad.

VA-system ingår idag i företagets flödesdivison, vars vd Peter Eriksson kommer från Bjurtjärn. - Han har sitt hjärta kvar här och han håller verkligen oss om ryggen, säger Leif Salander, som också kan berätta att man funderar på att renovera lokalerna på Östra industriområdet. - Vi har stora och kyliga lokaler. Idag använder vi infravärmare en hel del, men med ett isolerat innertak skulle vi

Pumphus i olika storlekar byggs i den stora hallen.

få en helt annan arbetsmiljö, säger han. Men den något kylslagna arbetsmiljön till trots så menar han att personalen trivs. Han betonar också att den kompetenta personalen är företagets viktigaste resurs. En av dem som jobbat i företaget väldigt länge är Anders Borgshed,

som bara har ett par år kvar till pensionen. - Jag skulle bara hjälpa till i företagsstarten under några veckor, men jag blev kvar. Det var för 33 år sedan. Då förstår du att det är ett bra företag, skrattar han.

I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

EVA WIKLUND

5


Företagsbesök kan bli nyckel Tillsammans med arbetsförmedlingen besökte kommunens näringslivsutvecklare och arbetslivssamordnare flera företag i Storfors. - Det är jätteviktigt att vi hittar samverkansformer mellan kommunen, näringsliv och arbetsförmedlingen, så detta kändes väldigt bra, säger arbetslivssamordnare Åsa Askerskär. Under en dag besöktes Stena Stål, Piscators Bil, Rostfria VA-system, Miljöbolaget och Stålmekan. - Det här har varit väldigt värdefullt. Det är ett bra sätt att knyta kontakter direkt med företagen, säger Fredrik Sundström, företagsrådgivare för arbetsförmedlingen i Östra Värmland. Besöket var ett av de första i raden där man tillsammans vill stämma av hur företagens rekryteringsbehov ser ut framöver. Både när det gäller vakanta tjänster och möjlighet

Pingislaget spelar hemma 11 mars

Börje Andersson, Åsa Askerskär och Fredrik Sundström gör ett företagsbesök hos Leif Salander (tv). FOTO: Eva Wiklund

till praktikplatser. - För att vi ska lyckas med kompetensförsörjning och för att minska arbetslösheten i Storfors måste vi samverka, säger Åsa Askerskär. Näringslivsutvecklare Börje Andersson säger att dagen blev mycket positiv. - Det här känns som en väldigt bra början. Vi fick god respons från företagarna och en hel del nya kunskaper. Det

kan finnas mycket mer att samverka omkring än man först tror, säger han. Under den näringslivsdag som kommunen arrangerade under hösten var bland annat fler företagsbesök ett önskemål från företagarna. - Det här som vi nu börjat med går helt i linje med de diskussioner vi hade då, säger Börje Andersson. EVA WIKLUND

Anders ny rektor för SFI & Komvux Han har jobbat som yrkeslärare i tio år och som rektor i Karlstad lika länge. Nu ser Anders Johannesson fram emot nya utmaningar i Storfors. I januari tillträdde han som ny rektor för SFI och KomVux i Storfors. - Jag känner mig verkligen jättevälkommen och jag är imponerad av de duktiga lärare som jag har omkring mig, säger han. I Storfors jobbar två lärare med SFI-elever och fyra lärare med introduktionsprogrammen, där de flesta läser språkintroduktion. - Lärarna är oerhört engagerade och ambitiösa. De jobbar 6

Anders Johannesson ser fram emot att jobba i Storfors. Tidare har han jobbat som rektor både för Komvux/Sfi och gymnasiet i Karlstad. FOTO: Eva Wiklund

verkligen för att det ska bli bra för våra elever, säger Anders, som själv är bra på att hålla många bollar i luften och på att delegera.

Han betonar att det ska vara seriöst på en arbetsplats men att man också måste ha roligt tillsammans. - Det är en jätteviktig bit att man har roligt på jobbet. Jag hoppas att jag kan bidra till det, säger Anders, som vill peka på en annan viktig funktion som skolan har. - Vi måste vara vakna för vad eleverna vill göra utöver själva skolarbetet och vi måste lära dem mer om Sverige och vårt samhälle. Skolans uppdrag är ju också att fostra ungdomarna, säger han. Just nu bor han på deltid hos kärleken i Storfors, men inom kort räknar han med att hela flyttlasset ska gå från Karlstad. EVA WIKLUND

I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

Lördag den 11 mars spelar hittills obesegrade Storfors BTK två mycket viktiga hemmamatcher i Pingisligan. Storfors möter Spårvägens BTK kl 11 och Team Mälarenergi BTK kl 15 i Storfors Sporthall där man hoppas på större publik än någonsin. - Vi är på väg mot SM-guldet. Vi hoppas på fullsatt, säger Anders Hulth.

Företagare viktiga för enkätsvar Svensk Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet har skickats till 71 000 företagare i Sverige. - För oss är det oerhört viktigt att så många som möjligt svarar så att vi får en rättvis bild av hur det verkligen ser ut i Storfors, säger näringslivsutvecklare Börje Andersson Förra året låg Storfors kommun på plats 208 i Sverige när det gäller näringslivsklimatet. Målsättningen är att Storfors ska vara en av Sveriges 50 bästa kommuner att driva företag i redan 2020. - Förra året svarade bara hälften av de företag som fick enkäten. I år hoppas vi på att alla vill svara så att vi kan få ett bättre underlag. Det är ju med hjälp av företagens åsikter som vi kan fortsätta att jobba för förbättringar, säger Börje Andersson. I början av april stänger Svenskt Näringsliv svarsinsamlingen och den 22 maj publiceras resultatet på www. foretagsklimat.se Hösten 2017 släpps den årliga rankinglistan.


Arbetssökande kan få ”extratjänster”

Många ville vara med när nyrenoverade biografen invigdes.

FOTO: Eva Wiklund

Flygande start för biografen Storfors biograf i Kulturhuset fick en flygande start när portarna slogs upp i slutet av 2016. - Vi har haft drygt 80 personer i genomsnitt. Det är fantastiskt och helt över förväntan, säger kultur- och fritdschef Olle Rodéhn. När den här tidningen kommer ut har Värmlands modernaste biograf haft tio visningar. - Vi har fått väldigt mycket beröm för ljud och bild, men även för våra sköna stolar, säger Olle Rodéhn, som är mycket nöjd med att 4Kkvaliteten uppskattas av besökarna. Salongen, som är en av Värmlands största, har plats för 215 besökare. Det betyder att det inte finns något större behov av att förboka. - Men vi kommer ändå att skaffa ett webbaserat förbokningssystem under våren, säger Olle Rodéhn. Biografen har testat att ha paus mitt i filmen, men reaktionerna har varit blandade. De kommande filmerna kommer därför att köras utan

Kommunalråd Hans Jildesten invigde biografen som 101-åringen.

Kommande filmer Storfors biograf, Kulturhuset, Centrumplan 1 Lördag 25 feb: The Great Wall kl 18 Lördag 18 mars: Skönheten & odjuret kl 18 Lördag 1 april: Smurfarna: Den försvunna byn kl 15 Lördag 1 april: Patriots Day kl 18 Långfredag 14 april Fast & Furios 8 - tid oklar Kvällsbio: 100 kr Barnbio eftermiddag: 80 kr Senaste programmet hittar du alltid på www.storfors.se

paus. Biokväll i Storfors kommer det i regel att bli på

Kommunstyrelsen beslutade under januari att integrationsenheten tillsammans med Arbetsmarknad/Jobbcentrum ska anställa arbetssökande via arbetsförmedlingens åtgärdsprogram ”extratjänster”. Extratjänst innebär att den arbetssökande jobbar inom den offentliga sektorn. Arbetsgivaren får en extra resurs samtidigt som den arbetssökande får en chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Kommunen får ekonomisk ersättning av arbetsförmedlingen under två år. Det är dock arbetsgivaren som står för kostnader för arbetskläder och utrustning. I Storfors finns det ungefär 80 personer som arbetsförmedlingen skulle kunna bevilja extratjänster och av dessa har i nuläget ungefär 30 personer behov av stödet. Hela syftet med satsningen är att minska risken för att människor hamnar i ett behov av försörjningsstöd, och istället underlätta för dessa att ta sig in på arbetsmarknaden. Extratjänsterna ska kunna placeras inom olika kommunala verksamheter som ett komplement till ordinarie verksamhet. Det finns idéer på exempelvis bakning, måltidsresurs, ambulerande kioskvagn på särskilda boenden, klädvård eller en cafeteria på Hammargården.

Utökad bemanningskvot i hemtjänsten Olle Rodéhn och Kicki Karlsson fick ta emot en gåva från Film i Värmland.

lördagar och man räknar med att visa ungefär fyra filmer i månaden. - Vi kommer att köra filmerna dagen efter att de har premiär eftersom vi bedömer att lördag ofta blir lämpligast i Storfors, säger Olle Rodéhn. Kassan och kiosken öppnar en halvtimme före filmvisningen. EVA WIKLUND

Idag beräknas bemanningen inom hemtjänsten i Storfors kommun på ett genomsnitt av biståndsbedömda insatstimmar gånger en kvot på 1,25. Utifrån verksamhetens arbete med kvalitetshöjning inom flera områden anser man att kvoten nu blir för låg. Man har föreslagit att kvoten ska ökas till 1,43, vilket också kommunstyrelsen beslutade. Verksamheten ska till varje kommunstyrelsesammanträde rapportera bemanningsunderlag och kvot för hemtjänsten samt göra en uppföljning mot budget.

I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

7


Storfors skolor är trivsammast i Sverige enligt SKLs elevenkät. som redovisades i slutet av november förra året. Eleverna ger skyhöga betyg för trygghet, trivsel och stimulans. Bjurtjärnseleverna jublar.

Trivsammaste skolan i Sverige finns i Storfors Ännu en gång fick skolan i Storfors toppbetyg i en nationell ranking. Denna gång i elevenkäten från SKL, Sveriges kommuner och Landsting, som redovisades i slutet av förra året. Den visade att Storfors är absolut bäst i klassen – när eleverna sagt sitt. Enkätundersökningen är gjord bland eleverna i femte och åttonde klass och av Sveriges 290 kommuner har 216 valt att delta. I Storfors visar eleverna i båda årskurserna – både på Vargbroskolan i Storfors och i Bjurtjärns skola - att de trivs allra bäst i hela Sverige. Helena Bjelvenius, utredare på SKL, är imponerad av hur man jobbar i Storfors. - Det var inspirerande att höra rektorn berätta om hur man jobbar för skapa goda relationer och närhet till eleverna. Vi har gjort elevenkäten i sex år och det är första gången som en kommun har högst re8

Ann-Christin Sigmund.

sultat både för årskurs 5 och årskurs 8. Storfors kommun utmärker sig särskilt med fina resultat för de äldre eleverna där 96 procent svarade positivt jämfört med medelvärdet på 74 procent. Det är ett imponerande resultat, säger hon. Undersökningen har gått till så att eleverna fått sju olika påståenden där de ska gradera i hur hög grad de håller med. På punkt efter punkt har enkätens sju frågor fått höga poäng av Storforseleverna. Undersökningen visar att de känner sig trygga, delaktiga och informerade. De vet att de kan få hjälp i skolarbetet om det behövs och de känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska nå kunskapskra-

ven i alla ämnen. - Det är naturligtvis väldigt roligt att eleverna ger skolan detta höga betyg, säger SvenErik Rhen, rektor på Vargbroskolan. Han tror att flera olika faktorer bidrar till det goda resultatet. - Vi jobbar stenhårt för att skapa goda relationer här på skolan, både mellan elever och mellan vuxna och ungdomar. Du kan aldrig påverka någon som du inte har en bra relation med, säger Sven-Erik, som också säger att man har en väldigt låg personalomsättning, hög lärartäthet och en närhet mellan vuxna och ungdomar. - Vi har satsat väldigt mycket på att skapa mötesplatser där goda relationer kan växa fram, säger han. Ann-Christin Sigmund, rektor för Bjurtjärns skola, är också glad över det positiva resultatet, men inte särskilt överraskad. - Vi har jättefin stämning på skolan, väldigt trygga elever samt lyhörda och flexibla peda-

I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

Glada elever i Storfors. SKLs resultat fi

goger. Jag ser resultatet som ett jättestort förtroende från våra elever. Det förtroendet ska vi fortsätta att förvalta väl, säger hon. Bjurtjärns skola är en mindre byskola med cirka 70 elever och sex pedagoger. Vargbroskolan i centralorten är relativt nybyggd och invigdes 2008 som Sveriges första superisolerade och hybridventilerade skola. - Säkert har våra fina lokaler på Vargbroskolan bidragit till trivseln, men det är inte hela sanningen. Storfors kommun har under väldigt många år satsat på skolan med målet att skapa regionens bästa skola. Olika undersökningar ger oss ofta höga betyg, men att eleverna tycker att Storfors har Sveriges bästa skola är ju riktigt häftigt, säger kommunalråd Hans Jildesten, som också poängterar att inriktningen har varit att alla


Köp av Sporthallen föreslås Idag äger Storfors kommun en del av Sporthallen på Kroppavägen medan Idrottsalliansen äger den andra delen. Idrottsalliansen vill annullera sitt köpekontakt med Stiftelsen Bjökåsen, som då erbjuder Storfors kommun att köpa även resterande del av hallen för 1 krona. I och med detta köp skulle Storfors kommun få en komplett idrottsanläggning. Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att fatta beslut om att Storfors kommun köper fastigheten och att man i nästa steg ska teckna ett nytt nyttjandeavtal med Storfors Idrottsallians.

Övertagande av Änglagård föreslås

firades med ett unisont jubel från både åttondeklassare och femteklassare.

elever ska nå målen. - Det här visar att vi tänkt helt rätt, säger han. De fyra elever som intervjuas säger att de stortrivs på sina skolor. - Både elever och lärare är bra här, därför trivs jag, säger Ameneh Amini. - Lärarna är jättebra och eleverna är trevliga, jag har fått bra vänner, säger Ghufran Khandsh som bara gått på skolan i tre månader. - Jag trivs här eftersom alla

är snälla. Våran rektor är snäll och också väldigt rolig, säger Jaane Jacobs. - Vi har bra lärare och lär oss massor. Jag gillar min skola eftersom den inte är så stor och ganska gammal. Min mamma har också gått här, säger Adam Mård. SKLs utredare hoppas nu att Storfors goda resultat ska sprida ringar på vattnet. - Vi har i tidigare studier sett att just goda relationer är en viktig framgångsfaktor för

FOTO: Eva Wiklund

Sven-Erik Rhen.

skolan. Vi hoppas att Storfors arbete och förhållningssätt kan inspirera andra, säger Helena Bjelvenius. EVA WIKLUND

Enkätresultatet i Storfors kommun (Procentuellt positiva svar. Siffran inom parantes är medelvärde i Sverige) Åk 5 Åk 8 Jag känner mig trygg i skolan 99 (92) 100 (89) Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 98 (74) 75 (46) Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 96 (85) 100 (70) Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 100 (84) 100 (69) Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 100 (93) 100 (83) Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 90 (86) 100 (77) Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 97 (86) 100 (84) Sammanvägt resultat 97 (86) 96 (74)

Idag äger Alkvetterns Fritidsgård fastigheten Änglagård där kommunen hyr lokal för att bedriva förskoleverksamhet. Föreningen har under de senaste åren haft väldigt liten egen verksamhet. Största delen av verksamheten har varit att hyra ut fastigheten till kommunen. Föreningen har idag svårt att hitta medlemmar som vill hjälpa till med skötsel av fastigheten och detta i kombination med dålig ekonomi gör att man inte längre vill ha kvar ansvaret för fastigheten. Kommunen betalar idag en hyra på 100 000 kronor per år till föreningen och står, utöver detta, för kostnader för el, vatten, avlopp och avfall. För att kommunen ska kunna fortsätta verksamheten i lokalen står man nu inför en renovering av ventilationen, vilket föreningen inte har ekonomiska resurser till. Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att överta fastigheten Alkvettern 2:166 mot ett belopp som motsvarar föreningens kvarvarande lån i Bergslagens Sparbank.

I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

9


Härliga räksmörgåsar & lunch! Matiga sallader, tacotallrik, soppa, smörgåsar & fika Öppettider: Månd-fred 11-19 Välkommen för lunch eller fika i vårt mysiga café - eller beställ mat för avhämtning. På menyn; lättare rätter som sallader, tacotallrik och soppor (även ärtsoppa & pannkakor), smörgåsar, hembakade bullar, våfflor. Självklart kan du också spela biljard! Du kan också boka våra lokaler och servering på kvällar eller helger. Vi har fullständiga rättigheter. Vår after work blev fullsatt! Vi återupprepar med musik, dryck & räkmacka, biljard och dart fredag den 3 mars. Boka plats på 0550-

BILJARDCAFÉET

r k 0 7

Baggetorpsv. 4 A , tel 0550-603 21

BILJARDCA

PRESENTTIPS! Presentkort på biljardspel - inklusive instruktion

Kom & spela! Biljardcaféet ligger i det röda huset intill Helianthus blomsterbutik. Vi bjuder på gratis spel för tjejer på tisdagar och för seniorer på torsdagar.

Baggetorpsvägen 4B

Nu börjar vi med Räks Handskalade räkor, hem

Ordinarie Öppett Mån‐Fre 11.00‐2 Sön 13.00‐21.0 Nybak ade Tel: 0730‐911 1

På köpet! Kaffebönor, värde 287 kr

semlo r 32:90 för 2-p ack!

ORD PRIS 599

299

ORD PRIS 4.995

3.995

Kaffebryggare KF520/1/105961

Espressomaskin ECAM 21.117.SB/105902

Automatisk avstängning

Aldrig mer take away-kaffe

Erbjudandena gäller tom 10/3 2017 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

HushållsMaskinService Västra Skyttegatan 16 0550-615 45 www.elon.se

Öppet alla dagar 9-20 Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90

10 I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Åsikter & förslag från dialogerna Bjurtjärn

I Lungsund hölls träffen i församlingshemmet. Här önskade många ytFOTO: Eva Wiklund terligare en neutral lokal där bygdens folk kan samlas.

Uppskattade medborgardialoger i tre kommundelar Kommunalråd Hans Jildesten, oppositionsråd Håkan Larsson har tillsammans med folkhälsosamordnare Kicki Karlsson samt Kultur och fritidschef Olle Rodéhn besökt Lungsund, Bjurtjärn och Storfors. - Det här ska vi göra mer regelbundet i framtiden, säger Hans Jildesten. Turnén för att fånga upp medborgarnas åsikter har blivit väl emottagen. - Äntligen blir vi lyssnade på, tyckte boende i Bjurtjärn. Ett knappt 100-tal personer kom till de tre mötesplatserna, och kommunalråd Hans Jildesten är nöjd med uppslutningen. - Folk som kom var otroligt intresserade och engagerade i sin bygd. Det är sådana människor som får Storfors hela kommun att växa, säger han. Det blev kvällar fyllda av intensiva diskussioner och goda idéer för bygdens bästa. - Man är ju van att tänka positivt och klara av en massa saker när man bor på landet, säger Håkan Larsson, som tycker att det är spännande att höra medborgarnas tankar i olika delar av Storfors kommun. De sammanställda åsikterna från turnén finns listade i spalten till höger. - Vi kommer så småningom att kommentera vad som är möj-

Snygga upp/vårda: Städa upp ödetomter, klipp häckar i Kyrksten och Tåbäcken, snygga upp bygdegården, snygga upp återvinningsstationen, vårda de stigar, vandringsleder och skidspår som finns, bevara kulturella platser som dammen vid Åsjöhyttan. Service: Fixarservice, pensionärer skulle kunna äta på skolan. Nytt: Nya skolan - vad händer? Fler ridvägar och vandringsleder i Bjurtjärn, Fler natursköna rastplatser Freske lufta: Fler reportage från Bjurtjärn/Kyrksten, sommarstugeägare bör få tidningen. Transporter: Sänkt hastighet i Kyrksten /vid skolan, tätare busstrafik, bussar kvällar/helger, info om anropsstyrd trafik Övrigt: Fler ombud för grannsamverkan, central kulturpeng att söka för arrangemang, högre förlustbidragsgräns, välkomna nya invånare med välkomstpresent, återvinningsstationen tillbaka till Kyrksten, kanal som förbinder Bergslagskanalen med Vänern, E-sport för att attrahera unga, ett dagrum i 50 -60 –tals stil i nya äldreboendet, utveckla Jobbcentrum, taxi, spårsläde att låna, förbud för smällare och fyrverkerier, uppdatera facebook och hemsida, QR-koder för aktiviteter i Freske lufta, förslag tas fram för ökad samvaro.

Storfors

Det blev många intensiva diskussioner.

ligt att åtgärda eller jobba vidare med, säger Hans Jildesten. Några av de tankar som vädrades i de olika diskussionsgrupperna var behovet av bättre kommunikationer, fler mötesplatser, uppsnyggning i våra samhällen och önskemål om samlingslokaler. Även sänkta hastigheter vid skolor, service som fiber och taxi samt fler kulturevenemang fanns på önskelistorna. Att medborgardialog är något som många önskar stod helt klart. - Det här var ett väldigt bra initiativ. Det känns fint att få möjlighet att komma till tals och att vi i bygden får träffas och diskutera, sade Meta Davidsson på träffen i Lungsund.

Fler sittplatser: Parkbänkar i Ravinen, Strandparken, utanför Seniorernas Hus. Service: Biltvätt. Grillplatser: i Ravinen, Strandparken. Städning/röjning: Industriområdets sida mellan rondellerna, träd längs Lillforsvägen mellan väg och trottoar, snygga upp tomter, laga håliga vägar, rusta skolskogen. Seniorernas hus: Dörröppnare, handtag på toa, höjda handikapptoaletter. BUS: Mer pengar till BUS, BUS-råd mer aktivt. Aktiviteter i centrum: Teater och konsert, bio, levande torg, bondemarknad, danskurser, Pokemongym, kursverksamhet, filmklubb, utegym, fler kulturarrangemang. Riva/ta bort: Fallfärdiga byggnader (även grillen), skrotbilar Träffpunkter: Attraktivare ungdomsgård, fler träffpunkter, ”barhäng, Lekland i fabriksbyggnad, renoverad/ny simhall, bowling. Övrigt: Öppna Kvarnvägen, skateboardhinder på skolgården, subventionerat gymkort för nysvenskar, mer reklam för Kulan, hörslingor i Kulturhuset och Seniorernas hus.

Lungsund

Service: Fiber till Lungsund, dålig mobiltäckning i Viggeby, Blomsterhult och Grytingsbron, fungerande mack i Storfors, bättre bussförbindelser, kyrkbåt som turistsatsning (även till bastuflotten), kan kommunens minibussar hämta folk till bio? Fler kulturevenemang, B&B i gamla förskolan, hotellet i Lungsund behöver utvecklas – i samråd med boende. Nytt: Bygga ut i Furuvik med nya villor, utveckla fisketurismen, utveckla vandringsleder, förbättra hotellets utbud & öppettider, skaffa lokal för bygdens folk (ej enbart kyrklig). Städning/uppfräschning: Uppfräschning av grönområden, röjning ödetomter/rivningsfastigheter, gatubelysning fräschas upp, vassbekämpning i viken Öjevättern, bättre skyltning till hotellet för café, bad, mat. Åsikter/önskemål från alla tre dialogerna: Bra med medborgardialog, gärna en gång per år. Stor försämring när Kulturskolan blev Kulturverkstad. Önskas: Serviceboende i Storfors, fungerande mack i Storfors, reklam i Tyskland om turism, mailinglista för att bli påmind om olika aktiviteter, fler möjligheter till shopping, fler jobbmöjligheter.

EVA WIKLUND

I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

11


Kan vårt fina museum i Spruthuset lyfta hela området? Brandmuseet i Storfors skulle kunna användas mycket mer! Vill du vara med och utveckla området kring Spruthuset och Badhusparken eller kanske hjälpa till att hålla museet öppet då och då? Då är det här studiecirkeln för dig. Idédiskussioner blandas med föreläsningar om historien och om äldre brandskydd i Värmland. Vi får även ett inspirationsbesök från Lesjöfors där museet blev ett lyft för orten. Tid & plats: 4, 11, 18 april kl 18-20.30 i Kulturhuset. Vi bjuder på kvällsmacka & kaffe. Ingen kostnad. Info och anmälan: www.studieframjandet.se/varmland/ eller kursledare Björn Albinson tfn 054-21 27 49.

Sök Sveriges viktigaste sommarjobb! Vi söker: Personal till hemtjänst, särskilda boenden och personlig assistans. Vi kan erbjuda: Timlön på 142,55 kronor, schema utan delade arbetsturer, chans till jobb från vecka 23 till och med vecka 35, mindre personalgym. Våra krav: Du måste vara fyllda 18 år och ha bra kunskaper i det svenska språket. Körkort är en tillgång. Sök digitalt: Länk till ansökan finns på www.storfors.se under Näringsliv och arbete / lediga jobb Har du frågor? Hemtjänst; Eva Turunen 0550-652 87, Personlig assistans; Margareta Albért 0550-652 55, Särskilda boenden; Anna Thyberg 0550-652 61, Åsa Jonsson 0550-652 67

Apoteket Humlan

Det är lätt att hitta till oss!

Välkommen in - eller beställ via nätet och hämta hos oss!

Riksväg 26

Stationsgatan

ICA

Buss& tågstation

Handla lokalt - stor egenvårdsavdelning

SLIPP VÄNTETID! Gå in på vår hemsida www.apoteksgruppen.se. Logga in med ditt bank-id och gör din beställning. Klicka i att du vill hämta på apoteket i Storfors så gör vi i ordning din beställning och skickar dig ett SMS när det är klart att hämta. SMIDIGT! Öppettider: Månd-fred kl 09.00-17.00 (stängt för lunch kl 12.15-13.15).

Tel: 0550-605 37. Vi finns i Hälsans Hus, Hammargatan 3, i centrala Storfors.

12 I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

Smedbygatan Hälsans Hus Vårdcentral Apotek


Christoffer Jonasson knep en femteplats i SM i fittness five.

Femteplats i SM för Christoffer Monica Almersson har öppnat butik i Råglanda. I bakgrunden praktikanten Christoffer Heweling.

Nu säljs spån & foder lokalt Några kilometer sydost om centrala Storfors har Monica Amersson slagit upp portarna till Storfors Spån och foder AB. - Det var min man som fick mig att våga ta steget att öppna eget, säger hon. Maken Torgny Johansson driver sedan länge Toggas maskin & entreprenad AB med fem anställda. Idag har firman sin utgångspunkt i Storfors. Verksamheten, som består av bergskrossning, sker på olika platser åt Skanska som företaget är underentreprenör till. För några år sedan gick flytten från Kristinehamn till Storfors där makarna köpte den stora gården i Råglanda. - Jag har hästar och vi ville ut på landet och få mer utrymme. Det här är perfekt, säger Monica, som även jobbar på ett LSS-boende. Butiken driver hon på deltid med öppet på eftermiddagar och kvällar. - Jag jobbar ganska oregelbundet på deltid, så man kan alltid ringa mig. Är jag hemma så öppnar jag så klart, säger hon. Butiken är inrymd i ett stort magasin där en italiensk firma under många år köpt in och torkat svamp. - Det tog tid att få bort svamplukten, men strax före jul var vi klara, säger Monica, som redan har fått en hel del tillresande kunder. - Det finns inte mycket av det jag erbjuder norrut så vi har haft en hel del kunder från Lesjöfors och Filipstad, säger hon. I sortimentet finns foder, strö och utsäde ur Lantmännens sortiment, men även kutterspån från Skutskärs trä. En stor del av kunderna köper foder till häst, höns och kaniner.

Monica har förvandlat inköpscentralen för svamp till en fräsch butik för foder och strö.

Sortimentet innehåller allt från kraftfoder till FOTO: Eva Wiklund tösalt.

- Intresset för rashöns har exploderat, så vi har många hönsägare som kunder, säger Monica, som just nu har god hjälp i butik och lager av praktikanten Christoffer Heweling som är utbildad hästskötare och maskinförare. - Det är en bra praktik. Det finns oftast något att göra på en gård, säger han. Nu hoppas Monica på att den stora kundströmmen ska hitta den nyöppnade butiken i Råglanda. - Drömmen är ju att kunna leva på detta på heltid, säger hon. EVA WIKLUND

Christoffer Jonasson jobbar som instruktör och personlig tränare på Gymfabriken i Storfors. Men det är inte bara på arbetstid som han brinner för fysisk aktivitet. - Jag har alltid tränat mycket och tycker om att jobba med kroppen, säger han. Fitness five består av fem grenar där man ska klara av att göra så många repetitioner som möjligt baserat på den egna kroppsvikten; Knäböjningar, biceps curls, bänkpress, vhins och dips. - Jag kvalade in till finalen i Solnahallen som fyra, men jag är ändå nöjd med femteplatsen, säger Chritoffer, som är ett välkänt ansikte i gymfabriken. Han leder bland annat crosspassen och har även börjat få en hel del klienter som personlig tränare. - Man får precis vad man önskar. Det kan handla om allt från att träna rumpan eller gå ner i vikt, till att bli starkare eller lära sig curls. Det är alltid kunden som bestämmer säger han. Om Gymfabriken har han bara positiva saker att säga. - Det är grymt roligt att vi fått ett allmänt gym. Det kommer nytt folk hela tiden och det är en väldigt avslappnad stämning här. Precis som det ska vara på ett riktigt bra gym, säger han.

EVA WIKLUND

I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

13


TE:s

Vänd dig med förtroende till AL LT JÄ N ST mig när det gäller; snöskottning, trädgårdsarbeten, röjning trädfällning, jordfräsning med mera!

VED

TE:s Alltjänst, Bjurbäcken, Thomas Eriksson Tel 070-315 27 14 E-post: thomase393@gmail.com

Dags att ladda vedförrådet inför kommande vinter! Vi kapar och klyver helt efter ditt önskemål. Ring 0550- 622 22 för aktuellt pris. Vi kan även ordna billig hemtransport.

39:-

Just nu! Möt våren med tulpaner

Priset gäller bukett med 10 tulpaner

Alltid hos oss - direktimporterade kvalitetsblommor till priser som gör dig förvånad. Kom och testa oss!

Helianthus Blomsterhandel INDUSTRIG. 8, STORFORS, 0550-622 22

När du behöver vård

Baggetorpsvägen 2, tel 0550-606 15 Öppet: Månd-fred 10-18, Lörd 10-14

Till oss på vårdcentralen kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa under livets alla skeden. Det är alltid din vårdcentral du ringer under dagtid om du inte är så allvarligt sjuk att du ska ringa 112. Vi utreder och behandlar alla vanliga sjukdomar, symtom och lättare psykiska problem. Vid behov remitterar vi dig vidare. Jourcentralen på helger På helger och helgdagar hjälps läkare på oika vårdcentraler åt att bemanna jourcentralen i Kristinehamn. Kontakta oss via sjukvårdsrådgivningen 1177.

Unga vuxna kan få gratis hjälp Är du 18-29 år gammal? Kanske känner du dig stressad eller deprimerad? Kanske mår du psykiskt dåligt på annat sätt? Då kan du under en till fem träffar få gratis hjälp via projektet Nyckeln och kurator Maria Strömgren. Varje onsdag kl 13-15 är det dropDu kan boka in för enskilda besök och du kan tid hos Maria också boka en annan tid direkt Strömgren hos henne på tel 070-221 92 96. kostnadsfritt. - Vi kan ge råd och stöd på många olika sätt, och det är helt kostnadsfritt. Vi kan också hjälpa till med kontaker med myndigheter eller med tid till läkare eller till behandling om det behövs, säger hon. Till drop-in-mottagningen på onsdagar kan man också gå in vid friskvårdscentralen om man inte vill gå igenom vårdcentralen.

Så här får du kontakt med oss på Vårdcentralen i Storfors: Kontakt med läkare bokas via rådgivningen som kan boka telefonsamtal eller besök på vårdcentralen.

Rådgivning Måndag - fredag kl 8.00- 9.30 och kl 13.00 – 14.30, tel 0550-657 02

Laboratoriet Telefontid: Måndag - fredag kl 11.00-11.30, tel 0550- 65725. För tidsbeställning till laboratoriet ska man ringa direkt till laboratoriet under telefontiden. Ej till rådgivningstelefonen.

Enhetschef vårdcentralen Ingela Agnarsson Tel 0550-86304 E-tjänster via 1177.se Kontakta oss via e-tjänster på webbsidan www.1177.se

BVC Telefontider Onsdag kl 08.30-09.00 Torsdag kl 13.00-13.30 Ulla Eriksson 0550-657 08 Britt-Louise Östin 0550-657 14 En liten påminnelse! Om du fått en akuttid kan det ibland bli väntetider på grund av andra akuta händelser. Vi tar hand om dig så snart som möjligt.

Vårdcentralen ligger i Hälsans Hus på Hammargatan 3 i centrala Storfors. Här finns även apotek & sjukgymnast 14 I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Kanalen Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 1/2017

En tidning för Storfors församling l Nr 1 l 2017 l årg 12

500 år av reformation uppmärksammas i Storfors I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg.

Detta kom att bli startpunkten till den utveckling som vi kallar reformationen. Martin Luther som var munk protesterade mot den tolkning av avlaten som ärkebiskop Albrecht av Mainz gjort för att gynna försäljningen av avlatsbrev. Luther menade att man inte kan köpa sig förlåtelse och i förlängningen en plats i himmelriket. Luther ville egentligen bara hitta frid för sin själ. Men han upptäckte att den katolska kyrkan inte hjälpte honom på vägen. Därför läste han i sin Bibel och hittade olika bibelställen som bekymrade honom. Han hade aldrig för avsikt att splittra kyrkan utan hans mål var en reformation av den befintliga katolska kyrkan. Vår Svenska kyrka är en Luthersk kyrka och är ett resultat av Martin Luthers tankar.

Under det här året kommer församlingen att på olika sätt uppmärksamma 500-års minnet. Temagudstjänster, filmkvällar, studiecirklar och utställningar är bara några av alla aktiviteter som kommer att äga rum i år. Onsdagen den 8 mars visas filmen om Luthers liv i Storfors församlingshem kl 14.00 och kl 18.00. Tisdag 21 mars kl 18.00 berättar Elsie Schwab Hollsten om vad reformationen gjorde med människorna i sitt hemlän Salzburg Österrike. Även denna samling sker i Storfors församlingshem. För den som vill fördjupa sig i Luther och reformationen kommer det att starta en studiecirkel under våren med början den 8 mars.

Studiecirkel om om Studiecirkel Luther och Luther ochom reformationen Studiecirkel reformationen Luther och Studiecirkel om I Œr Šr det 500 Œr sedan Martin Luther spikade upp de 95 teserna pŒ slottsporten i Wittenberg

reformationen Vill du veta mer om denna hŠndelse som blev starten pŒ det

som resulterade att vi idag tillhšr den Martin Luther Ireformationsarbete Œr Šr det 500 i Œr sedan Lutherska kyrkan? Luther och spikade de 95 teserna VŠlkommen att varaupp med i en studiecirkel och lŠra dig mer om vŒr pŒ kyrkas historia. Islottsporten Œr Šr det reformationen 500 Œr sedan Martin Luther Wittenberg Vi startar onsdagen den 8 mars kli18.00 i Storfors fšrsamlingshem

spikade upp de 95 teserna pŒ med att se en film om Luther. Vill du veta mer om hŠndelse som Martin blev starten pŒ det I Œr Šrdenna det 500 Œr sedan Luther Kostnad: 80 kronor inkl litteratur slottsporten i Wittenberg spikade upp de 95 teserna pŒ reformationsarbete som resulterade i att vi idag tillhšr den AnmŠlan: Gunnel Blomgren 0550-65853,

Vill du veta mermed om denna hŠndelse som blev starten pŒ det slottsporten i Wittenberg Samarrangemang SENSUS studiefšrbund Lutherska kyrkan? reformationsarbete som attSTORFORS vi idag tillhšr den pŒ det F…RSAMLING Vill du vetaresulterade mer om dennai hŠndelse som blev starten VŠlkommen att vara med i en och reformationsarbete somstudiecirkel resulterade i att vi idaglŠra tillhšrdig den mer om vŒr Lutherska kyrkan? Lutherska kyrkan?

kyrkas historia. VŠlkommen att vara med i en studiecirkel och lŠra dig mer om vŒr VŠlkommen att vara med i en studiecirkel och lŠra dig mer om vŒr kyrkas historia. Vi startar onsdagen den 8 mars kl 18.00 i Storfors fšrsamlingshem kyrkas historia. Vi startar den 8 mars klden 18.00 i Storfors fšrsamlingshem startar onsdagen 8 mars kl 18.00 i Storfors fšrsamlingshem med att onsdagen se en Vifilm om Luther. med attLuther. se en film om Luther. med att se en film om

Kostnad: 80 kronor litteratur Kostnad:inkl 80 kronor inkl litteratur

Kostnad: 80 kronor inkl litteratur

AnmŠlan: Gunnel Blomgren 0550-65853,

AnmŠlan:Gunnel Gunnel Blomgren 0550-65853, AnmŠlan: Blomgren 0550-65853, Samarrangemang med SENSUS studiefšrbund

Samarrangemang SENSUS studiefšrbund Samarrangemang medmed SENSUS studiefšrbund

STORFORS F…RSAMLING

STORFORS F…RSAMLING STORFORS F…RSAMLING

Messy church med pyssel, mat & andakt 28 mars i Bjurtjärn Tisdag den 28 mars kl. 16.30 – 18:30 samlas vi i Bjurtjärns församlingshem till en lite annorlunda eftermiddag. Det är en eftermiddag som vi kallar Messy Church och där DU är välkommen att delta. Tillsammans med barnen från kyrkans barnverksamhet

och deras familjer kommer vi att pyssla och samtala kring ett tema i smågrupper. Vi samlas till en andakt och avslutar med att äta en enkel måltid tillsammans. Vår förhoppning är att Bjurtjärns församlingshem och Messy Church kommer

att bli en träffpunkt för alla åldrar. Vi ses till MESSY CHURCH DU och DU och DU och alla vi andra!


Sussi lämnar Storfors Efter 10 år lämnar nu Sussi Nilsson sin tjänst som ungdomsledare för nya utmaningar. Den 1 februari började hon som ungdomsledare i Filipstads församling. Där kommer hon att som i Storfors leda församlingens ungdomsarbete och konfirmandarbete. Under sina år har hon skapat många fina kontakter med ungdomarna i kommunen, både i församlingsarbetet, men också genom det samarbete som kyrkan och kommunen har. Vi önskar Sussi lycka till i Filipstad.

Nu ringer båda klockorna i Storfors Under några år har bara den lilla kyrkklockan ringt till gudstjänst. Detta på grund av instabilitet i klockstapeln. För några år sedan lagades de sprickor som uppstått då väder och vind påverkat konstruktionen. Men detta räckte inte. Den som nu åker förbi kyrkan kan notera att klockstapeln är stagad med krysstag, så nu kan vi utan risk använda de båda klockorna samtidigt, vilket ger en helt annan klang.

Församlingsafton 21 mars - om reformationen Tisdagen den 21 mars kl. 18.00 är du välkommen till församlingsafton i Storfors församlingshem. Temat för kvällen är REFORMATIONEN – en berättelse som är hämtad ur källor från 1500-talet fram till 1700-talet i länet Salzburg i Österrike. För många människor som då bestämde sig för att tillhöra ”den nya läran” det vill säga protetantismen, innebar det fortsatta livet förföljelse och landsförvisning på grund av deras nyfunna tro och övertygelse. Varmt välkomna!

Skaparhelg med Marie Johansson Gadde 25-26/3 För dig som gillar färger och former: en skaparhelg med tyngdpunkt på akvarell, 2526 mars. Lördag kl 10-18, söndag kl 10-15 i Bjurtjärns församlingshem. Allt material ingår i kursavgiften på 600:-. Kaffe/te finns men tag med egen matlåda/ fikabröd. Anmälan senast fredag 17 mars till: Gunilla Bengtsson 0550-658 58 eller Marie JohanssonGadde 073-529 65 34.

Vill du prenumerera på tidningen?

Prenumeration för dig som bor utanför Storfors kommun/Storfors församling och inte får Freske Lufta/Kanalen i din postlåda. Betala in 150:- på bg 5362-5745 och ange Kanalen, samt namn och adress, så skickar vi den till dig!

Ur församlingsboken

Almanackan Storfors 26 febr Fastlagssöndagen 11.00 Mässa på finska Jonatan Edlund 15.00 Söndagsmässa Gunnel Blomgren

Döpta

1 mars Askonsdagen 18.00 Askonsdagsmässa Gunnel Blomgren

”Herre, bevara honom i ditt förbund

5 mars 15.00 Söndagsgudstjänst Elsie Schwab Hollsten

28 jan Liam Melvin Kristoffer Abrahamsson

Avlidna

17 okt Elsie Hildegard Birgitta Wennström 6 nov Elly Eivor Marianne Sahlberg 13 nov Jan Törnwall 26 nov Marie Synnöve Larsson 28 nov Maj Ulla-Britt Jäderkvist 5 dec Gertrud Erika Leijon 19 dec Mats Lennart Thornberg 13 jan Axel Ingemar Johansson 16 jan Karl-Gustav Walldén ”Herre, skänk dem som sörjer din tröst”

12 mars 15.00 Söndagsmässa Gunnel Blomgren 19 mars 15.00 Musikgudstjänst. Servering av soppa - med frivillig avgift som går till fasteinsamlingen Elsie Schwab Hollsten

26 mars 11.00 Mässa på finska Jonatan Edlund 16.00 Vårkonsert med församlingens kyrkokörer och musiker 2 april 15.00 Söndagsmässa Elsie Schwab Hollsten 9 april Palmsöndagen 15.00 Familjegudstjänst Gunnel Blomgren och Sandra Björk

Lungsund 5 mars 11.00 Söndagsgudstjänst Elsie Schwab Hollsten

19 mars 11.00 Musikgudstjänst. Sopplunch med frivillig avgift som går till fasteinsamlingen Elsie Schwab Hollsten Med reservation för ev ändringar

2 april 11.00 Söndagsmässa Elsie Schwab Hollsten

Bjurtjärn 23 febr OBS Torsdag 18.00 Andrum Samtalskväll för att samla livskraft för vardagen. Vi sjunger önskepsalmer. 12 mars 11.00 Söndagsmässa i församlingshemmet Gunnel Blomgren. Ankargudstjänst med Kyrkbacksträffen, sopplunch. 28 mars OBS Tisdag 16.30 Messy church, se artikel första sidan i Kanalen. 9 april Palmsöndagen 11.00 Familjegudstjänst Gunnel Blomgren och Sandra Björk


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 1/2017

Jan Olsson har ett svårslaget julotterekord Julen 2016 besökte Jan Olsson julottan i Lungsunds kyrka. Det var det många som gjorde, men för Jan blev det mer än ett kyrkobesök. Det blev den 60:e julottan i följd för honom. De första åren, berättar han, åkte han spark med sina föräldrar och de senaste åren har det blivit med bil. Under alla år har han kommit i god tid för att få sitta i samma bänk där han en gång satt med sina föräldrar. Nu behöver han inte oroa sig för att den platsen är upptagen. Församlingen uppmärksammade nämligen hans 60 år långa svit med att överlämna en blomma och en namnskylt i gudstjänsten som placerades på ”hans” plats i kyrkbänken.

Våra mötesplatser under veckan KYRKBACKS-TRÄFFEN Tisdagarna 21 mars, 11 april kl 11.00 i Bjurtjärns församlingshem. För mer info ring: Birgitta Hagström 0550-30025, Gerd Lagerqvist 0586-38303. SENIORERNAS HUS Öppet Hus, varje tisdag kl 14.00-16.00. SKAPANDE MÖTE Varannan tisdag (udda v.) kl 18.00 i Lungsunds församlingshem. STORFORS-TRÄFFEN Varannan (udda v.) onsdag kl 14.00 i Storfors församlingshem 1 mars Modevisning OBS på Galejan. 8 mars - extraträff: film om Luther. 15 mars Jan Olsson visar ”Storforsfilmen” från 1955-59. 29 mars Visa Upp spelar och sjunger.

En permanent platta pryder Jans plats.

Följ med på vandring i påskens tid den 5 april

LUNGSUNDS-TRÄFFEN Varannan (jämn v.) onsdag kl 14.00 i Lungsunds församlingshem. ARBETSKRETSEN Varannan onsdag (jämn v.) kl 14.00 i Storfors församlingshem. SYFÖRENINGEN Varannan onsdag (udda v.) kl 13.30 i Bjurtjärns församlingshem.

Under många år har församlingen bjudit in skolorna till påskvandringar, där elever och lärare fått följa med i de händelser som Jesus och hans lärjungar upplevde från skärtorsdag till påskdag. Kyrkorna i Bjurtjärn och Storfors har varit möblerade som en vandring med olika stationer. Onsdagen den 5 april kl 18.00 bjuds nu alla intresserade in att gå denna vandring. Den sker i Storfors kyrka.

KYRKOKÖRERNA Bjurtjärn onsdagar kl 19.00 Storfors torsdagar kl 19.00 VÅGA PROVA Torsdagar kl 18.00 i Bjurtjärns församlingshem. Kontakta Gunilla Bengtsson för att få aktuell info om programinnehållet, för dag och klockslag kan variera.

Berättarafton 23 mars om ”de gamla lanthandlarna” ”Min skolväg” var temat för den första berättaraftonen som Bjurtjärns hembygdsförening och församlingen ordnade tillsammans. Nu kommer nästa tema: ”De gamla lanthandlarna” Affärerna som fanns på bygden men som inte är i verksamhet längre. Vi berättar för varandra om våra minnen om livet i och kring lanthandeln. Torsdag 23 mars kl 18.00 i Bjurtjärns församlingshem.

ANDRUM Samtalskvällar med inriktning på att samla livskraft, för vardagen, mitt i livet. Vars och ens tankar och funderingar kommer att ha sin plats. Vi träffas i Bjurtjärns församlingshem torsdag 23 feb kl 18.00. Nästa träff ligger på en tisdag 28 mars och då är tiden 16.30. Alla är hjärtligt välkomna, män och kvinnor! BIBELSAMTALSGRUPPERNA, kontakta Gunnel Blomgren för mer info. BARNGRUPPERNA och UNGDOMSGRUPPERNA i Bjurtjärn och Storfors får info direkt från sina ledare. SOCKENRÅD – Bjurtjärn Tisdagarna 28 feb och 4 april kl 18.30 i Bjurtjärns församlingshem.

Bjurtjärns gård.

Klinggårds i Nolås.


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 1/2017

Vart kan jag vända mig? Pastorsexpeditionen i Storfors Kyrkogatan 5, 688 30 Storfors Tel 0550-600 42, Fax 622 03 storfors.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/storfors Besökstid exp: Ons & Fre 10.00-12.00 Telefontid: Mån – fre 10.00-12.00 Församlingshemmet, Bjurtjärn Tel 0550-320 16 Församlingshemmet, Lungsund Tel 0550-700 31 Kyrkoherde Gunnel Blomgren 0550-658 53 sms 073-062 73 05 gunnel.blomgren@svenskakyrkan.se Komminister Elsie Schwab Hollsten 0550-65863, sms 072-5288863 elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se Kantorer Clas Andersson 0550-65854 sms 076-760 66 48 clas.h.andersson@svenskakyrkan.se Eva Lundell 0550-65856 sms 072-5056056 eva.lundell@svenskakyrkan.se Församlingsassistent-diakoni Gunilla Bengtsson 0550-65858 sms 070-740 27 22 gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se Fritidsledare/ungdomsledare Nathalie Wegner 0550-65865 sms 070-353 28 63 nathalie.wegner@svenskakyrkan.se Barnledare Sandra Björk 0550-658 60 sms 070-781 81 81 sandra.s.bjork@svenskakyrkan.se Församlingsassistent-finsk verksamhet, Merja Piispanen 0586-68830 merja.piispanen@svenskakyrkan.se Arbetsledare-kyrkogård (maj-okt) Karin Sakuth 073-026 34 18 Assistent Marianne Jordan Magnusson 0550-65851 sms 070-365 68 97 marianne.jordan. magnusson@svenskakyrkan.se Vaktmästare Åke Gustafsson 0550-65862 sms 070-740 27 33 ake.n.gustafsson@svenskakyrkan.se Kyrkofullmäktiges ordförande Andris Widuss 0550-612 06, 070-668 03 05 andris.widuss@storfors.se Kyrkorådets ordförande Brita Jansson 0550-60011, 070-316 68 67 brita.l.jansson@svenskakyrkan.se Blomsterfonderna Tel 0550- 600 42, Blomsterfondernas bankgiro 5362-5745. Pengarna i fonden skall enligt beslut i Kyrkorådet användas till: 1. Blommor vid hembesök. 2. Födelsedagsfest en eller två gånger per år för församlingens äldre. 3. Julpengar till behövande efter ansökan till kyrkorådet.

Vad betydde Luther? I år firar vi att det är 500 år sedan (31 oktober 1517) Martin Luther spikade upp sina 95 teser på slottsporten i Wittenberg. De innehöll tankar om hur han ville att den katolska kyrkan borde reformeras. Det var synpunkter på påvens roll, på hur präster borde bete sig för att kyrkan skulle bli mera trovärdig och fungerande i sin samtid och framför allt hur han såg på avlaten. Avlat betyder ungefär eftergivelse/ förlåtelse. Ordet syftar på den eftergivelse av de syndastraff som återstår efter det att skulden är förlåten genom absolution i botens sakrament. Det Luther vände sig emot var att detta missbrukades genom att kyrkan satte en prislapp på eftergivelsen. Avlat var inte det samma som förlåtelse för synder, utan handlade om befrielse från vissa straff, eller bothandlingar, som kyrkan ansåg sig ha rätt att kräva av den som vid bikten ångrade sina synder. I ett kyrkomöte i slutet av 1500-talet avskaffades avlatens koppling till pengagåvor. Det påstås att den mäktiga Peterskyrkan i Rom kunde byggas med hjälp av dessa pengar. Något att reflektera över nästa gång ni besöker Rom och Peterskyrkan. Det är alltså missbruket av avlaten som är upphovet till reformationen. En annan viktig tanke hos Luther var synen på synden och människans värde inför Gud. Att vi människor syndar, dvs gör saker som sårar oss, andra människor och i förlängningen även Gud, det kan nog alla hålla med om. Vi brottas ständigt med konflikten att vi vet vad som är rätt, men

ändå gör det som vi vet är fel och egentligen inte vill göra. Detta kallas för synd. Alltså är vi alla syndare. Det Luther kom fram till är den befriande tanken att vi aldrig själva kan ta bort vår synd genom att göra vissa saker som blidkar Gud. I stället får vi bära fram allt vi bär på till Guds fötter och be om förlåtelse för det vi gjort. Och då händer det ofattbara: Gud ser på oss med sina kärleksfulla ögon och säger: Mitt kära barn, vad du än har gjort så förlåter jag dig för du är min ögonsten. Inte därför att du förtjänar det genom det du gjort eller inte gjort, utan för att jag älskar Dig! Dessa tankar ledde till att Luther i stället för att förändra den katolska kyrkan inifrån kom att bilda en helt ny kyrka, den lutherska kyrkan. Svenska kyrkan är en del av denna världsvida kyrka och varje söndag förkunnas detta fantastiska budskap i våra kyrkor. Du är älskad av Gud vem du än är. Guds välsignelse till er alla! Gunnel Blomgren, kyrkoherde

Årets fastekampanj för Svenska kyrkans internationella arbete ”Maträtten-för allas rätt till mat” I år lyfter man fram ko- och kalvprojektet i Tanzania. KO-effekten i 7 steg: 1 Familjen ansöker om en dräktig kviga från kyrkan. 2 En i familjen får utbildning i hållbart jordbruk och koskötsel. 3 Om kvinnan är den som får utbildning och ansvar för kon, kan detta bidra till att stärka kvinnans ställning i samhället. 4 Kon ger mjölk som de kan dricka och sälja. 5 En trygg inkomst gör att barnen kan gå i skolan. 6 Kon får kalvar, som skänks vidare till andra familjer genom kyrkan. Övriga kalvar kan familjen sälja. 7 Familjen kan sedan investera i hus, fler djur, grödor, vattenrening och biogasanläggning, eller annat som familjen behöver. Du kan vara med och bidra till en positiv förändring! SMS:a KO till 72 905 och ge 100:-Swisha valfritt belopp till 9001223 PG 90 01 22-3, BG900-1223 Tack för din gåva!

Julen dansades ut i Bjurtjärns församlingshem Lördagen den 14 januari tog julen slut. Då samlades barn och vuxna till julgransplundring. Förutom dans runt granen lekte man lekar och fikade. Ett besök av tomten som delade ut godispåsar avslutade festen. Julgransplundringen arrangerades tillsammans med Bjurtjärns föräldraförening.


Gym för barnen lockar hela familjen

Det är lördag i Storfors. Utanför gymfabriken är parkeringen näst intill full. Innanför dörrarna slår skratt, svett och intensiv aktivitet emot. En grupp 6- till 9-åringar har just avslutat ett mycket välbesökt pass och Elina Mossfeldt är fortfarande rödblommig. - Det är jättekul, mest gillar jag alla roliga lekar, säger hon. Mamma Sara Mäenpää är också mycket nöjd med dotterns aktivitet. - Det är verkligen roligt att det finns annat än bollsport här i Storfors. Dessutom kan jag ju träna själv medan Elina går på sitt pass, säger hon. Inne i crossdelen ska nästa pass just börja. Det är 19-åriga Nicole Karlsson som leder ett pass för unga mellan 10 och 14 år. - Det här är hur kul som helst. Det är mycket lugnare än på gympan i skolan och det finns massor av utmaningar, säger Willy Lindqvist, en av de entusiastiska deltagarna. I crossdelen får man använda både sin egen kroppsvikt och olika redskap. Tunga rep, slädar att dra och ringar att hänga i lockar och utmanar. Nicole uppmuntrar och peppar så att var och en jobbar utifrån sina förutsättningar. Syskonen Rasmus och Felicia har även sina föräldrar med i lokalen denna lördag förmiddag. - Gymmet är riktigt bra och det är perfekt att det är tillgängligt för alla, för man träffar alltid folk här. Vi tränar cykling tillsammans i familjen och nu kan vi även träna här allihop, säger pappa Örjan Jansson, som just kört ett eget crosspass. Barnens mamma Anneli Malmborg, sitter på åskådarsoffan just idag, men har

Nicole Karlsson (tv) tränar Felicia och Rasmus Jansson, Alma Andersson och Willy Lindqvist.

Willy Lindqvist testar Jacobs stege under överinsyn.

Rasmus Jansson jobbar hårt medan pappa Örjan ser på.

Elina pustar ut tillsammans med mamma Sara Mäenpää.

Felicia Jansson och Alma Andersson visar styrka. Eva Zajak gillar gymmet.

numera flyttat en del av sin träning från Filipstad och Kristinehamn till Storfors. - Det är väldigt roligt att det här finns. Det är nära och det är en skön blandning av folk här, säger hon. Alma Andersson är med på Gymkidz-passet för första gången. - Det här är jättebra för mig, för annars är jag en riktig soffpotatis, skrattar hon. Stämningen i hela det stora

gymmet är avslappnat behaglig. Medan ungdomarna jobbar i crossdelen släntrar vuxna omkring mellan de olika maskinerna och de fria vikterna. Några sitter i en soffa och pratar, medan andra passar på att ta en vattenpaus i farten. Kultur- och fritidschef Olle Rodéhn får lite peppning av tränaren Christoffer Jonasson. - Det här gymmet är det bästa som har hänt folkhälsan i Storfors i modern tid.

FOTO: Eva Wiklund

Hit går man för att träna, men också för att det är kul och för att man träffar andra och blir peppad, säger Olle Rodéhn. Eva Zajak, som jobbar i roddmaskinen, håller med. - Jag har bott här i 14 år och tänkt att komma igång med träningen länge. Men nu när det finns här hemma så var det ingen tvekan, det är viktigt att hålla igång när man börjar bli lite äldre, säger Eva, som även har dottern med sig. EVA WIKUND

I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

19


www.gasolbutiken.se

Gasolkaminer  Gasolprodukter  LPG gas  Gasol på lösvikt 29kr/kg

Gasolkamin Provence 3995:-

www.gasolbutiken.se

En rejäl gasolkamin tillverkad i gjuten aluminium, med sina synliga lågor och eleganta utseende så har den en förmåga att verkligen försköna den plats den placeras på.

Gasolkamin Manhattan

2595:-

Gasolkamin Sahara Inox

2295:-

Gasol/ Elkamin med fläkt Watex

1495:-

EN DEL AV PISCATORS BIL AB

Piscator's Bil AB8 N Industrigatan 3 688 31 8Storfors Tel: 80550 - 622 83

24 I frêske lufta 5 l 16 september 2015 Informationstidning för Storfors kommun

20 I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

Gasol/Elkamin Med fläkt Norwarm

1495:-


Kan muséet bli ett lyft för Storfors?

Det krävs många olika ingredienser för att ett samhälle ska upplevas som attraktivt. Nu vill Björn Albinson undersöka om Brandhistoriska museet och badhusparken kan bli ett lyft för Storfors. - Vi gör en kort studiecirkel för att spåna idéer och få inspiration utifrån Jag hoppas att många vill vara med, säger han. I dagsläget är Brandhistoriska museet bara öppet tre veckor under sommaren. Då guidar skolelever och som mest brukar det komma uppåt hundra personer i veckan. AlbinByggnaden, det karak- Björn son. täristiska Spruthuset, har renoverats och nu senast målade man det höga slangtornet. Även badhusparken på andra sidan Storforsälven har fått en översyn och röjning. Kommunens arbetslag har jobbat med att rensa upp och göra fint. - Både muséet och parken är historiska områden som skulle kunna användas mycket mer. Både för turister, men också av alla som bor i Storfors, säger han. Ska det bli fler aktiviteter i samband med att muséet håller öppet? Kan man hitta sätt att hålla öppet mer? Kan man utveckla parken? Björn är öppen för allt från tipspromenader med grillning utanför muséet till

Brandman Lars-Erik Balogi tror att Brandhistoriska muséet skulle kunna utvecklas och användas mycket mer. FOTO: Eva Wiklund

helgöppet eller uthyrning av cyklar. - Vi säger inte nej till några idéer. Men vi måste vara flera som hjälps åt att driva detta, då kan det blir riktigt bra, säger han. Föreningen, Värmlands brandhistoriska klubb, behöver också folk som vill öppna museet för besökare då och då. - Det är en ganska enkel uppgift och vi kan tänka oss att man skulle få arvode också, säger han Till studiecirkeln har man bjudit in Sten-Åke Johansson från Lesjöfors museum. - Han kommer att berätta hur man jobbade där och vad ett levande museum kan betyda för en bygd, säger Björn.

Lars-Erik Balogi är deltidsbrandman i Storfors och en av dem som tycker att det nya greppet är spännande. - Självklart borde vi vara många som vill vara med och utveckla det här fina muséet. Jag tror att det skulle kunna vara en tillgång för området och hela bygden, säger han. EVA WIKLUND Vill du vara med och utveckla idéer? Anmäl dig till den kostnadsfria studiecirkeln (Studiefrämjandet) med tre träffar; 4, 11, 18 april kl 18-20.30 i Kulturhuset. Deltagarna bjuds på kvällsmacka och kaffe. Information: Björn Albinson 054-21 27 49 eller 070-379 86 82.

Goda och trygga grannar finns i Kyrksten När poliserna Björn Rosell och Lowe Hulterström besökte Kyrksten tillsammans med kommunalråd Hans Jildesten var intresset för grannsamverkan stort. - Vi har fått fyra nya kontaktpersoner på direkten, säger Björn Rosell, som nu fortsätter arbetet med att göra omstart för grannsamverkan i alla områden. - Vi ser ju att grannsamverkan har stor effekt. I Storfors kommun är andelen brott väldigt låg och har på senare tid sjunkit ytterligare, säger han.

Pia Wärn och Joakim Carlberg har nyligen flyttat från Karlskoga till Kyrksten, och de ser mycket positivt på arbetet med grannsamverkan. - Det känns redan väldigt trevligt och tryggt här i Kyrksten, men det är ju fint att vi kan samarbeta, säger Pia. Dryga 30-talet personer hade slutit upp till mötet som hölls i föreningslokalen Änglagård. Ett antal nya skyltar delades ut samtidigt som nya kontaktpersoner antecknades. Ett tips från kvällen var också att DNA-märka sina

Polisen fick nya kontaktpersoner i Kyrksten.

värdesaker. - Det finns företag som erbjuder detta och det har visat

FOTO: Eva Wiklund

sig vara väldigt effektivt, säger Björn Rosell. EVA WIKLUND

I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

21


Kenta startade Pimpelfiskare mot cancer I Storfors finns ett lite ovanligt initiativ; Pimpelfiskare mot cancer. - Jag har sett hur cancer får folk att tyna bort, och jag vill göra allt vad jag kan för att fler ska få hjälp, säger Kenta Turtiainen. Det var 2013 som Kentas pappa drabbades av cancer. På bara en månad hade han gått ner 40 kilo i vikt, och Kenta som var med på sjukhuset under pappans behandlingar fick också träffa många andra drabbade. - Jag blev väldigt berörd. Jag träffade barn, vuxna och gamla och såg hur de gick under för sjukdomen, det fick mig att vakna till. Jag hade ju hört om folk som fått cancer förut, men nu kom det otäckt nära, säger han. Tiden efter pappans död försvann i en dimma, och det var Kentas fru som till slut uppmanade honom att göra någonting för att hjälpa till. - Jag har ju fiskat med min pappa sedan jag var liten grabb, så det föll sig naturligt med Pimplare mot cancer. Inom bara några veckor hade jag fått tio sponsorer, säger han. Idag jobbar han med att ragga sponso-

Kompisen Peter Aronsson och Kentas mamma Viola Turtiainen är trogna supportrar.

rer till två stora fisketävlingar; Norarycket och Pimpelfiskare mot cancer. Intäkterna för tävlingarna sätts sedan direkt in på Cancerfondens konto. - Jag har fått ihop närmare 46 000 kronor nu, så det känns väldigt bra, säger Kenta, som även funderar på att ordna någon tävling sommartid. - Jag ägnar mycket av min lediga tid åt detta, men det känns väldigt meningsfullt, säger han. EVA WIKLUND Info: Pimpelfiskare mot cancer har en egen facebooksida. Man hittar även insamlingen på cancerfondens sida.

Fiskestämma Ullvetterns fvof Torsdag 9 mars kl gärna 19 på Följ oss under SockenstuganFacebook Bjurtjärn Storfors Spån & Foder Styrelsen hälsar alla medlemmar

välkomna till sedvanliga förhandlingar. Vi bjuder på smörgåstårta, öl, kaffe & kaka.

- Jag och min pappa fiskade ofta tillsammans. Det här är ett sätt att hedra honom och samtidigt hjälpa andra. Alla kan drabbas av cancer, säger Kenta.

Storfors Spån & Foder har öppnat! Vi har foder till häst, höns, fjäderfä, gris, får och kanin. Även strö som spån, torv, torvmix och stallpellets. Öppet mån-fred kl 15.30-19.00, lör kl 10-13 Ring oss gärna om inte tiderna passar!

Råglanda, 4 km från Storfors, tel 070-679 94 39

en Avlopp t t a V Vä rme

I Nässundet finns din lokale rörmokare, med 25 års erfarenhet inom branschen. Vi hjälper både privatpersoner och företag med service och nyinstallationer inom; Vatten, värme och avlopp på nya och gamla anläggningar. Vänd dig ti Vi lämnar offert på nyinstallation vid förfrågan. Vi monterar även en certifi ll erad värmepumpar; bergvärme /luft-vatten. Vi diskuterar gärna ditt projekt! rörmoka re! Slå en signal till Stefan Johansson, tel. 070-496 60 28

Nässundets Rör & Reparationer AB Adress: Nässundet, Hytte 10

Tel: 070- 496 60 28

E-post: hytte10@telia.com

22 I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Innovationscheckar till företagen I slutet av januari besökte Kjell-Arne Edwinsson Storfors. Uppgiften: Att hitta företag värda Vinnovas innovationscheckar på 100 000 kronor vardera. Kjell-Arne Edwinsson är styrelseordförande i IUC Stål & Verkstad. Tillsammans med näringslivsutvecklare Börje Andersson besökte han företag som vill ansöka om stödet på 100 000 kronor. I Storfors har man haft stor framgång med att få detta stöd. Hittills har nio företag i Storfors fått checkar från Vinnova för att utveckla sina verksamheter. Stödet kan användas för att undersöka marknaden, ta fram nya strategier, utveckla produkter eller metoder, men också för att stärka det egna varumärket. - Det fina med det här stödet är att man inte behöver skjuta till några egna pengar. Det gör att företag kan göra satsningar som de annars inte hade haft råd med, säger Kjell-Arne Ed-

Vi blir fler invånare i Storfors! Just nu är befolkningsutvecklingen positiv i Storfors. Vid tidningens pressläggning var invånarantalet 4067 personer, att jämföras med cirka 4040 vid årsskiftet. - Vi ser en del yngre återflyttare men även en del något äldre som ”flyttar ut” från storstadsområdena när de närmar sig pensionsåldern, säger ekonomichef Ingela Bergare.

Kjell-Arne Edwinsson och Börje Andersson besökte Storforsföretag för att undersöka möjligheterna för stöd. FOTO: Eva Wiklund

winsson, som tror att stödet är betydelsefullt även om det inte handlar om så stora summor. Några företag vill förbättra sina hemsidor, och det går utmärkt att använda pengarna till detta. - Men man måste redovisa att man köpt in tjänster utifrån. Det går inte att ta emot stödet och sedan sätta ihop sin egen hemsida, säger Börje Andersson. Den som är intresserad av stödet kan kontakta honom.

- Jag hjälper till med bedömning och ansökan, säger Börje, som också pekar på att det finns möjlighet även till investeringsstöd på 20-25 procent av större investeringar i vår del av Värmland. - Det gäller företag som har verksamhet i ett stort geografiskt område, säger han. Under januari besökte duon fyra olika företag som nu kan komma att få stödet. EVA WIKLUND

De vann flygresan från Karlstad till Frankfurt - Det här känns ju helt otroligt. Vilken överraskning! Ingvar och Titti Andersson öppnar dörren med stora leenden för att ta emot förstapriset från Centrumfestens stämpeljakt – en resa till Frankfurt för två personer. Och nog verkar det som att priset, som är skänkt av Karlstad Airport, hamnat rätt. Båda är mycket intresserade av att resa och kan berätta om allt från vandringsresor i Österrike till solsemester och besök i Kalifornien dit sonen med familj flyttat. - Vi gillar verkligen att se nya länder, säger Ingvar, och berättar att båda nu är relativt nyblivna pensionärer vilket också ger gott om tid för resande. - Centrumfesten är ju ett sådant jättefint initiativ. Folk kommer ut ur stugorna och vi träffade en hel del folk som åkt från andra ställen också. Dessutom fick vi träffa flera företag och se vad som finns i Storfors, säger Titti. Genom stämpeljakten tog de sig runt till flera butiker där de tidigare inte varit.

Kommunalrådet bjuder på fika Första måndagen i varje månad bjuder kommunaråd Hans Jildesten på fika i Kulturcaféet, Kulturhuset. Passa på att prata om det som är viktigt för dig. Kommande tillfälle: 6 mars kl 16-18. Träffen i april är inställd.

Tillfällig utökning av förskoleplatser Den tillfälliga förskolan Violen har nu öppnat i lokaler på Kroppavägen 9A. Platserna säkerställer att alla barn som behöver en förskoleplats kan få det inom garantitiden som är tre månader.

Nya projekt för nyanlända

Titti och Ingvar Andersson får ta emot förstapriset av EU- och folkhälsosamordnare Kicki Karlsson. FOTO: Eva Wiklund

- Det var första gången jag besökte handarbetshörnan och affären för djurtillbehör. Jag blev väldigt förvånad att det var så stort, säger Titti. När prisresan ska gå av stapeln har de inte bestämt ännu. Men de ser fram emot att få resa från Karlstad Airport. - Det blir ju väldigt smidigt, säger Ingvar. EVA WIKLUND

Storfors och ytterligare sju kommuner deltar i projketet Match2job tillsammans med Företagarna i Värmland och Handelskammaren i Värmland. Nyligen fick projektet 17,9 miljoner kronor beviljade i bidrag från Europeiska socialfonden. Kristinehamns kommun är projektägare och övriga kommuner är Filipstad, Karlstad, Hammarö, Kil, Arvika och Torsby. Grundtanken med hela projektet är att skapa en snabbare väg till arbete för nyanlända och att säkerställa framtida kompetensförsörjning i Värmland inom näringsliv och offentlig förvaltning.

I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

23


Ett enklare sätt att handla! Vi på Mekonomen vill göra ditt billiv enkelt. Därför erbjuder vi i Storfors dig möjligheten att beställa produkter som du kan hämta samma dag. Gör så här: 1. Bläddra bland tusentals produkter på www.mekonomen.se 2. Beställ på tel 0550-622 22 före kl 09.00 3. Hämta hos oss kl 14.00 - samma dag

Alla bilar välkomna Hos oss är alla bilar välkomna!

Garantier

Nybilsgarantin gäller. Minst 3 års garanti på reservdelar. 1 års garanti på utfört arbete

Prisgaranti

Skulle du (mot förmodan) få ett lägre pris hos en auktoriserad märkesbunden verkstad så får du dubbla mellanskillnaden tillbaka!

Boka tid i verkstaden: 0550-622 22 Storfors Bil och Kaross Industrigatan 8, Tel. 0550-622 22 Öppettider Vardagar 07.00 – 16.00

24 I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Kalendarium Februari

25 Lördag Bio i Kulturhuset, The Great Wall kl 18 26 söndag Årsmöte i Kungsskogens bygdesgård kl 13. 26 Söndag Pimpeltävling vid Bergsjöns bygdegård kl 11-13. Servering. Startavgift vuxna 50 kr, ungd 25 kr. 27 måndag Pimpeltävling vid Nykroppa båthamn kl 10-12 för skolbarn. Samling vid Helianthus blomsterhandel kl 9.30 för samåkning. Info: 070-616 18 97 28 tisdag Sockenråd i Bjurtjärns församlingshem kl 18.30. Alla är välkomna.

Mars

Pristagare Storfors 2016; Nina Johansson, Jenny Böving och Bertil Cshua prisas av kommunalråd Hans Jildesten, kommunchef Mats Öhman och personalchef Daniel Bekking. FOTO: Eva Wiklund

Prisade för det ”lilla extra” Under 2016 har tre anställda i Storfors kommun utmärkt sig som extra kreativa, flitiga och omtänksamma. Vid kommunens julfest prisades Bertil Cshua, Nina Johansson och Jenny Böving. Varje år får alla kommunanställda nominera pristagare i klasserna Årets Nyckelpiga, Årets Arbetsmyra och Årets Prästkrage. Det handlar om att vara extra kreativ, flitig eller en omtänksam arbetskamrat. Det handlar också om att använda sin fantasi, att hämta hem impulser utifrån och om att göra det där lilla extra. Bertil prisades som Årets Arbetsmyra för sin snabbhet och sitt sinne för detaljer när det gäller att hålla ordning i Kulturhuset där han varit en fantastisk resurs. Han är också en av flera som ligger bakom det stora lyftet med uppsnyggning och rensning i samhället och på Storfors vandringsleder. Nina prisades som Årets Nyckepiga för ett outtröttligt engagemang i sitt arbete efter mer än 40 år som mellanstadielärare i Storfors. Hon är också den som delar med sig av kunskaper och nya impulser till andra. Jenny prisades som Årets Prästkrage för att hon är en riktig ”bry-sig-omare” som tagit ett stort ansvar under en tuff period på kommunens båda HVB-hem.

Hon har alltid en kram eller ett varmt ord till övers för både personal och ungdomar. - Oj, jag blir alldeles rörd. Det här priset borde ju gå till alla runt omkring mig också, säger Jenny, som stortrivs på jobbet. Hon säger att jobbet med ungdomarna ger väldigt mycket tillbaka. Bertil trivs både som verksamhetsvaktmästare i Kulturhuset och med delat ledarskap för den grupp som sköter röjning och uppfräschning i Storfors. - Jag gillar när det blir snyggt och rent, säger Bertil, som blev väldigt överraskad över utmärkelsen. Nina är inne på sitt 42:a år som mellanstadielärare på Vargbroskolan. - Jag hade väl aldrig trott att jag skulle jobba kvar så länge men det är tack vare mina härliga kollegor och att vi har så bra ledning, säger Nina, som pendlar från norra Väse varje dag. De tre pristagarna förärades diplom, blommor och varsin tavla av Kristinehamnskonstnären Mats Bergström. - Det finns otroligt många inom Storfors kommun som är värda ett sådant här pris, men det känns roligt att få dela ut de här priserna eftersom det är pristagarnas arbetskamrater som nominerat, sade kommunalråd Hans Jildesten. EVA WIKLUND

1 onsdag Storforsträffen OBS på Galejan Kulturhuset. Modevisning – Stil på väg. 6 måndag Fika med kommunalrådet, Kulturcaféet kl 16-18. 8 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet kl 14. OBS en extraträff! Film om Luther. 11 lördag Storfors BTK spelar två viktiga hemmamatcher i Pingisligan. Kl 11 mot Spårvägen BTK och kl 15 mot Team Mälarenegergi BTK i Storfors Sporthall. 11 lördag Stor sång- & musikfest med fri entré i biosalongen i Kulturhusetkl 17. Korsbandet m fl. Sven Årnäs pratar om livet. Arr Baptist- och Pingstkyrkan. 12 söndag Afternoon Tea kl 15 i bygdegården i Kväggeshyttan. Kom och njut av bland annat scones och genuint engelskt te. Kostnad 50 kronor. 14 tisdag Start för hälsokurs med Friskvården i Värmland kl 14. Info Pia Aspvik 0550-652 45. 15 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet kl 14. ”Storforsfilmen” 1955-59 –Jan Olsson guidar. 18 Lördag Bio i Kulturhuset, Skönheten & odjuret kl 18 22 Onsdag Cafekväll/nostalgiafton i Bergsjö bygdegård kl 18.30 ”Året var 1967”. Olof Andersson berättar om vad som hände både nära och fjärran 1967. 23 torsdag Berättarafton i Bjurtjärns församlingshem kl 18. Om de gamla lanthandlarna. 23 torsdag Affärslunch med kort programpunkt för Storforsföretagare kl 11.30-13.00. Folkets Hus Restaurang, lilla salen. Drop-in. Självkostnadspris för lunch. Info Börje Andersson 0550-651 25. 25 lördag - 26 söndag Skaparhelg med tyngdpunkt på akvarell i Bjurtjärn. Avgift 600 kr inkl material. Info och anmälan: Marie Johansson Gadde 073-529 65 34. 27 måndag Start för bokcirkelgruppen i bibliotekt kl 18. Obs! föranmälan till biblioteket krävs, se sid 29. 29 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet kl 14. Gruppen Visa Upp med sång o musik.

April

1 lördag Bio i Kulturhuset, Smurfarna: Den försvunna byn kl 15. 1 lördag Bio i Kulturhuset, Patriots Day kl 18. 4 tisdag Studiecirkel om Brandhistoriska muséet, i Kulturhuset kl 18-20.30. Kvällsfika. 4 tisdag Sockenråd i Bjurtjärns församlingshem kl 18.30. Alla är välkomna. 5 onsdag Påskvandring i Storfors kyrka kl 18. Fri entré, öppet för alla. 9 söndag Tipspromenad i Kungsskogen kl 14. Våfflor och lotteri med fina vinster. 11 tisdag Studiecirkel om Brandhistoriska muséet, i Kulturhuset kl 18-20.30. Kvällsfika. 14 fredag Bio i Kulturhuset, Fast & Furios 8 - tid oklar 18 tisdag Studiecirkel om Brandhistoriska muséet, i Kulturhuset kl 18-20.30. Kvällsfika.

Varje vecka

Söndagar Dans till orkester i Kulturhuset kl 17-20.30. Måndagar i mars Stickcafé i Bygdegården Baracken, Kungsskogen. Info 070-966 22 45. Helger med is Vinterkiosken i Fernbotten, Bjurtjärn, öppen med mat & aktiviteter kl 13-18. Info: 0550-320 10 eller 070-941 19 55. Annan tid kan också bokas.

I frêske lufta nr 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

25


Luciatåg blev det både inomhus och utomhus på torget.

Full fart i Kulturhuset.

Många utställare och besökare i kommunhuset.

Värmlandstomten, Inge i Halla, delade ut fler hundra paket till barnen i Storfors under Centrumfesten.

FOTO: Eva Wiklund

Centrumfesten blev vintervit succé Det blev en gnistrande vit vinterkväll som ramade in den femte Centrumfesten i Storfors. Värmlandstomten hade fullt upp i sin tipi, Luciatåget spred julstämning i centrum, eldslukare lyste upp torget och det var hård åtgång på både kôlbullar, medeltidspizza och hamburgare från utegrillarna. - Jag har hört folk säga att det är så vackert att de får tårar i ögonen, säger kultur- och fritidschef Olle Rodéhn, som är mycket nöjd med kvällen. Att Centrumfesten är en populär tillställning råder det inget tvivel om. Centrum myllrar av besökare – både utomhus i den något kylslagna vinterkvällen och inomhus

i butiker, Kulturhus, Kommunhus och andra lokaler. Piscator Bils varma tält med demonstration av gasolkaminer lockar också folk. - Det här är riktigt trevligt och väldigt positivt att folk kommer ut från stugvärmen. Jag har redan träffat många bekanta, säger Reine Eriksson, som passar på att se sig om bland de många utställarna i Kulturhuset. I källarvåningen testar man skytte på löpande band och en trappa upp är det fullt vid pysselborden i stort sett hela tiden. Dorothea Sohlberg uppskattar det trivsamma minglet. - Det är väldigt roligt att träffa olika företagare här i vimlet. Jag har stött på en hel del folk som åkt lite långväga

ifrån också, säger hon. Relativt nystartade företaget Var trygg i Storfors ställer ut för första gången. - Det har varit mycket folk här, så vi är verkligen nöjda, säger Eila Backelin, som visar allt från tryckta t-shirts till olika säkerhetsprodukter. Karlstad Airport är med för fjärde gången och säger att de som vanligt träffat många potentiella kunder. - För oss är det väldigt bra att träffa folk i den här delen av Värmland. En hel del får aha-upplevelser när vi berättar hur enkelt och billigt de kan ta sig iväg till Rom eller Frankfurt. Åtta av tio tror att det är jättedyrt att flyga, säger Gunnar Johansson, som fanns på plats tillsammans med Andreas Zetterberg.

26 I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

Storfors nye kommunchef sågs också i vimlet. Som förstagångsbesökare var han mycket positivt överraskad. - Hela bygden sluter verkligen upp och det blir en väldigt familjär och mysig känsla, säger han. Även Värmlandstomten själv, Inge i Halla, stämmer in i lovsångskören. Han delar ut gratis klappar på löpande band från sin tipi och passar även på att bjuda på lite improviserad tomtedans framför brasan. Ett och annat barn får också kontrollera så att tomtens skägg verkligen är äkta. - Jag är imponerad av Storfors. Det här var mycket större än jag hade väntat mig och jag har träffat många fina barn, säger han. EVA WIKLUND


Ny chans för populär hälsokurs Förra året startade hälsokonsulent Pia Aspvik en hälsokurs som snabbt blev populär. I år finns chans för ytterligare tio personer. - Det var verkligen jättebra. Jag fick en hel del aha-upplevelser och bra verktyg att använda, säger Eva Poulsen. Grundtanken med hälsokursen är att lära sig mer om den egna hälsan för att kunna göra nya, medvetna val. Deltagandet är helt gratis genom ett samarbete mellan Friskvården i Värmland och landstinget. - Vi kommer att få besök av både dietist och distriktssköterska, säger Pia Aspvik, som menar att kursinnehållet syftar till att öka förståelsen för sambandet mellan levnadsvanor och hälsa. Man får också förståelse för hur man kan förebygga sjukdomar som höga blodfetter, diabetes och högt blodtryck. - Det finns mycket man kan göra själv för att inte drabbas. Men vi jobbar inte med pekpinnar i kursen utan försöker att inspirera och ge kunskap, säger hon. För Eva Poulsen blev kursen en positiv upplevelse.

Eva Poulsen deltar också i seniorträningen som arrangeras av Friskvården i Värmland.

FOTO: Eva Wiklund

- Jag gick den tillsammans med min man, och det var bra för då kunde vi peppa varandra sedan. Men vi lärde också känna nya trevliga människor under kursen vilket var kul, säger hon. Efter kursen fortsatte hon att delta i en stavgångsgrupp en gång i veckan och i en ryggmotionsgrupp som arrangeras av Friskvården i Värmland. EVA WIKLUND

GÅ KURSEN KOSTNADSFRITT Kuren hålls på tisdagar kl 14-16 med start den 14 mars och sammanlagt sex gånger. Kursen är avgiftsfri. Maximalt tio deltagare. Under kurstiden får deltagarna även träna gratis i Friskvårdens olika grupper. Kursen hålls i Friskvårdscentralen i Hälsans Hus. Anmälan görs till Pia Aspvik 0550-652 45. Läs mer om kursen: www.friskvarden.org

Seniorernas Hus i centrala Storfors TORSDAGAR PRO arrangerar bingo kl 14.0016.00. Alla är välkomna, även icke medlemmar. Info: Eva Karlsson 0550- 611 03.

Nu är det full fart igen i Seniorernas Hus, välkommen du också! Vi träffas och trivs, blir bättre på att använda mobil & dator, fikar, samtalar, spelar bingo och handarbetar. Du hittar oss på Parkgatan 14, granne med Kommunhuset. MÅNDAGAR PRO-damerna har hobbyverksamhet mellan 14.0016.00. Info: Eva Karlsson 0550- 611 03. Dragspelsklubben har öppen träning från kl 17.30. De bjuder på kaffe och dragspelsmusik. TISDAGAR Öppet Hus mellan kl 14.0016.00. Storfors församling är arrangör. Kaffe, bingo, filmvisning m.m Info: Gunilla Bengtsson 0550658 58.

Trettiotalet seniorer träffades och tävlade i pilkastning och musikquiz i slutet av januari. En härlig kväll med varma mackor som tilltugg. Det blev många goda skratt!

Storfors Hembygdsförening bjuder in till handarbetscafé kl 17.00 -20.00.Trevlig samvaro och kaffe. Info: Agneta Svanlund 070-393 12 58.

ONSDAGAR Seniorsurf mellan 9.30- 12.00. Lär dig att använda datorer och mobiltelefoner. Info: Kicki Karlsson 0550- 651 21

FREDAGAR Styrketräning för seniorer i Kommunhusets källare. Grupp 1 kl 9.00-10.15 Grupp 2 kl 13.00-14.15 Info: Pia Aspvik 0550-65 245. Styrketräningsfika i Seniorernas Hus. Kaffe & smörgås efter träningen varannan vecka kl 10.00- 11.30 (jämna veckor). INFORMATION OM SENIORERNAS HUS: Folkhälsosamordnare Kicki Karlsson, tel 0550-651 21.

I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

27 27


Konsertkväll i Kulturhuset lörd 11 mars kl 17 Stor sång- & musikfest med Korsbandet från Örebro (50 musiker) samt lokala sångare & körer i biosalongen i Kulturhuset. Allsång. Sven Årnes talar ”Om livet”. Fri entré!

Arr: Baptistkyrkan & Pingstkyrkan

Bergslagens Begravningsbyrå Jour dygnet runt och tidsbokning enligt överenskommelse. Vi ombesörjer även kondoleanser. Livsarkivet är ett dokument som underlättar för dina närmaste.

Anna Thörnqvist

Djupadalsgatan 12 Storfors Tel. 0550-61006 Öppet: Måndag kl 10-12 samt enligt ök Hemsida: www.bergslagensbegravningsbyra.se

Från Karlstad till hela världen

IT-Tjänst

Med Lufthansas nya linjeflyg till Frakfurt når du hela Europa från Karlstad. 235 destinationer närmare bestämt. Många gånger till bra pris om du är ute i tid. Vi säger GRATTIS till Titti och Ingvar Andersson som vann förstapriset i Centrumfestens stämpeljakt. En resa från Karlstad Aiport för två till Frankfurt.

Trådbundet / Trådlöst Nätverk

All service för nätverk och data kan du fråga efter hos oss... Fiberkonfiguration Nättjänster Datorservice SmartTV

Backupp Datasäkerhet Säkerhetskamera... mm Besöksadress: Notbindarvägen 11 688 30 Storfors

Sandras.serviceteam info@sandras-serviceteam.se www.sandras-serviceteam.se

50 % RUT- avdrag kl. 10:00 - 16:00

073 - 839 13 27

28 I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Storfors bibliotek

Biblioteket finns en trappa upp i Kulturhuset, Centrumplan 1 Öppettider: Måndag kl 11-18, tisdag-fredag kl 11-16. Telefon: 0550-651 94.

Recension Hemligheten Orginaltitel: Un Secret av: Philippe Grimbert Barn uppfinner ofta en familj, ett annat ursprung, andra föräldrar. Berättaren i denna självbiografiska bok uppfinner en äldre bror som är större, starkare och vackrare än han själv; brodern får representera allt det som berättarjagets föräldrar saknar hos honom, styrka, vitalitet och intresse för sport. En dag upptäcker han dock att det har funnits en högst verklig broder, och så börjar en mörk familjehemlighet nystas upp, en hemlighet kopplad till förintelsen, och mer exakt det öde som drabbade en stor del av Frankrikes judiska befolkning. Språket i boken är poetiskt, elegant och författaren berättar på ett medryckande sätt sin familjs historia; förhoppningsvis har den svenska översättningen bevarat detta. På baksidan

av den franska utgåvan går att läsa följande kommentar: ”Un text splendide qui donne à lire l´indicible”, vilket kan översättas med: en utmärkt bok vilken gör det outsägliga läsbart – det är bara att hålla med! Lars Norblad, bibliotekarie Storfors

Vill du vara med i en bokcirkel? I så fall ska du kontakta oss på biblioteket. Bokcirkelgruppen kommer att ses tre måndagskvällar under våren (27/3, 24/4 och 15/5 klockan 18.00, med reservation för att datum kan ändras). Vi kommer att läsa tre böcker, det vill säga en bok inför varje träff. Välkommen med din anmälan! Observera att vi har ett begränsat antal platser och att vi inte tar emot anmälan via Facebook. E-post: biblioteket@storfors.se Telefon: 0550-651 94, måndag 11-18, tisdag - torsdag 11-16

Ny personal i nyrenoverat bibliotek Under hösten har biblioteket renoverats och nu möts besökarna också delvis av ny personal. Anna Åberg är ny biblioteksansvarig och Lars Norblad började nyligen som bibliotekarie. Ann-Kristin Jedehulth, med sina två år som biblioteksassistent i Storfors, är den som har jobbat längst. Alla tre tycker att det lilla bibliotekets största fördel är närheten. - Man lär känna låntagarna, och efter ett tag kan man kanske utmana dem med nya titlar som de inte själva skulle ha valt, säger Lars, som pendlar varje dag från Munkfors. Han har en stor del av sin tjänst på skolbiblioteket och trivs i Storfors. - Jag har jobbat på små bibliotek även tidigare, och trivs med det, säger han. Anna tog över som biblioteksansvarig under hösten 2016. Första uppgiften blev att slutföra den renovering som pågick, och idag har man ett ljust och modernt bibliotek med lite annan möblering än ti-

Lars Norblad, Anna Åberg och Ann-Kristin Jedehulth visar nya barnhörnan.

digare. Barnavdelningen har flyttat fram och fått ny inredning strax innanför entrén och datorerna har grupperats runt ett stort arbetsbord. - Jag tycker att vi har fått det väldigt fint här i biblioteket nu, säger hon.

FOTO: Eva Wiklund

En av vårens nyheter är bokcirkeln som startar i slutet av mars. - Det är ett försök, men om det blir populärt är vi öppna för fler grupper, säger Anna.

EVA WIKLUND

I frêske lufta 1 lnr22 20172017 Informationstidning för Storfors kommun I frêske lufta 1lfebruari 22 februari Informationstidning för Storfors kommun

29 29


Välkommen till världen & Storfors

Leiah född 6 nov 2015 Föräldrar: Cassandra Karlsson och Albin Nilsson

Vi vill gärna berätta vilka barn som kommit till världen under den senaste tiden. Därför fotograferar vi kostnadsfritt ditt barn på Öppna Förskolan vid flera tillfällen under året. Nästa tillfälle äronsdag 1 mars kl 1011. Erbjudandet gäller barn födda 2016 och 2017. Även föräldrar/syskon kan vara med på bilden. FOTO: Eva Wiklund

Fathia född 28 maj 2016 Föräldrar: Shukri och Diriye Abdi.

Qusai född 13 dec 2016 Föräldrar: Hamsa och Alaa Salman.

Sockenrådet i Bjurtjärn värnar bygden I Bjurtjärn finns en öppen ”bygdegrupp” som välkomnar fler till de månatliga mötena. - Sockenrådet är till för alla, säger Anders Nordell. Det var när tre församlingar slogs samman till en som sockenråden bildades. Tanken var att bygdens folk skulle få en förlängd arm in i kyrkorådet i gemensamma Storfors församling. Rådet har ingen formell styrelse utan alla som är intresserade av att diskutera bygdefrågor och frågor som rör kyrkan är välkomna till församlingshemmet en gång i månaden. Rådet har också förvaltat Bjurtjärns gamla stiftelsemedel och bland annat delat ut stipendium till bästa kamrat på Bjurtjärns skola. Under 2016 delade man också ut pris till odlargärningen biodling i Bjurtjärn samt ett bidrag till IOGT i Kyrksten. Rådet har också varit delaktigt i arrangemang som exempelvis fest för nyanlända barn på Bygdegården Börjes i september. Just nu diskuterar rådet hur rivningstomten efter den gamla kyrkvaktmästarbostaden ska ställas i ordning. - Det finns ett väldigt fint stenvalv i källaren, som vi vill bevara. Kanske kan man göra någon slags paviljong

Några av deltagarna i Sockenrådet - som gärna vill ha sällskap av fler på nästa träff. Fr vä; Anders Nordell, Synnöve Skeppstedt, Birgitta Westholm, Cecilia Övelius, Örjan Alexanderson, Ingrid Andersson, Gerd Lagerqvist, Karin Burö, Gunilla Bengtsson och Olle Sjöberg. FOTO: Eva Wiklund

ovanpå, säger Birgitta Westholm. I rådet har man också diskuterat hur man skulle kunna påverka så att de äldre i bygden fick äta mat i anslutning till skolbespisningen. - Det skulle vara ett jättelyft både för de äldre och för barnen som då skulle få naturlig kontakt med den äldre generationen, säger Ingrid Andersson. Andra diskussioner rör sig om möjligheterna till seniorboende i trakten. Församlingshemmet, där sockenrådet håller sina träffar, är en väl använd träffpunkt i bygden. Här arrangeras bland annat barnverksamhet, körövningar, jaktmöten och syföreningar. Här träffas också en våga-prova-grupp under led-

Hembakat fika hör till under träffarna. Nästa tillfälle är 28 februari och därefter 4 april.

ning av Gunilla Bengtsson. - Vi provar allt möjligt, allt från skytte till ljusstöpning och fler är välkomna med, säger hon. Kommande träffar i sockenrådet är 28/2 och 4/4 klockan 18.30.

30 I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun

- Vi hoppas verkligen att ännu fler vill komma. Vi diskuterar allt som deltagarna tycker är viktigt i bygden, säger Anders Nordell. EVA WIKLUND

Information: Anders Nordell 070-675 11 72


Kulturhuset i Storfors

Centrumplan 1 Storfors centrum Kulturchef: Olle Rodéhn 0550-651 20

OBS! Aktiviteterna inom Kulturverkstaden (instrument, dans, zumba för ungdomar) kostar 200 kr per termin. Terminerna följer skolterminernas tider.

Lär dig ett instrument! Från och med årskurs 3 är du välkommen med din anmälan när som helst under året. Även vuxna kan i mån av plats tas emot. Anmälan görs till respektive ledare.

Dans- och zumbagrupperna tillsammans på scenen.

FOTO: Eva Wiklund

Fullsatt för dans & zumba När dansgrupperna och zumbagrupperna gjorde gemensam sak i Storfors Kulturhus vill många vara med. Stora Galejan var helt enkelt fullsatt. Malin Rodéh har lett dansgrupper för olika åldrar under många år och gymnasietjejerna Hanna Stange, Johannna Johansson och Ella Rodéhn har dansat sedan de var fyra år. - Det är som en befrielse att komma hit och dansa. Har man några problem eller tufft i skolan så rinner det bara av. Efter ett danspass mår jag alltid bra, säger Johanna, och de övriga håller med. Tjejerna tränar två eller tre gånger i veckan och då blir det både dans och olika zumbapass. - I dansen får vi speciella koreografier som Malin gör just för oss och lär ut. Det är utmanande och kul, men zumban är också kul

Gitarr/Bas och gruppspel Andreas Ohlsson 073-393 03 83 onsdagar och torsdagar i Kulan. Piano, fiol & blockflöjt Eva Lundell tel 070-593 07 69, onsdagar och torsdagar på biblioteksvåningen. Trummor Robert Drewstad tel 076-239 17 40, tisdagar i Kulan. Saxofon, klarinett & tvärflöjt Christoph Hansen tel 076-130 14 08, onsdagar i Kulan.

Dans

Tisdagar Lågstadiet 17.45 -18.30 Mellanstadiet 18.30 19.30 Högstadiet 19.30 -20.30 Gymnasiet 20.30 -21.30 Info: Malin Rodéhn tel 073-365 80 46

Zumba

Ella Rodéhn i ett uttrycksfullt nummer.

även om det är mer motion, säger Hanna, som nu ska utbilda sig till zumbainstruktör. Ella läser på musikallinjen i Karlstad och vill gärna jobba med dans i framtiden. - I alla fall om man får drömma, skrattar hon. Desiré Lavén leder flera grupper Zumba och grupperna för de yngre deltagarna är omåttligt populära. - Zumba fitness för ungdomar och även äldre har också haft många

deltagare, säger hon. Olle Rodéhn, kultur- och fritidschef i Storfors, njuter av den energifyllda uppvisningskvällen och minglet i Kulturhusets café efteråt. - Det är lika roligt varje gång som våra fina lokaler fylls med folk, säger han. Vårterminen pågår nu för fullt och att delta i Kulturverkstadens olika grupper kostar 200 kronor per termin. EVA WIKLUND

Måndagar Zumba pyttedans, 0-3 år, 17.00-17.45 Zumba kids junior, 4-6 år, 18.00-18.45 Onsdagar Zumba fitness (16 år uppåt) 19.00-20.00 Torsdagar Zumba kids för barn 7-16 år 16.00-17.00 Kostnad per termin (15 tillfällen) 200 :- för 0 - 19 år 400 :- för 20 år och uppåt Anmälan görs via sms: Desirée 073-3638730

Filmkurs

Var med och gör film på Vargbroskolan. För skolelever. Startar under våren. Info: Fredrik Larsson tel 072-900 65 22.

Kulturcaféet är öppet Kulturcaféets öppettider är: Mån-Tisd: 12.00-18.00 Ons: 12.00-16.00 Tors: 12.00-18.00 Fre: 12.00-15.00 Här finns spel & tidningar samt fritt wifi. Välkommen att ”hänga” hos oss!

frêskelufta luftanr1 1ll22 I Ifrêske 22februari februari2017 2017Informationstidning Informationstidning för förStorfors Storforskommun kommun

31 31


Res med oss till och från Storfors

Tidtabe gäller f llerna r 2016 til ån 11 dec ls vi längst dare, dock till och 9 dec 2 med 017.

Här nedan kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som åker till och från Storfors. Tabellen gäller mellan 11 december 2016 tills vidare, dock längst till och med 9 december 2017. För kompletta tidtabeller besök Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se. Trevlig resa!

Linje 400 Storfors - Kristinehamn Avgångstider (M-F): 05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 11.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 19.35, 21.35, 23.35, 01.35 Avgångstider (L): 08.35, 15.35, 17.35, 01.35 Avgångstider (S): 08.35, 14.35, 21.35

Storfors - Filipstad Avgångstider (M-F): 05.30, 06.35, 07.35, 08.35, 09.35, 12.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 22.35 Avgångstider (L): 10.35, 16.35, 18.35 Avgångstider (S): 09.35, 15.35, 22.35

Kristinehamn - Storfors Avgångstider (M-F): 06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 12.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 20.10, 22.10, 23.10, 01.10 Avgångstider (L): 10.10, 16.10, 18.10, 01.10 Avgångstider (S): 09.10, 15.10, 22.10

Filipstad - Storfors Avgångstider (M-F): 05.05, 06.05, 06.25, 07.05, 08.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 21.05 Avgångstider (L): 08.05, 15.05, 17.05 Avgångstider (S): 08.05, 14.05, 21.05

Beräknad restid mellan Storfors resecentrum och Kristinehamns resecentrum är cirka 25 minuter, och mellan Storfors resecentrum och Filipstads bussterminal är cirka 30 minuter.

Linje 403 Storfors - Karlskoga Avgångstider (M-F): 05.50, 06.55, 09.05, 13.15, 14.50, 15.15, 16.10, 18.15

Karlskoga - Storfors Avgångstider (M-F): 07.00, 08.00, 11.15, 14.05, 16.10, 17.00, 19.00

Beräknad restid mellan Storfors resecentrum och Karlskoga busstation är cirka 45 minuter.

32 I frêske lufta 1 l 22 februari 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.